TCE 4430 / TCE Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine"

Transkrypt

1 TCE 4430 / TCE 4435 de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine en Original instructions Tire changer fr Notice originale Machine à monter les pneus es Manual original Máquina para montaje de neumáticos it Istruzioni originali Smontagomme sv Bruksanvisning i original Däckmonteringsmaskin nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Bandenmonteermachine pt Manual original Máquina de montagem de pneus pl Oryginalna instrukcja eksploatacji Zmieniacz opon cs Původní návod k používání Stroj pro montáž a demontáž pneumatik tr Orijinal işletme talimatı Lastik sökme ve takma makinesi ru Инструкции по эксплуатации Шиномонтажный станок zh

2 pl 212 TCE 4430 / TCE 4435 Spis treści 1. Stosowane symbole W dokumentacji Symbole nazwa i znaczenie Na produkcie Wskazówki dla użytkownika Ważne wskazówki Zasady bezpieczeństwa Kompatybilność elektromagnetyczna Opis produktu Przeznaczenie Requirements Zakres dostawy Akcesoria dodatkowe Opis TCE 4430 / TCE Opis działania Operacje rozruchowe Rozpakowywanie urządzenia Instalacja Pozycjonowanie masztu pionowego Przyłącze sprężonego powietrza Przyłącze elektryczne Kontrola kierunku obrotów Założyć plastikową protezionio Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Ochraniacz łopatki odciskającej Plastikowy zestaw na narzędzia Konserwacja Zalecane środki smarne Czyszczenie i konserwacja Interwały czyszczenia Interwały konserwacyjne Kontrola oleju przekładniowego Usuwanie kondensatu Uzupełnianie oleju w olejarce mgłowej Ustawianie przepływu oleju smarnego Części zamienne i eksploatacyjne Wyłączanie z eksploatacji Zmiana lokalizacji Tymczasowe wyłączanie z eksploatacji Utylizacja Dane techniczne TCE 4430 / TCE Temperatury i zakres roboczy Zakres roboczy Opony samochodów osobowych Opony motocyklowe Wymiary i masa Słownik pojęć Obsługa Demontaż opony Przygotowania do demontażu Demontaż Montaż opony Montaż Napełnianie (pompowanie) Pompowanie opon z węża Zakłócenia samodzielne usuwanie drobnych zakłóceń 231

3 Stosowane symbole TCE 4430 / TCE pl 1. Stosowane symbole 1.1 W dokumentacji Ostrzeżenia struktura i znaczenie Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed zagrożeniami dla użytkownika lub przebywających w pobliżu osób. Poza tym wskazówki ostrzegawcze opisują skutki zagrożenia i środki zapobiegawcze. Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę: Symbol HASŁO rodzaj i źródło ostrzegawczy niebezpieczeństwa Skutki zagrożenia w razie nieprzestrzegania podanych wskazówek. Środki zapobiegawcze i informacje o sposobach unikania zagrożenia. 1.2 Na produkcie! Należy przestrzegać wszystkie symbole ostrzegawcze na produktach i utrzymywać je w stanie umożliwiającym odczytanie. Tabliczka znamionowa Model maszyny, 10-cyfrowy kod ID; napięcie sieciowe (V), częstotliwość sieciowa (Hz), moc (kw); natężenie prądu (A), maks. ciśnienie przyłączeniowe (kpa), klasa ochronności (IP); rok produkcji; znak CE; 14-cyfrowy kod i model maszyny; kod kreskowy. Napięcie zasilania Hasło określa prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ciężkość zagrożenia w razie zlekceważenia ostrzeżenia: Hasło NIEBEZ- PIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE UWAGA Prawdopodobieństwowystąpienia Bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo Możliwe grożące niebezpieczeństwo Możliwa niebezpieczna sytuacja Symbole nazwa i znaczenie Symbol Nazwa Znaczenie! i e " Uwaga Informacja Działania wielokrokowe Działanie jednokrokowe Wynik pośredni Wynik końcowy Wielkość niebezpie - czeństwa w razie nie przestrzegania zasad Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Śmierć lub ciężkie obrażenia ciała Lekkie obrażenia ciała Ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi. Wskazówki dotyczące zastosowania i inne użyteczne informacje. Polecenie złożone z wielu kroków Polecenie złożone z jednego kroku. W ramach danego polecenia widoczny jest wynik pośredni. Na koniec danego polecenia widoczny jest wynik końcowy. Zastosować się do wartości podanych na tabliczce znamionowej. Napięcie elektryczne Niebezpieczeństwo porażenia prądem w razie dotknięcia części elektrycznych. Głowica montażowa Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia rąk między głowicą mocującą i kołem. Odciskacz Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia części ciała między odciskaczem i oponą. Słupek montażowy Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia części ciała b bezpośredniej bliskości przechylnego słupka montażowego. Tarcza mocująca Niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia rąk między tarczą mocującą i kołem. Tarcza mocująca Niebezpieczeństwo zranienia dolnych części ciała przez wystające części podczas obrotu tarczy mocującej. Znak GOST Potwierdza certyfikację dla krajów Federacji Rosyjskiej.

4 pl 214 TCE 4430 / TCE 4435 Wskazówki dla użytkownika 2. Wskazówki dla użytkownika 2.1 Ważne wskazówki Ważne wskazówki dotyczące praw autorskich i gwarancji, użytkowników i zobowiązań przedsiębiorstwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Tire Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem TCE 4430 / TCE 4435 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.2 Zasady bezpieczeństwa Wszystkie zasady bezpieczeństwa znajdują się w oddzielnej instrukcji "Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa dotyczące Bosch Tire Equipment". Przed pierwszym uruchomieniem, podłączeniem i użyciem TCE 4430 / TCE 4435 należy starannie przeczytać tę instrukcję i bezwzględnie jej przestrzegać. 2.3 Kompatybilność elektromagnetyczna TCE 4430 / TCE 4435 odpowiada klasie A wg normy EN Opis produktu 3.1 Przeznaczenie TCE 4430 / TCE 4435 to przyrząd do montażu i demontażu opon samochodów osobowych oraz przy użyciu odpowiednich akcesoriów motocyklowych. i Urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 wolno używać wyłącznie do tego celu i tylko w ramach zastosowań wymienionych w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem i niedopuszczalne. i Producent nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia. 3.2 Requirements TCE 4430 / TCE 4435 has to be installed on an even surface made of concrete or similar materials, and has to be firmly anchored. A pneumatic connection is requested.

5 Opis produktu TCE 4430 / TCE pl 3.3 Zakres dostawy 3.4 Akcesoria dodatkowe Oznaczenie Numer katalogowy Dociskacz stopki Klin (wysoki) Klin (niski) Adapter motocyklowy-motorowerowy dla tarczy mocującej 22" Komplet narzędzi do opon motocyklowych Podstawa odciskowa do opon motocyklowych Łopatka odciskająca motocyklowych TCE Osłona obręczy Zestaw doposażeniowy Łożysko rolkowe Tab. 2: Lista akcesoriów dodatkowych (n 1 pz.) (n 5 pz.) 6 Fig. 1: Wyposażenie Oznaczenie Numer katalogowy Ilość 1 Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Zgarniacz Szybkozłączka Zamek bagnetowy Podnośnik stopki Plastikowy zestaw na narzędzia Ochraniacz łopatki odciskającej Oryginalna instrukcja obsługi Wskazówki dla użytkownika przyrządów Tire Service Equipment Tab. 1: Wyposażenie

6 pl 216 TCE 4430 / TCE 4435 Opis produktu 3.5 Opis TCE 4430 / TCE 4435 W urządzeniu TCE 4430 / TCE 4435 znajdują się wirujące, ruchome i przemieszczane części, które mogą spowodować zranienia palców i rąk. 21 Różnica między urządzeniami TCE 4430 i TCE 4435 polega na tym, że w przypadku urządzenia TCE 4435 stopkę opony można mocować przy użyciu zacisków mocujących Poz. Fig. 3: TCE 4435 Oznaczenie Pedał tarczy mocującej TCE Fig. 2: Praca Ruch obrotowy tarczy mocującej: w kierunku ruchu wskazówek zegara (przez naciskanie pedału na dół); dalsze naciskanie pedału zwiększa prędkość obrotową tarczy; w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (przez naciskanie pedału z dołu do góry). 2 Pedał odciskacza Uruchamia dźwignię odciskacza. 3 Pedał zaczepów mocujących Otwieranie i zamykanie zaczepów mocujących na tarczy mocującej. 4 Pedał słupka montażowego Uruchamianie przechylnego słupka montażowego. 5 Pedał napełniania opon (na boku urządzenia ) TCE 4430: Napełnianie opon z węża. TCE 4435: Zakładanie stopki opony przy użyciu zaczepów mocujących i napełnianie z węża 6 Ramię odciskacza Wyjmowanie opony z gniazda obręczy. 7 Dźwignia odciskacza. Pozycjonowanie łopatki odciskającej. 8 Łopatka odciskająca Wytwarzanie ciśnienia w oponach potrzebnego do odciskania. 9 Podkładki plastikowe Ochrona opony podczas odciskania. 10 Przechylny słupek montażowy Zamocowanie wysuwanego wysięgnika poziomego i masztu pionowego. 11 Poziomy wysięgnik Pozycjonowanie głowicy montażowej w poziomie. 12 Wysuwany maszt pionowy Pozycjonowanie głowicy montażowej w pionie. 13 Przycisk ustalający Pneumatyczne ustalanie wysuwanego wysięgnika poziomego i wysuwanego masztu pionowego. Naciskanie przycisku powoduje automatyczną regulację odległości między głowicą montażową i krawędzią obręczy. 14 Głowica montażowa Demontaż i montaż opony z/na obręczy (przy użyciu podnośnika stopki). 15 Krążek ślizgowy Znajduje się w gnieździe głowicy montażowej i ma za zadanie wykluczyć tarcie między obręczą i głowicą montażową w czasie demontażu i montażu opony. Dla obręczy aluminiowych przewidziany jest specjalny klin z plastiku. 16 Tarcza mocująca Mocowanie i obracanie obręczy

7 Opis produktu TCE 4430 / TCE pl Poz. Oznaczenie Praca 17 Prowadnice Pozycjonowanie zaczepów mocujących. 18 Zaczepy mocujące TCE 4430: wewnętrzne lub zewnętrzne mocowanie obręczy. TCE 4435: wewnętrzne lub zewnętrzne mocowanie obręczy w celu wciśnięcia stopki opony na obręcz strumieniem sprężonego powietrza 19 Podnośnik stopki Podnoszenie stopki opony podczas jej demontażu i montażu. 20 Manometr do napełniania opon Monitorowanie napełniania opon. Manometr spełnia wymogi dyrektywy WE 87/ Przycisk opróżniania opon Rozpoczynanie opróżniania opon, 22 Wąż do napełniania Wąż do napełniania opon. 23 Zbiornik środka smarnego Uchwyt zbiornika środka smarnego 24 Jednostka filtracyjna Monitorowanie i regulacja ciśnienia sprężonego powietrza. 25 Zbiornik sprężonego powietrza TCE 4435: Pompowanie opon tubeless, poprzez napełnianie pod wysokim ciśnieniem, z ustawieniem piętki opony na brzegu obręczy. Zbiornik powietrza (zgodnie z normą UE 87/404 ma pojemność 18 litrów sprężonego powietrza). 3.6 Opis działania Poniżej przedstawione są najważniejsze funkcje wymienionych wyżej elementów urządzenia TCE 4430 / TCE 4435: Odciskacz: służy do odciskania (zdejmowania) opony z obręczy. Ramię odciskacza jest uruchamiane przez cylinder pneumatyczny obustronnego działania. Jego ruch można regulować w 4 pozycjach. Zapewnia to możliwość szerszego otwierania łopatki odciskającej, przy odciskaniu szczególnie szerokich opon. Słupek montażowy złożony z przechylnego słupka z elementami potrzebnymi do montażu i demontażu opony: wysuwane poziome ramię montażowe i wysuwany maszt pionowy (z przyciskiem ustalającym), głowica montażowa do demontażu (i montażu) opon z/na obręczy przy użyciu podnośnika stopki. Tarcza mocująca do mocowania i obracania obręczy (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara). Tarcza mocujące jest napędzana przez dwa cylindry pneumatyczne i dysponuje czterema prowadnicami z zaczepami mocującymi do wewnętrznego i zewnętrznego ustalania obręczy.

8 pl 218 TCE 4430 / TCE 4435 Operacje rozruchowe 4. Operacje rozruchowe 4.1 Rozpakowywanie urządzenia 1. Zdjąć taśmę i klamry mocujące z palety i pudła. i Po rozpakowaniu sprawdzić, czy urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 jest w nienagannym stanie i nie wykazuje widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie przeprowadzać operacji rozruchowych i wezwać wykwalifikowanego technika i/lub sprzedawcę maszyny. 2. Wyjąć standardowe akcesoria i materiał opakowaniowy ze skrzyni transportowej. i Materiał opakowaniowy przepisowo usunąć za pośrednictwem odpowiednich punktów zbiórki. 4.2 Instalacja Ustawianie urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 Przy wykonywaniu opisanych niżej czynności zaleca się używanie następującego sprzętu: pas podnoszący model DR50 (wskaźnik bezpieczeństwa 6:1) o długości X m; pas podnoszący model DR50 (wskaźnik bezpieczeństwa 6:1) o długości X m; odpowiedni wciągnik do podnoszenia urządzenia TCE 4430 / TCE Zdjąć plastikową osłonę ze stopy słupka. Fig. 4: Zdejmowanie plastikowej osłony ze stopy słupka 2. Odkręcić śruby, którymi urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 jest zamocowane na palecie. Fig. 5: Ustawianie urządzenia TCE 4430 / TCE Założyć pasy w sposób pokazany na rysunku.! Pasy mogą zgnieść węże doprowadzające cylindra lub uszkodzić elementy konstrukcyjne urządzenia TCE 4430 / TCE Zakładać pasy ostrożnie.

9 Operacje rozruchowe TCE 4430 / TCE pl Fig. 7: Odległości przy ustawianiu urządzenia! Warunkiem bezpiecznej i ergonomicznej eksploatacji urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 jest ustawienie urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 w odległości minimum 500 mm od najbliższej ściany. Uwzględnić przy tym maksymalną ilość miejsca potrzebną do wysuwania ruchomych elementów w położenia robocze. Fig. 6: Zakładanie pasów 4. Podnieść urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 przy użyciu dostatecznie silnego wciągnika i ustawić w przewidzianym miejscu. Zachować podane na rysunku minimalne odległości. i W celu zapewnienia bezwibracyjnego zamocowania do podłoża w punktach oparcia znajdują się gumowe elementy tłumiące wibracje (A). OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo upadku urządzenia przy nieprawidłowym rozmieszczeniu pasów! Środek ciężkości urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 nie znajduje się w jego środku. Urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 należy koniecznie podnosić powoli. Fig. 8: Elementy tłumiące wibracje A Elementy tłumiące wibracje 5. Zdjąć pasy podnoszące z urządzenia TCE 4430 / TCE Napełnić zbiornik środka smarnego dostępnym w handlu środkiem smarnym do montażu opon.

10 pl 220 TCE 4430 / TCE 4435 Operacje rozruchowe! Nie używać środków smarnych na bazie rozpuszczalników, mogą one uszkadzać opony. Do smarowania i/lub pozycjonowania stopki opony nie używać żadnych palnych cieczy. 3. Drugą ręką usunąć przy użyciu noża taśmę samoklejącą i wyjąć pręt okrągły (B) spomiędzy ramienia i głowicy montażowej. 4. Powoli zdjąć rękę z osłony masztu. 7. Założyć plastikową osłonę w sposób pokazany na rys. 9. B Fig. 9: Zakładanie plastikowej osłony Pozycjonowanie masztu pionowego 1. Przy użyciu noża zdjąć linki zabezpieczające, które przytrzymują głowicę montażową na tarczy mocującej. Fig. 11: Pozycjonowanie masztu pionowego B Masztu pionowego A Fig. 10: Zdejmowanie linek zabezpieczających A Linki zabezpieczające 2. Położyć jedną rękę na osłonie (na górnej części masztu) i nacisnąć na dół. Niebezpieczeństwo zranienia przez siłę sprężynowania! Ze względu na siłę sprężynowania maszt pionowy może nagle wyskoczyć z gniazda i zranić użytkownika. Zdejmować rękę ostrożnie i powoli.

11 Operacje rozruchowe TCE 4430 / TCE pl 4.3 Przyłącze sprężonego powietrza 1. Podłączyć urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 do układu zasilania sprężonym powietrzem.! Ponownie wypozycjonować oryginalny pierścień uszczelniający. i W przypadku zamka bagnetowego wystarczające jest zbliżenie węża sprężonego powietrza do króćca zespołu filtracyjnego i dociągnięcie zamka bagnetowego. Fig. 14: Montaż szybkozłączki Fig. 12: Przyłącze sprężonego powietrza! Ustawianie przepływu oleju smarnego patrz rozdz Ustawić ciśnienie 8 10 bar. Najpierw pociągnąć reduktor ciśnienia (czerwona śruba radełkowana) do góry. Następnie obracając śrubę ustawić ciśnienie 8 10 bar. Skontrolować ciśnienie na manometrze.! W zakres dostawy wchodzi szybkozłączka z gwintem 1/4". Umożliwia ona przyłączenie sprężonego powietrza także w razie braku zamka bagnetowego. 3. Kluczem (nr 14) wykręcić króciec obrotowy zespołu filtracyjnego. Fig. 13: Wykręcanie króćca obrotowego 4. Wyciągnąć króciec obrotowy i podłączyć szybkozłączkę. Następnie dociągnąć kluczem (nr 14).

12 pl 222 TCE 4430 / TCE 4435 Operacje rozruchowe 4.4 Przyłącze elektryczne Podłączanie wtyczek jednofazowych i Zabezpieczyć urządzenie TCE 4430 / TCE 4435 zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej od strony sieci zapewnia klient.. 1. Sprawdzić zgodność napięcia sieciowego z wartością podaną na tabliczce znamionowej. 2. W zależności od napięcia sieciowego zlecić montaż odpowiedniej dla kraju użytkowania wtyczki jednofazowej lub trójfazowej wykwalifikowanemu elektrykowi (patrz Tab. 3). Podłączanie wtyczek trójfazowych Fig. 16: Schemat barwny wtyczki jednofazowej Faza Oznaczenie Kolory żył L Faza 1 Brązowy N Zero Niebieski P Przewód ochronny Zielono-żółty Tab. 4: Schemat barwny wtyczki jednofazowej 4.5 Kontrola kierunku obrotów Fig. 15: Kod barwny złącza trójfazowego Faza Oznaczenie Kolory żył! Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym prawidłową pracę urządzenia TCE 4430 / TCE 4435 jest, by po uruchomieniu pedału tarczy mocującej tarcza mocująca zaczynała się obracać w kierunku ruchu wskazówek zegara. L1 Faza 1 Szary L2 Faza 2 Czarny L3 Faza 3 Brązowy Przewód ochronny Przewód ochronny Zielono-żółty Tab. 3: Kod barwny złącza trójfazowego Fig. 17: Kontrola kierunku obrotów.

13 Operacje rozruchowe TCE 4430 / TCE pl 4.6 Założyć plastikową protezionio Ochraniacz łopatki odciskającej Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Fig. 19: Ochraniacz łopatki odciskającej Plastikowy zestaw na narzędzia Fig. 18: Plastikowy zestaw ochronny bieżni 22" Fig. 20: Plastikowy zestaw na narzędzia

14 pl 224 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa 5. Obsługa 5.1 Demontaż opony OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku wskutek uszkodzenia opony lub obręczy koła! Wskutek uszkodzenia opony lub obręczy podczas demontażu może dojść do niebezpiecznych, a nawet zagrażających życiu sytuacji podczas jazdy. Przestrzegać podanych niżej instrukcji montażu i demontażu firmy Wdk dostępnych na stronie (dostępnych w językach niemieckim i angielskim): $ Katalog kryteriów $ Nagrzewanie opon Dostosować siłę docisku do typu opony. W przypadku wrażliwych obręczy (np. wykonanych ze stopu metali lekkich) używać plastikowej ochrony obręczy. Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu opon typu Run Flat i UHP: Przygotowania do demontażu! Uważać, by podczas demontażu nie uszkodzić wentyla opony. 1. Wyciągnąć iglicę wentyla odpowiednim narzędziem. Całkowicie spuścić z opony powietrze.! Przed rozpoczęciem odciskania dokonać następujących ustawień: 2. Pozycję tulei nastawczej z 4 pozycjam i (rys. 22) ustawić zależnie od szerokości opony (patrz Tab. 5). 3. Kąt nachylenia łopatki odciskającej (rys. 23) ustawić zgodnie ze średnicą opony. OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku w razie uszkodzenia opon typu Run Flat i UHP! Spękania powstałe podczas pracy na zimnej oponie mogą doprowadzić do pęknięcia opony przy dużej szybkości jazdy. Minimalna temperatura opon RFT/UHP musi wynosić 15 C. Przed demontażem umieścić koła w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze.! Zdjąć wszystkie ciężarki z obręczy.! Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan i zużycie wszystkich plastikowych elementów ochronnych. W razie potrzeby wymienić plastikowe elementy ochronne.! Przed demontażem/montażem koniecznie zapoznać się z danymi obręczy i opony. Na tej podstawie można z góry określić sposób mocowania, ciśnienie i wymagane akcesoria! Fig. 21: Ustawiania tulei nastawczej Zakres L1 L Tab. 5: 4 pozycje

15 Obsługa TCE 4430 / TCE pl 5. Nacisnąć pedał odciskacza, aby zbliżyć łopatkę odciskającą do stopki opony. Fig. 22: Ustawianie łopatki odciskającej 4. Postawić koło na podłodze obok plastikowych podkładek odciskacza; OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia rąk między tarczą mocującą i kołem. Przy przemieszczaniu opony istnieje niebezpieczeństwo zaciśnięcia rąk między oponą i tarczą mocującą. Przed rozpoczęciem pracy obrócić tarczę mocującą tak, by zaczepy mocujące były ustawione pod kątem 45 względem obudowy maszyny. Fig. 24: Odciskanie górnej stopki OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia wskutek zaciśnięcia między kołem i odciskaczem! Przy używaniu ramienia odciskacza istnieje niebezpieczeństwo zaciśnięcia części ciała między kołem i odciskaczem. Nie wkładać rąk i ramion między koło i ramię odciskacza. i Stopkę opony należy odcisnąć w 3-4 punktach koła (obracanego ręką). Ustawić przy tym łopatkę odciskającą w odległości około 1 cm od krawędzi obręczy. Fig. 25: Schemat pozycji łopatki odciskającej Fig. 23: Pozycja tarczy mocującej i Bok opony i próg obręczy nasmarować środkiem smarnym, aby ułatwić odciskanie. 6. Powtórzyć czynność po naprzeciwległej stronie koła. 7. Obracanie koła o 180 stopni

16 pl 226 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa Fig. 26: Odciskanie dolnej stopki 8. Przesunąć koło do tyłu na tyle, by obręcz znalazła się na wysokości łopatki odciskającej. 9. Nacisnąć pedał odciskacza, aby zbliżyć łopatkę odciskającą do stopki opony Demontaż Fig. 27: Podziałka pomiarowa 3. Wypozycjonować koło na tarczy mocującej. 4. Mocno nacisnąć obręcz ręką na dół i krótko nacisnąć pedał zaczepów mocujących, aby zamocować obręcz. OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo zranienia rąk przez zaczepy mocujące! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk podczas ustalania obręczy przez zaczepy mocujące. Nie wkładać palców między oponę i obręcz koła. 1. Nacisnąć przycisk ustalający, aby zwolnić wysuwany maszt. 2. Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby przesunąć słupek montażowy do tyłu. i Wysunąć zaczepy mocujące pedałem zaczepów mocujących, aby zamontować obręcz od zewnątrz. i Podziałki pomiarowe na tarczy mocującej pokazują przybliżoną średnicę obręczy. Można dzięki temu założyć obręcz bez ponownego przemieszczania zaczepów mocujących. i Przy mocowaniu zewnętrznym: ustawić znacznik (A) na zaczepach mocujących na wartość średnicy obręczy. Fig. 28: Mocowanie zewnętrzne i Jeżeli obręcz ma zostać zamocowana wewnątrz, zaczepy mocujące należy przemieścić do wewnątrz.

17 Obsługa TCE 4430 / TCE pl 9. Podnieść górną stopkę opony przy użyciu podnośnika i wprowadzić ją na klin głowicy montażowej. Fig. 29: Mocowanie wewnętrzne 5. Nasmarować bok opony do krawędzi obręczy koła środkiem smarnym. i W przypadku opon typu Run Flat albo UHP: użyć pomocy, takiej jak cęgi, klin czy dociskacz stopki TCE 320. Fig. 31: Podnoszenie górnej stopki opony 6. Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby przesunąć słupek montażowy w położenie robocze. 7. Dosunąć głowicę montażową do obręczy. Sprawdzić, czy rolka (A) i dolna strona głowicy montażowej dotykają krawędzi obręczy;! W przypadku obręczy kół ze stopów metali lekkich zawsze zakładać na rolkę plastikowy ochraniacz (B), aby nie dopuścić do uszkodzenia. OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia dolnych części ciała podczas obracania tarczy mocującej. Niebezpieczeństwo zranienia przez wystające części tarczy mocującej podczas obracania tarczy mocującej. Zachować dostateczną odległość części ciała od tarczy mocującej. Zawsze sprawdzać stan plastikowych osłon. Nie zdejmować plastikowych osłon. Fig. 30: Rolka i ochraniacz i Nacisnąć przycisk ustalający, aby ustawić poziomą i pionową odległość głowicy montażowej od krawędzi obręczy. 8. Wsunąć podnośnik stopki między głowicę montażową i stopkę opony. Fig. 32: Plastikowa osłona 10. Obracać tarczę mocującą przez naciskanie pedału tarczy mocującej w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż stopka opony zostanie całkowicie wyjęta z profilu obręczy. i Aby ułatwić sobie zdejmowanie opony, należy wciskać stopkę opony po przeciwległej stronie głowicy montażowej we wgłębiony profil obręczy.

18 pl 228 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa 5.2 Montaż opony Fig. 33: Odłączanie górnej stopki opony i W przypadku opon dętkowych przechylić słupek montażowy przez naciśnięcie pedału słupka montażowego na drugą stronę, aby wyjąć dętkę. 11. Te same czynności powtórzyć dla dolnej stopki opony. Fig. 34: Odłączanie dolnej stopki opony 12. Przesunąć słupek montażowy przez naciśnięcie pedału słupka montażowego do tyłu, aby zdjąć oponę. OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku wskutek uszkodzenia opony lub obręczy koła! Wskutek uszkodzenia opony lub obręczy podczas montażu może dojść do niebezpiecznych, a nawet zagrażających życiu sytuacji podczas jazdy. Opony mogą być montowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie. Przestrzegać instrukcji montażu i demontażu firmy Wdk dostępnych na stronie (dostępnych w językach niemieckim i angielskim): $ Katalog kryteriów $ Nagrzewanie opon Nie działać na opony i obręcze dużą siłą. W przypadku krytycznych kół montować opony przy niskiej prędkości obrotowej. Używać dostatecznej ilości środka smarnego. W razie nieprawidłowości, np. podejrzanych odgłosów, natychmiast przerwać montaż. Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu opon typu Run Flat i UHP: OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo wypadku w razie uszkodzenia opon typu Run Flat i UHP! Spękania powstałe podczas pracy na zimnej oponie mogą doprowadzić do pęknięcia opony przy dużej szybkości jazdy. Minimalna temperatura opon RFT/UHP musi wynosić 15 C. Przed montażem umieścić koła w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze.

19 Obsługa TCE 4430 / TCE pl Przygotowania do montażu 1. Nasmarować obręcz od wewnątrz środkiem smarnym na krawędzi, barku i wgłębionym profilu. 2. Obie stopki opony również nasmarować środkiem smarnym. 3. Ułożyć oponę ukośnie na obręczy. Fig. 36: Plastikowa osłona! W przypadku opon typu Run Flat albo UHP zaleca się stosowanie dodatkowych pomocy, takich jak cęgi, klin czy dociskacz stopki TCE 320 (patrz rozdz. 3.4). Fig. 35: Montaż Ukośna pozycja opony OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia rąk! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia rąk podczas obracania tarczy mocującej. Nie wkładać palców między oponę i obręcz koła. OSTRZEŻENIE niebezpieczeństwo zranienia dolnych części ciała podczas obracania tarczy mocującej. Niebezpieczeństwo zranienia przez wystające części tarczy mocującej podczas obracania tarczy mocującej. Zachować dostateczną odległość części ciała od tarczy mocującej. Zawsze sprawdzać stan plastikowych osłon. Nie zdejmować plastikowych osłon. 1. Obrócić tarczę mocującą tak, by wentyl opony znalazł się w pozycji między godziną 2 i Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby ustawić słupek montażowy w położeniu roboczym. 3. Przyłożyć dolną stopkę do lewej górnej krawędzi klina głowicy montażowej. 4. Naciskając pedał sterujący ruchem obrotowym tarczy mocującej wciskać stopkę we wgłębiony profil obręczy, aż dolna stopka opony zbliży się do głowicy montażowej i wejdzie pod krawędź obręczy. i Aby uniknąć uszkodzenia stopki opony, uważać, by na początku wykonywania czynności stopka weszła do wgłębionego profilu obręczy; i Aby ułatwić tę czynność, zaleca się dociskanie stopki do obręczy podczas obrotu tarczy mocującej. i W przypadku opon dętkowych przechylić słupek montażowy do tyłu przez naciśnięcie pedału "słupek montażowy". Ustawić obręcz tak, by otwór na wentyl dętki znalazł się pod kątem około 90 względem narzędzia montażowego, aby umożliwić włożenie dętki.

20 pl 230 TCE 4430 / TCE 4435 Obsługa 5. Te same czynności powtórzyć dla górnej stopki opony. 5.3 Napełnianie (pompowanie) Niebezpieczeństwo zranienia przez rozerwaną oponę! Jeżeli podczas pompowania opony ciśnienie panujące w oponie przekroczy 3,5 bar, może dojść do rozerwania opony lub wyrwania jej z uchwytu. Nosić środki ochrony słuchu. Pompować opony leżące na tarczy mocującej do ciśnienia maksymalnie 3,5 bar. Ciągle obserwować ciśnienie w oponie na manometrze, aby nie dopuścić do zbyt mocnego napompowania opony. Podczas pompowania unikać dekoncentracji. Fig. 37: Wprowadzanie górnej stopki opony Pompowanie opon z węża 6. Nacisnąć pedał słupka montażowego, aby przesunąć słupek montażowy w położenie spoczynkowe. 7. Nacisnąć pedał zaczepów mocujących, aby zwolnić obręcz. 1. Zdjąć nasadkę wentyla. 2. Podłączyć wąż do wentyla opony. 3. Uruchomić zawór napełniający, napompować opony do żądanego ciśnienia, maksymalnie 3,5 bar.

21 Obsługa TCE 4430 / TCE pl 5.4 Zakłócenia samodzielne usuwanie drobnych zakłóceń Podczas normalnych czynności roboczych mogą występować zakłócenia powodujące nieprawidłowe działanie urządzenia TCE 4430 / TCE W poniższej tabeli są podane możliwe zakłóącenia nie wymagające interwencji technika serwisowego. i W celu zapewnienia jak najszybszej interwencji ważne jest podanie przez telefon danych znajdujących się na tabliczce znamionowej (etykieta na tylnej części urządzenia TCE 4430 / TCE 4435) oraz rodzaju usterki.! Wszelkie ingerencje w instalację elektryczną, hydrauliczną i pneumatyczną mogą być dokonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny. i Jeżeli zakłócenia nie można usunąć na podstawie podanych tu wskazówek, należy się zwrócić do serwisu. Usterki Słupek narzędziowy Zablokowana rolka głowicy montażowej. Tarcza mocująca / prowadnice / szczęki mocujące Tarcza mocująca nie obraca się w żadnym kierunku. Tarcza mocująca obraca się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Moment obrotowy tarczy mocującej jest niewystarczający (za słaby). Prowadnice nie trzymają obręczy prawidłowo. Zaczepy mocujące nie trzymają obręczy prawidłowo. Odciskacz Odciskacz nie ma siły wystarczającej do odciśnięcia opony. Tab. 6: Zakłócenia Sposób usunięcia Rolka nie jest nasmarowana lub jest zanieczyszczona: Wyczyścić, a następnie nasmarować rolkę. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Sprawdzić, czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo podłączona. Zamienić miejscami 2 fazy wtyczki sieciowej (tylko wykwalifikowany elektryk). Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej. Sprawdzić poprawność połączenie faz we wtyczce (wykwalifikowany elektryk). Sprawdzić, czy maszyna jest prawidłowo podłączona do sieci elektrycznej. Sprawdzić, czy ciśnienie w sieci nie jest niższe niż minimalna wartość ciśnienia roboczego maszyny. (patrz rozdz. 8). W zespole filtracyjny ustawić ciśnienie robocze maszyny na wartości zalecone przez producenta. Skontrolować, czy kliny ustalające są w prawidłowym stanie. Zużyte elementy wymienić. Sprawdzić, czy maszyna jest prawidłowo podłączona do sieci pneumatycznej. Sprawdzić, czy ciśnienie w sieci nie jest mniejsze od minimalnej wartości ciśnienia roboczego maszyny TCE 4430 / TCE 4435 (patrz rozdz. 8). W zespole filtracyjny ustawić ciśnienie robocze maszyny na wartości zalecone przez producenta. Przed odciśnięciem dokładnie spuścić gaz z opony.

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Maszyna BUTLER KENDO.30 LIGHT stanowi połączenie wydajności urządzenia AIKIDO z prostą obsługą i niską ceną. Podobnie do AIKIDO montażownica KENDO posiada opatentowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ G 870E

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13 MONTY 8600 Monty 8600 to wysokiej jakości montażownica do kół samochodów osobowych i dostawczych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak automatyczne narzędzie montażowe, dwa dyski odbijające do odparzania

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler Aikido.34

Montażownica osobowa Butler Aikido.34 Montażownica osobowa Butler Aikido.34 Montażownica AIKIDO firmy Butler jest automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych. Pracuje bez użycia łyżek. Opatentowana przez firmę Butler stopka montażowa

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna praska ręczna

Hydrauliczna praska ręczna Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 17000 Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji o zastosowaniu naszej hydraulicznej praski ręcznej w Waszej firmie.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10 NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10 Nitownica SN - 10 1. Obszar zastosowania 2. Specyfikacja 3. Wyposażenie 4. Przygotowanie do pracy 5. Praca z nitownicą 6. Wymiana głowicy roboczej 7. Regulacja ciśnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu I N S T RU KC JA O B S Ł U G I STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09

Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Nr 529 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 60 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można szybko i łatwo wykonywać połączenia tych

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy.

NT 14/1 Ap. Uchwyty na wyposażenie w obudowie. Możliwość odpięcia odkurzacza. Specjalne miejsce na rury i ssawki z tyłu obudowy. NT 14/1 Ap Uniwersalny odkurzacz zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach rzemieślników. Wyposażony jest w wózek o dużych kołach transportowych, z którego można łatwo odpiąć odkurzacz. 1 2 1

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Słup poziomy T11

Instrukcja użytkowania Słup poziomy T11 Instrukcja użytkowania Słup poziomy T11 1 1. Deklaracja Zgodności Deklaracja Zgodności WE Producent: Jasopels A/S Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording, Dania Tel. +45 98 43 99 66 Nazwa maszyny: Słup poziomy

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji.

Prawa autorskie: Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania danych zawartych w instrukcji. Spis treści 1. Przeznaczenie urządzenia 2. Dane techniczne 3. Konstrukcja 4. Bezpieczeństwo 5. Przygotowanie 6. Podłączenie urządzenia 7. Ustawienie urządzenia 8. Uruchomienie urządzenia 9. Parametry nastawcze

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw rozpieraków hydraulicznych. Nr produktu 000823332

Zestaw rozpieraków hydraulicznych. Nr produktu 000823332 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw rozpieraków hydraulicznych Nr produktu 000823332 Strona 1 z 7 ZESTAW ROZPIERAKÓW HYDRAULICZNYCH Pojemność: 4 t. nr art. 094-T-4t Pojemność: 10 t. nr art. 094-T-10t Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 90 cm

Łączenie blatów kuchennych o szerokości 90 cm Nr 534 Łączenie blatów kuchennych o szerokości 90 cm Opis Z pomocą szablonu do blatów kuchennych PS 900 oraz frezarki górnowrzecionowej Festool, np. OF 1400, można łatwo i szybko wykonywać połączenia płyt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Ręczna praska hydrauliczna

Ręczna praska hydrauliczna Ręczna praska hydrauliczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 12290 Do końcówek kabla zgodnie z DIN 46235 i końcówek rurowych Zakres zaciskania: 6-120 mm 2 Waga: 1,5 kg Długość: 210 mm 1. Funkcja / Obsługa

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKOPOMPA Stanowisko zasilania wodą w obiegu zamkniętym aparatu do masażu AQUAVIBRON Producent: MEDEN - INMED, Spółka z o.o. UL. STOCZNIOWCÓW 11-13 75-256 KOSZALIN POLSKA TEL. +(0 94)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Narzędzie HV 180 do przewodów o przekroju 35 mm² P/N 541864-2

Instrukcja montażu. Narzędzie HV 180 do przewodów o przekroju 35 mm² P/N 541864-2 Instrukcja montażu Narzędzie HV 180 do przewodów o przekroju 35 mm² P/N 541864-2 411-18540 / 1-744504-6 06.03.2013, RG, Rev. A1 Wersja oryginalna jest w języku niemieckim. Page 1 / 11 Wersja polskojęzyczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL W20140304 www.gorgiel.pl WARTO WIEDZIEĆ: W 99% przypadków przecieków w muszli występujących wkrótce po montażu ramy nośnej są powiązane z błędami przy instalacji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo