UAKTUALNIONY PRZEWODNIK PO NORMACH EN DOTYCZĄCYCH RĘKAWIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UAKTUALNIONY PRZEWODNIK PO NORMACH EN DOTYCZĄCYCH RĘKAWIC"

Transkrypt

1 UAKTUALNIONY PRZEWODNIK PO NORMACH EN DOTYCZĄCYCH RĘKAWIC

2

3 SPIS TREŚCI Większe zaangażowanie w bezpieczeństwo i higienę 4 Zgodność z dyrektywą dotyczącą Środkow Ochrony Osobistej 6 Rękawice kategorii 1 wyłącznie dla minimalnego ryzyka 6 Rękawice kategorii 2 dla średniego ryzyka 6 Rękawice kategorii 3 dla nieodwracalnego lub śmiertelnego ryzyka 7 Podnoszenie standardów w Europie 8 Standardy dotyczace rękawic 9 Norma EN Ogólne wymagania wobec rękawic ochronnych Norma EN Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami Norma EN Rękawice zabezpieczające przed ryzykiem mechanicznym Norma EN Rękawice chroniące przed ryzykiem termicznym Norma EN Rękawice chroniące przed zimnem Norma EN Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym i promieniowaniem jonizującym Pomoc niezbędna przy dokonywaniu najbezpieczniejszego wyboru 21 Gwarancja ochrony zdrowia firmy Ansell 22 3

4 WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE W BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ Jednolity Akt Europejski usuwa nie tylko bariery handlowe, ale jest również krokiem w kierunku podniesienia standardów polityki społecznej i socjalnej w Europie. Obejmuje on szczegółową deklarację poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich europejskich pracowników. Zaangażowanie w dostosowanie się do najlepszych praktyk, stosowanych obecnie w Unii, zostało opisane w prawnie wiążącej Dyrektywie Ramowej (89/391/EWG), która nie tylko wyznacza wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny, ale także nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Dyrektywa ta jest kontynuowana w pięciu dyrektywach pochodnych, z których jedna bezpośrednio reguluje użycie rękawic ochronnych. Dyrektywa 89/656/EWG dotycząca używania środków ochrony indywidualnej Cztery artykuły Dyrektywy zasługują na szczególną uwagę, ponieważ nakładają znaczne obowiązki na pracodawcę: Zgodnie z ARTYKUŁEM 3, przed wyborem jakiegokolwiek środka ochrony indywidualnej (ŚOI) należy przeprowadzić podstawową ocenę, identyfikującą i określającą ryzyko. Tam gdzie jest to możliwe, ryzyko należy ograniczyć lub wyeliminować przez zmianę procedur pracy. Takie działanie jest bardziej preferowane niż użycie ŚOI. Według ARTYKUŁU 4, pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, dostarczać odpowiednie i dostosowane środki ochrony indywidualnej, spełniające normy UE, oraz informować o sposobie ich zastosowania. Pracodawca powinien także zapewniać, że ŚOI są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych przez producenta i zgodnie z wytycznymi producenta. 4

5 ARTYKUŁ 5 zobowiązuje pracodawcę do: 1. Kontroli zagrożeń w miejscu pracy i określenia poziomu ryzyka dla pracowników. 2. Określenia właściwości rękawic, niezbędnych do ochrony pracowników. 3. Zapewnienia, że wszystkie rękawice używane w miejscu pracy są zgodne z wymogami dyrektywy dotyczącej ŚOI i odpowiednimi standardami EN. 4. Porównania zalet różnych rodzajów dostępnych zabezpieczeń. 5. Przechowywania protokołów dokonanych ocen i powodów wybrania danych typów rękawic. Jeżeli ryzyko zmieni się w jakikolwiek sposób, na przykład przez wprowadzenie nowej substancji chemicznej lub procesu przemysłowego, ocena musi zostać powtórzona. Dodatkowo ARTYKUŁ 6 zobowiązuje Państwa Członkowskie do wprowadzenia pisemnych zasad określających sytuacje, w których użycie ŚOI jest obowiązkowe. Oczywiście, pracodawcy będą musieli znać i stosować się do powyższych reguł. W celu zachowania zgodności z nowymi przepisami należy wybrać rękawice, które nie tylko spełniają powyższe wymagania Dyrektywy i odpowiednich norm bezpieczeństwa, ale również są w oczywisty sposób produktami dobrej jakości i najlepiej nadają się do danego zadania. Wszystkie produkty Ansell Healthcare spełniają te wymagania, a nasi eksperci z przyjemnością pomogą Państwu dokonać najbezpieczniejszego wyboru. 5

6 ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ DOTYCZĄCĄ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ: 89/686/EWG Dyrektywa określa dwie klasy rękawic, odpowiadające dwóm poziomom ryzyka: minimalnemu oraz śmiertelnemu lub nieodwracalnemu. Ryzyko znajdujące się pomiędzy tymi dwoma poziomami może być określone jako średnie. W celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą 89/656/EWG należy określić poziom ryzyka i dobrać rękawice odpowiedniej klasy. System oznaczeń został opracowany, aby pomóc we właściwym doborze rękawic. Rękawice kategorii I wyłącznie w przypadku minimalnego ryzyka Proste modele rękawic, chroniące przed ryzykiem niskiego stopnia (np. rękawice do sprzątania), mogą testować producenci i wydawać certyfikaty we własnym zakresie. Rękawice tej kategorii posiadają następujące oznaczenie CE: Rękawice kategorii 2 w przypadku średniego ryzyka Rękawice przeznaczone do ochrony przed średnim ryzykiem (np. rękawice do ogólnego użytku, wymagające dobrej odporności na przecięcia, przebicia i tarcie) muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Tylko zatwierdzone jednostki mogą wydawać znak CE, bez którego rękawice nie mogą być sprzedawane. Każda Jednostka Notyfikowana posiada własny numer identyfikacyjny. Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej zatwierdzającej produkt musi znajdować się w instrukcji obsługi, dołączonej do rękawic. 6

7 Pośrednie modele rękawic posiadają następujące oznaczenie CE: Rękawice kategorii 3 w przypadku nieodwracalnego lub śmiertelnego ryzyka Rękawice przeznaczone do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka (np. przed substancjami chemicznymi) muszą być testowane i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Dodatkowo system zapewnienia jakości, używany przez producenta w celu zagwarantowania jednorodności produkcji, musi być sprawdzany niezależnie. Organ przeprowadzający tę ocenę jest określony przez numer znajdujący się obok znaku CE (w tym przypadku 0493). Złożone modele rękawic posiadają następujące oznaczenie CE: 0493 Proszę zauważyć, że oryginalna Dyrektywa dotycząca ŚOI 89/686/EWG została zmodyfikowana zarówno przez Dyrektywę 93/95/EWG, jak i dotyczące oznaczeń Dyrektywy CE 93/68/EWG i 95/58/EWG. 7

8 PODNOSZENIE STANDARDÓW W EUROPIE Podstawowym założeniem Dyrektywy 89/656/EWG, dotyczącej środków ochrony indywidualnej, jest wzrost bezpieczeństwa pracy. Cel ten osiąga się przez ustalanie norm dotyczących produkcji i użytkowania, które będą obowiązywać w całej Unii; należy to do kompetencji Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Komitet składa się z przedstawicieli narodowych organizacji, ustalających normy każdego z Państw Członkowskich, oraz EFTA, a także największych europejskich producentów ŚOI. Oczywiście, firma Ansell Healthcare odegrała aktywną rolę w określaniu i i ocenie norm dotyczących rękawic ochronnych. Jeżeli potrzebują Państwo dalszych informacji na temat Dyrektyw lub dodatkowych wiadomości na temat procedur testowania i przyznawania certyfikatów, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Technicznej. 8

9 NORMY DOTYCZACE RĘKAWIC NORMA EN 420 : 2003 Ogólne wymagania wobec rękawic ochronnych ZAKRES Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące budowy i wykonania rękawic, nieszkodliwości, wygody i wydajności, oznaczeń oraz informacji dotyczących wszystkich rękawic ochronnych. Norma ta może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy na ręce. Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia. Niektóre rękawice, przeznaczone do bardzo specjalistycznych zastosowań, takie jak rękawice dielektryczne czy chirurgiczne, objęte są innymi, rygorystycznymi normami, charakterystycznymi dla danych czynności. (Szczegóły dostępne są na życzenie). DEFINICJA Rękawica jest środkiem ochrony indywidualnej, chroniącym dłonie lub jakąkolwiek część dłoni przed zagrożeniami. Może ona także zakrywać część przedramienia i ręki. Poziom jakości wyrażany jest jako liczba (od 0 do 4), informująca o tym, jak rękawica zachowała się w danym teście, na podstawie którego przyznano ocenę. Poziom 0 oznacza, że rękawica nie była testowana lub nie spełnia minimalnych wymagań jakościowych. Poziom jakości X oznacza, że metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej rękawicy. Im wyższe liczby, tym wyższy poziom jakości. WYMAGANIA BUDOWA I WYKONANIE RĘKAWIC Rękawice muszą zapewniać najwyższy możliwy poziom ochrony w przewidywalnych warunkach użytkowania. W przypadku zastosowania szwów ich wytrzymałość nie powinna obniżać ogólnej jakości rękawicy 9

10 NIESZKODLIWOŚĆ Rękawice nie powinny w żaden sposób szkodzić ich użytkownikowi. ph rękawic powinno mieć wartość między 3,5 a 9,5. Zawartość chromu (VI) powinna być niższa od wykrywalnego poziomu (< 10 ppm). Rękawice z naturalnej gumy powinny być testowane na zawartość wymywalnych protein zgodnie z EN INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA W przypadku dołączenia instrukcji dotyczących czyszczenia poziomy jakości nie powinny zostać zmniejszone po maksymalnej zalecanej liczbie cykli czyszczących. WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE Rękawice antystatyczne zaprojektowane tak, aby zmniejszały ryzyko wyładowań elektrostatycznych; powinny być testowane zgodnie z EN 1149 Uzyskane wartości powinny zostać przedstawione w instrukcji obsługi Piktogram elektrostatyczności NIE powinien być używany. ROZMIARY (PATRZ TABLICA PONIŻEJ) Rękawice poniżej minimalnej długości powinny być określane jako przeznaczone do specjalnych celów ZRĘCZNOŚĆ Jeżeli zachodzi taka potrzeba, działanie powinno zostać ocenione jak w tablicy poniżej PRZENIKANIE I WCHŁANIANIE PARY WODNEJ Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rękawice powinny pozwalać na przenikanie pary wodnej (5 mg/cm2.h) Jeżeli rękawice nie umożliwiają przenikania pary wodnej, wartość przenikania powinna wynosić przynajmniej 8 mg/cm2 przez 8 godzin. OZNACZENIA I INFORMACJE Oznaczenia rękawicy Każda z rękawic powinna być oznaczona za pomocą: - Nazwy producenta - Rozmiaru i przeznaczenia rękawicy - Znaku CE Odpowiednie piktogramy wraz z odnoszącymi się do nich poziomami jakości i odnośniki do norm EN Oznaczenia powinny być czytelne przez cały okres wykorzystania rękawicy. Tam gdzie niemożliwe jest oznaczenie rękawicy ze względu na jej właściwości, informacja powinna znajdować się na załączniku w najmniejszym opakowaniu. Oznaczenia opakowania bezpośrednio zawierającego rękawice Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela Rozmiar i przeznaczenie rękawicy Znak CE Informacje dotyczące użycia - Kategoria 1: wyłącznie w przypadku minimalnego ryzyka - Kategoria 2: odpowiednie piktogramy - Kiedy ochrona ogranicza się jedynie do części dłoni, powinno być to oznaczone (np. wyłącznie ochrona wewnętrznej części dłoni ) Odnośnik do źródła informacji 10

11 Instrukcja obsługi (dostarczana, kiedy rękawica znajdzie się na rynku) Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela Przeznaczenie rękawicy Dostępne rozmiary Znak CE Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania Instrukcje i ograniczenia dotyczące użycia Lista substancji składowych rękawicy, które mogą powodować alergie Lista wszystkich substancji składowych rękawicy powinna być dostępna na życzenie Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej, która przyznała certyfikat produktowi Rozmiary rękawic Rozmiar rękawicy Odpowiedni rozmiar dłoni Obwód/długość dłoni (mm) Minimalna długość rękawicy (mm) / / / / / / Zręczność związana z rękawicą Poziom jakości Najmniejsza średnica wałeczka, którą można podnieść za pomocą rękawicy 3 razy w ciągu 30 sekund (mm)

12 NORMA EN 374 : 2003 Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami ZAKRES Norma określa właściwości rękawic dotyczące ochrony użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. DEFINICJE Penetracja Penetracja jest to przenikanie substancji chemicznych i/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, nakłucia i inne niedoskonałości materiału rękawicy ochronnej na poziomie pozamolekularnym. Przenikanie Rękawice gumowe i plastikowe nie zawsze powstrzymują płyny. Czasami zachowują się jak gąbka, nasiąkając płynami i przetrzymując je przy skórze. Konieczne jest więc przeprowadzenie pomiarów czasu przebicia, czyli czasu, po jakim niebezpieczne płyny docierają do skóry. WYMAGANIA Część rękawicy odporna na płyny powinna być przynajmniej równa minimalnej długości rękawicy, określonej w EN 420. Penetracja: Rękawica nie powinna wykazywać nieszczelności podczas testów na upływ powietrza i/lub wody oraz powinna być kontrolowana i testowana zgodnie z dopuszczalnymi poziomami jakości. Poziom jakości Dopuszczalny poziom jakości Poziom kontroli Pozium 3 < 0.65 G1 Pozium 2 < 1.5 G1 Pozium 1 < 4.0 S4 12

13 A B C Piktogramowi Odporność chemiczna musi towarzyszyć 3-cyfrowy kod. Kod ten odnosi się do kodów literowych trzech substancji chemicznych (z listy 12 standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych), dla których czas przebicia wynosi przynajmniej 30 minut. LITERA KODU SUBSTANCJA CHEMICZNA NUMER CAS KLASA A Metanol Alkohol pierwszorzędowy B Aceton Keton C Acetonitryl Związek nitrylowy D Dwuchlorometan Parafina chlorowana E Dwusiarczek węgla Związek organiczny zawierający siarkę F Toluen Węglowodór aromatyczny G Dwuetyloamina Amina H Tetrahydrofuran Związek heterocykliczny i eteru I Octan etylu Ester J n-heptan Węglowodór nasycony K Wodorotlenek sodowy 40% Zasada nieorganiczna L Kwas siarkowy 96% Nieorganiczny kwas mineralny Przenikanie: Każda testowana substancja chemiczna klasyfikowana jest pod względem czasu przebicia (poziom jakości od 0 do 6) Mierzony czas przebicia Wskaźnik ochrony Mierzony czas przebicia Wskaźnik ochrony > 10 minut Klasa 1 > 120 minute Klasa 4 > 30 minut Klasa 2 > 240 minut Klasa 5 > 60 minut Klasa 3 > 480 minut Klasa 6 13

14 Piktogram Niska odporność chemiczna lub Wodoodporność powinien znajdować się na tych rękawicach, które nie osiągnęły czasu przebicia powyżej 30 minut dla przynajmniej trzech substancji chemicznych ze zdefiniowanej listy, ale które spełniają test penetracji. Piktogram Mikroorganizmy powinien znajdować się na rękawicach, które uzyskały przynajmniej 2 poziom jakości w teście penetracji. Ostrzeżenie: Powyższe dane dotyczące substancji chemicznych nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty czas w miejscu pracy. 14

15 NORMA EN 388 : 2003 Rękawice zabezpieczające przed ryzykiem mechanicznym ZAKRES Norma dotyczy wszystkich rękawic ochronnych pod względem fizycznej i mechanicznej agresji spowodowanej tarciem, cięciem ostrzem, przebiciem i rozdarciem. DEFINICJA I WYMAGANIA Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi jest określana za pomocą piktogramu, po którym występują cztery liczby (poziomy jakości). Każda z tych liczb oznacza określoną wytrzymałość testową na dane zagrożenie. a b c d Piktogramowi Ryzyko mechaniczne towarzyszy 4-cyfrowy kod: a. Odporność na ścieranie wynikająca z liczby cykli wymaganych do przetarcia testowanej rękawicy. b. Odporność na cięcie ostrzem wynikająca z liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki przy stałej prędkości ostrza. c. Odporność na rozerwanie wynikająca z wartości siły niezbędnej do rozerwania próbki. d. Odporność na przebicie wynikająca z wartości siły niezbędnej do przebicia próbki szpicem standardowej wielkości. 15

16 W każdym przypadku [0] określa najniższy poziom jakości, jak poniżej: TEST OCENA POZIOMU JAKOŚCI A. Odporność na ścieranie (cykle) < B. Odporność na cięcie ostrzem (współczynnik) C. Odporność na rozerwanie (w niutonach) < < D. Odporność na przebicie (w niutonach) < Powyższe poziomy jakości muszą być umieszczone w widocznym miejscu, obok piktogramu na opakowaniu bezpośrednio zawierającym rękawice. 16

17 NORMA EN 407 : 2004 Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym ZAKRES Norma określa wydajność termiczną rękawic ochronnych w przypadku oddziaływania wysokiej temperatury i/lub ognia. DEFINICJA I WYMAGANIA Sposób i stopień ochrony jest przedstawiony za pomocą piktogramu i serii sześciu poziomów jakości, odnoszących się do wartości ochronnych. a b c d e f Piktogramowi Wysoka temperatura i płomienie towarzyszy 6-cyfrowy numer: a. Odporność ogniowa (poziom jakości 0 4) b. Odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami (poziom jakości 0 4) c. Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom jakości 0 4) d. Odporność na ciepło promieniowania (poziom jakości 0 4) e. Odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu (poziom jakości 0 4) f. Odporność na większe rozpryski ciekłego metalu (poziom jakości 0 4) Rękawice muszą uzyskać przynajmniej poziom jakości 1 w odniesieniu do tarcia i rozrywania. 17

18 Odporność ogniowa: wynikająca z długości czasu, przez jaki materiał płonie i żarzy się po usunięciu źródła zapłonu. Szwy rękawicy nie powinny uszkodzić się po zapłonie trwającym 15 sekund. Odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami: wynikająca z zakresu temperatur ( C), w jakich użytkownik nie czuje bólu przez przynajmniej 15 sekund. Jeżeli osiągnięty zostanie poziom EN 3 lub wyższy, produkt powinien uzyskać przynajmniej poziom EN 3 w teście ognioodporności. W przeciwnym razie maksymalna odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami powinna zostać określona na poziomie 2. Odporność na ciepło konwekcyjne: wynikająca z długości czasu, przez jaki rękawica opóźnia przepływ wysokich temperatur z płomienia. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4. Odporność na ciepło promieniowania: wynikająca z długości czasu, przez jaki rękawica opóźnia przepływ wysokich temperatur pod wpływem promieniującego źródła ciepła. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4. Odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu: liczba kropel stopionego metalu, niezbędna do rozgrzania testowanej rękawicy do danego poziomu. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4. Odporność na większe rozpryski ciekłego metalu: masa stopionego metalu, niezbędna do wygładzenia lub przedziurawienia sztucznej skóry, umieszczonej bezpośrednio pod testowaną rękawicą. Test nie jest zaliczony, jeżeli krople metalu pozostają przyczepione do materiału rękawicy lub gdy próbka zapala się. 18

19 NORMA EN 511 : 1994 Rękawice chroniące przed zimnem ZAKRES Norma dotyczy rękawic chroniących dłonie przed zimnem kontaktowym i konwekcyjnym, do 50 C. DEFINICJA I WYMAGANIA Ochrona przed zimnem jest oznaczona piktogramem, po którym następuje seria trzech poziomów jakości, odnoszących się do wartości ochronnych. a b c Piktogramowi Ryzyko zimna towarzyszy 3-cyfrowy numer: a. Odporność na zimno konwekcyjne (poziom jakości 0 4) b. Odporność na zimno stykowe (poziom jakości 0 4) c. Przenikalność wody (0 lub 1) Wszystkie rękawice muszą uzyskać przynajmniej poziom jakości 1 w odniesieniu do tarcia i rozrywania. Odporność na przepływ zimna: wynikająca z właściwości izolacji termicznej rękawicy, uzyskiwanych podczas pomiaru przepływu zimna drogą konwekcji. Odporność na zimno stykowe: wynikająca z termicznej odporności materiału rękawicy w kontakcie z zimnym obiektem. Przenikanie wody: 0 = woda przenika po 30 minutach kontaktu, 1 = przenikanie nie występuje. 19

20 NORMA EN 421 : 1994 Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym i promieniowaniem jonowym ZAKRES Norma dotyczy rękawic chroniących przed promieniowaniem jonowym i skażeniem radioaktywnym DEFINICJA I WYMAGANIA Sposób ochrony jest przedstawiony na piktogramie odnoszącym się do specyficznych właściwości ochronnych. W celu ochrony przed skażeniem radioaktywnym rękawica musi być odporna na działanie płynów i musi spełniać wymogi testu penetracji zdefiniowane w EN 374. Rękawice używane w skażonym środowisku powinny zapewniać wysoką odporność na przenikanie pary wodnej. W celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym rękawica musi zawierać pewną ilość ołowiu, określaną jako równowartość ołowiu. Równowartość ołowiu musi być oznaczona na każdej rękawicy. Materiały wystawione na działanie promieniowania jonizującego mogą być modelowane na podstawie ich podatności na pękanie pod wpływem ozonu. Powyższy test jest opcjonalny i może być użyty jako pomoc w wyborze rękawic, które wymagają odporności na promieniowanie jonizujące. 20

21 POMOC NIEZBĘDNA PRZY DOKONYWANIU NAJBEZPIECZNIEJSZEGO WYBORU Firma Ansell Healthcare nie tylko przestrzega wszystkich z powyższych procedur, ale też często przeprowadza kontrole jakości dużo bardziej rygorystyczne niż te wymagane przepisami. (W szczególności dokładnie monitorowany jest każdy etap procesu produkcyjnego, aby zapewnić najbardziej jednolitą jakość produkcji w branży). Nasza dokumentacja zawiera dokładniejsze opisy każdej z rękawic, wraz z zaleceniami dotyczącymi sposobu użycia, jeżeli jednak potrzebują Państwo dodatkowej pomocy w podjęciu decyzji, chętnie wyślemy specjalistę, który zbada Państwa rękawice podczas pracy i zaleci optymalne rozwiązania. Proszę pamiętać, że zgodnie z Artykułem 5 Dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej, będą Państwo zobowiązani do udowodnienia, że zapewniają Państwo swoim pracownikom najbezpieczniejszą i najbardziej odpowiednią dostępną ochronę. Jeżeli mają więc Państwo jakiekolwiek specjalne wymagania, zalecamy skorzystanie z wyjątkowych, praktycznych usług doradczych firmy Ansell. 21

22 GWARANCJA OCHRONY ZDROWIA FIRMY ANSELL Każda zakupiona od nas rękawica spełnia wymagania określone w Dyrektywie 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej i odpowiednich normach EN oraz posiada znak CE. Mogą być Państwo pewni, że każdy produkt ochronny zakupiony od firmy Ansell jest produkowany, testowany, pakowany i wyposażony w dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem europejskim. Nikt nie wie więcej o rękawicach ochronnych niż Ansell. Wybierając produkty ochronne najwyższej jakości, nie tylko dokonują Państwo najlepszej decyzji dotyczącej swoich pracowników, ale też wypełniają Państwo zobowiązania wobec prawa. 22

23

24 Ansell Limited jest największym na świecie producentem wyrobów ochronnych. W swoich placówkach na terenie obu Ameryk, Europy i Azji firma Ansell zatrudnia łącznie ponad pracowników, zachowując wiodącą pozycję na rynku rękawic z naturalnego lateksu i polimerów syntetycznych oraz na rynku prezerwatyw. Zakres działania firmy Ansell koncentruje się na trzech głównych branżach: Occupational Healthcare, poprzez dostawę rękawic ochronnych dla przemysłu; Professional Healthcare, poprzez dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla służby zdrowia i Consumer Healthcare, poprzez dostawę produktów służących ochronie zdrowia seksualnego oraz ochronie rąk konsumenta. Wszelkie informacje dotyczące firmy Ansell i jej produktów można znaleźć na stronie: Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (2) http ://www.ansell.eu ENGUIDEPL/EN-Guide PL/1500/0109/Connexion

Pytanie - Odpowiedź:

Pytanie - Odpowiedź: 1 Pytanie - Jakie wymagania (normy) powinny spełniać rękawiczki używane w części brudnej Działu Sterylizacji przez pracowników wykonujących mycie manualne, dezynfekcję wstępną narzędzi i sprzętu. Jakie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po normach EN. Skrócony przewodnik firmy Ansell po normach EN regulujących certyfikowane wyroby do ochrony dłoni w UE.

Przewodnik po normach EN. Skrócony przewodnik firmy Ansell po normach EN regulujących certyfikowane wyroby do ochrony dłoni w UE. Przewodnik po normach EN Skrócony przewodnik firmy Ansell po normach EN regulujących certyfikowane wyroby do ochrony dłoni w UE. Wersja 1.0 2016 SPIS TREŚCI 3 Spis treści 4 Informacje o przepisach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

RĘKAWICE CHEMOODPORNE. Sempersoft/Semperstar Najlepsze dla Twoich rąk

RĘKAWICE CHEMOODPORNE. Sempersoft/Semperstar Najlepsze dla Twoich rąk RĘKAWICE CHEMOODPORNE Sempersoft/Semperstar Najlepsze dla Twoich rąk BEZPIECZEŃSTWO JEST WYMOGIEM W dzisiejszych czasach rękawice ochronne są używane w wielu miejscach pracy. To od ich jakości zależy bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy : zapytań Wykonawców w przetargu nieograniczonym na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku nr sprawy: ZP 14/2012 Treść zapytania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RĘKAWICE OCHRONNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. Semperguard Ochrona na co dzień

RĘKAWICE OCHRONNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. Semperguard Ochrona na co dzień RĘKAWICE OCHRONNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Semperguard Ochrona na co dzień SEMPERGUARD LATEX BEZPUDROWE Wyjątkowo przyjazne dla skóry, bezpudrowe, lateksowe rękawice ochronne CE Kategoria III dla pełnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Katalog BHP Firma. Oferta

Katalog BHP Firma. Oferta Katalog BHP 2009 Firma APP jest wiodącym dostawcą środków do naprawy i pielęgnacji aut. Wieloletnie doświadczenie i dbałość o najwyższ¹ jakość sprawiają, że produkty APP są chętnie wybierane przez profesjonalistów.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

parametru 1. Test sztucznej pogody, tj. naświetlanie lampą ksenonową (zgodnie z PN-EN ISO 105-B04:1999) z zastosowaniem urządzenia zraszającego w

parametru 1. Test sztucznej pogody, tj. naświetlanie lampą ksenonową (zgodnie z PN-EN ISO 105-B04:1999) z zastosowaniem urządzenia zraszającego w Tabela 6. Kryteria oceny właściwości ochronnych nowych materiałów na odzież dla spawaczy i zawodów pokrewnych, po laboratoryjnej symulacji warunków użytkowania Lp. Przygotowanie materiałów do badań metodą

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer DIS-420-010265 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 dla produktu Disboxid 420 E.MI Primer 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EN 1504-2: ZA.1d, ZA1f

Bardziej szczegółowo

Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki - komplet

Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki - komplet TWÓJ TELEFON ALARMOWY 0-801 310-224 tel. 0-22 750-62-49, 703-62-90 Ubranie ochronne żaroodporne typ lekki - komplet Komplet 4-cześciowy składa się z: Ubrania dwuczęściowego OB-58/OS-58, getrów OG-12 i

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-22/../2011

Centralny nr postępowania: Radom, dnia Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-22/../2011 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 29 października 2015 r. Do: Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI

SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI Ogólne zasady badania migracji globalnej

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Agnieszka STEFKO, dr inŝ. GraŜyna BARTKOWIAK, dr inŝ. Piotr PIETROWSKI

mgr inŝ. Agnieszka STEFKO, dr inŝ. GraŜyna BARTKOWIAK, dr inŝ. Piotr PIETROWSKI Wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej dla ludności cywilnej, przeznaczonych do stosowania podczas ewakuacji ze stref skaŝonych chemicznie i biologicznie mgr inŝ. Agnieszka STEFKO, dr inŝ. GraŜyna

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR)

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR) Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych obowiązkowe od 1 lipca 2013 oznakowanie oznakowanie CE jest paszportem, który umożliwia wprowadzenie do obrotu produktu w każdym kraju członkowskim unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Adam Pościk Nowelizacja dyrektywy zmiana zakresu wyrobów objętych wymaganiami dyrektywy wprowadzenie modułów zamiast artykułu 11 A/B minimalna zawartość certyfikatu oceny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEGLĄDOWY 2013 ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

KATALOG PRZEGLĄDOWY 2013 ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ KATALOG PRZEGLĄDOWY 2013 ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ Przegląd produktów Środki ochrony osobistej Firma Haberkorn Ulmer Polska Sp. z o.o., będąca częścią międzynarodowego holdingu Haberkorn, działa na Polskim

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Struktura Co oznacza certyfikacja? Jakie są korzyści? Wymagania dot. testowania zaworów w zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA MAŁEJ CHEMII W ZAKŁADZIE Z PUNKTU WIDZENIA SŁUŻBY BHP. Adam Chodyniecki

PROBLEMATYKA MAŁEJ CHEMII W ZAKŁADZIE Z PUNKTU WIDZENIA SŁUŻBY BHP. Adam Chodyniecki PROBLEMATYKA MAŁEJ CHEMII W ZAKŁADZIE Z PUNKTU WIDZENIA SŁUŻBY BHP Adam Chodyniecki PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Min. Zdr. z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem

Bardziej szczegółowo

DuPont Personal Protection KOMBINEZONY OCHRONNE WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

DuPont Personal Protection KOMBINEZONY OCHRONNE WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE DuPont Personal Protection KOMBINEZONY OCHRONNE WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE POTRZEBY Potrzeby TWOICH Twoich KLIENTOW klientów - NASZE - nasze PRZECIWCHEMICZNE przeciwchemiczne KOMBINEZONY kombinezony ochronne

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r.

DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. DZP/38/382-6/14 Jastrzębie-Zdrój, 28.02.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic nitrylowych i lateksowych dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Posadzki Edycja 02.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 01 04 040 0 000001 1041 Wersja EN 1504 2: 2004 09 0620 EN 13813:2002 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C)

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C) W002519811 żywności, zwłaszcza do a sterylizowanego w w zasadzie nie została dopuszczona do pakowania zawierającego składniki tłuste, takie jak ziarna farb do a należy omówić, a następnie poddać je piekarnią.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r.

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r. Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Ważne definicje Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce MEMO OKUCIA BUDOWLANE OZNACZONE CE Oznakowanie CE: Dlaczego? GŁÓWNE CELE Oznakowanie CE definiuje jasne i konkretne cele bezpieczeństwa. Cele które są korzystne zarówno dla producentów, pośredników jak

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zawsze czytaj etykietę!

Zawsze czytaj etykietę! Zawsze czytaj etykietę! Informacje na temat bezpiecznego używania środków czystości Zmianie ulegną znane symbole i brzmienie niektórych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany oznakowania nie oznaczają

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu INFORMACJA GUNB Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 898) dostosowuje regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ ZNAK ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ KRAJOWY SYMBOL JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW Czy wiesz, że producenci, importerzy oraz dystrybutorzy wprowadzający wyrób do obrotu na wspólnotowy rynek europejski odpowiadają

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem W określonych warunkach środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający poprawił błędy na stronie internetowej.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił błędy na stronie internetowej. Odpowiedzi na pytania skierowane do MPO Sp. z o.o. w Toruniu dotyczące przetargu na dostawę środków czystości znak ŚCz/ZP-22/2012: 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej dokumentów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31

Karta charakterystyki bezpieczeństwa wg 1907/2006/WE, artykuł 31 aktualizowana dnia: 15.02.2012 Data druku: 09.03.2012 Strona: 1/6 Nazwa handlowa: 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Nr kat.: 42,0411,8041 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical."

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical. 1. Opis z rodziny farb do laminatu SunStrato Duraply to system farbowy do laminacji drukowany techniką grawiurową przeznaczony do opakowań wymagających wysokiej jakości i poddanych obróbce cieplnej. 2.

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej Rafał Świerczewski - Wrocław tel. 071 37 10 484 p.e. rswierczewski@wroclaw.oip.pl Podstawy prawne: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21

Tytuł scenariusza narażenia Zastosowanie w środkach czystości Sektor zastosowania (kod SU) 21 Scenariusz dla poszczególnych składników mieszaniny. Alkohol izo-propylowy 9.9 Środki czystości Zastosowanie konsumenckie 9.9.1 Scenariusz Część 1 Tytuł scenariusza Tytuł Zastosowanie w środkach czystości

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych G4222HPCPR

Deklaracja Właściwości Użytkowych G4222HPCPR Deklaracja Właściwości Użytkowych 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CLASSIC 039, IPB 039, FCB 039, LBB 039, LRB 039, UNIFIT 039, TI140U, EKOBOARD, DF1, DF1 H, DF1 DUO. 2. Numer typu, partii

Bardziej szczegółowo

Gotowi na nowe wymagania

Gotowi na nowe wymagania Gotowi na nowe wymagania Przydatne informacje na temat CPR oraz nowych zasad klasyfikacji przewodów i kabli w odniesieniu do ich właściwości w warunkach pożaru Nowe wymagania dla kabli Nowa norma dotycząca

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nowy ubiór do pracy w zimnym środowisku z możliwością indywidualnego doboru jego ciepłochronności. dr Anna Marszałek

Nowy ubiór do pracy w zimnym środowisku z możliwością indywidualnego doboru jego ciepłochronności. dr Anna Marszałek Nowy ubiór do pracy w zimnym środowisku z możliwością indywidualnego doboru jego ciepłochronności dr Anna Marszałek Pracownicy zatrudnieni w warunkach zimnego środowiska powinni mieć zapewnioną odzież

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

Bezkońcowe, wtryskiwane pasy okrągłe

Bezkońcowe, wtryskiwane pasy okrągłe Bezkońcowe, wtryskiwane pasy okrągłe Bezkońcowe, wtryskiwane pasy okrągłe są idealne dla małych przeniesień napędów. Pasy te są elastycznym sposobem przenoszenia napędu i nie wymagają kosztownego naprężania.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A.

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. Bezpieczne opakowanie Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. 1 Bezpieczne opakowanie Co decyduje o bezpieczeństwie w opakowaniu: 1. Farmaceutycznym, 2. Artykułów alkoholowych, 3.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH Małgorzata Nowicka Regulacje prawne w zakresie użytkowania wyrobów medycznych znajdują się w trzech aktach prawnych: Ustawa o wyrobach medycznych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 listopada 2015 r. (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 29 października 2015 r. Do: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. parametryzacji określonej przepisami

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. parametryzacji określonej przepisami Czy wyroby budowlane potrzebują parametryzacji określonej przepisami Spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane Podstawowe wymagania dla obiektów budowlanych zawarte w przepisach ustawy Pb:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 Nazwa oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawia deklarację zgodności; 2 Nazwa i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przywozi materiały lub wyroby

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC

KARTA KATALOGOWA. infolinia: 801-005-885 info@egsystem-sklep.pl www.egsystem-sklep.pl. Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC KARTA KATALOGOWA Nazwa: Półmaska jednorazowego użytku NEOSEC Typ: EG-NEOSEC Półmaski we wszystkich wariantach: bez zaworów wydechowych Półmaski o największym rozwinięciu powierzchni filtracyjnej, zapewniające

Bardziej szczegółowo

Bosch popiera nowe normy serii EN 50131podnoszące jakość produktów oraz badania produktów w niezależnych jednostkach badawczych.

Bosch popiera nowe normy serii EN 50131podnoszące jakość produktów oraz badania produktów w niezależnych jednostkach badawczych. Bosch popiera nowe normy serii EN 50131podnoszące jakość produktów oraz badania produktów w niezależnych jednostkach badawczych. Potwierdzając swoje zaangażowanie w nowe normy o zasięgu europejskim EN

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

Calculations through Operations

Calculations through Operations Calculations through Operations Indywidualny dobór sorbentu i sposobu dozowania www.multisorb.com Skorzystaj z niezawodnych procesów aktywnego pakowania, dostosowanych do twoich potrzeb. Calculations through

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

technicznie rzecz biorąc, NAJBIELSZA BIEL

technicznie rzecz biorąc, NAJBIELSZA BIEL technicznie rzecz biorąc, NAJBIELSZA BIEL Permedia jest obecna na rynku już 120 lat, a od 65 lat dostarcza środki barwiące w postaci proszków oraz past. W ostatnich latach oferta firmy została rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła

Wydłużenie Sezonu Budowlanego TECHNOLOGIA SPRAWDZONA I STOSOWANA NA ŚWIECIE STANY ZJEDNOCZONE. W 2012 roku wielkość produkcji mieszanek WMA stanowiła Asfalt drogowy WMA to nowatorski produkt na polskim rynku budownictwa drogowego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, szereg przeprowadzonych badań i zaangażowanie pracowników zaowocowały opracowaniem produktu

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Kombinezony Tychem C oraz Tychem F

Kombinezony Tychem C oraz Tychem F DuPont Personal Protection Kombinezony Tychem C oraz Tychem F Lekkie kombinezony ochronne (Typ B) zapewniają ochronę przed wieloma organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz przed czynnikami

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 9174 013 DOP 2016-01-26 Declaration of Performance (DOP) Sztywne i elastyczne rury wewnętrzne Typ LINE-F według 2. Typ,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 3 Prawna

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Masterseal Membrany Natryskowe Masterseal to systemy żywic polimocznikowych i poliuretanowych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodna z dyrektywami 91/155 EWG oraz 2001/58 WE

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodna z dyrektywami 91/155 EWG oraz 2001/58 WE Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodna z dyrektywami 91/155 EWG oraz 2001/58 WE Data druku: 16.12.2005 Data aktualizacji: 16.12.2005 * 1 Identyfikacja produktu - Szczegółowe dane produktu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 305/2011 Nr DWU ZT2/1/2015 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZT 2 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

H7 VisionPlus 12V 55W PX26d - 2 sztuki

H7 VisionPlus 12V 55W PX26d - 2 sztuki 2017-08-17 H7 VisionPlus 12V 55W PX26d - 2 sztuki H7 VisionPlus 12V 55W PX26d - 2 sztuki Producent Philips EAN 8727900374261 Kod produktu PH-12972VPC2 Moc [W] 55W Napięcie [V] 12V Rodzaj opakowania C2

Bardziej szczegółowo

Relax DR 50 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 5

Relax DR 50 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 5 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 5 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Gotowy do użycia płyn do mycia rąk, do profesjonalnego stosowania

Bardziej szczegółowo

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką 3M Technologie dla przemysłu 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu Szybkość i wygoda Zawsze pod ręką 3M Scotch-Weld Kleje w aerozolu Spray 74 do pianek Do tworzyw piankowych, materiałów

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna. Nie stanowi zagroŝenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ OLEJ RYCYNOWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Olej

Bardziej szczegółowo

kyzawory membranowe Unique

kyzawory membranowe Unique kyzawory membranowe Unique Zawór membranowy Premium UItraPure Unique Koncepcja Zawór membranowy Premium UltraPure Unique (DV-P) Alfa Laval jest przeznaczony do użycia w procesach sterylnych i ultra higienicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo