KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125"

Transkrypt

1 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI

2 Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Ta instrukcja stanowi integralną część produktu i użytkownik musi ją starannie przechowywać, aby można było skorzystać z niej w przyszłości. Jeżeli to urządzanie zostanie zbyte bądź przekazane innemu użytkownikowi lub przeniesione w inne miejsce, należy zawsze się upewnić czy instrukcję przekazano wraz z kotłem tak, aby mogła służyć nowemu użytkownikowi i / lub instalatorowi. Instalację oraz konserwację muszą przeprowadzić wyspecjalizowane do tego służby zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Niewłaściwie przeprowadzona instalacja czy źle wykonana konserwacja może być przyczyną wyrządzenia szkód lub obrażeń na ciele. Producent nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzone szkody wskutek wadliwej instalacji i nieprawidłowego użytkowania bądź wskutek nieprzestrzegania jego zaleceń. Przed przystąpieniem do jakiekolwiek czyszczenia lub konserwacji należy rozłączyć urządzenie z zasilania elektrycznego przy pomocy wyłącznika i / lub specjalnych urządzeń odcinających zasilanie. W przypadku awarii urządzenia i / lub nieprawidłowego jego działania należy go wyłączyć. Nie wolno próbować go naprawiać ani bezpośrednio w niego ingerować. Należy skontaktować się z profesjonalnie wyspecjalizowanym serwisantem. Jakakolwiek naprawa / wymiana części może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowane służby z zastosowaniem oryginalnych części. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia. Istotne jest prowadzenie okresowych przeglądów przez wyspecjalizowane służby, aby zagwarantować prawidłowe działanie tej jednostki. To urządzenie musi być użytkowane tylko w celu, w jakim go zaprojektowano. Używanie go w jakimkolwiek innym celu uznaje się za niewłaściwe i dlatego niebezpieczne. Po zdjęciu opakowania należy sprawdzić czy zawartość jest kompletna. Materiały uszczelniające powinny znajdować się wyłącznie poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowią potencjalne niebezpieczeństwo. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości nie powinno się użytkować urządzenia i należy skontaktować się z dostawcą. Zdjęcia i schematy przedstawione w niniejszej instrukcji są uproszczonym odwzorowaniem produktu. W tym uproszczonym odwzorowaniu występują drobne, nieistotne różnice. Ten symbol oznacza, że należy zwrócić "Uwagę" i jest usytuowany obok wszystkich ostrzeżeń związanych z BHP. Należy ściśle przestrzegać tych instrukcji, aby zapobiec niebezpieczeństwu i szkodzie wyrządzonej ludziom, zwierzętom i przedmiotom. Takie symbole zwracają uwagę na przypis lub ważne ostrzeżenie Oświadczenie zgodności Producent: FERROLI S.p.A. Adres: Via Ritonda 78/a San Bonifacio VR Włochy Oświadcza, że niniejsze urządzenie odpowiada następującym dyrektywom unijnym: Dyrektywa Urządzeń Gazowych 90/396 Dyrektywa Efektywności Energetycznej 92/42 Dyrektywa Urządzeń Niskonapięciowych 73/23 (wersja poprawiona: 93/68) Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336 (wersja poprawiona: 93/68) Prezes i prawowity przedstawiciel Cav. del Lavoro Dante Ferroli 2 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

3 1. Instrukcja obsługi Wstęp Panel sterowania Włączanie i wyłączanie Regulacje Instalacja Instrukcje ogólne Miejsce instalacji Połączenia hydrauliczne Połączenie gazowe Połączenia elektryczne Przewody spalinowe Podłączenie zrzutu skroplin Serwis i konserwacja Regulacje Uruchamianie Konserwacja Wykrywanie i usuwanie usterek Dane techniczne i właściwości Wymiary i połączenia Widok ogólny i główne elementy Układ hydrauliczny Tabela danych technicznych Wykresy Schemat połączeń kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

4 1. Instrukcja obsługi 1.1 Wstęp Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup kotła ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 montowanego na ścianie, który wyróżnia się nowoczesną konstrukcją firmy FERROLI, przełomowymi rozwiązaniami technicznymi, budową o wysokim stopniu niezawodności i jakości. Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Kocioł typu ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest wysoko wydajnym kotłem kondensacyjnym z palnikiem typu pre-mix o niskim poziomie emisji spalin, zamkniętym w szczelnej komorze, służący do podgrzewania wody, pracujący na bazie gazu ziemnego lub gazu LPG i wyposażony w układ regulacji mikroprocesorowej. Płaszcz kotła składa się z aluminiowego wymiennika ciepła z rurami żebrowanymi oraz ze stalowego palnika z układem wstępnego mieszania, wyposażonego w elektroniczny zapłon oraz w układ jonizacyjnej regulacji płomienia, model 125 jest generatorem ciepła, który może pracować w układzie pojedynczym lub kaskadowym. 1.2 Panel sterowania Klucz 1 = CWU przycisk zmniejszający ustawienie temperatury (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 2 = CWU - przycisk zwiększającym ustawienie temperatury (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 3 = Przycisk zmniejszający ustawienie temperatury układu grzewczego 4 = Przycisk zwiększający ustawienie temperatury układu grzania 5 = Wyświetlacz 6 = Przycisk wyboru trybu: Lato / Zima 7 = Wybór trybu ekonomicznego / komfortowego (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) i przycisk załączania/wyłączania urządzenia 8 = Przycisk zerowania 9 = Tryb pracy CWU (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 10 = Letni tryb pracy 11 = Wyświetlacz wielofunkcyjny Rys. 1 Panel sterowania 12 = Tryb Eco (ekonomiczny); (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 13 = Tryb podgrzewania 14 = Przycisk załączania / wyłączania urządzenia 15 = Palnik załączony 16 = Wyświetla się po podłączeniu Zdalnego Regulatora Czasowego (opcja) 17 = Symbol informacji 18 = Symbol strzałki 20 = Usterka 21 = Pompa obiegowa załączona 22 = Wyświetla się po podłączeniu zewnętrznej sondy (opcja) 23 = Kocioł wyłączony 25 = Żądanie zresetowania komunikatu usterki 4 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

5 Wskazania podczas pracy urządzenia Podgrzewanie CO Żądanie podgrzewania (wygenerowane przez termostat pokojowy lub zdalny regulator czasowy bądź sygnał 0-10 VDC) zostaje wyświetlone aktywując pompę obiegową i wymiennik ciepła (pozycja 13 i 21 - rys. 1). Wyświetlacz (pozycja 11 - rys. 1) wskazuje rzeczywistą temperaturę dostarczanej wody grzewczej CO oraz parametry wody do podgrzewania systemu CWU ciepłej wody użytkowej (komunikat d w okresie stanu standby). Rys. 2 Obieg CWU ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem CWU). Żądanie podgrzewania zbiornika gorącej wody zostaje wyświetlone aktywując pompę obiegową i zawór (pozycja 9 i 21, rys. 1). Wyświetlacz (pozycja 11 - rys. 1) pokazuje rzeczywistą temperaturę z czujnika zainstalowanego na zbiorniku CWU oraz przedstawia stan gotowości pracy do grzania CO - komunikat d. Rys. 3 Wyłączenie zbiornika z gorącą wodą (tryb ekonomiczny) Podtrzymywanie / podnoszenie temperatury zbiornika z gorącą wodą może wyłączyć użytkownik. Po wyłączeniu gorąca woda użytkowa nie będzie podawana. Użytkownik dezaktywuje zbiornik z gorącą wodą (tryb ECO) naciskając przycisk (pozycja 7 - rys. 1). W trybie ECO wyświetlacz wyświetla symbol (pozycja 12 - rys. 1). Aby aktywować tryb COMFORT, należy nacisnąć przycisk jeszcze raz (pozycja 7 - rys. 1). 5 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

6 1.3 Włączanie i wyłączanie Zapalanie kotła Należy nacisnąć przycisk Włącz/ Wyłącz (pozycja - 14 rys. 1). Rys. 4 Zapalanie kotła Przez kolejne 120 sekund wyświetlacz wyświetla komunikat FH, który identyfikuje cykl odpowietrzania układu podgrzewania. Podczas pierwszych 10 sekund wyświetlacz również pokaże oprogramowanie karty (A = oprogramowanie karty wyświetlacza / B = oprogramowanie sterownika). Należy otworzyć zawór z gazem, który znajduje się z przodu kotła. Po zniknięciu komunikatu FH kocioł jest gotowy do pracy w trybie automatycznym w przypadku uruchomienia termostatu pokojowego. Wyłączanie kotła Należy przycisnąć i przytrzymać przycisk (pozycja 7 - rys. 1) przez 5 sekund. Rys. 5 Wyłączenie kotła Kiedy kocioł zostaje wyłączony, tablica elektroniczna nadal znajduje się pod napięciem. Działanie systemu ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) oraz system grzewczy CO zostało unieruchomione. Układ zapobiegania zamarzaniu pozostaje aktywny. 6 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

7 7 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

8 Aby ponownie zapalić kocioł należy przycisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund. (pozycja 7; rys. 1) jeszcze raz Rys. 6 Kocioł będzie bezpośrednio gotowy do pracy ilekroć gorąca woda użytkowa zostanie zaczerpnięta (z opcjonalnie zainstalowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) lub w przypadku uruchomienia termostatu pokojowego. Aby całkowicie rozłączyć zasilanie od urządzenia, należy nacisnąć przycisk pozycja 14; rys. 1. Układ zapobiegania zamarznięciu nie działa w przypadku, gdy zasilanie i/ lub gaz został odłączony od urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia poprzez zamarznięcie wskutek długich przestojów w pracy w okresie zimowym zaleca się odprowadzić całą wodę z kotła, z obiegu i układu CWU ciepłej wody użytkowej; lub zaleca się odprowadzić wodę z obiegu CWU i dodać odpowiednią substancję zapobiegającą zamarzaniu do układu podgrzewania, zgodnie z procedurą zapisaną w rozdziale Regulacje Przejście w tryb letni / zimowy Należy nacisnąć przycisk pozycja 6 - rys. 1 i przytrzymać przez 1 sekundę Rys. 7 Wyświetlacz aktywuje symbol oznaczający letni tryb pracy 10 - rys. 1. Funkcja podgrzewania została dezaktywowana, podczas gdy generowanie ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnym, zewnętrznym zbiornikiem wody gorącej) pozostaje aktywne. Układ zapobiegania zamarznięciu również pozostaje aktywny. Aby dezaktywować letni tryb pracy, należy nacisnąć przycisk przytrzymać go przez 1 sekundę. jeszcze raz (pozycja 6 - rys. 1) i 8 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

9 Regulacja temperatury podgrzewania Za pomocą przycisków do podgrzewania min. 20 C do maks. 90 C. (pozycja 3 i 4 - rys. 1) można regulować temperaturę w zakresie od Rys. 8 Regulacja temperatury CWU ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zainstalowanym zbiornikiem wody gorącej) Za pomocą przycisków służących do ustawiania temperatury CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) można nią regulować w zakresie od min. 10 C do maks. 65 C. Rys. 9 Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego termostatu pokojowego) Należy ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniach za pomocą termostatu pokojowego. Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego regulatora czasowego zdalnie sterowanego) Za pomocą zdalnego regulatora czasowego można ustawić żądaną temperaturę w pokojach. Kocioł ustawi temperaturę układu grzewczego według żądanej temperatury pokojowej. W celu uzyskania szerszych informacji na temat zdalnie sterowanego regulatora czasowego prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi tego regulatora. Płynna zmiana temperatury Po zainstalowaniu opcjonalnej sondy zewnętrznej włącza się odpowiedni symbol (pozycja 22 - rys. 1) na wyświetlaczu panelu sterującego (pozycja 5 - rys. 1). Układ sterowania kotłem działa na podstawie Płynnej Zmiany Temperatury. W takim trybie pracy temperatura układu podgrzewania jest regulowana według warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, aby zagwarantować wysoki poziom komfortu i oszczędność energii przez cały rok. A zatem, kiedy temperatura na zewnątrz podnosi się, temperatura podawana do układu spada według podanej krzywej kompensacyjnej. Przy pomocy układu regulacji Płynnej Zmiany Temperatury, temperaturę można ustawić przyciskami do ustawienia podgrzewania (pozycja 3 i 4 - rys. 1) tak, aby uzyskać maksymalną temperaturę zasilania układu. Zaleca się ustawienie jej maksymalnej wartości, aby regulacja układu mogła pracować w pełnym zakresie. Na etapie instalacji kocioł musi być wyregulowany przez wyspecjalizowane służby. Użytkownik może zawsze dokonać ewentualnej regulacji, aby podnieść poziom komfortu. 9 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

10 Krzywa kompensacyjna oraz przesunięcie krzywej Należy nacisnąć przycisk (pozycja 8 rys. 1) i przytrzymać go przez 5 sekund, aby wyświetlić rzeczywistą krzywą kompensacyjną (rys. 10), którą można modyfikować przyciskami ustawiania CWU ciepłej wody użytkowej (pozycja 1 i 2 - rys. 1). Należy dopasować krzywą od 1 do 10 według wykresu (rys. 12). Ustawiając krzywą na 0, układ regulacji płynnej zmiany temperatury zostaje dezaktywowany. Rys. 10 Krzywa kompensacyjna Naciskając przyciski wyboru podgrzewania (pozycja 3 i 4 rys.1) można wejść w panel równoległej zmiany przesunięcia krzywej (rys. 13), modyfikowanej za pomocą przycisków CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1). Rys. 11 Przesunięcie krzywej równoległej Naciskając przycisk (pozycja 8 - rys. 1) jeszcze raz i przytrzymując go przez 5 sekund można wyjść z trybu regulacji krzywej równoległej. 10 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

11 Jeżeli temperatura pokojowa jest niższa od wartości wymaganej, zaleca się zastosowanie wyższej krzywej przyporządkowanej i odwrotnie. Należy podnosić lub opuszczać temperaturę stopniowo o jeden stopień sprawdzając wynik tej operacji w pokoju. Rys. 12 Krzywe kompensacyjne PRZESUNIĘCIE= 20 PRZESUNIĘCIE= 40 Tabela 1 Rys. 13 Przykład zmiany równoległej krzywej kompensacyjnej Jeżeli Regulator Czasowy Zdalnie Sterowany (opcja) podłączono z kotłem, wówczas można przeprowadzić regulacje według podanej tabeli 1. Regulacja temperatury podgrzewania Regulacja temperatury CWU (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) Zmiana na letni / zimowy tryb pracy Wybór ekonomicznego / komfortowego trybu pracy (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) Płynna zmiana temperatury Regulację można przeprowadzić z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego i menu panelu sterującego kotłem. Regulację można przeprowadzić z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego i menu panelu sterującego kotłem. Letni tryb pracy traktowany jest priorytetowo w stosunku do ewentualnego żądania podgrzewania wysłanego przez Zdalnie Sterowany Regulator Czasowy. Po dezaktywacji CWU z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego kocioł wybiera ekonomiczny tryb pracy. W tym układzie przycisk (pozycja 7 - rys. 1) na panelu kotła zostaje dezaktywowany. Po aktywacji CWU z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego kocioł wybiera komfortowy tryb pracy. W tym układzie można wybrać jeden z dwóch trybów pracy za pomocą przycisku (pozycja 7 rys. 1). Zarówno Zdalny Regulator Czasowy jak i karta kotła dokonują regulacji Płynnej Zmiany Temperatury: jedno z dwojga, a więc karta kotła ma pierwszeństwo w regulacji Płynnej Zmiany Temperatury. 11 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

12 Regulacja ciśnienia w układzie wodnym Ciśnienie podczas napełniania przy zimnym układzie musi wynosić około 1.0 bar. Jeżeli ciśnienie w układzie spadnie poniżej wartości minimalnej, to karta koła uaktywni błąd F37 (rys. 14). Rys. 14 Usterka niskiego ciśnienia w układzie Po przywróceniu ciśnienia w układzie kocioł uruchomi 120 sekundowy cykl odpowietrzania, który zostanie pokazany na wyświetlaczu przez FH. 12 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

13 2. Instalacja 2.1 Instrukcje ogólne KOCIOŁ MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANE SŁUŻBY, ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W NININEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, PRZEPISAMI PAŃSTWOWYMI I LOKALNYMI ORAZ ZASADAMI WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WYKONANIA. Model ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest wysokiej wydajności generatorem ciepła zaprojektowanym w taki sposób, że albo może pracować samodzielnie, albo w układzie kaskadowym (zespołowym). Kiedy dwa generatory lub więcej typu ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 zabudowano w układzie kaskadowym przy użyciu oryginalnych zestawów marki FERROLI, przestrzegając zapisów niniejszej instrukcji, można je uznać jako jeden pojedynczy generator ciepła o całkowitej mocy równej sumie mocy wszystkich urządzeń połączonych w układ kaskadowy. Wszystkie wymagania aktualnych norm i przepisów mające zastosowanie w tym równorzędnym generatorze o całkowitej wydajności grzewczej muszą zostać spełnione. W szczególności miejsce instalacji, urządzenia zabezpieczające i instalacja wyciągowa muszą odpowiadać całkowitej wydajności grzewczej zespołu urządzeń. W istocie, każdy model ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest kompletnym i niezależnym generatorem ciepła, wyposażonym we własne urządzenia zabezpieczające. W przypadku powstania nadmiernej temperatury, braku wody lub braku obiegu wody w generatorze, urządzenia zabezpieczające wyłączają jednostkę lub zatrzymują, chroniąc ją przed niewłaściwym działaniem. Instrukcje instalacji podane w następnych paragrafach dotyczą jednostek pracujących samodzielnie oraz w układzie kaskadowym. 2.2 Miejsce instalacji Układ spalania został uszczelniony z uwagi na miejsce instalacji i dlatego urządzenie można zainstalować w każdym pomieszczeniu. Chociaż miejsce instalacji musi być dostatecznie przewietrzone, aby uchronić je przed powstaniem niebezpiecznych warunków nawet w przypadku drobnych nieszczelności gazu. Takie środki ostrożności są wymagane Dyrektywą Unii Europejskiej nr 90/396 dotyczącą wszystkich urządzeń opalanych gazem wraz z tak zwaną szczelnie zamknięta komorą. To urządzenie może również pracować przy powietrzu czerpanym z pomieszczenia, w którym znajduje się instalacja (typu B). W tym przypadku pomieszczenie musi być wyposażone w odpowiednią wentylację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego miejsce instalacji musi być wolne od pyłu, materiałów lub przedmiotów palnych bądź gazów korozyjnych. To pomieszczenie musi być suche i nie może być podatne na zamarzanie. Kocioł zaprojektowano tak, aby można go zainstalować na ścianie. Dla generatora mocowanie ścienne musi być stabilne z zastosowaniem solidnych wsporników. Jeżeli jednostka została zabudowana w szafie lub zamontowana wzdłuż ściany, należy zachować wolne miejsce, aby można było zdjąć osłonę oraz przeprowadzić rutynowe prace konserwacyjne. 2.3 Połączenia hydrauliczne Wydajność podgrzewania jednostki musi zostać wcześniej ustalona obliczając wymagania cieplne budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja musi być wyposażona we wszystkie części niezbędne do właściwego i regularnego działania. A w szczególności wyposażona we wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające dla kompletnego generatora modułowego. Muszą być zabudowane na instalacji rurowej zasilającej obieg gorącej wody, tuż za ostatnim modułem w odległości 0.5 m, bez urządzeń odcinających zainstalowanych w układzie. Jednostkę nie wyposażono w zbiornik wyrównawczy, dlatego podłączenie musi wykonać instalator. Wylot zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do leja lub kolektora, aby zapobiec wylaniu wody na posadzkę w przypadku powstania nadciśnienia w obiegu grzewczym. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania zaworu spustoweg o istnieje niebezpieczeństwo zalania pomieszczenia wodą, a producent kotła nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Nie wolno używać rur układu wodnego do uziemienia urządzeń elektrycznych. Przed przystąpieniem do instalacji należy starannie umyć wszystkie przewody rurowe układu w celu usunięcia wszelkich pozostałości lub zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na poprawne działanie urządzenia. Konieczne jest również zainstalowanie w układzie rurowej instalacji zwrotnej, aby zabezpieczyć go przed przedostaniem się zanieczyszczeń lub szlamów zatykających lub uszkadzających generatory ciepła. Filtr MUSI być zainstalowany po wymianie generatorów w istniejących układach. Producent zastrzega sobie, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia generatora wskutek wadliwej instalacji bądź nieodpowiedniego zabudowania tego filtra. Należy wykonać prawidłowe podłączenie zgodnie ze schematem podanym w rozdziale 4.1 i symbolami wskazanymi na urządzeniu. 13 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

14 Właściwości wody w układzie W przypadku występowania wody twardszej niż 25 Fr (1 Fr = 10ppm CaCO 3), zaleca się stosowanie odpowiednio uzdatnionej wody, aby uniknąć ewentualnego tworzenia się kamienia w kotle. Uzdatnianie nie może w żadnym stopniu zmniejszyć twardości poniżej 15 Fr [stopni francuskich] (Rozporządzenie 236/88 dotyczące wykorzystania wody przeznaczonej do codziennego użytku). Uzdatnianie wody jest niezbędne w przypadku bardzo dużych instalacji bądź częstego uzupełniania w niej wody. W przypadku częściowego lub całkowitego opróżnienia instalacji, co jest konieczne w takich przypadkach, zaleca się ponowne napełnienie wodą uzdatnioną. System zapobiegający zamarzaniu, płyny zapobiegające zamarzaniu, dodatki i inhibitory Kocioł wyposażono w system zapobiegania zamarzaniu, który włącza kocioł w trybie podgrzewania, kiedy temperatura wody zasilającej instalację spada poniżej 6 C. Urządzenie nie zostanie uruchomione, jeżeli odcięto zasilanie urządzenia prądem i /lub gazem. W przypadku absolutnej konieczności zezwala się na stosowanie płynów zapobiegających zamarzanie, dodatków i inhibitorów, o ile producent tych płynów bądź dodatków gwarantuje, że nadają się do tego i nie uszkodzą wymiennika ciepła ani innych części i /lub materiałów urządzenia oraz instalacji. Zabrania się korzystać z zastępników płynu zapobiegającego zamarzaniu, dodatków lub inhibitorów, których ewidentnie nie wolno używać w instalacjach grzewczych oraz nie odpowiadają materiałom kotła i instalacji. Zestawy opcjonalne Następujące zestawy są dostępne na życzenie 1) Kod X0- ZESTAW POMPY Rys. 15 Zestawy opcjonalne Rys. 16 Pompa ciśnieniowa 14 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

15 2) kod X0- Zestaw 3-drożnego zaworu wewnętrzny 1"1/2 z zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa Umożliwia odcięcie (przy pracach konserwacyjnych) zgodnie z wymaganiami ISPESL i można go stosować jako miejscowy zawór odcinający po podłączeniu kilku jednostek w całym zestawie. Trzecia droga musi być połączona z kolektorem zrzutowym do atmosfery. W ten sposób, przy zaworze w położeniu otwartym", wymiennik kotła jest połączony z kolektorem zasilającym; zaś w położeniu zamkniętym, trzecią drogą, wymiennik łączy się z kolektorem zrzutowym do atmosfery. Dlatego taki zawór działa jako zawór spustowy kotła. 3) kod X0- ZESTAW ZAWORU - wewnętrzny /zewnętrzny 1"1/2 W połączeniu z ww. 3-drożnym zaworem umożliwia odcięcie (przy pracach konserwacyjnych) zgodnie z wymaganiami ISPESL i można go stosować jako miejscowy zawór odcinający przy podłączeniu kilku jednostek w całym zestawie. 2.4 Połączenie gazowe Przed podłączeniem należy się upewnić czy urządzenie przewidziano do pracy z tego typu dostępnym paliwem oraz należy starannie wyczyścić wszystkie rury instalacji gazowej, aby usunąć wszelkie pozostałości, które mogłyby mieć wpływ na pracę kotła. Gaz musi zostać podłączony z odpowiednim złączem (patrz. Rozdz. 2.3 Połączenia hydrauliczne"), zgodnie z obowiązującymi normami, za pomocą sztywnej rury metalowej albo węża rurowego ze stali nierdzewnej, instalując zawór gazowy między instalacją a kotłem. Trzeba się upewnić czy wszystkie połączenia gazowe są szczelne. Wydajność gazomierza musi odpowiadać równoczesnemu poborowi wszystkich urządzeń podłączonych do niego. Średnica rury gazowej wychodzącej z kotła nie określa średnicy rury między urządzeniem a przyrządem pomiarowym; musi być dobrana na podstawie jej długości i straty ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi normami. Nie wolno stosować rur gazowych do uziemienia urządzeń elektrycznych. W przypadku podłączenia do układu kaskadowego należy się upewnić czy zainstalowano zawór odcinający paliwo na zewnątrz z uwagi na moduły. 2.5 Połączenia elektryczne Podłączenie do sieci elektrycznej Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować wyłącznie w przypadku, gdy zostanie prawidłowo podłączone z układem uziemiającym zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ponadto układ uziemiający będzie działał sprawnie i właściwie, jeżeli będą go przeglądać profesjonalnie wyspecjalizowane służby. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym uziemieniem instalacji. Należy również się upewnić czy układ elektryczny odpowiada maksymalnej mocy, którą pobiera to urządzenie, wyszczególnionej na tabliczce znamionowej kotła. Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w kabel i wtyczkę typu Y do podłączenia z linią elektryczną. Połączenia z siecią muszą być wykonane za pomocą stałego łącza i wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego styki rozwierają się na co najmniej 3 mm, wstawiając maksymalnie 3A bezpieczniki pomiędzy kotłem a linią elektryczną. Ważne jest, aby przestrzegać biegunowości (LINE: przewód brązowy / PRZEWÓD ZEROWY: przewód niebieski / UZIEMIENIE: przewód żółto zielony) podczas podłączania z linią elektryczną. W trakcie instalacji lub wymiany kabla zasilającego przewód uziemiający należy zostawić dłuższy o 2 cm niż pozostałe. Użytkownikowi nigdy nie wolno wymieniać kabla zasilającego urządzenie. W przypadku uszkodzenia kabla należy wyłączyć urządzenie i dokonać jego wymiany wyłącznie przez uprawnione do tego służby. Podczas wymiany kabla należy zastosować jedynie kabel typu HAR H05 VV-F 3x0,75 mm2 o maksymalnej średnicy zewnętrznej 8 mm. Termostat pokojowy (opcja) UWAGA: Termostat pokojowy musi posiadać czyste styki. PODŁĄCZENIE LINII 230 V Z ZACISKAMI TERMOSTATU POKOJOWEGO USZKODZI KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NIEODWRACALNIE. Przy podłączaniu zdalnego regulatora czasowego lub wyłącznika regulatora czasowego nie wolno ich zasilać ze styków wyłącznika. Muszą być zasilane bezpośrednio z sieci zasilającej albo z baterii / akumulatorów, w zależności od rodzaju urządzenia. 15 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

16 Sonda zewnętrzna (opcja) Należy podłączyć sondę do właściwych zacisków. W przypadku kotła, maksymalna dopuszczalna długość kabla elektrycznego łączącego zewnętrzną sondę wynosi 50 m. Można zastosować tu zwykły kabel 2-żyłowy. Sondę zewnętrzną powinno się instalować na ścianie północnej, północno-zachodniej lub na ścianie przylegającej największą powierzchnią do pokoju gościnnego. Sondy nigdy nie wolno wystawiać na działanie porannego słońca, bezpośrednio padającego światła słonecznego na tyle, na ile to możliwe; w razie konieczności sondę należy zabezpieczyć. W każdym razie sondy nie wolno instalować blisko okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, kanałów spalinowych lub źródeł ciepła, które mogłyby mieć wpływ na odczyt. Rys. 17 Niezalecane pozycjonowanie sondy zewnętrznej Dojście do elektrycznego zespołu listew zaciskowych Aby dostać się do zespołu listew zaciskowych (A - rys. 18) należy koniecznie zdjąć przedni panel (zob. rys. 26), wykręcić śrubę ustalającą B i obrócić tablicę połączeń jak pokazano na rysunku 18. Układ zacisków dla różnych połączeń również podano na schemacie instalacyjnym na rysunku 32. Rys. 18 Dojście do zespołu list zaciskowych 16 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

17 2.6 Przewody spalinowe Ta jednostka to urządzenie typu C ze szczelną komorą i wymuszonym ciągiem; wlot powietrza i wylot spalin muszą być połączone z jednym z układów wyciągowych / wlotowych przedstawionych poniżej. Urządzenie zostało zatwierdzone do pracy z wszystkimi konfiguracjami kanałów spalinowych Cxy i Bxy, które podano na tabliczce znamionowej (niektóre konfiguracje podano przykładowo w tym rozdziale). Jednak niektóre konfiguracje mogą być kategorycznie ograniczane bądź niedopuszczane przepisami lokalnymi, normami lub regulacjami prawnymi. Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić i starannie prześledzić stosowne przepisy, jak również zgodność z zapisami dotyczącymi położenia ściany i / lub dachu oraz minimalnych odległości od okien, ścian, otworów wentylacyjnych, itd. Takie urządzenie typu C musi być zabudowane z wykorzystaniem przewodów wlotowych i wyciągowych dostarczonych przez producenta zgodnie z normą UNI-CIG 7129/92. Niewłaściwe ich wykorzystanie narusza każdą gwarancję i zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. W przypadki przewodów spalinowych dłuższych niż 1 m, podczas instalacji należy wziąć pod uwagę naturalną rozszerzalność materiałów w trakcie pracy kotła. Aby zapobiec deformacjom powinno się zostawić około 2 4 mm odległości przewidzianej na wystąpienie rozszerzalności, a przypadające na każdy metr rury. Rys. 19 Rozszerzalność 17 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

18 Podłączenie koncentrycznych przewodów rurowych (rura w rurze) Rys. 22 Przykłady podłączenia koncentrycznych przewodów rurowych ( = Powietrze / = Spaliny) Przy połączeniach koncentrycznych podłącz urządzenie za pomocą poniższego osprzętu początkowego. Wymiary otworów ściennych podano w punkcie 4.1. Wszelkie poziome odcinki odciągu spalin muszą być lekko nachylone w stronę kotła, aby uniknąć możliwego przepływu wstecznego kondensatu w kierunku na zewnątrz i skraplania. Rys. 21 Osprzęt początkowy przewodów koncentrycznych X0 Przed dalszymi czynnościami montażowymi sprawdź w tabeli 2 czy maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona, pamiętając, że każdy łuk koncentryczny powoduje zmniejszenie wartości podanej w tabeli. Na przykład, przewód Ø 80/125 z zabudowanym łukiem metr długości poziomej posiada całkowitą długość równoważną 1,5 metra. Tabela 2 Maksymalna długość przewodów koncentrycznych ENERGY TOP W 70 - W 80 ENERGY TOP W 125 Przewód koncentryczny 80/125 Przewód koncentryczny 80/125 Maks. dopuszczalna długość 4 m 2 m Współczynnik redukcji łuk 90 0,5 m 0,5 m Współczynnik redukcji łuk 45 0,25 m 0,25 m 18 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

19 Podłączenie oddzielnych przewodów rurowych Rys. 22 Przykłady podłączenia oddzielnych przewodów rurowych ( = Powietrze / = Spaliny) Oddzielne przewody o Ø 80 można bezpośrednio podłączyć do urządzenia. Przed przystąpieniem do instalacji należy się upewnić, czy maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona za pomocą prostej kalkulacji: 1. Ustalić całkowity układ instalacji oddzielnych kanałów spalinowych wraz z elementami wyposażenia i przyłączy wylotowych. 2. Sięgnąć do tabeli 4 i określić straty w mrów (metrach równoważnych) każdego elementu według położenia instalacji. 3. Sprawdzić czy suma całkowita strat jest mniejsza lub równa maksymalnej, dopuszczalnej długości podanej w tabeli 3. Tabela. 3 Maksymalna długość oddzielnych przewodów kominowych Oddzielne przewody kominowe ENERGY TOP W 70 - W 80 ENERGY TOP W 125 Maksymalna dopuszczalna długość 20 m rów 10 m rów Tabela 4 Elementy wyposażenia Straty w m rów Wlot powietrza Wyciąg Pionowy Poziomy Ø 80 Rura 1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0 Łuk 45 M/F 1KWMA65W 1,2 1,8 90 M/F 1KWMA01W 1,5 2,0 Odcinek rury z punktem kontrolnym 1KWMA70W 0,3 0,3 Przyłącze powietrze, ściana 1KWMA85A 2,0 - spaliny, ściana wiatroszczelna 1KWMA86A - 5,0 19 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

20 2.7 Podłączenie zrzutu skroplin Kocioł został wyposażony w syfon do spustu skroplin. W trakcie montażu należy przestrzegać następujących instrukcji. 1. Zamontować wspornik A do podstawy kotła. 2. Podłączyć wstępnie wygiętą czarną rurę B ze spustem skroplin S u podstawy kotła, unieruchamiając ją opaską. 3. Zdjąć nakrętkę wieńcową z syfonu C i wstawić wstępnie wygiętą czarną rurę B w otwór upewniając się czy uszczelka D została założona. 4. Zakręcić nakrętkę wieńcową na syfon, wstawić go na wspornik i usztywnić specjalnym zaciskiem E. 5. Połączyć wąż F" ze syfonu do instalacji spustu skroplin. Rys. 23 Połączenie spustu skroplin 20 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

21 3. Serwis i konserwacja Wszelkie regulacje, zmiana rodzaju gazu, uruchamianie i prace utrzymaniowe opisane poniżej muszą być prowadzone wyłącznie przez Wykwalifikowane Służby (spełniając profesjonalne wymagania techniczne objęte obowiązującymi przepisami) takie jak Lokalny Serwis Techniczny Posprzedażny. FERROLI odrzuci jakąkolwiek reklamację z tytułu uszkodzenia urządzenia i/ lub poniesionych obrażeń spowodowanych ingerencją niewykwalifikowanych i nieupoważnionych osób, które manipulowały przy urządzeniu. 3.1 Regulacje Zmiana rodzaju gazu Urządzenie może pracować na bazie gazu ziemnego lub gazu LPG i zostało fabrycznie ustawione do korzystania z jednego z tych dwóch rodzajów gazu tak jak dokładnie to przedstawiono na opakowaniu i na tabliczce znamionowej. W przypadku korzystania z innego gazu niż zostało to przewidziane, wymagane jest zastosowanie zestawu do wykonywania zmiany postępując według następującej procedury: 1. Ściągnąć osłonę. 2. Poluzować nakrętkę mocującą zawór gazowy A". 3. Odkręcić trzy śruby mocujące B i wyciągnąć zawór gazowy C. 4. Wymienić dyszę gazową D, pozycjonując ją wewnątrz uszczelki E, dołączonej do zestawu wymiennego. Ponownie zamontować części i sprawdzić szczelność. 5. Zmodyfikować parametry dla konkretnego rodzaju gazu: ustawić kocioł w stan gotowości nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie przytrzymać przez 10 sekund: na wyświetlaczu wyświetli się parametr P01 migocząc. nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie ustawić parametr 00 (w przypadku gazu ziemnego) lub 01 (w przypadku gazu LPG). nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie przytrzymać przez 10 sekund. kocioł wróci do stanu gotowości do pracy. 6. Nałożyć etykietę dołączoną do zestawu wykonywania zmiany gazu obok tabliczki znamionowej. 7. Za pomocą analizatora spalania podłączonego do wylotu spalin z kotła należy upewnić się czy spaliny zawierają CO 2 podczas pracy kotła przy maksymalnej i minimalnej wydajności i czy spełniają podane dane techniczne zamieszczone w tabeli dla odpowiedniego rodzaju gazu. 1 Model ENERGY TOP W 70 - W 80 2 Model ENERGY TOP W 125 Rys. 24 Zmiana rodzaju gazu 21 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

22 Uruchamianie trybu TESTOWANIA Należy nacisnąć przyciski podgrzewania (pozycja 3 i 4 - rys.1) jednocześnie przytrzymując je przez 5 sekund, aby uruchomić tryb TESTOWANIA. Kocioł zapala się przy maksymalnym ustawieniu mocy podgrzewania jak to opisano w następnym rozdziale. Symbol podgrzewania (pozycja 13 - rys. 1) i symbol CWU (pozycja 9 - rys. 1) będzie migotać na wyświetlaczu; wyświetli się również moc podgrzewania. Rys. 25 Tryb TESTOWANIA (moc podgrzewania = 100%) Aby dezaktywować tryb pracy TESTOWEJ, należy powtórzyć sekwencję zastosowaną podczas uruchamiania. W każdym razie tryb TESTOWEJ pracy zostanie dezaktywowany po 15 minutach. Regulacja mocy podgrzewania Aby wyregulować moc podgrzewania, należy włączyć kocioł w trybie TESTOWANIA (zob. Rozdz. 3.1). Nacisnąć przyciski podgrzewania (pozycja 3 i 4 rys. 1), aby podnieść lub obniżyć moc (min. = 00 - maks. = 100). Nacisnąć przycisk (pozycja 8 - rys. 1) w ciągu 5 sekund; maks. Moc zostanie zachowana na poziomie już ustawionym. Aby wyjść z trybu TESTOWANIA (zob. Rozdz. 3.1). 3.2 Uruchamianie Należy przeprowadzić przegląd przy pierwszym zapaleniu i po wykonaniu wszystkich prac konserwacyjnych, które obejmują odłączenie od instalacji czy obsługę urządzeń zabezpieczających lub części kotła: Przed zapaleniem kotła Otworzyć każdy zawór dwupołożeniowy znajdujący się między kotłem a instalacjami. Sprawdzić szczelność instalacji gazowej, postępując ostrożnie i stosując metodę wody z mydłem w celu wykrycia jakiejkolwiek nieszczelności na połączeniach. Sprawdzić czy dokonano prawidłowego napełnienia zbiornika wyrównawczego (Patrz. Rozdz. 4.4). Napełnić instalację wodną i upewnić się czy całkowicie odpowietrzono kocioł i instalację otwierając zawór odpowietrzający znajdujący się na kotle i każdy zawór odpowietrzający na instalacji. Napełnić syfon usuwający skropliny i sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji usuwającej skropliny. Upewnić się czy nie występują nieszczelności w instalacji, układach CWU, połączeniach lub w kotle. Sprawdzić poprawność podłączeń instalacji elektrycznej i sprawność instalacji uziemiającej. Upewnić się czy zawór ciśnienia gazowego do podgrzewania jest taki, jaki powinien być. Upewnić się czy nie ma cieczy lub materiałów palnych w bezpośrednim otoczeniu kotła. 22 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

23 Przeglądy prowadzone podczas pracy Włączyć urządzenie tak jak opisano w Rozdz Upewnić się czy układ paliwowy i instalacje wodne są szczelne. Sprawdzić sprawność kanału spalinowego i kanałów wyciągowych podczas pracy kotła. Sprawdzić właściwy stan szczelności oraz funkcjonalność instalacji usuwania skroplin i syfonu. Upewnić się czy woda krąży prawidłowo między kotłem a instalacjami. Upewnić się czy zawór gazowy pracuje poprawnie w fazie wytwarzania wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Sprawdzić poprawność zapalania kotła wykonując szereg prób włączania i wyłączania za pomocą termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika. Przy wykorzystaniu analizatora spalania, który jest połączony z wylotem spalin kotła należy upewnić się czy spaliny zawierają CO 2 podczas pracy kotła przy maksymalnej i minimalnej wydajności i czy spełniają dane techniczne zamieszczone w tabeli dla odpowiedniego rodzaju gazu. Upewnić się czy zużycie paliwa wskazywane przez przyrząd pomiarowy odpowiada danym technicznym przedstawionym w tabeli w rozdziale 4.4. Sprawdzić prawidłowe zaprogramowanie parametrów i przeprowadzić niezbędną modyfikację (krzywej kompensacyjnej, mocy, temperatur, itd.). 3.3 Konserwacja Przeglądy okresowe Aby urządzenie pracowało prawidłowo przez długi okres czasu konieczne jest, aby wykwalifikowane służby prowadziły coroczne przeglądy, w które wchodzą następujące próby: Regulatory i urządzenia zabezpieczające (zawór gazowy, przepływomierz, termostaty, itd.) muszą działać prawidłowo. Układ wyciągowy musi być w pełni sprawny. Komora hermetyczna musi być szczelna. Końcówka przewodu spalinowego i kanałów musi być pozbawiona zatorów i nieszczelności. Instalacja usuwania skroplin musi być sprawna i wolna od wszelkich nieszczelności lub zatorów. Palnik i wymiennik muszą pozostać czyste i pozbawione kamienia kotłowego. Podczas czyszczenia nie wolno stosować środków chemicznych lub szczotek drucianych. Elektroda musi być pozbawiona kamienia i właściwie wypozycjonowana. Instalacja gazowa i wodna musi być hermetyczna. Ciśnienie wody w obiegu wody zimnej musi wynosić około 1 bar; w przeciwnym razie, należy taką wartość przywrócić. Pompa obiegowa nie może być zablokowana. Zbiornik wyrównawczy musi być napełniony. Przepływ i ciśnienie gazu musi odpowiadać wartościom podanym w odpowiednich tabelach. Blachy osłonowe kotła, panel oraz części estetyczne można czyścić miękką, wilgotną ścierką, ewentualnie namoczoną wodą mydlaną. Nie wolno używać jakichkolwiek szorstkich detergentów i rozpuszczalników. 23 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

24 Zdejmowanie osłony Aby zdjąć osłonę kotła należy: (rys. 26): 1. Odkręcić śruby (A) 2. Otworzyć, odchylając osłonę (B) 3. Podnieść i zdjąć osłonę (B) Rys. 26 Zdejmowanie osłony Analiza przez spalanie Spalanie można przeanalizować przy pomocy punktu poboru powietrza (pozycja 2) oraz punktu poboru spalin (pozycja 1) jak pokazano na rys. 27. Aby przeprowadzić próbę: 1. Udostępnić punkty poboru powietrza i spalin 2. Wprowadzić próbniki 3. Nacisnąć przyciski "+" i "-" i przytrzymać przez 5 sekund, aby aktywować tryb TESTU 4. Poczekać 10 minut, aż praca kotła ustabilizuje się 5. Wziąć pomiar Dla gazu ziemnego odczyt CO2 musi wynosić między 8,7 a 9 %. Dla gazu LPG odczyt CO2 musi wynosić między 9,5 a 10 %. Analizy przeprowadzone przy nieustabilizowanej pracy kotła mogą wywołać błędy pomiaru Rys. 27 Analiza przez spalanie 24 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

25 3.4 Wykrywanie i usuwanie usterek Diagnostyka Kocioł wyposażono w wysoko zaawansowany system samoczynnej diagnostyki. W przypadku wystąpienia błędu pracy kotła, wyświetlacz będzie migotał wraz z symbolem błędu (pozycja 20 - rys. 1) pokazując kod błędu. Istnieją błędy, które powodują stałe zatrzymania pracy kotła (oznaczone literą A ): aby przywrócić tryb pracy należy nacisnąć przycisk RESET (pozycja 8 - rys. 1) i przytrzymać przez 1 sekundę lub użyć przycisku RESET na opcjonalnym zdalnie sterowanym regulatorze czasu, o ile został zainstalowany; Jeżeli kocioł nie zostanie uruchomiony, koniecznie należy wpierw wykasować błąd. Pozostałe błędy (oznaczone literą F ) powodują tymczasowe zatrzymanie pracy, które są automatycznie zerowane, kiedy tylko wartość zostanie przywrócona w normalnym zakresie pracy kotła. Tabela. 5 Wykaz błędów Kod błędu Usterka Możliwa przyczyna Sugestia A01 A02 A03 A04 A05 A06 F07 F10 F11 F12 Nie można zapalić palnika Płomień wysyła sygnał przy wyłączonym palniku Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury Uruchomienie urządzenia zabezpieczającego kanał wyciągowy Uruchomienie zabezpieczenia wentylatora Brak płomienia po zapalaniu (6 razy w ciągu 4 min.) Wysoka temperatura spalin Usterka 1 czujnika na zasilaniu Usterka czujnika na powrocie Usterka czujnika CWU Brak gazu Usterka zapłonu / wykrycia elektrody Wadliwy zawór gazowy Niedostateczne ciśnienie zasilania gazem Zapchany syfon Usterka elektrody Usterka karty Uszkodzony czujnik podgrzewania Brak obiegu wody w instalacji Obecność powietrza w instalacji Usterka F07 wygenerowany 3 razy przez ostatnie 24 godziny Usterka F15 generowany przez 1 godzinę (sukcesywnie) Usterka elektrody jonizującej Niestabilna praca płomienia Usterka przesunięcia zaworu gazowego Zapchane kanały spalinowe/ powietrzne Zapchany syfon Kanał spalinowy częściowo zapchany lub niewydolny Położenie czujnika spalin Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Sprawdzić regularny przepływ gazu i czy przewody rurowe zostały odpowietrzone Sprawdzić przewody elektrody i czy została prawidłowo wypozycjonowana i czy jest wolna od osadów. Sprawdzić zawór gazowy i wymienić go, jeżeli to konieczne Sprawdzić ciśnienie zasilania gazem Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeżeli to konieczne Sprawdzić przewody elektrody jonizacyjnej Sprawdzić kartę Sprawdzić prawidłowe położenie i działanie czujnika podgrzewania Sprawdzić pompę obiegową Odpowietrzyć instalację Zob. błąd F07 Zob. błąd F15 Sprawdzić położenie elektrody jonizującej i w razie konieczności wymienić Sprawdzić palnik Sprawdzić regulację przesunięcia przy minimalnej mocy Usunąć zatory z kanału spalinowego, wyciągu i kanałów wlotowych powietrza oraz przyłączy Sprawdzić syfon i w razie konieczności wyczyścić Sprawdzić sprawność kanału wylotowego, kanałów wyciągowych i przyłącza zewnętrznego Sprawdzić prawidłowe położenie i działanie czujnika spalin Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 25 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

26 Kod błędu Usterka Możliwa przyczyna Sugestia F13 Usterka czujnika spalin Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik F14 Uszkodzony czujnik Usterka 2 czujnika na Zwarte przewody zasilaniu Rozłączone przewody Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Brak zasilania 230V Sprawdź 3-birgunowe złącze przewodów F15 Usterka wentylatora Przerwany sygnał prędkości kątowej Sprawdź 5-birgunowe złącze przewodów Uszkodzony wentylator Sprawdź wentylator F34 Napięcie zasilania poniżej Problem z zasilaniem sieci Sprawdź instalację elektryczną 170V elektrycznej F35 Nieregularna częstotliwość Problem z zasilaniem sieci Sprawdź instalację elektryczną sieci zasilającej elektrycznej F37 Zbyt niskie ciśnienie Napełnić instalację Nieprawidłowe ciśnienie w Wyłącznik ciśnienia wody Sprawdź czujnik instalacji wodnej niepodłączony lub uszkodzony Uszkodzona sonda lub zwarte Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik przewody F39 Usterka sondy zewnętrznej Sonda rozłączona po aktywacji zmiany Ponownie podłączyć sondę zewnętrzną lub temperatury dezaktywować zmianę temperatury A41 Pozycjonowanie czujnika Czujnik na zasilaniu odłączony od rury Sprawdź prawidłowe położenie I działanie czujnika grzewczego F42 Usterka czujnika Uszkodzony czujnik Wymienić czujnik podgrzewania Brak łączności między Sterownik niepodłączony Podłączyć sterownik do zaworu gazowego A62 elektronicznym sterownikiem a zaworem gazowym Uszkodzony zawór Zmienić zawór 26 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

27 4. Dane techniczne i właściwości 4.1 Wymiary i połączenia Rys. 28 Wymiary i połączenia A ENERGY TOP W 70 - W ENERGY TOP W = Zasilanie instalacji podgrzewania 3 = Wlot gazu 5 = Powrót instalacji podgrzewania 27 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

28 4.2 Widok ogólny i główne elementy Rys. 29 WIDOK OGÓLNY A Model ENERGY TOP W 70 - W 80 B Model ENERGY TOP W Wentylator 29 Kolektor wylotowy spalin 36 Automatyczne odpowietrzanie 44 Zawór gazowy 82 Elektroda wykrywająca 114 Wyłącznik ciśnienia wody 186 Czujnik zainstalowany na powrocie 188 Elektroda zapłonowa 191 Czujnik temperatury spalin 196 Korytko pod skropliny 215 Złączka zwężkowa wlotu powietrza 220 Karta zapłonowa 278 Podwójny czujnik (zabezpieczenie + podgrzewanie) 28 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

29 4.3 Układ hydrauliczny Rys. 30 Układ hydrauliczny 7 Wlot gazu 82 Elektroda wykrywająca 10 Zasilanie instalacji 114 Wyłącznik ciśnienia wody 11 Powrót instalacji 154 Rura wylotowa skroplin 16 Wentylator 186 Czujnik zainstalowany na powrocie 22 Główny palnik 188 Elektroda zapłonowa 29 Kolektor wylotowy spalin 193 Syfon 36 Automatyczny układ odpowietrzający 196 Korytko pod skropliny 44 Zawór gazowy 278 Podwójny czujnik (zabezpieczenie + podgrzewanie) 29 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

30 4.4 Tabela danych technicznych Kolumna po prawej stronie przedstawia skróty zastosowane na tabliczce znamionowej. Dane Jednostka Wartość Wartość Wartość Model ENERGY TOP W 70 ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125 Maks. wydajność cieplna kw 65, (Q) Min. wydajność cieplna kw (Q) Maks. wydajność cieplna podczas grzania (80/60 C) kw 64,6 73,5 113,7 (P) Min. wydajność cieplna podczas grzania (80/60 C) kw 16,7 16,7 24,6 (P) Maks. wydajność cieplna podczas grzania (50/30 C) kw 69,9 79,5 123 (P) Min. wydajność cieplna podczas grzania (50/30 C) kw 18,3 18,3 26,9 (P) Sprawność maks. mocy (80/60 C) % Sprawność min. mocy (80/60 C) % 98,5 98,5 98,5 Sprawność maks. mocy (50/30 C) % Sprawność min. mocy (50/30 C) % 107,5 107,5 107,5 Sprawność 30% % Membrana gazowa (G20) Ø 8,50 8,50 9,4 Ciśnienie zasilania gazem G20 mbar Maks. Zawartość CO2 (G20) % Min. Zawartość CO2 (G20) % 8,5 8,5 8,5 Maks. zasilanie gazem G20 m3/h 6,97 7,94 12,38 Min. zasilanie gazem G20 m3/h 1,8 1,8 2,65 Membrana gazowa (G31) Ø 5,8 5,8 7,0 Ciśnienie zasilania gazem G31 mbar Maks. Zawartość CO2 (G31) % Min. Zawartość CO2 (G31) % 9,2 9,2 9,2 Maks. zasilanie gazem G31 kg/h 5,16 5,87 9,08 Min. zasilanie gazem G31 kg/h 1,33 1,33 1,96 Dyrektywa klasy sprawności 92/42 EEC - Klasa emisji NOx (NOx) Maks. temperatura spalin (80 C - 60 C) C Min. temperatura spalin (80 C - 60 C) C Maks. temperatura spalin (50 C - 30 C) C Min. temperatura spalin (50 C - 30 C) C Maks. Przepływ spalin kg/h 127,5 127,5 197 Min. Przepływ spalin kg/h 31,4 31,4 44,7 Maks. ciśnienie robocze podczas podgrzewania Bar (PMS) Min. ciśnienie robocze podczas podgrzewania Bar 0,8 0,8 0,8 Maks. Temperatura podgrzewania C (tmax) Pojemność wody podgrzewanej Litry Wartość znamionowa zabezpieczenia IP X5D X5D X5D Napięcie zasilania V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Absorpcja elektryczna W Waga na pusto Kg Typ urządzenia C13 - C23 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23 - B33 PIN CE 0461BS **** ***** ***** 30 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

31 4.5 Wykresy Straty ciśnienia Rys. 31 Wykresy strat na ciśnieniu A Straty ciśnienia w kotle 1 Wykres dla modelu ENERGY TOP W 70 - W 80 2 Wykres dla modelu ENERGY TOP W kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

32 4.6 Schemat połączeń Rys. 32 Schemat połączeń 16 Wentylator 138 Sonda zewnętrzna (nie wchodzi w skład dostawy) 32 Pompa obiegowa do podgrzewania (nie wchodzi w skład 139 Zdalny regulator czasowy (nie wchodzi w skład dostawy) dostawy) 42 Czujnik temperatury CWU (nie wchodzi w skład dostawy) 186 Czujnik powrotu 44 Zawór gazowy 191 Czujnik temperatury spalin 72 Termostat pokojowy (nie wchodzi w skład dostawy) 278 Podwójny czujnik (dla zabezpieczenia + podgrzewania) 81 Elektroda zapłonowa 298 Czujnik temperatury w układzie kaskadowym (nie wchodzi w skład dostawy) 82 Elektroda wykrywająca 299 Napięcie podane na wejściu 0-10 Vdc 95 Zawór rozdzielczy (nie wchodzi w skład dostawy) 300 Styk załączenia palnika (styk beznapięciowy) 98 Wyłącznik 301 Usterka styku (styk beznapięciowy) 114 Wyłącznik ciśnienia wody 302 Zdalnie sterowany sygnał wejściowy wyzerowania (230 Volt) 32 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

33 /0 9 Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej instrukcji, jeżeli spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach zmian, które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają podstawowych charakterystyk. FERROLI POLAND Sp. z o.o. Ul. Gwarków Żory tel/fax: 032/ , EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 1 6 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE

do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE Zeszyt pomocniczy dotyczący instalacji powietrzno-spalinowych do gazowego kotła wiszącego CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZSC - MFA ZSC 8- MFA ZSC 5- MFA ZWC - MFA ZWC 8- MFA ZWC 5- MFA 6 70 6 09 PL

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego

Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego Bezpieczna eksploatacja kotła gazowego moc pozytywnej energii Przygotowanie do montażu Troska o bezpieczeństwo i właściwe działanie urządzeń grzewczych, a w tym wypadku kotła gazowego, zaczyna się już

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu

Logamax U042-24K. Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych. Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) Dla pracowników serwisu Dodatek - informacja do instalacji powietrzno-spalinowych Naścienny kocioł gazowy (konwencjonalny) reset 6 70 64 74-00.O Logamax U04-4K Dla pracowników serwisu Starannie przeczytać przed podjęciem montażu

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania

Przeznaczenie. Kompakt II 29 Si MODELE: dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania Kompakt II Przeznaczenie MODELE: Kompakt II 15/24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24i dwufunkcyjny, z otwartą komorą spalania Kompakt II 24 e.s.i. TURBO dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. SP-6 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-6 3 6 1 2 7 4 5 3 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. S P - 05 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA CE 2 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP 05 3 7 4 1 2 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1

Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Instruction Manual Instrukcja obsługi Sterownik pompy centralnego ogrzewania RP1 Dziękujemy za zakup produktu marki Altech. Prosimy aby instrukcja była przechowywana przez właściciela domu w którym produkt

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku;

modulacja od 3 do 26 kw największy zakres wśród kotłów dostępnych na rynku; VICTRIX ZEUS 26 1 I Victrix Zeus 26 to jedyny kocioł zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy mnimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½

Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) ciężar kotła kg gaz cal 1 1 1½ 1½ 1½ Dane techniczne Typ (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego 1 kw 25-224 25-272 39-364 44-454 51-546 Moc nominalna 30/40 C dla gazu ziemnego 1 kw 28-246 28-300 44-400

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY VEGA PLUS 24 AIM, 24 AIFM, 28 AIM, 28 AIFM KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY 0609_0501 PL Szanowni Klienci, Uważamy, że Państwa nowy kocioł spełni wszystkie Wasze wymagania. Zakup produktu ROCA gwarantuje spełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

HERCULES CONDENSING 26 2 E

HERCULES CONDENSING 26 2 E HERCULES CONDENSING 26 2 E Z przesłaniem spełniania potrzeb naszych Klientów narodziła się seria kondensacyjnych kotłów stojących z wbudowanym zasobnikiem, noszących nazwę antycznego bohatera. Nowa linia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT ST ECONCEPT SOLAR ST. Wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u.

ECONCEPT ST ECONCEPT SOLAR ST. Wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u. CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa /4 EEC ECONCEPT ST Wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u. ECONCEPT SOLAR ST Stojący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo