Strategia prezentacji. Strategia prezentacji. Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Cele przedmiotu Cele przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia prezentacji. Strategia prezentacji. Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Cele przedmiotu Cele przedmiotu"

Transkrypt

1 Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Strategia prezentacji Strategia prezentacji dr Katarzyna Gajek Forma zachowań społecznych ustrukturalizowana, wspierająca się o perswazję i planową argumentację. Wykorzystująca elementy otoczenia jako wspomagające. Celem prezentacji jest nie tylko realizacja własnych w potrzeb, ale równier wnież poinformowanie, zmotywowanie i przekonanie publiczności ci do określonych działań. Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Cele przedmiotu Cele przedmiotu Prezentacja wymaga stworzenia odpowiedniej przestrzeni percepcyjnej dla odbiorcy, dlatego prezenter operuje wieloma mediami wspomagającymi procesy zrozumienia, interpretacji i internalizacji informacji i argumentacji. Prezentacja wymaga wysokich kompetencji społecznych nadawcy oraz umiejętno tności oceny skuteczności ci aktu komunikowania się. Wyposażenie w umiejętność efektywnej autoprezentacji, będącej ważnym elementem umiejętności współczesnego człowieka w sferze kontaktów zawodowych. Wprowadzenie w techniki etycznej perswazji i argumentacji. Ocena predyspozycji i potencjału komunkacyjnego pozwalająca na dalsze samodoskonalenie w tej dziedzinie.

2 Zagadnienia 1. Istota i funkcje prezentacji. 2. Struktura prezentacji. 3. Wykorzystanie kanałów w komunikowania w prezentacji. 4. Perswazja w prezentacji. 5. Retoryka w prezentacji. 6. Psychologiczne uwarunkowania udanej prezentacji. 7. Profesjonalne materiały y multimedialne i inne media prezentacyjne. 8. Konspekt prezentacji. Kryteria oceny wystąpień Kryteria oceny wystąpień Kryterium struktury wstęp rozwinięcie zakończenie użyte techniki retoryczne Kryterium rzeczowe (argumenty) Kryterium osobiste kanał mowa kanał głosowy kanał mowa ciała Wizernek komunikacyjny Profile osobowości a komunikowanie interpersonalne Test uproszczony w systemie DISK D orientacja na zadania Typy osobowości DISK Typy osobowości DISK ekstrawertyk orientacja na ludzi I K introwertyk S

3 zorientowany na działania ania Model osobowości DISG Model osobowości DISG dominujący ofensywny/ekstrawertyk krytyczny D K I S inicjatywny stały zorientowany na ludzi w kontakcie z innymi: szorstki, bezpośredni, wymagający, dominujący Typ dominujący (D) Typ dominujący (D) podejmowanie decyzji: szybko, racjonalnie w życiu ceni: rywalizację, samodzielność ść, wolność lubi: chwile samotności poczucie dobrze wypełnionego zadania nie lubi: irracjonalności ci w zachowaniu innych kontroli rola w grupie: kwestionuje status quo samozwańczy lider defensywny/introwertyk Typ inicjatywny (I) Typ inicjatywny (I) Typ stały (S) Typ stały (S) w kontakcie z innymi: bezpośredni emocjonalny towarzyski czarujący cy podejmowanie decyzji: szybko, emocjonalnie w życiu ceni: poczucie humoru dobrą atmosferę Lubi: towarzystwo innych pracować w grupie być w centrum uwagi nie lubi: być sam kontroli rola w grupie: budowanie pozytywnych relacji motywowanie w kontakcie z innymi: zdystansowany/nieśmia miały empatyczny dobry słuchaczs refleksyjny podejmowanie decyzji: powoli emocjonalnie/racjonalnie w życiu ceni: stabilność bezpieczeństwo sferę życia prywatnego lubi: przebywać w grupie sprawdzonych znajomych spokój nie lubi: szybkich zmian agresji u innych konfliktów rola w grupie: budowanie pozytywnych relacji podtrzymywanie tożsamo samości grupowej przestrzeganie zasad

4 w kontakcie z innymi: Typ krytyczny (K) Typ krytyczny (K) zdystansowany ograniczony w ekspresji pesymistyczny podejmowanie decyzji: niespiesznie racjonalnie analitycznie w życiu ceni: stabilność autorytety rzeczow krytykę lubi: wypoczywać w samotności dokładne opisy zadań porządek, dyscyplinę nie lubi: przesadzonej ekspresji w zachowaniu innych zdenerwowania rola w grupie: dyplomata analiza sytuacyjna Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna W swojej ocenie zdecydowany szybki energiczny wymagający Typ D - dominujący jest: W oczach innych władczy przesadny autorytarny przesadny, wymagający pewny siebie arogancki Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna Typ I - inicjatywny jest: Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna Typ S - stały y jest: W swojej ocenie W oczach innych W swojej ocenie W oczach innych pełen en pomysłów akcyjny lojalny uległy entuzjastyczny egzaltowany przewidujący mało o elastyczny emocjonalny nierzeczowy zdolny do pracy w zespole podporządkowuj dkowujący się szczodry marnotrawiący niezawodny niesamodzielny wpływowy skłonny do manipulowania cierpliwy dający się wykorzystywać

5 Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna W swojej ocenie dokładny Typ K - krytyczny jest: W oczach innych pedantyczny Autoprezentacja w wystąpieniach publicznych systematyczny dyplomatyczny powści ciągliwy analityczny mało o elastyczny cyniczny kunktatorski zachowawczy pomyślane Zakłócenia w komunikacji Zakłócenia w komunikacji 100 % 80 % powiedziane wykorzystywane zapamiętane zrozumiane 60 % usłyszane 20 % zagubione 40 % Szumy komunikacyjne Szumy komunikacyjne Bariery skutecznego komunikowania się semantyczne psychologiczne środowiskowe zniekształcenia informacji wielość informacji niezrozumiała tematyka niezrozumiałe terminy trudny lub infantylny język wady wymowy negatywne nastawienie nieśmiałość temperament czas koncentracji dysonans wypowiedzi nieumiejętność słuchania brak zainteresowania hałas duchota temperatura pora dnia kłopoty ze sprzętem zbyt dużo uczestników zła aranżacja czas

6 Czym jest autoprezentacja? Czym jest autoprezentacja? Proces poprzez który staramy się kontrolować wrażenie, jakie wywieramy na innych. Proces budowania wizerunku, czyli obraz tego jak chcielibyśmy być odbierani przez innych Koncepcje autoprezentacji Koncepcje autoprezentacji 1. Koncepcja Goffmana Teatr życia codziennego aktor, publiczność ść,, role, scena, dekoracje, fasada, kulisy. 2. Koncepcja Schlenkera Ludzie dążąd do regulowania i kontrolowania świadomie lub nie informacji, jakie ujawniają innym. Autoprezentacja zachodzi także e m.in. poprzez autoidentyfikację. M. Leary Koncepcje autoprezentacji Koncepcje autoprezentacji 3. Koncepcja publicznych wizerunków w Jonesa i Pittman Autoprezentacja jako strategia.. Zmiany zachowania sterowane sąs dążeniem do zwiększenia własnej w mocy Strategia: v budowania sympatii v zastraszania v autopromocja v budowania wizerunku człowieka moralnego v budowania wizerunku człowieka bezradnego Koncepcja autoprezentacji Koncepcja autoprezentacji 4. Koncepcja Leary i Kowalskiego. Model dwusekwencyjny. Motywacja do podjęcia autoprezentacji v osiąganie korzyści, v podwyższenie samooceny v kształtowanie towanie pożą żądanej tożsamo samości osobistej Realizacja autoprezentacji v przydatność danego wizerunku do osiągni gnięcia celów v subiektywna wartość celów v rozbieżno ność pomiędzy aktualnym wizerunkiem a pożą żądanym

7 Dlaczego dokonujemy autoprezentacji? v Kreujemy siebie, aby uzyskać od innych pożą żądane zasoby, v Budujemy pożą żądany obraz własnego w JA, v Dzięki niej otaczający cy nas ludzie dowiadują się, jak chcemy być traktowani co umożliwia bezkonfliktowy przebieg interakcji społecznych. Otwartość a samoświadomość znane innym Inni nieznane innym wg J. Lufta i H. Inghama znane samemu sobie Arena JA dostępne dla siebie i innych Maska JA ukryte przed innymi JA nieznane samemu sobie Biała a plama JA niewidoczne dla siebie, widoczne dla innych Niewykorzystany potencjał JA nieznane sobie i innym Otwartość a samoświadomość znane samemu sobie JA nieznane samemu sobie Model penetracji społecznej Wg. I. Altamana i D. Taylora znane innym Arena Biała a plama zakres Inni głębkość nieznane innym Maska Niewykorzystany potencjał

8 Model penetracji społecznej odczucia związane z wyglądem fizycznym upodobania i antypatie Wg. I. Altamana i D. Taylora moja rodzina i jej problemy ambicje zawodowe opinie na temat innych fakty dotyczące mnie samego Społeczne mechanizmy perswazji 5 praw perswazji R. Cialdiniego 1. Prawo wzajemności je jeżeli eli dasz słuchaczowi s swoją uwagę,, pozwolisz mu wyrazić swoje zdanie, możesz oczekiwać tego samego z jego strony. 2. Prawo zaangażowania i konsekwencji je jeżeli eli dasz słuchaczowi s powód d do osobistego zaangażowania i wyrażenia swego zdania lub chęci, ci, tym samym silniej go zmotywujesz do działania. ania. 3. Prawo dowodu społecznego powo powołuj się na działania ania innych jednostek lub grup. Ludzie działaj ają konformistycznie i biorą przykład z innych. 4. Prawo lubienia i sympatii im bardziej Ci bardziej Cię szanują i słuchajs uchają. 5. Prawo niedoboru wska im bardziej Cię lubią,, tym wskaż słuchaczom, że e to, co masz im do powiedzenia jest jedyne w swoim rodzaju. Narzędzia oddziaływania na innych efekt kontrastu reguła wzajemności atrakcyjność fizyczna komplementy podobieństwo autorytet wg M. Leary ego WIARYGODNOŚĆ ATRAKCYJNOŚĆ ZAUFANIE Ukierunkowanie na odbiorcę prezentacji

9 Jak słuchać i okazywać otwartość? Jak słuchać i okazywać otwartość? umiejętno tność słuchania zgodność komunikacji werbalnej z niewerbalną poprawna ekspresja okazywanie otwartości w zależno ności od kontekstu Upodabnianie się do rozmówcy Analiza publiczności Analiza publiczności Analiza demograficzna - wiek, płeć, wykształcenie cenie, zawód, zarobki, miejsce zamieszkania Analiza psychologiczna - wartości ci, poglądy dy, postawy Stosunek do nadawcy - wiedza o nadawcy i opinie Stosunek do tematu - czy jest ważny ny? Czy jest aktualny? Jednorodność / różnorodność odbiorców - czy odbiorcy są do siebie podobni, czy się różnią pod jakimś względem dem? Stan psychiczny odbiorców - zmęczenie czenie, zrelaksowanie, pośpiech piech Aktualizowanie publiczności Aktualizowanie publiczności Dlaczego publiczność nie słucha? Dlaczego publiczność nie słucha? Liberał Polka Kobieta Prawnik Koleżanka Córka Europejka Feministka ponieważ nie spełni niłeś kryterium ważno ności ponieważ odbiorcy wiedzą o czym będziesz b mówim wił i wyłączają się ponieważ odbiorcy sąs przestraszeni, zmęczeni lub znudzeni ponieważ odbiorcy przygotowują w swoich głowach, g co mają powiedzieć,, gdy przyjdzie ich kolej Profesorka Matka

10 Dlaczego publiczność nie słucha? Dlaczego publiczność nie słucha? ponieważ do twojego wystąpienia wkradła a się monotonia wysoka koncentracja uwagi Krzywa koncentracji odbiorcy Krzywa koncentracji odbiorcy ponieważ nie wzbudziłeś zaufania publiczności ci ponieważ w pomieszczeniu jest gorąco, zimno, a krzesła a sąs niewygodne ponieważ nie wiesz jak korzystać z mediów w prezentacyjnych i wprowadzasz zamieszanie niska koncentracja uwagi 0min 10min 20min 30min moment przesilenia 40min C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, Warszawa Czynniki kształtujące wizerunek mówcy Ludzie zobaczą taki obraz, jaki sami stworzymy 7 % sygnały werbalne M. Hartley Kanały komunikowania Kanały komunikowania 38 % sygnały głosowe To drogi, poprzez które ludzie przesyłają komunikaty. 55% sygnały mowy ciała A. Mehrabian, Silent Messages, 1971.

11 Czynniki wpływające na wizerunek mówcy sygnały werbalne sygnały głosowe sygnały mowy ciała Przekazywanie informacji o faktach, wydarzeniach. Przekazywanie informacji o nastawieniu względem komunikatu i partnera komunikacji. Kanał mowa ciała Kanał mowa ciała Jak się zachowywać? M. Argyle, The Psychology of Interpersonal Behaviour, Funkcje mowy ciała Funkcje mowy ciała emblematy zastępuj pują słowa ilustratory pomagają opisać przedmiot, sytuację wskaźniki emocji oddają emocje uczestników w aktu komunikowania regulatory konwersacyjne pomagają w sprawnym przebiegu aktu komunikowania, podkreślaj lają intencje nadawcy i odbiorcy adaptatory wskazują na kontekst relacji i ułatwiaju atwiają wybór konwencji komunikowania Elementy składające się na mowę ciała gestykulacja mimika twarzy uśmiech dotyk wygląd spojrzenie dystans fizyczny kinestetyka: : ruch i pozycja ciała proksemika: organizacja przestrzeni w skali osobistej

12 Funkcje elementów mowy ciała Funkcje elementów mowy ciała Gesty pomagają wyjaśni nić problem, akcentują wypowiedź Zachowanie dystansu (E. Hall) Mimika informuje o emocjach nadawcy Dotyk łamie bariery, zbliża a ludzi, buduje zaufanie Wyglądem informujemy o sobie (postawa, charakter) i okazujemy szacunek Spojrzenie reguluje przebieg konwersacji Dystans informuje o wzajemnej relacji partnerów Kinestetyka pokazuje stosunek nadawcy do odbiorcy i sytuacji Przestrzeń mówi o tym, kim jesteśmy 45 cm 1,2 m 3,6 m 6 m dystans intymny dystans osobisty dystans społeczny dystans publiczny Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Poziom znajomości Wiek Osoby nieznajome Osoby znające się przyjaciele cm 60 cm 49 cm Osoby równe wiekiem Osoba starsza rozmawiająca z młodszą cm 67 cm

13 Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Rasa Płeć biały z białym... czarny z czarnym... biały z czarnym cm 61 cm 71 cm Kobieta ze znajomą... Kobieta z przyjaciółką... Mężczyzna z kolegą... Mężczyzna z przyjacielem... Mężczyzna z kobietą cm 45 cm 60 cm 57 cm 55 cm Co oznacza nasze spojrzenie? Co oznacza nasze spojrzenie? Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu spojrzenie biznesowe - koncentruje się na oczach spojrzenie społeczne - obejmuje trójk jkąt oczu i nosa spojrzenie intymne - wzrok schodzi poniżej linii nosa Wysoka wieża jest gestem pewności siebie lub wyższości. Gest odwrotny oznacza skupienie się i koncentrację.

14 Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. Zamknięcie sylwetki poprzez skrzyżowanie ramion z dodatkowym wzmocnieniem dłońmi. Blokowanie nadgarstka ręki dłonią jest oznaką frustracji lub gniewu. Im wyżej dłoń zaciska się na ręce, tym partner bardziej stara się utrzymać pod kontrolą własne negatywne emocje. Jak zjednywać sobie ludzi Jak zjednywać sobie ludzi Niewerbalny kodeks prezentera Niewerbalny kodeks prezentera jeżeli eli akceptujesz zdanie partnera, upodobnij się do niego jeśli dajesz kryterium ważno ności myślom i emocjom partnera, okaż mu to swoją postawą unikaj gestów dominacji i zniecierpliwienia nie naruszaj intymnego dystansu partnera i przestrzegaj zasady spojrzenia Smile Open posture Forward lean Touch Eye contact Nods

15 Kanały komunikowania - wokaliza Kanały komunikowania - wokaliza Kanał wokalny Kanał wokalny Jak mówić? m INTONACJA ARTYKULACJA WYSOKOŚĆ GŁOSU SIŁA A GŁOSUG TEMPO PAUZY EMFAZA Intonacja opadająca i wznosząca Intonacja opadająca i wznosząca Kanał wokalny -emfaza Kanał wokalny -emfaza Jestem dobrym profesjonalistą. Zdanie twierdzące, wyrażające pewność siebie i przekonanie o tym, co się mówi. On daje te pieniądze Markowi. On daje te pieniądze Markowi. On daje te pieniądze Markowi. On daje te pieniądze Markowi. Jestem dobrym profesjonalistą. Zdanie pytające wyrażające niepewność, niezdecydowanie. On daje te pieniądze Markowi.

16 Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia w pozycji stojącej v stań w lekkim rozkroku, tak aby cięż ężar ciała a równomiernie r obciąż ążył obie nogi. Ręce R opuszczone wzdłuż ciała, a, mięś ęśnie rozluźnione. Wdech nosem (wąchanie przyjemnego zapachu),, wydech z jednoczesnym wypowiadaniem głoski g fffffffffff. v wykonaj szybkie wdechy i wydechy jak dyszący piesek v stojąc c w lekkim rozkroku wykonaj wdech jednocześnie nie unosząc c ręce r do góry g (bokiem). Wydech połą łącz z opuszczeniem ramion. Do ostatniego tchu Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowe Wypowiadaj swoje imię w jak najdłuższym przedziale czasu. v Uczestnik zabawy, któremu zacznie brakować powietrza, powinien zakończy czyć swoją prezentację głośnym okrzykiem ŁEE!!!! v Zwycięż ęża a osoba, która najdłużej eksponuje słyszalny s dźwid więk Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe Celem ćwiczeń głosowych jest: v ustalenie naturalnej wysokości głosug v wykształcenie miękkiego atakowania dźwid więku v ustawienie głosug rezonansu uzyskanie optymalnego v wykształcenie umiejętno tności modulowania siły i wysokości głosug v v v v v v Mruczenie przez nos, jakbyśmy wymawiali głoskg oskę mmmmmm (proszący o coś piesek) Wymawianie niam niam niam na jednej wysokości, później p na różnych r wysokościach dźwid więku Wymawianie ajajaj,, ojojoj na różnych r wysokościach (biadolenie) Wymawianie bramm z przedłużeniem eniem głoski g m na jednej wysokości dźwięku, później p na różnych r wysokościach dźwid więku Krótkie zdanie wymawiane najpierw szeptem, później półgłosem, pełnym głosem, g krzykiem Krótkie zdanie wymawiane jako twierdzenie, pytanie, radość ść, przeczenie, wątpliwow tpliwość,, gniew, np. jutrzejsze zawody nie odbędą się.

17 Coraz głośniejg Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe v Wypowiadamy własne w imię: Weronika, Marta, Robert, Arek, Gabriel Ćwiczenie narządów mowy Ćwiczenie narządów mowy Celem ćwiczeń jest: v pobudzenie sprawności mięś ęśni narządów, od których zależy dokładno adność i wyrazistość artykulacji 0 bezgłośny ruch warg 1 cichy szept 2 głośny szept sceniczny 3 naturalny głosg 4 głośno 5 bardzo głośnog 6 krzyk 7 ryk 8 huragan Ćwiczenia żuchwy v Usta zamknięte. Wykonaj żuchwą ruchy koliste jak przy żuciu gumy. v Szybkie opuszczanie i podciąganie żuchwy tzw. kłapaniek v Przesuwaj żuchwę na boki, najpierw z zamkniętymi potem z otwartymi ustami. Ćwiczenie narządów mowy Ćwiczenie narządów mowy Ćwiczenia żuchwy v Usta lekko rozchylone. Wysuwaj żuchwę do przodu, a potem energiczne cofaj. v Przeczesuj zębami z górng rną i dolną wargę na zmianę. Ćwiczenia warg v Zamknięte usta przesuwaj na zmianę w lewą i prawą stronę v Unieś górną wargę i spróbuj utrzymać tak ołówek. o v Precyzyjne wymawiaj łałałałałała Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Samogłoski oski v Wymawiaj dobitnie samogłoski oski w kolejności: a, o, e, u, i, y v Wymawiaj na jednym wydechu: mamomemumimy, nanonenuniny v Ćwicz połą łączenia dwóch różnych r samogłosek osek ao, ae, au, ai, ay, oa, oe, ou, oi, oy, ea, eo, eu, ei, eu ua, uo, ue, ui, uy, ia, io, ie, iu, iy, ua, uo, ie, iu, iy

18 Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Apetyczny automat Andrzeja atakował antyseptyczną akupresurę,, akceptując c akacjowy afekt autentycznego arystokraty Okropny, okopcony okulista optycznie odkrywał oszustwo ortopedy Spółgłoski zwarto-wybuchowe:, wybuchowe:, g p, b, t, d, k Brzydki brzdąc c brzękn knął brzytwą o brzuch mamy Punktualny puchacz publicznie puknął purpurową purchawkę, pieszcząc c pijanego, piegowatego pirata Długi dławik d dłubad ubał dłonią dmuchające ce dno Tkanka tkaczki tkwiła a w tarczy twardej topoli Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Spółgłoski zwarto-wybuchowe: wybuchowe: p, b, t, d, k, g Kuratorium Kutna kupiło o kuchenkę kulejącej kucharce Grząski, gruby grzyb gromadził grzechotki grupując c grzanki grzecznymi grzmotami Spółgłoski szczelinowe: f, r, s, ś,, z, ź Flejtuchowaty Francuz forował formala flegmatyczną falbanką fotograficznego fagasa Solista z sekstetem systematycznie stosował seks Zielone zioła a ziewając c ziały y zimnymi ziarnkami Szermierz Szymon szurnął szybko szpadą szepcząc szpiegowskie szlagiery Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Spółgłoski zwarto-szczelinowe: c, ć Cytrynowa cykuta całowa owała a całonocny certyfikat cebulowej cegły Zdziwiony Zdzisław zadźga gał zdziczałego dziedzica Spółgłoski półotwarte: p m, l, r, n, ń Ludność Lubina lokowała a lewiznę w lombardzie Doping pingpongisty to potęga na treningu Jezuita Jacek jechał jaguarem jęczj cząc c jednosylabowe tajemnicze bajki Emocjonalność przekazu Emocjonalność przekazu ZŁOŚĆ RADOŚĆ BEZSILNOŚĆ PEWNOŚĆ SIEBIE IRONIA STRACH

19 Styl pisany i mówiony Styl pisany i mówiony Kanał werbalny Kanał werbalny Co mowić? nie widzimy odbiorcy Pisząc: nic nie możemy się o nim dowiedzieć polegamy tylko na słowach i składni nie mamy sprzęż ężenia zwrotnego nie musimy martwić się o powtarzanie ważnych dla nas kwestii możemy tylko raz nadać komunikat zawsze w tej samej formie widzimy odbiorcę Styl pisany i mówiony Styl pisany i mówiony możemy się o odbiorcy dużo dowiedzieć tylko na niego patrząc dowiedzieć polegamy nie tylko na słowach, ale i gestach, mimice, naszym wyglądzie mamy sprzężenie zwrotne jesteśmy elastyczni możemy wielokrotnie ponawiać komunikat w RÓŻNYCH formach Mówiąc: musimy martwić się o powtarzanie ważnych dla nas kwestii szanujmy pamięć i wysiłek odbiorcy! Kanały komunikowania - mowa Kanały komunikowania - mowa Słownictwo: znaczenie słów s w (synonimy, antonimy) brzmienie słów s w (pozytywne, negatywne) oddziaływanie słów s w (przekaz emocjonalny) Budowa zdań: zwięzłość przejrzystość

20 Trzy zasady poprawnej ekspresji Ekspresja - zdania typu JA Ekspresja - zdania typu JA świadomość innych świadomość siebie świadomość miejsca i czasu Obserwacje Myśli Uczucia Potrzeby Widzę, że jesteś zły. Myślę, że jesteś zły, bo zbyt późno wróciłam do domu. Czuję się niepewnie, gdy tak się zachowujesz. W takich chwilach chciałabym porozmawiać zamiast milczeć. 4 zasady efektywnego stylu ustnego ścisłość prostota Struktura prezentacji Struktura prezentacji sukces spójno jność reformułowanie owanie

21 Struktura wystąpienia Struktura wystąpienia Funkcje wstępu Funkcje wstępu 10 min 15 min 5 min wstęp rozwinięcie zakończenie wzbudzenie zainteresowania odbiorców w tematem wzbudzenie zaufania u odbiorców przedstawienie problematyki zarysowanie struktury wystąpienia przygotowanie odbiorców w do ewentualnej dyskusji Techniki rozpoczynania wystąpienia Techniki rozpoczynania wystąpienia Funkcje zakończenia Funkcje zakończenia nawiązanie do tematu lub okoliczności ci osobiste odniesienie stawianie pytań zaskakujące twierdzenie cytat historia humorystyczna ilustracje podsumowanie wskazanie raz jeszcze na najważniejsze niejsze kwestie poruszane w wystąpieniu pozostawienie odbiorców w w odpowiednim nastroju

22 Techniki zakańczania Techniki zakańczania Perswazyjność mówcy Perswazyjność mówcy stawianie wyzwania kanały komunikowania techniki retoryczne argumentacja rzeczowa podsumowanie informacji, argumentów, myśli przewodnich przywołanie cytatu zastosowanie konstrukcji klamrowej wprowadzenie dodatkowej przesłanki wyrażenie intencji własnychw Mowa vsłownictwo vgramatyka vstylistyka Wokaliza vintonacja vakcentowanie vtempo Mowa ciała vproksemika vruch i pozycja ciała vmimika vgestykulacja Ukierunkowanie na odbiorcę vwizerunek komunikacyjny vtechniki relacyjne vśrodki pozyskiwania i podtrzymywania uwagi odbiorcy Ukierunkowanie na strukturę vśrodki stylistyczne vsygnały przejścia vwzmocnienia vkryteria poprawnej argumentacji vtypy i strategie argumentacji: rozumowanie przyczynowoskutkowe Perswazja w prezentacji Perswazja w prezentacji Argumentacja przyczynowo-skutkowa Społeczne mechanizmy perswazji 5 praw perswazji R. Cialdiniego 1. Prawo wzajemności je jeżeli eli dasz słuchaczowi s swoją uwagę,, pozwolisz mu wyrazić swoje zdanie, możesz oczekiwać tego samego z jego strony. 2. Prawo zaangażowania i konsekwencji je jeżeli eli dasz słuchaczowi s powód d do osobistego zaangażowania i wyrażenia swego zdania lub chęci, ci, tym samym silniej go zmotywujesz do działania. ania. 3. Prawo dowodu społecznego powo powołuj się na działania ania innych jednostek lub grup. Ludzie działaj ają konformistycznie i biorą przykład z innych. 4. Prawo lubienia i sympatii im bardziej Ci bardziej Cię szanują i słuchajs uchają. 5. Prawo niedoboru wska im bardziej Cię lubią,, tym wskaż słuchaczom, że e to, co masz im do powiedzenia jest jedyne w swoim rodzaju.

23 Typy argumentacji Typy argumentacji Cele perswazyjne Cele perswazyjne argumentacja: jednostronna dwustronna prezentacja argumentacja: pozytywna negatywna alternatywna argumentacja: logiczna emocjonalna v przekonanie do podjęcia decyzji i działań v wzbudzenie świadomości v wskazanie na zagrożenia, konieczności ci v uzasadnienie decyzji, działań v uzyskanie aprobaty v zainteresowanie v upewnienie się w przekonaniu v wyposażenie w wiedzę v wyjaśnienie sytuacji v umotywowanie do v uwrażliwienie na Rozumowanie przyczynowo - skutkowe Zakłada ada istnienie określonej przyczyny i skutków. Przyczyna lub skutek zostają dowiedzione w trakcie wystąpienia. Jest to najbardziej sprawczy rodzaj argumentacji. Argumentacja przyczynowo skutkowa pozytywna i negatywna F S Korzyść (F) ponieważ... (S) będziecie mogli... (K) co oznacza... F S Strata (F) jeśli... (S) spowoduje to... (S) co wywoła...

24 Argumentacja alternatywna Argumentacja alternatywna Tezy i antytezy argumentacyjne Tezy i antytezy argumentacyjne proponuję A jeśli nie A to CO? PROBLEM (?) TAK NIE To Ty Teraz Tak Tu Fakt Skutek KORZYŚĆ Co? Kto? Kiedy? Jak? Gdzie? Fakt Skutek STRATA proponuję KORZYŚĆ STRATA KORZYŚĆ jeśli nie,, to jeśli nie,, to STRATA proponuję LUB Tezy i antytezy argumentacyjne Tezy i antytezy argumentacyjne TAK ARGUMENTACJA pozytywna negatywna T E Z A korzyść strata NIE ARGUMENTACJA pozytywna negatywna LUB Wystąpienia perswazyjne PROPOZYCJE 1. Czy powinno się inwestować w ekologię? 2. Czy Polska powinna wycofać swoje siły zbrojne z Iraku? 3. Czy państwa Zachodu powinny inwestować w badania pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii? 4. Czy powinno się kłaść wielkie środki finansowe na badania kosmosu? 5. Czy Państwo w obecnej sytuacji gospodarczej powinno inwestować w sztukę? 6. Czy Polska powinna zacieśniać stosunki polityczne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi? 7. Czy system edukacyjny powinien się koncentrować na kształceniu ogólnym, czy ściśle ukierunkowanym? 8. Czy bezstresowe wychowanie zdaje egzamin? 9. Czy powinno się ograniczyć ilość świąt państwowych? 10. Czy kraje europejskie powinny angażować się w rozwiązywanie problemów tzw. Trzeciego świata? 11. Czy powinno się wprowadzić dochodowy podatek liniowy? 12. Czy powinno się znacznie obniżyć podatki i składki dla zagranicznych koncernów? 13. Czy kościół powinien angażować się w wydarzenia polityczne? 14. Czy państwo powinno kłaść duże środki finansowe na ochronę socjalną? 15. Czy powinno się prowadzić zaawansowane prace nad genotypem człowieka? 16. Czy media pozytywnie wpływają na nasze życie? 17. Czy globalizacja jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? 18. Czy nauka na wyższym szczeblu powinna być płatna?

25 Miejsce argumentu w prezentacji Miejsce argumentu w prezentacji Wstęp -przywitanie -przedstawienie się -wskazanie na cel -wskazanie na korzyści Rozwinięcie -5 argumentów - 5 umiejętności Zakończenie -2 argumenty -2 umiejętności 1. Zasada pierwszeństwa 2. Zasada świeżości Perswazyjne elementy języka Perswazyjne elementy języka 1. Wzmacniające ce twierdzenie: na pewno oczywiście, bez wątpieniaw tpienia,, itp. Osłabiające twierdzenie: by 2. Os bodajże,, itp. 3. Wyrażaj ające postawę: wierzymy, żywię nadzieję,, itp. 4. Wyrażenia uogólniaj lniające itp. 5. Kwantyfikatory: niekt na pewno, z z pewności cią, być może. rzekomo, ponoć, wierzymy, że, jestem przekonany, ce: pewne, określone, wiadome, niektórzy uważaj ają, że, istnieje przekonanie, że, niekiedy, czasem,, itp. Pytania do publiczności Pytania do publiczności Retoryka Do funkcji retoryki zalicza się: informującą argumentacyjną estetyczną emocjonalną zamknięte otwarte rostrzygnięcia - Czy Berlin jest stolicą Polski? dopełnienia - Jakie miasto jest stolicą Polski? Czym jest miłość ść? Jak rozumiesz pojęcie demokracji? Co sądzisz na ten temat?

26 Pytania retoryczne -funkcje Pytania retoryczne -funkcje Celem pytań retorycznych (interrogatio) jest: Uwypuklenie oczywistości ci odpowiedzi: Kto podał Ci pomocną dłoń? kto znalazł Ci pracę,, no kto? Podkreślenie niepewności mówcy: Zastanawiam się, po co poruszam tą kwestię, która tak szeroko została już omówiona Wskazanie na niejednoznaczność problemu: Czy Tomasz wykazał się odwagą czy brawurą? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Wyrażenie emocji: Wiedziałeś o tym i nic nie zrobiłeś? Wskazanie problemu lub zaakcentownie właściwej odpowiedzi: Gdzie się podziały te zawrotne sumy? Znaczna część została po prostu rozkradziona. Pytania retoryczne -rodzaje Pytania retoryczne -rodzaje Pytania na pytanie Czy Pan myśli, że jest to dobry lek? (uczestnik) A dlaczego przychodzi Panu na myśl, że to może być zły lek? (prezenter) Sugestywne Co Pan sądzi o kłopotach firmy XX? Czy dzialalność Iksińskiego i jego kliki była korzystna dla firmy? Alternatywne (podwójnie pozytywne) Czy chcielibyście Państwo spotkać się jutro rano, czy popołudniu? Antycypacyjne! Zapewne chcielibyście wiedzieć, czy? Zastanawialiście się, ile to może kosztować? W tym miejscu z pewnością chcielibyście zapytać o? Zwroty do publiczności Zwroty do publiczności Parafrazowanie Czy nigdy nie pomyśleliście o? Zastanawiacie się zapewne, w jaki sposób Przyjrzyjciesię proszę moim argumentom Czymyśleliście kiedykolwiek? Widzę, że przyznajecie mi rację w To upewnianie się, że dobrze zrozumieliśmy partnera. Jednocześnie to upewnianie partnera w tym, że go słuchamy. Jeśli dobrzecię zrozumiałem, masz na myśli. Mówisz o, czytak? Powiedziałeś przedchwilą, że Sugerujesz, iż?

27 v Sygnały y poprzedzające Sygnały przejścia Sygnały przejścia - Po pierwsze... po drugie... - Ponadto... zauważ, że e... - A teraz spójrz na to z tego punktu widzenia - A jaki był tego wynik?... - Przechodząc c teraz do... - Musisz pamięta tać o takich rzeczach, aby zrozumieć... v Sygnały y relacji - Paralelność Nie tylko... lecz także - Podobieństwo Podobnie do... - Podrzędno dność Na kolejnym poziomie znajduje się... - Hierarchiczność Ważniejsze od innych jest... - Równorzędność Trzeba wziąć pod uwagę X, Y i Z... - Różnica W przeciwieństwie do... Przyciąganie i utrzymywanie uwagi Przyciąganie i utrzymywanie uwagi przybliżenie konkretność znajomość Wskazanie na temat zawieszenie humor Zapraszenie do uczestnictwa dynamika konflikt sensacja Wskazanie na akcję Przyciąganie i utrzymywanie uwagi Środki stylistyczne Środki stylistyczne ważno ność nikt nie będzie b cię słuchał, jeśli nie pokażesz mu jakie to dla niego ważne antyteza apostrofa groteska hiperbola ironia metafora porównanie oksymoron parafraza powtórzenia 1. Wywołanie reakcji emocjonalnej 2. Pobudzenie wyobraźni.

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA WERBALNA Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: akcent (badania dowiodły,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik Komunikacja społeczna Opracowanie: Aneta Stosik Proces komunikowania się Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć, itp. za pomocą symboli tworzonych przez

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska Podstawy komunikacji interpersonalnej 1 Podstawy komunikacji interpersonalnej Umiejętności interpersonalne: otwartość i zaufanie Informacje zwrotne kontakt 2 abc 3 Umiejętności interpersonalne zainicjowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs I PRZYGOTOWANIE PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZDOLNOŚCI PERCEPCYJNE SŁUCHACZY, UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I PRAWNE. Lekcja 2 AKTUALIZACJA

Kurs I PRZYGOTOWANIE PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZDOLNOŚCI PERCEPCYJNE SŁUCHACZY, UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I PRAWNE. Lekcja 2 AKTUALIZACJA Moduł Część III II. Publiczna KURS TRENERSKI prezentacja - AKTUALIZACJA Kurs I PRZYGOTOWANIE PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZDOLNOŚCI PERCEPCYJNE SŁUCHACZY, UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I PRAWNE Lekcja 2 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych jako podstawowa kompetencja w biznesie

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych jako podstawowa kompetencja w biznesie Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych jako podstawowa kompetencja w biznesie Dr Mariusz Trojanowski Agencja Momentum Worldwide Kiedy potrzebne są umiejętności prezentacji? Wystąpienia publiczne przed

Bardziej szczegółowo

Sztuka Komunikacji. Opracowanie: Aneta Stosik

Sztuka Komunikacji. Opracowanie: Aneta Stosik Sztuka Komunikacji Opracowanie: Aneta Stosik Proces komunikowania się Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętno tności, pojęć ęć,, idei, uczuć,, itp. za pomocą symboli tworzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Prowadzenie: Katarzyna Murawska Konrad Pluciński Zasady Mówimy sobie po imieniu Słuchamy siebie nawzajem Nie krytykujemy, nie oceniamy Tu i teraz Dyskrecja Punktualność Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem

TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem Kod szkolenia: 170315 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2190.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok I -

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobrą prezentację? Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o których się słyszy. Alfred Tennyson

Jak przygotować dobrą prezentację? Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o których się słyszy. Alfred Tennyson Jak prezentować Jak przygotować dobrą prezentację? Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o których się słyszy. Alfred Tennyson Planowanie prezentacji Po co? - czyli cel prezentacji Dla

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się 1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się Treść: to co chcemy przekazać musi być krótko i precyzyjnie określone. Wtedy łatwiej będzie to przedstawić, a dla naszego słuchacza zrozumieć. Zainteresowanie:

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI MOWA CIAŁA

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI MOWA CIAŁA WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI MOWA CIAŁA One cannot not communicate (Watzlavick i in. 1967) Nie da się nie komunikować MOWA CIAŁA - TEMATY 1. Czym jest mowa ciała a czym komunikacja niewerbalna? 2. Co wchodzi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Terminy szkolenia 6-7 czerwiec 2016r., Kraków - Hotel Atrium 29-30 wrzesień 2016r., Wrocław - Hotel Novotel*** 21-22 listopad 2016r., Poznań - Mercure Poznań

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja sztuka dobrych wystąpień Jak dobrze wypaść przed innymi? Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 21 listopada 2016 r. Autoprezentacja to

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna: uwarunkowania kulturowe

Komunikacja niewerbalna: uwarunkowania kulturowe Komunikacja niewerbalna: uwarunkowania kulturowe Kulturowe uniwersalizmy 1. Te same części ciała wykorzystywane są do przesyłania niewerbalnych komunikatów. 2. Niewerbalne kanały wykorzystywane są do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna. dr Małgorzata Artymiak

Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna. dr Małgorzata Artymiak Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna dr Małgorzata Artymiak Komunikacja Komunikacja jest procesem ukierunkowanym na przekazywanie informacji i/lub wywoływanie określonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Sztuka przekonywania

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Sztuka przekonywania Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka przekonywania Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 17 marca 2016 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Istota przekonywania. Podstawy konstruktywnej

Bardziej szczegółowo

Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu. Dorota Kalinowska - psycholog

Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu. Dorota Kalinowska - psycholog Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu Dorota Kalinowska - psycholog Zespół Aspergera vs Autyzm Podobieństwa: Nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych; Stereotypowy, ograniczony repertuar

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Sztuka zaprezentowania własnej osoby Anna Śleszyńska-Świderska Uniwersytet w Białymstoku 17 października 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

TRAIN THE TRAINER. Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk

TRAIN THE TRAINER. Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk TRAIN THE TRAINER Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk Plan dnia: : 09:00-12:15 z przerwą 10:30-10:45, : 13:00-16:15 z przerwą 14:30-14:45. 03 marca 2012 SOBOTA TRENERZE, POZNAJ SAMEGO SIEBIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Kraków, 30 października 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI?

JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI? JAK MÓWIĆ DO RZECZY I DO LUDZI? 21 października 2014 XIX Spotkanie Zawodowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Copyright MAGA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Szkolenie dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego Termin: 04. 03. 2011 r. Prowadzący szkolenie: dr Barbara Perepeczko Instytut

Bardziej szczegółowo

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA Sylwia Wrona Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29.05.2015 KOMUNIKACJA - proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami -

Bardziej szczegółowo

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Profesjonalna komunikacja Profesjonalna komunikacja to umiejętność odbierania informacji płynących od rozmówcy i przekazywania treści jakie chcemy podać, przy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Mowa ciała w pracy polonisty

Prezentacja Mowa ciała w pracy polonisty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja Mowa ciała w pracy polonisty dr hab. Aneta Grodecka współfinansowana przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Kraków, 27 listopada 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka Komunikacja Przedstaw się imię w wersji jaką najbardziej lubisz; Doświadczenia w pracy zespołowej; Czym chciałbyś się zająć po ukończeniu studiów? Komunikacja obejmuje przekazywanie i rozumienie znaczeń

Bardziej szczegółowo

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Kurs jest realizowany w ramach projektu pn.: Liderzy Natury ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2290.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 18 listopada 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej 3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Kraków, 19 listopada 2016 roku grudnia Warsztaty z komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak Skuteczna prezentacja PowerPoint Opracowanie: Anna Walkowiak Pomoce wizualne Pomoc wizualna jest dobra gdy: treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo zrozumiałe, jest ona czytelna, przekazuje pojedynczą

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA OFENSYWA JAKOŚCI dla hoteli i pensjonatów h t t p : / / w w w. v i p. k a r r. p l PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Tomasz Kozłowski psycholog SCHEMAT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Bardziej szczegółowo

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA

ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA ZOSTAĆ DORADCĄ PERSONALNYM SWOJEGO DZIECKA dr Barbara Trzcińska 10 marca 2009 PODSTAWOWE PYTANIA Jak wspomagać rozwój osobisty dziecka? Jak przygotować je do dalszej edukacji? Jak doradzać oraz budować

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

Temat 7: Jak dzięki komunikacji niewerbalnej poprawić swój wizerunek?

Temat 7: Jak dzięki komunikacji niewerbalnej poprawić swój wizerunek? Temat 7: Jak dzięki komunikacji niewerbalnej poprawić swój wizerunek? Kraków, 4 marca 2016 roku Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

I. Komunikacja. I.I.Komunikacja. 1 szy krok. I.II. Komunikacja. 2 gi krok. I.III. Komunikacja. 3 ci krok

I. Komunikacja. I.I.Komunikacja. 1 szy krok. I.II. Komunikacja. 2 gi krok. I.III. Komunikacja. 3 ci krok I. Komunikacja I.I.Komunikacja 1 szy krok I.II. Komunikacja 2 gi krok I.III. Komunikacja 3 ci krok Mówić każdy może. Dlaczego komunikowanie się jest tak ważne? 1 / 21 Model komunikowania się. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię!

Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! CEL PREZENTACJI: Przekazanie wskazówek, jak przygotować się do wystąpienia publicznego PLAN PREZENTACJI: 1. Jak myślimy o wystąpieniach publicznych?

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe

Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe Wystąpienie Publiczne i Prezentacje Biznesowe Wrażenie i Treść Czy masz dyskomfort, kiedy musisz wystąpić przed grupą a może wręcz ogarnia Cię reakcja fobiczna przed wyjściem? Co czujesz, kiedy twoja

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego 1.Słuchanie: zorientuj się najpierw, ile osób uczestniczy w rozmowie i kim one są zwróć uwagę na słowa najmocniej akcentowane są to kluczowe

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o.

Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny sp. z o.o.- www.ook.com.pl oprócz szerokiej gamy szkoleń otwartych, do uczestnictwa, w których serdecznie Państwa zapraszamy, proponuje również organizację

Bardziej szczegółowo

werbalna i niewerbalna Komunikacja dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP informacja w założeniu ma adresta

werbalna i niewerbalna Komunikacja dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP informacja w założeniu ma adresta Komunikacja werbalna i niewerbalna dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska zbigniew.bromberek@put.poznan.pl Komunikacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA MOWA CIAŁA

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA MOWA CIAŁA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA MOWA CIAŁA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie

Bardziej szczegółowo

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej.

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. AAC to w skrócie komunikacja alternatywna i wspomagająca. To wszystkie sposoby porozumiewania się, które są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY WARSZTAT KREOWANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

ZAAWANSOWANY WARSZTAT KREOWANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH ZAAWANSOWANY WARSZTAT KREOWANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Kod szkolenia: 210815 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2190.00 zł Program Dzień 1 WYSTĄPIENIA MOTYWACYJNE I PREZENTACJE SPRAWCZE

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1. Temat zajęć: Sztuka komunikacji i negocjacji 2. Czas trwania warsztatów/zajęć: 5godzin (2 h wykład + 2h warsztaty + 1 h dyskusja) 3. Cel główny: Zrozumienie znaczenia komunikacji 4.

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel

PREZENTACJA TOTALNA. czyli jak prezentować aby osiągać swój cel PREZENTACJA TOTALNA czyli jak prezentować aby osiągać swój cel Każdy z nas chyba uczestniczył w nudnej prezentacji W czasie takich prezentacji, tylko jedna myśl ciśnie się słuchaczowi na usta... WTF!?!

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Motywowanie Pracowników -

Motywowanie Pracowników - Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby nasi ludzie dali z siebie wszystko! Cel warsztatów: Celem warsztatów jest poznanie mechanizmów motywujących do pracy, zdobycie informacji jak łączyć indywidualne

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja - sztuka dobrych wystąpień mgr Sylwester Pilipczuk Uniwersytet w Białymstoku 28 maja 2015 r. 1 Autoprezentacja Autoprezentacja jest to umiejętność zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA. Rozmowa dyscyplinująca. Rozmowa dyscyplinująca etapy.

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA. Rozmowa dyscyplinująca. Rozmowa dyscyplinująca etapy. ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA. Workshop dla Kierowników: kształtowanie kompetencji miękkich Rozmowa dyscyplinująca. Rozmowa pomiędzy menedżerem, a pracownikiem, której celem jest rozwiązanie istniejącej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna. Szczecin, r.

Komunikacja interpersonalna. Szczecin, r. Komunikacja interpersonalna Szczecin, 27.06.2012 r. 1/211 Pojęcie komunikacji Z komunikacją mamy do czynienia kiedy ktoś wysyła przekaz ze świadomym zamiarem wywołania odpowiedzi. Wysyłający informację

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Copyright by Danuta Anna Michałowska. Poznań

Copyright by Danuta Anna Michałowska. Poznań 1 Interpersonalna Masowa i medialna Grupowa i publiczna Międzykulturowa 2 proces tworzenia unikatowego znaczenia wspólnego dla grupy osób gra (kalambury) wzajemna współpraca złożona transakcja, dwustronny,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Przemysław Walter Instytut Coachingu i Mentoringu Rozmowa kwalifikacyjna & Autoprezentacja Zwycięskie Strategie Klucz do

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Pewność siebie w komunikacji moduł 2 Temat 2, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 2 Poziom 1 Pewność siebie w komunikacji Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Kiedy już

Bardziej szczegółowo

PROCESACH NEGOCJACYJNYCH

PROCESACH NEGOCJACYJNYCH SZTUKA PRZEKONYWANIA i obrony przed MANIUPULACJĄ w PROCESACH NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty narzędziowe w oparciu o teorię wpływu Piotra Tymochowicza Kod szkolenia: 697116 Miejsce: Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Trening Komunikacji Interpersonalnej Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego P1S[4]O_04 Cykl kształcenia 014/015-016/017 Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWY OPIS WYBRANYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM styczeń-czerwiec 2016 rok

DODATKOWY OPIS WYBRANYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM styczeń-czerwiec 2016 rok DODATKOWY OPIS WYBRANYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ CENTRUM styczeń-czerwiec 2016 rok I. DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH 1. Być świadomym rodzicem zastępczym Cykl warsztatów wzmacniających kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Dialogi projektowe zaburzenia w komunikacji zespołu projektowego

Dialogi projektowe zaburzenia w komunikacji zespołu projektowego Dialogi projektowe zaburzenia w komunikacji zespołu projektowego dr Olgierd Annusewicz Carrywater Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, XV piętro, 00-697 Warszawa, (22) 630 66 55,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge - Komunikacja między ludźmi

Księgarnia PWN: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge - Komunikacja między ludźmi Księgarnia PWN: S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge - Komunikacja między ludźmi Wstęp... 21 Kompetencja komunikacyjna jako motywacja, wiedza i umiejętności...................................... 22

Bardziej szczegółowo

Załącznik P11b prezentacja mówiona (część 2 - przygotowanie) TECHNIKI PREZENTACJI

Załącznik P11b prezentacja mówiona (część 2 - przygotowanie) TECHNIKI PREZENTACJI Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów TECHNIKI PREZENTACJI Przygotowanie prezentacji mówionej (część 2) artystyczne techniczne Opracowanie: Marta Wnukowicz i Janusz S. Wierzbicki 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna w świetle rozwiązywania konfliktów. Barlinek, r.

Komunikacja interpersonalna w świetle rozwiązywania konfliktów. Barlinek, r. Komunikacja interpersonalna w świetle rozwiązywania konfliktów Barlinek, 12-13.12.2012 r. 1/211 Pojęcie komunikacji Z komunikacją mamy do czynienia kiedy ktoś wysyła przekaz ze świadomym zamiarem wywołania

Bardziej szczegółowo