DEHN chroni urządzenia infrastruktury kolejowej DEHN protects railway systems

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEHN chroni urządzenia infrastruktury kolejowej DEHN protects railway systems"

Transkrypt

1 DEHN chroni urządzenia infrastruktury kolejowej DEHN protects railway systems DS180/PL/0411

2 DEHN światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń DEHN expertise in protection solutions worldwide We wszystkich działach kolejnictwa, a w szczególności w systemach łączności, sterowania i zabezpieczenia ruchu czy nowoczesnych nastawniach, znajdują zastosowanie bardzo czułe elementy i systemy elektroniczne. Budynek nastawni oraz znajdujące się w nim lub przyłączone do niego systemy narażone są na oddziaływanie prądu piorunowego lub inne zakłócenia elektromagnetyczne. Szkody w kolejowych urządzeniach technicznych nie powstają jedynie wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć trakcyjną, szyny czy słupy, ale również w wyniku przepięć indukowanych od pobliskich uderzeń pioruna. Także uderzenie w sąsiedni obiekt może spowodować straty wewnątrz drugiego obiektu poprzez połączenia galwaniczne (uziemienia, instalacje). W obiektach kolejowych należy również uwzględniać zagrożenie przepięciami wewnętrznymi powstającymi w sieciach i urządzeniach zasilania kolei. Należy przy tym rozróżniać przepięcia łączeniowe (trwające najczęściej mikrosekundy) oraz przepięcia dorywcze (powstają w wyniku zwarć doziemnych i międzyfazowych wywołanych działaniem czynników zewnętrznych). Mogą one trwać od kilku sekund aż do minuty i są wyłączane przez specjalne kolejowe urządzenia ochronne. Jeżeli uszkodzeniu ulegają systemy sterowania, grupy urządzeń lub systemy komputerowe, z reguły prowadzi to do przerw w funkcjonowaniu kolei i niezbędny jest odpowiednio długi okres czasu na powrót do stanu sprzed awarii. Dlatego zewnętrzna ochrona odgromowa, system wyrównania potencjałów oraz kompleksowa ochrona przepięciowa są niezbędnymi środkami ochrony infrastruktury kolejowej. Ponad 100-letnie doświadczenie firmy DEHN+SÖHNE w zakresie systemów ochrony odgromowej i przepięciowej, jak również intensywne prace badawcze dla potrzeb kolejnictwa, doprowadziły do powstania produktów i rozwiązań systemowych dopasowanych do wymagań klienta. Dzięki temu kosztowne przerwy w zasilaniu i funkcjonowaniu kolei wskutek wyładowań piorunowych oraz przepięć są zredukowane do minimum. Firma DEHN + SÖHNE oferuje sprawdzone rozwiązania w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej dostosowane do specyficznych warunków i wymagań klienta. Dział konstrukcyjny i laboratorium badawcze firmy DEHN w celu optymalizacji rozwiązań oferowanych klientom wykorzystują testy z udziałem generatora prądów piorunowych: testy rozwiązań przystosowanych do ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych, opracowane specjalnie dla klienta; testy oddziaływania prądu pioruna na elementy instalacji sterowania i sygnalizacji, szafy rozdzielcze, szafy stacji bazowych systemu GSM-Rail. Próby w laboratorium z wykorzystaniem generatora udarowych piorunowych pokazują skuteczność ochrony i przyczyniają się do optymalizacji rozwiązań systemowych. Zdjęcie / Picture: DB AG/Max Lautenschläger

3 Highly sensitive electronic systems are increasingly used in all areas of railway systems, particularly in control and signalling systems as well as electronic interlocking. Buildings, installations, systems and associated technical equipment are at risk of lightning strikes or other electromagnetic sources of interference. Damage to electronic railway equipment is not only caused by direct lightning strikes, e.g. into the contact line, rail or mast, but also by induced overvoltages and partial lightning currents due to an indirect lightning strike, e.g. into an adjacent structure. Moreover, overvoltages generated inside the railway system have to be considered. A distinction is drawn between switching overvoltages with a typical duration of some microseconds and temporary overvoltages. These temporary overvoltages can last several seconds or even minutes until the system is disconnected by railway-specific protective devices. If element interlocking modules, modules or computer systems are destroyed, this can lead to malfunctions, obstructions and time-consuming fault locating. Therefore, in addition to external lightning protection measures, equipotential bonding and a consistent and coordinated surge protection concept are required. Decades of experience in lightning and surge protection as well as intensive research in the field of railway power supply systems enable us to provide comprehensive protection solutions and customised products. System downtime and associated costly malfunctions caused by lightning effects and overvoltage are thus reduced to a minimum. DEHN + SÖHNE offers proven lightning and surge protection products for customised protection concepts. Engineering and test services to optimise customised solutions are carried out in the impulse current laboratory of DEHN + SÖHNE: tests of customised, prewired connection units for protecting electrical and electronic systems, lightning current tests at components for signalling systems, power supply distribution boards and system cabinets of GSM-R base stations. These tests performed in the impulse current laboratory prove efficiency and contribute to the optimisation of the protection package.

4 Ochrona odgromowa i system uziemień w budynkach kolejowych Earthing and external lightning protection in operational buildings of railway systems Połączenie poszczególnych lokalnych uziomów w jedną kompleksową sieć połączeń wyrównawczych o małej impedancji zapobiega powstawaniu różnic potencjału i tym samym występowaniu niebezpiecznych napięć dotykowych pomiędzy poszczególnymi elementami uziemień. 1 1 Przemysłowa szyna wyrównawcza Equipotential bonding bar nr kat. / part no System uziemień łączy ze sobą wszystkie naturalne i sztuczne uziomy obiektu. Pozwala to także na równomierne rozproszenie w ziemi prądu wyładowania piorunowego. Dla optymalizacji podziału rozpływu prądu piorunowego w obiekcie zaleca się wykorzystywać metalowe fasady oraz metalowe elementy konstrukcyjne ścian budynku. Lokalna szyna wyrównawcza Main equipotential bonding bar for electrical consumer s installations nr kat. / part no Iskiernik separacyjny SDS w cylindrycznym wykonaniu zastosowany w adapterze szynowym stosuje się dla redukcji przepięć tam, gdzie występują groźne przepięcia pomiędzy izolowanymi szynami lub odcinkami szyn trakcji a ziemią systemu trakcyjnego. Mają one za zadanie połączyć trwale konstrukcje górnej części jezdnej i obwodu odbiorczego z kablem powrotnym po przekroczeniu napięcia zadziałania. 4 4 Taśma 0 x,5 mm ze stali nierdzewnej Stainless steel strip 0 x.5 mm nr kat. / part no Wypust uziemiający Fixed earthing terminal nr kat. / part no Connecting individual, local earth-termination systems to a common earth-termination system ensures that no potential differences and thus no dangerous touch voltages occur between the earth-termination systems. An earth-termination system is the connection of all natural and artificial earth electrodes. Its function is to evenly distribute the lightning current discharged by the down conductors to ground. It is advisable to integrate reinforcements into ceilings and walls to optimise the distribution of lightning current. Voltage-limiting devices (VLD) are used for open traction system earthing. For this purpose, conductive parts are connected to the traction system earth by means of voltagelimiting devices which establish a permanent or temporary electrical connection as soon as the sparkover voltage is exceeded Złącze krzyżowe Cross unit nr kat. / part no Zacisk łączeniowy Connection clamp nr kat. / part no Przewód o izolacji wysokonapięciowej HVI w rurze wsporczej HVI conductor I in supporting tube nr kat. / part no

5 8 8 Iskiernik uszyniający SDS wraz z zaciskiem do montażu na stopce szyny SDS spark gap unit for use with rail adapter, Siemens No. 8WL650-xx nr kat. / part no nastawnia control room EBB pracownia komputerowa computer room linia energetyczna zasilająca budynek supply network operator 4 EBB MEB 5 1 pomieszczenie rozdzielnicy głównej main power supply room 6 EBB centrala teleinformatyczna cable termination room linie teleinformatyczne telecommunication 8

6 Ochrona odgromowa i przepięciowa kolejowych urządzeń sygnalizacji i sterowania ruchem Lightning and surge protection for control and signalling systems Zapobiegaj niebezpieczeństwom skoordynowana ochrona przepięciowa instalacji elektrycznych Avert dangers coordinated surge protection for main power supply systems Unikaj uszkodzeń zoptymalizowane rozwiązania ochrony urządzeń sygnalizacji i sterowania ruchem Avoid damage optimised protection concepts for control and signalling systems DEHNventil M TNC 55 FM nr kat. / part no DEHNventil M TNS 55 FM nr kat. / part no DEHNventil M TT 55 FM nr kat. / part no Wielobiegunowy modułowy kombinowany ogranicznik przepięć do montażu w rozdzielnicy głównej, wyposażony w zestyk zdalnej sygnalizacji; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Multipole, modular combined lightning current and surge arrester for protecting the main power supply in low-voltage distribution boards with integrated floating remote signalling contact; vibration- and shock-tested according to EN A 1 BLITZDUCTOR podstawa / basepart + LifeCheck moduł / module, BXT ML4 BE 6 nr kat. / part no LifeCheck moduł / module, BXT ML4 MY 50 nr kat. / part no Uniwersalny modułowy ogranicznik do ochrony urządzeń sterowania i sygnalizacji; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN ; posiada certyfikat SIL Universal, modular combined lightning current and surge arrester for use in control and signalling systems; vibration- and shock-tested according to EN ; SIL-classified DEHNbloc Maxi NH00 55 nr kat. / part no Jednobiegunowy, skoordynowany ogranicznik do podstaw NH wielkości 00 z silnym ograniczaniem prądu następczego zwarciowego; selektywna współpraca z bezpiecznikami obwodu głównego od 5 A gl/gg do 50 ka eff prądu zwarciowego Coordinated single-pole lightning current arrester in NH design, size 00, with high follow current limitation; no tripping of 5 A gl/gg fuses up to short-circuit currents of 50 ka rms 1B BLITZDUCTOR podstawa / basepart + LifeCheck moduł / module, BXTU ML4 BD nr kat. / part no Uniwersalny modułowy kombinowany ogranicznik przepięć z systemem activsense ; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Universal, modular combined lightning current and surge arrester; universal voltage type with activsense technology; vibration- and shock-tested according to EN DEHNguard M TNC 55 FM nr kat. / part no DEHNguard M TNS 55 FM nr kat. / part no DEHNguard M TT 55 FM nr kat. / part no Wielobiegunowy modułowy ogranicznik przepięć wyposażony w zestyk zdalnej sygnalizacji; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Multipole, modular surge arrester for protection of the power supply with integrated floating remote signalling contact; vibration- and shock-tested according to EN LifeCheck DRC MCM XT nr kat. / part no Moduł kontrolny nadzorujący pracę 10 ograniczników przepięć BXT; sygnalizacja uszkodzenia: optyczna oraz poprzez zestyk FM; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Condition monitoring of max. 10 BXT protection modules; visual fault indication via remote signalling contact; vibration- and shock-tested according to EN DEHNrail M 4P 55 FM nr kat. / part no Wielobiegunowy modułowy ogranicznik przepięć typu o wysokiej wytrzymałości udarowej warystorów ZnO w układzie z iskiernikiem; odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN Four-pole type surge arrester with high discharge capacity due to heavy-duty zinc oxide varistor / spark gap combination; vibration- and shock-tested according to EN DEHNpatch DPA M CLE RJ45B 48 nr kat. / part no Uniwersalny ogranicznik do zastosowania w sieciach o napięciu do 48 V DC (Ethernet 10/100/1000 Mbps, VoiP, PoE, ISDN); odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z PN-EN For universal use up to 48 V DC Ethernet 10/100/1000 Mbps, VioP, PoE, ISDN; vibration- and shock-tested according to EN

7 5 5 BLITZDUCTOR XT ML BE 6 z modułem monitorującym DRC MCM XT. Moduł montowany na szynę 5 mm służy do monitorowania stanu maks. 10 ograniczników wyposażonych w układ LifeCheck. Ochrona głowicy kablowej linii sterującej bezpieczeństwem przejazdu kolejowego. with DRC MCM XT condition monitoring system. For use in cable termination racks at level crossing protection systems. EBB / nastawnia control room pracownia komputerowa computer room DEHNgate DGA L S nr kat. / part no Ograniczniki DGA L4 są wykonane jako tzw. sęki ćwierćfalowe (1/4-falowe) tzn. przepuszczają tylko określone pasmo sygnału (bandpass). Dla innych sygnałów (jak przepięcia, prąd piorunowy) stanowią galwaniczne zwarcie wewnętrznego przewodu, dlatego są mechanicznie bardzo trwałe i niewymagające konserwacji. linia energetyczna zasilająca budynek supply network operator EBB Combined lightning current and surge arrester with maintenance-free quarterwave technology and adapted frequency band. GSM-R GSM-railway 1A/B MEB pomieszczenie rozdzielnicy głównej main power supply room EBB 1 1 centrala teleinformatyczna cable termination room linie teleinformatyczne telecommunication / /4 1/

8 Bezpieczeństwo pracy przy kolejowych urządzeniach zasilania energetycznego Safety in railway power supply systems Bezpieczna praca dzięki urządzeniom firmy DEHN W swojej ofercie firma DEHN posiada wiele urządzeń zapewniających prawidłową kontrolę oraz bezpieczną pracę przy urządzeniach zasilania kolei. Dotyczy to zarówno prac przy odłączonym napięciu, jak też prac pod napięciem. Wskaźniki napięcia dla kolejowych sieci prądu stałego i zmiennego, uziemiacze, drążki izolacyjne, zestawy czyszczące wszystkie te urządzenia produkowane przez firmę DEHN + SÖHNE spełniają najwyższe wymagania techniczne oraz standardy bezpieczeństwa. Safe working with DEHN Be it for working at isolated or live installations we offer the right equipment and services for railway systems. Voltage detectors for AC/DC railway systems, earthing and short-circuiting devices, fuse tongs and cleaning equipment all devices and equipment from DEHN + SÖHNE fulfil the most stringent technical requirements and safety standards.

9 Bezdotykowy wskaźnik napięcia HSA 194 pozwala określić obecność napięcia bez styku z elementami sieci Non-contact voltage detector HSA 194 for contactless verification of isolation from supply voltage nr kat. / part no Wskaźnik napięcia PHE 15 kv 16,7Hz specjalne rozwiązanie dla sieci kolejowych Voltage detector PHE, 15 kv, 16,7 Hz for use in power lines of railway systems nr kat. / part no Wskaźnik obecności napięcia stałego PEH/G dla drutów jezdnych (tramwaje, metro) DC voltage detector PEH/G for contact lines (electrified rail networks) nr kat. / part no Zacisk uziemiający do szyn z odłączalnym ramieniem Earth clamp for rails with detachable tommy bar nr kat. / part no Uziemiacz dwupolowy z trzema zaciskami kołpakowymi Two-pole earthing and short-circuiting device, fitted with ball head caps, hexagon shaft nr kat. / part no

10 Oferta specjalistycznych badań W naszych laboratoriach możemy wykonać badania z wykorzystaniem udarów prądowych i napięciowych o różnej amplitudzie, kształcie oraz czasie trwania. Pozwala to symulować różnorakie zakłócenia, na jakie mogą być narażone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Generator wytwarzający udary prądowe o amplitudzie do 00 ka i kształcie 10/50 µs pozwala na symulację działania prądów piorunowych, jakie występują w warunkach naturalnych. Pozwala to na ocenę oddziaływania prądu pioruna na urządzenia i elementy w przypadku bezpośredniego wyładowania piorunowego. Generator probierczy do symulacji ładunku udaru długiego do 700 C pozwala na badanie i obserwację topienia materiału i erozji, jakie mogą wystąpić w punkcie wyładowania. Możliwości generatora przewyższają ostre wymagania zawarte w normach ochrony odgromowej. Generator wytwarzający udary prądowe o amplitudzie do 100 ka i kształcie 8/0 µs pozwala na symulację oddziaływania prądów piorunowych przy wyładowaniach pobliskich oraz przepięciach łączeniowych. Generator hybrydowy pozwala na ocenę odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z testami dotyczącymi zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Transformator pozwalający na uzyskanie prądów zwarcia o amplitudzie do 50 kaeff we współpracy z generatorem wytwarzającym udary prądowe o amplitudzie do 100 ka (kształt 8/0 µs) pozwala na ocenę pracy instalacji elektrycznej w realnych warunkach zakłóceniowych (np. ocena oddziaływania prądów następczych na zabezpieczenia). Wysokonapięciowy generator wytwarzający udary o amplitudzie do 10 kv (1,/50 µs) pozwala na ocenę zagrożeń związanych wytrzymałością izolacji (badanie odstępów izolacyjnych) i przeskokami iskrowymi przy wyładowaniu piorunowym. Generatory udarów prądowych służą do przeprowadzania testów urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Wielokrotny generator prądów udarowych wytwarzający do 4 impulsów o amplitudzie 5 ka (8/0 µs) służy do symulacji kolejnych wyładowań krótkich. Posiadamy niezbędną wiedzę i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia badań Twoich instalacji i systemów.... zawsze bezpiecznie z DEHN. Nasza oferta badań obejmuje m.in.: badanie ograniczników przepięć zgodnie z normami EN , EN , UL 1449; badanie elementów służących do budowy instalacji odgromowych zgodnie z normą EN ; badanie kompletnych systemów rozdzielczych niskiego napięcia zgodnie z normami IEC , IEC , EN ; badanie kompleksowych rozwiązań oraz elementów wykorzystywanych do budowy urządzeń sygnalizacji oraz systemów łączności GSM-Rail zgodnie z zapisami normy IEC i zaleceniami ITU. Na życzenie możemy wykonać także inne badania.

11 Our services In our testing laboratories, impulse currents and impulse voltages with different amplitudes, rise times and duration can be generated. This allows to simulate different interference phenomena. Lightning Impulse Current Generators up to 00 ka (10/50 µs) generate lightning impulse currents with parameters corresponding to natural lightning discharges. This allows to simulate direct lightning effects on components and installations. Long Stroke Lightning Currents up to 700 C allow to test erosion at the point of strike caused by electric arcs by means of a test generator. The test parameters exceed the most stringent requirements of the lightning protection standards. Surge Current Generators up to 100 ka (8/0 µs) generate impulse currents to simulate indirect lightning effects and switching operations. Combination Wave Generators prove immunity during EMC tests for electronic equipment. We offer the following test services: A Follow Current Transformer (50 karms) in combination with an impulse current generator 100 ka (8/0 µs) allows to simulate the performance of components in power installations in the event of a lightning strike. test of lightning current and surge arresters in accordance with EN , EN , UL 1449; Impulse Generators up to 10 kv (1./50 µs) simulate the voltage strain at insulating clearances under lightning conditions. Impulse Current Generators are used for testing telecommunication equipment according to the provisions of ITU. Multiple Impulse Current Generator up to max. 4x5 ka (8/0 µs) simulate multiple lightning discharge. We possess all the know-how and equipment needed for testing your installations and systems.... your safety is our concern. test of external lightning protection components in accordance with EN ; lightning current test at low voltage distribution boards, electrical and electronic systems in accordance with IEC 605-1; IEC and IEC system tests at components for signalling systems and GSM-R systems in accordance with IEC and IEC Other tests are performed on request.

12 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepięciami Sprzęt bezpieczeństwa Lightning Protection Surge Protection Safety Equipment DEHN Polska sp. z o.o. ul. Poleczki 0-8 Warszawa tel./fax () do 69 Dział Handlowy: Dział Techniczny: Biuro techniczne w Krakowie ul. Bociana a 1-1 Kraków tel. (1) fax (1) Doradca techniczny we Wrocławiu tel COPYRIGHT 011 DEHN POLSKA

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Katalog pe³ny UE 2003 PL2 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepiêciami www.dehn.pl Sprzêt bezpieczeñstwa Ochrona odgromowa Katalog pełny UE 2003 PL2

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit

The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit K. Gontarz et al. Acta Energetica 1/18 (2014) 40 50 The Construction and Operation of Some Examples of Merging Unit Authors Kamil Gontarz Ryszard Kowalik Désiré D. Rasolomampionona Marcin Januszewski Keywords

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie... 2 3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Ochronniki przeciwprzepięciowe Ochronniki przeciwprzepięciowe PORADNIK TECHNICZNY Spis treści TEORIA Powstawanie i rodzaje przepięć 4 Piorun skutki i zagrożenia 6 Zabezpieczenie przed skutkami działania piorunów 10 Normy i nazewnictwo

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE

Ochrona odgromowa i przed. przepięciami obiektów budowalnych. mgr inż. Marek Sekściński. XV Konferencja KIKE XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 Ochrona odgromowa i przed mgr inż. Marek Sekściński przepięciami obiektów budowalnych Marek Sekściński, RST sp.j. ; Krzysztof Sidor, DIOMARSp. z o.o. 1 Program

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES

KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGEN-FREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES 011 Skontaktuj sie z nami: Contact with us: Zakłady Kablowe BITNER 30-009 Kraków, ul. Friedleina

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN

VPS11. Miernik parametrów sieci Power network meter. Instrukcja obsługi PL User s manual EN PS11 Miernik parametrów sieci Power network meter Instrukcja obsługi PL User s manual EN 1 1 1 2 PL PS11 - miernik parametrów sieci Instrukcja montażu i użytkowania Sekcja Zawartość 1. 2. Wstęp Ekrany

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays

Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays Authors Emil Bartosiewicz Ryszard Kowalik Marcin Januszewski Keywords power system protection,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining dr hab. inż. STANISŁAW TRENCZEK dr inż. JERZY MRÓZ dr inż. ZDZISŁAW KRZYSTANEK dr inż. ZBIGNIEW ISAKOW dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI mgr inż. KRZYSZTOF OSET Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Rozwój systemowego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne. rozwiązania. teletransmisyjne dla szpitali. Economic. fiber optic solutions for hospitals

Innowacyjne. rozwiązania. teletransmisyjne dla szpitali. Economic. fiber optic solutions for hospitals Innowacyjne Economic rozwiązania fiber optic solutions for hospitals teletransmisyjne dla szpitali MICROSENS fiber optic solutions - intelligent, reliable, high-performance KONCEPCJA FIBER TO THE OFFICE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja ogólna firmy S.A.

Prezentacja ogólna firmy S.A. Prezentacja ogólna firmy S.A. Warszawa, 26.09.2011 Kim jesteśmy Techmadex S.A. jest prywatną polską firmą handlowo usługową istniejącą nieprzerwanie od 1989 roku. Roczny obrót: ok. 15 mln zł. Zatrudnienie:

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo