Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy monitorowania procesów sterylizacji. 3M Sterylizacja. Obiektywny. wynik. Bezpieczeństwo pacjenta"

Transkrypt

1 Systemy monitorowania procesów sterylizacji 3M Sterylizacja Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta

2 Jakość procesu sterylizacji Procesy sterylizacji, zgodnie z definicją zawartą w normach europejskich serii PN-EN 29000, są uznane jako procesy specjalne, tzn. takie, których rezultatów nie można w pełni zweryfikować, na przykład poprzez badanie produktu końcowego. Spis treści Jakość procesu sterylizacji 2 Kontrola sprzętu 3 3M Kontrola sprzętu 4 Kontrola wsadu 6 3M Kontrola wsadu 7 Kontrola pakietu 10 3M Kontrola pakietu 12 Kontrola ekspozycji 14 3M Kontrola ekspozycji 15 Rejestr cykli 16 3M Rejestr cykli 16 Opakowania sterylizacyjne 17 Oferta 3M 20 Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal Z tego powodu procesy sterylizacji należy walidować do użycia, rutynowo kontrolować ich efektywność oraz utrzymywać sprzęt we właściwym stanie. Spełnienie tych wymogów zgodnie z normą PN-EN ISO :2006 (Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Ciepło wilgotne -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych) zapewnia wiarygodne i powtarzalne działanie bakteriobójcze tak, że można oczekiwać, z dużym zaufaniem, że będzie istniała mała szansa na przeżycie mikroorganizmu po procesie sterylizacji. Rutynowa kontrola procesów sterylizacji dostarcza dowodów: dla działu sterylizacji w celu uwolnienia sterylizowanego wsadu, z wysokim stopniem zaufania dla końcowego użytkownika sterylizowanego pakietu, aby stosował produkt z zaufaniem, że został on poddany właściwemu procesowi sterylizacji dla ochrony pacjenta, personelu i szpitala. 3M oferuje szereg najwyższej jakości produktów do kontroli i monitorowania procesów sterylizacji. Nowoczesne rozwiązania 3M pozwalają na uwolnienie wszystkich sterylizowanych wyrobów i materiałów z najwyższym prawdopodobieństwem osiągnięcia właściwego poziomu dekontaminacji. Również we wszystkich nagłych sytuacjach... 2 M.Tomczak - Fotolia.com

3 Kontrola sprzętu Właściwa kontrola urządzenia (sterylizatora) odgrywa zasadniczą rolę w monitorowaniu procesów sterylizacji i polega na sprawdzeniu działania każdego autoklawu, każdego dnia przed przystąpieniem do użytkowania go. Niezmiernie ważna jest ciągła kontrola elektronicznych rejestratorów i wskaźników sterylizatora podczas pracy sterylizatora. Przeprowadzenie sterylizacji w sterylizatorze parowym wymaga, aby każdy sterylizowany pakiet był poddany działaniu pary wodnej o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej temperaturze i czasie. W codziennej praktyce niemożliwa jest kontrola tych parametrów w każdym punkcie zamkniętej komory. Z tego powodu pomiar parametrów w komorze jest dokonywany poprzez elektroniczne lub fizyczne czujniki, które są zainstalowane w określonych punktach w sterylizatorze. Czujniki są połączone z rejestratorami, drukarkami i wyświetlaczami, które umożliwiają wstępne określenie efektywności działania sterylizatora. Wbudowane do sterylizatora czujniki i rejestratory ulegają z upływem czasu rozkalibrowaniu i nie zawsze zapewniają dokładne informacje. Niektóre czujniki wbudowane do sterylizatorów posiadają małą dokładność a część sterylizatorów starego typu nie posiada w ogóle rejestratorów. Elektroniczne i fizyczne czujniki w sterylizatorach nie zapewniają pomiarów pozostałości powietrza, penetracji czynnika sterylizującego i jakości pary wodnej. Tego typu informacje są zapewniane przez wskaźniki chemiczne typu Bowie-Dick a. 3M oferuje szereg produktów spełniających wymogi testów Bowie-Dick a i zapewniających wiarygodne i dokładne wyniki. Podstawową metodą sprawdzającą właściwe działanie sterylizatora parowego ze wstępną próżnią jest przeprowadzenie codziennego testu Bowie-Dick a. Test jest przeprowadzany każdego dnia, kiedy sterylizator jest użytkowany, zazwyczaj rano przed rozpoczęciem cykli klinicznych, po przeprowadzeniu cyklu rozgrzewającego komorę. Test Bowie-Dick a ma na celu wykazanie usunięcia powietrza i właściwej penetracji pary wodnej we wszystkich pakietach. W przypadku obecności powietrza lub gazów niekondensujących w komorze, z powodu niewystarczającego usunięcia powietrza, nieszczelności lub jeśli gazy te są wprowadzone do komory wraz z parą wodną, test Bowie-Dick a wykaże wynik nieprawidłowy. 3

4 3M Kontrola sprzętu Produkty 3M do przeprowadzenia testu Bowie-Dick a zapewniają równoważne działanie w stosunku do standardowego zestawu testowego Bowie-Dick a, opisanego w EN 285 i EN ISO ,-4. Są testowane i spełniają rygorystyczne wymogi metod testowych zgodnie z EN ISO ,-4 zapewniając wynik codziennego testu penetracji pary wodnej wymaganego w EN ISO (dawniej EN 554). 3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji 3M ETS to unikalny, niezależny od pracy sterylizatora przyrząd testowy do pomiaru parametrów fizycznych procesów sterylizacji parą wodną. W odróżnieniu od innych alternatywnych zestawów testowych typu Bowie-Dick a system ETS zapewnia obiektywny wynik, który nie wymaga interpretacji użytkownika i pozwala na natychmiastowe podjęcie decyzji o dopuszczeniu sterylizatora do pracy. Wynik testu Bowie-Dick a jest wyświetlany bezpośrednio po cyklu na rejestratorze danych 3M Unikalna technologia zapewnia również funkcję wczesnego ostrzeżenia, pozwalającą na wykrycie nawet niewielkich nieprawidłowości i zaplanowanie naprawy sterylizatora w dogodnym czasie. 3M Comply Arkusze i zestawy testowe typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku Oszczędność kosztów i nakładów pracy przy sporządzaniu zestawów standardowych. Powtarzalny wynik zapewnia łatwe wykrycie nieefektywnego procesu. Prosty odczyt na podstawie oceny zmiany zabarwienia arkusza. Wysoce zróżnicowane kolory eliminują błędy w interpretacji. Dostępna wersja z arkuszem wczesnego ostrzegania. Zapewnia dokładny pomiar temperatury, ciśnienia i czasu. Wykrywa gazy nie kondensujące obecne w komorze sterylizatora. Dokonuje dokładnej, komputerowej analizy efektywności procesu sterylizacji. Powtarzalny i nie wymagający interpretacji wynik. 4

5 3M Kontrola sprzętu 3M Data Logger 3M Data Logger to rejestrator czasu i temperatury do automatycznych myjek dezynfekcyjnych. Ocenia czyszczenie, dezynfekcję termiczną, płukanie i suszenie poprzez dokładny i niezależny pomiar temperatury i czasu. Kalkulacja A0600 / A03000 umożliwia pomiar letalności cyklu. Stosowany do walidacji (testy dopuszczenia i kwalifikacji działania) oraz podczas rutynowej kontroli myjek, bez względu na ich rodzaj (tunelowe, pracy ciągłej i pozostałe). Częstotliwość pomiarów ustawiana zgodnie z preferencją użytkownika. Wysoka dokładność pomiaru gwarantuje właściwą kontrolę procesu. Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta 5

6 Kontrola wsadu Kontrola wsadu to krytyczny element programu zapewnienia jakości sterylizacji. Kontrola wsadu zapewnia informacje na temat penetracji czynnika sterylizującego, efektywności bakteriobójczej danego procesu i wraz z pozostałymi elementami kontroli stanowi podstawę do zwolnienia wyrobów po sterylizacji. Kontrola wsadu polega na stosowaniu wskaźników biologicznych i/lub chemicznych umieszczonych w zestawach testowych (przyrządach testowych procesu) reprezentatywnych dla sterylizowanych wsadów. W zależności od rodzaju sterylizowanego wsadu zestawy mają odmienny wygląd i budowę, lecz zawsze powinny zapewniać określone, najlepiej największe utrudnienie dla penetracji czynnika sterylizującego. Wskaźniki biologiczne stosowane w kontroli wsadu określają aktualne działanie bakteriobójcze kontrolowanego cyklu. Jest to unikalne działanie i pozostałe rodzaje wskaźników pełnią jedynie rolę pomocniczą w określeniu prawidłowego działania sterylizatora. W kontroli rutynowej w celu określenia bakteriobójczego działania procesu sterylizacji wskaźniki biologiczne powinny być stosowane w każdym cyklu. Najwyższa wność Najnowsza technologia wskaźników o szybkim odczycie zapewnia ostateczny wynik potwierdzenia wzrostu bakterii już nawet po 1 godzinie inkubacji. Zastosowany system wykrywający pozwala na wcześniejsze wykrycie mniejszych nieprawidłowości w cyklu sterylizacji niż w przypadku stosowania tradycyjnych wskaźników fiolkowych. Ponadto wskaźniki biologiczne należy stosować zawsze w sytuacjach: po otrzymaniu nieprawidłowego wyniku wskaźnika biologicznego lub innego wskaźnika po naprawach i przeglądach sterylizatorów podczas testowania produktów (przy wprowadzaniu nowych produktów) podczas walidacji procesów sterylizacji jako element kontroli jakości. Kontrola biologiczna każdego cyklu to praktyczne rozwiązanie dla zapewnienia efektywnego procesu sterylizacji. 6

7 3M Kontrola wsadu Wskaźniki biologiczne zawierają wysoce oporne spory bakteryjne, których inaktywacja zapewnia informacje na temat efektywności bakteriobójczej kontrolowanego procesu. 3M Attest Rapid Readout System kontroli biologicznej o szybkim odczycie Jedyne prawdziwe wskaźniki biologiczne zapewniające wykrycie nieprawidłowego cyklu sterylizacji już po 30 minutach. W odróżnieniu od innych wskaźników, promowanych jako wskaźniki szybkiego odczytu, zapewnia wysoką czułość - wyższą niż systemy polegające na wykryciu zmiany zabarwienia pożywki czy to w inkubatorze czy też metodą wizualną. Czułość systemu Attest Rapid Readout do pary wodnej wynosi 100% po 3 godzinach inkubacji, inne wskaźniki, promowane jako wskaźniki szybkiego odczytu zgodnie z instrukcją producenta wymagają 10-godzinnej inkubacji i dopiero po tym czasie osiągają prawdopodobieństwo przynajmniej 97%, że otrzymany wynik jest prawdziwy. Automatyczny odczyt. Obiektywny wynik. Eliminacja interpretacji zmiany koloru i pomyłek z tym związanych. Ostateczny wynik kontroli potwierdzający zabicie bakterii po 1-3 (para) lub 4 godzinach (EO) pozwala efektywnie i racjonalnie monitorować każdy cykl i umożliwia uwolnienie sterylizowanych pakietów na podstawie odczytu wyniku, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów. Wynik nieprawidłowy jest wykrywany zazwyczaj już po 30 minutach, co praktycznie wyklucza wydanie niesterylnego materiału z działu sterylizacji. Dowód osiągnięcia działania bakteriobójczego z każdego cyklu: pozwala odeprzeć zarzuty nieprawidłowej sterylizacji zmniejsza ilość materiałów wycofywanych w przypadku wyniku nieprawidłowego mniejsze nakłady pracy skraca czas naprawy i wyłączenia sterylizatora z pracy po naprawie. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal 7

8 3M Kontrola wsadu Biologiczne przyrządy testowe procesu Biologiczne przyrządy testowe procesu (gotowe zestawy testowe ze wskaźnikiem biologicznym) zapewniają utrudnienie penetracji pary wodnej lub tlenku etylenu. Ich konstrukcja zapewnia standardowe utrudnienie za każdym razem, kiedy przeprowadzana jest kontrola, co gwarantuje powtarzalne wyniki. Stosowanie przyrządów testowych procesu oszczędza nakład pracy i czas na własnoręczne przygotowanie zestawów i eliminuje brak powtarzalności. 3M Attest System kontroli biologicznej Technologia wskaźników Attest gwarantuje otrzymanie rzetelnego wyniku już po godzinach inkubacji. Wskaźniki zawierają nie tylko spory bakteryjne ale również pożywkę bakteryjną, dzięki czemu możliwa jest inkubacja w podręcznym inkubatorze, bez potrzeby przekazywania wskaźnika do laboratorium. Odczyt wyniku kontroli polega na sprawdzeniu koloru pożywki. Zmiana koloru pożywki na żółty wskazuje na nieprawidłowy proces sterylizacji. Przyrządy spełniają wymogi AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) dla zestawów testowych zestaw 16 serwet płóciennych dla pary wodnej i narzędzi rurowych dla tlenku etylenu. Jednocześnie dzięki małym rozmiarom zestawy testowe oszczędzają cenną przestrzeń w komorze sterylizatora. Biologiczne przyrządy testowe dostępne są zarówno w wersji standardowej (3M Attest) jak i w wersji ze wskaźnikami o szybkim odczycie (3M Attest Rapid Readout). Do każdego zestawu testowego dodany jest pojedynczy wskaźnik kontrolny w celu kontroli żywotności spor. 8

9 3M Kontrola wsadu Chemiczne przyrządy testowe procesu cpcd przyrząd testowy procesu ze wskaźnikiem chemicznym przeznaczony jest do kontroli każdego cyklu sterylizacji ze wsadem narzędzi rurowych. Zapewnia powtarzalne utrudnienie penetracji pary wodnej i wczesne wykrycie gazów niekondensujących, nieprawidłowej próżni oraz dowodzi penetracji pary wodnej wewnątrz określonych (zbliżonych budową i parametrami technicznymi do cpcd) wyrobów i narzędzi rurowych. Przeprowadzone testy dowodzą, że 3M cpcd wykrywa nieodpowiednie usunięcie powietrza lub nieszczelności w pełnym załadunku komory. cpcd składa się długiego i wąskiego przewodu, który stanowi utrudnienie usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej do kapsuły ze wskaźnikiem chemicznym, umieszczonej na jego końcu. W celu optymalnej powtarzalności wyników przyrząd testowy jest przeznaczony do określonej ilości użyć. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal cpcd został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami EN Zgodnie z wymogami EN ISO systemy kontroli wsadu są określane, jako wskaźniki klasy 2 wskaźniki do testów specjalnych. Wymogi działania systemów kontroli wsadu nie zostały określone w normach EN i ISO. Stosowanie chemicznych przyrządów testowych nie zastępuje stosowania testu penetracji pary wodnej (testu Bowie-Dick a) ani stosowania wskaźników biologicznych ani wskaźników chemicznych. 9

10 Kontrola pakietu Kontrola pakietu polega na stosowaniu wskaźników chemicznych wewnątrz pakietów. Dzięki temu użytkownik sterylizowanych materiałów po otwarciu pakietu będzie miał dowód, że czynnik środek sterylizujący dotarł do wnętrza pakietu. Aby mieć pewność, że nastąpiła penetracja czynnika sterylizującego wewnątrz całego wsadu należy stosować wskaźniki chemiczne w każdym sterylizowanym pakiecie, tacy narzędziowej, torebce, kontenerze Każdy pakiet musi być poddany działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach. Te parametry to: para wodna tlenek etylenu nasycona para wodna stężenie EO czas wilgotność względna temperatura. czas temperatura. Kontrola pakietu to uzupełnienie kontroli wsadu, która przy użyciu wskaźnika biologicznego i/lub chemicznego określa aktualne działanie bakteriobójcze kontrolowanego cyklu (wskaźnik biologiczny) lub tylko penetrację czynnika sterylizującego do wnętrza przyrządu testowego w kontrolowanym cyklu (wskaźnik chemiczny). Ponieważ kontrola wsadu może nie wykryć błędów lokalnych w pojedynczych pakietach to najlepszą metodą wykrycia tych błędów jest stosowanie wskaźników chemicznych wewnątrz każdego pakietu. Problemy, które mogą spowodować nieefektywną sterylizację poszczególnych pakietów w komorze to: kieszenie powietrzne i/lub pozostałość powietrza w pakietach z powodu nieprawidłowo działającego systemu próżniowego, powietrza w przewodach doprowadzających, gazów niekondensujących w parze wodnej zbyt duży lub zbyt gęsto upakowany pakiet gorące suche powietrze sterylizacja plazmowa czas czas temperatura. obecność plazmy. sterylizacja parowo-formaldehydowa nasycona para wodna stężenie formaliny czas temperatura. nieprawidłowy np. zbyt gęsty załadunek komory niewłaściwe opakowanie sterylizowanych materiałów brak wstępnego nawilżenia / kondycjonowania przed sterylizacją pakietów sterylizowanych tlenkiem etylenu lub nieprawidłowe nawilżanie podczas cyklu wybór nieprawidłowych parametrów cyklu (czas temperatura) w stosunku do rodzaju załadunku. Którykolwiek z wyżej wymienionych problemów może prowadzić do niewłaściwej ekspozycji i braku sterylności pakietów. 10 Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta

11 Kontrola pakietu Wskaźniki chemiczne pozwalają użytkownikowi na wykrycie pojedynczego pakietu z całego załadunku, który nie był poddany ekspozycji w odpowiednich warunkach. Innowacyjne wskaźniki 3M: wykrywają błędy lokalne mierzą parametry krytyczne niezbędne do właściwej sterylizacji dostarczają informacji na temat jakości czynnika sterylizującego 2. O działaniu sekwencyjnym gdzie wskaźniki odpowiadają stopniowo na czas i warunki ekspozycji. Poszczególne pola wskaźnikowe zmieniają zabarwienie w różnych warunkach, zapewniając informację na temat czasu i temperatury ekspozycji przy jednoczesnej ocenie jakości pary wodnej. zapewniają informacje diagnostyczne. Wśród wieloparametrowych i zintegrowanych wskaźników 3M do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu wyróżniamy 3 podstawowe typy: 1. Z przesuwającą się substancją wskaźnikową wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia wynik oparty na działaniu wskaźnika biologicznego opisanego w normie EN ISO Działanie opiera się na wykorzystaniu zarówno procesu chemicznego jak i fizycznego, dzięki czemu odczyt wyniku nie wymaga interpretacji. 3. Działające na zasadzie zmiany zabarwienia to najpowszechniej stosowane wskaźniki. Wykorzystują substancję wskaźnikową naniesioną na pasek, która zmienia zabarwienie w przypadku ekspozycji w cyklu o określonych parametrach. 11

12 Wskaźniki do pary wodnej i tlenku etylenu Wskaźniki z przesuwającą się substancją wskaźnikową 3M Comply SteriGage 3M Comply Thermalog Naśladują zachowanie się wskaźnika biologicznego (EN ISO 11138) w cyklu sterylizacyjnym. Wrażliwe na wszystkie parametry krytyczne procesu sterylizacji. Nie wymagają interpretacji wyniku. Trwały, niezmienny w czasie wynik. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. 3M Kontrola pakietu Wskaźniki działające na zasadzie zmiany zabarwienia 3M Comply Wskaźniki emulacyjne Nowa grupa wskaźników, których działanie jest sklalibrowane w odniesieniu do ustawionych parametrów cyklu w sterylizatorze. W odróżnieniu od innych wskaźników emulacyjnych na rynku są to wysoce specyficzne wskaźniki zaprojektowane do stosowania tylko w jednym rodzaju cyklu (1 temperatura / 1 czas ekspozycji). Łatwa w interpretacji zmiana koloru wskaźnika i umieszczenie koloru standardowego eliminują błędy interpretacji. Wskaźniki o działaniu sekwencyjnym 3M Comply Steam-Clox Sekwencyjna zmiana zabarwienia poszczególnych pól wskaźnikowych. Specyficzne dla określonego cyklu. Zapewniają informacje diagnostyczne na temat jakości pary wodnej (mokra, przegrzana, prawidłowa). 3M Comply Wskaźniki wieloparametrowe Zdecydowana zmiana zabarwienia po ekspozycji. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej w celu monitorowania dużego obszaru pakietu. Perforacja pozwala na dobranie właściwego rozmiaru w zależności od wielkości pakietu. 12

13 3M Kontrola pakietu Inne metody sterylizacji Sterylizacja plazmowa Stosowany do kontroli wszystkich parametrów sterylizacji parą nadtlenku wodoru/plazmą (plazmą gazu). Stabilność substancji wskaźnikowej w świetle dziennym (wskaźnik nie zmienia zabarwienia pod wpływem ekspozycji na działanie światła). Łatwa w interpretacji zmiana zabarwienia wskaźnika dzięki zróżnicowanym kolorom. Wiarygodne i powtarzalne działanie. Sterylizacja parowo-formaldehydowa Paskowy wskaźnik do monitorowania penetracji w sterylizatorach parowo-formaldehydowych. Łatwa w interpretacji zmiana zabarwienia wskaźnika dzięki zróżnicowanym kolorom. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal 13

14 Kontrola ekspozycji Kontrola ekspozycji pozwala na bezpośrednie odróżnienie sterylizowanych pakietów od pakietów niesterylizowanych. Kontrola ekspozycji daje gwarancję operatorowi, że każdy pakiet został poddany ekspozycji, bez konieczności otwierania pakietu w celu sprawdzenia wskaźnika wewnętrznego lub poszukiwania pakietu wśród wyników kontroli wsadu. Umieszczone na zewnątrz pakietów wskaźniki chemiczne zmieniają zabarwienie pod wpływem ekspozycji na czynnik sterylizujący. Właściwa praktyka nakazuje, aby każdy sterylizowany pakiet posiadał wskaźnik ekspozycji. Rękawy i torebki sterylizacyjne zazwyczaj posiadają widoczny na zewnątrz wskaźnik chemiczny. Inne rodzaje opakowań sterylizacyjnych wymagają stosowania dodatkowych wskaźników. Najpowszechniej stosowanymi wskaźnikami ekspozycji są taśmy wskaźnikowe z nadrukowaną substancją chemiczną, która zmienia zabarwienie w określonych warunkach. Wskaźniki kontrolujące ekspozycję to zazwyczaj wskaźniki klasy 1 wg normy PN-EN ISO :2005. Jednak należy pamiętać, że wskaźnik klasy 4 lub 5 lub 6, zastosowany na zewnątrz sterylizowanego pakietu będzie również pełnił rolę sprawdzianu i nie zapewnia bardziej złożonych informacji takich, jakie można otrzymać po włożeniu wskaźnika do środka pakietu. Taśmy wskaźnikowe 3M Comply to złoty standard dla wszystkich producentów taśm. Zastosowane kleje zapewniają wysoką przylepność do pakietów i gwarantują, że nie odkleją się w trakcie sterylizacji. Dostępne są taśmy do opakowań jedno- lub wielokrotnego użytku. Innym rozwiązaniem są różnego rodzaju metki z substancją wskaźnikową, które pozwalają na oznaczanie pakietów. W chwili obecnej dostępne są różne rodzaje taśm wskaźnikowych, np. z mocnym klejem do opakowań jednokrotnego użytku lub przeznaczone do opakowań wielokrotnego użytku z klejem wystarczająco mocnym, aby zamknąć pakiet i jednocześnie łatwym do odklejenia bez pozostałości. Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta 14

15 3M Kontrola ekspozycji 3M Comply Etykiety do kontenerów Nie pozostawiają pozostałości kleju na kontenerach, co oszczędza czas i energię na żmudne czyszczenie. Taśmy i metki wskaźnikowe zapewniają szybką i łatwą identyfikację sterylizowanych pakietów oraz zabezpieczają przed zwolnieniem niesterylizowanych pakietów do użytkowania, co zwiększa zaufanie do działu sterylizacji. Wysoka przylepność zapobiega odklejaniu się etykiet w trakcie cyklu. Przezroczyste etykiety pozwalają na kontrolę miejsca zamknięcia. Można na nich pisać długopisem lub przyklejać do nich metki. 3M Comply Taśmy wskaźnikowe Wytrzymałe taśmy o wysokiej przylepności. Możliwość pisania bezpośrednio na taśmach. Dostępne w różnych szerokościach. 3M Comply Ochraniacze narzędzi Monitorują ekspozycję na parę wodną, tlenek etylenu, gorące suche powietrze lub plazmę gazu. Zabezpieczają narzędzia przed uszkodzeniem w przypadku np. upuszczenia na twarde podłoże. Zapobiegają uszkodzeniu opakowania przez ostre i kanciaste narzędzia. Zapewniają prawidłową penetrację pary wodnej i tlenku etylenu dzięki utrzymywaniu narzędzi w pozycji otwartej. Posiadają wskaźnik chemiczny do pary wodnej i tlenku etylenu w celu kontroli ekspozycji. 15

16 Rejestr cykli Standardy sterylizacji zobowiązują personel przeprowadzający proces sterylizacji do ustanowienia i dokładnego przestrzegania wszystkich norm i standardów, które gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. A także do prowadzenia rejestru sterylizowanych materiałów, metod ich sterylizacji, wyników kontroli. Rejestr cykli stanowi dowód sterylizacji wyrobów medycznych i zawiera wyniki kontroli efektywności procesu sterylizacji (fizyko-chemicznej i biologicznej). Prawidłowy rejestr pozwala na dokumentację całego procesu sterylizacji. Powinien pozwalać na wyśledzenie drogi wstecz każdego pakietu z oddziału aż do momentu sterylizacji. 3M Comply Metki do oznaczania pakietów Metki pozwalają na oznaczenie każdego pakietu przy użyciu metkownicy, która jest jednocześnie aplikatorem. Dwurzędowy zapis pozwala na zróżnicowanie każdego pakietu, przypisanie go do danego sterylizatora i danego cyklu oraz podanie daty ważności danego pakietu. Różne kolory metek mogą być stosowane do odróżnienia poszczególnych oddziałów. 3M Rejestr cykli 3M Comply Karty do opisu cyklu Dowód kontroli chemicznej procesu (liniowy wieloparametrowy wskaźnik chemiczny) Dokumentacja procesu: data numer sterylizatora numer cyklu czas ekspozycji (od do i całkowity) temperatura cyklu ilość pakietów wynik kontroli biologicznej wynik kontroli dodatniej wskaźnika biologicznego ilość, rodzaj i przeznaczenie sterylizowanych pakietów temperatura i czas degazacji (EO) miejsce na wklejenie naklejek ze wskaźników biologicznych. 16

17 3M Opakowania sterylizacyjne Pakowanie jest jednym z pięciu podstawowych etapów obróbki sterylizowanych narzędzi i materiałów: mycie i dezynfekcja, przygotowanie i pakowanie, sterylizacja, przechowywanie, użycie. Efektywność procesu sterylizacji zależy między innymi od rodzaju opakowania, procedury pakowania i załadowania komory sterylizatora. Wybór właściwego rodzaju opakowania i jego prawidłowe użycie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej sterylizacji i zachowania sterylności. Opakowania sterylizacyjne muszą być dobrane do metody sterylizacji, zabezpieczać narzędzia i materiały podczas sterylizacji, zapewniać usunięcie powietrza z pakietu i penetrację czynnika sterylizującego, zapewniać sterylność podczas przechowywania i transportu, zapewniać aseptyczną prezentację zawartości pakietu. 3M Steri-Green Sterylizacyjny papier krepowany Papier sterylizacyjny Steri-Green, produkowany z celulozy najwyższej jakości, jest przeznaczony do pakowania materiałów przeznaczonych do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Zmniejsza skraplanie się wody na narzędziach sterylizowanych parą wodną. Umożliwia przenikanie gazów i pary wodnej (czynników sterylizacyjnych) a uniemożliwia przenikanie mikroorganizmów do wnętrza. Odporność papieru na proces sterylizacji zapewnia długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanych materiałów. Papier jest niepylący i antystatyczny, co zmniejsza ryzyko skażenia przy otwieraniu pakietu. Papier Steri-Green posiada gramaturę 60 g/m 2, która jest optymalna dla krepowanego papieru sterylizacyjnego i zapewnia łatwość składania i pakowania. Spełnia wymogi PN-EN ISO , PN-EN 868-1, -2. Każdy cykl Każdy pakiet Każdy detal Nr katalogowy Rozmiar Ilość arkuszy w opakowaniu CGM cm x 30 cm 2000 CGM cm x 40 cm 500 CGM cm x 50 cm 500 CGM cm x 60 cm 500 CGM cm x 75 cm 250 CGM cm x 90 cm 250 CGM cm x 100 cm 250 CGM cm x 120 cm

18 3M Steri-Blu Włóknina sterylizacyjna Opakowania sterylizacyjne Steri-Blu to syntetyczna włóknina sterylizacyjna w kolorze niebieskim stosowana do pakowania materiałów poddawanych sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i radiacyjnej. Struktura włókniny umożliwia przenikanie tlenku etylenu i pary wodnej (czynników sterylizacyjnych) a uniemożliwia przenikanie mikroorganizmów do wnętrza. Bardzo wysoka odporność włókniny na proces sterylizacji zapewnia długotrwałe zachowanie sterylności sterylizowanych materiałów. Włóknina posiada zwiększoną wytrzymałość na rozrywanie, przepuklenie i dziurawienie na sucho i mokro. Włóknina jest niepyląca i antystatyczna, co zmniejsza ryzyko skażenia przy otwieraniu pakietu. Bardzo miękka włóknina zapewnia łatwość pakowania poddawanych sterylizacji materiałów i obniża ryzyko przedziurawienia podczas transportu i dotykania pakietu. Jest odporna na nasiąkanie wodą i alkoholem. Perfekcyjnie dobrana gramatura włókniny (57g/m2) zapewnia barierę dla mikroorganizmów a jednocześnie gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Spełnia wymogi PN-EN ISO , PN-EN 868-1, -2. Nr katalogowy Rozmiar Ilość arkuszy w opakowaniu TNT cm x 40 cm 500 TNT cm x 50 cm 500 TNT cm x 60 cm 500 TNT cm x 75 cm 250 TNT cm x 90 cm 250 TNT cm x 100 cm 250 TNT cm x 120 cm 100 TNT cm x 137 cm 100 Obiektywny wynik Bezpieczeństwo pacjenta 3M Steri-Dual ECO Rękawy i torebki papierowo-foliowe 3M Steri-Dual ECO to najwyższej jakości papierowo-foliowe opakowania sterylizacyjne przeznaczone do stosowania w sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i parowo-formaldehydowej. Spełniają wymogi najnowszych standardów dotyczących opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych i wskaźników chemicznych: PN-EN ISO ,-2: 2006 oraz PN-EN ISO :2005. Wielowarstwowa folia posiada podwyższoną wytrzymałość na rozciąganie i przedarcie. Specjalny proces produkcji folii zapewnia wysoką elastyczność i trwałość. Wysokiej wytrzymałości papier medyczny posiada podwyższoną odporność na przesiąkanie. Długie włókna celulozowe zapewniają wysoką odporność na uszkodzenie mechaniczne oraz czyste bezpyłowe otwarcie. Szeroki zgrzew w opakowaniach (płaskich i z fałdą) posiada najwyższą wytrzymałość. Wszystkie oznaczenia oraz wskaźniki chemiczne umieszczone na papierze po folią, poza przestrzenią pakowania, zapewniają łatwą i szybką identyfikację wyrobu i procesu. 18

19 Nr katalogowy Rozmiar Ilość szt. w opakowaniu Rękawy płaskie cm x 200 m ,5 cm x 200 m cm x 200 m cm x 200 m cm x 200m cm x 200 m cm x 200 m cm x 200 m cm x 200 m 2 Rękawy z zakładką ,5 cm x 25 mm x 100 m cm x 50 mm x 100 m cm x 50 mm x 100 m cm x 55 mm x 100 m cm x 65 mm x 100 m cm x 80 mm x 100 m cm x 80 mm x 100 m cm x 80 mm x 100 m 2 Torebki z zakładką ,5 cm x 35 mm x 22,5 cm cm x 40 mm x 19,5 cm cm x 40 mm x 30 cm cm x 40 mm x 19,5 cm cm x 40 mm x 30cm cm x 50 mm x 40 cm cm x 50 mm x 46 cm cm x 50 mm x 30 cm cm x 50 mm x 39 cm cm x 55 mm x 50 cm cm x 50 mm x 39 cm cm x 60 mm x 39 cm cm x 80 mm x 55 cm cm x 90 mm x 45 cm 1000 Nr katalogowy Rozmiar Ilość szt. w opakowaniu Torebki płaskie cm x 19,5 cm ,5 cm x 15 cm ,5 cm x 19,5 cm ,5 cm x 25 cm ,5 cm x 30 cm ,5 cm x 39 cm cm x 15 cm cm x 19,5 cm cm x 25 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 57 cm cm x 19,5 cm cm x 25 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 25 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 30 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 50 cm cm x 39 cm cm x 45 cm cm x 57 cm cm x 39 cm cm x 45cm cm x 45 cm cm x 55 cm

20 Informacje dla zamawiających Kontrola sprzętu Nr katalogowy / Nazwa Opis Metoda sterylizacji Ilość sztuk w opakow. handlowym Strona elektroniczny system testujący rejestrator / przekaźnik 3M 4108 / 4109 / 4110 ETS para wodna 1 / 1 / 1 4 danych / oprogramowanie rejestrator czasu i temperatury do myjek dezynfekcyjnych 3M 4020 / 4021 / 4022 Data Logger myjki dezynfekcyjne 1 / 1 / 1 5 rejestrator / interfejs / oprogramowanie pakiet typu Bowie-Dick a jednorazowego użycia wysokiej 3M 1300 Comply para wodna 20 4 czułości (laminacja) pakiet typu Bowie-Dick a jednorazowego użycia wysokiej 3M 1301 Comply para wodna 20 4 czułości pakiet typu Bowie-Dick a jednorazowego użycia 3M 00135LF Comply para wodna 80 4 z arkuszem wczesnego ostrzegania 3M 00130LF arkusz testowy jednokrotnego użytku bezołowiowy para wodna 50 4 Kontrola wsadu 3M 1291 / 1292E Attest Rapid Readout wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie para wodna 50 7 biologiczny przyrząd testowy o szybkim odczycie/ 3M 1296 Attest Rapid Readout para wodna 25/25 7 wskaźniki kontrolne 3M 290 Attest autoczytnik z inkubatorem para wodna 1 7 3M 1294 Attest Rapid Readout wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie tlenek etylenu 50 7 biologiczny przyrząd testowy o szybkim odczycie/ 3M 1298 Attest Rapid Readout tlenek etylenu 25/25 7 wskaźniki kontrolne 3M 290G Attest autoczytnik z inkubatorem tlenek etylenu 1 7 3M 1262 / 1262P Attest wskaźnik biologiczny para wodna 100 / M 1276 Attest biologiczny przyrząd testowy/wskaźniki kontrolne para wodna 25/25 7 inkubator do wskaźników biologicznych 3M 118 / 128 Attest para wodna 1 / 1 7 pojemność 14 / 28 fiolek 3M 1264 / 1264P Attest wskaźnik biologiczny tlenek etylenu 100 / M 1278 Attest biologiczny przyrząd testowy/wskaźniki kontrolne tlenek etylenu 25/25 7 inkubator do wskaźników biologicznych 3M 119 / 129 Attest tlenek etylenu 1 / 1 7 pojemność 14 / 28 fiolek inkubator do wskaźników biologicznych dwuzakresowy para wodna / tlenek 3M 131 Attest 1 7 pojemność 2 x 14 fiolek etylenu 3M 1210A Comply cpcd 134 C/3.5 min para wodna przyrząd 9 3M 1210B Comply cpcd 134 C/3.5 min para wodna przyrząd 9 3M 1211 Comply cpcd 134 C/5.3 min para wodna przyrząd 9 3M 1212 Comply cpcd 134 C/7.0 min para wodna przyrząd 9 3M 1214 Comply cpcd 134 C/18.0 min para wodna przyrząd 9 Kontrola pakietu 3M 1243A / 1243B Comply SteriGage integrator chemiczny para wodna 500 / M 1244 Comply SteriGage integrator chemiczny tlenek etylenu M 2134MM Comply Thermalog integrator chemiczny para wodna M 2524MM Comply Thermalog integrator chemiczny tlenek etylenu 250 3M / Comply Steam-Clox wskaźnik sekwencyjny: 121 C / 134 C para wodna M 1250 Comply wskaźnik liniowy para wodna M 1251 Comply wskaźnik liniowy tlenek etylenu M 6601 Comply wskaźnik punktowy emulacyjny 134 C / 4 min para wodna M 6602 Comply wskaźnik punktowy emulacyjny 134 C / 7 min para wodna M 1248 Comply wskaźnik liniowy plazma gazu parowoformaldehydowa 3M 1258 Comply wskaźnik liniowy Kontrola ekspozycji 3M 1222CH Comply metka do kontenerów para wodna taśma wskaźnikowa, długość: 50m, 3M / Comply para wodna 36/48 14 szerokość: 2,5cm / 1,9cm 3M N / N / N taśma wskaźnikowa, długość: 55m, para wodna 36/18/24 14 Comply szerokość: 1,25cm / 2,5cm / 1,9cm taśma wskaźnikowa, długość: 55m, 3M N / N Comply para wodna 18/24 14 szerokość: 2,5cm / 1,9cm taśma wskaźnikowa, długość: 55m, 3M / Comply tlenek etylenu 36/24 14 szerokość: 1,25cm / 1,9cm 3M N Comply taśma wskaźnikowa, długość: 50m, szerokość: 1,9cm gorące suche powietrze M 2836/1,9 taśma bez wskaźnika ochraniacze do narzędzi, rozmiar: para wodna / tlenek 3M / / Comply x12,5cm / 8,9 x 16,8 cm / 14 x 24 cm etylenu Rejestr cykli 3M 1252 / 1254 Comply karta do opisu cyklu para wodna/tlenek etylenu M 1257 Comply metki dwurzędowe wszystkie 12 rolek 15 Informacji udziela: 3M Poland Sp. z o.o. Al. Katowicka Nadarzyn Tel. (0-22) Fax (0-22) M, Comply, Attest są znakami towarowymi firmy 3M 3M 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne REKOMENDACJE ZPWIS w SZCZECINIE dot. KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI *Opracowano na podstawie aktualnych aktów prawnych i wytycznych metodycznych (stan na dzień 28.02.2012r.) oraz załącznika F/EP/07do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Materiały szkoleniowe dla personelu pracującego w pomieszczeniach czystych apteki szpitalnej opracowane na podstawie wytycznych GMP

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych

Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 3, 224 229 www.monz.pl Praca poglądowa Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych Weronika

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008

Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008 Wytyczne CDC Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, 2008 Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 Centers for Disease Control and Prevention

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI. Wykrywanie nieszczelności. Płukanie układów klimatyzacji WAECO AirCon Service WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI 2014 / 2015 LOW EMISSION SZYBKI, EKONOMICZNY, PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA SERWIS KLIMATYZACJI YEARS Stacje do serwisowania klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Poradnik dla gabinetów stomatologicznych Poradnik nie stanowi podstawy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Akcesoria Katalog produktów

Akcesoria Katalog produktów Akcesoria Katalog produktów WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE OPTYMALNY OBIEG ARTYKUŁÓW WYSTERYLIZOWANYCH Aby zapewnić najlepsze procedury w zakresie zwalczania zakażeń, wysoką efektywność oraz ergonomię stanowiska

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5

STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 STANDARDY JAKOŚCIOWE W FARMACJI ONKOLOGICZNEJ QUAPOS 5 A. Zarządzanie jakością w aptekach przygotowujących cytostatyki Certyfikowany system zarządzania jakością (QMS Quality Management System) wdrażany

Bardziej szczegółowo

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów.

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów. Mleko i napoje Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 11 News Doskonała kontrola masy netto w fabryce Nestlé Dong Nai Produkcja milionów opakowań dziennie oferuje ogromny potencjał oszczędności przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp color LaserJet 2550. Instrukcja obsługi

Drukarka serii hp color LaserJet 2550. Instrukcja obsługi Drukarka serii hp color LaserJet 2550 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencje 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH WYMAGANIA TECHNICZNE ZNAKU JAKOŚCI QUALICOAT DLA FARB, LAKIERÓW I POWŁOK PROSZKOWYCH NA ALUMINIUM DO CELÓW ARCHITEKTONICZNYCH Wydanie 13 Zatwierdzone przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee) QUALICOAT

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NAMIOTY NAMIOTY RATOWNICZE NAMIOTY SZTYWNE NAMIOTY PNEUMATYCZNE NAMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

SPIS TREŚCI NAMIOTY NAMIOTY RATOWNICZE NAMIOTY SZTYWNE NAMIOTY PNEUMATYCZNE NAMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA SPIS TREŚCI NAMIOTY NAMIOTY RATOWNICZE NAMIOTY SZTYWNE NAMIOT TM 18 1 NAMIOT TM 36 2 NAMIOT TM 54 8 NAMIOTY PNEUMATYCZNE NAMIOT NPA 18 11 NAMIOT NPA 26 12 NAMIOT NPA 38 13 NAMIOTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012

Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Przewodnik kontroli i inspekcji jakości 2012 Niezawodna produkcja! Downloads Benefits www.never-fail.info Czy znasz Jack'a? Jack to nasz przewodnik, który będzie Ci podawał wiele nowych informacji, aby

Bardziej szczegółowo