Kielce Aktualizacja do Strategii promocji Miasta Kielce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce 30.11.2008. Aktualizacja do Strategii promocji Miasta Kielce"

Transkrypt

1 Kielce Aktualizacja do Strategii promocji Miasta Kielce Dotyczy lat

2 Spis treści WSTĘP...4 I. METODOLOGIA PRACY NAD STRATEGIĄ...7 II. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEGO, NA KTÓREJ BĘDZIE SIĘ OPIERAŁA AKTUALIZACJA STRATEGII PROMOCJI MIASTA KIELCE...8 II.1. LOKALIZACJA MIASTA KIELCE...8 II.2. KIELCE DANE DEMOGRAFICZNE...11 II.2.1.Mieszkańcy Kielc...12 II.2.2. Edukacja w Kielcach...13 II.3. KIELCE: KONTAKTY ZAGRANICZNE...14 II.4. BAZA HOTELOWA...15 II.5. INFRASTRUKTURA GASTRONOMICZNA...17 II.6. INFRASTRUKTURA SPORTOWA...17 II.6.1. Turystyka piesza...18 II.6.2. Turystyka rowerowa...18 II.6.3. Sporty wodne...19 II.6.4. Narciarstwo...20 II.6.5. Sport profesjonalny...21 II.7. PRZEGLĄD MIEJSC, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ W KIELCACH...22 II.8. PRZEGLĄD WYDARZEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ ATRAKCJĄ DLA ODWIEDZAJĄCYCH KIELCE...24 III. ANALIZA DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH KIELCE W LATACH III.1. CEL 1. WYKREOWANIE I PROMOCJA MARKI KIELCE...28 III.2. CEL 2. WSPIERANIE ROZWOJU I DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURY...33 III.3. CEL 3. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ...35 III.4. CEL 4. WSPIERANIE ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU...38 III.5. CEL 5. WSPIERANIE ROZWOJU BAZY I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, PROMOCJA TURYSTYKI...40 IV. KONSULTACJE SPOŁECZNE RAZEM POCHWALMY KIELCE. AKCJA MAJĄCA WSPOMÓC I PROMOWAĆ PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI STRATEGII PROMOCJI KIELC...42 IV.1. KONSULTACJE SPOŁECZNE RAZEM POCHWALMY KIELCE. WNIOSKI PŁYNĄCE Z AKCJI...43 IV.2. RAZEM POCHWALMY KIELCE PLEBISCYT NA HASŁO PROMOCYJNE...47 V. PROMOCJA MIASTA W LATACH PROPOZYCJE I ROZWIĄZANIA...50 V.1. PROMOCJA KIELC DZIĘKI MARCE I POTENCJAŁOWI TARGÓW KIELCE...52 V.2. PROMOCJA KIELC DZIĘKI ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH...54 V.2.1. Promocja Kielc za pośrednictwem organizowanych w mieście imprez kulturalnych...54

3 V.2.2. Festiwal Tańca Kielce...55 V.2.3. Inne imprezy kulturalne o charakterze ponadregionalnym, które mogą być okazją do promocji Kielc...56 V.2.4. Kielce jako miasto o nowoczesnej bazie sportowej, miejsce organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych...58 V.3. PROMOCJA KIELC JAKO MIASTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU...59 V.3.1. Kielce jako centrum wiedzy o historii Ziemi...59 V.3.2. Kielce jako miasto przyjazne rowerom...60 V.3.3. Kielce dla narciarzy...61 V.3.4. Kielce dla miłośników sportów ekstremalnych...61 V.5. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE WZMOCNIĄ WIZERUNEK KIELC...62 V.5.1. Park linowy...62 V.5.2. Aktywizacja Toru Kielce...63 V.5.3. Aktywizacja ogrodu włoskiego...63 V.5.4. Sławny szlak...64 V.5.5. Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej...64 V.5.6. Podstrona dla promocji...65 V.5.7. Bluetooth...65 V.6. KAMPANIA WIZERUNKOWA. ZARYS KAMPANII PROMOCYJNEJ PRZYSTAŃ W KIELCACH ORAZ JEJ SZACUNKOWY BUDŻET...66 V.6.1. Kampania Przystań w Kielcach weekendy z pasją V.6.2. Szacunkowy budżet działań promocyjnych...71 V.6.3. Harmonogram zadań promocyjnych...72 VI. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROMOCJĘ KIELC...73 VI.1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO...74 VI.1.1. Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu...75 VI.1.2. Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu...76 VI.1.3. Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport...77 VI.1.4. Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast...78 VI.2. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO...79 VI.3. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA...80 VI.4. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI...81 VI.5. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ VI.6. INNE PROGRAMY...83 VII. PODSUMOWANIE...84

4 Wstęp Instytucje zajmujące się badaniem rynku turystycznego w Polsce wskazują, że mieszkańcy naszego kraju planując wypoczynek częściej niż przed kilku laty decydują się na kilka wyjazdów weekendowych, zamiast jednego dłuższego. Coraz więcej Polaków odczuwa również potrzebę cotygodniowego aktywnego relaksu poza miejscem zamieszkania. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Turystyki wynika, że w 2006 roku w krajowych wyjazdach krótkookresowych uczestniczyło 7,5 mln osób powyżej 15. roku życia. Podróżujący odbyli 21,6 mln podróży oraz korzystali z 38,9 mln noclegów. Polacy coraz częściej szukają atrakcyjnych niezbyt odległych miejsc, w których można zregenerować siły i miło spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi. Kielce i okolice dają taką możliwość. Turystyka weekendowa jest dla miasta szansą na przyciągnięcie wielbicieli krótkiej, intensywnej formy wypoczynku. Wskazują na to badania zawarte w dokumentach, które powstały na zamówienie wojewódzkich oraz lokalnych władz samorządowych, na które powoływać się będziemy w niniejszym dokumencie. W Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata , opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki na zlecenie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, podkreśla się niezwykle istotną rolę promocji turystyki weekendowej, której fundamentalnymi czynnikami rozwoju są: promocja, transport oraz komunikacja. Opracowana przez Public Profits sp. zo.o. na zlecenie Urzędu Miasta Kielce Strategia promocji Miasta Kielce na lata także wskazuje na konieczność promocji miasta pod kątem wyjazdów krótkoterminowych i wyznacza Kielce jako miejsce wypadowe w Góry Świętokrzyskie. Strategia określa główne kierunki promocji miasta. Podkreśla m.in. konieczność zbudowania marki turystycznej Kielc, a także indentyfikacji wizualnej. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu, będąca autorem niniejszego opracowania traktuje zawarte w Strategii promocji Miasta Kielce na lata wytyczne, jako wiążące i obowiązujące. Intencją ŚARR S.A. jest aktualizacja danych prezentowanych w Strategii, rozwinięcie i opisanie działań, które uczyniłyby Kielce atrakcyjnym miejscem dla turystyki weekendowej. Ważnym elementem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, dzięki nawiązaniu współpracy z Gazetą Wyborczą w Kielcach. Poprzez Gazetę udało się zaprosić do współtworzenia niniejszego dokumentu mieszkańców - 4 -

5 Miasta Kielce, a także środowiska opiniotwórcze i merytorycznie związane z turystyką, kulturą, sportem oraz gospodarką. Gazeta stała się też ważnym forum wypowiedzi znanych specjalistów w dziedzinie promocji spoza Kielc. Na etapie tworzenia dokumentu przeprowadzono kampanię medialną, której zadaniem było zachęcenie mieszkańców Kielc do współtworzenia dokumentu. Konsultacje i wyniki sond stanowiły bazę do dalszych rozważań nad strategią promocji Kielc. Zaproszenie do współautorstwa przedstawicieli mediów, a za ich pośrednictwem mieszkańców Kielc, uczyniło ten projekt przedsięwzięciem obywatelskim. Wzmocniło poczucie współwłasności i współodpowiedzialności za jego realizację. Twórca aktualizacji dołożył wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte i przyjęte założenia były dostępne na rynku wewnętrznym (marketing wewnętrzny). Dokument przedstawia szczegółowe założenia kampanii medialnej, która ma wypromować miasto jako miejsce atrakcyjne dla turystyki weekendowej. Dokument zawiera szczegółowy opis profesjonalnych materiałów promocyjnych, spotów reklamowych, artykułów sponsorowanych w pismach branżowych oraz mediach działających w sąsiednich województwach (zgodnie z ideą wyjazdów krótkoterminowych). Przewiduje budżet na poszczególne działania, a także podpowiada skąd pozyskać zewnętrzne środki na promocję Miasta Kielce. Przedstawia analizę aktualnych propozycji promocyjnych miasta, ich mocne oraz słabe strony. Prezentuje sztandarowe imprezy kulturalne oraz sportowe miasta, a także przedstawia propozycje ich promocji. Podpowiada, jakie działania podjąć, aby Miasto Kielce stało się atrakcyjne dla turystów preferujących aktywny wypoczynek. Ważnym elementem aktualizacji jest szczególne potraktowanie Targów Kielce - lidera imprez wystawienniczych w Polsce, który dzięki podejmowanym działaniom promocyjnym powinien stać się magnesem nie tylko dla turystów biznesowych, ale także dla turystyki rodzinnej. Realizacja zadania odbywała się w oparciu o następujące dokumenty: Plan działania Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2008, przyjęty przez Radę POT w dniu roku, Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki na zlecenie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Strategia promocji Miasta Kielce na lata opracowana przez Public Profits sp. zo.o. na zlecenie UM Kielce, Badania Instytutu Turystyki, - 5 -

6 Materiały i publikacje, jakie na ten temat ukazały się w kieleckim dodatku do Gazety Wyborczej. Ich ukazanie było związane z umową między ŚARR a GW w Kielcach dotyczącą akcji promującej tworzenie aktualizacji, Materiały źródłowe dostarczone przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Kielce oraz instytucje podległe i związane z miastem, Materiały zebrane w Internecie, Materiały dostarczone przez Targi Kielce, Materiały z publikacji branżowych. Zgodnie z założeniami Strategii promocji Miasta Kielce na lata , Miasto Kielce przy realizacji kampanii medialnych nie może być traktowane jako miejsce niezależne od Gór Świętokrzyskich. Aktualizacja wskazuje na ogromną potrzebę współpracy promocyjnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, z zainteresowanymi samorządami, a także instytucjami branżowymi. Nad Aktualizacją Strategii promocji Miasta Kielce na lata pracował zespół w składzie: Dariusz Ryń koordynator projektu, Małgorzata Wirecka-Zemsta (Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.), Magdalena Grabka (Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.)

7 I. Metodologia pracy nad strategią Prace nad dokumentem poprzedziła szczegółowa analiza otoczenia oraz dokumentów strategicznych miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. Aktualizacja promocji Miasta Kielce składa się z opisu stanu aktualnego, analizy podejmowanych działań promocyjnych oraz propozycji działań promocyjnych na lata Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych na łamach Gazety Wyborczej Oddział w Kielcach, a tym samym zaangażowanie do współtworzenia dokumentu mieszkańców Kielc oraz zaktywizowanie na rzecz promocji miasta wielu środowisk, miało na celu zbudowanie sfery wewnętrznej, która kreuje pozytywny wizerunek miasta wśród społeczności lokalnej. Sfera zewnętrzna określiła zasady i narzędzia promocji miasta względem turystów krótkoterminowych. Ze względu na ograniczony budżet Miasta Kielce przeznaczany na promocję, dokument wskazuje inne sposoby pozyskania środków na ten cel

8 II. Analiza istniejących elementów środowiska społeczno-przyrodniczego, na której będzie się opierała aktualizacja Strategii promocji Miasta Kielce II.1. Lokalizacja Miasta Kielce Kielce leżą w południowo-wschodniej części Polski, na terenie Wyżyny Kielecko- Sandomierskiej. Znajdują się w dość bliskiej odległości od przynajmniej sześciu 6 polskich aglomeracji: Warszawy, Krakowa, Katowic, Łodzi, Rzeszowa i Lublina, a także wielu miast dużych, porównywalnych wielkością z Kielcami. (np. Radom, Częstochowa, Tarnobrzeg, Tarnów, Stalowa Wola, Nisko). Bardzo blisko Kielc (do 60 km) leżą również liczące po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko, Starachowice, Busko-Zdrój. MAPA ADMINISTRACYJNA POLSKI - 8 -

9 Województwo świętokrzyskie jest położone pomiędzy dwoma korytarzami infrastruktury transportowej relacji wschód-zachód o znaczeniu kontynentalnym (autostrady A2 i A4) oraz na wschód od korytarza relacji północ-południe (autostrada A1). Autostrady omijają niestety województwo. Pocieszającym faktem jest trwająca rozbudowa do standardów drogi ekspresowej drogi numer siedem (m.in. z Warszawy do Krakowa i dalej w stronę Zakopanego), a także trwające wciąż przebudowy głównych dróg do Katowic, Łodzi, Rzeszowa i Lublina. Tempo tych prac nie jest niestety zadowalające, choć jakość dróg systematycznie i wydatnie poprawia się. Kielce usytuowane są w centrum Gór Świętokrzyskich, na zachodnim krańcu Doliny Kielecko-Łagowskiej. Od północy otaczają je zalesione Wzgórza Tumlińskie. Na północnym wschodzie okala je Pasmo Masłowskie, a od strony południowo-wschodniej Pasmo Dymińskie. Na południu graniczą z Pasmem Posłowickim, zaś od południowego zachodu otacza je Pasmo Zgórskie. Przez same Kielce przebiega Pasmo Kadzielniańskie. Przez Kielce płynie rzeka Silnica mająca swe źródła na południowym zboczu Góry Wierzejskiej, która w południowo-zachodniej części miasta wpada do Bobrzy. Miasto charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów: od 260 do 400 m.n.p.m

10 Kielce to jedyne miasto w Europie, które w swoich granicach ma tak wielką różnorodność formacji geologicznych. Od bardzo dawna miasto było miejscem pozyskiwania kopalin. W XVII i XIX wieku eksploatowano tu rudy żelaza w kopalni Włodzimierz, a w okresie od XVI do XIX wieku w Białogonie funkcjonowała huta przerabiająca rudy miedzi i ołowiu z okolicznych kopalń. Pokłady wapieni dewońskich położone między Karczówką, Górą Stokową i Białogonem należały niegdyś do największych obszarów kruszconośnych w Górach Świętokrzyskich. Do dziś jak podaje Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata w granicach miasta istnieje 21 złóż surowców skalnych. Część z nich nie była nigdy udostępniona, a w znacznej części zakończono wydobycie. Eksploatowano głównie wapienie i dolomity, ale także piaskowce, piaski i mułki. Już nieczynne, wyeksploatowane odkrywki, ale wciąż posiadające ciekawe wartości przyrodnicze zostały objęte ochroną. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody: Ślichowice, Kadzielnia, Wietrznia, Biesak (przyroda nieożywiona) oraz Karczówka rezerwat krajobrazowy. Przy północnej granicy Kielc znajduje się rezerwat częściowy Sufraganiec. W kamieniołomie na Ślichowicach można obserwować bardzo silnie sfałdowane złoża wapieni. Natomiast wyrobisko na Kadzielni stanowi jedno z najbardziej znanych stanowisk krasowych regionu. W ścianach skalnych Kadzielni umiejscowionych jest 25 jaskiń, w tworzących je skałach (powstałych w paleozoiku) uważni obserwatorzy mogą dopatrzyć się licznych skamielin. Najgłębsze miejsce wyrobiska na Kadzielni wypełnia woda o seledynowym odcieniu. W części dawnej kopalni utworzony został najpiękniejszy w Polsce amfiteatr na 5000 miejsc. Kieleckie wyrobiska (Wietrznia, Kadzielnia i Ślichowice), zgrupowane zostały w instytucji działającej pod auspicjami miasta o nazwie Geopark Kielce. (http://www.geoparkkielce.pl/). Celem, jaki przyświecał powołaniu do życia Geoparku, jest wykorzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w obiektach geologicznych rozmieszczonych w Kielcach, a także pełniejsze wykorzystanie Kadzielnii. Zadaniem instytucji jest również angażowanie się w działalność promocyjną, organizację imprez sportowych i turystycznych. Wszechstronna oferta Geoparku może stać się sztandarową atrakcją dla turystów. W lipcu 2008 roku projekt Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, który został zgłoszony w ramach Działania 6.4 przez Geopark Kielce, Miasto i Gminę Chęciny oraz Rezerwat i Muzeum w Krzemionkach, został umieszczony na liście projektów, które uzyskają

11 dofinansowanie unijne. Realizację projektu przewidziano na lata Pojawiła się więc realna szansa, aby atrakcyjnie zagospodarować wyrobiska (budowa infrastruktury sportowej, turystycznej oraz rozrywkowej). Diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego, zawarta w przywoływanej już Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata , podkreśla jeszcze jeden atut regionu, a co za tym idzie Kielc. Otóż Świętokrzyskie zalicza się do najczystszych ekologicznie regionów Polski. Fakt ten sprzyja oczywiście rozwojowi agroturystyki, turystyki pieszej, rowerowej, a także tej związanej z uprawianiem niektórych sportów ekstremalnych. To ważne, bo właśnie te rodzaje turystyki doskonale wpasowują się w model, który według wielu opracowań jest dla Kielc najbardziej racjonalny model miasta będącego centrum turystyki weekendowej. W Strategii promocji Miasta Kielce na lata czytamy na ten temat m.in.: duże, dobrze rozwinięte i oferujące dużo atrakcji miasta sąsiadujące mają większą siłę przyciągania, zarówno turystów, jak również wykwalifikowanych pracowników. Kielce z kolei mogą okazać się zbyt małe, by móc zaoferować przyjezdnym wielkomiejskie atrakcje, natomiast zbyt duże, by stanowić ostoję i miejsce odpoczynku dla mieszkańców dużych aglomeracji chcących uciec od codziennego zgiełku. Dalej strategia wskazuje na Kielce jako idealne miejsce na wyjazdy krótkoterminowe. Argumentuje, że dzięki bogactwu terenów zielonych, unikatowych formacji geologicznych, infrastrukturze sportowej i położeniu mogą stać się atrakcyjnym centrum turystyki weekendowej i bazą, z której będzie można wyruszać na atrakcyjne wycieczki w Góry Świętokrzyskie. II.2. Kielce dane demograficzne W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Kielce zostały zakwalifikowane jako rozwijający się ośrodek miejski. Jednak miasto ma większe aspiracje. W dniu 26 sierpnia 2005 roku podpisana została deklaracja współpracy między gminami: Kielce, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Sygnatariusze deklaracji dostrzegli wzajemne powiązania funkcjonalne pomiędzy kierowanymi przez nich jednostkami samorządu terytorialnego i zapowiedzieli podjęcie współpracy w celu kształtowania Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. W tym kontekście przedstawiciele władz Kielc mówią też o współdziałaniu z władzami Ostrowca Świętokrzyskiego (60 km, od Kielc, 73 tys. mieszkańców), Starachowic (50 km, 55 tys

12 mieszkańców), Skarżyska Kamiennej (40 km, 48 tys. mieszkańców), a także mniejszych: Suchedniowa czy Łącznej. II.2.1.Mieszkańcy Kielc W styczniu 1984 roku Kielce wkroczyły do grona dużych miast. Liczba mieszkańców wzrosła wówczas do osób. Niestety w 2008 roku, według danych Urzędu Statystycznego, w Kielcach mieszkało już tylko mieszkańców tym samym miasto wyszło z grona miast dużych. Spadek liczby mieszkańców odnotowuje się od 2000 roku. JAK ZMIENIAŁA SIĘ LICZBA MIESZKAŃCÓW koniec roku rok (koniec maja) stycznia Źródło: Urząd Miasta Kielce Przyczyny zmniejszania się liczby mieszkańców województwa związane są głównie z emigracją kielczan, ale także z migracją wewnętrzną. Kielczanie coraz chętniej osiedlają się poza miastem, na terenie ościennych gmin. Jest to związane m.in. z brakiem w Kielcach terenów pod budowę domów i wysoką ceną ziemi

13 Źródło: II.2.2. Edukacja w Kielcach Kielce to duży ośrodek edukacyjny kształcący ponad 60 tysięcy studentów na 12 uczelniach wyższych różnego typu o zróżnicowanym profilu. Dwie największe państwowe uczelnie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska, zatrudniają 85% wszystkich pracowników naukowych i kształcą około 76% studentów. Pozostałe uczelnie mają status niepaństwowych szkół wyższych. Uniwersytet może poszczycić się nowoczesnym obserwatorium astronomicznym, a Politechnika Świętokrzyska Centrum Laserowych Technologii Metali oraz w pełni skomputeryzowaną Biblioteką Główną. Warto też wspomnieć, że w Kielcach znajdują się Seminarium Duchowne oraz dwie szkoły artystyczne: plastyczna i muzyczna

14 II.3. Kielce: kontakty zagraniczne Województwo świętokrzyskie, a zatem i Kielce należą do najmniej odwiedzanych przez turystów zagranicznych regionów w Polsce. Sytuacja taka trwa niezmiennie od wielu lat. OSZACOWANA LICZBA WIZYT OBCOKRAJOWCÓW W MILIONACH W CIĄGU ROKU 2008 Źródło: Instytut Turystyki. Do niedawna sporą grupę obcokrajowców odwiedzających Kielce i województwo świętokrzyskie stanowili obywatele państw byłego ZSRR. Ta sytuacja jak wynika choćby z badań Instytutu Turystyki za pierwszy kwartał 2008 zmieniła się. Jest to związane z wejściem Polski do strefy Schengen i ograniczeniem możliwości bezwizowego podróżowania dla turystów ze wschodu. Instytut Turystyki przewiduje, że najbliższe lata będą należeć do turystów ze starej UE. Warto przy tym zwrócić uwagę, że turyści ci najczęściej deklarują, iż odwiedzają Polskę w celach służbowych (biznesowych). To niezwykle ważne w aspekcie istnienia w Kielcach Targów Kielce drugiej co do wielkości instytucji targowej w Polsce. Ich rolę w promocji miasta nie sposób przecenić

15 Cele przyjazdów: CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W I KWARTALE 2008 ROKU (dane w procentach) Ogółem Niemcy Stare kraje UE Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie Służbowe Turystyczne Odwiedziny Zakupy Tranzyt Inne cele Źródło: badania Instytutu Turystyki w 2008 r. Miasto Kielce zawarło umowy partnerskie z miastami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Są to Gotha (Niemcy), Winnica i Dnieprodzierżyńsk (Ukraina), Herning (Dania), Sandviken i Gävle (Szwecja), Orange (Francja), Budapeszt Csepel (Węgry), Ramla (Izrael), Nitra (Słowacja), Gorycja (Włochy), Flint (USA). Umowy partnerskie zakładają m.in. współpracę w zakresie rozwoju turystyki. Zawiązane przyjaźnie i kontakty można wykorzystać w celu promocji miasta. Szczególne więzi łączą Kielce z niemiecką Gothą oraz ukraińską Winnicą. II.4. Baza hotelowa Według Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, w województwie świętokrzyskim istnieją 54 hotele wypełniające standardy, na podstawie których nadaje się im odpowiednie kategorie. 22 z nich znajdują się w Kielcach i ich najbliższym sąsiedztwie. Najwięcej spośród nich to obiekty o standardzie dwugwiazdkowym (10) oraz trzygwiazdkowym (7). W Kielcach mieści się także jedne hotel o standardzie 4 gwiazdek to hotel sieci Qubus. Hotele w Kielcach mają do zaoferowania pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, w sumie dysponują około 1150 miejscami. Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach Informacja sygnalna. Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2007 roku, średnie wykorzystanie miejsc w kieleckich hotelach wynosi 32,4%. Najmniej gości kieleckie hotele mają w miesiącach zimowych. Najtrudniej wolny pokój znaleźć można było w maju i we wrześniu (dane za 2007 rok)

16 Warto też wiedzieć, że wynajęcie pokoju hotelowego w Kielcach jest praktycznie niemożliwe w okresie trwania największych imprez targowych organizowanych przez Targi Kielce. Sytuacja ta dowodzi konieczności rozbudowy bazy hotelowej skierowanej do gości targowych a więc o dość wysokim standardzie. To zresztą się dzieje: tylko w roku 2008 rozpoczęto inwestycje związane z budową dwóch hoteli: zlokalizowanego tuż przy obiektach targowych Tęczowego Młynu ze 100 miejscami noclegowymi oraz dwugwiazdkowego hotelu sieci Ibis (112 miejsc) przy ulicy Warszawskiej. Oprócz standaryzowanych hoteli, w Kielcach istnieje jeszcze kilkanaście placówek, pozostających poza standaryzacją a oferujących tanie noclegi. Są wśród nich bursy szkolne, domy noclegowe, domy pielgrzyma, schronisko młodzieżowe, prywatne ośrodki oferujące pokoje gościnne. Informacje o nich można zdobyć w Internecie: lub w którymś z działających w mieście punktów informacji turystycznej. Punkty Informacji Turystycznej: Punkt Informacji Turystycznej pl. Niepodległości 1, budynek dworca PKP, tel , faks Punkt Informacji Turystycznej Świętokrzyskiego Oddziału PTTK ul. Sienkiewicza 29, tel , faks , Centrum Informacji Turystycznej ul. Ściegiennego 2, bud. Wojewódzkiego Domu Kultury, tel ; , w 123, Według danych Punktu Informacji Turystycznej Urzędu Miasta Kielce, ceny noclegu dla jednej osoby kształtują się następująco: hotele o wysokim standardzie od 130 zł do 300 zł, pensjonaty i hotele o niższym standardzie od 40 zł do 150 zł, schroniska młodzieżowe i bursy szkolne od 12 zł do 64 zł. Autorzy Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oceniają, że tania baza noclegowa w Kielcach, jak i całym województwie, jest wciąż zbyt uboga

17 II.5. Infrastruktura gastronomiczna Według danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce, w samym mieście działa 30 samodzielnych restauracji, 44 kawiarnie i puby, 5 klubów nocnych oraz 100 barów i jadłodajni. W ich ofercie znajdują się dania kuchni staropolskiej i polskiej, ale również orientalnej, arabskiej, egipskiej, meksykańskiej, włoskiej, śródziemnomorskiej, francuskiej, chińskiej, wietnamskiej, ukraińskiej i innych. Za najbardziej wykwintne lokale w Kielcach uważane są: Restauracja Pod Złotą Różą Kielce, pl. Moniuszki 7, Restauracja Viktoria w hotelu Łysogóry Kielce, ul. Sienkiewicza 78, Restauracja Patio w hotelu Kongresowy Kielce, al. Solidarności 34. W mieście działają również restauracje należące do dużych sieci: McDonalds, Pizza Hut, Sphinx, Da Grasso, KFC, North Fish, Telepizza. Średnia cena obiadu w restauracji to ok. 35 zł. Każdy jednak może znaleźć coś da siebie w ofercie barów i jadłodajni, gdzie ten koszt kształtuje się na niższym poziomie. Na każdy dzień i na każdą kieszeń znajdzie się coś w ofercie ponad 20 kieleckich pizzerii. II.6. Infrastruktura sportowa Środowisko geograficzno-przyrodnicze Kielc sprawia, że miasto to jest wręcz idealne do rekreacyjnego uprawiania sportu. Niewysokie, łagodne i malownicze góry zapraszają do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej (w jej wielu odmianach), hippiki, narciarstwa, a także niektórych sportów uważanych za ekstremalne: lotniarstwa, paralotniarstwa, trialu, wspinaczki skałkowej itp. Dobre warunki znajdą też w najbliższych okolicach Kielc miłośnicy wędkarstwa czy niektórych sportów wodnych bliskie sąsiedztwo Kielc to spora liczba przyjaznych i urokliwych, sztucznych oraz naturalnych zbiorników wodnych. Wszystkie te rodzaje sportów doskonale wpasowują się w założoną strategię promowania Kielc jako idealnego miejsca na jedno lub kilkudniowy aktywny wypoczynek

18 II.6.1. Turystyka piesza W regionie świętokrzyskim znajduje się 35 pieszych szlaków turystycznych. Większość z nich wiedzie przez różne partie Gór Świętokrzyskich. Wędrując nimi poznajemy przyrodę najstarszych polskich gór (np. unikatowa Puszcza Jodłowa), ich geologię (np. gołoborza, odkrywki wapienne w Kielcach Kadzielnia, Wietrznia, inne), a także historię regionu (liczne zabytki sięgające średniowiecza m.in. dwa zaliczane do pierwszych na terenie Polski klasztorów cysterskich w Wąchocku i Jędrzejowie; pamiątki Powstania Styczniowego; związane z ruchem partyzanckim w czasie II wojny światowej). Najdłuższy i uważany za główny szlak województwa liczy 105 km, biegnie przez dwie świętokrzyskie łyse góry (Łysicę i Łysą Górę) i zaledwie o kilka kilometrów omija Kielce. Prowadzi on przez następujące punkty: Gołoszyce - Góra Truskolaska - Góra Wesołówka - Góra Szczytniak - Przełęcz Jeleniowska - Góra Jeleniowska - Paprocice - Kobyla Góra - Trzcianka - Łysa Góra (Święty Krzyż) - Przełęcz Hucka - Kakonin - kapliczka św. Mikołaja - Łysica - Święta Katarzyna - Góra Wymyślona - Góra Radostowa - Ameliówka [połączenie ze szlakiem niebieskim] - Góra Dąbrówka - Góra Klonówka i Diabelski Kamień - Masłów Stara Wieś - Biała Góra Dąbrowa (około 3 km. od Kielc- - Góra Krzemionka - Tumlin - Góra Grodowa - Tumlin Podgrodzie - Góra Wykień - Góra Kamień - Miedziana Góra - Góra Ciosowa - Porzecze - Góra Barania - Widoma - Góra Siniewska - Góra Perzowa - Kuźniacka Góra - Kuźniaki PKS. Szlak ten, jak zresztą wszystkie inne w województwie, nie stawia zbyt wielkich wymogów kondycyjnych wędrowcom. Wiedzie urokliwymi, dość łatwymi do pokonania ścieżkami (zwykle leśnymi), które niektórzy przemierzają także na rowerach górskich. II.6.2. Turystyka rowerowa Miasto Kielce od kilku lat intensywnie rozbudowuje ścieżki rowerowe. W tej chwili jest ich już 14, z których najdłuższa liczy aż 36,8 km. Większość ścieżek rowerowych położona jest w osi północ-południe. Ta najbardziej popularna spina wiodąc przez centrum miasta dwa kompleksy leśne leżące na dwóch końcach Kielc: sportowo rekreacyjny kompleks na Stadionie oraz las leżący na północnym krańcu miasta i ciągnący się aż do Zagnańska, w którym podziwiać można wiekowy pomnik przyrody, najstarsze drzewo w Polsce, Dąb Bartek. Ścieżka jest nieźle utrzymana, bezpieczna i nowoczesna (niedawno zbudowano interesujący, wiodący korytem rzeki przejazd pod jedną z ruchliwych arterii drogowych). Od głównej ścieżki odchodzi szereg innych, wiodących w inne części miasta. Sieć ta jest systematycznie rozbudowywana

19 Miłośnicy turystyki rowerowej mogą Kielce wykorzystać także jako bazę do rowerowych wypadów do dalej położonych miejsc w województwie. Popularnym i polecanym jest szlak "Przez Góry Świętokrzyskie": Cedzyna - Mąchocice - Ciekoty - Wilków - Bodzentyn - Tarczek - Łomno - Mirocice - Nowa Słupia - Grzegorzowice - Janowice - Biskupice - Zochcinek - Opatów (83,8 km), czy jego krótsza wersja: Cedzyna - Ciekoty - Św. Katarzyna - Bodzentyn - Nowa Słupia - Janowice (54,8 km) Godnymi uwagi są szlak rowerowy Dookoła Starachowic: Starachowice - Lubianka - Radkowice- Bronkowice - Wykus - Mostki - Rataje - Wąchock - Lipie - Starachowice (62 km); szlak rowerowy Lasami wokół Włoszczowy: Włoszczowa - Kluczewsko - Klekot - Czarnca - Włoszczowa (81 km); szlak rowerowy Śladami Zabytków Techniki - Dolina Kamiennej: Skarżysko-Kamienna - Wąchock - Starachowice - Kałków-Godów - Ostrowiec Świętokrzyski (106,5 km); czy rowerowe wędrówki drogami Ponidzia, w okolicach Buska-Zdroju, Solca-Zdroju, Pińczowa. Do wszystkich miejscowości stanowiących proponowany początek rowerowej wyprawy jest z Kielc nie dalej niż godzina jazdy samochodem. II.6.3. Sporty wodne Kielce mogą być także dobrą bazą wypadową dla miłośników wędkarstwa i innych nieuciążliwych dla środowiska sportów wodnych. W mieście i jego bliskim sąsiedztwie znajduje się przynajmniej kilkanaście zbiorników wodnych, które mogą służyć takim właśnie formom wypoczynku. Są wśród nich m.in.: zalew w Cedzynie 10 km od Kielc; zbiornik wodny z plażą i ośrodkiem sportowym, interesujące miejsce dla amatorów żeglarstwa i wędkarstwa. Na plaży zjeżdżalnia, plac zabaw dla dzieci, duży parking, dobra baza gastronomiczna; zalew w Sielpi ok. 35 km od Kielc; sztuczny zbiornik wodny o powierzchni około 58 ha, na terenie zbiornika znajdują się dwie wyspy, w pobliżu znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego, bogata baza turystyczna; zalew w Chańczy około 40 km od Kielc; największy zbiornik wodny w województwie, o powierzchni około 340 ha. Baza noclegowa, miejsce popularne m.in. wśród wodniaków i motorowodniaków; zbiornik Wióry ok. 40 km od Kielc, najnowszy z dużych sztucznych zbiorników w województwie, zwykle około 260 ha lustra wody, ale możliwe jest napełnienie go tak, że będzie miał powierzchnię niemal dwukrotnie większą

20 Inne zbiorniki popularne jako miejsca wypoczynku nad wodą województwie to na przykład: zalew miejski w Kielcach, zalew w Sukowie (10 km od Kielc), Borkowie (około 25 km), Wilkowie (około 20 km), Golejowie (60 km), Klimontowie (80 km). Ponadto w Kielcach i ich najbliższej okolicy znajduje się 5 basenów, w tym 4 kryte. Najpopularniejszy z nich jest basen Perła w podkieleckich Nowinach to mini aquapark dwoma basenami (dla dorosłych i dzieci) gejzerami, masażami wodnymi, a także kilkudziesięciometrową rurą-zjeżdżalnią i łaźnią. Z kolei najnowsza pływalnia mieści się w oddalonej od Kielc o 10 km Morawicy. W tym obiekcie znajduje się niecka sportowa długości 25 metrów, niecka rekreacyjna (ze specjalnie zamontowanymi biczami i masażami wodnymi oraz brodzikiem dla dzieci), a także zjeżdżalnia o długości 60 metrów. II.6.4. Narciarstwo Kielce, z racji swego położenia w sercu Gór Świętokrzyskich, są także dobrym miejscem do uprawiania narciarstwa. W mieście i jego najbliższej okolicy znajduje się osiem stoków narciarskich z wyciągami orczykowymi. Ich długość i stopień trudności są absolutnie wystarczające dla narciarzy amatorów, ale i ci lepiej jeżdżący znajdą tu coś dla siebie. Oto przegląd kieleckich stoków: Telegraf w granicach miasta, na północnym stoku góry Telegraf, (406m n.p.m.). Trasa: długość 500 m, trudna górny odcinek bardzo stromy, porównywany z zakopiańskim Nosalem; różnica poziomów 100 m. Stok oświetlony, sztucznie naśnieżany, przygotowywany ratrakiem. Wyciąg orczykowy podwójny, przepustowość: 1000 osób/h. Także wyciąg dla dzieci i uczących się; Stadion w granicach miasta, na północnym stoku Góry Pierścienica (367 m n.p.m.). Trasa długości 500 m łatwa szerokości od 50 do 22 m, różnica poziomów 58 m. Stok oświetlony, naśnieżany i ratrakowany. Wyciąg orczykowy podwójny, przepustowość: 1000 osób/h; Tumlin Podgród około 15 km od centrum Kielc. Trasa położona na północnym stoku Góry Łajscowej nazywanej też Górą Wajsową (409 m n.p.m.). Łatwa, długości 500 m i szerokości 43 m, różnica poziomów 84 m. Stok jest oświetlony, naśnieżany i ratrakowany. Dwa wyciągi: duży i mały. Krajno-Zagórze stok narciarski Sabat (425 m.n.p.m.), około km od Kielc, w sercu Łysogór, piękne widoki z górnej stacji. Stok średnio łatwy, długość: około 1 km, z dwoma nieco ostrzejszymi nachyleniami. Podczas zjazdu można zaczerpnąć

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego Al. ix wieków kielc 3, 25-516 kielce www.sejmik.kielce.pl

Wydawca: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego Al. ix wieków kielc 3, 25-516 kielce www.sejmik.kielce.pl Wydawca: Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego Al. ix wieków kielc 3, 25-516 kielce www.sejmik.kielce.pl PRZYGOTOWANIE i Druk: Drukarnia Panzet, 25-390 KIELCE, UL. DYMIŃSKA 38 TEL. 041 361 26

Bardziej szczegółowo

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK

BIELSKO BIAŁA, WRZESIEŃ 2012 ROK Strategia tworzenia i rozwoju klastra w ramach projektu Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska Białej Dokument przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020 1 Strategia Strategia 2 SPIS TREŚCI 1. Słowo od autorów...4 2. Diagnoza w sferze społecznej...8 3. Diagnoza w sferze gospodarczej... 13 4. Diagnoza w sferze przestrzenno-ekologicznej... 16 5. Kielce w

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk, 2008 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania DORZECZE BOBRZY jako

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko. Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY

STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY STRATEGIA MARKI GDAŃSK DO 2013 ROKU KOMENTARZ PODSUMOWUJĄCY #1 BUDOWA SILNEJ, PRESTIŻOWEJ MARKI GDAŃSK NA RYNKU GLOBALNYM Budowa Marki Gdańsk to długofalowy proces o charakterze ewolucyjnym, niejako wpisany

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010-2015

Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010-2015 Strategia promocji turystycznej Miasta Częstochowy na lata 2010-2015 Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa Poznań, grudzień 2009 2 SPIS TREŚCI Opracowanie: Autorzy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZ. I. ANALITYCZNA 2 Spis treści 1. Metodyka prac... 4 2. Polski i światowy

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA

STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA STRATEGIA PROMOCJI WAŁBRZYCHA NA LATA 2008 2013 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 I. CZEŚĆ STRATEGICZNA.10 1. DIAGNOZA SYTUACJI ANALIZA SWOT...10 Bariery promocyjne....15 Wyróżniki miasta....17 2. ZAŁOŻENIA STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456 Sponsorzy 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Sponsors 43rd International Festival Wratislavia Cantans 456 RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr 2. do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 2 Projekt pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny nowy wymiar partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo