SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE Wymagania gólne Wypsażenie Wymagania dtyczące infrastruktury sieciwej Separacja sieci VIP Jakść usług - QS Charakterystyka systemu telefniczneg VIP Klasy usług Plan numeracji i zestawianie płączeń Tny Usługi Interperacyjnść i zarządzanie System DECT Terminale IP Wymagania pdstawwe Systemwy pdstawwy terminal telefniczny Systemwy terminal dyspzytrski Sessin Brder Cntrller Analgwa brama głswa Rejestracja rzmów Wymagania śrdwiskwe Zasilanie serwerów i bram medialnych Zasilanie urządzeń kńcwych CZĘŚCI ZAMIENNE INSPEKCJE, TESTY, INSTALACJA, ODBIÓR I GWARANCJA Próby typu Próby wyrbu Próby dbircze u prducenta (FAT) Próby dbircze na stacji (SAT) Gwarancja RYSUNKI I DOKUMENTACJA DANE GWARANTOWANE PRZEZ PRODUCENTA System VIP Strna 2 z

3 1. WSTĘP I ZAKRES Specyfikacja niniejsza zawiera standardwe wymagania dla systemów łącznści głswej typu VIP przewidywanych d stswania w stacjach elektrenergetycznych 750, 400, 220 i 110kV. Specyfikacja jest elementem zbiru standardwych specyfikacji funkcjnalnych PSE S.A. i stanwi część pracwania pt. Standardwe wymagania funkcjnalne dla systemów telekmunikacyjnych biektów stacyjnych PSE S.A. Zintegrwany system kmunikacyjny ma zapewnić płączenia kmunikacyjne dla służb eksplatacyjnych energetyki jak również dla ptrzeb systemu dyspzytrskieg w celu zapewnienia kmunikacji pmiędzy: centrami dyspzytrskimi a lkalnym peratrem stacji rganami administracji i utrzymania ruchu przez publiczną lub własną sieć transmisyjną bsługą wewnątrz stacji bsługą stacji i bsługą sąsiadujących stacji. bsługą stacji i bsługą peratrów zewnętrznych krajwych i (jeśli wymagane) peratrów zagranicznych System telefniczny VIP musi współpracwać z siecią telefniczną PSE S.A. i peratrów zewnętrznych p łączach teletransmisyjnych dstępnych na stacjach energetycznych. System musi być przystswany d współpracy z łączami udstępnianymi przez urządzenia teletransmisji światłwdwej, kanałami urządzeń transmisji pakietwej danych raz teletechnicznymi łączami kablwymi miedzianymi. Płączenia wewnętrzne, płączenia wewnątrz wydzielnej sieci telefnicznej energetyki (bez udziału centrali publicznej) raz płączenia wychdzące i przychdzące d publicznej sieci telekmunikacyjnej muszą być realizwane w spsób autmatyczny. Strna 3 z

4 SKRÓTY I DEFINICJE UŻYWANE W SPECYFIKACJI CFB CFNR CFU CS DHCP DID/DDI (ang. Call Frwarding Busy) przekierwanie gdy zajęty (ang. Call Frwarding N Reply) przekierwanie gdy nie dbiera (ang. Call Frwarding Uncnditinal) przekierwanie bezwarunkwe) (ang. Class f Service) ple w nagłówku Ethernet, mże służyć d klasyfikacji ruchu w celu zastswania QS (and. Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl) prtkół kmunikacyjny umżliwiający urządzenim sieciwym autmatyczne pbranie knfiguracji sieci IP (ang. Direct inward dialing / direct dial-in) usługa w centralach PABX pzwalająca dzwnić bezpśredni na numer abnenta wewnętrzneg DNIS (ang. Dialed Number Identificatin Service) usługa pzwalająca zidentyfikwanie numeru jaki zstał wybrany przez abnenta Ethernet Full duplex FXO FXS HTML Technlgia przeznaczna głwinie d budwy sieci lkalnych (LAN), craz szerzej stswana również w sieciach rzległych (WAN) Określenie płączenia w którym mżliwe jest równczesne nadawanie i dbieranie kmunikatów bez spadku transferu w transmisji dwukierunkwej. (ang. Freign exchange Office) prt d przyłączenia systemu VIP d linii miejskiej centrali PSTN lub linii abnenckiej centrali abnenckiej PABX. (ang. Freign exchange Statin) prt d dłączenia terminali abnenckich analgwych (telefn, fax itp.) d systemu VIP (ang. HyperText Markup Language) hipertekstwy język znaczników, becnie szerk wykrzystywany d twrzenia strn internetwych IPv4 (ang. Intenet Prtcl versin 4) czwarta wersja prtkłu kmunikacyjneg IP IPv6 IVR LAN (ang. Intenet Prtcl versin 6) prtkół kmunikacyjny będący następcą IPv4 Interactive Vice Respnse (ang. Lcal Area Netwrk) lkalna sieć kmputerwa łącząca urządzenia na granicznym bszarze MIB (ang. Management Infrmatin Base) rdzaj bazy danych wykrzystywanej d zarządzania sprzętem w sieci kmunikacyjnej Strna 4 z

5 MOS MRCP MSTP RSTP SBC SIP SIWZ SNMP SRTP (ang. Mean Opinin Scre) subiektywny współczynnik jakści dźwięku lub wizji p kmpresji, dekmpresji lub transmisji. Media Resurce Cntrl Prtcl (ang. Multiple Spanning Tree Prtcl) nwa wersja prtkłu STP umżliwiająca twrzenie wielu różnrdnych, redundantnych tplgii lgicznych L2 (ang. Rapid Spanning Tree Prtcl) rzszerzenie sieciweg prtkłu bsługi redundantnych tplgii. Działa w warstwie L2 Sesin Brder Cntrler (ang. Sessin Initiatin Prtcl) prtkół sygnalizacyjny dla VIP Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (Simple Netwrk Management Prtcl) prtkół wykrzystywany d zarządzania urządzeniami aktywnymi pprzez sieć IP Secure Real-time Transprt Prtcl TFTP (ang. Trivial File Transfer Prtcl) prtkół typu klient-serwer wykrzystywany d przesyłania plików pmiędzy hstami lub/i urządzeniami sieciwymi. TLS TTS VLAN VIP VRF WAN (ang. Transprt Layer Security) standard transmisji zapewniający pufnść i integralnść transmisji Text-T-Speech (ang. Virtual Lcal Area Netwrk) sieć kmputerwa wydzielna lgicznie na infrastrukturze sieci fizycznej (ang. Vice ver IP) technika pwalająca na przesyłanie dźwięków mwy w czasie rzeczywistym za pmcą sieci wykrzystujących prtkół IP. (ang. Virtual Ruting and Frwarding) technlgia pwalająca na twrzenie wielu instancji tablic rutingu na jednym urządzeniu i ich współbieżne wykrzystywanie. (ang. Wide Area Netwrk) rzległa sieć kmputerwa używana d łączenia gegraficznie dległych lkalizacji. Strna 5 z

6 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE Nrmy i zalecenia: PN-ETSI EN V2.2.1: E PN-ETSI EN V2.2.1: E PN-ETSI EN V2.4.1: E PN-ETSI EN V2.2.1: E IEC IEEE Std 802.3af ITU-T E.164 (11/10) ITU-T G.1000 (11/01) ITU-T G.1010 (11/01) ITU-T G.107 (12/11) Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-1: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Magazynwanie Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-2: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Transprtwanie Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-3: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Stacjnarne użytkwanie w lkalizacjach zabezpiecznych przed wpływami pgdy Warunki śrdwiskwe i badania śrdwiskwe urządzeń telekmunikacyjnych -- Część 1-4: Klasyfikacja warunków śrdwiskwych -- Stacjnarne użytkwanie w lkalizacjach niezabezpiecznych przed wpływem pgdy Infrmatin technlgy equipment - Safety Telecmmunicatins and Infrmatin Exchange Between Systems - Lcal and Metrplitan Area Netwrks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Cllisin Detectin (CSMA/CD) Access Methd and Physical Layer Specificatins - Data Terminal Equipment (DTE) Pwer Via Media Dependent Interface (MDI) The internatinal public telecmmunicatin numbering plan Cmmunicatins quality f service: A framewrk and definitins End-user multimedia QS categries The E-mdel: a cmputatinal mdel fr use in transmissin planning Strna 6 z

7 ITU-T G.108 (09/99) ITU-T G.109 (09/99) ITU-T G.114 (05/03) ITU-T G.711 (11/88) ITU-T G.722 (09/12) ITU-T G (05/06) ITU-T G.726 ITU-T G.728 (06/12) ITU-T G.7 (06/12) ITU-T H.323 (12/09) ITU-T P.800 (08/96) RFC 3261 (06/02) RFC 3263 (06/02) Applicatin f the E-mdel: A planning guide Definitin f categries f speech transmissin quality One-way transmissin time Pulse cde mdulatin (PCM) f vice frequencies 7 khz audi-cding within 64 kbit/s Dual rate speech cder fr multimedia cmmunicatins transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Cde Mdulatin (ADPCM) Cding f speech at 16 kbit/s using lw-delay cde excited linear predictin Cding f speech at 8 kbit/s using cnjugate-structure algebraic-cde-excited linear predictin (CS-ACELP) Packet-based multimedia cmmunicatins systems SERIES P: TELEPHONE TRANSMISSION QUALITY Methds fr bjective and subjective assessment f quality SIP: Sessin Initiatin Prtcl Sessin Initiatin Prtcl (SIP): Lcating SIP Servers Specyfikacje funkcjnalne PSE S.A.: Standardwe wymagania funkcjnalne dla systemów telekmunikacyjnych biektów stacyjnych PSE S.A. Nrmy pwinny być użyte w brzmieniu bwiązującym w dniu przedłżenia ferty. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji przewyższają wymagania zawarte w w/w nrmach t wymagania te mają znaczenia dminujące. Nadrzędnymi wymaganiami są wymagania zawarte w SIWZ. Strna 7 z

8 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE 3.1 Wymagania gólne System telefniczny VIP pwinien zstać uruchminy na dedykwanej platfrmie sprzętwej (serwer, urządzenia IP PBX itp.), raz c najmniej na pzimie prtkłów ISDN integrwać się z becnie działającym systemem telefnicznym. Dla biektów energetycznych dla których wyraźnie t wskazan w SIWZ dla celów bezpieczeństwa serwer musi być dstarczny w wersji redundantnej. Zdublwanie serwera musi umżliwiać przełączenie na serwer rezerwwy w razie awarii serwera główneg, autmatycznie i natychmiast p wykryciu utraty łącznści lub awarii sieci IP. Przełączenie ma następwać w taki spsób, aby niedstępnść usług kmunikacyjnych nie była dłuższa niż 30 sekund. Implementacja usług VIP implikuje zapewnienie w sieci teleinfrmatycznej PSA S.A. gwarancji rezerwacji ptymalnych zasbów dla pdłącznych terminali IP, bram głswych i serwerów telekmunikacyjnych pzwalających na pprawną pracę w sieci LAN niezależnie d stpnia bciążenia sieci. Zapewnienie w przumieniu z wyknawcą a właściwych parametrów QS d świadczenia usług głswych zstanie wyknane przez PSE S.A. Wszystkie elementy Systemu z wyjątkiem zakńczeń abnenckich (w tym aparaty telefniczne, bramy analgwe na ptrzeby faksów/aparatów analgwych) muszą być przystswane d mntażu w szafach telekmunikacyjnych Wypsażenie System telefniczny VIP dalej nazywany IP PABX pwinien być wypsażny w następujące elementy: analgwe łącza abnenckie typu FXS, cyfrwe (systemwe) łącza abnenckie, analgwe łącza miejskie typu FXO, cyfrwe łącza skrśne typu 2B+D cyfrwe łącza skrśne typu 30B+D cyfrwe łącza międzysystemwe typu Trunk-IP systemwe terminale dyspzytrskie, systemwe pdstawwe terminale telefniczne, system mbilnej łącznści cyfrwej DECT, system rejestracji rzmów system zapwiedzi słwnych dla analgwych łączy międzycentralwych, system bilingwy. Strna 8 z

9 System IP PABX pwinien dawać mżliwść przyłączenia d sieci telefnicznej PSE S.A. (d centrali nadrzędnej raz central PABX w innych biektach) a także d sieci peratra publiczneg. Płączenia muszą być dknywane autmatycznie zarówn wewnątrz sieci PSE S.A. jak i d/z sieci publicznej. Urządzenie pwinn być wypsażne w elementy testujące system, umżliwiające wyknanie rutynweg strjenia systemu i prób eksplatacyjnych jak również kreswych kmplekswych testów. 3.3 Wymagania dtyczące infrastruktury sieciwej Telefnia VIP stanwi usługę sieci teleinfrmatycznej umżliwiającą kmunikację głswą z wykrzystaniem sieci kmputerwej. Usługa ta zapewnia równczesny transfer danych z wykrzystaniem tej samej sieci. Pdstawwe wymagania dla infrastruktury LAN d bsługi ViP: Okablwanie strukturalne c najmniej klasy 6; Przełączniki (switche) wypsażne w prty PE dla terminali VIP Przełączniki dstswane d zasilania z dwóch źródeł 2x48VDC lub w układzie mieszanym 1x48VDC i 1x230VAC Przełączniki zarządzalne z pzimu sieci LAN/WAN Przełączniki wspierające funkcjnalnść zdalneg nadzru pprzez sieć LAN/WAN przy wykrzystaniu prtkłu SNMP-TRAP - d pwiadamiania stanach alarmwych. Wymagane jest wraz z switchem udstępnienie bazy MIB Przełączniki wspierające usługę Prt Mirrring w celu umżliwienia analizy ruchu sieciweg i błędów pprzez włączenie replikacji ruchu sieciweg na każdym prcie switcha na inny prt w celu analizy (sniffingu) bez przerywania ruchu sieciweg; Funkcjnalnść Multicast Suppressins na prtach dstępwych dla VLAN VIP w celu zapbiegania zaburzenim przesyłu pakietów sieciwych/multicast Ruch rzgłszeniwy Bradcast/Multicast mniejszy niż 10%; Utrata pakietów mniejsza niż 1% liczna w przedziale 5 minut Całkwite późnienie transmisji pakietów w jednym kierunku nie większe niż 150 ms Maksymalny czas dpwiedzi ICMP 50ms Wartść parametru jitter w sieci LAN mniejsza d 10ms, w sieci WAN mniejsza d 30ms (zgdnie z zaleceniem ITU-T G.114). Serwery IP PBX, bramy dstępwe, kntrlery SBC raz inne elementy sieci głswej IP wymagają prtu sieci LAN działająceg w trybie 100Mbps full duplex z mżliwścią wyłączenia funkcji aut negcjacji. Strna 9 z

10 3.3.1 System kdwania głsu Od systemu łącznści VIP wymaga się wsparcia dla c najmniej następujących spsbów kdwania/kmpresji głsu: G.711, G.7 dla zachwania zgdnści systemu telekmunikacyjneg ze starszymi typami systemów telefnii IP raz zapewnienia mżliwści współpracy z systemami telekmunikacyjnymi innych prducentów, G.722 dla zapewnienia płączeń głswych pdwyższnej jakści dźwięku. Jak ptymalne ustawienia kdwanie mwy w urządzeniach systemu VIP w szczególnści w segmencie LAN pzwalające uzyskać bardz dbrą jakść głsu raz umżliwiające przesyłanie faksów bezpśredni w kanale głswym wskazuje się wykrzystanie standardu G.711a, przy rzmiarze kdwanej próbki głswej ( frame size ) 20 ms. W tabeli pniżej przedstawin przykładwe standardy kdwania wykrzystywane pwszechnie w sieciach VIP uprządkwane wg skali MOS (5 najlepsza jakść, 1 najgrsza). Standard kdwania Przepływnść nminalna [kbps] MOS Frame size [ms] Narzut Ethernet + IP [bytes] Paylad size [bytes] Przepływnść w warstwie Ethernet [kbps] Płączenie jednkierunkwe G , , ,40 G.711a/u 64 4,10 4, , , , ,20 G.7 8 3,7 3, , , , ,73 G ,3 3,65 3, ,63 21,77 Strna 10 z

11 60 47,25 14, Separacja sieci VIP W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci VIP w segmencie LAN stacji elektrenergetycznej należy dseparwać transmisję głsu d transmisji danych w systemach PSE S.A. (pmiędzy systemem IP PABX telefnem IP bądź bramą głswą). Pwinn być t wyknane w pierwszej klejnści jak separacja łącza fizyczneg (sbne kablwanie strukturalne dedykwany switch sieci LAN), raz separacja lgiczna pprzez wydzielenie wirtualne dedykwaneg segmentu sieci LAN. W przypadku kmunikacji systemu VIP w sieci WAN separacja pakietów VIP realizwana jest w parciu mechanizmy MPLS. Szczegółwy spsób realizacji ww. separacji kreślają służby PSE S.A Jakść usług - QS Jakść usług zapewniana przez sieć determinuje jakść dtwarzanej rzmwy. Każdy kmpnent sieci, który bierze udział w przesyle pakietów głswych musi zachwać znaczenie terminala kńcweg w zakresie QS, aby płączenie głswe miał pierwszeństw nad mniej wrażliwymi na późnienia pzstałymi danymi. Jeśli kmpnent sieciwy musi zmienić znaczenie QS, t musi n zapewnić najwyższy pzim prirytetu w celu zapewnienia przesyłu ścieżki pakietów d jej lkalizacji dcelwej. Mechanizm QS pwinien być wdrżny w następujący spsób: QS w warstwie L2 / CS: Klasa usług w sieci Ethernet zdefiniwana standardem 802.p. Wartść CS mże być ustawina w zakresie d 0 d 7: Wartść 5 jest używana dmyślnie dla płączeń głswych (strumień pakietów RTP); Wartść 3 jest używana dmyślnie dla celów sygnalizacji (m.in. SIP); Aktywacja funkcji QS na elementach sieci LAN/WAN musi uwzględniać pniższe wartści na pdstawie pwyższych załżeń: Warstwa L2: sygnalizacja (signaling) 3, strumienie RTP (paylad) 5 Warstwa L3: sygnalizacja (signaling) AF31, strumienie RTP (paylad) EF 3.4 Charakterystyka systemu telefniczneg VIP Klasy usług Aby sterwać dstępem d usług zapewnianych przez system, łączm abnenckim raz łączm daleksiężnym (skrśnym) pwinny być przypisane klasy pprzez zmianę dpwiednich płączeń Strna 11 z

12 lub mdyfikację danych knfiguracyjnych zawartych w pamięci kmputerwej. Należy zapewnić następujące minimum klas: Klasa A Klasa B Klasa C Klasa D Klasa E Klasa F Klasy C i E Niegraniczny dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, wszystkich łączy abnenckich i daleksiężnych. Mżliwść prirytetweg włączenia się d zestawineg płączenia. Niegraniczny dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, wszystkich łączy abnenckich raz daleksiężnych. Dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, wszystkich łączy abnenckich raz niektórych grup łączy daleksiężnych. Dstęp d wszystkich usług ferwanych przez system, łączy abnenckich raz dyspzytrskich. Dstęp d niektórych usług ferwanych przez system, niektórych łączy abnenckich raz dyspzytrskich. Dstęp tylk d łączy dyspzytrskich. Pwinny zapewniać dstęp d różnych grup łączy daleksiężnych, usług raz łączy abnenckich w zależnści d indywidualneg przyprządkwania. Przypisywanie klas dla pszczególnych bwdów i ich ewentualne zmiany pwinny być dknywane pprzez zmianę ustawień w prgramie sterującym bez kniecznści zmian bwdów wyjściwych lub numerów abnenckich Plan numeracji i zestawianie płączeń Plan numeracji wewnątrz sieci resrtwej energetyki pwinien być systemem zamkniętym z numeracją jawną dla wszystkich łączy abnenckich i daleksiężnych wychdzących z PABX i pwinien być party następującym schemacie cyfrwym ABSPQ-MCDU, gdzie: AB wyróżnik strefy numeracyjnej węzła nadrzędneg SPQM znaczają pczątkwe cyfry przydzielneg blku numerów, przy czym symblwi literwemu "M" dpwiada tysiąc NN (numerów abnenckich) CDU - trzy cyfry kdu abnenckieg Rzmwy w brębie PABX pwinny wymagać jedynie kdu "CDU", lub MCDU. Kd numeryczny "CDU", lub MCDU będzie zaprpnwany przez dbircę na etapie uzgadniania prjektu wyknawczeg. Pwyższy plan numeracyjny dtyczy wyłącznie resrtwej sieci telefnicznej energetyki. Strna 12 z

13 Dla płączeń wychdzących z PABX d sieci publicznej należy, zgdnie z aktualnym rzprządzeniem właściweg ministra dtycząceg planu numeracji na terenie RP, uwzględnić następujące rdzaje numerów: numery AUS (abnenckich usług specjalnych) pstaci 9XY i 9XYZ i 1XY i 1XYZ raz KAUS (numery krajwe AUS) pstaci 118CDU; numery krajwe długści 5 d 9 cyfr, ABSPQMCDU składające się z wyróżnika bszaru numeracji i numeru strefweg abnenta lub AUS, pprzedzne pcjnalnie 4-cyfrwym lub 5- cyfrwym numerem NDS numery międzynardwe długści d 15 cyfr pprzedzne prefiksem "0~0", gdzie "~" znacza drugi sygnał zgłszenia. Należy brać pd uwagę mżliwść występwania w brębie jednej strefy numeracyjnej numerów różnych długściach. Dla płączeń zewnętrznych d peratra publiczneg i d sieci resrtwej należy przewidzieć drębne prefiksy. Wszystkie numery pwinny być wybierane bez pauzy pprzedzającej p debraniu sygnału zgłszenia centrali. Nie dpuszcza się prtkłów zestawiania płączenia, w których abnent musiałby czekiwać na sygnał z dległej centrali. System musi umżliwiać także użycie twarteg planu numeracji elastycznie wg ptrzeb. Wymagane jest aby system umżliwiał prgramwą mdyfikację prezentacji numeracji umżliwiającą właściwe realizwanie funkcji ddzwnienia bez kniecznści ingerencji użytkwnika w wybierany numer. Czas zestawienia płączenia za pśrednictwem dwóch dległych central za pśrednictwem centrali tranzytwej nie pwinien być dłuższy niż 6s. Czas zestawienia płączenia definiuje się jak kres czasu, jaki upływa d mmentu wybrania statniej cyfry wykręcaneg numeru przez abnenta inicjująceg płączenie d chwili trzymania zwrtneg sygnału dzwnienia z centrali abnenta wywływaneg Tny Zestaw tnów generwanych przez system IP PABX pwinien być zgdny z rekmendacją ITU-T E.180/Q.35. Sygnały zgłszenia, dzwnienia i zajętści pwinny być wysyłane d łączy abnenckich raz łączy międzycentralwych zgdnie z właściwymi warunkami. Sygnał zajętści wysyłany jest d wszystkich zakńczeń abnenckich raz łączy międzycentralwych w przypadku, gdy nie zstaje wysłana pierwsza cyfra numeru w przeciągu nastawialneg przedziału czasu. Strna 13 z

14 Sygnał infrmacyjny pwinien być również wysyłany na pwyższe linie gdy jest wybierany błędny numer. Dpuszcza się stswanie zapwiedzi słwnych Usługi Wymaga się aby system realizwał c najmniej następujące funkcje: 1) Realizacja płączeń telefnicznych: a. Wewnętrznych, b. Zewnętrznych przychdzących/wychdzących, 2) Mżliwść mdyfikacji numerów wchdzących i wychdzących d węzła 3) Włączenie się d trwającej rzmwy dla użytkwników z najwyższym prirytetem. Usługa ta pwinna dawać uprawninym abnentm wejście d już zestawineg płączenia p usłyszeniu tnu zajętści, pprzez wybranie charakterystycznej cyfry, lub inną metdę nie wymagającą specjalnych przewdów kmunikacyjnych. W mmencie włączenia się d knwersacji sby uprawninej dzięki jej prirytetwi, pwinien być pdany specjalny sygnał dźwiękwy infrmujący tym fakcie rzmówców. Jeg pzim pwinien być na tyle niski by mżliwe był prwadzenie knwersacji raz pwinien zaniknąć p kreślnym, nastawialnym, czasie. P pewnym czasie następuje rzłączenie płączenia pmiędzy abnentami rzpczynającymi rzmwę, a pzstaje jedynie płączenie pmiędzy abnentem włączającym się d knwersacji raz wywływanym przez nieg. 4) Usługa "ncnej pracy" system pzwala na kierwanie wszystkich rzmów zewnętrznych na kreślnych wcześniej abnentów wewnętrznych. 5) Przełączanie rzmów przez abnenta lub przez peratra (transfer rzmów). 6) Płączenia knferencyjne. Wymagana ilść abnentów mgących uczestniczyć w takim płączeniu musi wynsić c najmniej cztery. Abnenci ci mgą być kmbinacją abnentów wewnętrznych i zewnętrznych. Liczba abnentów zewnętrznych c najmniej trzech. 7) Zwlnienie łącza dla płączenia prirytetweg. 8) Płączenia typu "grąca linia". 9) Bezpśrednie wybieranie numeru abnenta wewnętrzneg przez abnenta z innej centrali. 10) Praca tranzytwa. 11) Mżliwść pdtrzymania istniejąceg płączenia (Hld) na czas przeprwadzenia rzmwy z innym abnentem raz mżliwść włączenia d rzmwy trzecieg abnenta. 12) Równmierne rzdzielanie ruchu na grupę łączy skrśnych. 13) Autmatyczne szukanie wlneg abnenta w grupie raz dbiór płączenia przez dwlneg abnenta z grupy. 14) Zestawianie płączeń zewnętrznych wg kryterium tzw. najtańszej drgi. Strna 14 z

15 15) Call frwarding funkcja przeniesienia dzwnienia na inny numer abnenta w tym abnenta w sieci zdalnej. 16) Funkcjnalnść przekierwania płączenia. 17) Funkcjnalnść CallPickup. 18) Oddzwanianie (Callback). 19) Funkcjnalnść drzucenia płączeń lub przekierwania na pcztę głswą. 20) Rzmwa czekująca funkcja umżliwiająca zasygnalizwanie drugiej rzmwy czekującej pdczas prwadzenia rzmwy z mżliwścią zawieszenia rzmwy aktywnej, przejście d płączenia czekująceg i pwrót d pierwszej rzmwy. 21) Funkcjnalnść przekazania płączeń, gdy: abnent rzmawia (CFB), nie dbiera telefnu (CFNR), wszystkich płączeń (CFU). 22) Obsługa klawiszy szybkieg wybierania numerów. 23) Obsługa płączeń dla urządzeń fax. 24) Funkcja znaczania płączeń złśliwych (MCI). 25) Funkcjnalnść wskazywania stanu zajętści inneg telefnu z wizualną i akustyczną sygnalizacją. 26) Autmatyczne zestawienie płączenia wychdząceg przez łącza d inneg węzła w przypadku zajętści/awarii pdstawwych dstępnych kanałów w danej lkalizacji. 27) Mżliwść pisu alfanumerycznie numeru wewnętrzneg i prezentacja teg pisu na terminalach systemu. 28) Mżliwść rzbudwy system mbilnej łącznści cyfrwej DECT. ) System pwinien zawierać zintegrwany kntrler pasma d zarządzania pasmem IP zajmwanym przez płączenia głswe, z dynamicznie przydzielanymi kdekami w zależnści d wybranej drgi raz wynegcjwanych warunków ze strną zdalną. 30) System pwinien umżliwiać współpracę z Kntrlerem Brzegweg Sesji (SBC) zapewniający transmisję pakietów VIP pprzez urządzenia typu NAT dla bsługi płączeń VIP z peratrami telefnii IP, bez kniecznści stswania kanałów VPN. 31) Mżliwść szyfrwania płączeń. 32) Mżliwść rzbudwy Systemu d funkcji centralneg nagrywania, wszystkich/wybranych rzmów. 33) Książka telefniczna Systemu dstępna bezpśredni z telefnów IP. Książka telefniczna pwinna mieć mżliwść autmatyczneg uaktualniania 34) Billing płączeń, taryfikacja i rzliczenia z mżliwścią rzliczeń grup użytkwników wg. różnych planów/stawek rzliczeń. Usługa bilingu mże być zrealizwana jak dedykwana aplikacja prducenta nie będąceg prducentem Systemu. 35) Centralne zarządzanie użytkwnikami w ramach całeg Systemu 36) Przenśnść Systemu na wypadek zmiany lkalizacji. Strna 15 z

16 3.4.5 Interperacyjnść i zarządzanie Wymaga się aby system w zakresie interperacyjnści realizwał c najmniej następujące funkcje: 1) Wymagane jest aby system wspierał bsługę standardwych prtkłów kmunikacyjnych: a. SIP zgdnym z standardami RFC 3261 wraz z ich późniejszymi rzszerzeniami: w zakresie: kmunikacji z terminalami IP i bramami głswymi raz trunkami IP/SIP d innych systemów telekmunikacyjnych a także dla zapewniania przenszenia infrmacji dstępnści użytkwników systemu b. ISDN PRA, ISDN BRA, sygnalizacja zgdna DSS1 i QSIG BC c. prty analgwe FXS przeznaczne d dłączenia telefnów analgwych raz faksów d. Opcjnalnie wymaga się bsługi standardu H w zakresie kmunikacji z bramami głswymi raz trunkami IP/H.323 d innych systemów telekmunikacyjnych 2) System umżliwia współpracę z dwlnym innym urządzeniem spełniającym standard SIP jak np. telefn IP czy brama SIP. 3) System umżliwia współpracę z dwlnym aparatem sprzętwym raz prgramwym spełniającym standard SIP. 4) System musi współpracwać z bramami głswymi w lkalizacjach centralnych raz zdalnych 5) Brama w lkalizacji zdalnej musi zapewniać sterwanie płączeniami na wypadek braku dstępu d centralneg systemu sterwania płączeniami. 6) Opcjnalnie System umżliwia współpracę z bramą zgdną ze standardami H ) System umżliwia przyłączenie d Systemu lkalnych urządzeń analgwych w pstaci aparatów analgwych raz faksów. 8) System psiada wbudwany mechanizm zarządzania aparatami IP dłączanymi d Systemu, umżliwiający knfigurwanie aparatów i wgrywanie nwych wersji prgramwania. 9) Wymagane jest aby telefn IP systemu mżna dwlnie przensić (przełączać d innych prtów) bez kniecznści zmiany jakichklwiek ustawień w Systemie. Odłączenie i pnwne pdłączenie telefnu nie mże pwdwać utraty bądź zmiany ustawień telefnu. 10) System przygtwuje dane ruchwe raz statystyczne takie jak: a. infrmacje numerach abnentów wywłująceg i wywływaneg, b. infrmacje czasie rzpczęcia i zakńczenia płączenia dla celów późniejszeg twrzenia zestawień wykrzystania systemu telekmunikacyjneg przez jeg użytkwników, c. infrmacje diagnstyczne jakści płączenia (rdzaj kdeka, liczba wysłanych, debranych i zgubinych pakietów z próbkami głswymi, zmiennść późnienia Strna 16 z

17 przesyłania tych pakietów używane dla celów diagnstycznych w przypadku kniecznści diagnzwania przez administratrów prblemów z jakścią transmisji głsu w systemie telekmunikacyjnym. 11) System musi umżliwiać wybór spsbu kmpresji głsu dla płączenia z bsługa c najmniej standardów: a. G.711, G.7 b. G ) System musi zapewnić mżliwść zabezpieczania sygnalizacji za pmcą standardweg prtkłu TLS. 13) System musi zapewnić mżliwść zestawiania płączeń szyfrwanych w parciu standardwy prtkół SRTP zarówn pmiędzy telefnami IP, jak też i d bram głswych (gateway ów); 3.5 System DECT System IP PABX pwinien być wypsażny w zależnści d biektu elektrenergetyczneg (kreślane w SIWZ) w system łącznści bezprzewdwej typu DECT party jednstkę centralną i stacje bazwe pwiązane z jednstką centralną. System pwinien bejmwać swym zasięgiem cały teren stacji raz wszystkie budynki. Ilść stacji bazwych należy kreślić na pdstawie pmiarów lub mdelwania prpagacji uwzględniając zakłócenia charakterze impulswych występujące w trakcie prac łączeniwych na rzdzieli. Wszystkie kable łączące stacje bazwe z jednstką centralną muszą psiadać zabezpieczenia przeciwprzepięciwe, kablwanie w kanałach technlgicznych musi być ułżne w rurach niepalnych RHDPE. Stacje bazwe d stswania na zewnątrz budynków muszą mieć budwę dprną na warunki atmsferyczne raz na temperatury w zakresie nrmy PN-ETSI EN klasa 4.1 Kmunikacja z terenu stacji pwinna być mżliwa pprzez bezprzewdwe aparaty telefniczne dstarczane z systemem DECT. Aparaty te pwinny być wypsażne w wewnętrzne akumulatry zapewniające ciągłą pracę d gdzin. Telefny systemu DECT pwinny zapewniać pdstawwą funkcjnalnść aparatów systemwych, tj. prezentację numeru dzwniąceg, przenszenie i zawieszanie płączeń raz tryb głśnmówiący. Wymagane jest zastswanie aparatów c najmniej klasy IP54, z pdświetlanymi klawiszami. System pwinien umżliwiać jednczesne płączenie minimum 8 użytkwników w trybie pełneg dupleksu w brębie jednej stacji bazwej. Wymagane cechy systemu: raming - autmatyczne wyszukiwanie najsilniejszeg sygnału stacji bazwej handver - przekazywanie rzmwy prwadznej z przemieszczająceg się aparatu pmiędzy bazami antenwymi w spsób niezauważalny dla rzmawiająceg Strna 17 z

18 mżliwść lgwania telefnów DECT innych prducentów wykrzystujących tzw. pdstawwy prfil dstępu GAP (General Access Prfile) mżliwść taryfikacji dla każdej słuchawki z sbna mżliwść nagrywania rzmów przez system rejestracji 3.6 Terminale IP Wymagania pdstawwe Terminal rzmwny IP musi mieć mżliwść zasilania z sieci kmputerwej pprzez switch zgdny z 802.3af raz z wykrzystaniem lkalnych zasilaczy. Wymagania ddatkwe: mżliwść zdefiniwania minimum 2 linii telefnicznych; mżliwść prwadzenie rzmów bez krzystania ze słuchawki; mżliwść dłączenie zestawu nagłwneg (słuchawki z mikrfnem); Musi wspierać prtkół SIP i/lub inny prtkół sygnalizacyjny zapewniający współpracę z ferwanym systemem telefnicznym; wsparcie c najmniej dla kdeków G.711, G.7a; wsparcie dla standardów markwania ruchu: 802.1Q/p bsługa statyczne i dynamiczne (z wykrzystaniem zewnętrzneg serwera DHCP) przypisywanie adresów IP Musi psiadać dedykwane przyciski d wywłania najczęściej wykrzystywanych funkcji telefnicznych takich jak zawieszenie płączenia, transfer płączenia raz zestawienie knferencji. Aparat musi umżliwiać pracę w plskiej wersji językwej (pisy funkcji na wyświetlaczu aparatu w języku plskim). Telefn IP musi być urządzeniem wypsażnym w przełącznik sieciwy Fast Ethernet 10/100 umżliwiający pdłączenie na jednym płączeniu kablwym zarówn telefnu jak i kmputera PC, wymaga się aby z pzimu administratra istniała mżliwść wyłączenia tej pcji. Prt przełącznika telefnu w kierunku przełącznika sieciweg musi wspierać trunking 802.1Q. Transmisja głsu z telefnu i danych z kmputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN, wymaga się aby z pzimu administratra istniała mżliwść wyłączenia tej pcji Systemwy pdstawwy terminal telefniczny Stacyjne systemwe pdstawwe terminale telefniczne VIP muszą spełniać następujące wymagania: Strna 18 z

19 Wszystkie funkcje pwinny być dstępne na klawiaturze wybirczej z zespłem klawiszy "grących linii, wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych linii. Wymagana liczba minimum 16 klawiszy grących linii. Aparat pwinien być wypsażny w wyświetlacz ciekłkrystaliczny d prezentacji infrmacji abnencie własnym, wywływanym i aktualnie płącznym, czasie trwania płączenia, zajętści linii, aktualneg czasu itp. Aparat musi umżliwiać dczytanie histrii kilku statnich płączeń wychdzących, przychdzących i niezrealizwanych raz ułatwić ich pwtórne wybranie z prezentwanej listy Aparat systemwy pwinien umżliwiać przyłączenie przystawki ddatkwych prgramwalnych klawiszy (minimum 8 klawiszy) wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych funkcji. Przystawka pwinna być dłączana d budwy aparatu w spsób trwały (zatrzaski, klipsy itp.). Opis klawiszy liniwych aparatów i przystawek pwinien być wyknany w frmie pełnej wkładki papierwej lub wyświetlaczy LCD. Wkładka piswa pwinna umżliwiać wyknie pisów techniką kmputerwą za pmcą wydruku laserweg. Klawiatura i przyciski musza być czytelnie pisane w języku plskim. Wybrane aparaty telefniczne systemwe muszą umżliwiać mntaż naścienny Oprócz dstępu d usług realizwanych przez system aparaty systemwe pwinny realizwać następujące funkcje ddatkwe: definiwanie (prgramwanie) klawiszy prgramwalnych z pzimu użytkwnika blkada peratrska aparatu Systemwy terminal dyspzytrski Stacyjne systemwe terminale dyspzytrskie VIP muszą spełniać następujące cechy : Wszystkie funkcje pwinny być dstępne na klawiaturze wybirczej z zespłem klawiszy "grących linii, wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych linii. Wymagana liczba minimum 30 klawiszy grących linii. Aparat pwinien być wypsażny w uchylny, pdświetlany wyświetlacz ciekłkrystaliczny d prezentacji infrmacji abnencie własnym, wywływanym i aktualnie płącznym, czasie trwania płączenia, zajętści linii, aktualneg czasu itp. D realizacji funkcji wyświetlania raz wybierania dpuszcza się zastswanie dtykwych ekranów LCD Aparat musi umżliwiać dczytanie histrii kilkunastu statnich płączeń wychdzących, przychdzących i niezrealizwanych raz ułatwić ich pwtórne wybranie z prezentwanej listy Strna 19 z

20 Aparat dyspzytrski pwinien umżliwiać przyłączenie przystawki ddatkwych prgramwalnych klawiszy wypsażnych w didy LED lub inne wskaźniki sygnalizujące stan pszczególnych funkcji. Wymagana liczba minimum 16 klawiszy grących linii. Przystawka pwinna być dłączana d budwy aparatu w spsób trwały (zatrzaski, klipsy itp.). Jak funkcjnalny dpwiednik dłącznej przystawki klawiszy dpuszcza się zastswanie przewijanych kien na dtykwych ekranach LCD Opis klawiszy liniwych aparatów i przystawek pwinien być wyknany w frmie pełnej wkładki papierwej lub wyświetlaczy LCD. Wkładka piswa pwinna umżliwiać wyknie pisów techniką kmputerwą za pmcą wydruku laserweg. Aparat bezpśredni lub pprzez dedykwany serwer musi umżliwiać współpracę z aplikacją typu CTI usprawniającą bsługę telefnu w zakresie wybieranych numerów telefnów i lgwania infrmacji płączeniach Klawiatura i przyciski musza być czytelnie pisane w języku plskim. Aparat dyspzytrski pwinien być wypsażny w mikrtelefn i zespół głśnmówiący zapewniający eliminację sprzężeń w trze głśnmówiącym Oprócz dstępu d usług realizwanych przez system aparaty dyspzytrskie w spsób bezpśredni pwinny realizwać następujące funkcje: płączenie z abnentem "grącej linii pprzez naciśnięcie klawisza przypisaneg d jeg łącza wejście "na trzecieg" pprzez naciśnięcie klawisza zajęteg łącza płączenia dyspzytra z innymi grupami dyspzytrskimi z innymi systemami dyspzytrskimi raz innymi sieciami wybór wychdzących łączy zewnętrznych dla prirytetwych płączeń inicjwanych wybór wyspecyfikwanych płączeń przychdzących. przekazywanie płączeń zawieszanie płączenia zestawianie knferencji definiwanie klawiszy prgramwalnych blkada peratrska aparatu mnitrwanie stanu linii sygnalizacja klejki czekujących wywłań dstęp d histrii wywłań książka telefniczna zawierająca numer i pis związany z numerem Strna 20 z

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa urządzeń wielfunkcyjnych, kmputerów przenśnych, tabletu, kmputerów biurkwych,

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppppotwock.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pppptwck.pl Otwck: Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz z zadaszeniem i dnwieniem elewacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.nwewarpn.pl/ Nwe Warpn: Świadczenie usług stałeg dstępu d Internetu wraz z dstawą i mntażem sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/1650.html Lublin: Dstawa sprzętu infrmatyczneg i audiwizualneg na ptrzeby prjektów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1

Specyfikacja zamawianego sprzętu oraz usług dodatkowych powiązanych z zamówieniem Zadanie Nr 1 Oferwane urządzenie musi psiadać następujące funkcjnalnści raz integrwać wymienine pniżej elementy: Lp Typ zamawian eg Specyfikacja zamawianeg sprzętu raz usług ddatkwych pwiązanych z zamówieniem Zadanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Kraków: DOSTAWA MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH (KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, STYMULATOR,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Usługi serwiswania i naprawy sprzętu medyczneg Numer głszenia: 256658-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Świadczenie usług pcztwych w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo