OFERTA PRZEDMIOTÓW WYBIERANYCH kier. ELEKTROTECHNIKA r.akad. 2008/ sem.8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA PRZEDMIOTÓW WYBIERANYCH kier. ELEKTROTECHNIKA r.akad. 2008/2009 - sem.8"

Transkrypt

1 OFERTA PRZEDMIOTÓW WYBIERANYCH kier. ELEKTROTECHNIKA r.akad. 2008/ sem.8 ZASTOSOWANIA SYTEMU LINUX W NOWOCZESNEJ FIRMIE Prowadzący: dr inż. Kazimierz Lal, dr inż. Tomasz Rak EA, W30 (L+P)15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Liczba studentów: Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux. 2. Instalacja i konfiguracja systemów SUSE-Linux w wersji SLED i SLES 3. Linux jako system operacyjny dla komputerów personalnych i przenośnych. 4. Linux baza dla serwerów internetowych www, ftp i Linux w roli serwera plików i serwera aplikacji. 6. Linux czasu rzeczywistego (RT-Linux) - narzędzie dla automatyki (systemy sterowania czasu rzeczywistego), metrologii (systemy zbierania i przetwarzania danych pomiarowych) i telekomunikacji (systemy VoIP) 7. Wbudowane wersje systemu operacyjnego Linux jako baza oprogramowania firmowego dla współczesnych urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń profesjonalnych. 8. Integracja Linuxa i systemów operacyjnych Microsoft. 9. Linux w superkomputerach techniki i technologie klastrowe. 10. Techniki i technologie zapewniające bezpieczeństwo danych. 11. Legalność oprogramowania Licencja GPL v.3 Na zajęciach projektowych i laboratoryjnych studenci wykonają w praktyce instalacje i konfigurację wybranych systemów operacyjnych. Przećwiczą instalację i konfigurację wybranych serwerów internetowych, a w szczególności www i . Zapoznają się z działaniem systemu klastrowego i systemu telefonii VoIP forma prezentacji.

2 PLANOWANIE ZADAŃ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI Z PAKIETEM MS PROJECT Prowadzący: dr hab. inż. Marian Wysocki, prof. PRz, dr inż. Tomasz Kapuściński, mgr inż. Mariusz Oszust ED W30, P15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Działalność wielu przedsiębiorstw i organizacji coraz częściej polega na wykonywaniu następujących po sobie nowych i nietypowych przedsięwzięć, zwanych też projektami. Pomocnym narzędziem w sprawnym organizowaniu projektów i zrządzaniu nimi są metody zaimplementowane w pakiecie MS Project, najbardziej popularnym programie do zarządzania przedsięwzięciami. W ramach wykładu zostaną omówione podstawy i zasady wykorzystania pakietu, zwłaszcza: instalacja, konfigurowanie i zarządzanie systemem MS Enterprise Project Management, opis projektów za pomocą sieci, zarządzanie zadaniami i zasobami, rozwiązywanie konfliktów przydziału zasobów, śledzenie przebiegu projektu i analiza odchyleń oraz praca zespołowa nad projektem. Zajęcia projektowe będą polegały na konfigurowaniu systemu MS Enterprise Project Management, przygotowywaniu planów i harmonogramów różnych przedsięwzięć organizacyjnych i inżynierskich (np. budowania systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, energetycznych, projektów badawczych itp.) i ich dokumentowaniu. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Microsoft IT Academy Programme. ZASTOSOWANIE PROGRAMU AUTOCAD/INVENTOR W GRAFICE INŻYNIERSKIEJ Prowadzący: dr inż. Mariusz Korkosz EDA, EDP, EDT, EDC - W30, L15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Liczba studentów: 60 Programy typu CAD/CAE przegląd i omówienie. Wprowadzenie, zapoznanie się z programem AutoCAD. Dopasowywanie wyglądu programu do własnych potrzeb. Modelowanie i modyfikacje obiektów 2D. Rysowanie precyzyjne. Narzędzia służące do oglądania rysunku. Praca z tekstem. Warstwy, bloki rysunkowe i atrybuty, wymiarowanie, zapytania. Cechy, kreskowanie, wypełnianie obszarów. Definiowanie własnych stylów tabeli, tekstu, wymiarowania. Modelowanie 3D - układy współrzędnych, widoki, modele bryłowe, modelowanie kształtami, modyfikacje modeli 3D, tworzenie rzutów i przekrojów. Wprowadzenie do programu Inventor, modelowanie parametryczne 2D i 3D, tworzenie zespołów złożeniowych, tworzenie dokumentacji technicznej. Wymiana danych projektowych pomiędzy programami.

3 Prowadzący: dr inż. Jan Prokop PROGRAMOWANIE WWW ED - W30, L15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/09 Liczba studentów: 60 Wykład (http://java.prz.edu.pl) Problematyka projektowania witryn internetowych. Tworzenie struktury strony WWW i formatowanie jej wyglądu w oparciu o język XHTML i CSS. Tworzenie dynamicznych, interaktywnych witryn z zastosowaniem języka JavaScript oraz XHTML DOM. Oddzielenie wyglądu strony od jej treści przez zastosowanie języka XML (struktura dokumentu XML, DTD, XML Schema). Przekształcania dokumentu XML do formatu XHTML za pomocą arkuszy stylów XSL oraz języka transformacji XSLT wraz z językiem ścieżek XPath. Technologia AJAX, zalety, przykłady. Wybrane zagadnienia języków PHP i Ruby. Elementy języka JAVA - aplikacje i aplety, narzędzia, podstawy programowania. Współpraca języka Java z językiem XML, interfejsy API do obsługi XML-a (SAX, DOM, XSLT). Laboratorium komputerowe (bud.b, sala 100C) Przykłady budowy serwisów Web z zastosowaniem technologii omawianych na wykładzie. Tworzenie własnej witryny, budowa elementów "wirtualnego" laboratorium z zakresu elektrotechniki w oparciu o język Java (pakiet JDK + NetBeans). UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE W ELEKTROENERGETYCE Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław PIRÓG EDP - W30, P15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Liczba studentów: 30 Układy energoelektroniczne w elektroenergetyce wiatrowej: o układy o zmiennej prędkości: z maszynami synchronicznymi z maszynami indukcyjnymi dwustronnie zasilanymi o układy o stałej prędkości z maszynami indukcyjnymi Układy energoelektroniczne w fotowoltaice Pojęcia mocy pozornej, współczynnika mocy oraz prądu biernego i mocy biernej w niesymetrycznych układach wielofazowych Wskaźniki jakości energii elektrycznej Pasywna filtracja wh prądu kompensacja mocy biernej (poprawa współczynnika mocy) spokojnych odbiorów symetrycznych Pomiar składowej biernej prądu odbiorów symetrycznych dla nadążnej kompensacji mocy biernej Statyczne nadążne symetryczne kompensatory podstawowej harmonicznej prądu biernego Tyrystorowe układy wzbudzenia maszyn synchronicznych i nadążne kompensatory synchroniczne Pojęcie składowej nieaktywnej prądu (wg S. Fryzego) Energetyczne filtry aktywne i kompensatory STATCOM Energoelektronika w zabezpieczeniach zwarciowych Układy energoelektroniczne w napędach pomp i wentylatorów, Układy łagodnego rozruchu silników (soft start), napędy z falownikami.

4 METODY TECHNICZNE W ENERGETYCE OPARTEJ NA ŹRÓDŁACH ENERGII ODNAWIALNEJ Prowadzący: prof. dr hab. inż. Romuald Włodek EDP - W30, P15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Liczba studentów: 30 Uzasadnienia motywacji rozwoju energetyki opartej na źródłach energii odnawialnej. Uwarunkowania prawne międzynarodowe (Unia Europejska) i krajowe. Podstawy fizykalne głównych procesów przemian energii w zastosowaniach praktycznych w technice. Wielkości charakterystyczne, znaczenie dla efektywnego pozyskiwania i przetwarzania energii. Podstawowe rodzaje źródeł energii odnawialnej. Energia słoneczna, wiatru, wody, geotermalna, biomasy. Realizacje techniczne przetwarzania form energii odnawialnej, przykłady. Charakterystyki elektrowni wodnych, wiatrowych, słonecznych. Wybrane zagadnienia współpracy z elektroenergetyką klasyczną..przegląd efektów energetyki ze źródeł odnawialnych w skali międzynarodowej. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ŚRODOWISKU LABVIEW Prowadzący: dr inż. Anna Szlachta IV EDA, E, P, T, C - W 30, L 15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Liczba studentów: b. o. Celem przedmiotu jest wprowadzenie do programowania w środowisku LabVIEW. W ramach zajęć studenci poznają podstawy programowania w środowisku LabVIEW: Podstawy (panel, diagram, ikona). Elementy programowania strukturalnego (struktury: Sequence, Case, For Loop, While Loop, Formula Node, Ewent). Podstawowe funkcje LabVIEW. Sposoby prezentacji i archiwizacji wyników. Akwizycja danych pomiarowych w oparciu o wybrane rozwiązania sprzętowe (RS232, GPIB, USB, karty akwizycji danych). GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA SYSTEMÓW POMIAROWYCH 2 Prowadzący: dr inż. Robert Hanus EDT- W30, L15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Liczba studentów: jedna grupa laboratoryjna Kontynuacja przedmiotu Graficzne środowiska programowania systemów pomiarowych. Omawiane są środowiska VEE, DASYLab, Test Point, oraz realizowane układy do współpracy VEE i DASYLab z urządzeniami zewnętrznymi (komputerowe karty i moduły pomiarowe, przyrządy klasyczne wyposażone w standardowe interfejsy).

5 PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE SIECI KOMPUTEROWYCH Prowadzący: dr inż. Jerzy Nazarko, mgr inż. Marek Bolanowski, mgr inż. Andrzej Paszkiewicz EDA, EDP, EDT, EDC - W30 L15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia potrzebne do uzyskania certyfikatu Alcatel Certified Switch Professional związanego z projektowaniem i zarządzaniem sieciami komputerowymi. W ramach przedmiotu zostaną poruszone (na zajęciach praktycznych oraz wykładowych) następujące zagadnienia: 1. podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi, 2. nowoczesnymi urządzeniami sieciowe, oraz metody ich wykorzystania w sieci, 3. budowa i rodzaje okablowania sieciowego, 4. współczesne technologie sieciowe w tym: metody zarządzania ruchem, QoS, metody zabezpieczania sieci, 5. projektowanie sieci komputerowych z wykorzystaniem nowoczesnych przełączników sieciowych. Uczestnikom zajęć zostanie udostępniona prezentacja multimedialna zawierająca treści przedmiotu oraz szereg innych materiałów pomocniczych. Zajęcia będą prowadzone między innymi przez osoby posiadające certyfikaty Alcatel Certified Switch Expert oraz certyfikat wykładowcy kursowego Alcatel Certified Switch Instructor w laboratorium wyposażonym w szeroką gamę urządzeń sieciowych firmy Alcatel-Lucent oraz Cisco. APLIKACJE E-COMMERCE Prowadzący: dr inż. Jerzy Nazarko EDP, EDT, EDC - W30, P15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Liczba studentów: 30 Przedmiot obejmuje zagadnienia projektowania i realizacji aplikacji dla potrzeb prowadzenia działalności komercyjnej przez Internet. Treści programowe zorientowane są na zagadnienia typu B2C (ang. business-to-customer) obejmujące dostarczanie informacji o produktach czy usługach w skład których mogą wchodzić sklepy internetowe, witryny aukcyjne czy też systemy rezerwacji miejsc. Ważniejsze treści programowe przedmiotu to: Podstawowy kurs składni i konstrukcji języka PHP oraz jego osadzenie w HTML. Zasady tworzenia internetowej bazy danych opartej na MySQL (tworzenie bazy danych, rejestrowanie użytkowników i przywilejów, metody zapisywania danych do tabel, wysyłanie zapytań do bazy). Metody uwierzytelniania (sposobu identyfikacji użytkowników) wykorzystujące PHP i MySQL. Instalacja Apache, PHP i MySQL w środowisku Linux, narzędzia wspomagające prace programisty i administratora. Tworzenie praktycznych projektów PHP i MySQL, możliwości adaptacji do własnych potrzeb otwartych systemów ecommerce rozwijanych na bazie GNU GPL (Powszechna Licencja Publiczna GNU).

6 NAZIEMNE I SATELITARNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ Prowadzący: dr inż. Antoni Szczepański, dr inż. Mariusz Trojnar EDA-EDP-EDT-EDC - W30 + P15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 W ramach wykładów zostaną przedstawione m.in.: podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, przegląd i klasyfikacja systemów radiokomunikacji z obiektami ruchomymi, własności kanału transmisyjnego w systemach radiokomunikacji ruchomej, koncepcja telefonii komórkowej i podstawy jej projektowania, omówienie struktury i działania systemów pierwszej (NMT), drugiej (GSM) i trzeciej generacji (UMTS), wykorzystanie metody wielodostępu kodowego (CDMA) w cyfrowych systemach radiokomunikacji ruchomej, najważniejsze satelitarne systemy radiokomunikacji osobistej (IRIDIUM, GLOBALSTAR, ICO, systemy z dostępem szerokopasmowym), satelitarne systemy lokalizacyjne i nawigacyjne (GPS, GLONASS, GALILEO i inne), systemy wspomagające (WAAS, EGNOS, MSAS), zasada działania satelitarnych systemów nawigacyjnych, parametry techniczno-eksploatacyjne odbiorników nawigacyjnych, zagadnienia nawigacji satelitarnej w pojazdach samochodowych, korzyści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem systemów satelitarnych, perspektywy rozwoju systemów satelitarnych. W ramach projektów każdy student będzie zobowiązany do przygotowania kilkunastostro-nicowego opracowania o tematyce związanej z zagadnieniami poruszanymi podczas wykładów. ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Prowadzący: dr inż. Wiesław SABAT, dr inż. Mariusz WĘGLARSKI, dr inż. Kazimierz KAMUDA ED - W30, L15 Sem. 8, rok akademicki: 2008/2009 Charakterystyka pokładowej instalacji elektrycznej oraz jej elementów składowych we współczesnych pojazdach samochodowych; Ogólna charakterystyka elektronicznych układów sterowania i regulacji. Elektroniczne systemy sterowania silnikiem, skrzynią biegów. Elektroniczne układy zwiększające bezpieczeństwo czynne (układy stabilizacji toru jazdy ESP, układy przeciwblokujący ABS, układy przeciwpoślizgowy ASR, układy sterowania skrzyni biegów); Elektroniczne układy zwiększające bezpieczeństwo bierne (układy sterowania poduszek powietrznych, kurtyny powietrznej i napinaczy pasów); Elektroniczne układy zwiększające komfort jazdy (elektroniczny regulator prędkości jazdy, układy sterowania szyb, foteli, dachu, klimatyzacji, układy regulacji położenia kierownicy, dopasowania siedzeń); Systemy informacyjne, nawigacyjne, ułatwiające parkowanie oraz zabezpieczeń. Elementy systemów wymiany danych (Magistrala CAN, LIN, FlexRay, MOST); Kompatybilność elektromagnetyczna sieci pokładowej pojazdów samochodowych (charakterystyka środowiska, metody redukcji zaburzeń, rozwiązania układowe i systemowe w zakresie EMC, środki techniczne).

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inż. Marcin BEDNAREK FD - W30, P15 Sem. 9, rok akademicki: 2009/2010 Liczba studentów: bez ograniczeń Bezpieczeństwo danych w

Bardziej szczegółowo

LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE I

LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PROGRAMISTYCZNE I LaTeX SYSTEM PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW Prowadzący: dr inŝ. Marek ŚnieŜek Liczba studentów: 24 (72) LaTeX jest systemem składu umoŝliwiającym między innymi tworzenie dokumentów naukowych i technicznych o

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI. Studium podyplomowe Technologie Internetowe i Mobilne

INSTYTUT INFORMATYKI. Studium podyplomowe Technologie Internetowe i Mobilne Adres: Instytut Informatyki Politechnika ul. Piotrowo 2 60-965 Poznań Kierownik studium: dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP tel.: (61) 665 23 69, (61) 852 85 03 w. 274 e-mail: Joanna.Jozefowska@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii:

EITCA/BI. Akademia Informatyki Biznesowej. Zawartość programowa Akademii: EITCA/BI Akademia Informatyki Biznesowej Zawartość programowa Akademii: EITC/BI/ITIM: e-zarządzanie (15h) EITC/BI/BAS: Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie/administracji (15h) EITC/BI/GADW: Reklama

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: SPIRALNY 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo