Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu 000820022"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu Strona 1 z 15

2 Strona 2 z 15

3 Strona 3 z 15

4 Strona 4 z 15

5 Strona 5 z 15

6 Strona 6 z 15

7 Komponenty i opis Opakowanie przesyłki systemu natryskiwacza zawiera: Pistolet natryskowy z dwoma filtrami (M w pistolecie i jeden XS-S oraz jeden osobny M) Dwa układy kółek (z 2 metalowymi pokrywami i 2 plastikowymi pokrywami) Wąż ciśnieniowy 7.5 m, o średnicy wewnętrznej 1/4" Pomoc montażową (umieszczoną pod lejem) Jedną oś, dwie płytki osi i cztery śruby Układ końcówki malarskiej Jeden popychacz zaworu wlotowego Rysunek 1 elementy sterowania i funkcje (dalsze, szczegółowe opisy poszczególnych pozycji znajdują się w stosownych sekcjach instrukcji obsługi) Pozycja Komponent OPIS A) Wysuwana rączka - rączka wysuwa się w celu ułatwienia transportu i magazynowania B) Zdejmowany lej - lej można zdjąć dla ułatwienia opróżniania i czyszczenia. Można go zdjąć kiedy jest pusty lub napełniony materiałem. Nie przekraczaj 9,5 litra, pokrywa leja nie jest uszczelniona i materiał może wyciec z górnego pojemnika, jeśli wprowadzono zbyt dużo materiału lub końcówka leja znajduje się w górze. C) Przełącznik ON / OFF przełącznik ON/OFF włącza i wyłącza zasilanie natryskiwacza (O=OFF, l=on). D) Pokrętło PRIME / SPRAY pokrętło PRIME/SPRAY kieruje płyn do węża natryskiwacza po ustawieniu w pozycji SPRAY lub do rury zwrotnej w pozycji PRIME. Strzałki pokrętła PRIME/SPRAY pokazują kierunek obrotów dla pozycji PRIME i SPRAY. Pokrętło PRIME/SPRAY służy także do dehermetyzacji ciśnienia nagromadzonego w wężu natryskiwacza (patrz Procedura dehermetyzacji). E) Project Control funkcje Project: Prime, Clean/Roll, Spray 1 - MAX Spray. F) Rura zwrotna płyn kierowany jest z powrotem przez rurę zwrotną do pojemnika po ustawieniu pokrętła PRIME/SPRAY w pozycji PRIME. G) Blokada rączki blokada rączki pozwala na wydłużenie lub złożenie wysuwanej rączki. H) Pistolet natryskowy do nakładania materiału powłokowego i regulacji pojemności pompy. I) Wąż natryskiwacza - wąż natryskiwacza łączy pistolet z pompą. Typ pompy Zasilanie Dane techniczne Pompa tłokowa V ~ 50 Hz Strona 7 z 15

8 Zużycie mocy 625 W Bezpieczniki Podłączanie tylko do gniazd chronionych bezpiecznikiem FI (16 A) Podwójna izolacja E Maks. ciśnienie 190 bar natrysku Maks. szybkość 0,8 l/min podawania 11 Poziom ciśnienia L»d = (80+3) db (A) dźwięku 21 Wyjście ciśnienia LpAd = (91+3) db (A) dźwięku 21 Poziom oscylacji 21 a h =1,2 m/s 2 niepewność K = 1.5 m/s 2 Maks. temperatura 48 C substancji powłokowej Maks. rozmiar dyszy L (0,017") Dane techniczne Długość węża 7,5 m Pojemność zbiornika 9,5 l Wymiary produktu 38 x 38 x 65 cm Ciężar 12 kg 11 Farba dyspersyjna z dyszą M i ciśnieniem 138 bar 21 Zmierzono zgodnie z EN 1953 w pomieszczeniu do pomiaru dźwięku przy farbie natryskiwanej w ciśnieniu maksymalnym Materiały powłokowe nie nadające się do użycia Materiały zwierające komponenty wysoko ścierne, farby fasadowe, roztwory zasadowe i substancje zawierające powłoki kwasowe. Materiały o punkcie zapłonu poniżej 21 C. Aby zapewnić kompatybilność substancji powłokowej z materiałami służącymi do wyrobu urządzenia, skontaktuj się z serwisem Wagner. Obszar zastosowania Pokrywanie ścian wewnętrznych oraz małych i średnich obiektów znajdujących się na zewnątrz (np. płoty ogrodowe, drzwi garażowe itp.). Użycie przemysłowe jest wykluczone. Montaż Rysunek 2 - Montaż kółek 1. Nasuń rozpórkę (a), kółko (b) i nakrętkę dociskową (c) na koniec osi w pokazanej kolejności,. Upewnij się, aby rozpórka (a) była ułożona tak, że końcówka z brzegiem skierowana jest w stronę środka osi. Będziesz musiał ustawić oś pionowo na płaskiej i stabilnej powierzchni w celu zamontowania kółek. 2. Lekko postukaj pomoc montażową (d) podbijakiem, aby zablokować nakrętkę dociskową (c) na końcówce osi. Powtórz to samo dla drugiego kółka. Rysunek 3 - Montaż osi 1. Nasuń obie końcówki osi na szczeliny (a) jak pokazano. Końcówka z brzegiem rozpórek (b) powinna wejść w szczeliny osi. Upewnij się, że każda płytka osi jest ułożona i wypozycjonowana jak pokazano na rysunku (L i R). Zabezpiecz płytki dwiema śrubami (2). Nałóż kołpaki kółek (e) na końcówki nakrętek dociskowych. Strona 8 z 15

9 Rysunek 4 - Montaż rączki 1. Aby zamontować rączkę, przyciśnij przycisk (a) jak pokazano na rysunku i nasun rączkę na układ wózka. 2. Kiedy rączka znajdzie się całkowicie w wózku, zwolnij przycisk i pociągnij rączkę aż zablokuje się w pozycji górnej lub dolnej. 3. Rysunek 5 montaż węża Upewnij się, że pompa jest wyłączona (pozycja O) a urządzenie natryskowe jest odłączone od zasilania. 1. Przykręć gwint węża wysokociśnieniowego na złącze węża natryskiwacza. Dokręć odpowiednim kluczem. 2. Przykręć drugi koniec węża na pistolet malarski. Przytrzymaj pistolet malarski odpowiednim kluczem na rączce i dokręć nakrętkę węża drugim kluczem. Końcówka malarska nie powinna być montowana do czasu oczyszczenia i zalania natryskiwacza i węża natryskiwacza. Zanim rozpoczniesz Rysunek 6 Blokowanie pistoletu malarskiego Zawsze blokuj wyzwalanie podczas montowania końcówki malarskiej lub kiedy nie używasz pistoletu malarskiego. 1. Pistolet jest zablokowany kiedy blokada wyzwolenia znajduje się pod kątem 90 (prostopadle) do spustu w każdym kierunku. Rysunek 7 - Procedura dehermetyzacji Przeprowadzaj procedurę dehermetyzacji podczas każdego wyłączania urządzenia. Procedura ta eliminuje ciśnienie z węża natryskiwacza i pistoletu. 1. Zablokuj pistolet malarski w pozycji wyłączonej. Przesuń przełącznik ON/OFF do pozycji OFF. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na pozycję PRIME. Uważaj, aby nie przyszczypać palców podczas ustawiania przełącznika. 3. Odblokuj pistolet malarski i wyzwól pistolet natryskowy w stronę wiadra z materiałem. Zablokuj pistolet malarski. Rysunek 8 - Zdejmowanie/ opróżnianie leja Pamiętaj, aby zabezpieczyć podłogi i meble płachtami malarskimi, w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia. Zawsze po demontażu, umieszczaj lej na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji. 2. Wyciągnij rurę zwrotną (a) z tyłu pokrywy leja. 3. Chwyć lej za rączki boczne (b) i ostrożnie wyciągnij. 4. Po zakończeniu opróżniania/czyszczenia włóż z powrotem lej i pokrywę leja. 5. Nałóż z powrotem rurę zwrotna wsuwając ją przez otwór w pokrywie leja. Lej po napełnieniu materiałem natryskowym może być ciężki. Pamiętaj, aby podnosić go uginając kolana a nie schylając się, aby nie dopuścić do obrażeń kręgosłupa. Oczyszczanie i zalewanie Rysunek 9 - Zalewanie natryskiwacza Upewnij się, że pompa jest wyłączona (pozycja O) a urządzenie natryskowe jest odłączone od zasilania. 1. Wyjmij rurę zwrotną z leja i przytrzymaj nad pojemnikiem na odpady. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Podłącz natryskiwacz. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON (I). Strona 9 z 15

10 Resztki płynów pozostające w pompie i rurze zwrotnej ściekną przez rurę zwrotną. Pozostaw pompę pracującą, aż z rury zwrotnej przestanie wypływać płyn. 3. Ustaw pompę na OFF. Wyjmij rurę zwrotna z pojemnika na odpady i włóż ją w otwór w pokrywie leja. 4. Zdejmij pokrywę leja. Napełnij lej materiałem, który użyjesz do malowania. Nie przekraczaj 2 1/2 galonów (b). 5. Włącz ponownie urządzenie (ON) i sprawdź, czy materiał płynie z rury zwrotnej. Wyłącz pompę i nałóż pokrywę leja. Rysunek 10 - Odblokowanie zaworu wylotowego Jeśli materiał do malowania nie płynie z rury zwrotnej, być może doszło do zatoru na zaworze wlotowym. Postępuj następująco: 1. Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. 2. Ostrożnie zdejmij lej. Wyczyść obszar łączenia pomiędzy lejem a korpusem urządzenia. 3. Włóż popychacz wlotowy (a) do środka obszaru zaworu wlotowego (b). To powinno odblokować zawór wlotowy i umożliwić przepływ materiału malarskiego przez rurę zwrotną. 4. Nałóż z powrotem lej i rurę zwrotną i ponów próbę. Rysunek 11 Zalewanie węża natryskiwacza 1. Końcówka malarska nie powinna być montowana na pistolet natryskowy podczas zalewnia węża natryskiwacza. 2. Pociągnij spust i wyceluj pistolet malarski w boczną ściankę pojemnika na odpady. Jeśli używasz materiałów na bazie oleju, podczas oczyszczania pistolet malarski musi być uziemiony (patrz poniższe ostrzeżenie). Trzymaj ręce z dala od strumienia płynu. Uziem pistolet opierając go o krawędź metalowego pojemnika. W przeciwnym razie może dojść do elektrycznego wyładowania statycznego, co może spowodować zapłon. 3. Pociągając spust włącz pompę ON (l) i ustaw pokrętło PRIME/ SPRAY na Spray (1). Przytrzymaj spust, aż całe powietrze, woda lub rozpuszczalnik zostaną wyeliminowane z węża natryskiwacza a materiał będzie przepływał swobodnie. Jeśli pokrętło PRIME/SPRAY nadal jest w pozycji SPRAY, zarówno w wężu jak i w pistolecie natryskowym będzie pozostawać wysokie ciśnienie aż do ustawienia pokrętła PRIME/SPRAY w pozycji PRIME. 3. Zwolnij spust. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Wyłącz pompę OFF (O). Wyzwól pistolet w stronę pojemnika na odpady aby upewnić się że wąż został dokładnie zdehermetyzowany. Rysunek 12 montaż końcówki malarskiej Możliwe zagrożenie wtryskiem. Nie maluj bez nałożonej osłony końcówki. Nigdy nie wyzwalaj pistoletu dopóki końcówka nie znajdzie się w pozycji natryskowej lub odblokowującej. Zawsze ustawiaj blokadę spustu pistoletu przed zdjęciem, wymiana lub czyszczeniem końcówki. 1. Zablokuj pistolet malarski w pozycji wyłączonej. Podczas instalacji osłony końcówki do pistoletu, ustaw osłonę końcówki jak pokazano na rysunku 12 (a), a następnie dokręć ręcznie (b). 2. Zwolnij spust i odblokuj pistolet. Obróć strzałkę na końcówce o 180 tak, aby czubek strzałki skierowany był ku tyłowi pistoletu (patrz rysunek 15). 3. Odblokuj pistolet malarski i ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Malowanie natryskowe Strona 10 z 15

11 Rysunek 13 technika malowania A) Kluczem do dobrego malowania jest równomierne nakładanie warstwa na całej powierzchni. Poruszaj ręką z prędkością i trzymaj pistolet malarski w równej odległości od powierzchni. Najlepszą odległością do malowania natryskowego jest 25 do 30 cm od końcówki malarskiej do powierzchni. B) Trzymaj pistolet malarski pod kątem prostym w stosunku do powierzchni. Oznacza to, że należy przesuwać całe ramię w przód i w tył zamiast wyginać nadgarstek. C) Trzymaj pistolet malarski prostopadle do powierzchni, w przeciwnym razie jedna część wzoru będzie grubsza od reszty. Wyzwól pistolet po rozpoczęciu ruchu. Zwolnij spust przed zakończeniem ruchu. Pistolet malarski powinien poruszać się podczas przyciskania lub zwalniania spustu. Każdy ruch nadkładaj o 30%. W ten sposób zapewnisz równomierne nakładanie materiału. Po zakończeniu malowania wykonaj procedurę dehermetyzacji. Jeśli nie będzie cię w miejscu malowania przez ponad godzinę, wykonaj procedurę krótkiego czyszczenia opisaną w sekcji Czyszczenie w niniejszej instrukcji. Rysunek 14 ćwiczenie 1. Upewnij się, że wąż z farbą nie jest pozaginany i nie dotyka przedmiotów o ostrych krawędziach. 2. Jeśli malujesz grubszym materiałem ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na MAX SPRAY. 3. Jeśli malujesz cieńszym lub lżejszym materiałem, ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na natryskiwanie (1). Wąż z farbą powinien stać się sztywny, kiedy materiał zacznie przez niego przepływać. 4. Odblokuj pistolet malarski. 5. Celując w stronę kawałka drewna lub tektury wyzwól pistolet malarski, aby pozbyć się powietrza z węża. 6. Kiedy materiał dotrze do końcówki malarskiej pomaluj obszar próbny, aby sprawdzić sposób natryskiwania. 7. Użyj najniższego ciśnienia wymaganego dla uzyskania dobrego sposobu natryskiwania (A). Jeśli ciśnienie ustawiono zbyt wysoko, wzór malowania będzie zbyt słaby. Jeśli ciśnienie ustawiono zbyt nisko, powstaną zacieki lub farba będzie wydostawać się kroplami a nie w postaci drobnej mgiełki (B). Rysunek 15 odblokowanie zatoru w końcówce malarskiej Jeśli wzór malowania staje się nierówny lub natryskiwanie całkowicie ustaje przy wyzwolonym pistolecie, postępuj następująco. Nie próbuj usuwać zatoru lub czyścić końcówki palcem. Płyn pod ciśnieniem może spowodować obrażenia. Końcówka malarska pozostająca pod ciśnieniem może odkręcać się z trudnością. 1. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME i wyzwól pistolet. W ten sposób zdehermetyzujesz końcówkę, która odkręci się z łatwością. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na natryskiwanie. 3. Odblokuj pistolet i przyciśnij spust celując w kawałek drewna lub tektury. W ten sposób ciśnienie wewnątrz węża natryskiwacza wydmucha zator. Po oczyszczeniu dyszy, materiał zacznie płynąć równym strumieniem pod wysokim ciśnieniem. 4. Zwolnij spust i odblokuj pistolet. Obróć końcówkę, tak aby strzałka znowu była skierowana do przodu. Odblokuj pistolet i kontynuuj malowanie. Czyszczenie Strona 11 z 15

12 Jeśli używasz materiałów rozpuszczalnych w wodzie, użyj ciepłej wody z mydlinami do czyszczenia natryskiwacza. Jeśli używasz materiału na bazie rozpuszczalnika użyj odpowiedniego rozpuszczalnika do czyszczenia o punkcie zapłonu powyżej 21 C. Nie stosuj rozpuszczalników lub materiałów rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ mieszanina stworzy substancję żelopodobną, którą będzie trudno usunąć. Rysunek 16 Czyszczenie krótkie Stosuj się do poniższych wskazówek wyłącznie, jeśli używasz materiałów rozpuszczalnych w wodzie. Jeśli stosujesz materiał na bazie rozpuszczalnika postępuj zgodnie ze wskazówkami w sekcji Czyszczenie i Składowanie. A) Wyłączanie 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 2. Nalej powoli 1/2 szklanki wody na wierzch farby, aby nie wyschła. 3. Owiń pistolet malarski w wilgotną szmatkę i umieść w plastikowej torbie. Zamknij szczelnie torbę. Umieść natryskiwacz w bezpiecznym miejscu, z dala od słońca, jeśli przechowujesz go dłuższy czas. B) Rozruch 1. Wyjmij pistolet z plastikowej torby. Rozmieszaj warstwę wody z farbą. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. 3. Podłącz natryskiwacz. 4. Ustaw przełącznik na ON (I). 5. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na MAX SPRAY. Wypróbuj natryskiwacz na kawałku próbnym i rozpocznij malowanie. Rysunek 17 przepłukiwanie systemu 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Opróżnij lej z materiału malarskiego (patrz rysunek 8). 3. Wyjęty lej przepłucz odpowiednim roztworem czyszczącym aż będzie całkiem czysty. 4. Zablokuj pistolet i wyjmij układ końcówki malarskiej. Nałóż lej i rurę zwrotną. Napełnij lej odpowiednim roztworem czyszczącym. 5. Umieść pojemnik na odpady (a) obok pojemnika z materiałem (b). Pojemniki powinny się stykać. Wyceluj pistolet malarski w ściankę pojemnika z materiałem (b) i przytrzymaj spust. 6. Przy pociąganiu za spust pistoletu, włącz pompę ON (l), i ustaw pokrętło PRIME/ SPRAY na SPRAY (1) aby opróżnić materiał z węża z powrotem do pojemnika na materiał. Trzymaj spust wciśnięty podczas wykonywania kolejnych kroków. 7. Kiedy roztwór czyszczący przepływa przez pistolet malarski, trzymaj spust wciśnięty i wyceluj pistolet malarski do pojemnika na odpady (uziem pistolet względem metalowego pojemnika jeśli przepłukujesz rozpuszczalnik palny). 8. Wyzwalaj pistolet aż płyn wypływający z pistoletu będzie czysty. Być może będziesz musiał usunąć stary i zastosować nowy roztwór czyszczący. 9. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME i wyzwól pistolet, aby wyeliminować ciśnienie. 10. Jeśli lej nie ma już w środku roztworu czyszczącego, napełnij go nowym roztworem czyszczącym. 11. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME, i włącz pompę. 12. Poczekaj aż pompa przepuści roztwór czyszczący przez rurę zwrotną przez 2-3 minuty. Wyłącz pompę. 13. Ponownie wyjmij o dokładnie przepłucz lej. 14. Odłóż lej w celu jego składowania. Rysunek 18 czyszczenie pistoletu malarskiego Strona 12 z 15

13 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Upewnij się, że pompa jest wyłączona OFF (O). Upewnij się, że pokrętło PRIME/SPRAY jest w pozycji PRIME. Odłącz natryskiwacz. 3. Odłącz pistolet natryskowy od węża z farbą za pomocą regulowanych kluczy. 4. Odczep osłonę spustu (a) z obudowy filtra (b) wyciągając ją na zewnątrz z obudowy filtra. Odkręć obudowę filtra. 5. Zdejmij filtr (c) z obudowy pistoletu malarskiego i wyczyść odpowiednim roztworem czyszczącym (ciepłe mydliny dla materiałów rozpuszczalnych w wodzie, rozpuszczalniki o punkcie zapłonu powyżej 21 C dla substancji na bazie rozpuszczalnika). 6. Odłącz końcówkę malarską (d) od układu osłony natryskiwacza. Wyczyść końcówkę malarską szczotką o miękkim włosiu i odpowiednim roztworem czyszczącym. Pamiętaj o wyjściu i wyczyszczeniu podkładki (e) i siodełka (f) znajdujących się z tyłu układu końcówki malarskiej. 7. Włóż czysty filtr, stożkową końcówką do przodu, do obudowy pistoletu. Stożkowa końcówka filtra (g) musi być prawidłowo włożona do pistoletu. W przeciwnym razie końcówka będzie źle zamontowana a z pistoletu nie będzie płynąć farba. 8. Zainstaluj końcówkę malarską (d), siodełko (f) i podkładkę (e) i nałóż układ osłony natryskiwacza. Nakręć pistolet malarski z powrotem na wąż z farbą. Dokręć kluczem. Rysunek 19 składowanie 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Wyjmij lej. Wlej około dwie uncje lekkiego oleju do użytku domowego do zaworu wlotowego (a). Odłącz wąż od złącza węża natryskiwacza. Owiń złącze węża natryskiwacza szmatą i włącz przełącznik ON (l). poczekaj aż urządzenie popracuje przez 5 sekund. Wyłącz pompę OFF (O). odłącz natryskiwacz od zasilania. 4. Ponownie włóż lej. Wytrzyj urządzenie, wąż i pistolet wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości farby. Nałóż z powrotem wąż natryskiwacza Popchnij blokadę rączki, aby zamknąć rączkę. Rysunek 20 czyszczenie zaworu wlotowego (zestaw części numer ) Czyszczenie lub serwis zaworu wlotowego może być wymagane jeśli wystąpiły problemy z zalaniem urządzenia. Problemom takim można zapobiec poprzez właściwe wyczyszczenie natryskiwacza i postępowanie zgodne z procedurą długoterminowego przechowywania. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Zdejmij lej. Odkręć nakrętkę blokującą w lewo. 2. Zdejmij rękaw wlotowy (1) za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. gniazdo SW11). 3. Sprawdź gwinty na rękawie wlotowym i pierścieniu samouszczelniającym rękawa wlotowego (2). Usuń resztki farby. 4. Aby zdjąć zawór wlotowy, umieść pomoc montażową (8) na gnieździe (6) o końcówce 5/8" insert (7). Włóż narzędzie zaworu wlotowego do zaworu wlotowego (a). Odkręć połączenie śrubowe zaworu wlotowego, odkręcając je od obudowy w lewą stronę. 5. Wyjmij zawór wlotowy (9) i pierścień samouszczelniający zaworu wlotowego (10) z obudowy zaworu wlotowego. Wyczyść lub wymień i nasmaruj pierścień samouszczelniający lekkim olejem. 6. Włóż pierścień samouszczelniający zaworu wlotowego (10) z powrotem do obudowy i ustaw zawór wlotowy (9) na górze. 7. Nałóż mocowanie wlotowe (8) na obudowę. Dokręć narzędzie zaworu zawór wlotowego (7) i zapadkę (4, 5, 6). Strona 13 z 15

14 8. Nałóż uszczelkę (3). Nałóż pierścień samouszczelniający rękawa wlotowego (2) na mocowanie zaworu wlotowego (9), i nałóż rękaw wlotowy (1) obracając go w prawo. 9. Zamontuj lej. Rysunek 21 czyszczenie zaworu wylotowego Czyszczenie lub wymiana zaworu wylotowego mogą być konieczne w przypadku słabej jakości malowania nawet po wykonaniu wszystkich kroków opisanych w sekcji Rozwiązywanie problemów. A Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Odkręć zawór wylotowy od obudowy zaworu wylotowego za pomocą regulowanego klucza. 2. Sprawdź wnętrze obudowy zaworu wylotowego (a). Wyczyść resztki farby. 3. Włóż nowy zawór wylotowy. Dokręć go do obudowy zaworu wylotowego za pomocą regulowanego klucza. Strona 14 z 15

15 Spis części Rysunek 22 - Pistolet natryskowy/wąż natryskiwacza Pozycja część # opis ilość Układ pistoletu (bez dyszy) Końcówka, XS Końcówka, M Filtr, XS-S (czerwony) Filtr, M (żółty) Wąż natryskiwacza, 7.5m, czerwony 1 Część #...Opis Końcówka malarska, XS emalie i farby rozpuszczalne w wodzie i na bazie rozpuszczalników, oleje i środki antyadhezyjne Końcówka malarska, S farby na bazie żywicy syntetycznej, farby PVC Końcówka malarska, M farby emaliowe, podkłady, farby gruntujące, wypełniacze, farby lateksowe do wnętrz i emulsje do wnętrz Końcówka malarska, L farby emaliowe, podkłady, farby gruntujące, wypełniacze, farby lateksowe do wnętrz, emulsje do wnętrz, farby antykorozyjne 0 Filtr, XS - S (czerwony, 2 opakowania) 1 Filtr, M (żółty, 2 opakowania) 2 Filtr, L - XXL+ (biały, 2 opakowania) 3 Zestaw zaworów (zawór wlotowy i wylotowy) Wszystkie części zamienne wymienione powyżej to materiały eksploatacyjne nie podlegające gwarancji. Strona 15 z 15

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Natryskiwacz W 670 Nr produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Natryskiwacz W 670 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Natryskiwacz W 670 Nr produktu 000826996 13 Dysza powietrzna Oryginalne akcesoria i części zamienne WAGNER dają gwarancję spełnienia wszystkich przepisów bezpieczeństwa. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji

Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji Odkurzacz MALTEC TurboWash ML1400W Instrukcja Obsługi i Konserwacji 1/7 1. Uchwyt 12. Końcówka piorąca 2. Aktywator 13. Adapter 3. 2 częściowa metalowa rura 14. Końcówka ssąca 4. Wąż 15. Zatrzask 5. Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF320/PRO-SPRAY SP2100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Maluj czyściej, szybciej i wygodniej Zestaw do malowania COLOR EXPERT PUMP-ROLLER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Maluj czyściej, szybciej i wygodniej Zestaw do malowania COLOR EXPERT PUMP-ROLLER INSTRUKCJA OBSŁUGI 11074499 Wałek do malowania z pompką Maluj czyściej, szybciej i wygodniej Zestaw do malowania COLOR EXPERT PUMP-ROLLER INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup urządzenia COLOR EXPERT PUMP-ROLLER i życzymy

Bardziej szczegółowo

ProPiezo. Nr produktu

ProPiezo. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI ProPiezo Nr produktu 000811859 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Ostrzeżenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją przed użytkowaniem produktu. Zachowaj ostrożność, ponieważ narzędzie zawiera

Bardziej szczegółowo

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa:

Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: Agregat Malarski 2HP Instrukcja Obsługi Zasady bezpieczeństwa: 1. Dokładnie przeczytać i zapoznać się z całą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 2. Urządzenie powinno stać na

Bardziej szczegółowo

BA_0312_ _Farbspruehsystem_HVLP_3in1_P :35 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do malowania natryskowego HVLP 3 w 1

BA_0312_ _Farbspruehsystem_HVLP_3in1_P :35 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do malowania natryskowego HVLP 3 w 1 BA_0312_5261222_Farbspruehsystem_HVLP_3in1_P 22.11.2011 11:35 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do malowania natryskowego HVLP 3 w 1 Art.-Nr. 52 61 222 BA_0312_5261222_Farbspruehsystem_HVLP_3in1_P

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo elektryczne

2. Bezpieczeństwo elektryczne 1 2 oświetlonych pomieszczeniach zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku. Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach gdzie mogą znajdować się materiały łatwopalne Nigdy nie rozpylaj w miejscach gdzie może nastąpić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY

INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY INSTRUKCJA OBSŁUGI POWIERZCHNIOWY OCZYSZCZACZ WODY Spis treści 2 OSTRZEŻENIA 3-4 WYKAZ CZĘŚCI 5-6 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET ( Z DMUCHANYM RINGIEM) 7-8 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH 8-9

Bardziej szczegółowo

PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN

PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN PTL PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN Hydrodynamiczny pistolet natryskowy Graco XTR 7 (7250 Psi, 500 bar) Graco XTR 5 (5000 Psi, 345 bar) Dokumentacja Techniczno Ruchowa wykaz części UWAGA Poniżej

Bardziej szczegółowo

Elektryczny pistolet lakierniczy LL-08

Elektryczny pistolet lakierniczy LL-08 Instrukcja obsługi Elektryczny pistolet lakierniczy LL-08 OGÓLNE ZASADY! OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYTKOWANIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML1E40 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. Łatwy do przenoszenia, dzięki wmontowanej rączce 3. Odpowiedni do

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Flexio 995 Nr produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Flexio 995 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Flexio 995 Nr produktu 001163898 4. Zakres dostawy Zakres dostawy (Rys. 1) 1 Urządzenie podstawowe, Flexio 995 2 Lanca natryskowa (rozmontowana) składająca się z: Uchwytu (a), rury powietrza

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 MODEL POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA H-891 125ml 250ml LM-891 125ml 250ml RODZAJ ZASILANIA GWINT WEWN. ZUZYCIE POWIETRZA Górny pobór 1/4' 4.5-8.0cfm (128-230l/min)

Bardziej szczegółowo

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE WSTĘPNE 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 2 III. MONTAŻ... 2 IV. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15 OPIS TECHNICZNY POMPA AIRMIX Model 20-15 Instrukcja : 0206 573.015.211 Data : 10/06/02 DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15 Części zamienne : Zestaw naścienny (dok. 573.271.050) Silnik (dok. 573.272.050)

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF431/PRO-SPRAY SP3100

INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF431/PRO-SPRAY SP3100 INSTRUKCJA OBSŁUGI AGREGATU MALARSKIEGO DF431/PRO-SPRAY SP3100 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z AGREGATEM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY F

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY F SPECYFIKACJE POMPA AIRLESS model 40-25 F Instrukcja: 0306 573.029.2 Data: 12/06/03 DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY 40-25 F CZĘSCI ZAMIENNE: Zestaw ścienny (Dok. 573.121.050) Silnik (Dok. 573.045.050) Układ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Otwory do wciśnięcia gąbki

Otwory do wciśnięcia gąbki 11390754 Zestaw do malowania, 9 elementów Art. Nr 52 57 022 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy i gratulujemy zakupu Paint Perfect Plus, 9 elementowego zestawu do malowania na wszelkie potrzeby. Zestaw sprawia,

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Frezowanie w materiałach posadzkowych wykonanych z: płytek, wykładzin PCW, linoleum

Frezowanie w materiałach posadzkowych wykonanych z: płytek, wykładzin PCW, linoleum PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Frezarka 4 Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, jak również zachować ją dla późniejszego użytkowania. ZASTOSOWANIE Frezowanie w materiałach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Genie LT-400

Instrukcja obsługi Genie LT-400 Instrukcja obsługi Genie LT-400 1) Otwór wejściowy laminatora 2) Otwór wyjściowy laminatora 3) Przełączniki OFF (trymer) / Cold/ON / HOT 4) Dioda LED (zasilanie) 5) Dioda LED (gotowość) 6) System ABS 7)

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W REV. 3 DATA: 11/10/02 Strona 1 z 6 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów podłączonych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ

WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ PL WAŻNE! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ OSTRZEŻENIE Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Nie używaj w przypadku dzieci, które wstają samodzielnie. Leżaczek nie jest przeznaczony do nocnego

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego DAL 516 Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego IMI TA / Regulatory różnicy ciśnienia / DAL 516 DAL 516 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do systemów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H HERZ-Changefix HERZ - Przyrząd do wymiany wkładki termostatycznej HERZ-TS-90 Instrukcja dla 7780 / 7780 H, Wydanie 0711 Zastosowanie: HERZ-Changefix jest urządzeniem szczelnym, które może być zamontowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowe DN 32 SA, SMT. Instrukcja montażu i obsługi

Grupy pompowe DN 32 SA, SMT. Instrukcja montażu i obsługi Grupy pompowe DN SA, SMT Instrukcja montażu i obsługi WOMIX Ul. Elizy Orzeszkowej 11 89-00 Szubin tel./fax +48 8 44 0 fax +48 8 44 1 www.womix.com.pl e-mail: biuro@womix.com.pl Grupy pompowe DN Cechy wspólne

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ]

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ] LUPA DWUOKULAROWA [ ] Strona 1 z 5 PREZENTACJA PRODUKTU Rysunek Spis części, sprawdzenie zestawu 1. Pierścień regulacji okularu prawego 2. Para obiektywów 2x lub 4x 3. Dysk przezroczysty 4. Podstawa z

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E Dźwignia do otwierania grzebienia Regulacja marginesu grzbietowego Szczelina na papier Miarka dokumentu Prowadnica krawędziowa Przełącznik nożny Wybór

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa z detektorem ruchu Nr produktu

Lampa sufitowa z detektorem ruchu Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa sufitowa z detektorem ruchu Nr produktu 000575587 Strona 1 z 5 Lampa sufitowa z detektorem ruchu wersja 11/09 Numer produktu 57 55 87 Przeznaczenie do użycia Lampa sufitowa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZAMIENNE : Zespół naścienny (dok ) Silnik (dok ) Hydraulika (dok )

CZĘŚCI ZAMIENNE : Zespół naścienny (dok ) Silnik (dok ) Hydraulika (dok ) SPECYFIKACJA POMPA AIRMIX model 10-14 Podręcznik : 0609 573.016.211 Data : 18/09/06 Anuluje : 18/04/03 Zmiana: Obudowa silnika DOKUMENTACJE UZUPEŁNIAJĄCE CZĘŚCI ZAMIENNE : Zespół naścienny (dok. 573.240.050)

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12861H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL31C-W i IZM-MIL33C-W

OSTRZEŻENIE I.L.2C12861H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL31C-W i IZM-MIL33C-W REV. 5 DATA: 05/28/01 Strona 1 z 8 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 3 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL31C-W i IZM-MIL33C-W Wymagane narzędzia: klucz nasadowy 10 mm klucz imbusowy 4 mm klucz

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi NAWILŻANIE POWIETRZA STERYLIZACJA POWIETRZA UPIĘKSZENIE DOMU KOMFORTOWE ŻYCIE To urządzenie nie powinno być używane przez osoby (wliczając dzieci)

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Pompa wodna Palermo Nr produktu

Pompa wodna Palermo Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa wodna Palermo Nr produktu 000551129 Strona 1 z 5 Instrukcja obsługi Pompa wodna Palermo Niniejsza instrukcja ma zastosowanie WYŁĄCZNIE do niniejszego produktu i zawiera ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK NAWADNIANIA HC

STEROWNIK NAWADNIANIA HC STEROWNIK NAWADNIANIA HC Hydrawise Szybki start hunterindustries.com SPIS TREŚCI Montaż 1 Podłączanie do sieci Wi-Fi 3 Podłączanie elektrozaworów i zasilacza 4 Konfiguracja aplikacji 6 STEROWNIK HUNTER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch Środki ostrożności Obsługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych kartek Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu

Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektryczny model pojazdu RtR Nr produktu 000409623 Strona 1 z 5 Elementy sterowania nadajnika 1 Antena teleskopowa 2 Lewy drążek sterowania do ustawiania prędkości 3 czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW CZYSZCZĄCY DE LUXE Spis treści 2 OSTRZEŻENIA 3-5 WYKAZ CZĘŚCI 6 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW EASY SET ( Z DMUCHANYM RINGIEM) 7 MONTAŻ RAMIENIA DO BASENÓW STELAŻOWYCH 8 MONTAŻ RAMIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ANALOGOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA K33

INSTRUKCJA OBSŁUGI ANALOGOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA K33 INSTRUKCJA OBSŁUGI ANALOGOWEGO PRZEPŁYWOMIERZA K33 PODSTAWOWE INFORMACJE K33 są przepływomierzami mechanicznymi z tarczą precesyjną przeznaczoną dla umożliwiania wykonywania dokładnych pomiarów oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo infrazon o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

TF25 DOZOWNIK PROPORCJONALNY

TF25 DOZOWNIK PROPORCJONALNY TF25 DOZOWNIK PROPORCJONALNY DRAGO MARKETING SYSTEM 2011.9 27.06.2011 1 TEFEN MixRite TF 25 dozownik nawozów i innych środków chemicznych Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktów Tefen. Aby maksymalnie

Bardziej szczegółowo