Podr cznik użytkownika Zmiany oraz rozszerzenia od wersji V520. MillPlus IT V530. Obowi zuje dla V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podr cznik użytkownika Zmiany oraz rozszerzenia od wersji V520. MillPlus IT V530. Obowi zuje dla V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f"

Transkrypt

1 Podr cznik użytkownika Zmiany oraz rozszerzenia od wersji V520 MillPlus IT V530 Obowi zuje dla V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Polski (pl) 01/2008

2 P0

3 1 Skrócony przegl d informacji Skrócony przegl d informacji V V V V Informacje ogólne Drobne zmiany Układ logiczny pozycjonowania w trybie głowicy U Układ logiczny pozycjonowania w trybie toczenia Przyporz dkowanie osi w tabelach punktów zerowych G17 / G18 Płaszczyzny obróbki dla trybu toczenia Narz dzia tokarskie w tabeli narz dzi Narz dzia rezerwowe Menedżer palet Zarz dzanie Wyszukiwanie bloku Status maszyny w postaci piktogramów Okno dialogowe r cznej obsługi osi Tryb EASYoperate Wyszukiwanie bloku w cyklach pomiarowych Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku Zastosowanie Przebieg Programowanie konturu ICP dla toczenia Obsługa Głowica U Zastosowanie Programowanie Wprowadzanie cykli pomiarowych Punkt zerowy Objaśnienie adresów Cykle pomiarowe narz dzi dla systemów pomiarowych czujników stołu (TT) Funkcje G G23 Wywołanie programu głównego G28 Funkcje pozycjonowania Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G39 Aktywacja naddatku narz dzia Naddatek promienia narz dzia G52 Aktywacja punktu zerowego palety Format HEIDENHAIN MillPlus V53x 3

4 4 Opis adresów G77 / G79 Cykl kołowego układu otworów i wywołanie cyklu G84 Cykl gwintowania Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G126 Podniesienie narz dzia przy przerwaniu G141 Korekta 3D narz dzia Opis adresów Format Położenie wyjściowe Zastosowanie Przykład G151 Odwołanie G Format Opis adresów Zastosowanie G152 Ograniczenie zakresów przesuwu Format Opis adresów Zastosowanie Przykład G195 Definicja okna graficznego za pomoc bloku pocz tkowego i końcowego Format Opis adresów Zastosowanie Przykład G303 Funkcja M19 z zaprogramowanym kierunkiem G321 Odczyt danych narz dzia Opis adresów Odczyt narz dzia rezerwowego G325 Odczyt funkcji modalnej M G330 Odczyt danych definicji punktu Opis adresów G331 Zapis danych narz dzia Opis adresów Trwałość narz dzia G350 Zapis do okna G606 TT: kalibracja Opis adresów Zastosowanie G611 TT: Pomiar narz dzia tokarskiego Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie... 59

5 3.20 G615 Pomiar laserowy narz dzia tokarskiego Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G621 Pomiar położenia G622 Pomiar naroża na zewn trz G623 Pomiar naroża wewn trz G626 Pomiar prostok ta na zewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład: zapis punktu środkowego prostok ta w przesuni ciu punktu zerowego G627 Pomiar prostok ta wewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład: zapis punktu środkowego prostok ta w przesuni ciu punktu zerowego G628 Pomiar okr gu na zewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G629 Pomiar okr gu wewn trz Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G636 Pomiar okr gu wewn trz (PS) Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład: zapis punktu środkowego i średnicy okr gu w parametrach E G638 Kalibracja czujników pomiarowych na kuli Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg kalibracji długości czujników pomiarowych (I1=1) Przebieg kalibracji promienia czujnika/promienia + długości czujników pomiarowych (I1=2, I1=3) Przykład G639 Kalibracja czujników pomiarowych HEIDENHAIN MillPlus V53x 5

6 6 Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg kalibracji długości czujników pomiarowych (I1=1) Przebieg kalibracji promienia czujników pomiarowych (I1=2) Przykład G645 Ustalenie wysokości stołu Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg dla stołu okr głego C i stołu nieruchomego Przebieg dla stołu okr głego B (maszyna pozioma) Przykład G646 Ustalenie środka toczenia i wysokości stołu Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg dla stołu okr głego C Przebieg dla stołu okr głego B (maszyna pozioma) Przykład G647 Ustalenie środka głowicy wychylnej Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G648 Ustalenie środka stołu wychylnego Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg dla stołu wahliwego A lub B (maszyna pionowa), mierzone 3 położenia Przebieg dla stołu wychylnego B, mierzone 2 położenia Przebieg dla stołu wahliwego A (maszyna pozioma), mierzone 3 położenia Przykład G691 Pomiar niewyważenia G710 Skrawanie głowic U, wzdłużne G711 Skrawanie głowic U, poprzeczne G714 Skrawanie głowic U wzdłużne, wykańczanie G715 Skrawanie głowic U poprzeczne, wykańczanie G740 Frezowanie gwintu wewn trz Opis adresów Położenia wyjściowe Wskazówki i zastosowania G741 Frezowanie gwintu na zewn trz Opis adresów

7 Położenia wyjściowe G771 Obróbka w jednej linii Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G772 Obróbka na czworok cie Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G773 Obróbka na siatce Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G777 Obróbka kołowa Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg Przykład G880 Skrawanie konturu, wzdłużne Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie Przebieg G881 Skrawanie konturu, poprzeczne Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G884 Skrawanie konturu wzdłużne, wykańczanie Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie G885 Skrawanie konturu poprzeczne, wykańczanie Opis adresów Położenie wyjściowe Zastosowanie HEIDENHAIN MillPlus V53x 7

8 8

9 Heidenhain Numeric B.V.Eindhoven, Holandia 2008 Wydawca nie bierze na siebie żadnych zobowi zań wynikaj cych z tytułu informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Specyfikacja tego układu sterowania numerycznego zawarta jest wył cznie w danych zamówieniowych i odpowiednich opisach specyfikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub we fragmentach dozwolone jest wył cznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. W oparciu o dane, rysunki i opisy nie można zgłaszać żadnych roszczeń. HEIDENHAIN Millplus V53x 9

10 10

11 Skrócony przegl d informacji HEIDENHAIN MillPlus V53x 11

12 1.1 Skrócony przegl d informacji 1.1 Skrócony przegl d informacji Wymienione zmiany i rozszerzenia zostały zrealizowane w kolejnych wersjach oprogramowania Mill- Plus IT od wersji V520/00. Rozszerzenia te dost pne s od nast puj cych wersji oprogramowania: V520/00e V521/00f V522/00c V530/00f Tym samym niniejszy podr cznik zast puje Podr cznik obsługi dla wersji V520. Odnośnie zasobu funkcji danej wersji oprogramowania należy zwrócić si do producenta maszyny. V520 Opis Obowi zuje Zmiana: od: Układ logiczny pozycjonowania po wyszukiwaniu bloku, odjeździe i ponownym V520/00 Funkcja najeździe (głowica U) Najazd po wyszukiwaniu bloku w trybie toczenia V520/00 Tekst Przyporz dkowanie osi w tabelach punktów zerowych (głowica widełkowa) V520/00 Tekst G17 / G18 Płaszczyzny obróbki dla trybu toczenia V520/00a Tekst Dane narz dzi tokarskich w tabeli narz dzi V520/00 Tekst Narz dzia rezerwowe V520/00 Tekst G23 Wywołanie programu głównego V520/00 Tekst G77 / G79 Cykl kołowego układu otworów i wywołanie cyklu V520/00 Tekst G126 Podniesienie narz dzia przy przerwaniu V520/00 Tekst G141 Korekta 3D narz dzia z dynamicznym TCPM V520/00d Funkcja G303 Funkcja M19 z zaprogramowanym kierunkiem (wył czona) V520/00 Tekst G325 Odczyt funkcji modalnej M V520/00e Funkcja G350 Zapis do okna V520/00a Tekst G691 Pomiar niewyważenia V520/00 Tekst G321 Odczyt danych narz dzia V520/00a Funkcja G331 Zapis danych narz dzia V520/00 Funkcja G801 Toczenie V520/00 Tekst G802 Frezowanie V520/00 Tekst V521 Opis Obowi zuje Zmiana: od: Menedżer palet V521/00 Funkcja Zarz dzanie V521/00 Funkcja 12 1 Skrócony przegl d informacji

13 Wyszukiwanie bloku V521/00 Tekst Status maszyny w postaci piktogramów V521/00 Funkcja Okno dialogowe r cznej obsługi osi V521/00 Funkcja G52 Aktywacja przesuni cia punktu zerowego palety V521/00 Funkcja G615 G615 System laserowy: Pomiar L/R (długości/promienia) narz dzi tokarskich V521/00c Funkcja (pomiar szerokości dłuta C6) G740 Frezowanie gwintu wewn trz V521/00 Funkcja G741 Frezowanie gwintu na zewn trz V521/00 Funkcja G880 Skrawanie konturu, wzdłużne V521/00 Funkcja G880 Skrawanie konturu, wzdłużne (korekta szerokości ostrza C6) V521/00c Funkcja G881 Skrawanie konturu, poprzeczne V521/00 Funkcja G881 Skrawanie konturu, poprzeczne (korekta szerokości ostrza C6) V521/00c Funkcja G884 Skrawanie konturu wzdłużne (wykańczanie) V521/00 Funkcja G884 Skrawanie konturu, wzdłużne (wykańczanie) (korekta szerokości ostrza C6 i V521/00c Funkcja k t ruchu swobodnego A1) G885 Skrawanie konturu poprzeczne (wykańczanie) V521/00 Funkcja G885 Skrawanie konturu, poprzeczne (wykańczanie) (korekta szerokości ostrza C6 V521/00c Funkcja i k t ruchu swobodnego A1) Programowanie konturu ICP dla toczenia V521/00 Funkcja Głowica U V521/00 Funkcja V Skrócony przegl d informacji Opis Obowi zuje Zmiana: od: G28 G28 Funkcje pozycjonowania, I2= Redukcja szarpni cia V522/00 Funkcja G39 G39 Aktywacja naddatku narz dzia V522/00 Tekst G84 G84 I2=1 dla szybkiego demontażu/montażu przy małym gwincie V522/00 Funkcja G141 G141 Korekta 3D narz dzia z dynamicznym TCPM V522/00 Funkcja G141 G141 Korekta 3D narz dzia z dynamicznym TCPM V522/00 Tekst G151 Odwołanie G152 V522/00c Funkcja G152 G152 Ograniczenie zakresów przesuwu V522/00c Funkcja G195 Definicja okna graficznego, N1= Blok pocz tkowy rysunku i N2= Blok końcowy V522/00a Funkcja rysunku G626 G626 rozszerzona o B3= oraz B4= V522/00 Funkcja G627 G627 rozszerzona o B3= oraz B4= V522/00 Funkcja G628 G628 rozszerzona o D3= V522/00 Funkcja G628 G628 rozszerzona o R1=, R2= oraz O7= V522/00b Funkcja G629 G629 rozszerzona o R1=, R2= oraz O7= V522/00b Funkcja G636 G636 Pomiar okr gu wewn trz (PS) V522/00 Funkcja G636 G636 rozszerzona o R1=, R2= oraz O7= V522/00b Funkcja G646 G646 Ustalenie środka stołu obrotowego V522/00c Funkcja G647 G647 Ustalenie środka głowicy wychylnej V522/00c Funkcja G648 G648 Ustalenie środka stołu wychylnego V522/00c Funkcja G771 Obróbka w jednej linii V522/00 Funkcja G772 Obróbka na czworok cie V522/00 Funkcja G773 Obróbka na siatce V522/00 Funkcja G777 Obróbka kołowa V522/00 Funkcja G880 Skrawanie konturu, wzdłużne (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja HEIDENHAIN MillPlus V53x 13

14 1.1 Skrócony przegl d informacji G881 Skrawanie konturu, poprzeczne (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja G884 Skrawanie konturu, wzdłużne (wykańczanie) (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja G885 Skrawanie konturu, poprzeczne (wykańczanie) (odwrotny kierunek konturu) V522/00 Funkcja Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku V522/00 Funkcja Wprowadzanie cykli pomiarowych Wprowadzanie cykli pomiarowych V530 Ustawienie punktu zerowego w G7 za pomoc cykli pomiarowych G620 i G633 nie jest możliwe V522/00b Funkcja Przykład: Ustawienie punktu odniesienia na narożu 90 powierzchni skośnej V522/00b Tekst Opis Obowi zuje Zmiana: od: G330 G330 Odczyt danych definicji punktu V530/00f Funkcja G606 Kalibracja czujnika stołu (TT) lub kombinacji lasera z czujnikami stołu (TT) V530/00a Funkcja G611 Pomiar narz dzia tokarskiego za pomoc lasera lub czujnika stołu V530/00a Funkcja G621-G636 Orientacja czujników V530/00f Funkcja G638 G638 Kalibracja czujników pomiarowych na kuli V530/00f Funkcja G639 G639 Kalibracja czujników pomiarowych V530/00f Funkcja G645 Ustalenie wysokości stołu V530/00a Funkcja G645, G646, Funkcja 3D QuickSet: Zastosowanie wartości kinematycznych w elemencie V530/00a Funkcja G647, G648 głównym G710, G711, Cykle konturu głowicy U V530/00a Funkcja G714, G715 G645, G646, G648 Pomiar maszyny B-A za pomoc funkcji 3D-QuickSet V530/00c Funkcja 14 1 Skrócony przegl d informacji

15 Informacje ogólne HEIDENHAIN MillPlus V53x 15

16 2.1 Drobne zmiany 2.1 Drobne zmiany Układ logiczny pozycjonowania w trybie głowicy U W trybie głowicy U układ logiczny pozycjonowania nie jest aktywny, gdy płaszczyzna toczenia (np. G17 U1=1 Z1=2 lub G18 U1=2 Y1=1) jest aktywowana. Np. po wyborze bloku w trybie głowicy U ruch wszystkich osi wykonywany jest równocześnie. Uwaga: Jeżeli w trybie głowicy U G180 U1 Y1 Z1 nie jest aktywna żadna płaszczyzna toczenia, wówczas ruch osi sterowany jest za pomoc układu logicznego pozycjonowania Układ logiczny pozycjonowania w trybie toczenia W trybie toczenia, w którym zawsze aktywna jest płaszczyzna specjalna (np. G17 Y1=1 Z1=2), układ logiczny pozycjonowania nie działa. Np. po wyborze bloku w trybie toczenia ruch wszystkich osi wykonywany jest równocześnie. Przyporz dkowanie osi w tabelach punktów zerowych Jeżeli maszyna wyposażona jest w głowic widełkow i głowica jest aktywowana, w tabelach punktów zerowych (ZO, ZE i PO) nast puje zamiana adresu C na adres C2. G17 / G18 Płaszczyzny obróbki dla trybu toczenia W trybie toczenia kierunek k ta (dodatni) i okr gu (CCW) definiowany jest w układzie współrz dnych G17= Y1=1 Z1=2 i G18=Y1=1 Z1=2 od osi Y do osi Z (patrz rozdział 32.4) Informacje ogólne

17 Wskazówka dotycz ca programów utworzonych we wcześniejszej wersji oprogramowania: W trybie toczenia (G36) definicja k tów B1 i B2 w płaszczyźnie G17 Y1=1 Z1=2 i G18 Y1=1 Z1=2 była bł dna. K ty B1 i B2 wykorzystywane s w geometrii (G64) i przy współrz dnych biegunowych. Istniej ce programy należy skorygować, odejmuj c 90 stopni od zaprogramowanych wartości k tów B1 i B2. Przykład: Wiersz programu Wersja V511: N... G1 B1=120 Wersja V520: N... G1 B1=30 ( stopni). 2.1 Drobne zmiany Narz dzia tokarskie w tabeli narz dzi Funkcj Q3= w tabeli narz dzi można wybrać tylko wtedy, gdy jest ona przygotowana przez producenta maszyny (patrz rozdział 32.8). Narz dzia rezerwowe W tabeli narz dzi wyst puje np. narz dzie T1 z narz dziami rezerwowymi T1.01 i T1.02. Przy automatycznej zmianie narz dzia (M6) zostaje założone narz dzie T1 (T1 M6). Protokół narz dzia rezerwowego jest teraz aktywny. Gdy narz dzie T1 zostanie zablokowane, nast puje automatyczna zmiana na narz dzie rezerwowe. (T1.01). Przy automatycznej zmianie narz dzia (M6) zostaje założone narz dzie T1.01 (T1.01 M6). Protokół narz dzia rezerwowego jest teraz nieaktywny. Gdy narz dzie T1 zostanie zablokowane, zmiana na narz dzie rezerwowe nie nast puje. Zostaje wygenerowany bł d P118. Uwaga: Jeżeli w czasie pomiaru narz dzie T1.01 mierzone jest jako ostatnie, wówczas operator chc c dalej pracować z narz dziem T1, musi najpierw wymienić to narz dzie. Jeżeli narz dzie T1.01 znajduje si we wrzecionie, narz dzie T1 nie zostanie założone za pomoc polecenia T1 M6. HEIDENHAIN MillPlus V53x 17

18 2.1 Drobne zmiany Menedżer palet System menedżera palet jest funkcj zależn od maszyny. Oprogramowanie MillPlus oferuje w tym celu moduł obsługuj cy t funkcj. Kompletny przegl d funkcji patrz dokumentacja maszyny dostarczona przez jej producenta. Punkty zerowe 1 W tabeli punktów zerowych palety wprowadzono klawisz programowalny (F2) Usuń tabel. Umożliwia on usuni cie całej tabeli. 2 W czasie edycji punktów zerowych palety G52 Ixx nast puje dopasowanie jej aktywnego punktu zerowego G52 I0. Zarz dzanie Przegl d w oknie statusu przedmiotu obrabianego rozszerzono o pozycj S5 i obecnie wygl da on w sposób nast puj cy: S0 S1 S2 S3 S4 S5 Brak (pusty) Element surowy W obróbce Gotowy Uszkodzony Zablokowany Wyszukiwanie bloku Funkcja wyszukiwania bloku umożliwia wyszukanie bloku w programie obróbki oraz wykonanie programu za pomoc przycisku START pocz wszy od tego bloku. Należy zwrócić uwag na to, że po wyszukiwaniu bloku w trybie automatycznym przycisku START można użyć w celu uruchomienia znalezionego bloku tylko bezpośrednio po jego wyszukaniu Informacje ogólne

19 Status maszyny w postaci piktogramów Wskaźnik statusu maszyny rozszerzono o różne piktogramy: 1 Stół obrotowy Piktogram ten wyświetlany jest, gdy funkcja G36 jest aktywna. 2 Płaszczyzna obróbki. Piktogram ten wyświetlany jest, gdy funkcja G36 i płaszczyzna obróbki s aktywne, np. - G17 Y1= 1 Z1=2 lub G18 Y1= 1 Z1=2 - G17 U1=1 Z1=2 lub G18 U1=2 Y1=1) 2.1 Drobne zmiany Okno dialogowe r cznej obsługi osi Wprowadzenie W przypadku prostych maszyn CNC oprócz osi głównych cz sto stosowane s osie obrotowe jako osie sterowane r cznie. W tym celu r czne osie obrotowe należy zaprogramować w programie oraz wypozycjonować r cznie, czyli mechanicznie. Przebieg Kiedy zachodzi konieczność wypozycjonowania r cznych osi obrotowych za pomoc programu, stosowna informacja dla operatora jest wyświetlana na ekranie. Przebieg programu zostaje zatrzymany, a na ekranie zostaj wyświetlone nast puj ce komunikaty: INT: Zatrzymanie posuwu. Zatrzymanie wrzeciona można wykonać r cznie W wierszu statusu wyświetlany jest komunikat Pozycjonowanie osi r cznych. Wskaźnik pozostałej drogi dla danej osi zostaje podświetlony na żółto. Operator obraca oś r czn (osie r czne), aż do wyzerowania pozostałej drogi. Po ustawieniu pozostałej drogi w obr bie pola tolerancji, kolor podświetlenia zostaje zmieniony na zielony i program można ponownie uruchomić. Jeżeli przy uruchomieniu oś r czna nie znajduje si jeszcze w polu tolerancji, zgłaszany jest bł d Oś r czna nie na pozycji. HEIDENHAIN MillPlus V53x 19

20 2.1 Drobne zmiany Jeżeli przesuni cie osi r cznej jest mniejsze niż pole tolerancji, pomimo tego nast puje zatrzymanie, a pozostała droga zostaje podświetlona na zielono. Odchylenia pomi dzy położeniem zadanym a położeniem rzeczywistym, które s mniejsze niż format programowania (0,001 lub 0,0001 stopnia), nie s traktowane jako przesuni cie i nie prowadz do zatrzymania programu. Interpolacja osi NC i osi r cznych jest niedozwolona. Jej nast pstwem jest komunikat bł du Niedozwolone osie i osie r czne. Tryb EASYoperate W trybie EASYoperate w module wprowadzania danych usuni to klawisz programowalny Ink <>abs (przyrostowo <> bezwzgl dnie). Wyszukiwanie bloku w cyklach pomiarowych W czasie wyszukiwania bloku w cyklach pomiarowych obowi zuj zasady: należy ustawić funkcje modalne G90, G40, G72 i G39 na R0 LO, nie należy wykonywać żadnych korekt, wartości pomiarowe w parametrach E (O1=, O2=,...) należy wyzerować. W czasie wyszukiwania bloku w programie należy pomin ć przetwarzanie wartości pomiarowych za pomoc parametrów E. W tym celu w funkcji skoku należy sprawdzić, czy wartość pomiarowa jest równa zero oraz, czy układ sterowania CNC znajduje si w trybie wyszukiwania bloku. Tryb pracy można odczytać za pomoc funkcji G Informacje ogólne

21 2.2 Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku Po wprowadzeniu bloku operator samodzielnie wydaje zatwierdzenie ruchu za pomoc klawisza programowalnego Pojedynczy ruch. Zastosowanie Funkcja Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku aktywowana jest za pomoc stałej maszynowej MC701 Pojedynczy ruch (0:wył.,1:wł.,2:auto.). Przebieg Uwaga, przy każdym uruchomieniu należy kontrolować obliczone ruchy osi. Ryzyko kolizji. 0 Opcja nieaktywna: klawisz programowalny Pojedynczy ruch jest niedost pny. 1 Opcja aktywna: klawisz programowalny Pojedynczy ruch jest dost pny. 2 Jak dla 1, z t różnic, że po wprowadzeniu bloku nast puje automatyczny wybór klawisza programowalnego Pojedynczy ruch. 1 Proces sterowania zostaje zatrzymany na szukanym bloku (położenie wyjściowe: klawisz Pojedynczy blok aktywny). 2 Po uruchomieniu oprogramowanie MillPlus powoduje zatrzymanie przy pierwszym ruchu. Na wyświetlaczu maszyny pozostała droga osi zostaje podświetlona na żółto. Posuw i przesuw szybki zostaj wyzerowane. 3 Kolejne uruchomienie powoduje przesuni cie osi do nast pnego ruchu. Uwzgl dniany jest układ logiczny pozycjonowania. 4 Po dezaktywacji klawisza programowalnego Pojedynczy ruch i uruchomieniu program przebiega dalej. 2.2 Zatwierdzenie ruchu po wprowadzeniu bloku HEIDENHAIN MillPlus V53x 21

22 2.3 Programowanie konturu ICP dla toczenia 2.3 Programowanie konturu ICP dla toczenia Za pomoc oprogramowania MillPlus można utworzyć program NC, np. profilu konturu, wykorzystuj c programowanie ICP. Taki program NC programowany jest pomi dzy funkcjami geometrycznymi G63/G64, a można go zapisać zarówno w programie głównym (*.PM), jak również w makro (*.MM). Dla cykli skrawania konturu od G880 do G885 program ICP musi być zapisany w makro (*.MM). Obsługa Frezowanie ICP Program ICP tworzony jest w ostatnio zaprogramowanej płaszczyźnie frezowania. Toczenie ICP Program tworzony jest w płaszczyźnie toczenia; G17 Y1=1 Z1=2 lub G18 Y1=1 Z1=2 (patrz rysunek). Programowanie programu geometrii odbywa si za pomoc współrz dnych Y i Z. Programowanie ICP można uruchomić w edytorze programu za pomoc klawisza programowalnego ICP, a nast pnie klawisza programowalnego Frezowanie ICP lub Toczenie ICP. Przykład: N880.mm (Makro ICP konturu) N1 G1 Y0 Z0 N2 G64 N3 G1 Y=200:2 N4 G1 I2 N5 G1 Z-50 N6 G1 B1=255 N7 G1 Y=184:2 Z-10 B1=270 N8 G3 R5 N9 G1 Y250:2 N10 G1 I2 N11 G1 Z-120 N12 G Informacje ogólne

23 2.4 Głowica U Narz dzie steruj ce (głowica do toczenia poprzecznego, sanie głowicy do toczenia poprzecznego) w osi U stosowane jest do toczenia lub wiercenia (patrz rysunek). Zastosowanie Zmiana narz dzia, aktywacja osi U Narz dzie steruj ce zakładane/wymieniane jest za pomoc zwykłego polecenia Txx M6 lub M66: - Funkcja M6 powoduje założenie narz dzia i automatyczny najazd referencyjny osi U. Funkcja M66 powoduje automatyczny najazd osi U po zakończeniu r cznej zmiany narz dzia. - Funkcja M67 ma takie samo działanie dla osi U. 2.4 Głowica U Obsługa Oś U można wykorzystać tylko wtedy, gdy we wrzecionie znajduje si narz dzie osi U. Stosowanie osi U bez narz dzia osi U powoduje wygenerowanie bł du. Oś U można wybrać do przesuwu r cznego (tryb JOG). Układ współrz dnych osi U Oś U dost pna jest zawsze widoczna, lecz może być zaprogramowana tylko wtedy, gdy we wrzecionie znajduje si narz dzie. Definiowanie osi U: G180 U1 Y1 Z1 (U = oś główna 1, Y = oś główna 2, Z = oś narz dzia). Płaszczyzna obróbki dla korekty promienia ostrza definiowana jest za pomoc funkcji G17 U1=1 Z1=2 lub G18 U1=2 Y1=1. Punkt zerowy osi U Położenie osi U musi być rzeczywist odległości do środka wrzeciona. Przesuni cie punktu zerowego U może być użyteczne np. do przesuni cia kształtu, obróbki zgrubnej i obróbki wykańczaj cej. Tabela narz dzi Narz dzie identyfikowane jest jako specjalne narz dzie osi U za pomoc typu narz dzia Q3=9997. Promieniowa kompensacja wierzchołka narz dzia definiowana za pomoc orientacji narz dzia O i promienia narz dzia R (+R4). Adresy te opisywane s tak samo, jak dla funkcji toczenia G36. Różnic w stosunku do toczenia stanowi to, że promień narz dzia osi U mierzony jest w punkcie stałego umiejscowania osi U. Jest to położenie U=R lub R=0. Promień ostrza wprowadzany jest za pomoc adresu C. Dla układu sterowania CNC niezb dne s : długość L, promień R i promień naroża C. Korekta promienia ostrza Korekta promienia ostrza programowana jest za pomoc funkcji G41 i G42. Przed wł czeniem korekty promienia należy zaprogramować płaszczyzn G17 U1=1 Z1=2. Orientacja narz dzia musi być zaprogramowana w programie za pomoc funkcji G302 O. Ruch narz dzia odbywa si w kierunku osi U. Dlatego też promień R definiowany jest jako promień w położeniu U=0. Aktywny promień wynosi R+U. HEIDENHAIN MillPlus V53x 23

24 2.4 Głowica U Stała pr dkość skrawania Stała pr dkość skrawania programowana jest za pomoc funkcji G96 S. Obroty wrzeciona dla promienia obliczane s na podstawie rzeczywistego położenia osi U. Pomiar narz dzia Stała pr dkość skrawania programowana jest za pomoc funkcji G96 S. Obroty wrzeciona dla promienia obliczane s na podstawie rzeczywistego położenia osi U. Programowanie Układ współrz dnych W celu zdefiniowania układu współrz dnych należy zastosować funkcj G180. Przykład układu współrz dnych UYZ, G180 U1 Y1 Z1 (patrz rysunek). Płaszczyzna obróbki Tak jak w przypadku innych narz dzi tokarskich, płaszczyzna obróbki definiowana jest za pomoc dwóch osi głównych. Definicja tych dwóch osi musi być zaprogramowana za pomoc funkcji G17 lub G18 i odpowiadaj cych im argumentów. Jeżeli narz dzie osi U stosowane jest do toczenia, jedna oś główna musi być zdefiniowana jako oś U. Druga oś główna musi być prostopadła do osi U i równoległa do osi narz dzia. Przykład: Konfiguracja funkcji G17 i G18 Płaszczyzna UZ (G17 U1=1 Z1=2), oś U jako pierwsza oś główna i oś Z jako druga oś główna (lub G18 U1=2 Y1=1) (patrz rysunki). Obrót płaszczyzny obróbki Oś U nie jest cz ści obróconej płaszczyzny obróbki (G7). Aktywacja funkcji G7 nie ma wi c żadnego wpływu na położenie osi U. Przesuni cie punktu zerowego Przesuni cie punktu zerowego G54, G54 I1 = oraz G93 U Współrz dne bezwzgl dne i przyrostowe Ruchy w osi U można zaprogramować za pomoc funkcji G90 jako bezwzgl dne lub za pomoc funkcji G91 jako przyrostowe. Korekta promienia narz dzia Wierzchołek narz dzia tokarskiego ma promień (C). W czasie obróbki stożków, sfazowań i promieni powoduje to niedokładności, które można skompensować za pomoc korekty promienia ostrza. Zaprogramowana droga przesuwu odnosi si do wierzchołka ostrza S. Korekta promienia ostrza powoduje obliczenie nowej drogi przesuwu (równoległej), w celu skompensowania tego bł du. Wł czanie i wył czanie korekty promienia narz dzia Korekt promienia ostrza można wł czyć/wył czyć za pomoc nast puj cych funkcji G: 24 2 Informacje ogólne

25 - G40: wył czona - G41: narz dzie znajduje si po lewej stronie konturu - G42: narz dzie znajduje si po prawej stronie konturu Po wł czeniu/wył czeniu potrzebny jest dobieg/wybieg narz dzia, aby całkowicie wyci ć brzeg konturu. Jednostka programowania Oś U można zaprogramować w calach (G70) lub w jednostkach metrycznych (G71). Położenie bezwzgl dne Funkcja położenia bezwzgl dnego G74 w poł czeniu z narz dziami osi U jest niedozwolona! 2.4 Głowica U Kontrola konturu W czasie produkcji funkcja kontroli konturu (G241) powoduje wygenerowanie bł du, jeżeli zaprogramowany kształt nie może być wykonany. Śledzenie toru narz dzia Nie używać funkcji G8 z osi U. Najazd na punkt referencyjny R czny najazd na punkt referencyjny nie jest konieczny Po zmianie narz dzia najazd osi U wykonywany jest automatycznie. Jeżeli narz dzie znajduje si we wrzecionie, wówczas można je aktywować za pomoc funkcji M141 i dezaktywować za pomoc funkcji M142. Uwaga Należy przy tym pami tać, że położenie osi U musi być zawsze ustalone przez najazd referencyjny. Np. po zmianie stałej maszynowej MC, rozruchu układu sterowania CNC lub po zaprogramowaniu funkcji G180 położenie osi U jest nieznane. Dla narz dzia steruj cego należy ponownie wykonać najazd referencyjny za pomoc funkcji M141. Stała pr dkość skrawania Stała pr dkość skrawania aktywowana jest za pomoc funkcji G96 S. Funkcja G96 powoduje obliczenie posuwu w [mm/min (cal/min)] na podstawie zaprogramowanego posuwu w [mm/obr.], [cal/obr.] i aktywnych obrotów wrzeciona. Ruch powrotny Ruch powrotny narz dzia musi być wykonany jedynie w kierunku osi narz dzia. Do tego celu musi być użyta funkcja G174. Zaprogramowanie funkcji G126 musi spowodować wygenerowanie BŁ DU. Przerwanie Ruchy w osi U można przerwać. HEIDENHAIN MillPlus V53x 25

26 2.4 Głowica U Wyszukiwanie bloku W czasie wyszukiwania bloku uwzgl dniane s wszystkie aktywne osie wraz z osi U. Ruchy w kierunku osi U s obowi zuj ce tylko wtedy, gdy we wrzecionie znajduje si narz dzie osi U. Układ logiczny pozycjonowania po wyszukiwaniu bloku, odjeździe i ponownym najeździe W czasie ponownego najazdu do konturu najazd przy udziale logicznego układu pozycjonowania odbywa si dla: 1. osi obrotowych, osi pomocniczych i osi głównych, 2. osi U. Najazd po wyszukiwaniu bloku przy aktywnej osi U Po wyborze bloku przy aktywnej osi U nast puje przesuni cie osi liniowych do pozycji najazdowej bez udziału układu logicznego pozycjonowania. Uwaga: Najazd zależny jest od aktualnej płaszczyzny obróbki. W trybie toczenia zawsze aktywna jest płaszczyzna specjalna, np. G17 U1=1 Z1=2, G18 U1=2 Y1=1, a jej ruch odbywa si bez udziału układu logicznego pozycjonowania. Tryb JOG i pokr tło Narz dziem osi U można poruszać r cznie, wykorzystuj c tryb JOG lub za pomoc pokr tła. Symulacja Symulacja jest możliwa w widoku siatki. Prezentacja graficzna symulacji nie jest możliwa! 26 2 Informacje ogólne

27 2.5 Wprowadzanie cykli pomiarowych Punkt zerowy Przy aktywnej funkcji G7 nie jest możliwe ustawienie w punkcie zerowym k ta zmierzonego za pomoc funkcji G620 lub G633 z parametrem I5=2. Dlatego też funkcje G620 i G633 należy programować z parametrem I5=0 O3=.. i używać do tego celu odpowiednich parametrów E przesuni cia przyrostowego G7, np. G7 C6=E10 L1=1. Objaśnienie adresów Opisane tutaj adresy wykorzystywane s w wi kszości cykli. Adresy specyficzne opisano przy okazji opisu cykli. B3= Odległość od naroża w osi głównej Odległość w osi głównej pomi dzy pierwszym punktem startowym a narożem przedmiotu obrabianego. B4= Odległość od naroża w osi pomocniczej Odległość w osi głównej pomi dzy pierwszym punktem startowym a narożem przedmiotu obrabianego. Od O1= do O7= Zapis wartości pomiarowych Wartości pomiarowe można zapisać jako parametry E. Numer parametru E musi być wprowadzony. Brak wprowadzonego numeru uniemożliwia jakikolwiek zapis. Przykład: Zapis O1=10 oznacza, że wynik zostanie zapisany w parametrze E Wprowadzanie cykli pomiarowych I2= Orientacja czujników I2=-1 Automatyczny wybór metody orientacji w zależności od typu czujników (położenie wyjściowe). MC846=0,1: Pomiar bez orientacji, jak dla I2=0 MC846=2: Pomiar z obrotem, jak dla I2=1 MC846=3: Pomiar z orientacj, jak dla I2=2 I2=0Pomiar bez orientacji I2=1 Pomiar z obrotem I2=2 Pomiar z orientacj w kierunku pomiaru W przypadku zaprogramowania parametru I2=2 do tabeli narz dzi należy wprowadzić zorientowany promień narz dzia R1=. HEIDENHAIN MillPlus V53x 27

9.1.4 Parametry gwintu

9.1.4 Parametry gwintu 9.1.4 Parametry gwintu 9.1.4 Parametry gwintu CNC PILOT ustala parametry gwintu na podstawie nast puj cej tabeli. Jeśli w szpalcie F znajduje si *, to skok gwintu - w zależności od rodzaju gwintu - zostaje

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi M punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt) W punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). R punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). F punkt

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 10

Obrabiarki CNC. Nr 10 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 10 Obróbka na tokarce CNC CT210 ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 17 maja,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE

WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 2 WPŁYW WYBRANYCH USTAWIEŃ OBRABIARKI CNC NA WYMIARY OBRÓBKOWE opracował: dr inż. Tadeusz Rudaś dr inż. Jarosław Chrzanowski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Cykle sondy pomiarowej itnc 530

Cykle sondy pomiarowej itnc 530 Cykle sondy pomiarowej itnc 530 NC-Software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Podr cznik obsługi dla operatora J zyk polski (pl) 7/2003 TNC-typ, Software i funkcje Ten podr cznik obsługi opisuje

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC

FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Zakład Inżynierii Produkcji Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: FUNKCJE INTERPOLACJI W PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 3. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 3 Programowanie frezarki sterowanej numerycznie (CNC) Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1

Materiał szkoleniowy MTS, CAD/CAM, Frezowanie. Materiał szkoleniowy. MTS GmbH 2004 1 Materiał szkoleniowy MTS GmbH 2004 1 ĆWICZENIE "POKRYWA" Zaprogramuj przedstawioną na rysunku "POKRYWĘ" z wykorzystaniem systemu CAD/CAM TOPCAM. Wykonaj następujące zasadnicze czynności: Otwórz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Toczenie ISO-Dialekt T. Krótka instrukcja. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Krótka instrukcja Toczenie ISO-Dialekt T Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Toczenie ISO-Dialekt T Krótka instrukcja Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki CNC. Nr 2

Obrabiarki CNC. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 2 Programowanie warsztatowe tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 1 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 1 Podstawy programowania dialogowego w układzie sterowania firmy Heidenhain Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7.

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 7. Warstwy Zapewne jeszcze pami tasz czasy przezroczystych folii, na których kreśliłeś poszczególne elementy rysunku, na jednej np. kontury brył, na drugiej opisy, a na trzeciej wymiary. Praca

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK

Ćwiczenie OB-6 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-6 Temat: PROGRAMOWANIE OBRABIAREK Redakcja i opracowanie: dr inż. Paweł Kubik, mgr inż. Norbert Kępczak Łódź, 2013r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr H8

Programowanie obrabiarek CNC. Nr H8 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr H8 Programowanie obróbki 5-osiowej (3+2) w układzie sterowania itnc530 Opracował: Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Cykle sondy impulsowej TNC 426 TNC 430

Cykle sondy impulsowej TNC 426 TNC 430 Cykle sondy impulsowej TNC 426 TNC 430 NC Software 280 472 xx 280 473 xx 280 474 xx 280 475 xx 280 476 xx 280 477 xx Podr cznik obsługi dla użytkownika 11/99 Typ TNC, oprogramowanie i funkcje Ten podr

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

Lotse. Wersja software V6.4/V7.0. J zyk polski (pl) 9/2003

Lotse. Wersja software V6.4/V7.0. J zyk polski (pl) 9/2003 Lotse CNC PILOT 4290 Wersja software V6.4/V7.0 J zyk polski (pl) 9/2003 CNC PILOT 4290 V7.0 klawiatura zapisu danych Tryb pracy Obsługa r czna Tryb pracy Automatyka Tryby pracy programowania (DIN PLUS,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z narzędziami do pomiaru

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: U ytkowanie obrabiarek skrawaj cych Oznaczenie kwalifikacji: M.19 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego*

Bardziej szczegółowo

Tolerancje kształtu i położenia

Tolerancje kształtu i położenia Strona z 7 Strona główna PM Tolerancje kształtu i położenia Strony związane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Tolerancje gwintów, Tolerancje i pasowania Pola tolerancji wałków i otworów, Układy pasowań normalnych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR

CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR CIĘCIE POJEDYNCZE MARMUR START KONIEC 1. Parametry początku i końca cięcia (wpisywanie wartości, lub odczyt bieżącej pozycji): a. punkt start i punkt koniec b. punkt start i długość cięcia 2. Parametr:

Bardziej szczegółowo

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5

5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 5-osiowe centrum obróbkowe TBI U5 Bogaty standard wyposażenia dedykowany do obróbki skomplikowanych kształtów w pięciu płaszczyznach. TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego.

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.... 3 2. KONFIGURACJA PANELI ZEWN TRZNYCH - USŁUGA WEB SERWIS.... 3 2.1 INFORMACJź WST PNź....

Bardziej szczegółowo

Cykl Frezowanie Gwintów

Cykl Frezowanie Gwintów Cykl Frezowanie Gwintów 1. Definicja narzędzia. Narzędzie do frezowania gwintów definiuje się tak samo jak zwykłe narzędzie typu frez walcowy z tym ze należy wybrać pozycję Frez do gwintów (rys.1). Rys.1

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika

SINUMERIK 802D. Frezowanie. Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000. Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Wydanie 11.2000 Frezowanie Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 802D Instrukcja skrócona Frezowanie Obowiązuje dla Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 802D 1 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

Wstöp Rozdziaä 1. Instalacja Edgecam 2014 R1 PL Rozdziaä 2. Pierwsze uruchomienie... 41

Wstöp Rozdziaä 1. Instalacja Edgecam 2014 R1 PL Rozdziaä 2. Pierwsze uruchomienie... 41 Spis tre ci Wst p... 15 Edgecam... 15 Edgecam & Vero Software Ltd.... 16 Edgecam & Nicom... 17 Edgecamblog... 17 Dla kogo przeznaczona jest ksi ka?... 18 Zawarto DVD... 18 Wymagania sprz towe... 18 Struktura

Bardziej szczegółowo

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych.

1. przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych, 2. realizacja kursów w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego dorosłych. Mgr inŝ. Janusz Szuba Materiały stanowiące załączniki do programu nauczania zgodnych z obowiązującymi przepisami w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku w ramach realizacji zadań Statutowych

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie.

CNC. Rys. Obróbka tokarska - obraca się przedmiot, porusza narzędzie. CNC Konstrukcje. Omawiane obrabiarki to tokarki i frezarki, chociaŝ dzisiaj czasem naprawdę trudno zdecydować z jakim typem maszyny mamy do czynienia. Tokarki mają montowane tzw. napędzane narzędzie i

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1270 Smart Mill Inteligentne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu optymalnego cenowo sterowania Siemens oraz konfiguracji maszyny umożliwiającej pełną funkcjonalność. TBI Technology

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

CNC PILOT 4290 Oś B i Y

CNC PILOT 4290 Oś B i Y Instrukcja obsługi dla operatora CNC PILOT 4290 Oś B i Y NC-software 625 952-xx Język polski (pl) 3/2010 CNC PILOT 4290 Oś B i Y CNC PILOT 4290 Oś B i Y Niniejszy podręcznik opisuje funkcje, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

- Wydział Fizyki Zestaw nr 2. Krzywe stożkowe

- Wydział Fizyki Zestaw nr 2. Krzywe stożkowe 1 Algebra Liniowa z Geometria - Wydział Fizyki Zestaw nr 2 Krzywe stożkowe 1 Znaleźć współrze dne środka i promień okre gu x 2 8x + y 2 + 6y + 20 = 0 2 Znaleźć zbiór punktów płaszczyzny R 2, których odległość

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Dostosowanie paska narzędzi. Wyświetlenie paska narzędzi Elemety. Celem wyświetlenia paska narzędzi Elementy należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub w linii komend wprowadzić polecenie

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Obrabiarki CNC. Nr 13 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Obrabiarki CNC Nr 13 Obróbka na frezarce CNC DMU60 ze sterowaniem Heidenhain itnc530 Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo