Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani."

Transkrypt

1 ROK II Nr: 1/2006 Choroba jest podróżą w czasie, a my jej uczestnikami. W chorobie i życiu szukamy bezpiecznej przystani. W TYM NUMERZE: SŁOWO WSTĘPNE S.1 OD REDAKCJI S.2 To drugie wydanie naszego biuletynu. Od czasu ukazania się poprzedniego numeru miało miejsce wiele wydarzeń, które wymagają odnotowania i podania do wiadomości naszych członków oraz wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków. W październiku odbyło się nasze II Walne Zebranie oraz - jako Stowarzyszenie - uczestniczyliśmy w I Jesiennej Szkole Onkologii, a miesiąc później w II Konferencji Pacjentów Onkologicznych z Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki naszemu aktywnemu udziałowi w obydwu tych wydarzeniach wykorzystaliśmy szansę zaprezentowania się na szerszym forum i zawarcia znajomości z innymi stowarzyszeniami pacjentów. W naszym życiu ważne jest poczucie, że nie jesteśmy sami w naszej walce o dostęp do najlepszych i najskuteczniejszych terapii. Ważna też jest wiedza o naszych chorobach, metodach leczenia, postępach w medycynie oraz o przysługujących nam prawach. Wydarzenia te, w szczególności dla tych osób, które w nich nie mogły wziąć udziału, postaramy się opisać w naszym kalendarium. Zostaliśmy również członkami Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC Europen Cancer Patient Coalition). Niestety sprawa umieszczenia preparatu Glivec na liście leków refundowanych nie została uwieńczona sukcesem. Wszyscy chorzy na GIST nadal otrzymują ten lek na razie bez większych problemów. Mieliśmy tu więcej szczęścia niż nasi sprzymierzeńcy chorzy na przewlekłą białaczkę szpiku kostnego. Oni napotkali na problem refundacji Glivec i konieczne były interwencje Stowarzyszenia PBS. Ogromne nadzieje wiążemy z deklaracją ministra zdrowia, który zapowiedział, że wszyscy chorzy na rzadkie choroby nowotworowe będą mieli dostęp do nowoczesnych leków. Mamy nadzieję, że zostaną wznowione comiesięczne spotkania organizacji pozarządowych z władzami ministerstwa. Skoro my - pacjenci w działaniach MZiOS i NFZ jesteśmy podmiotem, to nasz udział w podejmowaniu różnych decyzji wydaje się być potrzebny. Spotkania takie organizował poprzedni gabinet, była to okazja do obustronnej wymiany informacji na czym korzystała każda ze stron. Nasze Stowarzyszenie rozrosło się i obecnie liczy już 96 członków. Obok dwóch europejskich gigantów (Das Lebenshaus i LRG), zajmujemy trzecie miejsce w Europie pod względem liczebności i aktywności. W dniach marca zaplanowane jest nasze coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone z zebraniem dotyczącym aktualnych zagadnień, które pojawiły się przed nami. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze i że wspólnie uda się nam rozwiązać powstałe problemy. Z ogromnym żalem informuję, że odeszli od nas w spokoju nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia: Pani Elżbieta Odżywołek - twórca nazwy naszego biuletynu Pan Jacek Piecko GLOBAL GIST NETWORK S.2 ZARZĄD STOWARZYSZENIA S.2 CO TO JEST GIST? S.3 OŚRODKI ZAJMUJĄCE SIĘ GIST-EM OPORNY GIST S.4 JESIENNA SZKOŁA ONKOLOGII S.5 WSPOMNIENIE Z JSO S.5 KONFERENCJA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ PACJENTÓW II KONGRES ORGANIZACJI PACJENTÓW POSIEDZENIE POLSKIEJ UNII ONKOLOGII SPOTKANIE LIDERÓW ORGANIZACJI PACJENTÓW DEKLARACJA WARSZAWSKA S.8 DAS LEBENSHAUSE S.9 GIST DZIECIĘCY NA ŚWIECIE BADANIA NAD SU SUTENT HISTORIE PACJENTÓW S.3 S.6 S.6 S.7 S.7 S.9 S.9 S DEKLARACJA S.11 SILE BAO S.12

2 STRONA 2 OD REDAKCJI W bieżącym numerze postaraliśmy się zmienić nieco charakter naszego biuletynu. Nie chcemy, aby zawierał on tylko materiały informujące o naszej działalności, ale także materiały o problemach związanych z GIST-em i innymi chorobami nowotworowymi na świecie. Wokół nas dzieje się tak wiele, że niewiedza o tym byłaby naganna. Porozumieliśmy się z naszymi siostrzanymi stowarzyszeniami w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych i otrzymaliśmy bardzo ciepłe listy od The Life Raft Group i Das Lebenshaus zachęcające nas do korzystania z ich materiałów. To nie jest z naszej strony pójście na łatwe rozwiązania, ale wynika to z potrzeby szczegółowego informowania Państwa o postępach w terapii naszej choroby, o narastającej tendencji jednoczenia się chorych na GIST, czy wreszcie o tym, w jaki sposób działają nasi przyjaciele za granicą. Wiodącą rolę wśród europejskich stowarzyszeń odgrywa niemieckojęzyczne stowarzyszenie Das Lebenshaus, stąd działalności tej organizacji poświęciliśmy kilka artykułów. Między innymi inicjatywa wspólnego, ogólnoeuropejskiego listservera Gist Global Network, który umożliwi porozumiewanie się pacjentów z różnych państw, uzyskiwanie porad i wymianę informacji jest wielką zasługą Markusa Wartenberga z Das Lebenshaus. W niniejszym numerze zamieszczamy również wiele informacji o postępach w zwalczaniu odporności nowotworu GIST na lek Glivec. Jak Państwo zapewne pamiętacie, stowarzyszenie LRG otrzymało od firmy Novartis grant w wysokości 2 milionów dolarów. Zgodnie z umową, The Life Raft Group przeznacza te pieniądze na zaprojektowanie i przeprowadzenie badań, które pomogą w wykryciu i pokonaniu mechanizmów, jakie kierują uodpornianiem się nowotworu GIST na określone rodzaje terapii. Stąd między innymi w numerze znalazły się artykuły dotyczące tego zagadnienia. Jest to temat bardzo aktualny w związku z trwającymi obecnie badaniami z użyciem leku o nazwie SU11248 (SUTENT) oraz o perspektywach innych rozwiązań problemu tej odporności. Jesteśmy przekonani, że ten grant wkrótce przyniesie oczekiwane owoce. Niemieckojęzyczne stowarzyszenie Das Lebenhaus jako motto swojej działalności przyjęło hasło:...nikt nie musi być sam w swojej chorobie.... Chcielibyśmy wiele uwagi na stronach biuletynu poświęcić konkretnym osobom chorym na GIST, ich historiom, życiu i walce z chorobą. Zawsze zachęcaliśmy i nadal zachęcamy do dzielenia się z innymi swoimi własnymi przeżyciami. W tym numerze przetłumaczyliśmy poruszającą historię nastoletniej amerykanki cieszącej się życiem i walczącej z GIST. Liczymy na Państwa uwagi i sugestie dotyczące naszego biuletynu. Co chcielibyście Państwo w nim widzieć? Będziemy wdzięczni za Państwa komentarze i jeszcze raz zachęcamy do jego współtworzenia. Redakcja: Stanisław Kulisz, Justyna Szewczyk, Piotr Rybak, Piotr Kulisz Roman Mazurek Andrzej Bieńkowski Prezes Stanisław Kulisz Lucyna Młot Piotr Rybak Anatol Para W każdej chorobie, w każdej trudnej sytuacji bardzo ważne jest nasze poczucie, że nie jesteśmy samotni. Wsparcie rodziny, przyjaciół, czasami obcych osób jest jednym z najważniejszych czynników, które pomagają nam przezwyciężać nasze problemy. Samotni, wręcz desperacko poszukujemy kogoś, z kim moglibyśmy podzielić się naszymi problemami, kogoś kto nas wysłucha i poradzi, kogoś, kto nas pocieszy i wreszcie kogoś, kto może nam udzielić konkretnego wsparcia materialnego czy organizacyjnego. Czując wsparcie innych łatwiej możemy na nowo odnaleźć cel i radość życia. The Life Raft, Das Lebenhaus oraz Association of Cancer Online Resources podjęły ostatnio współpracę z zamiarem powołania Global GIST Network globalnej sieci zachęcającej do zakładania nowych i wspierającej istniejące grupy pacjentów GIST poprzez stworzenie otwartego forum wymiany informacji. Celem forum jest wskazywanie pacjentom dostępnej pomocy w poszczególnych krajach, swobodna wymiana informacji pomiędzy pacjentami, wzajemne wsparcie, doradztwo i obrona praw chorych. Sieć Global GIST Network jako stowarzyszenie organizacji zrzeszających pacjentów oferuje szeroko rozumianą pomoc pacjentom chorym na GIST i ich rodzinom. Dzięki Global GIST Network zainteresowane osoby mogą uzyskać szczegółową informację na temat sposobów skontaktowania się z innymi pacjentami i osobami deklarującymi chęć pomocy, informacje o stowarzyszeniach pacjentów, fundacjach i innych organizacjach oferujących pomoc w poszczególnych krajach (w tym adresy stron internetowych), linki do obcojęzycznych forów dyskusyjnych, gdzie pacjenci i ich rodziny wymieniają się swoimi doświadczeniami. Global GIST Network ma charakter otwartej platformy, gdzie wszyscy uczestnicy udostępniają na swoich stronach informacje o jej innych uczestnikach oraz dzielą się lokalnymi informacjami o badaniach klinicznych, działaniach, sukcesach i programach. Na podstawie Life Raft Bulletin wrzesień/październik 2005 Artykuł Sara Rubinoff

3 GIST jest rzadko występującym rodzajem nowotworu złośliwego układu pokarmowego, należącym do grupy nowotworów zwanych mięsakami. Nowotwory tej grupy wywodzą się z tkanki łącznej, tkanki kostnej oraz tkanki mięśniowej. Mięsaki pochodzą z komórek mezenchymalnych, do których zaliczane są fibroblasty komórki mięśni i komórki nabłonka wyścielającego naczynia krwionośne (tzw. endothelium). Około 40-70% przypadków GIST umiejscowione jest w obrębie żołądka, 20-40% dotyczy jelita cienkiego, a 5-15% jelita grubego i odbytnicy. GIST może także dotyczyć przełyku (<5%), sieci (<5%), krezki lub okolicy zaotrzewnowej. GIST nie powinien być mylony z innymi, częściej występującymi typami nowotworów złośliwych układu pokarmowego, takich jak rak żołądka czy rak jelita grubego, których, mimo umiejscowienia w tych samych organach, pochodzenie jak i zalecana terapia są zupełnie inne. JAK ROZPOZNAWANY JEST GIST? Najczęstszymi symptomami przy wykryciu GIST są: trudny do określenia dyskomfort i ból umiejscowiony w jamie brzusznej, uczucie pełności, wyczuwalny dotykiem guz oraz inne objawy będące skutkiem krwawienia z guza i towarzysząca anemia. Biopsja jest powszechnie stosowaną metodą rozpoznawania przypadków nowotworów złośliwych i GIST. Jedną z metod stosowaną przez pato- Informacje o placówkach zajmujących się leczeniem GIST i lekarzach nimi kierujących zostały zaczerpnięte z Rejestru Klinicznego GIST. Dane te mogły w niektórych przypadkach zostać zmienione. Prosimy o przysyłanie ewentualnych uwag, które pomogą nam w zredagowaniu poprawnej listy. Dr hab. med. Czesław Osuch I Katedra Chirurgii Ogólnej Kraków ul. Kopernika 40 tel. (012) Dr Piotr Tomczak SPSK Nr 1 Klinika Onkologiczna Oddz. Chemioterapii Poznań ul. Łąkowa 1/2 tel (061) Dr Ewa Solska SPZOZ Wojewódzka Poradnia Onkologiczna Ul. Marii Skłodowskiej Curie Gdańsk Tel. (58) Dr n. med. Andrzej Rozmiarek Konsult.Wojewódzki ds. Onkologii Klinicznej Szpital Wojewódzki SP ZOZ Lubuski Ośrodek Onkologii Zielona Góra ul. Zyty 26 tel. (68) Dr Agnieszka Jagiełło Gruszfeld Oddział Chemioterapii Samodzielny Publiczny Zespół Pulmonologii i Onkologii Olsztyn Al. Wojska Polskiego 37 Tel. (89) Doc. dr hab. med. Włodzimierz Ruka Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii Warszawa Roentgena 5 Tel. (22) Dr n. med. Jerzy Załuski Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań ul. Garbary 15 tel. (61) Dr n. med. Stanisław Góźdź Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kielce ul. Artwińskiego 3 tel. (41) Dr n. med. Bogumiła Czartoryska Arłukowicz Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. M. Skłodowskiej Curie Białystok ul. Ogrodowa 12 tel. (85) Dr n. med. Beata Utracka Hutka Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Klinika Hematologii Gliwice ul. Armii Krajowej 15 tel: (32) lub Dr n. med. Piotr Koralewski Ordynator Oddziału Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydgiera Kraków Os. Złotej Jesieni 1 tel (12) logów do klasyfikacji wycinka guza jest immunohistochemia. Polega ona na dodaniu do wycinka tkanki różnego rodzaju przeciwciał reagujączch ze specyficznymi białkami (receptorami) występującymi na powierzchni komórek, charakterystycznymi dla poszczególnych ich typów. Najistotniejszym przeciwciałem stosowanym przy wykrywaniu przypadków GIST jest przeciwciało rozpoznające receptor KIT. Sytuacja, kiedy przeciwciała rozpoznają białko KIT, określana jest Dr hab. med. Cezary Szczylik Kliniczny Oddział Onkologiczny Wojskowy Instytut Medycyny Warszawa ul. Szaserów 128 tel. (022) Dr Hanna Symonowicz Przychodnia Onkologiczna Koszalin ul. Orla 2 tel (94) Prof. dr hab. med. Danuta Karcz II Katedra Chirurgii CM UJ Kraków ul. Kopernika 21 tel.: (12) www3.uj.edu.pl/chirurgia2/ Dr Jarosław Dyczka Szpital Specjalistyczny im. Kopernika Regionalny Ośrodek Onkologiczny Łódź ul. Paderewskiego 4 tel. (42) Dr med. Elżbieta Starosławska Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii CENTRUM Onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin ul. Jaczewskiego 7 tel. (81) w 130 Dr n. med. Jerzy Tujakowski Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka ul. dr J. Romanowskiej Bydgoszcz tel (52) STRONA 3 jako KIT-dodatnia i oznacza, że dany preparat zawiera komórki posiadające na swojej powierzchni receptor KIT występujący u chorych na GIST. Przy rozpoznawaniu GIST patolog bierze także pod uwagę kształt oraz wygląd badanych komórek pod mikroskopem. LECZENIE GIST GIST może być leczony w dwojaki sposób operacyjnie lub lekiem przeciwnowotworowym nowego typu Glivec. Zdarza się, że zaleca się jednocześnie leczenie operacyjne jak i farmakologiczne. GIST jest rodzajem nowotworu niewrażliwego na chemioterapię lub radioterapię i dlatego wykazują one niewielkie zastosowanie w leczeniu GIST. GIST Z PRZERZUTAMI GIST rozpoczyna się pojedynczym guzem umiejscowionym gdzieś w układzie pokarmowym. Tak jak większość nowotworów złośliwych, GIST wykazuje tendencje do rozsiewania komórek nowotworowych, powodujących rozprzestrzenienie się GIST na inne narządy. Przerzuty GIST zazwyczaj umiejscowione są w sąsiedztwie układu pokarmowego, na przykład w otrzewnej i są wciąż ogniskami nowotworu GIST. Na przykład przerzuty GIST zlokalizowane w wątrobie nie powinny być mylone z rakiem wątroby. Pierwotny guz, jak i jego przerzuty są wrażliwe na lek typu Glivec. CO TO JEST GLIVEC? Glivec jest to lek produkowany w postaci tabletek. W zależności od zaleceń lekarza może być stosowany raz lub dwa razy dziennie ( mg). Szczególna selektywność leku Glivec jest jego olbrzymim atutem i to odróżnia go od tradycyjnej chemioterapii. Tradycyjna chemioterapia niszczy nie tylko komórki szybko dzielące się nowotworowe, ale także normalne komórki ludzkiego ciała. Ponieważ jest on lekiem bardzo selektywnym, wiec działania uboczne zredukowane są do minimum. Glivec blokuje również aktywność zmutowanego typu enzymu, który jest również przyczyną powstawania przewlekłej białaczki szpikowej (enzym Bcr/Abl). Zablokowanie receptora KIT zazwyczaj zahamowuje dzielenie się komórek GIST oraz często powoduje ich obumieranie. JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIEGO LEKARZA? Według naszej opinii, tylko zespół doświadczonych lekarzy (w skład którego musi wchodzić patolog, onkolog, chirurg) może skutecznie leczyć pacjentów chorych na GIST. GIST jest rzadko występującym rodzajem nowotworu i tylko nieliczni lekarze maja doświadczenie w prowadzeniu odpowiedniej terapii.

4 STRONA 4 Dyrektor LR Jim Huges i dr. Sebastian Bauer Podczas spotkania Connective Tissue Oncology Society (CTOS), które odbyło się w dniach listopada 2005 na Florydzie, Dr. Sebastian Bauer otrzymał nagrodę dla Młodych Naukowców za swoje badania w dziedzinie sposobów zwalczania nowotworu GIST odpornego na działanie leku Glivec. Doktor Bauer pracuje obecnie jako onkolog w Soft Tissue and Bone Sarcoma Group (Grupa Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości) w Essen natomiast swoje badania przeprowadził w laboratorium Dr. Jonathan Fletcher w Brigham oraz kobiecym szpitalu w Boston. Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że kuracja lekiem Glivec przynosi początkowo pozytywne wyniki dla około 85% pacjentów. Okazało się jednak, że pomimo początkowej pozytywnej reakcji organizmu lub wręcz stabilizacji choroby, dla wielu osób dalsza kuracja nie będzie skuteczna. Problem odporności choroby na Glivec nie jest czymś szczególnym. Jest to zjawisko dość powszechne w tradycyjnej chemoterapii osób chorych na przerzutowe odmiany nowotworów. Jednakże w odróżnieniu od innych chorób nowotworowych, w przypadku GIST mechanizm jego odporności jest coraz lepiej rozumiany. Mówiąc bardzo ogólnie: problemem odporności GIST są przeważnie wtórne mutacje KIT (inhibitor kinazy tyrazynowej), w znacznym stopniu zmniejszające zdolność do wiązania leku Glivec i to bez względu na jego dawkę. Jednym z możliwych rozwiązań jest stworzenie leku, który zachowując się w sposób podobny do Glivec potrafi jednocześnie lepiej wiązać się ze zmutowanymi KIT. Przykładem takiego leku może być pochodny od Glivec AMN107, który może powstrzymać niektóre, nieczułe na Glivec wtórne mutacje KIT. Takie rozwiązanie ma jednakże swoje wady. Dotychczas wykryto wiele możliwych mutacji KIT i najprawdopodobniej pozostaje jeszcze wiele innych, dotychczas niepoznanych. W praktyce oznacza to, że nowy inhibitor musiałby pasować do maksymalnie wielu możliwych mutacji KIT. Jednocześnie nowy inhibitor musiałby zachować cechy Glivec wobec pierwotnie zmutowanych KIT, ponieważ wiele nowotworów GIST może pozostać na pierwotnym poziomie zmutowania. Możliwe jest również, że w obszarze komórek nowotworowych, w różnych miejscach mogą występować różne wtórne mutacje KIT. Dotychczas przeprowadzone badania nie odpowiedziały na pytanie czy połączenie dwóch różnych leków (jak obecnie prowadzone badania na Glivec i AMN107) może natrafić na jakieś ograniczenia podobne do tych, jakie występują przy stosowaniu kilku antybiotyków. Dr. Bauer i jego współpracownicy przyjęli inny sposób podejścia do zagadnienia. Zamiast skupiać swoją uwagę bezpośrednio na mutacjach KIT (konkretnie na zmieniających się proteinach KIT, które odpowiadają za wiązanie Glivec), skupili się na wskazaniu proteiny, która stabilizowałaby proteiny KIT. Proteina ta została nazwana HSP90 (skrót od Heat Shock Protein) i wiadomo jest, że nie ulega ona mutacji GIST. CO TO JEST HSP90? Mówiąc najprościej: 1) jest to proteina, która pomaga innym proteinom uformować się we właściwą 3-wymiarową strukturę, 2) stabilizuje szereg protein, z których wiele jest odpowiedzialnych za rozwój nowotworu 3) ochrania je przed zwyrodnieniem. Najnowsze badania przedkliniczne prowadzone przez innych naukowców wykazały, że możliwe jest skuteczne powstrzymanie mutacji określonych protein przez HSP90. Powyższa metoda może znaleźć zastosowanie w leczeniu również innych chorób białaczki, raka płuca, początkowego stadium raka skóry. NOWA STRATEGIA? Badania przeprowadzone przez Dr. Bauera na kilku grupach komórek GIST (odpornych i poddających się leczeniu Glivec). Stwierdził, że wskazują na słuszność przyjętej koncepcji pośrednie oddziaływanie na KIT poprzez inhibitor HSP90 (oznaczony jako 17-AAG) może być skuteczniejszą metodą (bez względu na rodzaj mutacji) w porównaniu z bezpośrednim oddziaływaniem poprzez takie inhibitory jak Glivec czy Sutent. EFEKTY UBOCZNE HSP90 może, poza KIT, oddziaływać na ponad sto innych protein. Wiele z nich odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu normalnych komórek. Fakt ten w oczywisty sposób stawia pytanie o ewentualne efekty uboczne. Przeprowadzone badania I fazy wykazały stosunkowo niski poziom efektów ubocznych w porównaniu z innymi chemioterapiami cytotoksycznymi. TESTY KLINICZNE W WALCE Z GIST? Badania nad HSP90 (jego inhibitorem 17-AAG) w najbliższym czasie wejdą w II etap. W tej chwili głównym problemem, ze względu na słabą rozpuszczalność inhibitora, jest znalezienie odpowiedniego nośnika, który nie generowałby efektów ubocznych, tak jak jest to w przypadku takich nośników jak DMSO lub Cremaphor. Prace nad HSP90 nadal szybko postępują i tworzone są nowe, mniejsze molekuły HSP90, dzięki czemu przewiduje się, że HSP90 w niedługim czasie będzie mógł być przyjmowany jako lek doustny. Inną możliwość daje IPI-504 (zmodyfikowany 17-AAG), który podawany jest dożylnie. Jest on rozpuszczalny w wodzie i nie wymaga stosowania nośników. Badania przeprowadzone przez Dr Bauer i Dr. Fletcher wykazały, że IP-504 jest równie skuteczny jak 17-AAG w pokonywaniu odpornego na Glivec GIST. Na podstawie Life Raft Bulletin listopad 2005

5 STRONA 5 Organizatorami Szkoły były: Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii. To pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, którego celem jest wszechstronna edukacja pacjentów w zakresie chorób nowotworowych. Udział wzięło około 210 uczestników z całej Polski. Nasze Stowarzyszenie było licznie reprezentowane. W ciągu dwudniowych spotkań mogliśmy nie tylko dowiedzieć się o chorobach nowotworowych, metodach ich rozpoznawania, sposobach leczenia, ale także o roli i znaczeniu psychoonkologii. Prezenterami wykładowcami byli wybitni lekarze onkolodzy z całej Polski zajmujący się leczeniem chorób nowotworowych. Szkoła obejmowała sesje ogólne i specjalne oraz odbywające się równolegle sesje warsztatowe poświęcone wybranym zagadnieniom. Pozwoliło to uczestnikom na wybieranie interesującej ich tematyki. Organizatorzy są przekonani, że osiągnęli przynajmniej częściowo cel, jaki sobie postawili. Celem tym było przekazanie pacjentom wiedzy o nowotworach, diagnostyce, terapii oraz udzielanie odpowiedzi na nurtujące nas pacjentów pytania i wątpliwości. Niezależnie od tego, wydarzenie to pozwoliło na integrację poszczególnych grup pacjentów. Przekonanie, że nie jesteśmy jedyni, że mamy sojuszników i wspólne cele pomogła wielu z nas zrozumieć i docenić potrzebę uczestnictwa w ruchu pacjentów. Wiele osób odkryło, że lekarze są naszymi sprzymierzeń cami w walce z chorobą. Wielu uczestników spotkało swoich lekarzy w roli wykładowców, mogło pytać i rzeczywiście pytało o wiele spraw. Miały też miejsce nieformalne konsultacje. Zaowocowały one, chyba nawet w kilkunastu przypadkach, spotkaniami w klinice w Warszawie. Celem tych spotkań było uzyskanie drugiej opinii. Mamy do tego prawo, ale rzadko z niego korzystamy. Prawie dwudziestu wykładowców i ogromna ilość informacji. Była możliwość wyboru niektórych sesji (warsztaty), tak, że mogliśmy wybierać to, co nas szczególnie interesowało. Znalazł się też czas na odprężenie po męczących zajęciach i uczestnicy mogli zabawić się podczas sobotniej kolacji w Firlejach. To była pierwsza taka szkoła i miejmy nadzieję, że będzie następna. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy sprawili, że ta szkoła mogła zostać zorganizowana. Na pierwszy wieczór organizatorzy Jesiennej Szkoły Onkologii zaprosili uczestników na uroczystą kolację z programem rozrywkowym i możliwością wzięcia udziału w licznych konkursach z nagrodami. Było już po zmroku kiedy autokary podjechały pod wrota dworku szlacheckiego w Firlejach. Późnym jesiennym wieczorem niewiele można było zobaczyć, ale i tak odczuwało się urok tego wyjątkowego miejsca. U progu zostaliśmy powitani przez gospodarzy tego wieczoru, przebranych w stroje szlacheckie. Ze staropolską gościnnością zaprosili nas do środka i posadzili na drewnianych ławach przy suto zastawionych stołach. Jak można było się spodziewać również serwowane dania były staropolskie. Od popularnego bigosu, pieczonej karkówki do przeróżnych wędlin, z wielką szynką na czele, zrobionych według starych receptur, a których smak pamiętali może jedynie tylko nieco starsi uczestnicy. Po kolacji, gdy tylko rozległ się dźwięk orkiestry rozpoczęła się prawdziwa zabawa. Nie trzeba było nikogo specjalnie przekonywać do wyjścia na parkiet. Nie było chorych i zdrowych, pacjentów i lekarzy. Na parkiecie była tylko jedna wielka grupa roześmianych i rozbawionych ludzi. Tańce i śpiewy przerywane były jedynie konkursami, którym przewodzili gospodarze. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Do dzisiejszego dnia pozostała mi pamiątka w postaci Nalewki Staropolskiej i ziół na porost włosów dla mojego męża. Dodatkową atrakcją był pokaz wybijania monet w staropolskiej mennicy. Dużą precyzją i niemałą siłą trzeba było się wykazać, aby jednym uderzeniem kilkukilogramowego młota, wybić bez skazy okolicznościowy medal. Było sporo chętnych, aby własnoręcznie dokonać tego czynu. Ku zaskoczeniu niemałej gromady, zdawałoby się, wątłej kobiecie udało się dokonać tej sztuki w pierwszej próbie. Wszyscy doskonale się bawili i żal było odjeżdżać. Zabawa trwała niemalże do białego rana. Ostatni autokar odjechał w drogę powrotną do Falent o trzeciej nad ranem. Alicja Gacek

6 STRONA 6 Cykl konferencji rozpoczął się 29 października i trwał do 3 listopada gromadząc ok uczestników. To było wręcz kilka konferencji, które w różnych miejscach gromadziły różne audytoria - nie tylko stowarzyszenia pacjentów, ale także lekarzy i innych osób i organizacji zaangażowanych w problematykę nowotworową. Konferencja znalazła się w centrum zainteresowania mediów i nawet nasze, zwykle dość wstrzemięźliwe media w omawianiu spraw opieki zdrowotnej, znalazły czas, aby o niej poinformować. Jako Stowarzyszenie, reprezentowane przez dwie osoby, wzięliśmy udział w dwudniowej (30-31 października) konferencji pacjentów z całej Europy. Najczęstsze choroby nowotworowe: rak płuca, nowotwory jelita grubego i rak piersi stanowią 40% zachorowań. To ogromna liczba jeśli weźmie się pod uwagę, że jest znanych ok. 180 typów nowotworów. Co roku w Europie ma miejsce około 2 milionów nowych zachorowań, z czego aż 1,1 miliona przypadków kończy się śmiercią. Statystycznie oznacza to, że codziennie rak wykrywany jest u 5214 osób, a 3185 osób umiera. Ta statystyka i tak jest lepsza niż podobne relacje w Polsce. Niestety, praktycznie we wszystkich prezentowanych statysty- W dniach listopada 2006 odbył się w hotelu Sheraton w Warszawie II Kongres Organizacji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi z Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorami tego wydarzenia była Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humane, Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (ECPC) oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Honorowy patronat nad kongresem objęła Pani Jolanta Kwaśniewska. Kongres skoncentrował się na wyznaczeniu zadań jakie stoją przed organizacjami pacjentów onkologicznych naszym regionie. Nadal różnimy się w naszej sytuacji i standardach opieki zdrowotnej od starej Europy. Istnieje wyraźna potrzeba zorientowania się jakie potrzeby w tym zakresie powinny być zaspokojone w pierwszym rzędzie i sposobach na ich osiągnięcia. Wygłoszone przez zaproszonych gości prezentacje pozwoliły zobaczyć naszą sytuację oczami starej Europy. Obecność członka Parlamentu Europejskiego Alojsa Peterle i jego wystąpienie było tego najlepszym przykładem. Innymi ważnymi gośćmi kongresu byli Lynn Wood i Hildrun Sundseth z ECPC, prof. J. Gordon McVie, Pani Krystyna Sienkiewicz i wielu innych. Właściwie kongres podsumowała Jasmie Baird, bowiem jej prezentacja, w której dokonała ona porównania sytuacji pacjentów z chorobami nowotworowymi we wszystkich krajach Europy, uzmysłowiła uczestnikom jakie zadania stoją przed nimi, aby osiągnąć przynajmniej znośny poziom zaspokojenia pacjentów w naszych krajach. Organizacje pacjentów z poszczególnych krajów przedstawiały swoje problemy, ewentualne osiągnięcia i sposoby działania. Tu wyróżniły się prezentacje węgierska i rumuńska. Wynikiem Kongresu było zredagowanie i uchwalenie Deklaracji Warszawskiej. Nawiązuje ona do Europejskiej Karty Praw Pacjenta. Jej tekst uważamy za tak ważny, że umieściliśmy go w tym wydaniu biuletynu. Na marginesie natomiast odnotowaliśmy ewolucję poglądów księdza Arkadiusza Nowaka. W ubiegłym roku uważał on, że pacjenci nie mogą uzdrowić systemu opieki zdrowotnej i że zrobią to powołani do tego funkcjonariusze. Rok praktycznego kontaktu z rzeczywistością zmienił jego poglądy. To my pacjenci jesteśmy podmiotem działań systemu i jednocześnie stroną, która nie może być niema. To w końcu chodzi o NASZE zdrowie i życie. kach nasz kraj znajdował się na szarym końcu wskaźników z druzgocącymi wynikami. Przykładowo w Polsce wskaźnik 5-letni letniego przeżycia wynosi 31%, podczas gdy w Europie zachodniej jest większy od 50%. Oczywiście pomiędzy krajami Europejskimi również istnieją różnice w dostępności do procedur leczniczych oraz wynikach zapobiegania i leczenia nowotworów, ale i tak dane z Polski na ich tle są dla nas alarmujące. Wyraźnie występuje różnica pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią. UWAGA! W ciągu najbliższych 20 lat przewidywany jest dramatyczny wzrost zachorowań na nowotwory w Europie. Nie ma powodów, aby przypuszczać, że nas ten scenariusz nie będzie dotyczyć. W wyposażeniu technicznym wielu ośrodków leczących nowotwory obserwuje się niepokojący brak rożnego typu specjalistycznego sprzętu, a ten który jest używany często nie dorównuje potrzebom. Alarmujące jest wciąż uzależnienie pomyślnego wyniku kuracji od dostępu do sprawnego sprzętu diagnostycznego, doświadczenia radiologa i patologa. Ocenia się, że zbyt wiele przypadków ucieka uwadze lekarzy. Zwrócono uwagę na gorsze traktowanie pacjentów starszych. Również chorzy na powszechniej występujące nowotwory mają większe szanse na wyleczenie niż pacjenci z rzadko występującymi nowotworami. Rzadkie nowotwory to w ocenie statystyki takie, które występują w proporcji < 5/ osób. Spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i ich wypowiedzi o polityce zdrowotnej w UE. Wynika z nich jasno, że mamy do czynienia z oporem krajów członkowskich w ingerencję w tą sferę. Nie można oczekiwać prawa, które zobowiązywałoby kraje o słabszych wynikach do poprawy jakości systemu opieki zdrowotnej i zwiększenie nakładów. Badania nad nowotworami w 2005 roku. Czy należy oczekiwać jakiegoś postępu? Ocenia się, że różnica pomiędzy postępem badań podstawowych i praktyką kliniczną, braki w organizacji systemu opieki zdrowotnej, kłopoty finansowe to główne hamulce do wprowadzania nowoczesnego leczenia i zapobiegania nowotworom.

7 STRONA 7 4 lutego 2006 roku odbyło się, w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem, posiedzenie Polskiej Unii Onkologii. Obrady otworzył Pan dr Janusz Meder przewodniczący Polskiej Unii Onkologii. Powiedział, że celem tego posiedzenia jest zbudowania wspólnej platformy dla zwalczania chorób nowotworowych. 16 stycznia br. minister zdrowia, profesor Religa ustalił skład Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych. Przewodniczącym rady jest wiceminister zdrowia pan Jarosław Pinkas. W radzie zasiadają min. pan prof. Marek Nowacki (dyrektor COI w Warszawie) oraz pan dr Janusz Meder. Pan dr Meder przedstawił statystyki związane z chorobami nowotworowymi. Zbyt mało pacjentów rozpoczyna wczesne leczenie (w USA 80%, w Polsce 20%), udział PKB w wydatkach na zdrowie (Niemcy, Francja ok. 10% w Polsce 3,9%). Podobnie mają się nakłady i płace lekarzy. Pilnie potrzebny jest duży plan edukacyjny skierowany do społeczeństwa. Pan doktor powiedział, że problemem jest dla lekarzy rozbudowana sprawozdawczość dla NFZ. Następnie głos zabrał minister zdrowia pan profesor Zbigniew Religa. Mówił o ustawie o ratownictwie medycznym i o dwóch programach: nowotworowym i kardiologicznym. Na choroby nowotworowe i choroby serca umiera najwięcej Polaków. Powiedział również, że polski Program Zwalczania Chorób Nowotworowych powstał pod rządami poprzedniej ekipy (na sali obecny był poprzedni minister zdrowia Marek Balicki). Takie programy powinny powstawać niezależnie od tego, kto rządzi. Ważne jest, aby znajdowały się pieniądze na ich realizację. W tym roku jest w programie 250 mln złotych. Kierowanie polityką zdrowotną należy do ministerstwa. Nie może być dwóch ośrodków władzy, jak to miało miejsce w ubiegłym roku podczas sporu ministra zdrowia z prezesem NFZ. Następnie głos zabrał prezes NFOZ pan Jerzy Miller. Podziękował za współpracę w 2005 roku i skuteczniejsze wykorzystanie finansów. Skorzystano z 20% większej ich ilości niż w 2004 roku. Nakłady na onkologię odnotowały dwukrotny wzrost. W 2005 roku wydano na leki 2,5 raza więcej niż w Jest to nadal za mało ale, jak stwierdził, postęp jest widoczny. Kolejne tematy to: lekarze rodzinni i kontrola pracy poszczególnych placówek. NFZ nie ma możliwości kontroli efektywności wydawanych pieniędzy. Samorządy są przykładem właściwie spożytkowanych pieniędzy na profilaktykę. Pan prezes nie zgodził się z opinią dr Janusza Medera. Jego zdaniem sprawozdawczość jest konieczna! Obiecał zielone światło dla badań profilaktycznych oraz zadeklarował: odeszliśmy od ograniczeń lekowych ze względu na wiek. Pan profesor Janusz Steffen - członek Rady Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i członek Rady naukowej COI poinformował o jej pracach. Sugeruje ona, aby przeznaczyć 70% środków na inwestycje, w tym na rozbudowę i modernizację radioterapii. Na populacyjne programy wcześniejszego wykrywania nowotworów powinniśmy wydać optymalnie 20% środków. Mamy do czynienia ze skreeningiem oportunistycznym, bowiem zgłaszają się na nie tylko ci, którzy chcą. Konieczna jest informacja. Widać to na przykładzie kobiet chorych na raka szyjki macicy. Kobiety z wykształceniem podstawowym chorują 12 razy częściej niż pozostałe. Zdaniem pana profesora Tadeusza Popiela przewodniczącego Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii celem Rady jest integracja środowiska medycznego. 30% operacji i leczenia odbywa się w ośrodkach onkologicznych, a 70% w innych szpitalach. Walka z nowotworami to nie tylko sprawa wąsko rozumianego środowiska onkologów, ale całego środowiska lekarskiego. W kwestii lekarzy rodzinnych należy poszerzyć bazę instrumentów o gastroskop, rektoskop, prosty USG, aby lekarz rodzinny również uczestniczył w programie. Rada Naukowa musi pomagać Radzie Programowej. W dniach 9-10 luty 2006 r. w hotelu MDM odbyło się pod patronatem Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej spotkanie liderów Organizacji Pacjentów. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele blisko stu organizacji z terenu całej Polski. Inauguracji obrad dokonał ks. Arkadiusz Nowak, który w swoim wystąpieniu przedstawił na podstawie badań BPS z czerwca i grudnia 2005 r. odczucia pacjentów dotyczące funkcjonowania Służby Zdrowia. Dr Krzysztof Kuszewski z PZH Warszawa zapoznał zebranych z podstawami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz porównywał go z systemami w Unii Europejskiej i na świecie. Dr Adam Kozierkiewicz z Instytutu Zdrowia Publicznego przy CUMJ w Krakowie przedstawił źródła finansowania ochrony zdrowia. Dr Dorota Karkowska z Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego na przykładzie państw nordyckich porównała jak funkcjonują prawa pacjenta w Polsce na tle innych państw. Z uczestnikami spotkania Liderów Organizacji Pacjentów spotkał się także wice Minister Zdrowia Andrzej Wojtyła. Przedstawił najważniejsze działania resortu dotyczące polityki zdrowotnej. Na spotkaniu tym podjęto decyzję o podpisaniu i skierowaniu do Ministra Zdrowia deklaracji poparcia o treści: - zgadzam się z opinią, że prawa pacjenta nie są w Polsce dostatecznie chronione, a Karta Praw Pacjenta nie jest wystarczającym narzędziem obrony tych praw - popieram ideę uregulowania praw pacjenta w jednym akcie prawnym w Ustawie o Prawach Pacjenta - chcę, aby na mocy tej ustawy powstała instytucja Rzecznika Praw Pacjenta niezależnego od organów rządowych, oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na konferencję inaugurującą porozumienie koalicji Teraz Zdrowie, które odbyło się w Centrum Konferencyjno- Kongresowym prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji. Gośćmi honorowymi konferencji byli: wice Premier Minister Finansów pani Zyta Gilowska, Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, prezes NFZ Jerzy Miller, wice Marszałek Sejmu Andrzej Lepper oraz inni ważni goście. Zebranych powitał doktor Konstanty Radziwiłł Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i przedstawił zebranym koalicję Teraz Zdrowie oraz jej cele. Na spotkaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. reprezentanci środowisk: lekarzy, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, pacjentów, menadżerów Służby Zdrowia, producentów sprzętu medycznego i farmaceutyków powołali do życia koalicję Teraz Zdrowie. Pierwszorzędnym celem koalicji jest poprawa sytuacji pacjentów w zakresie jakości i dostępu do opieki zdrowotnej, a także wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę zdrowia i setek tysięcy pracowników tego sektora. Wierzymy, że osiągnięcie tego celu możliwe jest tylko poprzez kompleksową reformę Organizacji Systemów Ochrony Zdrowia, z jednoczesnym znaczącym zwiększeniem jego finansowania ze środków publicznych do poziomu odpowiadającego możliwościom gospodarczym Polski i nie mniejszym niż 6% PKB.

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Wydanie specjalne nr 3 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl CZERNIAK PROBLEM MEDYCZNY i SPOŁECZNY WAŻNY KROK W LECZENIU CZERNIAKA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

GŁOS PACJENTA ONKOLOGICZNEGO

GŁOS PACJENTA ONKOLOGICZNEGO Wrzesień 2011 Nr 1 GŁOS GŁOS PACJENTA ONKOLOGICZNEGO Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych GŁOS PACJENTA ONKOLOGICZNEGO - TWÓJ GŁOS W WALCE O PRAWA PACJENTA Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542

WYDANIE SPECJALNE. 2014, tom 10. Szanowni Państwo, ISSN 1734-3542 WYDANIE SPECJALNE 2014, tom 10 Szanowni Państwo, W imieniu Komitetów Naukowego i Organizacyjnego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej mamy zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin American Cancer Society, Zakład Psychoonkologii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Fundacja TAM I Z POWROTEM przedstawiają: Po diagnozie 1 Poradnik dla pacjentów z chorobą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 2 3 (39 40) LATO 2011 Ponieważ zebrało się dużo istotnych materiałów, ten Biuletyn ma podwójną objętość. Stowarzyszenie poniosło bolesną

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 1 (8) KRS 0000221902. Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona POMÓŻ NAM POMAGAĆ ISSN 2082-2073

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 1 (8) KRS 0000221902. Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona POMÓŻ NAM POMAGAĆ ISSN 2082-2073 Kwartalnik ISSN 2082-2073 egzemplarz bezpłatny Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Nr 1 (8) 2013 Parkinson Polska POMÓŻ NAM POMAGAĆ KRS 0000221902 Drodzy Czytelnicy, w imieniu całego zespołu Fundacji

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (20) październik grudzień 2012 Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprezentowania

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane?

Przedmowa Strona. 1. Czym jest badanie kliniczne? 3. 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5. 3. Jak badania są przeprowadzane? Spis treści Czego dotyczą badania kliniczne? Przedmowa Strona 1. Czym jest badanie kliniczne? 3 Dlaczego badania kliniczne są ważne? 2. Badania kliniczne obejmują badania różnych faz 5 Faza I, Faza II,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Zdrowia (49.) w dniu 4 czerwca 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Zdrowia (49.) w dniu 4 czerwca 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Zdrowia (49.) w dniu 4 czerwca 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Informacja ministra zdrowia na temat zasad wykonywania diagnostyki genetycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię NR 3 (20) ZIMA 2004/05 Numer otwiera relacja dr. Zdzisława Grzelaka, wiceprezesa naszego Stowarzyszenia, z kongresu Światowej Federacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne.

ŚwiatRZS. Sytuacja chorych na RZS w Polsce. Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów. Leczenie biologiczne. ŚwiatRZS 12011 Magazyn dla zainteresowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów 5 Leczenie biologiczne. Ważne pytania 8 Chorujesz na RZS? www.das28.pl 4 Sytuacja chorych na RZS w Polsce 10 Jedzenie, które

Bardziej szczegółowo

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 PULS SZPITALA sierpień październik 2007 Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Gdy myślimy o zdrowiu, zazwyczaj przychodzi

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 2 nr (14) kwiecień - czerwiec 2011 Szanowni Państwo, Po długim oczekiwaniu nasze stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna uroginekologia

Nowoczesna uroginekologia KWARTALNIK Poradnik dla pacjentów z OAB ISSN 17332826 Nr 2(53) 2015 cena: 9,50 zł (w tym 5% VAT) Zdiagnozowana choroba co dalej? W trosce o dobro seniorów Senator Mieczysław Augustyn i prof. Piotr Błędowski

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015. TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY

Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015. TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015 TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY 3 KLINIKA LECZENIA OTYŁOŚCI SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak PISMO IZB LEKARSKICH E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146. Palenie. sprawa życia i śmierci s. 6

ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak PISMO IZB LEKARSKICH E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146. Palenie. sprawa życia i śmierci s. 6 E GZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2146 ROZMOWA O ZDROWIU: Jerzy O wsiak 05 2011 PISMO IZB LEKARSKICH Palenie sprawa życia i śmierci s. 6 R E K L A M A PISMO IZB LEKARSKICH Obniżanie kosztów Część nowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję

Szanowni Państwo! Jak ja się czuję Palium Jak ja się czuję Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, Grzecznie mu odpowiadam, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko, Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką,

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo