Snatch, serwer brydżowy plan zarządzania projektem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Snatch, serwer brydżowy plan zarządzania projektem"

Transkrypt

1 Snatch, serwer brydżowy plan zarządzania projektem Michał Korch Piotr Tomanek Marcin Pilipczuk Piotr Tabor 25 kwietnia 2005 roku Wersja: 1.4 Historia Data Wersja Autor Zmiany Michał Korch Stworzono pierwszą wersję całości Michał Korch Poczyniono uzupełnienia w punkcie Marcin Pilipczuk Uzupełnienie punktu 1.4 oraz Piotr Tomanek Poprawki kontrolera jakości Marcin Pilipczuk Zaktualizowanie działu 2.2 zgodnie z BV 1.4 Spis treści 1 Wstęp Cel dokumentu O projekcie Definicje i skróty Źródła Streszczenie Krótki opis projektu Cel projektu Założenia i ograniczenia Elementy projektu i terminy ich realizacji Organizacja projektu Struktura organizacyjna Kontakty - udziałowcy i klienci Role poszczególnych osób i odpowiedzialność Proces zarządzania Oszacowania projektu Plan projektu Plan etapowy Cele poszczególnych iteracji Wypuszczanie oprogramowania Harmonogram projektu Kadrowe zapotrzebowania projektu Budżet

2 1 Wstęp 1.1 Cel dokumentu Celem tego dokumentu jest krótki opis projektu i zaplanowanie prac nad nim. 1.2 O projekcie Ten dokument dotyczy projektu rozgrywek brydżowych przez internet. Działający projekt ma umożliwić grę towarzyską i organizowanie turniejów brydżowych przez internet w ramach portalu który jest udziałowcem projektu. Zyski mają płynąć z zamieszczanych reklam. 1.3 Definicje i skróty projekt To, co ten dokument opisuje - projekt rozgrywek brydżowych przez internet. gracz Klient grający w brydża przez działający projekt. widz Klient obserwujący rozgrywki. sędzia Klient mający większe uprawnienia, organizujący turnieje i nadzorujący je. udziałowiec Portal który jest udziałowcem i docelowym właścicielem binarnej wersji projektu. zespół Zespół wykonujący projekt. 1.4 Źródła Ten dokument jest pierwszym dokumentem opisującym projekt od strony zarządzania, nie odwołuje się do żadnych wcześniejszych dokumentów na ten temat. Korzysta on z Wizji Biznesowej projektu w kwestii specyfikacji celów i założeń projektu. 1.5 Streszczenie W dokumencie tym krótko opisano projekt i przedstawiono uwagi na temat zarządzania projektem, w szczególności wstępny harmonogram prac. 2

3 2 Krótki opis projektu Projekt zakłada stworzenie kompleksowego serwisu brydżowego dla portalu internetowego Portal ten obecnie nie wyróżnia się niczym szczególnym i taki właśnie serwis jest dla niego możliwością przyciągnięcia klietnów. Kompleksowość serwisu ma polegać przede wszystkim na możliwości sprawnej i łatwej organizacji, przeprowadzenia turniejów brydżowych, obliczania i przeglądania ich wyników. Konkretniejszy opis założeń i celów projektu znajduje się poniżej. 2.1 Cel projektu Ogólne cele biznesowe udziałowca Podstawowym celem udziałowca jest powiększenie zysków portalu Drogą ku temu jest zwiększenie wpływu z reklam zamieszczanych w portalu, do czego niezbędne jest podniesienie jego atrakcyjności, a co za tym idzie oglądalności. Udziałowiec chciałby zrealizować ten cel do połowy roku 2006, to znaczy wtedy chciałby zauważyć istotne zwiększenie zysków, które pozwalałoby mu na dalsze inwestycje w rozwój portalu. Udziałowiec szacuje, że zwiększenie atrakcyjności portalu będzie go kosztowało około 150 do 200 tys. PLN, ale ta kwota zwróci się z nawiązką w ciągu dwóch lat z dodatkowych wpływów z reklam (nie tylko w serwisie brydżowym). Bezpośrednio z tym związanym celem jest wyrobienie marki W związku z tym, celem udziałowca jest uruchomienie systemu, który przyciągnąłby do niego relatywnie dużą grupę klientów. Udziałowiec chciałby również dzięki temu zyskać pewną liczbę stałych użytkowników portalu. Udziałowiec zdecydował, że tym systemem będzie kompleksowy serwer brydżowy. Chciałby, aby ostateczna i pełna jego wersja pojawiła się na portalu najpóźniej w październiku, jednakże jego podstawowe części chciałby wdrażać już w lipcu, wobec czego pozostało niewiele czasu. Na ten cel jest w stanie przeznaczyć 120 do 140 tys. PLN - w zależności od ostatecznej zawartości systemu (większość reszty kwoty chce przeznaczyć na promowanie tego serwera i ogólnie portalu Cele, które realizować ma projekt Aby projekt mógł posłużyć realizacji wyżej wymienionych celów, musi przyciągnąć brydżystów swoją atrakcyjnością. Składają się na nią następujące czynniki. Powinien umożliwiać (lub też może umożliwiać - vide 5. Pierwszeństwo i priorytety): przeprowadzenie rozgrywki obserwację rozgrywki łatwą organizację i przeprowadzenie turnieju nadzorowanie turnieju przez sędziów wybór systemu punktowego obserwację turnieju przeprowadzenie meczu brydżowego nadzorowanie meczu obserwację meczu przeprowadzenie treningów łatwego obrobienia wyników atrakcyjny wizualnie wygląd gry naukę gry w brydża przegląd sławnych, brydżowych rozgrywek wybór języka 3

4 wybór wyglądu aplikacji klienckich grę w różnych środowiskach (Windows, Linux,... ) grę z komputerem (SI) przechowywanie danych o użytkownikach możliwość rejestracji użytkowników 2.2 Założenia i ograniczenia Poniżej wymienione są założenia i ograniczenia projektu, czyli: wymagania, standardy, przewidziane środki i czas na realizację. Konieczne standardy i wymagania Zasady brydża. Zasady turniejów brydżowych. Łączność pomiędzy serwerami musi się stosować do protokołu TCP/IP. Baza danych i odwołania do niej w standardzie SQL, baza danych Oracle. Licencja GPL, na której udostępniana jest część wykorzystywanych bibliotek. Przydatne standardy Interfejs bazy danych organizacji brydżowych. Standard ISO w kodowaniu polskich znaków diakrytycznych. System naliczania punktów i tworzenia rankingów, m.in. wg standardowego sposobu naliczania. Wszelkie przesyłanie danych, w tym haseł, powinno się odbywać przez protokół SSL. Przesył danych powinien się odbywać w standardzie XML. W czym się mieścimy? Projekt powinien zająć dziewięć miesięcy pracy i kosztować około 130 tysięcy złotych. Aplikacje klienckie powinny być dostępne na względnie dowolnej, popularnej platformie - Windows, Linux, Unix, ew. MacOS. Aplikacja serwera będzie pod systemem linux, musi być zintegrowana z portalem udziałowca. Korzysta z bazy danych Oracle. Powinien być dostępny internetowy support do aplikacji kliencich - Manual, FAQ oraz możliwość zadawania pytań do wykwalifikowanych ludzi z portalu. Pierwsze elementy systemu mają być gotowe w lipcu. Potrzebana infrastruktura i wymagania środowiskowe Aplikacja serwera. Potrzebne są: średniej klasy serwer z łączem do internetu o dużej przepustowości; Linux zainstalowany na nim; relacyjna baza danych, zapewne Oracle, z możliwością regularnego zrzutu stanu bazy danych; biblioteki do obsługi popularnych potrzebnych standardów, SSL, TCP/IP, XML, które są dostępne na licencji GPL; poddomena brydz.bardzofajnyportal.pl; system podtrzymywania sieci (UPS); 4

5 serwer WWW, zapewne Apache, z silnikiem skryptowym (zapewne PHP lub JBoss). Aplikacje klienckie. Klient (sędzia, gracz, widz) potrzebuje: komputera z dostępem do Internetu; system operacyjny Linux bądź Windows (ew. MacOs); przeglądarkę internetową. 2.3 Elementy projektu i terminy ich realizacji Elementy tworzonego oprogramowania Tworzone oprogramowanie składa się z następujących części: aplikacja gracza, aplikacja sędziego, serwer pojedynczego turnieju lub meczu, serwer nadzorujący całość, witryna www. Planowana funkcjonalność i terminy Wyżej wymienione elementy będą stopniowo wyposażane w funcjonalność opisaną poniższą tabelką. co kiedy gotowe przeprowadzenie rozgrywki obserwacja rozgrywki łatwa organizacja i przeprowadzenie turnieju 1.08 nadzorowanie turnieju przez sędziów 1.08 atrakcyjny wizualnie wygląd gry na każdym etapie tworzenia oprogramowania obserwacja turnieju 1.08 gra w różnych środowiskach 1.08 przetrzymywanie danych o użytkownikach 1.08 rejestracja użytkowników 1.08 przeprowadzenie meczu brydżowego nadzorowanie meczu obserwacja meczu łatwa obróbka wyników 1.09 przeprowadzenie treningów 1.09 wybór wyglądu aplikacji klienckich wybór systemu punktowego nauka gry w brydża przegląd sławnych, brydżowych rozgrywek wybór języka gra z komputerem (SI) Pierwszeństwo w wykonaniu uzyskały części systemu odpowiadające za przeprowadzenie rozgrywki i turnieju, bazę danych oraz wyglądu aplikacji klienckich. Następnie części związane z meczami i treningami. Najmniej istotne okazały się nauka brydża, inne wersje językowe, sławne rozgrywki i moduł sztucznej inteligencji. Pytanie, czy te części mają się znaleźć w systemie, jest nadal omawiane z udziałowcem. Pierwsze elementy systemu powinny być gotowe w lipcu. Pełna wersja ma być wdrożona w październiku. 5

6 3 Organizacja projektu 3.1 Struktura organizacyjna Zespół składa się z następujących osób: Michał Korch kierownik projektu, Piotr Tomanek kontroler jakości, Marcin Pilipczuk, Piotr Tabor. 3.2 Kontakty - udziałowcy i klienci Jedynym udziałowcem jest ul. Portali Internetowych Ciemnogród. Przedstawicielem jest Pan Lucjan Pudłokarton, szef działu rozwoju portalu: Pan Lucjan Pudłokarton, Szef Działu Rozwoju Portalu firma tel. do pracy: (44) , wewn. 44 tel. kom.: tel. domowy: (44) Za kontakty z docelowymi klientami tworzonego serwisu, tzn. graczami, sędziami i obserwatorami jest w całości odpowiedzialny Pan Pudłokarton. 6

7 3.3 Role poszczególnych osób i odpowiedzialność kto Michał Korch rola i odpowiedzialność kierownik projektu, programista, całokształt, zarządzanie projektem, ostateczną planowaną zawartość projektu. Piotr Tomanek kontroler jakości, programista, dokumentację projektu, zarządzanie jakością projektu. Marcin Pilipczuk członek zespołu, programista, kontakty z udziałowcem i politykę względem niego, plan wdrożenia i wdrożenie projektu. Piotr Tabor członek zespołu, programista, plan testów i ich przeprowadzenie, zapewnianie zasobów potrzebnych przy tworzeniu projektu. Lucjan Pudłokarton udziałowiec - bezpośredni klient, zareklamowanie już działającego produktu, kontakt z klientem: graczami i sędziami, późniejsze nadzorowanie przebiegu turniejów, zarządzanie sędziami i turniejami, zapewnienie infrastruktury fizycznej pod aplikację - serwera, łącza i niezbędnych aplikacji (np. baza danych), ogólne specyfikowanie celów i interfejsu projektu, kontakt z reklamodawcami. 7

8 4 Proces zarządzania 4.1 Oszacowania projektu Projekt powinien zająć dziewięć miesięcy pracy, kosztować około 130 tysięcy złotych. Pierwsze elementy systemu mają być gotowe w lipcu, a ostateczne wdrożenie powinno następić w październiku. Nowe oszacowania projektu mogą pojawić się: po uzgodnieniu z udziałowcem czy włączamy do projektu też elementy o niższym priorytecie (lub ew. które z nich) - jeszcze w marcu, gdy powstanie projekt techniczny systemu - najpóźniej na początku kwietnia, w wyniku nieprzewidzianych problemów lub (hope so) wręcz przeciwnie - maj, w wyniku dodatkowego, koniecznego planowania, w ramach którejś z iteracji. 4.2 Plan projektu Plan etapowy Pracę nad projektem można podzielić na następujące etapy: nr co kiedy kryterium sukcesu 1 analiza i projektowanie marzec-kwiecień została uzgodniona dokładna zawartość projektu stworzono większość dokumentacji 2 programowanie - 1. iteracja 3 testowanie i zdanie oprogramowania - 1. iteracja, uwagi klienta kwiecień-czerwiec czerwiec-lipiec zaprogramowano elementy o największym pierwszeństwie, stworzono solidną część elementów o trochę niższym priorytecie testowanie przebiegło zgodnie z planem okazało się, że w miarę zrozumieliśmy się z klientem 4 kolejne iteracje czerwiec-wrzesień kolejne iteracja przebiegają zgodnie z planem 5 ostateczne wdrożenie wrzesień-październik system w pełni zaczyna działać nie zauważono poważnych usterek otrzymaliśmy całość zapłaty Cele poszczególnych iteracji Wersje oprogramowania wyprodukowane w poszczególnych iteracjach mają rozszerzać funkcjonalność systemu o następujące elementy: 8

9 nr co ma się pojawić data zakoṅczenia 1 przeprowadzenie rozgrywki, 1.08 obserwacja rozgrywki, łatwa organizacja i przeprowadzenie turnieju, nadzorowanie turnieju przez sędziów, atrakcyjny wizualnie wygląd gry, obserwacja turnieju, gra w różnych środowiskach, przetrzymywanie danych o użytkownikach, rejestracja użytkowników. 2 przeprowadzenie meczu brydżowego, nadzorowanie meczu, obserwacja meczu. 3 łatwa obróbka wyników, 1.09 przeprowadzenie treningów. 4 wybór wyglądu aplikacji klienckich, wybór systemu punktowego. 5 nauka gry w brydża, przegląd sławnych, brydżowych rozgrywek, wybór języka, gra z komputerem (SI) Wypuszczanie oprogramowania Ostatnim etapem każdej iteracji będzie oczywiście zdanie wyprodukowanego oprogramowania udziałowcowi. Decyzję, czy poszczególne wersje będą wdrażane czy też przeznaczone tylko do wewnętrznego testowania, podejmie udziałowiec Harmonogram projektu Harmonogram prac wynika bezpośrednio z informacji zawartych w poprzednich punktach Kadrowe zapotrzebowania projektu Potrzeby kadrowe projektu kończą się na zespole. Za niektóre elementy odpowiedzialny jest Pan Lucjan Pudłokarton, przedstawiciel W fazie testów będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk grających i sędziowskich, zaproszeni przez Pana Pudłokartona Budżet Projekt powinien kosztować około 130 tysięcy złotych. Koszty te ponosi udziałowiec. 9

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym, w3

Zarządzanie projektem informatycznym, w3 Zarządzanie zakresem projektu informatycznego Zarządzanie projektem informatycznym, w3 walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Cele projektu Rezultatem każdego zdefiniowanego projektu jest z założenia wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania.

Specyfikacja wymagań. Autor: Łukasz Olek. Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. Specyfikacja wymagań Autor: Łukasz Olek Szanowni Państwo! Witam serdecznie na kolejnym wykładzie z serii Inżynieria oprogramowania. 1 Plan wykładów Zasady skutecznego działania Specyfikacja wymagań Kontrola

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo