SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE Wymagania gólne Wypsażenie Wymagania dtyczące infrastruktury sieciwej Separacja sieci VIP Jakść usług - QS Charakterystyka systemu telefniczneg VIP Klasy usług Plan numeracji i zestawianie płączeń Tny Usługi Interperacyjnść i zarządzanie System DECT Terminale IP Wymagania pdstawwe Systemwy pdstawwy terminal telefniczny Systemwy terminal dyspzytrski Sessin Brder Cntrller Analgwa brama głswa Rejestracja rzmów Wymagania śrdwiskwe Zasilanie serwerów i bram medialnych Zasilanie urządzeń kńcwych CZĘŚCI ZAMIENNE INSPEKCJE, TESTY, INSTALACJA, ODBIÓR I GWARANCJA Próby typu Próby wyrbu Próby dbircze u prducenta (FAT) Próby dbircze na stacji (SAT) Gwarancja RYSUNKI I DOKUMENTACJA DANE GWARANTOWANE PRZEZ PRODUCENTA System VIP Strna 2 z

3 1. WSTĘP I ZAKRES Specyfikacja niniejsza zawiera standardwe wymagania dla systemów łącznści głswej typu VIP przewidywanych d stswania w stacjach elektrenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV. Specyfikacja jest elementem zbiru standardwych specyfikacji funkcjnalnych PSE S.A. i stanwi część pracwania pt. Standardwe wymagania funkcjnalne dla systemów telekmunikacyjnych biektów stacyjnych PSE S.A. Zintegrwany system kmunikacyjny ma zapewnić płączenia kmunikacyjne dla służb eksplatacyjnych energetyki jak również dla ptrzeb systemu dyspzytrskieg w celu zapewnienia kmunikacji pmiędzy: centrami dyspzytrskimi a lkalnym peratrem stacji rganami administracji i utrzymania ruchu przez publiczną lub własną sieć transmisyjną bsługą wewnątrz stacji bsługą stacji i bsługą sąsiadujących stacji. bsługą stacji i bsługą peratrów zewnętrznych krajwych i (jeśli wymagane) peratrów zagranicznych System telefniczny VIP musi współpracwać z siecią telefniczną PSE S.A. i peratrów zewnętrznych p łączach teletransmisyjnych dstępnych na stacjach energetycznych. System musi być przystswany d współpracy z łączami udstępnianymi przez urządzenia teletransmisji światłwdwej, kanałami urządzeń transmisji pakietwej danych raz teletechnicznymi łączami kablwymi miedzianymi. Płączenia wewnętrzne, płączenia wewnątrz wydzielnej sieci telefnicznej energetyki (bez udziału centrali publicznej) raz płączenia wychdzące i przychdzące d publicznej sieci telekmunikacyjnej muszą być realizwane w spsób autmatyczny. Strna 3 z

4 SKRÓTY I DEFINICJE UŻYWANE W SPECYFIKACJI CFB CFNR CFU CS DHCP DID/DDI (ang. Call Frwarding Busy) przekierwanie gdy zajęty (ang. Call Frwarding N Reply) przekierwanie gdy nie dbiera (ang. Call Frwarding Uncnditinal) przekierwanie bezwarunkwe) (ang. Class f Service) ple w nagłówku Ethernet, mże służyć d klasyfikacji ruchu w celu zastswania QS (and. Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl) prtkół kmunikacyjny umżliwiający urządzenim sieciwym autmatyczne pbranie knfiguracji sieci IP (ang. Direct inward dialing / direct dial-in) usługa w centralach PABX pzwalająca dzwnić bezpśredni na numer abnenta wewnętrzneg DNIS (ang. Dialed Number Identificatin Service) usługa pzwalająca zidentyfikwanie numeru jaki zstał wybrany przez abnenta Ethernet Full duplex FXO FXS HTML Technlgia przeznaczna głwinie d budwy sieci lkalnych (LAN), craz szerzej stswana również w sieciach rzległych (WAN) Określenie płączenia w którym mżliwe jest równczesne nadawanie i dbieranie kmunikatów bez spadku transferu w transmisji dwukierunkwej. (ang. Freign exchange Office) prt d przyłączenia systemu VIP d linii miejskiej centrali PSTN lub linii abnenckiej centrali abnenckiej PABX. (ang. Freign exchange Statin) prt d dłączenia terminali abnenckich analgwych (telefn, fax itp.) d systemu VIP (ang. HyperText Markup Language) hipertekstwy język znaczników, becnie szerk wykrzystywany d twrzenia strn internetwych IPv4 (ang. Intenet Prtcl versin 4) czwarta wersja prtkłu kmunikacyjneg IP IPv6 IVR LAN (ang. Intenet Prtcl versin 6) prtkół kmunikacyjny będący następcą IPv4 Interactive Vice Respnse (ang. Lcal Area Netwrk) lkalna sieć kmputerwa łącząca urządzenia na granicznym bszarze MIB (ang. Management Infrmatin Base) rdzaj bazy danych wykrzystywanej d zarządzania sprzętem w sieci kmunikacyjnej Strna 4 z

5 MOS MRCP MSTP RSTP SBC SIP SIWZ SNMP SRTP (ang. Mean Opinin Scre) subiektywny współczynnik jakści dźwięku lub wizji p kmpresji, dekmpresji lub transmisji. Media Resurce Cntrl Prtcl (ang. Multiple Spanning Tree Prtcl) nwa wersja prtkłu STP umżliwiająca twrzenie wielu różnrdnych, redundantnych tplgii lgicznych L2 (ang. Rapid Spanning Tree Prtcl) rzszerzenie sieciweg prtkłu bsługi redundantnych tplgii. Działa w warstwie L2 Sesin Brder Cntrler (ang. Sessin Initiatin Prtcl) prtkół sygnalizacyjny dla VIP Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (Simple Netwrk Management Prtcl) prtkół wykrzystywany d zarządzania urządzeniami aktywnymi pprzez sieć IP Secure Real-time Transprt Prtcl TFTP (ang. Trivial File Transfer Prtcl) prtkół typu klient-serwer wykrzystywany d przesyłania plików pmiędzy hstami lub/i urządzeniami sieciwymi. TLS TTS VLAN VIP VRF WAN (ang. Transprt Layer Security) standard transmisji zapewniający pufnść i integralnść transmisji Text-T-Speech (ang. Virtual Lcal Area Netwrk) sieć kmputerwa wydzielna lgicznie na infrastrukturze sieci fizycznej (ang. Vice ver IP) technika pwalająca na przesyłanie dźwięków mwy w czasie rzeczywistym za pmcą sieci wykrzystujących prtkół IP. (ang. Virtual Ruting and Frwarding) technlgia pwalająca na twrzenie wielu instancji tablic rutingu na jednym urządzeniu i ich współbieżne wykrzystywanie. (ang. Wide Area Netwrk) rzległa sieć kmputerwa używana d łączenia gegraficznie dległych lkalizacji. Strna 5 z

6 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE Nrmy i zalecenia: PN-ETSI EN V2.2.1: E PN-ETSI EN V2.2.1: E PN-ETSI EN V2.4.1: E PN-ETSI EN V2.2.1: E IEC IEEE Std 802.3af ITU-T E.164 (11/10) ITU-T G.1000 (11/01) ITU-T G.1010 (11/01) ITU-T G.107 (12/11) Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-1: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Magazynwanie Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-2: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Transprtwanie Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-3: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Stacjnarne użytkwanie w lkalizacjach zabezpiecznych przed wpływami pgdy Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-4: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Stacjnarne użytkwanie w lkalizacjach niezabezpiecznych przed wpływem pgdy Infrmatin technlgy equipment - Safety Telecmmunicatins and Infrmatin Exchange Between Systems - Lcal and Metrplitan Area Netwrks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Cllisin Detectin (CSMA/CD) Access Methd and Physical Layer Specificatins - Data Terminal Equipment (DTE) Pwer Via Media Dependent Interface (MDI) The internatinal public telecmmunicatin numbering plan Cmmunicatins quality f service: A framewrk and definitins End-user multimedia QS categries The E-mdel: a cmputatinal mdel fr use in transmissin planning Strna 6 z

7 ITU-T G.108 (09/99) ITU-T G.109 (09/99) ITU-T G.114 (05/03) ITU-T G.711 (11/88) ITU-T G.722 (09/12) ITU-T G (05/06) ITU-T G.726 ITU-T G.728 (06/12) ITU-T G.7 (06/12) ITU-T H.323 (12/09) ITU-T P.800 (08/96) RFC 3261 (06/02) RFC 3263 (06/02) Applicatin f the E-mdel: A planning guide Definitin f categries f speech transmissin quality One-way transmissin time Pulse cde mdulatin (PCM) f vice frequencies 7 khz audi-cding within 64 kbit/s Dual rate speech cder fr multimedia cmmunicatins transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Cde Mdulatin (ADPCM) Cding f speech at 16 kbit/s using lw-delay cde excited linear predictin Cding f speech at 8 kbit/s using cnjugate-structure algebraic-cde-excited linear predictin (CS-ACELP) Packet-based multimedia cmmunicatins systems SERIES P: TELEPHONE TRANSMISSION QUALITY Methds fr bjective and subjective assessment f quality SIP: Sessin Initiatin Prtcl Sessin Initiatin Prtcl (SIP): Lcating SIP Servers Specyfikacje funkcjnalne PSE S.A.: Standardwe wymagania funkcjnalne dla systemów telekmunikacyjnych biektów stacyjnych PSE S.A. Nrmy pwinny być użyte w brzmieniu bwiązującym w dniu przedłżenia ferty. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji przewyższają wymagania zawarte w w/w nrmach t wymagania te mają znaczenia dminujące. Nadrzędnymi wymaganiami są wymagania zawarte w SIWZ. Strna 7 z

8 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE 3.1 Wymagania gólne System telefniczny VIP pwinien zstać uruchminy na dedykwanej platfrmie sprzętwej (serwer, urządzenia IP PBX itp.), raz c najmniej na pzimie prtkłów ISDN integrwać się z becnie działającym systemem telefnicznym. Dla biektów energetycznych dla których wyraźnie t wskazan w SIWZ dla celów bezpieczeństwa serwer musi być dstarczny w wersji redundantnej. Zdublwanie serwera musi umżliwiać przełączenie na serwer rezerwwy w razie awarii serwera główneg, autmatycznie i natychmiast p wykryciu utraty łącznści lub awarii sieci IP. Przełączenie ma następwać w taki spsób, aby niedstępnść usług kmunikacyjnych nie była dłuższa niż 30 sekund. Implementacja usług VIP implikuje zapewnienie w sieci teleinfrmatycznej PSA S.A. gwarancji rezerwacji ptymalnych zasbów dla pdłącznych terminali IP, bram głswych i serwerów telekmunikacyjnych pzwalających na pprawną pracę w sieci LAN niezależnie d stpnia bciążenia sieci. Zapewnienie w przumieniu z wyknawcą a właściwych parametrów QS d świadczenia usług głswych zstanie wyknane przez PSE S.A. Wszystkie elementy Systemu z wyjątkiem zakńczeń abnenckich (w tym aparaty telefniczne, bramy analgwe na ptrzeby faksów/aparatów analgwych) muszą być przystswane d mntażu w szafach telekmunikacyjnych Wypsażenie System telefniczny VIP dalej nazywany IP PABX pwinien być wypsażny w następujące elementy: analgwe łącza abnenckie typu FXS, cyfrwe (systemwe) łącza abnenckie, analgwe łącza miejskie typu FXO, cyfrwe łącza skrśne typu 2B+D cyfrwe łącza skrśne typu 30B+D cyfrwe łącza międzysystemwe typu Trunk-IP systemwe terminale dyspzytrskie, systemwe pdstawwe terminale telefniczne, system mbilnej łącznści cyfrwej DECT, system rejestracji rzmów system zapwiedzi słwnych dla analgwych łączy międzycentralwych, system bilingwy. Strna 8 z

9 System IP PABX pwinien dawać mżliwść przyłączenia d sieci telefnicznej PSE S.A. (d centrali nadrzędnej raz central PABX w innych biektach) a także d sieci peratra publiczneg. Płączenia muszą być dknywane autmatycznie zarówn wewnątrz sieci PSE S.A. jak i d/z sieci publicznej. Urządzenie pwinn być wypsażne w elementy testujące system, umżliwiające wyknanie rutynweg strjenia systemu i prób eksplatacyjnych jak również kreswych kmplekswych testów. 3.3 Wymagania dtyczące infrastruktury sieciwej Telefnia VIP stanwi usługę sieci teleinfrmatycznej umżliwiającą kmunikację głswą z wykrzystaniem sieci kmputerwej. Usługa ta zapewnia równczesny transfer danych z wykrzystaniem tej samej sieci. Pdstawwe wymagania dla infrastruktury LAN d bsługi ViP: Okablwanie strukturalne c najmniej klasy 6; Przełączniki (switche) wypsażne w prty PE dla terminali VIP Przełączniki dstswane d zasilania z dwóch źródeł 2x48VDC lub w układzie mieszanym 1x48VDC i 1x230VAC Przełączniki zarządzalne z pzimu sieci LAN/WAN Przełączniki wspierające funkcjnalnść zdalneg nadzru pprzez sieć LAN/WAN przy wykrzystaniu prtkłu SNMP-TRAP - d pwiadamiania stanach alarmwych. Wymagane jest wraz z switchem udstępnienie bazy MIB Przełączniki wspierające usługę Prt Mirrring w celu umżliwienia analizy ruchu sieciweg i błędów pprzez włączenie replikacji ruchu sieciweg na każdym prcie switcha na inny prt w celu analizy (sniffingu) bez przerywania ruchu sieciweg; Funkcjnalnść Multicast Suppressins na prtach dstępwych dla VLAN VIP w celu zapbiegania zaburzenim przesyłu pakietów sieciwych/multicast Ruch rzgłszeniwy Bradcast/Multicast mniejszy niż 10%; Utrata pakietów mniejsza niż 1% liczna w przedziale 5 minut Całkwite późnienie transmisji pakietów w jednym kierunku nie większe niż 150 ms Maksymalny czas dpwiedzi ICMP 50ms Wartść parametru jitter w sieci LAN mniejsza d 10ms, w sieci WAN mniejsza d 30ms (zgdnie z zaleceniem ITU-T G.114). Serwery IP PBX, bramy dstępwe, kntrlery SBC raz inne elementy sieci głswej IP wymagają prtu sieci LAN działająceg w trybie 100Mbps full duplex z mżliwścią wyłączenia funkcji aut negcjacji. Strna 9 z

10 3.3.1 System kdwania głsu Od systemu łącznści VIP wymaga się wsparcia dla c najmniej następujących spsbów kdwania/kmpresji głsu: G.711, G.7 dla zachwania zgdnści systemu telekmunikacyjneg ze starszymi typami systemów telefnii IP raz zapewnienia mżliwści współpracy z systemami telekmunikacyjnymi innych prducentów, G.722 dla zapewnienia płączeń głswych pdwyższnej jakści dźwięku. Jak ptymalne ustawienia kdwanie mwy w urządzeniach systemu VIP w szczególnści w segmencie LAN pzwalające uzyskać bardz dbrą jakść głsu raz umżliwiające przesyłanie faksów bezpśredni w kanale głswym wskazuje się wykrzystanie standardu G.711a, przy rzmiarze kdwanej próbki głswej ( frame size ) 20 ms. W tabeli pniżej przedstawin przykładwe standardy kdwania wykrzystywane pwszechnie w sieciach VIP uprządkwane wg skali MOS (5 najlepsza jakść, 1 najgrsza). Standard kdwania Przepływnść nminalna [kbps] MOS Frame size [ms] Narzut Ethernet + IP [bytes] Paylad size [bytes] Przepływnść w warstwie Ethernet [kbps] Płączenie jednkierunkwe G , , ,40 G.711a/u 64 4,10 4, , , , ,20 G.7 8 3,7 3, , , , ,73 G ,3 3,65 3, ,63 21,77 Strna 10 z

11 60 47,25 14, Separacja sieci VIP W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci VIP w segmencie LAN stacji elektrenergetycznej należy dseparwać transmisję głsu d transmisji danych w systemach PSE S.A. (pmiędzy systemem IP PABX telefnem IP bądź bramą głswą). Pwinn być t wyknane w pierwszej klejnści jak separacja łącza fizyczneg (sbne kablwanie strukturalne dedykwany switch sieci LAN), raz separacja lgiczna pprzez wydzielenie wirtualne dedykwaneg segmentu sieci LAN. W przypadku kmunikacji systemu VIP w sieci WAN separacja pakietów VIP realizwana jest w parciu mechanizmy MPLS. Szczegółwy spsób realizacji ww. separacji kreślają służby PSE S.A Jakść usług - QS Jakść usług zapewniana przez sieć determinuje jakść dtwarzanej rzmwy. Każdy kmpnent sieci, który bierze udział w przesyle pakietów głswych musi zachwać znaczenie terminala kńcweg w zakresie QS, aby płączenie głswe miał pierwszeństw nad mniej wrażliwymi na późnienia pzstałymi danymi. Jeśli kmpnent sieciwy musi zmienić znaczenie QS, t musi n zapewnić najwyższy pzim prirytetu w celu zapewnienia przesyłu ścieżki pakietów d jej lkalizacji dcelwej. Mechanizm QS pwinien być wdrżny w następujący spsób: QS w warstwie L2 / CS: Klasa usług w sieci Ethernet zdefiniwana standardem 802.p. Wartść CS mże być ustawina w zakresie d 0 d 7: Wartść 5 jest używana dmyślnie dla płączeń głswych (strumień pakietów RTP); Wartść 3 jest używana dmyślnie dla celów sygnalizacji (m.in. SIP); Aktywacja funkcji QS na elementach sieci LAN/WAN musi uwzględniać pniższe wartści na pdstawie pwyższych załżeń: Warstwa L2: sygnalizacja (signaling) 3, strumienie RTP (paylad) 5 Warstwa L3: sygnalizacja (signaling) AF31, strumienie RTP (paylad) EF 3.4 Charakterystyka systemu telefniczneg VIP Klasy usług Aby sterwać dstępem d usług zapewnianych przez system, łączm abnenckim raz łączm daleksiężnym (skrśnym) pwinny być przypisane klasy pprzez zmianę dpwiednich płączeń Strna 11 z

12 lub mdyfikację danych knfiguracyjnych zawartych w pamięci kmputerwej. Należy zapewnić następujące minimum klas: Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E Klasa F Klasy C i E Niegraniczny dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, wszystkich łączy abnenckich i daleksiężnych. Mżliwść prirytetweg włączenia się d zestawineg płączenia. Niegraniczny dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, wszystkich łączy abnenckich raz daleksiężnych. Dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, wszystkich łączy abnenckich raz niektórych grup łączy daleksiężnych. Dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, łączy abnenckich raz dyspzytrskich. Dstęp d niektórych usług ferwanych przez system, niektórych łączy abnenckich raz dyspzytrskich. Dstęp tylk d łączy dyspzytrskich. Pwinny zapewniać dstęp d różnych grup łączy daleksiężnych, usług raz łączy abnenckich w zależnści d indywidualneg przyprządkwania. Przypisywanie klas dla pszczególnych bwdów i ich ewentualne zmiany pwinny być dknywane pprzez zmianę ustawień w prgramie sterującym bez kniecznści zmian bwdów wyjściwych lub numerów abnenckich Plan numeracji i zestawianie płączeń Plan numeracji wewnątrz sieci resrtwej energetyki pwinien być systemem zamkniętym z numeracją jawną dla wszystkich łączy abnenckich i daleksiężnych wychdzących z PABX i pwinien być party następującym schemacie cyfrwym ABSPQ-MCDU, gdzie: AB wyróżnik strefy numeracyjnej węzła nadrzędneg SPQM znaczają pczątkwe cyfry przydzielneg blku numerów, przy czym symblwi literwemu "M" dpwiada tysiąc NN (numerów abnenckich) CDU - trzy cyfry kdu abnenckieg Rzmwy w brębie PABX pwinny wymagać jedynie kdu "CDU", lub MCDU. Kd numeryczny "CDU", lub MCDU będzie zaprpnwany przez dbircę na etapie uzgadniania prjektu wyknawczeg. Pwyższy plan numeracyjny dtyczy wyłącznie resrtwej sieci telefnicznej energetyki. Strna 12 z

13 Dla płączeń wychdzących z PABX d sieci publicznej należy, zgdnie z aktualnym rzprządzeniem właściweg ministra dtycząceg planu numeracji na terenie RP, uwzględnić następujące rdzaje numerów: numery AUS (abnenckich usług specjalnych) pstaci 9XY i 9XYZ i 1XY i 1XYZ raz KAUS (numery krajwe AUS) pstaci 118CDU; numery krajwe długści 5 d 9 cyfr, ABSPQMCDU składające się z wyróżnika bszaru numeracji i numeru strefweg abnenta lub AUS, pprzedzne pcjnalnie 4-cyfrwym lub 5- cyfrwym numerem NDS numery międzynardwe długści d 15 cyfr pprzedzne prefiksem "0~0", gdzie "~" znacza drugi sygnał zgłszenia. Należy brać pd uwagę mżliwść występwania w brębie jednej strefy numeracyjnej numerów różnych długściach. Dla płączeń zewnętrznych d peratra publiczneg i d sieci resrtwej należy przewidzieć drębne prefiksy. Wszystkie numery pwinny być wybierane bez pauzy pprzedzającej p debraniu sygnału zgłszenia centrali. Nie dpuszcza się prtkłów zestawiania płączenia, w których abnent musiałby czekiwać na sygnał z dległej centrali. System musi umżliwiać także użycie twarteg planu numeracji elastycznie wg ptrzeb. Wymagane jest aby system umżliwiał prgramwą mdyfikację prezentacji numeracji umżliwiającą właściwe realizwanie funkcji ddzwnienia bez kniecznści ingerencji użytkwnika w wybierany numer. Czas zestawienia płączenia za pśrednictwem dwóch dległych central za pśrednictwem centrali tranzytwej nie pwinien być dłuższy niż 6s. Czas zestawienia płączenia definiuje się jak kres czasu, jaki upływa d mmentu wybrania statniej cyfry wykręcaneg numeru przez abnenta inicjująceg płączenie d chwili trzymania zwrtneg sygnału dzwnienia z centrali abnenta wywływaneg Tny Zestaw tnów generwanych przez system IP PABX pwinien być zgdny z rekmendacją ITU-T E.180/Q.35. Sygnały zgłszenia, dzwnienia i zajętści pwinny być wysyłane d łączy abnenckich raz łączy międzycentralwych zgdnie z właściwymi warunkami. Sygnał zajętści wysyłany jest d wszystkich zakńczeń abnenckich raz łączy międzycentralwych w przypadku, gdy nie zstaje wysłana pierwsza cyfra numeru w przeciągu nastawialneg przedziału czasu. Strna 13 z

14 Sygnał infrmacyjny pwinien być również wysyłany na pwyższe linie gdy jest wybierany błędny numer. Dpuszcza się stswanie zapwiedzi słwnych Usługi Wymaga się aby system realizwał c najmniej następujące funkcje: 1) Realizacja płączeń telefnicznych: a. Wewnętrznych, b. Zewnętrznych przychdzących/wychdzących, 2) Mżliwść mdyfikacji numerów wchdzących i wychdzących d węzła 3) Włączenie się d trwającej rzmwy dla użytkwników z najwyższym prirytetem. Usługa ta pwinna dawać uprawninym abnentm wejście d już zestawineg płączenia p usłyszeniu tnu zajętści, pprzez wybranie charakterystycznej cyfry, lub inną metdę nie wymagającą specjalnych przewdów kmunikacyjnych. W mmencie włączenia się d knwersacji sby uprawninej dzięki jej prirytetwi, pwinien być pdany specjalny sygnał dźwiękwy infrmujący tym fakcie rzmówców. Jeg pzim pwinien być na tyle niski by mżliwe był prwadzenie knwersacji raz pwinien zaniknąć p kreślnym, nastawialnym, czasie. P pewnym czasie następuje rzłączenie płączenia pmiędzy abnentami rzpczynającymi rzmwę, a pzstaje jedynie płączenie pmiędzy abnentem włączającym się d knwersacji raz wywływanym przez nieg. 4) Usługa "ncnej pracy" system pzwala na kierwanie wszystkich rzmów zewnętrznych na kreślnych wcześniej abnentów wewnętrznych. 5) Przełączanie rzmów przez abnenta lub przez peratra (transfer rzmów). 6) Płączenia knferencyjne. Wymagana ilść abnentów mgących uczestniczyć w takim płączeniu musi wynsić c najmniej cztery. Abnenci ci mgą być kmbinacją abnentów wewnętrznych i zewnętrznych. Liczba abnentów zewnętrznych c najmniej trzech. 7) Zwlnienie łącza dla płączenia prirytetweg. 8) Płączenia typu "grąca linia". 9) Bezpśrednie wybieranie numeru abnenta wewnętrzneg przez abnenta z innej centrali. 10) Praca tranzytwa. 11) Mżliwść pdtrzymania istniejąceg płączenia (Hld) na czas przeprwadzenia rzmwy z innym abnentem raz mżliwść włączenia d rzmwy trzecieg abnenta. 12) Równmierne rzdzielanie ruchu na grupę łączy skrśnych. 13) Autmatyczne szukanie wlneg abnenta w grupie raz dbiór płączenia przez dwlneg abnenta z grupy. 14) Zestawianie płączeń zewnętrznych wg kryterium tzw. najtańszej drgi. Strna 14 z

15 15) Call frwarding funkcja przeniesienia dzwnienia na inny numer abnenta w tym abnenta w sieci zdalnej. 16) Funkcjnalnść przekierwania płączenia. 17) Funkcjnalnść CallPickup. 18) Oddzwanianie (Callback). 19) Funkcjnalnść drzucenia płączeń lub przekierwania na pcztę głswą. 20) Rzmwa czekująca funkcja umżliwiająca zasygnalizwanie drugiej rzmwy czekującej pdczas prwadzenia rzmwy z mżliwścią zawieszenia rzmwy aktywnej, przejście d płączenia czekująceg i pwrót d pierwszej rzmwy. 21) Funkcjnalnść przekazania płączeń, gdy: abnent rzmawia (CFB), nie dbiera telefnu (CFNR), wszystkich płączeń (CFU). 22) Obsługa klawiszy szybkieg wybierania numerów. 23) Obsługa płączeń dla urządzeń fax. 24) Funkcja znaczania płączeń złśliwych (MCI). 25) Funkcjnalnść wskazywania stanu zajętści inneg telefnu z wizualną i akustyczną sygnalizacją. 26) Autmatyczne zestawienie płączenia wychdząceg przez łącza d inneg węzła w przypadku zajętści/awarii pdstawwych dstępnych kanałów w danej lkalizacji. 27) Mżliwść pisu alfanumerycznie numeru wewnętrzneg i prezentacja teg pisu na terminalach systemu. 28) Mżliwść rzbudwy system mbilnej łącznści cyfrwej DECT. ) System pwinien zawierać zintegrwany kntrler pasma d zarządzania pasmem IP zajmwanym przez płączenia głswe, z dynamicznie przydzielanymi kdekami w zależnści d wybranej drgi raz wynegcjwanych warunków ze strną zdalną. 30) System pwinien umżliwiać współpracę z Kntrlerem Brzegweg Sesji (SBC) zapewniający transmisję pakietów VIP pprzez urządzenia typu NAT dla bsługi płączeń VIP z peratrami telefnii IP, bez kniecznści stswania kanałów VPN. 31) Mżliwść szyfrwania płączeń. 32) Mżliwść rzbudwy Systemu d funkcji centralneg nagrywania, wszystkich/wybranych rzmów. 33) Książka telefniczna Systemu dstępna bezpśredni z telefnów IP. Książka telefniczna pwinna mieć mżliwść autmatyczneg uaktualniania 34) Billing płączeń, taryfikacja i rzliczenia z mżliwścią rzliczeń grup użytkwników wg. różnych planów/stawek rzliczeń. Usługa bilingu mże być zrealizwana jak dedykwana aplikacja prducenta nie będąceg prducentem Systemu. 35) Centralne zarządzanie użytkwnikami w ramach całeg Systemu 36) Przenśnść Systemu na wypadek zmiany lkalizacji. Strna 15 z

16 3.4.5 Interperacyjnść i zarządzanie Wymaga się aby system w zakresie interperacyjnści realizwał c najmniej następujące funkcje: 1) Wymagane jest aby system wspierał bsługę standardwych prtkłów kmunikacyjnych: a. SIP zgdnym z standardami RFC 3261 wraz z ich późniejszymi rzszerzeniami: w zakresie: kmunikacji z terminalami IP i bramami głswymi raz trunkami IP/SIP d innych systemów telekmunikacyjnych a także dla zapewniania przenszenia infrmacji dstępnści użytkwników systemu b. ISDN PRA, ISDN BRA, sygnalizacja zgdna DSS1 i QSIG BC c. prty analgwe FXS przeznaczne d dłączenia telefnów analgwych raz faksów d. Opcjnalnie wymaga się bsługi standardu H w zakresie kmunikacji z bramami głswymi raz trunkami IP/H.323 d innych systemów telekmunikacyjnych 2) System umżliwia współpracę z dwlnym innym urządzeniem spełniającym standard SIP jak np. telefn IP czy brama SIP. 3) System umżliwia współpracę z dwlnym aparatem sprzętwym raz prgramwym spełniającym standard SIP. 4) System musi współpracwać z bramami głswymi w lkalizacjach centralnych raz zdalnych 5) Brama w lkalizacji zdalnej musi zapewniać sterwanie płączeniami na wypadek braku dstępu d centralneg systemu sterwania płączeniami. 6) Opcjnalnie System umżliwia współpracę z bramą zgdną ze standardami H ) System umżliwia przyłączenie d Systemu lkalnych urządzeń analgwych w pstaci aparatów analgwych raz faksów. 8) System psiada wbudwany mechanizm zarządzania aparatami IP dłączanymi d Systemu, umżliwiający knfigurwanie aparatów i wgrywanie nwych wersji prgramwania. 9) Wymagane jest aby telefn IP systemu mżna dwlnie przensić (przełączać d innych prtów) bez kniecznści zmiany jakichklwiek ustawień w Systemie. Odłączenie i pnwne pdłączenie telefnu nie mże pwdwać utraty bądź zmiany ustawień telefnu. 10) System przygtwuje dane ruchwe raz statystyczne takie jak: a. infrmacje numerach abnentów wywłująceg i wywływaneg, b. infrmacje czasie rzpczęcia i zakńczenia płączenia dla celów późniejszeg twrzenia zestawień wykrzystania systemu telekmunikacyjneg przez jeg użytkwników, c. infrmacje diagnstyczne jakści płączenia (rdzaj kdeka, liczba wysłanych, debranych i zgubinych pakietów z próbkami głswymi, zmiennść późnienia Strna 16 z

17 przesyłania tych pakietów używane dla celów diagnstycznych w przypadku kniecznści diagnzwania przez administratrów prblemów z jakścią transmisji głsu w systemie telekmunikacyjnym. 11) System musi umżliwiać wybór spsbu kmpresji głsu dla płączenia z bsługa c najmniej standardów: a. G.711, G.7 b. G ) System musi zapewnić mżliwść zabezpieczania sygnalizacji za pmcą standardweg prtkłu TLS. 13) System musi zapewnić mżliwść zestawiania płączeń szyfrwanych w parciu standardwy prtkół SRTP zarówn pmiędzy telefnami IP, jak też i d bram głswych (gateway ów); 3.5 System DECT System IP PABX pwinien być wypsażny w zależnści d biektu elektrenergetyczneg (kreślane w SIWZ) w system łącznści bezprzewdwej typu DECT party jednstkę centralną i stacje bazwe pwiązane z jednstką centralną. System pwinien bejmwać swym zasięgiem cały teren stacji raz wszystkie budynki. Ilść stacji bazwych należy kreślić na pdstawie pmiarów lub mdelwania prpagacji uwzględniając zakłócenia charakterze impulswych występujące w trakcie prac łączeniwych na rzdzieli. Wszystkie kable łączące stacje bazwe z jednstką centralną muszą psiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciwe, kablwanie w kanałach technlgicznych musi być ułżne w rurach niepalnych RHDPE. Stacje bazwe d stswania na zewnątrz budynków muszą mieć budwę dprną na warunki atmsferyczne raz na temperatury w zakresie nrmy PN-ETSI EN klasa 4.1 Kmunikacja z terenu stacji pwinna być mżliwa pprzez bezprzewdwe aparaty telefniczne dstarczane z systemem DECT. Aparaty te pwinny być wypsażne w wewnętrzne akumulatry zapewniające ciągłą pracę d gdzin. Telefny systemu DECT pwinny zapewniać pdstawwą funkcjnalnść aparatów systemwych, tj. prezentację numeru dzwniąceg, przenszenie i zawieszanie płączeń raz tryb głśnmówiący. Wymagane jest zastswanie aparatów c najmniej klasy IP54, z pdświetlanymi klawiszami. System pwinien umżliwiać jednczesne płączenie minimum 8 użytkwników w trybie pełneg dupleksu w brębie jednej stacji bazwej. Wymagane cechy systemu: raming - autmatyczne wyszukiwanie najsilniejszeg sygnału stacji bazwej handver - przekazywanie rzmwy prwadznej z przemieszczająceg się aparatu pmiędzy bazami antenwymi w spsób niezauważalny dla rzmawiająceg Strna 17 z

18 mżliwść lgwania telefnów DECT innych prducentów wykrzystujących tzw. pdstawwy prfil dstępu GAP (General Access Prfile) mżliwść taryfikacji dla każdej słuchawki z sbna mżliwść nagrywania rzmów przez system rejestracji 3.6 Terminale IP Wymagania pdstawwe Terminal rzmwny IP musi mieć mżliwść zasilania z sieci kmputerwej pprzez switch zgdny z 802.3af raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy. Wymagania ddatkwe: mżliwść zdefiniwania minimum 2 linii telefnicznych; mżliwść prwadzenie rzmów bez krzystania ze słuchawki; mżliwść dłączenie zestawu nagłwneg (słuchawki z mikrfnem); Musi wspierać prtkół SIP i/lub inny prtkół sygnalizacyjny zapewniający współpracę z ferwanym systemem telefnicznym; wsparcie c najmniej dla kdeków G.711, G.7a; wsparcie dla standardów markwania ruchu: 802.1Q/p bsługa statyczne i dynamiczne (z wykrzystaniem zewnętrzneg serwera DHCP) przypisywanie adresów IP Musi psiadać dedykwane przyciski d wywłania najczęściej wykrzystywanych funkcji telefnicznych takich jak zawieszenie płączenia, transfer płączenia raz zestawienie knferencji. Aparat musi umżliwiać pracę w plskiej wersji językwej (pisy funkcji na wyświetlaczu aparatu w języku plskim). Telefn IP musi być urządzeniem wypsażnym w przełącznik sieciwy Fast Ethernet 10/100 umżliwiający pdłączenie na jednym płączeniu kablwym zarówn telefnu jak i kmputera PC, wymaga się aby z pzimu administratra istniała mżliwść wyłączenia tej pcji. Prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.1Q. Transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN, wymaga się aby z pzimu administratra istniała mżliwść wyłączenia tej pcji Systemwy pdstawwy terminal telefniczny Stacyjne systemwe pdstawwe terminale telefniczne VIP muszą spełniać następujące wymagania: Strna 18 z

19 Wszystkie funkcje pwinny być dstępne na klawiaturze wybirczej z zespłem klawiszy "grących linii, wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych linii. Wymagana liczba minimum 16 klawiszy grących linii. Aparat pwinien być wypsażny w wyświetlacz ciekłkrystaliczny d prezentacji infrmacji abnencie własnym, wywływanym i aktualnie płącznym, czasie trwania płączenia, zajętści linii, aktualneg czasu itp. Aparat musi umżliwiać dczytanie histrii kilku statnich płączeń wychdzących, przychdzących i niezrealizwanych raz ułatwić ich pwtórne wybranie z prezentwanej listy Aparat systemwy pwinien umżliwiać przyłączenie przystawki ddatkwych prgramwalnych klawiszy (minimum 8 klawiszy) wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych funkcji. Przystawka pwinna być dłączana d budwy aparatu w spsób trwały (zatrzaski, klipsy itp.). Opis klawiszy liniwych aparatów i przystawek pwinien być wyknany w frmie pełnej wkładki papierwej lub wyświetlaczy LCD. Wkładka piswa pwinna umżliwiać wyknie pisów techniką kmputerwą za pmcą wydruku laserweg. Klawiatura i przyciski musza być czytelnie pisane w języku plskim. Wybrane aparaty telefniczne systemwe muszą umżliwiać mntaż naścienny Oprócz dstępu d usług realizwanych przez system aparaty systemwe pwinny realizwać następujące funkcje ddatkwe: definiwanie (prgramwanie) klawiszy prgramwalnych z pzimu użytkwnika blkada peratrska aparatu Systemwy terminal dyspzytrski Stacyjne systemwe terminale dyspzytrskie VIP muszą spełniać następujące cechy : Wszystkie funkcje pwinny być dstępne na klawiaturze wybirczej z zespłem klawiszy "grących linii, wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych linii. Wymagana liczba minimum 30 klawiszy grących linii. Aparat pwinien być wypsażny w uchylny, pdświetlany wyświetlacz ciekłkrystaliczny d prezentacji infrmacji abnencie własnym, wywływanym i aktualnie płącznym, czasie trwania płączenia, zajętści linii, aktualneg czasu itp. D realizacji funkcji wyświetlania raz wybierania dpuszcza się zastswanie dtykwych ekranów LCD Aparat musi umżliwiać dczytanie histrii kilkunastu statnich płączeń wychdzących, przychdzących i niezrealizwanych raz ułatwić ich pwtórne wybranie z prezentwanej listy Strna 19 z

20 Aparat dyspzytrski pwinien umżliwiać przyłączenie przystawki ddatkwych prgramwalnych klawiszy wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych funkcji. Wymagana liczba minimum 16 klawiszy grących linii. Przystawka pwinna być dłączana d budwy aparatu w spsób trwały (zatrzaski, klipsy itp.). Jak funkcjnalny dpwiednik dłącznej przystawki klawiszy dpuszcza się zastswanie przewijanych kien na dtykwych ekranach LCD Opis klawiszy liniwych aparatów i przystawek pwinien być wyknany w frmie pełnej wkładki papierwej lub wyświetlaczy LCD. Wkładka piswa pwinna umżliwiać wyknie pisów techniką kmputerwą za pmcą wydruku laserweg. Aparat bezpśredni lub pprzez dedykwany serwer musi umżliwiać współpracę z aplikacją typu CTI usprawniającą bsługę telefnu w zakresie wybieranych numerów telefnów i lgwania infrmacji płączeniach Klawiatura i przyciski musza być czytelnie pisane w języku plskim. Aparat dyspzytrski pwinien być wypsażny w mikrtelefn i zespół głśnmówiący zapewniający eliminację sprzężeń w trze głśnmówiącym Oprócz dstępu d usług realizwanych przez system aparaty dyspzytrskie w spsób bezpśredni pwinny realizwać następujące funkcje: płączenie z abnentem "grącej linii pprzez naciśnięcie klawisza przypisaneg d jeg łącza wejście "na trzecieg" pprzez naciśnięcie klawisza zajęteg łącza płączenia dyspzytra z innymi grupami dyspzytrskimi z innymi systemami dyspzytrskimi raz innymi sieciami wybór wychdzących łączy zewnętrznych dla prirytetwych płączeń inicjwanych wybór wyspecyfikwanych płączeń przychdzących. przekazywanie płączeń zawieszanie płączenia zestawianie knferencji definiwanie klawiszy prgramwalnych blkada peratrska aparatu mnitrwanie stanu linii sygnalizacja klejki czekujących wywłań dstęp d histrii wywłań książka telefniczna zawierająca numer i pis związany z numerem Strna 20 z

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo