Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-10-21. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie"

Transkrypt

1 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zadanie zrealizowane przez Gminę Tyczyn przy pomocy finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 1

2 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zakres prac w ramach zadania: rozbiórki elementów dróg, wycinka drzew i krzewów, przebudowa przepustów, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i przykanalików, budowa chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowów przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Całkowity koszt inwestycji: ,63 zł w tym: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego: ,00 zł Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego: ,00 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,63 zł 2

3 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Ogrodowej w Tyczynie Zadanie dofinansowane z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego na długości 302 mb oraz przy ul. Ogrodowej na długości 180 mb. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Ogrodowej w Tyczynie Zakres zrealizowanych prac: rozebranie starego chodnika z płytek betonowych i osadzenie nowych krawężników, wykonanie podbudowy pod chodnik, ułożenie kostki brukowej i uzupełnienie nawierzchni drogi masą bitumiczną. Całkowity koszt inwestycji: ,91 zł w tym: Dofinansowanie z UE: ,00 zł Środki Gminy Tyczyn: ,91 zł 3

4 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Mickiewicza w Tyczynie W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe na odcinku 1350 mb, tj. od ulicy Leśnej do stacji trafo przy ulicy Lasek. Postawiono 29 sztuk słupów oświetleniowych wirowanych z lampami. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,64 zł Remonty bieżące dróg w Tyczynie Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Zarządu Osiedla w Tyczynie oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,22 zł w tym: Środki finansowe Zarządu Osiedla: ,22 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł 4

5 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Zarządu Osiedla: Nazwa drogi ul. Kręta, ul. Stawowa ul. Konopnickiej, ul. Leśna, ul. Lasek, ul. Mokra Strona boczna, ul. Stawowa, ul. Asnyka boczna ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Mokra Strona działki ul. Kazimierza Wielkiego działki, ul. Stawowa Zakres prac Utwardzono drogi żwirem. Utwardzono drogi klińcem. Utwardzono drogi tłuczniem. Utwardzono drogi łupkiem. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Zarządu Osiedla: Nazwa drogi ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stawowa ul. Pułanek ul. Stawowa ul. Parkowa, ul. Potoki, ul. Mokra Strona, ul. Stawowa, Kamieniec ul. Kręta Zakres prac Wykonano profilowanie koryta drogi koparko-spycharką. Wykonano zwrot z korytek przejazdowych. Zebrano pobocza. Wykoszono pobocza. Wykonano prace ziemne przy usuwisku. 5

6 Ponadto ze środków Zarządu Osiedla: wykonano i zamontowano tablice z nazwami ulic (ul. Laurowa 1 szt., ul. Partyzantów 2 szt.), zakupiono i zamontowano znaki drogowe przy ulicy Potoki, wykonano remont oświetlenia parku, utwardzono klińcem parking przy stadionie oraz plac obok szalet. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi ul. Potoki boczna ul. Potoki boczna, ul. Mokra Strona boczna, ul. Cicha, ul. Stawowa, ul. Leśna Zakres prac Wykonano roboty ziemne, wycięto drzewa, wykonano rów odwadniający i przepust Ø 60, wałowano łupek. Wbudowano kliniec. ul. Potoki boczna (działki) Wbudowano łupek 352 m 3. ul. Mokra Strona boczna, ul. Kręta ul. Mickiewicza rynek, ul. Podwale Wbudowano żwir. Wykonano remonty cząstkowe dróg i przełomy. 6

7 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi ul. Stawowa ul. Leśna ul. Kręta ul. Pułanek ul. Ogrodowa Zakres prac Zebrano pobocza, oczyszczono rowy z namułu na długości 240 mb. Wyprofilowano koryto drogi, oczyszczono rowy na długości 230 mb. Przełożono płyty drogowe na usuwisku, wykonano podsypkę żwirową 10 m 3. Oczyszczono rowy na długości 220 mb, zebrano pobocza i utwardzono tłuczniem 25 m 3. Oczyszczono przepust i wylot pod drogą. Ponadto ze środków Gminy Tyczyn: wykonano parking przy ulicy Mickiewicza, wyremontowano dwa zniszczone przęsła ogrodzenia parku w Tyczynie, utwardzono parking przy ulicy Zagrody (wykonano prace ziemne koparko-spycharką i rów odwadniający), zamontowano znaki drogowe przy ulicy Wyzwolenia, zamontowano lustra drogowe przy ulicy Pułanek, oznakowano szalety (zdjęcie obok), opracowano projekt organizacji ruchu na ulicy Ogrodowej. 7

8 Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Polna Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 181 mb. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo AWERS Sp. z o.o. ze Zgłobnia. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki udziałowi zainteresowanych mieszkańców z rejonu ul. Polnej, którzy wnieśli darowizną w wysokości 50% wartości inwestycji. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,58 zł Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Mickiewicza-Lasek Przygotowując teren pod budowę przepompowni ścieków, dokonano podziału działki nr ewid. 2343/4 i wykupiono 1 ar gruntu od pana Edwarda Krula. Poniesiono nakłady na kwotę 5 500,00 zł 8

9 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tyczynie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą: dobudowę nowego budynku mieszczącego salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnoszatniowym, przebudowę i remont części istniejącego budynku i przeznaczenie dotychczasowej sali na salę rehabilitacji ruchowej, przebudowę infrastruktury towarzyszącej: wjazdu, drogi wewnętrznej, kanalizacji wewnętrznej i przełożenie kabla energetycznego. 9

10 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Kwota nakładów poniesionych na inwestycję od początku realizacji: Koszt robót wykonanych w 2013: ,57 zł ,92 zł Osuszanie zabytkowego budynku dawnego magistratu przy ulicy Rynek 24 w Tyczynie Wdrożono system bezinwazyjnego osuszania AQUAPOL. Metoda polega na zablokowaniu procesu podciągania kapilarnego przez zastosowanie urządzenia, które przetwarza pole magnetyczne ziemi i w rezultacie wywołuje ruch wody w dół do gruntu. System wdrożono w miesiącu czerwcu. Koszt wdrożenia wraz z badaniami przez okres 3 lat wynosi ,20 zł. Gwarancja obowiązuje przez okres 20 lat. 10

11 Remont schodów terenowych przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Prace polegały na wykonaniu podkładu pod istniejącą okładzinę z płyt granitowych oraz przełożenie chodnika z kostki betonowej przy schodach. Kwota poniesionych nakładów: ,79 zł Remont boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej w Tyczynie Zakres prac w ramach zadania: podklejenie sztucznej trawy, dosypanie granulatu, czesanie boiska do piłki nożnej, zmycie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Kwota poniesionych nakładów: 3 300,00 zł 11

12 Wykonanie przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku toalety oraz utwardzenie placu przy toalecie na stadionie w Tyczynie Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø 160 długości 16 m oraz przyłącze wody PE Ø 90 o długości 144 m oraz PE Ø 40 o długości10 m. Utwardzono plac z kostki betonowej 75 m 2 kostki i 71 mb obrzeża. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,85 zł Ponadto wykonano: remont kominów w budynku mieszkalnym w Tyczynie przy ul. Rynek 3 - poniesiono nakłady w kwocie ,80 zł; remont kominów nad dachem budynku, remont pokrycia dachu Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ogrodzenie agregatu prądotwórczego (zdjęcie obok) - poniesiono nakłady w kwocie ,38 zł. 12

13 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn zakończyła realizację projektu dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. ` Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Tyczynie oznakowano: Sąd Grodzki, kościół parafialny pw. św. Trójcy, Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dom zakonny sióstr dominikanek, dworek ks. biskupa Antoniego Wacława Betańskiego, zespół pałacowo parkowy, cmentarz parafialny z neogotycką kaplicą Wodzickich, cmentarz żydowski z XVI wieku z mogiłą rabina Salomona Weichselbauma, Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. 13

14 Przyznano dotację Miejskiemu Klubowi Sportowemu Strug w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Tyczyn w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. Przyznano dotację Klubowi Sportowemu Ju-Jitsu Karate w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pn. Działalność Klubu Sportowego Ju-Jitsu Karate oddział Tyczyn w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dyskobol przy Publicznym Gimnazjum w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Realizacja zadań statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Dyskobol w okresie od 1 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Flimero przy Szkole Podstawowej w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. 14

15 Przyznano dotację Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu Wyzwolenie Doliny Strugu w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 2 500,00 zł. Przyznano dotację Środowiskowemu Domowi Samopomocy Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. W zdrowym ciele zdrowy duch w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 6 000,00 zł. Przyznano dotację Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego pn. Opieka socjalna i pielęgnacyjna osób chorych i niepełnosprawnych w okresie od 5 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 5 000,00 zł. Przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Tyczynie na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w gminie Tyczyn w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie 8 000,00 zł. 15

16 Przyznano dotację Towarzystwu Miłośników Ziemi Tyczyńskiej na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie promocji dziedzictwa kulturowego Gminy Tyczyn w okresie od 13 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie ,00 zł. Przyznano dotację dla Parafii pw. Św. Katarzyny w Tyczynie na realizację zadania pn. Renowacja ołtarzy bocznych pw. Serca Pana Jezusa i pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele parafialnym w Tyczynie w wysokości ,00 zł. 16

17 Środki Zarządu Osiedla na działalność w 2014 roku wynoszą zł. Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w Tyczynie W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 280mb. Zakres prac: opracowanie projektu technicznego, wykonanie przebudowy przepustu pod drogą, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowa i oczyszczenie zjazdów. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Tyczyn na realizację zadania : ,00 zł 17

18 Przebudowa drogi gminnej ul. Zagrody boczna W ramach realizacji zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 223 mb. Zakres prac: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, wykonanie odwodnienia. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Tyczyn na realizację zadania : ,00 zł Zakończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie W terminie do 16 lipca 2014r. planowane jest zakończenie realizacji zadania budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie dofinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Całkowity koszt inwestycji: w tym: Dofinansowanie MSiT: Środki Gminy Tyczyn: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 18

19 Przebudowa ściany attyki z dachem na budynku dawnego Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 24 Zakres prac w ramach zadania: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe dachu, kominów i murów ogniowych (przebudowa ściany attyki z cegły, remont i orynnowanie kominów, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych). Wartość kosztorysowa robót: ,00 zł Termin realizacji zadania: do 30 czerwca 2014 r. Zakup stoisk handlowych do promocji produktów lokalnych dla Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie Na realizację w/w zadania Gmina Tyczyn uzyskała dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji zadania zakupionych zostanie 8 szt. stoisk handlowych, które wykorzystywane będą przy okazji cyklicznych jarmarków lokalnych produktów oraz imprez odbywających się przy CDKiIT. Przewidywany całkowity koszt: ,20 zł w tym: Dofinansowanie z UE: ,00 zł Środki Gminy Tyczyn: 8 531,20 zł 19

20 Przebudowa dachu na budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie oraz osuszanie budynku metodą bezinwazyjną Złożono wnioski do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie realizacji w/w zadania. Planowany zakres prac: roboty rozbiórkowe, remont konstrukcji dachu, pokrycie dachu, wykonanie izolacji i docieplenie kominów, roboty remontowe na poddaszu po zalaniu, montaż urządzeń systemu AQUAPOL w celu bezinwazyjnego osuszenia budynku. 20

21 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zadanie zrealizowane przez Gminę Tyczyn przy pomocy finansowej Powiatu Rzeszowskiego oraz dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 1

22 Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Zakres prac w ramach zadania: rozbiórki elementów dróg, wycinka drzew i krzewów, przebudowa przepustów, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych i przykanalików, budowa chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie rowów przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania na terenie sołectwa Kielnarowa przebudowano odcinek drogi o długości 300 mb. Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Zawodzie Całkowity koszt inwestycji: ,63 zł w tym: Dofinansowanie z budżetu Wojewody Podkarpackiego: ,00 zł Pomoc finansowa Powiatu Rzeszowskiego: ,00 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,63 zł 2

23 Remonty bieżące dróg w Kielnarowej Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Rady Sołeckiej wsi Kielnarowa oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: w tym: Środki finansowe Rady Sołeckiej: Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,28 zł ,28 zł ,00 zł Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Kielnarowa-Matysówka boczna Kielnarowa -Podgórze Kielnarowa-Wólka Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Obszary-Kanada Kielnarowa-Sarkaczki Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Most boczna Zakres prac Wykonano roboty ziemne, rowy przydrożne przy 50% udziale właścicieli przyległych działek. Utwardzono drogi klińcem. Utwardzono drogę łupkiem, wykonano remont przepustu. Utwardzono drogi żwirem. 3

24 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Kielnarowa-Zagrody Kielnarowa-Zawodzie Kielnarowa-Dół Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Kuźnia boczna Kielnarowa-Obszary-Podgórze- Borek Stary Zakres prac Oczyszczono rów przydrożny. Oczyszczono rowy odwadniające. Wykonano profilowane koryta drogi po ulewnych deszczach. Zakupiono korytka przejazdowe i wykonano zwroty w drodze. Zebrano pobocze i oczyszczono rów odwadniający. Ponadto ze środków Rady Sołeckiej: wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne, wykonano i zamontowano znak zakazu ruchu na drodze Kielnarowa-Dół, wykoszono pobocza przy drogach Kielnarowa-Matysówka, Kielnarowa Obszary-Matysówka, Kielnarowa-Łany, Kielnarowa-Zawodzie, zakupiono materiały do malowania przystanków, wykonano sieć i zamontowano lampę oświetleniową przy boisku sportowym obok Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego i remizy OSP w Kielnarowej. 4

25 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Kielnarowa-Kuźnia Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Zawodzie boczna Kielnarowa-Obszary Kanada Kielnarowa-Sarkaczki Kielnarowa-Dół Zakres prac Wykonano zwroty, wykonano profilowanie koryta drogi, wałowanie łupka. Wykonano profilowane koryta drogi koparkospycharką. Wykonano zwroty, wykonano profilowanie koryta drogi, oczyszczono rowy przydrożne, wykonano przepust. Wałowanie łupka. Roboty ziemne, rozebrano zwrot, oczyszczono rów przydrożny, wykonano nowy zwrot, wykonano profilowanie koryta drogi. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Kielnarowa-Matysówka boczna Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Wólka Kielnarowa-Obszary Wólka Kielnarowa-Dół Kielnarowa-Dół Zakres prac Wykonano roboty ziemne na długości 195 mb, utwardzono drogę łupkiem. Zakupiono i wbudowano kliniec. Wyrównano drogi po ulewnych deszczach. Zakupiono korytka ściekowe do umocnienia rowu, zakupiono i zamontowano zadaszenie przystanku. 5

26 Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary W dniu r. Zakład Komunalny w Żołyni zakończył budowę sieci i przyłączy do budynków na terenie miejscowości Kielnarowa i Borek Stary. Wykonano kanalizację PVC Ø długości 1512 mb, przyłącza Ø160m o długości 368 mb oraz jedną przydomową przepompownie ścieków. W trakcie realizacji zadania zrezygnowano z budowy drugiej przepompowni odprowadzając ścieki zamiennie kolektorem grawitacyjnym. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary 19 listopada 2013 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dokonali pełną wpłatę, tj. 3500zł. Realizacja zadania prze- -widziana jest do 30 maja 2014 r. i obejmuje budowę kanalizacji z rur PVC Ø160m 200 m długości 348 mb. 6

27 Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Zadanie dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Zakres prac w ramach zadania: roboty ziemne i profilowanie terenu, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal o nawierzchni z kostki gumowej, urządzenie boisk do gry w piłkę ręczną i nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, montaż piłkochwytów wokół boiska sportowego wielofunkcyjnego. 7

28 Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej Całkowity koszt inwestycji: ,93 zł w tym: Dofinansowanie MSiT: ,96 zł Środki Gminy Tyczyn: ,97 zł Termin realizacji zadania: do 30 maja 2014 r. Wykonawcą robót jest firma JOMAKO z Niebylca. Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Kielnarowej W ramach zadania Gmina Tyczyn wyremontowała trzy mieszkania socjalne. Zakres robót obejmował prace rozbiórkowe, montaż ścianek G-K, roboty malarskie, roboty posadzkowe, montaż drzwi, roboty instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne oraz montaż urządzeń sanitarnych. Prace zostały wykonane w terminie od 28 lutego do 30 kwietnia Łączna kwota poniesionych nakładów: ,33 zł 8

29 Odwodnienie boiska sportowego przy Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym w Kielnarowej W ramach zadania zrealizowano prace budowlane polegające na wykonaniu korytek ściekowych wraz z studzienkami odwodnieniowymi. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,80 zł Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn zakończyła realizację projektu dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. ` Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) 9

30 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Kielnarowej oznakowano dworek z XVIII/XIX wieku, Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Centrum Rekreacyjno-Kulturalne. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. Przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu JAR w Kielnarowej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa w okresie od 1 lutego 2013r. do 31 grudnia 2013r. w kwocie zł. 10

31 Środki Rady Sołeckiej wsi Kielnarowa na działalność w 2014 roku wynoszą ,00 zł. 11

32 Przyznano dotację Ludowemu Klubowi Sportowemu JAR w Kielnarowej na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym i łucznictwie w miejscowości Kielnarowa w okresie od 23 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie zł. Urządzenie boiska sportowego o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej W bieżącym roku planowana jest realizacja inwestycji polegająca na urządzeniu boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej obok budowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki gumowej. Zakres prac w ramach zadania: wykonanie rozgraniczenia działki, wycinka drzew, niwelacja terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej, ogrodzenie boiska. Środki zabezpieczone na realizację zadania w budżecie Gminy Tyczyn: ,00 zł 12

33 Przebudowa drogi gminnej Nr R Kielnarowa-Obszary-Matysówka W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 342 mb. Zakres prac obejmuje: opracowanie projektu technicznego, profilowanie koryta drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy bitumicznej, utwardzenie obustronnych poboczy, umocnienie dna rowu i skarpy, przebudowa i oczyszczenie zjazdów. Posiadane środki finansowe: ,00 zł Środki powodziowe: ,00 zł 13

34 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km Zadanie zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy pomocy finansowej Gminy Tyczyn. Całkowity koszt inwestycji: ,14 zł w tym: Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł Środki finansowe PZDW: ,14 zł 1

35 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka w km W ramach realizacji inwestycji opracowano i przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projekt techniczny. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako inwestor przeprowadził przetarg na budowę chodnika odcinek o długości 450 mb. Przebudowa drogi gminnej Borek Stary-Stawiska Całkowity koszt inwestycji to kwota ,83 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. 2

36 Przebudowa drogi gminnej Borek Stary-Stawiska W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości ok. 400 mb; wykonano profilowane koryta drogi, podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, utwardzono obustronne pobocza, umocniono dno i skarpy rowu odwadniającego, przebudowano i oczyszczono zjazdy do pól i posesji. Remonty bieżące dróg w Borku Starym Remonty bieżące dróg wykonywane były ze środków finansowych Rady Sołeckiej wsi Borek Stary oraz ze środków finansowych Gminy Tyczyn. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,97 zł w tym: Środki finansowe Rady Sołeckiej: ,97 zł Środki finansowe Gminy Tyczyn: ,00 zł 3

37 Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Rady Sołeckiej: Nazwa drogi Borek Stary-Zawodzie Borek Stary-Pustki Brek Stary-Szkoła (boczna) Borek Stary-Stawiska Borek Stary-Mleczna Zakres prac Oczyszczono rów przydrożny na długości 80 mb, oczyszczono przepust, utwardzono drogę klińcem, umocniono skarpę rowu płytami JOMBO 20 szt. Utwardzono drogę łupkiem, wykonano profilowanie koryta drogi. Utwardzono drogę klińcem. Wykonano zwroty, utwardzono dno rowu korytkami ściekowymi, zakupiono krąg betonowy do remontu przepustu. Utwardzono drogę klińcem. Remonty bieżące dróg finansowane ze środków Gminy Tyczyn: Nazwa drogi Borek Stary-Główna Borek Stary-Szkoła (boczna) Borek Stary-Sklepiska Borek Stary-Dół Borek Stary-Zawodzie (boczna) Borek Stary-Zawodzie Zakres prac Wymiana szyby zadaszenia przystankowego. Utwardzenie drogi, zbieranie ziemi. Wykonanie zwrotów. Umocnienie skarpy i rowu. Wykonanie prac ziemnych i profilowanie koryta drogi. Oczyszczenie rowu przydrożnego oraz umocnienie korytkami ściekowymi 112 mb. 4

38 Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary W dniu r. Zakład Komunalny w Żołyni zakończył budowę sieci i przyłączy do budynków na terenie miejscowości Kielnarowa i Borek Stary. Wykonano kanalizację PVC Ø długości 1512 mb, przyłącza Ø160m o długości 368 mb oraz jedną przydomową przepompownie ścieków. W trakcie realizacji zadania zrezygnowano z budowy drugiej przepompowni odprowadzając ścieki zamiennie kolektorem grawitacyjnym rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnych do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dokonali pełną wpłatę, tj. 3500zł. Realizacja zadania przewidziana jest do 30 maja 2014r. i obejmuje budowę kanalizacji z rur PVC Ø160m 200 m długości 348 mb. Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary 5

39 Zagospodarowanie otoczenia boiska przy Szkole Podstawowej w Borku Starym W ramach zadania wykonano: - remont budynku magazynowo-socjalnego dla klubu sportowego, - piłkochwyty wokół boiska, - prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu, - dwie wiaty przystankowe dla zawodników. Łączna kwota poniesionych nakładów: ,46 zł W 2013 roku sołectwo Borek Stary uczestniczyło w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata Została zawiązana Grupa Odnowy Wsi, która brała udział w warsztatach Planowanie w procesie odnowy wsi w celu wypracowania Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi. Następnie, na podstawie wypracowanej strategii, złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup oraz montaż elementów małej architektury w miejscowości Borek Stary. 6

40 Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata W ramach realizacji projektu zostały zakupione oraz zamontowane elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne i znaki kierunkowe do oznaczenia numeracji domów w Borku Starym. Zakupione elementy małej architektury zamontowane zostały w czynie społecznym przez Sołecką Grupę Odnowy Wsi na terenie sołectwa Borek Stary: przy placach zabaw, przystankach autobusowych, Szkole Podstawowej, Domu Ludowym. Znaki kierunkowe zamontowane zostały na terenie całego sołectwa przez firmę zajmującą się produkcją w/w znaków. Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata Całkowita wartość projektu: ,91 zł Kwota dofinansowania z UE: 9 999,96 zł (50%) Środki własne (środki Gminy Tyczyn i Rady Sołeckiej): 9999,95 zł 7

41 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W 2013 roku Gmina Tyczyn realizowała projekt pn. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn dofinansowanego z PROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów. W ramach realizacji operacji wykonano 25 szt. znaków informacyjno promocyjnych do oznakowania miejsc zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy oraz podstronę internetową na stronie z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapą, na której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Tyczyn W Borku Starym oznakowano klasztor oo. dominikanów z XVII/XVIII wieku i Sanktuarium Matki Boskiej Boreckiej, kapliczkę pw. Matki Boskiej Bolesnej, kapliczkę pw. św. Anny, kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Całkowita wartość projektu: ,02 zł Kwota dofinansowania z UE: 6 974,00 zł (70%) Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Gminy Tyczyn w zakładce PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM I KRAJOWYM. 8

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 2014 w gminie Przasnysz Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w latach 2011 w gminie Przasnysz Bartniki 2011 Bogate 2011 Cierpigórz 2011 Dębiny 2011 Usuwanie krzewów przy drodze Dobrzankowo

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika w m. Dąbie

Budowa chodnika w m. Dąbie Budowa chodnika w m. Dąbie Zakres inwestycji: budowa chodnika w miejscowości Dąbie na długości 218 m i szerokości 1,20 m. Łączna powierzchnia utwardzenia (wliczając obrzeża i krawężniki) wyniosła 315 m

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ ROZLICZENIE ROBOT DROGOWO-MOSTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W 2007 R. 1. WIEŚ BOGUSZÓWKA - zakup korytek i kręgów wraz z transportem. 2. WIEŚ BRZEŻAWA RAZEM MIEJSCOWOŚĆ BOGUSZÓWKA 1.152,29 ZŁ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW

INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW INWESTYCJE MIASTA I GMINY RADŁÓW 2012 W ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego programem PROW na lata 2007-2013 (Małe Projekty) zrealizowano zadania: BUDOWA PLACU ZABAW W RADŁOWIE

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY. Pniewy 48 492 zł 48 492 zł - - 2007. 198 693 zł 198 693 zł - - 2007. 328 210 zł 328 210 zł - - 2007

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY. Pniewy 48 492 zł 48 492 zł - - 2007. 198 693 zł 198 693 zł - - 2007. 328 210 zł 328 210 zł - - 2007 INWESTYCJE, REMONTY I INNE MIEJSCOWOŚĆ KOSZT OGÓLNY ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ŚRODKI OD MIESZKAŃCÓW GMINY ROK WYKONANIA Wykonanie modernizacji instalacji c.o. polegającej na wymianie kotła

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2014 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie. Sala sportowa jest w pełni wyposażonym obiektem, łącznie z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ W styczniu 2012 r. został wykonany remont chodnika na ul. Wodnej w Grabowie nad Prosną. Chodnik został wykonany z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej /czerwonej/ o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e

OPIS TECHNICZNY. dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. OPIS TECHNICZNY dla budowy chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1499 K Bielanka Łosie - Ropa km 2+185 2+758 w miejscowości Ł o s i e 1. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem - Urzędem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 100 000,00 91 165,00 40 000,00 32 090,98 61 000,00 60 749,50 2 500,00 2 500,00 40 000,00 38 945,00 13 000,00 12 309,00

Plan wydatków 100 000,00 91 165,00 40 000,00 32 090,98 61 000,00 60 749,50 2 500,00 2 500,00 40 000,00 38 945,00 13 000,00 12 309,00 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 31/2016 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24 marca 2016 r. INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA r. Lp Dział Rozdział 1. 010 01095 Nazwa zadania i lokalizacja Wykup gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ

INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ MARZEC KWIECIEŃ INWESTYCJE 2012 STYCZEŃ W styczniu 2012 r. został wykonany remont chodnika na ul. Wodnej w Grabowie nad Prosną. Chodnik został wykonany z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej /czerwonej/ o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Lp Tytuł projektu Zakres projektu złożenia 1 Przedszkolaki na lepszy Start Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Zadania PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Szacunkowy Podział kosztów koszt dofinansowanie TERMOMODERNIZACJA (OZE) wkład własny Uwagi Masłowiczki budowa Sali wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga

NIEZDARA STR. 56. ul. Gen, Zawadzkiego. ul. Krzyżowa. ul. Górna. nowa droga STR. 56 NIEZDARA ul. Gen, Zawadzkiego ul. Krzyżowa nowa droga ul. Górna Wydzielono geodezyjnie nową drogę pomiędzy ulicami Górną i Zawadzkiego od ul. Krzyżowej. STR. 57 NIEZDARA OSP PL.FLORIANA BOISKO

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r.

Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. Informacja międzysesyjna Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 23.09.2014 r. 1) Wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : Nr BD.6733.52.2013 (27.08.2014 r.) rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Listopad 2011 1

Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice Listopad 2011 1 Listopad 2011 1 I. Infrastruktury drogowej 161.766,00 zł; II. Doposażenia sprzętowego ZUKiO w Bobolicach 806.287,00 zł; III. Placów zabaw (miasto i wieś) 48.240,29 zł; IV. Obiektów kubaturowych 126.828,57

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Tabela Nr 8 do Uchwały nr./ Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2012 Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2007 na terenie Gminy Łuków

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2007 na terenie Gminy Łuków Lp Nazwa zadania Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w na terenie Gminy Łuków Okres realizacji Zakres rzeczowy 1 Razem BudŜet Gminy Źródło finansowania Dotacja / źródło DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M Opis do wykonania przebudowy ulicy Kutnowskiej na odcinku do 100 m Na wysokości posesji nr. 28, wzdłuż działki 185/4, 181 i 179 ( w obrębie szkoły

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 173542-2015 z dnia 2015-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kazimierza Wielka Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Koniecmosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych.

Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. Finansowane z budżetu samorządu terytorialnego, dotacji i innych. INWESTYCJE DROGOWE Kamienica ul. Lubliniecka: nowa nawierzchnia drogi Nowa nawierzchnia chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Kamieńskich

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015

Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Etap II modernizacji dróg i chodników miejskich w roku 2015 Umowy na realizację podpisane w dniach 2-07-2015r i 8-07-2015r. 1. Remont nawierzchni drogowej w ul. Narutowicza długości 200 mb - wykonanie

Bardziej szczegółowo

o s ta n i e p r z y g o to w a n i a n a r o k s z ko l ny / Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja Kirstein

o s ta n i e p r z y g o to w a n i a n a r o k s z ko l ny / Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja Kirstein nformacja o s ta n i e p r z y g o to w a n i a p l a c ó w e k o ś w i a to w yc h n a r o k s z ko l ny 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Opracowanie: Dyrektor Biura Placówek Oświatowych Alicja Kirstein ermomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika INWESTOR Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 INWESTOR ZASTĘPCZY NAZWA INWESTYCJI BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. KLONOWA 10 tel. 607 961 737 e-mail: marcinfigiel2003@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku

Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku Podsumowanie inwestycji w Gminie Prażmów w 2015 roku W 2015 roku wykonano następujące inwestycje: INWESTYCJE DROGOWE W 2015 roku wyremontowano ponad 8.125 m dróg za kwotę 1.392.371,43zł w następujących

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2016 r. w obszarze ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2016 r. w obszarze ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA ZESTAWIENIE WNIOSKÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2016 r. w obszarze ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA Wniosek nr Nazwa zadania lokalizacja 2 Wykonanie oświetlenia drogi gminnej 4 Położenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 FUNDUSZ SOŁECKI WYDATKI Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 01008 Melioracje wodne 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 16/Mac/B-3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie ul. Garbarska 2 58-200 Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie ul. Garbarska 2 58-200 Dzierżoniów BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INŻYNIERII LĄDOWEJ SIGMA Zbigniew Zadrożny ul. Batalionów Chłopskich 19 58-200 Dzierżoniów tel. 602 758 470 E-MAIL:SIGMA@ALPHA.PL WWW.SIGMA.ALPHA.PL NIP 882-121-87-73 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje:

W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: W roku 2014 zrealizowano następujące inwestycje: 1. Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach. W

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich Obiekt : Roboty zwiazane z nawierzchnią dróg Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo