Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu 000820022"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu Strona 1 z 15

2 Strona 2 z 15

3 Strona 3 z 15

4 Strona 4 z 15

5 Strona 5 z 15

6 Strona 6 z 15

7 Komponenty i opis Opakowanie przesyłki systemu natryskiwacza zawiera: Pistolet natryskowy z dwoma filtrami (M w pistolecie i jeden XS-S oraz jeden osobny M) Dwa układy kółek (z 2 metalowymi pokrywami i 2 plastikowymi pokrywami) Wąż ciśnieniowy 7.5 m, o średnicy wewnętrznej 1/4" Pomoc montażową (umieszczoną pod lejem) Jedną oś, dwie płytki osi i cztery śruby Układ końcówki malarskiej Jeden popychacz zaworu wlotowego Rysunek 1 elementy sterowania i funkcje (dalsze, szczegółowe opisy poszczególnych pozycji znajdują się w stosownych sekcjach instrukcji obsługi) Pozycja Komponent OPIS A) Wysuwana rączka - rączka wysuwa się w celu ułatwienia transportu i magazynowania B) Zdejmowany lej - lej można zdjąć dla ułatwienia opróżniania i czyszczenia. Można go zdjąć kiedy jest pusty lub napełniony materiałem. Nie przekraczaj 9,5 litra, pokrywa leja nie jest uszczelniona i materiał może wyciec z górnego pojemnika, jeśli wprowadzono zbyt dużo materiału lub końcówka leja znajduje się w górze. C) Przełącznik ON / OFF przełącznik ON/OFF włącza i wyłącza zasilanie natryskiwacza (O=OFF, l=on). D) Pokrętło PRIME / SPRAY pokrętło PRIME/SPRAY kieruje płyn do węża natryskiwacza po ustawieniu w pozycji SPRAY lub do rury zwrotnej w pozycji PRIME. Strzałki pokrętła PRIME/SPRAY pokazują kierunek obrotów dla pozycji PRIME i SPRAY. Pokrętło PRIME/SPRAY służy także do dehermetyzacji ciśnienia nagromadzonego w wężu natryskiwacza (patrz Procedura dehermetyzacji). E) Project Control funkcje Project: Prime, Clean/Roll, Spray 1 - MAX Spray. F) Rura zwrotna płyn kierowany jest z powrotem przez rurę zwrotną do pojemnika po ustawieniu pokrętła PRIME/SPRAY w pozycji PRIME. G) Blokada rączki blokada rączki pozwala na wydłużenie lub złożenie wysuwanej rączki. H) Pistolet natryskowy do nakładania materiału powłokowego i regulacji pojemności pompy. I) Wąż natryskiwacza - wąż natryskiwacza łączy pistolet z pompą. Typ pompy Zasilanie Dane techniczne Pompa tłokowa V ~ 50 Hz Strona 7 z 15

8 Zużycie mocy 625 W Bezpieczniki Podłączanie tylko do gniazd chronionych bezpiecznikiem FI (16 A) Podwójna izolacja E Maks. ciśnienie 190 bar natrysku Maks. szybkość 0,8 l/min podawania 11 Poziom ciśnienia L»d = (80+3) db (A) dźwięku 21 Wyjście ciśnienia LpAd = (91+3) db (A) dźwięku 21 Poziom oscylacji 21 a h =1,2 m/s 2 niepewność K = 1.5 m/s 2 Maks. temperatura 48 C substancji powłokowej Maks. rozmiar dyszy L (0,017") Dane techniczne Długość węża 7,5 m Pojemność zbiornika 9,5 l Wymiary produktu 38 x 38 x 65 cm Ciężar 12 kg 11 Farba dyspersyjna z dyszą M i ciśnieniem 138 bar 21 Zmierzono zgodnie z EN 1953 w pomieszczeniu do pomiaru dźwięku przy farbie natryskiwanej w ciśnieniu maksymalnym Materiały powłokowe nie nadające się do użycia Materiały zwierające komponenty wysoko ścierne, farby fasadowe, roztwory zasadowe i substancje zawierające powłoki kwasowe. Materiały o punkcie zapłonu poniżej 21 C. Aby zapewnić kompatybilność substancji powłokowej z materiałami służącymi do wyrobu urządzenia, skontaktuj się z serwisem Wagner. Obszar zastosowania Pokrywanie ścian wewnętrznych oraz małych i średnich obiektów znajdujących się na zewnątrz (np. płoty ogrodowe, drzwi garażowe itp.). Użycie przemysłowe jest wykluczone. Montaż Rysunek 2 - Montaż kółek 1. Nasuń rozpórkę (a), kółko (b) i nakrętkę dociskową (c) na koniec osi w pokazanej kolejności,. Upewnij się, aby rozpórka (a) była ułożona tak, że końcówka z brzegiem skierowana jest w stronę środka osi. Będziesz musiał ustawić oś pionowo na płaskiej i stabilnej powierzchni w celu zamontowania kółek. 2. Lekko postukaj pomoc montażową (d) podbijakiem, aby zablokować nakrętkę dociskową (c) na końcówce osi. Powtórz to samo dla drugiego kółka. Rysunek 3 - Montaż osi 1. Nasuń obie końcówki osi na szczeliny (a) jak pokazano. Końcówka z brzegiem rozpórek (b) powinna wejść w szczeliny osi. Upewnij się, że każda płytka osi jest ułożona i wypozycjonowana jak pokazano na rysunku (L i R). Zabezpiecz płytki dwiema śrubami (2). Nałóż kołpaki kółek (e) na końcówki nakrętek dociskowych. Strona 8 z 15

9 Rysunek 4 - Montaż rączki 1. Aby zamontować rączkę, przyciśnij przycisk (a) jak pokazano na rysunku i nasun rączkę na układ wózka. 2. Kiedy rączka znajdzie się całkowicie w wózku, zwolnij przycisk i pociągnij rączkę aż zablokuje się w pozycji górnej lub dolnej. 3. Rysunek 5 montaż węża Upewnij się, że pompa jest wyłączona (pozycja O) a urządzenie natryskowe jest odłączone od zasilania. 1. Przykręć gwint węża wysokociśnieniowego na złącze węża natryskiwacza. Dokręć odpowiednim kluczem. 2. Przykręć drugi koniec węża na pistolet malarski. Przytrzymaj pistolet malarski odpowiednim kluczem na rączce i dokręć nakrętkę węża drugim kluczem. Końcówka malarska nie powinna być montowana do czasu oczyszczenia i zalania natryskiwacza i węża natryskiwacza. Zanim rozpoczniesz Rysunek 6 Blokowanie pistoletu malarskiego Zawsze blokuj wyzwalanie podczas montowania końcówki malarskiej lub kiedy nie używasz pistoletu malarskiego. 1. Pistolet jest zablokowany kiedy blokada wyzwolenia znajduje się pod kątem 90 (prostopadle) do spustu w każdym kierunku. Rysunek 7 - Procedura dehermetyzacji Przeprowadzaj procedurę dehermetyzacji podczas każdego wyłączania urządzenia. Procedura ta eliminuje ciśnienie z węża natryskiwacza i pistoletu. 1. Zablokuj pistolet malarski w pozycji wyłączonej. Przesuń przełącznik ON/OFF do pozycji OFF. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na pozycję PRIME. Uważaj, aby nie przyszczypać palców podczas ustawiania przełącznika. 3. Odblokuj pistolet malarski i wyzwól pistolet natryskowy w stronę wiadra z materiałem. Zablokuj pistolet malarski. Rysunek 8 - Zdejmowanie/ opróżnianie leja Pamiętaj, aby zabezpieczyć podłogi i meble płachtami malarskimi, w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia. Zawsze po demontażu, umieszczaj lej na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji. 2. Wyciągnij rurę zwrotną (a) z tyłu pokrywy leja. 3. Chwyć lej za rączki boczne (b) i ostrożnie wyciągnij. 4. Po zakończeniu opróżniania/czyszczenia włóż z powrotem lej i pokrywę leja. 5. Nałóż z powrotem rurę zwrotna wsuwając ją przez otwór w pokrywie leja. Lej po napełnieniu materiałem natryskowym może być ciężki. Pamiętaj, aby podnosić go uginając kolana a nie schylając się, aby nie dopuścić do obrażeń kręgosłupa. Oczyszczanie i zalewanie Rysunek 9 - Zalewanie natryskiwacza Upewnij się, że pompa jest wyłączona (pozycja O) a urządzenie natryskowe jest odłączone od zasilania. 1. Wyjmij rurę zwrotną z leja i przytrzymaj nad pojemnikiem na odpady. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Podłącz natryskiwacz. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON (I). Strona 9 z 15

10 Resztki płynów pozostające w pompie i rurze zwrotnej ściekną przez rurę zwrotną. Pozostaw pompę pracującą, aż z rury zwrotnej przestanie wypływać płyn. 3. Ustaw pompę na OFF. Wyjmij rurę zwrotna z pojemnika na odpady i włóż ją w otwór w pokrywie leja. 4. Zdejmij pokrywę leja. Napełnij lej materiałem, który użyjesz do malowania. Nie przekraczaj 2 1/2 galonów (b). 5. Włącz ponownie urządzenie (ON) i sprawdź, czy materiał płynie z rury zwrotnej. Wyłącz pompę i nałóż pokrywę leja. Rysunek 10 - Odblokowanie zaworu wylotowego Jeśli materiał do malowania nie płynie z rury zwrotnej, być może doszło do zatoru na zaworze wlotowym. Postępuj następująco: 1. Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. 2. Ostrożnie zdejmij lej. Wyczyść obszar łączenia pomiędzy lejem a korpusem urządzenia. 3. Włóż popychacz wlotowy (a) do środka obszaru zaworu wlotowego (b). To powinno odblokować zawór wlotowy i umożliwić przepływ materiału malarskiego przez rurę zwrotną. 4. Nałóż z powrotem lej i rurę zwrotną i ponów próbę. Rysunek 11 Zalewanie węża natryskiwacza 1. Końcówka malarska nie powinna być montowana na pistolet natryskowy podczas zalewnia węża natryskiwacza. 2. Pociągnij spust i wyceluj pistolet malarski w boczną ściankę pojemnika na odpady. Jeśli używasz materiałów na bazie oleju, podczas oczyszczania pistolet malarski musi być uziemiony (patrz poniższe ostrzeżenie). Trzymaj ręce z dala od strumienia płynu. Uziem pistolet opierając go o krawędź metalowego pojemnika. W przeciwnym razie może dojść do elektrycznego wyładowania statycznego, co może spowodować zapłon. 3. Pociągając spust włącz pompę ON (l) i ustaw pokrętło PRIME/ SPRAY na Spray (1). Przytrzymaj spust, aż całe powietrze, woda lub rozpuszczalnik zostaną wyeliminowane z węża natryskiwacza a materiał będzie przepływał swobodnie. Jeśli pokrętło PRIME/SPRAY nadal jest w pozycji SPRAY, zarówno w wężu jak i w pistolecie natryskowym będzie pozostawać wysokie ciśnienie aż do ustawienia pokrętła PRIME/SPRAY w pozycji PRIME. 3. Zwolnij spust. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Wyłącz pompę OFF (O). Wyzwól pistolet w stronę pojemnika na odpady aby upewnić się że wąż został dokładnie zdehermetyzowany. Rysunek 12 montaż końcówki malarskiej Możliwe zagrożenie wtryskiem. Nie maluj bez nałożonej osłony końcówki. Nigdy nie wyzwalaj pistoletu dopóki końcówka nie znajdzie się w pozycji natryskowej lub odblokowującej. Zawsze ustawiaj blokadę spustu pistoletu przed zdjęciem, wymiana lub czyszczeniem końcówki. 1. Zablokuj pistolet malarski w pozycji wyłączonej. Podczas instalacji osłony końcówki do pistoletu, ustaw osłonę końcówki jak pokazano na rysunku 12 (a), a następnie dokręć ręcznie (b). 2. Zwolnij spust i odblokuj pistolet. Obróć strzałkę na końcówce o 180 tak, aby czubek strzałki skierowany był ku tyłowi pistoletu (patrz rysunek 15). 3. Odblokuj pistolet malarski i ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Malowanie natryskowe Strona 10 z 15

11 Rysunek 13 technika malowania A) Kluczem do dobrego malowania jest równomierne nakładanie warstwa na całej powierzchni. Poruszaj ręką z prędkością i trzymaj pistolet malarski w równej odległości od powierzchni. Najlepszą odległością do malowania natryskowego jest 25 do 30 cm od końcówki malarskiej do powierzchni. B) Trzymaj pistolet malarski pod kątem prostym w stosunku do powierzchni. Oznacza to, że należy przesuwać całe ramię w przód i w tył zamiast wyginać nadgarstek. C) Trzymaj pistolet malarski prostopadle do powierzchni, w przeciwnym razie jedna część wzoru będzie grubsza od reszty. Wyzwól pistolet po rozpoczęciu ruchu. Zwolnij spust przed zakończeniem ruchu. Pistolet malarski powinien poruszać się podczas przyciskania lub zwalniania spustu. Każdy ruch nadkładaj o 30%. W ten sposób zapewnisz równomierne nakładanie materiału. Po zakończeniu malowania wykonaj procedurę dehermetyzacji. Jeśli nie będzie cię w miejscu malowania przez ponad godzinę, wykonaj procedurę krótkiego czyszczenia opisaną w sekcji Czyszczenie w niniejszej instrukcji. Rysunek 14 ćwiczenie 1. Upewnij się, że wąż z farbą nie jest pozaginany i nie dotyka przedmiotów o ostrych krawędziach. 2. Jeśli malujesz grubszym materiałem ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na MAX SPRAY. 3. Jeśli malujesz cieńszym lub lżejszym materiałem, ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na natryskiwanie (1). Wąż z farbą powinien stać się sztywny, kiedy materiał zacznie przez niego przepływać. 4. Odblokuj pistolet malarski. 5. Celując w stronę kawałka drewna lub tektury wyzwól pistolet malarski, aby pozbyć się powietrza z węża. 6. Kiedy materiał dotrze do końcówki malarskiej pomaluj obszar próbny, aby sprawdzić sposób natryskiwania. 7. Użyj najniższego ciśnienia wymaganego dla uzyskania dobrego sposobu natryskiwania (A). Jeśli ciśnienie ustawiono zbyt wysoko, wzór malowania będzie zbyt słaby. Jeśli ciśnienie ustawiono zbyt nisko, powstaną zacieki lub farba będzie wydostawać się kroplami a nie w postaci drobnej mgiełki (B). Rysunek 15 odblokowanie zatoru w końcówce malarskiej Jeśli wzór malowania staje się nierówny lub natryskiwanie całkowicie ustaje przy wyzwolonym pistolecie, postępuj następująco. Nie próbuj usuwać zatoru lub czyścić końcówki palcem. Płyn pod ciśnieniem może spowodować obrażenia. Końcówka malarska pozostająca pod ciśnieniem może odkręcać się z trudnością. 1. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME i wyzwól pistolet. W ten sposób zdehermetyzujesz końcówkę, która odkręci się z łatwością. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na natryskiwanie. 3. Odblokuj pistolet i przyciśnij spust celując w kawałek drewna lub tektury. W ten sposób ciśnienie wewnątrz węża natryskiwacza wydmucha zator. Po oczyszczeniu dyszy, materiał zacznie płynąć równym strumieniem pod wysokim ciśnieniem. 4. Zwolnij spust i odblokuj pistolet. Obróć końcówkę, tak aby strzałka znowu była skierowana do przodu. Odblokuj pistolet i kontynuuj malowanie. Czyszczenie Strona 11 z 15

12 Jeśli używasz materiałów rozpuszczalnych w wodzie, użyj ciepłej wody z mydlinami do czyszczenia natryskiwacza. Jeśli używasz materiału na bazie rozpuszczalnika użyj odpowiedniego rozpuszczalnika do czyszczenia o punkcie zapłonu powyżej 21 C. Nie stosuj rozpuszczalników lub materiałów rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ mieszanina stworzy substancję żelopodobną, którą będzie trudno usunąć. Rysunek 16 Czyszczenie krótkie Stosuj się do poniższych wskazówek wyłącznie, jeśli używasz materiałów rozpuszczalnych w wodzie. Jeśli stosujesz materiał na bazie rozpuszczalnika postępuj zgodnie ze wskazówkami w sekcji Czyszczenie i Składowanie. A) Wyłączanie 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 2. Nalej powoli 1/2 szklanki wody na wierzch farby, aby nie wyschła. 3. Owiń pistolet malarski w wilgotną szmatkę i umieść w plastikowej torbie. Zamknij szczelnie torbę. Umieść natryskiwacz w bezpiecznym miejscu, z dala od słońca, jeśli przechowujesz go dłuższy czas. B) Rozruch 1. Wyjmij pistolet z plastikowej torby. Rozmieszaj warstwę wody z farbą. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. 3. Podłącz natryskiwacz. 4. Ustaw przełącznik na ON (I). 5. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na MAX SPRAY. Wypróbuj natryskiwacz na kawałku próbnym i rozpocznij malowanie. Rysunek 17 przepłukiwanie systemu 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Opróżnij lej z materiału malarskiego (patrz rysunek 8). 3. Wyjęty lej przepłucz odpowiednim roztworem czyszczącym aż będzie całkiem czysty. 4. Zablokuj pistolet i wyjmij układ końcówki malarskiej. Nałóż lej i rurę zwrotną. Napełnij lej odpowiednim roztworem czyszczącym. 5. Umieść pojemnik na odpady (a) obok pojemnika z materiałem (b). Pojemniki powinny się stykać. Wyceluj pistolet malarski w ściankę pojemnika z materiałem (b) i przytrzymaj spust. 6. Przy pociąganiu za spust pistoletu, włącz pompę ON (l), i ustaw pokrętło PRIME/ SPRAY na SPRAY (1) aby opróżnić materiał z węża z powrotem do pojemnika na materiał. Trzymaj spust wciśnięty podczas wykonywania kolejnych kroków. 7. Kiedy roztwór czyszczący przepływa przez pistolet malarski, trzymaj spust wciśnięty i wyceluj pistolet malarski do pojemnika na odpady (uziem pistolet względem metalowego pojemnika jeśli przepłukujesz rozpuszczalnik palny). 8. Wyzwalaj pistolet aż płyn wypływający z pistoletu będzie czysty. Być może będziesz musiał usunąć stary i zastosować nowy roztwór czyszczący. 9. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME i wyzwól pistolet, aby wyeliminować ciśnienie. 10. Jeśli lej nie ma już w środku roztworu czyszczącego, napełnij go nowym roztworem czyszczącym. 11. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME, i włącz pompę. 12. Poczekaj aż pompa przepuści roztwór czyszczący przez rurę zwrotną przez 2-3 minuty. Wyłącz pompę. 13. Ponownie wyjmij o dokładnie przepłucz lej. 14. Odłóż lej w celu jego składowania. Rysunek 18 czyszczenie pistoletu malarskiego Strona 12 z 15

13 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Upewnij się, że pompa jest wyłączona OFF (O). Upewnij się, że pokrętło PRIME/SPRAY jest w pozycji PRIME. Odłącz natryskiwacz. 3. Odłącz pistolet natryskowy od węża z farbą za pomocą regulowanych kluczy. 4. Odczep osłonę spustu (a) z obudowy filtra (b) wyciągając ją na zewnątrz z obudowy filtra. Odkręć obudowę filtra. 5. Zdejmij filtr (c) z obudowy pistoletu malarskiego i wyczyść odpowiednim roztworem czyszczącym (ciepłe mydliny dla materiałów rozpuszczalnych w wodzie, rozpuszczalniki o punkcie zapłonu powyżej 21 C dla substancji na bazie rozpuszczalnika). 6. Odłącz końcówkę malarską (d) od układu osłony natryskiwacza. Wyczyść końcówkę malarską szczotką o miękkim włosiu i odpowiednim roztworem czyszczącym. Pamiętaj o wyjściu i wyczyszczeniu podkładki (e) i siodełka (f) znajdujących się z tyłu układu końcówki malarskiej. 7. Włóż czysty filtr, stożkową końcówką do przodu, do obudowy pistoletu. Stożkowa końcówka filtra (g) musi być prawidłowo włożona do pistoletu. W przeciwnym razie końcówka będzie źle zamontowana a z pistoletu nie będzie płynąć farba. 8. Zainstaluj końcówkę malarską (d), siodełko (f) i podkładkę (e) i nałóż układ osłony natryskiwacza. Nakręć pistolet malarski z powrotem na wąż z farbą. Dokręć kluczem. Rysunek 19 składowanie 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Wyjmij lej. Wlej około dwie uncje lekkiego oleju do użytku domowego do zaworu wlotowego (a). Odłącz wąż od złącza węża natryskiwacza. Owiń złącze węża natryskiwacza szmatą i włącz przełącznik ON (l). poczekaj aż urządzenie popracuje przez 5 sekund. Wyłącz pompę OFF (O). odłącz natryskiwacz od zasilania. 4. Ponownie włóż lej. Wytrzyj urządzenie, wąż i pistolet wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości farby. Nałóż z powrotem wąż natryskiwacza Popchnij blokadę rączki, aby zamknąć rączkę. Rysunek 20 czyszczenie zaworu wlotowego (zestaw części numer ) Czyszczenie lub serwis zaworu wlotowego może być wymagane jeśli wystąpiły problemy z zalaniem urządzenia. Problemom takim można zapobiec poprzez właściwe wyczyszczenie natryskiwacza i postępowanie zgodne z procedurą długoterminowego przechowywania. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Zdejmij lej. Odkręć nakrętkę blokującą w lewo. 2. Zdejmij rękaw wlotowy (1) za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. gniazdo SW11). 3. Sprawdź gwinty na rękawie wlotowym i pierścieniu samouszczelniającym rękawa wlotowego (2). Usuń resztki farby. 4. Aby zdjąć zawór wlotowy, umieść pomoc montażową (8) na gnieździe (6) o końcówce 5/8" insert (7). Włóż narzędzie zaworu wlotowego do zaworu wlotowego (a). Odkręć połączenie śrubowe zaworu wlotowego, odkręcając je od obudowy w lewą stronę. 5. Wyjmij zawór wlotowy (9) i pierścień samouszczelniający zaworu wlotowego (10) z obudowy zaworu wlotowego. Wyczyść lub wymień i nasmaruj pierścień samouszczelniający lekkim olejem. 6. Włóż pierścień samouszczelniający zaworu wlotowego (10) z powrotem do obudowy i ustaw zawór wlotowy (9) na górze. 7. Nałóż mocowanie wlotowe (8) na obudowę. Dokręć narzędzie zaworu zawór wlotowego (7) i zapadkę (4, 5, 6). Strona 13 z 15

14 8. Nałóż uszczelkę (3). Nałóż pierścień samouszczelniający rękawa wlotowego (2) na mocowanie zaworu wlotowego (9), i nałóż rękaw wlotowy (1) obracając go w prawo. 9. Zamontuj lej. Rysunek 21 czyszczenie zaworu wylotowego Czyszczenie lub wymiana zaworu wylotowego mogą być konieczne w przypadku słabej jakości malowania nawet po wykonaniu wszystkich kroków opisanych w sekcji Rozwiązywanie problemów. A Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Odkręć zawór wylotowy od obudowy zaworu wylotowego za pomocą regulowanego klucza. 2. Sprawdź wnętrze obudowy zaworu wylotowego (a). Wyczyść resztki farby. 3. Włóż nowy zawór wylotowy. Dokręć go do obudowy zaworu wylotowego za pomocą regulowanego klucza. Strona 14 z 15

15 Spis części Rysunek 22 - Pistolet natryskowy/wąż natryskiwacza Pozycja część # opis ilość Układ pistoletu (bez dyszy) Końcówka, XS Końcówka, M Filtr, XS-S (czerwony) Filtr, M (żółty) Wąż natryskiwacza, 7.5m, czerwony 1 Część #...Opis Końcówka malarska, XS emalie i farby rozpuszczalne w wodzie i na bazie rozpuszczalników, oleje i środki antyadhezyjne Końcówka malarska, S farby na bazie żywicy syntetycznej, farby PVC Końcówka malarska, M farby emaliowe, podkłady, farby gruntujące, wypełniacze, farby lateksowe do wnętrz i emulsje do wnętrz Końcówka malarska, L farby emaliowe, podkłady, farby gruntujące, wypełniacze, farby lateksowe do wnętrz, emulsje do wnętrz, farby antykorozyjne 0 Filtr, XS - S (czerwony, 2 opakowania) 1 Filtr, M (żółty, 2 opakowania) 2 Filtr, L - XXL+ (biały, 2 opakowania) 3 Zestaw zaworów (zawór wlotowy i wylotowy) Wszystkie części zamienne wymienione powyżej to materiały eksploatacyjne nie podlegające gwarancji. Strona 15 z 15

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN

PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN Hydrodynamiczny pistolet natryskowy Graco XTR 7 (7250 Psi, 500 bar) Graco XTR 5 (5000 Psi, 345 bar) Dokumentacja Techniczno Ruchowa wykaz części UWAGA Poniżej

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ PL WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Nie używaj w przypadku dzieci, które wstają samodzielnie. Leżaczek nie jest przeznaczony do nocnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE Spis treści 2 OSTRZEŻENIA 3-5 WYKAZ CZĘŚCI 6 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET ( Z DMUCHANYM RINGIEM) 7 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH 8 MONTAŻ RAMIENIA

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch Środki ostrożności Obsługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych kartek Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWEREK BIEGOWY MODEL: AG297A / AG297B INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Rowerek biegowy dla dzieci 2+ - idealne rozwiązanie do nauki jazdy oraz utrzymania równowagi na rowerze. Cechy produktu: Wygląda jak zwykły

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel)

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Strona 1 / 9 Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Nr Kod Nazwa Ilość 6041870 Zestaw składa się z: 1 6041887 Wyciągające gwintowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G/ETAGAS G/ETAGAS SEQUENZIALE

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G/ETAGAS G/ETAGAS SEQUENZIALE INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI SEQUENZIALE Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym.

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PIASKARKA Z ODKURZACZEM INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIASKARKA Z ODKURZACZEM INSTRUKCJA OBSŁUGI PIASKARKA Z ODKURZACZEM INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. SPECYFIKACJA... 2 III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 IV. MONTAŻ... 4 V. OBSŁUGA... 4 VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234

Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234 INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszynka do lodów ICM 1000 Nr produktu 000444234 Strona 1 z 5 Maszynka do lodów ICM 1000 Zapoznaj się z maszynką do lodów Gratulujemy zakupu nowej maszynki do lodów. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO WCINKI NA GORĄCO/ ZAWORY DO WCINKI NA GORĄCO

URZĄDZENIE DO WCINKI NA GORĄCO/ ZAWORY DO WCINKI NA GORĄCO 1 URZĄDZENIE DO WCINKI NA GORĄCO/ ZAWORY DO WCINKI NA GORĄCO Instrukcja obsługi urządzenia firmy NAVAL do wycinania otworów, przy używaniu jej wraz z zaworami firmy NAVAL. Wybierz dokładne miejsce, w którym

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G 79/ G79 SE/ RP

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G 79/ G79 SE/ RP INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI G 79/ G79 SE/ RP Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 60.000 km przejechanych na paliwie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

CC10003 - INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM CZYSZCZĄCY CC10003 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CC10003 - INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM CZYSZCZĄCY CC10003 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM CZYSZCZĄCY CC10003 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 2 1. Przeźroczysty korpus odkurzacza I. Akcesoria 2. Głowica odkurzacza (silnik) 3. Włącznik odkurzacza i pompy 4. Zaczep mocujący głowę odkurzacza 5. Obrotowe

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU.

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU. PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO Elementy: 1. Podstawa 2. Obudowa 3. Zbiornik na wodę 4. Pokrywa 5. Przycisk zamykający pokrywę 6. Płytka rozprowadzająca wodę 7. Gumowy pierścień uszczelniający

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja serwisowa GM 1-350 GM1-530. Ręczny pistolet natryskowy airless. Wydanie 02/2015

Oryginalna instrukcja serwisowa GM 1-350 GM1-530. Ręczny pistolet natryskowy airless. Wydanie 02/2015 Oryginalna instrukcja serwisowa Ręczny pistolet natryskowy airless GM 1-350 GM1-530 Wydanie 02/2015 SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące instrukcji... 3 1.1 Przedmowa... 3 1.2 Ostrzeżenia, informacje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

HeavyCoat. Wyjątkowo wydajne Wszechstronne i elastyczne Napędzane elektrycznie lub silnikiem spalinowym HYDRAULICZNE POMPY TŁOKOWE

HeavyCoat. Wyjątkowo wydajne Wszechstronne i elastyczne Napędzane elektrycznie lub silnikiem spalinowym HYDRAULICZNE POMPY TŁOKOWE Professional Finishing HYDRAULICZNE POMPY TŁOKOWE HeavyCoat Wyjątkowo wydajne Wszechstronne i elastyczne Napędzane elektrycznie lub silnikiem spalinowym HeavyCoat Mocne wysoko wydajne pompy - odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL W20140304 www.gorgiel.pl WARTO WIEDZIEĆ: W 99% przypadków przecieków w muszli występujących wkrótce po montażu ramy nośnej są powiązane z błędami przy instalacji

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1

Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE

Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 574383. Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna z czujnikiem ruchu Instrukcja obsługi Nr produktu: 574383 Wersja 07/09 PRZEZNACZENIE Zewnętrzna lampa ścienna przeznaczona jest do oświetlania wejść, wjazdów, etc. Lampa ścienna

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BRUNICO (PL 04307371) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 0 ATHYSS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Produkt ten musi być zmontowany i obsługiwany zgodnie z tą instrukcją, a także stosowany wyłącznie w pracach porządkowych w domu do usuwania zabrudzeń i pyłów z domowych

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA INFORMACJA TECHNICZNA ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA Opis ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA służą do zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu wody, poprzez odłączanie od wodociągu głównego sieci

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka

Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Ekspres do kawy ze spieniaczem do mleka Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy ze spieniaczem do mleka. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29 WindPitch Instrukcja montażu Nr katalogowy: FCJJ-29 I. Montaż modułu śmigła Łopatki profilowane 1 2 3 4 5 Ułóż podstawę wirnika (1) na gładkiej powierzchni stołu. Umieść 3 jednakowe łopaty profilowane

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12864H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F

OSTRZEŻENIE I.L.2C12864H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F REV. 5 DATA: 05/10/02 Strona 1 z 8 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników stacjonarnych IZM typ IZM-MIL32C-F OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10

Odkurzacz samochodowy Black & Decker. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Numer produktu: 855580. Strona 1 z 10 Odkurzacz samochodowy Black & Decker Instrukcja obsługi Numer produktu: 855580 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4 z 10 Przeznaczenie Odkurzacz samochodowy Black & Decker Dustbuster jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44

INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 INSTRUKCJA DO PRZEPŁYWOMIERZY F44 1 F44 jest przepływomierzem mechanicznym z tarczą precesyjną przeznaczonym do wykonywania pomiarów przepływu oleju napędowego (Diesla) oraz innego medium, o podobnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388t-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388t-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388t-0 Printed in U.S.A. numer klienta W ramach programu profesjonalnej obsługi klienta firmy Rexair, każda przystawka AquaMate po przejściu

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kompresor KD 7.0 Nr produktu 000857601

Kompresor KD 7.0 Nr produktu 000857601 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor KD 7.0 Nr produktu 000857601 Strona 1 z 8 Spis treści Wstęp Przeznaczenie do użycia Strona 12 Zakres dostawy Strona 12 Opis części Strona 12 Dane techniczne Strona 12 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

VM PP-H. Zawór membranowy

VM PP-H. Zawór membranowy Zawór membranowy Marley Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 24 03-236 Warszawa tel. (22) 329 79 15 fax (22) 329 79 17 http://www.fipnet.pl elzbieta.ciesielska@marley.com.pl Marley Polska Sp. z o.o. biuro Szczecin

Bardziej szczegółowo