Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych"

Transkrypt

1 Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych Dynamiczny charakter sieci R. Krzeszewski 1 R. Wojciechowski 1 Ł. Sturgulewski 1 A. Sierszeń 1 1 Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej c 2015, v1.0

2 Topologia sieci Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Typowa topologia sieci Router A LAN Internet VoIP, video streaming, audio streaming, HTTP, FTP, SMTP/IMAP,...

3 Typowa topologia sieci Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Jakie są wady i ograniczenia podanej topologii? Jakie zjawiska mogą wpływnąć na prawidłowe funkcjonowanie ww. sieci?

4 Sieci *konwergentne Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Każda aplikacja posiada określone warunki dotyczące wykorzystania zasobów sieciowych W sieciach niekonwergentnych priorytetem jest osiągalność dedykowane linie dla określonego typu ruchu, oddzielne linki dla danych, dla komunikacji głosowej (telefonii); brak integracji sieci sprzyja odseparowaniu usług

5 Sieci *konwergentne Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci W sieciach konwergentnych ruch z różnych źródeł transmitowany jednym łączem - konieczna priorytetyzacja dla krytycznego ruchu (transmisje video oraz audio z małą zwłoką; konieczność zapewnienia interaktywności dla niektórych typów ruchu) Brak interaktywności powoduje nieregularność połączenia, zrywanie transmisji, przerwy i utrudnienia w komunikacji

6 Parametry jakościowe / ilościowe sieci Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Osiągalność Pojemność pasma / przepustowość Opóźnienie sieci Wariacja opóźnienia Ilość poprawnie przetransmitowanych danych

7 Osiągalność Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Podstawowy parametr jakościowy określający możliwość nawiązania transmisji między stroną nadawczą a odbiorczą Czynniki mające wpływ na osiągalność sieci: błędy konfiguracji i funkcjonanowania interfejsów w warstwie łącza danych błędy adresacji i trasowania (konfiguracja mechanizmów routingu, brak lub wolna zbieżność sieci) w warstwie intersieci błędy usług, zabezpieczeń i autoryzacji (filtracje, blokowanie dostępu,... ) we wszystkich warstwach poczynania użytkowników sieci :)

8 Osiągalność Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Konieczność dostosowania struktury i konfiguracji sieci do warunków dynamicznie zmiennych w czasie wykorzystanie adaptacyjnych mechanizmów zarządzania strukturą sieci Technologie modyfikujące strukturę sieci: Spanning Tree Protocol Link Aggregation Control Protocol / Port Aggregation Protocol Open Shortest Path First, Routing Information Protocol, Border Gateway Protocol,......

9 Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Narzędzia weryfikacji osiągalności Weryfikacja tablic routingu route PRINT route show ip route Weryfikacja trasowania ping tracert pathping Narzędzia skojarzone z odpowiednimi mechanizmami - STP, LACP,...

10 Pojemność pasma / przepustowość Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Ilościowy parametr określający pojemność pasma / zdolność łącza do przekazywania określonej ilości ruchu Czynniki mające wpływ na pojemność pasma / przepustowość: technologiczne aspekty funkcjonowania sieci (zakresy przenoszonych częstotliwości, multipleksacja,... ) konfiguracja interfejsów i ich agregatów (możliwość łączenia fizycznych interfejsów w interfejsy wirtualne) poczynania użytkowników sieci :)

11 Pojemność pasma / przepustowość Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci P rzepustowosc max = min (10 Mbps, 256 kpbs,...) P rzepustowosc dostepna = P rzepustowoscmax Ilosc przeplywow

12 Pojemność pasma / przepustowość Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Konieczność dostosowania profilu ruchu do fizycznych możliwości struktury sieci wykorzystanie analiz i obserwacji w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług Technologie modyfikujące pojemność pasma / przepustowość: upgrade łącza - rozwiązanie ekonomicznie drogie, trudne i nieraz niemożliwe do realizacji, rozwiązuje problem jedynie chwilowo Link Aggregation Control Protocol / Port Aggregation Protocol (agregacja łączy - możliwość utworzenia wirtualnych interfejsów o większej przepustowości) QoS (priorytetyzacja ruchu; wprowadzenie kolejkowania) kompresja danych

13 Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Narzędzia weryfikacji pojemności pasma / przepustowości Analizatory widma Weryfikacja ustawień interfejsów ifconfig ipconfig show ip interface* Speed testery, obserwacja statystyk i obciążeń sieci Narzędzia skojarzone z odpowiednimi mechanizmami - LACP, QoS,...

14 Opóźnienie sieci Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Ilościowy parametr określający czas niezbędny do transmisji danych między stacjami źródłową oraz docelową Wypadkowa wielu rodzajów opóźnień: procesowanie i kolejkowanie - zależne od urządzeń i zachowania systemu operacyjnego propagacja i serializacja - zależne od mediów transmisyjnych Czynniki mające wpływ na opóźnienie sieci: przepustowość łącza obciążenie urządzeń (średnia długość kolejki i pakietów w kolejce; poczynania użytkowników w sieci)

15 Opóźnienie sieci Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Typy opóźnień

16 Opóźnienie sieci Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Typy opóźnień

17 Opóźnienie sieci Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Konieczność wprowadzenia polityk obsługi ruchu sieciowego wykorzystanie analiz i obserwacji w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług Technologie redukujące opóźnienia sieci: upgrade łącza priorytetyzacja / re- - przekazywanie najważniejszych pakietów przed innymi; zmiana priorytetu podczas procesowania danych przez inne routery adekwatnie do ich polityk QoS kompresja danych

18 Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Narzędzia weryfikacji opóźnienia sieci Narzędzia bazujące na ICMP ping tracert pathping Narzędzia statystyczne sieci NetFlow SNMP

19 Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Ilość poprawnie przetransmitowanych danych Ilościowy parametr określający stosunek poprawnie przetransmitowanego ruchu do całości transmisji Czynniki mające wpływ na ilość poprawnie przetransmitowanych danych: niezawodność łącza osiągalność pojemność pasma opóźnienie sieci...

20 Funkcjonowanie sieci Parametry jakościowe / ilościowe sieci Narzędzia weryfikacji poprawności transmisji Narzędzia bazujące na ICMP ping tracert pathping

21 Zarządzanie sieciami komputerowymi Rozwój i rozrost sieci staje sie coraz istotniejszym i bardziej nieodzownym zasobem organizacji Wzrost ilości zasobów dla uzytkowników powodowany jest wzrostem złożoności sieci, a zarządzanie nią staje się coraz bardziej skomplikowane Utrata zasobów sieciowych oraz niska wydajność sieci mogą powodować drastyczne straty materialne Sieć jest tworem dynamicznym podlegającym ciągłym zmianom (niekoniecznie planowanym)

22 Cele badania sieci Weryfikacja struktury sieci (określenie dostępności sieci i oferowanych usług) Analiza proporcji ruchu sieciowego Detekcja nielegalnych hostów, intruzów Określenie błędów funkcjonowania sieci i nieprawidłowych pakietów Śledzenie i analiza działań użytkowników, niechcianych transmisji Inżynieria protokołów

23 Metody badania sieci Bezprawne uzyskanie informacji, naruszenie integralności komputerowego zapisu danych, podsłuch i sabotaż komputerowy, uszkodzenie, usunięcie, zmiana danych, a także zapoznanie się z treścią bezprawnie uzyskanych informacji jest karalne zgodnie z art K.K., art. 267, art. 268, art K.K.

24 Metody badania sieci Metody aktywne bazujące na ingerencji w strukturę sieci oraz w ruch sieciowy Metody pasywne bazujące na nasłuchu i analizie zgromadzonego ruchu

25 sieciowego Sniffing Sniffing - działanie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływajacych w sieci; zazwyczaj wymaga przełączenia karty sieciowej w tryb promiscuous wymuszający odbieranie wszystkich pakietów z pominięciem filtracji sprzętowej; atak pasywny typu przechwycenie, może być bardzo niebezpieczny i trudny do wykrycia

26 Sniffing Sniffing jest możliwy w sieciach rozgłaszających (wysyłających pakiety do wszystkich odbiorników) Topologiami umożliwiającymi sniffing są magistrala oraz gwiazda zrealizowana przy zastosowaniu rozgłaszającego sprzętu sieciowego W przypadku sieci Ethernet sniffing jest możliwy w obrębie domeny kolizyjnej

27 Wybrane narzędzia przechwytywania informacji pcap ( libpcap / WinPcap) Windows: Ethereal, Packetyzer, Anasil, Cain and Abel Linux: tcpdump, ethercap, Ethereal

28 Ethercap

29 Ethereal

30 Anasil

31 Packetyzer

32 Skanowanie hostów i portów Skanowanie portów jest techniką sprawdzenia dostępnych hostów i uruchomionych na nim usług Często stanowi pierwszy krok w ataku dając informacje o zabezpieczeniach systemu oraz dostępności określonych portów (usług) Stosowanie firewalli oraz systemów IDS umożliwia ograniczenie możliwosci skanowania Najbardziej wszechstronnym skanerem jest obecnie program nmap

33 Skanowanie portów Jednym z podstawowych zadań warstwy transportowej jest ustanowienie zorientowanej połączeniowo sesji pomiędzy podobnymi urządzeniami w warstwie aplikacji Procedura inicjalizacyjna podejmowana przez jeden z wezłów musi zostać zaakceptowana przez stacje docelową, z którą połączenie jest nawiązywane. W ramach procedury inicjalizacyjnej ustalane są parametry transmisji i sygnalizowana gotowość obydwu stron. Sesja zakańczana jest procedurą finalizującą informującą obydwie strony o zakończeniu trwania aktualnego połaczenia (FIN) W trakcie wymiany informacji między stacjami w ramach ustanowionej sesji wymieniane są informacje statusowe dotyczące przekazywanych danych oraz ich przetwarzania

34 Procedura nawiązywania połączenia Procedura inicjalizacyjna protokołów zorientowanych połączeniowo przeprowadzana jest w celu synchronizacji początkowych numerów sekwencyjnych ramek nadawcy i odbiorcy kontrola przepływu realizowana jest na podstawie numerów sekwencyjnych ramek, stąd konieczność synchronizacji z uwagi na brak jakiegokolwiek powiązania między numerami sekwencyjnymi a czasem bądź innymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na dobór numeru początkowego

35 Procedura nawiązywania połączenia Przebieg procedury zakłada wymianę informacji zawierającej bit kontrolny synchronizacji (SYN) oraz numer początkowy ramki. Mechanizm synchronizacji musi zostać przeprowadzony obustronnie potrójny uścisk ręki W przypadku odrzucenia połączenia (zamknięty port), klient po wysłaniu do serwera pakietu z ustawioną flagą SYN, otrzymuje w odpowiedzi pakiet z ustawioną flagą RST

36 Potrójny uścisk ręki

37 Metody skanowania TCP connect TCP SYN TCP FIN TCP ACK TCP NULL TCP XMAS FTP bounce ICMP...

38 TCP - connect Test polega na przeprowadzeniu połączenia TCP: intruz wysyła na określony port pakiet SYN. Jeśli skanowany host odpowie pakietem SYN/ACK oznacza to, że port jest otwarty, jeśli RST/ACK port jest zamknięty. Jeśli połączenie zostało nawiązane intruz zamyka je pakietem ACK Metoda jest bardzo skuteczna Skanowanie TCP connect jest łatwe do wykrycia

39 TCP SYN Modyfikacja TCP connecta Polega na przeprowadzeniu połączenia TCP: intruz wysyła na określony port pakiet SYN. Jeśli skanowany host odpowie pakietem SYN/ACK oznacza to, że port jest otwarty, jeśli RST/ACK port jest zamknięty. Jesli połączenie zostało nawiązane intruz go NIE zamyka, więc połączenie nie trafia do logów systemowych Metoda skuteczna Skanowanie TCP SYN jest trudniejsze do wykrycia

40 TCP FIN Technika ukrytego skanowania (stealth scanning) Celem jest ominięcie reguł filtrowania i ukrycie faktu skanowania Wykorzystanie własności stosu TCP polegającej na tym, że zamknięty port powinien na każdy błędny pakiet odpowiedzieć pakietem RST, otwarty zignoruje pakiet FIN Aby wykryć skanowanie FIN należy zastosować narzędzia IDS

41 TCP ACK Technika ukrytego skanowania (stealth scanning) Celem jest poznanie ustawień zapory sieciowej Wykorzystuje własność zapór, które nie odpowiadają na blokowanych portach Polega na wysłaniu błędnego pakietu ACK. Otrzymanie RST port zamknięty lub port nie jest filtrowany przez zaporę, brak odpowiedzi port otwarty lub filtrowany przez zaporę Aby wykryć skanowanie ACK należy zastosować narzędzia IDS

42 TCP NULL Skanowanie pakietami bez ustawionych flag Działanie analogiczne jak w FIN i ACK Jeśli w odpowiedzi RST port zamknięty, brak odpowiedzi port otwarty Aby wykryć skanowanie NULL należy zastosować narzędzia IDS

43 Nmap ( Network mapper) Narzędzie do eksploracji sieci i badania jej bezpieczeństwa Program zaprojektowany do szybkiego skanowania dużych sieci, choć może być wykorzystywany również do badania pojedynczych hostów Umożliwia przeskanowanie sieci w poszukiwaniu hostów (wykrywanie hostów), skanowanie portów, detekcje systemów operacyjnych, filtrów, firewalli,... Z uwagi na duże możliwości, wielu administratorów wykorzystuje nmapa do monitoringu sieci

44 Nmap ( Network mapper) Wynikiem pracy jest lista przeskanowanych hostów z dodatkowymi informacjami zależnymi od opcji podanych przy uruchomieniu narzędzia Jedna z najważniejszych informacji jest lista protokołów oraz portów (serwisów), które przez dany węzeł są obsługiwane. Informacja ta jest dodatkowo uzupełniana o aktualny stan portu otwarty (open), zamknięty (close), odfiltrowany (filtered) oraz nieodfiltrowany (unfiltered) Możliwa detekcja IOSa, typu urządzenia oraz adresów fizycznych

45 Nmap ( Network mapper) Określenie celu skanowania nmap [Adres domenowy Adres IP Adres sieci]... Wyświetlenie listy celów do zbadania nmap -sl... Pingowanie hostów (określenie, które hosty są online) nmap -sp...

46 Nmap ( Network mapper) Pominięcie wykrywania hostów nmap -P0... ICMP Echo, timestamp nmap -PE -PP -PM...

47 Nmap ( Network mapper) Skanowanie TCP SYN, Connect, ACK, Window, Maimon nmap -ss -st -sa -sw -sm... Skanowanie TCP Null, FIN, XMAS nmap -sn -sf -sx... Sprecyzowanie zakresu portów poddanych skanowaniu nmap -p [Zakres portów]... nmap -p 22, -p 1-10, -p U:53,T:

48 Nmap ( Network mapper) Próba określenia serwisu wraz z wersją na otwartych portach nmap -sv... Próba określenia IOSa nmap -O... Włączenie wykrywania systemu operacyjnego i wersji nmap -A...

49 Nmap ( Network mapper)

50 Nmap ( Network mapper), przykład Administrator chce sprawdzić, jakie hosty są aktualnie aktywne w zarządzanej przez niego sieci /24 1 :~ nmap -v - sp /24

51 Nmap ( Network mapper), przykład Administrator chce sprawdzić, które z wyszczególnionych portów są aktualnie aktywne w zarządzanych przez niego stacjach :~ nmap - vv - ss -p T :

52 Fingerprinting Określenie systemu operacyjnego może być bardzo wartościową informacją podczas rekonesansu sieci wiele dziur i błędów zależne jest od wersji stosowanego systemu Fingerprinting klasyfikacja systemu operacyjnego na podstawie informacji zawartych w pakietach specyficznych dla konkretnych IOSów Klasyfikacja metod fingerprintingu aktywne nmap; spreparowanie pakietów testowych, obserwacja odpowiedzi testowanego systemu pasywne p02f; analiza podsłuchanych pakietów

53 Sygnatury wartości charakterystyczne pól nagłówka IP Czas życia pakietu (TTL, Time To Live) Rozmiar okna Bit DF (Don t Fragment) Typ serwisu (TOS, Type of Service) Typ numeracji odpowiedzi...

54 Pozyskiwanie informacji Skanowanie TCP connect, TCP SYN, TCP FIN, TCP ACK, TCP NULL, TCP XMAS,... Test flag BOGUSa (ustawienie flag TCP na 7 i 8 bicie odpowiedź jedynie z systemów Linuxowych) Ograniczenia ilości komunikatów o błędach ICMP (ICMP Error Message Quenching + Quoting)...

55 Fingerprinting nmap -vv -O -ss [Adres IP]

56 Fingerprinting - testy T1 (TCP SYN na otwarty port) T2 (TCP NULL na otwarty port) T3 (SYN + FIN + URG + PSH na otwarty port) T4 (TCP ACK na otwarty port) T5, T6, T7 (analogicznie na zamknięte porty) PU (Port Unreachable Test)

57 Detekcja nielegalnych hostów Do obowiazków administratora należy również detekcja hostów nielegalnie udostepniających podłączenie do sieci Internet poprzez zarządzaną sieć Detekcja może opierać się na obserwacji ruchu z komputera bramy (obserwacja otwartych portów, nawiązanych połączeń,... ), analizie czasu życia (TTL) pakietów wychodzących z bramy (przy przejściu przez każdy węzeł liczba TTL jest pomniejszana o 1), próbie odgadnięcia ustawien forwardingu pakietów, etc Istnieją również dedykowane aplikacje umożliwiające zbadanie systemów pod kątem realizacji NATa (natdet, p02f)

58 Narzędzie natdet

59 Monitorowanie dostępności hostów Podstawowym problemem administratorów jest monitorowanie dostępności węzłów mające na celu nie tylko sprawdzenie komunikacji i osiągalności konkretnych hostów, ale również detekcję stacji niepożądanych podłączonych bez wiedzy administratora a korzystających z usług zarządzanej sieci i współdzielących pasmo możliwe jest do wykonania za pomocą narzędzi: ping, nmap, NetCrunch i innych

60 Narzędzie ping

61 Narzędzie nmap

62 Narzędzie NetCrunch

63 Bash Zestaw poleceń bazujący na Bourne Shell Możliwość wykorzystania konstrukcji warunkowych, pętli, wyrażeń regularnych,... Automatyzacja zadań administracyjnych

64 Skrypty Bash Monitorowanie stanu sieci 1 #!/ bin / bash is_alive_ping () 3 { ping -c 1 $1 > / dev / null 5 [ $? - eq 0 ] && echo Node with IP: $i is up. } 7 for i in {1..255} do 9 is_alive_ping $i & disown done

65 TCL TCL Tool Command Language - język skryptowy o składni podobnej do języków skryptowych powłok oraz częściowo do LISP. Znany z pakietu Tk, pozwala na stosunkowo łatwą automatyzację zadań. Autorem zarówno języka Tcl jak i pakietu Tk jest John Ousterhout

66 Cechy TCL Wszystkie operacje są poleceniami, włączając struktury językowe Polecenia mogą posiadać zmienną liczbę argumentów Wszystkie polecenia i struktury można dynamicznie redefiniować i nadpisać Wszystkie typy zmiennych mogą być obsługiwane jako ciągi znakowe Obiektowo - klasowy system TclOO

67 Cechy TCL Interfejs do gniazd i plików sterowany zdarzeniowo (możliwe również zdarzenia użytkownika i czasowe) Generacja komunikatów o błędach przy niewłaściwym użyciu poleceń Rozszerzalność - C, C++, Java Interpreter oparty o bytecode Przenośność: Windows API; Unix, Linux, Macintosh,...

68 Składnia TCL $<zmienna> wartość zmiennej [ ] wykonanie polecenia zawartego między nawiasami; rezultatem wyrażenia jest wartość zwrócona przez komendę { } tekst, treść zawarta pomiędzy klamrami (w tym końce linii) nie jest w ogóle przetwarzana ( ) obsługa tablic ; separator poleceń w tej samej linii :: separator elementów przestrzeni nazw (również do obsługi zmiennych globalnych)

69 Składnia TCL, konstrukcje strukturalne if <warunek>?then? <skrypt>?elseif <skrypt>?...?else? <skrypt> while <warunek> <skrypt> for <inicjalizacja> <warunek> <następne> <skrypt> foreach <zmienne> <lista> [<zmienne lista>...] <skrypt>

70 Cisco TCL Wymagania dot. IOS: Cisco IOS 12.2(25) S lub 12.3(2) T, dla obsługi SNMP MIBów poprzez TCL - Cisco IOS 12.3(7) T Skrypty TCL muszą być uruchamiane z tclsh, który jest osiągalny z trybu EXEC i wymaga odpowiednich praw dostępu dla użytkownika Wejście / wyjście z tclsh enable --> tclsh exit

71 Cisco TCL 1 Ciscozine # tclsh 2 Ciscozine ( tcl )# proc test {} { +> puts " Hello world!" 4 + >} Ciscozine ( tcl )# test 6 Hello world! Ciscozine ( tcl )#

72 Cisco TCL, przykład 1 Ciscozine ( tcl )# proc ping_net { x} { +> for { set n 1} {$n <= $x} { incr n 1} { 3 +> exec " ping $n" +> } 5 + >} Ciscozine ( tcl )# ping_net 5 7 Type escape sequence to abort. Sending 5, byte ICMP Echos to , timeout is 2 seconds : 9!!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round - trip min / avg / max = 1/2/4 ms

73 Tworzenie map sieci jest w rzeczywistości mechanizmem wizualizacji umozliwiającym administratorowi sprawne zarządzanie siecią Niewątpliwą zaletą tej metody jest graficzna reprezentacja mapy będąca odzwierciedleniem zrealizowanej topologii, co ułatwia zarządzanie sieci W rzeczywistości mapy mogą stanowić zarówno obraz fizycznej topologii sieci, jak również logicznej Podstawą mapy są urządzenia (węzły sieci routery, switche, huby, hosty,... ) oraz odpowiednie połączenia między poszczególnymi elementami

74 Pakiet NetCrunch

75 Pakiet NetCrunch

76 Pakiet NetCrunch

77 Pakiet NetCrunch

78

79 1 Administrator wydał na dwóch różnych hostach polecenie ping Otrzymał następujące odpowiedzi: 1 :~ ping Network unknown :~ ping Destination host unreacheable. O czym świadczą powyższe sytuacje?

80 Koniec Dziękuję za uwagę...

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Skanowanie portów. Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS

Skanowanie portów. Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS Skanowanie portów Autorzy: Jakub Sorys, Dorota Szczpanik IVFDS 1 STRESZCZENIE W niniejszej pracy wyjaśniamy podstawowe pojęcia oraz techniki związane z zagadnieniem skanowania sieci, fingerprintingu i

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

Omijanie zapór sieciowych

Omijanie zapór sieciowych Omijanie zapór sieciowych Oliver Karow Artykuł opublikowany w numerze 1/2006 magazynu hakin9. Zapraszamy do lektury całego magazynu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet

Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych, przesyłanych w przemysłowej sieci Ethernet POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Kierunek Elektrotechnika PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rejestracja i dekodowanie danych produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne

Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne systemy operacyjne Politechnika Śląska Instytut informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16 PRACA MAGISTERSKA Analiza skuteczności ataków DDoS na najpopularniejsze współczesne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 19, 2003 System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco Marek KWIATKOWSKI, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Człowiek najlepsza inwestycja Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Podstawy budowy

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Przecinanie kabla atak TCP Reset

Przecinanie kabla atak TCP Reset Przecinanie kabla atak TCP Reset Atak Marcin Ulikowski stopień trudności Protokół TCP został stworzony prawie 30 lat temu, gdy duże liczby naturalne wydawały się większe niż dzisiaj. Twórcy protokołu,

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Krzysztof Różanowski Wpływ systemów wykrywania włamań na

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.30 Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Spis treści: 1.Wstęp...3 2. Przeznaczenie analizatorów

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie pajęczyn detekcja nielegalnego wpółdzielenia łącza Mariusz Tomaszewski, Maciej Szmit, Marek Gusta

Sprzątanie pajęczyn detekcja nielegalnego wpółdzielenia łącza Mariusz Tomaszewski, Maciej Szmit, Marek Gusta Sprzątanie pajęczyn detekcja nielegalnego wpółdzielenia łącza Mariusz Tomaszewski, Maciej Szmit, Marek Gusta Artykuł opublikowany w numerze 2/2005 magazynu hakin9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Bezpłatne

Bardziej szczegółowo