Instrukcja użytkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Mieszalnik żyroskopowy BIAX 44P PL - Polnisch wydanie G

2 BIAX 44P Spis treści 1. Rysunki opisowe Elementy urządzenia mieszającego Elementy sterownicze i wskaźniki 4 2. Informacje ogólne Dla własnego bezpieczeństwa Zastosowane piktogramy i symbole Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ogólne wskazówki BHP Elementy decydujące o bezpieczeństwie 6 4. Uruchomienie Ustawienie maszyny wskazówki do transportu Przemieszczanie (przesuwanie) maszyny Aktywacja długotrwałego smarowania Rozruch próbny 8 5. Praca maszyny Załączenie maszyny Zamknięcie drzwi - Parkowanie Otwarcie drzwi Pozycja wyjściowa Ustawienie pojemnika Uruchomienie pocesu mieszania Zakończenie mieszania Tryb oczekiwania (Stand-by) Uruchomienie przycisku awaryjnego Usuwanie usterek Inicjalizacja Komunikaty błędów Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie Częstotliwość konserwacji Lista czynności konserwacyjnych Płyta sterowania Dodatkowa płyta sterowania Dodatek Dane techniczne Gwarancja Utylizacja i złomowanie Deklaracja zgodności WE 21

3 BIAX 44P 1. Rysunki opisowe 1.1 Elementy urządzenia mieszającego Elementy maszyny 1. Dolny talerz dociskowy 5. Przycisk wyłączania awaryjnego 2. Górny talerz dociskowy 6. Automatycznie przesowne drzwi 3. Wyłącznik główny (z lewej strony urządzenia ) 4. Pulpit wydanie G

4 BIAX 44P 1.2 Elementy sterownicze i wskaźniki Przyciski sterownicze Przycisk E STOP zakonczenie automatycznego procesu mieszania RESET wyjscie z trybu oczekiwania "Stand-by" STOP zakończenie procesu mieszania ZATWIERDZENIE komunikatów Przycisk I Czas mieszania I (ustawienia fabryczne 1:00 minuta) Przycisk II Czas mieszania II (ustawienia fabryczne 2:00 minuty) Przycisk III Czas mieszania III (ustawienia fabryczne 3:00 minuty) + Zamkniecie drzwi Parkowanie 2 - Wskaźnik napięcia sieciowego 230 V i napięcia sterującego 24 V 3 - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4 - Przycisk wyłącznika awaryjnego 4 wydanie G

5 BIAX 44P 2. Informacje ogólne Mieszalnik jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do mieszania w pojemnikach zamkniętych, szczelnych, okrągłych, kanciastych oraz owalnych z metalu lub z tworzyw sztucznych. Za pomocą mieszalnika mogą być przygotowywane wszystkie rodzaje farb, koncentratów farbiarskich, lakiery budowlane i przemysłowe, tynki syntetyczne i mineralne jak również inne materiały, wykazujące niską lub wyższą lepkość, jedno-, dwu- lub wielokomponentowe. Praktyczny zakres zastosowania rozciąga się od hurtu i detalu w przemyśle farbiarskim, lakierniczym, drukarskim i chemicznym aż do zastosowania w dziedzinach pokrewnych. Mieszalnik nadaje się szczególnie jako element systemu dozowania farb. Niezbędny czas mieszania oraz przydatność pojemników należy określić doświadczalnie w toku prób mieszania. Niniejsza instrukcja jest skierowana do osób obsługujących maszynę. 3. Dla własnego bezpieczeństwa Mieszarki BIAX są projektowane, produkowane i sprawdzone przy zachowaniu zasadniczych wymogów BHP, istnieją jednak pewne zagrożenia resztkowe! Dlatego przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcja użytkowania musi być przechowywana w obrębie maszyny i znajdować się zawsze pod ręką. 3.1 Zastosowane piktogramy i symbole Symbol Uwaga oznacza zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, dlatego wymaga bezwzględnego przestrzegania. Symbol Stop oznacza sytuacje grożące powstaniem szkód materialnych na maszynie. Symbol Niebezpieczne napięcie elektryczne oznacza części znajdujące się pod napięciem elektrycznym i dlatego stwarzające zagrożenie. Teksty w niniejszej instrukcji, ważne dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, są zaznaczone tłustym drukiem. 3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna może być użytkowana tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Za niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie uważa się w szczególności Użytkowanie z uszkodzonymi lub brakującymi częściami. Mostkowanie albo wyłączanie urządzeń zabezpieczających. Użytkowanie w strefach zawierających atmosferę zagrażającą wybuchem. Stosowanie i montaż nieoryginalnych części zamiennych. Zbyt długi czas mieszania, mogący spowodować pęknięcie pojemnika. Skutkiem niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania maszyny mogą być wypadki z uszkodzeniem ciała użytkownika lub osób trzecich, a także szkody materialne maszny lub mieszanej substancji. wydanie G

6 BIAX 44P 3.3 Ogólne wskazówki BHP Podczas ustawiania maszyny obowiązuje przestrzeganie obowiązujących przepisów elektrycznych oraz dodatkowych wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Czynności ustawiania i pierwszego uruchomienia muszą być wykonane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Maszyna może być użytkowana tylko przez osoby, które znają sposób działania maszyny oraz obowiązujące przepisy bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan i sprawność techniczną wszystkich części maszyny. Nie uruchamiać maszyny z brakującymi lub uszkodzonymi częściami. Czynności obsługi technicznej i naprawy mogą być wykonywane tylko przez personel specjalistyczny o odpowiednich kwalifikacjach. Na czas wykonywania obsługi technicznej i napraw należy odłączyć maszynę od zasilania elektrycznego przez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Używać tylko oryginalnych części zamiennych. Na czas przerwy w użytkowaniu należy zamknąć maszynę i wyłączyć wyłącznik główny, wystające części mogą spowodować wypadek. 3.4 Elementy decydujące o bezpieczeństwie Zamknięta obudowa Obudowa, możliwa do otwarcia jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi, tworzy stabilne, oddzielające zabezpieczenie. Drzwiczki z ryglem Zaryglowanym, oddzielającym zabezpieczeniem są drzwiczki. Przy otwartych drzwiczkach maszyny nie można uruchomić. Drzwi zostają odblokowane dopiero po zakończeniu procesu mieszania i zwolnieniu pojemnika. Magnes zabezpieczający Jednostka mieszająca w pozycji pionowej jest zabezpieczana przez uruchamiany elektromagnesem bolec. Po odłączeniu elektromagnesu bolec wraca na miejsce i pojemnik jest zwalniany. Włącznik talerzy dociskowych Mikrowłącznik w górnym talerzu dociskowym czuwa, czy pojemnik jest zaciśnięty w jednostce mieszającej. Proces mieszania nie rozpocznie się, jeżeli pojemnik nie jest prawidłowo unieruchomiony. Dopiero, kiedy włącznik zostanie uruchomiony, daje impuls do rozpoczęcia pracy. Funkcja wyłączania awaryjnego NOT-AUS W razie potrzeby wyłącznik ten zapewnia: Bezpieczne przerwanie dopływu napięcia sterowniczego, a tym samym unieruchomienie maszyny W razie konieczności wyłączenie mieszalnika 6 wydanie G

7 BIAX 44P 4. Uruchomienie 4.1 Ustawienie maszyny wskazówki do transportu Maszyna dostarczana jest na drewnianej palecie, w kartonie nadającym się do ponownego użytku. Zdjąć maszynę z palety za pomocą odpowiedniego urządzenia podnoszącego. Uważać na spód maszyny, aby nie zostały uszkodzone części nośne. Waga urządzenia została podana w pkt. Błędy. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Maszynę ustawić na stabilnym i równym podłożu. Nierówności skompensować podkręcając odpowiednio nóżki maszyny. 4.2 Przemieszczanie (przesuwanie) maszyny Maszyna jest wyposażona w dwie rolki transportowe znajdujące się na jej spodzie. Rolki transportowe mogą zostać wysunięte w razie potrzeby za pomocą 2 śrub zamocowanych w blasze spodu maszyny. Wysunąć rolki transportowe z obu stron maszyny za pomocą wkrętarki akumulatorowej (lewoskrętnej) lub za pomocą innego narzędzia Maszynę pochylić ostrożnie i przesuwać Po przemieszczeniu (przesunięciu) maszyny należy wsunąć rolki transportowe i wyrównać różnice podłoża nóżkami. Śruba Odkręcanie kółek Przemieszczanie maszyny Dla bezpiecznego transportu należy otworzyć drzwi maszyny. wydanie G

8 BIAX 44P 4.3 Aktywacja długotrwałego smarowania Maszyna jest wyposażona w system PERMA do długotrwałego smarowania stożkowych kół zębatych. Musi on zostać aktywowany przed uruchomieniem maszyny. Dla wygodnego montażu należy do oporu rozsunąć talerze dociskowe. Kształtka redukcyjna znajduje się z lewej strony piasty. Aktywowanie zasobnika PERMA. Aby uaktywnić zasobnik PERMA należy wkręcić plastikową (szarą) śrubę dostarczoną z niniejszym zasobnikiem tak głęboko aby ucho śruby zostało zerwane. Odkręcić czarną nakładkę zasobnika. Wkręcić nabój do wbudowanej już w urządzeniu redukcji w piaście. Wpisać na zasobniku datę aktywacji. Zagwarantowane jest prawidłowe smarowanie na ok. 1 rok. Dodatkowo przestrzegać opisu producenta, załączonego do naboju.. smarowanie PERMA 4.4 Rozruch próbny Przy pierwszym uruchomieniu oraz po przeprowadzeniu czynności obsługi technicznej i napraw należy wykonać rozruch próbny z pustym naczyniem do mieszania, w celu sprawdzenia prawidłowego działania maszyny. Nie wolno uruchamiać maszyny na palecie transportowej ani na innym niewłaściwym podłożu. 8 wydanie G

9 BIAX 44P 5. Praca maszyny 5.1 Załączenie maszyny Maszynę załączyć wyłącznikiem głównym (3). Po zakończeniu inicjalizacji można otworzyć drzwi maszyny naciskajac przycisk E. Maszyna znajduje sie teraz w pozycji wyjściowej. Collomix BIAX init... Version X.XX Collomix BIAX init... d 80 / c 25 / v 144 Collomix BIAX init cycles Collomix BIAX init... > Press "E" to quit Collomix BIAX init... > opening door Ready 1:00 2:00 3: Zamknięcie drzwi - Parkowanie Przed wyłączeniem maszyny po zakończeniu pracy można zamknąć drzwi maszyny naciskając jednocześnie przycisk E i przycisk I. Teraz maszyna znajduje się w pozycji zaparkowanej. Ready 1:00 2:00 3:00 + Parkposition closing door Parkposition press E for Ready 5.3 Otwarcie drzwi Pozycja wyjściowa Przez naciśnięcie pzycisku E można otworzyć drzwi maszyny. Na wyświetlaczu pokaże się napis READY, maszyna znajduje się w pozycji wyjściowej i jest gotowa do mieszania. Parkposition press E for Ready Parkposition opening door Ready 1:00 2:00 3:00 wydanie G

10 BIAX 44P 5.4 Ustawienie pojemnika Używać należy nieuszkodzonych pojemników i nie ustawiać jeden na dugim! Pojemnik z uchwytem ustawić na dolnym talerzu tak aby uchwyt znajdował się od stony blaszanej ochony. Pojemniki o mniejszej średnicy jak 270 mm, uchwyt należy zabezpieczyć gumową opaska lub przykleić taśmą. Używać nieuszkodzonych pojemników i nie ustawiać jeden na drugim! 10 wydanie G

11 BIAX 44P 5.5 Uruchomienie pocesu mieszania Uruchomienie mieszania nastepuje przez przyciśnięcie jednego z trzech przycisków wyboru czasu mieszania I do III. Wybrany czas mieszania zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD. Drzwi zamykają się automatycznie. Pojemnik zostaje zaciśnięty po czym maszyna zaczyna mieszać. Pozostały czas mieszania zostaje wyświetlony na wyświetlaczu LCD. Ready 1:00 2:00 3:00 Mixing t = 1.00 clamping Mixing t = 1.00 Pot clampt Mixing t = 0.59 mixing 5.6 Zakończenie mieszania Po upływie czasu mieszania, jednostka mieszająca jest automatycznie ustawiana w pozycji godz. 12 i zwalniana. Na zakończenie drzwi są odblokowywane. Poces mieszania może zostać przerwany przd upływem zaprogramowanego czasu mieszania po naciśnięciu przycisku E. Mieszenie zostaje przerwane, mieszalnik zostaje wypozycjonowany, naczynie uwolnione po czym drzwi otwierają się automatycznie. t = 0.00 oder Mixing t = 0.00 wait Mixing t = 0.00 positioning Mixing t = 0.00 disclamping Ready 1:00 2:00 3: Tryb oczekiwania (Stand-by) Jeżeli mieszalnik nie jest dłużej używany to po ok. 60 minutach przechodzi w tyb oczekiwania (stand-by). Wszystkie nieużywane odbiorniki wyłączają się, drzwi nie da się otworzyć. Tryb oczekiwania można przerwać przez naciśnięcie przycisku E. Maszyna znajduje się wtedy w pozycji wyjściowej, drzwi można otworzyć. E 000 Stand-by > press "E" to quit Ready 1:00 2:00 3:00 Initialisierung wydanie G

12 BIAX 44P 5.8 Uruchomienie przycisku awaryjnego W przypadku pojawienia się nieszczelności pojemnika lub poluzowania się uchwytu pojemnika, albo wystąpienia innego zagrożenia dla ludzi lub maszyny można przyciskając wyłącznik awaryjny unieruchomić maszynę. Po zadziałaniu wyłącznika awaryjnego maszyna zatzymuje się w nieokeślonym położeniu. Jednostka mieszająca nie osiąga pozycji wyjściowej (na godz. 12)! Wyłącznik awaryjny odblokować i skasować komunikaty błędów przez naciśnięcie przycisku E. Po tym jak drzwi się otworzą, jednostkę mieszającą obracać ręcznie tak aby osiągneła pozycję wyjściową (na godz. 12) i przyciskiem E uwolnić pojemnik. Maszyna znajduje się w pozycji wyjściowej, teraz można przystąpić do dalszej pacy. Wyłącznik awayjny nie odcina całkowicie napięcia zasilania. Podczas przeglądów technicznych i napraw należy maszynę pozbawić zasilania przez wyciągnięcie wtyczki kabla zasilającego! E020 emergency stop > unlock switch NOT-AUS Entriegeln E020 emergency stop > press E to quit E020 emergency stop wait E020 emergency stop > press E to quit E020 emergency stop > opening door please disclamp > press E to quit Mischeinheit per Hand positionieren disclamping Ready 1:00 2:00 3:00 12 wydanie G

13 BIAX 44P 6. Usuwanie usterek Przy pomocy przedstawionych w niniejszym rozdziale tabel usuwania usterek użytkownik może sprawdzić, czy może samodzielnie usunąć usterkę czy też konieczne jest wezwanie serwisu producenta. Przed telefonem do serwisu należy zanotować numer seryjny maszyny, pokazywany na wyświetlaczu kod usterki oraz stan diod typu LED na pulpicie sterowniczym. Numer seryjny maszyny znajduje się na tabliczce znamionowej (9) maszyny. 6.1 Inicjalizacja Każdorazowo w trakcie włączenia maszyny przeprowadzana jest inicjalizacja sterowania. W jej wyniku na wyświetlaczu mogą się pojawić następujące komunikaty o błędach. Ich usunięcie, tak samo jak wszelkie inne prace konserwacyjno-remontowe, leżą wyłącznie w gestii upoważnionego i odpowiednio przeszkolonego do tego personelu. Diody Wyświetlacz Możliwe przyczyny / środki zaradcze 230 V 24 V pusty Sprawdzić zasilanie Sprawdzić bezpiecznik SI 3 Sprawdzić wtyczkę/kabel płytki sterującej 230 V 24 V pusty Sprawdzić wtyczkę/kabel płytki sterującej Uszkodzenie wyświetlacza Uszkodzenie płytki sterującej 230 V 24 V E020 emergency stop > press E to Quit 230 V E060 not disclamped 24 V > press E to Quit 230 V E080 MU unlocked 24 V > press E to Quit Wciśnięty przycisk Wyłacznika Awaryjnego Sprawdzić wtyczkę/kabel przycisku Awaryjnego zatrzymania Uszkodzenie przełącznika przycisku Awaryjnego zatrzymania Pojemnik zaciśnięty; ręcznie rozsunąć płyty zaciskowe Układ mieszający ustawiony w pozycji innej niż pionowa Sprawdzić przełącznik zbliżeniowy płyty zaciskowej Sprawdzić wtyczkę/kabel przełącznika zbliżeniowego płyty zaciskowej Zablokowany trzpień blokady elektromagnetycznej Sprawdzić wtyczkę/kabel elektromagnesu blokady układu mieszającego Uszkodzenie elektromagnesu układu mieszającego Układ mieszający ustawiony w pozycji innej niż pionowa Wszystkie czynności obsługi technicznej i serwisu winny być wykonywane tylko przez uprawniony i odpowiednio wykwalifikowany personel. W szczególności dotyczy to czynności związanych z otwieraniem obudowy. wydanie G

14 BIAX 44P 6.2 Komunikaty błędów Poniższa tabela zawiera zestawienie możliwych usterek i działań na rzecz ich usunięcia. Działania opisane na szarym tle mogą być wykonywane tylko przez uprawniony personel o odpowiednich kwalifikacjach. Usterka Stan urządzenia Pomoc, sposób postępowania E000 Stand-by Maszyna znajduje się w stanie spoczynku, po tym jak nie została uruchomiona w ciągu 60 min. Wcisnąć przycisk E, aby przerwać stan spoczynku E010 door not open Drzwi otwarte Sprawdzić wyłącznik zbliż eniowy drzwi otwarte Sprawdzić dodatkową płyte sterowania Drzwi zamknięte Spawdzić silnik napędu drzwi Sprawdzić dodatkową płyte sterowania E020 Emergency stop Przycisk wyłącznika awaryjnego wciśnięty Odblokować przycisk wyłącznika awaryjnego Przycisk wyłącznika awaryjnego nie jest wciśnięty Sprawdzić kontakty wyłączanika awaryjnego Sprawdzić przewód i wtyczkę wyłącznika awaryjnego E025 door not closed Drzwi zamknięte Sprawdzić wyłącznik zbliżeniowy Drzwi Sprawdzić dodatkową płyte sterowania Drzwi otwarte Spawdzić silnik napędu drzwi Sprawdzić dodatkową płyte sterowania E030 pot not found Brak pojemnika w jednostce mieszającej Pojemnik znajduje się w jednostce mieszającej Wałek z gwintem jest zabrudzony Wstawić pojemnik Pojemnik jest za mały Sprawdzić włącznik talerza dociskowego Sprawdzić krzywkę programowalną Wałek oczyścić i nasmarować E040 Max open Jednostka mieszająca całkiem otwarta Zachować max. Wielkość wstawianego pojemnika tj.400 mm Jednostka mieszająca nie całkiem otwarta Oczyścić i nasmarować wałek z gwintem Oczyścić i naoliwić prowadnice E050 Pot defekt Uszkodzony pojemnik Nacisnąć przycisk E w celu inicjacji urządzenia Skorygować naprężenie Pojemnik nieuszkodzony Sprawdzić funkcjonowanie talerzy dociskowych/włącznika talerzy dociskowych Sprawdzić przewód/wtyczkę łącznika zbliżeniowego Uszkodzony łącznik zbliżeniowy/ włącznik talerzy dociskowych lub płytka sterownicza 14 wydanie G

15 BIAX 44P Usterka Stan urządzenia Pomoc, sposób postępowania E060 not disclamped Pojemnik zaciśnięty Sprawdzić silnik zaciskania talerzy, szczotki węglowe i płytę sterowania E070 MU locked Pojemnik nie zaciśnięty Bolec zablokowany Bolec niezablokowany Jednostka mieszająca nie znajduje się w pozycji godz.12, wypozycjonować ręcznie Górny talerz mocujący lub wyłącznik górnego talerza mocującego zaklinowany. zabudzony, Oczyścić i usprawnić. Sprawdzić kabel i wtyczkę wyłącznika zbliżeniowego Zablokowany zatrzask oczyścić i naoliwić, w razie potrzeby zmienić Sprawdzićprzewód/wtyczkę włącznika elektromagnesu jednostki mieszającej Włącznik elektromagnesu jednostki mieszającej jest uszkodzony E080 MU unlocked Bolec zablokowany Jednostka mieszająca nie znajduje się w pozycji na godz. 12, proszę ustawić jednostkę ręcznie Bolec niezablokowany Sprawdzićprzewód/wtyczkę włącznika elektromagnesu jednostki mieszającej Włącznik elektromagnesu jednostki mieszającej jest uszkodzony Zatrzask oczyścić i naoliwić, jeżeli zachodzi potrzeba- wymienić Sprawdzić przewód/wtyczkę włącznika elekromagnesu jednostki mieszającej Włącznik elektromagnesu jednostki mieszającej jest uszkodzony E120 Speed to low Jednostka mieszająca obraca się Sprawdzićprzewód/wtyczkę wyłącznika zbliżeniowego Wyłącznik zbliżeniowy uszkodzony E130 Speed too high Jednostka mieszająca nie obraca się Sprawdzić bezpiecznik SI2 Sprawdzić przewód/wtyczkę silnika Uszkodzenie Silnik, prostownik lub płyty sterowniczej Zmniejszyć obroty silnika Działania opisane na szarym tle mogą być wykonywane tylko przez uprawniony personel o odpowiednich kwalifikacjach. wydanie G

16 BIAX 44P 7. Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie Utrzymanie wytrząsarki w dobrym stanie wymaga regularnej konserwacji. Jeżeli maszyna jest stale wykorzystywana, bardzo ważne staje się przestrzeganie zamieszczonego poniżej harmonogramu smarowania najistotniejszych jej części. Częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych zależy od intensywności użytkowania maszyny. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania. 7.1 Przeglądy Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan i sprawność wszystkich elementów maszyny wpływających na bezpieczeństwo. Uprawniony personel powinien wymienić wadliwe lub uszkodzone części przed rozpoczęciem pracy. 7.2 Czyszczenie Rozlaną substancję mieszaną należy natychmiast usunąć z wnętrza maszyny. Do tego celu użyć ścierki lub szpachelki. Uważać, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych ani czujników. Zanieczyszczone wałki z gwintem można czyścić ścierką lub szczotką drucianą. Po oczyszczeniu wałka z gwintem należy nasmarować smarem Molykote BR 2 Plus. Nie wolno myć maszyny wysokociśnieniowym agregatem myjącym ani podobnym urządzeniem. Spowoduje to wypłukanie smaru z łożysk kulkowych i ich pracę na sucho. Łożyska kulkowe, które pracowały na sucho należy natychmiast wymienić! 7.3 Częstotliwość konserwacji Co tydzień: Usunąć wszelkie zabrudzenia z maszyny. Nałożyć cienką warstwę smaru na obie prowadnice układu mieszającego. Co 6 miesięcy Sprawdzić stan zasobnika długotrwałego smaowania typu PERMA (2), ewentualnie wymienić zasobnik na nowy. Wałki gwintowe (4) jak i wieloklin (z tyłu wałka gwintowego) oczyścić i lekko smarem Molykote BR2 Plus nasmarować. Bolec pozycjonowania przy elektromagnesie lekko naoliwić. Sprawdzić sprawność łożysk. Łożyska znajdują się na obu szczękach zaciskowych. na osi napędowej i talerzach dociskowych Prowadnice 2 Zasobnik PERMA 4 Wałek gwintowy 16 wydanie G

17 BIAX 44P 7.4 Lista czynności konserwacyjnych Lista czynności konserwacyjnych wytrząsarek BIAX 44P Numer maszyny Stan licznika: Data konserwacji Lokalizacja maszyny Imię i nazwisko serwisanta Czyszczenie maszyny Oczyścić maszynę w środku i na zewnątrz. Szczotką drucianą usunąć pozostałości farby z wrzeciona i wałka wrzeciona. Usunąć pozostałości farby z pomiędzy górnej płyty zaciskowej a jej uchwytem. Inspekcje Sprawdzić zużycie i naprężenie paska klinowego. Sprawdzić, czy trzpień elektromagnesu blokady układu mieszającego poruszają się swobodnie. Sprawdzić, czy wszystkie łożyska kulowe obracają się swobodnie. Łożyska kulowe znajdują się nad górną i pod dolną płytą zaciskową, na suwnicy dolnej płyty zaciskowej, na wałku napędowym wrzeciona, na głównym wałku napędowym oraz na wałku przekładniowym Sprawdzić zużycie szczotek węglowych. Ich minimalna długość wynosi około 9 mm. Smarowanie maszyny Sprawdzić poziom smaru PERMA. W razie konieczności wymienić zasobnik. Posmarować wrzeciono gwintowane oraz wałek wrzeciona smarem MOLIKOTE BR2+. Nałożyć pędzlem lub szczotką cienką warstwę smaru na prowadnice układu mieszającego. Nałożyć pędzlem lub szczotką cienką warstwę smaru na trzpień blokady układu mieszającego. Inne Wymienić bezpieczniki na płytce sterującej: S1, S2 = 6.3 AT 250V; S3 = 4.0 AT 250V (używać tylko piaskowych bezpieczników przepływowych) W razie potrzeby dołączyć zapasowe bezpieczniki. Sprawdzić działanie wytrząsarki przy użyciu dużego i małego pojemnika. Komentarze Data: Podpis serwisanta: wydanie G

18 BIAX 44P 7.5 Płyta sterowania Bezpieczniki 24 V Gniazdo klawiatury Gniazdo Wyświetlacza Transformator główny 230 V i elektronika Gniazdo plyty dodatkowej Bezpieczniki: Nr Wartość Funkcja SI1 6,3A T bezpiecznik 24V SI2 6,3A T Nie wykorzystane w tej wesji SI3 4,0A T transformator główny 230 V / elektronika Przeznaczenie styków: ST1 Przewód Funkcja 1 fioletowy prąd zmienny 24 V z 2 fioletowy transformatora ST4 Przewód Funkcja 1 niebieski 2 -- Silnik zaciskowy czerwony ST6 Przewód Funkcja 1 brązowy prąd zmienny 230 V do 2 brązowy transformatora 3 czarny L1 4 niebieski N Zasilanie z sieci 5 zielono-żółty PE ST10 Przewód Funkcja 1 biały 2 -- Wyłącznik awaryjny biały ST14 Przewód Funkcja 1 brązowy 2 czarny Przełącznik zbliżeniowy "zacisk" 3 niebieski ST15 Przewód Funkcja 3 brązowy Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi 4 czarny zamknięte" ST16 Przewód Funkcja 1 zielony Elektromagnes układu 2 zielony mieszającego 3 szary Przełącznik elektromagnesu 4 szary układu mieszającego ST17 Przewód Funkcja 1 brązowy Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi 2 czarny otwarte" 5 niebieski ST18 Przewód Funkcja 1 brązowy Przełącznik zbliżeniowy 2 czarny "pozycja" 3 niebieski ST19 2 Przewód Funkcja 3 biały Obrót w prawo 4 biały 7 Czerwony + Ustawienie obrotów 8 Niebieski - Znaczenie zworek: ST2 Zamknięta dla wytrząsarek BIAX/ROTA ST5 ST8 Zamknięta dla wytrząsarki BIAX 1-2 Serwis / 2-3 Praca Znaczenie sygnałów diod: Dioda Znaczenie LD 1 Przełącznik zbliżeniowy "zacisk" LD 2 Przełącznik zbliżeniowy "pozycja" LD 3 Przełącznik elektromagnesu układu mieszającego LD 4 Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi zamknięte" LD 5 Drzwi zablokowane LD 6 Elektromagnes układu mieszającego LD 9 Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi otwarte" 18 wydanie G

19 BIAX 44P 7.6 Dodatkowa płyta sterowania Bezpieczniki: Nr Wartość Funkcja SI1 6,3A T bezpiecznik 24V Belegung der Stecker: ST1 Przewód Funkcja 1 fioletowy prąd zmienny 24 V z 2 fioletowy transformatora ST 3 Przewód Funkcja 1 niebieski Silnik napędu drzwi 2 brązowy ST 4 Przewód Funkcja 1 biały Wyłącznik awaryjny 2 biały Znaczenie zworek: ST Praca wydanie G

20 BIAX 44P 8. Dodatek 8.1 Dane techniczne Typ: napięcie sieci zasilania: moc znamionowa: bezpiecznik: prędkość obrotowa mieszarki: max. ciężar pojemnika: max. wysokość pojemnika: max. Gefäßdurchmesser unten: ciężar maszyny: wymiary (b x g x h): BIAX 44 P 3~,N, PE; 400 Volt / 50 Hz 2,2 kw 16 A 140 UpM - 40 kg mm rund 315 mm / oval 365 mm 235 kg 830 x 857 x 1112 mm 8.2 Gwarancja W ramach warunków dostaw producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy pracy jednozmianowej, liczonej od pierwszego uruchomienia. Gwarancja obejmuje wszelkie braki spowodowane przez wady materiałowe lub wykonawcze. Przy zgłaszaniu usterki gwarancyjnej prosimy dołączyć dowód dostawy lub protokół pierwszego rozruchu. Niezbędne prace związane z naprawą gwarancyjną mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wyszkolonych techników serwisowych albo przez osoby trzecie, lecz tylko z wyraźnym pozwoleniem ze strony firmy Collomix. Naprawy wykonane przez osoby nieuprawnione powodują unieważnienie gwarancji. Wadliwe części lub kompletną maszynę należy przesłać do naszego zakładu po opłaceniu kosztów pocztowych lub frachtowych. Firma Collomix zastrzega sobie prawo do decydowania o nieodpłatnym dostarczeniu części zamiennych. Objęte gwarancją części będą, wraz z robocizną, wymienione nieodpłatnie. W razie konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza naszą siedzibą, gwarancja nie pokrywa kosztów podróży, diet podróżnych i ewentualnych noclegów. Wykluczone są dalej idące roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód, włącznie z utratą zysku lub innych szkód majątkowych u klienta. Roszczenia z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności producenta za wyrób w razie szkód na osobach i majątku są wykluczone, o ile wynikają z którejś z poniższych przyczyn: Użytkowanie maszyny niezgodne z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi Niestosowanie się do wskazówek w instrukcji obsługi dotyczących ustawienia, uruchomienia, użytkowania i obsługi technicznej maszyny Usterki lub uszkodzenia spowodowane nadmiernym zanieczyszczeniem albo zaniedbaniem czyszczenia, zwłaszcza z powodu wycieków lub uszkodzonych pojemników Użytkowanie maszyny z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi Samowolne przeróbki konstrukcyjne maszyny Zaniedbanie kontroli części maszyny podlegających zużyciu eksploatacyjnemu Nieprawidłowo wykonywane naprawy lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych Szkody spowodowane działaniem ciał obcych lub siły wyższej Zastrzegamy sobie wprowadzanie zmian służących postępowi technicznemu. 20 wydanie G

21 BIAX 44P 8.3 Utylizacja i złomowanie Opakowanie transportowe jest wykonane z materiału nadającego się do wtórnego przerobu, dlatego należy je odpowiednio zutylizować. Na koniec okresu użytkowania należy poddać maszynę zgodnemu z przepisami złomowaniu i w ten sposób oddać zastosowane surowce do przerobu wtórnego. Wszelkie pytania na ten temat prosimy kierować do producenta. 8.4 Deklaracja zgodności WE Deklarujemy zgodność produktu z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi: DIN EN ISO DIN EN ISO EN DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN zgodnie z regulacjami dyrektyw: 2006/95/EWG, 2004/108/WE, 2006/42 WE Dokumentację techniczną można zamówić w:, Dział Techniczno-Konstrukcyjny, Daimlerstr. 9, Gaimersheim, Niemcy Gaimersheim, Alexander Essing Prezes Zarządu Producent: Daimlerstr. 9, Niemcy Tel.: +49 (0) Faks: +49 (0) Niniejsza deklaracja zgodności traci ważność w razie dokonania zmian lub przeróbek maszyny bez zgody producenta. wydanie G

22 BIAX 44P Daimlerstr. 9, Republika Federalna Niemiec Tel.: ++49 (0) Fax: ++49 (0) wydanie G

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive T-1165 pl 26.9.12 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi automatycznych drzwi przesuwanych z napędem Win Drive 2201 Sliding Door Drive Spis treści 1 Wskazówki ogólne 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek:

Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Agregaty chłodzące EVO-COOL Instrukcja montażu i obsługi Przed rozpoczęciem pracy przy agregacie należy przestrzegać następujących wskazówek: Montaż, konserwacja, czyszczenie, naprawa mogą być przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter

Spin. For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors. Instructions and warnings for the fitter For projecting and non-projecting up-and-over doors, and sectional doors Spin Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL

Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300TL, 1600TL, 2100TL. Instrukcja obsługi. Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL Instrukcja obsługi Sunny Boy 1300 TL, 1600 TL, 2100TL 1 1. Informacje o tym dokumencie...4 1.1. Ważne...4 1.2. Grupa docelowa...4 1.3. Dodatkowe informacje...4 2. Bezepieczeństwo...4 2.1. Sposób użytkowania...4

Bardziej szczegółowo