T E S T P I S E M N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T E S T P I S E M N Y"

Transkrypt

1 Konkurs Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie 2008 T E S T P I S E M N Y W zadaniach należy odnaleźd odpowiedź prawidłową spośród kilku podanych oznaczonych literami a, b, c, d i zaznaczyd ją kółkiem. Uwaga! Pomyłka powoduje utratę punktu za zadanie. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut kod ucznia 1. Który z czynników wpłynie na obniżenie podaży usług hotelu? a) obniżenie kosztów dojazdu gości b) wyłączenie z eksploatacji jednego z pięter hotelu c) otwarcie nowego hotelu w sąsiedztwie d) obniżenie dochodów okolicznych mieszkaoców 2. Gośd może uregulowad płatnośd za pobyt w hotelu 3* za pomocą karty płatniczej, ponieważ stanowisko pracy recepcjonisty-kasjera hotelowego wyposażone jest w: a) bankomat b) komputer c) skaner d) terminal POS 3. W kartę pobytu recepcjonista nie wpisuje informacji dotyczącej: a) ceny pokoju b) narodowości gościa c) numeru pokoju d) terminu pobytu 4. W przypadku zagrożenia życia gościa należy powiadomid pogotowie ratunkowe korzystając z numeru telefonu: a) 996 b) 997 c) 998 d) Room service czynny całą dobę przysługuje gościowi w hotelu kategorii: a) 1* b) 2* c) 3* d) 4* 6. Do obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych nie zalicza się: a) motelu b) pensjonatu c) schroniska młodzieżowego d) schroniska górskiego 7. W restauracji włoskiej zamówiono obiad kuchni włoskiej dla grupy turystów. Która potrawa nie powinna byd podana gościom? a) pizza z ziemniakami b) carpaccio z wołowiny c) kofta z migdałami d) cannelloni ze szpinakiem 8. Niska cena nowej usługi hotelowej, umożliwiająca szybkie wejście usługi na rynek, to cena: a) penetracyjna b) prestiżowa c) zróżnicowana d) progowa Strona 1 z 6

2 9. Dla moteli wyróżnia się: a) dwie kategorie oznaczone cyframi rzymskimi b) pięd kategorii oznaczonych gwiazdką c) trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi d) cztery kategorie oznaczone gwiazdką 10. Usługa press-on-demand oznacza: a) drukowanie gazet na życzenie gości b) organizację konferencji prasowych c) przekazywanie pilnych wiadomości gościom d) kontakty przedstawiciela hotelu z prasą 11. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję: a) wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego b) minister właściwy do spraw turystyki c) marszałek województwa właściwy dla lokalizacji obiektu hotelarskiego d) dyrektor departamentu turystyki właściwego ministerstwa 12. Sery podczas obiadu podaje się: a) przed zupą b) na początku posiłku jako przekąskę c) przed deserem lub zamiast niego d) przed daniem głównym 13. W celu zwiększenia liczby gości hotelowych w weekendy wprowadzono niższe o 30 % ceny dla studentów. Który instrument promocji zastosowano? a) promocję sprzedaży b) public relations c) reklamę d) sprzedaż osobistą 14. Cruise to: a) podróż autokarem b) rejs wycieczkowy statkiem c) podróż samolotem d) podróż lokalnymi środkami transportu 15. Po rozliczeniu gościa łączna wartośd brutto do zapłaty za skorzystanie z usług hotelu wyniosła 800,00 zł. Jaką wartośd netto należy wpisad do faktury VAT, jeśli stawka podatku VAT dla każdej usługi wyniosła 7%? a) 470,59 zł. b) 560,00 zł. c) 747,66 zł. d) 856,00 zł. 16. Tradycyjną turystykę wypoczynkową możemy określid symbolem: a) 3xS (słooce, morze, piasek) b) 3xN (komfort, wygoda, biernośd) c) 3xA (aktywnośd, integracja, spokój) d) 3xE (rozrywka, wrażenia, poznanie) 17. Jaki dokument określa zasady świadczenia usług oraz kwestie porządkowe związane z pobytem gościa w hotelu: a) statut hotelu b) instrukcja bhp c) księga meldunkowa d) regulamin hotelowy Strona 2 z 6

3 18. Która z czynności nie jest wykonywana przez kelnera z prawej strony gościa? a) prezentacja potraw na półmiskach b) nalewanie kawy do filiżanek c) zbieranie talerzy po daniu zasadniczym d) podanie karty menu 19. Służba pięter to zespół pracowników, którego głównym zadaniem jest: a) opieka nad gościem w trakcie jego pobytu w hotelu b) obsługa gościa w recepcji hotelowej c) przygotowanie jednostek mieszkalnych do sprzedaży d) przynoszenie śniadao do pokoju gościa 20. Przekładanie przez kelnera potraw z półmiska na talerz gościa to serwis: a) niemiecki b) amerykaoski c) francuski d) rosyjski 21. Gośd hotelowy nie posiada przy sobie ani dowodu osobistego, ani paszportu. Jaki inny dokument może byd podstawą przyjęcia gościa do hotelu? a) książeczka zdrowia b) legitymacja studencka c) prawo jazdy d) legitymacja służbowa 22. HO-RE-CA to skrót określający: a) Międzynarodową Federację Schronisk Młodzieżowych b) Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych c) Zespół Hotelarski Zakładu Prawnych i Ekonomicznych Zagadnieo Turystyki d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji 23. Na klamce pokoju od strony korytarza wisi wywieszka "maid in room" co oznacza: a) "pokój czasowo wyłączony z eksploatacji" b) "nie przeszkadzad" c) "pokój w trakcie sprzątania" d) "remont w pokoju" 24. Depozyt gwarancyjny oznacza: a) przedpłatę części ceny za usługę hotelarską b) przyjęcie do depozytu kosztowności c) korzystanie ze skrytki w sejfie hotelowym d) opłatę za sejf w pokoju hotelowym 25. Kodeks Etyki Hotelarza opracowany został przez: a) Polskie Zrzeszenie Hoteli Turystycznych b) Polską Izbę Hotelarstwa c) Naczelną Organizację Polskiego Przemysłu Hotelarskiego d) Polskie Zrzeszenie Hoteli 26. Skrót HB oznacza: a) nocleg plus pełne wyżywienie b) nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, c) nocleg bez śniadania i kolacja w opcji, d) nocleg z obiadem i kolacją. 27. W hotelu ROMA cena pokoju 1-os. wynosi 180 zł./dobę. Ile będzie kosztowała dostawka dla dziecka, które zgodnie z cennikiem korzysta z 30% zniżki na nocleg? a) 126 zł. b) 54 zł. c) 234 zł. d) 150 zł. Strona 3 z 6

4 28. Twin room oznacza jednostkę mieszkalną z : a) dwoma pojedynczymi łóżkami b) jednym łóżkiem podwójnym c) łóżkiem i dostawką d) dwoma łóżkami I dostawką 29. Co powinna zrobid pokojowa gdy na klamce drzwi do pokoju wisi wywieszka z napisem Proszę nie przeszkadzad? a) zapukad do drzwi i upewnid się czy gośd rzeczywiście wywiesił wywieszkę b) zaznaczyd numer pokoju w swoim wykazie c) odnotowad w swoim wykazie pokój do późniejszego posprzątania d) przystąpid do sprzątania innych pokoi 30. Wskaźnik ADR informuje: a) jaka jest średnia cena za pokój b) jaki jest średni przychód z pokoju c) ile wynosi wykorzystanie pokoi w % d) jaki jest potencjał usługowy hotelu 31. Popyt na usługi hotelarskie nie zależy od: a) ceny tych usług b) dochodów konsumentów c) dochodu hotelarza d) potrzeb konsumentów 32. W przypadku wybuchu pożaru w hotelu pracownik recepcji powinien w pierwszej kolejności: a) opuścid zagrożony rejon b) ostrzec innych pracowników i gości c) przystąpid do akcji gaszenia pożaru d) powiadomid straż pożarną i kierownika hotelu 33. Które działanie hotelu zaliczane jest do strategii ceny? a) wyremontowanie salonu odnowy biologicznej b) udzielanie rabatów stałym klientom c) nawiązanie współpracy z biurem podróży d) umieszczenie bilbordów na lotniskach 34. W nowo budowanych hotelach i motelach procent pokoi z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym : a) jest zróżnicowany w zależności od kategorii obiektu b) wynosi 100% w obiektach kategorii ** - ***** c) wynosi 100% w obiektach kategorii *** - ***** d) wynosi 100 % bez względu na kategorię obiektu 35. W karcie menu restauracji oferującej niskokaloryczne posiłki powinny znaleźd się dania: a) mięsne, głównie duszone b) drobiowe, zapiekane z żółtym serem c) mączne z zasmażanymi sosami d) rybne gotowane z warzywami 36. King size to: a) szczególnie duży stek, b) wygodny fotel w apartamencie, c) ponadnormatywne, duże łóżko hotelowe, d) reprezentacyjna sala bankietowa 37. Obiekt zaszeregowany do rodzaju hotel musi posiadad minimum: a) 10 pokoi b) jedno piętro c) 15 węzłów sanitarnych d) 10 miejsc noclegowych Strona 4 z 6

5 38. Transfer to: a) forma podróży, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników b) przejazd przez obce paostwo, na ogół bez noclegu, w drodze do kraju docelowego c) całośd procedury związanej z przekroczeniem granicy paostwa d) przewiezienie uczestników imprezy z hotelu na lotnisko (lub odwrotnie) 39. Fondue jest narodową potrawą kuchni: a) francuskiej b) włoskiej c) belgijskiej d) szwajcarskiej 40. Grupa z wpisanym na voucherze pełnym poziomem świadczeo gastronomicznych rozpoczyna pobyt obiadem. Jakim posiłkiem grupa skooczy świadczenia gastronomiczne? a) śniadaniem, b) obiadem, c) kolacją d) obiadokolacją 41. Parafrazowanie to: a) delikatne zachęcanie mówiącego poprzez wyrażanie na bieżąco naszych uczud b) zadawanie rzeczowych pytao c) ujmowanie w inne słowa tego co powiedział rozmówca w celu sprawdzenia zrozumienia tematu d) stanowcze zniechęcanie rozmówcy do dalszych wypowiedzi 42. Goblet to: a) kieliszek do szampana b) kieliszek do wody c) rodzaj ozdobnej serwety d) nakładka na obrus 43. Barista to specjalista zajmujący się: a) podawaniem win b) parzeniem i podawaniem kawy c) sporządzaniem napojów w barze d) serwowaniem piwa 44. Digestif to: a) napój po posiłku na poprawę trawienia b) zakąska z owoców morza c) deser kuchni francuskiej d) rodzaj szklanego naczynia do owoców 45. Garni to: a) rodzaj posiłku dietetycznego b) rodzaj potrawy mięsnej c) napój alkoholowy d) jadalne elementy dekoracyjne potrawy 46. W hotelu Diament posiadającym 40 miejsc noclegowych, w miesiącu kwietniu sprzedano 600 miejsc. Stopieo wykorzystania miejsc hotelowych wynosił: a) 15% b) 48% c) 50% d) 66% 47. Dzielenie drobiu w obecności gościa określa się jako: a) filetowanie b) trybowanie c) flambirowanie d) tranżerowanie Strona 5 z 6

6 48. Oferta usługowa zespołu odnowy biologicznej w hotelach obejmuje możliwośd korzystania przez gości z: a) gabinetu masażu, salonu fryzjerskiego, kawiarni b) basenu kąpielowego, sauny, solarium c) jaccuzi, salonu kosmetycznego, kręgielni d) siłowni, ścieżki zdrowia, baru 49. Zespół pomieszczeo w obiekcie hotelarskim składający się z pokoju mieszkalnego, przedpokoju, węzła higieniczno-sanitarnego i innych elementów uzupełniających, to: a) pion pobytowy b) pokój typu studio c) jednostka mieszkalna d) apartament 50. Wskaż prawidłowy sposób ułożenia sztudców do posiłku złożonego z potraw podawanych następującej kolejności: zupa brokułowa, pstrąg z wody, polędwica po angielsku: Strona 6 z 6

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341[04] Wersja arkusza: X 341[04]-0X-072 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

IV Szkolny Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie Zostań mistrzem hotelarstwa Rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

IV Szkolny Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie Zostań mistrzem hotelarstwa Rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu IV Szkolny Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie Zostań mistrzem hotelarstwa Rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu T E S T P I S E M N Y test składa się z 60 zadań w zadaniach należy

Bardziej szczegółowo

III Szkolny Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie Zostań mistrzem hotelarstwa Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

III Szkolny Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie Zostań mistrzem hotelarstwa Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu III Szkolny Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie Zostań mistrzem hotelarstwa Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu T E S T P I S E M N Y test składa się z 60 zadań w zadaniach należy

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy zawodu: 341 [04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[04]-0X-142 Czas trwania egzaminu: 120 minut

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[04]/T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Sebastian

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Sebastian Krzywda Luiza Wosik Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j.

Rok dopuszczenia: 2013. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ

LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ LATO 2015 75 CO WARTO WIEDZIEĆ Już od ponad 50 lat Neckermann organizuje najcenniejsze dla swoich klientów dni w ciągu roku, kierując się hasłem: Każdy klient jest zadowolonym klientem Neckermann to udany

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02

Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Joanna Brewczyńska-Sternal Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

2015/2016 WAŻNE INFORMACJE AKTUALNE CENY I INFORMACJE NA WWW.NECKERMANN.PL

2015/2016 WAŻNE INFORMACJE AKTUALNE CENY I INFORMACJE NA WWW.NECKERMANN.PL 170 PONIŻSZE INFORMACJE STANOWIĄ UZUPEŁNIENIE WARUNKÓW IMPREZ TURYSTYCZNYCH I PŁATNOŚCI NECKERMANN POLSKA Już od ponad 50 lat Neckermann organizuje najcenniejsze dla swoich Klientów dni w ciągu roku, kierując

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[05]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120

Bardziej szczegółowo

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Kołodziejczyk Barbara Górka Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla turystów

Ważne informacje dla turystów Ważne informacje dla turystów UWAGA! Biura pośredniczące w zawarciu umowy Agenci nie są uprawnione do składania jakichkolwiek zapewnień czy obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Cezary Tarczyński Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I TESTÓW przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalif ikacje zawodowe

ZBIÓR ZADAŃ I TESTÓW przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalif ikacje zawodowe Aleksandra Lewandowska ZBIÓR ZADAŃ I TESTÓW przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalif ikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Standard zakwaterowania i wyżywienia OB - "only bed" lub RR (w USA) cena za pokój hotelowy zawiera jedynie cenę noclegu bez wyżywienia

Standard zakwaterowania i wyżywienia OB - only bed lub RR (w USA) cena za pokój hotelowy zawiera jedynie cenę noclegu bez wyżywienia TERMINY I POJECIA NAJCZESCIEJ STOSOWANE W OBSŁUDZE GRUP TURYSTYCZNYCH (wg Kompendium pilota wycieczek. Wyd. Proksenia, Kraków 2000 + uzupełnienia O. Artyshuk) Standard zakwaterowania i wyżywienia OB -

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Kielce Winnica 2009 Poradnik został opracowany w ramach projektu: Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej Program praktyki nauczycieli branży hotelarskiej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Anna Kielech

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik hotelarstwa 341[04] Zadanie egzaminacyjne Pan Andrzej Stachowiak z Warszawy złożył pisemne zamówienie na usługi Hotelu DAWID ***

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22 846 76 67 Data opracowania 10.07.2015

Bardziej szczegółowo

System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania.

System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania. Dr Piotr Gryszel System informacji turystycznej. Zasady tworzenia i funkcjonowania. Wstęp Jednym z najważniejszych elementów tworzących sprawny system informacji turystycznej są ośrodki (biura) informacji

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne

ABC Biznesu. Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne ABC Biznesu Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci gospodarstwa agroturystycznego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 5 3. Produkt/usługa / 6 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Każdy uczestnik imprezy lotniczej obowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki oraz limitu bagażu na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo