Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-10-21. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie"

Transkrypt

1 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zadanie zrealizowane przez Gminę Tyczyn przy pomocy finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 1

2 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zakres prac w ramach zadania: rozbiórki elementów dróg, wycinka drzew i krzewów, przebudowa przepustów, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i przykanalików, budowa chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowów przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Całkowity koszt inwestycji: ,63 zł w tym: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego: ,00 zł Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego: ,00 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,63 zł 2

3 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Ogrodowej w Tyczynie Zadanie dofinansowane z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego na długości 302 mb oraz przy ul. Ogrodowej na długości 180 mb. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Ogrodowej w Tyczynie Zakres zrealizowanych prac: rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i osadzenie nowych krawężników, wykonanie podbudowy pod chodnik, ułożenie kostki brukowej i uzupełnienie nawierzchni drogi masą bitumiczną. Całkowity koszt inwestycji: ,91 zł w tym: Dofinansowanie z UE: ,00 zł Środki Gminy Tyczyn: ,91 zł 3

4 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Mickiewicza w Tyczynie W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe na odcinku 1350 mb, tj. od ulicy Leśnej do stacji trafo przy ulicy Lasek. Postawiono 29 sztuk słupów oświetleniowych wirowanych z lampami. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,64 zł Remonty bieżące dróg w Tyczynie Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Zarządu Osiedla w Tyczynie oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,22 zł w tym: Środki finansowe Zarządu Osiedla: ,22 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł 4

5 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Zarządu Osiedla: Nazwa drogi ul. Kręta, ul. Stawowa ul. Konopnickiej, ul. Leśna, ul. Lasek, ul. Mokra Strona boczna, ul. Stawowa, ul. Asnyka boczna ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Mokra Strona działki ul. Kazimierza Wielkiego działki, ul. Stawowa Zakres prac Utwardzono drogi żwirem. Utwardzono drogi klińcem. Utwardzono drogi tłuczniem. Utwardzono drogi łupkiem. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Zarządu Osiedla: Nazwa drogi ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stawowa ul. Pułanek ul. Stawowa ul. Parkowa, ul. Potoki, ul. Mokra Strona, ul. Stawowa, Kamieniec ul. Kręta Zakres prac Wykonano profilowanie koryta drogi koparko-spycharką. Wykonano zwrot z korytek przejazdowych. Zebrano pobocza. Wykoszono pobocza. Wykonano prace ziemne przy usuwisku. 5

6 Ponadto ze środków Zarządu Osiedla: wykonano i zamontowano tablice z nazwami ulic (ul. Laurowa 1 szt., ul. Partyzantów 2 szt.), zakupiono i zamontowano znaki drogowe przy ulicy Potoki, wykonano remont oświetlenia parku, utwardzono klińcem parking przy stadionie oraz plac obok szalet. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi ul. Potoki boczna ul. Potoki boczna, ul. Mokra Strona boczna, ul. Cicha, ul. Stawowa, ul. Leśna Zakres prac Wykonano roboty ziemne, wycięto drzewa, wykonano rów odwadniający i przepust Ø 60, wałowano łupek. Wbudowano kliniec. ul. Potoki boczna (działki) Wbudowano łupek 352 m 3. ul. Mokra Strona boczna, ul. Kręta ul. Mickiewicza rynek, ul. Podwale Wbudowano żwir. Wykonano remonty cząstkowe dróg i przełomy. 6

7 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi ul. Stawowa ul. Leśna ul. Kręta ul. Pułanek ul. Ogrodowa Zakres prac Zebrano pobocza, oczyszczono rowy z namułu na długości 240 mb. Wyprofilowano koryto drogi, oczyszczono rowy na długości 230 mb. Przełożono płyty drogowe na usuwisku, wykonano podsypkę żwirową 10 m 3. Oczyszczono rowy na długości 220 mb, zebrano pobocza i utwardzono tłuczniem 25 m 3. Oczyszczono przepust i wylot pod drogą. Ponadto ze środków Gminy Tyczyn: wykonano parking przy ulicy Mickiewicza, wyremontowano dwa zniszczone przęsła ogrodzenia parku w Tyczynie, utwardzono parking przy ulicy Zagrody (wykonano prace ziemne koparko-spycharką i rów odwadniający), zamontowano znaki drogowe przy ulicy Wyzwolenia, zamontowano lustra drogowe przy ulicy Pułanek, oznakowano szalety (zdjęcie obok), opracowano projekt organizacji ruchu na ulicy Ogrodowej. 7

8 Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Polna Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 181 mb. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo AWERS Sp. z o.o. ze Zgłobnia. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki udziałowi zainteresowanych mieszkańców z rejonu ul. Polnej, którzy wnieśli darowizną w wysokości 50% wartości inwestycji. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,58 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Mickiewicza-Lasek Przygotowując teren pod budowę przepompowni ścieków, dokonano podziału działki nr ewid. 2343/4 i wykupiono 1 ar gruntu od pana Edwarda Krula. Poniesiono nakłady na kwotę 5 500,00 zł 8

9 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tyczynie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: dobudowę nowego budynku mieszczącego salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnoszatniowym, przebudowę i remont części istniejącego budynku i przeznaczenie dotychczasowej sali na salę rehabilitacji ruchowej, przebudowę infrastruktury towarzyszącej: wjazdu, drogi wewnętrznej, kanalizacji wewnętrznej i przełożenie kabla energetycznego. 9

10 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Kwota nakładów poniesionych na inwestycję od początku realizacji: Koszt robót wykonanych w 2013: ,57 zł ,92 zł Osuszanie zabytkowego budynku dawnego magistratu przy ulicy Rynek 24 w Tyczynie Wdrożono system bezinwazyjnego osuszania AQUAPOL. Metoda polega na zablokowaniu procesu podciągania kapilarnego przez zastosowanie urządzenia, które przetwarza pole magnetyczne ziemi i w rezultacie wywołuje ruch wody w dół do gruntu. System wdrożono w miesiącu czerwcu. Koszt wdrożenia wraz z badaniami przez okres 3 lat wynosi ,20 zł. Gwarancja obowiązuje przez okres 20 lat. 10

11 Remont schodów terenowych przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Prace polegały na wykonaniu podkładu pod istniejącą okładzinę z płyt granitowych oraz przełożenie chodnika z kostki betonowej przy schodach. Kwota poniesionych nakładów: ,79 zł Remont boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Zakres prac w ramach zadania: podklejenie sztucznej trawy, dosypanie granulatu, czesanie boiska do piłki nożnej, zmycie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Kwota poniesionych nakładów: 3 300,00 zł 11

12 Wykonanie przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku toalety oraz utwardzenie placu przy toalecie na stadionie w Tyczynie Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 długości 16 m oraz przyłącze wody PE Ø 90 o długości 144 m oraz PE Ø 40 o długości10 m. Utwardzono plac z kostki betonowej 75 m 2 kostki i 71 mb obrzeża. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,85 zł Ponadto wykonano: remont kominów w budynku mieszkalnym w Tyczynie przy ul. Rynek 3 - poniesiono nakłady w kwocie ,80 zł; remont kominów nad dachem budynku, remont pokrycia dachu Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ogrodzenie agregatu prądotwórczego (zdjęcie obok) - poniesiono nakłady w kwocie ,38 zł. 12

13 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn zakończyła realizację projektu dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. ` Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Tyczynie oznakowano: Sąd Grodzki, kościół parafialny pw. św. Trójcy, Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dom zakonny sióstr dominikanek, dworek ks. biskupa Antoniego Wacława Betańskiego, zespół pałacowo parkowy, cmentarz parafialny z neogotycką kaplicą Wodzickich, cmentarz żydowski z XVI wieku z mogiłą rabina Salomona Weichselbauma, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. 13

14 Przyznano dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu Strug w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. Przyznano dotację Klubowi Sportowemu Ju-Jitsu Karate w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pn. Działalność Klubu Sportowego Ju-Jitsu Karate oddział Tyczyn w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dyskobol przy Publicznym Gimnazjum w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Realizacja zadań statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Dyskobol w okresie od 1 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Flimero przy Szkole Podstawowej w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. 14

15 Przyznano dotację Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu Wyzwolenie Doliny Strugu w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 2 500,00 zł. Przyznano dotację Środowiskowemu Domowi Samopomocy Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. W zdrowym ciele zdrowy duch w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 6 000,00 zł. Przyznano dotację Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego pn. Opieka socjalna i pielęgnacyjna osób chorych i niepełnosprawnych w okresie od 5 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w gminie Tyczyn w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 8 000,00 zł. 15

16 Przyznano dotację Towarzystwu Miłośników Ziemi Tyczyńskiej na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego Gminy Tyczyn w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. Przyznano dotację dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Tyczynie na realizację zadania pn. Renowacja ołtarzy bocznych pw. Serca Pana Jezusa i pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele parafialnym w Tyczynie w wysokości ,00 zł. 16

17 Środki Zarządu Osiedla na działalność w 2014 roku wynoszą zł. Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w Tyczynie W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 280mb. Zakres prac: opracowanie projektu technicznego, wykonanie przebudowy przepustu pod drogą, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowa i oczyszczenie zjazdów. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Tyczyn na realizację zadania : ,00 zł 17

18 Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody boczna W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 223 mb. Zakres prac: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Tyczyn na realizację zadania : ,00 zł Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie W terminie do 16 lipca 2014r. planowane jest zakończenie realizacji zadania budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie dofinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowity koszt inwestycji: w tym: Dofinansowanie MSiT: Środki Gminy Tyczyn: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 18

19 Przebudowa ściany attyki z dachem na budynku dawnego Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 24 Zakres prac w ramach zadania: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe dachu, kominów i murów ogniowych (przebudowa ściany attyki z cegły, remont i orynnowanie kominów, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych). Wartość kosztorysowa robót: ,00 zł Termin realizacji zadania: do 30 czerwca 2014 r. Zakup stoisk handlowych do promocji produktów lokalnych dla Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie Na realizację w/w zadania Gmina Tyczyn uzyskała dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie 8 szt. stoisk handlowych, które wykorzystywane będą przy okazji cyklicznych jarmarków lokalnych produktów oraz imprez odbywających się przy CDKiIT. Przewidywany całkowity koszt: ,20 zł w tym: Dofinansowanie z UE: ,00 zł Środki Gminy Tyczyn: 8 531,20 zł 19

20 Przebudowa dachu na budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie oraz osuszanie budynku metodą bezinwazyjną Złożono wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie realizacji w/w zadania. Planowany zakres prac: roboty rozbiórkowe, remont konstrukcji dachu, pokrycie dachu, wykonanie izolacji i docieplenie kominów, roboty remontowe na poddaszu po zalaniu, montaż urządzeń systemu AQUAPOL w celu bezinwazyjnego osuszenia budynku. 20

21 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zadanie zrealizowane przez Gminę Tyczyn przy pomocy finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 1

22 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zakres prac w ramach zadania: rozbiórki elementów dróg, wycinka drzew i krzewów, przebudowa przepustów, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i przykanalików, budowa chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowów przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania na terenie sołectwa Kielnarowa przebudowano odcinek drogi o długości 300 mb. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Całkowity koszt inwestycji: ,63 zł w tym: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego: ,00 zł Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego: ,00 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,63 zł 2

23 Remonty bieżące dróg w Kielnarowej Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Rady Sołeckiej wsi Kielnarowa oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: w tym: Środki finansowe Rady Sołeckiej: Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,28 zł ,28 zł ,00 zł Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Kielnarowa-Matysówka boczna Kielnarowa -Podgórze Kielnarowa-Wólka Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Obszary-Kanada Kielnarowa-Sarkaczki Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Most boczna Zakres prac Wykonano roboty ziemne, rowy przydrożne przy 50% udziale właścicieli przyległych działek. Utwardzono drogi klińcem. Utwardzono drogę łupkiem, wykonano remont przepustu. Utwardzono drogi żwirem. 3

24 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Kielnarowa-Zagrody Kielnarowa-Zawodzie Kielnarowa-Dół Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Kuźnia boczna Kielnarowa-Obszary-Podgórze- Borek Stary Zakres prac Oczyszczono rów przydrożny. Oczyszczono rowy odwadniające. Wykonano profilowane koryta drogi po ulewnych deszczach. Zakupiono korytka przejazdowe i wykonano zwroty w drodze. Zebrano pobocze i oczyszczono rów odwadniający. Ponadto ze środków Rady Sołeckiej: wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne, wykonano i zamontowano znak zakazu ruchu na drodze Kielnarowa-Dół, wykoszono pobocza przy drogach Kielnarowa-Matysówka, Kielnarowa Obszary-Matysówka, Kielnarowa-Łany, Kielnarowa-Zawodzie, zakupiono materiały do malowania przystanków, wykonano sieć i zamontowano lampę oświetleniową przy boisku sportowym obok Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego i remizy OSP w Kielnarowej. 4

25 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Obszary Kanada Kielnarowa-Sarkaczki Kielnarowa-Dół Zakres prac Wykonano zwroty, wykonano profilowanie koryta drogi, wałowanie łupka. Wykonano profilowane koryta drogi koparkospycharką. Wykonano zwroty, wykonano profilowanie koryta drogi, oczyszczono rowy przydrożne, wykonano przepust. Wałowanie łupka. Roboty ziemne, rozebrano zwrot, oczyszczono rów przydrożny, wykonano nowy zwrot, wykonano profilowanie koryta drogi. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Kielnarowa-Matysówka boczna Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Wólka Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Dół Kielnarowa-Dół Zakres prac Wykonano roboty ziemne na długości 195 mb, utwardzono drogę łupkiem. Zakupiono i wbudowano kliniec. Wyrównano drogi po ulewnych deszczach. Zakupiono korytka ściekowe do umocnienia rowu, zakupiono i zamontowano zadaszenie przystanku. 5

26 Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary W dniu r. Zakład Komunalny w Żołyni zakończył budowę sieci i przyłączy do budynków na terenie miejscowości Kielnarowa i Borek Stary. Wykonano kanalizację PVC Ø długości 1512 mb, przyłącza Ø160m o długości 368 mb oraz jedną przydomową przepompownie ścieków. W trakcie realizacji zadania zrezygnowano z budowy drugiej przepompowni odprowadzając ścieki zamiennie kolektorem grawitacyjnym. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary 19 listopada 2013 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dokonali pełną wpłatę, tj. 3500zł. Realizacja zadania prze- -widziana jest do 30 maja 2014 r. i obejmuje budowę kanalizacji z rur PVC Ø160m 200 m długości 348 mb. 6

27 Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Zakres prac w ramach zadania: roboty ziemne i profilowanie terenu, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal o nawierzchni z kostki gumowej, urządzenie boisk do gry w piłkę ręczną i nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, montaż piłkochwytów wokół boiska sportowego wielofunkcyjnego. 7

28 Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Całkowity koszt inwestycji: ,93 zł w tym: Dofinansowanie MSiT: ,96 zł Środki Gminy Tyczyn: ,97 zł Termin realizacji zadania: do 30 maja 2014 r. Wykonawcą robót jest firma JOMAKO z Niebylca. Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Kielnarowej W ramach zadania Gmina Tyczyn wyremontowała trzy mieszkania socjalne. Zakres robót obejmował prace rozbiórkowe, montaż ścianek G-K, roboty malarskie, roboty posadzkowe, montaż drzwi, roboty instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne oraz montaż urządzeń sanitarnych. Prace zostały wykonane w terminie od 28 lutego do 30 kwietnia Łączna kwota poniesionych nakładów: ,33 zł 8

29 Odwodnienie boiska sportowego przy Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym w Kielnarowej W ramach zadania zrealizowano prace budowlane polegające na wykonaniu korytek ściekowych wraz z studzienkami odwodnieniowymi. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,80 zł Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn zakończyła realizację projektu dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. ` Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) 9

30 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Kielnarowej oznakowano dworek z XVIII/XIX wieku, Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Centrum Rekreacyjno-Kulturalne. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. Przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu JAR w Kielnarowej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie zł. 10

31 Środki Rady Sołeckiej wsi Kielnarowa na działalność w 2014 roku wynoszą ,00 zł. 11

32 Przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu JAR w Kielnarowej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa w okresie od 23 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie zł. Urządzenie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej W bieżącym roku planowana jest realizacja inwestycji polegająca na urządzeniu boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej obok budowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki gumowej. Zakres prac w ramach zadania: wykonanie rozgraniczenia działki, wycinka drzew, niwelacja terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej, ogrodzenie boiska. Środki zabezpieczone na realizację zadania w budżecie Gminy Tyczyn: ,00 zł 12

33 Przebudowa drogi gminnej Nr R Kielnarowa-Obszary-Matysówka W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 342 mb. Zakres prac obejmuje: opracowanie projektu technicznego, profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie obustronnych poboczy, umocnienie dna rowu i skarpy, przebudowa i oczyszczenie zjazdów. Posiadane środki finansowe: ,00 zł Środki powodziowe: ,00 zł 13

34 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km Zadanie zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy pomocy finansowej Gminy Tyczyn. Całkowity koszt inwestycji: ,14 zł w tym: Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł Środki finansowe PZDW: ,14 zł 1

35 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km W ramach realizacji inwestycji opracowano i przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projekt techniczny. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako inwestor przeprowadził przetarg na budowę chodnika odcinek o długości 450 mb. Przebudowa drogi gminnej Borek Stary-Stawiska Całkowity koszt inwestycji to kwota ,83 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. 2

36 Przebudowa drogi gminnej Borek Stary-Stawiska W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości ok. 400 mb; wykonano profilowane koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, utwardzono obustronne pobocza, umocniono dno i skarpy rowu odwadniającego, przebudowano i oczyszczono zjazdy do pól i posesji. Remonty bieżące dróg w Borku Starym Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Rady Sołeckiej wsi Borek Stary oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,97 zł w tym: Środki finansowe Rady Sołeckiej: ,97 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł 3

37 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Borek Stary-Zawodzie Borek Stary-Pustki Brek Stary-Szkoła (boczna) Borek Stary-Stawiska Borek Stary-Mleczna Zakres prac Oczyszczono rów przydrożny na długości 80 mb, oczyszczono przepust, utwardzono drogę klińcem, umocniono skarpę rowu płytami JOMBO 20 szt. Utwardzono drogę łupkiem, wykonano profilowanie koryta drogi. Utwardzono drogę klińcem. Wykonano zwroty, utwardzono dno rowu korytkami ściekowymi, zakupiono krąg betonowy do remontu przepustu. Utwardzono drogę klińcem. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Borek Stary-Główna Borek Stary-Szkoła (boczna) Borek Stary-Sklepiska Borek Stary-Dół Borek Stary-Zawodzie (boczna) Borek Stary-Zawodzie Zakres prac Wymiana szyby zadaszenia przystankowego. Utwardzenie drogi, zbieranie ziemi. Wykonanie zwrotów. Umocnienie skarpy i rowu. Wykonanie prac ziemnych i profilowanie koryta drogi. Oczyszczenie rowu przydrożnego oraz umocnienie korytkami ściekowymi 112 mb. 4

38 Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary W dniu r. Zakład Komunalny w Żołyni zakończył budowę sieci i przyłączy do budynków na terenie miejscowości Kielnarowa i Borek Stary. Wykonano kanalizację PVC Ø długości 1512 mb, przyłącza Ø160m o długości 368 mb oraz jedną przydomową przepompownie ścieków. W trakcie realizacji zadania zrezygnowano z budowy drugiej przepompowni odprowadzając ścieki zamiennie kolektorem grawitacyjnym rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dokonali pełną wpłatę, tj. 3500zł. Realizacja zadania przewidziana jest do 30 maja 2014r. i obejmuje budowę kanalizacji z rur PVC Ø160m 200 m długości 348 mb. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary 5

39 Zagospodarowanie otoczenia boiska przy Szkole Podstawowej w Borku Starym W ramach zadania wykonano: - remont budynku magazynowo-socjalnego dla klubu sportowego, - piłkochwyty wokół boiska, - prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu, - dwie wiaty przystankowe dla zawodników. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,46 zł W 2013 roku sołectwo Borek Stary uczestniczyło w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata Została zawiązana Grupa Odnowy Wsi, która brała udział w warsztatach Planowanie w procesie odnowy wsi w celu wypracowania Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi. Następnie, na podstawie wypracowanej strategii, złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup oraz montaż elementów małej architektury w miejscowości Borek Stary. 6

40 Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata W ramach realizacji projektu zostały zakupione oraz zamontowane elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne i znaki kierunkowe do oznaczenia numeracji domów w Borku Starym. Zakupione elementy małej architektury zamontowane zostały w czynie społecznym przez Sołecką Grupę Odnowy Wsi na terenie sołectwa Borek Stary: przy placach zabaw, przystankach autobusowych, Szkole Podstawowej, Domu Ludowym. Znaki kierunkowe zamontowane zostały na terenie całego sołectwa przez firmę zajmującą się produkcją w/w znaków. Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata Całkowita wartość projektu: ,91 zł Kwota dofinansowania z UE: 9 999,96 zł (50%) Środki własne (środki Gminy Tyczyn i Rady Sołeckiej): 9999,95 zł 7

41 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn realizowała projekt pn. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Borku Starym oznakowano klasztor oo. dominikanów z XVII/XVIII wieku i Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej, kapliczkę pw. Matki Boskiej Bolesnej, kapliczkę pw. św. Anny, kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. 8

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 w gminie Przasnysz Bartniki 2011 Bogate 2011 Cierpigórz 2011 Dębiny 2011 Usuwanie krzewów przy drodze Dobrzankowo

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika w m. Dąbie

Budowa chodnika w m. Dąbie Budowa chodnika w m. Dąbie Zakres inwestycji: budowa chodnika w miejscowości Dąbie na długości 218 m i szerokości 1,20 m. Łączna powierzchnia utwardzenia (wliczając obrzeża i krawężniki) wyniosła 315 m

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Sieraków Zakres robót obejmował: budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m 3, roboty

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. UCHWAŁA NR XXI.144.16 RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tyczyn na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Załącznik nr 7 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 1. Browiniec Polski 7 920,02 7 966,00 a) środki z funduszu sołeckiego 7 920,02 7 527,00 zakup skrzynki

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach

Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach Podsumowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Poddębickiego w latach 2015-2016 Podsumowanie działalności Powiatu Poddębickiego w roku 2015 2 Działania Inwestycyjne Powiatu Poddębickiego w roku 2015 3 Zmodernizowano

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" I Roboty przygotowawcze

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu Ogrody I Roboty przygotowawcze Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" Opis kosztorysowy, lość Lp. Nr nr poz. Jedn. jednostka miary, ilość jednostki V V Roboty przygotowawcze l Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r.

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. Aktualności Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. 15/10/2014, dodał: 1. Gmina Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowała projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY. Pniewy 48 492 zł 48 492 zł - - 2007. 198 693 zł 198 693 zł - - 2007. 328 210 zł 328 210 zł - - 2007

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY. Pniewy 48 492 zł 48 492 zł - - 2007. 198 693 zł 198 693 zł - - 2007. 328 210 zł 328 210 zł - - 2007 INWESTYCJE, REMONTY I INNE MIEJSCOWOŚĆ KOSZT OGÓLNY ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ŚRODKI OD MIESZKAŃCÓW GMINY ROK WYKONANIA Wykonanie modernizacji instalacji c.o. polegającej na wymianie kotła

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wilkowo Polskie. wartość inwestycji: 38.124,44 zł 2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE : U C H W A Ł A Nr VII/46/211 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 211 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 211 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samo rządzie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Remont rowu przy drodze gminnej w miejscowości Książenice. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.887,58 zł.

Remont rowu przy drodze gminnej w miejscowości Książenice. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.887,58 zł. INWESTYCJE 2015 STYCZEO Remont rowu przy drodze gminnej w miejscowości Książenice. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 4.887,58 zł. LUTY Remont przepustów drogowych na terenie gminy Grabów nad Prosną

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. 1. WIEŚ BOGUSZÓWKA - zakup korytek i kręgów wraz z transportem. 2. WIEŚ BRZEŻAWA RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW 2012 W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego programem PROW na lata 2007-2013 (Małe Projekty) zrealizowano zadania: BUDOWA PLACU ZABAW W RADŁOWIE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY Ogólne dane dotyczące realizacji inwestycji w roku 2013: 34 postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 168

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie. Sala sportowa jest w pełni wyposażonym obiektem, łącznie z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 12 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 12 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 czerwca 2014 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR XXXVIII/356/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2002-2006 1. Budowa i modernizacja dróg i ulic: dokończenie modernizacji drogi Piątek Wielki - Stawiszyn (II etap); wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. OPIS TECHNICZNY dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem - Urzędem

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ W styczniu 2012 r. został wykonany remont chodnika na ul. Wodnej w Grabowie nad Prosną. Chodnik został wykonany z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej /czerwonej/ o powierzchni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al.

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al. INWESTYCJE SPORTOWE W ciągu ostatnich kilku lat Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zrealizował wiele zadań związanych z obiektami sportowymi w Tychach. M.in.: Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Środki z budżetu gminnego w dyspozycji Wójta. Środki z rezerwy sołectwa 3 223, , ,00

Środki z budżetu gminnego w dyspozycji Wójta. Środki z rezerwy sołectwa 3 223, , ,00 ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTWA SPYTKOWICE W 206 ROKU Wydatki Wartość Środki z budżetu gmgo w Środki z rezerwy zewn- Środki powiat środki zewn.- promesa ministerialna tub Remonty j utrzymanie budynków komunalnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 100 000,00 91 165,00 40 000,00 32 090,98 61 000,00 60 749,50 2 500,00 2 500,00 40 000,00 38 945,00 13 000,00 12 309,00

Plan wydatków 100 000,00 91 165,00 40 000,00 32 090,98 61 000,00 60 749,50 2 500,00 2 500,00 40 000,00 38 945,00 13 000,00 12 309,00 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA r. Lp Dział Rozdział 1. 010 01095 Nazwa zadania i lokalizacja Wykup gruntów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH Inwestor: Gmina Krośniewice, 99-340 Krośniewice ul. Poznańska 5 Adres budowy: m. Krośniewice,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ W styczniu 2012 r. został wykonany remont chodnika na ul. Wodnej w Grabowie nad Prosną. Chodnik został wykonany z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej /czerwonej/ o powierzchni

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.1. Odcinek A - D i E - C 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl. 1 2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. m3 1050 Grubość warstwy do 15

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnoremontowego Wartość szacunkowa zadania w złotych Wartość zadania wg umowy w złotych Zaawansowanie realizacji zadania Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629 K w miejscowości Poręba Wielka - Koninki - modernizacja pieszego szlaku

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga STR. 56 NIEZDARA ul. Gen, Zawadzkiego ul. Krzyżowa nowa droga ul. Górna Wydzielono geodezyjnie nową drogę pomiędzy ulicami Górną i Zawadzkiego od ul. Krzyżowej. STR. 57 NIEZDARA OSP PL.FLORIANA BOISKO

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE I REMONTY rok 2010

INWESTYCJE I REMONTY rok 2010 rok 2010 Budowa 21 placów zabaw w sołectwach gminy Kamień Pomorski wyposażenie każdego placu: wieża ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, samochód bujany, huśtawka wagowa, piaskownica, ławki, ogrodzeni, kosz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Lp Tytuł projektu Zakres projektu złożenia 1 Przedszkolaki na lepszy Start Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli

Bardziej szczegółowo

www.golina.jarocin.pl 2 Szanowny Panie Burmistrzu Rok temu, kiedy obejmował Pan urząd Burmistrza Jarocina z Pana strony padła propozycja, aby sołectwa przygotowały księgi potrzeb. Pomysł jest wspaniały

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Ilość robót

Przedmiar Robót. Ilość robót Zadanie Nr 1 Remont drogi gminnej Mała - Zagórze na długości 545 mb Lp Zakres robót Jednostka 1. Mechaniczne wykonanie koryta na głęb. 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r.

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. 1) Wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : Nr BD.6733.52.2013 (27.08.2014 r.) rozbudowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2012 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2012 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2012 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ JASTRZĘBSKO STARE etap

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo