Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-10-21. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie"

Transkrypt

1 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zadanie zrealizowane przez Gminę Tyczyn przy pomocy finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 1

2 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zakres prac w ramach zadania: rozbiórki elementów dróg, wycinka drzew i krzewów, przebudowa przepustów, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i przykanalików, budowa chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowów przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Całkowity koszt inwestycji: ,63 zł w tym: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego: ,00 zł Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego: ,00 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,63 zł 2

3 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Ogrodowej w Tyczynie Zadanie dofinansowane z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego na długości 302 mb oraz przy ul. Ogrodowej na długości 180 mb. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Ogrodowej w Tyczynie Zakres zrealizowanych prac: rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i osadzenie nowych krawężników, wykonanie podbudowy pod chodnik, ułożenie kostki brukowej i uzupełnienie nawierzchni drogi masą bitumiczną. Całkowity koszt inwestycji: ,91 zł w tym: Dofinansowanie z UE: ,00 zł Środki Gminy Tyczyn: ,91 zł 3

4 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Mickiewicza w Tyczynie W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe na odcinku 1350 mb, tj. od ulicy Leśnej do stacji trafo przy ulicy Lasek. Postawiono 29 sztuk słupów oświetleniowych wirowanych z lampami. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,64 zł Remonty bieżące dróg w Tyczynie Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Zarządu Osiedla w Tyczynie oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,22 zł w tym: Środki finansowe Zarządu Osiedla: ,22 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł 4

5 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Zarządu Osiedla: Nazwa drogi ul. Kręta, ul. Stawowa ul. Konopnickiej, ul. Leśna, ul. Lasek, ul. Mokra Strona boczna, ul. Stawowa, ul. Asnyka boczna ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Mokra Strona działki ul. Kazimierza Wielkiego działki, ul. Stawowa Zakres prac Utwardzono drogi żwirem. Utwardzono drogi klińcem. Utwardzono drogi tłuczniem. Utwardzono drogi łupkiem. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Zarządu Osiedla: Nazwa drogi ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stawowa ul. Pułanek ul. Stawowa ul. Parkowa, ul. Potoki, ul. Mokra Strona, ul. Stawowa, Kamieniec ul. Kręta Zakres prac Wykonano profilowanie koryta drogi koparko-spycharką. Wykonano zwrot z korytek przejazdowych. Zebrano pobocza. Wykoszono pobocza. Wykonano prace ziemne przy usuwisku. 5

6 Ponadto ze środków Zarządu Osiedla: wykonano i zamontowano tablice z nazwami ulic (ul. Laurowa 1 szt., ul. Partyzantów 2 szt.), zakupiono i zamontowano znaki drogowe przy ulicy Potoki, wykonano remont oświetlenia parku, utwardzono klińcem parking przy stadionie oraz plac obok szalet. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi ul. Potoki boczna ul. Potoki boczna, ul. Mokra Strona boczna, ul. Cicha, ul. Stawowa, ul. Leśna Zakres prac Wykonano roboty ziemne, wycięto drzewa, wykonano rów odwadniający i przepust Ø 60, wałowano łupek. Wbudowano kliniec. ul. Potoki boczna (działki) Wbudowano łupek 352 m 3. ul. Mokra Strona boczna, ul. Kręta ul. Mickiewicza rynek, ul. Podwale Wbudowano żwir. Wykonano remonty cząstkowe dróg i przełomy. 6

7 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi ul. Stawowa ul. Leśna ul. Kręta ul. Pułanek ul. Ogrodowa Zakres prac Zebrano pobocza, oczyszczono rowy z namułu na długości 240 mb. Wyprofilowano koryto drogi, oczyszczono rowy na długości 230 mb. Przełożono płyty drogowe na usuwisku, wykonano podsypkę żwirową 10 m 3. Oczyszczono rowy na długości 220 mb, zebrano pobocza i utwardzono tłuczniem 25 m 3. Oczyszczono przepust i wylot pod drogą. Ponadto ze środków Gminy Tyczyn: wykonano parking przy ulicy Mickiewicza, wyremontowano dwa zniszczone przęsła ogrodzenia parku w Tyczynie, utwardzono parking przy ulicy Zagrody (wykonano prace ziemne koparko-spycharką i rów odwadniający), zamontowano znaki drogowe przy ulicy Wyzwolenia, zamontowano lustra drogowe przy ulicy Pułanek, oznakowano szalety (zdjęcie obok), opracowano projekt organizacji ruchu na ulicy Ogrodowej. 7

8 Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Polna Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 181 mb. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo AWERS Sp. z o.o. ze Zgłobnia. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki udziałowi zainteresowanych mieszkańców z rejonu ul. Polnej, którzy wnieśli darowizną w wysokości 50% wartości inwestycji. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,58 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Mickiewicza-Lasek Przygotowując teren pod budowę przepompowni ścieków, dokonano podziału działki nr ewid. 2343/4 i wykupiono 1 ar gruntu od pana Edwarda Krula. Poniesiono nakłady na kwotę 5 500,00 zł 8

9 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tyczynie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: dobudowę nowego budynku mieszczącego salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnoszatniowym, przebudowę i remont części istniejącego budynku i przeznaczenie dotychczasowej sali na salę rehabilitacji ruchowej, przebudowę infrastruktury towarzyszącej: wjazdu, drogi wewnętrznej, kanalizacji wewnętrznej i przełożenie kabla energetycznego. 9

10 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Kwota nakładów poniesionych na inwestycję od początku realizacji: Koszt robót wykonanych w 2013: ,57 zł ,92 zł Osuszanie zabytkowego budynku dawnego magistratu przy ulicy Rynek 24 w Tyczynie Wdrożono system bezinwazyjnego osuszania AQUAPOL. Metoda polega na zablokowaniu procesu podciągania kapilarnego przez zastosowanie urządzenia, które przetwarza pole magnetyczne ziemi i w rezultacie wywołuje ruch wody w dół do gruntu. System wdrożono w miesiącu czerwcu. Koszt wdrożenia wraz z badaniami przez okres 3 lat wynosi ,20 zł. Gwarancja obowiązuje przez okres 20 lat. 10

11 Remont schodów terenowych przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Prace polegały na wykonaniu podkładu pod istniejącą okładzinę z płyt granitowych oraz przełożenie chodnika z kostki betonowej przy schodach. Kwota poniesionych nakładów: ,79 zł Remont boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Zakres prac w ramach zadania: podklejenie sztucznej trawy, dosypanie granulatu, czesanie boiska do piłki nożnej, zmycie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Kwota poniesionych nakładów: 3 300,00 zł 11

12 Wykonanie przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku toalety oraz utwardzenie placu przy toalecie na stadionie w Tyczynie Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 długości 16 m oraz przyłącze wody PE Ø 90 o długości 144 m oraz PE Ø 40 o długości10 m. Utwardzono plac z kostki betonowej 75 m 2 kostki i 71 mb obrzeża. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,85 zł Ponadto wykonano: remont kominów w budynku mieszkalnym w Tyczynie przy ul. Rynek 3 - poniesiono nakłady w kwocie ,80 zł; remont kominów nad dachem budynku, remont pokrycia dachu Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ogrodzenie agregatu prądotwórczego (zdjęcie obok) - poniesiono nakłady w kwocie ,38 zł. 12

13 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn zakończyła realizację projektu dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. ` Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Tyczynie oznakowano: Sąd Grodzki, kościół parafialny pw. św. Trójcy, Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dom zakonny sióstr dominikanek, dworek ks. biskupa Antoniego Wacława Betańskiego, zespół pałacowo parkowy, cmentarz parafialny z neogotycką kaplicą Wodzickich, cmentarz żydowski z XVI wieku z mogiłą rabina Salomona Weichselbauma, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. 13

14 Przyznano dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu Strug w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. Przyznano dotację Klubowi Sportowemu Ju-Jitsu Karate w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pn. Działalność Klubu Sportowego Ju-Jitsu Karate oddział Tyczyn w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dyskobol przy Publicznym Gimnazjum w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Realizacja zadań statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Dyskobol w okresie od 1 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Flimero przy Szkole Podstawowej w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. 14

15 Przyznano dotację Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu Wyzwolenie Doliny Strugu w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 2 500,00 zł. Przyznano dotację Środowiskowemu Domowi Samopomocy Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. W zdrowym ciele zdrowy duch w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 6 000,00 zł. Przyznano dotację Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego pn. Opieka socjalna i pielęgnacyjna osób chorych i niepełnosprawnych w okresie od 5 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w gminie Tyczyn w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 8 000,00 zł. 15

16 Przyznano dotację Towarzystwu Miłośników Ziemi Tyczyńskiej na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego Gminy Tyczyn w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. Przyznano dotację dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Tyczynie na realizację zadania pn. Renowacja ołtarzy bocznych pw. Serca Pana Jezusa i pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele parafialnym w Tyczynie w wysokości ,00 zł. 16

17 Środki Zarządu Osiedla na działalność w 2014 roku wynoszą zł. Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w Tyczynie W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 280mb. Zakres prac: opracowanie projektu technicznego, wykonanie przebudowy przepustu pod drogą, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowa i oczyszczenie zjazdów. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Tyczyn na realizację zadania : ,00 zł 17

18 Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody boczna W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 223 mb. Zakres prac: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Tyczyn na realizację zadania : ,00 zł Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie W terminie do 16 lipca 2014r. planowane jest zakończenie realizacji zadania budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie dofinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowity koszt inwestycji: w tym: Dofinansowanie MSiT: Środki Gminy Tyczyn: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 18

19 Przebudowa ściany attyki z dachem na budynku dawnego Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 24 Zakres prac w ramach zadania: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe dachu, kominów i murów ogniowych (przebudowa ściany attyki z cegły, remont i orynnowanie kominów, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych). Wartość kosztorysowa robót: ,00 zł Termin realizacji zadania: do 30 czerwca 2014 r. Zakup stoisk handlowych do promocji produktów lokalnych dla Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie Na realizację w/w zadania Gmina Tyczyn uzyskała dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie 8 szt. stoisk handlowych, które wykorzystywane będą przy okazji cyklicznych jarmarków lokalnych produktów oraz imprez odbywających się przy CDKiIT. Przewidywany całkowity koszt: ,20 zł w tym: Dofinansowanie z UE: ,00 zł Środki Gminy Tyczyn: 8 531,20 zł 19

20 Przebudowa dachu na budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie oraz osuszanie budynku metodą bezinwazyjną Złożono wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie realizacji w/w zadania. Planowany zakres prac: roboty rozbiórkowe, remont konstrukcji dachu, pokrycie dachu, wykonanie izolacji i docieplenie kominów, roboty remontowe na poddaszu po zalaniu, montaż urządzeń systemu AQUAPOL w celu bezinwazyjnego osuszenia budynku. 20

21 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zadanie zrealizowane przez Gminę Tyczyn przy pomocy finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 1

22 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zakres prac w ramach zadania: rozbiórki elementów dróg, wycinka drzew i krzewów, przebudowa przepustów, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i przykanalików, budowa chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowów przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania na terenie sołectwa Kielnarowa przebudowano odcinek drogi o długości 300 mb. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Całkowity koszt inwestycji: ,63 zł w tym: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego: ,00 zł Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego: ,00 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,63 zł 2

23 Remonty bieżące dróg w Kielnarowej Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Rady Sołeckiej wsi Kielnarowa oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: w tym: Środki finansowe Rady Sołeckiej: Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,28 zł ,28 zł ,00 zł Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Kielnarowa-Matysówka boczna Kielnarowa -Podgórze Kielnarowa-Wólka Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Obszary-Kanada Kielnarowa-Sarkaczki Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Most boczna Zakres prac Wykonano roboty ziemne, rowy przydrożne przy 50% udziale właścicieli przyległych działek. Utwardzono drogi klińcem. Utwardzono drogę łupkiem, wykonano remont przepustu. Utwardzono drogi żwirem. 3

24 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Kielnarowa-Zagrody Kielnarowa-Zawodzie Kielnarowa-Dół Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Kuźnia boczna Kielnarowa-Obszary-Podgórze- Borek Stary Zakres prac Oczyszczono rów przydrożny. Oczyszczono rowy odwadniające. Wykonano profilowane koryta drogi po ulewnych deszczach. Zakupiono korytka przejazdowe i wykonano zwroty w drodze. Zebrano pobocze i oczyszczono rów odwadniający. Ponadto ze środków Rady Sołeckiej: wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne, wykonano i zamontowano znak zakazu ruchu na drodze Kielnarowa-Dół, wykoszono pobocza przy drogach Kielnarowa-Matysówka, Kielnarowa Obszary-Matysówka, Kielnarowa-Łany, Kielnarowa-Zawodzie, zakupiono materiały do malowania przystanków, wykonano sieć i zamontowano lampę oświetleniową przy boisku sportowym obok Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego i remizy OSP w Kielnarowej. 4

25 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Obszary Kanada Kielnarowa-Sarkaczki Kielnarowa-Dół Zakres prac Wykonano zwroty, wykonano profilowanie koryta drogi, wałowanie łupka. Wykonano profilowane koryta drogi koparkospycharką. Wykonano zwroty, wykonano profilowanie koryta drogi, oczyszczono rowy przydrożne, wykonano przepust. Wałowanie łupka. Roboty ziemne, rozebrano zwrot, oczyszczono rów przydrożny, wykonano nowy zwrot, wykonano profilowanie koryta drogi. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Kielnarowa-Matysówka boczna Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Wólka Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Dół Kielnarowa-Dół Zakres prac Wykonano roboty ziemne na długości 195 mb, utwardzono drogę łupkiem. Zakupiono i wbudowano kliniec. Wyrównano drogi po ulewnych deszczach. Zakupiono korytka ściekowe do umocnienia rowu, zakupiono i zamontowano zadaszenie przystanku. 5

26 Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary W dniu r. Zakład Komunalny w Żołyni zakończył budowę sieci i przyłączy do budynków na terenie miejscowości Kielnarowa i Borek Stary. Wykonano kanalizację PVC Ø długości 1512 mb, przyłącza Ø160m o długości 368 mb oraz jedną przydomową przepompownie ścieków. W trakcie realizacji zadania zrezygnowano z budowy drugiej przepompowni odprowadzając ścieki zamiennie kolektorem grawitacyjnym. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary 19 listopada 2013 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dokonali pełną wpłatę, tj. 3500zł. Realizacja zadania prze- -widziana jest do 30 maja 2014 r. i obejmuje budowę kanalizacji z rur PVC Ø160m 200 m długości 348 mb. 6

27 Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Zakres prac w ramach zadania: roboty ziemne i profilowanie terenu, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal o nawierzchni z kostki gumowej, urządzenie boisk do gry w piłkę ręczną i nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, montaż piłkochwytów wokół boiska sportowego wielofunkcyjnego. 7

28 Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Całkowity koszt inwestycji: ,93 zł w tym: Dofinansowanie MSiT: ,96 zł Środki Gminy Tyczyn: ,97 zł Termin realizacji zadania: do 30 maja 2014 r. Wykonawcą robót jest firma JOMAKO z Niebylca. Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Kielnarowej W ramach zadania Gmina Tyczyn wyremontowała trzy mieszkania socjalne. Zakres robót obejmował prace rozbiórkowe, montaż ścianek G-K, roboty malarskie, roboty posadzkowe, montaż drzwi, roboty instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne oraz montaż urządzeń sanitarnych. Prace zostały wykonane w terminie od 28 lutego do 30 kwietnia Łączna kwota poniesionych nakładów: ,33 zł 8

29 Odwodnienie boiska sportowego przy Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym w Kielnarowej W ramach zadania zrealizowano prace budowlane polegające na wykonaniu korytek ściekowych wraz z studzienkami odwodnieniowymi. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,80 zł Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn zakończyła realizację projektu dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. ` Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) 9

30 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Kielnarowej oznakowano dworek z XVIII/XIX wieku, Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Centrum Rekreacyjno-Kulturalne. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. Przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu JAR w Kielnarowej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie zł. 10

31 Środki Rady Sołeckiej wsi Kielnarowa na działalność w 2014 roku wynoszą ,00 zł. 11

32 Przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu JAR w Kielnarowej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa w okresie od 23 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie zł. Urządzenie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej W bieżącym roku planowana jest realizacja inwestycji polegająca na urządzeniu boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej obok budowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki gumowej. Zakres prac w ramach zadania: wykonanie rozgraniczenia działki, wycinka drzew, niwelacja terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej, ogrodzenie boiska. Środki zabezpieczone na realizację zadania w budżecie Gminy Tyczyn: ,00 zł 12

33 Przebudowa drogi gminnej Nr R Kielnarowa-Obszary-Matysówka W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 342 mb. Zakres prac obejmuje: opracowanie projektu technicznego, profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie obustronnych poboczy, umocnienie dna rowu i skarpy, przebudowa i oczyszczenie zjazdów. Posiadane środki finansowe: ,00 zł Środki powodziowe: ,00 zł 13

34 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km Zadanie zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy pomocy finansowej Gminy Tyczyn. Całkowity koszt inwestycji: ,14 zł w tym: Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł Środki finansowe PZDW: ,14 zł 1

35 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km W ramach realizacji inwestycji opracowano i przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projekt techniczny. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako inwestor przeprowadził przetarg na budowę chodnika odcinek o długości 450 mb. Przebudowa drogi gminnej Borek Stary-Stawiska Całkowity koszt inwestycji to kwota ,83 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. 2

36 Przebudowa drogi gminnej Borek Stary-Stawiska W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości ok. 400 mb; wykonano profilowane koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, utwardzono obustronne pobocza, umocniono dno i skarpy rowu odwadniającego, przebudowano i oczyszczono zjazdy do pól i posesji. Remonty bieżące dróg w Borku Starym Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Rady Sołeckiej wsi Borek Stary oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,97 zł w tym: Środki finansowe Rady Sołeckiej: ,97 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł 3

37 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Borek Stary-Zawodzie Borek Stary-Pustki Brek Stary-Szkoła (boczna) Borek Stary-Stawiska Borek Stary-Mleczna Zakres prac Oczyszczono rów przydrożny na długości 80 mb, oczyszczono przepust, utwardzono drogę klińcem, umocniono skarpę rowu płytami JOMBO 20 szt. Utwardzono drogę łupkiem, wykonano profilowanie koryta drogi. Utwardzono drogę klińcem. Wykonano zwroty, utwardzono dno rowu korytkami ściekowymi, zakupiono krąg betonowy do remontu przepustu. Utwardzono drogę klińcem. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Borek Stary-Główna Borek Stary-Szkoła (boczna) Borek Stary-Sklepiska Borek Stary-Dół Borek Stary-Zawodzie (boczna) Borek Stary-Zawodzie Zakres prac Wymiana szyby zadaszenia przystankowego. Utwardzenie drogi, zbieranie ziemi. Wykonanie zwrotów. Umocnienie skarpy i rowu. Wykonanie prac ziemnych i profilowanie koryta drogi. Oczyszczenie rowu przydrożnego oraz umocnienie korytkami ściekowymi 112 mb. 4

38 Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary W dniu r. Zakład Komunalny w Żołyni zakończył budowę sieci i przyłączy do budynków na terenie miejscowości Kielnarowa i Borek Stary. Wykonano kanalizację PVC Ø długości 1512 mb, przyłącza Ø160m o długości 368 mb oraz jedną przydomową przepompownie ścieków. W trakcie realizacji zadania zrezygnowano z budowy drugiej przepompowni odprowadzając ścieki zamiennie kolektorem grawitacyjnym rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dokonali pełną wpłatę, tj. 3500zł. Realizacja zadania przewidziana jest do 30 maja 2014r. i obejmuje budowę kanalizacji z rur PVC Ø160m 200 m długości 348 mb. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary 5

39 Zagospodarowanie otoczenia boiska przy Szkole Podstawowej w Borku Starym W ramach zadania wykonano: - remont budynku magazynowo-socjalnego dla klubu sportowego, - piłkochwyty wokół boiska, - prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu, - dwie wiaty przystankowe dla zawodników. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,46 zł W 2013 roku sołectwo Borek Stary uczestniczyło w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata Została zawiązana Grupa Odnowy Wsi, która brała udział w warsztatach Planowanie w procesie odnowy wsi w celu wypracowania Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi. Następnie, na podstawie wypracowanej strategii, złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup oraz montaż elementów małej architektury w miejscowości Borek Stary. 6

40 Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata W ramach realizacji projektu zostały zakupione oraz zamontowane elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne i znaki kierunkowe do oznaczenia numeracji domów w Borku Starym. Zakupione elementy małej architektury zamontowane zostały w czynie społecznym przez Sołecką Grupę Odnowy Wsi na terenie sołectwa Borek Stary: przy placach zabaw, przystankach autobusowych, Szkole Podstawowej, Domu Ludowym. Znaki kierunkowe zamontowane zostały na terenie całego sołectwa przez firmę zajmującą się produkcją w/w znaków. Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata Całkowita wartość projektu: ,91 zł Kwota dofinansowania z UE: 9 999,96 zł (50%) Środki własne (środki Gminy Tyczyn i Rady Sołeckiej): 9999,95 zł 7

41 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn realizowała projekt pn. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Borku Starym oznakowano klasztor oo. dominikanów z XVII/XVIII wieku i Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej, kapliczkę pw. Matki Boskiej Bolesnej, kapliczkę pw. św. Anny, kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. 8

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku

WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH w 2013 roku 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach. W 2012 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice. W początkowym stadium

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 1 2 Spis treści Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 II Realizacja zadań zleconych Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 4 III Wykonanie dochodów i przychodów-część opisowa 7 IV Wykonanie wydatków i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 biuletyn informacyjny miasta Jarosławia R T R T APOR APOR 2009 2009 Spis treści 03. Jarosławy 2009 05. Raport 06. Inwestycje 11. Obwodnica -

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zadane pytania:

Odpowiedź na zadane pytania: Odpowiedź na zadane pytania: 1) Nowy rok to czas podsumowań. Rok 2010 to duża aktywność inwestycyjna w naszej gminie, min. oddano do użytku halę sportową, rozpoczęto budowę przydomowych oczyszczalni. Jak

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. 2013 Biuletyn informacyjny gminy gdów Budowa obwodnicy Gdowa z lotu ptaka Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl 2013 2013 słowo wójta słowo wójta Szanowni Państwo, Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, 30.03.2011r. I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010

Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 Inwestycje i remonty drogowe 2006-2010 PRZEBUDOWA UL. LINDEGO OD UL. MARYMONCKIEJ DO UL. SZUBIŃSKIEJ Termin rozpoczęcia 2007-06-12 Termin zakończenia 2007-08-10 Przebudowa drogi wymieniono warstwy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Świetlice wiejskie. o powierzchni 55 m 2. Rok później w ramach tego samego projektu rozbudowana została świetlica w Żalnie.

Świetlice wiejskie. o powierzchni 55 m 2. Rok później w ramach tego samego projektu rozbudowana została świetlica w Żalnie. Świetlice wiejskie Od 2012 roku mieszkańcy miejscowości Piastoszyn mogą cieszyć się nowo wyremontowaną świetlicą wiejską. Inwestycja swoim zakresem objęła remont dachu świetlicy, docieplenie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo