Instrukcja użytkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Mieszalnik żyroskopowy BIAX 44P PL - Polnisch wydanie G

2 BIAX 44P Spis treści 1. Rysunki opisowe Elementy urządzenia mieszającego Elementy sterownicze i wskaźniki 4 2. Informacje ogólne Dla własnego bezpieczeństwa Zastosowane piktogramy i symbole Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ogólne wskazówki BHP Elementy decydujące o bezpieczeństwie 6 4. Uruchomienie Ustawienie maszyny wskazówki do transportu Przemieszczanie (przesuwanie) maszyny Aktywacja długotrwałego smarowania Rozruch próbny 8 5. Praca maszyny Załączenie maszyny Zamknięcie drzwi - Parkowanie Otwarcie drzwi Pozycja wyjściowa Ustawienie pojemnika Uruchomienie pocesu mieszania Zakończenie mieszania Tryb oczekiwania (Stand-by) Uruchomienie przycisku awaryjnego Usuwanie usterek Inicjalizacja Komunikaty błędów Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie Częstotliwość konserwacji Lista czynności konserwacyjnych Płyta sterowania Dodatkowa płyta sterowania Dodatek Dane techniczne Gwarancja Utylizacja i złomowanie Deklaracja zgodności WE 21

3 BIAX 44P 1. Rysunki opisowe 1.1 Elementy urządzenia mieszającego Elementy maszyny 1. Dolny talerz dociskowy 5. Przycisk wyłączania awaryjnego 2. Górny talerz dociskowy 6. Automatycznie przesowne drzwi 3. Wyłącznik główny (z lewej strony urządzenia ) 4. Pulpit wydanie G

4 BIAX 44P 1.2 Elementy sterownicze i wskaźniki Przyciski sterownicze Przycisk E STOP zakonczenie automatycznego procesu mieszania RESET wyjscie z trybu oczekiwania "Stand-by" STOP zakończenie procesu mieszania ZATWIERDZENIE komunikatów Przycisk I Czas mieszania I (ustawienia fabryczne 1:00 minuta) Przycisk II Czas mieszania II (ustawienia fabryczne 2:00 minuty) Przycisk III Czas mieszania III (ustawienia fabryczne 3:00 minuty) + Zamkniecie drzwi Parkowanie 2 - Wskaźnik napięcia sieciowego 230 V i napięcia sterującego 24 V 3 - Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4 - Przycisk wyłącznika awaryjnego 4 wydanie G

5 BIAX 44P 2. Informacje ogólne Mieszalnik jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do mieszania w pojemnikach zamkniętych, szczelnych, okrągłych, kanciastych oraz owalnych z metalu lub z tworzyw sztucznych. Za pomocą mieszalnika mogą być przygotowywane wszystkie rodzaje farb, koncentratów farbiarskich, lakiery budowlane i przemysłowe, tynki syntetyczne i mineralne jak również inne materiały, wykazujące niską lub wyższą lepkość, jedno-, dwu- lub wielokomponentowe. Praktyczny zakres zastosowania rozciąga się od hurtu i detalu w przemyśle farbiarskim, lakierniczym, drukarskim i chemicznym aż do zastosowania w dziedzinach pokrewnych. Mieszalnik nadaje się szczególnie jako element systemu dozowania farb. Niezbędny czas mieszania oraz przydatność pojemników należy określić doświadczalnie w toku prób mieszania. Niniejsza instrukcja jest skierowana do osób obsługujących maszynę. 3. Dla własnego bezpieczeństwa Mieszarki BIAX są projektowane, produkowane i sprawdzone przy zachowaniu zasadniczych wymogów BHP, istnieją jednak pewne zagrożenia resztkowe! Dlatego przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcja użytkowania musi być przechowywana w obrębie maszyny i znajdować się zawsze pod ręką. 3.1 Zastosowane piktogramy i symbole Symbol Uwaga oznacza zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, dlatego wymaga bezwzględnego przestrzegania. Symbol Stop oznacza sytuacje grożące powstaniem szkód materialnych na maszynie. Symbol Niebezpieczne napięcie elektryczne oznacza części znajdujące się pod napięciem elektrycznym i dlatego stwarzające zagrożenie. Teksty w niniejszej instrukcji, ważne dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, są zaznaczone tłustym drukiem. 3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna może być użytkowana tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Za niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie uważa się w szczególności Użytkowanie z uszkodzonymi lub brakującymi częściami. Mostkowanie albo wyłączanie urządzeń zabezpieczających. Użytkowanie w strefach zawierających atmosferę zagrażającą wybuchem. Stosowanie i montaż nieoryginalnych części zamiennych. Zbyt długi czas mieszania, mogący spowodować pęknięcie pojemnika. Skutkiem niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania maszyny mogą być wypadki z uszkodzeniem ciała użytkownika lub osób trzecich, a także szkody materialne maszny lub mieszanej substancji. wydanie G

6 BIAX 44P 3.3 Ogólne wskazówki BHP Podczas ustawiania maszyny obowiązuje przestrzeganie obowiązujących przepisów elektrycznych oraz dodatkowych wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Czynności ustawiania i pierwszego uruchomienia muszą być wykonane przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Maszyna może być użytkowana tylko przez osoby, które znają sposób działania maszyny oraz obowiązujące przepisy bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan i sprawność techniczną wszystkich części maszyny. Nie uruchamiać maszyny z brakującymi lub uszkodzonymi częściami. Czynności obsługi technicznej i naprawy mogą być wykonywane tylko przez personel specjalistyczny o odpowiednich kwalifikacjach. Na czas wykonywania obsługi technicznej i napraw należy odłączyć maszynę od zasilania elektrycznego przez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Używać tylko oryginalnych części zamiennych. Na czas przerwy w użytkowaniu należy zamknąć maszynę i wyłączyć wyłącznik główny, wystające części mogą spowodować wypadek. 3.4 Elementy decydujące o bezpieczeństwie Zamknięta obudowa Obudowa, możliwa do otwarcia jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi, tworzy stabilne, oddzielające zabezpieczenie. Drzwiczki z ryglem Zaryglowanym, oddzielającym zabezpieczeniem są drzwiczki. Przy otwartych drzwiczkach maszyny nie można uruchomić. Drzwi zostają odblokowane dopiero po zakończeniu procesu mieszania i zwolnieniu pojemnika. Magnes zabezpieczający Jednostka mieszająca w pozycji pionowej jest zabezpieczana przez uruchamiany elektromagnesem bolec. Po odłączeniu elektromagnesu bolec wraca na miejsce i pojemnik jest zwalniany. Włącznik talerzy dociskowych Mikrowłącznik w górnym talerzu dociskowym czuwa, czy pojemnik jest zaciśnięty w jednostce mieszającej. Proces mieszania nie rozpocznie się, jeżeli pojemnik nie jest prawidłowo unieruchomiony. Dopiero, kiedy włącznik zostanie uruchomiony, daje impuls do rozpoczęcia pracy. Funkcja wyłączania awaryjnego NOT-AUS W razie potrzeby wyłącznik ten zapewnia: Bezpieczne przerwanie dopływu napięcia sterowniczego, a tym samym unieruchomienie maszyny W razie konieczności wyłączenie mieszalnika 6 wydanie G

7 BIAX 44P 4. Uruchomienie 4.1 Ustawienie maszyny wskazówki do transportu Maszyna dostarczana jest na drewnianej palecie, w kartonie nadającym się do ponownego użytku. Zdjąć maszynę z palety za pomocą odpowiedniego urządzenia podnoszącego. Uważać na spód maszyny, aby nie zostały uszkodzone części nośne. Waga urządzenia została podana w pkt. Błędy. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Maszynę ustawić na stabilnym i równym podłożu. Nierówności skompensować podkręcając odpowiednio nóżki maszyny. 4.2 Przemieszczanie (przesuwanie) maszyny Maszyna jest wyposażona w dwie rolki transportowe znajdujące się na jej spodzie. Rolki transportowe mogą zostać wysunięte w razie potrzeby za pomocą 2 śrub zamocowanych w blasze spodu maszyny. Wysunąć rolki transportowe z obu stron maszyny za pomocą wkrętarki akumulatorowej (lewoskrętnej) lub za pomocą innego narzędzia Maszynę pochylić ostrożnie i przesuwać Po przemieszczeniu (przesunięciu) maszyny należy wsunąć rolki transportowe i wyrównać różnice podłoża nóżkami. Śruba Odkręcanie kółek Przemieszczanie maszyny Dla bezpiecznego transportu należy otworzyć drzwi maszyny. wydanie G

8 BIAX 44P 4.3 Aktywacja długotrwałego smarowania Maszyna jest wyposażona w system PERMA do długotrwałego smarowania stożkowych kół zębatych. Musi on zostać aktywowany przed uruchomieniem maszyny. Dla wygodnego montażu należy do oporu rozsunąć talerze dociskowe. Kształtka redukcyjna znajduje się z lewej strony piasty. Aktywowanie zasobnika PERMA. Aby uaktywnić zasobnik PERMA należy wkręcić plastikową (szarą) śrubę dostarczoną z niniejszym zasobnikiem tak głęboko aby ucho śruby zostało zerwane. Odkręcić czarną nakładkę zasobnika. Wkręcić nabój do wbudowanej już w urządzeniu redukcji w piaście. Wpisać na zasobniku datę aktywacji. Zagwarantowane jest prawidłowe smarowanie na ok. 1 rok. Dodatkowo przestrzegać opisu producenta, załączonego do naboju.. smarowanie PERMA 4.4 Rozruch próbny Przy pierwszym uruchomieniu oraz po przeprowadzeniu czynności obsługi technicznej i napraw należy wykonać rozruch próbny z pustym naczyniem do mieszania, w celu sprawdzenia prawidłowego działania maszyny. Nie wolno uruchamiać maszyny na palecie transportowej ani na innym niewłaściwym podłożu. 8 wydanie G

9 BIAX 44P 5. Praca maszyny 5.1 Załączenie maszyny Maszynę załączyć wyłącznikiem głównym (3). Po zakończeniu inicjalizacji można otworzyć drzwi maszyny naciskajac przycisk E. Maszyna znajduje sie teraz w pozycji wyjściowej. Collomix BIAX init... Version X.XX Collomix BIAX init... d 80 / c 25 / v 144 Collomix BIAX init cycles Collomix BIAX init... > Press "E" to quit Collomix BIAX init... > opening door Ready 1:00 2:00 3: Zamknięcie drzwi - Parkowanie Przed wyłączeniem maszyny po zakończeniu pracy można zamknąć drzwi maszyny naciskając jednocześnie przycisk E i przycisk I. Teraz maszyna znajduje się w pozycji zaparkowanej. Ready 1:00 2:00 3:00 + Parkposition closing door Parkposition press E for Ready 5.3 Otwarcie drzwi Pozycja wyjściowa Przez naciśnięcie pzycisku E można otworzyć drzwi maszyny. Na wyświetlaczu pokaże się napis READY, maszyna znajduje się w pozycji wyjściowej i jest gotowa do mieszania. Parkposition press E for Ready Parkposition opening door Ready 1:00 2:00 3:00 wydanie G

10 BIAX 44P 5.4 Ustawienie pojemnika Używać należy nieuszkodzonych pojemników i nie ustawiać jeden na dugim! Pojemnik z uchwytem ustawić na dolnym talerzu tak aby uchwyt znajdował się od stony blaszanej ochony. Pojemniki o mniejszej średnicy jak 270 mm, uchwyt należy zabezpieczyć gumową opaska lub przykleić taśmą. Używać nieuszkodzonych pojemników i nie ustawiać jeden na drugim! 10 wydanie G

11 BIAX 44P 5.5 Uruchomienie pocesu mieszania Uruchomienie mieszania nastepuje przez przyciśnięcie jednego z trzech przycisków wyboru czasu mieszania I do III. Wybrany czas mieszania zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD. Drzwi zamykają się automatycznie. Pojemnik zostaje zaciśnięty po czym maszyna zaczyna mieszać. Pozostały czas mieszania zostaje wyświetlony na wyświetlaczu LCD. Ready 1:00 2:00 3:00 Mixing t = 1.00 clamping Mixing t = 1.00 Pot clampt Mixing t = 0.59 mixing 5.6 Zakończenie mieszania Po upływie czasu mieszania, jednostka mieszająca jest automatycznie ustawiana w pozycji godz. 12 i zwalniana. Na zakończenie drzwi są odblokowywane. Poces mieszania może zostać przerwany przd upływem zaprogramowanego czasu mieszania po naciśnięciu przycisku E. Mieszenie zostaje przerwane, mieszalnik zostaje wypozycjonowany, naczynie uwolnione po czym drzwi otwierają się automatycznie. t = 0.00 oder Mixing t = 0.00 wait Mixing t = 0.00 positioning Mixing t = 0.00 disclamping Ready 1:00 2:00 3: Tryb oczekiwania (Stand-by) Jeżeli mieszalnik nie jest dłużej używany to po ok. 60 minutach przechodzi w tyb oczekiwania (stand-by). Wszystkie nieużywane odbiorniki wyłączają się, drzwi nie da się otworzyć. Tryb oczekiwania można przerwać przez naciśnięcie przycisku E. Maszyna znajduje się wtedy w pozycji wyjściowej, drzwi można otworzyć. E 000 Stand-by > press "E" to quit Ready 1:00 2:00 3:00 Initialisierung wydanie G

12 BIAX 44P 5.8 Uruchomienie przycisku awaryjnego W przypadku pojawienia się nieszczelności pojemnika lub poluzowania się uchwytu pojemnika, albo wystąpienia innego zagrożenia dla ludzi lub maszyny można przyciskając wyłącznik awaryjny unieruchomić maszynę. Po zadziałaniu wyłącznika awaryjnego maszyna zatzymuje się w nieokeślonym położeniu. Jednostka mieszająca nie osiąga pozycji wyjściowej (na godz. 12)! Wyłącznik awaryjny odblokować i skasować komunikaty błędów przez naciśnięcie przycisku E. Po tym jak drzwi się otworzą, jednostkę mieszającą obracać ręcznie tak aby osiągneła pozycję wyjściową (na godz. 12) i przyciskiem E uwolnić pojemnik. Maszyna znajduje się w pozycji wyjściowej, teraz można przystąpić do dalszej pacy. Wyłącznik awayjny nie odcina całkowicie napięcia zasilania. Podczas przeglądów technicznych i napraw należy maszynę pozbawić zasilania przez wyciągnięcie wtyczki kabla zasilającego! E020 emergency stop > unlock switch NOT-AUS Entriegeln E020 emergency stop > press E to quit E020 emergency stop wait E020 emergency stop > press E to quit E020 emergency stop > opening door please disclamp > press E to quit Mischeinheit per Hand positionieren disclamping Ready 1:00 2:00 3:00 12 wydanie G

13 BIAX 44P 6. Usuwanie usterek Przy pomocy przedstawionych w niniejszym rozdziale tabel usuwania usterek użytkownik może sprawdzić, czy może samodzielnie usunąć usterkę czy też konieczne jest wezwanie serwisu producenta. Przed telefonem do serwisu należy zanotować numer seryjny maszyny, pokazywany na wyświetlaczu kod usterki oraz stan diod typu LED na pulpicie sterowniczym. Numer seryjny maszyny znajduje się na tabliczce znamionowej (9) maszyny. 6.1 Inicjalizacja Każdorazowo w trakcie włączenia maszyny przeprowadzana jest inicjalizacja sterowania. W jej wyniku na wyświetlaczu mogą się pojawić następujące komunikaty o błędach. Ich usunięcie, tak samo jak wszelkie inne prace konserwacyjno-remontowe, leżą wyłącznie w gestii upoważnionego i odpowiednio przeszkolonego do tego personelu. Diody Wyświetlacz Możliwe przyczyny / środki zaradcze 230 V 24 V pusty Sprawdzić zasilanie Sprawdzić bezpiecznik SI 3 Sprawdzić wtyczkę/kabel płytki sterującej 230 V 24 V pusty Sprawdzić wtyczkę/kabel płytki sterującej Uszkodzenie wyświetlacza Uszkodzenie płytki sterującej 230 V 24 V E020 emergency stop > press E to Quit 230 V E060 not disclamped 24 V > press E to Quit 230 V E080 MU unlocked 24 V > press E to Quit Wciśnięty przycisk Wyłacznika Awaryjnego Sprawdzić wtyczkę/kabel przycisku Awaryjnego zatrzymania Uszkodzenie przełącznika przycisku Awaryjnego zatrzymania Pojemnik zaciśnięty; ręcznie rozsunąć płyty zaciskowe Układ mieszający ustawiony w pozycji innej niż pionowa Sprawdzić przełącznik zbliżeniowy płyty zaciskowej Sprawdzić wtyczkę/kabel przełącznika zbliżeniowego płyty zaciskowej Zablokowany trzpień blokady elektromagnetycznej Sprawdzić wtyczkę/kabel elektromagnesu blokady układu mieszającego Uszkodzenie elektromagnesu układu mieszającego Układ mieszający ustawiony w pozycji innej niż pionowa Wszystkie czynności obsługi technicznej i serwisu winny być wykonywane tylko przez uprawniony i odpowiednio wykwalifikowany personel. W szczególności dotyczy to czynności związanych z otwieraniem obudowy. wydanie G

14 BIAX 44P 6.2 Komunikaty błędów Poniższa tabela zawiera zestawienie możliwych usterek i działań na rzecz ich usunięcia. Działania opisane na szarym tle mogą być wykonywane tylko przez uprawniony personel o odpowiednich kwalifikacjach. Usterka Stan urządzenia Pomoc, sposób postępowania E000 Stand-by Maszyna znajduje się w stanie spoczynku, po tym jak nie została uruchomiona w ciągu 60 min. Wcisnąć przycisk E, aby przerwać stan spoczynku E010 door not open Drzwi otwarte Sprawdzić wyłącznik zbliż eniowy drzwi otwarte Sprawdzić dodatkową płyte sterowania Drzwi zamknięte Spawdzić silnik napędu drzwi Sprawdzić dodatkową płyte sterowania E020 Emergency stop Przycisk wyłącznika awaryjnego wciśnięty Odblokować przycisk wyłącznika awaryjnego Przycisk wyłącznika awaryjnego nie jest wciśnięty Sprawdzić kontakty wyłączanika awaryjnego Sprawdzić przewód i wtyczkę wyłącznika awaryjnego E025 door not closed Drzwi zamknięte Sprawdzić wyłącznik zbliżeniowy Drzwi Sprawdzić dodatkową płyte sterowania Drzwi otwarte Spawdzić silnik napędu drzwi Sprawdzić dodatkową płyte sterowania E030 pot not found Brak pojemnika w jednostce mieszającej Pojemnik znajduje się w jednostce mieszającej Wałek z gwintem jest zabrudzony Wstawić pojemnik Pojemnik jest za mały Sprawdzić włącznik talerza dociskowego Sprawdzić krzywkę programowalną Wałek oczyścić i nasmarować E040 Max open Jednostka mieszająca całkiem otwarta Zachować max. Wielkość wstawianego pojemnika tj.400 mm Jednostka mieszająca nie całkiem otwarta Oczyścić i nasmarować wałek z gwintem Oczyścić i naoliwić prowadnice E050 Pot defekt Uszkodzony pojemnik Nacisnąć przycisk E w celu inicjacji urządzenia Skorygować naprężenie Pojemnik nieuszkodzony Sprawdzić funkcjonowanie talerzy dociskowych/włącznika talerzy dociskowych Sprawdzić przewód/wtyczkę łącznika zbliżeniowego Uszkodzony łącznik zbliżeniowy/ włącznik talerzy dociskowych lub płytka sterownicza 14 wydanie G

15 BIAX 44P Usterka Stan urządzenia Pomoc, sposób postępowania E060 not disclamped Pojemnik zaciśnięty Sprawdzić silnik zaciskania talerzy, szczotki węglowe i płytę sterowania E070 MU locked Pojemnik nie zaciśnięty Bolec zablokowany Bolec niezablokowany Jednostka mieszająca nie znajduje się w pozycji godz.12, wypozycjonować ręcznie Górny talerz mocujący lub wyłącznik górnego talerza mocującego zaklinowany. zabudzony, Oczyścić i usprawnić. Sprawdzić kabel i wtyczkę wyłącznika zbliżeniowego Zablokowany zatrzask oczyścić i naoliwić, w razie potrzeby zmienić Sprawdzićprzewód/wtyczkę włącznika elektromagnesu jednostki mieszającej Włącznik elektromagnesu jednostki mieszającej jest uszkodzony E080 MU unlocked Bolec zablokowany Jednostka mieszająca nie znajduje się w pozycji na godz. 12, proszę ustawić jednostkę ręcznie Bolec niezablokowany Sprawdzićprzewód/wtyczkę włącznika elektromagnesu jednostki mieszającej Włącznik elektromagnesu jednostki mieszającej jest uszkodzony Zatrzask oczyścić i naoliwić, jeżeli zachodzi potrzeba- wymienić Sprawdzić przewód/wtyczkę włącznika elekromagnesu jednostki mieszającej Włącznik elektromagnesu jednostki mieszającej jest uszkodzony E120 Speed to low Jednostka mieszająca obraca się Sprawdzićprzewód/wtyczkę wyłącznika zbliżeniowego Wyłącznik zbliżeniowy uszkodzony E130 Speed too high Jednostka mieszająca nie obraca się Sprawdzić bezpiecznik SI2 Sprawdzić przewód/wtyczkę silnika Uszkodzenie Silnik, prostownik lub płyty sterowniczej Zmniejszyć obroty silnika Działania opisane na szarym tle mogą być wykonywane tylko przez uprawniony personel o odpowiednich kwalifikacjach. wydanie G

16 BIAX 44P 7. Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie Utrzymanie wytrząsarki w dobrym stanie wymaga regularnej konserwacji. Jeżeli maszyna jest stale wykorzystywana, bardzo ważne staje się przestrzeganie zamieszczonego poniżej harmonogramu smarowania najistotniejszych jej części. Częstotliwość wykonywania prac konserwacyjnych zależy od intensywności użytkowania maszyny. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania. 7.1 Przeglądy Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan i sprawność wszystkich elementów maszyny wpływających na bezpieczeństwo. Uprawniony personel powinien wymienić wadliwe lub uszkodzone części przed rozpoczęciem pracy. 7.2 Czyszczenie Rozlaną substancję mieszaną należy natychmiast usunąć z wnętrza maszyny. Do tego celu użyć ścierki lub szpachelki. Uważać, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych ani czujników. Zanieczyszczone wałki z gwintem można czyścić ścierką lub szczotką drucianą. Po oczyszczeniu wałka z gwintem należy nasmarować smarem Molykote BR 2 Plus. Nie wolno myć maszyny wysokociśnieniowym agregatem myjącym ani podobnym urządzeniem. Spowoduje to wypłukanie smaru z łożysk kulkowych i ich pracę na sucho. Łożyska kulkowe, które pracowały na sucho należy natychmiast wymienić! 7.3 Częstotliwość konserwacji Co tydzień: Usunąć wszelkie zabrudzenia z maszyny. Nałożyć cienką warstwę smaru na obie prowadnice układu mieszającego. Co 6 miesięcy Sprawdzić stan zasobnika długotrwałego smaowania typu PERMA (2), ewentualnie wymienić zasobnik na nowy. Wałki gwintowe (4) jak i wieloklin (z tyłu wałka gwintowego) oczyścić i lekko smarem Molykote BR2 Plus nasmarować. Bolec pozycjonowania przy elektromagnesie lekko naoliwić. Sprawdzić sprawność łożysk. Łożyska znajdują się na obu szczękach zaciskowych. na osi napędowej i talerzach dociskowych Prowadnice 2 Zasobnik PERMA 4 Wałek gwintowy 16 wydanie G

17 BIAX 44P 7.4 Lista czynności konserwacyjnych Lista czynności konserwacyjnych wytrząsarek BIAX 44P Numer maszyny Stan licznika: Data konserwacji Lokalizacja maszyny Imię i nazwisko serwisanta Czyszczenie maszyny Oczyścić maszynę w środku i na zewnątrz. Szczotką drucianą usunąć pozostałości farby z wrzeciona i wałka wrzeciona. Usunąć pozostałości farby z pomiędzy górnej płyty zaciskowej a jej uchwytem. Inspekcje Sprawdzić zużycie i naprężenie paska klinowego. Sprawdzić, czy trzpień elektromagnesu blokady układu mieszającego poruszają się swobodnie. Sprawdzić, czy wszystkie łożyska kulowe obracają się swobodnie. Łożyska kulowe znajdują się nad górną i pod dolną płytą zaciskową, na suwnicy dolnej płyty zaciskowej, na wałku napędowym wrzeciona, na głównym wałku napędowym oraz na wałku przekładniowym Sprawdzić zużycie szczotek węglowych. Ich minimalna długość wynosi około 9 mm. Smarowanie maszyny Sprawdzić poziom smaru PERMA. W razie konieczności wymienić zasobnik. Posmarować wrzeciono gwintowane oraz wałek wrzeciona smarem MOLIKOTE BR2+. Nałożyć pędzlem lub szczotką cienką warstwę smaru na prowadnice układu mieszającego. Nałożyć pędzlem lub szczotką cienką warstwę smaru na trzpień blokady układu mieszającego. Inne Wymienić bezpieczniki na płytce sterującej: S1, S2 = 6.3 AT 250V; S3 = 4.0 AT 250V (używać tylko piaskowych bezpieczników przepływowych) W razie potrzeby dołączyć zapasowe bezpieczniki. Sprawdzić działanie wytrząsarki przy użyciu dużego i małego pojemnika. Komentarze Data: Podpis serwisanta: wydanie G

18 BIAX 44P 7.5 Płyta sterowania Bezpieczniki 24 V Gniazdo klawiatury Gniazdo Wyświetlacza Transformator główny 230 V i elektronika Gniazdo plyty dodatkowej Bezpieczniki: Nr Wartość Funkcja SI1 6,3A T bezpiecznik 24V SI2 6,3A T Nie wykorzystane w tej wesji SI3 4,0A T transformator główny 230 V / elektronika Przeznaczenie styków: ST1 Przewód Funkcja 1 fioletowy prąd zmienny 24 V z 2 fioletowy transformatora ST4 Przewód Funkcja 1 niebieski 2 -- Silnik zaciskowy czerwony ST6 Przewód Funkcja 1 brązowy prąd zmienny 230 V do 2 brązowy transformatora 3 czarny L1 4 niebieski N Zasilanie z sieci 5 zielono-żółty PE ST10 Przewód Funkcja 1 biały 2 -- Wyłącznik awaryjny biały ST14 Przewód Funkcja 1 brązowy 2 czarny Przełącznik zbliżeniowy "zacisk" 3 niebieski ST15 Przewód Funkcja 3 brązowy Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi 4 czarny zamknięte" ST16 Przewód Funkcja 1 zielony Elektromagnes układu 2 zielony mieszającego 3 szary Przełącznik elektromagnesu 4 szary układu mieszającego ST17 Przewód Funkcja 1 brązowy Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi 2 czarny otwarte" 5 niebieski ST18 Przewód Funkcja 1 brązowy Przełącznik zbliżeniowy 2 czarny "pozycja" 3 niebieski ST19 2 Przewód Funkcja 3 biały Obrót w prawo 4 biały 7 Czerwony + Ustawienie obrotów 8 Niebieski - Znaczenie zworek: ST2 Zamknięta dla wytrząsarek BIAX/ROTA ST5 ST8 Zamknięta dla wytrząsarki BIAX 1-2 Serwis / 2-3 Praca Znaczenie sygnałów diod: Dioda Znaczenie LD 1 Przełącznik zbliżeniowy "zacisk" LD 2 Przełącznik zbliżeniowy "pozycja" LD 3 Przełącznik elektromagnesu układu mieszającego LD 4 Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi zamknięte" LD 5 Drzwi zablokowane LD 6 Elektromagnes układu mieszającego LD 9 Wyłącznik zbliżeniowy "Drzwi otwarte" 18 wydanie G

19 BIAX 44P 7.6 Dodatkowa płyta sterowania Bezpieczniki: Nr Wartość Funkcja SI1 6,3A T bezpiecznik 24V Belegung der Stecker: ST1 Przewód Funkcja 1 fioletowy prąd zmienny 24 V z 2 fioletowy transformatora ST 3 Przewód Funkcja 1 niebieski Silnik napędu drzwi 2 brązowy ST 4 Przewód Funkcja 1 biały Wyłącznik awaryjny 2 biały Znaczenie zworek: ST Praca wydanie G

20 BIAX 44P 8. Dodatek 8.1 Dane techniczne Typ: napięcie sieci zasilania: moc znamionowa: bezpiecznik: prędkość obrotowa mieszarki: max. ciężar pojemnika: max. wysokość pojemnika: max. Gefäßdurchmesser unten: ciężar maszyny: wymiary (b x g x h): BIAX 44 P 3~,N, PE; 400 Volt / 50 Hz 2,2 kw 16 A 140 UpM - 40 kg mm rund 315 mm / oval 365 mm 235 kg 830 x 857 x 1112 mm 8.2 Gwarancja W ramach warunków dostaw producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy pracy jednozmianowej, liczonej od pierwszego uruchomienia. Gwarancja obejmuje wszelkie braki spowodowane przez wady materiałowe lub wykonawcze. Przy zgłaszaniu usterki gwarancyjnej prosimy dołączyć dowód dostawy lub protokół pierwszego rozruchu. Niezbędne prace związane z naprawą gwarancyjną mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wyszkolonych techników serwisowych albo przez osoby trzecie, lecz tylko z wyraźnym pozwoleniem ze strony firmy Collomix. Naprawy wykonane przez osoby nieuprawnione powodują unieważnienie gwarancji. Wadliwe części lub kompletną maszynę należy przesłać do naszego zakładu po opłaceniu kosztów pocztowych lub frachtowych. Firma Collomix zastrzega sobie prawo do decydowania o nieodpłatnym dostarczeniu części zamiennych. Objęte gwarancją części będą, wraz z robocizną, wymienione nieodpłatnie. W razie konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej poza naszą siedzibą, gwarancja nie pokrywa kosztów podróży, diet podróżnych i ewentualnych noclegów. Wykluczone są dalej idące roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód, włącznie z utratą zysku lub innych szkód majątkowych u klienta. Roszczenia z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności producenta za wyrób w razie szkód na osobach i majątku są wykluczone, o ile wynikają z którejś z poniższych przyczyn: Użytkowanie maszyny niezgodne z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi Niestosowanie się do wskazówek w instrukcji obsługi dotyczących ustawienia, uruchomienia, użytkowania i obsługi technicznej maszyny Usterki lub uszkodzenia spowodowane nadmiernym zanieczyszczeniem albo zaniedbaniem czyszczenia, zwłaszcza z powodu wycieków lub uszkodzonych pojemników Użytkowanie maszyny z uszkodzonymi urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi Samowolne przeróbki konstrukcyjne maszyny Zaniedbanie kontroli części maszyny podlegających zużyciu eksploatacyjnemu Nieprawidłowo wykonywane naprawy lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych Szkody spowodowane działaniem ciał obcych lub siły wyższej Zastrzegamy sobie wprowadzanie zmian służących postępowi technicznemu. 20 wydanie G

21 BIAX 44P 8.3 Utylizacja i złomowanie Opakowanie transportowe jest wykonane z materiału nadającego się do wtórnego przerobu, dlatego należy je odpowiednio zutylizować. Na koniec okresu użytkowania należy poddać maszynę zgodnemu z przepisami złomowaniu i w ten sposób oddać zastosowane surowce do przerobu wtórnego. Wszelkie pytania na ten temat prosimy kierować do producenta. 8.4 Deklaracja zgodności WE Deklarujemy zgodność produktu z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi: DIN EN ISO DIN EN ISO EN DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN zgodnie z regulacjami dyrektyw: 2006/95/EWG, 2004/108/WE, 2006/42 WE Dokumentację techniczną można zamówić w:, Dział Techniczno-Konstrukcyjny, Daimlerstr. 9, Gaimersheim, Niemcy Gaimersheim, Alexander Essing Prezes Zarządu Producent: Daimlerstr. 9, Niemcy Tel.: +49 (0) Faks: +49 (0) Niniejsza deklaracja zgodności traci ważność w razie dokonania zmian lub przeróbek maszyny bez zgody producenta. wydanie G

22 BIAX 44P Daimlerstr. 9, Republika Federalna Niemiec Tel.: ++49 (0) Fax: ++49 (0) wydanie G

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Shaker VIBA Instrukcja użytkowania Mieszarka Shaker Viba Numer seryjny maszyny: Rok produkcji: Instrukcję użytkowania przechowywać pod ręką w obrębie maszyny Wydanie G 2.2-04 1 Shaker VIBA 0. Wersje maszyny

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach Instrukcja użycia 1. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją przed podłączeniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wskazówki BHP

Instrukcja obsługi Wskazówki BHP PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE ISO i ALU Instrukcja obsługi Wskazówki BHP Interflex Polska z.o.o. Skałowo 5 62 025 Kostrzyn Wlkp. NIP 786-10-04-612 TEL. (061) 8178603;8188521(2) FAX. (061) 8178626 www.interflex.pl

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. NiszczarkA SC9059S. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. NiszczarkA SC9059S. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 NiszczarkA SC9059S ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 PL

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTERA AZ 1 P.P.U.H KOMA Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA k/zielonej Góry Wilkanowo ul. Kukułcza1, POLAND ISO 9001 Phone : +48 683273307 Mobil: +48602 13 21 46 www.koma.zgora.pl koma@koma.zgora.pl sprzedaz@koma.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME

INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME INSTRUKCJA OBSŁUGI SZAFKI STEROWNICZEJ OCZYSZCZALNI WASTEWATER HOME 1 Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umoŝliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałą

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

1. Prowadzenie papieru... 2. 2. Klawisze sterujące... 3. 3. Ekrany Sterownika... 4. 4. Ustawienia sterownika... 7. 4.1 Klawisze sterujące...

1. Prowadzenie papieru... 2. 2. Klawisze sterujące... 3. 3. Ekrany Sterownika... 4. 4. Ustawienia sterownika... 7. 4.1 Klawisze sterujące... 1. Prowadzenie papieru... 2 2. Klawisze sterujące... 3 3. Ekrany Sterownika... 4 4. Ustawienia sterownika... 7 4.1 Klawisze sterujące... 7 4.2 Ekrany MENU sterownika... 8 5. Instrukcja uruchamiania rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY INSTRUKCJA OBSŁUGI SEJFU HOTELOWEGO BE-TECH HARMONY 1. Opis elementów sejfu Be-Tech Harmony * baterie nie są elementem dostarczanym wraz z sejfem przez dostawcę 2. Montaż sejfu Be-Tech Harmony a. Zdejmij

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo