nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak,"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R SPIS TREŚCI nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak, A. Jajszczyk Failure detection and localization in all-optical networks 10 Efektywność energetyczna rdzeniowych sieci telekomunikacyjnych / J. Kietuński, K. Perlicki Energy efficiency of telecommunications core networks 15 Bezpieczeństwo i wydajność wybranych algorytmów kryptograficznych w systemie RSMAD / S. Gajewski, M. Sokół, M. Gajewska Security and performance of selected cryptographic algorithms in RSMAD 19 Zintegrowany węzeł łączności dla operacji wojskowych i kryzysowych - TURKUS/ E. Kubera, K. Zubel, M. Suchański Integrated Communication Node for military and crisis operations - TURKUS 23 Ocena możliwości zastosowania sieci bezprzewodowych WLAN i WiMAX w systemach taktycznych - wyniki testów wybranych rozwiązań / J. Romanik, K. Kosmowski, E. Golan Evaluation of WLAN and WIMAX Solutions Application in Tactical Systems - Practical Test Results 27 Dynamiczne zarządzanie widmem w wojskowych sieciach bezprzewodowych / R Gajewski, M. Suchański Dynamic Spectrum Management for Military Wireless Networks 32 Budowa sieci DVB-H na obszarach zabudowanych z wykorzystaniem sieci TV kablowej / J. Szóstka Deployment of DVB-H Networks in Urban Areas Using cable TV Networks 35 Roczny spis treści 2010 Annual index 2010

2 nr 2/3 47 Usługi IP Multimedia Subsystem / W. Molisz, P. Gałka Services of the IP Multimedia Subsystem 54 O trójmianach nieprzywiedlnych nad ciałem GF(3) / A. Paszkiewicz On irreducible trinomials over the field GF(3) 58 Mobilne stanowisko pomiarowe do badań propagacyjno-zasięgowych / S.J. Ambroziak, J. Sadowski Mobile equipment for research on radio waves propagation 63 Przegląd mechanizmów zwiększających niezawodność pracy sieci bezprzewodowej przez transmisję równoległą / Ha Quang Huy Review mechanisms increasing the reliability of the wireless network by using parallel transmission 66 Strategiczna rola komunikacji szerokopasmowej w programie naprawy gospodarczej Unii Europejskiej / F. Kamiński Strategic role of broadband communications in European Union economic recovery programme 73 Rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce / M. Duszak, B. Bartoszewska, M. Olender-Skorek, R. Czarnecki The development of broadband in Poland 79 Techniczne aspekty monitoringu pola elektromagnetycznego w środowisku / P. Bieńkowski, B. Zubrzak Technical aspects of EMF monitoring in the environment 82 Analiza EMC systemu antenowego MIMO UWB / G. Czawka, M. Garbaruk, M. Nowakowski G. Czawka, M. Garbaruk, M. Nowakowski EMC Analysis of MIMO UWB Antenna System 87 Ocena odbiorników z detekcją progową wykorzystywanych w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych / J. Kołakowski An Evaluation of Ultra-Wideband Leading Edge Detection Positioning Receivers 91 Deterministyczny współczynnik wrażliwości układu elektronicznego na zaburzenia elektromagnetyczne / W. Sabat, D. Klepacki, W. Kalita, K. Kamuda Deterministic Coefficient of Electronic System Strenght on Electromagnetic Disturbances 96 Zagadnienia terminologiczne / G. Balkowska Terminological issue SYLWETKI CHARACTERS 97 Jubileusz 85-lecia Krystyna Plewki 85-Th anniversary of editor Krystyn Plewko 98 Jubileusz 91-lecia Bolesława Grejcza 91-th anniversary of editor Bolesław Grejcz 100 Tadeusz Zagajewski ( )

3 nr Optymalizacja działania aplikacji opartych na partnerskich sieciach strumieniowania wideo / B. Polaczyk, R Chołda, R Wydrych, R. Stankiewicz, A. Jajszczyk On peer-to-peer video streaming network optimization 114 Systemy wykrywania intruzów wykorzystujące metody sztucznej inteligencji / R Kukiełka, Z. Kotulski Intrusion detection systems based on the artificial intelligence methods 121 Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku. Częśc I / A. Zieliński Electronic communication market In Pdandin Part I 129 Luka popytowa na usługi mobilne na Białorusi / Ł. Konopielko, E. Dovnar Unused capacity of Belarussian GSM market SYLWETKA CHARACTER rocznica urodzin prof. Stefan Hahna 90-th anniversary of prof. Stefan Hahn 135 Telekomunikacyjne rozwiązania w pojazdach silnikowych / T. Długosz Telecommunicadon solutions in vehicles 137 Telekomunikacja światowa w statystyce / B. Grejcz WorldTelecommunication in statistics

4 nr 5 Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego '2011 World Telecommunication and Information Society Day '2011 II Orędzie Hamadoun I. Touré - sekretarza generalnego ITU z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Message of the ITU Secretary General - Hamadoun I. Touré for World Telecommunication and Information Society Day 143 Wystąpienie prezesa SEP Jerzego Barglika z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Message of chairman of SEP Jerzy Barglik on the occasion of World Telecommunication and Information Society Day 144 Lepsze życie w społecznościach lokalnych dzięki technikom komunikacyjnym i informacyjnym / A. Wilk Better life in rural communities with ICTs 156 Rynek komunikacji elektronicznej w Polsce w 2010 roku. Część II / A. Zieliński Electronic communication market In Poland in Part II 165 Wybrane metody ochrony danych w systemie RSMAD / S. Gajewski, M. Gajewska, M. Sokół Selected methods of data protecting in the RSMAD system 169 Tematyka radiokomunikacji morskiej w świetle obrad COMSAR-15 / J. Czajkowski, K. Korcz Subjects of the maritime radiocommunication in the light of COMSAR-15 proceedings

5 nr 6 II Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Poznań 2011 / K. Wesołowski National Conference on Radiocommunication, Broadcating and Television, Poznań, Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 181 Czy bardzo szybkie sieci dostępowe zmienią istotnie sposób korzystania z Internetu oraz treści multimedialnych? / R. Dziedzic Will Very High Broadband Really Drive a Sea Change In How We Use the Internet and Consume Media? 185 Proces standaryzacji oraz perspektywy rozwoju systemów komórkowych / M. Wimmer, A. Bohdanowicz Standardization process and development prospects for mobile communication systems 190 Komunikacja pomiędzy samochodami oraz samochodami a infrastrukturą drogową / H. Rohung Car-to-X Communications 193 Modelowanie i optymalizacja obciążeń ruchowych radiowej sieci dostępowej / M. Stasiak Modellg and optimization of traffic in the access radio network 200 Wspomaganie procesu wyszukiwania nagrań w repozytoriach muzycznych / B. Kostek Musie query and annotation processes supported by gaze fixation tracking 206 Radiowe techniki lokalizacji obiektów w pomieszczeniach / J. Kolakowski Indoor radio positioning techniques CIĄG DALSZY NA CD SESJA S1: WYBRANE ZAGADNIENIA SYSTEMÓW KOMÓRKOWYCH 217 Sum-rate maximization for MIMO communication with femtocell interferers / A. Kliks, P. Sroka, M. Debbah, 222 Wpływ sygnału lokalizacyjnego femtostacji na odciążenie warstwy makrostacji przy wykorzystaniu dedykowanej nośnej dla femtokomórki / P. Ochał, K. Drażynski, P. Czerepiński 226 Skalowanie modeli kanałów na potrzeby symulacji systemów z modulacją OFDM / Z. Długaszewski 230 Podejście aukcyjne do współdzielenia wolnych kanałów telewizyjnych przez systemy radiokomunikacji ruchomej / M. Parzy, H. Bogucka SESJA S2: KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA I 235 Kompatybilność elektromagnetyczna elektrowni wiatrowych / J. Szóstka 241 Implementacja modeli propagacyjnych do aplikacji SEAMCAT / D. Wypiór, D. Niewiadomski, D. Więcek

6 245 Ujednolicone kryterium oceny stanu kompatybilności międzysystemowej wąsko- i ultraszerokopasmowych systemów radiokomunikacyjnych / J. Sadowski 249 Progi koordynacyjne dla systemów RRL rozmieszczonych w otoczeniu granic państwowych / M. J. Grzybowski SESJA S3: RYNKOWE ASPEKTY STOSOWANIA TECHNIK RADIOWYCH 253 Rynek operatorów sieci wirtualnych w Polsce / H. Gierszal, Ł. Szklarski, Ł. Kiedrowski, W. Hołubowicz 257 Rynek usług sieci trankingowych w kraju / H. Gierszal, K. Pawlina, M. Skoraszewski, M. Derengowski 261 Neutralność technologiczna w teorii i praktyce aspekty prawne / E. Murzyn, P. Błaszczyk 265 Zmiany planów częstotliwości na potrzeby naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w związku z nową koncepcją podziału dywidendy cyfrowej / W. Pieńkowski, A. Marszałek, R. Tyniów 269 Techniczne i prawne aspekty wdrożenia radiofonii cyfrowej i przeprowadzenia konkursu na zagospodarowanie multipleksu radia cyfrowego / J. Michalska, W. Pilipiec, M. Karolak SESJA S4: WYBRANE ZAGADNIENIA CYFROWYCH SYSTEMÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH 273 Kształtowanie widma sygnału w systemie radia kognitywnego wykorzystującego modulację OFDM / P. Kryszkiewicz 278 Detekcja symboli danych przy zastosowaniu iteracyjnej estymacji kanału z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego NPGA / D. Studziński 282 Wybrane zagadnienia detekcji i estymacji w systemach z modulacją OFDM / M. Purchla-Malanowska 286 Unemployed possibilities of analogue communications / A. Platonov 290 Wyobraźcie sobie ten bezruch w sieciach radiotelekomunikacyjnych, gdyby przesyłać w nich tylko wiedzę komunikowalną / T. Lesz SESJA S5: PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA SIECI RADIOWYCH 294 Wykorzystanie narzędzi open-source do planowania radiowych sieci dostępu szerokopasmowego / Ł. Kiedrowski, K. Romanowski, R. Renk, H. Gierszal 298 Predykcja natężenia pola dla cyfrowych systemów radiowych zakresu VHF i UHF z wykorzystaniem algorytmów równoległych dla procesorów wielordzeniowych / J. W. Wroński 302 Badanie algorytmów sterowania dostępem do sieci UMTS dla usług z priorytetami / M. Gajewska, S. Gajewski 306 Kalibracja modelu propagacyjnego na potrzeby planowania sieci TETRA / H. Gierszal, J. Jarzina, J. Modławska 310 Weryfikacja pomiarowa modelu minimalizacji zużycia energii rozłożonych w linii prostej elementów sieci WSN / G. Debita, S. Panecki SESJA S6: KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA II 314 Charakterystyki promieniowania anten w analizach EMC / F. Lewicki, A. Ługowski, G. Zagórda 317 Analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów IEEE i naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T / B. Gołębiowski, J. Sobolewski, D. Więcek

7 321 Metodyka pomiarów skuteczności ekranowania małych komór / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk, P. Skokowski 325 Pomiar efektywności ekranowania komór ekranujących / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk, M. Bugaj SESJA S7: SIECI BEZPRZEWODOWE I 329 Turbokodowanie przestrzenno-czasowe dla transmisji WLAN n / P. Remlein, R. Gucwa 333 Badania symulacyjne algorytmów odbioru wielostrumieniowej transmisji danych w sieciach WLAN n / R. Kotrys, M. Krasicki, P. Remlein, P. Szulakiewicz 337 Analiza wydajności wielokanałowego protokołu MAC ze wspólnym kanałem sterującym / A. Steller 341 Zintegrowane środowisko symulacyjne sieci typu ad-hoc o charakterystyce sieci DTN / Ł. Kiedrowski, K. Romanowski, H. Gierszal, W. Hołubowicz 345 Iteracyjny odbiornik dla bezprzewodowych sieci komputerowych / M. Krasicki SESJA S8: KODOWANIE W RADIOKOMUNIKACJI 349 System transmisji bezpośredniej wspomaganej kodowaniem sieciowym / M. Rodziewicz 353 Badanie efektywności mechanizmu HARQ II / A. Marczak 357 Transmisja danych z zastosowaniem szeregowych splotowych kodów kaskadowych i wybranych algorytmów dekodowania / P. Tyczka, K. Górka 361 Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji odwzorowania ciągów binarnych w punkty konstelacji w systemie BI-STCM-ID / M. Krasicki 365 Efektywność kodów STBC w Kanałach m-nakagami / K. Kosmowski, J. Pawelec SESJA S9: SYSTEM LTE 369 Kontrola interferencji oraz poprawa wydajności heterogenicznych sieci LTE / K. Safjan, S. Strzyż, J. Góra 373 Charakterystyki jakościowe i pojemnościowe systemu LTE w łączu w dół dla transmisji danych usługowych i pasma kanału 1,4 MHz / R. Lipski, M. Litwinowicz, D. Rutkowski, 377 Równoważenie obciążenia w sieciach telekomunikacyjnych LTE/LTE-A / S. Stefański, J. Lachowski 381 Odbiornik MIMO dla systemu 3GPP LTE / K. Ratajczak, Z. Długaszewski, K. Bąkowski SESJA S10: SYSTEMY LOKALIZACJI I NAWIGACJI I 385 Badania odporności na zakłócenia wybranych systemów GNSS / R. Katulski, J. Magiera, J. Stefański, A. Sudańska 389 Asynchroniczny, naziemny i samoorganizujący się system radiolokalizacyjny AEGIR / W. Siwicki, S. J. Ambroziak, R. J. Katulski, J. Sadowski, J. Stefański 393 Metody generowania ciągów pseudolosowych dla kanału E1 systemu nawigacji satelitarnej Galileo / M. Pilc

8 397 Przestrzenna lokalizacja źródła sygnału radiowego z wykorzystaniem dopplerowskiej metody lokalizacji / P. Gajewski, J. M. Kelner, C. Ziółkowski 401 Wykorzystanie metody SDF w nawigacji lotniczej / J. M. Kelner SESJA S11: SIECI BEZPRZEWODOWE II 405 Procedury budowania świadomości węzłów w zakresie bezpieczeństwa w taktycznych sieciach ad-hoc / J. Głowacka 409 Rozproszony mechanizm wyszukiwania zasobów w mobilnych sieciach doraźnych / J. Dołowski, M. Amanowicz 413 Mobile IPv6 node autoconfiguration in WiMAX networks / T. Mrugalski 420 Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci mesh / K. Łoziak, J. Gozdecki, M. Natkaniec 424 Autokonfiguracja oraz zarządzanie uszkodzeniami w autonomicznych mobilnych sieciach ad hoc / M. Grajzer, A. Bętkowska-Cavalcante, T. Żernicki SESJA S12: TECHNIKI POMIAROWE W RADIOKOMUNIKACJI I TV 428 Pomiary jakości sygnału sieci nadawczej MUX3 / M. Dąbrowski, M. Wilczyński, P. Bieniek 432 Pomiary jakości transmisji sygnałów w warunkach V2I / K. Bechta, J. M. Kelner, C. Ziółkowski 436 System pomiarowy do badania układów mikrofalowych dużej mocy w warunkach pracy impulsowej / P. Szymański, B. Stachowski, K. Szustak, J. Cholewa 440 Pomiary dynamicznych parametrów przełączanej sieci zasilającej układu antenowego / P. Bajurko 444 Wzmacniacz wstępny nadajnika DRM na pasmo 26 MHz / W. Kazubski SESJA S13: TECHNIKI ANTENOWE I 447 Układy wzbudzenia anten z wykorzystaniem wzmacniaczy wielowrotnikowych na podstawie komutatorów fazowych / G. Czawka, N. Litwińczuk 451 Analiza wpływu sposobu zasilania anten mikropaskowych na parametry ich pracy / M. Bugaj, R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk 455 Norma PN-ETSI EN czy to koniec ery garażowców w technice antenowej / R. Borowiec, M. Zamłyński 459 Koherentna technika Autofocus MapDrift / P. Samczyński 463 Badania symulacyjne i eksperymentalne adaptacyjnego systemu MIMO / S. Kozłowski SESJA S14: SYSTEMY LOKALIZACJI I NAWIGACJI II 467 Układ wyzwalania etykiety w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / R. Maksimiuk, J. Kołakowski 471 Zmodyfikowana metoda wyznaczania różnicy czasów propagacji sygnałów impulsowych z liniową modulacją częstotliwości / P. Ziętek, J. Kołakowski 475 Lokalizacja węzłów sieci ZigBee z wykorzystaniem metod korelacyjnych / P. Korbel, P. Wasilewski, P. Wawrzyniak 479 Lokalizacja terminala radiowego z wyjściem RSSI wewnątrz korytarza budynku / K. Radecki, P. Lewicki, J. Marski

9 SESJA S15: SIECI RADIOWE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 483 Mechanizm uwierzytelniania użytkowników dla systemu bezpieczeństwa publicznego e-sponder / P. Szczechowiak 487 Badania wydajności serwera bazodanowego w systemie RSMAD / L. Staszkiewicz, M. Brewka, M. Gajewska, S. Gajewski 491 Struktura warstwy aplikacji w systemie RSMAD / M. Brewka, L. Staszkiewicz, M. Gajewska, S. Gajewski 495 Sprzętowy prototyp modułów IVS i PSAP na potrzeby systemu ecall / K. Bronk, A. Lipka, R. Niski, J. Żurek 499 Koncepcja budowy wielosystemowego terminala radiokomunikacyjnego przeznaczonego dla służb publicznych / M. Wągrowski, K. Łoziak, M. Natkaniec, A. Grono 503 Struktura zabezpieczeń oraz wydajność protokołów warstwy sieciowej systemu RSMAD / M. Sokół, M. Gajewska, S. Gajewski SESJA S16: MULTIMEDIA I 507 Wyszukiwanie przez podanie przykładu w sieci nakładkowej protokołu Gnutella / M. Grega, Z. Papir 511 System wyszukiwania zintegrowanego na potrzeby federacji bibliotek cyfrowych / T. M. Orzechowski, M. Pawłowski 515 Nowa metoda estymacji tonalności widmowej dla potrzeb kodowania sygnałów fonicznych / M. Kulesza, A. Czyżewski SESJA S17: TECHNIKI ANTENOWE II 519 Badanie anten szczelinowo-falowodowych dla sieci WLAN standardu IEEE ad (60 GHz) / D. Nielipińska, Y. Yashchyshyn 523 System antenowy dla robota mobilnego / P. Bajurko, Y. Yashchyshyn 527 Aktywna antena mikropaskowa pracująca w paśmie X / M. Bugaj, R. Przesmycki, J. Bugaj, M. Wnuk 531 Badanie dwupolaryzacyjnej fotonicznej stacji antenowej dla systemów RoF / A. Urzędowska, Y. Yashchyshyn SESJA S18: UKŁADY I SYSTEMY UWB 534 Układ wejściowy do odbiornika sygnałów ultraszerokopasmowych / K. Godziszewski, R. Michnowski 538 Wykorzystanie mieszacza kwadraturowego do generacji impulsu w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / M. Kalbarczyk, J. Kołakowski 542 Metoda detekcji impulsów w odbiorniku kwadraturowym ultraszerokopasmowego systemu lokalizacyjnego / P. Makal 546 Wykorzystanie komparatora do detekcji impulsów w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym / Ł. Nowak, J. Kołakowski SESJA S19: RADIOKOMUNIKACJA MORSKA I SATELITARNA 550 Zagrożenia poufności transmisji danych w wybranych systemach łączności satelitarnej / R. Studański, L. Staszkiewicz, R. Wąs 554 Modelowanie stopnia wysokiej częstotliwości odbiornika systemu telekomunikacyjnego minisatelity ESMO / M. Zamłyński, G. Jaworski 558 A platform for IP streaming of differential GNSS data over satellite internet services / R. Mielniczuk, H. Gebhard

10 564 Ocena wpływu ataku powtarzania wiadomości na oferowany poziom bezpieczeństwa w nowym kryptosystemie dla łącza krótkofalowego / K. Bronk SESJA S20: PROPAGACJA FAL RADIOWYCH 568 Badanie zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej na niejednorodnych obiektach cylindrycznych / A. Kusiek 572 Zastosowanie optyki geometrycznej do wyznaczania charakterystyk promieniowania nierównomiernych powierzchni / S. Kubal, M. Kowal, P. Piotrowski, R. J. Zieliński 576 Ocena błędu aproksymacji natężenia pola elektrycznego w strefie dalekiej / C. Ziółkowski 580 Symulacje komputerowe zasięgów propagacyjnych w środowisku o przypadkowym rozmieszczeniu regularnych przeszkód / W. Mardini, T. Kacprzak 584 Analiza przydatności wybranych modeli propagacyjnych do projektowania ruchomych systemów radiowych w środowisku terminala kontenerowego / S. J. Ambroziak, R. J. Katulski 588 Pierwsza w Polsce emisja testowa systemu radiofonii cyfrowej DRM / K. Kurek, J. Jarkowski, J. Modzelewski, W. Kazubski, H. Chaciński, J. Modelski SESJA.21: TECHNIKI ANTENOWE III 592 Zastosowanie szybkiej metody multipolowej w analizie pola elektromagnetycznego w otoczeniu ogniska reflektora anteny parabolicznej / P. Głuchowski, A. A. Kucharski 596 Symulacje komputerowe układów anten tekstylnych / Ł. Januszkiewicz 600 Wpływ rozdzielczości cyfrowych przesuwników fazy na parametry użytkowe płaskiego szyku antenowego / P. Szymański, E. Sędek 604 Analiza komputerowa ultraszerokopasmowych liniowych układów antenowych / M. Garbaruk SESJA 22: CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW W RADIOKOMUNIKACJI 608 Odbiór sygnałów z modulacją OQPSK zarejestrowanych w szerokim paśmie / R. Studański, A. Studańska, R. Wąs 612 Realizacja odbiornika SDR z zastosowaniem układu FPGA / P. Pawłowski, A. Dąbrowski, M. Mor, A. Pałejko, P. Roszak, P. Skrzypek, T. Walenciak 616 Analizowanie transmisji DS CDMA badania w środowisku sygnałów rzeczywistych / R. Wąs, R. Studański, R. J. Katulski 620 Realizacja toru cyfrowego przetwarzania sygnału dla nadajnika DVB-T w strukturze FPGA / M. Darmetko, M. Klocek, B. Majewski, K. Kurek, T. Keller, M. Piasecki 624 Transmisja danych w wąskopasmowym kanale radiowym programowa realizacja układu nadawczo-odbiorczego / M. Sybis, A. Langowski, R. Krenz

11 SESJA 23: JAKOŚĆ USŁUG W SIECIACH TRANSMISYJNYCH 629 Wskaźniki jakości satelitarnego dostępu do Internetu / J. Podolska 633 Badania subiektywne jakości QoE dla usług telewizji trójwymiarowej / D. Juszka 637 Modelling of the Multidimensional QoS in Cognitive Radio Networks / J. Martyna 642 Parameter-based QoS measurement methods for VoIP: a comparison study / S. Paulsen, T. Uhl 647 Metody szeregowania danych i zarządzania jakością realizacji usług w interfejsie SOFDMA/TDD systemu WiMAX mobile / D. Rutkowski, M. Sokół SESJA S24: MULTIMEDIA II 652 Uzupełnienie techniki kompresji fonii MPEG-D USAC o narzędzie kodowania składowych wysokotonowych / T. Żernicki, M. Bartkowiak, M. Domański, Ł. Januszkiewicz 656 Strumieniowa transmisja danych wizyjnych kodowanych w standardzie H.264/AVC z wykorzystaniem grup makrobloków / A. Buchowicz, G. Galiński 660 Filtry Gabora a dyskretne filtry obszarowe w ekstrakcji cech charakterystycznych punktów twarzy / J. Naruniec

12 nr Pojęcie czasu w nawigacji. Miary czasu: GMT-UTC-TAI-GPST / A. Weintrit The Time in the Navigation. Measures of Time: GMT-UTC-TA1-GPST 671 Algorytmy komputerowego wspomagania nawigatora w sytuacjach kolizyjnych / J. Lisowski Algorithms of navigator computer support in collisions situations 674 Bezpieczeństwo na jachtach uprawiających żeglugę w rejonach A3 i A4 GMDSS / J. Czajkowski, A. Peszkowska Safety of yachts sailing in Sea Areas A3 and A4 of GMDSS 680 Użycie symulatorów w podnoszeniu efektywności szkolenia oficerów statków handlowych / H. Śniegocki The use of simulators in increasing the effectiveness of training of merchant vessels officers 683 Anteny nadawcze i odbiorcze naziemnych i satelitarnych systemów nawigacyjnych / J. Januszewski Transmitting and receiving antennas of terrestrial and satellite navigation systems 689 Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach / R. Wawruch Development and modernization of an Integrated European Vessel Traffic Monitoring and Information System 694 Radiokomunikacyjne problemy planu implementacji strategii e-nawigacji / K. Korcz Radiocommunication problems of an e-navigation strategy implementation plan 698 Rozszerzenie obszaru A1 GMDSS na Południowym Bałtyku / T. Stupak Extend of A1 area GMDSS on South Baltic 701 Matematyczna teoria ewidencji w lokalizacji stacji nadawczo-odbiorczych na obszarach objętych monitorowaniem ruchu morskiego / T. Neumann Application of the Mathematical Theory of Evidence in the problem of distribution transceiver stations in areas covered by the monitoring of maritime traffic

13 nr 8/9 II Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTTT 2011 The National Symposium Telecommunications and Teleinformatics KSTTT 2011 REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 710 Systemy teleinformatyczne i urządzenia elektroniczne dla niewidomych / P. Strumiłło, A. Materka Teleinformatic systems and electronic devices for the blind 713 Kierunki rozwoju multimedialnych sieci HFC / J. Modelski, T. Keller, M. Dąbrowski Development trends of the multimedia HFC networks 720 Architektura systemu IIP / W. Burakowski, H.Tarasiuk, A. Bęben The IIP System Architecture 723 Systemy łączności bezprzewodowej do ochrony osób pracujących w warunkach niebezpiecznych / Ł. Januszkiewicz, S. Hausman, T. Kacprzak Wireless Communication Systems for Protection of Workers Exposed to Hazardous Conditions 728 PL-LAB - sieć eksperymentalna projektu Inżynieria Internetu przyszłości / J. Śliwiński, R. Krzywania, Ł. Dolata PL-LAB - experimental network of the Future Internet Engineering project REFERATY SEKCYJNE SELECTED PAPERS 730 System telenawigacji dla osoby niewidomej / P. Strumiłło, P. Barański, M. Polańczyk A remote navigation system for the visually impaired 733 Dźwiękowa prezentacja otoczenia niewidomym - prototyp urządzenia Naviton / M. Bujacz, P. Strumiłło Auditory presentation of space to the blind - prototype of the Naviton system 735 Systemy lokalizacji terminali sieci Wi-Fi i ZigBee do wspomagania niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków / R Korbel, P. Wasilewski, P. Wawrzyniak Wi-Fi and ZigBee networks nodes localisation for guidance of visually impared and blind in indoor environment 738 RoboMote - mobilna platforma sensorowa / Ł. Kietliński, K. Lembke, M. Golański, R. Schoeneich RoboMote - mobile hardware platform for wireless sensor nodes 740 Kierowanie wiadomości adresowanych opisowo przy wykorzystaniu złożonych modeli kontekstu w sieciach DTN / R. O. Schoeneich Descriptive addressed messages routing in DTN networks based on complex context models 743 Poszukiwanie rozbitków z wykorzystaniem metody SDF / J. M. Kelner, C. Ziółkowski, L. Kachel, R. Studański Search and rescue (SAR) using the SDF method

14 747 Integracja aplikacji e-zdrowie w sieciach z gwarancją jakości usług / R Świątek, A. Grzech, K. Brzostowski, J. Drapała, M. Natkaniec Integration of e health applications in networks with QoS support 750 System zdalnego nadzoru chorych na astmę / M. Wiśniewski, T. Zieliński, M. Natkaniec, J. Gozdecki, K. Łoziak, K. Kosek-Szott, S. Szott Remote monitoring of patient with Asthma disease 752 System do przechowywania danych i zarządzania punktami charakterystycznymi terenu / R Skulimowski, D. Sulmowski A system for storing and managing terrain point of interest 755 Analiza wydajności sieci IEEE w warunkach nasycenia / E. Zielińska Performance Study of IEEE Networks under Saturation Conditions 758 Współpracujące obiekty domowe jako platforma dla oportunistycznych aplikacji wspomagających osoby starsze i chore / J. Domaszewicz, T. Paczesny, A. Pruszkowski, T. Tajmajer, S. Lalis Cooperating Home Objects as Opportunistic Computing Platform for Assisted Living ciąg dalszy na CD SESJA PLENARNA I 710 Systemy teleinformatyczne i urządzenia elektroniczne dla niewidomych / P. Strumiłło, A. Materka 713 Kierunki rozwoju multimedialnych sieci HFC / J. Modelski, T. Keller, M. Dąbrowski 720 Architektura systemu IIP / W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben SESJA PLENARNA II 723 Systemy łączności bezprzewodowej do ochrony osób pracujących w warunkach niebezpiecznych / Ł. Januszkiewicz, S. Hausman, T. Kacprzak 728 PL-LAB sieć eksperymentalna projektu Inżynieria Internetu przyszłości / J. Śliwiński, R. Krzywania, Ł. Dolata BEZPIECZEŃSTWO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH I 765 Tryby pracy szyfrów blokowych do realizacji uwierzytelnionego szyfrowania / W. Oszywa, R. Gliwa 771 Uniwersalny symulator szyfrów blokowych / M. Niemiec, J. Dudek, Ł. Machowski, Ł. Romański, M. Święty 777 Stanowisko efektywnego wytwarzania danych kryptograficznych dla dużych sieci teleinformatycznych / M. Grzonkowski, J. Jarmakiewicz, W. Oszywa 783 Zastosowania steganografii wielopoziomowej / W. Frączek, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski 789 Ukrywanie informacji w Google Suggest / P. Białczak, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW I 795 Środowisko symulacji nowoczesnych systemów kodowania korekcyjnego / W. Sułek

15 802 Adaptacyjny rozkład pilotowych podnośnych w systemach OFDM(A) / M. Oziewicz 808 Detekcja emisji FH na podstawie analizy czasowo-częstotliwościowej widma / G. Baranowski, R. Urban, K. Wilgucki 814 Stanowisko do szerokopasmowego odbioru sygnałów wąskopasmowych / R. Studański, R. Wąs, A. Studańska SYSTEMY RATOWANIA ŻYCIA I 758 Cooperating Home Objects as Opportunistic Computing Platform for Assisted Living / J. Domaszewicz, T. Paczesny, A. Pruszkowski, T. Tajmajer, S. Lalis 730 System telenawigacji dla osoby niewidomej / P. Strumiłło, P. Barański, M. Polańczyk 733 Dźwiękowa prezentacja otoczenia niewidomym prototyp urządzenia Naviton / M. Bujacz, P. Strumiłło 735 Systemy lokalizacji terminali sieci Wi-Fi i ZigBee do wspomagania niewidomych i słabowidzących we wnętrzach budynków / P. Korbel, P. Wasilewski, P. Wawrzyniak 752 System do przechowywania danych i zarządzania punktami charakterystycznymi terenu / Skulimowski, D. Sulmowski INŻYNIERIA INTERNETU PRZYSZŁOŚCI I 818 Idealne urządzenie umożliwiające wirtualizację infrastruktury sieciowej w systemie IIP / W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, W. Góralski, P. Wiśniewski 824 Platformy wirtualizacji dla systemu IIP / P. Zwierko, H. Tarasiuk, M. Rawski, P. Wiśniewski, D. Parniewicz, A. Juszczyk, B. Adamczyk, A. Kaliszan 832 Koncepcja systemów dostępowych do Internetu przyszłości / R. Krenz, K. Wesołowski, P. Szczepański, P. Gdula, K. Welikow, R. Piramidowicz, P. Zwierko, M. Natkaniec 840 Zarządzanie i wymiarowanie zasobów w L1/L2 systemu IIP / J. Granat, J. Bielecki, W. Szymak, K. Wajda, J. Gozdecki, H. Tarasiuk 846 Architektura bezpieczeństwa systemu IIP na poziomie wirtualizacji zasobów / K. Cabaj, G. Kołaczek, J. Konorski, P. Pacyna, Z. Kotulski, Ł. Kucharzewski, P. Szałachowski SIECI TELEKOMUNIKACYJNE I 852 Zmodyfikowane pole Closa typu MSM z arbitrażem rozproszonym / J. Kleban 858 Rozszerzenia protokołów komunikacyjnych dla celów sterowania siecią ASON/GMPLS / S. Kaczmarek., M. Młynarczuk, M. Narloch, M. Sac 868 System translacji danych taryfikacyjnych z systemów VoIP do systemu taryfikacyjnego DGT / S. Kaczmarek., P. Plato, J. Osak 878 Badania metod zapobiegania przeciążeniom w systemie sygnalizacji z protokołem SIP / H. Tarasiuk, J. Rogowski 888 Realizacja metody wyznaczania maksymalnego błędu przedziału czasu w czasie rzeczywistym / A. Dobrogowski, M. Kasznia, P. Michocki KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 894 Pomiar zakłóceń promieniowanych na częstotliwościach harmonicznych i ubocznych zgodnie z NO-06-A500 / R. Przesmycki

16 900 Generacja zaburzeń elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych zawierających ruchomy zestyk rozłączny / A. Dłużniewski, L. Kachel, J. M. Kelner, M. Laskowski 906 Analiza możliwości wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych przy użyciu wybranych metod pomiarowych / N. Dvurechenskaya, R. J. Zieliński 912 Metodyka pomiaru skuteczności ekranowania obudowy laptopa / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Bugaj, M. Wnuk 918 Metody pomiaru skuteczności ekranowania materiałów włókienniczych na wybranych stanowiskach pomiarowych / M. Kowal, S. Kubal, R. J. Zieliński 924 Postęp technologiczny w układach scalonych a ewolucja zabezpieczeń przed ESD / S. Stróżecki SYSTEMY RATOWANIA ŻYCIA II 755 Performance Study of IEEE Networks under Saturation Conditions / E. Zielińska 930 Simulation Study of the Wireless Sensor Network in a Hospital Accident and Emergency Department / J. Martyna, Ł. Kwestarz, W. Olejko 938 Specjalizowany model mobilności węzłów sieci niespójnych DTN dla scenariuszy zagrożeń i ratowania życia w obszarach zamkniętych / M. Antosik, P. Prus, R. Schoeneich 738 RoboMote mobilna platforma sensorowa / Ł. Kietliński, K. Lembke, M. Golański, R. Schoeneich 740 Kierowanie wiadomości adresowanych opisowo przy wykorzystaniu złożonych modeli kontekstu w sieciach DTN / R. Schoeneich 743 Poszukiwanie rozbitków z wykorzystaniem metody SDF / J. M. Kelner, C. Ziółkowski, L. Kachel, R. Studański INŻYNIERIA INTERNETU PRZYSZŁOŚCI II 944 Architektura i mechanizmy równoległego Internetu IPv6 QoS / H. Tarasiuk, W. Góralski, J. Granat, J. M. Batalla, W. Szymak, P. Świątek, S. Hanczewski, R. Szuman, M. Giertych, K. Gierłowski, M. Natkaniec, J. Gozdecki 955 Architektura sieci świadomych treści w systemie IIP / A. Bęben, J. Śliwiński, P. Krawiec, P. Pecka, M. Nowak, B. Belter, J. Gutkowski, Ł. Łopatowski, P. Białoń, J. M. Batalla, M. Drwal, P. Rygielski 964 Warstwa sieci w sieciach świadomych treści / B. Belter, J. Gutkowski, Ł. Łopatowski, A. Bęben, J. Śliwiński, P. Krawiec, J. M. Batalla, P. Olender, M. Drwal, P. Rygielski 972 Koncepcja Internetu opartego na komutacji strumieni danych dla systemu IIP / G. Danilewicz, M. Żal, W. Burakowski, A. Bęben, P. Wiśniewski, M. Mycek, H. Gut, J. M. Batalla, M. Stróżyk, M. Głowiak, B. Idzikowski, P. Ostapowicz, K. Wajda 982 Aplikacje w projekcie Inżynieria Internetu przyszłości / A. Grzech, K. Juszczyszyn, P. Świątek, C. Mazurek, A. Sochan BEZPRZEWODOWE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE 990 Wykorzystanie protokołów o losowych trasach routingu w sieciach bezprzewodowych / M. Słabicki, J. Klink

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012 SPIS TREŚCI nr 1 3 Propagacja fal radiowych w naziemnych i satelitarnych systemach nawigacyjnych / J. Januszewski Radio wave propagation in terrestrial and satellite

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCY na KSTiT 2013

WYSTAWCY na KSTiT 2013 1 WYSTAWCY na KSTiT 2013 1. Systemics PAB 2. ADVA 3. Radisys 4. DGT 5. NASK 6. Platan 7. Tespol 8. Microsystem 9. IŁ-PIB: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy 10. Politechnika Wrocławska 11.

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013

Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013 Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013 Środa - 4 września 9.00-10.30 Architektury Bezpieczeostwo sieci przełączanie 10.30-11.00 Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków działalności statutowej Ośrodek Kształcenia T: [+48 ] 58 64 F: [+48 ] 58 345 E-mail: edukacja@itl.waw.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa PL 04-894 Warszawa T: [+48 ] 5 8 00 F: [+48 ] 5 86 5 E-mail: info@itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 1. Badanie efektywności wybranych algorytmów kontekstowego wyboru sieci przez inteligentny terminal bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

1 Główne obszary badawcze 1.1 Systemy łączności

1 Główne obszary badawcze 1.1 Systemy łączności 1 Główne obszary badawcze 1.1 Systemy łączności Do kluczowych zadań związanych z systemami łączności, realizowanych w minionej dekadzie, należy zaliczyć: opracowywanie koncepcji nowoczesnych taktycznych

Bardziej szczegółowo

Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r.

Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r. Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Sieci (Z-2) Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Centralna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych

Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Analiza formalnych uwarunkowań wykorzystania systemu Galileo na potrzeby usług teleinformatycznych Praca nr 11300038 Warszawa, grudzień 2008 1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych. K. Gierłowski

Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych. K. Gierłowski Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych K. Gierłowski Ponad 300 instalacji w obszarze 3 km 2. Klasyfikacja sieci bezprzewodowych Osobiste (Pesonal Area Networks

Bardziej szczegółowo

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Telekomunikacja Cyfrowa Technologie i Usługi Tom 9. Rok 2008/2009 Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Marek Natkaniec, Janusz Gozdecki, Katarzyna Kosek, Szymon Szott, Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo