Skrócony opis nowości przedstawia szereg unowocześnień wprowadzonych w Edgecam 2014R1 ułatwiających i przyśpieszających pracę technologa programisty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony opis nowości przedstawia szereg unowocześnień wprowadzonych w Edgecam 2014R1 ułatwiających i przyśpieszających pracę technologa programisty."

Transkrypt

1

2 Brak możliwości instalacji Edgecam 2014R1 na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować Edgecam do wersji 2014R1 wymagane jest posiadanie opieki technicznej minimum do końca września 2013 lub dłużej. Przed instalacją najnowszej wersji Edgecam zaleca się wyłączenie wszystkich programów antywirusowych - na czas instalacji. Skrócony opis nowości przedstawia szereg unowocześnień wprowadzonych w Edgecam 2014R1 ułatwiających i przyśpieszających pracę technologa programisty. Import plików z CAD Edgecam 2014R1 współpracuje z najnowszymi wersjami programów CAD: Part Modeler włącznie 2014 R1 (z wsparciem CAD link). Autodesk Inventor i wsparcie dla CAD link, wersja 32-bit i 64-bit. SolidWorks i wsparcie dla CAD link, wersja 32-bit i 64-bit. Solid Edge ST5 i ST6 - wsparcie dla CAD link, wersja 32-bit i 64-bit. Creo TM Parametric (poprzednie nazwy Creo Elements / Pro, Pro / ENGINEER, Wildfire). CATIA V5 - (tylko bryły) włącznie R22. UGS NX włącznie NX8.5. SpaceClaim 2012 i (z wsparciem CAD link dla (32-bit i 64-bit wersji)). KOMPAS-3D (KOMPAS-3D oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerze). VISI CAD version 20. Obsługiwane wersje ostatnich systemów CAD: SolidWorks Solid Edge ST6. Unigraphics NX

3 Kernel: ACIS R23 (Moduł Solid Machinist) Parasolid (Moduł Solid Machinist) GRANITE One V8.0 (Moduł Solid Machinist) Format wymiany plików: DXF (AutoCAD 2012) DWG (AutoCAD 2012) IGES do wersji 5.3 CATIA V4 (tylko krawędzie i powierzchnie, bez brył) STL VDA-FS 2 STEP (AP203 and AP214) -1-

4 Co nowego Przegląd dokumentu Celem tego dokumentu i innych źródeł informacji Celem niniejszej dokumentacji jest pokazanie najnowszych zmian wniesionych do bieżącej wersji. Informacje dotyczące instalacji, licencji, wymagań systemowych i informacji na temat CAD links zawarte są w odpowiednich dokumentach. Aby uzyskać pomoc w instalacji zapoznaj się z instrukcją instalacji zawartą na DVD lub w Pomocy, grupa programów Edgecam. Aby uzyskać pomoc dotyczącą licencji zapoznaj się z instrukcją, która jest dostępna w Pomocy, grupa programów Edgecam, menu CLS, okno Menedżer licencji. Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych i obsługiwanych systemów CAD, proszę odnieść się do instrukcji instalacji. Informacje znajdują się wewnątrz programu Edgecam i innych programów, prócz tego dokumentu. Informacje dotyczą nowych możliwości są dostępne w pomocy i innych instrukcjach obsługi poszczególnych aplikacji. Informacje na temat nowych możliwości i instrukcji obsługi poszczególnych aplikacji, dostępne są w poszczególnych programach, co pozwoli Ci skupić się na nowych funkcjach konkretnego programu lub np. środowisku w którym aktualnie pracujesz. Okna dialogowe, które mają nowe funkcjonalności lub gdzie zostały zmienione funkcje dla poszczególnych cykli posiadają dodatkowe karty What s New w pomocy. Wyjaśnia to, co nowego zostało dodane do okna dialogowego lub zmienionego

5 Ważne informacje Nowa grafika podsystemów System graficzny dla Edgecam w tym wydaniu został uaktualniony, dodatkowo zmodernizowano Kreator Postrprocesorów oraz Symulator. Sterowniki graficzne Wraz z aktualizacją podsystemu graficznego, zaleca się zainstalowanie najnowszego certyfikatu WHQL. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy zmianę ustawień 3D na Workstation App - Dynamic Streaming w ustawieniach globalnych w NVIDIA Start > Panel Sterowania> Panel sterowania NVIDIA > Ustawienia 3D > Zarządzanie ustawieniami 3D Rendering oprogramowania Została dodana nowa opcja w Ustawieniach Użyj tylko redenderingu oprogramowania. Jeżeli opcja jest zaznaczona Edgecam, Kreator postprocesorów, Symulator, Magazyn narzędzi redenderuje widok OpenGL w oprogramowaniu bez użycia karty graficznej

6 Ma to następujące korzyści: Edgecam może być uruchamiany bez zalecanej karty graficznej. Umożliwia uruchomienie Edgecam, jeżeli występuje problem z sterownikami graficznymi. Automatycznie wyłącza nieobsługiwane karty graficzne. Uwaga: Edgecam będzie renderował wolniej, jeśli ta opcja jest zaznaczona. Zaleca się używanie dedykowanych kart graficznych. Wycofanie bibliotek PDI - Następne wydania Wycofano PDI SDK dla C/C++ z standardowej dystrybucji po wydaniu tego albumu. Oznacza to, że jeżeli będzie wymagane rozwijanie PDI wykonywanych w C lub C++, musisz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, w celu przesłania wymaganych bibliotek oraz plików. Nowo utworzone i istniejące PDI, które wykorzystują każdą wersję PDI SDK będą nadal wspierane. Nie ma to wpływu na rozwój pluginów.net, które mogą również uzyskać dostęp do PDI API. Będą nadal rozwijane PDI API, w celu dopasowania nowych funkcji i spełnienia próśb o ulepszenia

7 Obsługa Windows XP Uruchamianie Edgecam 2014 R1 będzie możliwe w systemie Windows XP. Jednakże nie możemy zagwarantować rozwiązania wszystkich problemów, które zostały uznane za specyficzne dla systemu Windows XP (ref:http://windows.microsoft.com/en- GB/windows/products/lifecycle). Obsługa Windows 8 Obsługiwane wersje systemu Windows 8 w Edgecam 2014 R1: Windows 8 Professional. Windows 8 Enterprise. Uwaga: Windows 8 RT nie jest obsługiwany. Wysyłka Edgecam Co roku wydawane jest dwie główne wersje Edgecam, w październiku R1 i w kwietniu R2. Wersja R1 wysyłana jest na DVD lub dostępna na Customer Portal, dla klientów, którzy mają ważną umowę subskrypcyjną. Wersja R2 dostępna jest do pobrania na Customer Portal, dla klientów którzy mają ważną umowę subskrypcyjną

8 Nowości w obróbce Użyj bieżącego półfabrykatu Poprzednia wersja w cyklu frezowania otworów nie brała pod uwagę modelu półfabrykatu przy określaniu Poziom i Bezpieczny. Opcja Użyj bieżącego półfabrykatu została dodana do Asocjatywny Bezpieczny w zakładce Ogólnie, w cyklu frezowania otworów. Po wybraniu asocjatywności opcja Poziom i Bezpieczny będą związane z bieżącym półfabrykatem i uchwytem. Opcja Użyj bieżącego półfabrykatu dostępna jest w przypadku: Typ modelu ustawiony jest na Bryłowy (dotyczy tylko cechy otwory). Jedynie środowisko frezowania. Tryb aktywnego płaska. Gdy wybrano następujące modyfikatory zostanie skorygowana: Wartość Bezpieczna, jest to dodatnia wartość punktu na półfabrykacie lub uchwycie wybrana w ostatnio zaktualizowanym poleceniu uchwytu. Jest to jedna wartość dla wszystkich wybranych otworów. Jeśli Półfabrykat/ Uchwyt nie zostanie znaleziony lub jest poniżej górnej części modelu, będzie używany najwyższy punkt na modelu. Wartość Wycofania będzie przyrostem wartości Poziom. Wartość Poziom zostanie dodana do góry półfabrykatu powyżej otworu. Jest to ustalane poprzez wjazd narzędzia na półfabrykat. Potencjalnie każdy otwór może mieć swój własny poziom. Jeśli półfabrykat jest znaleziony lub jest poniżej poziomu cechy, poziom cechy otworu będzie używany. Głębokość zostanie ponownie obliczona do regulacji wartości Poziomu i następnie dodana

9 Nowy cykl Fazowania Nowy cykl fazowania został opracowania, aby pomóc użytkownikowi wykonać obróbkę fazy i gratowania. Wspiera ona geometrię 3D i 2D. W cyklu można obrabiać: Krawędzie. Cechy z Krawędź pętli. Cechy kieszeni i stempli. Bezpośrednio krawędzie brył (nie trzeba tworzyć cechy krawędzi pętli). Cykl odczytuje parametry fazowania kieszeni i stempli, gdy opcja typ modelu Bryłowy jest zaznaczona. Dodatkowo możliwe jest określenie przez użytkownika Punktu kontaktowego (0 do 100), który określa punkt styku narzędzia z modelem. Korekcja 3D Korekcja 3D, opcja została dodana do karty Kontrola w Profilowaniu, Koncentryczny, Obróbka naroży, Obróbka ołówkowa, Rzutowanie ścieżki, Rzutowanie po krzywych, Rzutowanie koncentryczne i Rzutowanie kołowe. Po wybraniu, opcja pozwala kontrolować zmniejszenie zużycia narzędzia (zmniejszenie zaprogramowanego promienia) poprzez przemieszczenie narzędzia wzdłuż wektora przez wartość określonego naddatku. Ta opcja jest dostępna dla licencji Ultimate Milling

10 Bazy dodatkowe Nowa opcja Bazy dodatkowe dodana w polu Programowania sekwencji obróbki Przesunięcia punktu ZERA, okno dialogowe Operacja indeksowania, okno dialogowe Scalanie sekwencji, okno Indeksowanie - zakładka Ogólnie. Obrót części powoduje obracanie punktu ZERA wraz z częścią. Współrzędne będą określane w stosunku do tej nowej pozycji ZERA. Aktywne ZERO jest nadal w tym samym miejscu, jak i dla programowania Absolutnego

11 Cykl Nowy rowki profile: Szybki roboczy Nowy rowki profile Dodano nowy Typ łączenia, znajdujący się w zakładce Wejścia/Łączenia, pozwala on na konwertowanie ruchu szybkiego na szybki roboczy. Jest to szczególnie przydatne dla rowków pod kątem. Gdy wybrana jest opcja Szybki Roboczy, ruch łączenia odbywa się przy maksymalnym posuwie, jaki określono w Parametrach maszyny na karcie głowica w Kreatorze postprocesorów. To zapewnia bezpieczne łączenie w niewielkich miejscach takich jak otwory. Użyj tej metody łączenia w preferowanych łączeniach roboczych, aby uniknąć potencjalnych niekontrolowanych ruchów. Rowki zgrubnie Po wybraniu Szybki roboczy, ruch łączenia odbywa się z maksymalną prędkością posuwu, jak określono w Parametrach maszyny na karcie głowica w Kreatorze postprocesorów

12 Cykl Zgrubny: Bezpieczny Wprowadzono zmiany do Cyklu zgrubnego w definicji wartości Z- Bezpiecznej dla uchwytu. Przy obróbce brył z uchwytem, cykl porównuje wysokość uchwytu i stosuje ją do określenia górnej wartości. Oznacza to że poziom bezpieczny będzie zawsze określany nad uchwytem, w celu uniknięcia gwałtownych ruchów. Nowa opcja wyświetlania grafiki oprawki Opcja Widoczne jest teraz dostępna podczas definicji uchwytu narzędzia w przypadku wymiany narzędzia i bazy narzędzi. W przypadku zintegrowanego uchwytu grafika narzędzia i trzonka jest wspólna dla uchwytu i grafiki trzonka w definicji narzędzia. W wcześniejszej wersji parametry trzonka były wyświetlone wraz z zdefiniowanym uchwytem/trzonkiem, użytkownik musiał ustawiać wartości parametrów trzonka do zera w celu ukrycia grafiki

13 Teraz możliwe jest wprowadzenie wartości rzeczywistych trzonka i użycie pola wyboru, aby określić, czy jest wyświetlany sparametryzowany trzonek. Pole Widoczne jest domyślnie ustawione dla wszystkich istniejących narzędzi. Pluginy dostępne w Generuj kod NC Zakładka PDI w oknie dialogowym Generuj kod CNC zawiera teraz listę dostępnych pluginów, a także PDI. Mogą one być realizowane przed, po lub w trakcie tworzenia pliku NC Wyłączenie korekcji w ruchach wycofania Dodano nową możliwość, która pozawala na wyłączenie korekcji w ruchu wycofania dla cyklu profilowania. Opcja Pozwól G40 na ruch wycofania musi być sprawdzona w zakładce Parametry obrabiarki w Kreator postprocesorów, token CRCGCODE musi być obecny w kodzie ruchu szybkiego. Jeśli wyjście nie zostanie określone, G40 aktywowane jest w ruchu RETRACT na końcu cyklu. Jeśli token nie został zawarty w kodzie ruchu szybkiego, G40 pojawi się w następnym ruchu roboczym automatycznie generowanym prostopadle do geometri kompensacji

14 Nowa kontrola chłodzenia w toczeniu W wersji 2013 R2 frezowanie zostało wzbogacone o dodatkowe opcje chłodzenia podczas wymiany narzędzia, które mogły być również zastosowane w Magazynie narzędzi. W wersji 2014 R1, opcje chłodzenia w toczeniu również zostały wprowadzone i rozszerzone. W Magazyn narzędzi: Chłodziwo można ustawić na Wyłącz, Włącz lub Wysokie. Przepływ chłodziwa może być ustawiony na Wyłącz, Strumień, Mgła lub Powietrze. Wycinanie Technologia OnaAricut Dostępna jest teraz nowa technologia dla obróbki OnaAricut

15 Udoskonalenia Workflow Cechy obróbkowe Nowa opcja Cechy obróbkowe dodana do wstążki Obróbka, pozwala zastrosować strategię obróbki bez konieczności stosowania tablicy planowania przy kliknięciu wybranej cechy. Filtr menadżera półfabrykatów Dwa nowe filtry, Jednostki i Materiały wprowadzono do menadżera półfabrykatów w Workflow. Menadzer obrabiarki Wprowadzono nową opcję do paska, pozwalającą dodawać wszystkie zdefiniowane posprocesory do bazy za pomocą jednego przycisku ( ). Dodatkowo parametry takie jak Typ, Sterownik, Zakresy można wyedytować

16 Ustawienie części Ruch Dodano nową opcję Ruch do Workflow przy określaniu Ustawienia części, na zakładce Położenie Zera. Możliwe jest wybranie elementów: Część, półfabrykat i Uchwyt i przemieszczeniu ich. Menadżer uchwytów Automatyczne pozycjonowanie Do Menadżera uchwytów w Workflow dodano nową opcję pozwalającą na automatyczne pozycjonowanie uchwytu. Menadżer uchwytów Filtrowanie Menedżer Uchwytów umożliwia teraz filtrowanie dostępnych uchwytów: Zgodne uchwyty są podświetlone na zielono. Nieprawidłowe uchwyty są podświetlone na czerwono

17 Menadżer uchwytów Ukrywanie modyfikatorów Menadzer uchwytów umożliwia teraz dostosowanie liczby wyświetlanych modyfikatorów po wybraniu uchwytu. Należy pamiętać, że zmiany zostaną zastosowane do wszystkich uchwytów. Dostępne są dwa nowe przyciski: Edytuj pokazane modyfikatory ( ). Ukryj modyfikatory ( ). Wybór maszyny - Punkt na maszynie Możliwość wyboru Punktu na maszynie z listy jest teraz dostępna w konfiguracji maszyny. Element może znajdować się w jednym z tych wyznaczonych miejsc, które są konfigurowane do generatora kodu przy użyciu Kreatora postprocesorów

18 Baza uchwytów - Uchwyt szczękowy Menadżer uchwytów pozwala na tworzenie Uchwytów, dodatkowo podzielone są one na Uchwyty szczękowe i Tuleje zaciskowe. Przeznaczone są do pracy na postprocesorach tokarskich i frezarkach 3 osiowych (nie do wielopłaszczyznowych). Są one tworzone w bazie danych, za pomocą bazy uchwytów na wstążce Workflow, kiedy użytkownik tworzy sekwencję, Generator kodu zastępuje uchwyt szczękowy zdefiniowanym uchwytem. Szczęki mogą być tworzone w bazie i używać tych samych parametrów co Kreator postprocesorów, Zobacz szczegóły w pomocy Kreatora postprocesorów. Szczęka nie odwróconej Parametry uchwytu i szczęk można zastąpić modelem bryłowym: Załadować model bryłowy do środowiska Toczenia w Edgecam i ustawić lico szczęk i szczęki w Z0. Użyć Plik>Save Meg File aby zapisać szczęki i uchwyt jako osobny plik. Uwaga: Wymagane jest podzielenie modelu i wpisów w bazie w przypadku odwróconych szczęk i nie odwróconych. Podczas definiowania uchwytu nadal należy wprowadzić parametry uchwytu i szczęk, w celu wypozycjonowania

19 Szczeki odwrócone Ustawianie Uchwytu szczękowego Automatyczne pozycjonowanie uchwytu Po wybraniu uchwytu możesz określić powierzchnię chwytu szczęk: Wewnętrzną powierzchnie, Krok 1, Krok 2 itd. Powierzchnia chwytu jest dobierana na podstawie średnicy chwytu części i wysunięcia części, która jest automatycznie dobierana, tak że tył półfabrykatu styka się z powierzchnią chwytu. Jest to dostępne zarówno dla odwróconych i nie odwróconych szczęk

20 Auto dostosowanie osi C. Pozycjonowanie części przeznaczonych do toczenia z dodatkową osią C odbywa się teraz na podstawie cech. Udoskonalenia interfejsu Ulepszenia w Launcher i ekranie powitalnym Launcher Do Edgecam Launcher zostało wprowadzone klika ulepszeń: Kliknięcie prawym klawiszem myszy na liście niedawno używanych plików pozwala na usuwanie, kopiowanie z listy nazwy pliku oraz ścieżki do schowka. Moźliwe jest przewijanie niedawno używanych plików poprzez kliknięcie i przytrzymanie scrolla myszy. Zmiana rozmiaru, przy niskiej rozdzielczości monitora. Uwaga: minimalnym wymogiem Edgecam jest kolorowy 17 monitor (rozdzielczość ekranu 1280x1024). Zdolność do przypinania URL i folderów do menu aplikacji. Generator kodu usunięty z sekcji Aplikacje. Raport obróbki dodany do sekcji Aplikacje

21 Ekran powitalny Powitalne dialogi dostosowane do rozdzielczości ekranu. Usunięcie modułu wycinania z Workflow. Zwiększenie wydajności w renderowaniu Wydajność Wprowadzenie zmian do silnika pozwoliło na zwiększenie wydajności w renderowaniu modeli. Duże złożenia i skomplikowane części zużywają mniej zasobów komputera dzięki czemu ich obracanie i przesuwanie odbywa się z większą płynnością. Intellisnap Kiedy model został obrócony lub przesunięty, Intellisnap był nadal aktywny, co wpływało na prędkość. Teraz automatycznie wyłączany jest Intellisnap przy wciśnięciu klawisza myszy, co zwiększa wydajność. Interfejs użytkownika, Edytor mask Aby poprawić łatwość użytkowania podczas tworzenia maski, wprowadzony został interaktywny edytor. Maski mogą być również dodawane do paska w Workflow

22 Nowy wygląd ZERA Nowy wygląd znacznika ZERA w Edgecam. Projekt utrzymuje standardowe kolory dla osi, wprowadzono oznaczone kolorami paski obrotu i najważniejsze oznaczona jest każda z osi (X, Y, Z). Obrazy i podpowiedzi Do Nowego toczenia zgrubnego i cyklu fazowania zostały wprowadzone zdjęcia oraz podpowiedzi

23 Edycja wstążki Wstążki teraz mogą być edytowane przy użyciu Edytora maski: Tworzone przez maskę polecenia mogą być dodawane do obszaru niestandardowego paska. Na pasku szybkiego dostępu można dodać lub usuwać polecenia w jego obszarze. Polecenia użytkownika można przenosić, dodawać i usuwać z paska. W sekcji narzędzia można dodać PCI, PDI EXE, BAT, CMD itp do obszaru niestandardowego paska. Weryfikacja elementów Polecenie Weryfikacja zostało zaktualizowane i dodatkową opcją jest wyświetlanie parametru Normalny, jest to informacja na temat pochylenia i obrotu lica do bieżącego ZERA. Ta informacja jest użyteczna, w celu sprawdzenia kąta ściany lub otworu

24 Cykle Odznacz wszystko Podczas edycji cyklu, niejednokrotnie wymagane jest usunięcie wszystkich wcześniej wprowadzonych parametrów, zwłaszcza gdy jest to definiowanie nowego cyklu i wymagane jest wprowadzenie nowych parametrów. Na przykład: Kopiowanie cyklu i stosowanie go do innego zestawu geometrii/cech. Odświeżanie modelu, gdzie powierzchnie różnią się i wymagają ponownego wybrania. Edytor NC Pasek wstążkowy Interfejs użytkownika Edytora NC został unowocześniony i teraz zawiera menu wstążkowe. Wszystkie funkcje edytora są zachowane przy nowy wyglądzie. Aktualizacja interfejsu usunęła kilka błędów z poprzedniej wersji

25 Raport obróbki Do wersji 2014 R1 wprowadzono nowy wygląd Raportu obróbki, który został tak zaprojektowany, aby być jednocześnie prostym, łatwym i szybkim narzędziem dla początkujących klientów, a jednocześnie bardzo efektywnym dla zaawansowanych użytkowników. Utrzymuje taką samą wydajność małych i dużych baz danych, z łatwością obsługuje tysiące narzędzi i zestawów narzędzi. Uruchamia się poprzez stronę internetową, dzięki czemu nie tylko możliwe jest przeglądanie poprzez komputer ale także i poprzez tablet czy też telefon, co umożliwia dostęp do raportów o każdej porze bez konieczności drukowania. Kluczowe korzyści: Szybsze generowanie raportów. Wykorzystanie najnowszych technologii. Możliwość uruchomienia przez przeglądarkę internetową a więc dostęp poprzez PC, smartfony i tablety. Zawsze aktualne informacje. Nowy raport materiałów. Nowy raport narzędzi. PDF, Excel, Word i Formaty drukowania obrazu. Elastyczny i potężny silnik wyszukiwania i filtrowania dla planów, narzędzi i materiałów

26 Udoskonalenia Menadżera Strategii Udoskonalenia interfejsu Interfejs Menadżera Strategii został wzbogacony o następujące usprawnienia: Warunki węzłów danych teraz rozdzielone są na klika linii aby zwiększyć czytelność strategii. Wcześniej wszystkie warunki były w jednej linii. Komentarze mogą być dodawane w węzłach danych. Każde ograniczenie można udokumentować. Wpisy mogą być teraz przenoszone w węźle za pomocą nowych przycisków Przesuń. Dodano komendę wyszukiwania, która przeszukuje węzły i procesy wybranej strategii i ewentualnie jego pod strategie dla określonego ciągu. Znajdowanie cech gwintów otworów stopniowanych Wprowadzono automatycznie wyszukiwanie cech gwintów w otworach stopniowanych dla modeli bryłowych. Nowa funkcja działa w połączeniu z opcją CAD Link Information na karcie frezowanie. Odcinki gwitów w otworze stopniowanym zostaną szczegółowo opisane w sekcji Właściowści obszaru informacje w Edgecam

27 Udoskonalenia Part Modelera Wprowadzono ulepszenia dla opcji Wyciągania części w Part Modeler 2014 R1. Teraz możliwe jest wyciąganie niestandardowych kształtów i dodawanie krzywych prowadzących do opcji wyciągania, które umożliwiają zaawansowane operacje wyciągania. Ograniczenia: Krzywe prowadzące mogą być wykonywane jedynie za pomocą narzędzi 3D Drutowych. (3D linia, 3D Splajn Kubiczny, 3D NURBS) Ulepszenie Wyciągnięcia po krzywej Wyciągnięcie po krzywej udoskonalono w Part Modeler 2014 R1. Możliwe jest teraz bardziej zaawansowanych operacji wyciągnięcia. dodawanie krzywych prowadzących do profilu, co pozwala na wykonywanie Ograniczenia: Krzywe prowadzące mogą być wykonywane jedynie za pomocą narzędzi 3D Drutowych. (3D linia, 3D Splajn Kubiczny, 3D NURBS). Ograniczenie do korzystania z 3 krzywych prowadzących. Profil będzie wyciągany do długości Płaszczyzny Sterującej lub najkrótszej Krzywej Prowadzącej

28 Znajdź i Edytuj zaokrąglenie Wyszukiwarka cech została ulepszona do Znajdź i Edytuj zaokrąglenia. Ograniczenia: Nie będzie możliwości wyszukiwania przy Zmiennym promieniu. Nie będzie możliwości wyszukiwania dowolnej krzywej powierzchni. Opcja Swobodny widok Wprowadzono prostą opcję w trybie widoku modeli Swobodny widok. Ta nowa funkcja pozwala użytkownikowi na podgląd w trybie lotu modelu i zbadanie powierzchni wewnętrznych, które wcześniej nie można było zobaczyć. Swobodny widok może być kontrolowany za pomocą 3D SpaceMouse. Korzyści: Możliwość rozpatrzenia wewnętrznych powierzchni bryły, których widok trudno ustawić. Pomoc użytkownikowi, w lepszym zrozumieniu modelu. Pomoc użytkownikowi w komunikacji projektów między innymi projektami. Ograniczenia: Obecnie jedynie możliwość podglądu w ramach Part Modelera

29 Translacja powierzchni Wprowadziliśmy nową translację powierzchni znajdującą się w oknie dialogowym Opcje Systemu na zakładce Translator, opcja umożliwia translację powierzchni do modeli bryłowych. Administratora magazynu narzędzi Wstaw bitmape planu obróbki Nowa opcja Wstaw bitmapę planu obróbki jest dostępne w oknie dialogowym Zmiana Aktywnej bazy Magazynu narzędzi, która pozwala na wstawienie bitmap raportów obróbki do bazy, zamiast zapisywania ich na dysku. Kluczowe korzyści: Łatwiejsze przenoszenie, foldery nie muszą być kopiowane jeśli został zmieniony serwer. Nie jest potrzebna konfiguracja folderu bitmapy planu obróbki dla każdego klienta, ponieważ Raport obróbki aktualizuje się sam. Szybszy dostęp, ponieważ bitmapy są zapisywane w bazie danych

30 Wsparcie CAD CAD System Do Edgecam 2014 R1 można załadować dane z następujących systemów CAD (wymagana odpowiednia licencja): Part Modeler włącznie 2014 R1 (z wsparciem CAD link). Autodesk Inventor i wsparcie dla CAD link, wersja 32-bit i 64-bit. SolidWorks i wsparcie dla CAD link, wersja 32-bit i 64-bit. Solid Edge ST5 i ST6 - wsparcie dla CAD link, wersja 32-bit i 64-bit. Creo TM Parametric (poprzednie nazwy Creo Elements / Pro, Pro / ENGINEER, Wildfire). CATIA V5 - (tylko bryły) włącznie R22. UGS NX włącznie NX8.5. SpaceClaim 2012 i (z wsparciem CAD link dla (32-bit i 64-bit wersji)). KOMPAS-3D (KOMPAS-3D oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerze). VISI CAD version 20. Obsługiwane wersje ostatnich systemów CAD: SolidWorks Solid Edge ST6. Unigraphics NX 8.5. Nowe opcje naprawy Nowa Opcja Naprawy na karcie Bryły w oknie dialogowym Ustawienia systemu, umożliwia Naprawę lub Uproszczenie i IGES była już dostępna w wcześniejszej wersji. Naprawę(domyślnie) plików STEP. Opcja naprawy dla plików

31 Udoskonalenia Generatora Kodu Przypisanie zmiennej String Nowa metoda przypisywania zmiennych String został dodany do Generatora Kodu: Konwersja zmiennych numerycznych do łańcuchów i ciągów numerycznych (zobacz Przypisywanie zmiennych String więcej informacji). Nowy System zmiennych Nowe trzy zmienne systemowe (COOLANTCHUCK, COOLANTSPINDLE and COOLANTTURRET) zostały dodane do następujących makr w Generatorze Kodu: C Axis Macro Reference (MACRO TOOLCHANGE). Turning Macro Reference (MACRO 15 - TOOLCHANGE). Turning Macro Reference (MACRO SPINDLE CONTROL). Turning Macro Reference (MACRO COOLANT). Udoskonalenia Kreatora postprocesorów Bazy dodatkowe Nowa opcja Bazy dodatkowe została dodana do zakładki Parametry obrabiarki. Gdy opcja jest zaznaczona typ Zera w oknie dialogowym Operacji indeksowania i na karcie Ogólne w oknie dialogowym Sekwencji obróbki będzie zawierał Bazy dodatkowe

32 Wsparcie dla Ustawienia trzeciej i czwartej pozycji narzędzia W 2013 R2, dla kluczowego indeksowania głowicy, dodano wsparcie dla jednej dodatkowej pozycji narzędzia. W najnowszej wersji zostało to rozszerzone do 4 pozycji. Ustawienie pozycji jest określone w Kreatorze postprocesorów na zakładce Magazyn. Wyłączenie korekcji w ruchach wycofania Nowa możliwość pozawalająca na wyłączenie korekcji w ruchu wycofania dla cyklu profilowania. Opcja Pozwól G40 na ruch wycofania musi być sprawdzona w zakładce Parametry obrabiarki w Kreator postprocesorów, token CRCGCODE musi być obecny w kodzie ruchu szybkiego. Jeśli wyjście nie zostanie określone, G40 aktywowane jest w ruchu RETRACT na końcu cyklu. Jeśli token nie został zawarty w kodzie ruchu szybkiego, G40 pojawi się w następnym ruchu roboczym automatycznie generowanym prostopadle do geometri kompensacji

33 Aktualizacja szablonu IndexG200 Ulepszenia Edytora Ulepszenia, które zostały wprowadzone do obszaru Edytora NC: Ctrl+Shift+End/Home zostało zaimplementowane. Wybranie Ctrl+A zaznacza całą zawartość konstruktora kodu. Dzięki klawiszowi TAB można wstawiać spację. Ctrl+TAB zapewnia dostęp do przycisków OK/Cancel/Pomoc. Funkcje Znajdź/Zastąp można wywołać za pomocą klawiszy Ctrl + F i / lub Ctrl + H. Udoskonalenia Kreatora migracji Maski DFN i bitmapy użytkownika Zaznaczając opcję Config Files w oknie Wybierania opcji kopiowania z Kreatora migracji będzie teraz możliwe kopiowanie całych dodatkowych plików użytkownika:.dfn Pliki z folderu Language..XML Pliki z folderu Language/Masks. Wszystkie pliki w folderze Illustrat. Licencja Cofnięcie licencji sieciowej przez internet Edgecam 2014 R1 wprowadza możliwość cofnięcia licencji sieciowej w jednej prostej operacji za pomocą Menadzera Licencji CLS. Zwróć uwagę na następujące wymagania

34 Wymagania: Sentinel RMS License Manager w wersji lub nowszej zainstalowany na serwerze PC (wersja jest dostępna na płycie DVD danego produktu). CLS 2014 lub nowszy jest zainstalowany na serwerze PC (Edgecam nie musi być zainstalowany). Serwer PC ma połączenie z komputerem. Funkcjami tej nowej metody są: Automatyczne cofnięcie wybranych kluczy licencji. W przypadku wielu produktów zainstalowanych na serwerze na licencji Vero na różnych kluczach licencji jedynie licencja dla wybranego klucza licencji zostanie odwołana. Licencja nie może być odwołana, jeżeli która kolwiek z nich jest używana i wyświetla się ostrzeżenie. Metoda ta może być zastosowana jedynie poprzez Menadzer licencji CLS na serwerze PC. Szczegółowe informacje na temat korzystania z nowej procedury znajdują się na płycie DVD w pliku network_revokelicense.pdf i zainstalowanym CLS. Nowy moduł licencji 'Shop Floor Solids' Nowy moduł licencji 'Shop Floor Solids' został wprowadzony, aby zapewnić możliwość wczytywania do Edgecam plików części CATIA V5 and Creo Parametric. Proszę skontaktuj się z lokalnym resellerem aby uzyskać więcej szczegółów. Uaktualnienie Sentinel RMS do wersji Twój Edgecam 2014 R1 zawiera najnowszą wersję licencji Sentinel RMS Network License Server i narzędzi z nim związanych. Zaleca się aby po otrzymaniu uaktualnić pliki licencji sieciowej do najnowszej wersji Sentinel RMS License Server, którą można znaleźć w foderze \Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation na płycie DVD

35 Zapisywanie części gdy połączenie z serwerem licencji sieciowej zostało utracone W poprzedniej wersji Edgecam, jeżeli połączenie z serwerem licencji sieciowej zostało utracone np. wyświetlony został komunikat alertu, nie było możliwe zapisanie pracy od ostatniego zapisu i Edgecam pozostawał w stanie bez odpowiedzi. W Edgecam 2014 R1, gdy połączenie z serwerem licencji zostało utracone wyświetlany jest odpowiedni komunikat i daje to możliwość zapisania wszelkich prac od ostatniego zapisu przed zamknięciem. Gdy Edgecam jest uruchomiany ponownie i nadal nie ma połączenia z serwerem licencji, używana jest licencja tymczasowa. Jeżeli połączenie znów zostanie nawiązane będzie używana licencja sieciowa. Jeden CLS dla wersji R1 i R2 W poprzedniej wersji do uruchomienia R1 i R2 potrzebne były dwie wersje CLS. W Edgecam 2014R1 wymagana jest aktualizacja wersji R1 CLS, gdy zainstalowany będzie Edgecam R2. Dla Edgecam 2014 R1 wyświetloną informacją na temat wersji CLS (prawy dolny róg ekrany) będzie tylko CLS 2014: Zmiana ta oznacza, że gdy zostanie zaktualizowana wersja Edgecam do R2, to zostanie ona umieszczona w CLS 2014, tak że tylko jedna instalacja CLS 2014, będzie wymagana i będzie działać zarówno na R1 jak i R

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Nowości w tym wydaniu

Nowości w tym wydaniu ProNest Nowości w tym wydaniu ProNest 2015 zawiera nowe, zaawansowane funkcje i ulepszenia poprawiające jakość oraz wydajność pracy, a jednocześnie znacznie upraszcza interfejs użytkownika. Kliknij łącze

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Sposób nawiązania kontaktu Siedziba firmy: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCJA Główny: +33(0)4 38 02 22 00 Obsługa klienta/ Obsługa techniczna:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Allplan 2015. Nowości w Allplan 2015-1

Allplan 2015. Nowości w Allplan 2015-1 Allplan 2015 Nowości w Allplan 2015-1 Podręcznik ten, wraz z towarzyszącym mu programem, jest prawnie chroniony. Żadna z części tego dokumentu nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Selection Professional. Podręcznik

Selection Professional. Podręcznik Selection Professional Podręcznik Metryka Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego podręcznika wynikające z praw autorskich. Jakiekolwiek powielanie w całości lub też w części bez uzyskania naszej

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo