Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.."

Transkrypt

1 PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : ) Sieczkarnia do kukurydzy

2 Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ /7 kukurydza) (Typ / trawa) Instrukcja obsługi nr 001/2015 Twój nr identyfikacyjny urządzenia

3 Spis treści Znaczenie znaków ostrzegawczych Uruchomienie Uruchomienie (Ogólne wskazówki bezpieczeństwa) Otwieranie pokrywy koła tnącego Jazda po drogach publicznych Przed rozpoczęciem pracy Kontrole przed rozpoczęciem pracy Postanowienia dotyczące stosowania urządzenia Prawidłowy załadunek Położenie numeru seryjnego i jego elementów Główne elementy urządzenia Dane techniczne Pierwsze podłączenie do ciągnika Podłączenie hydrauliczne Ustawianie rozdzielacza hydraulicznego Ustawianie przewodów hydraulicznych / zasilania elektrycznego Pierwsze podłączenie do ciągnika Podłączanie urządzenia do ciągnika Wykrywacz metalu Regulacja /ustawianie precyzyjne Ustawianie wysokości roboczej /transportowej Ustawianie dyszla do eksploatacji / transportu Ustawianie roboczej prędkości obrotowej Ustawianie wysokości koszenia Zmiana prędkości obrotowej wałów wciągających Montaż / demontaż noży - ustawianie Transport drogowy / urządzenia zabezpieczające Transport drogowy Składanie z wyrzutnikiem Montaż urządzeń zabezpieczających Eksploatacja w polu Ustawianie wyrzutnika w pozycji roboczej Zalecenia dotyczące eksploatacji Ustawianie górnego ruchu klapy 4-rzędowy osprzęt przedni do kukurydzy Blokada w wyrzutniku Wyłączanie urządzenia Czyszczenie Montaż osprzętu przedniego do kukurydzy Montaż zbieracza trawy Ustawianie i ustawianie precyzyjne osprzętu przedniego do kukurydzy Strona 4 5 5/ /8 9 10/ /14/ /21 22/23 24/ /31 32/ /38/38/ /42/43/44/45 46/47/48 49

4 Konserwacja i naprawy Konserwacja i naprawy Wymiana kół pasowych Ostrzenie noży Ustawianie tarczy ostrzącej Ostrzenie Ustawianie koła nożowego Wymiana noży i przeciwostrza Montaż zgniatacza ziarna do kukurydzy Pielęgnacja i konserwacja (poziomy oleju, przechowywanie w okresie zimowym) Precyzyjne ustawianie elementów napędu przystawki do kukurydzy Sprzęg do przystawki do kukurydzy Precyzyjne ustawianie pasów ślimaków bocznych Konserwacja przystawki do traw (smarowanie/precyzyjne ustawianie łańcuchów) Ogólne smarowanie Awarie i możliwe rozwiązania Awarie i możliwe rozwiązania Awarie na skutek zakłóceń w instalacji elektrycznej Schemat hydrauliczny Wałki przegubowe Wałek odbioru mocy wałek przegubowy opcje zastosowania Wałek odbioru mocy wałek przegubowy (zastosowanie i konserwacja) Objaśnienia Deklaracja zgodności WE 50/ /56 65/57/58 58/59 60/61 61/62 62/ /65 66/67/68/69 70/

5 ZNACZENIE ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i naprawczych wyłączyć silnik i wyciągnąć klucz zapłonowy. Nie sięgać w obszar z niebezpieczeństwem zmiażdżenia, gdy występuje możliwość ruchu danych elementów. Nie zbliżać się do obszaru pracy trzypunktowego hydraulicznego zaczepu ciągnika. Przed dotknięciem maszyny zaczekać, aż jej wszystkie ruchome elementy całkowicie się zatrzymają. Nie otwierać i nie usuwać osłon z przekładni, łańcuchów wałów i pasów, gdy znajdują się one w ruchu. Przed rozpoczęciem ostrzenia noży założyć osłony ochronne. Zachować bezpieczny odstęp od urządzenia - niebezpieczeństwo ze strony wyrzucanych elementów Nie stać na pomoście ani na schodkach, gdy urządzenie znajduje się w ruchu. Nie przebywać w obszarze roboczym urządzenia niebezpieczeństwo zakleszczenia i zmiażdżenia. Zachować odstęp niebezpieczeństwo ze strony ruchomych elementów/ciężkie obrażenia/zmiażdżenie. Unikać zderzenia z kablami elektrycznymi - niebezpieczeństwo wstrząsu elektrycznego lub porażenia prądem. Nie wchodzić na urządzenie podczas ruchu elementów niebezpieczeństwo wciągnięcia. Obracające się noże, niebezpieczeństwo odcięcia, przekłucia lub zmiażdżenia rąk i nóg 4

6 URUCHOMIENIE Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące zastosowania urządzenia Wskazówki dotyczące jazdy z urządzeniem Podczas pracy na zboczu istnieje ryzyko wywrócenia się. Sposób jazdy należy dopasować do terenu i warunków gruntu Ciągnik należy odpowiednio wyposażyć w przeciwciężary z przodu lub z tyłu, aby umożliwić odpowiednią wydajność jazdy i hamowania (co najmniej 20 % tary pojazdu na osi przedniej). Zabrania się transportu osób na urządzeniu. Wskazówki dotyczące podłączania i odłączania Podczas podłączania urządzenia do ciągnika istnieje ryzyko obrażeń ciała! Gdy urządzenie porusza się do tyłu, nie poruszać się między urządzeniem a przyczepą podczas podłączania. Surowo zabronione jest wchodzenie między ciągnik a urządzenie, jeżeli nie są one całkowicie unieruchomione hamulcem postojowym i/lub klinami pod koła. Podłączanie i odłączanie przegubowego wałka napędowego jest dozwolone wyłącznie przy wyłączonym silniku. ponieważ istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała wskutek nieoczekiwanego uruchomienia walka Zachować ostrożność podczas otwierania pokrywy koła nożowego! Przed pracami konserwacyjnymi należy regularnie otwierać pokrywę koła nożowego. Po zatrzymaniu wałka odbioru mocy ciągnika zdjąć wałek przegubowy, odbioru mocy. Otwieranie pokrywy koła nożowego Pokrywa koła nożowego wyposażona jest w system zabezpieczający. Zapobiega on otwarciu, gdy koło nożowe jeszcze się zupełnie nie zatrzymo. System funkcjonuje w sposób następujący: Nacisnąć zielony przycisk (2), aby otworzyć klapę (1). Gdy świeci pomarańczowa lampka (3), oznacza to, że koło tnące jest jeszcze w ruchu (czujnik 4 rozpoznaje ruch), a system zapobiega otwarciu pokrywy. Gdy dodatkowo świeci zielona lampka (5), koło tnące zostało zatrzymane; miga przez 5 sekund do momentu, aż zaczyna świecić ciągle, informując, że system został odblokowany. Pociągając za uchwyt (6), można otworzyć klapę (1). Po 15 sekundach system zostanie ponownie zablokowany. Jeżeli klapa (1) jest jeszcze zamknięta, ponownie nacisnąć zielony przycisk. 4 5

7 Gdy klapa (1) jest otwarta lub nie została prawidłowo zamknięta, świeci lampka (7). W przypadku usterki elektrycznej lub braku zasilania (konserwacja/przechowywanie) system pozostaje zablokowany. W celu jego odblokowania za pomocą dostarczonego kluczyka (8) obrócić w pozycję UNLOCK (odblokowane). Po usunięciu usterki lub po przywróceniu zasilania z ciągnika należy ponownie zablokować system poprzez obrót kluczyka w pozycję LOCK (zablokowane). Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, lampka będzie świecić nadal. Zgaśnie dopiero wtedy, gdy kluczyk zostanie obrócony w pozycję LOCK. Wyjąć kluczyk i przechować go wraz z kluczykiem ciągnika. Parkowanie/przechowywanie urządzenia: Po zaparkowaniu urządzenia zdjąć wałek przegubowy i przechowywać go lub zabezpieczyć łańcuchem. Urządzenia wolno używać wyłącznie przy przestrzeganiu instrukcji! Zalecenia dotyczące eksploatacji: - zob. rozdział Dane techniczne. - zob. rozdział Postanowienia dotyczące stosowania urządzenia. Nie wolno przekraczać granic obciążenia urządzenia. Nie wolno również przekraczać granic obciążenia ciągnika. Jazda po drogach publicznych - Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu drogowego. - Urządzenia oświetleniowe muszą być zainstalowane i umieszczone pionowo względem drogi. - Zwrócić uwagę na wysokość całkowitą urządzenia. Nie może ona przekraczać 4 m od podłoża. Zastosować w tym celu przegub hydrauliczny wyrzutnika (patrz rozdział Składanie wyrzutnika ) - Zwrócić uwagę na dodatkową długość urządzenia. - Maksymalna długość całkowita urządzenia podczas transportu: - 3,14 m - z zespołem tnącym do kukurydzy i zbieraczem - 2,90 m ze zbieraczem trawy (1,90 m) 6

8 URUCHOMIENIE Przed rozpoczęciem pracy a. Przed rozpoczęciem pracy, osoba obsługująca musi znać wszystkie urządzenia funkcyjne i swoje obowiązki. Po rozpoczęciu pracy jest już za późno na zapoznanie się z nimi! b. Zawsze przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy urządzenie jest bezpieczne podczas jazdy i eksploatacji. c. W strefie zbieracza, zespołu tnącego, pokrywy tylnej i obszarach przedłużania istnieje ryzyko zmiażdżenia i poważnych obrażeń ciała. W tych strefach należy zachować wystarczający odstęp bezpieczeństwa, zanim uruchomi się układ hydrauliczny oraz przekładnię. d. Przed uruchomieniem ciągnika, kierowca musi upewnić się, że nikt nie jest zagrożony i nie występują żadne przeszkody. Jeśli kierowca nie ma widoczności na drogę bezpośrednio za urządzeniem, musi być instruowany przy cofaniu przez inną osobę. e. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących urządzenia. Objaśnienie symboli ostrzegawczych podano na stronie 4. f. Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w odpowiednich rozdziałach oraz w załączniku do niniejszej instrukcji obsługi. g. Regularnie sprawdzać węże hydrauliczne, wymieniając węże stare i uszkodzone. Węże zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym producenta. h. Przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych, serwisowych oraz modyfikacji, wyłączyć przekładnię napędową i odłączyć wałek przegubowy. Kontrole przed rozpoczęciem pracy Poniższe wskazówki mają ułatwić eksploatację urządzenia. Wyczerpujące informacje na temat poszczególnych punktów podano w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. 1. Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające (pokrywy, osłony ochronne itd.) są w nienagannym stanie i prawidłowo zamocowane. 2. Smarować urządzenie zgodnie z planem smarowania. Skontrolować poziomy oleju. 3. Skontrolować prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach. 4. Skontrolować, czy nakrętki kół są prawidłowo dokręcone. 5. Skontrolować, czy prędkość obrotowa wałka odbioru mocy jest prawidłowa. 6. Wykonać podłączenie elektryczne do ciągnika i skontrolować, czy jest ono prawidłowe. Przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi! 7. Przeprowadzić następujące dopasowania: - Wysokość dyszla - Położenie kabli elektrycznych - Oś przekładni 8. Urządzenie montować wyłącznie z wykorzystaniem dostarczonych elementów. 9. Skrócić wałek przegubowy na właściwą długość i skontrolować funkcję biegu jałowego. (zob. strona 67). 7

9 10. Sprawdzić działanie obsługi elektrycznej. 11. Podłączyć przewody hydrauliczne do ciągnika. - Skontrolować, czy węże hydrauliczne nie są uszkodzone ani zużyte. - Sprawdzić, czy przyłącza zostały prawidłowo wykonane. 8

10 Postanowienia dotyczące stosowania urządzenia Urządzenie MEX 6 jest przeznaczone wyłącznie do zwykłego zastosowania w rolnictwie. Urządzenie do koszenia, zbierania i rozdrabniania kukurydzy: do zbioru kukurydzy na kiszonkę Urządzenie do zbierania i koszenia zielonki (trawy): do zbierania i koszenia trawy Każde inne zastosowanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez takie zastosowanie urządzenia. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Wymagania dotyczące eksploatacji, konserwacji i pielęgnacji podane przez producenta są również częścią zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. Wskazówki bezpieczeństwa 1. Podłączanie wałka odbioru mocy Wałek odbioru mocy zakładać tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające (pokrywy, osłony ochronne, okładziny itd.) są w nienagannym stanie i zamocowane w prawidłowym położeniu. 2. Podłączać urządzenie wyłącznie w położeniu roboczym i nie przekraczać początkowej prędkości obrotowej (np. maks obr/min). Nalepka w pobliżu kół informuje o prędkości obrotowej, do której przystosowane jest urządzenie. 3. Skontrolować, czy wałek odbioru mocy pracuje z prawidłową prędkością obrotową! 4. Stosuj sluchawki ochronne. - Poziom hałasu na stanowisku pracy może w pewnych okolicznościach odbiegać od zmierzonych wartości (zob. Dane techniczne), częściowo z powodu różnej konstrukcji kabin ciągników. - Jeżeli poziom hałasu osiągnie lub przekroczy wartość 85 db(a), rolnik powinien mieć dostępne odpowiednie słuchawki ochronne. Wskazówka bezpieczeństwa dotycząca późniejszego montażu podzespołów /elementów elektrycznych /elektronicznych - patrz załącznik 9

11 Prawidłowy załadunek: W celu przeprowadzenia prawidłowego załadunku urządzenia Mex6 zaleca się zastosowanie: 1 szerokiego pasa o długości ±3 m. 2 szerokich pasów o długości ±1 m. 1 zestawu z 3 pasami lub łańcuchami, z szeklami mocującymi. 1.-Przełożyć pas o długości 1 m wokół osi a pętle zamocować w szekli. 2.-Pod pasem/blokadą umieścić zabezpieczenie, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej maszyny. 3.-Zaczepić złożony pas o długości 3 m za przedni sprzęg a pętlę zamocować w szekli. 10

12 4.-Ustawić maszynę z dyszlem skierowanym do przodu na platformie samochodu ciężarowego. Jeżeli to możliwe, ustawić maszynę w narożniku platformy, uniemożliwiając jej przemieszczanie w czasie transportu. Wskazówka: Maszynę należy koniecznie załadować zgodnie z zaleceniami; firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku. 11

13 POŁOŻENIE NUMERU SERYJNEGO/NUMERU PODWOZIA URZĄDZENIA ORAZ IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA PODSTAWOWEGO I WYPOSAŻENIA Numer seryjny urządzenia jest wybity, jak przedstawiono, na tabliczce znamionowej oraz na podwoziu. Wnioski o aktywację gwarancji lub wnioski gwarancyjne nie będą rozpatrywane bez podania tego numeru. Wpisać numer seryjny na pierwszej stronie instrukcji obsługi niezwłocznie po otrzymaniu pojazdu/urządzenia. MEX 6 Kukurydza (wersja ciągniona)---- LUB MEX 6 Trawa (wersja ciągniona lub 4-rzędowy osprzęt przedni do kukurydzy--- (SZEROKOŚĆ KOSZENIA: 2,00 lub 2,35 m) ZBIERACZ DO TRAWY (szerokość zbierania X = 1900 mm) 12

14 GŁÓWNE ELEMENTY 1 = Bębny zbierające (kukurydza) 2 = Rozdzielacze przednie (kukurydza) 3 = Ślimaki zbierające do leżącej kukurydzy (kukurydza) 4 = Prowadnica górna (kukurydza) 5 = Siłownik hydrauliczny do ustawiania wysokości koszenia (kukurydza) 6 = Ograniczniki do ustawiania wysokości koszenia (kukurydza) 7 = Sprzęg do ciągnika 8 = Dyszel 9 = Osłona rozdzielaczy 10 = Skrzynka rozdzielcza funkcji urządzenia 10A= Joystick do sterowania obrotem wyrzutnika i ruchem klap. 11 = Podpora wyrzutnika 12 = Mechaniczna podpora terenowa 13 = Urządzenie mocujące wyrzutnika 14 = Pokrywa koła tnącego 15 = System ostrzenia noży 16 = System obrotu wyrzutnika 17 = Rozdzielacz hydrauliczny 18 = Płyty tylne 19 = Siłownik wyrzutnika 20 = Wyrzutnik 21 = Siłownik regulacji składania 22 = Przedłużacz wyrzutnika L = 1,8 m (kukurydza) 22A = Przedłużacz wyrzutnika 1,00 m (trawa) 22B = Przedłużacz wyrzutnika 1,40 m (opcjonalny) 23 = Dysza wyrzutnika 24 = Przegub wyrzutnika z przedłużaczem pionowym o 0,70 m (kukurydza) 24A = Przegub wyrzutnika z przedłużaczem pionowym o 0,50 m (trawa) 25 = Zespół zbieracza i sieczkarni 26 = Węże hydrauliczne służące do podłączenia do ciągnika 27 = Wałek przegubowy 1 3/8 cali, 6 cięgien 27A = Wałek przegubowy 1 3/8 cali, 21 cięgien 27B = Wałek przegubowy 8x32x36 28 = Koła transportowe z regulacją hydrauliczną (kukurydza) 28A = Stałe koła transportowe (trawa) 29 = Skrzynka rozdzielcza wykrywacza metalu (opcja) 30 = Koło tnące 31 = Dolne wały zbierające 32 = Górne wały zbierające 33 = System rozdrabniania kukurydzy (kukurydza) 13

15 34 = Światła tylne (opcjonalne) 35 = Bęben zbierający (trawa) 36 = Płyta odchylająca (trawa) 37 = Rura zabezpieczająca (trawa) 38 = Wał wciągający (trawa) 39 = Koło podporowe (trawa) 40 = Urządzenie zabezpieczające (trawa) 41 = Sprzęg tylny przyczepy 14

16

17 Dane techniczne (Zmiany związane z udoskonaleniami technicznymi zastrzeżone) Charakterystyka wydajności: 3-rzędowy osprzęt przedni do kukurydzy: Mocowanie Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy Średnica koła nożowego Otwór na skoszony materiał Liczba noży Stały poziom hałasu Ciężar: Urządzenie Mex6 z wyrzutnikiem Wyposażenie: 3-rzędowy osprzęt przedni do kukurydzy: Zbieracz 1,90 m Wymiary: Urządzenie Mex6 (do kukurydzy lub trawy) Długość Szerokość Wysokość z przedłużaczem do 0,5 m podczas pracy Wysokość z przedłużaczem do 0,7 m podczas pracy Wysokość z przedłużaczem do 0,5 m podczas transportu Wysokość z przedłużaczem do 0,7 m podczas transportu od 96 KW (130 KM) od 74 KW (100 KM) 1000 obr./min 1220 mm 800 cm maks ,2 db(a) ok kg ok. 850 kg ok. 510 kg 4,99 m (kukurydza)-4,72 m (trawa) 3,14 m (kukurydza)-3,01 m (trawa) 4,56 m 4,76 m 2,70 m 3,20 m Ładowność ze sprzęgiem tylnym: Model Obciążenie pionowe (maks.) Obciążenie ciągnione (maks.) 40 km/h 25 km/h 40 km/h 25 km/h Trawa 2350 kg 2500 kg kg kg Kukurydza 2000 kg 2500 kg kg kg Wymagane przyłącza 1 przyłącze hydrauliczne dwustronnego działania Ciśnienie min.: 140 bar Ciśnienie maks.: 180 bar 1 wtyczka 7-biegunowa dla oświetlenia (12 V) 1 wtyczka 3-biegunowa (12 V) (patrz załącznik) Opony Zastosowanie Maks. ciśnienie (bar) Moment dokręcania (Nm) L.I. (kg) 340/55-16 Mex 6 4, (2500 kg) 13x Zbieracz trawy 2, (200 kg) Wyposażenie opcjonalne: - Poziomy przedłużacz wyrzutnika (1,0 m / 1,4 m / 1,8 m) - Pionowy przedłużacz wyrzutnika (0,5/0,7 m) - Wykrywacz metalu - Instalacja elektryczna do jazdy po drogach publicznych - Wałek przegubowy dopasowany wyjścia wałka odbioru mocy w ciągniku - System czujników obciążenia - Sprzęg tylny przyczepy Zmiany wszelkich danych technicznych zastrzeżone. S.I. km/h A8 (40 km/h) A6 (30 km/h) 16

18 PIERWSZE PODŁĄCZENIE DO CIĄGNIKA PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE BARDZO WAŻNE: Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych do ciągnika skontrolować olej. Jeśli olej jest zanieczyszczony, należy go wymienić, gdyż w przeciwnym razie grozi uszkodzenie rozdzielacza hydraulicznego i pozostałych elementów hydraulicznych urządzenia. Urządzenie wymaga podwójnego obiegu hydraulicznego, aby można było aktywować rozdzielacz hydrauliczny oraz wykonywać funkcje opisane w dalszej części instrukcji. - Podłączyć przewód ciśnieniowy (1) oraz przewód powrotny (2) (przewód o większej średnicy to przewód powrotny). Dźwignię przewodu na ciągniku należy ustawić tak, aby przewód o większej średnicy prowadził z powrotem do zbiornika. Wskazówka: Jeżeli olej podczas eksploatacji nagrzewa się, a ciągnik jest wyposażony wyłącznie w pompę o stałej wydajności, należy podłączyć ją do przewodu jednostronnego działania (patrz rysunek). - Podłączyć przewód ciśnieniowy (1) do sterwnika jednostronnego działania. Podłączyć przewód powrotny (2) (o większej średnicy) bezpośrednio do zbiornika oleju. Jeżeli ciągnik posiada tę możliwość, zmniejszyć przepływ oleju. USTAWIANIE ROZDZIELACZA HYDRAULICZNEGO Poz. H±10 mm do zamkniętego układu hydraulicznego Ciągnik z pompą o zmiennej wydajności Przed podłączeniem należy ustawić śrubę LS na rozdzielaczu hydraulicznym na wartość ±10 mm (śruba całkowicie dokręcona). Poz. H±17 mm do otwartego układu hydraulicznego Ciągnik z pompą o stałej wydajności Przed podłączeniem należy ustawić śrubę LS na rozdzielaczu hydraulicznym na ±17 mm (śruba całkowicie poluzowana) (ustawienie fabryczne). OSTRZEŻENIE! W przypadku niewykonania tej czynności, zawór przeciążeniowy układu hydraulicznego ciągnika będzie stale uruchomiony, co spowoduje przegrzanie oleju. LS A Jeżeli ciągnik jest wyposażony w zamknięty układ hydrauliczny, a rozdzielacz hydrauliczny ustawiony jest w pozycji A=17, płyn hydrauliczny nagrzewa się (zwłaszcza z powodu ciągłego tłoczenia maksymalnego przepływu). Rozwiązanie: Ustawić śrubę LS na wymiar A=10 mm LS = wykrywanie obciążenia 17

19 PIERWSZE PODŁĄCZENIE DO CIĄGNIKA Podłączanie przewodów hydraulicznych do ciągników z pompami o stałym przepływie - Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych odłączyć wałek odbioru mocy. - Ustawić dźwignię (ST) na pulpicie sterowniczym w pozycji zmiennej (neutralnej). - Sprawdzić, czy zawory szybkoprzełączające są czyste. - Podłączyć przewody hydrauliczne do rozdzielacza. - Skontrolować, czy wąż o mniejszej średnicy jest wężem ciśnieniowym. Podłączanie przewodów hydraulicznych do ciągników z pompami o zmiennym przepływie. - Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych odłączyć wałek odbioru mocy. - Wąż powrotny (większa średnica -3/4 cala) podłączyć do zaworu (R), wąż ciśnieniowy (1/2 cala) do zaworu (P), a następnie wąż o mniejszej średnicy (1/4 cala) do zaworu (LS). Źródło zasilania: Wymagane przyłącza w ciągniku 3-biegunowa wtyczka elektryczna - Podłączyć 3-biegunową wtyczkę z tyłu ciągnika. - Źródło zasilania przez przekaźnik (9). Przekaźnik jest połączony ze stacyjką (10). - Minimalny przekrój przewodu 4 mm² - Bezpiecznik 16 A (11) Kompletny schemat elektryczny znajduje się w wykazie części zamiennych. Ls S P R To podłączenie jest czynnością zastrzeżoną dla personelu specjalistycznego. Nie podłączać bezpośrednio do stacyjki. - Niebezpieczeństwo pożaru lub uszkodzenia urządzenia elektrycznego. Wolno stosować wyłącznie bezpieczniki o zalecanym natężeniu prądu. Zastosowanie mocniejszych bezpieczników prowadzi do uszkodzenia urządzenia elektrycznego! 18

20 Podłączanie do ciągnika - Po wykonaniu w/w prac można podłączyć wtyczkę 3-biegunową do gniazda ciągnika. - Skontrolować, czy świecą lampki na pulpicie sterowniczym (13). - Pulpit sterowniczy (z uchwytem magnetycznym) zamocować w dobrze widocznym miejscu na powierzchni metalowej w ciągniku. PIERWSZE PODŁĄCZENIE DO CIĄGNIKA - Przestawić dźwignię (ST) na ON i zablokować w tej pozycji. Sprawdzić, czy wąż o mniejszej średnicy jest wężem ciśnieniowym. Jeżeli nie, zamienić przyłącza lub zmienić pozycję dźwigni ST i zablokować ją ponownie w tej pozycji. - System jest zabezpieczony bezpiecznikiem 15 A umieszczonym we wtyczce elektrycznej pulpitu sterowniczego (5). 13 Objaśnienie funkcji obsługowych A = Ten przycisk ma dwie funkcje: Długotrwałe naciśnięcie powoduje włączenie i wyłączenie elementu obsługowego. Krótkotrwałe naciśnięcie powoduje zmianę funkcji (w zależności od czerwonego lub zielonego wskaźnika). B1/C1 (czerwony) = Wykonanie funkcji 1 (pozycja dyszy wylotowej) D1/E1 (czerwony) = Wykonanie funkcji 2 (obrót wyrzutnika) F/G (czerwony)= uaktywnienie funkcji 3 (opuszczanie/podnoszenie przystawki do kukurydzy/trawy z ziemi przy jednoczesnym podnoszeniu/opuszczaniu kół transportowych 8 (tylko w wersji do kukurydzy). Ten przycisk służy również do aktywowania działania ramy 5 wspomagającej montaż/demontaż przystawki do trawy. W tym celu wystarczy podłączyć odpowiedni zawór szybkozłacza do rozdzielacza hydraulicznego urządzenia. H (czerwony) = Aktywowanie funkcji 6 (odwrócenie kierunku obrotu zespołu tnącego oraz wałów wciągających, do czego wystarczy naciśnięcie przycisku. Po zwolnieniu przycisku zostaje przywrócony poprzedni kierunek obrotu). B2/C2 (zielony) = Wykonanie funkcji 7 (ustawienie dyszla w pozycji do: transportu/pracy). D2/E2 (zielony) = Wykonanie funkcji 4 (ruch wyrzutnika w przegubie). B1 B2 C1 C2 D1 5 F G H 4 1 D2 E1 E2 A Lampka sygnalizacj i sterowania, zielona/cze rwona B1 E1 D1 2 3 C

21 Podłączanie urządzenia do ciągnika - Ustawić podporę mechaniczną (1) w pozycji pionowej i zablokować. W tym celu należy: - Pociągnąć nakładkę (2), nieznacznie opuścić podporę zgodnie z kierunkiem strzałki. Dostępna sprężyna kontynuuje ruch aż do pozycji pionowej (zwrócić szczególną uwagę, by nie doszło do zmiażdżenia rąk). - Po umieszczeniu jej w pozycji pionowej, sprężyna przemieszcza podporę w górę w bezpieczną pozycję; upewnić się, że nakładka (2) jest zablokowana. 2 1 Ustawić wysokość drążka pociągowego w taki sposób, aby znalazł się on na wysokości sprzęgu (3) ciągnika; koło znajduje się przy tym w pozycji gotowości do pracy (wersja do kukurydzy), tzn. jest ustawione do dołu. - Zwrócić uwagę, aby drążek pociągowy (4) znajdował się w maksymalnie poziomej pozycji. W razie potrzeby zmienić pozycję sprzęgania drążka pociągowego według niżej podanych możliwości. (5). Min Uwaga! Odstęp (L) należy ustawić w taki sposób, aby odstęp (L1) był możliwie jak najmniejszy. Ustawianie należy przeprowadzić w taki sposób, aby wałek przegubowy znajdował się możliwie jak najbardziej w pozycji poziomej. L1 L - Wałek przegubowy należy połączyć z ciągnikiem tylko wtedy, gdy zamontowane są wszystkie pokrywy ochronne. - W strefie sprzęgania urządzenia z ciągnikiem istnieje niebezpieczeństwo obrażeń wskutek zmiażdżenia, przekłucia lub przecięcia! - Skrócić wałek przegubowy na tyle, na ile to możliwe, aby uzyskać minimalne nakładanie się wałków 150 mm (patrz rozdział o napędzie walka odbioru mocy). 20

22 Podnieść, obrócić uchwyt (1) w bok i podeprzeć poziomo; postępować przy tym w sposób następujący: - Prawą ręką pociągnąć nakładkę (2), wciskając jednocześnie podporę lewą ręką (8) zgodnie z kierunkiem strzałki lub nogą (9) zgodnie z kierunkiem strzałki. Obrócić ją lekko zgodnie z kierunkiem strzałki (10). Sprężyna wspomaga wykonanie tego ruchu aż do pozycji poziomej. - Upewnić się, że nakładka (2) jest zablokowana. Uwaga: Podpora znajduje się całkowicie w poziomie tylko wtedy, gdy nakładka (2) jest zablokowana, a uchwyt w położeniu jak na rysunku Uchwyt 2 21

23 Wykrywacz metalu (FKS) - (opcjonalny) Zamontować na ciągniku następujące elementy: - Pulpit sterownika wykrywacza metalu oraz główny pulpit sterowniczy zamontować w odpowiednio zabezpieczonym miejscu w zasięgu kierowcy na ciągniku. - Połączyć kabel elektryczny z obiema skrzynkami i odpowiednimi gniazdami wtykowymi ciągnika. - Nacisnąć zielony przycisk. Zapala się zielona lampka. Jeżeli zielona lampka nie świeci, sprawdzić połączenia kablowe. Objaśnienie działania wykrywacza metalu: Na pulpicie sterowniczym wykrywacza metalu znajduje się zielony przycisk z lampką służący do włączania i wyłączania wykrywacza metalu oraz czerwony przycisk z lampką służący do dezaktywacji wykrywacza metalu. Ponadto wbudowano alarm dźwiękowy. 1- Po naciśnięciu zielonego przycisku, zapala się zielona lampka i system wykrywania aktywuje się. 2- Nacisnąć następnie czerwony przycisk, aby zdefiniować wykrywacz metalu na nowo (stand-by). Czerwona lampka gaśnie. 3- Jeżeli podczas eksploatacji, na wlocie wału wciągającego zostanie wykryte metalowe ciało obce, zapala się czerwona lampka i rozlega się alarm dźwiękowy. Wały są natychmiast blokowane i obracają się w przeciwnym kierunku. 4- Sprawdzić, czy element metalowy został całkowicie usunięty. Następnie nacisnąć czerwony przycisk, aby uruchomić wały wciągające w normalnym kierunku obrotu. - Jeżeli czerwona lampka świeci nieprzerwanie i rozlega się nieprzerwanie alarm dźwiękowy, należy sprawdzić kabel elektryczny, nr kat Skrzynka rozdzielcza wykrywacza metalu Pulpit sterownika Kabel elektryczny (nr kat ) Kabel elektryczny, nr kat (±13,00 m) 12 V Zielony przycisk/lampk Sygnał a akustyczny Czerwony przycisk/lampka Blokada wału Kabel elektryczny, nr kat (±7,80 m) Wykrywacz metalu Hydrauliczny rewers wałków 22

24 Wskazówka konserwacyjna: Podczas lutowania urządzenia z zainstalowanym wykrywaczem metalu istnieje niebezpieczeństwo jego namagnesowania. Jeżeli wykrywacz metalu nie działa prawidłowo, należy go rozmagnesować. W tym celu zwrócić się do naszego punktu serwisowego. 23

25 Ustawianie wysokości roboczej / transportowej (wersja do kukurydzy) W celu ustawienia wysokości roboczej: - Zabezpieczyć koła klinami (6). - Przełącznik (1) ustawić jak najbliżej w kierunku końca wałka wielowypustowego (2). - Za pomocą pulpitu sterowniczego opuścić koło (3) na żądaną wysokość (w zależności od wysokości koszenia). Jeżeli nie można opuścić urządzenia ze względu na pochyłość podłoża, zmienić kierunek i wcisnąć ponownie przycisk polecenia. - Przestawiać przełącznik (1), aż będzie przylegał do ogranicznika (5). Następnie obracać nakrętkę zabezpieczającą (4), aż będzie przylegała do przełącznika (1). Zawsze gdy (podczas manewrów zawracania) występuje konieczność uniesienia urządzenia, a następnie ustawienia go z powrotem w pozycji roboczej, odbywa się to na wcześniej ustawionej wysokości. Uwaga: Minimalna wysokość robocza została ustawiona tak, aby tył urządzenia znajdował się w odległości 80 mm od ziemi. Aby chronić urządzenie, np. w przypadku nierówności terenu lub przeszkód (np. kamieni), należy odpowiednio zwiększyć wysokość roboczą, przy czym należy przestrzegać procedury opisanej powyżej Ustawianie pozycji transportowej: - Za pomocą pulpitu sterowniczego ustawić koło na maksymalną wysokość. - Przestawiać przełącznik (1), aż będzie przylegał do ogranicznika (5). Następnie obracać nakrętkę zabezpieczającą (4), aż będzie przylegała do przełącznika (1). 6 Uwaga: Urządzenia nie wolno transportować, jeżeli przełącznik (1) nie został ustawiony w pozycji opisanej powyżej. W przeciwnym razie może dojść do zerwania węży hydraulicznych i wypadku. Wskazówka: Te prace nastawcze należy wykonać przy obu kołach w ten sam sposób, zgodnie z opisem. 24

26 Ustawianie wysokości roboczej (wersja do trawy) Zalecana wysokość robocza wersji do trawy wynosi 900 mm, mierząc od środka koła tnącego do ziemi. Aby uzyskać tę wysokość (900 mm), koła muszą znajdować się w pozycji ukazanej poniżej. 25

27 Ustawianie dyszla do eksploatacji / transportu Ustawianie dyszla w pozycji transportowej: - Podłączyć urządzenie z tyłu ciągnika. - Zamontować węże hydrauliczne na ciągniku. - Złożyć podporę (4). - Ustawić podporę (4) w pozycji poziomej i zamocować. - W przypadku sieczkarni do kukurydzy sprawdzić, czy ogranicznik (3) jest dostępny i ustawiony w pozycji 3-rzędowej. W przeciwnym razie drążek pociągowy koliduje z osprzętem przednim do kukurydzy i prowadzi do jego uszkodzenia. Podczas zmiany pomiędzy pozycją 4- rzędową a pozycją 3- rzędową należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale Osprzęt przedni do kukurydzy dla 4 rzędów Uruchomić siłownik (2) hydraulicznie. Uważać na ruchy dyszla (niebezpieczeństwo wypadku!) Ustawianie dyszla do eksploatacji: - Podłączyć urządzenie z tyłu ciągnika. - Zamontować węże hydrauliczne na ciągniku. - Złożyć podporę (4). - Ustawić podporę (4) w pozycji poziomej i zamocować. - Ustawić szerokość W odpowiednio do szerokości ciągnika. - Maksymalna szerokość W wersji do trawy wynosi 1450 mm, tzn. maksymalna szerokość ciągnika = 2900 mm. - Maksymalna szerokość W dla wersji do kukurydzy (3-rzędowej) wynosi 1400 mm, tzn. maksymalna szerokość ciągnika = 2800 mm. W przypadku pracy 4-rzędowej wynosi ona 1225 mm, tzn. maksymalna szerokość ciągnika = 2450 mm. Siłownik hydrauliczny poruszający dyszlem jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zapewniający odpowiednie zablokowanie połączenia. Prędkość przestawiania dyszla można zmieniać przy pomocy regulatora (7). 4- rzędowy 3- rzędowy 7 26

28 Ustawianie roboczej prędkości obrotowej Zalecana prędkość obrotowa koła tnącego osprzętu przedniego do koszenia kukurydzy i zbieracza trawy w zależności od mocy ciągnika Prędkość obrotowa koła nożowego W tabeli poniżej podano prędkość obrotową koła nożowego oraz stosunek przełożenia dla poszczególnych rodzajów napędu Prędkość obrotowa zbieracza trawy W tabeli podano koła zębate i koła pasowe dla odpowiednich prędkości obrotowych koła tnącego. - Wersja standardowa 27

29 Ustawianie wysokości koszenia Zastosowanie alternatywnych kół pasowych i liczba noży (H) na kole sterującym. F = koło pasowe do kukurydzy G = koło pasowe do trawy H = liczba noży (H) na kole sterującym (10/5) F Teoretyczna wysokość koszenia G Teoretyczna wysokość koszenia w miarę możliwości unikać w miarę możliwości unikać 28

30 Zmiana prędkości obrotowej wałów wciągających Przekładanie pasa klinowego Prędkość obrotową wałów wciągających można zmieniać przekładając pas klinowy między trzema alternatywnymi kołami pasowymi. Zmiana pozycji pasa klinowego (E) odbywa się przy pomocy dźwigni odwracania hydraulicznego (D) (pas klinowy zwolniony). Montaż / demontaż noży (por. strona 6 Otwieranie pokrywy koła tnącego ) Liczba noży Noże można w każdym momencie wymienić, nie zmieniając ich ustawienia. Wystarczy zadbać, aby koło sterujące było wyważone (montować tylko 10 lub 5 noży). Uwaga! Aby wymienić noże, wystarczy poluzować nakrętkę przytrzymującą (1). Nie luzować nakrętek nastawczych (2) podczas wymiany noży. Podczas wymiany noży należy uważać, aby nowe noże zostały założone w tym samym położeniu. - Po pierwszych 10 godzinach eksploatacji, należy sprawdzić, czy nakrętki sześciokątne (1) są dobrze osadzone, oraz sprawdzić szczelinę między nożami a ostrzami współpracującymi (S=0-0,5 mm). 29

31 Transport drogowy Ważne! - Podczas jazdy z zamontowanym MEX 6, nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości ciągnika (25 km/h). Dostosować prędkość do sytuacji na drodze. - Zwrócić uwagę na wysokość całkowitą wyrzutnika rozładunkowego. Pozycja robocza z przedłużaczem pionowym 1,00/1,40/1,80 m Pozycja transportowa z przedłużaczem pionowym 1,80 m Pozycja transportowa z przedłużaczem pionowym 1,40 m Składanie wyrzutnika: - Wykonać opisane powyżej połączenie hydrauliczne między rozdzielaczem hydraulicznym a ciągnikiem, - Za pomocą funkcji (D1) i (E1) pulpitu sterowniczego obrócić wyrzutnik do przodu w kierunku dyszla, - Skontrolować, czy regulator hydrauliczny (B) został całkowicie zamknięty (w kierunku wskazówek zegara), - Następnie nałożyć pomost (A) zgodnie z rysunkiem. D1 D2 E1 B A E2 30

32 W celu uzyskania dostępu do pomostu, skorzystać ze stopni i uchwytów ukazanych na poniższym rysunku. Ze względu na niebezpieczeństwo upadku zachować szczególną ostrożność. Uchwyt (wersja do trawy) Pomost Uchwyt Stopień Uchwyt górny (wersja do kukurydzy) Stopień - Zwolnić blokadę (C) lewą ręką i jednocześnie pociągnąć prawą ręką za dźwignię (D). - Następnie założyć element (E) zgodnie z rysunkiem. D C E - Za pomocą funkcji (E2) pulpitu sterowniczego, opuścić wyrzutnik. Sprawdzić opuszczanie, odpowiednio otwierając regulator (B) na niezbędny wymiar. - Skorzystać z funkcji obrotu (D1 lub E1) wyrzutnika, aby przybliżyć podporę (F). Przestawić podporę, aby pasowała do poziomego przedłużacza, o ile jest to konieczne (patrz rysunki Pozycja transportowa na poprzedniej stronie). E - Zamknąć regulator (B), jeżeli wyrzutnik jest prawidłowo odłożony. F 31

33 Uwaga Przed rozpoczęciem transportu zamontować urządzenia zabezpieczające na osprzęcie przednim do koszenia kukurydzy lub na zbieraczu trawy. - W przypadku osprzętu przedniego do koszenia kukurydzy: - Osłona końcówek rozdzielaczy Wersja ze ślimakami bocznymi Wersja bez ślimaków bocznych Zakładanie osłony transportowej Poluzować całkowicie nakrętkę (1), wypozycjonować hak (2) zgodnie z rysunkiem i ponownie dokręcić nakrętkę (1) (przeprowadzić procedurę po obu stronach) 3 Zakładanie osłony transportowej - Poluzować nieco 4 nakrętki motylkowe (3), wypozycjonować urządzenie ochronne zgodnie z rysunkiem i ponownie dokręcić nakrętki (3). - Podnieść zespół tnący za pomocą funkcji F pulpitu sterowniczego i zaczepić dźwignię zabezpieczającą (1) w pozycji oznaczonej strzałką. 1 F 1 32

34 - W przypadku zbieracza trawy: Podnieść zbieracz trawy, używając funkcji F pulpitu sterowniczego i włożyć sworznie zabezpieczające (23). Prawe koło zbieracza trawy ustawić w pozycji transportowej. Wykonać następujące czynności: 23 - Usunąć podporę z otworami w miejscu oznaczonym strzałką; poluzować śrubę (1) za pomocą otwartego klucza nasadowego 22 lub metalowego pręta Ø 12 maks., by można było obrócić blokadę znajdującą się u dołu (2) Obrócić wspornik koła w poziomie w sposób ukazany na rysunku, - Następnie obrócić go do pionu i umieścić wspornik (3) w miejscu ukazanym na rysunku. 3 33

35 Eksploatacja w polu Ustawianie wyrzutnika w pozycji roboczej - Wykonać opisane powyżej połączenie hydrauliczne między rozdzielaczem hydraulicznym a ciągnikiem. - Podnieść wyrzutnik, używając funkcji D2 pulpitu sterowniczego. Sterować prędkością podnoszenia za pomocą regulatora B. Uwaga: W trakcie tego procesu należy zachować minimalny odstęp bezpieczeństwa, ponieważ istnieje ryzyko spadnięcia wyrzutnika. Jeżeli wyrzutnik ustawiony jest całkowicie w pozycji pionowej, zamknąć regulator B (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). - Następnie nałożyć pomost (A) zgodnie z rysunkiem. W celu uzyskania dostępu do pomostu, skorzystać ze stopni i uchwytów ukazanych na poniższym rysunku. Ze względu na niebezpieczeństwo upadku zachować szczególną ostrożność. D2 Uchwyt (wersja do trawy) Pomost Uchwyt Stopień Uchwyt górny (wersja do kukurydzy) B A Stopień - Przestawić dźwignię zgodnie z kierunkiem strzałki, aż znajdzie się ona w pozycji pokazanej na rys. 2. Sprawdzić, czy oś (1) została odpowiednio umieszczona w otworze blokowania; w przeciwnym razie przestawić śrubę (3). - Ponownie ustawić pomost A w pozycji wyjściowej Rys. 1 Rys. 2 34

36 Zalecenia dotyczące eksploatacji - Zawsze przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić śruby i sworznie pod kątem mocnego osadzenia oraz sprawdzić wałek przegubowy pod kątem prawidłowego montażu i osadzenia między urządzeniem a ciągnikiem. - Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniu, wyłączyć silnik ciągnika. Nie wystarczy naciśnięcie sprzęgła, ponieważ noga może się w każdej chwili ześlizgnąć z pedału. Zaczekać, aż wszystkie elementy zatrzymają się. - Dostosować roboczą prędkość obrotową do warunków eksploatacji. - Nie wolno przekraczać dopuszczalnej prędkości obrotowej wałka odbioru mocy (1000 obr./min). - Po usunięciu blokad nie stawać w strefie niebezpieczeństwa napędu wyposażenia! Blokady wolno usuwać wyłącznie poprzez zmianę kierunku (odwracanie) oraz gdy silnik ciągnika jest wyłączony, a wałek odbioru mocy rozprzężony. A - Załadunek ręczny jest zabroniony! - Urządzenie musi ruszać łagodnie; sprzęgło ciągnika zwalniać powoli, aby zapobiec uszkodzeniom. - Nie przebywać w strefie wyrzutu urządzenia! - Zachować bezpieczną odległość od zewnetrznych przewodów elektrycznych! Ustawianie górnego ruchu klapy (A) Ruch klapy można ustawić zgodnie z życzeniem operatora. Służy do tego regulator (B). Po dokonaniu ustawień zwrócić uwagę, aby regulator został zablokowany sworzniem (C). B C 35

37 Praca w polu - Zdjąć osłonę ochronną z przednich rozdzielaczy osprzętu przedniego do kukurydzy (1) i zdjąć dźwignię zabezpieczającą (2) zgodnie z kierunkiem strzałki Osprzęt przedni do kukurydzy dla 4 rzędów Osprzęt przedni do kukurydzy przeznaczony jest do pracy 4-rzędowej. Funkcji tej należy używać podczas tworzenia śladu (rozpoczęcie zbioru), o ile ciągnik jest szerszy niż 2,20 m. - Wewnętrzna szerokość użytkowa wynosi 2,35 m. - Zewnętrzna szerokość wynosi 2,70 m. (Nie poruszać się po drogach publicznych, jeżeli urządzenie znajduje się w tej pozycji). W celu przygotowania urządzenia do eksploatacji 4-rzędowej należy postąpić w sposób następujący: - Za pomocą klucza (1) lekko odkręcić śrubę (2); tym samym kluczem obrócić podporę (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do osiągnięcia odpowiedniego otworu. - Ponownie dokręcić śrubę (2)

38 - Tym samym kluczem (1) obrócić podporę (4) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dopasować prowadnicę do nowej długości roboczej. 4 - Po przeprowadzeniu wszystkich wyżej opisanych regulacji ustawiona pozycja musi być zgodna z poniższym rysunkiem. Aby uzyskiwać lepsze rezultaty podczas koszenia rzędów znajdujących się bliżej krawędzi urządzenia, element (5) należy ustawić możliwie jak najdalej w kierunku strzałki. Wskazówka: Aby umożliwić eksploatację urządzenia w tej pozycji, wymagana jest większa moc pociągowa. 5 2,35 m 2,70 m Pozycjonowanie do koszenia 4-rzędowego 37

39 Ostrzeżenie: Podczas wykonywania manewrów w tej pozycji (4 rzędy) należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ urządzenie jest szersze od ciągnika. Aby przełączyć urządzenie ponownie na pracę 3-rzędową, należy postępować w sposób opisany powyżej, ale w odwrotnej kolejności. 2,00 m 2,25 m Pozycjonowanie do koszenia 3-rzędowego Jeżeli urządzenie ma być transportowane w pozycji 4-rzędowej (odradza się, ponieważ szerokość przekracza 2,50 m),, na końcówki rozdzielaczy należy założyć osłonę transportową. W tym celu należy ją ustawić odpowiednio do szerokości urządzenia. - Całkowicie wyjąć śrubę (1) i lekko poluzować śrubę (2). Założyć osłonę transportową w sposób pokazany na rysunku i ponownie dokręcić wszystkie śruby

40 - W przypadku przystawki do trawy wyciągnąć sworzeń zabezpieczający (23) - Powoli uruchomić urządzenie, a następnie zwiększyć prędkość obrotową wałka odbioru mocy do 1000 min -1 (obr/min). 23 W miarę możliwości utrzymywać tę prędkość, aby umożliwić bezawaryjną eksploatację. Prędkość jazdy zależy od kilku czynników: - Moc ciągnika - Ilość skoszonego materiału - Stan podłoża - Sposób zbioru (przyczepa za urządzeniem lub równolegle do niego) - Podczas zawracania ciągnikiem uważać, aby podczas eksploatacji tylnej zachowany był wystarczający odstęp między ciągnikiem a urządzeniem. Blokada w wyrzutniku Wyłączyć silnik i wyciągnąć klucz zapłonowy. - Zaczekać, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma. - Zdjąć pokrywy (R, R1). - Usunąć blokadę. - Ponownie założyć pokrywy (R, R1). Blokady, ciała obce i wydajność wydmuchu W przypadku blokad lub ciał obcych należy skorzystać z systemu odwracania. - Zmienić kierunek obrotu przyciskiem (C). Uwaga! Przełączyć na pierwotny kierunek obrotu (puścić przycisk C) dopiero po upewnieniu się, że wlot jest znów wolny lub że ciało obce zostało usunięte. - Wydajność wydmuchu można ustawiać zmieniając liczbę łopatek na kole sterującym: 5 lub 10 równomiernie rozmieszczonych łopatek. C 39

41 Wyłączanie urządzenia Wskazówki ogólne - Dźwignię zabezpieczającą (1) ustawić w kierunku strzałki. (kukurydza) - Włożyć sworzeń zabezpieczający (23) (trawa). - W przypadku wyjścia z kabiny ciągnika, należy opuścić osprzęt przedni na ziemię. - W przypadku wyłączenia urządzenia, należy je zabezpieczyć w taki sposób, aby nie mogło ześlizgnąć się ani przewrócić. - Zasadniczo należy zadbać, aby urządzenie było zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. - Opuścić podporę mechaniczną (2). W tym celu należy: - Pociągnąć nakładkę (3), nieznacznie opuścić podporę zgodnie z kierunkiem strzałki. Dostępna sprężyna kontynuuje ruch aż do pozycji pionowej (zwrócić szczególną uwagę, by nie doszło do zmiażdżenia rąk). - Po umieszczeniu jej w pozycji pionowej, sprężyna przemieszcza podporę w górę w bezpieczną pozycję; upewnić się, że nakładka (3) jest zablokowana. - Wysokość podpory ustawić tak, by spoczywała ona całkowicie na ziemi Zdjąć oba węże hydrauliczne, a następnie odłączyć wałek przegubowy od wałka odbioru mocy. - Odłączyć kabel elektryczny od ciągnika. - Zamontować magnetyczny pulpit sterowniczy (9) do dyszla lub wyciągnąć wtyczkę (10) i schować pulpit sterowniczy w bezpiecznym miejscu. - Odłączyć urządzenie od ciągnika. Czyszczenie - Szczegółowe informacje na temat czyszczenia podano w rozdziale dot. konserwacji Naprawy. Po zakończeniu okresu żniw dokładnie oczyścić urządzenie z pozostałości skoszonego materiału. 3 2 Zadbać, aby smarowanie i konserwacja odbywały się zgodnie z planem (patrz rozdział Pielęgnacja i konserwacja )

42 Montaż osprzętu przedniego do kukurydzy Wskazówka: Demontaż następuje w odwrotnej kolejności. Montaż i demontaż osprzętu przedniego do kukurydzy musi następować na równym podłożu (ew. z wyrównaniem za pomocą podpór). 300 Uwaga! Wskazówka bezpieczeństwa W razie przypadkowego uruchomienia wałka odbioru mocy, istnieje ryzyko obrażeń ciała. Dlatego niezbędnie konieczne jest zdemontowanie wałka przegubowego przed rozpoczęciem montażu Osprzęt przedni do kukurydzy oprzeć w czterech punktach w odległości ok. 300 mm od ziemi. 1 - Włożyć śruby (1) zgodnie z rysunkiem. - Wykręcić śruby (2). - Usunąć element (3). - Zdjąć pokrywę (14). - Umieścić element (3) we wskazanym miejscu. - Umieścić śruby (4) we wskazanym miejscu Ustawić dyszel w pozycji roboczej: - Podjechać urządzeniem bliżej do osprzętu przedniego (patrz strzałka A) Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniom, do wykonania tych czynności niezbędna jest druga osoba, która podczas podłączania pomoże wyrównać urządzenie (patrz rys.). A Aby zapewnić pionowe ustawienie rury (5) i elementu (6), należy odpowiednio unieść lub opuścić urządzenie za pomocą jego układu hydraulicznego. A

43 - Wkręcić dolne śruby (B) zgodnie z rysunkiem. B - Podłączyć wąż (3) do zaworu szybkoprzełączającego (4) rozdzielacza hydraulicznego. Wykonać połączenie hydrauliczne między ciągnikiem a urządzeniem. Otworzyć i zamknąć siłownik (1) za pomocą pulpitu sterowniczego, aż będzie można włożyć śrubę (2). Następnie włożyć śruby (5). Aby zbliżyć podpory (6) do otworu, wystarczy poluzować nakrętki (7) o niezbędny wymiar. Przełożyć dźwignię zabezpieczającą (8) w dół i zabezpieczyć sworzniem (9) Założyć wałek przegubowy (10) zgodnie z rysunkiem. Wał (11) przesunąć w kierunku strzałki (C) i jednocześnie naciskać sworzeń zabezpieczający wału (E), aż karb (D) pokryje się ze sworzniem. 10 E D 11 C

44 Do montażu i demontażu osprzętu przedniego do kukurydzy można wykorzystać też system dla dolnej ramy hydraulicznej (1). W tym celu: - podłączyć wąż (3) do zaworu szybkoprzełączającego rozdzielacza hydraulicznego urządzenia. - aktywować siłownik (1) przyciskiem (4), aby rama (5) podpierała zespół wałów Zdjąć pokrywę (2). - Wykręcić śruby (6)

45 Element (7) musi być połączony na stałe z podporą przystawki do kukurydzy. W tym celu zamknąć siłownik (8), całkowicie dokręcić nakrętki (9) i zaczepić dźwignię (10) tak, jak ukazano na sąsiednim rysunku Ustawić przystawkę do kukurydzy w taki sposób, aby był oddalony co najmniej 300 mm od ziemi i oparty w 4 punktach Przyciskiem (11) pulpitu sterowniczego przestawić zespół wałów do pozycji (Z). - Przesunąć urządzenie w kierunku strzałki A bliżej osprzętu przedniego, aby włożyć pręt (13) do elementu (7). - Aktywować siłownik hydrauliczny przyciskiem (12), aby ustawić zespół wałów i osprzęt przedni w pozycji (Y). A Włożyć śruby (6) i dokręcić

46 - Wkręcić śruby dolne (B) zgodnie z rysunkiem. B - Założyć wałek przegubowy (10) zgodnie z rysunkiem. Wał (11) przesunąć w kierunku strzałki (C) i jednocześnie naciskać sworzeń zabezpieczający wału (E), aż karb (D) pokryje się ze sworzniem. 10 E D 11 C Bardzo ważne: Aby uruchomić przystawkę do kukurydzy, zdjąć siłownik (1) z podporą, aby nie doszło do ich uszkodzenia podczas eksploatacji

47 Montaż zbieracza trawy przy urządzeniu Montaż przystawki do trawy Wskazówka bezpieczeństwa W razie przypadkowego uruchomienia wałka odbioru mocy, istnieje ryzyko obrażeń ciała. Dlatego niezbędnie konieczne jest zdemontowanie wałka przegubowego przed rozpoczęciem montażu. - Całkowicie wyciągnąć podpory (26) i zabezpieczyć. Bęben zbierający zablokować za pomocą sworzni (23) przy otworze centralnym ramy. Uwaga! Nie wolno stosować podnośnika hydraulicznego, jeżeli przystawka (23) sie zaklinuje

48 Podłączyć wąż (1) do zaworu szybkoprzełączającego rozdzielacza hydraulicznego urządzenia. Ostrożnie założyć zbieracz w sposób hydrauliczny na odchylone i opuszczone urządzenie (poz. Z). Nacisnąć przycisk (12), aby podnieść przystawkę. - Siłownik hydrauliczny blokuje cała przystawkę (poz. Y). Wkręcić 3 śruby elementu (6) w ramę Obie podpory (26) zablokować za pomocą sworzni (29) w najwyższej pozycji. Montaż przekładni do przystawki trawy (1900) - Wał profilowany (33) założyć na wałek przegubowy (30) i zabezpieczyć

49 Sprawdzić odstęp pomiędzy lewym kołem przystawki do trawy a ramą główną. Jeżeli się one stykają, utworzyć między nimi szczelinę, wkładając odpowiednie pierścienie (D). Szczelina ta (zalecana 5 mm) nie może być zbyt duża, w przeciwnym razie koło będzie kolidowało z ramą zbieracza. - podłączyć (P3) do przewodu hydraulicznego (P). - Sprawdzić ruch hydrauliczny. Po zakończeniu montażu wyposażenia zbieracza trawy, konieczne jest wykręcenie śrub (23)

50 80 Ustawianie i ustawianie precyzyjne osprzętu przedniego do kukurydzy - Górną prowadnicę można ustawić w poziomie i w pionie (patrz rysunek), w zależności od wysokości kukurydzy. - Prowadnice boczne można ustawić precyzyjnie odpowiednio do właściwości kukurydzy oraz wysokości koszenia. C - Precyzyjne ustawienie elementu (1) następuje poprzez precyzyjne ustawienie A, B i C dla uzyskania wartości ukazanych na rysunku oraz uniknięcia kolizji z elementami (2). Pozycja ta jest odpowiednia dla większości przypadków. W przypadku niskiej kukurydzy, oraz jeżeli element (1) rozdziela kukurydzę przed jej skoszeniem, należy przesunąć element (1) w kierunku (A) i ustawić ponownie ruch (C), aby nie doszło do kolizji z elementem (2). A B Bardzo ważne: Zadbać, aby element (1) nie kolidował z elementem (2) (obrócić bęben zbierający ręcznie). Jeżeli do tego dojdzie, nastąpi uszkodzenie urządzenia po jego uruchomieniu Ze względu na występowanie w podłożu kamieni i innych ciał obcych, które mogą uszkodzić dolny obszar urządzenia, wysokość koszenia nie powinna być niższa niż 135 mm

51 Konserwacja i naprawy Wskazówki ogólne dotyczące konserwacji Aby urządzenie nawet po dłuższej eksploatacji było w nienagannym stanie, należy przestrzegać następujących wskazówek: Wskazówki bezpieczeństwa: - Zawsze wyłączać silnik przed rozpoczęciem prac nastawczych, konserwacyjnych lub naprawczych. - Nie wykonywać żadnych prac przy urządzeniu bez jego odpowiedniego podparcia. - Po pierwszych godzinach eksploatacji dokręcić wszystkie śruby. Części zamienne a. Oryginalne części oraz oryginalne elementy wyposażenia zostały skonstruowane specjalnie dla tych urządzeń oraz ich zastosowań. b. Chcemy podkreślić, że części i elementy wyposażenia, które nie zostały przez nas dostarczone, nie zostały też przez nas sprawdzone. c. Montaż lub zastosowanie takich części zmienia właściwości konstrukcyjne urządzenia lub wpływa na nie negatywnie. Nie odpowiadamy za szkody spowodowane zastosowaniem części, które nie zostały przez nas dostarczone. d. Modyfikacje oraz zastosowanie części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta, powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności. 50

52 Konserwacja i naprawy Wałki napędowe - Zawsze smarować wałki napędowe co 8 godzin eksploatacji. - Demontować prowadnice ślizgowe i dobrze je smarować. Czyszczenie elementów urządzenia Uwaga! Do czyszczenia elementów ruchomych lub hydraulicznych nie używać myjki wysokociśnieniowej. - Niebezpieczeństwo korozji! - Po oczyszczeniu nasmarować urządzenie zgodnie z planem smarowania. Następnie wykonać krótką kontrolę działania. - Czyszczenie ze zbyt wysokim ciśnieniem może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej. Przechowywanie w okresie zimowym - Przed przechowywaniem dokładnie wyczyścić urządzenie. Zabezpieczyć urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi. Elementy narażone na korozję odpowiednio zabezpieczyć. Smarować urządzenie zgodnie z planem smarowania. Zespół hydrauliczny Ostrożnie! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i zakażenia! 51

53 Konserwacja i naprawy Wymiana kół pasa klinowego: - Odblokować pokrywę tylną (1) i unieść ją, aż podpora (3) znajdzie się w prawidłowej pozycji. - Poluzować nakrętki (4) napinacza pasa klinowego. - Zdjąć pas klinowy (5). - Po poluzowaniu nakrętek (7) zdjąć koła pasowe (6) i założyć alternatywne koła pasowe (8). - Założyć pas klinowy (5) i ustawić jego naprężenie za pomocą napinacza (9). Uważać przy tym, aby nakrętki nastawcze były wyśrodkowane (ugięcie (10) ok. 15 mm). ZBIERACZ TRAWY KUKURYDZY OSPRZĘT PRZEDNI DO KOSZENIA 52

54 Ostrzenie noży Informacje ogólne Prawidłowe ustawienie i ostrzenie noży gwarantuje precyzyjne cięcie materiału i pozwala zaoszczędzić energię. Zintegrowany system ostrzenia umożliwia równomierne ostrzenie 10 lub 5 noży w jednym cyklu roboczym. Wskazówki bezpieczeństwa - Przed ostrzeniem sprawdzić wyrównanie ściernicy oraz stan noży. - Sprawdzić stan zużycia ściernicy (szczelina min. 1 mm między płytą a ostrzem). - Jeżeli powleczona powierzchnia (5) jest zużyta z powodu wielokrotnego ostrzenia, należy założyć nowe noże. Przed ostrzeniem zlikwidować luz osprzętu przedniego B do kukurydzy/zbieracza trawy. W tym celu należy: - Aktywować układ odwracania przyciskiem (D) na pulpicie sterowniczym. - Trzymać wciśnięty przycisk i przesuwać element (A) w kierunku strzałki. - Zwolnić przycisk (D). Koła pasowe muszą mieć odstęp ok. 3 mm, aby koło pasowe (C) nie miało żadnego luzu. Jeżeli jest inaczej, ustawić odstęp między kołami pasowymi na urządzeniu nastawczym (B). Wskazówka: W celu zlikwidowania luzu osprzętu przedniego do kukurydzy/zbieracza trawy, ustawić element (A) w pozycji początkowej. A 3. Inny sposób zlikwidowania luzu zespołu tnącego do kukurydzy oraz bezpiecznego naostrzenia noży, jest następujący: - Wyjąć wałek (11) zgodnie z kierunkiem strzałki (C), wciskając urządzenie zamykające (E) wałka przegubowego (10). C D 10 E 11 Podczas prac nastawczych zawsze nosić okulary ochronne. Usuwanie błędów Jeżeli krawędź zewnętrzna (Z) noża jest zużyta bardziej niż jego krawędź wewnętrzna: - Sprawdzić, czy ściernica jest prawidłowo ustawiona. C 53

55 Ustawianie ściernicy do noży Wskazówka bezpieczeństwa W razie przypadkowego uruchomienia wałka odbioru mocy, istnieje ryzyko obrażeń ciała. Dlatego niezbędnie konieczne jest zdemontowanie wałka przegubowego przed rozpoczęciem montażu. 1. Ustawić urządzenie w pozycji roboczej i podnieść zbieracz/zespół tnący do kukurydzy. 2. Odłączyć napęd ciągnika. 3. Otworzyć pokrywę obudowy koła tnącego i zabezpieczyć ją za pomocą haka (20). 4. Ustawić noże idealnie równolegle (0-0,5 mm) do odpowiedniej krawędzi tnącej. 5. Obrócić ustawiony w ten sposób nóż aż do ściernicy i ustawić ją tak, aby była ustawiona dokładnie równolegle (C - C). Patrz powyższy rysunek. Ustawienie Włożyć odpowiednio śruby nastawcze (2). Ustawienie > 10 noży - Patrząc z boku, nóż powinien dotykać ściernicy na górze (D), przy czym z tyłu (E) powinna być szczelina 1,5-2 mm. - Wszystkie pozostałe noże ustawić w stosunku do ściernicy w sposób opisany powyżej. Ustawienie > 5 noży - Patrząc z boku, nóż powinien dotykać ściernicy na górze (D), przy czym z tyłu (E) powinna być szczelina 1,5-2 mm. - Wszystkie pozostałe noże ustawić w stosunku do ściernicy w sposób opisany powyżej. 54

56 Ostrzenie Dla własnego bezpieczeństwa Przed użyciem systemu ostrzenia stanąć za urządzeniem. Wyłączyć napęd osprzętu przedniego do kukurydzy / zbieracza (patrz rozdział wskazówki bezpieczeństwa pod Ostrzenie noży ). Zarówno ostrzenie, jak i prace nastawcze należy wykonać przy podniesionym zespole tnącym do kukurydzy/zbieraczu. Do ostrzenia stosować o połowę mniejszą prędkość obrotową wałka odbioru mocy (obr./min). - Otworzyć pokrywę ochronną (1). - Ustawić tarcze ostrząca za pomocą nakrętki nastawczej (M) w taki sposób, by proces ostrzenia mógł odbywać się na całej długości ostrza (można to poznać po iskrzeniu lub sprawdzając nóż po krótkim czasie ostrzenia). Ściernica nie powinna obracać się szybciej (n2) niż koło tnące (n). - Przy prawidłowej pozycji i prawidłowym ustawieniu tarczy ostrzącej, tarcza powinna obracać się w tym samym kierunku, co koło tnące, z prędkością ok obr./min. Jeżeli jest inaczej, należy odpowiednio zmienić tarczy ostrzącej na noże lub sprawdzić pozycję. - Ostrzyć noże na całej długości (zwykle trwa to od 2-5 minut). Jeżeli w miarę upływu czasu wytwarzana jest mniejsza ilość iskier i nacisk tarczy jest mniejszy, przyczyną jest zabrudzenie. Na chwilę odsunąć tarcze ostrzącą na bok i powtórzyć proces ostrzenia. Tarcza czyści się sama. Samoczynne czyszczenie jest bardzo ważne, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapewnić dobry kontakt między nożem a tarcza. - Cofnąć tarczę, gdy proces ostrzenia zostanie zakończony, odchylić ją i wyciągnąć wtyczkę. - Podnieść pokrywę koła nożowego. - Sprawdzić krawędzie tnące. Wskazówka bezpieczeństwa W razie przypadkowego uruchomienia wałka odbioru mocy, istnieje ryzyko obrażeń ciała. Dlatego niezbędnie konieczne jest zdemontowanie wałka przegubowego przed rozpoczęciem kontroli. 55

57 Ustawianie koła nożowego Wskazówka bezpieczeństwa W razie przypadkowego uruchomienia wałka odbioru mocy, istnieje ryzyko obrażeń ciała. Dlatego niezbędnie konieczne jest zdemontowanie wałka przegubowego przed rozpoczęciem montażu. Otworzyć pokrywę, - Zamocować pokrywę do wieży za pomocą haka (20). Sprawdzić odstęp między nożami a otworem do koszenia. - Wymiar szczeliny powinien wynosić 0-0,5 mm. Jeżeli jest inny: Po cofnięciu i obróceniu sworznia zabezpieczającego (22) nakrętki nastawczej (21) przytrzymać nakrętkę dostarczonym kluczem (23). Przy obrocie koła tnącego w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia nóż porusza się w kierunku ostrza współpracującego (24). Sprawdzić wymiar szczeliny (ok. 0,5 mm). Ustalić nakrętkę nastawczą (21) za pomocą sworznia zabezpieczającego (22). Wyjąć klucz (23) i przechować go. Kilkakrotnie ręcznie obrócić kołem tnącym. Uwaga! Sprawdzić szczelinę boczną zintegrowanego rozdrabniacza kukurydzy. - Indywidualne ustawianie każdego z noży jest niezbędne tylko wtedy, gdy obszar ostrzenia pierścienia (25) został zużyty wskutek częstego ustawiania koła tnącego (pierścienie ostrzące są osadzone przeciwlegle). Uwaga! Jest absolutnie konieczne, aby drążek zamykający (23) był włożony prawidłowo oraz zdjęty w zależności od ustawionego nacisku. Wymiana noży Zdjąć zużyte noże. Wyciągnąć sworzeń zabezpieczający (22) i obrócić go, dokręcić nakrętkę nastawczą (21) kluczem (23) i obrócić koło tnące 3½ raza (= ustawienie 7 mm) w kierunku koszenia. Ustalić nakrętkę nastawczą (21) za pomocą sworznia zabezpieczającego (22). Wyjąć klucz (23) i przechować go. Przykręcić każdy z noży i ustawić każdą krawędź tnącą względem ostrza współpracującego (0,5 mm). Użyć do tego celu nakrętek nastawczych (B). Kilkakrotnie ręcznie obrócić kołem tnącym. 56

58 Naprawy urządzenia podstawowego Po poluzowaniu 3 śrub z łbem sześciokątnym (6) można hydraulicznie przestawić zespół wałów wciągających z pozycji (Y) do pozycji (Z) (opcja w wersji do kukurydzy). Ułatwi to naprawy wałów wciągających oraz ostrza współpracującego (35). Obracanie lub wymiana ostrza współpracującego Po poluzowaniu czterech nakrętek z łbem sześciokątnym ostrza współpracującego można obrócić lub wymienić nóż. - Ostrze współpracujące należy obrócić po ok. 150 ha i wymienić po kolejnych 150 ha. Dzięki terminowemu obracaniu i wymianie ostrza współpracującego, można zaoszczędzić wiele czasu i energii oraz poprawić wydajność cięcia. Przy wymianie ostrza współpracującego należy wyregulować noże. Następnie należy również ponownie ustawić tarczę ostrzącą. Zgniatacz kukurydzy: 57

59 Montaż zgniatacza kukurydzy Nasunąć wkład zgniatacza II, zaczepić ramię sprężynowe (1) w płycie (2). Otworzyć górną pokrywę i wyjąć dmuchawę (3a). Zamontować dmuchawę nastawną (13) wraz z - dwoma pokrywkami (14), - dwoma śrubami z łbem sześciokątnym M14x50 oraz - nakrętkami zamykającymi M14. Tylko lekko dokręcić śruby (5). Wkręcić śrubę rowkową (10) z pokrywką (16); - Luźno dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym (18) w tarczy koła tnącego i lekko dokręcić sworzeń gwintowany (10). Obrócić ręcznie koło tnące, aż regulator zatrzyma się przy płycie II dokładnie przy szczelinach (X, Y i Z). - Osiowy odstęp (X) między dmuchawą a nożem musi wynosić 5 mm. (Wymiar ustawienia (Z) musi wynosić co najmniej 5 mm.) - Jeżeli ustawiona szczelina (Z) jest mniejsza (5 mm), ponownie ustawić dmuchawę. Ustawić szczelinę promieniową (Y) między płytami II a dmuchawą za pomocą śruby nastawczej (J) na wymiar ok. 3 mm. - Po dokręceniu śruby nastawczej (J) mocno dokręcić nakrętki zabezpieczające (5). Dmuchawa do ziarna nie może przesuwać się na kierunku promieniowym! - Dokręcić nakrętkę (5) momentem początkowym M = 165 Nm. - Dokręcić nakrętkę sześciokątną (19). - Następnie dokręcić nakrętkę sześciokątną (17) z momentem M = 120 Nm. Uwaga! Im mniejsza szczelina (Y), tym lepszy nawiew i tym większa wydajność wyrzucania. - Jeszcze raz obrócić kołem tnącym i sprawdzić, czy nie dochodzi do kolizji. - Wyregulować śruby nastawcze A, ustawiając je względem wcześniej ustawionej dmuchawy. - Ustawić szczelinę Y za pomocą nakrętki J, ustawiając śruby regulacyjne A względem dmuchawy. - Ustawić szczelinę X i Z w sposób opisany powyżej Dokręcić pozostałe nakrętki wyżej podanymi momentami dokręcania. - Przesunąć śruby A, by nie kolidowały z dmuchawą. 58 A

60 - Włożyć płytę rozdrabniającą I (8), obrócić ją do tyłu i zamocować do bloków (3). - Wbić bloki młotkiem i zamocować klinami (4). - Zamontować osłonę (9) między nożami a kołem tnącym za pomocą śruby z łbem sześciokątnym M14 25 (11) i podkładki sprężystej. Uwaga! Obrócić kołem nożowym, sprawdzając swobodę ruchów. - Zamknąć obudowę koła nożowego. Szczególnie zwrócić uwagę na następujące punkty! Wszystkie nakrętki rozdrabniacza kukurydzy oraz osłony (9) należy dokręcać co 10 godzin pracy. Centralne ustawienie koła tnącego powoduje, że rozdrabniacze w miarę upływu czasu zbliżają się bocznie do ostrza współpracującego. Jeżeli szczelina (X) zmniejszy się do 1 mm, należy ją ustawić z powrotem na 5 mm. Wymiar ustawczy (Z) musi wynosić co najmniej 5 mm. 59

61 Obowiązkowa pielęgnacja i konserwacja Informacje ogólne Staranna i prawidłowa pielęgnacja i konserwacja zapewniają stałą gotowość do pracy urządzenia oraz jego długą trwałość. Zwrócić szczególną uwagę, aby używane były wyłącznie odpowiednie środki smarujące i aby był przestrzegany plan smarowania. Podczas kontroli poziomu oleju w przekładni lub wymiany oleju, należy postawić urządzenie na równym podłożu. Uwaga! Po każdym czyszczeniu myjką wysokociśnieniową Nasmarować urządzenie zgodnie z planem smarowania. Następnie wykonać krótką kontrolę działania. Zalecenia dotyczące smarowania Obudowa przekładni wałów zawiera miskę olejową i jest napełniona olejem przekładniowym SAE 90, który należy wymieniać raz w roku. Ilość oleju wynosi ok. 0,5 l. Należy regularnie kontrolować poziom oleju. W tym celu urządzenie ustawić na równym podłożu. Odkręcić śrubę (1). Jeżeli olej przestał wyciekać, wlać nowy olej. System przekładni osprzętu przedniego do kukurydzy obejmuje trzy obudowy przekładni, z których każda zawiera miskę olejową i jest napełniona olejem przekładniowym SAE 90. Olej należy wymieniać raz w roku. Ilości napełniania są następujące: - Obudowa (2) 1,5 l. Aby sprawdzić poziom minimalny, patrz rys. (A). - Odessać olej. - Obudowa (3) 2 l. Aby sprawdzić poziom minimalny, patrz rys. (B). - Olej spuścić przez otwór (D). - Obudowa (4) 2 l. Aby sprawdzić poziom minimalny, patrz rys. (C). Dolać oleju, jeżeli poziom nie sięga do wskaźnika (E). - Olej spuścić przez otwór (D). Rysunek AA mm 2 od 30 do 35 mm 4 D Rysunek B E 3 F Rysunek C 60

62 Przechowywanie w okresie zimowym Ruchome elementy (zespoły wałów, koło tnące, obracające się bębny zbierające itp.) oraz łańcuchy należy naoliwić, zabezpieczając je przed korozją. Urządzenie należy przechowywać w miejscu dobrze zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych. Ustawianie elementów napędowych osprzętu przedniego do kukurydzy - Po pierwszych 10 godzinach pracy, należy sprawdzić i (jeżeli jest to konieczne) naprężyć łańcuchy układu przenoszenia napędu. 1 2 A C Napinanie łańcuchów (1): - Zdjąć pokrywy ochronne. - Poluzować nakrętki (3) - Nie zapomnieć o poluzowaniu nakrętek znajdujących się w tylnej części łożyska (6). Do nakrętek tych można się dostać przez otwory oznaczone strzałką A. - Poluzować nakrętki zabezpieczające (4). - Ustawić łańcuchy za pomocą elementów (5) w taki sposób, aby ich zwis (B) wynosił ok. 5 7 mm. B 61

63 Uwaga! Odstęp (C) między osiami musi być taki sam po obu stronach. - Dokręcić nakrętki zabezpieczające (3) i (4). - Sprawdzić łańcuch (2). Jeżeli odstęp D jest mniejszy od wymaganego, należy wyjąć jedno lub więcej ogniw lub wymienić łańcuch. Zalecamy wymianę. 2 D= min. 35 mm Centralny łańcuch rolkowy B Zdjąć pokrywy (7). - Poluzować nakrętkę zabezpieczającą (8). - Dokręcić nakrętkę (9) do osiągnięcia zwisu (B) równego 5/7 mm. - Dokręcić nakrętkę (8). - Założyć pokrywy. 8 - Sprzęgło ochronne przystawki do kukurydzy Zespół tnący do kukurydzy jest wyposażony w sprzęgło (10) chroniące urządzenie przed ewentualnymi przedmiotami mogącymi spowodować szkody oraz 10 ograniczające obciążenie w przypadku konieczności zmiany kierunku obrotu. Jest ono ustawione 11 fabrycznie. Jeżeli przy uruchamianiu urządzenia przy zmianie kierunku obrotu operator zauważy, że zespół wałów poziomych zatrzymuje się i słyszalny jest nietypowy odgłos, to oznacza to, że zadziałało sprzęgło sieczkarni przed zespołem tnącym. Należy unikać takich sytuacji. W tym celu należy lekko poluzować nakrętkę (11), aby przy zmianie kierunku obrotu wały sieczkarni nie zatrzymały się, sprzęgło 62

64 nie uruchamiało się przed zespołem tnącym i aby obciążenie przy zmianie kierunku obrotu było tłumione. - Zmiana kierunku obrotu powinna następować tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne (zablokowanie wlotu), ponieważ każda zmiana kierunku obrotu powoduje zużycie tarcz sprzęgła, co z kolei może spowodować nagłe zatrzymanie się bębnów tnących i zbierających. W takim przypadku należy dokręcić nakrętkę (11). Jeżeli problem występuje nadal, należy wymienić tarcze sprzęgła. W przypadku wymiany tarcz sprzęgła należy dokręcić nakrętkę (11), aby utrzymać wcześniejszy stan, by można było ponownie ustawić sprzęgło. - Precyzyjne nastawianie pasów ślimaków bocznych Jeżeli ślimaki boczne podczas eksploatacji zostają zablokowane przez leżącą kukurydzę, należy zmniejszyć odstęp L, odpowiednio wyregulowując napięcie pasa. W tym celu dokręcić nakrętkę A w kierunku strzałki. (Jeżeli odstęp L1 jest ustawiony w najmniejszej pozycji, należy wymienić pas (typ A 53¼ cala).) C 115 B L L1 A Aby sprawdzić, czy pas jest prawidłowo napięty, wykonać następujące czynności: - Wyłączyć silnik ciągnika, aby zapobiec wypadkom - Obrócić ślimak zgodnie z rysunkiem obiema rękami na zewnątrz (w kierunku przeciwnym do normalnego kierunku pracy) siłą ok. 250 N (25 kg/f), aby pas ślizgał się w kole pasowym C, a koło pasowe nie obracało się. Jeżeli nie można obrócić ślimaka, należy zmniejszyć napięcie na kole pasowym, obracając nakrętkę A w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę. (Wskazówka: Każdy pełny obrót nakrętki A odpowiada zmianie napięcia ok. 80 N (8 kg/f). Po ustawieniu prawidłowego napięcia pasa, ustawić nakrętkę B w taki sposób, aby ustawiona wartość została osiągnięta (115 mm). Zwrócić szczególną uwagę, aby pas nie był nadmiernie napięty, ponieważ w przeciwnym wypadku pas lub wał może zostać uszkodzony wskutek nagłego zablokowania przez obcy element. W przypadku zablokowania podczas eksploatacji, zatrzymać urządzenie jak najszybciej, ponieważ w przeciwnym wypadku pas może ulec uszkodzeniu wskutek tarcia o koło pasowe C. 63

65 Wskazówki dotyczące konserwacji przystawki do traw Jedyny punkt smarowania (4) przystwaki znajduje się w lewej części płyty przedniej bębna zbierającego i należy go smarować co 20 godzin eksploatacji. Uwaga! Ze względów technicznych należy oliwić ten punkt smarowania, gdy zbieracz pracuje. Aby zapobiec wypadkom należy pracować zachowując maksymalną ostrożność! Punkty smarowania na przekładni i zbieraczu muszą być często smarowane. Maks. ciśnienie powietrza: 2,5 bara Smarować co 6 godzin pracy Nanieść smar 64

66 Rozciąganie łańcucha przekładniowego wału wciągającego: - Zdjąć pokrywę wału. - Poluzować śrubę z łbem sześciokątnym (2). - Ustawić łańcuch. - Dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym. - Założyć pokrywę Napinanie łańcucha przekładniowego zbieracza: - Zdjąć pokrywę ze zbieracza. - Poluzować nakrętkę sześciokątną (3) (z przodu lub z tyłu). - Ustawić łańcuch - Dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym. - Założyć pokrywę. Ustawianie wału doprowadzającego: - Zdjąć pokrywę ze zbieracza. - Poluzować nakrętkę sześciokątną (7) na wsporniku koła. - Ustawić wał doprowadzający: - Dokręcić nakrętkę sześciokątną (7). - Założyć pokrywę. Ustawianie łańcucha przekładniowego wału wciągającego: - Otworzyć plandekę - Poluzować śruby z łbem sześciokątnym (M). - Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą (K). - Ustawić łańcuch, obracając śruby z łbem sześciokątnym (S). Uwaga! Dokręcać dwie śruby z łbem sześciokątnym (S) równomiernie jedna po drugiej, aby nie spowodować naprężeń wału. - Dokręcić śruby z łbem sześciokątnym (M). - Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (K). - Założyć pokrywę. 65

67 Smarowanie: Automatyczne smarowanie łańcucha Funkcja: Tłoki pompy olejowej (P) aktywują się zawsze, gdy osprzęt przedni do kukurydzy lub zbieracz są podnoszone hydraulicznie. Sprawia to, że do poszczególnych punktów smarowania tłoczona jest za każdym razem niewielka ilość oleju. Pompa ma 7 wyjść: 3 dla sieczkarni i 4 dla zbieracza / zespołu tnącego. Należy zawsze pamiętać, aby podłączyć odpowiednie przewody (A) podczas montażu przystawki trawy lub o do kukurydzy. Uwaga: Należy zawsze pamiętać, aby odłączyć odpowiednie przewody (A) podczas demontażu przystawki do trawy lub do kukurydzy, aby zapobiec uszkodzeniom. A Przed eksploatacją Sprawdzić poziom oleju (OIL) w zbiorniku. W razie potrzeby dolać oleju. Wolno stosować tylko przyjazny środowisku olej ulegający biodegradacji. 66

68 Rozmieszczenie punktów smarowania w Mex6. B B DIN Ulegający biodegradacji CECL-33A-93 SAE 30 DIN NLGI-2EP 67

69 Punkty smarowania przystawki do kukurydzy x6 x2 x3 x2 x3 x2 X2 x1 B 100 cst-eco Ulegający biodegradacji CECL-33A-93 SAE 30 DIN NLGI 2 EP x1 x1 A Ważna wskazówka: Jeżeli konieczne jest zdjęcie bębnów tnących lub do kukurydzy, należy najpierw usunąć element (H). 68

70 Punkty smarowania przystawki do trawy 69

71 Usterki Przed rozpoczęciem usuwania awarii, należy odłączyć zasilanie oraz przerwać połączenie urządzenia z ciągnikiem. Zaczekać, aż wszystkie ruchome elementy zatrzymają się. Nigdy nie usiłować usunąć awarii, jeżeli urządzenie jeszcze pracuje. - Wyłączyć napęd i wyciągnąć klucz zapłonowy. Informacje ogólne Każde urządzenie może czasem ulec awarii. Poniższa tabela ułatwi Państwu rozpoznanie problemów. Należy zawsze starać się usunąć błąd tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Awaria 1. Odgłosy uderzeń podczas eksploatacji: 2. Przegrzanie przekładni: 3. Przegrzanie pokrywy: Środek zaradczy Ustawić napięcie łańcucha. Skontrolować poziom i ilość oleju. Nasmarować urządzenie zgodnie z planem smarowania. Mechanizm wciągania 4. Sprzęgło wałów wciągających wyłącza się: 5. Sprzęgło wałów wciągających wyłącza się bardzo łatwo: 6. Kukurydza nie jest zbierana równo: 7. Mechanizm wciągania nie działa przy pełnej prędkości obrotowej: Zablokowanie wlotu / ciało obce we wlocie. Wymienić sprzęgło lub sprężyny. Sprawdzić wysokość cięcia i elementy tnące. Sprawdzić napięcie pasa klinowego. Koło tnące 8. Łodygi kukurydzy nie są ścinane równo lub są ścinane na niewłaściwej wysokości: Ustawić koło tnące względem ostrza współpracującego lub naostrzyć noże. Dmuchawa 9. Za słaby strumień powietrza: 10. Szyb dmuchawy blokuje się przy rozruchu, ponieważ wymagana prędkość obrotowa nie zostaje osiągnięta: Osprzęt przedni do kukurydzy 11. Zablokowanie przez ciało obce: 12. Zablokowanie szybu wlotowego: Łopatki są zużyte i muszą być wymieniane. Oczyścić szyb dmuchawy. Przełączyć urządzenie na chwilę na odwracanie. Zaczekać, aż urządzenie zatrzyma się, a następnie usunąć ciało obce. Sprawdzić działanie wału centralnego. 13. Kukurydza jest spychana do przodu, ale nie jest koszona 14. Zatrzymanie bębnów podczas eksploatacji 15. Dolne koła tnące przestają się obracać i nie koszą 16. Ślimaki boczne zatrzymują się Wyregulować prowadnicę górną. Sprawdzić, czy rozdzielacze nie są zablokowane. Ustawić sprzęgło lub wymienić koło. Wymienić rolki łożyskowe koła (element nr 9 z zestawu /9). Sprawdzić urządzenie napinające i w razie potrzeby wyregulować. 70

72 Zbieracz trawy 17. Zablokowanie przez ciało obce 18 Zęby są wygięte lub zagrzebują się w ziemi: Przełączyć urządzenie na chwilę na odwracanie. Zaczekać, aż urządzenie zatrzyma się, a następnie usunąć ciało obce. Ustawić prawidłową wysokość wału doprowadzającego 19 Bęben zbierający zatrzymuje się: Zabezpieczenia (5) są przerwane. Wymienić je na nowe, prawidłowo dokręcić i zainstalować osłonę. 71

73 Awarie na skutek zakłóceń w instalacji elektrycznej W przypadku wystąpienia błędu w instalacji elektrycznej, można w sytuacjach awaryjnych realizować funkcję hydrauliczną przez ingerencję ręczną. Aby aktywować Y4;Y5;Y6;Y7;Y8;Y9;Y10;Y11 Pełen obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara Aby aktywować Y1;Y2;Y3, wcisnąć sworzeń ostrym spiczastym przedmiotem Poniższy rysunek funkcji przedstawia przycisk, którym można wykonać odpowiednią funkcję. Zachować ostrożność. Podczas podnoszenia / opuszczania i eksploatacji urządzenia mogą występować niebezpieczeństwa. O 72

74 Schemat hydrauliczny Korekta błędu równoległości przy ocenie kół hydraulicznych (wersja do kukurydzy) Siłowniki hydrauliczne ruchu kół transportowych posiadają między sobą zamknięty obieg, który zapewnia równoległość podczas podnoszenia i opuszczania urządzenia. Z upływem czasu obieg ten może tracić olej, co spowoduje, że ruchy nie będą wykonywane równolegle z ziemią. W celu skorygowania tego błędu wykonać następujące czynności: - Przyciskiem F1 opuścić urządzenie na ziemię. - Puścić przycisk F1. - Otworzyć zawór A (ustawić dźwignię pionowo). - Przyciskiem F1 podnieść urządzenie całkowicie. - Przycisk F przytrzymać wciśnięty przez 3 lub 4 sekundy, zamknąć zawór A (ustawić dźwignię poziomo). - Puścić przycisk F. - Przetestować ruch. - Ze względów bezpieczeństwa zdjąć dźwignię z zaworu i schować ją w bezpiecznym miejscu. 73

75 Opcje zastosowania wałka przegubowego ciągnik / urządzenie Typ wałka przegubowego Standardowy kąt Strona ciągnika Wałek odbioru mocy Strona urządzenia Wałek odbioru mocy Kod W /8 cala-z=6 (opcjonalnie) 1 3/8 cala-z= W /8 cala-z=21 (opcjonalnie) 1 3/8 cala-z= W2500-Z=8x32x38 (opcjonalnie) 1 3/8 cala-z= WWE /8 Z=6 (standard) 1 3/8 cala-z= Szeroki kąt WWE /8 cala Z=21 (opcjonalnie) WWE /8 cala Z=8x32x38 (opcjonalnie) 1 3/8 cala-z= /8 cala-z=

76 Wałek przegubowy - zastosowanie i konserwacja Uwaga! Używać tylko dostarczonego wałka przegubowego, ponieważ w przeciwnym wypadku wygaśnie gwarancja. Ustawianie wałka przegubowego Prawidłowa długość wynika z nakładania się na siebie obu elementów wałka przegubowego. Skracanie długości Przy skracaniu połówek wałka przegubowego podstawowe znaczenie ma ich nakładanie się w najkrótszych pozycjach roboczych (L2). Uwaga! Celem jest maksymalne możliwe nakładanie się rur (min. ½ X) Odciąć równomiernie wewnętrzne i zewnętrzne strony rur ochronnych. Ustawić ogranicznik momentu obrotowego 2 obok urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy nakładki zabezpieczające wału są prawidłowo założone. Łańcuch zabezpieczający - Skontrolować, czy rury ochronne są wyposażone w łańcuchy, aby zapobiegać ich obracaniu się. Skontrolować, czy wałek przegubowy ma dostatecznie dużo miejsca do obrotu. Zalecenia dotyczące eksploatacji Podczas eksploatacji urządzenia nie wolno przekraczać dopuszczalnej prędkości obrotowej podanej na wałku przegubowym. Po wyłączeniu przekładni ciągnika, urządzenie pracuje jeszcze przez chwilę na skutek siły bezwładności. Ingerencja w wałek przegubowy jest dozwolona wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia. Przy odstawianiu urządzenia zaleca się prawidłowe zawieszenie wałka przegubowego na łańcuchu lub odłożenie go na składanych wspornikach. (Nie używać do tego łańcuchów służących do ochrony wałków przegubowych). 1) Ostrożnie podczas stosowania ogranicznika momentu obciążenia (momentu obrotowego) Ogranicznik momentu obciążenia to sprzęgło wyłączające układ przenoszenia napędu do urządzenia w przypadku przeciążenia. Aby przywrócić napęd urządzenia, prędkość obrotową wału należy zredukować do wartości poniżej 200 obr/min. Uwaga! Ogranicznik momentu obciążenia nie jest wskaźnikiem poziomu napełnienia, lecz tylko elementem zabezpieczającym chroniącym urządzenie przy przeciążeniu. Pracując w sposób przewidujący można zapobiec uruchamianiu się ogranicznika momentu obciążenia. W ten sposób urządzenie jest chronione przed przeciążeniem. 2) Połączenie przegubu homokinetycznego Maks. kąt w stanie roboczym i spoczynkowym: 70 3) Połączenie przegubu normalnego Maks. kąt w stanie spoczynkowym: 90 Maks. kąt w stanie roboczym: 35 Konserwacja Uszkodzone rury ochronne należy wymienić możliwie jak najszybciej. - Przed rozpoczęciem pracy i po każdych ośmiu godzinach eksploatacji należy przeprowadzić smarowanie. - Przed dłuższymi przestojami oczyścić wał, a następnie nasmarować. W okresie zimowym należy smarować rury ochronne, aby zabezpieczyć je przed zamarznięciem. 75

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

HORSCH Pronto. Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 05/2004 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Pronto 3-6 DC Art.: 80440500 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB Palfinger Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB PALFINGER Standard 07-500.99-04.10-09 24.01.2014 Numer artykułu: 2034819 A 21641 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4)

TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) TUAREG 92 APACHE 92 (CROSSJET) TUAREG 92 4x4 APACHE 92 4x4 (CROSSJET 4x4) CZ GB D I F PL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUEL D'UTILISATION

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania Second Third Edition Seventh First Printing Part Part No. No. 43645 97780PO Instrukcja obsługi Wydanie trzecie Nakład pierwszy Ważne! Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo