KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125"

Transkrypt

1 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI

2 Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Ta instrukcja stanowi integralną część produktu i użytkownik musi ją starannie przechowywać, aby można było skorzystać z niej w przyszłości. Jeżeli to urządzanie zostanie zbyte bądź przekazane innemu użytkownikowi lub przeniesione w inne miejsce, należy zawsze się upewnić czy instrukcję przekazano wraz z kotłem tak, aby mogła służyć nowemu użytkownikowi i / lub instalatorowi. Instalację oraz konserwację muszą przeprowadzić wyspecjalizowane do tego służby zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. Niewłaściwie przeprowadzona instalacja czy źle wykonana konserwacja może być przyczyną wyrządzenia szkód lub obrażeń na ciele. Producent nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzone szkody wskutek wadliwej instalacji i nieprawidłowego użytkowania bądź wskutek nieprzestrzegania jego zaleceń. Przed przystąpieniem do jakiekolwiek czyszczenia lub konserwacji należy rozłączyć urządzenie z zasilania elektrycznego przy pomocy wyłącznika i / lub specjalnych urządzeń odcinających zasilanie. W przypadku awarii urządzenia i / lub nieprawidłowego jego działania należy go wyłączyć. Nie wolno próbować go naprawiać ani bezpośrednio w niego ingerować. Należy skontaktować się z profesjonalnie wyspecjalizowanym serwisantem. Jakakolwiek naprawa / wymiana części może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowane służby z zastosowaniem oryginalnych części. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia. Istotne jest prowadzenie okresowych przeglądów przez wyspecjalizowane służby, aby zagwarantować prawidłowe działanie tej jednostki. To urządzenie musi być użytkowane tylko w celu, w jakim go zaprojektowano. Używanie go w jakimkolwiek innym celu uznaje się za niewłaściwe i dlatego niebezpieczne. Po zdjęciu opakowania należy sprawdzić czy zawartość jest kompletna. Materiały uszczelniające powinny znajdować się wyłącznie poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowią potencjalne niebezpieczeństwo. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości nie powinno się użytkować urządzenia i należy skontaktować się z dostawcą. Zdjęcia i schematy przedstawione w niniejszej instrukcji są uproszczonym odwzorowaniem produktu. W tym uproszczonym odwzorowaniu występują drobne, nieistotne różnice. Ten symbol oznacza, że należy zwrócić "Uwagę" i jest usytuowany obok wszystkich ostrzeżeń związanych z BHP. Należy ściśle przestrzegać tych instrukcji, aby zapobiec niebezpieczeństwu i szkodzie wyrządzonej ludziom, zwierzętom i przedmiotom. Takie symbole zwracają uwagę na przypis lub ważne ostrzeżenie Oświadczenie zgodności Producent: FERROLI S.p.A. Adres: Via Ritonda 78/a San Bonifacio VR Włochy Oświadcza, że niniejsze urządzenie odpowiada następującym dyrektywom unijnym: Dyrektywa Urządzeń Gazowych 90/396 Dyrektywa Efektywności Energetycznej 92/42 Dyrektywa Urządzeń Niskonapięciowych 73/23 (wersja poprawiona: 93/68) Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336 (wersja poprawiona: 93/68) Prezes i prawowity przedstawiciel Cav. del Lavoro Dante Ferroli 2 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

3 1. Instrukcja obsługi Wstęp Panel sterowania Włączanie i wyłączanie Regulacje Instalacja Instrukcje ogólne Miejsce instalacji Połączenia hydrauliczne Połączenie gazowe Połączenia elektryczne Przewody spalinowe Podłączenie zrzutu skroplin Serwis i konserwacja Regulacje Uruchamianie Konserwacja Wykrywanie i usuwanie usterek Dane techniczne i właściwości Wymiary i połączenia Widok ogólny i główne elementy Układ hydrauliczny Tabela danych technicznych Wykresy Schemat połączeń kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

4 1. Instrukcja obsługi 1.1 Wstęp Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup kotła ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 montowanego na ścianie, który wyróżnia się nowoczesną konstrukcją firmy FERROLI, przełomowymi rozwiązaniami technicznymi, budową o wysokim stopniu niezawodności i jakości. Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje na temat bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Kocioł typu ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest wysoko wydajnym kotłem kondensacyjnym z palnikiem typu pre-mix o niskim poziomie emisji spalin, zamkniętym w szczelnej komorze, służący do podgrzewania wody, pracujący na bazie gazu ziemnego lub gazu LPG i wyposażony w układ regulacji mikroprocesorowej. Płaszcz kotła składa się z aluminiowego wymiennika ciepła z rurami żebrowanymi oraz ze stalowego palnika z układem wstępnego mieszania, wyposażonego w elektroniczny zapłon oraz w układ jonizacyjnej regulacji płomienia, model 125 jest generatorem ciepła, który może pracować w układzie pojedynczym lub kaskadowym. 1.2 Panel sterowania Klucz 1 = CWU przycisk zmniejszający ustawienie temperatury (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 2 = CWU - przycisk zwiększającym ustawienie temperatury (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 3 = Przycisk zmniejszający ustawienie temperatury układu grzewczego 4 = Przycisk zwiększający ustawienie temperatury układu grzania 5 = Wyświetlacz 6 = Przycisk wyboru trybu: Lato / Zima 7 = Wybór trybu ekonomicznego / komfortowego (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) i przycisk załączania/wyłączania urządzenia 8 = Przycisk zerowania 9 = Tryb pracy CWU (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 10 = Letni tryb pracy 11 = Wyświetlacz wielofunkcyjny Rys. 1 Panel sterowania 12 = Tryb Eco (ekonomiczny); (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) 13 = Tryb podgrzewania 14 = Przycisk załączania / wyłączania urządzenia 15 = Palnik załączony 16 = Wyświetla się po podłączeniu Zdalnego Regulatora Czasowego (opcja) 17 = Symbol informacji 18 = Symbol strzałki 20 = Usterka 21 = Pompa obiegowa załączona 22 = Wyświetla się po podłączeniu zewnętrznej sondy (opcja) 23 = Kocioł wyłączony 25 = Żądanie zresetowania komunikatu usterki 4 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

5 Wskazania podczas pracy urządzenia Podgrzewanie CO Żądanie podgrzewania (wygenerowane przez termostat pokojowy lub zdalny regulator czasowy bądź sygnał 0-10 VDC) zostaje wyświetlone aktywując pompę obiegową i wymiennik ciepła (pozycja 13 i 21 - rys. 1). Wyświetlacz (pozycja 11 - rys. 1) wskazuje rzeczywistą temperaturę dostarczanej wody grzewczej CO oraz parametry wody do podgrzewania systemu CWU ciepłej wody użytkowej (komunikat d w okresie stanu standby). Rys. 2 Obieg CWU ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem CWU). Żądanie podgrzewania zbiornika gorącej wody zostaje wyświetlone aktywując pompę obiegową i zawór (pozycja 9 i 21, rys. 1). Wyświetlacz (pozycja 11 - rys. 1) pokazuje rzeczywistą temperaturę z czujnika zainstalowanego na zbiorniku CWU oraz przedstawia stan gotowości pracy do grzania CO - komunikat d. Rys. 3 Wyłączenie zbiornika z gorącą wodą (tryb ekonomiczny) Podtrzymywanie / podnoszenie temperatury zbiornika z gorącą wodą może wyłączyć użytkownik. Po wyłączeniu gorąca woda użytkowa nie będzie podawana. Użytkownik dezaktywuje zbiornik z gorącą wodą (tryb ECO) naciskając przycisk (pozycja 7 - rys. 1). W trybie ECO wyświetlacz wyświetla symbol (pozycja 12 - rys. 1). Aby aktywować tryb COMFORT, należy nacisnąć przycisk jeszcze raz (pozycja 7 - rys. 1). 5 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

6 1.3 Włączanie i wyłączanie Zapalanie kotła Należy nacisnąć przycisk Włącz/ Wyłącz (pozycja - 14 rys. 1). Rys. 4 Zapalanie kotła Przez kolejne 120 sekund wyświetlacz wyświetla komunikat FH, który identyfikuje cykl odpowietrzania układu podgrzewania. Podczas pierwszych 10 sekund wyświetlacz również pokaże oprogramowanie karty (A = oprogramowanie karty wyświetlacza / B = oprogramowanie sterownika). Należy otworzyć zawór z gazem, który znajduje się z przodu kotła. Po zniknięciu komunikatu FH kocioł jest gotowy do pracy w trybie automatycznym w przypadku uruchomienia termostatu pokojowego. Wyłączanie kotła Należy przycisnąć i przytrzymać przycisk (pozycja 7 - rys. 1) przez 5 sekund. Rys. 5 Wyłączenie kotła Kiedy kocioł zostaje wyłączony, tablica elektroniczna nadal znajduje się pod napięciem. Działanie systemu ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) oraz system grzewczy CO zostało unieruchomione. Układ zapobiegania zamarzaniu pozostaje aktywny. 6 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

7 7 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

8 Aby ponownie zapalić kocioł należy przycisnąć i przytrzymać przycisk przez 5 sekund. (pozycja 7; rys. 1) jeszcze raz Rys. 6 Kocioł będzie bezpośrednio gotowy do pracy ilekroć gorąca woda użytkowa zostanie zaczerpnięta (z opcjonalnie zainstalowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) lub w przypadku uruchomienia termostatu pokojowego. Aby całkowicie rozłączyć zasilanie od urządzenia, należy nacisnąć przycisk pozycja 14; rys. 1. Układ zapobiegania zamarznięciu nie działa w przypadku, gdy zasilanie i/ lub gaz został odłączony od urządzenia. Aby uniknąć uszkodzenia poprzez zamarznięcie wskutek długich przestojów w pracy w okresie zimowym zaleca się odprowadzić całą wodę z kotła, z obiegu i układu CWU ciepłej wody użytkowej; lub zaleca się odprowadzić wodę z obiegu CWU i dodać odpowiednią substancję zapobiegającą zamarzaniu do układu podgrzewania, zgodnie z procedurą zapisaną w rozdziale Regulacje Przejście w tryb letni / zimowy Należy nacisnąć przycisk pozycja 6 - rys. 1 i przytrzymać przez 1 sekundę Rys. 7 Wyświetlacz aktywuje symbol oznaczający letni tryb pracy 10 - rys. 1. Funkcja podgrzewania została dezaktywowana, podczas gdy generowanie ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnym, zewnętrznym zbiornikiem wody gorącej) pozostaje aktywne. Układ zapobiegania zamarznięciu również pozostaje aktywny. Aby dezaktywować letni tryb pracy, należy nacisnąć przycisk przytrzymać go przez 1 sekundę. jeszcze raz (pozycja 6 - rys. 1) i 8 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

9 Regulacja temperatury podgrzewania Za pomocą przycisków do podgrzewania min. 20 C do maks. 90 C. (pozycja 3 i 4 - rys. 1) można regulować temperaturę w zakresie od Rys. 8 Regulacja temperatury CWU ciepłej wody użytkowej (z opcjonalnie zainstalowanym zbiornikiem wody gorącej) Za pomocą przycisków służących do ustawiania temperatury CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) można nią regulować w zakresie od min. 10 C do maks. 65 C. Rys. 9 Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego termostatu pokojowego) Należy ustawić wymaganą temperaturę w pomieszczeniach za pomocą termostatu pokojowego. Regulacja temperatury pokojowej (przy pomocy opcjonalnego regulatora czasowego zdalnie sterowanego) Za pomocą zdalnego regulatora czasowego można ustawić żądaną temperaturę w pokojach. Kocioł ustawi temperaturę układu grzewczego według żądanej temperatury pokojowej. W celu uzyskania szerszych informacji na temat zdalnie sterowanego regulatora czasowego prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi tego regulatora. Płynna zmiana temperatury Po zainstalowaniu opcjonalnej sondy zewnętrznej włącza się odpowiedni symbol (pozycja 22 - rys. 1) na wyświetlaczu panelu sterującego (pozycja 5 - rys. 1). Układ sterowania kotłem działa na podstawie Płynnej Zmiany Temperatury. W takim trybie pracy temperatura układu podgrzewania jest regulowana według warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz, aby zagwarantować wysoki poziom komfortu i oszczędność energii przez cały rok. A zatem, kiedy temperatura na zewnątrz podnosi się, temperatura podawana do układu spada według podanej krzywej kompensacyjnej. Przy pomocy układu regulacji Płynnej Zmiany Temperatury, temperaturę można ustawić przyciskami do ustawienia podgrzewania (pozycja 3 i 4 - rys. 1) tak, aby uzyskać maksymalną temperaturę zasilania układu. Zaleca się ustawienie jej maksymalnej wartości, aby regulacja układu mogła pracować w pełnym zakresie. Na etapie instalacji kocioł musi być wyregulowany przez wyspecjalizowane służby. Użytkownik może zawsze dokonać ewentualnej regulacji, aby podnieść poziom komfortu. 9 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

10 Krzywa kompensacyjna oraz przesunięcie krzywej Należy nacisnąć przycisk (pozycja 8 rys. 1) i przytrzymać go przez 5 sekund, aby wyświetlić rzeczywistą krzywą kompensacyjną (rys. 10), którą można modyfikować przyciskami ustawiania CWU ciepłej wody użytkowej (pozycja 1 i 2 - rys. 1). Należy dopasować krzywą od 1 do 10 według wykresu (rys. 12). Ustawiając krzywą na 0, układ regulacji płynnej zmiany temperatury zostaje dezaktywowany. Rys. 10 Krzywa kompensacyjna Naciskając przyciski wyboru podgrzewania (pozycja 3 i 4 rys.1) można wejść w panel równoległej zmiany przesunięcia krzywej (rys. 13), modyfikowanej za pomocą przycisków CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1). Rys. 11 Przesunięcie krzywej równoległej Naciskając przycisk (pozycja 8 - rys. 1) jeszcze raz i przytrzymując go przez 5 sekund można wyjść z trybu regulacji krzywej równoległej. 10 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

11 Jeżeli temperatura pokojowa jest niższa od wartości wymaganej, zaleca się zastosowanie wyższej krzywej przyporządkowanej i odwrotnie. Należy podnosić lub opuszczać temperaturę stopniowo o jeden stopień sprawdzając wynik tej operacji w pokoju. Rys. 12 Krzywe kompensacyjne PRZESUNIĘCIE= 20 PRZESUNIĘCIE= 40 Tabela 1 Rys. 13 Przykład zmiany równoległej krzywej kompensacyjnej Jeżeli Regulator Czasowy Zdalnie Sterowany (opcja) podłączono z kotłem, wówczas można przeprowadzić regulacje według podanej tabeli 1. Regulacja temperatury podgrzewania Regulacja temperatury CWU (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) Zmiana na letni / zimowy tryb pracy Wybór ekonomicznego / komfortowego trybu pracy (z opcjonalnie zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej) Płynna zmiana temperatury Regulację można przeprowadzić z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego i menu panelu sterującego kotłem. Regulację można przeprowadzić z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego i menu panelu sterującego kotłem. Letni tryb pracy traktowany jest priorytetowo w stosunku do ewentualnego żądania podgrzewania wysłanego przez Zdalnie Sterowany Regulator Czasowy. Po dezaktywacji CWU z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego kocioł wybiera ekonomiczny tryb pracy. W tym układzie przycisk (pozycja 7 - rys. 1) na panelu kotła zostaje dezaktywowany. Po aktywacji CWU z pozycji menu Zdalnie Sterowanego Regulatora Czasowego kocioł wybiera komfortowy tryb pracy. W tym układzie można wybrać jeden z dwóch trybów pracy za pomocą przycisku (pozycja 7 rys. 1). Zarówno Zdalny Regulator Czasowy jak i karta kotła dokonują regulacji Płynnej Zmiany Temperatury: jedno z dwojga, a więc karta kotła ma pierwszeństwo w regulacji Płynnej Zmiany Temperatury. 11 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

12 Regulacja ciśnienia w układzie wodnym Ciśnienie podczas napełniania przy zimnym układzie musi wynosić około 1.0 bar. Jeżeli ciśnienie w układzie spadnie poniżej wartości minimalnej, to karta koła uaktywni błąd F37 (rys. 14). Rys. 14 Usterka niskiego ciśnienia w układzie Po przywróceniu ciśnienia w układzie kocioł uruchomi 120 sekundowy cykl odpowietrzania, który zostanie pokazany na wyświetlaczu przez FH. 12 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

13 2. Instalacja 2.1 Instrukcje ogólne KOCIOŁ MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANE SŁUŻBY, ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W NININEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, PRZEPISAMI PAŃSTWOWYMI I LOKALNYMI ORAZ ZASADAMI WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WYKONANIA. Model ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest wysokiej wydajności generatorem ciepła zaprojektowanym w taki sposób, że albo może pracować samodzielnie, albo w układzie kaskadowym (zespołowym). Kiedy dwa generatory lub więcej typu ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 zabudowano w układzie kaskadowym przy użyciu oryginalnych zestawów marki FERROLI, przestrzegając zapisów niniejszej instrukcji, można je uznać jako jeden pojedynczy generator ciepła o całkowitej mocy równej sumie mocy wszystkich urządzeń połączonych w układ kaskadowy. Wszystkie wymagania aktualnych norm i przepisów mające zastosowanie w tym równorzędnym generatorze o całkowitej wydajności grzewczej muszą zostać spełnione. W szczególności miejsce instalacji, urządzenia zabezpieczające i instalacja wyciągowa muszą odpowiadać całkowitej wydajności grzewczej zespołu urządzeń. W istocie, każdy model ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 jest kompletnym i niezależnym generatorem ciepła, wyposażonym we własne urządzenia zabezpieczające. W przypadku powstania nadmiernej temperatury, braku wody lub braku obiegu wody w generatorze, urządzenia zabezpieczające wyłączają jednostkę lub zatrzymują, chroniąc ją przed niewłaściwym działaniem. Instrukcje instalacji podane w następnych paragrafach dotyczą jednostek pracujących samodzielnie oraz w układzie kaskadowym. 2.2 Miejsce instalacji Układ spalania został uszczelniony z uwagi na miejsce instalacji i dlatego urządzenie można zainstalować w każdym pomieszczeniu. Chociaż miejsce instalacji musi być dostatecznie przewietrzone, aby uchronić je przed powstaniem niebezpiecznych warunków nawet w przypadku drobnych nieszczelności gazu. Takie środki ostrożności są wymagane Dyrektywą Unii Europejskiej nr 90/396 dotyczącą wszystkich urządzeń opalanych gazem wraz z tak zwaną szczelnie zamknięta komorą. To urządzenie może również pracować przy powietrzu czerpanym z pomieszczenia, w którym znajduje się instalacja (typu B). W tym przypadku pomieszczenie musi być wyposażone w odpowiednią wentylację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dlatego miejsce instalacji musi być wolne od pyłu, materiałów lub przedmiotów palnych bądź gazów korozyjnych. To pomieszczenie musi być suche i nie może być podatne na zamarzanie. Kocioł zaprojektowano tak, aby można go zainstalować na ścianie. Dla generatora mocowanie ścienne musi być stabilne z zastosowaniem solidnych wsporników. Jeżeli jednostka została zabudowana w szafie lub zamontowana wzdłuż ściany, należy zachować wolne miejsce, aby można było zdjąć osłonę oraz przeprowadzić rutynowe prace konserwacyjne. 2.3 Połączenia hydrauliczne Wydajność podgrzewania jednostki musi zostać wcześniej ustalona obliczając wymagania cieplne budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja musi być wyposażona we wszystkie części niezbędne do właściwego i regularnego działania. A w szczególności wyposażona we wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające dla kompletnego generatora modułowego. Muszą być zabudowane na instalacji rurowej zasilającej obieg gorącej wody, tuż za ostatnim modułem w odległości 0.5 m, bez urządzeń odcinających zainstalowanych w układzie. Jednostkę nie wyposażono w zbiornik wyrównawczy, dlatego podłączenie musi wykonać instalator. Wylot zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do leja lub kolektora, aby zapobiec wylaniu wody na posadzkę w przypadku powstania nadciśnienia w obiegu grzewczym. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania zaworu spustoweg o istnieje niebezpieczeństwo zalania pomieszczenia wodą, a producent kotła nie będzie ponosił za to odpowiedzialności. Nie wolno używać rur układu wodnego do uziemienia urządzeń elektrycznych. Przed przystąpieniem do instalacji należy starannie umyć wszystkie przewody rurowe układu w celu usunięcia wszelkich pozostałości lub zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na poprawne działanie urządzenia. Konieczne jest również zainstalowanie w układzie rurowej instalacji zwrotnej, aby zabezpieczyć go przed przedostaniem się zanieczyszczeń lub szlamów zatykających lub uszkadzających generatory ciepła. Filtr MUSI być zainstalowany po wymianie generatorów w istniejących układach. Producent zastrzega sobie, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia generatora wskutek wadliwej instalacji bądź nieodpowiedniego zabudowania tego filtra. Należy wykonać prawidłowe podłączenie zgodnie ze schematem podanym w rozdziale 4.1 i symbolami wskazanymi na urządzeniu. 13 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

14 Właściwości wody w układzie W przypadku występowania wody twardszej niż 25 Fr (1 Fr = 10ppm CaCO 3), zaleca się stosowanie odpowiednio uzdatnionej wody, aby uniknąć ewentualnego tworzenia się kamienia w kotle. Uzdatnianie nie może w żadnym stopniu zmniejszyć twardości poniżej 15 Fr [stopni francuskich] (Rozporządzenie 236/88 dotyczące wykorzystania wody przeznaczonej do codziennego użytku). Uzdatnianie wody jest niezbędne w przypadku bardzo dużych instalacji bądź częstego uzupełniania w niej wody. W przypadku częściowego lub całkowitego opróżnienia instalacji, co jest konieczne w takich przypadkach, zaleca się ponowne napełnienie wodą uzdatnioną. System zapobiegający zamarzaniu, płyny zapobiegające zamarzaniu, dodatki i inhibitory Kocioł wyposażono w system zapobiegania zamarzaniu, który włącza kocioł w trybie podgrzewania, kiedy temperatura wody zasilającej instalację spada poniżej 6 C. Urządzenie nie zostanie uruchomione, jeżeli odcięto zasilanie urządzenia prądem i /lub gazem. W przypadku absolutnej konieczności zezwala się na stosowanie płynów zapobiegających zamarzanie, dodatków i inhibitorów, o ile producent tych płynów bądź dodatków gwarantuje, że nadają się do tego i nie uszkodzą wymiennika ciepła ani innych części i /lub materiałów urządzenia oraz instalacji. Zabrania się korzystać z zastępników płynu zapobiegającego zamarzaniu, dodatków lub inhibitorów, których ewidentnie nie wolno używać w instalacjach grzewczych oraz nie odpowiadają materiałom kotła i instalacji. Zestawy opcjonalne Następujące zestawy są dostępne na życzenie 1) Kod X0- ZESTAW POMPY Rys. 15 Zestawy opcjonalne Rys. 16 Pompa ciśnieniowa 14 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

15 2) kod X0- Zestaw 3-drożnego zaworu wewnętrzny 1"1/2 z zaworem zwrotnym i bezpieczeństwa Umożliwia odcięcie (przy pracach konserwacyjnych) zgodnie z wymaganiami ISPESL i można go stosować jako miejscowy zawór odcinający po podłączeniu kilku jednostek w całym zestawie. Trzecia droga musi być połączona z kolektorem zrzutowym do atmosfery. W ten sposób, przy zaworze w położeniu otwartym", wymiennik kotła jest połączony z kolektorem zasilającym; zaś w położeniu zamkniętym, trzecią drogą, wymiennik łączy się z kolektorem zrzutowym do atmosfery. Dlatego taki zawór działa jako zawór spustowy kotła. 3) kod X0- ZESTAW ZAWORU - wewnętrzny /zewnętrzny 1"1/2 W połączeniu z ww. 3-drożnym zaworem umożliwia odcięcie (przy pracach konserwacyjnych) zgodnie z wymaganiami ISPESL i można go stosować jako miejscowy zawór odcinający przy podłączeniu kilku jednostek w całym zestawie. 2.4 Połączenie gazowe Przed podłączeniem należy się upewnić czy urządzenie przewidziano do pracy z tego typu dostępnym paliwem oraz należy starannie wyczyścić wszystkie rury instalacji gazowej, aby usunąć wszelkie pozostałości, które mogłyby mieć wpływ na pracę kotła. Gaz musi zostać podłączony z odpowiednim złączem (patrz. Rozdz. 2.3 Połączenia hydrauliczne"), zgodnie z obowiązującymi normami, za pomocą sztywnej rury metalowej albo węża rurowego ze stali nierdzewnej, instalując zawór gazowy między instalacją a kotłem. Trzeba się upewnić czy wszystkie połączenia gazowe są szczelne. Wydajność gazomierza musi odpowiadać równoczesnemu poborowi wszystkich urządzeń podłączonych do niego. Średnica rury gazowej wychodzącej z kotła nie określa średnicy rury między urządzeniem a przyrządem pomiarowym; musi być dobrana na podstawie jej długości i straty ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi normami. Nie wolno stosować rur gazowych do uziemienia urządzeń elektrycznych. W przypadku podłączenia do układu kaskadowego należy się upewnić czy zainstalowano zawór odcinający paliwo na zewnątrz z uwagi na moduły. 2.5 Połączenia elektryczne Podłączenie do sieci elektrycznej Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia można zagwarantować wyłącznie w przypadku, gdy zostanie prawidłowo podłączone z układem uziemiającym zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Ponadto układ uziemiający będzie działał sprawnie i właściwie, jeżeli będą go przeglądać profesjonalnie wyspecjalizowane służby. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym uziemieniem instalacji. Należy również się upewnić czy układ elektryczny odpowiada maksymalnej mocy, którą pobiera to urządzenie, wyszczególnionej na tabliczce znamionowej kotła. Kocioł jest wstępnie okablowany i wyposażony w kabel i wtyczkę typu Y do podłączenia z linią elektryczną. Połączenia z siecią muszą być wykonane za pomocą stałego łącza i wyposażone w wyłącznik dwubiegunowy, którego styki rozwierają się na co najmniej 3 mm, wstawiając maksymalnie 3A bezpieczniki pomiędzy kotłem a linią elektryczną. Ważne jest, aby przestrzegać biegunowości (LINE: przewód brązowy / PRZEWÓD ZEROWY: przewód niebieski / UZIEMIENIE: przewód żółto zielony) podczas podłączania z linią elektryczną. W trakcie instalacji lub wymiany kabla zasilającego przewód uziemiający należy zostawić dłuższy o 2 cm niż pozostałe. Użytkownikowi nigdy nie wolno wymieniać kabla zasilającego urządzenie. W przypadku uszkodzenia kabla należy wyłączyć urządzenie i dokonać jego wymiany wyłącznie przez uprawnione do tego służby. Podczas wymiany kabla należy zastosować jedynie kabel typu HAR H05 VV-F 3x0,75 mm2 o maksymalnej średnicy zewnętrznej 8 mm. Termostat pokojowy (opcja) UWAGA: Termostat pokojowy musi posiadać czyste styki. PODŁĄCZENIE LINII 230 V Z ZACISKAMI TERMOSTATU POKOJOWEGO USZKODZI KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NIEODWRACALNIE. Przy podłączaniu zdalnego regulatora czasowego lub wyłącznika regulatora czasowego nie wolno ich zasilać ze styków wyłącznika. Muszą być zasilane bezpośrednio z sieci zasilającej albo z baterii / akumulatorów, w zależności od rodzaju urządzenia. 15 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

16 Sonda zewnętrzna (opcja) Należy podłączyć sondę do właściwych zacisków. W przypadku kotła, maksymalna dopuszczalna długość kabla elektrycznego łączącego zewnętrzną sondę wynosi 50 m. Można zastosować tu zwykły kabel 2-żyłowy. Sondę zewnętrzną powinno się instalować na ścianie północnej, północno-zachodniej lub na ścianie przylegającej największą powierzchnią do pokoju gościnnego. Sondy nigdy nie wolno wystawiać na działanie porannego słońca, bezpośrednio padającego światła słonecznego na tyle, na ile to możliwe; w razie konieczności sondę należy zabezpieczyć. W każdym razie sondy nie wolno instalować blisko okien, drzwi, otworów wentylacyjnych, kanałów spalinowych lub źródeł ciepła, które mogłyby mieć wpływ na odczyt. Rys. 17 Niezalecane pozycjonowanie sondy zewnętrznej Dojście do elektrycznego zespołu listew zaciskowych Aby dostać się do zespołu listew zaciskowych (A - rys. 18) należy koniecznie zdjąć przedni panel (zob. rys. 26), wykręcić śrubę ustalającą B i obrócić tablicę połączeń jak pokazano na rysunku 18. Układ zacisków dla różnych połączeń również podano na schemacie instalacyjnym na rysunku 32. Rys. 18 Dojście do zespołu list zaciskowych 16 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

17 2.6 Przewody spalinowe Ta jednostka to urządzenie typu C ze szczelną komorą i wymuszonym ciągiem; wlot powietrza i wylot spalin muszą być połączone z jednym z układów wyciągowych / wlotowych przedstawionych poniżej. Urządzenie zostało zatwierdzone do pracy z wszystkimi konfiguracjami kanałów spalinowych Cxy i Bxy, które podano na tabliczce znamionowej (niektóre konfiguracje podano przykładowo w tym rozdziale). Jednak niektóre konfiguracje mogą być kategorycznie ograniczane bądź niedopuszczane przepisami lokalnymi, normami lub regulacjami prawnymi. Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić i starannie prześledzić stosowne przepisy, jak również zgodność z zapisami dotyczącymi położenia ściany i / lub dachu oraz minimalnych odległości od okien, ścian, otworów wentylacyjnych, itd. Takie urządzenie typu C musi być zabudowane z wykorzystaniem przewodów wlotowych i wyciągowych dostarczonych przez producenta zgodnie z normą UNI-CIG 7129/92. Niewłaściwe ich wykorzystanie narusza każdą gwarancję i zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. W przypadki przewodów spalinowych dłuższych niż 1 m, podczas instalacji należy wziąć pod uwagę naturalną rozszerzalność materiałów w trakcie pracy kotła. Aby zapobiec deformacjom powinno się zostawić około 2 4 mm odległości przewidzianej na wystąpienie rozszerzalności, a przypadające na każdy metr rury. Rys. 19 Rozszerzalność 17 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

18 Podłączenie koncentrycznych przewodów rurowych (rura w rurze) Rys. 22 Przykłady podłączenia koncentrycznych przewodów rurowych ( = Powietrze / = Spaliny) Przy połączeniach koncentrycznych podłącz urządzenie za pomocą poniższego osprzętu początkowego. Wymiary otworów ściennych podano w punkcie 4.1. Wszelkie poziome odcinki odciągu spalin muszą być lekko nachylone w stronę kotła, aby uniknąć możliwego przepływu wstecznego kondensatu w kierunku na zewnątrz i skraplania. Rys. 21 Osprzęt początkowy przewodów koncentrycznych X0 Przed dalszymi czynnościami montażowymi sprawdź w tabeli 2 czy maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona, pamiętając, że każdy łuk koncentryczny powoduje zmniejszenie wartości podanej w tabeli. Na przykład, przewód Ø 80/125 z zabudowanym łukiem metr długości poziomej posiada całkowitą długość równoważną 1,5 metra. Tabela 2 Maksymalna długość przewodów koncentrycznych ENERGY TOP W 70 - W 80 ENERGY TOP W 125 Przewód koncentryczny 80/125 Przewód koncentryczny 80/125 Maks. dopuszczalna długość 4 m 2 m Współczynnik redukcji łuk 90 0,5 m 0,5 m Współczynnik redukcji łuk 45 0,25 m 0,25 m 18 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

19 Podłączenie oddzielnych przewodów rurowych Rys. 22 Przykłady podłączenia oddzielnych przewodów rurowych ( = Powietrze / = Spaliny) Oddzielne przewody o Ø 80 można bezpośrednio podłączyć do urządzenia. Przed przystąpieniem do instalacji należy się upewnić, czy maksymalna dopuszczalna długość nie została przekroczona za pomocą prostej kalkulacji: 1. Ustalić całkowity układ instalacji oddzielnych kanałów spalinowych wraz z elementami wyposażenia i przyłączy wylotowych. 2. Sięgnąć do tabeli 4 i określić straty w mrów (metrach równoważnych) każdego elementu według położenia instalacji. 3. Sprawdzić czy suma całkowita strat jest mniejsza lub równa maksymalnej, dopuszczalnej długości podanej w tabeli 3. Tabela. 3 Maksymalna długość oddzielnych przewodów kominowych Oddzielne przewody kominowe ENERGY TOP W 70 - W 80 ENERGY TOP W 125 Maksymalna dopuszczalna długość 20 m rów 10 m rów Tabela 4 Elementy wyposażenia Straty w m rów Wlot powietrza Wyciąg Pionowy Poziomy Ø 80 Rura 1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0 Łuk 45 M/F 1KWMA65W 1,2 1,8 90 M/F 1KWMA01W 1,5 2,0 Odcinek rury z punktem kontrolnym 1KWMA70W 0,3 0,3 Przyłącze powietrze, ściana 1KWMA85A 2,0 - spaliny, ściana wiatroszczelna 1KWMA86A - 5,0 19 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

20 2.7 Podłączenie zrzutu skroplin Kocioł został wyposażony w syfon do spustu skroplin. W trakcie montażu należy przestrzegać następujących instrukcji. 1. Zamontować wspornik A do podstawy kotła. 2. Podłączyć wstępnie wygiętą czarną rurę B ze spustem skroplin S u podstawy kotła, unieruchamiając ją opaską. 3. Zdjąć nakrętkę wieńcową z syfonu C i wstawić wstępnie wygiętą czarną rurę B w otwór upewniając się czy uszczelka D została założona. 4. Zakręcić nakrętkę wieńcową na syfon, wstawić go na wspornik i usztywnić specjalnym zaciskiem E. 5. Połączyć wąż F" ze syfonu do instalacji spustu skroplin. Rys. 23 Połączenie spustu skroplin 20 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

21 3. Serwis i konserwacja Wszelkie regulacje, zmiana rodzaju gazu, uruchamianie i prace utrzymaniowe opisane poniżej muszą być prowadzone wyłącznie przez Wykwalifikowane Służby (spełniając profesjonalne wymagania techniczne objęte obowiązującymi przepisami) takie jak Lokalny Serwis Techniczny Posprzedażny. FERROLI odrzuci jakąkolwiek reklamację z tytułu uszkodzenia urządzenia i/ lub poniesionych obrażeń spowodowanych ingerencją niewykwalifikowanych i nieupoważnionych osób, które manipulowały przy urządzeniu. 3.1 Regulacje Zmiana rodzaju gazu Urządzenie może pracować na bazie gazu ziemnego lub gazu LPG i zostało fabrycznie ustawione do korzystania z jednego z tych dwóch rodzajów gazu tak jak dokładnie to przedstawiono na opakowaniu i na tabliczce znamionowej. W przypadku korzystania z innego gazu niż zostało to przewidziane, wymagane jest zastosowanie zestawu do wykonywania zmiany postępując według następującej procedury: 1. Ściągnąć osłonę. 2. Poluzować nakrętkę mocującą zawór gazowy A". 3. Odkręcić trzy śruby mocujące B i wyciągnąć zawór gazowy C. 4. Wymienić dyszę gazową D, pozycjonując ją wewnątrz uszczelki E, dołączonej do zestawu wymiennego. Ponownie zamontować części i sprawdzić szczelność. 5. Zmodyfikować parametry dla konkretnego rodzaju gazu: ustawić kocioł w stan gotowości nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie przytrzymać przez 10 sekund: na wyświetlaczu wyświetli się parametr P01 migocząc. nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie ustawić parametr 00 (w przypadku gazu ziemnego) lub 01 (w przypadku gazu LPG). nacisnąć przyciski CWU (pozycja 1 i 2 - rys. 1) i jednocześnie przytrzymać przez 10 sekund. kocioł wróci do stanu gotowości do pracy. 6. Nałożyć etykietę dołączoną do zestawu wykonywania zmiany gazu obok tabliczki znamionowej. 7. Za pomocą analizatora spalania podłączonego do wylotu spalin z kotła należy upewnić się czy spaliny zawierają CO 2 podczas pracy kotła przy maksymalnej i minimalnej wydajności i czy spełniają podane dane techniczne zamieszczone w tabeli dla odpowiedniego rodzaju gazu. 1 Model ENERGY TOP W 70 - W 80 2 Model ENERGY TOP W 125 Rys. 24 Zmiana rodzaju gazu 21 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

22 Uruchamianie trybu TESTOWANIA Należy nacisnąć przyciski podgrzewania (pozycja 3 i 4 - rys.1) jednocześnie przytrzymując je przez 5 sekund, aby uruchomić tryb TESTOWANIA. Kocioł zapala się przy maksymalnym ustawieniu mocy podgrzewania jak to opisano w następnym rozdziale. Symbol podgrzewania (pozycja 13 - rys. 1) i symbol CWU (pozycja 9 - rys. 1) będzie migotać na wyświetlaczu; wyświetli się również moc podgrzewania. Rys. 25 Tryb TESTOWANIA (moc podgrzewania = 100%) Aby dezaktywować tryb pracy TESTOWEJ, należy powtórzyć sekwencję zastosowaną podczas uruchamiania. W każdym razie tryb TESTOWEJ pracy zostanie dezaktywowany po 15 minutach. Regulacja mocy podgrzewania Aby wyregulować moc podgrzewania, należy włączyć kocioł w trybie TESTOWANIA (zob. Rozdz. 3.1). Nacisnąć przyciski podgrzewania (pozycja 3 i 4 rys. 1), aby podnieść lub obniżyć moc (min. = 00 - maks. = 100). Nacisnąć przycisk (pozycja 8 - rys. 1) w ciągu 5 sekund; maks. Moc zostanie zachowana na poziomie już ustawionym. Aby wyjść z trybu TESTOWANIA (zob. Rozdz. 3.1). 3.2 Uruchamianie Należy przeprowadzić przegląd przy pierwszym zapaleniu i po wykonaniu wszystkich prac konserwacyjnych, które obejmują odłączenie od instalacji czy obsługę urządzeń zabezpieczających lub części kotła: Przed zapaleniem kotła Otworzyć każdy zawór dwupołożeniowy znajdujący się między kotłem a instalacjami. Sprawdzić szczelność instalacji gazowej, postępując ostrożnie i stosując metodę wody z mydłem w celu wykrycia jakiejkolwiek nieszczelności na połączeniach. Sprawdzić czy dokonano prawidłowego napełnienia zbiornika wyrównawczego (Patrz. Rozdz. 4.4). Napełnić instalację wodną i upewnić się czy całkowicie odpowietrzono kocioł i instalację otwierając zawór odpowietrzający znajdujący się na kotle i każdy zawór odpowietrzający na instalacji. Napełnić syfon usuwający skropliny i sprawdzić prawidłowość połączeń instalacji usuwającej skropliny. Upewnić się czy nie występują nieszczelności w instalacji, układach CWU, połączeniach lub w kotle. Sprawdzić poprawność podłączeń instalacji elektrycznej i sprawność instalacji uziemiającej. Upewnić się czy zawór ciśnienia gazowego do podgrzewania jest taki, jaki powinien być. Upewnić się czy nie ma cieczy lub materiałów palnych w bezpośrednim otoczeniu kotła. 22 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

23 Przeglądy prowadzone podczas pracy Włączyć urządzenie tak jak opisano w Rozdz Upewnić się czy układ paliwowy i instalacje wodne są szczelne. Sprawdzić sprawność kanału spalinowego i kanałów wyciągowych podczas pracy kotła. Sprawdzić właściwy stan szczelności oraz funkcjonalność instalacji usuwania skroplin i syfonu. Upewnić się czy woda krąży prawidłowo między kotłem a instalacjami. Upewnić się czy zawór gazowy pracuje poprawnie w fazie wytwarzania wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Sprawdzić poprawność zapalania kotła wykonując szereg prób włączania i wyłączania za pomocą termostatu pokojowego lub zdalnego sterownika. Przy wykorzystaniu analizatora spalania, który jest połączony z wylotem spalin kotła należy upewnić się czy spaliny zawierają CO 2 podczas pracy kotła przy maksymalnej i minimalnej wydajności i czy spełniają dane techniczne zamieszczone w tabeli dla odpowiedniego rodzaju gazu. Upewnić się czy zużycie paliwa wskazywane przez przyrząd pomiarowy odpowiada danym technicznym przedstawionym w tabeli w rozdziale 4.4. Sprawdzić prawidłowe zaprogramowanie parametrów i przeprowadzić niezbędną modyfikację (krzywej kompensacyjnej, mocy, temperatur, itd.). 3.3 Konserwacja Przeglądy okresowe Aby urządzenie pracowało prawidłowo przez długi okres czasu konieczne jest, aby wykwalifikowane służby prowadziły coroczne przeglądy, w które wchodzą następujące próby: Regulatory i urządzenia zabezpieczające (zawór gazowy, przepływomierz, termostaty, itd.) muszą działać prawidłowo. Układ wyciągowy musi być w pełni sprawny. Komora hermetyczna musi być szczelna. Końcówka przewodu spalinowego i kanałów musi być pozbawiona zatorów i nieszczelności. Instalacja usuwania skroplin musi być sprawna i wolna od wszelkich nieszczelności lub zatorów. Palnik i wymiennik muszą pozostać czyste i pozbawione kamienia kotłowego. Podczas czyszczenia nie wolno stosować środków chemicznych lub szczotek drucianych. Elektroda musi być pozbawiona kamienia i właściwie wypozycjonowana. Instalacja gazowa i wodna musi być hermetyczna. Ciśnienie wody w obiegu wody zimnej musi wynosić około 1 bar; w przeciwnym razie, należy taką wartość przywrócić. Pompa obiegowa nie może być zablokowana. Zbiornik wyrównawczy musi być napełniony. Przepływ i ciśnienie gazu musi odpowiadać wartościom podanym w odpowiednich tabelach. Blachy osłonowe kotła, panel oraz części estetyczne można czyścić miękką, wilgotną ścierką, ewentualnie namoczoną wodą mydlaną. Nie wolno używać jakichkolwiek szorstkich detergentów i rozpuszczalników. 23 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

24 Zdejmowanie osłony Aby zdjąć osłonę kotła należy: (rys. 26): 1. Odkręcić śruby (A) 2. Otworzyć, odchylając osłonę (B) 3. Podnieść i zdjąć osłonę (B) Rys. 26 Zdejmowanie osłony Analiza przez spalanie Spalanie można przeanalizować przy pomocy punktu poboru powietrza (pozycja 2) oraz punktu poboru spalin (pozycja 1) jak pokazano na rys. 27. Aby przeprowadzić próbę: 1. Udostępnić punkty poboru powietrza i spalin 2. Wprowadzić próbniki 3. Nacisnąć przyciski "+" i "-" i przytrzymać przez 5 sekund, aby aktywować tryb TESTU 4. Poczekać 10 minut, aż praca kotła ustabilizuje się 5. Wziąć pomiar Dla gazu ziemnego odczyt CO2 musi wynosić między 8,7 a 9 %. Dla gazu LPG odczyt CO2 musi wynosić między 9,5 a 10 %. Analizy przeprowadzone przy nieustabilizowanej pracy kotła mogą wywołać błędy pomiaru Rys. 27 Analiza przez spalanie 24 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

25 3.4 Wykrywanie i usuwanie usterek Diagnostyka Kocioł wyposażono w wysoko zaawansowany system samoczynnej diagnostyki. W przypadku wystąpienia błędu pracy kotła, wyświetlacz będzie migotał wraz z symbolem błędu (pozycja 20 - rys. 1) pokazując kod błędu. Istnieją błędy, które powodują stałe zatrzymania pracy kotła (oznaczone literą A ): aby przywrócić tryb pracy należy nacisnąć przycisk RESET (pozycja 8 - rys. 1) i przytrzymać przez 1 sekundę lub użyć przycisku RESET na opcjonalnym zdalnie sterowanym regulatorze czasu, o ile został zainstalowany; Jeżeli kocioł nie zostanie uruchomiony, koniecznie należy wpierw wykasować błąd. Pozostałe błędy (oznaczone literą F ) powodują tymczasowe zatrzymanie pracy, które są automatycznie zerowane, kiedy tylko wartość zostanie przywrócona w normalnym zakresie pracy kotła. Tabela. 5 Wykaz błędów Kod błędu Usterka Możliwa przyczyna Sugestia A01 A02 A03 A04 A05 A06 F07 F10 F11 F12 Nie można zapalić palnika Płomień wysyła sygnał przy wyłączonym palniku Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury Uruchomienie urządzenia zabezpieczającego kanał wyciągowy Uruchomienie zabezpieczenia wentylatora Brak płomienia po zapalaniu (6 razy w ciągu 4 min.) Wysoka temperatura spalin Usterka 1 czujnika na zasilaniu Usterka czujnika na powrocie Usterka czujnika CWU Brak gazu Usterka zapłonu / wykrycia elektrody Wadliwy zawór gazowy Niedostateczne ciśnienie zasilania gazem Zapchany syfon Usterka elektrody Usterka karty Uszkodzony czujnik podgrzewania Brak obiegu wody w instalacji Obecność powietrza w instalacji Usterka F07 wygenerowany 3 razy przez ostatnie 24 godziny Usterka F15 generowany przez 1 godzinę (sukcesywnie) Usterka elektrody jonizującej Niestabilna praca płomienia Usterka przesunięcia zaworu gazowego Zapchane kanały spalinowe/ powietrzne Zapchany syfon Kanał spalinowy częściowo zapchany lub niewydolny Położenie czujnika spalin Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Sprawdzić regularny przepływ gazu i czy przewody rurowe zostały odpowietrzone Sprawdzić przewody elektrody i czy została prawidłowo wypozycjonowana i czy jest wolna od osadów. Sprawdzić zawór gazowy i wymienić go, jeżeli to konieczne Sprawdzić ciśnienie zasilania gazem Sprawdzić syfon i wyczyścić go, jeżeli to konieczne Sprawdzić przewody elektrody jonizacyjnej Sprawdzić kartę Sprawdzić prawidłowe położenie i działanie czujnika podgrzewania Sprawdzić pompę obiegową Odpowietrzyć instalację Zob. błąd F07 Zob. błąd F15 Sprawdzić położenie elektrody jonizującej i w razie konieczności wymienić Sprawdzić palnik Sprawdzić regulację przesunięcia przy minimalnej mocy Usunąć zatory z kanału spalinowego, wyciągu i kanałów wlotowych powietrza oraz przyłączy Sprawdzić syfon i w razie konieczności wyczyścić Sprawdzić sprawność kanału wylotowego, kanałów wyciągowych i przyłącza zewnętrznego Sprawdzić prawidłowe położenie i działanie czujnika spalin Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik 25 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

26 Kod błędu Usterka Możliwa przyczyna Sugestia F13 Usterka czujnika spalin Uszkodzony czujnik Zwarte przewody Rozłączone przewody Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik F14 Uszkodzony czujnik Usterka 2 czujnika na Zwarte przewody zasilaniu Rozłączone przewody Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik Brak zasilania 230V Sprawdź 3-birgunowe złącze przewodów F15 Usterka wentylatora Przerwany sygnał prędkości kątowej Sprawdź 5-birgunowe złącze przewodów Uszkodzony wentylator Sprawdź wentylator F34 Napięcie zasilania poniżej Problem z zasilaniem sieci Sprawdź instalację elektryczną 170V elektrycznej F35 Nieregularna częstotliwość Problem z zasilaniem sieci Sprawdź instalację elektryczną sieci zasilającej elektrycznej F37 Zbyt niskie ciśnienie Napełnić instalację Nieprawidłowe ciśnienie w Wyłącznik ciśnienia wody Sprawdź czujnik instalacji wodnej niepodłączony lub uszkodzony Uszkodzona sonda lub zwarte Sprawdzić przewody lub wymienić czujnik przewody F39 Usterka sondy zewnętrznej Sonda rozłączona po aktywacji zmiany Ponownie podłączyć sondę zewnętrzną lub temperatury dezaktywować zmianę temperatury A41 Pozycjonowanie czujnika Czujnik na zasilaniu odłączony od rury Sprawdź prawidłowe położenie I działanie czujnika grzewczego F42 Usterka czujnika Uszkodzony czujnik Wymienić czujnik podgrzewania Brak łączności między Sterownik niepodłączony Podłączyć sterownik do zaworu gazowego A62 elektronicznym sterownikiem a zaworem gazowym Uszkodzony zawór Zmienić zawór 26 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

27 4. Dane techniczne i właściwości 4.1 Wymiary i połączenia Rys. 28 Wymiary i połączenia A ENERGY TOP W 70 - W ENERGY TOP W = Zasilanie instalacji podgrzewania 3 = Wlot gazu 5 = Powrót instalacji podgrzewania 27 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

28 4.2 Widok ogólny i główne elementy Rys. 29 WIDOK OGÓLNY A Model ENERGY TOP W 70 - W 80 B Model ENERGY TOP W Wentylator 29 Kolektor wylotowy spalin 36 Automatyczne odpowietrzanie 44 Zawór gazowy 82 Elektroda wykrywająca 114 Wyłącznik ciśnienia wody 186 Czujnik zainstalowany na powrocie 188 Elektroda zapłonowa 191 Czujnik temperatury spalin 196 Korytko pod skropliny 215 Złączka zwężkowa wlotu powietrza 220 Karta zapłonowa 278 Podwójny czujnik (zabezpieczenie + podgrzewanie) 28 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

29 4.3 Układ hydrauliczny Rys. 30 Układ hydrauliczny 7 Wlot gazu 82 Elektroda wykrywająca 10 Zasilanie instalacji 114 Wyłącznik ciśnienia wody 11 Powrót instalacji 154 Rura wylotowa skroplin 16 Wentylator 186 Czujnik zainstalowany na powrocie 22 Główny palnik 188 Elektroda zapłonowa 29 Kolektor wylotowy spalin 193 Syfon 36 Automatyczny układ odpowietrzający 196 Korytko pod skropliny 44 Zawór gazowy 278 Podwójny czujnik (zabezpieczenie + podgrzewanie) 29 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

30 4.4 Tabela danych technicznych Kolumna po prawej stronie przedstawia skróty zastosowane na tabliczce znamionowej. Dane Jednostka Wartość Wartość Wartość Model ENERGY TOP W 70 ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125 Maks. wydajność cieplna kw 65, (Q) Min. wydajność cieplna kw (Q) Maks. wydajność cieplna podczas grzania (80/60 C) kw 64,6 73,5 113,7 (P) Min. wydajność cieplna podczas grzania (80/60 C) kw 16,7 16,7 24,6 (P) Maks. wydajność cieplna podczas grzania (50/30 C) kw 69,9 79,5 123 (P) Min. wydajność cieplna podczas grzania (50/30 C) kw 18,3 18,3 26,9 (P) Sprawność maks. mocy (80/60 C) % Sprawność min. mocy (80/60 C) % 98,5 98,5 98,5 Sprawność maks. mocy (50/30 C) % Sprawność min. mocy (50/30 C) % 107,5 107,5 107,5 Sprawność 30% % Membrana gazowa (G20) Ø 8,50 8,50 9,4 Ciśnienie zasilania gazem G20 mbar Maks. Zawartość CO2 (G20) % Min. Zawartość CO2 (G20) % 8,5 8,5 8,5 Maks. zasilanie gazem G20 m3/h 6,97 7,94 12,38 Min. zasilanie gazem G20 m3/h 1,8 1,8 2,65 Membrana gazowa (G31) Ø 5,8 5,8 7,0 Ciśnienie zasilania gazem G31 mbar Maks. Zawartość CO2 (G31) % Min. Zawartość CO2 (G31) % 9,2 9,2 9,2 Maks. zasilanie gazem G31 kg/h 5,16 5,87 9,08 Min. zasilanie gazem G31 kg/h 1,33 1,33 1,96 Dyrektywa klasy sprawności 92/42 EEC - Klasa emisji NOx (NOx) Maks. temperatura spalin (80 C - 60 C) C Min. temperatura spalin (80 C - 60 C) C Maks. temperatura spalin (50 C - 30 C) C Min. temperatura spalin (50 C - 30 C) C Maks. Przepływ spalin kg/h 127,5 127,5 197 Min. Przepływ spalin kg/h 31,4 31,4 44,7 Maks. ciśnienie robocze podczas podgrzewania Bar (PMS) Min. ciśnienie robocze podczas podgrzewania Bar 0,8 0,8 0,8 Maks. Temperatura podgrzewania C (tmax) Pojemność wody podgrzewanej Litry Wartość znamionowa zabezpieczenia IP X5D X5D X5D Napięcie zasilania V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz Absorpcja elektryczna W Waga na pusto Kg Typ urządzenia C13 - C23 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23 - B33 PIN CE 0461BS **** ***** ***** 30 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

31 4.5 Wykresy Straty ciśnienia Rys. 31 Wykresy strat na ciśnieniu A Straty ciśnienia w kotle 1 Wykres dla modelu ENERGY TOP W 70 - W 80 2 Wykres dla modelu ENERGY TOP W kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

32 4.6 Schemat połączeń Rys. 32 Schemat połączeń 16 Wentylator 138 Sonda zewnętrzna (nie wchodzi w skład dostawy) 32 Pompa obiegowa do podgrzewania (nie wchodzi w skład 139 Zdalny regulator czasowy (nie wchodzi w skład dostawy) dostawy) 42 Czujnik temperatury CWU (nie wchodzi w skład dostawy) 186 Czujnik powrotu 44 Zawór gazowy 191 Czujnik temperatury spalin 72 Termostat pokojowy (nie wchodzi w skład dostawy) 278 Podwójny czujnik (dla zabezpieczenia + podgrzewania) 81 Elektroda zapłonowa 298 Czujnik temperatury w układzie kaskadowym (nie wchodzi w skład dostawy) 82 Elektroda wykrywająca 299 Napięcie podane na wejściu 0-10 Vdc 95 Zawór rozdzielczy (nie wchodzi w skład dostawy) 300 Styk załączenia palnika (styk beznapięciowy) 98 Wyłącznik 301 Usterka styku (styk beznapięciowy) 114 Wyłącznik ciśnienia wody 302 Zdalnie sterowany sygnał wejściowy wyzerowania (230 Volt) 32 kod. 3540I161 12/2008 (Rew. 00) EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

33 /0 9 Firma FERROLI POLAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej instrukcji, jeżeli spowodowane są przez błędy w druku lub przepisaniu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w naszych wyrobach zmian, które uznamy za niezbędne lub użyteczne, które nie naruszają podstawowych charakterystyk. FERROLI POLAND Sp. z o.o. Ul. Gwarków Żory tel/fax: 032/ , EnergyTop_dtr_674_PL_3540I161/2009

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo