Kielce Aktualizacja do Strategii promocji Miasta Kielce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce 30.11.2008. Aktualizacja do Strategii promocji Miasta Kielce"

Transkrypt

1 Kielce Aktualizacja do Strategii promocji Miasta Kielce Dotyczy lat

2 Spis treści WSTĘP...4 I. METODOLOGIA PRACY NAD STRATEGIĄ...7 II. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEGO, NA KTÓREJ BĘDZIE SIĘ OPIERAŁA AKTUALIZACJA STRATEGII PROMOCJI MIASTA KIELCE...8 II.1. LOKALIZACJA MIASTA KIELCE...8 II.2. KIELCE DANE DEMOGRAFICZNE...11 II.2.1.Mieszkańcy Kielc...12 II.2.2. Edukacja w Kielcach...13 II.3. KIELCE: KONTAKTY ZAGRANICZNE...14 II.4. BAZA HOTELOWA...15 II.5. INFRASTRUKTURA GASTRONOMICZNA...17 II.6. INFRASTRUKTURA SPORTOWA...17 II.6.1. Turystyka piesza...18 II.6.2. Turystyka rowerowa...18 II.6.3. Sporty wodne...19 II.6.4. Narciarstwo...20 II.6.5. Sport profesjonalny...21 II.7. PRZEGLĄD MIEJSC, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ W KIELCACH...22 II.8. PRZEGLĄD WYDARZEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ ATRAKCJĄ DLA ODWIEDZAJĄCYCH KIELCE...24 III. ANALIZA DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH KIELCE W LATACH III.1. CEL 1. WYKREOWANIE I PROMOCJA MARKI KIELCE...28 III.2. CEL 2. WSPIERANIE ROZWOJU I DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURY...33 III.3. CEL 3. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ...35 III.4. CEL 4. WSPIERANIE ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU...38 III.5. CEL 5. WSPIERANIE ROZWOJU BAZY I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, PROMOCJA TURYSTYKI...40 IV. KONSULTACJE SPOŁECZNE RAZEM POCHWALMY KIELCE. AKCJA MAJĄCA WSPOMÓC I PROMOWAĆ PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI STRATEGII PROMOCJI KIELC...42 IV.1. KONSULTACJE SPOŁECZNE RAZEM POCHWALMY KIELCE. WNIOSKI PŁYNĄCE Z AKCJI...43 IV.2. RAZEM POCHWALMY KIELCE PLEBISCYT NA HASŁO PROMOCYJNE...47 V. PROMOCJA MIASTA W LATACH PROPOZYCJE I ROZWIĄZANIA...50 V.1. PROMOCJA KIELC DZIĘKI MARCE I POTENCJAŁOWI TARGÓW KIELCE...52 V.2. PROMOCJA KIELC DZIĘKI ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH...54 V.2.1. Promocja Kielc za pośrednictwem organizowanych w mieście imprez kulturalnych...54

3 V.2.2. Festiwal Tańca Kielce...55 V.2.3. Inne imprezy kulturalne o charakterze ponadregionalnym, które mogą być okazją do promocji Kielc...56 V.2.4. Kielce jako miasto o nowoczesnej bazie sportowej, miejsce organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych...58 V.3. PROMOCJA KIELC JAKO MIASTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU...59 V.3.1. Kielce jako centrum wiedzy o historii Ziemi...59 V.3.2. Kielce jako miasto przyjazne rowerom...60 V.3.3. Kielce dla narciarzy...61 V.3.4. Kielce dla miłośników sportów ekstremalnych...61 V.5. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE WZMOCNIĄ WIZERUNEK KIELC...62 V.5.1. Park linowy...62 V.5.2. Aktywizacja Toru Kielce...63 V.5.3. Aktywizacja ogrodu włoskiego...63 V.5.4. Sławny szlak...64 V.5.5. Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej...64 V.5.6. Podstrona dla promocji...65 V.5.7. Bluetooth...65 V.6. KAMPANIA WIZERUNKOWA. ZARYS KAMPANII PROMOCYJNEJ PRZYSTAŃ W KIELCACH ORAZ JEJ SZACUNKOWY BUDŻET...66 V.6.1. Kampania Przystań w Kielcach weekendy z pasją V.6.2. Szacunkowy budżet działań promocyjnych...71 V.6.3. Harmonogram zadań promocyjnych...72 VI. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROMOCJĘ KIELC...73 VI.1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO...74 VI.1.1. Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu...75 VI.1.2. Oś priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu...76 VI.1.3. Oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport...77 VI.1.4. Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast...78 VI.2. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO...79 VI.3. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA...80 VI.4. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI...81 VI.5. PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ VI.6. INNE PROGRAMY...83 VII. PODSUMOWANIE...84

4 Wstęp Instytucje zajmujące się badaniem rynku turystycznego w Polsce wskazują, że mieszkańcy naszego kraju planując wypoczynek częściej niż przed kilku laty decydują się na kilka wyjazdów weekendowych, zamiast jednego dłuższego. Coraz więcej Polaków odczuwa również potrzebę cotygodniowego aktywnego relaksu poza miejscem zamieszkania. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Turystyki wynika, że w 2006 roku w krajowych wyjazdach krótkookresowych uczestniczyło 7,5 mln osób powyżej 15. roku życia. Podróżujący odbyli 21,6 mln podróży oraz korzystali z 38,9 mln noclegów. Polacy coraz częściej szukają atrakcyjnych niezbyt odległych miejsc, w których można zregenerować siły i miło spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi. Kielce i okolice dają taką możliwość. Turystyka weekendowa jest dla miasta szansą na przyciągnięcie wielbicieli krótkiej, intensywnej formy wypoczynku. Wskazują na to badania zawarte w dokumentach, które powstały na zamówienie wojewódzkich oraz lokalnych władz samorządowych, na które powoływać się będziemy w niniejszym dokumencie. W Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata , opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki na zlecenie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, podkreśla się niezwykle istotną rolę promocji turystyki weekendowej, której fundamentalnymi czynnikami rozwoju są: promocja, transport oraz komunikacja. Opracowana przez Public Profits sp. zo.o. na zlecenie Urzędu Miasta Kielce Strategia promocji Miasta Kielce na lata także wskazuje na konieczność promocji miasta pod kątem wyjazdów krótkoterminowych i wyznacza Kielce jako miejsce wypadowe w Góry Świętokrzyskie. Strategia określa główne kierunki promocji miasta. Podkreśla m.in. konieczność zbudowania marki turystycznej Kielc, a także indentyfikacji wizualnej. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu, będąca autorem niniejszego opracowania traktuje zawarte w Strategii promocji Miasta Kielce na lata wytyczne, jako wiążące i obowiązujące. Intencją ŚARR S.A. jest aktualizacja danych prezentowanych w Strategii, rozwinięcie i opisanie działań, które uczyniłyby Kielce atrakcyjnym miejscem dla turystyki weekendowej. Ważnym elementem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, dzięki nawiązaniu współpracy z Gazetą Wyborczą w Kielcach. Poprzez Gazetę udało się zaprosić do współtworzenia niniejszego dokumentu mieszkańców - 4 -

5 Miasta Kielce, a także środowiska opiniotwórcze i merytorycznie związane z turystyką, kulturą, sportem oraz gospodarką. Gazeta stała się też ważnym forum wypowiedzi znanych specjalistów w dziedzinie promocji spoza Kielc. Na etapie tworzenia dokumentu przeprowadzono kampanię medialną, której zadaniem było zachęcenie mieszkańców Kielc do współtworzenia dokumentu. Konsultacje i wyniki sond stanowiły bazę do dalszych rozważań nad strategią promocji Kielc. Zaproszenie do współautorstwa przedstawicieli mediów, a za ich pośrednictwem mieszkańców Kielc, uczyniło ten projekt przedsięwzięciem obywatelskim. Wzmocniło poczucie współwłasności i współodpowiedzialności za jego realizację. Twórca aktualizacji dołożył wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte i przyjęte założenia były dostępne na rynku wewnętrznym (marketing wewnętrzny). Dokument przedstawia szczegółowe założenia kampanii medialnej, która ma wypromować miasto jako miejsce atrakcyjne dla turystyki weekendowej. Dokument zawiera szczegółowy opis profesjonalnych materiałów promocyjnych, spotów reklamowych, artykułów sponsorowanych w pismach branżowych oraz mediach działających w sąsiednich województwach (zgodnie z ideą wyjazdów krótkoterminowych). Przewiduje budżet na poszczególne działania, a także podpowiada skąd pozyskać zewnętrzne środki na promocję Miasta Kielce. Przedstawia analizę aktualnych propozycji promocyjnych miasta, ich mocne oraz słabe strony. Prezentuje sztandarowe imprezy kulturalne oraz sportowe miasta, a także przedstawia propozycje ich promocji. Podpowiada, jakie działania podjąć, aby Miasto Kielce stało się atrakcyjne dla turystów preferujących aktywny wypoczynek. Ważnym elementem aktualizacji jest szczególne potraktowanie Targów Kielce - lidera imprez wystawienniczych w Polsce, który dzięki podejmowanym działaniom promocyjnym powinien stać się magnesem nie tylko dla turystów biznesowych, ale także dla turystyki rodzinnej. Realizacja zadania odbywała się w oparciu o następujące dokumenty: Plan działania Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2008, przyjęty przez Radę POT w dniu roku, Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki na zlecenie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Strategia promocji Miasta Kielce na lata opracowana przez Public Profits sp. zo.o. na zlecenie UM Kielce, Badania Instytutu Turystyki, - 5 -

6 Materiały i publikacje, jakie na ten temat ukazały się w kieleckim dodatku do Gazety Wyborczej. Ich ukazanie było związane z umową między ŚARR a GW w Kielcach dotyczącą akcji promującej tworzenie aktualizacji, Materiały źródłowe dostarczone przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Kielce oraz instytucje podległe i związane z miastem, Materiały zebrane w Internecie, Materiały dostarczone przez Targi Kielce, Materiały z publikacji branżowych. Zgodnie z założeniami Strategii promocji Miasta Kielce na lata , Miasto Kielce przy realizacji kampanii medialnych nie może być traktowane jako miejsce niezależne od Gór Świętokrzyskich. Aktualizacja wskazuje na ogromną potrzebę współpracy promocyjnej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, z zainteresowanymi samorządami, a także instytucjami branżowymi. Nad Aktualizacją Strategii promocji Miasta Kielce na lata pracował zespół w składzie: Dariusz Ryń koordynator projektu, Małgorzata Wirecka-Zemsta (Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.), Magdalena Grabka (Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.)

7 I. Metodologia pracy nad strategią Prace nad dokumentem poprzedziła szczegółowa analiza otoczenia oraz dokumentów strategicznych miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego. Aktualizacja promocji Miasta Kielce składa się z opisu stanu aktualnego, analizy podejmowanych działań promocyjnych oraz propozycji działań promocyjnych na lata Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych na łamach Gazety Wyborczej Oddział w Kielcach, a tym samym zaangażowanie do współtworzenia dokumentu mieszkańców Kielc oraz zaktywizowanie na rzecz promocji miasta wielu środowisk, miało na celu zbudowanie sfery wewnętrznej, która kreuje pozytywny wizerunek miasta wśród społeczności lokalnej. Sfera zewnętrzna określiła zasady i narzędzia promocji miasta względem turystów krótkoterminowych. Ze względu na ograniczony budżet Miasta Kielce przeznaczany na promocję, dokument wskazuje inne sposoby pozyskania środków na ten cel

8 II. Analiza istniejących elementów środowiska społeczno-przyrodniczego, na której będzie się opierała aktualizacja Strategii promocji Miasta Kielce II.1. Lokalizacja Miasta Kielce Kielce leżą w południowo-wschodniej części Polski, na terenie Wyżyny Kielecko- Sandomierskiej. Znajdują się w dość bliskiej odległości od przynajmniej sześciu 6 polskich aglomeracji: Warszawy, Krakowa, Katowic, Łodzi, Rzeszowa i Lublina, a także wielu miast dużych, porównywalnych wielkością z Kielcami. (np. Radom, Częstochowa, Tarnobrzeg, Tarnów, Stalowa Wola, Nisko). Bardzo blisko Kielc (do 60 km) leżą również liczące po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko, Starachowice, Busko-Zdrój. MAPA ADMINISTRACYJNA POLSKI - 8 -

9 Województwo świętokrzyskie jest położone pomiędzy dwoma korytarzami infrastruktury transportowej relacji wschód-zachód o znaczeniu kontynentalnym (autostrady A2 i A4) oraz na wschód od korytarza relacji północ-południe (autostrada A1). Autostrady omijają niestety województwo. Pocieszającym faktem jest trwająca rozbudowa do standardów drogi ekspresowej drogi numer siedem (m.in. z Warszawy do Krakowa i dalej w stronę Zakopanego), a także trwające wciąż przebudowy głównych dróg do Katowic, Łodzi, Rzeszowa i Lublina. Tempo tych prac nie jest niestety zadowalające, choć jakość dróg systematycznie i wydatnie poprawia się. Kielce usytuowane są w centrum Gór Świętokrzyskich, na zachodnim krańcu Doliny Kielecko-Łagowskiej. Od północy otaczają je zalesione Wzgórza Tumlińskie. Na północnym wschodzie okala je Pasmo Masłowskie, a od strony południowo-wschodniej Pasmo Dymińskie. Na południu graniczą z Pasmem Posłowickim, zaś od południowego zachodu otacza je Pasmo Zgórskie. Przez same Kielce przebiega Pasmo Kadzielniańskie. Przez Kielce płynie rzeka Silnica mająca swe źródła na południowym zboczu Góry Wierzejskiej, która w południowo-zachodniej części miasta wpada do Bobrzy. Miasto charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów: od 260 do 400 m.n.p.m

10 Kielce to jedyne miasto w Europie, które w swoich granicach ma tak wielką różnorodność formacji geologicznych. Od bardzo dawna miasto było miejscem pozyskiwania kopalin. W XVII i XIX wieku eksploatowano tu rudy żelaza w kopalni Włodzimierz, a w okresie od XVI do XIX wieku w Białogonie funkcjonowała huta przerabiająca rudy miedzi i ołowiu z okolicznych kopalń. Pokłady wapieni dewońskich położone między Karczówką, Górą Stokową i Białogonem należały niegdyś do największych obszarów kruszconośnych w Górach Świętokrzyskich. Do dziś jak podaje Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata w granicach miasta istnieje 21 złóż surowców skalnych. Część z nich nie była nigdy udostępniona, a w znacznej części zakończono wydobycie. Eksploatowano głównie wapienie i dolomity, ale także piaskowce, piaski i mułki. Już nieczynne, wyeksploatowane odkrywki, ale wciąż posiadające ciekawe wartości przyrodnicze zostały objęte ochroną. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody: Ślichowice, Kadzielnia, Wietrznia, Biesak (przyroda nieożywiona) oraz Karczówka rezerwat krajobrazowy. Przy północnej granicy Kielc znajduje się rezerwat częściowy Sufraganiec. W kamieniołomie na Ślichowicach można obserwować bardzo silnie sfałdowane złoża wapieni. Natomiast wyrobisko na Kadzielni stanowi jedno z najbardziej znanych stanowisk krasowych regionu. W ścianach skalnych Kadzielni umiejscowionych jest 25 jaskiń, w tworzących je skałach (powstałych w paleozoiku) uważni obserwatorzy mogą dopatrzyć się licznych skamielin. Najgłębsze miejsce wyrobiska na Kadzielni wypełnia woda o seledynowym odcieniu. W części dawnej kopalni utworzony został najpiękniejszy w Polsce amfiteatr na 5000 miejsc. Kieleckie wyrobiska (Wietrznia, Kadzielnia i Ślichowice), zgrupowane zostały w instytucji działającej pod auspicjami miasta o nazwie Geopark Kielce. (http://www.geoparkkielce.pl/). Celem, jaki przyświecał powołaniu do życia Geoparku, jest wykorzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w obiektach geologicznych rozmieszczonych w Kielcach, a także pełniejsze wykorzystanie Kadzielnii. Zadaniem instytucji jest również angażowanie się w działalność promocyjną, organizację imprez sportowych i turystycznych. Wszechstronna oferta Geoparku może stać się sztandarową atrakcją dla turystów. W lipcu 2008 roku projekt Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, który został zgłoszony w ramach Działania 6.4 przez Geopark Kielce, Miasto i Gminę Chęciny oraz Rezerwat i Muzeum w Krzemionkach, został umieszczony na liście projektów, które uzyskają

11 dofinansowanie unijne. Realizację projektu przewidziano na lata Pojawiła się więc realna szansa, aby atrakcyjnie zagospodarować wyrobiska (budowa infrastruktury sportowej, turystycznej oraz rozrywkowej). Diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego, zawarta w przywoływanej już Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata , podkreśla jeszcze jeden atut regionu, a co za tym idzie Kielc. Otóż Świętokrzyskie zalicza się do najczystszych ekologicznie regionów Polski. Fakt ten sprzyja oczywiście rozwojowi agroturystyki, turystyki pieszej, rowerowej, a także tej związanej z uprawianiem niektórych sportów ekstremalnych. To ważne, bo właśnie te rodzaje turystyki doskonale wpasowują się w model, który według wielu opracowań jest dla Kielc najbardziej racjonalny model miasta będącego centrum turystyki weekendowej. W Strategii promocji Miasta Kielce na lata czytamy na ten temat m.in.: duże, dobrze rozwinięte i oferujące dużo atrakcji miasta sąsiadujące mają większą siłę przyciągania, zarówno turystów, jak również wykwalifikowanych pracowników. Kielce z kolei mogą okazać się zbyt małe, by móc zaoferować przyjezdnym wielkomiejskie atrakcje, natomiast zbyt duże, by stanowić ostoję i miejsce odpoczynku dla mieszkańców dużych aglomeracji chcących uciec od codziennego zgiełku. Dalej strategia wskazuje na Kielce jako idealne miejsce na wyjazdy krótkoterminowe. Argumentuje, że dzięki bogactwu terenów zielonych, unikatowych formacji geologicznych, infrastrukturze sportowej i położeniu mogą stać się atrakcyjnym centrum turystyki weekendowej i bazą, z której będzie można wyruszać na atrakcyjne wycieczki w Góry Świętokrzyskie. II.2. Kielce dane demograficzne W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Kielce zostały zakwalifikowane jako rozwijający się ośrodek miejski. Jednak miasto ma większe aspiracje. W dniu 26 sierpnia 2005 roku podpisana została deklaracja współpracy między gminami: Kielce, Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Sygnatariusze deklaracji dostrzegli wzajemne powiązania funkcjonalne pomiędzy kierowanymi przez nich jednostkami samorządu terytorialnego i zapowiedzieli podjęcie współpracy w celu kształtowania Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. W tym kontekście przedstawiciele władz Kielc mówią też o współdziałaniu z władzami Ostrowca Świętokrzyskiego (60 km, od Kielc, 73 tys. mieszkańców), Starachowic (50 km, 55 tys

12 mieszkańców), Skarżyska Kamiennej (40 km, 48 tys. mieszkańców), a także mniejszych: Suchedniowa czy Łącznej. II.2.1.Mieszkańcy Kielc W styczniu 1984 roku Kielce wkroczyły do grona dużych miast. Liczba mieszkańców wzrosła wówczas do osób. Niestety w 2008 roku, według danych Urzędu Statystycznego, w Kielcach mieszkało już tylko mieszkańców tym samym miasto wyszło z grona miast dużych. Spadek liczby mieszkańców odnotowuje się od 2000 roku. JAK ZMIENIAŁA SIĘ LICZBA MIESZKAŃCÓW koniec roku rok (koniec maja) stycznia Źródło: Urząd Miasta Kielce Przyczyny zmniejszania się liczby mieszkańców województwa związane są głównie z emigracją kielczan, ale także z migracją wewnętrzną. Kielczanie coraz chętniej osiedlają się poza miastem, na terenie ościennych gmin. Jest to związane m.in. z brakiem w Kielcach terenów pod budowę domów i wysoką ceną ziemi

13 Źródło: II.2.2. Edukacja w Kielcach Kielce to duży ośrodek edukacyjny kształcący ponad 60 tysięcy studentów na 12 uczelniach wyższych różnego typu o zróżnicowanym profilu. Dwie największe państwowe uczelnie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska, zatrudniają 85% wszystkich pracowników naukowych i kształcą około 76% studentów. Pozostałe uczelnie mają status niepaństwowych szkół wyższych. Uniwersytet może poszczycić się nowoczesnym obserwatorium astronomicznym, a Politechnika Świętokrzyska Centrum Laserowych Technologii Metali oraz w pełni skomputeryzowaną Biblioteką Główną. Warto też wspomnieć, że w Kielcach znajdują się Seminarium Duchowne oraz dwie szkoły artystyczne: plastyczna i muzyczna

14 II.3. Kielce: kontakty zagraniczne Województwo świętokrzyskie, a zatem i Kielce należą do najmniej odwiedzanych przez turystów zagranicznych regionów w Polsce. Sytuacja taka trwa niezmiennie od wielu lat. OSZACOWANA LICZBA WIZYT OBCOKRAJOWCÓW W MILIONACH W CIĄGU ROKU 2008 Źródło: Instytut Turystyki. Do niedawna sporą grupę obcokrajowców odwiedzających Kielce i województwo świętokrzyskie stanowili obywatele państw byłego ZSRR. Ta sytuacja jak wynika choćby z badań Instytutu Turystyki za pierwszy kwartał 2008 zmieniła się. Jest to związane z wejściem Polski do strefy Schengen i ograniczeniem możliwości bezwizowego podróżowania dla turystów ze wschodu. Instytut Turystyki przewiduje, że najbliższe lata będą należeć do turystów ze starej UE. Warto przy tym zwrócić uwagę, że turyści ci najczęściej deklarują, iż odwiedzają Polskę w celach służbowych (biznesowych). To niezwykle ważne w aspekcie istnienia w Kielcach Targów Kielce drugiej co do wielkości instytucji targowej w Polsce. Ich rolę w promocji miasta nie sposób przecenić

15 Cele przyjazdów: CHARAKTERYSTYKA PRZYJAZDÓW TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W I KWARTALE 2008 ROKU (dane w procentach) Ogółem Niemcy Stare kraje UE Nowe kraje UE Rosja, Białoruś, Ukraina Główne zamorskie Służbowe Turystyczne Odwiedziny Zakupy Tranzyt Inne cele Źródło: badania Instytutu Turystyki w 2008 r. Miasto Kielce zawarło umowy partnerskie z miastami w Europie i Stanach Zjednoczonych. Są to Gotha (Niemcy), Winnica i Dnieprodzierżyńsk (Ukraina), Herning (Dania), Sandviken i Gävle (Szwecja), Orange (Francja), Budapeszt Csepel (Węgry), Ramla (Izrael), Nitra (Słowacja), Gorycja (Włochy), Flint (USA). Umowy partnerskie zakładają m.in. współpracę w zakresie rozwoju turystyki. Zawiązane przyjaźnie i kontakty można wykorzystać w celu promocji miasta. Szczególne więzi łączą Kielce z niemiecką Gothą oraz ukraińską Winnicą. II.4. Baza hotelowa Według Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, w województwie świętokrzyskim istnieją 54 hotele wypełniające standardy, na podstawie których nadaje się im odpowiednie kategorie. 22 z nich znajdują się w Kielcach i ich najbliższym sąsiedztwie. Najwięcej spośród nich to obiekty o standardzie dwugwiazdkowym (10) oraz trzygwiazdkowym (7). W Kielcach mieści się także jedne hotel o standardzie 4 gwiazdek to hotel sieci Qubus. Hotele w Kielcach mają do zaoferowania pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, w sumie dysponują około 1150 miejscami. Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach Informacja sygnalna. Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2007 roku, średnie wykorzystanie miejsc w kieleckich hotelach wynosi 32,4%. Najmniej gości kieleckie hotele mają w miesiącach zimowych. Najtrudniej wolny pokój znaleźć można było w maju i we wrześniu (dane za 2007 rok)

16 Warto też wiedzieć, że wynajęcie pokoju hotelowego w Kielcach jest praktycznie niemożliwe w okresie trwania największych imprez targowych organizowanych przez Targi Kielce. Sytuacja ta dowodzi konieczności rozbudowy bazy hotelowej skierowanej do gości targowych a więc o dość wysokim standardzie. To zresztą się dzieje: tylko w roku 2008 rozpoczęto inwestycje związane z budową dwóch hoteli: zlokalizowanego tuż przy obiektach targowych Tęczowego Młynu ze 100 miejscami noclegowymi oraz dwugwiazdkowego hotelu sieci Ibis (112 miejsc) przy ulicy Warszawskiej. Oprócz standaryzowanych hoteli, w Kielcach istnieje jeszcze kilkanaście placówek, pozostających poza standaryzacją a oferujących tanie noclegi. Są wśród nich bursy szkolne, domy noclegowe, domy pielgrzyma, schronisko młodzieżowe, prywatne ośrodki oferujące pokoje gościnne. Informacje o nich można zdobyć w Internecie: lub w którymś z działających w mieście punktów informacji turystycznej. Punkty Informacji Turystycznej: Punkt Informacji Turystycznej pl. Niepodległości 1, budynek dworca PKP, tel , faks Punkt Informacji Turystycznej Świętokrzyskiego Oddziału PTTK ul. Sienkiewicza 29, tel , faks , Centrum Informacji Turystycznej ul. Ściegiennego 2, bud. Wojewódzkiego Domu Kultury, tel ; , w 123, Według danych Punktu Informacji Turystycznej Urzędu Miasta Kielce, ceny noclegu dla jednej osoby kształtują się następująco: hotele o wysokim standardzie od 130 zł do 300 zł, pensjonaty i hotele o niższym standardzie od 40 zł do 150 zł, schroniska młodzieżowe i bursy szkolne od 12 zł do 64 zł. Autorzy Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oceniają, że tania baza noclegowa w Kielcach, jak i całym województwie, jest wciąż zbyt uboga

17 II.5. Infrastruktura gastronomiczna Według danych z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce, w samym mieście działa 30 samodzielnych restauracji, 44 kawiarnie i puby, 5 klubów nocnych oraz 100 barów i jadłodajni. W ich ofercie znajdują się dania kuchni staropolskiej i polskiej, ale również orientalnej, arabskiej, egipskiej, meksykańskiej, włoskiej, śródziemnomorskiej, francuskiej, chińskiej, wietnamskiej, ukraińskiej i innych. Za najbardziej wykwintne lokale w Kielcach uważane są: Restauracja Pod Złotą Różą Kielce, pl. Moniuszki 7, Restauracja Viktoria w hotelu Łysogóry Kielce, ul. Sienkiewicza 78, Restauracja Patio w hotelu Kongresowy Kielce, al. Solidarności 34. W mieście działają również restauracje należące do dużych sieci: McDonalds, Pizza Hut, Sphinx, Da Grasso, KFC, North Fish, Telepizza. Średnia cena obiadu w restauracji to ok. 35 zł. Każdy jednak może znaleźć coś da siebie w ofercie barów i jadłodajni, gdzie ten koszt kształtuje się na niższym poziomie. Na każdy dzień i na każdą kieszeń znajdzie się coś w ofercie ponad 20 kieleckich pizzerii. II.6. Infrastruktura sportowa Środowisko geograficzno-przyrodnicze Kielc sprawia, że miasto to jest wręcz idealne do rekreacyjnego uprawiania sportu. Niewysokie, łagodne i malownicze góry zapraszają do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej (w jej wielu odmianach), hippiki, narciarstwa, a także niektórych sportów uważanych za ekstremalne: lotniarstwa, paralotniarstwa, trialu, wspinaczki skałkowej itp. Dobre warunki znajdą też w najbliższych okolicach Kielc miłośnicy wędkarstwa czy niektórych sportów wodnych bliskie sąsiedztwo Kielc to spora liczba przyjaznych i urokliwych, sztucznych oraz naturalnych zbiorników wodnych. Wszystkie te rodzaje sportów doskonale wpasowują się w założoną strategię promowania Kielc jako idealnego miejsca na jedno lub kilkudniowy aktywny wypoczynek

18 II.6.1. Turystyka piesza W regionie świętokrzyskim znajduje się 35 pieszych szlaków turystycznych. Większość z nich wiedzie przez różne partie Gór Świętokrzyskich. Wędrując nimi poznajemy przyrodę najstarszych polskich gór (np. unikatowa Puszcza Jodłowa), ich geologię (np. gołoborza, odkrywki wapienne w Kielcach Kadzielnia, Wietrznia, inne), a także historię regionu (liczne zabytki sięgające średniowiecza m.in. dwa zaliczane do pierwszych na terenie Polski klasztorów cysterskich w Wąchocku i Jędrzejowie; pamiątki Powstania Styczniowego; związane z ruchem partyzanckim w czasie II wojny światowej). Najdłuższy i uważany za główny szlak województwa liczy 105 km, biegnie przez dwie świętokrzyskie łyse góry (Łysicę i Łysą Górę) i zaledwie o kilka kilometrów omija Kielce. Prowadzi on przez następujące punkty: Gołoszyce - Góra Truskolaska - Góra Wesołówka - Góra Szczytniak - Przełęcz Jeleniowska - Góra Jeleniowska - Paprocice - Kobyla Góra - Trzcianka - Łysa Góra (Święty Krzyż) - Przełęcz Hucka - Kakonin - kapliczka św. Mikołaja - Łysica - Święta Katarzyna - Góra Wymyślona - Góra Radostowa - Ameliówka [połączenie ze szlakiem niebieskim] - Góra Dąbrówka - Góra Klonówka i Diabelski Kamień - Masłów Stara Wieś - Biała Góra Dąbrowa (około 3 km. od Kielc- - Góra Krzemionka - Tumlin - Góra Grodowa - Tumlin Podgrodzie - Góra Wykień - Góra Kamień - Miedziana Góra - Góra Ciosowa - Porzecze - Góra Barania - Widoma - Góra Siniewska - Góra Perzowa - Kuźniacka Góra - Kuźniaki PKS. Szlak ten, jak zresztą wszystkie inne w województwie, nie stawia zbyt wielkich wymogów kondycyjnych wędrowcom. Wiedzie urokliwymi, dość łatwymi do pokonania ścieżkami (zwykle leśnymi), które niektórzy przemierzają także na rowerach górskich. II.6.2. Turystyka rowerowa Miasto Kielce od kilku lat intensywnie rozbudowuje ścieżki rowerowe. W tej chwili jest ich już 14, z których najdłuższa liczy aż 36,8 km. Większość ścieżek rowerowych położona jest w osi północ-południe. Ta najbardziej popularna spina wiodąc przez centrum miasta dwa kompleksy leśne leżące na dwóch końcach Kielc: sportowo rekreacyjny kompleks na Stadionie oraz las leżący na północnym krańcu miasta i ciągnący się aż do Zagnańska, w którym podziwiać można wiekowy pomnik przyrody, najstarsze drzewo w Polsce, Dąb Bartek. Ścieżka jest nieźle utrzymana, bezpieczna i nowoczesna (niedawno zbudowano interesujący, wiodący korytem rzeki przejazd pod jedną z ruchliwych arterii drogowych). Od głównej ścieżki odchodzi szereg innych, wiodących w inne części miasta. Sieć ta jest systematycznie rozbudowywana

19 Miłośnicy turystyki rowerowej mogą Kielce wykorzystać także jako bazę do rowerowych wypadów do dalej położonych miejsc w województwie. Popularnym i polecanym jest szlak "Przez Góry Świętokrzyskie": Cedzyna - Mąchocice - Ciekoty - Wilków - Bodzentyn - Tarczek - Łomno - Mirocice - Nowa Słupia - Grzegorzowice - Janowice - Biskupice - Zochcinek - Opatów (83,8 km), czy jego krótsza wersja: Cedzyna - Ciekoty - Św. Katarzyna - Bodzentyn - Nowa Słupia - Janowice (54,8 km) Godnymi uwagi są szlak rowerowy Dookoła Starachowic: Starachowice - Lubianka - Radkowice- Bronkowice - Wykus - Mostki - Rataje - Wąchock - Lipie - Starachowice (62 km); szlak rowerowy Lasami wokół Włoszczowy: Włoszczowa - Kluczewsko - Klekot - Czarnca - Włoszczowa (81 km); szlak rowerowy Śladami Zabytków Techniki - Dolina Kamiennej: Skarżysko-Kamienna - Wąchock - Starachowice - Kałków-Godów - Ostrowiec Świętokrzyski (106,5 km); czy rowerowe wędrówki drogami Ponidzia, w okolicach Buska-Zdroju, Solca-Zdroju, Pińczowa. Do wszystkich miejscowości stanowiących proponowany początek rowerowej wyprawy jest z Kielc nie dalej niż godzina jazdy samochodem. II.6.3. Sporty wodne Kielce mogą być także dobrą bazą wypadową dla miłośników wędkarstwa i innych nieuciążliwych dla środowiska sportów wodnych. W mieście i jego bliskim sąsiedztwie znajduje się przynajmniej kilkanaście zbiorników wodnych, które mogą służyć takim właśnie formom wypoczynku. Są wśród nich m.in.: zalew w Cedzynie 10 km od Kielc; zbiornik wodny z plażą i ośrodkiem sportowym, interesujące miejsce dla amatorów żeglarstwa i wędkarstwa. Na plaży zjeżdżalnia, plac zabaw dla dzieci, duży parking, dobra baza gastronomiczna; zalew w Sielpi ok. 35 km od Kielc; sztuczny zbiornik wodny o powierzchni około 58 ha, na terenie zbiornika znajdują się dwie wyspy, w pobliżu znajduje się Muzeum Zagłębia Staropolskiego, bogata baza turystyczna; zalew w Chańczy około 40 km od Kielc; największy zbiornik wodny w województwie, o powierzchni około 340 ha. Baza noclegowa, miejsce popularne m.in. wśród wodniaków i motorowodniaków; zbiornik Wióry ok. 40 km od Kielc, najnowszy z dużych sztucznych zbiorników w województwie, zwykle około 260 ha lustra wody, ale możliwe jest napełnienie go tak, że będzie miał powierzchnię niemal dwukrotnie większą

20 Inne zbiorniki popularne jako miejsca wypoczynku nad wodą województwie to na przykład: zalew miejski w Kielcach, zalew w Sukowie (10 km od Kielc), Borkowie (około 25 km), Wilkowie (około 20 km), Golejowie (60 km), Klimontowie (80 km). Ponadto w Kielcach i ich najbliższej okolicy znajduje się 5 basenów, w tym 4 kryte. Najpopularniejszy z nich jest basen Perła w podkieleckich Nowinach to mini aquapark dwoma basenami (dla dorosłych i dzieci) gejzerami, masażami wodnymi, a także kilkudziesięciometrową rurą-zjeżdżalnią i łaźnią. Z kolei najnowsza pływalnia mieści się w oddalonej od Kielc o 10 km Morawicy. W tym obiekcie znajduje się niecka sportowa długości 25 metrów, niecka rekreacyjna (ze specjalnie zamontowanymi biczami i masażami wodnymi oraz brodzikiem dla dzieci), a także zjeżdżalnia o długości 60 metrów. II.6.4. Narciarstwo Kielce, z racji swego położenia w sercu Gór Świętokrzyskich, są także dobrym miejscem do uprawiania narciarstwa. W mieście i jego najbliższej okolicy znajduje się osiem stoków narciarskich z wyciągami orczykowymi. Ich długość i stopień trudności są absolutnie wystarczające dla narciarzy amatorów, ale i ci lepiej jeżdżący znajdą tu coś dla siebie. Oto przegląd kieleckich stoków: Telegraf w granicach miasta, na północnym stoku góry Telegraf, (406m n.p.m.). Trasa: długość 500 m, trudna górny odcinek bardzo stromy, porównywany z zakopiańskim Nosalem; różnica poziomów 100 m. Stok oświetlony, sztucznie naśnieżany, przygotowywany ratrakiem. Wyciąg orczykowy podwójny, przepustowość: 1000 osób/h. Także wyciąg dla dzieci i uczących się; Stadion w granicach miasta, na północnym stoku Góry Pierścienica (367 m n.p.m.). Trasa długości 500 m łatwa szerokości od 50 do 22 m, różnica poziomów 58 m. Stok oświetlony, naśnieżany i ratrakowany. Wyciąg orczykowy podwójny, przepustowość: 1000 osób/h; Tumlin Podgród około 15 km od centrum Kielc. Trasa położona na północnym stoku Góry Łajscowej nazywanej też Górą Wajsową (409 m n.p.m.). Łatwa, długości 500 m i szerokości 43 m, różnica poziomów 84 m. Stok jest oświetlony, naśnieżany i ratrakowany. Dwa wyciągi: duży i mały. Krajno-Zagórze stok narciarski Sabat (425 m.n.p.m.), około km od Kielc, w sercu Łysogór, piękne widoki z górnej stacji. Stok średnio łatwy, długość: około 1 km, z dwoma nieco ostrzejszymi nachyleniami. Podczas zjazdu można zaczerpnąć

XXX-ego Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2012

XXX-ego Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2012 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM XXX-ego Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2012 INFORMACJE OGÓLNE Termin Rajdu: 30 sierpnia (czwartek) 2 września (niedziela) 2012

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego

Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego Promocja turystyczna powiatu skarżyskiego 2010-08-12 14:32, Małgorzata Nosowicz Już jesienią powiat skarżyski będzie uczestnikiem zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia promocyjnego. Mowa tu o udziale

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Stoki narciarskie w województwie świętokrzyskim

Stoki narciarskie w województwie świętokrzyskim Sezon narciarski 2010/2011 niebawem się rozpocznie. Pogoda za oknami iście zimowa, temperatury już często spadają poniżej zera. To oznacza, że narty i deski nie kurzą się w piwnicach. W regionie świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Do serca Gór Świętokrzyskich czas trwania ok 8h Kielce są ciekawe czas trwania ok 8h

Do serca Gór Świętokrzyskich czas trwania ok 8h Kielce są ciekawe czas trwania ok 8h Do serca Gór Świętokrzyskich czas trwania ok 8h Św. Katarzyna zdobycie najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich Łysicy (612 m. n.p.m.) Nowej Słupa wejście drogą królewską na Łysą Górę (595 m. n.p.m.). Św.

Bardziej szczegółowo

Prestiż i komfort pracy

Prestiż i komfort pracy Prestiż i komfort pracy Kieleckie Centrum Biznesu Lokalizacja obiektu Budynek Centrum Biznesu w Kielcach jest najbardziej prestiżową i rozpoznawalną budowlą w stolicy województwa świętokrzyskiego. Jego

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM...Są miejsca które wywierają niezapomniane wrażenia dlatego z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do nowo powstałego, unikatowego zakątka Stworzyliśmy miejsce,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY :

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY : BUKOWINA TATRZAŃSKA Bukowina Tatrzańska to piękna podhalańska miejscowość w województwie małopolskim,leżąca na wschód od Zakopanego,blisko granicy ze Słowacją. Z Bukowiny położonej na wysokości 860 do

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

Test etapu wojewódzkiego konkursu: Cudze chwalicie, swego nie znacie walory turystyczne województwa świętokrzyskiego. Imię i nazwisko:. Szkoła:..

Test etapu wojewódzkiego konkursu: Cudze chwalicie, swego nie znacie walory turystyczne województwa świętokrzyskiego. Imię i nazwisko:. Szkoła:.. Test etapu wojewódzkiego konkursu: Cudze chwalicie, swego nie znacie walory turystyczne województwa świętokrzyskiego Imię i nazwisko:. Szkoła:.. (Poprawne odpowiedzi zaznaczamy kółkiem) 1. Jedyna w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Edycja (2015)

Pierwsza Edycja (2015) VR Challenge 2016 UNIT9 VR Challenge 2016, Druga edycja pierwszego w Polsce Festiwalu Wirtualnej Rzeczywistości, odbędzie się 28 października w Łodzi. W tym roku w ramach festiwalu Organizatorzy przewidzieli

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina WILLA JÓZEFINA, dawniej Hotel Josephinenhütte, wybudowano pod koniec XIX wieku, a rozbudowano w 1911r. Po gruntownym remoncie (z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA OFERTA SPECJALNA dla klientów Kristensen Group waż na do dnia 23.09.2007 r DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA APARTAMENTY BUKOWA GÓRA 40 LAT DOŚ WIADCZENIA DEWELOPERSKIEGO 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii 800,00 zł brutto 20 520,00 zł brutto Doposażenie Centrum Geoedukacji

Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii 800,00 zł brutto 20 520,00 zł brutto Doposażenie Centrum Geoedukacji Wykaz umów - dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanych przez Geopark Kielce 1. Folder edukacyjny - Geopark Kielce

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu

YATENGA to idealna przestrzeń dla biznesu YATENGA to: innowacyjny i wyjątkowy pomysł unikalność architektury na skalę światową wyjątkowa technologia i ekologiczne spojrzenie na środowisko doskonała lokalizacja dla rozwoju gospodarczego Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim 1. Podstawowe informacje* a) Tytuł projektu: Poprzez sztukę do własnej kultury b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2012 2015 CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA CEL, ZAKRES I METODA OPRACOWANIA Zarząd województwa artykułem 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych

Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Mieszkaj i pracuj w Łodzi - działania Urzędu Miasta Łodzi na rzecz sektora przemysłów kreatywnych Agnieszka Pietrzak Główny specjalista Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT KATOWICE 2015

WOLONTARIAT KATOWICE 2015 WOLONTARIAT KATOWICE 2015 ZAŁOŻENIA Projekt zakłada zorganizowanie pracy wolontariuszy podczas największych wydarzeń sportowych oraz kulturalnych odbywających się w Katowicach w 2015 roku. Planowane jest

Bardziej szczegółowo

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK Panorama Owińsk pocysterski zespół klasztorny GMIN CZERWONK Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 62004 Czerwonak tel. 061 654 42 04 Informacja tel. 061 654 42 01 Sekretariat Wójta www.czerwonak.pl email:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata Transmisja z zawodów

Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata Transmisja z zawodów Najważniejsze w Polsce zawody w skokach przez przeszkody Impreza posiadająca status kwalifikacji do Mistrzostw Świata Transmisja z zawodów przeprowadzana przez TVP 1 i TVP Sport Pierwsze w historii Polskiego

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE PROPOZYCJE INWESTYCYJNE - W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - MIASTA KRAKOWA REALIZOWANE W FORMIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI PRYWATNYMI Gmina Miejska Kraków Zarząd Infrastruktury Sportowej w

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 Termin: 17.01.2015 24.01.2015 (U-13, U-12, U-11, U10) Miejsce: Kielce. Stolica województwa świętokrzyskiego położona w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działań dla rozwoju turystyki religijnej w Krakowie do 2013 r.

Plan działań dla rozwoju turystyki religijnej w Krakowie do 2013 r. Projekt Planu przygotowany przez zespół ekspertów powołany przez Prezydenta Krakowa. Uczestniczyli m.in. przedstawiciele: - Zakładu Geografii Religii UJ - Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - Akademii

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej

Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Analiza ruchu turystycznego w roku 2010 w Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej Zagadnienie opracowano na podstawie ewidencji osób odwiedzających centrum, prowadzonej przez pracowników MCIT. Wykresy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska K.S. Społem

Oferta sponsorska K.S. Społem Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, dzięki której możemy wspólnie tworzyć łódzki sport. Mamy nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście Są na świecie miasta o magnetycznej aurze, przyciągające nie turystów, a tłumy entuzjastów, nie inwestorów, a wielki światowy biznes. To miasta o określonym stylu życia, rozpoznawane, kosmopolityczne,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55)

- Pozytywny odbiór imprezy w całej grupie docelowej (zarówno rodziny z dziećmi jak i osoby z przedziału wiekowego 14-55) 2014 01 BALTIC GAMES O BALTIC GAMES Dlaczego Baltic Games? - Jedyny tego typu projekt w Polsce! - Ekstremalne widowisko na najwyższym światowym poziomie - Autentyczny kanał dotarcia do potencjalnego klienta

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Góry Świętokrzyskie

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Góry Świętokrzyskie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 2012 Góry Świętokrzyskie Rafał Kwatek Informacje ogólne Centralna część Wyżyny Kieleckiej Geograficznie zaliczane do wyżyn a nie do gór Turystycznie GS to masyw

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA)

SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) SZKOŁA POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI DLA POLONII Z BRAZYLI (II EDYCJA) I. Termin pobytu grupy w Kielcach: 15.09.2012 25.09.2012 r. II. Zakwaterowanie : Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik 18 grudnia 2012r. członkowie SKN Koło Młodych PZTIB wraz z opiekunem akademickim wzięli udział w wyjeździe o charakterze dydaktycznym. Głównym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Trasy narciarstwa biegowego

Trasy narciarstwa biegowego Środa, 7 stycznia 2015 Trasy narciarstwa biegowego Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne Trasy te łączą okolice Góry Parkowej, z malowniczą miejscowością agroturystyczną, jaką jest Tylicz. Obecnie trasy posiadają

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce Szlak Zabytków Techniki należy od stycznia 2010 r. do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI jest tematycznym,

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie wita 2015-06-01 13:58:29

Świętokrzyskie wita 2015-06-01 13:58:29 Świętokrzyskie wita 2015-06-01 13:58:29 2 Województwo Świętokrzyskie - nazwa jednego z szesnastu polskich regionów - pochodzi od najstarszych w Europie gór. Święty Krzyż, PAP/Michał Walczak Niemal w ich

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE TARGI ROWEROWE

WARSZAWSKIE TARGI ROWEROWE WARSZAWSKIE TARGI ROWEROWE EXPO XXI w WARSZAWIE 28 LUTEGO - 1 MARCA 2015 GENEZA TARGÓW ROWEROWYCH Przez wiele lat w Warszawie odbywały się Targi Rowerowe, przez jakiś czas nawet 2 edycje rocznie. Jednak

Bardziej szczegółowo

Kęty to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim. Powierzchnia Gminy Kęty 75,79 km²

Kęty to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim. Powierzchnia Gminy Kęty 75,79 km² Kęty to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim. Powierzchnia Gminy Kęty 75,79 km² Powierzchnia miasta Kęty 23,05 km² Liczba ludności Gminy Kęty 34 292 osoby Liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo