KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125"

Transkrypt

1 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI

2 Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Ta instrukcja stanowi integralną część produktu i użytkownik musi ją starannie przechowywać, aby można było skorzystać z niej w przyszłości. Jeżeli to urządzanie zostanie zbyte bądź przekazane innemu użytkownikowi lub przeniesione w inne miejsce, należy zawsze się upewnić czy instrukcję przekazano wraz z kotłem tak, aby mogła służyć nowemu użytkownikowi i / lub instalatorowi. Instalację oraz konserwację muszą przeprowadzić wyspecjalizowane do tego służby zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Niewłaściwie przeprowadzona instalacja czy źle wykonana konserwacja może być przyczyną wyrządzenia szkód lub obrażeń na ciele. Producent nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzone szkody wskutek wadliwej instalacji i nieprawidłowego użytkowania bądź wskutek nieprzestrzegania jego zaleceń. Przed przystąpieniem do jakiekolwiek czyszczenia lub konserwacji należy rozłączyć urządzenie z zasilania elektrycznego przy pomocy wyłącznika i / lub specjalnych urządzeń odcinających zasilanie. W przypadku awarii urządzenia i / lub nieprawidłowego jego działania należy go wyłączyć. Nie wolno próbować go naprawiać ani bezpośrednio w niego ingerować. Należy skontaktować się z profesjonalnie wyspecjalizowanym serwisantem. Jakakolwiek naprawa / wymiana części może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowane służby z zastosowaniem oryginalnych części. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia. Istotne jest prowadzenie okresowych przeglądów przez wyspecjalizowane służby, aby zagwarantować prawidłowe działanie tej jednostki. To urządzenie musi być użytkowane tylko w celu, w jakim go zaprojektowano. Używanie go w jakimkolwiek innym celu uznaje się za niewłaściwe i dlatego niebezpieczne. Po zdjęciu opakowania należy sprawdzić czy zawartość jest kompletna. Materiały uszczelniające powinny znajdować się wyłącznie poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowią potencjalne niebezpieczeństwo. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości nie powinno się użytkować urządzenia i należy skontaktować się z dostawcą. Zdjęcia i schematy przedstawione w niniejszej instrukcji są uproszczonym odwzorowaniem produktu. W tym uproszczonym odwzorowaniu występują drobne, nieistotne różnice. Ten symbol oznacza, że należy zwrócić "Uwagę" i jest usytuowany obok wszystkich ostrzeżeń związanych z BHP. Należy ściśle przestrzegać tych instrukcji, aby zapobiec niebezpieczeństwu i szkodzie wyrządzonej ludziom, zwierzętom i przedmiotom. Takie symbole zwracają uwagę na przypis lub ważne ostrzeżenie Oświadczenie zgodności Producent: FERROLI S.p.A. Adres: Via Ritonda 78/a San Bonifacio VR Włochy Oświadcza, że niniejsze urządzenie odpowiada następującym dyrektywom unijnym: Dyrektywa Urządzeń Gazowych 90/396 Dyrektywa Efektywności Energetycznej 92/42 Dyrektywa Urządzeń Niskonapięciowych 73/23 (wersja poprawiona: 93/68) Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336 (wersja poprawiona: 93/68) Prezes i prawowity przedstawiciel Cav. del Lavoro Dante Ferroli 2 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

3 1. Instrukcja obsługi Wstęp Panel sterowania Włączanie i wyłączanie Regulacje Instalacja Instrukcje ogólne Miejsce instalacji Połączenia hydrauliczne Połączenie gazowe Połączenia elektryczne Przewody spalinowe Podłączenie zrzutu skroplin Serwis i konserwacja Regulacje Uruchamianie Konserwacja Wykrywanie i usuwanie usterek Dane techniczne i właściwości Wymiary i połączenia Widok ogólny i główne elementy Układ hydrauliczny Tabela danych technicznych Wykresy Schemat połączeń kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

4 1. Instrukcja obsługi 1.1 Wstęp Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup kotła ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 montowanego na ścianie, który wyróżnia się nowoczesną konstrukcją firmy FERROLI, przełomowymi rozwiązaniami technicznymi, budową o wysokim stopniu niezawodności i jakości. Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Kocioł typu ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest wysoko wydajnym kotłem kondensacyjnym z palnikiem typu pre-mix o niskim poziomie emisji spalin, zamkniętym w szczelnej komorze, służący do podgrzewania wody, pracujący na bazie gazu ziemnego lub gazu LPG i wyposażony w układ regulacji mikroprocesorowej. Płaszcz kotła składa się z aluminiowego wymiennika ciepła z rurami żebrowanymi oraz ze stalowego palnika z układem wstępnego mieszania, wyposażonego w elektroniczny zapłon oraz w układ jonizacyjnej regulacji płomienia, model 125 jest generatorem ciepła, który może pracować w układzie pojedynczym lub kaskadowym. 1.2 Panel sterowania Klucz 1 = CWU przycisk zmniejszający ustawienie temperatury (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 2 = CWU - przycisk zwiększającym ustawienie temperatury (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 3 = Przycisk zmniejszający ustawienie temperatury układu grzewczego 4 = Przycisk zwiększający ustawienie temperatury układu grzania 5 = Wyświetlacz 6 = Przycisk wyboru trybu: Lato / Zima 7 = Wybór trybu ekonomicznego / komfortowego (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) i przycisk załączania/wyłączania urządzenia 8 = Przycisk zerowania 9 = Tryb pracy CWU (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 10 = Letni tryb pracy 11 = Wyświetlacz wielofunkcyjny Rys. 1 Panel sterowania 12 = Tryb Eco (ekonomiczny); (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 13 = Tryb podgrzewania 14 = Przycisk załączania / wyłączania urządzenia 15 = Palnik załączony 16 = Wyświetla się po podłączeniu Zdalnego Regulatora Czasowego (opcja) 17 = Symbol informacji 18 = Symbol strzałki 20 = Usterka 21 = Pompa obiegowa załączona 22 = Wyświetla się po podłączeniu zewnętrznej sondy (opcja) 23 = Kocioł wyłączony 25 = Żądanie zresetowania komunikatu usterki 4 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

5 Wskazania podczas pracy urządzenia Podgrzewanie CO Żądanie podgrzewania (wygenerowane przez termostat pokojowy lub zdalny regulator czasowy bądź sygnał 0-10 VDC) zostaje wyświetlone aktywując pompę obiegową i wymiennik ciepła (pozycja 13 i 21 - rys. 1). Wyświetlacz (pozycja 11 - rys. 1) wskazuje rzeczywistą temperaturę dostarczanej wody grzewczej CO oraz parametry wody do podgrzewania systemu CWU ciepłej wody użytkowej (komunikat d w okresie stanu standby). Rys. 2 Obieg CWU ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem CWU). Żądanie podgrzewania zbiornika gorącej wody zostaje wyświetlone aktywując pompę obiegową i zawór (pozycja 9 i 21, rys. 1). Wyświetlacz (pozycja 11 - rys. 1) pokazuje rzeczywistą temperaturę z czujnika zainstalowanego na zbiorniku CWU oraz przedstawia stan gotowości pracy do grzania CO - komunikat d. Rys. 3 Wyłączenie zbiornika z gorącą wodą (tryb ekonomiczny) Podtrzymywanie / podnoszenie temperatury zbiornika z gorącą wodą może wyłączyć użytkownik. Po wyłączeniu gorąca woda użytkowa nie będzie podawana. Użytkownik dezaktywuje zbiornik z gorącą wodą (tryb ECO) naciskając przycisk (pozycja 7 - rys. 1). W trybie ECO wyświetlacz wyświetla symbol (pozycja 12 - rys. 1). Aby aktywować tryb COMFORT, należy nacisnąć przycisk jeszcze raz (pozycja 7 - rys. 1). 5 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

6 1.3 Włączanie i wyłączanie Zapalanie kotła Należy nacisnąć przycisk Włącz/ Wyłącz (pozycja - 14 rys. 1). Rys. 4 Zapalanie kotła Przez kolejne 120 sekund wyświetlacz wyświetla komunikat FH, który identyfikuje cykl odpowietrzania układu podgrzewania. Podczas pierwszych 10 sekund wyświetlacz również pokaże oprogramowanie karty (A = oprogramowanie karty wyświetlacza / B = oprogramowanie sterownika). Należy otworzyć zawór z gazem, który znajduje się z przodu kotła. Po zniknięciu komunikatu FH kocioł jest gotowy do pracy w trybie automatycznym w przypadku uruchomienia termostatu pokojowego. Wyłączanie kotła Należy przycisnąć i przytrzymać przycisk (pozycja 7 - rys. 1) przez 5 sekund. Rys. 5 Wyłączenie kotła Kiedy kocioł zostaje wyłączony, tablica elektroniczna nadal znajduje się pod napięciem. Działanie systemu ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) oraz system grzewczy CO zostało unieruchomione. Układ zapobiegania zamarzaniu pozostaje aktywny. 6 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

7 7 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

8 Aby ponownie zapalić kocioł należy przycisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund. (pozycja 7; rys. 1) jeszcze raz Rys. 6 Kocioł będzie bezpośrednio gotowy do pracy ilekroć gorąca woda użytkowa zostanie zaczerpnięta (z opcjonalnie zainstalowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) lub w przypadku uruchomienia termostatu pokojowego. Aby całkowicie rozłączyć zasilanie od urządzenia, należy nacisnąć przycisk pozycja 14; rys. 1. Układ zapobiegania zamarznięciu nie działa w przypadku, gdy zasilanie i/ lub gaz został odłączony od urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia poprzez zamarznięcie wskutek długich przestojów w pracy w okresie zimowym zaleca się odprowadzić całą wodę z kotła, z obiegu i układu CWU ciepłej wody użytkowej; lub zaleca się odprowadzić wodę z obiegu CWU i dodać odpowiednią substancję zapobiegającą zamarzaniu do układu podgrzewania, zgodnie z procedurą zapisaną w rozdziale Regulacje Przejście w tryb letni / zimowy Należy nacisnąć przycisk pozycja 6 - rys. 1 i przytrzymać przez 1 sekundę Rys. 7 Wyświetlacz aktywuje symbol oznaczający letni tryb pracy 10 - rys. 1. Funkcja podgrzewania została dezaktywowana, podczas gdy generowanie ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnym, zewnętrznym zbiornikiem wody gorącej) pozostaje aktywne. Układ zapobiegania zamarznięciu również pozostaje aktywny. Aby dezaktywować letni tryb pracy, należy nacisnąć przycisk przytrzymać go przez 1 sekundę. jeszcze raz (pozycja 6 - rys. 1) i 8 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

9 Regulacja temperatury podgrzewania Za pomocą przycisków do podgrzewania min. 20 C do maks. 90 C. (pozycja 3 i 4 - rys. 1) można regulować temperaturę w zakresie od Rys. 8 Regulacja temperatury CWU ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zainstalowanym zbiornikiem wody gorącej) Za pomocą przycisków służących do ustawiania temperatury CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) można nią regulować w zakresie od min. 10 C do maks. 65 C. Rys. 9 Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego termostatu pokojowego) Należy ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniach za pomocą termostatu pokojowego. Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego regulatora czasowego zdalnie sterowanego) Za pomocą zdalnego regulatora czasowego można ustawić żądaną temperaturę w pokojach. Kocioł ustawi temperaturę układu grzewczego według żądanej temperatury pokojowej. W celu uzyskania szerszych informacji na temat zdalnie sterowanego regulatora czasowego prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi tego regulatora. Płynna zmiana temperatury Po zainstalowaniu opcjonalnej sondy zewnętrznej włącza się odpowiedni symbol (pozycja 22 - rys. 1) na wyświetlaczu panelu sterującego (pozycja 5 - rys. 1). Układ sterowania kotłem działa na podstawie Płynnej Zmiany Temperatury. W takim trybie pracy temperatura układu podgrzewania jest regulowana według warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, aby zagwarantować wysoki poziom komfortu i oszczędność energii przez cały rok. A zatem, kiedy temperatura na zewnątrz podnosi się, temperatura podawana do układu spada według podanej krzywej kompensacyjnej. Przy pomocy układu regulacji Płynnej Zmiany Temperatury, temperaturę można ustawić przyciskami do ustawienia podgrzewania (pozycja 3 i 4 - rys. 1) tak, aby uzyskać maksymalną temperaturę zasilania układu. Zaleca się ustawienie jej maksymalnej wartości, aby regulacja układu mogła pracować w pełnym zakresie. Na etapie instalacji kocioł musi być wyregulowany przez wyspecjalizowane służby. Użytkownik może zawsze dokonać ewentualnej regulacji, aby podnieść poziom komfortu. 9 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

10 Krzywa kompensacyjna oraz przesunięcie krzywej Należy nacisnąć przycisk (pozycja 8 rys. 1) i przytrzymać go przez 5 sekund, aby wyświetlić rzeczywistą krzywą kompensacyjną (rys. 10), którą można modyfikować przyciskami ustawiania CWU ciepłej wody użytkowej (pozycja 1 i 2 - rys. 1). Należy dopasować krzywą od 1 do 10 według wykresu (rys. 12). Ustawiając krzywą na 0, układ regulacji płynnej zmiany temperatury zostaje dezaktywowany. Rys. 10 Krzywa kompensacyjna Naciskając przyciski wyboru podgrzewania (pozycja 3 i 4 rys.1) można wejść w panel równoległej zmiany przesunięcia krzywej (rys. 13), modyfikowanej za pomocą przycisków CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1). Rys. 11 Przesunięcie krzywej równoległej Naciskając przycisk (pozycja 8 - rys. 1) jeszcze raz i przytrzymując go przez 5 sekund można wyjść z trybu regulacji krzywej równoległej. 10 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

11 Jeżeli temperatura pokojowa jest niższa od wartości wymaganej, zaleca się zastosowanie wyższej krzywej przyporządkowanej i odwrotnie. Należy podnosić lub opuszczać temperaturę stopniowo o jeden stopień sprawdzając wynik tej operacji w pokoju. Rys. 12 Krzywe kompensacyjne PRZESUNIĘCIE= 20 PRZESUNIĘCIE= 40 Tabela 1 Rys. 13 Przykład zmiany równoległej krzywej kompensacyjnej Jeżeli Regulator Czasowy Zdalnie Sterowany (opcja) podłączono z kotłem, wówczas można przeprowadzić regulacje według podanej tabeli 1. Regulacja temperatury podgrzewania Regulacja temperatury CWU (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) Zmiana na letni / zimowy tryb pracy Wybór ekonomicznego / komfortowego trybu pracy (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) Płynna zmiana temperatury Regulację można przeprowadzić z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego i menu panelu sterującego kotłem. Regulację można przeprowadzić z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego i menu panelu sterującego kotłem. Letni tryb pracy traktowany jest priorytetowo w stosunku do ewentualnego żądania podgrzewania wysłanego przez Zdalnie Sterowany Regulator Czasowy. Po dezaktywacji CWU z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego kocioł wybiera ekonomiczny tryb pracy. W tym układzie przycisk (pozycja 7 - rys. 1) na panelu kotła zostaje dezaktywowany. Po aktywacji CWU z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego kocioł wybiera komfortowy tryb pracy. W tym układzie można wybrać jeden z dwóch trybów pracy za pomocą przycisku (pozycja 7 rys. 1). Zarówno Zdalny Regulator Czasowy jak i karta kotła dokonują regulacji Płynnej Zmiany Temperatury: jedno z dwojga, a więc karta kotła ma pierwszeństwo w regulacji Płynnej Zmiany Temperatury. 11 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

12 Regulacja ciśnienia w układzie wodnym Ciśnienie podczas napełniania przy zimnym układzie musi wynosić około 1.0 bar. Jeżeli ciśnienie w układzie spadnie poniżej wartości minimalnej, to karta koła uaktywni błąd F37 (rys. 14). Rys. 14 Usterka niskiego ciśnienia w układzie Po przywróceniu ciśnienia w układzie kocioł uruchomi 120 sekundowy cykl odpowietrzania, który zostanie pokazany na wyświetlaczu przez FH. 12 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

13 2. Instalacja 2.1 Instrukcje ogólne KOCIOŁ MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANE SŁUŻBY, ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W NININEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, PRZEPISAMI PAŃSTWOWYMI I LOKALNYMI ORAZ ZASADAMI WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WYKONANIA. Model ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest wysokiej wydajności generatorem ciepła zaprojektowanym w taki sposób, że albo może pracować samodzielnie, albo w układzie kaskadowym (zespołowym). Kiedy dwa generatory lub więcej typu ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 zabudowano w układzie kaskadowym przy użyciu oryginalnych zestawów marki FERROLI, przestrzegając zapisów niniejszej instrukcji, można je uznać jako jeden pojedynczy generator ciepła o całkowitej mocy równej sumie mocy wszystkich urządzeń połączonych w układ kaskadowy. Wszystkie wymagania aktualnych norm i przepisów mające zastosowanie w tym równorzędnym generatorze o całkowitej wydajności grzewczej muszą zostać spełnione. W szczególności miejsce instalacji, urządzenia zabezpieczające i instalacja wyciągowa muszą odpowiadać całkowitej wydajności grzewczej zespołu urządzeń. W istocie, każdy model ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest kompletnym i niezależnym generatorem ciepła, wyposażonym we własne urządzenia zabezpieczające. W przypadku powstania nadmiernej temperatury, braku wody lub braku obiegu wody w generatorze, urządzenia zabezpieczające wyłączają jednostkę lub zatrzymują, chroniąc ją przed niewłaściwym działaniem. Instrukcje instalacji podane w następnych paragrafach dotyczą jednostek pracujących samodzielnie oraz w układzie kaskadowym. 2.2 Miejsce instalacji Układ spalania został uszczelniony z uwagi na miejsce instalacji i dlatego urządzenie można zainstalować w każdym pomieszczeniu. Chociaż miejsce instalacji musi być dostatecznie przewietrzone, aby uchronić je przed powstaniem niebezpiecznych warunków nawet w przypadku drobnych nieszczelności gazu. Takie środki ostrożności są wymagane Dyrektywą Unii Europejskiej nr 90/396 dotyczącą wszystkich urządzeń opalanych gazem wraz z tak zwaną szczelnie zamknięta komorą. To urządzenie może również pracować przy powietrzu czerpanym z pomieszczenia, w którym znajduje się instalacja (typu B). W tym przypadku pomieszczenie musi być wyposażone w odpowiednią wentylację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego miejsce instalacji musi być wolne od pyłu, materiałów lub przedmiotów palnych bądź gazów korozyjnych. To pomieszczenie musi być suche i nie może być podatne na zamarzanie. Kocioł zaprojektowano tak, aby można go zainstalować na ścianie. Dla generatora mocowanie ścienne musi być stabilne z zastosowaniem solidnych wsporników. Jeżeli jednostka została zabudowana w szafie lub zamontowana wzdłuż ściany, należy zachować wolne miejsce, aby można było zdjąć osłonę oraz przeprowadzić rutynowe prace konserwacyjne. 2.3 Połączenia hydrauliczne Wydajność podgrzewania jednostki musi zostać wcześniej ustalona obliczając wymagania cieplne budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja musi być wyposażona we wszystkie części niezbędne do właściwego i regularnego działania. A w szczególności wyposażona we wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające dla kompletnego generatora modułowego. Muszą być zabudowane na instalacji rurowej zasilającej obieg gorącej wody, tuż za ostatnim modułem w odległości 0.5 m, bez urządzeń odcinających zainstalowanych w układzie. Jednostkę nie wyposażono w zbiornik wyrównawczy, dlatego podłączenie musi wykonać instalator. Wylot zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do leja lub kolektora, aby zapobiec wylaniu wody na posadzkę w przypadku powstania nadciśnienia w obiegu grzewczym. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania zaworu spustoweg o istnieje niebezpieczeństwo zalania pomieszczenia wodą, a producent kotła nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Nie wolno używać rur układu wodnego do uziemienia urządzeń elektrycznych. Przed przystąpieniem do instalacji należy starannie umyć wszystkie przewody rurowe układu w celu usunięcia wszelkich pozostałości lub zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na poprawne działanie urządzenia. Konieczne jest również zainstalowanie w układzie rurowej instalacji zwrotnej, aby zabezpieczyć go przed przedostaniem się zanieczyszczeń lub szlamów zatykających lub uszkadzających generatory ciepła. Filtr MUSI być zainstalowany po wymianie generatorów w istniejących układach. Producent zastrzega sobie, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia generatora wskutek wadliwej instalacji bądź nieodpowiedniego zabudowania tego filtra. Należy wykonać prawidłowe podłączenie zgodnie ze schematem podanym w rozdziale 4.1 i symbolami wskazanymi na urządzeniu. 13 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

14 Właściwości wody w układzie W przypadku występowania wody twardszej niż 25 Fr (1 Fr = 10ppm CaCO 3), zaleca się stosowanie odpowiednio uzdatnionej wody, aby uniknąć ewentualnego tworzenia się kamienia w kotle. Uzdatnianie nie może w żadnym stopniu zmniejszyć twardości poniżej 15 Fr [stopni francuskich] (Rozporządzenie 236/88 dotyczące wykorzystania wody przeznaczonej do codziennego użytku). Uzdatnianie wody jest niezbędne w przypadku bardzo dużych instalacji bądź częstego uzupełniania w niej wody. W przypadku częściowego lub całkowitego opróżnienia instalacji, co jest konieczne w takich przypadkach, zaleca się ponowne napełnienie wodą uzdatnioną. System zapobiegający zamarzaniu, płyny zapobiegające zamarzaniu, dodatki i inhibitory Kocioł wyposażono w system zapobiegania zamarzaniu, który włącza kocioł w trybie podgrzewania, kiedy temperatura wody zasilającej instalację spada poniżej 6 C. Urządzenie nie zostanie uruchomione, jeżeli odcięto zasilanie urządzenia prądem i /lub gazem. W przypadku absolutnej konieczności zezwala się na stosowanie płynów zapobiegających zamarzanie, dodatków i inhibitorów, o ile producent tych płynów bądź dodatków gwarantuje, że nadają się do tego i nie uszkodzą wymiennika ciepła ani innych części i /lub materiałów urządzenia oraz instalacji. Zabrania się korzystać z zastępników płynu zapobiegającego zamarzaniu, dodatków lub inhibitorów, których ewidentnie nie wolno używać w instalacjach grzewczych oraz nie odpowiadają materiałom kotła i instalacji. Zestawy opcjonalne Następujące zestawy są dostępne na życzenie 1) Kod X0- ZESTAW POMPY Rys. 15 Zestawy opcjonalne Rys. 16 Pompa ciśnieniowa 14 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

15 2) kod X0- Zestaw 3-drożnego zaworu wewnętrzny 1"1/2 z zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa Umożliwia odcięcie (przy pracach konserwacyjnych) zgodnie z wymaganiami ISPESL i można go stosować jako miejscowy zawór odcinający po podłączeniu kilku jednostek w całym zestawie. Trzecia droga musi być połączona z kolektorem zrzutowym do atmosfery. W ten sposób, przy zaworze w położeniu otwartym", wymiennik kotła jest połączony z kolektorem zasilającym; zaś w położeniu zamkniętym, trzecią drogą, wymiennik łączy się z kolektorem zrzutowym do atmosfery. Dlatego taki zawór działa jako zawór spustowy kotła. 3) kod X0- ZESTAW ZAWORU - wewnętrzny /zewnętrzny 1"1/2 W połączeniu z ww. 3-drożnym zaworem umożliwia odcięcie (przy pracach konserwacyjnych) zgodnie z wymaganiami ISPESL i można go stosować jako miejscowy zawór odcinający przy podłączeniu kilku jednostek w całym zestawie. 2.4 Połączenie gazowe Przed podłączeniem należy się upewnić czy urządzenie przewidziano do pracy z tego typu dostępnym paliwem oraz należy starannie wyczyścić wszystkie rury instalacji gazowej, aby usunąć wszelkie pozostałości, które mogłyby mieć wpływ na pracę kotła. Gaz musi zostać podłączony z odpowiednim złączem (patrz. Rozdz. 2.3 Połączenia hydrauliczne"), zgodnie z obowiązującymi normami, za pomocą sztywnej rury metalowej albo węża rurowego ze stali nierdzewnej, instalując zawór gazowy między instalacją a kotłem. Trzeba się upewnić czy wszystkie połączenia gazowe są szczelne. Wydajność gazomierza musi odpowiadać równoczesnemu poborowi wszystkich urządzeń podłączonych do niego. Średnica rury gazowej wychodzącej z kotła nie określa średnicy rury między urządzeniem a przyrządem pomiarowym; musi być dobrana na podstawie jej długości i straty ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi normami. Nie wolno stosować rur gazowych do uziemienia urządzeń elektrycznych. W przypadku podłączenia do układu kaskadowego należy się upewnić czy zainstalowano zawór odcinający paliwo na zewnątrz z uwagi na moduły. 2.5 Połączenia elektryczne Podłączenie do sieci elektrycznej Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować wyłącznie w przypadku, gdy zostanie prawidłowo podłączone z układem uziemiającym zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ponadto układ uziemiający będzie działał sprawnie i właściwie, jeżeli będą go przeglądać profesjonalnie wyspecjalizowane służby. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym uziemieniem instalacji. Należy również się upewnić czy układ elektryczny odpowiada maksymalnej mocy, którą pobiera to urządzenie, wyszczególnionej na tabliczce znamionowej kotła. Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w kabel i wtyczkę typu Y do podłączenia z linią elektryczną. Połączenia z siecią muszą być wykonane za pomocą stałego łącza i wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego styki rozwierają się na co najmniej 3 mm, wstawiając maksymalnie 3A bezpieczniki pomiędzy kotłem a linią elektryczną. Ważne jest, aby przestrzegać biegunowości (LINE: przewód brązowy / PRZEWÓD ZEROWY: przewód niebieski / UZIEMIENIE: przewód żółto zielony) podczas podłączania z linią elektryczną. W trakcie instalacji lub wymiany kabla zasilającego przewód uziemiający należy zostawić dłuższy o 2 cm niż pozostałe. Użytkownikowi nigdy nie wolno wymieniać kabla zasilającego urządzenie. W przypadku uszkodzenia kabla należy wyłączyć urządzenie i dokonać jego wymiany wyłącznie przez uprawnione do tego służby. Podczas wymiany kabla należy zastosować jedynie kabel typu HAR H05 VV-F 3x0,75 mm2 o maksymalnej średnicy zewnętrznej 8 mm. Termostat pokojowy (opcja) UWAGA: Termostat pokojowy musi posiadać czyste styki. PODŁĄCZENIE LINII 230 V Z ZACISKAMI TERMOSTATU POKOJOWEGO USZKODZI KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NIEODWRACALNIE. Przy podłączaniu zdalnego regulatora czasowego lub wyłącznika regulatora czasowego nie wolno ich zasilać ze styków wyłącznika. Muszą być zasilane bezpośrednio z sieci zasilającej albo z baterii / akumulatorów, w zależności od rodzaju urządzenia. 15 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

16 Sonda zewnętrzna (opcja) Należy podłączyć sondę do właściwych zacisków. W przypadku kotła, maksymalna dopuszczalna długość kabla elektrycznego łączącego zewnętrzną sondę wynosi 50 m. Można zastosować tu zwykły kabel 2-żyłowy. Sondę zewnętrzną powinno się instalować na ścianie północnej, północno-zachodniej lub na ścianie przylegającej największą powierzchnią do pokoju gościnnego. Sondy nigdy nie wolno wystawiać na działanie porannego słońca, bezpośrednio padającego światła słonecznego na tyle, na ile to możliwe; w razie konieczności sondę należy zabezpieczyć. W każdym razie sondy nie wolno instalować blisko okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, kanałów spalinowych lub źródeł ciepła, które mogłyby mieć wpływ na odczyt. Rys. 17 Niezalecane pozycjonowanie sondy zewnętrznej Dojście do elektrycznego zespołu listew zaciskowych Aby dostać się do zespołu listew zaciskowych (A - rys. 18) należy koniecznie zdjąć przedni panel (zob. rys. 26), wykręcić śrubę ustalającą B i obrócić tablicę połączeń jak pokazano na rysunku 18. Układ zacisków dla różnych połączeń również podano na schemacie instalacyjnym na rysunku 32. Rys. 18 Dojście do zespołu list zaciskowych 16 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

17 2.6 Przewody spalinowe Ta jednostka to urządzenie typu C ze szczelną komorą i wymuszonym ciągiem; wlot powietrza i wylot spalin muszą być połączone z jednym z układów wyciągowych / wlotowych przedstawionych poniżej. Urządzenie zostało zatwierdzone do pracy z wszystkimi konfiguracjami kanałów spalinowych Cxy i Bxy, które podano na tabliczce znamionowej (niektóre konfiguracje podano przykładowo w tym rozdziale). Jednak niektóre konfiguracje mogą być kategorycznie ograniczane bądź niedopuszczane przepisami lokalnymi, normami lub regulacjami prawnymi. Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić i starannie prześledzić stosowne przepisy, jak również zgodność z zapisami dotyczącymi położenia ściany i / lub dachu oraz minimalnych odległości od okien, ścian, otworów wentylacyjnych, itd. Takie urządzenie typu C musi być zabudowane z wykorzystaniem przewodów wlotowych i wyciągowych dostarczonych przez producenta zgodnie z normą UNI-CIG 7129/92. Niewłaściwe ich wykorzystanie narusza każdą gwarancję i zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. W przypadki przewodów spalinowych dłuższych niż 1 m, podczas instalacji należy wziąć pod uwagę naturalną rozszerzalność materiałów w trakcie pracy kotła. Aby zapobiec deformacjom powinno się zostawić około 2 4 mm odległości przewidzianej na wystąpienie rozszerzalności, a przypadające na każdy metr rury. Rys. 19 Rozszerzalność 17 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

18 Podłączenie koncentrycznych przewodów rurowych (rura w rurze) Rys. 22 Przykłady podłączenia koncentrycznych przewodów rurowych ( = Powietrze / = Spaliny) Przy połączeniach koncentrycznych podłącz urządzenie za pomocą poniższego osprzętu początkowego. Wymiary otworów ściennych podano w punkcie 4.1. Wszelkie poziome odcinki odciągu spalin muszą być lekko nachylone w stronę kotła, aby uniknąć możliwego przepływu wstecznego kondensatu w kierunku na zewnątrz i skraplania. Rys. 21 Osprzęt początkowy przewodów koncentrycznych X0 Przed dalszymi czynnościami montażowymi sprawdź w tabeli 2 czy maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona, pamiętając, że każdy łuk koncentryczny powoduje zmniejszenie wartości podanej w tabeli. Na przykład, przewód Ø 80/125 z zabudowanym łukiem metr długości poziomej posiada całkowitą długość równoważną 1,5 metra. Tabela 2 Maksymalna długość przewodów koncentrycznych ENERGY TOP W 70 - W 80 ENERGY TOP W 125 Przewód koncentryczny 80/125 Przewód koncentryczny 80/125 Maks. dopuszczalna długość 4 m 2 m Współczynnik redukcji łuk 90 0,5 m 0,5 m Współczynnik redukcji łuk 45 0,25 m 0,25 m 18 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

19 Podłączenie oddzielnych przewodów rurowych Rys. 22 Przykłady podłączenia oddzielnych przewodów rurowych ( = Powietrze / = Spaliny) Oddzielne przewody o Ø 80 można bezpośrednio podłączyć do urządzenia. Przed przystąpieniem do instalacji należy się upewnić, czy maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona za pomocą prostej kalkulacji: 1. Ustalić całkowity układ instalacji oddzielnych kanałów spalinowych wraz z elementami wyposażenia i przyłączy wylotowych. 2. Sięgnąć do tabeli 4 i określić straty w mrów (metrach równoważnych) każdego elementu według położenia instalacji. 3. Sprawdzić czy suma całkowita strat jest mniejsza lub równa maksymalnej, dopuszczalnej długości podanej w tabeli 3. Tabela. 3 Maksymalna długość oddzielnych przewodów kominowych Oddzielne przewody kominowe ENERGY TOP W 70 - W 80 ENERGY TOP W 125 Maksymalna dopuszczalna długość 20 m rów 10 m rów Tabela 4 Elementy wyposażenia Straty w m rów Wlot powietrza Wyciąg Pionowy Poziomy Ø 80 Rura 1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0 Łuk 45 M/F 1KWMA65W 1,2 1,8 90 M/F 1KWMA01W 1,5 2,0 Odcinek rury z punktem kontrolnym 1KWMA70W 0,3 0,3 Przyłącze powietrze, ściana 1KWMA85A 2,0 - spaliny, ściana wiatroszczelna 1KWMA86A - 5,0 19 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

20 2.7 Podłączenie zrzutu skroplin Kocioł został wyposażony w syfon do spustu skroplin. W trakcie montażu należy przestrzegać następujących instrukcji. 1. Zamontować wspornik A do podstawy kotła. 2. Podłączyć wstępnie wygiętą czarną rurę B ze spustem skroplin S u podstawy kotła, unieruchamiając ją opaską. 3. Zdjąć nakrętkę wieńcową z syfonu C i wstawić wstępnie wygiętą czarną rurę B w otwór upewniając się czy uszczelka D została założona. 4. Zakręcić nakrętkę wieńcową na syfon, wstawić go na wspornik i usztywnić specjalnym zaciskiem E. 5. Połączyć wąż F" ze syfonu do instalacji spustu skroplin. Rys. 23 Połączenie spustu skroplin 20 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

21 3. Serwis i konserwacja Wszelkie regulacje, zmiana rodzaju gazu, uruchamianie i prace utrzymaniowe opisane poniżej muszą być prowadzone wyłącznie przez Wykwalifikowane Służby (spełniając profesjonalne wymagania techniczne objęte obowiązującymi przepisami) takie jak Lokalny Serwis Techniczny Posprzedażny. FERROLI odrzuci jakąkolwiek reklamację z tytułu uszkodzenia urządzenia i/ lub poniesionych obrażeń spowodowanych ingerencją niewykwalifikowanych i nieupoważnionych osób, które manipulowały przy urządzeniu. 3.1 Regulacje Zmiana rodzaju gazu Urządzenie może pracować na bazie gazu ziemnego lub gazu LPG i zostało fabrycznie ustawione do korzystania z jednego z tych dwóch rodzajów gazu tak jak dokładnie to przedstawiono na opakowaniu i na tabliczce znamionowej. W przypadku korzystania z innego gazu niż zostało to przewidziane, wymagane jest zastosowanie zestawu do wykonywania zmiany postępując według następującej procedury: 1. Ściągnąć osłonę. 2. Poluzować nakrętkę mocującą zawór gazowy A". 3. Odkręcić trzy śruby mocujące B i wyciągnąć zawór gazowy C. 4. Wymienić dyszę gazową D, pozycjonując ją wewnątrz uszczelki E, dołączonej do zestawu wymiennego. Ponownie zamontować części i sprawdzić szczelność. 5. Zmodyfikować parametry dla konkretnego rodzaju gazu: ustawić kocioł w stan gotowości nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie przytrzymać przez 10 sekund: na wyświetlaczu wyświetli się parametr P01 migocząc. nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie ustawić parametr 00 (w przypadku gazu ziemnego) lub 01 (w przypadku gazu LPG). nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie przytrzymać przez 10 sekund. kocioł wróci do stanu gotowości do pracy. 6. Nałożyć etykietę dołączoną do zestawu wykonywania zmiany gazu obok tabliczki znamionowej. 7. Za pomocą analizatora spalania podłączonego do wylotu spalin z kotła należy upewnić się czy spaliny zawierają CO 2 podczas pracy kotła przy maksymalnej i minimalnej wydajności i czy spełniają podane dane techniczne zamieszczone w tabeli dla odpowiedniego rodzaju gazu. 1 Model ENERGY TOP W 70 - W 80 2 Model ENERGY TOP W 125 Rys. 24 Zmiana rodzaju gazu 21 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

22 Uruchamianie trybu TESTOWANIA Należy nacisnąć przyciski podgrzewania (pozycja 3 i 4 - rys.1) jednocześnie przytrzymując je przez 5 sekund, aby uruchomić tryb TESTOWANIA. Kocioł zapala się przy maksymalnym ustawieniu mocy podgrzewania jak to opisano w następnym rozdziale. Symbol podgrzewania (pozycja 13 - rys. 1) i symbol CWU (pozycja 9 - rys. 1) będzie migotać na wyświetlaczu; wyświetli się również moc podgrzewania. Rys. 25 Tryb TESTOWANIA (moc podgrzewania = 100%) Aby dezaktywować tryb pracy TESTOWEJ, należy powtórzyć sekwencję zastosowaną podczas uruchamiania. W każdym razie tryb TESTOWEJ pracy zostanie dezaktywowany po 15 minutach. Regulacja mocy podgrzewania Aby wyregulować moc podgrzewania, należy włączyć kocioł w trybie TESTOWANIA (zob. Rozdz. 3.1). Nacisnąć przyciski podgrzewania (pozycja 3 i 4 rys. 1), aby podnieść lub obniżyć moc (min. = 00 - maks. = 100). Nacisnąć przycisk (pozycja 8 - rys. 1) w ciągu 5 sekund; maks. Moc zostanie zachowana na poziomie już ustawionym. Aby wyjść z trybu TESTOWANIA (zob. Rozdz. 3.1). 3.2 Uruchamianie Należy przeprowadzić przegląd przy pierwszym zapaleniu i po wykonaniu wszystkich prac konserwacyjnych, które obejmują odłączenie od instalacji czy obsługę urządzeń zabezpieczających lub części kotła: Przed zapaleniem kotła Otworzyć każdy zawór dwupołożeniowy znajdujący się między kotłem a instalacjami. Sprawdzić szczelność instalacji gazowej, postępując ostrożnie i stosując metodę wody z mydłem w celu wykrycia jakiejkolwiek nieszczelności na połączeniach. Sprawdzić czy dokonano prawidłowego napełnienia zbiornika wyrównawczego (Patrz. Rozdz. 4.4). Napełnić instalację wodną i upewnić się czy całkowicie odpowietrzono kocioł i instalację otwierając zawór odpowietrzający znajdujący się na kotle i każdy zawór odpowietrzający na instalacji. Napełnić syfon usuwający skropliny i sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji usuwającej skropliny. Upewnić się czy nie występują nieszczelności w instalacji, układach CWU, połączeniach lub w kotle. Sprawdzić poprawność podłączeń instalacji elektrycznej i sprawność instalacji uziemiającej. Upewnić się czy zawór ciśnienia gazowego do podgrzewania jest taki, jaki powinien być. Upewnić się czy nie ma cieczy lub materiałów palnych w bezpośrednim otoczeniu kotła. 22 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

23 Przeglądy prowadzone podczas pracy Włączyć urządzenie tak jak opisano w Rozdz Upewnić się czy układ paliwowy i instalacje wodne są szczelne. Sprawdzić sprawność kanału spalinowego i kanałów wyciągowych podczas pracy kotła. Sprawdzić właściwy stan szczelności oraz funkcjonalność instalacji usuwania skroplin i syfonu. Upewnić się czy woda krąży prawidłowo między kotłem a instalacjami. Upewnić się czy zawór gazowy pracuje poprawnie w fazie wytwarzania wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Sprawdzić poprawność zapalania kotła wykonując szereg prób włączania i wyłączania za pomocą termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika. Przy wykorzystaniu analizatora spalania, który jest połączony z wylotem spalin kotła należy upewnić się czy spaliny zawierają CO 2 podczas pracy kotła przy maksymalnej i minimalnej wydajności i czy spełniają dane techniczne zamieszczone w tabeli dla odpowiedniego rodzaju gazu. Upewnić się czy zużycie paliwa wskazywane przez przyrząd pomiarowy odpowiada danym technicznym przedstawionym w tabeli w rozdziale 4.4. Sprawdzić prawidłowe zaprogramowanie parametrów i przeprowadzić niezbędną modyfikację (krzywej kompensacyjnej, mocy, temperatur, itd.). 3.3 Konserwacja Przeglądy okresowe Aby urządzenie pracowało prawidłowo przez długi okres czasu konieczne jest, aby wykwalifikowane służby prowadziły coroczne przeglądy, w które wchodzą następujące próby: Regulatory i urządzenia zabezpieczające (zawór gazowy, przepływomierz, termostaty, itd.) muszą działać prawidłowo. Układ wyciągowy musi być w pełni sprawny. Komora hermetyczna musi być szczelna. Końcówka przewodu spalinowego i kanałów musi być pozbawiona zatorów i nieszczelności. Instalacja usuwania skroplin musi być sprawna i wolna od wszelkich nieszczelności lub zatorów. Palnik i wymiennik muszą pozostać czyste i pozbawione kamienia kotłowego. Podczas czyszczenia nie wolno stosować środków chemicznych lub szczotek drucianych. Elektroda musi być pozbawiona kamienia i właściwie wypozycjonowana. Instalacja gazowa i wodna musi być hermetyczna. Ciśnienie wody w obiegu wody zimnej musi wynosić około 1 bar; w przeciwnym razie, należy taką wartość przywrócić. Pompa obiegowa nie może być zablokowana. Zbiornik wyrównawczy musi być napełniony. Przepływ i ciśnienie gazu musi odpowiadać wartościom podanym w odpowiednich tabelach. Blachy osłonowe kotła, panel oraz części estetyczne można czyścić miękką, wilgotną ścierką, ewentualnie namoczoną wodą mydlaną. Nie wolno używać jakichkolwiek szorstkich detergentów i rozpuszczalników. 23 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

24 Zdejmowanie osłony Aby zdjąć osłonę kotła należy: (rys. 26): 1. Odkręcić śruby (A) 2. Otworzyć, odchylając osłonę (B) 3. Podnieść i zdjąć osłonę (B) Rys. 26 Zdejmowanie osłony Analiza przez spalanie Spalanie można przeanalizować przy pomocy punktu poboru powietrza (pozycja 2) oraz punktu poboru spalin (pozycja 1) jak pokazano na rys. 27. Aby przeprowadzić próbę: 1. Udostępnić punkty poboru powietrza i spalin 2. Wprowadzić próbniki 3. Nacisnąć przyciski "+" i "-" i przytrzymać przez 5 sekund, aby aktywować tryb TESTU 4. Poczekać 10 minut, aż praca kotła ustabilizuje się 5. Wziąć pomiar Dla gazu ziemnego odczyt CO2 musi wynosić między 8,7 a 9 %. Dla gazu LPG odczyt CO2 musi wynosić między 9,5 a 10 %. Analizy przeprowadzone przy nieustabilizowanej pracy kotła mogą wywołać błędy pomiaru Rys. 27 Analiza przez spalanie 24 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

25 3.4 Wykrywanie i usuwanie usterek Diagnostyka Kocioł wyposażono w wysoko zaawansowany system samoczynnej diagnostyki. W przypadku wystąpienia błędu pracy kotła, wyświetlacz będzie migotał wraz z symbolem błędu (pozycja 20 - rys. 1) pokazując kod błędu. Istnieją błędy, które powodują stałe zatrzymania pracy kotła (oznaczone literą A ): aby przywrócić tryb pracy należy nacisnąć przycisk RESET (pozycja 8 - rys. 1) i przytrzymać przez 1 sekundę lub użyć przycisku RESET na opcjonalnym zdalnie sterowanym regulatorze czasu, o ile został zainstalowany; Jeżeli kocioł nie zostanie uruchomiony, koniecznie należy wpierw wykasować błąd. Pozostałe błędy (oznaczone literą F ) powodują tymczasowe zatrzymanie pracy, które są automatycznie zerowane, kiedy tylko wartość zostanie przywrócona w normalnym zakresie pracy kotła. Tabela. 5 Wykaz błędów Kod błędu Usterka Możliwa przyczyna Sugestia A01 A02 A03 A04 A05 A06 F07 F10 F11 F12 Nie można zapalić palnika Płomień wysyła sygnał przy wyłączonym palniku Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury Uruchomienie urządzenia zabezpieczającego kanał wyciągowy Uruchomienie zabezpieczenia wentylatora Brak płomienia po zapalaniu (6 razy w ciągu 4 min.) Wysoka temperatura spalin Usterka 1 czujnika na zasilaniu Usterka czujnika na powrocie Usterka czujnika CWU Brak gazu Usterka zapłonu / wykrycia elektrody Wadliwy zawór gazowy Niedostateczne ciśnienie zasilania gazem Zapchany syfon Usterka elektrody Usterka karty Uszkodzony czujnik podgrzewania Brak obiegu wody w instalacji Obecność powietrza w instalacji Usterka F07 wygenerowany 3 razy przez ostatnie 24 godziny Usterka F15 generowany przez 1 godzinę (sukcesywnie) Usterka elektrody jonizującej Niestabilna praca płomienia Usterka przesunięcia zaworu gazowego Zapchane kanały spalinowe/ powietrzne Zapchany syfon Kanał spalinowy częściowo zapchany lub niewydolny Położenie czujnika spalin Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Sprawdzić regularny przepływ gazu i czy przewody rurowe zostały odpowietrzone Sprawdzić przewody elektrody i czy została prawidłowo wypozycjonowana i czy jest wolna od osadów. Sprawdzić zawór gazowy i wymienić go, jeżeli to konieczne Sprawdzić ciśnienie zasilania gazem Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeżeli to konieczne Sprawdzić przewody elektrody jonizacyjnej Sprawdzić kartę Sprawdzić prawidłowe położenie i działanie czujnika podgrzewania Sprawdzić pompę obiegową Odpowietrzyć instalację Zob. błąd F07 Zob. błąd F15 Sprawdzić położenie elektrody jonizującej i w razie konieczności wymienić Sprawdzić palnik Sprawdzić regulację przesunięcia przy minimalnej mocy Usunąć zatory z kanału spalinowego, wyciągu i kanałów wlotowych powietrza oraz przyłączy Sprawdzić syfon i w razie konieczności wyczyścić Sprawdzić sprawność kanału wylotowego, kanałów wyciągowych i przyłącza zewnętrznego Sprawdzić prawidłowe położenie i działanie czujnika spalin Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 25 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

26 Kod błędu Usterka Możliwa przyczyna Sugestia F13 Usterka czujnika spalin Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik F14 Uszkodzony czujnik Usterka 2 czujnika na Zwarte przewody zasilaniu Rozłączone przewody Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Brak zasilania 230V Sprawdź 3-birgunowe złącze przewodów F15 Usterka wentylatora Przerwany sygnał prędkości kątowej Sprawdź 5-birgunowe złącze przewodów Uszkodzony wentylator Sprawdź wentylator F34 Napięcie zasilania poniżej Problem z zasilaniem sieci Sprawdź instalację elektryczną 170V elektrycznej F35 Nieregularna częstotliwość Problem z zasilaniem sieci Sprawdź instalację elektryczną sieci zasilającej elektrycznej F37 Zbyt niskie ciśnienie Napełnić instalację Nieprawidłowe ciśnienie w Wyłącznik ciśnienia wody Sprawdź czujnik instalacji wodnej niepodłączony lub uszkodzony Uszkodzona sonda lub zwarte Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik przewody F39 Usterka sondy zewnętrznej Sonda rozłączona po aktywacji zmiany Ponownie podłączyć sondę zewnętrzną lub temperatury dezaktywować zmianę temperatury A41 Pozycjonowanie czujnika Czujnik na zasilaniu odłączony od rury Sprawdź prawidłowe położenie I działanie czujnika grzewczego F42 Usterka czujnika Uszkodzony czujnik Wymienić czujnik podgrzewania Brak łączności między Sterownik niepodłączony Podłączyć sterownik do zaworu gazowego A62 elektronicznym sterownikiem a zaworem gazowym Uszkodzony zawór Zmienić zawór 26 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

27 4. Dane techniczne i właściwości 4.1 Wymiary i połączenia Rys. 28 Wymiary i połączenia A ENERGY TOP W 70 - W ENERGY TOP W = Zasilanie instalacji podgrzewania 3 = Wlot gazu 5 = Powrót instalacji podgrzewania 27 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

28 4.2 Widok ogólny i główne elementy Rys. 29 WIDOK OGÓLNY A Model ENERGY TOP W 70 - W 80 B Model ENERGY TOP W Wentylator 29 Kolektor wylotowy spalin 36 Automatyczne odpowietrzanie 44 Zawór gazowy 82 Elektroda wykrywająca 114 Wyłącznik ciśnienia wody 186 Czujnik zainstalowany na powrocie 188 Elektroda zapłonowa 191 Czujnik temperatury spalin 196 Korytko pod skropliny 215 Złączka zwężkowa wlotu powietrza 220 Karta zapłonowa 278 Podwójny czujnik (zabezpieczenie + podgrzewanie) 28 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

29 4.3 Układ hydrauliczny Rys. 30 Układ hydrauliczny 7 Wlot gazu 82 Elektroda wykrywająca 10 Zasilanie instalacji 114 Wyłącznik ciśnienia wody 11 Powrót instalacji 154 Rura wylotowa skroplin 16 Wentylator 186 Czujnik zainstalowany na powrocie 22 Główny palnik 188 Elektroda zapłonowa 29 Kolektor wylotowy spalin 193 Syfon 36 Automatyczny układ odpowietrzający 196 Korytko pod skropliny 44 Zawór gazowy 278 Podwójny czujnik (zabezpieczenie + podgrzewanie) 29 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

30 4.4 Tabela danych technicznych Kolumna po prawej stronie przedstawia skróty zastosowane na tabliczce znamionowej. Dane Jednostka Wartość Wartość Wartość Model ENERGY TOP W 70 ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125 Maks. wydajność cieplna kw 65, (Q) Min. wydajność cieplna kw (Q) Maks. wydajność cieplna podczas grzania (80/60 C) kw 64,6 73,5 113,7 (P) Min. wydajność cieplna podczas grzania (80/60 C) kw 16,7 16,7 24,6 (P) Maks. wydajność cieplna podczas grzania (50/30 C) kw 69,9 79,5 123 (P) Min. wydajność cieplna podczas grzania (50/30 C) kw 18,3 18,3 26,9 (P) Sprawność maks. mocy (80/60 C) % Sprawność min. mocy (80/60 C) % 98,5 98,5 98,5 Sprawność maks. mocy (50/30 C) % Sprawność min. mocy (50/30 C) % 107,5 107,5 107,5 Sprawność 30% % Membrana gazowa (G20) Ø 8,50 8,50 9,4 Ciśnienie zasilania gazem G20 mbar Maks. Zawartość CO2 (G20) % Min. Zawartość CO2 (G20) % 8,5 8,5 8,5 Maks. zasilanie gazem G20 m3/h 6,97 7,94 12,38 Min. zasilanie gazem G20 m3/h 1,8 1,8 2,65 Membrana gazowa (G31) Ø 5,8 5,8 7,0 Ciśnienie zasilania gazem G31 mbar Maks. Zawartość CO2 (G31) % Min. Zawartość CO2 (G31) % 9,2 9,2 9,2 Maks. zasilanie gazem G31 kg/h 5,16 5,87 9,08 Min. zasilanie gazem G31 kg/h 1,33 1,33 1,96 Dyrektywa klasy sprawności 92/42 EEC - Klasa emisji NOx (NOx) Maks. temperatura spalin (80 C - 60 C) C Min. temperatura spalin (80 C - 60 C) C Maks. temperatura spalin (50 C - 30 C) C Min. temperatura spalin (50 C - 30 C) C Maks. Przepływ spalin kg/h 127,5 127,5 197 Min. Przepływ spalin kg/h 31,4 31,4 44,7 Maks. ciśnienie robocze podczas podgrzewania Bar (PMS) Min. ciśnienie robocze podczas podgrzewania Bar 0,8 0,8 0,8 Maks. Temperatura podgrzewania C (tmax) Pojemność wody podgrzewanej Litry Wartość znamionowa zabezpieczenia IP X5D X5D X5D Napięcie zasilania V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Absorpcja elektryczna W Waga na pusto Kg Typ urządzenia C13 - C23 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23 - B33 PIN CE 0461BS **** ***** ***** 30 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

31 4.5 Wykresy Straty ciśnienia Rys. 31 Wykresy strat na ciśnieniu A Straty ciśnienia w kotle 1 Wykres dla modelu ENERGY TOP W 70 - W 80 2 Wykres dla modelu ENERGY TOP W kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

32 4.6 Schemat połączeń Rys. 32 Schemat połączeń 16 Wentylator 138 Sonda zewnętrzna (nie wchodzi w skład dostawy) 32 Pompa obiegowa do podgrzewania (nie wchodzi w skład 139 Zdalny regulator czasowy (nie wchodzi w skład dostawy) dostawy) 42 Czujnik temperatury CWU (nie wchodzi w skład dostawy) 186 Czujnik powrotu 44 Zawór gazowy 191 Czujnik temperatury spalin 72 Termostat pokojowy (nie wchodzi w skład dostawy) 278 Podwójny czujnik (dla zabezpieczenia + podgrzewania) 81 Elektroda zapłonowa 298 Czujnik temperatury w układzie kaskadowym (nie wchodzi w skład dostawy) 82 Elektroda wykrywająca 299 Napięcie podane na wejściu 0-10 Vdc 95 Zawór rozdzielczy (nie wchodzi w skład dostawy) 300 Styk załączenia palnika (styk beznapięciowy) 98 Wyłącznik 301 Usterka styku (styk beznapięciowy) 114 Wyłącznik ciśnienia wody 302 Zdalnie sterowany sygnał wejściowy wyzerowania (230 Volt) 32 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

33 /0 9 Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej instrukcji, jeżeli spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach zmian, które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają podstawowych charakterystyk. FERROLI POLAND Sp. z o.o. Ul. Gwarków Żory tel/fax: 032/ , EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

Twister. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190. Innovation has a name.

Twister. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190. Innovation has a name. Kondensacyjny Podgrzewacz Wody ze Stali Nierdzewnej TWI 35-130/45-190 Kondensacyjny kocioł wodny do pomieszczeń, sprawność 106% Zbiornik ze stali nierdzewnej Brak anod, prosta obsługa Palnik Premix Low-NOx

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. ecolevel. Pompa kondensatu Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi ecolevel Pompa kondensatu PL Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji Spis treści 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 1 Wskazówki dotyczące dokumentacji...2

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Kod 3540E02/0 04/2006 DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57651 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 9 page 16 Russian page 24 ETO2 to elektroniczny kontroler, który umożliwia w pełni automatyczne, ekonomiczne usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160*

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* ART2000i Digital Dimming System Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* Wstęp 1. Regulator ART2000i 1.1 Opis systemu ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE CHARAKTERYSTYKA OGRZEWACZY KONWEKCYJNYCH: Automatyczny system zapalania. Naciśniecie przycisku włączającego w celu

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo