Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu 000820022"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Natryskiwacz bezpowietrzny 0418A Nr produktu Strona 1 z 15

2 Strona 2 z 15

3 Strona 3 z 15

4 Strona 4 z 15

5 Strona 5 z 15

6 Strona 6 z 15

7 Komponenty i opis Opakowanie przesyłki systemu natryskiwacza zawiera: Pistolet natryskowy z dwoma filtrami (M w pistolecie i jeden XS-S oraz jeden osobny M) Dwa układy kółek (z 2 metalowymi pokrywami i 2 plastikowymi pokrywami) Wąż ciśnieniowy 7.5 m, o średnicy wewnętrznej 1/4" Pomoc montażową (umieszczoną pod lejem) Jedną oś, dwie płytki osi i cztery śruby Układ końcówki malarskiej Jeden popychacz zaworu wlotowego Rysunek 1 elementy sterowania i funkcje (dalsze, szczegółowe opisy poszczególnych pozycji znajdują się w stosownych sekcjach instrukcji obsługi) Pozycja Komponent OPIS A) Wysuwana rączka - rączka wysuwa się w celu ułatwienia transportu i magazynowania B) Zdejmowany lej - lej można zdjąć dla ułatwienia opróżniania i czyszczenia. Można go zdjąć kiedy jest pusty lub napełniony materiałem. Nie przekraczaj 9,5 litra, pokrywa leja nie jest uszczelniona i materiał może wyciec z górnego pojemnika, jeśli wprowadzono zbyt dużo materiału lub końcówka leja znajduje się w górze. C) Przełącznik ON / OFF przełącznik ON/OFF włącza i wyłącza zasilanie natryskiwacza (O=OFF, l=on). D) Pokrętło PRIME / SPRAY pokrętło PRIME/SPRAY kieruje płyn do węża natryskiwacza po ustawieniu w pozycji SPRAY lub do rury zwrotnej w pozycji PRIME. Strzałki pokrętła PRIME/SPRAY pokazują kierunek obrotów dla pozycji PRIME i SPRAY. Pokrętło PRIME/SPRAY służy także do dehermetyzacji ciśnienia nagromadzonego w wężu natryskiwacza (patrz Procedura dehermetyzacji). E) Project Control funkcje Project: Prime, Clean/Roll, Spray 1 - MAX Spray. F) Rura zwrotna płyn kierowany jest z powrotem przez rurę zwrotną do pojemnika po ustawieniu pokrętła PRIME/SPRAY w pozycji PRIME. G) Blokada rączki blokada rączki pozwala na wydłużenie lub złożenie wysuwanej rączki. H) Pistolet natryskowy do nakładania materiału powłokowego i regulacji pojemności pompy. I) Wąż natryskiwacza - wąż natryskiwacza łączy pistolet z pompą. Typ pompy Zasilanie Dane techniczne Pompa tłokowa V ~ 50 Hz Strona 7 z 15

8 Zużycie mocy 625 W Bezpieczniki Podłączanie tylko do gniazd chronionych bezpiecznikiem FI (16 A) Podwójna izolacja E Maks. ciśnienie 190 bar natrysku Maks. szybkość 0,8 l/min podawania 11 Poziom ciśnienia L»d = (80+3) db (A) dźwięku 21 Wyjście ciśnienia LpAd = (91+3) db (A) dźwięku 21 Poziom oscylacji 21 a h =1,2 m/s 2 niepewność K = 1.5 m/s 2 Maks. temperatura 48 C substancji powłokowej Maks. rozmiar dyszy L (0,017") Dane techniczne Długość węża 7,5 m Pojemność zbiornika 9,5 l Wymiary produktu 38 x 38 x 65 cm Ciężar 12 kg 11 Farba dyspersyjna z dyszą M i ciśnieniem 138 bar 21 Zmierzono zgodnie z EN 1953 w pomieszczeniu do pomiaru dźwięku przy farbie natryskiwanej w ciśnieniu maksymalnym Materiały powłokowe nie nadające się do użycia Materiały zwierające komponenty wysoko ścierne, farby fasadowe, roztwory zasadowe i substancje zawierające powłoki kwasowe. Materiały o punkcie zapłonu poniżej 21 C. Aby zapewnić kompatybilność substancji powłokowej z materiałami służącymi do wyrobu urządzenia, skontaktuj się z serwisem Wagner. Obszar zastosowania Pokrywanie ścian wewnętrznych oraz małych i średnich obiektów znajdujących się na zewnątrz (np. płoty ogrodowe, drzwi garażowe itp.). Użycie przemysłowe jest wykluczone. Montaż Rysunek 2 - Montaż kółek 1. Nasuń rozpórkę (a), kółko (b) i nakrętkę dociskową (c) na koniec osi w pokazanej kolejności,. Upewnij się, aby rozpórka (a) była ułożona tak, że końcówka z brzegiem skierowana jest w stronę środka osi. Będziesz musiał ustawić oś pionowo na płaskiej i stabilnej powierzchni w celu zamontowania kółek. 2. Lekko postukaj pomoc montażową (d) podbijakiem, aby zablokować nakrętkę dociskową (c) na końcówce osi. Powtórz to samo dla drugiego kółka. Rysunek 3 - Montaż osi 1. Nasuń obie końcówki osi na szczeliny (a) jak pokazano. Końcówka z brzegiem rozpórek (b) powinna wejść w szczeliny osi. Upewnij się, że każda płytka osi jest ułożona i wypozycjonowana jak pokazano na rysunku (L i R). Zabezpiecz płytki dwiema śrubami (2). Nałóż kołpaki kółek (e) na końcówki nakrętek dociskowych. Strona 8 z 15

9 Rysunek 4 - Montaż rączki 1. Aby zamontować rączkę, przyciśnij przycisk (a) jak pokazano na rysunku i nasun rączkę na układ wózka. 2. Kiedy rączka znajdzie się całkowicie w wózku, zwolnij przycisk i pociągnij rączkę aż zablokuje się w pozycji górnej lub dolnej. 3. Rysunek 5 montaż węża Upewnij się, że pompa jest wyłączona (pozycja O) a urządzenie natryskowe jest odłączone od zasilania. 1. Przykręć gwint węża wysokociśnieniowego na złącze węża natryskiwacza. Dokręć odpowiednim kluczem. 2. Przykręć drugi koniec węża na pistolet malarski. Przytrzymaj pistolet malarski odpowiednim kluczem na rączce i dokręć nakrętkę węża drugim kluczem. Końcówka malarska nie powinna być montowana do czasu oczyszczenia i zalania natryskiwacza i węża natryskiwacza. Zanim rozpoczniesz Rysunek 6 Blokowanie pistoletu malarskiego Zawsze blokuj wyzwalanie podczas montowania końcówki malarskiej lub kiedy nie używasz pistoletu malarskiego. 1. Pistolet jest zablokowany kiedy blokada wyzwolenia znajduje się pod kątem 90 (prostopadle) do spustu w każdym kierunku. Rysunek 7 - Procedura dehermetyzacji Przeprowadzaj procedurę dehermetyzacji podczas każdego wyłączania urządzenia. Procedura ta eliminuje ciśnienie z węża natryskiwacza i pistoletu. 1. Zablokuj pistolet malarski w pozycji wyłączonej. Przesuń przełącznik ON/OFF do pozycji OFF. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na pozycję PRIME. Uważaj, aby nie przyszczypać palców podczas ustawiania przełącznika. 3. Odblokuj pistolet malarski i wyzwól pistolet natryskowy w stronę wiadra z materiałem. Zablokuj pistolet malarski. Rysunek 8 - Zdejmowanie/ opróżnianie leja Pamiętaj, aby zabezpieczyć podłogi i meble płachtami malarskimi, w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia. Zawsze po demontażu, umieszczaj lej na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji. 2. Wyciągnij rurę zwrotną (a) z tyłu pokrywy leja. 3. Chwyć lej za rączki boczne (b) i ostrożnie wyciągnij. 4. Po zakończeniu opróżniania/czyszczenia włóż z powrotem lej i pokrywę leja. 5. Nałóż z powrotem rurę zwrotna wsuwając ją przez otwór w pokrywie leja. Lej po napełnieniu materiałem natryskowym może być ciężki. Pamiętaj, aby podnosić go uginając kolana a nie schylając się, aby nie dopuścić do obrażeń kręgosłupa. Oczyszczanie i zalewanie Rysunek 9 - Zalewanie natryskiwacza Upewnij się, że pompa jest wyłączona (pozycja O) a urządzenie natryskowe jest odłączone od zasilania. 1. Wyjmij rurę zwrotną z leja i przytrzymaj nad pojemnikiem na odpady. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Podłącz natryskiwacz. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON (I). Strona 9 z 15

10 Resztki płynów pozostające w pompie i rurze zwrotnej ściekną przez rurę zwrotną. Pozostaw pompę pracującą, aż z rury zwrotnej przestanie wypływać płyn. 3. Ustaw pompę na OFF. Wyjmij rurę zwrotna z pojemnika na odpady i włóż ją w otwór w pokrywie leja. 4. Zdejmij pokrywę leja. Napełnij lej materiałem, który użyjesz do malowania. Nie przekraczaj 2 1/2 galonów (b). 5. Włącz ponownie urządzenie (ON) i sprawdź, czy materiał płynie z rury zwrotnej. Wyłącz pompę i nałóż pokrywę leja. Rysunek 10 - Odblokowanie zaworu wylotowego Jeśli materiał do malowania nie płynie z rury zwrotnej, być może doszło do zatoru na zaworze wlotowym. Postępuj następująco: 1. Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. 2. Ostrożnie zdejmij lej. Wyczyść obszar łączenia pomiędzy lejem a korpusem urządzenia. 3. Włóż popychacz wlotowy (a) do środka obszaru zaworu wlotowego (b). To powinno odblokować zawór wlotowy i umożliwić przepływ materiału malarskiego przez rurę zwrotną. 4. Nałóż z powrotem lej i rurę zwrotną i ponów próbę. Rysunek 11 Zalewanie węża natryskiwacza 1. Końcówka malarska nie powinna być montowana na pistolet natryskowy podczas zalewnia węża natryskiwacza. 2. Pociągnij spust i wyceluj pistolet malarski w boczną ściankę pojemnika na odpady. Jeśli używasz materiałów na bazie oleju, podczas oczyszczania pistolet malarski musi być uziemiony (patrz poniższe ostrzeżenie). Trzymaj ręce z dala od strumienia płynu. Uziem pistolet opierając go o krawędź metalowego pojemnika. W przeciwnym razie może dojść do elektrycznego wyładowania statycznego, co może spowodować zapłon. 3. Pociągając spust włącz pompę ON (l) i ustaw pokrętło PRIME/ SPRAY na Spray (1). Przytrzymaj spust, aż całe powietrze, woda lub rozpuszczalnik zostaną wyeliminowane z węża natryskiwacza a materiał będzie przepływał swobodnie. Jeśli pokrętło PRIME/SPRAY nadal jest w pozycji SPRAY, zarówno w wężu jak i w pistolecie natryskowym będzie pozostawać wysokie ciśnienie aż do ustawienia pokrętła PRIME/SPRAY w pozycji PRIME. 3. Zwolnij spust. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Wyłącz pompę OFF (O). Wyzwól pistolet w stronę pojemnika na odpady aby upewnić się że wąż został dokładnie zdehermetyzowany. Rysunek 12 montaż końcówki malarskiej Możliwe zagrożenie wtryskiem. Nie maluj bez nałożonej osłony końcówki. Nigdy nie wyzwalaj pistoletu dopóki końcówka nie znajdzie się w pozycji natryskowej lub odblokowującej. Zawsze ustawiaj blokadę spustu pistoletu przed zdjęciem, wymiana lub czyszczeniem końcówki. 1. Zablokuj pistolet malarski w pozycji wyłączonej. Podczas instalacji osłony końcówki do pistoletu, ustaw osłonę końcówki jak pokazano na rysunku 12 (a), a następnie dokręć ręcznie (b). 2. Zwolnij spust i odblokuj pistolet. Obróć strzałkę na końcówce o 180 tak, aby czubek strzałki skierowany był ku tyłowi pistoletu (patrz rysunek 15). 3. Odblokuj pistolet malarski i ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. Malowanie natryskowe Strona 10 z 15

11 Rysunek 13 technika malowania A) Kluczem do dobrego malowania jest równomierne nakładanie warstwa na całej powierzchni. Poruszaj ręką z prędkością i trzymaj pistolet malarski w równej odległości od powierzchni. Najlepszą odległością do malowania natryskowego jest 25 do 30 cm od końcówki malarskiej do powierzchni. B) Trzymaj pistolet malarski pod kątem prostym w stosunku do powierzchni. Oznacza to, że należy przesuwać całe ramię w przód i w tył zamiast wyginać nadgarstek. C) Trzymaj pistolet malarski prostopadle do powierzchni, w przeciwnym razie jedna część wzoru będzie grubsza od reszty. Wyzwól pistolet po rozpoczęciu ruchu. Zwolnij spust przed zakończeniem ruchu. Pistolet malarski powinien poruszać się podczas przyciskania lub zwalniania spustu. Każdy ruch nadkładaj o 30%. W ten sposób zapewnisz równomierne nakładanie materiału. Po zakończeniu malowania wykonaj procedurę dehermetyzacji. Jeśli nie będzie cię w miejscu malowania przez ponad godzinę, wykonaj procedurę krótkiego czyszczenia opisaną w sekcji Czyszczenie w niniejszej instrukcji. Rysunek 14 ćwiczenie 1. Upewnij się, że wąż z farbą nie jest pozaginany i nie dotyka przedmiotów o ostrych krawędziach. 2. Jeśli malujesz grubszym materiałem ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na MAX SPRAY. 3. Jeśli malujesz cieńszym lub lżejszym materiałem, ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na natryskiwanie (1). Wąż z farbą powinien stać się sztywny, kiedy materiał zacznie przez niego przepływać. 4. Odblokuj pistolet malarski. 5. Celując w stronę kawałka drewna lub tektury wyzwól pistolet malarski, aby pozbyć się powietrza z węża. 6. Kiedy materiał dotrze do końcówki malarskiej pomaluj obszar próbny, aby sprawdzić sposób natryskiwania. 7. Użyj najniższego ciśnienia wymaganego dla uzyskania dobrego sposobu natryskiwania (A). Jeśli ciśnienie ustawiono zbyt wysoko, wzór malowania będzie zbyt słaby. Jeśli ciśnienie ustawiono zbyt nisko, powstaną zacieki lub farba będzie wydostawać się kroplami a nie w postaci drobnej mgiełki (B). Rysunek 15 odblokowanie zatoru w końcówce malarskiej Jeśli wzór malowania staje się nierówny lub natryskiwanie całkowicie ustaje przy wyzwolonym pistolecie, postępuj następująco. Nie próbuj usuwać zatoru lub czyścić końcówki palcem. Płyn pod ciśnieniem może spowodować obrażenia. Końcówka malarska pozostająca pod ciśnieniem może odkręcać się z trudnością. 1. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME i wyzwól pistolet. W ten sposób zdehermetyzujesz końcówkę, która odkręci się z łatwością. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na natryskiwanie. 3. Odblokuj pistolet i przyciśnij spust celując w kawałek drewna lub tektury. W ten sposób ciśnienie wewnątrz węża natryskiwacza wydmucha zator. Po oczyszczeniu dyszy, materiał zacznie płynąć równym strumieniem pod wysokim ciśnieniem. 4. Zwolnij spust i odblokuj pistolet. Obróć końcówkę, tak aby strzałka znowu była skierowana do przodu. Odblokuj pistolet i kontynuuj malowanie. Czyszczenie Strona 11 z 15

12 Jeśli używasz materiałów rozpuszczalnych w wodzie, użyj ciepłej wody z mydlinami do czyszczenia natryskiwacza. Jeśli używasz materiału na bazie rozpuszczalnika użyj odpowiedniego rozpuszczalnika do czyszczenia o punkcie zapłonu powyżej 21 C. Nie stosuj rozpuszczalników lub materiałów rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ mieszanina stworzy substancję żelopodobną, którą będzie trudno usunąć. Rysunek 16 Czyszczenie krótkie Stosuj się do poniższych wskazówek wyłącznie, jeśli używasz materiałów rozpuszczalnych w wodzie. Jeśli stosujesz materiał na bazie rozpuszczalnika postępuj zgodnie ze wskazówkami w sekcji Czyszczenie i Składowanie. A) Wyłączanie 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 2. Nalej powoli 1/2 szklanki wody na wierzch farby, aby nie wyschła. 3. Owiń pistolet malarski w wilgotną szmatkę i umieść w plastikowej torbie. Zamknij szczelnie torbę. Umieść natryskiwacz w bezpiecznym miejscu, z dala od słońca, jeśli przechowujesz go dłuższy czas. B) Rozruch 1. Wyjmij pistolet z plastikowej torby. Rozmieszaj warstwę wody z farbą. 2. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME. 3. Podłącz natryskiwacz. 4. Ustaw przełącznik na ON (I). 5. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na MAX SPRAY. Wypróbuj natryskiwacz na kawałku próbnym i rozpocznij malowanie. Rysunek 17 przepłukiwanie systemu 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Opróżnij lej z materiału malarskiego (patrz rysunek 8). 3. Wyjęty lej przepłucz odpowiednim roztworem czyszczącym aż będzie całkiem czysty. 4. Zablokuj pistolet i wyjmij układ końcówki malarskiej. Nałóż lej i rurę zwrotną. Napełnij lej odpowiednim roztworem czyszczącym. 5. Umieść pojemnik na odpady (a) obok pojemnika z materiałem (b). Pojemniki powinny się stykać. Wyceluj pistolet malarski w ściankę pojemnika z materiałem (b) i przytrzymaj spust. 6. Przy pociąganiu za spust pistoletu, włącz pompę ON (l), i ustaw pokrętło PRIME/ SPRAY na SPRAY (1) aby opróżnić materiał z węża z powrotem do pojemnika na materiał. Trzymaj spust wciśnięty podczas wykonywania kolejnych kroków. 7. Kiedy roztwór czyszczący przepływa przez pistolet malarski, trzymaj spust wciśnięty i wyceluj pistolet malarski do pojemnika na odpady (uziem pistolet względem metalowego pojemnika jeśli przepłukujesz rozpuszczalnik palny). 8. Wyzwalaj pistolet aż płyn wypływający z pistoletu będzie czysty. Być może będziesz musiał usunąć stary i zastosować nowy roztwór czyszczący. 9. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME i wyzwól pistolet, aby wyeliminować ciśnienie. 10. Jeśli lej nie ma już w środku roztworu czyszczącego, napełnij go nowym roztworem czyszczącym. 11. Ustaw pokrętło PRIME/SPRAY na PRIME, i włącz pompę. 12. Poczekaj aż pompa przepuści roztwór czyszczący przez rurę zwrotną przez 2-3 minuty. Wyłącz pompę. 13. Ponownie wyjmij o dokładnie przepłucz lej. 14. Odłóż lej w celu jego składowania. Rysunek 18 czyszczenie pistoletu malarskiego Strona 12 z 15

13 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Upewnij się, że pompa jest wyłączona OFF (O). Upewnij się, że pokrętło PRIME/SPRAY jest w pozycji PRIME. Odłącz natryskiwacz. 3. Odłącz pistolet natryskowy od węża z farbą za pomocą regulowanych kluczy. 4. Odczep osłonę spustu (a) z obudowy filtra (b) wyciągając ją na zewnątrz z obudowy filtra. Odkręć obudowę filtra. 5. Zdejmij filtr (c) z obudowy pistoletu malarskiego i wyczyść odpowiednim roztworem czyszczącym (ciepłe mydliny dla materiałów rozpuszczalnych w wodzie, rozpuszczalniki o punkcie zapłonu powyżej 21 C dla substancji na bazie rozpuszczalnika). 6. Odłącz końcówkę malarską (d) od układu osłony natryskiwacza. Wyczyść końcówkę malarską szczotką o miękkim włosiu i odpowiednim roztworem czyszczącym. Pamiętaj o wyjściu i wyczyszczeniu podkładki (e) i siodełka (f) znajdujących się z tyłu układu końcówki malarskiej. 7. Włóż czysty filtr, stożkową końcówką do przodu, do obudowy pistoletu. Stożkowa końcówka filtra (g) musi być prawidłowo włożona do pistoletu. W przeciwnym razie końcówka będzie źle zamontowana a z pistoletu nie będzie płynąć farba. 8. Zainstaluj końcówkę malarską (d), siodełko (f) i podkładkę (e) i nałóż układ osłony natryskiwacza. Nakręć pistolet malarski z powrotem na wąż z farbą. Dokręć kluczem. Rysunek 19 składowanie 1. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7). 2. Wyjmij lej. Wlej około dwie uncje lekkiego oleju do użytku domowego do zaworu wlotowego (a). Odłącz wąż od złącza węża natryskiwacza. Owiń złącze węża natryskiwacza szmatą i włącz przełącznik ON (l). poczekaj aż urządzenie popracuje przez 5 sekund. Wyłącz pompę OFF (O). odłącz natryskiwacz od zasilania. 4. Ponownie włóż lej. Wytrzyj urządzenie, wąż i pistolet wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości farby. Nałóż z powrotem wąż natryskiwacza Popchnij blokadę rączki, aby zamknąć rączkę. Rysunek 20 czyszczenie zaworu wlotowego (zestaw części numer ) Czyszczenie lub serwis zaworu wlotowego może być wymagane jeśli wystąpiły problemy z zalaniem urządzenia. Problemom takim można zapobiec poprzez właściwe wyczyszczenie natryskiwacza i postępowanie zgodne z procedurą długoterminowego przechowywania. Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Zdejmij lej. Odkręć nakrętkę blokującą w lewo. 2. Zdejmij rękaw wlotowy (1) za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. gniazdo SW11). 3. Sprawdź gwinty na rękawie wlotowym i pierścieniu samouszczelniającym rękawa wlotowego (2). Usuń resztki farby. 4. Aby zdjąć zawór wlotowy, umieść pomoc montażową (8) na gnieździe (6) o końcówce 5/8" insert (7). Włóż narzędzie zaworu wlotowego do zaworu wlotowego (a). Odkręć połączenie śrubowe zaworu wlotowego, odkręcając je od obudowy w lewą stronę. 5. Wyjmij zawór wlotowy (9) i pierścień samouszczelniający zaworu wlotowego (10) z obudowy zaworu wlotowego. Wyczyść lub wymień i nasmaruj pierścień samouszczelniający lekkim olejem. 6. Włóż pierścień samouszczelniający zaworu wlotowego (10) z powrotem do obudowy i ustaw zawór wlotowy (9) na górze. 7. Nałóż mocowanie wlotowe (8) na obudowę. Dokręć narzędzie zaworu zawór wlotowego (7) i zapadkę (4, 5, 6). Strona 13 z 15

14 8. Nałóż uszczelkę (3). Nałóż pierścień samouszczelniający rękawa wlotowego (2) na mocowanie zaworu wlotowego (9), i nałóż rękaw wlotowy (1) obracając go w prawo. 9. Zamontuj lej. Rysunek 21 czyszczenie zaworu wylotowego Czyszczenie lub wymiana zaworu wylotowego mogą być konieczne w przypadku słabej jakości malowania nawet po wykonaniu wszystkich kroków opisanych w sekcji Rozwiązywanie problemów. A Wykonaj procedurę dehermetyzacji (patrz rysunek 7) i odłącz natryskiwacz. 1. Odkręć zawór wylotowy od obudowy zaworu wylotowego za pomocą regulowanego klucza. 2. Sprawdź wnętrze obudowy zaworu wylotowego (a). Wyczyść resztki farby. 3. Włóż nowy zawór wylotowy. Dokręć go do obudowy zaworu wylotowego za pomocą regulowanego klucza. Strona 14 z 15

15 Spis części Rysunek 22 - Pistolet natryskowy/wąż natryskiwacza Pozycja część # opis ilość Układ pistoletu (bez dyszy) Końcówka, XS Końcówka, M Filtr, XS-S (czerwony) Filtr, M (żółty) Wąż natryskiwacza, 7.5m, czerwony 1 Część #...Opis Końcówka malarska, XS emalie i farby rozpuszczalne w wodzie i na bazie rozpuszczalników, oleje i środki antyadhezyjne Końcówka malarska, S farby na bazie żywicy syntetycznej, farby PVC Końcówka malarska, M farby emaliowe, podkłady, farby gruntujące, wypełniacze, farby lateksowe do wnętrz i emulsje do wnętrz Końcówka malarska, L farby emaliowe, podkłady, farby gruntujące, wypełniacze, farby lateksowe do wnętrz, emulsje do wnętrz, farby antykorozyjne 0 Filtr, XS - S (czerwony, 2 opakowania) 1 Filtr, M (żółty, 2 opakowania) 2 Filtr, L - XXL+ (biały, 2 opakowania) 3 Zestaw zaworów (zawór wlotowy i wylotowy) Wszystkie części zamienne wymienione powyżej to materiały eksploatacyjne nie podlegające gwarancji. Strona 15 z 15

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

InstruKcJa obsługi KoboLd VK150 odkurzacz I dodatki

InstruKcJa obsługi KoboLd VK150 odkurzacz I dodatki Instrukcja obsługi Kobold VK150 Odkurzacz i dodatki Spis treści Informacje o produkcie...4 Uwagi wstępne....5 1 Twoje bezpieczeństwo... 7 1.1 Sposób użycia...7 1.2 Ostrzeżenie o zagrożeniach...10 1.3 Poziomy

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu.

Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja obsługi pomoże szybciej i bezpieczniej korzystać z tego produktu. ZMYWARKA DO NACZYŃ Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane w najnowocześniejszych zakładach i poddane procedurze ścisłej

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA MONTAŻU marzec 2011 r. montaz.indd 1 2011-03-30 12:38:17 Przed instalacją i użytkowaniem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zalecanymi środkami

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. 2 lata gwarancji W 670 PL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. 2 lata gwarancji W 670 PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi 2 lata gwarancji 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 a A b B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! 1 PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! MOP PAROWY 6 W 1 to nowy sposób czyszczenia, który jest skuteczny i bardziej higieniczny niż konwencjonalne metody. MOP PAROWY

Bardziej szczegółowo

LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY

LEGENDA PANELU STEROWANIA LEGENDA MASZYNY SPIS TREŚCI LEGENDA PANELU STEROWANIA 18 LEGENDA MASZYNY 18 OPIS TECHNICZNY 19 KOMENTARZ WPROWADZAJĄCY 19 ZASADY OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWA 19 SYMBOLE 0 PRZED UŻYTKOWANIEM 1 DANE ZAPAKOWANEJ MASZYNY 1 ROZPAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Robot odkurzacz DirtDevil

Robot odkurzacz DirtDevil INSTRUKCJA OBSŁUGI Robot odkurzacz DirtDevil Nr produktu 398301 Strona 1 z 22 1. OPIS 1.1 Zakres dostawy 1. Lampka kontrolna ładowania : - miga na niebiesko, gdy baterie ładują się - stale świeci się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup urządzenia Variosurg. Zestaw ten znajdzie zastosowanie w stomatologii i w chirurgii jamy ustnej (implantologia, chirurgia kości,

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA

PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY OSUSZACZ POWIETRZA FD-2084 INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA Przenośny osuszacz powietrza FD-2084 z dwoma zbiornikami na wodę jest doskonałym urządzeniem do osuszania powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi A-dec 200

Instrukcja obsługi A-dec 200 Instrukcja obsługi A-dec 200 Fotel dentystyczny, konsoleta i blok spluwaczki, spluwaczka, lampa główna Prawa autorskie 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe

Prawa autorskie. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności. Znaki handlowe Prawa autorskie Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami i oprogramowaniem, chroniona jest międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani

Bardziej szczegółowo