Strategia prezentacji. Strategia prezentacji. Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Cele przedmiotu Cele przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia prezentacji. Strategia prezentacji. Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Cele przedmiotu Cele przedmiotu"

Transkrypt

1 Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Strategia prezentacji Strategia prezentacji dr Katarzyna Gajek Forma zachowań społecznych ustrukturalizowana, wspierająca się o perswazję i planową argumentację. Wykorzystująca elementy otoczenia jako wspomagające. Celem prezentacji jest nie tylko realizacja własnych w potrzeb, ale równier wnież poinformowanie, zmotywowanie i przekonanie publiczności ci do określonych działań. Czym jest prezentacja? Czym jest prezentacja? Cele przedmiotu Cele przedmiotu Prezentacja wymaga stworzenia odpowiedniej przestrzeni percepcyjnej dla odbiorcy, dlatego prezenter operuje wieloma mediami wspomagającymi procesy zrozumienia, interpretacji i internalizacji informacji i argumentacji. Prezentacja wymaga wysokich kompetencji społecznych nadawcy oraz umiejętno tności oceny skuteczności ci aktu komunikowania się. Wyposażenie w umiejętność efektywnej autoprezentacji, będącej ważnym elementem umiejętności współczesnego człowieka w sferze kontaktów zawodowych. Wprowadzenie w techniki etycznej perswazji i argumentacji. Ocena predyspozycji i potencjału komunkacyjnego pozwalająca na dalsze samodoskonalenie w tej dziedzinie.

2 Zagadnienia 1. Istota i funkcje prezentacji. 2. Struktura prezentacji. 3. Wykorzystanie kanałów w komunikowania w prezentacji. 4. Perswazja w prezentacji. 5. Retoryka w prezentacji. 6. Psychologiczne uwarunkowania udanej prezentacji. 7. Profesjonalne materiały y multimedialne i inne media prezentacyjne. 8. Konspekt prezentacji. Kryteria oceny wystąpień Kryteria oceny wystąpień Kryterium struktury wstęp rozwinięcie zakończenie użyte techniki retoryczne Kryterium rzeczowe (argumenty) Kryterium osobiste kanał mowa kanał głosowy kanał mowa ciała Wizernek komunikacyjny Profile osobowości a komunikowanie interpersonalne Test uproszczony w systemie DISK D orientacja na zadania Typy osobowości DISK Typy osobowości DISK ekstrawertyk orientacja na ludzi I K introwertyk S

3 zorientowany na działania ania Model osobowości DISG Model osobowości DISG dominujący ofensywny/ekstrawertyk krytyczny D K I S inicjatywny stały zorientowany na ludzi w kontakcie z innymi: szorstki, bezpośredni, wymagający, dominujący Typ dominujący (D) Typ dominujący (D) podejmowanie decyzji: szybko, racjonalnie w życiu ceni: rywalizację, samodzielność ść, wolność lubi: chwile samotności poczucie dobrze wypełnionego zadania nie lubi: irracjonalności ci w zachowaniu innych kontroli rola w grupie: kwestionuje status quo samozwańczy lider defensywny/introwertyk Typ inicjatywny (I) Typ inicjatywny (I) Typ stały (S) Typ stały (S) w kontakcie z innymi: bezpośredni emocjonalny towarzyski czarujący cy podejmowanie decyzji: szybko, emocjonalnie w życiu ceni: poczucie humoru dobrą atmosferę Lubi: towarzystwo innych pracować w grupie być w centrum uwagi nie lubi: być sam kontroli rola w grupie: budowanie pozytywnych relacji motywowanie w kontakcie z innymi: zdystansowany/nieśmia miały empatyczny dobry słuchaczs refleksyjny podejmowanie decyzji: powoli emocjonalnie/racjonalnie w życiu ceni: stabilność bezpieczeństwo sferę życia prywatnego lubi: przebywać w grupie sprawdzonych znajomych spokój nie lubi: szybkich zmian agresji u innych konfliktów rola w grupie: budowanie pozytywnych relacji podtrzymywanie tożsamo samości grupowej przestrzeganie zasad

4 w kontakcie z innymi: Typ krytyczny (K) Typ krytyczny (K) zdystansowany ograniczony w ekspresji pesymistyczny podejmowanie decyzji: niespiesznie racjonalnie analitycznie w życiu ceni: stabilność autorytety rzeczow krytykę lubi: wypoczywać w samotności dokładne opisy zadań porządek, dyscyplinę nie lubi: przesadzonej ekspresji w zachowaniu innych zdenerwowania rola w grupie: dyplomata analiza sytuacyjna Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna W swojej ocenie zdecydowany szybki energiczny wymagający Typ D - dominujący jest: W oczach innych władczy przesadny autorytarny przesadny, wymagający pewny siebie arogancki Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna Typ I - inicjatywny jest: Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna Typ S - stały y jest: W swojej ocenie W oczach innych W swojej ocenie W oczach innych pełen en pomysłów akcyjny lojalny uległy entuzjastyczny egzaltowany przewidujący mało o elastyczny emocjonalny nierzeczowy zdolny do pracy w zespole podporządkowuj dkowujący się szczodry marnotrawiący niezawodny niesamodzielny wpływowy skłonny do manipulowania cierpliwy dający się wykorzystywać

5 Samoocena i ocena zewnętrzna Samoocena i ocena zewnętrzna W swojej ocenie dokładny Typ K - krytyczny jest: W oczach innych pedantyczny Autoprezentacja w wystąpieniach publicznych systematyczny dyplomatyczny powści ciągliwy analityczny mało o elastyczny cyniczny kunktatorski zachowawczy pomyślane Zakłócenia w komunikacji Zakłócenia w komunikacji 100 % 80 % powiedziane wykorzystywane zapamiętane zrozumiane 60 % usłyszane 20 % zagubione 40 % Szumy komunikacyjne Szumy komunikacyjne Bariery skutecznego komunikowania się semantyczne psychologiczne środowiskowe zniekształcenia informacji wielość informacji niezrozumiała tematyka niezrozumiałe terminy trudny lub infantylny język wady wymowy negatywne nastawienie nieśmiałość temperament czas koncentracji dysonans wypowiedzi nieumiejętność słuchania brak zainteresowania hałas duchota temperatura pora dnia kłopoty ze sprzętem zbyt dużo uczestników zła aranżacja czas

6 Czym jest autoprezentacja? Czym jest autoprezentacja? Proces poprzez który staramy się kontrolować wrażenie, jakie wywieramy na innych. Proces budowania wizerunku, czyli obraz tego jak chcielibyśmy być odbierani przez innych Koncepcje autoprezentacji Koncepcje autoprezentacji 1. Koncepcja Goffmana Teatr życia codziennego aktor, publiczność ść,, role, scena, dekoracje, fasada, kulisy. 2. Koncepcja Schlenkera Ludzie dążąd do regulowania i kontrolowania świadomie lub nie informacji, jakie ujawniają innym. Autoprezentacja zachodzi także e m.in. poprzez autoidentyfikację. M. Leary Koncepcje autoprezentacji Koncepcje autoprezentacji 3. Koncepcja publicznych wizerunków w Jonesa i Pittman Autoprezentacja jako strategia.. Zmiany zachowania sterowane sąs dążeniem do zwiększenia własnej w mocy Strategia: v budowania sympatii v zastraszania v autopromocja v budowania wizerunku człowieka moralnego v budowania wizerunku człowieka bezradnego Koncepcja autoprezentacji Koncepcja autoprezentacji 4. Koncepcja Leary i Kowalskiego. Model dwusekwencyjny. Motywacja do podjęcia autoprezentacji v osiąganie korzyści, v podwyższenie samooceny v kształtowanie towanie pożą żądanej tożsamo samości osobistej Realizacja autoprezentacji v przydatność danego wizerunku do osiągni gnięcia celów v subiektywna wartość celów v rozbieżno ność pomiędzy aktualnym wizerunkiem a pożą żądanym

7 Dlaczego dokonujemy autoprezentacji? v Kreujemy siebie, aby uzyskać od innych pożą żądane zasoby, v Budujemy pożą żądany obraz własnego w JA, v Dzięki niej otaczający cy nas ludzie dowiadują się, jak chcemy być traktowani co umożliwia bezkonfliktowy przebieg interakcji społecznych. Otwartość a samoświadomość znane innym Inni nieznane innym wg J. Lufta i H. Inghama znane samemu sobie Arena JA dostępne dla siebie i innych Maska JA ukryte przed innymi JA nieznane samemu sobie Biała a plama JA niewidoczne dla siebie, widoczne dla innych Niewykorzystany potencjał JA nieznane sobie i innym Otwartość a samoświadomość znane samemu sobie JA nieznane samemu sobie Model penetracji społecznej Wg. I. Altamana i D. Taylora znane innym Arena Biała a plama zakres Inni głębkość nieznane innym Maska Niewykorzystany potencjał

8 Model penetracji społecznej odczucia związane z wyglądem fizycznym upodobania i antypatie Wg. I. Altamana i D. Taylora moja rodzina i jej problemy ambicje zawodowe opinie na temat innych fakty dotyczące mnie samego Społeczne mechanizmy perswazji 5 praw perswazji R. Cialdiniego 1. Prawo wzajemności je jeżeli eli dasz słuchaczowi s swoją uwagę,, pozwolisz mu wyrazić swoje zdanie, możesz oczekiwać tego samego z jego strony. 2. Prawo zaangażowania i konsekwencji je jeżeli eli dasz słuchaczowi s powód d do osobistego zaangażowania i wyrażenia swego zdania lub chęci, ci, tym samym silniej go zmotywujesz do działania. ania. 3. Prawo dowodu społecznego powo powołuj się na działania ania innych jednostek lub grup. Ludzie działaj ają konformistycznie i biorą przykład z innych. 4. Prawo lubienia i sympatii im bardziej Ci bardziej Cię szanują i słuchajs uchają. 5. Prawo niedoboru wska im bardziej Cię lubią,, tym wskaż słuchaczom, że e to, co masz im do powiedzenia jest jedyne w swoim rodzaju. Narzędzia oddziaływania na innych efekt kontrastu reguła wzajemności atrakcyjność fizyczna komplementy podobieństwo autorytet wg M. Leary ego WIARYGODNOŚĆ ATRAKCYJNOŚĆ ZAUFANIE Ukierunkowanie na odbiorcę prezentacji

9 Jak słuchać i okazywać otwartość? Jak słuchać i okazywać otwartość? umiejętno tność słuchania zgodność komunikacji werbalnej z niewerbalną poprawna ekspresja okazywanie otwartości w zależno ności od kontekstu Upodabnianie się do rozmówcy Analiza publiczności Analiza publiczności Analiza demograficzna - wiek, płeć, wykształcenie cenie, zawód, zarobki, miejsce zamieszkania Analiza psychologiczna - wartości ci, poglądy dy, postawy Stosunek do nadawcy - wiedza o nadawcy i opinie Stosunek do tematu - czy jest ważny ny? Czy jest aktualny? Jednorodność / różnorodność odbiorców - czy odbiorcy są do siebie podobni, czy się różnią pod jakimś względem dem? Stan psychiczny odbiorców - zmęczenie czenie, zrelaksowanie, pośpiech piech Aktualizowanie publiczności Aktualizowanie publiczności Dlaczego publiczność nie słucha? Dlaczego publiczność nie słucha? Liberał Polka Kobieta Prawnik Koleżanka Córka Europejka Feministka ponieważ nie spełni niłeś kryterium ważno ności ponieważ odbiorcy wiedzą o czym będziesz b mówim wił i wyłączają się ponieważ odbiorcy sąs przestraszeni, zmęczeni lub znudzeni ponieważ odbiorcy przygotowują w swoich głowach, g co mają powiedzieć,, gdy przyjdzie ich kolej Profesorka Matka

10 Dlaczego publiczność nie słucha? Dlaczego publiczność nie słucha? ponieważ do twojego wystąpienia wkradła a się monotonia wysoka koncentracja uwagi Krzywa koncentracji odbiorcy Krzywa koncentracji odbiorcy ponieważ nie wzbudziłeś zaufania publiczności ci ponieważ w pomieszczeniu jest gorąco, zimno, a krzesła a sąs niewygodne ponieważ nie wiesz jak korzystać z mediów w prezentacyjnych i wprowadzasz zamieszanie niska koncentracja uwagi 0min 10min 20min 30min moment przesilenia 40min C. Stuart, Sztuka przemawiania i prezentacji, Książka i Wiedza, Warszawa Czynniki kształtujące wizerunek mówcy Ludzie zobaczą taki obraz, jaki sami stworzymy 7 % sygnały werbalne M. Hartley Kanały komunikowania Kanały komunikowania 38 % sygnały głosowe To drogi, poprzez które ludzie przesyłają komunikaty. 55% sygnały mowy ciała A. Mehrabian, Silent Messages, 1971.

11 Czynniki wpływające na wizerunek mówcy sygnały werbalne sygnały głosowe sygnały mowy ciała Przekazywanie informacji o faktach, wydarzeniach. Przekazywanie informacji o nastawieniu względem komunikatu i partnera komunikacji. Kanał mowa ciała Kanał mowa ciała Jak się zachowywać? M. Argyle, The Psychology of Interpersonal Behaviour, Funkcje mowy ciała Funkcje mowy ciała emblematy zastępuj pują słowa ilustratory pomagają opisać przedmiot, sytuację wskaźniki emocji oddają emocje uczestników w aktu komunikowania regulatory konwersacyjne pomagają w sprawnym przebiegu aktu komunikowania, podkreślaj lają intencje nadawcy i odbiorcy adaptatory wskazują na kontekst relacji i ułatwiaju atwiają wybór konwencji komunikowania Elementy składające się na mowę ciała gestykulacja mimika twarzy uśmiech dotyk wygląd spojrzenie dystans fizyczny kinestetyka: : ruch i pozycja ciała proksemika: organizacja przestrzeni w skali osobistej

12 Funkcje elementów mowy ciała Funkcje elementów mowy ciała Gesty pomagają wyjaśni nić problem, akcentują wypowiedź Zachowanie dystansu (E. Hall) Mimika informuje o emocjach nadawcy Dotyk łamie bariery, zbliża a ludzi, buduje zaufanie Wyglądem informujemy o sobie (postawa, charakter) i okazujemy szacunek Spojrzenie reguluje przebieg konwersacji Dystans informuje o wzajemnej relacji partnerów Kinestetyka pokazuje stosunek nadawcy do odbiorcy i sytuacji Przestrzeń mówi o tym, kim jesteśmy 45 cm 1,2 m 3,6 m 6 m dystans intymny dystans osobisty dystans społeczny dystans publiczny Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Poziom znajomości Wiek Osoby nieznajome Osoby znające się przyjaciele cm 60 cm 49 cm Osoby równe wiekiem Osoba starsza rozmawiająca z młodszą cm 67 cm

13 Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Komunikowanie niewerbalne Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Typ relacji interpersonalnej Dystans fizyczny Rasa Płeć biały z białym... czarny z czarnym... biały z czarnym cm 61 cm 71 cm Kobieta ze znajomą... Kobieta z przyjaciółką... Mężczyzna z kolegą... Mężczyzna z przyjacielem... Mężczyzna z kobietą cm 45 cm 60 cm 57 cm 55 cm Co oznacza nasze spojrzenie? Co oznacza nasze spojrzenie? Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu spojrzenie biznesowe - koncentruje się na oczach spojrzenie społeczne - obejmuje trójk jkąt oczu i nosa spojrzenie intymne - wzrok schodzi poniżej linii nosa Wysoka wieża jest gestem pewności siebie lub wyższości. Gest odwrotny oznacza skupienie się i koncentrację.

14 Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu Niektóre gesty w komunikowaniu QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. Zamknięcie sylwetki poprzez skrzyżowanie ramion z dodatkowym wzmocnieniem dłońmi. Blokowanie nadgarstka ręki dłonią jest oznaką frustracji lub gniewu. Im wyżej dłoń zaciska się na ręce, tym partner bardziej stara się utrzymać pod kontrolą własne negatywne emocje. Jak zjednywać sobie ludzi Jak zjednywać sobie ludzi Niewerbalny kodeks prezentera Niewerbalny kodeks prezentera jeżeli eli akceptujesz zdanie partnera, upodobnij się do niego jeśli dajesz kryterium ważno ności myślom i emocjom partnera, okaż mu to swoją postawą unikaj gestów dominacji i zniecierpliwienia nie naruszaj intymnego dystansu partnera i przestrzegaj zasady spojrzenia Smile Open posture Forward lean Touch Eye contact Nods

15 Kanały komunikowania - wokaliza Kanały komunikowania - wokaliza Kanał wokalny Kanał wokalny Jak mówić? m INTONACJA ARTYKULACJA WYSOKOŚĆ GŁOSU SIŁA A GŁOSUG TEMPO PAUZY EMFAZA Intonacja opadająca i wznosząca Intonacja opadająca i wznosząca Kanał wokalny -emfaza Kanał wokalny -emfaza Jestem dobrym profesjonalistą. Zdanie twierdzące, wyrażające pewność siebie i przekonanie o tym, co się mówi. On daje te pieniądze Markowi. On daje te pieniądze Markowi. On daje te pieniądze Markowi. On daje te pieniądze Markowi. Jestem dobrym profesjonalistą. Zdanie pytające wyrażające niepewność, niezdecydowanie. On daje te pieniądze Markowi.

16 Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia w pozycji stojącej v stań w lekkim rozkroku, tak aby cięż ężar ciała a równomiernie r obciąż ążył obie nogi. Ręce R opuszczone wzdłuż ciała, a, mięś ęśnie rozluźnione. Wdech nosem (wąchanie przyjemnego zapachu),, wydech z jednoczesnym wypowiadaniem głoski g fffffffffff. v wykonaj szybkie wdechy i wydechy jak dyszący piesek v stojąc c w lekkim rozkroku wykonaj wdech jednocześnie nie unosząc c ręce r do góry g (bokiem). Wydech połą łącz z opuszczeniem ramion. Do ostatniego tchu Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowe Wypowiadaj swoje imię w jak najdłuższym przedziale czasu. v Uczestnik zabawy, któremu zacznie brakować powietrza, powinien zakończy czyć swoją prezentację głośnym okrzykiem ŁEE!!!! v Zwycięż ęża a osoba, która najdłużej eksponuje słyszalny s dźwid więk Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe Celem ćwiczeń głosowych jest: v ustalenie naturalnej wysokości głosug v wykształcenie miękkiego atakowania dźwid więku v ustawienie głosug rezonansu uzyskanie optymalnego v wykształcenie umiejętno tności modulowania siły i wysokości głosug v v v v v v Mruczenie przez nos, jakbyśmy wymawiali głoskg oskę mmmmmm (proszący o coś piesek) Wymawianie niam niam niam na jednej wysokości, później p na różnych r wysokościach dźwid więku Wymawianie ajajaj,, ojojoj na różnych r wysokościach (biadolenie) Wymawianie bramm z przedłużeniem eniem głoski g m na jednej wysokości dźwięku, później p na różnych r wysokościach dźwid więku Krótkie zdanie wymawiane najpierw szeptem, później półgłosem, pełnym głosem, g krzykiem Krótkie zdanie wymawiane jako twierdzenie, pytanie, radość ść, przeczenie, wątpliwow tpliwość,, gniew, np. jutrzejsze zawody nie odbędą się.

17 Coraz głośniejg Ćwiczenia głosowe Ćwiczenia głosowe v Wypowiadamy własne w imię: Weronika, Marta, Robert, Arek, Gabriel Ćwiczenie narządów mowy Ćwiczenie narządów mowy Celem ćwiczeń jest: v pobudzenie sprawności mięś ęśni narządów, od których zależy dokładno adność i wyrazistość artykulacji 0 bezgłośny ruch warg 1 cichy szept 2 głośny szept sceniczny 3 naturalny głosg 4 głośno 5 bardzo głośnog 6 krzyk 7 ryk 8 huragan Ćwiczenia żuchwy v Usta zamknięte. Wykonaj żuchwą ruchy koliste jak przy żuciu gumy. v Szybkie opuszczanie i podciąganie żuchwy tzw. kłapaniek v Przesuwaj żuchwę na boki, najpierw z zamkniętymi potem z otwartymi ustami. Ćwiczenie narządów mowy Ćwiczenie narządów mowy Ćwiczenia żuchwy v Usta lekko rozchylone. Wysuwaj żuchwę do przodu, a potem energiczne cofaj. v Przeczesuj zębami z górng rną i dolną wargę na zmianę. Ćwiczenia warg v Zamknięte usta przesuwaj na zmianę w lewą i prawą stronę v Unieś górną wargę i spróbuj utrzymać tak ołówek. o v Precyzyjne wymawiaj łałałałałała Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Samogłoski oski v Wymawiaj dobitnie samogłoski oski w kolejności: a, o, e, u, i, y v Wymawiaj na jednym wydechu: mamomemumimy, nanonenuniny v Ćwicz połą łączenia dwóch różnych r samogłosek osek ao, ae, au, ai, ay, oa, oe, ou, oi, oy, ea, eo, eu, ei, eu ua, uo, ue, ui, uy, ia, io, ie, iu, iy, ua, uo, ie, iu, iy

18 Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Apetyczny automat Andrzeja atakował antyseptyczną akupresurę,, akceptując c akacjowy afekt autentycznego arystokraty Okropny, okopcony okulista optycznie odkrywał oszustwo ortopedy Spółgłoski zwarto-wybuchowe:, wybuchowe:, g p, b, t, d, k Brzydki brzdąc c brzękn knął brzytwą o brzuch mamy Punktualny puchacz publicznie puknął purpurową purchawkę, pieszcząc c pijanego, piegowatego pirata Długi dławik d dłubad ubał dłonią dmuchające ce dno Tkanka tkaczki tkwiła a w tarczy twardej topoli Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Spółgłoski zwarto-wybuchowe: wybuchowe: p, b, t, d, k, g Kuratorium Kutna kupiło o kuchenkę kulejącej kucharce Grząski, gruby grzyb gromadził grzechotki grupując c grzanki grzecznymi grzmotami Spółgłoski szczelinowe: f, r, s, ś,, z, ź Flejtuchowaty Francuz forował formala flegmatyczną falbanką fotograficznego fagasa Solista z sekstetem systematycznie stosował seks Zielone zioła a ziewając c ziały y zimnymi ziarnkami Szermierz Szymon szurnął szybko szpadą szepcząc szpiegowskie szlagiery Ćwiczenie wyrazistej artykulacji głosek Spółgłoski zwarto-szczelinowe: c, ć Cytrynowa cykuta całowa owała a całonocny certyfikat cebulowej cegły Zdziwiony Zdzisław zadźga gał zdziczałego dziedzica Spółgłoski półotwarte: p m, l, r, n, ń Ludność Lubina lokowała a lewiznę w lombardzie Doping pingpongisty to potęga na treningu Jezuita Jacek jechał jaguarem jęczj cząc c jednosylabowe tajemnicze bajki Emocjonalność przekazu Emocjonalność przekazu ZŁOŚĆ RADOŚĆ BEZSILNOŚĆ PEWNOŚĆ SIEBIE IRONIA STRACH

19 Styl pisany i mówiony Styl pisany i mówiony Kanał werbalny Kanał werbalny Co mowić? nie widzimy odbiorcy Pisząc: nic nie możemy się o nim dowiedzieć polegamy tylko na słowach i składni nie mamy sprzęż ężenia zwrotnego nie musimy martwić się o powtarzanie ważnych dla nas kwestii możemy tylko raz nadać komunikat zawsze w tej samej formie widzimy odbiorcę Styl pisany i mówiony Styl pisany i mówiony możemy się o odbiorcy dużo dowiedzieć tylko na niego patrząc dowiedzieć polegamy nie tylko na słowach, ale i gestach, mimice, naszym wyglądzie mamy sprzężenie zwrotne jesteśmy elastyczni możemy wielokrotnie ponawiać komunikat w RÓŻNYCH formach Mówiąc: musimy martwić się o powtarzanie ważnych dla nas kwestii szanujmy pamięć i wysiłek odbiorcy! Kanały komunikowania - mowa Kanały komunikowania - mowa Słownictwo: znaczenie słów s w (synonimy, antonimy) brzmienie słów s w (pozytywne, negatywne) oddziaływanie słów s w (przekaz emocjonalny) Budowa zdań: zwięzłość przejrzystość

20 Trzy zasady poprawnej ekspresji Ekspresja - zdania typu JA Ekspresja - zdania typu JA świadomość innych świadomość siebie świadomość miejsca i czasu Obserwacje Myśli Uczucia Potrzeby Widzę, że jesteś zły. Myślę, że jesteś zły, bo zbyt późno wróciłam do domu. Czuję się niepewnie, gdy tak się zachowujesz. W takich chwilach chciałabym porozmawiać zamiast milczeć. 4 zasady efektywnego stylu ustnego ścisłość prostota Struktura prezentacji Struktura prezentacji sukces spójno jność reformułowanie owanie

21 Struktura wystąpienia Struktura wystąpienia Funkcje wstępu Funkcje wstępu 10 min 15 min 5 min wstęp rozwinięcie zakończenie wzbudzenie zainteresowania odbiorców w tematem wzbudzenie zaufania u odbiorców przedstawienie problematyki zarysowanie struktury wystąpienia przygotowanie odbiorców w do ewentualnej dyskusji Techniki rozpoczynania wystąpienia Techniki rozpoczynania wystąpienia Funkcje zakończenia Funkcje zakończenia nawiązanie do tematu lub okoliczności ci osobiste odniesienie stawianie pytań zaskakujące twierdzenie cytat historia humorystyczna ilustracje podsumowanie wskazanie raz jeszcze na najważniejsze niejsze kwestie poruszane w wystąpieniu pozostawienie odbiorców w w odpowiednim nastroju

22 Techniki zakańczania Techniki zakańczania Perswazyjność mówcy Perswazyjność mówcy stawianie wyzwania kanały komunikowania techniki retoryczne argumentacja rzeczowa podsumowanie informacji, argumentów, myśli przewodnich przywołanie cytatu zastosowanie konstrukcji klamrowej wprowadzenie dodatkowej przesłanki wyrażenie intencji własnychw Mowa vsłownictwo vgramatyka vstylistyka Wokaliza vintonacja vakcentowanie vtempo Mowa ciała vproksemika vruch i pozycja ciała vmimika vgestykulacja Ukierunkowanie na odbiorcę vwizerunek komunikacyjny vtechniki relacyjne vśrodki pozyskiwania i podtrzymywania uwagi odbiorcy Ukierunkowanie na strukturę vśrodki stylistyczne vsygnały przejścia vwzmocnienia vkryteria poprawnej argumentacji vtypy i strategie argumentacji: rozumowanie przyczynowoskutkowe Perswazja w prezentacji Perswazja w prezentacji Argumentacja przyczynowo-skutkowa Społeczne mechanizmy perswazji 5 praw perswazji R. Cialdiniego 1. Prawo wzajemności je jeżeli eli dasz słuchaczowi s swoją uwagę,, pozwolisz mu wyrazić swoje zdanie, możesz oczekiwać tego samego z jego strony. 2. Prawo zaangażowania i konsekwencji je jeżeli eli dasz słuchaczowi s powód d do osobistego zaangażowania i wyrażenia swego zdania lub chęci, ci, tym samym silniej go zmotywujesz do działania. ania. 3. Prawo dowodu społecznego powo powołuj się na działania ania innych jednostek lub grup. Ludzie działaj ają konformistycznie i biorą przykład z innych. 4. Prawo lubienia i sympatii im bardziej Ci bardziej Cię szanują i słuchajs uchają. 5. Prawo niedoboru wska im bardziej Cię lubią,, tym wskaż słuchaczom, że e to, co masz im do powiedzenia jest jedyne w swoim rodzaju.

23 Typy argumentacji Typy argumentacji Cele perswazyjne Cele perswazyjne argumentacja: jednostronna dwustronna prezentacja argumentacja: pozytywna negatywna alternatywna argumentacja: logiczna emocjonalna v przekonanie do podjęcia decyzji i działań v wzbudzenie świadomości v wskazanie na zagrożenia, konieczności ci v uzasadnienie decyzji, działań v uzyskanie aprobaty v zainteresowanie v upewnienie się w przekonaniu v wyposażenie w wiedzę v wyjaśnienie sytuacji v umotywowanie do v uwrażliwienie na Rozumowanie przyczynowo - skutkowe Zakłada ada istnienie określonej przyczyny i skutków. Przyczyna lub skutek zostają dowiedzione w trakcie wystąpienia. Jest to najbardziej sprawczy rodzaj argumentacji. Argumentacja przyczynowo skutkowa pozytywna i negatywna F S Korzyść (F) ponieważ... (S) będziecie mogli... (K) co oznacza... F S Strata (F) jeśli... (S) spowoduje to... (S) co wywoła...

24 Argumentacja alternatywna Argumentacja alternatywna Tezy i antytezy argumentacyjne Tezy i antytezy argumentacyjne proponuję A jeśli nie A to CO? PROBLEM (?) TAK NIE To Ty Teraz Tak Tu Fakt Skutek KORZYŚĆ Co? Kto? Kiedy? Jak? Gdzie? Fakt Skutek STRATA proponuję KORZYŚĆ STRATA KORZYŚĆ jeśli nie,, to jeśli nie,, to STRATA proponuję LUB Tezy i antytezy argumentacyjne Tezy i antytezy argumentacyjne TAK ARGUMENTACJA pozytywna negatywna T E Z A korzyść strata NIE ARGUMENTACJA pozytywna negatywna LUB Wystąpienia perswazyjne PROPOZYCJE 1. Czy powinno się inwestować w ekologię? 2. Czy Polska powinna wycofać swoje siły zbrojne z Iraku? 3. Czy państwa Zachodu powinny inwestować w badania pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii? 4. Czy powinno się kłaść wielkie środki finansowe na badania kosmosu? 5. Czy Państwo w obecnej sytuacji gospodarczej powinno inwestować w sztukę? 6. Czy Polska powinna zacieśniać stosunki polityczne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi? 7. Czy system edukacyjny powinien się koncentrować na kształceniu ogólnym, czy ściśle ukierunkowanym? 8. Czy bezstresowe wychowanie zdaje egzamin? 9. Czy powinno się ograniczyć ilość świąt państwowych? 10. Czy kraje europejskie powinny angażować się w rozwiązywanie problemów tzw. Trzeciego świata? 11. Czy powinno się wprowadzić dochodowy podatek liniowy? 12. Czy powinno się znacznie obniżyć podatki i składki dla zagranicznych koncernów? 13. Czy kościół powinien angażować się w wydarzenia polityczne? 14. Czy państwo powinno kłaść duże środki finansowe na ochronę socjalną? 15. Czy powinno się prowadzić zaawansowane prace nad genotypem człowieka? 16. Czy media pozytywnie wpływają na nasze życie? 17. Czy globalizacja jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? 18. Czy nauka na wyższym szczeblu powinna być płatna?

25 Miejsce argumentu w prezentacji Miejsce argumentu w prezentacji Wstęp -przywitanie -przedstawienie się -wskazanie na cel -wskazanie na korzyści Rozwinięcie -5 argumentów - 5 umiejętności Zakończenie -2 argumenty -2 umiejętności 1. Zasada pierwszeństwa 2. Zasada świeżości Perswazyjne elementy języka Perswazyjne elementy języka 1. Wzmacniające ce twierdzenie: na pewno oczywiście, bez wątpieniaw tpienia,, itp. Osłabiające twierdzenie: by 2. Os bodajże,, itp. 3. Wyrażaj ające postawę: wierzymy, żywię nadzieję,, itp. 4. Wyrażenia uogólniaj lniające itp. 5. Kwantyfikatory: niekt na pewno, z z pewności cią, być może. rzekomo, ponoć, wierzymy, że, jestem przekonany, ce: pewne, określone, wiadome, niektórzy uważaj ają, że, istnieje przekonanie, że, niekiedy, czasem,, itp. Pytania do publiczności Pytania do publiczności Retoryka Do funkcji retoryki zalicza się: informującą argumentacyjną estetyczną emocjonalną zamknięte otwarte rostrzygnięcia - Czy Berlin jest stolicą Polski? dopełnienia - Jakie miasto jest stolicą Polski? Czym jest miłość ść? Jak rozumiesz pojęcie demokracji? Co sądzisz na ten temat?

26 Pytania retoryczne -funkcje Pytania retoryczne -funkcje Celem pytań retorycznych (interrogatio) jest: Uwypuklenie oczywistości ci odpowiedzi: Kto podał Ci pomocną dłoń? kto znalazł Ci pracę,, no kto? Podkreślenie niepewności mówcy: Zastanawiam się, po co poruszam tą kwestię, która tak szeroko została już omówiona Wskazanie na niejednoznaczność problemu: Czy Tomasz wykazał się odwagą czy brawurą? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Wyrażenie emocji: Wiedziałeś o tym i nic nie zrobiłeś? Wskazanie problemu lub zaakcentownie właściwej odpowiedzi: Gdzie się podziały te zawrotne sumy? Znaczna część została po prostu rozkradziona. Pytania retoryczne -rodzaje Pytania retoryczne -rodzaje Pytania na pytanie Czy Pan myśli, że jest to dobry lek? (uczestnik) A dlaczego przychodzi Panu na myśl, że to może być zły lek? (prezenter) Sugestywne Co Pan sądzi o kłopotach firmy XX? Czy dzialalność Iksińskiego i jego kliki była korzystna dla firmy? Alternatywne (podwójnie pozytywne) Czy chcielibyście Państwo spotkać się jutro rano, czy popołudniu? Antycypacyjne! Zapewne chcielibyście wiedzieć, czy? Zastanawialiście się, ile to może kosztować? W tym miejscu z pewnością chcielibyście zapytać o? Zwroty do publiczności Zwroty do publiczności Parafrazowanie Czy nigdy nie pomyśleliście o? Zastanawiacie się zapewne, w jaki sposób Przyjrzyjciesię proszę moim argumentom Czymyśleliście kiedykolwiek? Widzę, że przyznajecie mi rację w To upewnianie się, że dobrze zrozumieliśmy partnera. Jednocześnie to upewnianie partnera w tym, że go słuchamy. Jeśli dobrzecię zrozumiałem, masz na myśli. Mówisz o, czytak? Powiedziałeś przedchwilą, że Sugerujesz, iż?

27 v Sygnały y poprzedzające Sygnały przejścia Sygnały przejścia - Po pierwsze... po drugie... - Ponadto... zauważ, że e... - A teraz spójrz na to z tego punktu widzenia - A jaki był tego wynik?... - Przechodząc c teraz do... - Musisz pamięta tać o takich rzeczach, aby zrozumieć... v Sygnały y relacji - Paralelność Nie tylko... lecz także - Podobieństwo Podobnie do... - Podrzędno dność Na kolejnym poziomie znajduje się... - Hierarchiczność Ważniejsze od innych jest... - Równorzędność Trzeba wziąć pod uwagę X, Y i Z... - Różnica W przeciwieństwie do... Przyciąganie i utrzymywanie uwagi Przyciąganie i utrzymywanie uwagi przybliżenie konkretność znajomość Wskazanie na temat zawieszenie humor Zapraszenie do uczestnictwa dynamika konflikt sensacja Wskazanie na akcję Przyciąganie i utrzymywanie uwagi Środki stylistyczne Środki stylistyczne ważno ność nikt nie będzie b cię słuchał, jeśli nie pokażesz mu jakie to dla niego ważne antyteza apostrofa groteska hiperbola ironia metafora porównanie oksymoron parafraza powtórzenia 1. Wywołanie reakcji emocjonalnej 2. Pobudzenie wyobraźni.

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH

SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKRYPT PN. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI KRYZYSOWYCH SKUTECZNE POROZUMIEWANIE ZASADY OGÓLNE... 3 MODELE PROCESU KOMUNIKACJI... 5 REGUŁY RZĄDZĄCE POROZUMIEWANIEM SIĘ... 9 WYWIERANIE WRAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Elżbieta Bowdur. Wstęp do zagadnienia. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Elżbieta Bowdur Komunikacja i informacja Wstęp do zagadnienia 1 Wstęp spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że komunikacja międzyludzka

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Promocja zdrowia psychicznego Materiały warsztatowe do zajęć fakultatywnych w wyższych szkołach medycznych Donata Kurpas, Marta Kaczmarek-Dylewska Państwowa

Bardziej szczegółowo

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku

Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska. Przekaz medialny. Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Marta Grzybowska Agnieszka Hanak Anna Niezabitowska Przekaz medialny Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8 tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl, www.podn-pabianice.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ BHP Edward KOWAL, Izabela GABRYELEWICZ, Andrzej KOWAL Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na jakość i efektywność szkoleń BHP. Przedstawiono problem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce

Zarządzanie ryzykiem. Określ swój typ osobowości biznesowej! Kobiecy sukces. Cechy wybitnego przywódcy. Fundusze Europejskie w Polsce SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy, w nowym semestrze zapraszam Was do przeczytania nowego Kwadransa Akademickiego. W tym numerze między innymi dowiecie się jak działa rynek Forex, będziecie mogli sprawdzić

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej EDUKACJA MEDIALNA Prawo autorskie a nowe technologie Szukaj i... nie daj się oszukać Tworzenie pozytywnego wizerunku Olimpiada Medialna

uczyć łatwiej EDUKACJA MEDIALNA Prawo autorskie a nowe technologie Szukaj i... nie daj się oszukać Tworzenie pozytywnego wizerunku Olimpiada Medialna uczyć łatwiej jesień 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Prawo autorskie a nowe technologie Szukaj i... nie daj się oszukać Tworzenie pozytywnego wizerunku Olimpiada Medialna uczyć łatwiej w numerze: Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób

I Ty jesteś mentalistą! Naucz się odczytywać myśli, emocje i zachowania otaczających Cię osób Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Bestsellery Nowe książki Zamów drukowany Zapowiedzi katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Dlaczego wizerunek w sporcie jest ważny? Ludzi na świecie dzieli wiele różnic, kulturowych, politycznych, biologicznych, ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo