DEHN chroni urządzenia infrastruktury kolejowej DEHN protects railway systems

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEHN chroni urządzenia infrastruktury kolejowej DEHN protects railway systems"

Transkrypt

1 DEHN chroni urządzenia infrastruktury kolejowej DEHN protects railway systems DS180/PL/0411

2 DEHN światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń DEHN expertise in protection solutions worldwide We wszystkich działach kolejnictwa, a w szczególności w systemach łączności, sterowania i zabezpieczenia ruchu czy nowoczesnych nastawniach, znajdują zastosowanie bardzo czułe elementy i systemy elektroniczne. Budynek nastawni oraz znajdujące się w nim lub przyłączone do niego systemy narażone są na oddziaływanie prądu piorunowego lub inne zakłócenia elektromagnetyczne. Szkody w kolejowych urządzeniach technicznych nie powstają jedynie wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć trakcyjną, szyny czy słupy, ale również w wyniku przepięć indukowanych od pobliskich uderzeń pioruna. Także uderzenie w sąsiedni obiekt może spowodować straty wewnątrz drugiego obiektu poprzez połączenia galwaniczne (uziemienia, instalacje). W obiektach kolejowych należy również uwzględniać zagrożenie przepięciami wewnętrznymi powstającymi w sieciach i urządzeniach zasilania kolei. Należy przy tym rozróżniać przepięcia łączeniowe (trwające najczęściej mikrosekundy) oraz przepięcia dorywcze (powstają w wyniku zwarć doziemnych i międzyfazowych wywołanych działaniem czynników zewnętrznych). Mogą one trwać od kilku sekund aż do minuty i są wyłączane przez specjalne kolejowe urządzenia ochronne. Jeżeli uszkodzeniu ulegają systemy sterowania, grupy urządzeń lub systemy komputerowe, z reguły prowadzi to do przerw w funkcjonowaniu kolei i niezbędny jest odpowiednio długi okres czasu na powrót do stanu sprzed awarii. Dlatego zewnętrzna ochrona odgromowa, system wyrównania potencjałów oraz kompleksowa ochrona przepięciowa są niezbędnymi środkami ochrony infrastruktury kolejowej. Ponad 100-letnie doświadczenie firmy DEHN+SÖHNE w zakresie systemów ochrony odgromowej i przepięciowej, jak również intensywne prace badawcze dla potrzeb kolejnictwa, doprowadziły do powstania produktów i rozwiązań systemowych dopasowanych do wymagań klienta. Dzięki temu kosztowne przerwy w zasilaniu i funkcjonowaniu kolei wskutek wyładowań piorunowych oraz przepięć są zredukowane do minimum. Firma DEHN + SÖHNE oferuje sprawdzone rozwiązania w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej dostosowane do specyficznych warunków i wymagań klienta. Dział konstrukcyjny i laboratorium badawcze firmy DEHN w celu optymalizacji rozwiązań oferowanych klientom wykorzystują testy z udziałem generatora prądów piorunowych: testy rozwiązań przystosowanych do ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych, opracowane specjalnie dla klienta; testy oddziaływania prądu pioruna na elementy instalacji sterowania i sygnalizacji, szafy rozdzielcze, szafy stacji bazowych systemu GSM-Rail. Próby w laboratorium z wykorzystaniem generatora udarowych piorunowych pokazują skuteczność ochrony i przyczyniają się do optymalizacji rozwiązań systemowych. Zdjęcie / Picture: DB AG/Max Lautenschläger

3 Highly sensitive electronic systems are increasingly used in all areas of railway systems, particularly in control and signalling systems as well as electronic interlocking. Buildings, installations, systems and associated technical equipment are at risk of lightning strikes or other electromagnetic sources of interference. Damage to electronic railway equipment is not only caused by direct lightning strikes, e.g. into the contact line, rail or mast, but also by induced overvoltages and partial lightning currents due to an indirect lightning strike, e.g. into an adjacent structure. Moreover, overvoltages generated inside the railway system have to be considered. A distinction is drawn between switching overvoltages with a typical duration of some microseconds and temporary overvoltages. These temporary overvoltages can last several seconds or even minutes until the system is disconnected by railway-specific protective devices. If element interlocking modules, modules or computer systems are destroyed, this can lead to malfunctions, obstructions and time-consuming fault locating. Therefore, in addition to external lightning protection measures, equipotential bonding and a consistent and coordinated surge protection concept are required. Decades of experience in lightning and surge protection as well as intensive research in the field of railway power supply systems enable us to provide comprehensive protection solutions and customised products. System downtime and associated costly malfunctions caused by lightning effects and overvoltage are thus reduced to a minimum. DEHN + SÖHNE offers proven lightning and surge protection products for customised protection concepts. Engineering and test services to optimise customised solutions are carried out in the impulse current laboratory of DEHN + SÖHNE: tests of customised, prewired connection units for protecting electrical and electronic systems, lightning current tests at components for signalling systems, power supply distribution boards and system cabinets of GSM-R base stations. These tests performed in the impulse current laboratory prove efficiency and contribute to the optimisation of the protection package.

4 Ochrona odgromowa i system uziemień w budynkach kolejowych Earthing and external lightning protection in operational buildings of railway systems Połączenie poszczególnych lokalnych uziomów w jedną kompleksową sieć połączeń wyrównawczych o małej impedancji zapobiega powstawaniu różnic potencjału i tym samym występowaniu niebezpiecznych napięć dotykowych pomiędzy poszczególnymi elementami uziemień. 1 1 Przemysłowa szyna wyrównawcza Equipotential bonding bar nr kat. / part no System uziemień łączy ze sobą wszystkie naturalne i sztuczne uziomy obiektu. Pozwala to także na równomierne rozproszenie w ziemi prądu wyładowania piorunowego. Dla optymalizacji podziału rozpływu prądu piorunowego w obiekcie zaleca się wykorzystywać metalowe fasady oraz metalowe elementy konstrukcyjne ścian budynku. Lokalna szyna wyrównawcza Main equipotential bonding bar for electrical consumer s installations nr kat. / part no Iskiernik separacyjny SDS w cylindrycznym wykonaniu zastosowany w adapterze szynowym stosuje się dla redukcji przepięć tam, gdzie występują groźne przepięcia pomiędzy izolowanymi szynami lub odcinkami szyn trakcji a ziemią systemu trakcyjnego. Mają one za zadanie połączyć trwale konstrukcje górnej części jezdnej i obwodu odbiorczego z kablem powrotnym po przekroczeniu napięcia zadziałania. 4 4 Taśma 0 x,5 mm ze stali nierdzewnej Stainless steel strip 0 x.5 mm nr kat. / part no Wypust uziemiający Fixed earthing terminal nr kat. / part no Connecting individual, local earth-termination systems to a common earth-termination system ensures that no potential differences and thus no dangerous touch voltages occur between the earth-termination systems. An earth-termination system is the connection of all natural and artificial earth electrodes. Its function is to evenly distribute the lightning current discharged by the down conductors to ground. It is advisable to integrate reinforcements into ceilings and walls to optimise the distribution of lightning current. Voltage-limiting devices (VLD) are used for open traction system earthing. For this purpose, conductive parts are connected to the traction system earth by means of voltagelimiting devices which establish a permanent or temporary electrical connection as soon as the sparkover voltage is exceeded Złącze krzyżowe Cross unit nr kat. / part no Zacisk łączeniowy Connection clamp nr kat. / part no Przewód o izolacji wysokonapięciowej HVI w rurze wsporczej HVI conductor I in supporting tube nr kat. / part no

5 8 8 Iskiernik uszyniający SDS wraz z zaciskiem do montażu na stopce szyny SDS spark gap unit for use with rail adapter, Siemens No. 8WL650-xx nr kat. / part no nastawnia control room EBB pracownia komputerowa computer room linia energetyczna zasilająca budynek supply network operator 4 EBB MEB 5 1 pomieszczenie rozdzielnicy głównej main power supply room 6 EBB centrala teleinformatyczna cable termination room linie teleinformatyczne telecommunication 8

6 Ochrona odgromowa i przepięciowa kolejowych urządzeń sygnalizacji i sterowania ruchem Lightning and surge protection for control and signalling systems Zapobiegaj niebezpieczeństwom skoordynowana ochrona przepięciowa instalacji elektrycznych Avert dangers coordinated surge protection for main power supply systems Unikaj uszkodzeń zoptymalizowane rozwiązania ochrony urządzeń sygnalizacji i sterowania ruchem Avoid damage optimised protection concepts for control and signalling systems DEHNventil M TNC 55 FM nr kat. / part no DEHNventil M TNS 55 FM nr kat. / part no DEHNventil M TT 55 FM nr kat. / part no Wielobiegunowy modułowy kombinowany ogranicznik przepięć do montażu w rozdzielnicy głównej, wyposażony w zestyk zdalnej sygnalizacji; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Multipole, modular combined lightning current and surge arrester for protecting the main power supply in low-voltage distribution boards with integrated floating remote signalling contact; vibration- and shock-tested according to EN A 1 BLITZDUCTOR podstawa / basepart + LifeCheck moduł / module, BXT ML4 BE 6 nr kat. / part no LifeCheck moduł / module, BXT ML4 MY 50 nr kat. / part no Uniwersalny modułowy ogranicznik do ochrony urządzeń sterowania i sygnalizacji; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN ; posiada certyfikat SIL Universal, modular combined lightning current and surge arrester for use in control and signalling systems; vibration- and shock-tested according to EN ; SIL-classified DEHNbloc Maxi NH00 55 nr kat. / part no Jednobiegunowy, skoordynowany ogranicznik do podstaw NH wielkości 00 z silnym ograniczaniem prądu następczego zwarciowego; selektywna współpraca z bezpiecznikami obwodu głównego od 5 A gl/gg do 50 ka eff prądu zwarciowego Coordinated single-pole lightning current arrester in NH design, size 00, with high follow current limitation; no tripping of 5 A gl/gg fuses up to short-circuit currents of 50 ka rms 1B BLITZDUCTOR podstawa / basepart + LifeCheck moduł / module, BXTU ML4 BD nr kat. / part no Uniwersalny modułowy kombinowany ogranicznik przepięć z systemem activsense ; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Universal, modular combined lightning current and surge arrester; universal voltage type with activsense technology; vibration- and shock-tested according to EN DEHNguard M TNC 55 FM nr kat. / part no DEHNguard M TNS 55 FM nr kat. / part no DEHNguard M TT 55 FM nr kat. / part no Wielobiegunowy modułowy ogranicznik przepięć wyposażony w zestyk zdalnej sygnalizacji; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Multipole, modular surge arrester for protection of the power supply with integrated floating remote signalling contact; vibration- and shock-tested according to EN LifeCheck DRC MCM XT nr kat. / part no Moduł kontrolny nadzorujący pracę 10 ograniczników przepięć BXT; sygnalizacja uszkodzenia: optyczna oraz poprzez zestyk FM; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Condition monitoring of max. 10 BXT protection modules; visual fault indication via remote signalling contact; vibration- and shock-tested according to EN DEHNrail M 4P 55 FM nr kat. / part no Wielobiegunowy modułowy ogranicznik przepięć typu o wysokiej wytrzymałości udarowej warystorów ZnO w układzie z iskiernikiem; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Four-pole type surge arrester with high discharge capacity due to heavy-duty zinc oxide varistor / spark gap combination; vibration- and shock-tested according to EN DEHNpatch DPA M CLE RJ45B 48 nr kat. / part no Uniwersalny ogranicznik do zastosowania w sieciach o napięciu do 48 V DC (Ethernet 10/100/1000 Mbps, VoiP, PoE, ISDN); odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN For universal use up to 48 V DC Ethernet 10/100/1000 Mbps, VioP, PoE, ISDN; vibration- and shock-tested according to EN

7 5 5 BLITZDUCTOR XT ML BE 6 z modułem monitorującym DRC MCM XT. Moduł montowany na szynę 5 mm służy do monitorowania stanu maks. 10 ograniczników wyposażonych w układ LifeCheck. Ochrona głowicy kablowej linii sterującej bezpieczeństwem przejazdu kolejowego. with DRC MCM XT condition monitoring system. For use in cable termination racks at level crossing protection systems. EBB / nastawnia control room pracownia komputerowa computer room DEHNgate DGA L S nr kat. / part no Ograniczniki DGA L4 są wykonane jako tzw. sęki ćwierćfalowe (1/4-falowe) tzn. przepuszczają tylko określone pasmo sygnału (bandpass). Dla innych sygnałów (jak przepięcia, prąd piorunowy) stanowią galwaniczne zwarcie wewnętrznego przewodu, dlatego są mechanicznie bardzo trwałe i niewymagające konserwacji. linia energetyczna zasilająca budynek supply network operator EBB Combined lightning current and surge arrester with maintenance-free quarterwave technology and adapted frequency band. GSM-R GSM-railway 1A/B MEB pomieszczenie rozdzielnicy głównej main power supply room EBB 1 1 centrala teleinformatyczna cable termination room linie teleinformatyczne telecommunication / /4 1/

8 Bezpieczeństwo pracy przy kolejowych urządzeniach zasilania energetycznego Safety in railway power supply systems Bezpieczna praca dzięki urządzeniom firmy DEHN W swojej ofercie firma DEHN posiada wiele urządzeń zapewniających prawidłową kontrolę oraz bezpieczną pracę przy urządzeniach zasilania kolei. Dotyczy to zarówno prac przy odłączonym napięciu, jak też prac pod napięciem. Wskaźniki napięcia dla kolejowych sieci prądu stałego i zmiennego, uziemiacze, drążki izolacyjne, zestawy czyszczące wszystkie te urządzenia produkowane przez firmę DEHN + SÖHNE spełniają najwyższe wymagania techniczne oraz standardy bezpieczeństwa. Safe working with DEHN Be it for working at isolated or live installations we offer the right equipment and services for railway systems. Voltage detectors for AC/DC railway systems, earthing and short-circuiting devices, fuse tongs and cleaning equipment all devices and equipment from DEHN + SÖHNE fulfil the most stringent technical requirements and safety standards.

9 Bezdotykowy wskaźnik napięcia HSA 194 pozwala określić obecność napięcia bez styku z elementami sieci Non-contact voltage detector HSA 194 for contactless verification of isolation from supply voltage nr kat. / part no Wskaźnik napięcia PHE 15 kv 16,7Hz specjalne rozwiązanie dla sieci kolejowych Voltage detector PHE, 15 kv, 16,7 Hz for use in power lines of railway systems nr kat. / part no Wskaźnik obecności napięcia stałego PEH/G dla drutów jezdnych (tramwaje, metro) DC voltage detector PEH/G for contact lines (electrified rail networks) nr kat. / part no Zacisk uziemiający do szyn z odłączalnym ramieniem Earth clamp for rails with detachable tommy bar nr kat. / part no Uziemiacz dwupolowy z trzema zaciskami kołpakowymi Two-pole earthing and short-circuiting device, fitted with ball head caps, hexagon shaft nr kat. / part no

10 Oferta specjalistycznych badań W naszych laboratoriach możemy wykonać badania z wykorzystaniem udarów prądowych i napięciowych o różnej amplitudzie, kształcie oraz czasie trwania. Pozwala to symulować różnorakie zakłócenia, na jakie mogą być narażone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Generator wytwarzający udary prądowe o amplitudzie do 00 ka i kształcie 10/50 µs pozwala na symulację działania prądów piorunowych, jakie występują w warunkach naturalnych. Pozwala to na ocenę oddziaływania prądu pioruna na urządzenia i elementy w przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego. Generator probierczy do symulacji ładunku udaru długiego do 700 C pozwala na badanie i obserwację topienia materiału i erozji, jakie mogą wystąpić w punkcie wyładowania. Możliwości generatora przewyższają ostre wymagania zawarte w normach ochrony odgromowej. Generator wytwarzający udary prądowe o amplitudzie do 100 ka i kształcie 8/0 µs pozwala na symulację oddziaływania prądów piorunowych przy wyładowaniach pobliskich oraz przepięciach łączeniowych. Generator hybrydowy pozwala na ocenę odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z testami dotyczącymi zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Transformator pozwalający na uzyskanie prądów zwarcia o amplitudzie do 50 kaeff we współpracy z generatorem wytwarzającym udary prądowe o amplitudzie do 100 ka (kształt 8/0 µs) pozwala na ocenę pracy instalacji elektrycznej w realnych warunkach zakłóceniowych (np. ocena oddziaływania prądów następczych na zabezpieczenia). Wysokonapięciowy generator wytwarzający udary o amplitudzie do 10 kv (1,/50 µs) pozwala na ocenę zagrożeń związanych wytrzymałością izolacji (badanie odstępów izolacyjnych) i przeskokami iskrowymi przy wyładowaniu piorunowym. Generatory udarów prądowych służą do przeprowadzania testów urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Wielokrotny generator prądów udarowych wytwarzający do 4 impulsów o amplitudzie 5 ka (8/0 µs) służy do symulacji kolejnych wyładowań krótkich. Posiadamy niezbędną wiedzę i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia badań Twoich instalacji i systemów.... zawsze bezpiecznie z DEHN. Nasza oferta badań obejmuje m.in.: badanie ograniczników przepięć zgodnie z normami EN , EN , UL 1449; badanie elementów służących do budowy instalacji odgromowych zgodnie z normą EN ; badanie kompletnych systemów rozdzielczych niskiego napięcia zgodnie z normami IEC , IEC , EN ; badanie kompleksowych rozwiązań oraz elementów wykorzystywanych do budowy urządzeń sygnalizacji oraz systemów łączności GSM-Rail zgodnie z zapisami normy IEC i zaleceniami ITU. Na życzenie możemy wykonać także inne badania.

11 Our services In our testing laboratories, impulse currents and impulse voltages with different amplitudes, rise times and duration can be generated. This allows to simulate different interference phenomena. Lightning Impulse Current Generators up to 00 ka (10/50 µs) generate lightning impulse currents with parameters corresponding to natural lightning discharges. This allows to simulate direct lightning effects on components and installations. Long Stroke Lightning Currents up to 700 C allow to test erosion at the point of strike caused by electric arcs by means of a test generator. The test parameters exceed the most stringent requirements of the lightning protection standards. Surge Current Generators up to 100 ka (8/0 µs) generate impulse currents to simulate indirect lightning effects and switching operations. Combination Wave Generators prove immunity during EMC tests for electronic equipment. We offer the following test services: A Follow Current Transformer (50 karms) in combination with an impulse current generator 100 ka (8/0 µs) allows to simulate the performance of components in power installations in the event of a lightning strike. test of lightning current and surge arresters in accordance with EN , EN , UL 1449; Impulse Generators up to 10 kv (1./50 µs) simulate the voltage strain at insulating clearances under lightning conditions. Impulse Current Generators are used for testing telecommunication equipment according to the provisions of ITU. Multiple Impulse Current Generator up to max. 4x5 ka (8/0 µs) simulate multiple lightning discharge. We possess all the know-how and equipment needed for testing your installations and systems.... your safety is our concern. test of external lightning protection components in accordance with EN ; lightning current test at low voltage distribution boards, electrical and electronic systems in accordance with IEC 605-1; IEC and IEC system tests at components for signalling systems and GSM-R systems in accordance with IEC and IEC Other tests are performed on request.

12 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepięciami Sprzęt bezpieczeństwa Lightning Protection Surge Protection Safety Equipment DEHN Polska sp. z o.o. ul. Poleczki 0-8 Warszawa tel./fax () do 69 Dział Handlowy: Dział Techniczny: Biuro techniczne w Krakowie ul. Bociana a 1-1 Kraków tel. (1) fax (1) Doradca techniczny we Wrocławiu tel COPYRIGHT 011 DEHN POLSKA

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl Łatwy Dobór Czerwona Seria Łatwy dobór Czerwona / Seria Funkcja falochronu Przy rozpatrywaniu energetycznej koordynacji pomiędzy ogranicznikami przepięć występuje ważna różnica ze względu na sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych Andrzej Sowa Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronne powinno przejąć prąd piorunowy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie )

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie ) Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PRZEPIĘCIAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH W LINIE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 6 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Recenzenci: mgr inż. Andrzej Boczkowski CKIiUE SEP w Warszawie mgr inż. Leszek Bożek WBSPBiL w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze są pięknym i ekscytującym zjawiskiem jednak często bywają niebezpieczne dla ludzi, a także dla budynków i prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR 2 2CDC432009B0103 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Przykładowe zastosowanie: Ochrona przepięciowa w budynku przemysłowym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH

INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Damian GŁUCHY* Dariusz KURZ* Grzegorz TRZMIEL* INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton. www.eaton.eu Ochrona przeciwprzepięciowa firmy Eaton www.eaton.eu Przykłady zastosowań ochrony przeciwprzepięciowej Budynek bez instalacji odgromowej zasilany linią napowietrzną. alecany montaż ogranicznika przepięć

Bardziej szczegółowo

DEHN chroni przed przepięciami dom, biuro, przemysł

DEHN chroni przed przepięciami dom, biuro, przemysł DEHN chroni przed przepięciami dom, biuro, przemysł www.dehn.pl Przepięcia niedoceniane ryzyko Burza z piorunami to zjawisko zarówno fascynujące, jak i budzące grozę. Z jednej strony to niezwykły pokaz

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

VDEI Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure

VDEI Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure VDEI Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure Rozwiązania prawne i organizacyjne gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa na kolei w zakresie zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓ Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich Andrzej Sowa Środki ochrony przeciwprzepięciowej instalowane w systemach telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU ZGODNIE Z ZAPISAMI NORM Z SERII PN-EN 62305. Krzysztof Wincencik DEHN Polska Sp. z o.o. Streszczenie: Przyjęcie przez kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Powszechne stosowanie różnorodnych systemów nadawczo-odbiorczych

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II

Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia do ograniczania przepięć klasy I i II Andrzej Sowa Podstawowym zadaniem ograniczników przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym jest

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH Andrzej Sowa Urządzenia pracujące w systemach informatycznych charakteryzuje stosunkowo niewielka

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 2 (150) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 2 (150) 2009 Radosław Lenartowicz* WYMAGANIA DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNEJ OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych

dr hab. inż. Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych dr hab. inż. Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych Białystok 2005 1 URZĄDZEIA DO OGRAICZAIA PRZEPIĘĆ TYPU 2 W ISTALACJI ELEKTRYCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o.

Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o. Ochrona przed przepięciami o częstotliwości sieciowej - nowe urządzenie w ofercie firmy DEHN. Krzysztof Wincecik DEHN Polska Sp. z o.o. Przepięciem w instalacji elektrycznej nazwiemy każdy chwilowy wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami instalacji niskonapięciowych, urządzeń elektrycznych oraz teletechnicznych

Ochrona przed przepięciami instalacji niskonapięciowych, urządzeń elektrycznych oraz teletechnicznych Ochrona przed przepięciami instalacji niskonapięciowych, urządzeń elektrycznych oraz teletechnicznych Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 9 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 9 Renata Markowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ Typu OVR FRSOX 0104 04 PL ABB Lightning Protection Group 1 Sposób oznaczania Max. prąd Max. prąd udarowy 8/20 udarowy 10/350 I max [ka]: 10 I imp [ka]: 7 15 15 40 65 100 HL: oznaczenie

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO

ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Podstawowym zadanie urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 PCA Zakres akredytacji Nr AB 324 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 lutego 2012

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków. Definicja instalacji odgromowej. Definicja instalacji odgromowej

WERSJA SKRÓCONA. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków. Definicja instalacji odgromowej. Definicja instalacji odgromowej Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków Na płaskim dachu istniejącego budynku, gdzie w latach 80 zainstalowano odgromówkę, została zamontowana klimatyzacja. Dostałem zlecenie na zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH Katedra Energetyki Rolniczej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O

RE8RA11B przemysłowy przekaźnik czasowy - 0.1...10 s - typ C - 24 V AC/DC - 1 Z/O Dane produktu Charakterystyki Uzupełnienie Typ wyjścia dyskretnego Materiał styków Wymiar szerokości skoku/podziałki Zakres napięcia Połączenia - zaciski Moment dokręcania Nastawianie dokładności opóźnienia

Bardziej szczegółowo

OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE

OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE zabezpieczają urządzenia telekomunikacyjne przed skutkami przepięć i przetężeń impulsowych lub ciągłych pochodzących od wyładowań atmosferycznych lub

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Uznanie urządzeń ochrony przepięciowej przez firmę specjalistyczną VdS 1) na pewno będzie miało w przyszłości coraz większe znaczenie dla oceny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv. Nr kodowy: IS/TS-SA-110.1.

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv. Nr kodowy: IS/TS-SA-110.1. POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE Spółka Akcyjna SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla ograniczników przepięć 110 kv Nr kodowy: IS/TS-SA-110.1.PL/2004_v3 Warszawa, grudzień 2004 IS/TS-SA-110.1.PL/2004_v3 Strona

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć UGKF Ogranicznik przepięć Adapter gniazdo-wtyk do łatwej instalacji Pośrednie uziemienie ekranu (przez iskiernik) dla ochrony przed prądami błądzącymi Ogranicznik przepięć jako adapter do przewodów koncentrycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Andrzej Sowa W instalacji elektrycznej w większości

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami spowodowanymi udarami piorunowymi. Przewodnik

Ochrona przed przepięciami spowodowanymi udarami piorunowymi. Przewodnik Ochrona przed przepięciami spowodowanymi udarami piorunowymi Przewodnik Ochrona przed przepięciami 1 2 3 4 5 6 Spis treści Charakterystyka przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi 2 1.1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater

Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010. Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Wyniki badań odporności przepięciowej lampy oświetlenia przeszkodowego typu MSL 2010 Opracował: Mgr inŝ. Jarosław Wiater Białystok 2009 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jerzy Ustarbowski 05.06.2014r. Warszawa, UTK 1

mgr inż. Jerzy Ustarbowski 05.06.2014r. Warszawa, UTK 1 DZIAŁANIA SEKCJI TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ SEP Oddział Gdańsk w zakresie poprawy stanu ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej w urządzeniach infrastruktury kolejowej mgr inż. Jerzy Ustarbowski 1 Sekcja Trakcji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia może być osiągnięta przez zastosowanie urządzeń II klasy

Bardziej szczegółowo

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS

POWERTECH SYSTEMY CENTRALNEJ BATERII CENTRAL BATTERY SYSTEMS MIDI CONTROL 5300 Wh MULTI CONTROL 24000 Wh MINI CONTROL 1500 Wh MICRO CONTROL 500 Wh 660x350x230 1100x500x230 900x600x450 lub 1800x600x450 bez baterii 900x600x450 or 1800x600x450 no batteries 1950x600x450

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa katalog 2010/2011. www.eaton.pl

Ochrona przeciwprzepięciowa katalog 2010/2011. www.eaton.pl Ochrona przeciwprzepięciowa katalog 2010/2011 www.eaton.pl Ograniczniki przepięć Eaton Moeller Proponujemy system ochrony składający się z aparatów skutecznie chroniących przed zniszczeniem urządzeń zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Waldemar Zamożniewicz Jean Mueller Polska Sp. z o.o. INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Streszczenie. W artykule przedstawione zostały trzy

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5

Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5 Opis Funkcje bezpieczeństwa w maszynach monitorowanie z przekaźnikami bezpieczeństwa ESR5 Wyłączanie awaryjne Monitorowanie osłon ruchomych i drzwi ochronnych z blokadą lub bez blokady Monitorowanie niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki mocy LZM oraz rozłączniki mocy LN

Wyłączniki mocy LZM oraz rozłączniki mocy LN Wyłączniki mocy LZM oraz rozłączniki mocy LN Cechy wyróżniające wyłączniki mocy LZM i rozłączniki mocy LN: znamionowy prąd pracy do 1600 A zdolność łączeniowa 36 ka (LZM 1, LZM 2) i 50 ka (LZM 3 i LZM

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Etap prac na 21.07.2015 r. Wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych Zastosowane

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODGROMOWA

INSTALACJA ODGROMOWA INSTALACJA ODGROMOWA 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Wstąp i podstawa opracowania. 1.2. Zakres opracowania. 1.3. Rozwiązania projektowe 1.4. Uwagi końcowe. 2. SPIS RYSUNKÓW. 1. POCZTA - instalacja odgromowa -

Bardziej szczegółowo

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013

Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 Zebranie Zarządu Koła SEP nr 43 Wrocław, 16 maja 2013 IEC Guide 110 wydanie 2: Domowe systemy sterowania Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa (Guide 110 Edition 2: Home control systems Guidelines relating

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach 3.1. Zasady ogólne 3.2. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE dla studiów stacjonarnych Rok akademicki 2010/2011

PRACE INŻYNIERSKIE dla studiów stacjonarnych Rok akademicki 2010/2011 PRACE INŻYNIERSKIE dla studiów stacjonarnych Rok akademicki 2010/2011 dr inż. Wojciech Bąchorek Projektowanie instalacji elektrycznych siłowych (Designing of three-phase wiring systems) Omówienie zasad

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w Średnich Napięciach

Specjalizujemy się w Średnich Napięciach Transformatory Dystrybucyjne Transformatory Olejowe Do 36 kv Spis treści Od 25 do 2500 kva Poziom Izolacji do 24 kv W izolacji olejowej lub innych dielektryków Transformatory Olejowe 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej i Jakości Energii. Opiekun: mgr inż. Piotr Leżyński Sala nr 9, budynek A-9 Laboratorium świadczy usługi pomiarowe w obszarze EMC i jakości energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Zasilacze impulsowe. www.relpol.com.pl

Zasilacze impulsowe. www.relpol.com.pl Zasilacze impulsowe 2015 2016 Zasilacze impulsowe 2 zasilacze w obudowach modułowych zasilacze serii RZI...M przeznaczone są do zastosowań w automatyce przemysłowej, do zasilania urządzeń gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50 Rozdział mocy Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 Wersja -bieg., odprowadzenie z góry/z dołu Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg EN 60 - Dane techniczne wg IEC/EN 60 947-, patrz rozdział

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH

OCENA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 OCENA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH Małgorzata Trojanowska Katedra Energetyki Rolniczej, Akademia Rolnicza w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo