Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta"

Transkrypt

1 Systemy monitorowania procesów sterylizacji 3M Sterylizacja Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta

2 Jakość procesu sterylizacji Procesy sterylizacji, zgodnie z definicją zawartą w normach europejskich serii PN-EN 29000, są uznane jako procesy specjalne, tzn. takie, których rezultatów nie można w pełni zweryfikować, na przykład poprzez badanie produktu końcowego. Spis treści Jakość procesu sterylizacji 2 Kontrola sprzętu 3 3M Kontrola sprzętu 4 Kontrola wsadu 6 3M Kontrola wsadu 7 Kontrola pakietu 10 3M Kontrola pakietu 12 Kontrola ekspozycji 14 3M Kontrola ekspozycji 15 Rejestr cykli 16 3M Rejestr cykli 16 Opakowania sterylizacyjne 17 Oferta 3M 20 Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal Z tego powodu procesy sterylizacji należy walidować do użycia, rutynowo kontrolować ich efektywność oraz utrzymywać sprzęt we właściwym stanie. Spełnienie tych wymogów zgodnie z normą PN-EN ISO :2006 (Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Ciepło wilgotne -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych) zapewnia wiarygodne i powtarzalne działanie bakteriobójcze tak, że można oczekiwać, z dużym zaufaniem, że będzie istniała mała szansa na przeżycie mikroorganizmu po procesie sterylizacji. Rutynowa kontrola procesów sterylizacji dostarcza dowodów: dla działu sterylizacji w celu uwolnienia sterylizowanego wsadu, z wysokim stopniem zaufania dla końcowego użytkownika sterylizowanego pakietu, aby stosował produkt z zaufaniem, że został on poddany właściwemu procesowi sterylizacji dla ochrony pacjenta, personelu i szpitala. 3M oferuje szereg najwyższej jakości produktów do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji. Nowoczesne rozwiązania 3M pozwalają na uwolnienie wszystkich sterylizowanych wyrobów i materiałów z najwyższym prawdopodobieństwem osiągnięcia właściwego poziomu dekontaminacji. Również we wszystkich nagłych sytuacjach... 2 M.Tomczak - Fotolia.com

3 Kontrola sprzętu Właściwa kontrola urządzenia (sterylizatora) odgrywa zasadniczą rolę w monitorowaniu procesów sterylizacji i polega na sprawdzeniu działania każdego autoklawu, każdego dnia przed przystąpieniem do użytkowania go. Niezmiernie ważna jest ciągła kontrola elektronicznych rejestratorów i wskaźników sterylizatora podczas pracy sterylizatora. Przeprowadzenie sterylizacji w sterylizatorze parowym wymaga, aby każdy sterylizowany pakiet był poddany działaniu pary wodnej o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej temperaturze i czasie. W codziennej praktyce niemożliwa jest kontrola tych parametrów w każdym punkcie zamkniętej komory. Z tego powodu pomiar parametrów w komorze jest dokonywany poprzez elektroniczne lub fizyczne czujniki, które są zainstalowane w określonych punktach w sterylizatorze. Czujniki są połączone z rejestratorami, drukarkami i wyświetlaczami, które umożliwiają wstępne określenie efektywności działania sterylizatora. Wbudowane do sterylizatora czujniki i rejestratory ulegają z upływem czasu rozkalibrowaniu i nie zawsze zapewniają dokładne informacje. Niektóre czujniki wbudowane do sterylizatorów posiadają małą dokładność a część sterylizatorów starego typu nie posiada w ogóle rejestratorów. Elektroniczne i fizyczne czujniki w sterylizatorach nie zapewniają pomiarów pozostałości powietrza, penetracji czynnika sterylizującego i jakości pary wodnej. Tego typu informacje są zapewniane przez wskaźniki chemiczne typu Bowie-Dick a. 3M oferuje szereg produktów spełniających wymogi testów Bowie-Dick a i zapewniających wiarygodne i dokładne wyniki. Podstawową metodą sprawdzającą właściwe działanie sterylizatora parowego ze wstępną próżnią jest przeprowadzenie codziennego testu Bowie-Dick a. Test jest przeprowadzany każdego dnia, kiedy sterylizator jest użytkowany, zazwyczaj rano przed rozpoczęciem cykli klinicznych, po przeprowadzeniu cyklu rozgrzewającego komorę. Test Bowie-Dick a ma na celu wykazanie usunięcia powietrza i właściwej penetracji pary wodnej we wszystkich pakietach. W przypadku obecności powietrza lub gazów niekondensujących w komorze, z powodu niewystarczającego usunięcia powietrza, nieszczelności lub jeśli gazy te są wprowadzone do komory wraz z parą wodną, test Bowie-Dick a wykaże wynik nieprawidłowy. 3

4 3M Kontrola sprzętu Produkty 3M do przeprowadzenia testu Bowie-Dick a zapewniają równoważne działanie w stosunku do standardowego zestawu testowego Bowie-Dick a, opisanego w EN 285 i EN ISO ,-4. Są testowane i spełniają rygorystyczne wymogi metod testowych zgodnie z EN ISO ,-4 zapewniając wynik codziennego testu penetracji pary wodnej wymaganego w EN ISO (dawniej EN 554). 3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji 3M ETS to unikalny, niezależny od pracy sterylizatora przyrząd testowy do pomiaru parametrów fizycznych procesów sterylizacji parą wodną. W odróżnieniu od innych alternatywnych zestawów testowych typu Bowie-Dick a system ETS zapewnia obiektywny wynik, który nie wymaga interpretacji użytkownika i pozwala na natychmiastowe podjęcie decyzji o dopuszczeniu sterylizatora do pracy. Wynik testu Bowie-Dick a jest wyświetlany bezpośrednio po cyklu na rejestratorze danych 3M Unikalna technologia zapewnia również funkcję wczesnego ostrzeżenia, pozwalającą na wykrycie nawet niewielkich nieprawidłowości i zaplanowanie naprawy sterylizatora w dogodnym czasie. 3M Comply Arkusze i zestawy testowe typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku Oszczędność kosztów i nakładów pracy przy sporządzaniu zestawów standardowych. Powtarzalny wynik zapewnia łatwe wykrycie nieefektywnego procesu. Prosty odczyt na podstawie oceny zmiany zabarwienia arkusza. Wysoce zróżnicowane kolory eliminują błędy w interpretacji. Dostępna wersja z arkuszem wczesnego ostrzegania. Zapewnia dokładny pomiar temperatury, ciśnienia i czasu. Wykrywa gazy nie kondensujące obecne w komorze sterylizatora. Dokonuje dokładnej, komputerowej analizy efektywności procesu sterylizacji. Powtarzalny i nie wymagający interpretacji wynik. 4

5 3M Kontrola sprzętu 3M Data Logger 3M Data Logger to rejestrator czasu i temperatury do automatycznych myjek dezynfekcyjnych. Ocenia czyszczenie, dezynfekcję termiczną, płukanie i suszenie poprzez dokładny i niezależny pomiar temperatury i czasu. Kalkulacja A0600 / A03000 umożliwia pomiar letalności cyklu. Stosowany do walidacji (testy dopuszczenia i kwalifikacji działania) oraz podczas rutynowej kontroli myjek, bez względu na ich rodzaj (tunelowe, pracy ciągłej i pozostałe). Częstotliwość pomiarów ustawiana zgodnie z preferencją użytkownika. Wysoka dokładność pomiaru gwarantuje właściwą kontrolę procesu. Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta 5

6 Kontrola wsadu Kontrola wsadu to krytyczny element programu zapewnienia jakości sterylizacji. Kontrola wsadu zapewnia informacje na temat penetracji czynnika sterylizującego, efektywności bakteriobójczej danego procesu i wraz z pozostałymi elementami kontroli stanowi podstawę do zwolnienia wyrobów po sterylizacji. Kontrola wsadu polega na stosowaniu wskaźników biologicznych i/lub chemicznych umieszczonych w zestawach testowych (przyrządach testowych procesu) reprezentatywnych dla sterylizowanych wsadów. W zależności od rodzaju sterylizowanego wsadu zestawy mają odmienny wygląd i budowę, lecz zawsze powinny zapewniać określone, najlepiej największe utrudnienie dla penetracji czynnika sterylizującego. Wskaźniki biologiczne stosowane w kontroli wsadu określają aktualne działanie bakteriobójcze kontrolowanego cyklu. Jest to unikalne działanie i pozostałe rodzaje wskaźników pełnią jedynie rolę pomocniczą w określeniu prawidłowego działania sterylizatora. W kontroli rutynowej w celu określenia bakteriobójczego działania procesu sterylizacji wskaźniki biologiczne powinny być stosowane w każdym cyklu. Najwyższa wność Najnowsza technologia wskaźników o szybkim odczycie zapewnia ostateczny wynik potwierdzenia wzrostu bakterii już nawet po 1 godzinie inkubacji. Zastosowany system wykrywający pozwala na wcześniejsze wykrycie mniejszych nieprawidłowości w cyklu sterylizacji niż w przypadku stosowania tradycyjnych wskaźników fiolkowych. Ponadto wskaźniki biologiczne należy stosować zawsze w sytuacjach: po otrzymaniu nieprawidłowego wyniku wskaźnika biologicznego lub innego wskaźnika po naprawach i przeglądach sterylizatorów podczas testowania produktów (przy wprowadzaniu nowych produktów) podczas walidacji procesów sterylizacji jako element kontroli jakości. Kontrola biologiczna każdego cyklu to praktyczne rozwiązanie dla zapewnienia efektywnego procesu sterylizacji. 6

7 3M Kontrola wsadu Wskaźniki biologiczne zawierają wysoce oporne spory bakteryjne, których inaktywacja zapewnia informacje na temat efektywności bakteriobójczej kontrolowanego procesu. 3M Attest Rapid Readout System kontroli biologicznej o szybkim odczycie Jedyne prawdziwe wskaźniki biologiczne zapewniające wykrycie nieprawidłowego cyklu sterylizacji już po 30 minutach. W odróżnieniu od innych wskaźników, promowanych jako wskaźniki szybkiego odczytu, zapewnia wysoką czułość - wyższą niż systemy polegające na wykryciu zmiany zabarwienia pożywki czy to w inkubatorze czy też metodą wizualną. Czułość systemu Attest Rapid Readout do pary wodnej wynosi 100% po 3 godzinach inkubacji, inne wskaźniki, promowane jako wskaźniki szybkiego odczytu zgodnie z instrukcją producenta wymagają 10-godzinnej inkubacji i dopiero po tym czasie osiągają prawdopodobieństwo przynajmniej 97%, że otrzymany wynik jest prawdziwy. Automatyczny odczyt. Obiektywny wynik. Eliminacja interpretacji zmiany koloru i pomyłek z tym związanych. Ostateczny wynik kontroli potwierdzający zabicie bakterii po 1-3 (para) lub 4 godzinach (EO) pozwala efektywnie i racjonalnie monitorować każdy cykl i umożliwia uwolnienie sterylizowanych pakietów na podstawie odczytu wyniku, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów. Wynik nieprawidłowy jest wykrywany zazwyczaj już po 30 minutach, co praktycznie wyklucza wydanie niesterylnego materiału z działu sterylizacji. Dowód osiągnięcia działania bakteriobójczego z każdego cyklu: pozwala odeprzeć zarzuty nieprawidłowej sterylizacji zmniejsza ilość materiałów wycofywanych w przypadku wyniku nieprawidłowego mniejsze nakłady pracy skraca czas naprawy i wyłączenia sterylizatora z pracy po naprawie. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal 7

8 3M Kontrola wsadu Biologiczne przyrządy testowe procesu Biologiczne przyrządy testowe procesu (gotowe zestawy testowe ze wskaźnikiem biologicznym) zapewniają utrudnienie penetracji pary wodnej lub tlenku etylenu. Ich konstrukcja zapewnia standardowe utrudnienie za każdym razem, kiedy przeprowadzana jest kontrola, co gwarantuje powtarzalne wyniki. Stosowanie przyrządów testowych procesu oszczędza nakład pracy i czas na własnoręczne przygotowanie zestawów i eliminuje brak powtarzalności. 3M Attest System kontroli biologicznej Technologia wskaźników Attest gwarantuje otrzymanie rzetelnego wyniku już po godzinach inkubacji. Wskaźniki zawierają nie tylko spory bakteryjne ale również pożywkę bakteryjną, dzięki czemu możliwa jest inkubacja w podręcznym inkubatorze, bez potrzeby przekazywania wskaźnika do laboratorium. Odczyt wyniku kontroli polega na sprawdzeniu koloru pożywki. Zmiana koloru pożywki na żółty wskazuje na nieprawidłowy proces sterylizacji. Przyrządy spełniają wymogi AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) dla zestawów testowych zestaw 16 serwet płóciennych dla pary wodnej i narzędzi rurowych dla tlenku etylenu. Jednocześnie dzięki małym rozmiarom zestawy testowe oszczędzają cenną przestrzeń w komorze sterylizatora. Biologiczne przyrządy testowe dostępne są zarówno w wersji standardowej (3M Attest) jak i w wersji ze wskaźnikami o szybkim odczycie (3M Attest Rapid Readout). Do każdego zestawu testowego dodany jest pojedynczy wskaźnik kontrolny w celu kontroli żywotności spor. 8

9 3M Kontrola wsadu Chemiczne przyrządy testowe procesu cpcd przyrząd testowy procesu ze wskaźnikiem chemicznym przeznaczony jest do kontroli każdego cyklu sterylizacji ze wsadem narzędzi rurowych. Zapewnia powtarzalne utrudnienie penetracji pary wodnej i wczesne wykrycie gazów niekondensujących, nieprawidłowej próżni oraz dowodzi penetracji pary wodnej wewnątrz określonych (zbliżonych budową i parametrami technicznymi do cpcd) wyrobów i narzędzi rurowych. Przeprowadzone testy dowodzą, że 3M cpcd wykrywa nieodpowiednie usunięcie powietrza lub nieszczelności w pełnym załadunku komory. cpcd składa się długiego i wąskiego przewodu, który stanowi utrudnienie usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej do kapsuły ze wskaźnikiem chemicznym, umieszczonej na jego końcu. W celu optymalnej powtarzalności wyników przyrząd testowy jest przeznaczony do określonej ilości użyć. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal cpcd został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami EN Zgodnie z wymogami EN ISO systemy kontroli wsadu są określane, jako wskaźniki klasy 2 wskaźniki do testów specjalnych. Wymogi działania systemów kontroli wsadu nie zostały określone w normach EN i ISO. Stosowanie chemicznych przyrządów testowych nie zastępuje stosowania testu penetracji pary wodnej (testu Bowie-Dick a) ani stosowania wskaźników biologicznych ani wskaźników chemicznych. 9

10 Kontrola pakietu Kontrola pakietu polega na stosowaniu wskaźników chemicznych wewnątrz pakietów. Dzięki temu użytkownik sterylizowanych materiałów po otwarciu pakietu będzie miał dowód, że czynnik środek sterylizujący dotarł do wnętrza pakietu. Aby mieć pewność, że nastąpiła penetracja czynnika sterylizującego wewnątrz całego wsadu należy stosować wskaźniki chemiczne w każdym sterylizowanym pakiecie, tacy narzędziowej, torebce, kontenerze Każdy pakiet musi być poddany działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach. Te parametry to: para wodna tlenek etylenu nasycona para wodna stężenie EO czas wilgotność względna temperatura. czas temperatura. Kontrola pakietu to uzupełnienie kontroli wsadu, która przy użyciu wskaźnika biologicznego i/lub chemicznego określa aktualne działanie bakteriobójcze kontrolowanego cyklu (wskaźnik biologiczny) lub tylko penetrację czynnika sterylizującego do wnętrza przyrządu testowego w kontrolowanym cyklu (wskaźnik chemiczny). Ponieważ kontrola wsadu może nie wykryć błędów lokalnych w pojedynczych pakietach to najlepszą metodą wykrycia tych błędów jest stosowanie wskaźników chemicznych wewnątrz każdego pakietu. Problemy, które mogą spowodować nieefektywną sterylizację poszczególnych pakietów w komorze to: kieszenie powietrzne i/lub pozostałość powietrza w pakietach z powodu nieprawidłowo działającego systemu próżniowego, powietrza w przewodach doprowadzających, gazów niekondensujących w parze wodnej zbyt duży lub zbyt gęsto upakowany pakiet gorące suche powietrze sterylizacja plazmowa czas czas temperatura. obecność plazmy. sterylizacja parowo-formaldehydowa nasycona para wodna stężenie formaliny czas temperatura. nieprawidłowy np. zbyt gęsty załadunek komory niewłaściwe opakowanie sterylizowanych materiałów brak wstępnego nawilżenia / kondycjonowania przed sterylizacją pakietów sterylizowanych tlenkiem etylenu lub nieprawidłowe nawilżanie podczas cyklu wybór nieprawidłowych parametrów cyklu (czas temperatura) w stosunku do rodzaju załadunku. Którykolwiek z wyżej wymienionych problemów może prowadzić do niewłaściwej ekspozycji i braku sterylności pakietów. 10 Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta

11 Kontrola pakietu Wskaźniki chemiczne pozwalają użytkownikowi na wykrycie pojedynczego pakietu z całego załadunku, który nie był poddany ekspozycji w odpowiednich warunkach. Innowacyjne wskaźniki 3M: wykrywają błędy lokalne mierzą parametry krytyczne niezbędne do właściwej sterylizacji dostarczają informacji na temat jakości czynnika sterylizującego 2. O działaniu sekwencyjnym gdzie wskaźniki odpowiadają stopniowo na czas i warunki ekspozycji. Poszczególne pola wskaźnikowe zmieniają zabarwienie w różnych warunkach, zapewniając informację na temat czasu i temperatury ekspozycji przy jednoczesnej ocenie jakości pary wodnej. zapewniają informacje diagnostyczne. Wśród wieloparametrowych i zintegrowanych wskaźników 3M do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu wyróżniamy 3 podstawowe typy: 1. Z przesuwającą się substancją wskaźnikową wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia wynik oparty na działaniu wskaźnika biologicznego opisanego w normie EN ISO Działanie opiera się na wykorzystaniu zarówno procesu chemicznego jak i fizycznego, dzięki czemu odczyt wyniku nie wymaga interpretacji. 3. Działające na zasadzie zmiany zabarwienia to najpowszechniej stosowane wskaźniki. Wykorzystują substancję wskaźnikową naniesioną na pasek, która zmienia zabarwienie w przypadku ekspozycji w cyklu o określonych parametrach. 11

12 Wskaźniki do pary wodnej i tlenku etylenu Wskaźniki z przesuwającą się substancją wskaźnikową 3M Comply SteriGage 3M Comply Thermalog Naśladują zachowanie się wskaźnika biologicznego (EN ISO 11138) w cyklu sterylizacyjnym. Wrażliwe na wszystkie parametry krytyczne procesu sterylizacji. Nie wymagają interpretacji wyniku. Trwały, niezmienny w czasie wynik. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. 3M Kontrola pakietu Wskaźniki działające na zasadzie zmiany zabarwienia 3M Comply Wskaźniki emulacyjne Nowa grupa wskaźników, których działanie jest sklalibrowane w odniesieniu do ustawionych parametrów cyklu w sterylizatorze. W odróżnieniu od innych wskaźników emulacyjnych na rynku są to wysoce specyficzne wskaźniki zaprojektowane do stosowania tylko w jednym rodzaju cyklu (1 temperatura / 1 czas ekspozycji). Łatwa w interpretacji zmiana koloru wskaźnika i umieszczenie koloru standardowego eliminują błędy interpretacji. Wskaźniki o działaniu sekwencyjnym 3M Comply Steam-Clox Sekwencyjna zmiana zabarwienia poszczególnych pól wskaźnikowych. Specyficzne dla określonego cyklu. Zapewniają informacje diagnostyczne na temat jakości pary wodnej (mokra, przegrzana, prawidłowa). 3M Comply Wskaźniki wieloparametrowe Zdecydowana zmiana zabarwienia po ekspozycji. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej w celu monitorowania dużego obszaru pakietu. Perforacja pozwala na dobranie właściwego rozmiaru w zależności od wielkości pakietu. 12

13 3M Kontrola pakietu Inne metody sterylizacji Sterylizacja plazmowa Stosowany do kontroli wszystkich parametrów sterylizacji parą nadtlenku wodoru/plazmą (plazmą gazu). Stabilność substancji wskaźnikowej w świetle dziennym (wskaźnik nie zmienia zabarwienia pod wpływem ekspozycji na działanie światła). Łatwa w interpretacji zmiana zabarwienia wskaźnika dzięki zróżnicowanym kolorom. Wiarygodne i powtarzalne działanie. Sterylizacja parowo-formaldehydowa Paskowy wskaźnik do monitorowania penetracji w sterylizatorach parowo-formaldehydowych. Łatwa w interpretacji zmiana zabarwienia wskaźnika dzięki zróżnicowanym kolorom. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal 13

14 Kontrola ekspozycji Kontrola ekspozycji pozwala na bezpośrednie odróżnienie sterylizowanych pakietów od pakietów niesterylizowanych. Kontrola ekspozycji daje gwarancję operatorowi, że każdy pakiet został poddany ekspozycji, bez konieczności otwierania pakietu w celu sprawdzenia wskaźnika wewnętrznego lub poszukiwania pakietu wśród wyników kontroli wsadu. Umieszczone na zewnątrz pakietów wskaźniki chemiczne zmieniają zabarwienie pod wpływem ekspozycji na czynnik sterylizujący. Właściwa praktyka nakazuje, aby każdy sterylizowany pakiet posiadał wskaźnik ekspozycji. Rękawy i torebki sterylizacyjne zazwyczaj posiadają widoczny na zewnątrz wskaźnik chemiczny. Inne rodzaje opakowań sterylizacyjnych wymagają stosowania dodatkowych wskaźników. Najpowszechniej stosowanymi wskaźnikami ekspozycji są taśmy wskaźnikowe z nadrukowaną substancją chemiczną, która zmienia zabarwienie w określonych warunkach. Wskaźniki kontrolujące ekspozycję to zazwyczaj wskaźniki klasy 1 wg normy PN-EN ISO :2005. Jednak należy pamiętać, że wskaźnik klasy 4 lub 5 lub 6, zastosowany na zewnątrz sterylizowanego pakietu będzie również pełnił rolę sprawdzianu i nie zapewnia bardziej złożonych informacji takich, jakie można otrzymać po włożeniu wskaźnika do środka pakietu. Taśmy wskaźnikowe 3M Comply to złoty standard dla wszystkich producentów taśm. Zastosowane kleje zapewniają wysoką przylepność do pakietów i gwarantują, że nie odkleją się w trakcie sterylizacji. Dostępne są taśmy do opakowań jedno- lub wielokrotnego użytku. Innym rozwiązaniem są różnego rodzaju metki z substancją wskaźnikową, które pozwalają na oznaczanie pakietów. W chwili obecnej dostępne są różne rodzaje taśm wskaźnikowych, np. z mocnym klejem do opakowań jednokrotnego użytku lub przeznaczone do opakowań wielokrotnego użytku z klejem wystarczająco mocnym, aby zamknąć pakiet i jednocześnie łatwym do odklejenia bez pozostałości. Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta 14

15 3M Kontrola ekspozycji 3M Comply Etykiety do kontenerów Nie pozostawiają pozostałości kleju na kontenerach, co oszczędza czas i energię na żmudne czyszczenie. Taśmy i metki wskaźnikowe zapewniają szybką i łatwą identyfikację sterylizowanych pakietów oraz zabezpieczają przed zwolnieniem niesterylizowanych pakietów do użytkowania, co zwiększa zaufanie do działu sterylizacji. Wysoka przylepność zapobiega odklejaniu się etykiet w trakcie cyklu. Przezroczyste etykiety pozwalają na kontrolę miejsca zamknięcia. Można na nich pisać długopisem lub przyklejać do nich metki. 3M Comply Taśmy wskaźnikowe Wytrzymałe taśmy o wysokiej przylepności. Możliwość pisania bezpośrednio na taśmach. Dostępne w różnych szerokościach. 3M Comply Ochraniacze narzędzi Monitorują ekspozycję na parę wodną, tlenek etylenu, gorące suche powietrze lub plazmę gazu. Zabezpieczają narzędzia przed uszkodzeniem w przypadku np. upuszczenia na twarde podłoże. Zapobiegają uszkodzeniu opakowania przez ostre i kanciaste narzędzia. Zapewniają prawidłową penetrację pary wodnej i tlenku etylenu dzięki utrzymywaniu narzędzi w pozycji otwartej. Posiadają wskaźnik chemiczny do pary wodnej i tlenku etylenu w celu kontroli ekspozycji. 15

16 Rejestr cykli Standardy sterylizacji zobowiązują personel przeprowadzający proces sterylizacji do ustanowienia i dokładnego przestrzegania wszystkich norm i standardów, które gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. A także do prowadzenia rejestru sterylizowanych materiałów, metod ich sterylizacji, wyników kontroli. Rejestr cykli stanowi dowód sterylizacji wyrobów medycznych i zawiera wyniki kontroli efektywności procesu sterylizacji (fizyko-chemicznej i biologicznej). Prawidłowy rejestr pozwala na dokumentację całego procesu sterylizacji. Powinien pozwalać na wyśledzenie drogi wstecz każdego pakietu z oddziału aż do momentu sterylizacji. 3M Comply Metki do oznaczania pakietów Metki pozwalają na oznaczenie każdego pakietu przy użyciu metkownicy, która jest jednocześnie aplikatorem. Dwurzędowy zapis pozwala na zróżnicowanie każdego pakietu, przypisanie go do danego sterylizatora i danego cyklu oraz podanie daty ważności danego pakietu. Różne kolory metek mogą być stosowane do odróżnienia poszczególnych oddziałów. 3M Rejestr cykli 3M Comply Karty do opisu cyklu Dowód kontroli chemicznej procesu (liniowy wieloparametrowy wskaźnik chemiczny) Dokumentacja procesu: data numer sterylizatora numer cyklu czas ekspozycji (od do i całkowity) temperatura cyklu ilość pakietów wynik kontroli biologicznej wynik kontroli dodatniej wskaźnika biologicznego ilość, rodzaj i przeznaczenie sterylizowanych pakietów temperatura i czas degazacji (EO) miejsce na wklejenie naklejek ze wskaźników biologicznych. 16

17 3M Opakowania sterylizacyjne Pakowanie jest jednym z pięciu podstawowych etapów obróbki sterylizowanych narzędzi i materiałów: mycie i dezynfekcja, przygotowanie i pakowanie, sterylizacja, przechowywanie, użycie. Efektywność procesu sterylizacji zależy między innymi od rodzaju opakowania, procedury pakowania i załadowania komory sterylizatora. Wybór właściwego rodzaju opakowania i jego prawidłowe użycie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej sterylizacji i zachowania sterylności. Opakowania sterylizacyjne muszą być dobrane do metody sterylizacji, zabezpieczać narzędzia i materiały podczas sterylizacji, zapewniać usunięcie powietrza z pakietu i penetrację czynnika sterylizującego, zapewniać sterylność podczas przechowywania i transportu, zapewniać aseptyczną prezentację zawartości pakietu. 3M Steri-Green Sterylizacyjny papier krepowany Papier sterylizacyjny Steri-Green, produkowany z celulozy najwyższej jakości, jest przeznaczony do pakowania materiałów przeznaczonych do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Zmniejsza skraplanie się wody na narzędziach sterylizowanych parą wodną. Umożliwia przenikanie gazów i pary wodnej (czynników sterylizacyjnych) a uniemożliwia przenikanie mikroorganizmów do wnętrza. Odporność papieru na proces sterylizacji zapewnia długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanych materiałów. Papier jest niepylący i antystatyczny, co zmniejsza ryzyko skażenia przy otwieraniu pakietu. Papier Steri-Green posiada gramaturę 60 g/m 2, która jest optymalna dla krepowanego papieru sterylizacyjnego i zapewnia łatwość składania i pakowania. Spełnia wymogi PN-EN ISO , PN-EN 868-1, -2. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal Nr katalogowy Rozmiar Ilość arkuszy w opakowaniu CGM cm x 30 cm 2000 CGM cm x 40 cm 500 CGM cm x 50 cm 500 CGM cm x 60 cm 500 CGM cm x 75 cm 250 CGM cm x 90 cm 250 CGM cm x 100 cm 250 CGM cm x 120 cm

18 3M Steri-Blu Włóknina sterylizacyjna Opakowania sterylizacyjne Steri-Blu to syntetyczna włóknina sterylizacyjna w kolorze niebieskim stosowana do pakowania materiałów poddawanych sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i radiacyjnej. Struktura włókniny umożliwia przenikanie tlenku etylenu i pary wodnej (czynników sterylizacyjnych) a uniemożliwia przenikanie mikroorganizmów do wnętrza. Bardzo wysoka odporność włókniny na proces sterylizacji zapewnia długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanych materiałów. Włóknina posiada zwiększoną wytrzymałość na rozrywanie, przepuklenie i dziurawienie na sucho i mokro. Włóknina jest niepyląca i antystatyczna, co zmniejsza ryzyko skażenia przy otwieraniu pakietu. Bardzo miękka włóknina zapewnia łatwość pakowania poddawanych sterylizacji materiałów i obniża ryzyko przedziurawienia podczas transportu i dotykania pakietu. Jest odporna na nasiąkanie wodą i alkoholem. Perfekcyjnie dobrana gramatura włókniny (57g/m2) zapewnia barierę dla mikroorganizmów a jednocześnie gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Spełnia wymogi PN-EN ISO , PN-EN 868-1, -2. Nr katalogowy Rozmiar Ilość arkuszy w opakowaniu TNT cm x 40 cm 500 TNT cm x 50 cm 500 TNT cm x 60 cm 500 TNT cm x 75 cm 250 TNT cm x 90 cm 250 TNT cm x 100 cm 250 TNT cm x 120 cm 100 TNT cm x 137 cm 100 Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta 3M Steri-Dual ECO Rękawy i torebki papierowo-foliowe 3M Steri-Dual ECO to najwyższej jakości papierowo-foliowe opakowania sterylizacyjne przeznaczone do stosowania w sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i parowo-formaldehydowej. Spełniają wymogi najnowszych standardów dotyczących opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych i wskaźników chemicznych: PN-EN ISO ,-2: 2006 oraz PN-EN ISO :2005. Wielowarstwowa folia posiada podwyższoną wytrzymałość na rozciąganie i przedarcie. Specjalny proces produkcji folii zapewnia wysoką elastyczność i trwałość. Wysokiej wytrzymałości papier medyczny posiada podwyższoną odporność na przesiąkanie. Długie włókna celulozowe zapewniają wysoką odporność na uszkodzenie mechaniczne oraz czyste bezpyłowe otwarcie. Szeroki zgrzew w opakowaniach (płaskich i z fałdą) posiada najwyższą wytrzymałość. Wszystkie oznaczenia oraz wskaźniki chemiczne umieszczone na papierze po folią, poza przestrzenią pakowania, zapewniają łatwą i szybką identyfikację wyrobu i procesu. 18

19 Nr katalogowy Rozmiar Ilość szt. w opakowaniu Rękawy płaskie cm x 200 m ,5 cm x 200 m cm x 200 m cm x 200 m cm x 200m cm x 200 m cm x 200 m cm x 200 m cm x 200 m 2 Rękawy z zakładką ,5 cm x 25 mm x 100 m cm x 50 mm x 100 m cm x 50 mm x 100 m cm x 55 mm x 100 m cm x 65 mm x 100 m cm x 80 mm x 100 m cm x 80 mm x 100 m cm x 80 mm x 100 m 2 Torebki z zakładką ,5 cm x 35 mm x 22,5 cm cm x 40 mm x 19,5 cm cm x 40 mm x 30 cm cm x 40 mm x 19,5 cm cm x 40 mm x 30cm cm x 50 mm x 40 cm cm x 50 mm x 46 cm cm x 50 mm x 30 cm cm x 50 mm x 39 cm cm x 55 mm x 50 cm cm x 50 mm x 39 cm cm x 60 mm x 39 cm cm x 80 mm x 55 cm cm x 90 mm x 45 cm 1000 Nr katalogowy Rozmiar Ilość szt. w opakowaniu Torebki płaskie cm x 19,5 cm ,5 cm x 15 cm ,5 cm x 19,5 cm ,5 cm x 25 cm ,5 cm x 30 cm ,5 cm x 39 cm cm x 15 cm cm x 19,5 cm cm x 25 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 57 cm cm x 19,5 cm cm x 25 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 25 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 50 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 57 cm cm x 39 cm cm x 45cm cm x 45 cm cm x 55 cm

20 Informacje dla zamawiających Kontrola sprzętu Nr katalogowy / Nazwa Opis Metoda sterylizacji Ilość sztuk w opakow. handlowym Strona elektroniczny system testujący rejestrator / przekaźnik 3M 4108 / 4109 / 4110 ETS para wodna 1 / 1 / 1 4 danych / oprogramowanie rejestrator czasu i temperatury do myjek dezynfekcyjnych 3M 4020 / 4021 / 4022 Data Logger myjki dezynfekcyjne 1 / 1 / 1 5 rejestrator / interfejs / oprogramowanie pakiet typu Bowie-Dick a jednorazowego użycia wysokiej 3M 1300 Comply para wodna 20 4 czułości (laminacja) pakiet typu Bowie-Dick a jednorazowego użycia wysokiej 3M 1301 Comply para wodna 20 4 czułości pakiet typu Bowie-Dick a jednorazowego użycia 3M 00135LF Comply para wodna 80 4 z arkuszem wczesnego ostrzegania 3M 00130LF arkusz testowy jednokrotnego użytku bezołowiowy para wodna 50 4 Kontrola wsadu 3M 1291 / 1292E Attest Rapid Readout wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie para wodna 50 7 biologiczny przyrząd testowy o szybkim odczycie/ 3M 1296 Attest Rapid Readout para wodna 25/25 7 wskaźniki kontrolne 3M 290 Attest autoczytnik z inkubatorem para wodna 1 7 3M 1294 Attest Rapid Readout wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie tlenek etylenu 50 7 biologiczny przyrząd testowy o szybkim odczycie/ 3M 1298 Attest Rapid Readout tlenek etylenu 25/25 7 wskaźniki kontrolne 3M 290G Attest autoczytnik z inkubatorem tlenek etylenu 1 7 3M 1262 / 1262P Attest wskaźnik biologiczny para wodna 100 / M 1276 Attest biologiczny przyrząd testowy/wskaźniki kontrolne para wodna 25/25 7 inkubator do wskaźników biologicznych 3M 118 / 128 Attest para wodna 1 / 1 7 pojemność 14 / 28 fiolek 3M 1264 / 1264P Attest wskaźnik biologiczny tlenek etylenu 100 / M 1278 Attest biologiczny przyrząd testowy/wskaźniki kontrolne tlenek etylenu 25/25 7 inkubator do wskaźników biologicznych 3M 119 / 129 Attest tlenek etylenu 1 / 1 7 pojemność 14 / 28 fiolek inkubator do wskaźników biologicznych dwuzakresowy para wodna / tlenek 3M 131 Attest 1 7 pojemność 2 x 14 fiolek etylenu 3M 1210A Comply cpcd 134 C/3.5 min para wodna przyrząd 9 3M 1210B Comply cpcd 134 C/3.5 min para wodna przyrząd 9 3M 1211 Comply cpcd 134 C/5.3 min para wodna przyrząd 9 3M 1212 Comply cpcd 134 C/7.0 min para wodna przyrząd 9 3M 1214 Comply cpcd 134 C/18.0 min para wodna przyrząd 9 Kontrola pakietu 3M 1243A / 1243B Comply SteriGage integrator chemiczny para wodna 500 / M 1244 Comply SteriGage integrator chemiczny tlenek etylenu M 2134MM Comply Thermalog integrator chemiczny para wodna M 2524MM Comply Thermalog integrator chemiczny tlenek etylenu 250 3M / Comply Steam-Clox wskaźnik sekwencyjny: 121 C / 134 C para wodna M 1250 Comply wskaźnik liniowy para wodna M 1251 Comply wskaźnik liniowy tlenek etylenu M 6601 Comply wskaźnik punktowy emulacyjny 134 C / 4 min para wodna M 6602 Comply wskaźnik punktowy emulacyjny 134 C / 7 min para wodna M 1248 Comply wskaźnik liniowy plazma gazu parowoformaldehydowa 3M 1258 Comply wskaźnik liniowy Kontrola ekspozycji 3M 1222CH Comply metka do kontenerów para wodna taśma wskaźnikowa, długość: 50m, 3M / Comply para wodna 36/48 14 szerokość: 2,5cm / 1,9cm 3M N / N / N taśma wskaźnikowa, długość: 55m, para wodna 36/18/24 14 Comply szerokość: 1,25cm / 2,5cm / 1,9cm taśma wskaźnikowa, długość: 55m, 3M N / N Comply para wodna 18/24 14 szerokość: 2,5cm / 1,9cm taśma wskaźnikowa, długość: 55m, 3M / Comply tlenek etylenu 36/24 14 szerokość: 1,25cm / 1,9cm 3M N Comply taśma wskaźnikowa, długość: 50m, szerokość: 1,9cm gorące suche powietrze M 2836/1,9 taśma bez wskaźnika ochraniacze do narzędzi, rozmiar: para wodna / tlenek 3M / / Comply x12,5cm / 8,9 x 16,8 cm / 14 x 24 cm etylenu Rejestr cykli 3M 1252 / 1254 Comply karta do opisu cyklu para wodna/tlenek etylenu M 1257 Comply metki dwurzędowe wszystkie 12 rolek 15 Informacji udziela: 3M Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka Nadarzyn Tel. (0-22) Fax (0-22) M, Comply, Attest są znakami towarowymi firmy 3M 3M 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

3M Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta

3M Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta 3M Systemy monitorowania procesów sterylizacji 3M Sterylizacja Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta Jakość procesu sterylizacji Procesy sterylizacji, zgodnie z definicją zawartą w normach europejskich

Bardziej szczegółowo

J. m. Ilość Cena jednost. Netto w zł

J. m. Ilość Cena jednost. Netto w zł Załącznik Nr 2/1 PAKIET 1: Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 1 Naboje gazowe do zastosowania w sterylizatorze STERI-VAC 5XL-PD, zawierające 100% tlenku etylenu,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot. J. m. Ilość Cena zamówienia

Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot. J. m. Ilość Cena zamówienia Załącznik Nr 2/1 L. p. Pakiet nr 1 - Materiały do sterylizacji tlenkiem etylenu, testy, taśmy. Kod CPV 33191100-6 Przedmiot J. m. Ilość Cena jednost. Wartość brutto w zł [(kol. 6 x kol. 7) + kol. 6] 1

Bardziej szczegółowo

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji 3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji 3M Sterylizacja Precyzja Rewolucja w monitorowaniu procesów sterylizacji 3 3M ETS Elektroniczny system testujący 3M ETS Elektroniczny system testujący

Bardziej szczegółowo

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM Pakiet 1 Papier do sterylizacji załącznik nr 1 do swiz formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Lp Parametry Jm Ilość Papier krepowany I generacja włókno celuzowe o gramaturze 60g/m 2 Spełniające normę

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł Załącznika Nr 2/1 PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji netto Nr katalogowy / 1. Chemiczny test wieloparametrowy szt. 30 000 do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu temperatury

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia Wmagane parametry Pakiet Nr 1 poz. 1-10 Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m 2, o dużej wytrzymałości na wilgoć i

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent J.m. Cena brutto w zł jednostkowa Wartość brutto w opakowania

Bardziej szczegółowo

...data i podpis Wykonawcy

...data i podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent j.m Cena jednostkowa Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Papier krepowany

Bardziej szczegółowo

Wartość netto. Cena jedn. brutto. Stawka VAT. Wartość brutto

Wartość netto. Cena jedn. brutto. Stawka VAT. Wartość brutto Pak Nr 1. - Wskaźniki, opakowania do sterylizacji 1 Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci op. 20 pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie

Bardziej szczegółowo

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI

PAKIET I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PAKIET I OPAKOWANIA DO TERYLIZACJI Asortyment / wskaźnik Rozmiar I. Rękaw papierowo- foliowy (mm x mb) 1 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki 0 x 00 Rolka 10 Rękaw papierowo- foliowy, EO Bez zakładki

Bardziej szczegółowo

3M Infection Prevention Solutions. Monitorowanie procesu sterylizacji. Benek Civelek

3M Infection Prevention Solutions. Monitorowanie procesu sterylizacji. Benek Civelek Monitorowanie procesu sterylizacji Benek Civelek Warunki sterylizacji Warunki sterylizacji parą wodną: 100 % nasyconej pary wodnej Zadana temperatura, na przykład 134 C Odpowiednio długi czas procesu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy

F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2. Ilość na. Wartość Katalogowy. 18 m-cy F O R M U L A R Z C E N O W Y załącznik nr 2 Pakiet nr 1 Sprzęt jednorazowego użytku do sterylizacji Lp Asortyment J.m. netto 1 Kwota VAT./rolki Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska,

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązanie kontroli Bowie & Dick

Nowe rozwiązanie kontroli Bowie & Dick Bowie & Dick AB100 - codzienna kontrola penetracji pary i usuwania powietrza zgodnie z wymogami PN-EN ISO 11140-4 Ewelina Krasoń & Media-MED Sp. z o.o. www.media-med.pl www.media-med.pl Trudności w skutecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 Testy kontrolujące procesy sterylizacji L.p. Opis wyrobu 1. Ampułkowy wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Produkty dla Szpitali

Produkty dla Szpitali Produkty dla Szpitali Opakowania medyczne Systemy wskaźników testowych Akcesoria do sterylizacji Akcesoria higieny Alfa-med Mirosław Borecki ul.wojciechowskiego 48 71-476 Szczecin tel.+48 607 06 48 47

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto

Cena netto 1 szt./rolki. Wartość netto Formularz cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 7 Akcesoria do sterylizacji Taśma samoklejąca bez wskaźnika, super 1 mocna, niebieska, 19 mm/55m 60 szt 1 szt./rolki Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 2 UWAGA! FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach danej pozycji i podpisane przez osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do siwz Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. % VAT VAT brutto Producent / nr katalogowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Test symulacyjny

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Wartość netto w zł. Wartość podatku VAT

Grupa 1. Wartość netto w zł. Wartość podatku VAT Grupa 1 Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Nr katalogowy Ilość Cena jedn. VAT Producent netto Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość brutto 1 Papier krepowany biały 400 mm x 400 mm 2 Papier krepowany

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań, testów, taśm i naboi do sterylizacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 361021-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

... podpis Wykonawcy

... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 sterylizacji parą wodną o gramaturze

Bardziej szczegółowo

handlowa VAT % Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 50 mm x 200 m Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 75 mm x 200 m

handlowa VAT % Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 50 mm x 200 m Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rozm. rolka 75 mm x 200 m Kod CPV 33198000-4 PAKIET I dostawa opakowań sterylizacyjnych Lp Nazwa asortymentu j.m. Cena Średnie Wartość netto Stawka Wartość brutto Nazwa Producent jednostkowa zużycie VAT % handlowa netto za 1 rok

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Pakiet I Lp. Opis asortymentu j.m. Kod CPV Cena jedn.netto FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Średnie zużycie za netto 2 lata 1 Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rolka 30 rozm.50 mm x 200

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Na skuteczną sterylizację składa się wiele czynników: odpowiedni sprzęt w gabinecie, prawidłowe postępowanie, odpowiednie opakowanie i ułożenie

Bardziej szczegółowo

Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni

Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni Systemy bariery sterylnej i wyroby dla szpitali, stomatologii i pralni Przezroczyste torebki & rękawy S Torebki płaskie Do pakowania pojedynczych narzędzi, małych zestawów i innych wyrobów. Size (mm) S

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany

Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany Pakiet nr 4 Sporal S na 24 m-ce. Zmodyfikowany Przedmiotu 1 Sporal S szt. 160 słownie złotych:.... brutto słownie złotych:.. .... Pakiet nr 5 Rękaw papier folia; torebki papierowo-foliowe na 24 m-ce. Zmodyfikowany

Bardziej szczegółowo

3.Test kontroli zgrzewu. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii. 3 opakowania x 250szt.

3.Test kontroli zgrzewu. Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, 180mm w postaci arkusza bez folii. 3 opakowania x 250szt. Zał.3 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I 1.Papier krepowany Papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m2. Karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie przez dystrybutora, zgodność z

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Załącznik 1 Nazwa firmy, adres, NIP: FORMULARZ OFERTY CENOWEJ...... PAKIET 1 WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI PAROWEJ. L.P ASORTYMENT 1. Wieloparametrowy test do kontroli sterylizacji paraformaldehyd.

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto w złotych

Cena jednostkowa netto w złotych PAKIET 1 Załącznik nr 6 Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parowej tlenkiem etylenu, z samoprzylepnym paskiem, zgodne z normą PN EN ISO 11607 i PN EN 868, gramatura min 60g/m2, wszystkie napisy

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o.

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o. Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji Piotr Jasiński Skuteczna kontrola Magazyn/ Wydawanie materiału Dokumentacja procesu Zabieg Transport Pojemniki transportowe Sterylizacja Wskaźniki chemiczne Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/ZP-26/D/9/15 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 19.05.2015r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

I. OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE

I. OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE 1. Rękawy papierowo foliowe do sterylizacji parą wodną. Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej i formaldehydem, zgodny z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa

FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 2 UWAGA! FORMULARZ CENOWY OFERTY - Szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach danej pozycji i podpisane przez osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 5 do SIWZ ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Nazwa firmy:..

Bardziej szczegółowo

Pruszków: Dostawa materiałów do sterylizacji. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Pruszków: Dostawa materiałów do sterylizacji. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 8 2016-05-05 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpk.pl Pruszków: Dostawa materiałów do sterylizacji. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie Znak sprawy: SZP/380/16/08 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut, dnia 08-05-2008r. Do: WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia (poniŝej

Bardziej szczegółowo

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 14.12.2012 LICZBA STRON: 5

SPZO Z WIADOMOŚĆ DATA: 14.12.2012 LICZBA STRON: 5 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Formularz cenowy SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STERYLIZACJA Załącznik nr 4 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Część numer 1 STERYLIZACJA PAROWA Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

postępowania DZ/04/2014

postępowania DZ/04/2014 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM 05-09 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65 fax. (0-) 751 7 07, tel. (0-) 765 71 00 NIP: 118-134-98-98

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 30.09.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby...

Bardziej szczegółowo

Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową

Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy materiałów

Bardziej szczegółowo

System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych. Elżbieta Kutrowska

System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych. Elżbieta Kutrowska System kontroli technologii wytwarzania sterylnych wyrobów medycznych Elżbieta Kutrowska Wyrób sterylny To wyrób nie zawierający drobnoustrojów zdolnych do życia Teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do ogłoszenia Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn.

FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do ogłoszenia Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. FORMULARZ CENOWY - testy do sterylizacji ZADANIE NR 1 Załącznik nr 2 do ogłoszenia Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto % VAT Wartość VAT Wartość brutto Producent / nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterylizacji parą wodną

Podstawy sterylizacji parą wodną Podstawy sterylizacji parą wodną Grzegorz Cacko Getinge Poland Sp. z o.o. Page 1 O czym będzie mowa... Sterylizacja wstęp teoretyczny Kilka słów o parze nasyconej Przebieg procesu sterylizacji parowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012]

Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012] Poznań, dnia 14-09-2012 EZ/350/100/2012/ 1172 Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Dotyczy: Zakup i dostawa opatrunków [350/100/2012] Wielkopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/3806/2008 r. Oleśnica, dnia 17 grudnia 2008 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań, testów, taśm, i

Bardziej szczegółowo

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński

MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060. Mgr Jarosław Czapliński MAŁE STERYLIZATORY PAROWE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NORMY PN-EN ISO 13060 Mgr Jarosław Czapliński STERYLIZACJA PAROWA Jedna z najstarszych metod sterylizacji 1881 r. Robert Koch w Berlinie STERYLIZACJA PAROWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersalność i wszechstronność. 3M Steri-Vac System sterylizacji niskotemperaturowej. Bezpieczeństwo sterylizowanych narzędzi i materiałów

Uniwersalność i wszechstronność. 3M Steri-Vac System sterylizacji niskotemperaturowej. Bezpieczeństwo sterylizowanych narzędzi i materiałów Uniwersalność i wszechstronność Każdy wyrób medyczny, bez względu na kształt, wielkość, długość i materiał, z którego jest wykonany może być sterylizowany w sterylizatorze Steri-Vac. Najwszechstronniejsze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent

Lp. Nazwa towaru Ilość jednostkowa Wartość brutto VAT w % Nr katalogowy Producent Załącznik nr 1 PAKIET NR 1 Wymagania dotyczące rękawów papierowo-foliowych bez zakładki ( bez fałdy), rękawów foliowo-papierowych z zakładką ( z fałdą) oraz torebek foliowo-papierowych płaskich: 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006. Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy.

Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006. Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy. Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, na dostawę artykułów do sterylizacji.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2

Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2 Numer referencyjny sprawy: ZA/1/3/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr... do umowy nr... (pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia.... Formularz cenowo techniczny dla zadania nr 2 1. Wykonawca gwarantuje,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia r AG.Z Dotyczy : odpowiedzi na pytanie.

Zamość, dnia r AG.Z Dotyczy : odpowiedzi na pytanie. AG.Z.2150.10.2.2015 Zamość, dnia 16.03.2015 r Dotyczy : odpowiedzi na pytanie. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW FORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZAKUP I SYSTEMATYCZNA DOSTAWA MATERIAŁÓW STERYLIZACYJNYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. FORMULARZ OFERTY CENOWEJ Nazwa firmy:.. Proponujemy wskaźniki, materiały

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU

KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji KONTROLA I DOKUMENTACJA PROCESÓW DEKONTAMINACYJNYCH W ŚWIETLE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WALDEMAR OLSZAK Stare Jabłonki 03.-06.10.2009r.

Bardziej szczegółowo

Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii

Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii Anna Bojanowska- Juste Wielkopolskie Centrum Onkologii System Komputerowy Zarządzający obiegiem narzędzi chirurgicznych i innych materiałów sterylnych - pomaga placówce medycznej wykazać wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH. Małgorzata Nowicka REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH Małgorzata Nowicka Regulacje prawne w zakresie użytkowania wyrobów medycznych znajdują się w trzech aktach prawnych: Ustawa o wyrobach medycznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 231875-2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

Numer ogłoszenia: 231875-2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 227019-2013 z dnia 2013-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamienna Góra Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej z fizeliny i obłożeń. Zakres zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 90/385/EWG

Dyrektywa 90/385/EWG Dyrektywa 90/385/EWG Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (20013/C

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 21.10.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sterylizatora plazmowego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta. Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta. Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Postępowanie z wyrobami medycznymi a bezpieczeństwo pacjenta Elżbieta Kutrowska SP ZOZ MSWiA w Gdańsku Wyrób sterylny Jest to wyrób wolny od zdolnych do życia drobnoustrojów Proces wytwarzania wyrobu sterylnego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji.

Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15 Dotyczy : dostawy rękawów, wskaźników i papieru krepowego do sterylizacji. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 21.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/71/15

Bardziej szczegółowo

Stawka VAT. Cena jednostkowa brutto

Stawka VAT. Cena jednostkowa brutto Grupa I Załącznik nr 5 do SIWZ SZW/NZ/2269-52/PN/2013 l.p. Przedmiot zamówienia J.m. ilość OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Cena jednostkowa brutto Pakiet I PAPIER KREPOWANY Stawka VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową

Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy materiałów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH PODSTAWOWE CECHY TECHNOLOGII jest technologią zamkniętą z wymuszonym napowietrzaniem wsadu oraz z filtrowaniem powietrza procesowego umożliwiającym: ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-11-26 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI Z ZAKRESU STERYLIZACJI

CENNIK USŁUGI Z ZAKRESU STERYLIZACJI CENNIK USŁUGI Z ZAKRESU STERYLIZACJI ADRES, TELEFON, E-MAIL ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel.: 059 84 60 131 e-mail: sterylizacja@szpital.slupsk.pl I. Sterylizacja parowa obejmująca cały proces technologiczny

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak

WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI. 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak WSKAZANIA MERYTORYCZNE I ZALECENIA O CHARAKTERZE NORMATYWNYM W PRAKTYCZNEJ STERYLIZACJI 5.2011 r. dr n. med. Barbara Waszak Wybrane krajowe regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Znak sprawy: ZP/24/31/2017/PN/24 Zabrze, 10.05.2017r Dyrektor dr n. med. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013.

dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków 88/2013. Poznań, dnia 2013-08-13 EZ/350/88/2013/ 1002 Wg rozdzielnik: Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup i dostawa opatrunków

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

WYJAŚNIENIE treści SIWZ Włocławek, dnia 18.11.2008r. DIZ/ 34/2008 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacjo ogłoszonego w BZP z dnia 05.11.2008r pod numerem 301223-2008

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia

FORMULARZ OFERTOWY. Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Niniejsza oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/09/2016/BIOOPA z dnia. dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu Opracowanie innowacyjnej metody

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Sandomierz 03.06.2015 r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę obłożeń, znak PN/13/2015 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku

Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku Bezpieczeństwo stosowania sprzętu jednorazowego użytku Endoskopia w XXI wieku to podstawowa metoda diagnostyki i leczenia wielu chorób wymagająca stosowania nowego skomplikowanego instrumentarium, które

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto

Lp. Opis asortymentu Jednostka miary. Ilość zamawiana. Nazwa oferow. asortymentu/ Producent/ Nr katalogowy. Cena jednostkowa brutto Produkty medyczne opatrunkowe i pielęgnacyjne, obłożenia pola operacyjnego, fartuchy chirurgiczne. Zamawiający wymaga aby wyroby z gazy (kompresy, gaza jałowa, serwety operacyjne) traktować jako wyrób

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i dokumentowanie procesów sterylizacji

Monitorowanie i dokumentowanie procesów sterylizacji Monitorowanie i dokumentowanie procesów sterylizacji GIŻYCKO, 13 LUTY 2015 (PIĄTEK) 2015 03 04 STERIGAT sp. z o.o. 1 HISTORIA Rok założenia 2009 r. Największy na terenie Polski dystrybutor takich firm

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Podstawy dezynfekcji i sterylizacji Poradnik dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy Opracował: Kierownik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI. 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl

DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI. 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl DOKUMENTACJA PROCESU DEKONTAMINACJI 2014 ELMI Systemy Automatyki www.elmi.pl DOKUMENTOWANIE WYMOGI PRAWNE Szpital ma obowiązek prawny wykazać skuteczność całego procesu dekontaminacji, któremu poddawane

Bardziej szczegółowo

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni. ZPZ-01/01/16

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni. ZPZ-01/01/16 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni. ZPZ-01/01/16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa netto ZOZ/DO/OM/ZP/04/14 Załącznik nr 8 arkusz cenowo kosztorysowy obłoŝenia pola operacyjnego ZOZ Busko Zdrój 2014 Lp. Nazwa Ilość 1. 2. Zestaw do zabiegów ginekologicznych, jałowy, wysterylizowany w EO, na

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 30.8.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 262/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej - znak sprawy 2/ZP/2015

Bardziej szczegółowo

PLASMED. niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe

PLASMED. niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe PLASMED niskotemperaturowe sterylizatory plazmowe Jak działa system PLASMED? plazma z rodnikami H 2 O 2 komora sterylizacyjna HO HO HOO HOO HO H H O HOO HO HO: rodnik hydroksylowy, HO 2 : rodnik hydroperoksylowy

Bardziej szczegółowo