Nr: 112 Połączenia na kołki przy użyciu VS 600

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr: 112 Połączenia na kołki przy użyciu VS 600"

Transkrypt

1 Nr: 112 Połączenia na kołki przy użyciu VS 600 Opis Połączenia na kołki okrągłe należą do standardowych połączeń elementów drewnianych w produkcji mebli. Połączenia te są bardzo stabilne, nadają się do wykonywania złączy desek z drewna litego, listew oraz płyt z tworzyw drzewnych. Połączenie na kołki jest w normalnym przypadku niewidoczne. Rada: Jeśli połączenie ma być widoczne ze względów dekoracyjnych, można także przewiercić otwory przez płaszczyznę elementu. Odległość między osiami otworów określana jest przez szablon i wynosi 32 mm (System 32) Średnica kołków zależy od grubości drewna. Ogólna zasada: średnica kołków = 1/2 do 1/3 grubości drewna Przy użyciu systemu VS 600 oraz szablonu DS 32 do wykonywania połączeń kołkowych można obrabiać elementy o szerokości do 600 mm i grubości od 6 do 40 mm. Zakresy zastosowań - złącza kątowe w produkcji korpusów mebli (A) - połączenia typu T w produkcji korpusów mebli (B) - wyrób szuflad - konstrukcje ramowe, np. ramy oskrzyń - połączenia po skosie listew tworzących prostokąt oraz wąskich desek - 1 -

2 Zalety połączenia przy użyciu kołków okrągłych Wysoka stabilność. Może być stosowane w celu zapewniania dodatkowej stabilności w meblach, które dają się rozkładać. Łączone elementy nie przesuwają się przy łączeniu (w odróżnieniu od łączników płaskich) Nadaje się do elementów z drewna litego i płyt z tworzyw drzewnych Wady tego połączenia Otwory muszą być wykonane z absolutną dokładnością, poprawki są czasochłonne Maszyny/ wyposażenie Podstawowe wyposażenie: Frezarka górnowrzecionowa (Festool OF 900 E, OF 1000 EB, OF 1010 EB). Festool OF 1010 EB - System VS 600 GE do wykonywania połączeń (nr zamów ). VS 600 GE - 2 -

3 Wyposażenie dodatkowo do VS szablon do wykonywania połączeń kołkowych, DS 32 (nr zamów ) - pierścień do kopiowania KR D 13,8 (jest zawarty w zakresie dostawy DS 32). Wiertła do otworów na kołki zależnie od grubości drewna. Dostępne są następujące wiertła do kołków (wszystkie w wersji HW): Średnica Nr zamów. 3 mm (bez czubka centrującego) 5 mm mm mm mm Odkurzacz z wężem ssącym D 27 Festool CTL 22 E Przygotowanie/ustawianie Na obrabiane elementy nanieść oznakowanie (trójkąt stolarski). Wskazówka Przy zamocowywaniu obrabianych elementów do zderzaków przylegają albo wąskie krawędzie z naniesionymi oznaczeniami albo oznakowanie skierowane jest w stronę środka VS 600! Rada: Wszystkie krawędzie, które mają być ustawione równo ze sobą, przyłożyć w miarę możliwości do zderzaków

4 Przygotowanie frezarki górnowrzecionowej Zamocowanie pierścienia do kopiowania (wycentrować!). Zamocowanie przewidzianego wiertła do wykonywania otworów na kołki. Przygotowanie VS 600 Jednostkę roboczą przymocować ściskami stolarskimi do stołu roboczego. Szablon wsunąć w opuszczone mocowanie (mocowanie znajduje się w pozycji środkowej). Ustawiane mimośrodowo czarne pokrętła regulacyjne przy szablonie skierowane są do dołu. Muszą one przylegać z przodu do jednostki podstawowej. Należy zwracać uwagę, by całkowicie wsunąć szablon w mocowanie

5 Ustawiane zderzaki z przodu profilu podstawy należy przesunąć w wybrania szablonu do frezowania oznakowane strzałką tak, aby strzałki na podstawie zderzaków przylegały do prostych krawędzi wybrania szablonu. Obrotowe zderzaki opatrzone napisami obrócić w kierunku na zewnątrz, obrabiane elementy ustawić tak, by przylegały do cylindra! Prosimy sprawdzić, czy szablon ustawiony jest równolegle do przedniej krawędzi profilu podstawy. Jeżeli nie jest równoległy, wówczas proszę wyrównać szablon. Ustawić szablon na grubość obrabianego przedmiotu (ustawienie wysokości). Zwolnić obie dźwignie mocujące (A) służące do ustawiania wysokości, podnieść szablon do najwyższej pozycji i zablokować go w tym położeniu

6 Zwolnić prawą dźwignię zaciskową (B) mechanizmu uchylnego. Dwiema rękami jednocześnie wcisnąć w kierunku do tyłu dźwignie mocujące (A) mechanizmu uchylnego, które są skierowane do góry. W ten sposób szablon zostanie uplasowany w pozycji tylnej. Ponownie zacisnąć dźwignie. Zamocować jeden szerszy lub dwa węższe obrabiane elementy poziomo na profilu podstawy. Zwolnić obie dźwignie mocujące (A) regulacji wysokości i opuścić szablon na obrabiany element. Zwróćcie Państwo uwagę, że musi on leżeć na obrabianym elemencie absolutnie poziomo. Następnie ponownie zacisnąć dźwignię mocującą. Ustawienie pozycji szablonu Przed przystąpieniem do pracy z oryginalnym elementem, który ma podlegać obróbce, uprzednio powinniście Państwo przetestować ustawienia, używając do tego celu kawałki drewna pozostałe z innych operacji (których grubość powinna być taka, jak oryginalnego elementu przeznaczonego do obróbki). Możliwość 1: Przed zamocowaniem elementów w pozycji poziomej przy użyciu punktaka podwójnego zarysujcie Państwo na ich wewnętrznych powierzchniach linię, w której będzie wykonywane wiercenie otworów W przypadku elementów stojących linię te należy zaznaczyć na ich krawędziach czołowych. Obrabiane elementy zamocować zgodnie z opisem podanym powyżej, z lewej i z prawej strony, jak dla złącza kątowego. Ustawcie Państwo oznaczenia środków otworów szablonu równo z linią zarysowaną punktakiem

7 Możliwość 2: Ustawić szablon w pozycji środkowej. Nacięcia oznaczeń środków otworów muszą dokładnie znajdować się nad miejscem styku elementu poziomego i pionowego. Wykonanie praktycznych prób ustawienia prowadziło zawsze do perfekcyjnych wyników. Gdy otwory na kołki są już wykonane, należy przesunąć (przechylić) szablon na pozycję środkową i opuścić na profil podstawy. Przed zdemontowaniem szablonu należy obrócić czarne mimośrodowe pokrętła regulacyjne tak, by powierzchnie zderzaków z przodu przylegały do profilu podstawy. (Przed zmianą położenia należy poluzować wkręty z rowkiem krzyżowym, po czym ponownie przykręcić). Teraz należy dostosować pozycję szablonu do otworów na kołki do następnego zastosowania. Sposób postępowania Wskazówka: Mechanizm uchylny systemu VS 600 wykorzystuje się tylko przy wykonywaniu otworów na kołki. Mechanizm ten umożliwia horyzontalne przesunięcie szablonu. Jest to konieczne i korzystne, ponieważ w przypadku złączy kątowych można jednocześnie zamocować oba obrabiane elementy i wykonywać w nich otwory. - Do wiercenia w płaszczyźnie elementu szablon przesuwa się do tyłu - Do wiercenia w krawędzi czołowej elementu szablon przesuwa się do przodu Zamocowanie elementów obrabianych, które mają utworzyć złącze kątowe (w naszym przykładzie oznaczenia skierowane są do zderzaka) Przynależące do siebie dwa obrabiane elementy ustawić pod kątem w sposób wynikający z oznaczeń (strzałki). Element, który uzyska otwory w płaszczyźnie, spoczywa poziomo na profilu podstawy, płaszczyzną wewnętrzną do góry. Naroże, w którym ma być wykonane wiercenie, skierowane jest do przedniej krawędzi VS

8 Element, w którego krawędzi czołowej będą wiercone otwory, odchylić do dołu (płaszczyzna wewnętrzna jest na zewnątrz). Obie powierzchnie, w których będą otwory, muszą być skierowane do góry, a ich krawędzie wyrównane. Elementy obrabiane przylegają z boku do zderzaka. Należy dobrze przymocować obrabiane elementy za pomocą trawersów dociskowych. Mocowanie obrabianych elementów do połączenia w formie T. Wiercenie w płaszczyznach Przygotowanie: przed zamocowaniem należy narysować na powierzchniach linie, w której będzie prowadzone wiercenie. Ilustr. 112/18 Obrabiane elementy, w których płaszczyznach mają być wywiercone otwory, leżą poziomo na profilu podstawy, powierzchnią, która uzyska otwory, na górze. Krawędź ustalająca leży przy zderzaku! Obrabiany element tak wypozycjonować pod szablonem, by linia otworów znajdowała się dokładnie pod nacięciami szablonu

9 Otwory w krawędzi czołowej Obrabiane elementy, w których krawędziach czołowych zostaną wykonane otwory, mocuje się w pozycji pionowej. Płaszczyzna zewnętrzna przylega do profilu podstawy, płaszczyzna wewnętrzna jest widoczna. Szablon umieszcza się w pozycji przedniej. Wskazówka: postępowanie jest identyczne jak w przypadku złącza kątowego Nastawianie głębokości wiercenia Głębokość wiercenia w płaszczyźnie elementu ułożonego poziomo powinna wynosić ok. 2/3 jego grubości. To znaczy, że muszą Państwo ustawiać dwie różne głębokości frezowania. W przypadku otworów w krawędziach czołowych należy ustawić większą głębokość frezowania, odpowiednio do wybranej długości kołków. Do nastawiania różnych głębokości frezowania wykorzystujcie Państwo zderzak rewolwerowy frezarki górnowrzecionowej. Przykład: Grubość obrabianego elementu = 19 mm Długość kołków = 40 mm Głębokość wiercenia w płaszczyźnie = ok. 2/3 grub. elementu = 15 mm Głębokość wiercenia w krawędzi czołowej = mm naddatku = 27 mm Rada: Począwszy od grubości drewna 18 mm i w przypadku stosowania kołków 6 x 30 mm można wiercić z ustawioną głębokością 16 mm w płaszczyźnie i w krawędziach czołowych

10 Przebieg pracy W przypadku wykonywania otworów w płaszczyźnie (obrabiany element leży poziomo na profilu podstawy), szablon znajduje się w pozycji tylnej. Gdy otwory wykonuje się w krawędzi czołowej (element stoi pionowo przy profilu podstawy), szablon jest usytuowany w pozycji przedniej. Środkowa pozycja szablonu wykorzystywana jest przy wykonywaniu otworów na płaszczyźnie w połączeniu typu T. WAŻNE: Miejcie Państwo na uwadze konieczność ustawiania różnych głębokości frezowania. Pamiętajcie o tym, że wiercąc w płaszczyźnie z głębokością nastawioną dla krawędzi czołowej, przewiercicie element na wylot, co będzie równoznaczne z jego uszkodzeniem. Dodatkowo nawiercony zostanie jeszcze profil podstawy. Nastawić stopień prędkości obrotowej 6. Przyłączyć odsysanie. Frezarkę górnowrzecionową wraz z zamontowanym pierścieniem do kopiowania umieszczać kolejno w wybraniach szablonu i wykonywać przewidziane otwory. Zwracajcie Państwo uwagę, by pierścień do kopiowania był dokładnie osadzony w otworach szablonu. Rada: W przypadku wykonywania połączenia na kołki nie jest bezwzględnie konieczne wiercenie otworów z rozstawem 32 mm. Zależnie od szerokości obrabianego elementu można pominąć jeden do dwóch otworów. Pomocne jest w takim przypadku wykonanie oznaczeń pisakiem filcowym piszącym tuszem rozpuszczalnym w wodzie. Korekty a Obrabiany element (a) z otworem w krawędzi czołowej jest cofnięty do tyłu: Przesunąć szablon do tyłu

11 a Obrabiany element (a) z otworem w krawędzi czołowej jest wysunięty do przodu: Przesunąć szablon do przodu. Warianty zastosowań Przedni łącznik ustawić równo z przednią krawędzią boku, tylny łącznik równo z tylną krawędzią boku. Gotowy korpus z dwoma górnymi łącznikami (złącze kątowe) oraz podniesionym dnem (połączenie typu T)

12 Łączenie na kołki listew ram Przy wykonywaniu ram może się zdarzyć, że z powodu szerokości listew nie można zastosować przewidzianego odstępu od zderzaka. W takim przypadku wyrównajcie Państwo pozycję listew w stosunku do otworów szablonu, a następnie przesuńcie zderzak do obrabianych elementów. Listwy ram łączone po skosie na kołki Szablon usytuować w pozycji przedniej Ewentualnie przesunąć zderzak zależnie od szerokości listwy

13 Gotowe złącze kątowe Widoczne połączenie na kołki W tym wypadku odstępujemy od określonych zasad mocowania elementów obrabianych: Poziomy element kładzie się na pionowy. Płaszczyzny wewnętrzne spoczywają w tym przypadku na profilu podstawy. Krawędzie ustawia się równo ze sobą dzięki czemu pasują doskonale, także gdy szablon nie jest dokładnie ustawiony na ½ grubości drewna, ponieważ obrabianych elementów nie trzeba odchylać i ustawiać w innej pozycji. Ustawić szablon w pozycji przedniej, nastawić głębokość wiercenia i wykonać wiercenie przelotowe. Widoczne kołki mogą stanowić cechę stylizacji

ABC połączeń w drewnie

ABC połączeń w drewnie ABC połączeń w drewnie Spis treści ABC połączeń w drewnie Spis treści Strona ABC połączeń w drewnie wolfcraft Połączenia w drewnie Wstęp do łączenia kołkami 3 Kołki meblowe 4 Urządzenie do połączeń kołkowych

Bardziej szczegółowo

1060 www.hettich.com

1060 www.hettich.com 1060 www.hettich.com Złącza Przegląd programu Złącza do płyty komórkowej Przegląd 1062-1063 Złącza do korpusów Przegląd 1072-1073 Pozostałe złącza Przegląd 1098-1099 Okucia regulowane do cokołów Przegląd

Bardziej szczegółowo

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!!

file:///media/disk/politechnika%20pozna%c5%84ska... OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! OBRÓBKA RĘCZNA Rozwiąż test!!! Ø Wprowadzenie obróbka ręczna Ø Cel i dokładność pomiarów warsztatowych Ø Narzędzia pomiarowe: Suwmiarka Mikrometr Głębokościomierz mikrometryczny Czujniki Średnicówka mikrometryczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie elementów,okuć i akcesoriów oraz sposób montażu szafki. Dotyczy szafki wiszącej o wymiarach zewnętrznych:

Zestawienie elementów,okuć i akcesoriów oraz sposób montażu szafki. Dotyczy szafki wiszącej o wymiarach zewnętrznych: Zestawienie elementów,okuć i akcesoriów oraz sposób montażu szafki. Dotyczy szafki wiszącej o wymiarach zewnętrznych: wysokość szerokość głębokość 950 1200 300 wykonanej z płyty meblowej laminowanej,na

Bardziej szczegółowo

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03

Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Bąk Ręczna obróbka drewna 712[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Złącza meblowe

Szkolenie 2. Złącza meblowe Szkolenie 2 Złącza meblowe Witamy w świecie złącz Häfele! Häfele. Światowy lider w projektowaniu i produkcji złącz! Häfele oferuje najszerszy i najbardziej różnorodny asortyment złącz na świecie. Dla każdej

Bardziej szczegółowo

Akademia Häfele 2014

Akademia Häfele 2014 17-11-2014 Akademia Häfele 2014 Szkolenie nr 1 Przygotowanie: Tomasz Sowiński, Dominik Szwaja / Häfele Polska Jeżeli brałeś już udział w Akademii, to zapraszamy do przypomnienia sobie zdobytej wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów

Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy. Materia³y dla projektantów Obróbka p³yt FERMACELL przy zabudowie wnêtrz w programie suchej zabudowy Materia³y dla projektantów 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie 2.1 FERMACELL Zalety na pierwszy rzut oka...3 2.2 Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych ISP - 010 Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych Instrukcja montażu i użytkowania Automatyczny nastawnik grubości cięcia ISP-010 przeznaczony jest do zamontowania w traku taśmowym poziomym.

Bardziej szczegółowo

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt Katalog główny 2014 / 2015 Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt 3 09 K-Einleitung PL_2012 T 31.10.2012 13:54 Uhr Seite 1 wolfcraft - innowacyjne narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów i wymagających

Bardziej szczegółowo

Cały system narzędzi na powierzchni 0,5 m²

Cały system narzędzi na powierzchni 0,5 m² Cały system narzędzi na powierzchni 0,5 m² Praca półstacjonarna 05 Przegląd zastosowań 77 Przegląd urządzeń 78 Moduły 80 CMS-TS, CMS-OF, CMS-PS, CMS-BS Jednostka podstawowa 82 CMS-GE Zestaw 83 CMS-TS 55

Bardziej szczegółowo

System do wykonywania połączeń DOMINO

System do wykonywania połączeń DOMINO 238 System do wykonywania połączeń DOMINO Przegląd produktów i zastosowań 240 Frezarka do połączeń DOMINO DF 500, DF 700 242 Wyposażenie i materiały eksploatacyjne System Festool 244 www.festool.pl 239

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard

Instrukcja montażu. dla. wind załadowczych MBB Palfinger. Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB Palfinger Standard Instrukcja montażu dla wind załadowczych MBB PALFINGER Standard 07-500.99-04.10-09 24.01.2014 Numer artykułu: 2034819 A 21641 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Montaż. zamków. wpuszczanych i nawierzchniowych

Montaż. zamków. wpuszczanych i nawierzchniowych Montaż zamków wpuszczanych i nawierzchniowych Przygotowanie Zamki do drzwi ze względu na mocowanie w drzwiach można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zamki wpuszczane, zamki wierzchnie. Zamki wpuszczane

Bardziej szczegółowo

Gerda sp. z o.o. O/Warszawa www. bramy.gerda pl www. gerda.pl INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWE STANDARD. Seria STANDARDOWA M.23.

Gerda sp. z o.o. O/Warszawa www. bramy.gerda pl www. gerda.pl INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWE STANDARD. Seria STANDARDOWA M.23. Gerda sp. z o.o. O/Warszawa www. bramy.gerda pl www. gerda.pl INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWE STANDARD Seria STANDARDOWA 20 M.23.8 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWE SERIA STANDARDOWA Spis treści. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Obróbka. Dla ludzi z inwencją

Obróbka. Dla ludzi z inwencją Obróbka Dla ludzi z inwencją rzut oka na obróbkę CIĘCIE ŁĄCZENIE cięcie patrz strona 7 przy użyciu stacjonarnych pił tarczowych, ręcznych pił zanurzeniowych lub wyrzynarek przecinanie patrz strona 8 przy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE

Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE Projektowanie + Instruktaż Montażu SWISSPEARL PREMIUM SWISS QUALITY FACADE SYSTEMS FOR HIGH-END ARCHITECTURE ARES S.C. Ul. Grudzieniec 12 60-601 Poznań Tel. 61 843 12 44 Tel./fax. 61 810 38 37 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

7.2. Montaż wspornika płotka przeciwśniegowego

7.2. Montaż wspornika płotka przeciwśniegowego 7.2. Montaż wspornika płotka przeciwśniegowego 7.2.1. Ogólne zasady montażu płotków przeciwśniegowych 1. Odległość między wspornikami powinna wynosić od 40 cm do maksymalnie 80 cm (wg tabeli). Tabela 18

Bardziej szczegółowo

System profili połączeniowych KANYA PVS : Moduły z nieograniczonymi możliwościami.

System profili połączeniowych KANYA PVS : Moduły z nieograniczonymi możliwościami. Wstęp System profili połączeniowych KANYA PVS : Moduły z nieograniczonymi możliwościami. Od roku 1974 firma KANYA i jej partnerzy handlowi wyznają zasadę, że dopiero wtedy jesteśmy zadowole - ni, gdy zadowoleni

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Akademia Häfele 2014

Akademia Häfele 2014 24 listopada 2014 Szkolenie nr 2 Przygotowanie: Hafele Polska / Magdalena Dymek, Tomasz Sowiński Systemy szuflad Nova Pro Opinia Pana Jarka Zgody stosującego szuflady Nova Pro: Szufladę Grass Nova Pro

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CLASSIC

INSTRUKCJA MONTAŻU CLASSIC www.ruukkidachy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU CLASSIC DACH NA RĄBEK STOJĄCY Zaprojektowane, aby ułatwiać życie Gratulacje, właśnie kupiłeś stalowy dach Ruukki najlepszy wybór, jeśli chcesz, by budowa Twego domu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Gazowy kocioł kondensacyjny Wskazówka: Ten kocioł grzewczy może być wyłącznie opalany gazem ziemny/gazem płynnym! Logano plus SB735 gaz Dla firmy instalacyjnej Przeczytać

Bardziej szczegółowo