NA CO, JAK, ILE? Trendy w oszczędzaniu Polaków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA CO, JAK, ILE? Trendy w oszczędzaniu Polaków"

Transkrypt

1 fot. Microsoft NA CO, JAK, ILE? Trendy w oszczędzaniu Polaków raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus maj /9

2 Poniższy raport stanowi ekspercką analizę zachowań Polaków w zakresie oszczędzania. W opracowaniu znajdują się informacje o tym, jak często i ile odkładamy do przysłowiowej skarbonki oraz jakie cele nam przy tym przyświecają. Dane zawarte w raporcie uzupełnione są o informacje pochodzące z raportów tematycznych będących dziełem innych podmiotów, w tym m.in.: Finansowego Barometru ING 1, Postaw Polaków wobec oszczędzania Fundacji Kronenberga 2 oraz Diagnozy społecznej pod red. J. Czapińskiego i T. Panka. Materiał powstał w wyniku współpracy ekspertów, reprezentujących Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - organizacji samorządowej sektora doradztwa finansowego oraz Expander Advisors, i Domu Kredytowego Notus, firm należących do wąskiej grupy liderów w branży doradztwa finansowego. W raporcie: Jedynie 2,4% oszczędzających gospodarstw domowych odkłada regularnie więcej niż 30% swoich dochodów. Przeważająca większość (74,4%) przeznacza na przyszłość mniej niż 10%. Cele oszczędzania na przełomie ostatniego półrocza nie uległy zmianie. Nadal na pierwszym miejscu znajduje się finansowanie bieżącej konsumpcji. Następne w hierarchii celów są wydatki związane z nieruchomością i bez specjalnego przeznaczenia. Dominują cele krótkoterminowe. Jedynie 10% oszczędzających myśli o terminie dłuższym niż 3 lata 4. Emerytura nadal zajmuje niską pozycję w hierarchii celów oszczędzania (poniżej 5%). Oszczędzając na nią nie wykorzystujemy dostępnych możliwości, trzymając pieniądze na niskooprocentowanych lokatach bądź kontach w banku (46%). Jedynie co czwarty z nas deklaruje kupno nieruchomości. Pomimo braku takiej możliwości, pod koniec roku wrosła liczba gospodarstw deklarująca chęć zakup mieszkania w całości za kredyt 5. Od dwóch lat obserwujemy także wzrost chęci finansowania go z pozostałych źródeł. W ostatniej połowie 2013 roku łącznie 40% kredytów miało wkład własny niższy niż 5%. Końcówka roku została wykorzystana do zakupu nieruchomości przed wejściem w życie Rekomendacji S. Autorzy raportu: 1 FINANSOWY BAROMETR ING, Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie, styczeń Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, październik Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2013, 4 Za: Fundacja Kronenberga 5 Od 2014 roku, Rekomendacja S zlikwidowała możliwość wzięcia kredytu hipotecznego bez minimum 5-procentowego wkładu własnego 2/9

3 Aleksandra Łukasiewicz dr Mirosław A.Bieszki Jacek Dziadak Doradca Zarządu Expander Advisors Doradca Ekonomiczny KPF Wiceprezes Zarządu Domu Kredytowego Notus W opublikowanym w październiku raporcie wskazywaliśmy, że jedynie niespełna 5% Polaków oszczędza na emeryturę. Do przysłowiowej skarbonki pieniądze trafiają przede wszystkim na sprzęt AGD i RTV, wakacje, remont czy zakup mieszkania, a dopiero na końcu o ile coś zostanie na emeryturę. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania opublikowane w raportach 6 uzupełniają wnioski płynące z badań prowadzonych przez KPF i Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Z danych wyłania się mało optymistyczny obraz społeczeństwa, które ma małe oszczędności, nie ma wyrobionego nawyku regularnego odkładania nawet drobnych kwot, a jeżeli już myśli o zapewnieniu sobie godnego życia na starość, to korzysta z prostych, niedostosowanych do tego celu, rozwiązań finansowych. Jak oszczędzamy? Mniej niż 10% swoich miesięcznych dochodów Pomimo że aż 2/3 Polaków uważa, że warto oszczędzać z myślą o przyszłości, deklaracja ta nie przekuwa się w realne decyzje. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów raportu, jedynie 3,1% gospodarstw domowych przeznacza na oszczędności więcej niż 30% miesięcznych dochodów. Aż 74,4% badanych regularnie odkłada mniej niż jedną dziesiątą. Wykres 1. Procent miesięcznych dochodów przeznaczanych przez gospodarstwa domowe na oszczędności (pytanie dotyczące grupy gospodarstw, które deklarują posiadanie oszczędności) 7 Źródło: Trendy oszczędnościowe Polaków, raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus, maj Finansowy Barometr ING, Postawy Polaków wobec oszczędzania Fundacji Kronenberga oraz Diagnoza społeczna 2013 pod red. J. Czapińskiego i T. Panka 7 Wartości deklaratywne 3/9

4 Na bieżącą konsumpcję i wydatki związane z nieruchomością W strukturze deklarowanych celów oszczędzania nie obserwujemy znaczących zmian. Na pierwszym miejscu nadal znajduje się oszczędzanie na rzecz finansowania bieżącej konsumpcji 32,3% wskazań. Drugą w hierarchii celów kategorią są wydatki na nieruchomości, na które oszczędza ponad 1/4 gospodarstw. Z kolei trzecią najliczniejszą grupą (19,9%) są gospodarstwa odkładające środki bez specjalnego przeznaczenia. 4/9

5 Wykres 2. Hierarchia celów oszczędzania gospodarstw domowych 8 Źródło: Trendy oszczędnościowe Polaków, raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus, maj 2014 Na krótkoterminowy horyzont czasowy Jak wskazywaliśmy w ostatnim raporcie, Polacy oszczędzają głównie na cele konsumpcyjne. Konsumpcja i fundusz na czarną godzinę stanowią ponad 50% wszystkich oszczędności. Do skarbonki trafia więc kapitał, o ile w stosunkowo niedługim horyzoncie czasowym czeka nagroda w postaci zakupu czy wyjazdu. Potwierdza to raport Fundacji Kronenberga, z którego wynika, że jedynie 10% osób oszczędzających myśli o terminie dłuższym niż 3 lata. Wykres 3 Perspektywa czasowa oszczędzania Opracowanie własne na podstawie: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, październik Silnym motywatorem jest także lęk przed nieprzewidzianymi sytuacjami i chęć poprawy swojej sytuacji życiowej. Działają one jednak z niewielkim wyprzedzeniem przekładając się na wysoką pozycję oszczędności bez specjalnego przeznaczenia. Mimo wysokiego miejsca oszczędności tego typu stawia to Polaków w ogonie Europy, gdzie średnio 40% osób posiada zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianej zmiany sytuacji finansowej. 9 8 Wartości deklaratywne 5/9

6 Jacek Dziadak, Wiceprezes Domu Kredytowego Notus: W poprzednim raporcie zastanawialiśmy się, czy istotny wzrost pozycji oszczędzania na tzw. czarną godzinę jest wynikiem obaw przed sytuacją gospodarczą czy budowaniem majątku przez osoby bardziej zamożne. Spadek z 25% na 20% w ostatnim badaniu KPF-IRG wskazuje, że jest to jednak wynik niepewności, a poprawa nastrojów automatycznie przyniosła skutek w postaci zmniejszenia znaczenia tej pozycji. Dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF: Polacy muszą mieć wyraźny i dostrzegalny w krótkim okresie cel oszczędzania, co wynika z analizy hierarchii motywów oszczędzania (wysoka pozycja odkładania na zakupy i wakacje). Oznacza to, że jeśli cele oszczędzania długoterminowego pojawiają się w decyzjach gospodarstw domowych, to nie stanowią priorytetu oszczędnościowego. Oszczędzanie jak odchudzanie warto, ale od jutra Według raportu Fundacji Kronenberga, 61% Polaków uważa, że warto oszczędzać. W praktyce jednak ponad połowa (53%) wszystko wydaje, co trzeciej osobie udaje się coś zaoszczędzić od czasu do czasu, a jedynie co dziesiąta odkłada regularnie. Spośród tych, którzy cokolwiek oszczędzają, kwota ta nie przekracza 500 zł. Na taką lub mniejszą wartość wskazało 89% respondentów, którzy udzielili odpowiedzi w tym badaniu. Patrząc na średnią prezentowaną przez Finansowy Barometr ING statystyczny Polak dysponuje 5-krotnością swoich dochodów. Jeżeli przyjrzeć się tym danym dokładniej, to są jeszcze mniej optymistyczne. Według Diagnozy społecznej 2013 aż 59% społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. Kolejne 25% posiada równowartość jednomiesięcznych zarobków, a mniej niż 20% dysponuje co najmniej 6-krotnością swoich miesięcznych dochodów. Według Finansowego Barometru ING średnia wysokość posiadanych oszczędności jest ponad dwukrotnie niższa niż w Europie (5-krotność miesięcznych zarobków vs. 11-krotność). Jedynie w Rumunii niższy odsetek ankietowanych zadeklarował posiadanie oszczędności niż w Polsce (48%). Wykres 4 Stan i skala oszczędności w 2013 r. 10 Opracowanie własne na podstawie: Czapiński J., Panek T. (red.) (2013), Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2013, Aleksandra Łukasiewicz, Doradca Zarządu Expander Advisors, Posiadanie oszczędności jest najprostszą i najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia na wypadek utraty pracy. Zakłada się, że 9 FINANSOWY BAROMETR ING, Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie, styczeń Wartości deklaratywne 6/9

7 powinna to być co najmniej 6-krotność miesięcznych wydatków (uwzględniając przykładowo czynsz, raty kredytów, jedzenie, paliwo, polisę na życie czy przedszkole). Zaciąganie kredytu w sytuacji braku takiego buforu bezpieczeństwa oznacza kłopoty w przypadku nagłej zmiany sytuacji finansowej i pokusę spłaty rat kolejnym kredytem, co jest prostym przepisem na pętlę zadłużenia. Emerytura jakoś to będzie Co ciekawe, prawie co dziesiąty respondent w badaniu Fundacji Kronenberga (9%) wskazał, że nie wierzy w państwowe emerytury i uważa, że państwa po prostu nie będzie stać na ich wypłaty. W tym samym raporcie jedynie 9% ankietowanych oszczędza na emeryturę i ten odsetek spadł z 14% w 2011 r. i 13% w 2012 r. Według wyników KPF-IRG, kapitał na starość odkłada mniej niż 5% Polaków. Jeżeli już Polacy oszczędzają na emeryturę, to niespełna połowa (46%) wykorzystuje do tego lokaty, lub nawet trzyma gotówkę w banku na niskooprocentowanych produktach, nie wykorzystując czasu inwestycji do pracy na rzecz przyszłej emerytury. Cieszy jedynie fakt, że co czwarty respondent w badaniu KPF-IRG wskazał, że kupił w tym celu nieruchomość. Warto zauważyć, że polisy z częścią inwestycyjną, wokół których toczy się intensywna negatywna dyskusja to aż 34%. Wykres 5 Formy oszczędzania na emeryturę, z których korzystają lub będą korzystać gospodarstwa domowe 11 Trendy oszczędnościowe Polaków, raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus, maj 2014 Aleksandra Łukasiewicz, Doradca Zarządu Expander Advisors: Jednym z głównych zarzutów podnoszonych przeciwko polisom oszczędnościowym są wysokie koszty związane z wcześniejszym zakończeniem oszczędzania czy wypłatą pieniędzy. Na podstawie wyników badań (wysoki udział krótkoterminowych celów oszczędzania, niskie łączne oszczędności emerytalne i drugie miejsce wśród nich właśnie polis oszczędnościowych) można pokusić się o wniosek, że ta wada ma w sobie konkretny cel. Jest nim zmuszenie do systematycznego oszczędzania i zablokowanie pokusy wcześniejszego wydania tych pieniędzy. Dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF: Wszystko to dzieje się w czasie, gdy dyskusja na temat emerytur nigdy nie była tak ożywiona, jak w ostatnich kilku miesiącach. Wydaje się, że duży wkład w kreowanie niedojrzałych decyzji o oszczędnościach ma nie tylko niski poziom 11 Wartości deklaratywne 7/9

8 edukacji finansowej, ale i forsowane przez rząd główne komunikaty o systemie emerytalnym. W argumentach zwolenników zmian w systemie w kierunku uprzywilejowanej pozycji ZUS przeważały te o wysokich prowizjach zarządzających oraz o obronie obywateli przed niskimi emeryturami w przyszłości z OFE. ZUS czytaj: rząd został przedstawiony jako gwarant wypłaty emerytury oraz godziwej jej wysokości. Wobec takiej retoryki nie może dziwić utrwalanie się postaw przedkładających w 100% opiekuńczość Państwa nad własną zaradność i dbałość o finanse w czasie emerytury. Kredyty last minute bez wkładu własnego Od dwóch lat systematycznie rośnie odsetek gospodarstw domowych deklarujących finansowanie zakupu nieruchomości ze źródeł innych niż kredyt. Obecnie wskaźnik ten wynosi 44,1% i jest znacznie powyżej średniej dla całego okresu, w jakim przeprowadzane są badania. Rośnie także odsetek gospodarstw deklarująca chęć zakupu nieruchomości w całości za kredyt. Wykres 6. Deklarowany sposób finansowania planowanego zakupu/budowy domu lub mieszkania 12 Trendy oszczędnościowe Polaków, raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus, maj 2014 W ostatnim raporcie pisaliśmy o wysokim udziale kredytów z niskim wkładem własnym. W ostatnim półroczu 2013 łącznie 40% kredytów miało wkład własny niższy niż 5%. Statystyki wyglądają tutaj zdecydowanie gorzej w przypadku rynku wtórnego (47%), niż pierwotnego (34%). Średnie LTV było więc wyższe dla mieszkań używanych (82%), niż dla nowych (76%). Wykres 7 Struktura LTV Trendy oszczędnościowe Polaków, raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus, maj Wartości deklaratywne 8/9

9 Łącznie było to więcej niż w III kwartale. Końcówka roku została więc wykorzystana przez klientów do zakupów przed wejściem w życie nowych zapisów Rekomendacji S wymagających posiadania 5% wkładu własnego. Jacek Dziadak, Wiceprezes Domu Kredytowego Notus: O ile więc Polacy chętnie finansowali swoje wydatki z minimalnym wkładem własnym lub nawet kredytowali cały zakup, to okres kredytowania jest zdecydowanie krótszy niż dopuszczają procedury bankowe (30-40 lat). Może to jednak wskazywać na wzrost średniego wieku kredytobiorców ograniczający maksymalny czas kredytu. Nabywana nieruchomość kosztowała średnio prawie 309 tys. zł. Tutaj również widoczna jest wyraźna różnica między rynkiem pierwotnym i wtórnym. Mimo łatwiejszego dostosowania do rynku po stronie deweloperów, tutaj nabywane były wyraźnie droższe nieruchomości (379 tys. zł) w porównaniu do 260 tys. zł za mieszkania z drugiej ręki. Średni okres kredytowania nie różnił się między rynkami i wyniósł 25 lat. Kontakt dla mediów: Żarówka PR i Marketing Weronika Seweryn Rafał Kowalczyk Expander Advisors: Największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce. Na rynku od 2000 roku. Jego misją jest dostarczanie Klientom rozwiązań finansowych, które pomagają zaspokoić ich potrzeby na każdym etapie życia. W swojej ofercie ma kredyty hipoteczne, setki funduszy i produktów inwestycyjnych jak również ubezpieczenia. Nie jest także powiązany z żadną grupa bankową w Polsce, przez co może świadczyć rzeczywiście niezależne usługi doradztwa finansowego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych: Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związku Pracodawców jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego. Aktywny uczestnik europejskiego i polskiego procesu legislacyjnego jako strona społeczna, reprezentująca 80 podmiotów z różnych segmentów rynku finansowego. Członek prestiżowej organizacji Eurofinas, skupiającej 17 krajowych organizacji, reprezentującej znaczną część europejskiego przemysłu finansowego. 9/9

10 Dom Kredytowy Notus: Jeden z wielkiej trójki firm doradztwa finansowego w Polsce. Powstał w marcu 2004 roku z inicjatywy pięciu osób fizycznych, jako niezależny broker produktów hipotecznych. Jego misją jest niezależne doradztwo w wyborze najlepszej oferty z szerokiej palety produktów finansowych, z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i oczekiwań Klienta. 10/9

fot.microsoft.com Oszczędzanie i wydatki mieszkaniowe Polaków

fot.microsoft.com Oszczędzanie i wydatki mieszkaniowe Polaków fot.microsoft.com Oszczędzanie i wydatki mieszkaniowe Polaków Raport Expander Advisors, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Domu Kredytowego Notus październik 2013 W raporcie: Autorzy raportu: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa listopad 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich 1 Przedstawiamy Państwu najnowszą edycję raportu Oszczędzanie długoterminowe

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Edukacja Finansowa FOTO FOT

Edukacja Finansowa FOTO FOT FOTO Edukacja Finansowa Edukacja Finansowa Raport z badania na temat postaw Polaków wobec oszczędzania cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania raport Fundacji

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie

Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie Program seminarium naukowego Szanse młodych na własne mieszkanie 10.00 Otwarcie seminarium Słowo wstępne - Aleksander Scheller, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 10.15-11.15 Analiza rynku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, maj 2015 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

pierwsza wersja: 8 sierpnia 2008 r., ostateczna wersja: 26 października 2008 r., akceptacja: 17 listopada 2008 r. Abstract

pierwsza wersja: 8 sierpnia 2008 r., ostateczna wersja: 26 października 2008 r., akceptacja: 17 listopada 2008 r. Abstract 36 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt październik 2008 Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego * Preferences of Polish Households

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Czy bank może być eko?

Czy bank może być eko? Czy bank może być eko? Ochrona środowiska czy to się opłaca? Zrównoważony rozwój 2 + +nasz zespół /w magazyn klientów GBS Banknumerze 01/2013 (06) Dołącz do znajomych Zrównoważony rozwój Jednak termin

Bardziej szczegółowo

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki

Bardziej szczegółowo

Osoby starsze na rynku usług finansowych

Osoby starsze na rynku usług finansowych Zasada równego traktowania prawo i praktyka Osoby starsze na rynku usług finansowych analiza i zalecenia Warszawa, lipiec 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 4 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport końcowy: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3 www.pwc.pl Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw Maj 2014 rok Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015

Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 Średnioterminowa prognoza dla rynku nieruchomości w Polsce Strategia spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. na lata 2010 2015 I. Cechy charakterystyczne rynku nieruchomości Niezależnie od koniunkturalnych, przejściowych

Bardziej szczegółowo