nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak,"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R SPIS TREŚCI nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak, A. Jajszczyk Failure detection and localization in all-optical networks 10 Efektywność energetyczna rdzeniowych sieci telekomunikacyjnych / J. Kietuński, K. Perlicki Energy efficiency of telecommunications core networks 15 Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD / S. Gajewski, M. Sokół, M. Gajewska Security and performance of selected cryptographic algorithms in RSMAD 19 Zintegrowany węzeł łączności dla operacji wojskowych i kryzysowych - TURKUS/ E. Kubera, K. Zubel, M. Suchański Integrated Communication Node for military and crisis operations - TURKUS 23 Ocena możliwości zastosowania sieci bezprzewodowych WLAN i WiMAX w systemach taktycznych - wyniki testów wybranych rozwiązań / J. Romanik, K. Kosmowski, E. Golan Evaluation of WLAN and WIMAX Solutions Application in Tactical Systems - Practical Test Results 27 Dynamiczne zarządzanie widmem w wojskowych sieciach bezprzewodowych / R Gajewski, M. Suchański Dynamic Spectrum Management for Military Wireless Networks 32 Budowa sieci DVB-H na obszarach zabudowanych z wykorzystaniem sieci TV kablowej / J. Szóstka Deployment of DVB-H Networks in Urban Areas Using cable TV Networks 35 Roczny spis treści 2010 Annual index 2010

2 nr 2/3 47 Usługi IP Multimedia Subsystem / W. Molisz, P. Gałka Services of the IP Multimedia Subsystem 54 O trójmianach nieprzywiedlnych nad ciałem GF(3) / A. Paszkiewicz On irreducible trinomials over the field GF(3) 58 Mobilne stanowisko pomiarowe do badań propagacyjno-zasięgowych / S.J. Ambroziak, J. Sadowski Mobile equipment for research on radio waves propagation 63 Przegląd mechanizmów zwiększających niezawodność pracy sieci bezprzewodowej przez transmisję równoległą / Ha Quang Huy Review mechanisms increasing the reliability of the wireless network by using parallel transmission 66 Strategiczna rola komunikacji szerokopasmowej w programie naprawy gospodarczej Unii Europejskiej / F. Kamiński Strategic role of broadband communications in European Union economic recovery programme 73 Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce / M. Duszak, B. Bartoszewska, M. Olender-Skorek, R. Czarnecki The development of broadband in Poland 79 Techniczne aspekty monitoringu pola elektromagnetycznego w środowisku / P. Bieńkowski, B. Zubrzak Technical aspects of EMF monitoring in the environment 82 Analiza EMC systemu antenowego MIMO UWB / G. Czawka, M. Garbaruk, M. Nowakowski G. Czawka, M. Garbaruk, M. Nowakowski EMC Analysis of MIMO UWB Antenna System 87 Ocena odbiorników z detekcją progową wykorzystywanych w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych / J. Kołakowski An Evaluation of Ultra-Wideband Leading Edge Detection Positioning Receivers 91 Deterministyczny współczynnik wrażliwości układu elektronicznego na zaburzenia elektromagnetyczne / W. Sabat, D. Klepacki, W. Kalita, K. Kamuda Deterministic Coefficient of Electronic System Strenght on Electromagnetic Disturbances 96 Zagadnienia terminologiczne / G. Balkowska Terminological issue SYLWETKI CHARACTERS 97 Jubileusz 85-lecia Krystyna Plewki 85-Th anniversary of editor Krystyn Plewko 98 Jubileusz 91-lecia Bolesława Grejcza 91-th anniversary of editor Bolesław Grejcz 100 Tadeusz Zagajewski ( )

3 nr Optymalizacja działania aplikacji opartych na partnerskich sieciach strumieniowania wideo / B. Polaczyk, R Chołda, R Wydrych, R. Stankiewicz, A. Jajszczyk On peer-to-peer video streaming network optimization 114 Systemy wykrywania intruzów wykorzystujące metody sztucznej inteligencji / R Kukiełka, Z. Kotulski Intrusion detection systems based on the artificial intelligence methods 121 Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku. Częśc I / A. Zieliński Electronic communication market In Pdandin Part I 129 Luka popytowa na usługi mobilne na Białorusi / Ł. Konopielko, E. Dovnar Unused capacity of Belarussian GSM market SYLWETKA CHARACTER rocznica urodzin prof. Stefan Hahna 90-th anniversary of prof. Stefan Hahn 135 Telekomunikacyjne rozwiązania w pojazdach silnikowych / T. Długosz Telecommunicadon solutions in vehicles 137 Telekomunikacja światowa w statystyce / B. Grejcz WorldTelecommunication in statistics

4 nr 5 Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego '2011 World Telecommunication and Information Society Day '2011 II Orędzie Hamadoun I. Touré - sekretarza generalnego ITU z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Message of the ITU Secretary General - Hamadoun I. Touré for World Telecommunication and Information Society Day 143 Wystąpienie prezesa SEP Jerzego Barglika z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Message of chairman of SEP Jerzy Barglik on the occasion of World Telecommunication and Information Society Day 144 Lepsze życie w społecznościach lokalnych dzięki technikom komunikacyjnym i informacyjnym / A. Wilk Better life in rural communities with ICTs 156 Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku. Część II / A. Zieliński Electronic communication market In Poland in Part II 165 Wybrane metody ochrony danych w systemie RSMAD / S. Gajewski, M. Gajewska, M. Sokół Selected methods of data protecting in the RSMAD system 169 Tematyka radiokomunikacji morskiej w świetle obrad COMSAR-15 / J. Czajkowski, K. Korcz Subjects of the maritime radiocommunication in the light of COMSAR-15 proceedings

5 nr 6 II Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań 2011 / K. Wesołowski National Conference on Radiocommunication, Broadcating and Television, Poznań, Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 181 Czy bardzo szybkie sieci dostępowe zmienią istotnie sposób korzystania z Internetu oraz treści multimedialnych? / R. Dziedzic Will Very High Broadband Really Drive a Sea Change In How We Use the Internet and Consume Media? 185 Proces standaryzacji oraz perspektywy rozwoju systemów komórkowych / M. Wimmer, A. Bohdanowicz Standardization process and development prospects for mobile communication systems 190 Komunikacja pomiędzy samochodami oraz samochodami a infrastrukturą drogową / H. Rohung Car-to-X Communications 193 Modelowanie i optymalizacja obciążeń ruchowych radiowej sieci dostępowej / M. Stasiak Modellg and optimization of traffic in the access radio network 200 Wspomaganie procesu wyszukiwania nagrań w repozytoriach muzycznych / B. Kostek Musie query and annotation processes supported by gaze fixation tracking 206 Radiowe techniki lokalizacji obiektów w pomieszczeniach / J. Kolakowski Indoor radio positioning techniques CIĄG DALSZY NA CD SESJA S1: WYBRANE ZAGADNIENIA SYSTEMÓW KOMÓRKOWYCH 217 Sum-rate maximization for MIMO communication with femtocell interferers / A. Kliks, P. Sroka, M. Debbah, 222 Wpływ sygnału lokalizacyjnego femtostacji na odciążenie warstwy makrostacji przy wykorzystaniu dedykowanej nośnej dla femtokomórki / P. Ochał, K. Drażynski, P. Czerepiński 226 Skalowanie modeli kanałów na potrzeby symulacji systemów z modulacją OFDM / Z. Długaszewski 230 Podejście aukcyjne do współdzielenia wolnych kanałów telewizyjnych przez systemy radiokomunikacji ruchomej / M. Parzy, H. Bogucka SESJA S2: KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I 235 Kompatybilność elektromagnetyczna elektrowni wiatrowych / J. Szóstka 241 Implementacja modeli propagacyjnych do aplikacji SEAMCAT / D. Wypiór, D. Niewiadomski, D. Więcek

6 245 Ujednolicone kryterium oceny stanu kompatybilności międzysystemowej wąsko- i ultraszerokopasmowych systemów radiokomunikacyjnych / J. Sadowski 249 Progi koordynacyjne dla systemów RRL rozmieszczonych w otoczeniu granic państwowych / M. J. Grzybowski SESJA S3: RYNKOWE ASPEKTY STOSOWANIA TECHNIK RADIOWYCH 253 Rynek operatorów sieci wirtualnych w Polsce / H. Gierszal, Ł. Szklarski, Ł. Kiedrowski, W. Hołubowicz 257 Rynek usług sieci trankingowych w kraju / H. Gierszal, K. Pawlina, M. Skoraszewski, M. Derengowski 261 Neutralność technologiczna w teorii i praktyce aspekty prawne / E. Murzyn, P. Błaszczyk 265 Zmiany planów częstotliwości na potrzeby naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w związku z nową koncepcją podziału dywidendy cyfrowej / W. Pieńkowski, A. Marszałek, R. Tyniów 269 Techniczne i prawne aspekty wdrożenia radiofonii cyfrowej i przeprowadzenia konkursu na zagospodarowanie multipleksu radia cyfrowego / J. Michalska, W. Pilipiec, M. Karolak SESJA S4: WYBRANE ZAGADNIENIA CYFROWYCH SYSTEMÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH 273 Kształtowanie widma sygnału w systemie radia kognitywnego wykorzystującego modulację OFDM / P. Kryszkiewicz 278 Detekcja symboli danych przy zastosowaniu iteracyjnej estymacji kanału z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego NPGA / D. Studziński 282 Wybrane zagadnienia detekcji i estymacji w systemach z modulacją OFDM / M. Purchla-Malanowska 286 Unemployed possibilities of analogue communications / A. Platonov 290 Wyobraźcie sobie ten bezruch w sieciach radiotelekomunikacyjnych, gdyby przesyłać w nich tylko wiedzę komunikowalną / T. Lesz SESJA S5: PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA SIECI RADIOWYCH 294 Wykorzystanie narzędzi open-source do planowania radiowych sieci dostępu szerokopasmowego / Ł. Kiedrowski, K. Romanowski, R. Renk, H. Gierszal 298 Predykcja natężenia pola dla cyfrowych systemów radiowych zakresu VHF i UHF z wykorzystaniem algorytmów równoległych dla procesorów wielordzeniowych / J. W. Wroński 302 Badanie algorytmów sterowania dostępem do sieci UMTS dla usług z priorytetami / M. Gajewska, S. Gajewski 306 Kalibracja modelu propagacyjnego na potrzeby planowania sieci TETRA / H. Gierszal, J. Jarzina, J. Modławska 310 Weryfikacja pomiarowa modelu minimalizacji zużycia energii rozłożonych w linii prostej elementów sieci WSN / G. Debita, S. Panecki SESJA S6: KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA II 314 Charakterystyki promieniowania anten w analizach EMC / F. Lewicki, A. Ługowski, G. Zagórda 317 Analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów IEEE i naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T / B. Gołębiowski, J. Sobolewski, D. Więcek

7 321 Metodyka pomiarów skuteczności ekranowania małych komór / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk, P. Skokowski 325 Pomiar efektywności ekranowania komór ekranujących / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk, M. Bugaj SESJA S7: SIECI BEZPRZEWODOWE I 329 Turbokodowanie przestrzenno-czasowe dla transmisji WLAN n / P. Remlein, R. Gucwa 333 Badania symulacyjne algorytmów odbioru wielostrumieniowej transmisji danych w sieciach WLAN n / R. Kotrys, M. Krasicki, P. Remlein, P. Szulakiewicz 337 Analiza wydajności wielokanałowego protokołu MAC ze wspólnym kanałem sterującym / A. Steller 341 Zintegrowane środowisko symulacyjne sieci typu ad-hoc o charakterystyce sieci DTN / Ł. Kiedrowski, K. Romanowski, H. Gierszal, W. Hołubowicz 345 Iteracyjny odbiornik dla bezprzewodowych sieci komputerowych / M. Krasicki SESJA S8: KODOWANIE W RADIOKOMUNIKACJI 349 System transmisji bezpośredniej wspomaganej kodowaniem sieciowym / M. Rodziewicz 353 Badanie efektywności mechanizmu HARQ II / A. Marczak 357 Transmisja danych z zastosowaniem szeregowych splotowych kodów kaskadowych i wybranych algorytmów dekodowania / P. Tyczka, K. Górka 361 Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji odwzorowania ciągów binarnych w punkty konstelacji w systemie BI-STCM-ID / M. Krasicki 365 Efektywność kodów STBC w Kanałach m-nakagami / K. Kosmowski, J. Pawelec SESJA S9: SYSTEM LTE 369 Kontrola interferencji oraz poprawa wydajności heterogenicznych sieci LTE / K. Safjan, S. Strzyż, J. Góra 373 Charakterystyki jakościowe i pojemnościowe systemu LTE w łączu w dół dla transmisji danych usługowych i pasma kanału 1,4 MHz / R. Lipski, M. Litwinowicz, D. Rutkowski, 377 Równoważenie obciążenia w sieciach telekomunikacyjnych LTE/LTE-A / S. Stefański, J. Lachowski 381 Odbiornik MIMO dla systemu 3GPP LTE / K. Ratajczak, Z. Długaszewski, K. Bąkowski SESJA S10: SYSTEMY LOKALIZACJI I NAWIGACJI I 385 Badania odporności na zakłócenia wybranych systemów GNSS / R. Katulski, J. Magiera, J. Stefański, A. Sudańska 389 Asynchroniczny, naziemny i samoorganizujący się system radiolokalizacyjny AEGIR / W. Siwicki, S. J. Ambroziak, R. J. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański 393 Metody generowania ciągów pseudolosowych dla kanału E1 systemu nawigacji satelitarnej Galileo / M. Pilc

8 397 Przestrzenna lokalizacja źródła sygnału radiowego z wykorzystaniem dopplerowskiej metody lokalizacji / P. Gajewski, J. M. Kelner, C. Ziółkowski 401 Wykorzystanie metody SDF w nawigacji lotniczej / J. M. Kelner SESJA S11: SIECI BEZPRZEWODOWE II 405 Procedury budowania świadomości węzłów w zakresie bezpieczeństwa w taktycznych sieciach ad-hoc / J. Głowacka 409 Rozproszony mechanizm wyszukiwania zasobów w mobilnych sieciach doraźnych / J. Dołowski, M. Amanowicz 413 Mobile IPv6 node autoconfiguration in WiMAX networks / T. Mrugalski 420 Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci mesh / K. Łoziak, J. Gozdecki, M. Natkaniec 424 Autokonfiguracja oraz zarządzanie uszkodzeniami w autonomicznych mobilnych sieciach ad hoc / M. Grajzer, A. Bętkowska-Cavalcante, T. Żernicki SESJA S12: TECHNIKI POMIAROWE W RADIOKOMUNIKACJI I TV 428 Pomiary jakości sygnału sieci nadawczej MUX3 / M. Dąbrowski, M. Wilczyński, P. Bieniek 432 Pomiary jakości transmisji sygnałów w warunkach V2I / K. Bechta, J. M. Kelner, C. Ziółkowski 436 System pomiarowy do badania układów mikrofalowych dużej mocy w warunkach pracy impulsowej / P. Szymański, B. Stachowski, K. Szustak, J. Cholewa 440 Pomiary dynamicznych parametrów przełączanej sieci zasilającej układu antenowego / P. Bajurko 444 Wzmacniacz wstępny nadajnika DRM na pasmo 26 MHz / W. Kazubski SESJA S13: TECHNIKI ANTENOWE I 447 Układy wzbudzenia anten z wykorzystaniem wzmacniaczy wielowrotnikowych na podstawie komutatorów fazowych / G. Czawka, N. Litwińczuk 451 Analiza wpływu sposobu zasilania anten mikropaskowych na parametry ich pracy / M. Bugaj, R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk 455 Norma PN-ETSI EN czy to koniec ery garażowców w technice antenowej / R. Borowiec, M. Zamłyński 459 Koherentna technika Autofocus MapDrift / P. Samczyński 463 Badania symulacyjne i eksperymentalne adaptacyjnego systemu MIMO / S. Kozłowski SESJA S14: SYSTEMY LOKALIZACJI I NAWIGACJI II 467 Układ wyzwalania etykiety w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / R. Maksimiuk, J. Kołakowski 471 Zmodyfikowana metoda wyznaczania różnicy czasów propagacji sygnałów impulsowych z liniową modulacją częstotliwości / P. Ziętek, J. Kołakowski 475 Lokalizacja węzłów sieci ZigBee z wykorzystaniem metod korelacyjnych / P. Korbel, P. Wasilewski, P. Wawrzyniak 479 Lokalizacja terminala radiowego z wyjściem RSSI wewnątrz korytarza budynku / K. Radecki, P. Lewicki, J. Marski

9 SESJA S15: SIECI RADIOWE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 483 Mechanizm uwierzytelniania użytkowników dla systemu bezpieczeństwa publicznego e-sponder / P. Szczechowiak 487 Badania wydajności serwera bazodanowego w systemie RSMAD / L. Staszkiewicz, M. Brewka, M. Gajewska, S. Gajewski 491 Struktura warstwy aplikacji w systemie RSMAD / M. Brewka, L. Staszkiewicz, M. Gajewska, S. Gajewski 495 Sprzętowy prototyp modułów IVS i PSAP na potrzeby systemu ecall / K. Bronk, A. Lipka, R. Niski, J. Żurek 499 Koncepcja budowy wielosystemowego terminala radiokomunikacyjnego przeznaczonego dla służb publicznych / M. Wągrowski, K. Łoziak, M. Natkaniec, A. Grono 503 Struktura zabezpieczeń oraz wydajność protokołów warstwy sieciowej systemu RSMAD / M. Sokół, M. Gajewska, S. Gajewski SESJA S16: MULTIMEDIA I 507 Wyszukiwanie przez podanie przykładu w sieci nakładkowej protokołu Gnutella / M. Grega, Z. Papir 511 System wyszukiwania zintegrowanego na potrzeby federacji bibliotek cyfrowych / T. M. Orzechowski, M. Pawłowski 515 Nowa metoda estymacji tonalności widmowej dla potrzeb kodowania sygnałów fonicznych / M. Kulesza, A. Czyżewski SESJA S17: TECHNIKI ANTENOWE II 519 Badanie anten szczelinowo-falowodowych dla sieci WLAN standardu IEEE ad (60 GHz) / D. Nielipińska, Y. Yashchyshyn 523 System antenowy dla robota mobilnego / P. Bajurko, Y. Yashchyshyn 527 Aktywna antena mikropaskowa pracująca w paśmie X / M. Bugaj, R. Przesmycki, J. Bugaj, M. Wnuk 531 Badanie dwupolaryzacyjnej fotonicznej stacji antenowej dla systemów RoF / A. Urzędowska, Y. Yashchyshyn SESJA S18: UKŁADY I SYSTEMY UWB 534 Układ wejściowy do odbiornika sygnałów ultraszerokopasmowych / K. Godziszewski, R. Michnowski 538 Wykorzystanie mieszacza kwadraturowego do generacji impulsu w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / M. Kalbarczyk, J. Kołakowski 542 Metoda detekcji impulsów w odbiorniku kwadraturowym ultraszerokopasmowego systemu lokalizacyjnego / P. Makal 546 Wykorzystanie komparatora do detekcji impulsów w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / Ł. Nowak, J. Kołakowski SESJA S19: RADIOKOMUNIKACJA MORSKA I SATELITARNA 550 Zagrożenia poufności transmisji danych w wybranych systemach łączności satelitarnej / R. Studański, L. Staszkiewicz, R. Wąs 554 Modelowanie stopnia wysokiej częstotliwości odbiornika systemu telekomunikacyjnego minisatelity ESMO / M. Zamłyński, G. Jaworski 558 A platform for IP streaming of differential GNSS data over satellite internet services / R. Mielniczuk, H. Gebhard

10 564 Ocena wpływu ataku powtarzania wiadomości na oferowany poziom bezpieczeństwa w nowym kryptosystemie dla łącza krótkofalowego / K. Bronk SESJA S20: PROPAGACJA FAL RADIOWYCH 568 Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej na niejednorodnych obiektach cylindrycznych / A. Kusiek 572 Zastosowanie optyki geometrycznej do wyznaczania charakterystyk promieniowania nierównomiernych powierzchni / S. Kubal, M. Kowal, P. Piotrowski, R. J. Zieliński 576 Ocena błędu aproksymacji natężenia pola elektrycznego w strefie dalekiej / C. Ziółkowski 580 Symulacje komputerowe zasięgów propagacyjnych w środowisku o przypadkowym rozmieszczeniu regularnych przeszkód / W. Mardini, T. Kacprzak 584 Analiza przydatności wybranych modeli propagacyjnych do projektowania ruchomych systemów radiowych w środowisku terminala kontenerowego / S. J. Ambroziak, R. J. Katulski 588 Pierwsza w Polsce emisja testowa systemu radiofonii cyfrowej DRM / K. Kurek, J. Jarkowski, J. Modzelewski, W. Kazubski, H. Chaciński, J. Modelski SESJA.21: TECHNIKI ANTENOWE III 592 Zastosowanie szybkiej metody multipolowej w analizie pola elektromagnetycznego w otoczeniu ogniska reflektora anteny parabolicznej / P. Głuchowski, A. A. Kucharski 596 Symulacje komputerowe układów anten tekstylnych / Ł. Januszkiewicz 600 Wpływ rozdzielczości cyfrowych przesuwników fazy na parametry użytkowe płaskiego szyku antenowego / P. Szymański, E. Sędek 604 Analiza komputerowa ultraszerokopasmowych liniowych układów antenowych / M. Garbaruk SESJA 22: CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW W RADIOKOMUNIKACJI 608 Odbiór sygnałów z modulacją OQPSK zarejestrowanych w szerokim paśmie / R. Studański, A. Studańska, R. Wąs 612 Realizacja odbiornika SDR z zastosowaniem układu FPGA / P. Pawłowski, A. Dąbrowski, M. Mor, A. Pałejko, P. Roszak, P. Skrzypek, T. Walenciak 616 Analizowanie transmisji DS CDMA badania w środowisku sygnałów rzeczywistych / R. Wąs, R. Studański, R. J. Katulski 620 Realizacja toru cyfrowego przetwarzania sygnału dla nadajnika DVB-T w strukturze FPGA / M. Darmetko, M. Klocek, B. Majewski, K. Kurek, T. Keller, M. Piasecki 624 Transmisja danych w wąskopasmowym kanale radiowym programowa realizacja układu nadawczo-odbiorczego / M. Sybis, A. Langowski, R. Krenz

11 SESJA 23: JAKOŚĆ USŁUG W SIECIACH TRANSMISYJNYCH 629 Wskaźniki jakości satelitarnego dostępu do Internetu / J. Podolska 633 Badania subiektywne jakości QoE dla usług telewizji trójwymiarowej / D. Juszka 637 Modelling of the Multidimensional QoS in Cognitive Radio Networks / J. Martyna 642 Parameter-based QoS measurement methods for VoIP: a comparison study / S. Paulsen, T. Uhl 647 Metody szeregowania danych i zarządzania jakością realizacji usług w interfejsie SOFDMA/TDD systemu WiMAX mobile / D. Rutkowski, M. Sokół SESJA S24: MULTIMEDIA II 652 Uzupełnienie techniki kompresji fonii MPEG-D USAC o narzędzie kodowania składowych wysokotonowych / T. Żernicki, M. Bartkowiak, M. Domański, Ł. Januszkiewicz 656 Strumieniowa transmisja danych wizyjnych kodowanych w standardzie H.264/AVC z wykorzystaniem grup makrobloków / A. Buchowicz, G. Galiński 660 Filtry Gabora a dyskretne filtry obszarowe w ekstrakcji cech charakterystycznych punktów twarzy / J. Naruniec

12 nr Pojęcie czasu w nawigacji. Miary czasu: GMT-UTC-TAI-GPST / A. Weintrit The Time in the Navigation. Measures of Time: GMT-UTC-TA1-GPST 671 Algorytmy komputerowego wspomagania nawigatora w sytuacjach kolizyjnych / J. Lisowski Algorithms of navigator computer support in collisions situations 674 Bezpieczeństwo na jachtach uprawiających żeglugę w rejonach A3 i A4 GMDSS / J. Czajkowski, A. Peszkowska Safety of yachts sailing in Sea Areas A3 and A4 of GMDSS 680 Użycie symulatorów w podnoszeniu efektywności szkolenia oficerów statków handlowych / H. Śniegocki The use of simulators in increasing the effectiveness of training of merchant vessels officers 683 Anteny nadawcze i odbiorcze naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych / J. Januszewski Transmitting and receiving antennas of terrestrial and satellite navigation systems 689 Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach / R. Wawruch Development and modernization of an Integrated European Vessel Traffic Monitoring and Information System 694 Radiokomunikacyjne problemy planu implementacji strategii e-nawigacji / K. Korcz Radiocommunication problems of an e-navigation strategy implementation plan 698 Rozszerzenie obszaru A1 GMDSS na Południowym Bałtyku / T. Stupak Extend of A1 area GMDSS on South Baltic 701 Matematyczna teoria ewidencji w lokalizacji stacji nadawczo-odbiorczych na obszarach objętych monitorowaniem ruchu morskiego / T. Neumann Application of the Mathematical Theory of Evidence in the problem of distribution transceiver stations in areas covered by the monitoring of maritime traffic

13 nr 8/9 II Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTTT 2011 The National Symposium Telecommunications and Teleinformatics KSTTT 2011 REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 710 Systemy teleinformatyczne i urządzenia elektroniczne dla niewidomych / P. Strumiłło, A. Materka Teleinformatic systems and electronic devices for the blind 713 Kierunki rozwoju multimedialnych sieci HFC / J. Modelski, T. Keller, M. Dąbrowski Development trends of the multimedia HFC networks 720 Architektura systemu IIP / W. Burakowski, H.Tarasiuk, A. Bęben The IIP System Architecture 723 Systemy łączności bezprzewodowej do ochrony osób pracujących w warunkach niebezpiecznych / Ł. Januszkiewicz, S. Hausman, T. Kacprzak Wireless Communication Systems for Protection of Workers Exposed to Hazardous Conditions 728 PL-LAB - sieć eksperymentalna projektu Inżynieria Internetu przyszłości / J. Śliwiński, R. Krzywania, Ł. Dolata PL-LAB - experimental network of the Future Internet Engineering project REFERATY SEKCYJNE SELECTED PAPERS 730 System telenawigacji dla osoby niewidomej / P. Strumiłło, P. Barański, M. Polańczyk A remote navigation system for the visually impaired 733 Dźwiękowa prezentacja otoczenia niewidomym - prototyp urządzenia Naviton / M. Bujacz, P. Strumiłło Auditory presentation of space to the blind - prototype of the Naviton system 735 Systemy lokalizacji terminali sieci Wi-Fi i ZigBee do wspomagania niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków / R Korbel, P. Wasilewski, P. Wawrzyniak Wi-Fi and ZigBee networks nodes localisation for guidance of visually impared and blind in indoor environment 738 RoboMote - mobilna platforma sensorowa / Ł. Kietliński, K. Lembke, M. Golański, R. Schoeneich RoboMote - mobile hardware platform for wireless sensor nodes 740 Kierowanie wiadomości adresowanych opisowo przy wykorzystaniu złożonych modeli kontekstu w sieciach DTN / R. O. Schoeneich Descriptive addressed messages routing in DTN networks based on complex context models 743 Poszukiwanie rozbitków z wykorzystaniem metody SDF / J. M. Kelner, C. Ziółkowski, L. Kachel, R. Studański Search and rescue (SAR) using the SDF method

14 747 Integracja aplikacji e-zdrowie w sieciach z gwarancją jakości usług / R Świątek, A. Grzech, K. Brzostowski, J. Drapała, M. Natkaniec Integration of e health applications in networks with QoS support 750 System zdalnego nadzoru chorych na astmę / M. Wiśniewski, T. Zieliński, M. Natkaniec, J. Gozdecki, K. Łoziak, K. Kosek-Szott, S. Szott Remote monitoring of patient with Asthma disease 752 System do przechowywania danych i zarządzania punktami charakterystycznymi terenu / R Skulimowski, D. Sulmowski A system for storing and managing terrain point of interest 755 Analiza wydajności sieci IEEE w warunkach nasycenia / E. Zielińska Performance Study of IEEE Networks under Saturation Conditions 758 Współpracujące obiekty domowe jako platforma dla oportunistycznych aplikacji wspomagających osoby starsze i chore / J. Domaszewicz, T. Paczesny, A. Pruszkowski, T. Tajmajer, S. Lalis Cooperating Home Objects as Opportunistic Computing Platform for Assisted Living ciąg dalszy na CD SESJA PLENARNA I 710 Systemy teleinformatyczne i urządzenia elektroniczne dla niewidomych / P. Strumiłło, A. Materka 713 Kierunki rozwoju multimedialnych sieci HFC / J. Modelski, T. Keller, M. Dąbrowski 720 Architektura systemu IIP / W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben SESJA PLENARNA II 723 Systemy łączności bezprzewodowej do ochrony osób pracujących w warunkach niebezpiecznych / Ł. Januszkiewicz, S. Hausman, T. Kacprzak 728 PL-LAB sieć eksperymentalna projektu Inżynieria Internetu przyszłości / J. Śliwiński, R. Krzywania, Ł. Dolata BEZPIECZEŃSTWO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH I 765 Tryby pracy szyfrów blokowych do realizacji uwierzytelnionego szyfrowania / W. Oszywa, R. Gliwa 771 Uniwersalny symulator szyfrów blokowych / M. Niemiec, J. Dudek, Ł. Machowski, Ł. Romański, M. Święty 777 Stanowisko efektywnego wytwarzania danych kryptograficznych dla dużych sieci teleinformatycznych / M. Grzonkowski, J. Jarmakiewicz, W. Oszywa 783 Zastosowania steganografii wielopoziomowej / W. Frączek, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski 789 Ukrywanie informacji w Google Suggest / P. Białczak, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW I 795 Środowisko symulacji nowoczesnych systemów kodowania korekcyjnego / W. Sułek

15 802 Adaptacyjny rozkład pilotowych podnośnych w systemach OFDM(A) / M. Oziewicz 808 Detekcja emisji FH na podstawie analizy czasowo-częstotliwościowej widma / G. Baranowski, R. Urban, K. Wilgucki 814 Stanowisko do szerokopasmowego odbioru sygnałów wąskopasmowych / R. Studański, R. Wąs, A. Studańska SYSTEMY RATOWANIA ŻYCIA I 758 Cooperating Home Objects as Opportunistic Computing Platform for Assisted Living / J. Domaszewicz, T. Paczesny, A. Pruszkowski, T. Tajmajer, S. Lalis 730 System telenawigacji dla osoby niewidomej / P. Strumiłło, P. Barański, M. Polańczyk 733 Dźwiękowa prezentacja otoczenia niewidomym prototyp urządzenia Naviton / M. Bujacz, P. Strumiłło 735 Systemy lokalizacji terminali sieci Wi-Fi i ZigBee do wspomagania niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków / P. Korbel, P. Wasilewski, P. Wawrzyniak 752 System do przechowywania danych i zarządzania punktami charakterystycznymi terenu / Skulimowski, D. Sulmowski INŻYNIERIA INTERNETU PRZYSZŁOŚCI I 818 Idealne urządzenie umożliwiające wirtualizację infrastruktury sieciowej w systemie IIP / W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, W. Góralski, P. Wiśniewski 824 Platformy wirtualizacji dla systemu IIP / P. Zwierko, H. Tarasiuk, M. Rawski, P. Wiśniewski, D. Parniewicz, A. Juszczyk, B. Adamczyk, A. Kaliszan 832 Koncepcja systemów dostępowych do Internetu przyszłości / R. Krenz, K. Wesołowski, P. Szczepański, P. Gdula, K. Welikow, R. Piramidowicz, P. Zwierko, M. Natkaniec 840 Zarządzanie i wymiarowanie zasobów w L1/L2 systemu IIP / J. Granat, J. Bielecki, W. Szymak, K. Wajda, J. Gozdecki, H. Tarasiuk 846 Architektura bezpieczeństwa systemu IIP na poziomie wirtualizacji zasobów / K. Cabaj, G. Kołaczek, J. Konorski, P. Pacyna, Z. Kotulski, Ł. Kucharzewski, P. Szałachowski SIECI TELEKOMUNIKACYJNE I 852 Zmodyfikowane pole Closa typu MSM z arbitrażem rozproszonym / J. Kleban 858 Rozszerzenia protokołów komunikacyjnych dla celów sterowania siecią ASON/GMPLS / S. Kaczmarek., M. Młynarczuk, M. Narloch, M. Sac 868 System translacji danych taryfikacyjnych z systemów VoIP do systemu taryfikacyjnego DGT / S. Kaczmarek., P. Plato, J. Osak 878 Badania metod zapobiegania przeciążeniom w systemie sygnalizacji z protokołem SIP / H. Tarasiuk, J. Rogowski 888 Realizacja metody wyznaczania maksymalnego błędu przedziału czasu w czasie rzeczywistym / A. Dobrogowski, M. Kasznia, P. Michocki KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 894 Pomiar zakłóceń promieniowanych na częstotliwościach harmonicznych i ubocznych zgodnie z NO-06-A500 / R. Przesmycki

16 900 Generacja zaburzeń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych zawierających ruchomy zestyk rozłączny / A. Dłużniewski, L. Kachel, J. M. Kelner, M. Laskowski 906 Analiza możliwości wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych przy użyciu wybranych metod pomiarowych / N. Dvurechenskaya, R. J. Zieliński 912 Metodyka pomiaru skuteczności ekranowania obudowy laptopa / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Bugaj, M. Wnuk 918 Metody pomiaru skuteczności ekranowania materiałów włókienniczych na wybranych stanowiskach pomiarowych / M. Kowal, S. Kubal, R. J. Zieliński 924 Postęp technologiczny w układach scalonych a ewolucja zabezpieczeń przed ESD / S. Stróżecki SYSTEMY RATOWANIA ŻYCIA II 755 Performance Study of IEEE Networks under Saturation Conditions / E. Zielińska 930 Simulation Study of the Wireless Sensor Network in a Hospital Accident and Emergency Department / J. Martyna, Ł. Kwestarz, W. Olejko 938 Specjalizowany model mobilności węzłów sieci niespójnych DTN dla scenariuszy zagrożeń i ratowania życia w obszarach zamkniętych / M. Antosik, P. Prus, R. Schoeneich 738 RoboMote mobilna platforma sensorowa / Ł. Kietliński, K. Lembke, M. Golański, R. Schoeneich 740 Kierowanie wiadomości adresowanych opisowo przy wykorzystaniu złożonych modeli kontekstu w sieciach DTN / R. Schoeneich 743 Poszukiwanie rozbitków z wykorzystaniem metody SDF / J. M. Kelner, C. Ziółkowski, L. Kachel, R. Studański INŻYNIERIA INTERNETU PRZYSZŁOŚCI II 944 Architektura i mechanizmy równoległego Internetu IPv6 QoS / H. Tarasiuk, W. Góralski, J. Granat, J. M. Batalla, W. Szymak, P. Świątek, S. Hanczewski, R. Szuman, M. Giertych, K. Gierłowski, M. Natkaniec, J. Gozdecki 955 Architektura sieci świadomych treści w systemie IIP / A. Bęben, J. Śliwiński, P. Krawiec, P. Pecka, M. Nowak, B. Belter, J. Gutkowski, Ł. Łopatowski, P. Białoń, J. M. Batalla, M. Drwal, P. Rygielski 964 Warstwa sieci w sieciach świadomych treści / B. Belter, J. Gutkowski, Ł. Łopatowski, A. Bęben, J. Śliwiński, P. Krawiec, J. M. Batalla, P. Olender, M. Drwal, P. Rygielski 972 Koncepcja Internetu opartego na komutacji strumieni danych dla systemu IIP / G. Danilewicz, M. Żal, W. Burakowski, A. Bęben, P. Wiśniewski, M. Mycek, H. Gut, J. M. Batalla, M. Stróżyk, M. Głowiak, B. Idzikowski, P. Ostapowicz, K. Wajda 982 Aplikacje w projekcie Inżynieria Internetu przyszłości / A. Grzech, K. Juszczyszyn, P. Świątek, C. Mazurek, A. Sochan BEZPRZEWODOWE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 990 Wykorzystanie protokołów o losowych trasach routingu w sieciach bezprzewodowych / M. Słabicki, J. Klink

Przewodniczący sesji: Andrzej Dąbrowski

Przewodniczący sesji: Andrzej Dąbrowski PROGRAM KSTiT 2011 Środa, 14.09.2011 OTWARCIE KSTiT 2011 budynek sali kinowej PŁ 9 O 10 0 Al. Politechniki a SESJA PLENARNA IA 10 O 11 15 Sala kinowa Przewodniczący sesji: Daniel J. Bem 1 Systemy teleinformatyczne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Poniedziałek 14.30-16.00 (NE 230) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji (A. Dobrucki) Poniedziałek 14.30-16.

Poniedziałek 14.30-16.00 (NE 230) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji (A. Dobrucki) Poniedziałek 14.30-16. Poniedziałek 14.30-16.00 (NE 230) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji (A. Dobrucki) 1 Marek Blok ZMIANA SZYBKOŚCI PRÓBKOWANIA Z UŻYCIEM FILTRÓW UŁAMKOWOOPÓŹNIAJĄCYCH PROJEKTOWANYCH OKNEM

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 kwietnia 2015, ŁÓDŹ

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 kwietnia 2015, ŁÓDŹ KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI 8-10 kwietnia 2015, ŁÓDŹ Program szczegółowy Referaty plenarne ŚRODA, 8 KWIETNIA 2015, GODZ. 10.00 KRZYSZTOF WESOŁOWSKI Systemy bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010

Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań. Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa, 9 czerwca 2010 Alokacja nowych częstotliwości dla usług transmisji danych aspekty techniczne i biznesowe Prof. Witold Hołubowicz UAM Poznań / ITTI Sp. z o.o. Poznań Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac/projektów dyplomowych inżynierskich

Realizacja prac/projektów dyplomowych inżynierskich Realizacja prac/projektów dyplomowych inżynierskich Realizacja tematu jest podstawą zaliczenia przedmiotu "Projekt dyplomowy inżynierski" w semestrze 7 i zgodnie z ustawą może stanowić podstawę uzyskania

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki

Katedra Teleinformatyki Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Profil: Teleinformatyka Specjalność: Sieci komputerowe Teleinformatyka/Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE MOTOROLA SOLUTIONS TOMASZ PIKTEL DYREKTOR DS.KLIENTÓW KLUCZOWYCH EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA

Bardziej szczegółowo

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Michał Kosiedowski (michal.kosiedowski@man.poznan.pl) Aleksander Stroiński (aleksander.stroinski@man.poznan.pl) 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Specjalność Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Opiekun specjalności: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz W. Więckowski, kontakt: tel: 320 2217 (sekretariat JM Rektora) e-mail: tadeusz.wieckowski@pwr.wroc.pl TSM

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 STUDIA I STOPNIA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki Instytut Elektroniki Zakład Elektroniki Medycznej Przetwarzanie i analiza obrazów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

PIIT FORUM Mobile TV in Poland and Europe May 15, 2007 Warsaw MOBILNA TELEWIZJA Aspekty regulacyjne dr inż. Wiktor Sęga Propozycje rozwiąza zań (1) Systemy naziemne: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

Bardziej szczegółowo

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO MOBILNE MIASTO dr inż. Mikołaj Sobczak mikolaj.sobczak@mobile.put.edu.pl MOBILNE MIASTO Podsystem Przeznaczenie Lata prac POLARIS System nawigacyjny dla pojazdu dla warunków 1999-2003 miejskich TRAFFIC/PILOT

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII I TELEWIZJI

KRAJOWA KONFERENCJA RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII I TELEWIZJI SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KRAJOWEJ KONFERENCJI RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII I TELEWIZJI KKRRIT 2013, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 10 DO 12 CZERWCA 2013 ROKU WE WROCŁAWIU PONIEDZIAŁEK, 10 CZERWCA 2013 UROCZYSTE

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Przegląd informacji z zakresu teleinformatyki:

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Konferencja PIIT Warszawa, 13 grudnia 2007 Agenda TP EmiTel informacje o firmie Cyfrowy świat na ekranie - jakie korzyści niesie ze sobą telewizja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012 SPIS TREŚCI nr 1 3 Propagacja fal radiowych w naziemnych i satelitarnych systemach nawigacyjnych / J. Januszewski Radio wave propagation in terrestrial and satellite

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług

Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług dr inż. Andrzej Bęben Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Nowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania

IDEA. Integracja różnorodnych podmiotów. Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym. Elastyczność i szybkość działania Integracja różnorodnych podmiotów Budowa wspólnego stanowiska w dyskursie publicznym Elastyczność i szybkość działania IDEA Platforma współpracy/ networking Wsparcie rozwoju Niezależność badawcza, technologiczna

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer

Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ. Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Marek Parfieniuk, Tomasz Łukaszuk, Tomasz Grześ Symulator zawodnej sieci IP do badania aplikacji multimedialnych i peer-to-peer Plan prezentacji 1. Cel projektu 2. Cechy systemu 3. Budowa systemu: Agent

Bardziej szczegółowo

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji Forum TETRA Polska Warszawa 19.09.2006 Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji opracowanie: Mirosław Derengowski Henryk Paluszkiewicz Stefan Wieczorek Polish Power

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19

1. Wprowadzenie...9. 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11. 3. Schemat H.323... 19 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...9 2. Środowisko multimedialnych sieci IP... 11 2.1. Model odniesienia... 11 2.2. Ewolucja technologii sieciowych...12 2.3. Specyfika ruchowa systemów medialnych...13 2.4.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZAMAWIAJĄCY EBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bronisława Czecha 59 04-555 Warszawa TRYB ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zapytanie ofertowe Warszawa, 27 stycznia 2014 r. 1. Postępowanie nie podlega przepisom

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007

Łączność w zarządzaniu. DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Łączność w zarządzaniu kryzysowym DNI technik SATELITARNYCH 21-24 czerwca 2007 Typowe wymogi użytkowników systemu łączności w warunkach zarządzania kryzysowego System łączności powinien być w najwyższym

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

2. Zastosowanie standardu Wi-Fi w systemach AMR... 21

2. Zastosowanie standardu Wi-Fi w systemach AMR... 21 Spis treści Słowo wstępne... 9 1. PLC PRIME w systemach zdalnego odczytu... 11 1.1.. Wprowadzenie...12 1.2.. Charakterystyka PLC PRIME...12 1.3.. Warstwa fizyczna PLC PRIME...14 1.4.. Warstwa MAC PLC PRIME...14

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

STUDENTÓW 1 2 Bogucka, prof. PP

STUDENTÓW 1 2 Bogucka, prof. PP Tematy prac dyplomowych z Katedry Radiokomunikacji rok 20 202 PRACE INŻYNIERSKIE (liczba studentów: 00, przydziały dla katedr: KR 25, KSys 32, KSie 25, KM 28) LICZBA LP PROMOTOR TEMAT PRACY KRÓTKI OPIS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat 1. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 2. dr hab. inż. Franciszek Grabowski 3. dr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1. Possibility in technical supporting watchkeeping officer in anti-collision decision

SPIS TREŚCI. nr 1. Possibility in technical supporting watchkeeping officer in anti-collision decision PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY + WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE 2009 SPIS TREŚCI nr 1 3 Listy do czytelników / Jerzy Czajkowski Letters to Readers 4 Założenia systemowe Światowego Morskiego Systemu Łączności

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

ŚRODA, 8 września 2010 r. Aula (bud. A1, Gmach Główny PWr) (prof. dr hab. inŝ. Daniel J. Bem) 9:30 11:00 Sesja Plenarna 1

ŚRODA, 8 września 2010 r. Aula (bud. A1, Gmach Główny PWr) (prof. dr hab. inŝ. Daniel J. Bem) 9:30 11:00 Sesja Plenarna 1 ŚRODA, 8 września 2010 r. Aula (bud. A1, Gmach Główny PWr) 9:00 9:30 Otwarcie Sympozjum (prof. dr hab. inŝ. Daniel J. Bem) 9:30 11:00 Sesja Plenarna 1 (Daniel J. Bem) PL1: Marzena Śliz (Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 86-2013

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 86-2013 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 86-2013 SPIS TREŚCI nr 1 3 Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP. Część II - Modyfikacje i optymalizacje mechanizmów mobilności / J. Woźniak, K. Gierłowski, T.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2

WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 1 WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI USŁUG ZADANIE NR 2 USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTU Koncepcja i model funkcjonowania regionalnych usług elektronicznych Projekt zakłada zbudowanie wdrożenie i utrzymanie dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Janusz Klink Paweł Bardowski M. Jolanta Podolska Tadeus Uhl PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ramy regulacyjne 3. Parametry sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych

System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych System komunikacji dedykowany do sytuacji kryzysowych oparty o koncepcję bezprzewodowych sieci niespójnych dr inż. Radosław Schoeneich, dr inż. Piotr Pałka Instytut Telekomunikacji, Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej dr inż. Mikołaj Sobczak Mobilny system sieciocentryczny Centra Zarządzania Zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych i atrybutowych Pełna integracja

Bardziej szczegółowo

WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA

WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA WÓZ DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI KW PSP W ŁODZI DOSTĘPNE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE, KOMUNIKACJA CIĘŻKI SAMOCHÓD DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI -ZAKUPIONY W RAMACH SYSTEMU ZINTEGROWANYCH STANOWISK KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Badania przydatności systemu TETRA ROHILL do zastosowań specjalnych

Badania przydatności systemu TETRA ROHILL do zastosowań specjalnych Sławomir Gajewski Marcin Sokół (prelegent) Badania przydatności systemu TETRA ROHILL do zastosowań specjalnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System

Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System TETRA w pełni oparty o infrastrukturę IP Prezentacja na Forum TETRA Polska M/A-COM Poland, Warszawa 28 Czerwca 2007 Tyco Electronics Na świecie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo kart elektronicznych

Bezpieczeństwo kart elektronicznych Bezpieczeństwo kart elektronicznych Krzysztof Maćkowiak Karty elektroniczne wprowadzane od drugiej połowy lat 70-tych znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia: bankowości, telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

Sieci sensorowe. Paweł Kułakowski

Sieci sensorowe. Paweł Kułakowski Sieci sensorowe Paweł Kułakowski 1 Inspiracje I Stanisław Lem, NIEZWYCIĘŻONY - wydany w Polsce, 1964 - przetłumaczony na angielski, 1973. 2 Inspiracje II STAR WARS II THE EMPIRE STRIKES BACK w reżyserii

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych

Wykorzystanie technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych Wykorzystanie technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych Marek Ożarowski Mieszko Dropioski Jarosław Czerniawski 2015 Klaster EIBW

Bardziej szczegółowo

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

Pomiary jakości w dostępie do Internetu

Pomiary jakości w dostępie do Internetu DEBATA 16.05.2011 Regulacje w zakresie przejrzystości umów oraz poziomu jakości świadczonych usług stymulatorem rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych Pomiary jakości w dostępie do Internetu Robert Kowalik

Bardziej szczegółowo