Podr cznik użytkownika Zmiany oraz rozszerzenia od wersji V520. MillPlus IT V530. Obowi zuje dla V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podr cznik użytkownika Zmiany oraz rozszerzenia od wersji V520. MillPlus IT V530. Obowi zuje dla V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f"

Transkrypt

1 Podr cznik użytkownika Zmiany oraz rozszerzenia od wersji V520 MillPlus IT V530 Obowi zuje dla V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Polski (pl) 01/2008

2 P0

3 1 Skrócony przegl d informacji Skrócony przegl d informacji V V V V Informacje ogólne Drobne zmiany Układ logiczny pozycjonowania w trybie głowicy U Układ logiczny pozycjonowania w trybie toczenia Przyporz dkowanie osi w tabelach punktów zerowych G17 / G18 Płaszczyzny obróbki dla trybu toczenia Narz dzia tokarskie w tabeli narz dzi Narz dzia rezerwowe Menedżer palet Zarz dzanie Wyszukiwanie bloku Status maszyny w postaci piktogramów Okno dialogowe r cznej obsługi osi Tryb EASYoperate Wyszukiwanie bloku w cyklach pomiarowych Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku Zastosowanie Przebieg Programowanie konturu ICP dla toczenia Obsługa Głowica U Zastosowanie Programowanie Wprowadzanie cykli pomiarowych Punkt zerowy Objaśnienie adresów Cykle pomiarowe narz dzi dla systemów pomiarowych czujników stołu (TT) Funkcje G G23 Wywołanie programu głównego G28 Funkcje pozycjonowania Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G39 Aktywacja naddatku narz dzia Naddatek promienia narz dzia G52 Aktywacja punktu zerowego palety Format HEIDENHAIN MillPlus V53x 3

4 4 Opis adresów G77 / G79 Cykl kołowego układu otworów i wywołanie cyklu G84 Cykl gwintowania Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G126 Podniesienie narz dzia przy przerwaniu G141 Korekta 3D narz dzia Opis adresów Format Położenie wyjściowe Zastosowanie Przykład G151 Odwołanie G Format Opis adresów Zastosowanie G152 Ograniczenie zakresów przesuwu Format Opis adresów Zastosowanie Przykład G195 Definicja okna graficznego za pomoc bloku pocz tkowego i końcowego Format Opis adresów Zastosowanie Przykład G303 Funkcja M19 z zaprogramowanym kierunkiem G321 Odczyt danych narz dzia Opis adresów Odczyt narz dzia rezerwowego G325 Odczyt funkcji modalnej M G330 Odczyt danych definicji punktu Opis adresów G331 Zapis danych narz dzia Opis adresów Trwałość narz dzia G350 Zapis do okna G606 TT: kalibracja Opis adresów Zastosowanie G611 TT: Pomiar narz dzia tokarskiego Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie... 59

5 3.20 G615 Pomiar laserowy narz dzia tokarskiego Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G621 Pomiar położenia G622 Pomiar naroża na zewn trz G623 Pomiar naroża wewn trz G626 Pomiar prostok ta na zewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład: zapis punktu środkowego prostok ta w przesuni ciu punktu zerowego G627 Pomiar prostok ta wewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład: zapis punktu środkowego prostok ta w przesuni ciu punktu zerowego G628 Pomiar okr gu na zewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G629 Pomiar okr gu wewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G636 Pomiar okr gu wewn trz (PS) Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład: zapis punktu środkowego i średnicy okr gu w parametrach E G638 Kalibracja czujników pomiarowych na kuli Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg kalibracji długości czujników pomiarowych (I1=1) Przebieg kalibracji promienia czujnika/promienia + długości czujników pomiarowych (I1=2, I1=3) Przykład G639 Kalibracja czujników pomiarowych HEIDENHAIN MillPlus V53x 5

6 6 Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg kalibracji długości czujników pomiarowych (I1=1) Przebieg kalibracji promienia czujników pomiarowych (I1=2) Przykład G645 Ustalenie wysokości stołu Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg dla stołu okr głego C i stołu nieruchomego Przebieg dla stołu okr głego B (maszyna pozioma) Przykład G646 Ustalenie środka toczenia i wysokości stołu Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg dla stołu okr głego C Przebieg dla stołu okr głego B (maszyna pozioma) Przykład G647 Ustalenie środka głowicy wychylnej Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G648 Ustalenie środka stołu wychylnego Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg dla stołu wahliwego A lub B (maszyna pionowa), mierzone 3 położenia Przebieg dla stołu wychylnego B, mierzone 2 położenia Przebieg dla stołu wahliwego A (maszyna pozioma), mierzone 3 położenia Przykład G691 Pomiar niewyważenia G710 Skrawanie głowic U, wzdłużne G711 Skrawanie głowic U, poprzeczne G714 Skrawanie głowic U wzdłużne, wykańczanie G715 Skrawanie głowic U poprzeczne, wykańczanie G740 Frezowanie gwintu wewn trz Opis adresów Położenia wyjściowe Wskazówki i zastosowania G741 Frezowanie gwintu na zewn trz Opis adresów

7 Położenia wyjściowe G771 Obróbka w jednej linii Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G772 Obróbka na czworok cie Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G773 Obróbka na siatce Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G777 Obróbka kołowa Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G880 Skrawanie konturu, wzdłużne Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg G881 Skrawanie konturu, poprzeczne Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G884 Skrawanie konturu wzdłużne, wykańczanie Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G885 Skrawanie konturu poprzeczne, wykańczanie Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie HEIDENHAIN MillPlus V53x 7

8 8

9 Heidenhain Numeric B.V.Eindhoven, Holandia 2008 Wydawca nie bierze na siebie żadnych zobowi zań wynikaj cych z tytułu informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Specyfikacja tego układu sterowania numerycznego zawarta jest wył cznie w danych zamówieniowych i odpowiednich opisach specyfikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub we fragmentach dozwolone jest wył cznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. W oparciu o dane, rysunki i opisy nie można zgłaszać żadnych roszczeń. HEIDENHAIN Millplus V53x 9

10 10

11 Skrócony przegl d informacji HEIDENHAIN MillPlus V53x 11

12 1.1 Skrócony przegl d informacji 1.1 Skrócony przegl d informacji Wymienione zmiany i rozszerzenia zostały zrealizowane w kolejnych wersjach oprogramowania Mill- Plus IT od wersji V520/00. Rozszerzenia te dost pne s od nast puj cych wersji oprogramowania: V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Tym samym niniejszy podr cznik zast puje Podr cznik obsługi dla wersji V520. Odnośnie zasobu funkcji danej wersji oprogramowania należy zwrócić si do producenta maszyny. V520 Opis Obowi zuje Zmiana: od: Układ logiczny pozycjonowania po wyszukiwaniu bloku, odjeździe i ponownym V520/00 Funkcja najeździe (głowica U) Najazd po wyszukiwaniu bloku w trybie toczenia V520/00 Tekst Przyporz dkowanie osi w tabelach punktów zerowych (głowica widełkowa) V520/00 Tekst G17 / G18 Płaszczyzny obróbki dla trybu toczenia V520/00a Tekst Dane narz dzi tokarskich w tabeli narz dzi V520/00 Tekst Narz dzia rezerwowe V520/00 Tekst G23 Wywołanie programu głównego V520/00 Tekst G77 / G79 Cykl kołowego układu otworów i wywołanie cyklu V520/00 Tekst G126 Podniesienie narz dzia przy przerwaniu V520/00 Tekst G141 Korekta 3D narz dzia z dynamicznym TCPM V520/00d Funkcja G303 Funkcja M19 z zaprogramowanym kierunkiem (wył czona) V520/00 Tekst G325 Odczyt funkcji modalnej M V520/00e Funkcja G350 Zapis do okna V520/00a Tekst G691 Pomiar niewyważenia V520/00 Tekst G321 Odczyt danych narz dzia V520/00a Funkcja G331 Zapis danych narz dzia V520/00 Funkcja G801 Toczenie V520/00 Tekst G802 Frezowanie V520/00 Tekst V521 Opis Obowi zuje Zmiana: od: Menedżer palet V521/00 Funkcja Zarz dzanie V521/00 Funkcja 12 1 Skrócony przegl d informacji

13 Wyszukiwanie bloku V521/00 Tekst Status maszyny w postaci piktogramów V521/00 Funkcja Okno dialogowe r cznej obsługi osi V521/00 Funkcja G52 Aktywacja przesuni cia punktu zerowego palety V521/00 Funkcja G615 G615 System laserowy: Pomiar L/R (długości/promienia) narz dzi tokarskich V521/00c Funkcja (pomiar szerokości dłuta C6) G740 Frezowanie gwintu wewn trz V521/00 Funkcja G741 Frezowanie gwintu na zewn trz V521/00 Funkcja G880 Skrawanie konturu, wzdłużne V521/00 Funkcja G880 Skrawanie konturu, wzdłużne (korekta szerokości ostrza C6) V521/00c Funkcja G881 Skrawanie konturu, poprzeczne V521/00 Funkcja G881 Skrawanie konturu, poprzeczne (korekta szerokości ostrza C6) V521/00c Funkcja G884 Skrawanie konturu wzdłużne (wykańczanie) V521/00 Funkcja G884 Skrawanie konturu, wzdłużne (wykańczanie) (korekta szerokości ostrza C6 i V521/00c Funkcja k t ruchu swobodnego A1) G885 Skrawanie konturu poprzeczne (wykańczanie) V521/00 Funkcja G885 Skrawanie konturu, poprzeczne (wykańczanie) (korekta szerokości ostrza C6 V521/00c Funkcja i k t ruchu swobodnego A1) Programowanie konturu ICP dla toczenia V521/00 Funkcja Głowica U V521/00 Funkcja V Skrócony przegl d informacji Opis Obowi zuje Zmiana: od: G28 G28 Funkcje pozycjonowania, I2= Redukcja szarpni cia V522/00 Funkcja G39 G39 Aktywacja naddatku narz dzia V522/00 Tekst G84 G84 I2=1 dla szybkiego demontażu/montażu przy małym gwincie V522/00 Funkcja G141 G141 Korekta 3D narz dzia z dynamicznym TCPM V522/00 Funkcja G141 G141 Korekta 3D narz dzia z dynamicznym TCPM V522/00 Tekst G151 Odwołanie G152 V522/00c Funkcja G152 G152 Ograniczenie zakresów przesuwu V522/00c Funkcja G195 Definicja okna graficznego, N1= Blok pocz tkowy rysunku i N2= Blok końcowy V522/00a Funkcja rysunku G626 G626 rozszerzona o B3= oraz B4= V522/00 Funkcja G627 G627 rozszerzona o B3= oraz B4= V522/00 Funkcja G628 G628 rozszerzona o D3= V522/00 Funkcja G628 G628 rozszerzona o R1=, R2= oraz O7= V522/00b Funkcja G629 G629 rozszerzona o R1=, R2= oraz O7= V522/00b Funkcja G636 G636 Pomiar okr gu wewn trz (PS) V522/00 Funkcja G636 G636 rozszerzona o R1=, R2= oraz O7= V522/00b Funkcja G646 G646 Ustalenie środka stołu obrotowego V522/00c Funkcja G647 G647 Ustalenie środka głowicy wychylnej V522/00c Funkcja G648 G648 Ustalenie środka stołu wychylnego V522/00c Funkcja G771 Obróbka w jednej linii V522/00 Funkcja G772 Obróbka na czworok cie V522/00 Funkcja G773 Obróbka na siatce V522/00 Funkcja G777 Obróbka kołowa V522/00 Funkcja G880 Skrawanie konturu, wzdłużne (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja HEIDENHAIN MillPlus V53x 13

14 1.1 Skrócony przegl d informacji G881 Skrawanie konturu, poprzeczne (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja G884 Skrawanie konturu, wzdłużne (wykańczanie) (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja G885 Skrawanie konturu, poprzeczne (wykańczanie) (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku V522/00 Funkcja Wprowadzanie cykli pomiarowych Wprowadzanie cykli pomiarowych V530 Ustawienie punktu zerowego w G7 za pomoc cykli pomiarowych G620 i G633 nie jest możliwe V522/00b Funkcja Przykład: Ustawienie punktu odniesienia na narożu 90 powierzchni skośnej V522/00b Tekst Opis Obowi zuje Zmiana: od: G330 G330 Odczyt danych definicji punktu V530/00f Funkcja G606 Kalibracja czujnika stołu (TT) lub kombinacji lasera z czujnikami stołu (TT) V530/00a Funkcja G611 Pomiar narz dzia tokarskiego za pomoc lasera lub czujnika stołu V530/00a Funkcja G621-G636 Orientacja czujników V530/00f Funkcja G638 G638 Kalibracja czujników pomiarowych na kuli V530/00f Funkcja G639 G639 Kalibracja czujników pomiarowych V530/00f Funkcja G645 Ustalenie wysokości stołu V530/00a Funkcja G645, G646, Funkcja 3D QuickSet: Zastosowanie wartości kinematycznych w elemencie V530/00a Funkcja G647, G648 głównym G710, G711, Cykle konturu głowicy U V530/00a Funkcja G714, G715 G645, G646, G648 Pomiar maszyny B-A za pomoc funkcji 3D-QuickSet V530/00c Funkcja 14 1 Skrócony przegl d informacji

15 Informacje ogólne HEIDENHAIN MillPlus V53x 15

16 2.1 Drobne zmiany 2.1 Drobne zmiany Układ logiczny pozycjonowania w trybie głowicy U W trybie głowicy U układ logiczny pozycjonowania nie jest aktywny, gdy płaszczyzna toczenia (np. G17 U1=1 Z1=2 lub G18 U1=2 Y1=1) jest aktywowana. Np. po wyborze bloku w trybie głowicy U ruch wszystkich osi wykonywany jest równocześnie. Uwaga: Jeżeli w trybie głowicy U G180 U1 Y1 Z1 nie jest aktywna żadna płaszczyzna toczenia, wówczas ruch osi sterowany jest za pomoc układu logicznego pozycjonowania Układ logiczny pozycjonowania w trybie toczenia W trybie toczenia, w którym zawsze aktywna jest płaszczyzna specjalna (np. G17 Y1=1 Z1=2), układ logiczny pozycjonowania nie działa. Np. po wyborze bloku w trybie toczenia ruch wszystkich osi wykonywany jest równocześnie. Przyporz dkowanie osi w tabelach punktów zerowych Jeżeli maszyna wyposażona jest w głowic widełkow i głowica jest aktywowana, w tabelach punktów zerowych (ZO, ZE i PO) nast puje zamiana adresu C na adres C2. G17 / G18 Płaszczyzny obróbki dla trybu toczenia W trybie toczenia kierunek k ta (dodatni) i okr gu (CCW) definiowany jest w układzie współrz dnych G17= Y1=1 Z1=2 i G18=Y1=1 Z1=2 od osi Y do osi Z (patrz rozdział 32.4) Informacje ogólne

17 Wskazówka dotycz ca programów utworzonych we wcześniejszej wersji oprogramowania: W trybie toczenia (G36) definicja k tów B1 i B2 w płaszczyźnie G17 Y1=1 Z1=2 i G18 Y1=1 Z1=2 była bł dna. K ty B1 i B2 wykorzystywane s w geometrii (G64) i przy współrz dnych biegunowych. Istniej ce programy należy skorygować, odejmuj c 90 stopni od zaprogramowanych wartości k tów B1 i B2. Przykład: Wiersz programu Wersja V511: N... G1 B1=120 Wersja V520: N... G1 B1=30 ( stopni). 2.1 Drobne zmiany Narz dzia tokarskie w tabeli narz dzi Funkcj Q3= w tabeli narz dzi można wybrać tylko wtedy, gdy jest ona przygotowana przez producenta maszyny (patrz rozdział 32.8). Narz dzia rezerwowe W tabeli narz dzi wyst puje np. narz dzie T1 z narz dziami rezerwowymi T1.01 i T1.02. Przy automatycznej zmianie narz dzia (M6) zostaje założone narz dzie T1 (T1 M6). Protokół narz dzia rezerwowego jest teraz aktywny. Gdy narz dzie T1 zostanie zablokowane, nast puje automatyczna zmiana na narz dzie rezerwowe. (T1.01). Przy automatycznej zmianie narz dzia (M6) zostaje założone narz dzie T1.01 (T1.01 M6). Protokół narz dzia rezerwowego jest teraz nieaktywny. Gdy narz dzie T1 zostanie zablokowane, zmiana na narz dzie rezerwowe nie nast puje. Zostaje wygenerowany bł d P118. Uwaga: Jeżeli w czasie pomiaru narz dzie T1.01 mierzone jest jako ostatnie, wówczas operator chc c dalej pracować z narz dziem T1, musi najpierw wymienić to narz dzie. Jeżeli narz dzie T1.01 znajduje si we wrzecionie, narz dzie T1 nie zostanie założone za pomoc polecenia T1 M6. HEIDENHAIN MillPlus V53x 17

18 2.1 Drobne zmiany Menedżer palet System menedżera palet jest funkcj zależn od maszyny. Oprogramowanie MillPlus oferuje w tym celu moduł obsługuj cy t funkcj. Kompletny przegl d funkcji patrz dokumentacja maszyny dostarczona przez jej producenta. Punkty zerowe 1 W tabeli punktów zerowych palety wprowadzono klawisz programowalny (F2) Usuń tabel. Umożliwia on usuni cie całej tabeli. 2 W czasie edycji punktów zerowych palety G52 Ixx nast puje dopasowanie jej aktywnego punktu zerowego G52 I0. Zarz dzanie Przegl d w oknie statusu przedmiotu obrabianego rozszerzono o pozycj S5 i obecnie wygl da on w sposób nast puj cy: S0 S1 S2 S3 S4 S5 Brak (pusty) Element surowy W obróbce Gotowy Uszkodzony Zablokowany Wyszukiwanie bloku Funkcja wyszukiwania bloku umożliwia wyszukanie bloku w programie obróbki oraz wykonanie programu za pomoc przycisku START pocz wszy od tego bloku. Należy zwrócić uwag na to, że po wyszukiwaniu bloku w trybie automatycznym przycisku START można użyć w celu uruchomienia znalezionego bloku tylko bezpośrednio po jego wyszukaniu Informacje ogólne

19 Status maszyny w postaci piktogramów Wskaźnik statusu maszyny rozszerzono o różne piktogramy: 1 Stół obrotowy Piktogram ten wyświetlany jest, gdy funkcja G36 jest aktywna. 2 Płaszczyzna obróbki. Piktogram ten wyświetlany jest, gdy funkcja G36 i płaszczyzna obróbki s aktywne, np. - G17 Y1= 1 Z1=2 lub G18 Y1= 1 Z1=2 - G17 U1=1 Z1=2 lub G18 U1=2 Y1=1) 2.1 Drobne zmiany Okno dialogowe r cznej obsługi osi Wprowadzenie W przypadku prostych maszyn CNC oprócz osi głównych cz sto stosowane s osie obrotowe jako osie sterowane r cznie. W tym celu r czne osie obrotowe należy zaprogramować w programie oraz wypozycjonować r cznie, czyli mechanicznie. Przebieg Kiedy zachodzi konieczność wypozycjonowania r cznych osi obrotowych za pomoc programu, stosowna informacja dla operatora jest wyświetlana na ekranie. Przebieg programu zostaje zatrzymany, a na ekranie zostaj wyświetlone nast puj ce komunikaty: INT: Zatrzymanie posuwu. Zatrzymanie wrzeciona można wykonać r cznie W wierszu statusu wyświetlany jest komunikat Pozycjonowanie osi r cznych. Wskaźnik pozostałej drogi dla danej osi zostaje podświetlony na żółto. Operator obraca oś r czn (osie r czne), aż do wyzerowania pozostałej drogi. Po ustawieniu pozostałej drogi w obr bie pola tolerancji, kolor podświetlenia zostaje zmieniony na zielony i program można ponownie uruchomić. Jeżeli przy uruchomieniu oś r czna nie znajduje si jeszcze w polu tolerancji, zgłaszany jest bł d Oś r czna nie na pozycji. HEIDENHAIN MillPlus V53x 19

20 2.1 Drobne zmiany Jeżeli przesuni cie osi r cznej jest mniejsze niż pole tolerancji, pomimo tego nast puje zatrzymanie, a pozostała droga zostaje podświetlona na zielono. Odchylenia pomi dzy położeniem zadanym a położeniem rzeczywistym, które s mniejsze niż format programowania (0,001 lub 0,0001 stopnia), nie s traktowane jako przesuni cie i nie prowadz do zatrzymania programu. Interpolacja osi NC i osi r cznych jest niedozwolona. Jej nast pstwem jest komunikat bł du Niedozwolone osie i osie r czne. Tryb EASYoperate W trybie EASYoperate w module wprowadzania danych usuni to klawisz programowalny Ink <>abs (przyrostowo <> bezwzgl dnie). Wyszukiwanie bloku w cyklach pomiarowych W czasie wyszukiwania bloku w cyklach pomiarowych obowi zuj zasady: należy ustawić funkcje modalne G90, G40, G72 i G39 na R0 LO, nie należy wykonywać żadnych korekt, wartości pomiarowe w parametrach E (O1=, O2=,...) należy wyzerować. W czasie wyszukiwania bloku w programie należy pomin ć przetwarzanie wartości pomiarowych za pomoc parametrów E. W tym celu w funkcji skoku należy sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest równa zero oraz, czy układ sterowania CNC znajduje si w trybie wyszukiwania bloku. Tryb pracy można odczytać za pomoc funkcji G Informacje ogólne

21 2.2 Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku Po wprowadzeniu bloku operator samodzielnie wydaje zatwierdzenie ruchu za pomoc klawisza programowalnego Pojedynczy ruch. Zastosowanie Funkcja Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku aktywowana jest za pomoc stałej maszynowej MC701 Pojedynczy ruch (0:wył.,1:wł.,2:auto.). Przebieg Uwaga, przy każdym uruchomieniu należy kontrolować obliczone ruchy osi. Ryzyko kolizji. 0 Opcja nieaktywna: klawisz programowalny Pojedynczy ruch jest niedost pny. 1 Opcja aktywna: klawisz programowalny Pojedynczy ruch jest dost pny. 2 Jak dla 1, z t różnic, że po wprowadzeniu bloku nast puje automatyczny wybór klawisza programowalnego Pojedynczy ruch. 1 Proces sterowania zostaje zatrzymany na szukanym bloku (położenie wyjściowe: klawisz Pojedynczy blok aktywny). 2 Po uruchomieniu oprogramowanie MillPlus powoduje zatrzymanie przy pierwszym ruchu. Na wyświetlaczu maszyny pozostała droga osi zostaje podświetlona na żółto. Posuw i przesuw szybki zostaj wyzerowane. 3 Kolejne uruchomienie powoduje przesuni cie osi do nast pnego ruchu. Uwzgl dniany jest układ logiczny pozycjonowania. 4 Po dezaktywacji klawisza programowalnego Pojedynczy ruch i uruchomieniu program przebiega dalej. 2.2 Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku HEIDENHAIN MillPlus V53x 21

22 2.3 Programowanie konturu ICP dla toczenia 2.3 Programowanie konturu ICP dla toczenia Za pomoc oprogramowania MillPlus można utworzyć program NC, np. profilu konturu, wykorzystuj c programowanie ICP. Taki program NC programowany jest pomi dzy funkcjami geometrycznymi G63/G64, a można go zapisać zarówno w programie głównym (*.PM), jak również w makro (*.MM). Dla cykli skrawania konturu od G880 do G885 program ICP musi być zapisany w makro (*.MM). Obsługa Frezowanie ICP Program ICP tworzony jest w ostatnio zaprogramowanej płaszczyźnie frezowania. Toczenie ICP Program tworzony jest w płaszczyźnie toczenia; G17 Y1=1 Z1=2 lub G18 Y1=1 Z1=2 (patrz rysunek). Programowanie programu geometrii odbywa si za pomoc współrz dnych Y i Z. Programowanie ICP można uruchomić w edytorze programu za pomoc klawisza programowalnego ICP, a nast pnie klawisza programowalnego Frezowanie ICP lub Toczenie ICP. Przykład: N880.mm (Makro ICP konturu) N1 G1 Y0 Z0 N2 G64 N3 G1 Y=200:2 N4 G1 I2 N5 G1 Z-50 N6 G1 B1=255 N7 G1 Y=184:2 Z-10 B1=270 N8 G3 R5 N9 G1 Y250:2 N10 G1 I2 N11 G1 Z-120 N12 G Informacje ogólne

23 2.4 Głowica U Narz dzie steruj ce (głowica do toczenia poprzecznego, sanie głowicy do toczenia poprzecznego) w osi U stosowane jest do toczenia lub wiercenia (patrz rysunek). Zastosowanie Zmiana narz dzia, aktywacja osi U Narz dzie steruj ce zakładane/wymieniane jest za pomoc zwykłego polecenia Txx M6 lub M66: - Funkcja M6 powoduje założenie narz dzia i automatyczny najazd referencyjny osi U. Funkcja M66 powoduje automatyczny najazd osi U po zakończeniu r cznej zmiany narz dzia. - Funkcja M67 ma takie samo działanie dla osi U. 2.4 Głowica U Obsługa Oś U można wykorzystać tylko wtedy, gdy we wrzecionie znajduje si narz dzie osi U. Stosowanie osi U bez narz dzia osi U powoduje wygenerowanie bł du. Oś U można wybrać do przesuwu r cznego (tryb JOG). Układ współrz dnych osi U Oś U dost pna jest zawsze widoczna, lecz może być zaprogramowana tylko wtedy, gdy we wrzecionie znajduje si narz dzie. Definiowanie osi U: G180 U1 Y1 Z1 (U = oś główna 1, Y = oś główna 2, Z = oś narz dzia). Płaszczyzna obróbki dla korekty promienia ostrza definiowana jest za pomoc funkcji G17 U1=1 Z1=2 lub G18 U1=2 Y1=1. Punkt zerowy osi U Położenie osi U musi być rzeczywist odległości do środka wrzeciona. Przesuni cie punktu zerowego U może być użyteczne np. do przesuni cia kształtu, obróbki zgrubnej i obróbki wykańczaj cej. Tabela narz dzi Narz dzie identyfikowane jest jako specjalne narz dzie osi U za pomoc typu narz dzia Q3=9997. Promieniowa kompensacja wierzchołka narz dzia definiowana za pomoc orientacji narz dzia O i promienia narz dzia R (+R4). Adresy te opisywane s tak samo, jak dla funkcji toczenia G36. Różnic w stosunku do toczenia stanowi to, że promień narz dzia osi U mierzony jest w punkcie stałego umiejscowania osi U. Jest to położenie U=R lub R=0. Promień ostrza wprowadzany jest za pomoc adresu C. Dla układu sterowania CNC niezb dne s : długość L, promień R i promień naroża C. Korekta promienia ostrza Korekta promienia ostrza programowana jest za pomoc funkcji G41 i G42. Przed wł czeniem korekty promienia należy zaprogramować płaszczyzn G17 U1=1 Z1=2. Orientacja narz dzia musi być zaprogramowana w programie za pomoc funkcji G302 O. Ruch narz dzia odbywa si w kierunku osi U. Dlatego też promień R definiowany jest jako promień w położeniu U=0. Aktywny promień wynosi R+U. HEIDENHAIN MillPlus V53x 23

24 2.4 Głowica U Stała pr dkość skrawania Stała pr dkość skrawania programowana jest za pomoc funkcji G96 S. Obroty wrzeciona dla promienia obliczane s na podstawie rzeczywistego położenia osi U. Pomiar narz dzia Stała pr dkość skrawania programowana jest za pomoc funkcji G96 S. Obroty wrzeciona dla promienia obliczane s na podstawie rzeczywistego położenia osi U. Programowanie Układ współrz dnych W celu zdefiniowania układu współrz dnych należy zastosować funkcj G180. Przykład układu współrz dnych UYZ, G180 U1 Y1 Z1 (patrz rysunek). Płaszczyzna obróbki Tak jak w przypadku innych narz dzi tokarskich, płaszczyzna obróbki definiowana jest za pomoc dwóch osi głównych. Definicja tych dwóch osi musi być zaprogramowana za pomoc funkcji G17 lub G18 i odpowiadaj cych im argumentów. Jeżeli narz dzie osi U stosowane jest do toczenia, jedna oś główna musi być zdefiniowana jako oś U. Druga oś główna musi być prostopadła do osi U i równoległa do osi narz dzia. Przykład: Konfiguracja funkcji G17 i G18 Płaszczyzna UZ (G17 U1=1 Z1=2), oś U jako pierwsza oś główna i oś Z jako druga oś główna (lub G18 U1=2 Y1=1) (patrz rysunki). Obrót płaszczyzny obróbki Oś U nie jest cz ści obróconej płaszczyzny obróbki (G7). Aktywacja funkcji G7 nie ma wi c żadnego wpływu na położenie osi U. Przesuni cie punktu zerowego Przesuni cie punktu zerowego G54, G54 I1 = oraz G93 U Współrz dne bezwzgl dne i przyrostowe Ruchy w osi U można zaprogramować za pomoc funkcji G90 jako bezwzgl dne lub za pomoc funkcji G91 jako przyrostowe. Korekta promienia narz dzia Wierzchołek narz dzia tokarskiego ma promień (C). W czasie obróbki stożków, sfazowań i promieni powoduje to niedokładności, które można skompensować za pomoc korekty promienia ostrza. Zaprogramowana droga przesuwu odnosi si do wierzchołka ostrza S. Korekta promienia ostrza powoduje obliczenie nowej drogi przesuwu (równoległej), w celu skompensowania tego bł du. Wł czanie i wył czanie korekty promienia narz dzia Korekt promienia ostrza można wł czyć/wył czyć za pomoc nast puj cych funkcji G: 24 2 Informacje ogólne

25 - G40: wył czona - G41: narz dzie znajduje si po lewej stronie konturu - G42: narz dzie znajduje si po prawej stronie konturu Po wł czeniu/wył czeniu potrzebny jest dobieg/wybieg narz dzia, aby całkowicie wyci ć brzeg konturu. Jednostka programowania Oś U można zaprogramować w calach (G70) lub w jednostkach metrycznych (G71). Położenie bezwzgl dne Funkcja położenia bezwzgl dnego G74 w poł czeniu z narz dziami osi U jest niedozwolona! 2.4 Głowica U Kontrola konturu W czasie produkcji funkcja kontroli konturu (G241) powoduje wygenerowanie bł du, jeżeli zaprogramowany kształt nie może być wykonany. Śledzenie toru narz dzia Nie używać funkcji G8 z osi U. Najazd na punkt referencyjny R czny najazd na punkt referencyjny nie jest konieczny Po zmianie narz dzia najazd osi U wykonywany jest automatycznie. Jeżeli narz dzie znajduje si we wrzecionie, wówczas można je aktywować za pomoc funkcji M141 i dezaktywować za pomoc funkcji M142. Uwaga Należy przy tym pami tać, że położenie osi U musi być zawsze ustalone przez najazd referencyjny. Np. po zmianie stałej maszynowej MC, rozruchu układu sterowania CNC lub po zaprogramowaniu funkcji G180 położenie osi U jest nieznane. Dla narz dzia steruj cego należy ponownie wykonać najazd referencyjny za pomoc funkcji M141. Stała pr dkość skrawania Stała pr dkość skrawania aktywowana jest za pomoc funkcji G96 S. Funkcja G96 powoduje obliczenie posuwu w [mm/min (cal/min)] na podstawie zaprogramowanego posuwu w [mm/obr.], [cal/obr.] i aktywnych obrotów wrzeciona. Ruch powrotny Ruch powrotny narz dzia musi być wykonany jedynie w kierunku osi narz dzia. Do tego celu musi być użyta funkcja G174. Zaprogramowanie funkcji G126 musi spowodować wygenerowanie BŁ DU. Przerwanie Ruchy w osi U można przerwać. HEIDENHAIN MillPlus V53x 25

26 2.4 Głowica U Wyszukiwanie bloku W czasie wyszukiwania bloku uwzgl dniane s wszystkie aktywne osie wraz z osi U. Ruchy w kierunku osi U s obowi zuj ce tylko wtedy, gdy we wrzecionie znajduje si narz dzie osi U. Układ logiczny pozycjonowania po wyszukiwaniu bloku, odjeździe i ponownym najeździe W czasie ponownego najazdu do konturu najazd przy udziale logicznego układu pozycjonowania odbywa si dla: 1. osi obrotowych, osi pomocniczych i osi głównych, 2. osi U. Najazd po wyszukiwaniu bloku przy aktywnej osi U Po wyborze bloku przy aktywnej osi U nast puje przesuni cie osi liniowych do pozycji najazdowej bez udziału układu logicznego pozycjonowania. Uwaga: Najazd zależny jest od aktualnej płaszczyzny obróbki. W trybie toczenia zawsze aktywna jest płaszczyzna specjalna, np. G17 U1=1 Z1=2, G18 U1=2 Y1=1, a jej ruch odbywa si bez udziału układu logicznego pozycjonowania. Tryb JOG i pokr tło Narz dziem osi U można poruszać r cznie, wykorzystuj c tryb JOG lub za pomoc pokr tła. Symulacja Symulacja jest możliwa w widoku siatki. Prezentacja graficzna symulacji nie jest możliwa! 26 2 Informacje ogólne

27 2.5 Wprowadzanie cykli pomiarowych Punkt zerowy Przy aktywnej funkcji G7 nie jest możliwe ustawienie w punkcie zerowym k ta zmierzonego za pomoc funkcji G620 lub G633 z parametrem I5=2. Dlatego też funkcje G620 i G633 należy programować z parametrem I5=0 O3=.. i używać do tego celu odpowiednich parametrów E przesuni cia przyrostowego G7, np. G7 C6=E10 L1=1. Objaśnienie adresów Opisane tutaj adresy wykorzystywane s w wi kszości cykli. Adresy specyficzne opisano przy okazji opisu cykli. B3= Odległość od naroża w osi głównej Odległość w osi głównej pomi dzy pierwszym punktem startowym a narożem przedmiotu obrabianego. B4= Odległość od naroża w osi pomocniczej Odległość w osi głównej pomi dzy pierwszym punktem startowym a narożem przedmiotu obrabianego. Od O1= do O7= Zapis wartości pomiarowych Wartości pomiarowe można zapisać jako parametry E. Numer parametru E musi być wprowadzony. Brak wprowadzonego numeru uniemożliwia jakikolwiek zapis. Przykład: Zapis O1=10 oznacza, że wynik zostanie zapisany w parametrze E Wprowadzanie cykli pomiarowych I2= Orientacja czujników I2=-1 Automatyczny wybór metody orientacji w zależności od typu czujników (położenie wyjściowe). MC846=0,1: Pomiar bez orientacji, jak dla I2=0 MC846=2: Pomiar z obrotem, jak dla I2=1 MC846=3: Pomiar z orientacj, jak dla I2=2 I2=0Pomiar bez orientacji I2=1 Pomiar z obrotem I2=2 Pomiar z orientacj w kierunku pomiaru W przypadku zaprogramowania parametru I2=2 do tabeli narz dzi należy wprowadzić zorientowany promień narz dzia R1=. HEIDENHAIN MillPlus V53x 27

CNC PILOT 4290 Oś B i Y

CNC PILOT 4290 Oś B i Y Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software 625 952-xx Język polski (pl) 3/2010 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują

Bardziej szczegółowo

POLECENIA SYMBOLICZNE

POLECENIA SYMBOLICZNE Indeks poleceń programowania sterownika CNC Opracowany przez dr inż. Piotra Drogosza Dla studentów Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.11 2010 r. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D FESTO Sp. z o.o. Instrukcja obsługi Sinumerik 840D Frezowanie Opracowanie na podstawie instrukcji firmy Maier GmbH Przygotował: Piotr Lecyk - - 2 WSTĘP Opracowanie to ma pomóc w nauce obsługi i programowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove

Bardziej szczegółowo

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek

TNC 620. Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek TNC 620 Kompaktowe sterowanie kształtowe dla frezarek oraz wiertarek Marzec 2014 Opisane w tym prospekcie funkcje i dane techniczne obowiązują dla TNC 620 z NC-SW 81760x-01 2 Treść TNC 620... Gdzie może

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wersja 3.0 Polska Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wprowadzenie Zakup Identyfikacja produktu Gratulujemy zakupu instrumentu serii TPS1200. W celu użytkowania instrumentu w dopuszczalny

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3

Wizualizacja CoDeSys. Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Wizualizacja CoDeSys Uzupełnienie podręcznika do programowania sterowników PLC w CoDeSys 2.3 Copyright 2003, 2004, 2005, 2006 by 3S Smart Software Solutions GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16

Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK. Wersja software 2.16 Podręcznik obsługi urządzenia ND 1200 QUADRA-CHEK Wersja software 2.16 Język polski (pl) 2/2010 i.1 ND 1200 wprowadzenie 1 Ekran LCD 2 Softkeys 3 Klawisze funkcji pomiarowych 4 Klawisze osiowe 5 Klawisze

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów

CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów Niniejszy tekst jest kontynuacją cyklu artykułów na temat Programowania technologicznego opublikowanych we wcześniejszych wydaniach miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0 Instrukcja Obsługi CNConv USB Controller Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać Ver 0.14.0 Spis treści Str. 1. Wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Opis ogólny 3 3. Przykłady wykonanych prac 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami W tym rozdziale: Dyski proste i dynamiczne Wybór typu partycji i woluminu Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS Korzystanie z konsoli zarz dzania dyskami

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo