TCE 4430 / TCE Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine"

Transkrypt

1 TCE 4430 / TCE 4435 de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine en Original instructions Tire changer fr Notice originale Machine à monter les pneus es Manual original Máquina para montaje de neumáticos it Istruzioni originali Smontagomme sv Bruksanvisning i original Däckmonteringsmaskin nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Bandenmonteermachine pt Manual original Máquina de montagem de pneus pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Zmieniacz opon cs Původní návod k používání Stroj pro montáž a demontáž pneumatik tr Orijinal işletme talimatı Lastik sökme ve takma makinesi ru Инструкции по эксплуатации Шиномонтажный станок zh

2 pl 212 TCE 4430 / TCE 4435 Spis treści 1. Stosowane symbole W dokumentacji Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Kompatybilność elektromagnetyczna Opis produktu Przeznaczenie Requirements Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis TCE 4430 / TCE Opis działania Operacje rozruchowe Rozpakowywanie urządzenia Instalacja Pozycjonowanie masztu pionowego Przyłącze sprężonego powietrza Przyłącze elektryczne Kontrola kierunku obrotów Założyć plastikową protezionio Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Ochraniacz łopatki odciskającej Plastikowy zestaw na narzędzia Konserwacja Zalecane środki smarne Czyszczenie i konserwacja Interwały czyszczenia Interwały konserwacyjne Kontrola oleju przekładniowego Usuwanie kondensatu Uzupełnianie oleju w olejarce mgłowej Ustawianie przepływu oleju smarnego Części zamienne i eksploatacyjne Wyłączanie z eksploatacji Zmiana lokalizacji Tymczasowe wyłączanie z eksploatacji Utylizacja Dane techniczne TCE 4430 / TCE Temperatury i zakres roboczy Zakres roboczy Opony samochodów osobowych Opony motocyklowe Wymiary i masa Słownik pojęć Obsługa Demontaż opony Przygotowania do demontażu Demontaż Montaż opony Montaż Napełnianie (pompowanie) Pompowanie opon z węża Zakłócenia samodzielne usuwanie drobnych zakłóceń 231

3 Stosowane symbole TCE 4430 / TCE pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło ostrzegawczy niebezpieczeństwa Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. 1.2 Na produkcie! Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. Tabliczka znamionowa Model maszyny, 10-cyfrowy kod ID; napięcie sieciowe (V), częstotliwość sieciowa (Hz), moc (kw); natężenie prądu (A), maks. ciśnienie przyłączeniowe (kpa), klasa ochronności (IP); rok produkcji; znak CE; 14-cyfrowy kod i model maszyny; kod kreskowy. Napięcie zasilania Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nie przestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy. Zastosować się do wartości podanych na tabliczce znamionowej. Napięcie elektryczne Niebezpieczeństwo porażenia prądem w razie dotknięcia części elektrycznych. Głowica montażowa Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia rąk między głowicą mocującą i kołem. Odciskacz Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia części ciała między odciskaczem i oponą. Słupek montażowy Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia części ciała b bezpośredniej bliskości przechylnego słupka montażowego. Tarcza mocująca Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia rąk między tarczą mocującą i kołem. Tarcza mocująca Niebezpieczeństwo zranienia dolnych części ciała przez wystające części podczas obrotu tarczy mocującej. Znak GOST Potwierdza certyfikację dla krajów Federacji Rosyjskiej.

4 pl 214 TCE 4430 / TCE 4435 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Tire Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem TCE 4430 / TCE 4435 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Tire Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem TCE 4430 / TCE 4435 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Kompatybilność elektromagnetyczna TCE 4430 / TCE 4435 odpowiada klasie A wg normy EN Opis produktu 3.1 Przeznaczenie TCE 4430 / TCE 4435 to przyrząd do montażu i demontażu opon samochodów osobowych oraz przy użyciu odpowiednich akcesoriów motocyklowych. i Urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 wolno używać wyłącznie do tego celu i tylko w ramach zastosowań wymienionych w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem i niedopuszczalne. i Producent nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia. 3.2 Requirements TCE 4430 / TCE 4435 has to be installed on an even surface made of concrete or similar materials, and has to be firmly anchored. A pneumatic connection is requested.

5 Opis produktu TCE 4430 / TCE pl 3.3 Zakres dostawy 3.4 Akcesoria dodatkowe Oznaczenie Numer katalogowy Dociskacz stopki Klin (wysoki) Klin (niski) Adapter motocyklowy-motorowerowy dla tarczy mocującej 22" Komplet narzędzi do opon motocyklowych Podstawa odciskowa do opon motocyklowych Łopatka odciskająca motocyklowych TCE Osłona obręczy Zestaw doposażeniowy Łożysko rolkowe Tab. 2: Lista akcesoriów dodatkowych (n 1 pz.) (n 5 pz.) 6 Fig. 1: Wyposażenie Oznaczenie Numer katalogowy Ilość 1 Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Zgarniacz Szybkozłączka Zamek bagnetowy Podnośnik stopki Plastikowy zestaw na narzędzia Ochraniacz łopatki odciskającej Oryginalna instrukcja obsługi Wskazówki dla użytkownika przyrządów Tire Service Equipment Tab. 1: Wyposażenie

6 pl 216 TCE 4430 / TCE 4435 Opis produktu 3.5 Opis TCE 4430 / TCE 4435 W urządzeniu TCE 4430 / TCE 4435 znajdują się wirujące, ruchome i przemieszczane części, które mogą spowodować zranienia palców i rąk. 21 Różnica między urządzeniami TCE 4430 i TCE 4435 polega na tym, że w przypadku urządzenia TCE 4435 stopkę opony można mocować przy użyciu zacisków mocujących Poz. Fig. 3: TCE 4435 Oznaczenie Pedał tarczy mocującej TCE Fig. 2: Praca Ruch obrotowy tarczy mocującej: w kierunku ruchu wskazówek zegara (przez naciskanie pedału na dół); dalsze naciskanie pedału zwiększa prędkość obrotową tarczy; w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (przez naciskanie pedału z dołu do góry). 2 Pedał odciskacza Uruchamia dźwignię odciskacza. 3 Pedał zaczepów mocujących Otwieranie i zamykanie zaczepów mocujących na tarczy mocującej. 4 Pedał słupka montażowego Uruchamianie przechylnego słupka montażowego. 5 Pedał napełniania opon (na boku urządzenia ) TCE 4430: Napełnianie opon z węża. TCE 4435: Zakładanie stopki opony przy użyciu zaczepów mocujących i napełnianie z węża 6 Ramię odciskacza Wyjmowanie opony z gniazda obręczy. 7 Dźwignia odciskacza. Pozycjonowanie łopatki odciskającej. 8 Łopatka odciskająca Wytwarzanie ciśnienia w oponach potrzebnego do odciskania. 9 Podkładki plastikowe Ochrona opony podczas odciskania. 10 Przechylny słupek montażowy Zamocowanie wysuwanego wysięgnika poziomego i masztu pionowego. 11 Poziomy wysięgnik Pozycjonowanie głowicy montażowej w poziomie. 12 Wysuwany maszt pionowy Pozycjonowanie głowicy montażowej w pionie. 13 Przycisk ustalający Pneumatyczne ustalanie wysuwanego wysięgnika poziomego i wysuwanego masztu pionowego. Naciskanie przycisku powoduje automatyczną regulację odległości między głowicą montażową i krawędzią obręczy. 14 Głowica montażowa Demontaż i montaż opony z/na obręczy (przy użyciu podnośnika stopki). 15 Krążek ślizgowy Znajduje się w gnieździe głowicy montażowej i ma za zadanie wykluczyć tarcie między obręczą i głowicą montażową w czasie demontażu i montażu opony. Dla obręczy aluminiowych przewidziany jest specjalny klin z plastiku. 16 Tarcza mocująca Mocowanie i obracanie obręczy

7 Opis produktu TCE 4430 / TCE pl Poz. Oznaczenie Praca 17 Prowadnice Pozycjonowanie zaczepów mocujących. 18 Zaczepy mocujące TCE 4430: wewnętrzne lub zewnętrzne mocowanie obręczy. TCE 4435: wewnętrzne lub zewnętrzne mocowanie obręczy w celu wciśnięcia stopki opony na obręcz strumieniem sprężonego powietrza 19 Podnośnik stopki Podnoszenie stopki opony podczas jej demontażu i montażu. 20 Manometr do napełniania opon Monitorowanie napełniania opon. Manometr spełnia wymogi dyrektywy WE 87/ Przycisk opróżniania opon Rozpoczynanie opróżniania opon, 22 Wąż do napełniania Wąż do napełniania opon. 23 Zbiornik środka smarnego Uchwyt zbiornika środka smarnego 24 Jednostka filtracyjna Monitorowanie i regulacja ciśnienia sprężonego powietrza. 25 Zbiornik sprężonego powietrza TCE 4435: Pompowanie opon tubeless, poprzez napełnianie pod wysokim ciśnieniem, z ustawieniem piętki opony na brzegu obręczy. Zbiornik powietrza (zgodnie z normą UE 87/404 ma pojemność 18 litrów sprężonego powietrza). 3.6 Opis działania Poniżej przedstawione są najważniejsze funkcje wymienionych wyżej elementów urządzenia TCE 4430 / TCE 4435: Odciskacz: służy do odciskania (zdejmowania) opony z obręczy. Ramię odciskacza jest uruchamiane przez cylinder pneumatyczny obustronnego działania. Jego ruch można regulować w 4 pozycjach. Zapewnia to możliwość szerszego otwierania łopatki odciskającej, przy odciskaniu szczególnie szerokich opon. Słupek montażowy złożony z przechylnego słupka z elementami potrzebnymi do montażu i demontażu opony: wysuwane poziome ramię montażowe i wysuwany maszt pionowy (z przyciskiem ustalającym), głowica montażowa do demontażu (i montażu) opon z/na obręczy przy użyciu podnośnika stopki. Tarcza mocująca do mocowania i obracania obręczy (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara). Tarcza mocujące jest napędzana przez dwa cylindry pneumatyczne i dysponuje czterema prowadnicami z zaczepami mocującymi do wewnętrznego i zewnętrznego ustalania obręczy.

8 pl 218 TCE 4430 / TCE 4435 Operacje rozruchowe 4. Operacje rozruchowe 4.1 Rozpakowywanie urządzenia 1. Zdjąć taśmę i klamry mocujące z palety i pudła. i Po rozpakowaniu sprawdzić, czy urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 jest w nienagannym stanie i nie wykazuje widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie przeprowadzać operacji rozruchowych i wezwać wykwalifikowanego technika i/lub sprzedawcę maszyny. 2. Wyjąć standardowe akcesoria i materiał opakowaniowy ze skrzyni transportowej. i Materiał opakowaniowy przepisowo usunąć za pośrednictwem odpowiednich punktów zbiórki. 4.2 Instalacja Ustawianie urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 Przy wykonywaniu opisanych niżej czynności zaleca się używanie następującego sprzętu: pas podnoszący model DR50 (wskaźnik bezpieczeństwa 6:1) o długości X m; pas podnoszący model DR50 (wskaźnik bezpieczeństwa 6:1) o długości X m; odpowiedni wciągnik do podnoszenia urządzenia TCE 4430 / TCE Zdjąć plastikową osłonę ze stopy słupka. Fig. 4: Zdejmowanie plastikowej osłony ze stopy słupka 2. Odkręcić śruby, którymi urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 jest zamocowane na palecie. Fig. 5: Ustawianie urządzenia TCE 4430 / TCE Założyć pasy w sposób pokazany na rysunku.! Pasy mogą zgnieść węże doprowadzające cylindra lub uszkodzić elementy konstrukcyjne urządzenia TCE 4430 / TCE Zakładać pasy ostrożnie.

9 Operacje rozruchowe TCE 4430 / TCE pl Fig. 7: Odległości przy ustawianiu urządzenia! Warunkiem bezpiecznej i ergonomicznej eksploatacji urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 jest ustawienie urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 w odległości minimum 500 mm od najbliższej ściany. Uwzględnić przy tym maksymalną ilość miejsca potrzebną do wysuwania ruchomych elementów w położenia robocze. Fig. 6: Zakładanie pasów 4. Podnieść urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 przy użyciu dostatecznie silnego wciągnika i ustawić w przewidzianym miejscu. Zachować podane na rysunku minimalne odległości. i W celu zapewnienia bezwibracyjnego zamocowania do podłoża w punktach oparcia znajdują się gumowe elementy tłumiące wibracje (A). OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo upadku urządzenia przy nieprawidłowym rozmieszczeniu pasów! Środek ciężkości urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 nie znajduje się w jego środku. Urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 należy koniecznie podnosić powoli. Fig. 8: Elementy tłumiące wibracje A Elementy tłumiące wibracje 5. Zdjąć pasy podnoszące z urządzenia TCE 4430 / TCE Napełnić zbiornik środka smarnego dostępnym w handlu środkiem smarnym do montażu opon.

10 pl 220 TCE 4430 / TCE 4435 Operacje rozruchowe! Nie używać środków smarnych na bazie rozpuszczalników, mogą one uszkadzać opony. Do smarowania i/lub pozycjonowania stopki opony nie używać żadnych palnych cieczy. 3. Drugą ręką usunąć przy użyciu noża taśmę samoklejącą i wyjąć pręt okrągły (B) spomiędzy ramienia i głowicy montażowej. 4. Powoli zdjąć rękę z osłony masztu. 7. Założyć plastikową osłonę w sposób pokazany na rys. 9. B Fig. 9: Zakładanie plastikowej osłony Pozycjonowanie masztu pionowego 1. Przy użyciu noża zdjąć linki zabezpieczające, które przytrzymują głowicę montażową na tarczy mocującej. Fig. 11: Pozycjonowanie masztu pionowego B Masztu pionowego A Fig. 10: Zdejmowanie linek zabezpieczających A Linki zabezpieczające 2. Położyć jedną rękę na osłonie (na górnej części masztu) i nacisnąć na dół. Niebezpieczeństwo zranienia przez siłę sprężynowania! Ze względu na siłę sprężynowania maszt pionowy może nagle wyskoczyć z gniazda i zranić użytkownika. Zdejmować rękę ostrożnie i powoli.

11 Operacje rozruchowe TCE 4430 / TCE pl 4.3 Przyłącze sprężonego powietrza 1. Podłączyć urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 do układu zasilania sprężonym powietrzem.! Ponownie wypozycjonować oryginalny pierścień uszczelniający. i W przypadku zamka bagnetowego wystarczające jest zbliżenie węża sprężonego powietrza do króćca zespołu filtracyjnego i dociągnięcie zamka bagnetowego. Fig. 14: Montaż szybkozłączki Fig. 12: Przyłącze sprężonego powietrza! Ustawianie przepływu oleju smarnego patrz rozdz Ustawić ciśnienie 8 10 bar. Najpierw pociągnąć reduktor ciśnienia (czerwona śruba radełkowana) do góry. Następnie obracając śrubę ustawić ciśnienie 8 10 bar. Skontrolować ciśnienie na manometrze.! W zakres dostawy wchodzi szybkozłączka z gwintem 1/4". Umożliwia ona przyłączenie sprężonego powietrza także w razie braku zamka bagnetowego. 3. Kluczem (nr 14) wykręcić króciec obrotowy zespołu filtracyjnego. Fig. 13: Wykręcanie króćca obrotowego 4. Wyciągnąć króciec obrotowy i podłączyć szybkozłączkę. Następnie dociągnąć kluczem (nr 14).

12 pl 222 TCE 4430 / TCE 4435 Operacje rozruchowe 4.4 Przyłącze elektryczne Podłączanie wtyczek jednofazowych i Zabezpieczyć urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej od strony sieci zapewnia klient.. 1. Sprawdzić zgodność napięcia sieciowego z wartością podaną na tabliczce znamionowej. 2. W zależności od napięcia sieciowego zlecić montaż odpowiedniej dla kraju użytkowania wtyczki jednofazowej lub trójfazowej wykwalifikowanemu elektrykowi (patrz Tab. 3). Podłączanie wtyczek trójfazowych Fig. 16: Schemat barwny wtyczki jednofazowej Faza Oznaczenie Kolory żył L Faza 1 Brązowy N Zero Niebieski P Przewód ochronny Zielono-żółty Tab. 4: Schemat barwny wtyczki jednofazowej 4.5 Kontrola kierunku obrotów Fig. 15: Kod barwny złącza trójfazowego Faza Oznaczenie Kolory żył! Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym prawidłową pracę urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 jest, by po uruchomieniu pedału tarczy mocującej tarcza mocująca zaczynała się obracać w kierunku ruchu wskazówek zegara. L1 Faza 1 Szary L2 Faza 2 Czarny L3 Faza 3 Brązowy Przewód ochronny Przewód ochronny Zielono-żółty Tab. 3: Kod barwny złącza trójfazowego Fig. 17: Kontrola kierunku obrotów.

13 Operacje rozruchowe TCE 4430 / TCE pl 4.6 Założyć plastikową protezionio Ochraniacz łopatki odciskającej Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Fig. 19: Ochraniacz łopatki odciskającej Plastikowy zestaw na narzędzia Fig. 18: Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Fig. 20: Plastikowy zestaw na narzędzia

14 pl 224 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa 5. Obsługa 5.1 Demontaż opony OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku wskutek uszkodzenia opony lub obręczy koła! Wskutek uszkodzenia opony lub obręczy podczas demontażu może dojść do niebezpiecznych, a nawet zagrażających życiu sytuacji podczas jazdy. Przestrzegać podanych niżej instrukcji montażu i demontażu firmy Wdk dostępnych na stronie (dostępnych w językach niemieckim i angielskim): $ Katalog kryteriów $ Nagrzewanie opon Dostosować siłę docisku do typu opony. W przypadku wrażliwych obręczy (np. wykonanych ze stopu metali lekkich) używać plastikowej ochrony obręczy. Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu opon typu Run Flat i UHP: Przygotowania do demontażu! Uważać, by podczas demontażu nie uszkodzić wentyla opony. 1. Wyciągnąć iglicę wentyla odpowiednim narzędziem. Całkowicie spuścić z opony powietrze.! Przed rozpoczęciem odciskania dokonać następujących ustawień: 2. Pozycję tulei nastawczej z 4 pozycjam i (rys. 22) ustawić zależnie od szerokości opony (patrz Tab. 5). 3. Kąt nachylenia łopatki odciskającej (rys. 23) ustawić zgodnie ze średnicą opony. OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku w razie uszkodzenia opon typu Run Flat i UHP! Spękania powstałe podczas pracy na zimnej oponie mogą doprowadzić do pęknięcia opony przy dużej szybkości jazdy. Minimalna temperatura opon RFT/UHP musi wynosić 15 C. Przed demontażem umieścić koła w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze.! Zdjąć wszystkie ciężarki z obręczy.! Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan i zużycie wszystkich plastikowych elementów ochronnych. W razie potrzeby wymienić plastikowe elementy ochronne.! Przed demontażem/montażem koniecznie zapoznać się z danymi obręczy i opony. Na tej podstawie można z góry określić sposób mocowania, ciśnienie i wymagane akcesoria! Fig. 21: Ustawiania tulei nastawczej Zakres L1 L Tab. 5: 4 pozycje

15 Obsługa TCE 4430 / TCE pl 5. Nacisnąć pedał odciskacza, aby zbliżyć łopatkę odciskającą do stopki opony. Fig. 22: Ustawianie łopatki odciskającej 4. Postawić koło na podłodze obok plastikowych podkładek odciskacza; OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia rąk między tarczą mocującą i kołem. Przy przemieszczaniu opony istnieje niebezpieczeństwo zaciśnięcia rąk między oponą i tarczą mocującą. Przed rozpoczęciem pracy obrócić tarczę mocującą tak, by zaczepy mocujące były ustawione pod kątem 45 względem obudowy maszyny. Fig. 24: Odciskanie górnej stopki OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia między kołem i odciskaczem! Przy używaniu ramienia odciskacza istnieje niebezpieczeństwo zaciśnięcia części ciała między kołem i odciskaczem. Nie wkładać rąk i ramion między koło i ramię odciskacza. i Stopkę opony należy odcisnąć w 3-4 punktach koła (obracanego ręką). Ustawić przy tym łopatkę odciskającą w odległości około 1 cm od krawędzi obręczy. Fig. 25: Schemat pozycji łopatki odciskającej Fig. 23: Pozycja tarczy mocującej i Bok opony i próg obręczy nasmarować środkiem smarnym, aby ułatwić odciskanie. 6. Powtórzyć czynność po naprzeciwległej stronie koła. 7. Obracanie koła o 180 stopni

16 pl 226 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa Fig. 26: Odciskanie dolnej stopki 8. Przesunąć koło do tyłu na tyle, by obręcz znalazła się na wysokości łopatki odciskającej. 9. Nacisnąć pedał odciskacza, aby zbliżyć łopatkę odciskającą do stopki opony Demontaż Fig. 27: Podziałka pomiarowa 3. Wypozycjonować koło na tarczy mocującej. 4. Mocno nacisnąć obręcz ręką na dół i krótko nacisnąć pedał zaczepów mocujących, aby zamocować obręcz. OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo zranienia rąk przez zaczepy mocujące! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk podczas ustalania obręczy przez zaczepy mocujące. Nie wkładać palców między oponę i obręcz koła. 1. Nacisnąć przycisk ustalający, aby zwolnić wysuwany maszt. 2. Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby przesunąć słupek montażowy do tyłu. i Wysunąć zaczepy mocujące pedałem zaczepów mocujących, aby zamontować obręcz od zewnątrz. i Podziałki pomiarowe na tarczy mocującej pokazują przybliżoną średnicę obręczy. Można dzięki temu założyć obręcz bez ponownego przemieszczania zaczepów mocujących. i Przy mocowaniu zewnętrznym: ustawić znacznik (A) na zaczepach mocujących na wartość średnicy obręczy. Fig. 28: Mocowanie zewnętrzne i Jeżeli obręcz ma zostać zamocowana wewnątrz, zaczepy mocujące należy przemieścić do wewnątrz.

17 Obsługa TCE 4430 / TCE pl 9. Podnieść górną stopkę opony przy użyciu podnośnika i wprowadzić ją na klin głowicy montażowej. Fig. 29: Mocowanie wewnętrzne 5. Nasmarować bok opony do krawędzi obręczy koła środkiem smarnym. i W przypadku opon typu Run Flat albo UHP: użyć pomocy, takiej jak cęgi, klin czy dociskacz stopki TCE 320. Fig. 31: Podnoszenie górnej stopki opony 6. Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby przesunąć słupek montażowy w położenie robocze. 7. Dosunąć głowicę montażową do obręczy. Sprawdzić, czy rolka (A) i dolna strona głowicy montażowej dotykają krawędzi obręczy;! W przypadku obręczy kół ze stopów metali lekkich zawsze zakładać na rolkę plastikowy ochraniacz (B), aby nie dopuścić do uszkodzenia. OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia dolnych części ciała podczas obracania tarczy mocującej. Niebezpieczeństwo zranienia przez wystające części tarczy mocującej podczas obracania tarczy mocującej. Zachować dostateczną odległość części ciała od tarczy mocującej. Zawsze sprawdzać stan plastikowych osłon. Nie zdejmować plastikowych osłon. Fig. 30: Rolka i ochraniacz i Nacisnąć przycisk ustalający, aby ustawić poziomą i pionową odległość głowicy montażowej od krawędzi obręczy. 8. Wsunąć podnośnik stopki między głowicę montażową i stopkę opony. Fig. 32: Plastikowa osłona 10. Obracać tarczę mocującą przez naciskanie pedału tarczy mocującej w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż stopka opony zostanie całkowicie wyjęta z profilu obręczy. i Aby ułatwić sobie zdejmowanie opony, należy wciskać stopkę opony po przeciwległej stronie głowicy montażowej we wgłębiony profil obręczy.

18 pl 228 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa 5.2 Montaż opony Fig. 33: Odłączanie górnej stopki opony i W przypadku opon dętkowych przechylić słupek montażowy przez naciśnięcie pedału słupka montażowego na drugą stronę, aby wyjąć dętkę. 11. Te same czynności powtórzyć dla dolnej stopki opony. Fig. 34: Odłączanie dolnej stopki opony 12. Przesunąć słupek montażowy przez naciśnięcie pedału słupka montażowego do tyłu, aby zdjąć oponę. OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku wskutek uszkodzenia opony lub obręczy koła! Wskutek uszkodzenia opony lub obręczy podczas montażu może dojść do niebezpiecznych, a nawet zagrażających życiu sytuacji podczas jazdy. Opony mogą być montowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie. Przestrzegać instrukcji montażu i demontażu firmy Wdk dostępnych na stronie (dostępnych w językach niemieckim i angielskim): $ Katalog kryteriów $ Nagrzewanie opon Nie działać na opony i obręcze dużą siłą. W przypadku krytycznych kół montować opony przy niskiej prędkości obrotowej. Używać dostatecznej ilości środka smarnego. W razie nieprawidłowości, np. podejrzanych odgłosów, natychmiast przerwać montaż. Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu opon typu Run Flat i UHP: OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku w razie uszkodzenia opon typu Run Flat i UHP! Spękania powstałe podczas pracy na zimnej oponie mogą doprowadzić do pęknięcia opony przy dużej szybkości jazdy. Minimalna temperatura opon RFT/UHP musi wynosić 15 C. Przed montażem umieścić koła w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze.

19 Obsługa TCE 4430 / TCE pl Przygotowania do montażu 1. Nasmarować obręcz od wewnątrz środkiem smarnym na krawędzi, barku i wgłębionym profilu. 2. Obie stopki opony również nasmarować środkiem smarnym. 3. Ułożyć oponę ukośnie na obręczy. Fig. 36: Plastikowa osłona! W przypadku opon typu Run Flat albo UHP zaleca się stosowanie dodatkowych pomocy, takich jak cęgi, klin czy dociskacz stopki TCE 320 (patrz rozdz. 3.4). Fig. 35: Montaż Ukośna pozycja opony OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia rąk! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk podczas obracania tarczy mocującej. Nie wkładać palców między oponę i obręcz koła. OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia dolnych części ciała podczas obracania tarczy mocującej. Niebezpieczeństwo zranienia przez wystające części tarczy mocującej podczas obracania tarczy mocującej. Zachować dostateczną odległość części ciała od tarczy mocującej. Zawsze sprawdzać stan plastikowych osłon. Nie zdejmować plastikowych osłon. 1. Obrócić tarczę mocującą tak, by wentyl opony znalazł się w pozycji między godziną 2 i Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby ustawić słupek montażowy w położeniu roboczym. 3. Przyłożyć dolną stopkę do lewej górnej krawędzi klina głowicy montażowej. 4. Naciskając pedał sterujący ruchem obrotowym tarczy mocującej wciskać stopkę we wgłębiony profil obręczy, aż dolna stopka opony zbliży się do głowicy montażowej i wejdzie pod krawędź obręczy. i Aby uniknąć uszkodzenia stopki opony, uważać, by na początku wykonywania czynności stopka weszła do wgłębionego profilu obręczy; i Aby ułatwić tę czynność, zaleca się dociskanie stopki do obręczy podczas obrotu tarczy mocującej. i W przypadku opon dętkowych przechylić słupek montażowy do tyłu przez naciśnięcie pedału "słupek montażowy". Ustawić obręcz tak, by otwór na wentyl dętki znalazł się pod kątem około 90 względem narzędzia montażowego, aby umożliwić włożenie dętki.

20 pl 230 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa 5. Te same czynności powtórzyć dla górnej stopki opony. 5.3 Napełnianie (pompowanie) Niebezpieczeństwo zranienia przez rozerwaną oponę! Jeżeli podczas pompowania opony ciśnienie panujące w oponie przekroczy 3,5 bar, może dojść do rozerwania opony lub wyrwania jej z uchwytu. Nosić środki ochrony słuchu. Pompować opony leżące na tarczy mocującej do ciśnienia maksymalnie 3,5 bar. Ciągle obserwować ciśnienie w oponie na manometrze, aby nie dopuścić do zbyt mocnego napompowania opony. Podczas pompowania unikać dekoncentracji. Fig. 37: Wprowadzanie górnej stopki opony Pompowanie opon z węża 6. Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby przesunąć słupek montażowy w położenie spoczynkowe. 7. Nacisnąć pedał zaczepów mocujących, aby zwolnić obręcz. 1. Zdjąć nasadkę wentyla. 2. Podłączyć wąż do wentyla opony. 3. Uruchomić zawór napełniający, napompować opony do żądanego ciśnienia, maksymalnie 3,5 bar.

21 Obsługa TCE 4430 / TCE pl 5.4 Zakłócenia samodzielne usuwanie drobnych zakłóceń Podczas normalnych czynności roboczych mogą występować zakłócenia powodujące nieprawidłowe działanie urządzenia TCE 4430 / TCE W poniższej tabeli są podane możliwe zakłóącenia nie wymagające interwencji technika serwisowego. i W celu zapewnienia jak najszybszej interwencji ważne jest podanie przez telefon danych znajdujących się na tabliczce znamionowej (etykieta na tylnej części urządzenia TCE 4430 / TCE 4435) oraz rodzaju usterki.! Wszelkie ingerencje w instalację elektryczną, hydrauliczną i pneumatyczną mogą być dokonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny. i Jeżeli zakłócenia nie można usunąć na podstawie podanych tu wskazówek, należy się zwrócić do serwisu. Usterki Słupek narzędziowy Zablokowana rolka głowicy montażowej. Tarcza mocująca / prowadnice / szczęki mocujące Tarcza mocująca nie obraca się w żadnym kierunku. Tarcza mocująca obraca się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Moment obrotowy tarczy mocującej jest niewystarczający (za słaby). Prowadnice nie trzymają obręczy prawidłowo. Zaczepy mocujące nie trzymają obręczy prawidłowo. Odciskacz Odciskacz nie ma siły wystarczającej do odciśnięcia opony. Tab. 6: Zakłócenia Sposób usunięcia Rolka nie jest nasmarowana lub jest zanieczyszczona: Wyczyścić, a następnie nasmarować rolkę. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Sprawdzić, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona. Zamienić miejscami 2 fazy wtyczki sieciowej (tylko wykwalifikowany elektryk). Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Sprawdzić poprawność połączenie faz we wtyczce (wykwalifikowany elektryk). Sprawdzić, czy maszyna jest prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej. Sprawdzić, czy ciśnienie w sieci nie jest niższe niż minimalna wartość ciśnienia roboczego maszyny. (patrz rozdz. 8). W zespole filtracyjny ustawić ciśnienie robocze maszyny na wartości zalecone przez producenta. Skontrolować, czy kliny ustalające są w prawidłowym stanie. Zużyte elementy wymienić. Sprawdzić, czy maszyna jest prawidłowo podłączona do sieci pneumatycznej. Sprawdzić, czy ciśnienie w sieci nie jest mniejsze od minimalnej wartości ciśnienia roboczego maszyny TCE 4430 / TCE 4435 (patrz rozdz. 8). W zespole filtracyjny ustawić ciśnienie robocze maszyny na wartości zalecone przez producenta. Przed odciśnięciem dokładnie spuścić gaz z opony.

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse

BEA 950. es Manual original Análisis de emisiones de Bosch. de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse BEA 950 de Originalbetriebsanleitung Bosch-Emissions-Analyse en Original instructions Bosch Emission Analysis es Manual original Análisis de emisiones de Bosch sv Bruksanvisning i original Bosch-emissionsanalys

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo