Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Nad Wieprzą. Gminne przedszkola już działają. www.gminaslawno.pl"

Transkrypt

1 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (6) październik 2013 Gminne przedszkola już działają Wrześnica Boleszewo Gwiazdowo Od początku sierpnia dzieci z punktu przedszkolnego w Boleszewie uczęszczają na zajęcia do nowo wyremontowanego budynku. W ramach projektu pn. Punkt przedszkolny szansą na udany start dzieci z terenu Gminy Sławno odnowiono dwie sale wyposażone w przyjazne zabawki edukacyjne oraz nowoczesne materiały dydaktyczne. Pomieszczenia sanitarne dostosowano do wymagań dzieci i dorosłych. Obecnie w punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i logopedii, a już wkrótce oferta edukacyjna zostanie poszerzona o rytmikę i gimnastykę korekcyjną. Na początku września zainaugurowano działalność Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i jego filii w Sławsku. Budynek dawnej szkoły Gwiazdowo w Gwiazdowie poddano gruntownemu remontowi. Trzy sale zostały dostosowane do potrzeb 50 przedszkolaków, a przy każdej z nich są zupełnie nowe łazienki. W przestronnych korytarzach ulokowano szatnie. Odnowiono również kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla wychowanków przedszkola. Ponadto docieplono dach i ściany, wykonano nowe instalacje: c.o., elektryczną i sanitarną. Dzieci uczęszczające do przedszkola w Gwiazdowie mają do dyspozycji najnowsze gry i zabawki edukacyjne, korzystają też z bezpłatnych lekcji języka angielskiego. Obecnie trwa procedura wyboru osób, które poprowadzą zajęcia dodatkowe z rytmiki, logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Również budynek w Sławsku, w którym zlokalizowana jest filia gminnego przedszkola został poddany przebudowie. Dzieci uczęszczające na zajęcia mogą cieszyć się trzema kolorowymi salami wyposażonymi w przeróżne materiały dydaktyczne i zabawki edukacyjne. W ramach prac remontowych odnowiono kuchnię, a łazienkę przystosowano do potrzeb najmłodszych. W przyszłym roku przedszkole czeka wymiana dachu oraz wykonanie docieplenia elewacji. Obecnie do filii w Sławsku uczęszcza 40 dzieci, które w ramach projektu będą mogły uczestniczyć w zajęciach z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz języka angielskiego. Przedszkole Gminne w Gwiazdowie i jego filia Sławsko w Sławsku prowadzone są w ramach realizacji projektu pn. Edukacja przedszkolna drogą do sukcesu w Gminie Sławno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez dwa lata funkcjonowania przedszkola rodzice zwolnieni są z opłat. INFORMACJA: Przypominamy, że w punkcie przedszkolnym w Boleszewie są jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

2 2 Inwestycje Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Warszkowo Pierwsza Schetynówka w Gminie Sławno Tychowo Prace nad kanalizacją coraz bliżej końca Na początku września Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak podpisał umowę z Mariuszem Schabem Kierownikiem Grupy Koszalin STRABAG sp. z o.o.. na realizację zadania drogowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem etap I na odcinku ok. 1,5 km. W pierwszej kolejności wykonawca realizuje roboty przygotowawcze, polegające na wycince drzew i rozbiórce istniejącej nawierzchni z podkładów kolejowych. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, rowy odwadniające, przepusty oraz zjazdy do posesji i pól. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Sławno pozyskała środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Termin wykonania zadania zaplanowano na połowę listopada. Obecnie w Tychowie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrześnica Warszkowo Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo. Wykonano ponad 4 km sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tłocznej oraz blisko 3 km sieci wodociągowej. Zakończenie prac przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tychowie zaplanowano na ostatni tydzień listopada br., natomiast II etap budowy, który polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w Warszkowie i we Wrześnicy zostanie przez Urząd Marszałkowski przeprowadzony w przyszłym Województwa Zachodnioporoku. Część funduszy na re- morskiego w ramach Prograalizację zadania pochodzi z mu Rozwoju Obszarów Wiejdofinansowania przyznanego skich na lata Wrześnica Remiza OSP po rozbudowie We wrześniu zakończono prace budowlano-remontowe przy rozbudowie remizy Remiza w trakcie remontu OSP we Wrześnicy. Do istniejącego budynku został dobudowany garaż, w którym będzie przechowywany wóz strażacki. Zmieniono konstrukcję dachu, wykonano posadzki, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Budynek został ocieplony, odnowiono i pomalowano elewację. Do końca października zostanie zamontowane Remiza po remoncie ogrodzenie wraz z furtką i rozsuwaną bramą o długości 8 m.

3 Inwestyce 3 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Tychowo, Noskowo Remonty w świetlicach Od kilku miesięcy świetlice wiejskie w Tychowie i Noskowie przechodzą gruntowny remont. Tychowo Dotychczas na świetlicy w Tychowie wymieniono konstrukcje dachu, zamontowano dachówki oraz wymurowano kominy, stare posadzki zastąpiono nowymi, powiększono główną salę świetlicy. Obecnie trwają prace przy instalacji elektrycznej. Natomiast na świetlicy w Noskowie wykonano podłoże i posadzki pod parkiet drewniany, wzmocniono fundamenty, wymieniono dach, wykonano nową instalację elektryczną, c.o. i wodną oraz wymurowano wszystkie ścianki działowe. Na dzień dzisiejszy prowadzone są prace przy odnowieniu elewacji. Remonty Noskowo powinny zostać zakończone do połowy listopada. Usunięto azbest Stary Kraków Droga już w użytku W środę 25 września w Starym Krakowie dokonano uroczystego otwarcia drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ostatni weekend cia dachowego zawierająwraz z kierownikiem budo- Wójt Ryszard Stachowiak września zakończył się cego azbest, w roku 2014 wy Przemysławem Maczałą kolejny etap usuwania informujemy, że informaprzecięli girlandę i oficjalwyrobów zawierających cji na temat dofinansowanie udostępnili drogę mieszazbest z terenu Gminy nia będzie można uzyskać kańcom Starego Krakowa Sławno. na przełomie grudnia i oraz innym uczestnikom rustycznia w Urzędzie Gmi- chu drogowego. Nowa dro- W tym roku usuniętych i ny Sławno pokój Nr 3. W ga jest szczególnie ważna zutylizowanych zostało razie otrzymania dofinan- dla mieszkańców Przemy m² pokryć dacho- sowania z Wojewódzkiego sławca, ponieważ stanowi dowej do gruntów rolnych wych zawierających azbest Funduszu Ochrony Środogę wygodną i bezpieczną dro- w Starym Krakowie trwały prowadzącą do Starego prace mające na celu wyko- z 25 nieruchomości z tere- wiska i Gospodarki Wodnej nu naszej gminy. w Szczecinie planowany Krakowa. nanie nowych warstw kon- Przypominamy, że przez strukcyjnych, nawierzch- Wszystkich zainteresowa- termin realizacji zadania to okres wakacji na odcinku ni z kruszywa łamanego, nych demontażem, pokry- czerwiec wrzesień 2014r. ponad kilometra drogi dojaz- zjazdów do pól, nadanie Tak droga wyglądała przed remontem prawidłowych spadków poprzecznych i nowej niwelety oraz wykonanie nowych odcinków rowów, a także odtworzenie i oczyszczenie już istniejących. Projekt był współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego realizującego zapisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4 4 Oświata Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Oświata gminna w nowym roku szkolnym Jak co roku z początkiem września zabrzmiał pierwszy dzwonek po wakacjach i ogłosił nowy rok szkolny. Jakie zmiany przyniósł wrzesień dla naszych dzieci, rodziców i nauczycieli? Cały ostatni rok gminni urzędnicy, radni, dyrektorzy szkół oraz ja osobiście poświęciliśmy na przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych i organizacyjnych, które mają zapewnić uczniom lepsze warunki nauki, bogatszą ofertę edukacyjną. Z dniem pierwszym września 2013 roku zmiany wprowadzono w życie. Co proponuje od 01 września gminna oświata? Powstanie gminnych przedszkoli. Na początku lat 90 XX wieku w gminie zlikwidowano przedszkola w Warszkowie i Noskowie. Przez ponad 20 lat nasze dzieci korzystały z Początek roku szkolnego to zmiany na stanowiskach Dyrektorów w dwóch szkołach gminnych. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Warszkowie został Mariusz Lesner, natomiast Szkołę Podstawową w Bobrowicach poprowadzi Małgorzata Oszmiańska. Akt mianowania na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie z rąk Wójta odebrała Małogrzata Jakimiak. Poprosiliśmy nowych dyrektorów szkół podstawowych o napisanie krótkiej charakterystyki swojej osoby: Mariusz Lesner: Mieszkam w Warcinie, w oświacie pracuję od 19 lat. Jako oferty miejskich przedszkoli oraz zastępczych form w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od 2008 roku działa Punkt Przedszkolny dla 18 dzieci prowadzony przez lokalne stowarzyszenie. W 2012 roku Gmina Sławno ubiegała się o dotację ze środków Unii Europejskiej na organizację i 2-letnią działalność przedszkola w Gwiazdowie, Sławsku i punktu przedszkolnego w Boleszewie. Otrzymaliśmy prawie 1,5 mln zł. W celu odpowiedniego przygotowania lokali Gmina Sławno przeprowadziła kompleksowe prace adaptacyjne i remontowe w budynku byłej szkoły w Boleszewie i Gwiazdowie oraz zabytkowym budynku w Sławsku. Dodatkowo Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica Jedność złożyło wniosek w konkursie na dotacje na stworzenie punktu przedszkolnego we Wrześnicy i otrzymało pokaźną kwotę ponad 420 tyś zł. Prace remontowe w budynkach przyszłych przedszkoli obejmowały kompleksową przebudowę i remont, stworzenie zaplecza sanitarnego i kuchennego. Powstały odnowione przestronne, przytulne sale, toalety przystosowane do małych dzieci. W 2014 roku planujemy wykonanie remontu dachu i elewacji budynku w Sławsku. Wszystkie 4 przedszkola zostały wyposażone w nowe meble, zaplecze kuchenne, zabawki, pomoce dydaktyczne. Dzieci mają zapewnione dodatkowe zajęcia /j. angielski, logopedę, rytmikę, gimnastykę/ darmowe śniadanie, ubezpieczenie. Rodzice nie ponoszą żadnych opłat, nie zapewniają tzw. wyprawki. Jest to możliwe dzięki uzyskanym środkom unijnym. W Gwiazdowie przedszkole działa przez 10 godzin. Jedynie w Bobrowicach, z powodów braku odpowiedniego lokalu pozostała tzw. zerówka przy Szkole Podstawowej. Jednakże i tam dzieci mają bogatszą ofertę. Dzieci będą mogły uczęszczać na zajęcia w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych i wakacji (podobnie jak w przedszkolach obowiązywać będzie nieferyjny system nauki). Wprowadziliśmy dodatkowe bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego. W 2014 roku w SP w Bobrowicach planujemy adaptację pomieszczeń na toalety dla dzieci przedszkolnych, zakup nowego wyposażenia i budowę placu zabaw dla dzieci. Powszechna nauka j. angielskiego. Zgodnie z wolą rodziców od tego roku we wszystkich szkołach podstawowych będzie prowadzona nauka j. angielskiego. Dodatkowo we wszystkich przedszkolach i zerówce w Bobrowicach dzieci będą uczęszczały na dodatkowe, bezpłatne zajęcia z nauką tego języka. Wszystkie dzieci pod opieką logopedy i pedagoga We wszystkich szkołach i przedszkolach dzieci mają zapewnioną pomoc logopedy i pedagoga. Jest to ważny fakt dla rodziców i dzieci, którzy do niedawna musieli dojeżdżać do Poradni w Sławnie oczekując w długich kolejkach na pomoc logopedy. W gimnazjach młodzież ma zapewnioną pomoc psychologa Nowe regulaminy wynagradzania nauczycieli Z końcem sierpnia zaczęły obowiązywać w gminie nowe regulacje dotyczące wynagradzania nauczycieli w naszych szkołach. Jako wójt zaproponowałem nauczycielom i Radzie Gminy zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli. Podstawowym powodem tych zmian była moja propozycja umożliwienia większego motywowania nauczycieli i dyrektorów szkół do lepszej i efektywniejszej pracy na rzecz dzieci i lokalnej społeczności. Nowe regulacje odchodzą zdecydowanie od zasady "po równo dla wszystkich niezależnie od nałożonego zakresu obowiązków, czy też zaangażowania dyrektorów, nauczycieli i osiąganych wyników. Promowani finansowo będą nauczyciele zaangażowani, pracujący efektywnie z dziećmi. Dodatki funkcyjne będą ściśle uzależnione od nałożonego zakresu obowiązków, wielkości szkoły, liczebności klasy, itp. Z drugiej strony zlikwidowano możliwości subiektywnej oceny i przyznawania przez wójta dodatków dla dyrektorów. Nowi dyrektorzy szkół i przedszkola Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przeprowadzono konkursy na dyrektorów szkół. Z początkiem nowego roku szkolnego stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Warszkowie objął Pan Mariusz Lesner. Z dniem 1 lipca nową dyrektorką Szkoły Podstawowej w Bobrowicach jest Pani Małgrzata Oszmiańska. Niestety w konkursach na dyrektorów tych szkół nie było kandydatów nauczycieli naszych gminnych szkół. W wyniku konkursu dyrektorem Gminnego Przedszkola w Gwiazdowie została Pani Małgorzata Jakimiak. Nowym dyrektorom życzę sukcesów w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy. Nowi dyrektorzy szkół Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warszkowie chciałbym by szkoła była bezpieczna, przyjazna i promująca zdrowy styl życia. Równie ważnym celem jest wprowadzenie atmosfery sprzyjającej twórczej pracy uczniów i nauczycieli. Szkoła powinna kształtować ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego, a przede wszystkim potrafiącego podejmować właściwe decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Mam nadzieję stworzyć szkołę, w której potrzeby i zainteresowania uczniów nie będą ignorowane. Będę dążył do podniesienia poziomu kształcenia, wzmocnienia aktywności uczniów, rozwijania inicjatyw. Postaram się wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych. Pragnę również zachęcić rodziców i uczniów do wspólnego angażowania się w życie szkoły. Małgorzata Oszmiańska: Od 01 lipca sprawuję funkcję Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil w Bobrowicach. Z wykształcenia jestem nauczycielką historii i filologii polskiej. Studia magisterskie na obu kierunkach ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Pracę w szkole rozpoczęłam w 1993 roku jako wychowawca świetlicy szkolnej jednej ze słupskich szkół. Kolejne lata to nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej i historii w liceum ogólnokształcącym w Słupsku. W 2001 roku, po przeprowadzce na wieś podjęłam pracę w gimnazjum w Postominie, następnie w Pieszczu. Przez te lata odnotowałam wiele sukcesów w pracy z Mariusz Lesner uczniami: finaliści przedmiotowych konkursów nych, języka polskiego, laureaci Ogólnopolskich Konkursów Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, laureaci konkursów ortograficz- Plany na przyszłość Po likwidacji szkół, powstaniu 4 nowych przedszkoli i zmianach w wynagrodzeniach nauczycieli zakończony został 3-letni okres głębokich przeobrażeń naszej oświaty. Przyszedł czas na spokojną pracę. Diametralnie zmieniona została oferta, szczególnie dla najmłodszych dzieci. Przed nami czas koniecznych inwestycji i remontów szkół. Kapitalnego remontu wymaga szkoła we Wrześnicy oraz docieplenia budynek SP w Warszkowie. Przygotowaliśmy dokumentacje budowlaną, złożyliśmy wniosek o dotację do tzw. Funduszu Norweskiego czekamy na wyniki. W 2013 roku uzyskaliśmy pozwolenie na rozbudowę szkoły w Żukowie. Obecnie czynimy starania o dotację na ten cel. W 2014 roku powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy SP w Warszkowie. Wkrótce przygotujemy dokumentację na podobne boisko w Bobrowicach. Najbliższy okres pragnę poświęcić na dyskusję na temat wprowadzenia w naszej gminie systemu naukowych stypendiów dla najlepszych uczniów naszych szkół. Wszystkich rodziców przerażają zakupy książek. Pragnę zaproponować rodzicom i radnym program darmowych podręczników dla wszystkich uczniów naszych szkół. Ryszard Stachowiak Wójt Gminy Sławno Małgorzata Oszmiańska gramatycznych i literackich na szczeblu gminnym i powiatowym. Za swoją pracę nagradzana byłam wieloma nagrodami dyrektora w każdej szkole, w której pracowałam.

5 Rozmowy z radnymi 5 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Marta Hołowata W ostatnim czasie na terenie Gminy Sławno zaczęło działać Przedszkole Gminne w Gwiazdowie oraz jego filia w Sławsku. Jak Pan ocenia działalność przedszkola w Sławsku? J.H. Uważam, że przedszkole w Sławsku potrzebne było już dawno. Powstało w tym roku. Stary budynek szkoły przystosowano do potrzeb dzieci. Odpowiednio wyposażone służy ku zadowoleniu dzieci i rodziców. W tym roku mieszkańcy Sławska byli gospodarzami Dożynek. Czy ciężko było namówić mieszkańców do pomocy? Jak wyglądały przygotowania do Dożynek? J.H. Przygotowania do dożynek poprzedzone były spotkaniami miesz- Jak Pan ocenia pierwszy miesiąc funkcjonowania przedszkola we Wrześnicy, prowadzonego przez stowarzyszenie Jedności? Miłosław Borowski: Trudno jest oceniać placówkę po miesiącu pracy, ale słyszałem wiele pochlebnych opinii na temat funkcjonowania przedszkola we Wrześnicy. Przede wszystkim kadra pedagogiczna, która sprawdziła się już w Szkole Podstawowej we Wrześnicy to zapewnienie wysokiej jakość nauczania. Poza tym każda instytucja utworzona Jak ocenia Pani współpracę z Wójtem i innymi Radnymi? M.H. Współpracę z wójtem jak i radnymi z mojego punktu widzenia oceniam dobrze. Uważam, że są to właściwi ludzie na właściwym miejscu, myślący nie o swojej karierze, a o wielokierunkowym rozwoju naszej gminy. Z kolegami z Rady Gminy stworzyliśmy zespół, który mimo różnicy poglądów w trudnych chwilach i spornych sytuacjach potrafi wypracować wspólne stanowisko i zachować jedność. Jakie zmiany Pani zdaniem powinny zostać wprowadzone w funkcjonowaniu gminy? M.H. Nie wprowadzałabym zmian w funkcjonowaniu gminy. Patrząc z perspektywy lat funkcjonowanie naszej gminy zmieniło się bardzo. Kierownictwo urzędu z wizją rozwoju, szerokim oglądem problemów i determinacją w ich rozwiązywaniu oraz silna współpraca z Radą Gminy decyduje o bardzo dużym wpływie na jej rozwój. Jakie założenia z początku kadencji udało się Jerzy Hartwich kańców, podczas których omawiano sprawy organizacji. Nad przygotowaniem dożynek pracowały stowarzyszenia, strażacy, szkoła oraz Rada Sołecka na czele z sołtysem. Bardzo chętnie włączyli się pozostali mieszkańcy. Pracowaliśmy nad wykonaniem wieńca dożynkowego, przygotowaniem posiłków, wystrojem świetlicy, kościoła i całej wsi. Poświęciliśmy wiele wysiłku i swojego czasu. Mimo to jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani z efektów naszej pracy. Jak ocenia Pan przebieg Dożynek i zaangażowanie mieszkańców w organizację? J.H. Przebieg dożynek oceniam bardzo pozytywnie. Za zaangażowanie mieszkańców bardzo dziękuję. Jakie założenia z początku kadencji udało się już zrealizować, a jakie jeszcze zostały do zrealizowania? J.H. Moim założeniem z początku kadencji było przede wszystkim wykonanie drogi przy kościele i szkole. Zaczątkiem jest już przygotowany projekt budowy drogi, kolejnym założeniem jest w trakcie realizacji doświetlenie wioski oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości przekształcenie działek. Chciałbym doprowadzić do wymiany wodociągu i budowy kanalizy. Największym jednak wyzwaniem jest budowa hali sportowej przy szkole. Pani zrealizować? M.H. Udało nam się doprowadzić do walnej trybuny podczas sesji rady gminy, co jest dużym sukcesem, ponieważ pozwala nam lepiej współpracować z mieszkańcami. Ponadto wszelkie informacje na temat działania rady można tj. uchwały czy informacje na temat sesji można znaleźć w Internecie, dzięki czemu mieszkańcy naszej gminy mają ogólny pogląd na to czym się rada gminy zajmuje. Jednak podstawowym założeniem z początków mojej kadencji było stworzenie silnego zespołu stworzonego z Miłosław Borowski dla polepszenia warunków życia mieszkańców wsi, a przede wszystkim dzieci i rodziców, zasługuje na najwyższe uznanie. Jakie ma Pan plany na najbliższy okres? MB: W najbliższej przyszłości chcielibyśmy zakończyć remont świetlicy w naszej wiosce. Ponadto kończymy właśnie realizowanie projektu w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII. Korzystając z dofinansowania wybudowaliśmy wiatę przy naszym boisku sportowym, oczyściliśmy i pogłębiliśmy staw, który do tej pory był małym wysypiskiem śmieci. Zagospodarowaliśmy także teren wokół niego stawiając ławki. Mam nadzieję, że na wiosnę nasza wioska będzie wyglądała dużo ładniej. Chciałbym w tym miejscu podziękować moim wszystkim współpracownikom, a w szczególności Arkadiuszowi Sękowskiem oraz Markowi Brzusce, bez których poszczególne działania byłyby niemożliwe. Podczas realizacji tego projektu wyzwoliliśmy energię społeczną, siłą rozmachu zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy (dzięki zaangażowaniu wielu osób, a w szczególności Bronisławy Stefańskiej) i wymieniliśmy okna w naszym kościele za ponad 10tys. zł. Pozostała nam jeszcze elewacja i pomalowanie wnętrza, ale na to musimy poczekać na cieplejsze dni. W przyszłym roku chciałbym zagospodarować teren przy dawnym cmentarzy poniemieckim, postawić tam tablicę upamiętniającą mieszkańców naszej wioski kierując się słowami: Bez przeszłości nie ma przyszłości. Oczywiście cały czas moim celem i marzeniem jest wybudowanie chodnika w naszej wiosce, jest to jednak olbrzymie przedsięwzięcie. W tym zakresie liczę na przychylność ze strony władz naszej gminy, szczególnie że w naszej wiosce stoją wiatraki, wpływające na budżet naszej gminy. Jak się układa współpraca z innymi radnymi? MB: Praca z Wójtem, z radnymi układa się bardzo dobrze. Pomimo, iż różnimy się wielu sprawach, uważam, że atmosfera podczas posiedzeń sprzyja rozwojowi na rzecz społeczności lokalnej. Szanujemy się nawzajem, wprowadzamy różnorodne inicjatywy i wszyscy efektywnie pracujemy dla dobra gminy. Rzeczą zrozumiałą jest to, że każdy reprezentując swoją wioskę czy okręg wyborczy dla niego chce zrobić jak najwięcej. Jakie ma Pan oczekiwania sołtysów, radnych i władz gminy, co również udało się osiągnąć. Jakie było największe wyzwanie, przed jakim musiała Pani stanąć jako przewodnicząca Rady Gminy? M.H. Największym wyzwaniem przed jakim stanęłam i jako Przewodnicząca Rady Gminy i jako człowiek było przetrwanie i zachowanie szacunku dla siebie i dla drugiego człowieka w bardzo trudnym okresie jaki wszyscy przechodziliśmy w okresie likwidacji szkół i później w okresie referendalnym. odnośnie funkcjonowania przedszkola? Na co dyrekcja powinna zwrócić szczególna uwagę? MB: Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe chciałbym, aby placówka propagowała idee integracji różnych środowisk, szczególnie osób niepełnosprawnych. Zachęcam do poszerzenia swojej oferty o wczesne wspomaganie rozwoju, które z powodzeniem realizujemy w Darłowie. Organizowanie wczesnego wspomagania określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Pragnąłbym szczególnie uczulić wszystkich na pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie najmłodszym dzieciom i ich rodzinom. Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologicznopedagogicznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub jeżeli dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola do poradni, która opiekuje się danym przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują, co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychologii, logopedii, oligofrenopedagogiki czy rewalidacji. Sam prowadzę zajęcia z dziećmi 3-4 letnimi np. z zespołem Downa i widzę na co dzień, jak bardzo to im pomaga w pełniejszym i szczęśliwszym rozwoju. Rodzice o tych formach wsparcia powinni widzieć i bez zahamowań prosić o maksymalną pomoc.

6 6 Sołectwa Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Dożynki w Janiewicach i Wrześnicy Sierpień to czas żniw, a po ich zakończeniu przychodzi czas na święta dziękczynienia za plony, czyli tradycyjne dożynki. Jednym z najpiękniejszych, a na pewno największych świąt polskich rolników są dożynki. Są one symbolicznym zwieńczeniem całorocznej pracy, organizowane tradycyjnie po zakończeniu prac polowych, gdy wszystkie plony są już zebrane. I tak za udany sezon za obfite plony postanowili podziękować mieszkańcy Janiewic, Gwiazdowa, Brześcia, Łętowa i Żukowa. Gospodarzem tegorocznej Parafiady dożynkowej byli mieszkańcy Janiewic gdzie zorganizowano polową mszę świętą, w której udział wzięli mieszkańcy tych miejscowości, pod przewodnictwem ks. Wiktora Pośnika- proboszcza parafii Żukowo, oraz ks. prałata Mariana Dziemianko. W uroczystości udział wziął także Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak. Jak Pomiłowo Święto Ryby - rodzinny festyn każe dożynkowy zwyczaj, oficjalne uroczystości zainaugurowały życzenia oraz tradycja przełamania się ze wszystkimi chlebem, wypieczonym z tegorocznych zbóż. Potem rozpoczął się program artystyczny, który wypełnili Daria Dydyna z Brześcia oraz Jolanta Majdowska ze Scholą. W przerwach artystycznych występów, na dożynkowej arenie dominowały konkursy dla dzieci. Najwiekszą atrakcją tegorocznego festynu parafialnego była loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, były też stoiska z ciastami, grochówką, flaczkami, frytkami, z których dochód przeznaczony zostanie na potrzeby parafii. Z inicjatywą stworzenia własnych dożynek wyszli także mieszkańcy Wrześnicy, którzy również pragnęli podziękować za obfite plony. W ostatnią sobotę września. W sołectwie Wrześnica, na boisku sportowym, odbył się Wiejski Festyn Dożynkowy zorganizowany przez Sołtys Agnieszkę Szczepaniec, Radę Sołecką oraz KGW we Wrześnicy. Podczas imprezy dożynkowej Dziennikarze Dziennika Bałtyckiego wręczyli członkiniom KGW we Wrześnicy nagrodę za Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich powiatu Sławno. Z życzeniami dla KGW we Wrześnicy przybył także Wicewójt Gminy Sławno Artur Ciróg, Radni oraz zespół ludowy Wrzosy z warszkowa. Z przyśpiewkami i ludowymi pieśniami wystąpił zespół Wrześniczanki. Zespół Wrześniczanki Dożynkowy poczęstunek dla dzieci i dorosłych, bigos, chleb ze smalcem oraz grill przygotowały panie z Koła Gospodyń. Zabawa przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, wyborowa orkiestra grała do późnych godzin wieczornych. Wybrali najlepsze KGW Na zakończenie wakacji ryb, wspinaczka, testy o głorocznej wizyty w Pow Pomiłowie zorgani- połowie ryb oraz rzut jaj- miłowie, kręcących jeden zowano festyn rodzinny kiem w rekina. Wszyscy z odcinków programu Py- Święto Ryby. goście mieli okazję spró- tanie na Śniadanie. Po zabować słynnego pstrąga padnięciu zmroku imprezę Wśród licznych atrakcji po pomiłowsku, który przeniesiono na świetlicę, przygotowanych dla gości zawojował serca dzienni- gdzie zabawa trwała do znalazły się m.in. łowienie karzy TVP podczas ubie- białego rana. Od połowy lipca do 20 we Wrześnicy, KGW w Ja- sku. Dodatkową kategorią sierpnia trwało głoso- niewicach, KGW w Kwaso- plebiscytu jest wyróżnienie wanie w plebiscycie na wie raz Stowarzyszenie Ko- dla najsympatyczniejszej Najlepsze Koło Gospodyń biet Wiejskich w Sławsku. gospodyni. W tej kategorii Wiejskich w Powiecie Sła- Najlepszym Kołem Gospo- II miejsce zdobyła Janina wieńskim organizowanym dyń Wiejskich w powiecie Szczepanek, a IV - Agnieszprzez redakcję Dziennika sławieńskim zostało wybra- ka Szczepaniec, obie panie Bałtyckiego. ne KGW we Wrześnicy, na- należą do Koła Gospodyń Do udziału w plebiscycie tomiast na II miejscu upla- Wiejskich we Wrześnicy. zgłoszono cztery koła z te- sowało się Stowarzyszenie renu Gminy Sławno: KGW Kobiet Wiejskich w Sław-

7 Sołectwa 7 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Kwasowo Zyskuje nowy wygląd Stary Kraków Zwiedzanie z innej strony Mieszkańcy Kwasowa postanowili odmienić swoją wieś. Skarpa przy kościele została nasadzona kwiatami, które tworzą napis Kwasowo. Ponadto ozdobiony został przystanek i budynek gospodarczy, które dzięki swojemu nowemu obliczu cieszą oko nie tylko mieszkańców, ale też przejeżdżających przez wieś kierowców i turystów. Wszystko zostało zrobione z myślą o poprawie życia Kwasowian i uatrakcyjnienia wsi. Bobrowiczki, Rzyszczewo Fundusz sołecki Plac zabaw w Rzyszczewku Mieszkańcy Starego Krakowa, od lat mieszkający nad rzeką postanowili zwiedzić okolice od innej niż zwykle strony - z pokładu kajaka. Po raz pierwszy na szlak wyruszyli jesienią 2012r. W czasie tegorocznych wakacji udało się spłynąć Wieprzą ze Staniewic do Starego Krakowa. Odcinek ten zapewnia niezapomniane widoki, zwłaszcza w części biegnącej przez lasy. Wysokie brzegi, meandrująca rzeka, zwalone drzewa dają okazję do podziwiania piękna pomorskiej przyrody. Kolejny spływ zaczął się w Korzybiu i przez Pomiłowo prowadził do Sławna. Południowe obszary naszej gminy to obok urokliwych lasów także rozległe łąki i pastwiska, przepławki dla ryb i śluzy. Wieprza, choć bardzo atrakcyjna przyrodniczo wciąż jeszcze stanowi nieodkryty szlak turystyczny, ale z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków zarówno spływów kajakowych, jak i wędkarstwa spinningowego. Zasłużeni dla rolnictwa w Gminie Sławno Wiata w Rzyszczewie W każdym numerze Gminy nad Wieprzą prezentujemy dobre praktyki w wykorzystaniu funduszu sołeckiego. Na początku sierpnia w Bobrowiczkach i w Rzyszczewie stanęły wiaty integracyjne, których dostawę i montaż zlecono ze środków funduszu sołeckiego tych Wiaty w Bobrowiczkach wsi. Natomiast w Rzyszczewku wykonano plac zabaw dla dzieci oraz stoły integracyjne dla dorosłych. Noskowo dzięki funduszowi sołeckiemu zyskało nowy namiot do szybkiego rozkładania, który będzie służył mieszkańcom podczas imprez sołeckich i gminnych. Podczas Dożynek Gminnych w Sławsku Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski wręczyli mieszkańcom naszej gminy medale Zasłużony dla rolnictwa. Medale otrzymało czworo przedsiębiorców związanych z rolnictwem. Grzegorz Sendecki, który od 1993 roku prowadzi w Bobrowiczkach Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego, posiada również dwa sklepy mięsne na terenie Sławna. Pan Grzegorz od lat zajmuje się skupem trzody chlewnej od rolników z powiatów sławieńskiego i koszalińskiego oraz zajmuje się produkcją mięsa wysokiej jakości. Ryszard Sozański został nagrodzony za swoją działalność społeczną. Od ponad 35 lat nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa Żabna. Jest organizatorem życia społecznego swojej wsi, angażuje się również w życie instytucji działających na rzecz rolników. Od 1978 jest członkiem rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie oraz zastępcą przewodniczącego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sławnie. Medale Zasłużony dla rolnictwa otrzymali również państwo Brunon i Stefania Sikorscy, którzy od wielu lat prowadzą działalność gospodarczą. Zajmują się hodowlą drzewek choinkowych, prowadzą szkółkę roślin ozdobnych. Jednak najbardziej słyną z prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, którego oferta skierowana jest nie tylko do turystów z Polski, ale też Niemiec, Włoch i Holandii. Państwo Sikorscy dzięki ciężkiej pracy stworzyli fantastyczne warunki do wypoczynku i rekreacji, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia podczas różnego rodzaju targów turystycznych. Państwo Sikorscy są ludźmi bardzo przedsiębiorczymi, którzy dzięki ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu potrafili dostosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w polskim rolnictwie.

8 8 Wydarzenia Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Skauci Europy w Starym Krakowie W lipcu na terenie Gminy Sławno w okolicach miejscowości Stary Kraków obozowali Skauci Europy z Radomia. Ponad 150 harcerek i harcerzy przez trzy tygodnie żyło w lesie, w namiotach, aby w praktyce poczuć serce metody harcerskiej - życie na łonie natury. Skauci Europy to organizacja skupiająca młodych katolików, chcących rozwijać się całościowo poprzez pracę nad sobą według pięciu wymiarów: Bóg, służba, charakter, zdrowie fizyczne, zmysł praktyczny. Specyfiką obozów Skautów Europy jest to, że żyją puszczańsko budują obozowiska od zera, używając jedynie sznurków do przywiązywania drewnianych żerdzi. Jednym z elementów metody skautowej jest wejście w dobre relacje z mieszkańcami regionu, który gości ich obozy, dlatego przez trzy dni Skauci Europy pomagali mieszkańcom Gminy Sławno w różnego rodzaju pracach domowych i przydomowych. W rewanżu mieszkańcy Starego Krakowa zaprosili skautów na turniej piłki nożnej, który odbył się niedzielne popołudnie 14 lipca w Starym Krakowie. Przez kilka godzin ponad 100 osób grało, dopingowało piłkarzy oraz wspólnie bawiło się na wiejskim terenie integracyjnym. O rozmowę poprosiliśmy Marcina Jędrzejewskiego opiekuna grupy skautów przebywających w Starym Krakowie. Kim są skauci Europy? Wrześnica, Sławsko Jest to formacja harcerska czy religijna? Formacja, jako formacja kompleksowa nie może być oderwana od duchowości. Założyciel Skautingu - Lord Baden Powell mówił, że skaut, który nie wierzy w Boga nie jest skautem. Również harcerstwo w Polsce od samego początku opierało się na Ewangelii i nauce Kościoła. Jeśli chcemy mówić o skautingu, który nie ma żadnego oparcia o wiarę, równie dobrze można to nazwać szkołą przetrwania albo alternatywnej formie spędzania wolnego czasu. Czy ciężko porzucić cywilizację i jej wygody na tak długi okres czasu? Na pewno jest to wymagające, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników, których wychowanie opiera się na rozwoju technologicznym (telefonach, laptopach i Internecie). Jest to jednak świadomie podjęty wysiłek, mający na celu przełamywanie barier i pokonywanie własnych słabości. Spartańskie warunki pozwalają też dostrzec wokół siebie innych ludzi oraz ich problemy. Natomiast łono natury ukazuje nam piękno otaczającego nas świata, w którym staramy się odkryć dzieło boże. Jakie miejsce w Gminie Sławno zapadło Ci najbardziej w pamięć? Czy mieliście okazję do zwiedzania? Chłopcy eksplorowali okolicę, bardzo podobał im się las w Starym Krakowie oraz pobliskie jeziora. Jednak prawdziwą okazję do zwiedzania mieli podczas wycieczki do Darłowa. Zdecydowanie najbardziej podobała im się kąpiel w morzu. Jaki jest cel takiej wyprawy? Co można osiągnąć spędzając 3 tygodnie w lesie? Celów jest mnóstwo. Oprócz tych, które towarzyszą każdemu obozowi, w tym roku chcieliśmy pojawić się w tej okolicy z pewnego rodzaju misją ewangelizacyjną, kierowaną do mieszkańców regionu. Cieszymy się tym bardziej, że obecność Skautów Europy została zauważona. Czy to dobry sposób na spędzenie wakacji? Na pewno tak, można pojechać na wakacje na obóz sportowy, na survivalowy wypad, na oazę czy wolontariat. Można też pojechać na obóz harcerski i przeżyć to wszystko na raz. Czy w ciągu eksploracji spotkały Was jakieś nieprzyjemności? Szczęśliwie obyło się bez żadnych incydentów. Które z postawionych młodzieży zadań było dla nich najbardziej wymagające? Już sam okres trzech tygodni spędzany bez udogodnień cywilizacji jest bardzo wymagający. Jednak początek obozu dla wszystkich uczestników jest najtrudniejszy. Jest to tzw. pionierka. Każda z drużyn musi zbudować swój obóz od zera. Wykorzystują do tego żerdzi połączonych ze sobą sznurkiem, nie korzystamy z gwoździ. Chłopaki muszą przygotować sobie prycze, półki, stoły, kuchnię, ziemianki, maszty, bramy oraz kaplicę jest co robić. Warto wspomnieć, że każdy z etapów jest punktowany. Wkrótce kończy się ta przygoda. Jakie są odczucia odnośnie pobytu w Starym Krakowie? Cieszymy się, że mogliśmy tu być, poznać teren i ludzi go zamieszkujących i współuczestniczyć w ich codziennym życiu. Mamy nadzieję, że nie jest to nasz ostatni pobyt w okolicy. Przy tej okazji należy wspomnieć, że pobyt w Starym Krakowie nie jest jedyną tegoroczną wielką przygodą Skautów Europy z Radomia. Wybierają się oni na podobny wyjazd w góry do Rumunii, gdzie również w spartańskich warunkach będą pokonywali swoje słabości i zdobywali nowe przyjaźnie. Dopóki masz wybór - program profilaktyczny Młodzież z Gimnazjów we Wrześnicy i w Sławsku uczestniczyła w profilaktycznym programie słowno-muzycznym pt.: Dopóki Masz Wybór. Program prowadził Piotr Nagiel- wokalista i lider zespołu 100%, autor muzyki i tekstów, propagator zdrowego stylu życia. Prowadzący, sam był kiedyś uzależniony od alkoholu i narkotyków, otarł się o śmierć. Szczerość jego wypowiedzi była bardzo przekonująca dla młodzieży. Autor programu profilaktycznego często występuje w programach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematom uzależnień. Program w wykonaniu Piotra Nagiela uzmysłowił młodym ludziom konsekwencje nieodpowiedzialnych dla zdrowia zachowań, np. skutki sięgania po alkohol i używania narkotyków. Poruszono także problem przemocy i agresji. Młodzież szkolna mogła posłuchać utworów muzycznych wykonywanych przez prelegenta. Tego samego dnia grupa gimnazjalistów ze Sławska i z Wrześnicy pojechała na koncert w ramach kampanii Niećpa 2013 do hali Gryfia w Słupsku. Udział uczniów naszych szkół w programach profilaktycznych finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9 Wydarzenia 9 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Dożynki Gminne w Sławsku Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Sławno odbyło się w Sławsku. Deszczowa aura nie przeszkodziła uczestnikom w świętowaniu i dobrej zabawie. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez księdza Cezarego Filimona proboszcza parafii w Sławsku. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej korowód przeszedł na plac dożynkowy, gdzie Starosta Dożynek Mariusz Krzymiński i Starościna Dożynek Irena Czerniawska wręczyli chleb Wójtowi Ryszardowi Stachowiakowi oraz Przewodniczącej Rady Gminy Marcie Hołowatej rozpoczynając tym zaprezentował się zespół wykonały Bobrowice. II II miejsce zajęła Joanna Adamczyk, na II miejscu śpiewał zespół Akces z samym część oficjalną Nastolatki, z Kwasowa miejsce zdobył wieniec Czakon z Warszkowa, a uplasowała się praca zbio- Sianowa ludzi z godziny uroczystości. Po przemó- wystąpił Teatrzyk Lalko- gospodarzy tegorocz- na III miejscu uplasował rowa państwa Kuśmierek, na godzinę było coraz wieniach i podziękowa- wy Pingwinki oraz uta- nych dożynek Sławska. się Mariusz Grobelny ze Dzik i Musiał, natomiast więcej. niach przyszła pora na lentowana młoda artystka Na III miejscu znalazł Starego Krakowa. Dodat- III miejsce zajęła Emi- Wszystkim zaangażowystępy zespołów ludo- z Bobrowiczek Emilia się wieniec wykonany kowo Sołectwo Sławsko lia Błaszczyk. Gwiaz- wanym serdecznie dzięwych: Wrzosów, Wrze- Ostrowska. Po części przez mieszkańców Łęto- zorganizowało konkurs dą Wieczoru był zespół kujemy za pomoc przy śniczanek, Sławnianek artystycznej nastąpiło wa. Wszystkie sołectwa na najciekawiej przystro- The Postman z Polkowic. organizacji dożynek, w oraz Pieńkowian, a tak- rozstrzygnięcie konkur- uczestniczące w konkur- joną posesję w Sławsku. Panowie grali przeboje szczególności Stowarzyże młodych artystów. Ze su klasycznych wieńców sie otrzymały pamiątko- Komisja wybrała deko- Beatlesów oraz stare pol- szeniu Kobiet Wiejskich Szkoły Podstawowej w dożynkowych oraz kon- we dyplomy. W konkur- racje, której zdaniem ju- skie utwory. Publiczność w Sławsku, Stowarzysze- Sławsku wystąpił zespół kursu na najlepszy chleb. sie na najlepszy chleb rorów najbardziej oddają bawiła się znakomicie, a niu Moja Wieś Sławsko Bratki, maki i konkole, Według oceny komisji zwyciężyła pani Helena ducha dożynek. I miej- podczas zabawy dożyn- oraz druhom z OSP w z Gimnazjum w Sławsku najładniejszy wieniec Palusińska z Noskowa, sce zdobył Przemysław kowej, na której grał i Sławsku. Jarmark Pomorski w Bytowie Już tradycyjnie w ostatni Koła Gospodyń Wiejskich swoje dzieła zaprezentowała weekend lipca odbył się w w Kwasowie. Stoisko gminy Jolanta Majdowska z Janie- Bytowie Jarmark Pomor- uatrakcyjniły dzieła kulinar- wic, której lampiony z woski. ne przygotowane przez Sto- sku cieszą się zawsze bardzo warzyszenie Kobiet Wiej- dużym zainteresowaniem. Jest to impreza mająca na skich w Sławsku, Agnieszkę Nie obyło się bez sukcesów, celu promocję regionów i Szczepaniec z Wrześnicy i mieszkanka Kwasowa Anna gmin objętych działaniem i Helenę Palusińską z Nosko- Gajowiec otrzymała II miejzasięgiem Fundacji Partner- wa, która do Bytowa przy- sce w konkursie Kuchnia stwo Dorzecze Słupi. Głów- wiozła również swoje ręko- Dorzecza Słupi w kategorii ny trzon reprezentacji Gmi- dzieła. Wygląd stoiska był Nalewki za swoją słynną ny Sławno tworzyły panie z bardzo imponujący. Ponadto chrzanówkę.

10 10 Wakacje Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Wakacje w Gminie Sławno Tegoroczne wakacje w Gminie Sławno przebiegały pod znakiem aktywności sportowej oraz wspólnej integracji. Rady Sołeckie i świetlice wymyślały dla swoich podopiecznych różnego rodzaju rozrywki, by w wakacje dzieci i młodzież mogły jak najlepiej wykorzystać wolny czas. Kulinarne wakacje na świetlicy wiejskiej w Kwasowie były wielką zabawą i nauką dla tamtejszych dzieci i młodzieży. Wakacyjne przygody wychowanków ze świetlicy w Smardzewie rozpoczęły się wizytą ekipy Telewizji Polskiej. Następnie dzieci uczestniczyły w poszukiwaniu pierścienia w bajkowej Krainie Hobbitów. Nie zabrakło rajdów rowerowych. Wspaniała zabawa w Indian zakończyła okres wakacyjny. Dzięki Radzie Sołeckiej i Stowarzyszeniu Przyjaciół Warszkowa zorganizowano wyjazd na mecz ligowy do Gdańska, dzięki czemu 50-cioro dzieci z kilku miejscowości gminy Sławno Smardzewo mogło obejrzeć to wydarzenie na żywo. Na zakończenie wakacji sołectwa zorganizowały dla swoich wychowanków liczne gry, zabawy sportowe, skoki na trampolinie, ogniska i wiele innych atrakcji. Bobrowice Warszkowo Tokary Kwasowo

11 Stowarzyszenia 11 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Sportowe wakacje 2013 Podczas wakacji kilka miejscowości z terenu naszej gminy skorzystało z możliwości udziału w programie Sportowe Wakacje 2013 (finansowanym przez Urząd Gminy Sławno). W Gwiazdowie projekt realizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa Nasze Gwiazdowo. Dzieciom i młodzieży z Gwiazdowa zorganizowano zajęcia na świetlicy, gry i zabawy w plenerze, rajd rowerowy, wyjazd na basen oraz poczęstunek. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa zaaranżowało mieszkańcom Warszkowa i Warszkówka różnego rodzaju zawody i turnieje. Były też zajęcia plastyczne, taneczne i kulinarne, w czasie których dzieci lepiły pierogi z owocami, przygotowały pizzę i upiekły gofry. Oprócz zajęć świetlicowych dzieci odwiedziły pracownię ceramiczną w Słupsku, gdzie wzięły udział w warsztatach ceramicznych i warsztatach filcowania. Świetnie też bawiły się w Parku Rozrywki,,Leonardia w Krupach. W ramach realizacji projektu zorganizowano rajd rowerowy zakończony ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy Sportowych Wakacji z Rzyszczewa i Rzyszczewka mieli okazję skorzystać z zajęć świetlicowych, podczas których uczyli się tańca oraz gry w tenisa stołowego. Rozwijali również swoje zdolności plastyczne. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko zadbało o rozrywki na boisku sportowym. Zorganizowano zawody w piłkę nożną, dwa ognie oraz biegi na torze przeszkód. Wakacje w Rzyszczewie zakończono rajdem rowerowym oraz wielkim sprzątaniem terenów wokół świetlicy. W Łętowie Stowarzyszenie Łętowska Dolina dla swoich podopiecz- Rzyszczewo nych przygotowało również okolice podczas licznych terenowych. Stowarzysze- uzyskanym z projektu zorwiele atrakcji. Dzieci i mło- rajdów rowerowych, rywa- nie Na Rzecz Wsi Żukowo, ganizowało szereg rajdów dzież uczestniczący w re- lizowali w zawodach dwó- Łętowo, Brzeście Mała Oj- rowerowych oraz wycieczalizacji projektu zwiedzali jek siatkarskich oraz grach czyzna dzięki pieniądzom kę do kina i kręgielni. Warszkowo Gwiazdowo Łętowo Żukowo

12 Rzyszczewo 12 Stowarzyszenia Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Wystawa staroci Warszkowo Stowarzyszenia pozyskują środki zewnętrzne dla gminy Pokaż, co masz na strychu - tak brzmi tytuł projektu edukacyjnego realizowanego w Rzyszczewie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko, na który stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 3000 zł w ramach programu Pożyteczne Wakacje 2013 organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. Głównym celem tegorocznego programu Pożyteczne wakacje 2013 było właściwie zorganizowanie wystawy przedmiotów codziennego użytku, oraz sprzętów z dawnych lat, które nie są już używane i często nie są znane młodemu pokoleniu. Uczestnicy projektu - dzieci i młodzież z Rzyszczewa i Rzyszczewka, zgromadzili dziesiątki niezwykle interesujących eksponatów m.in. elementy dekoracji wnętrz, maszyny do szycia, żelazka na węgiel i z duszą, maśniczki, kołowrotki, garnki, butelki, książki, itp. Wśród nich można było również dostrzec przedmioty bardzo cenne i osobiste takie jak: pamiątki rodzinne, stare zdjęcia, elementy zastaw stołowych i ważne dokumenty. Eksponaty te zostały pieczołowicie dobrane, wyeksponowane i wszystkie opatrzono w metryczkę. Tegoroczny projekt był siódmym z kolei projektem realizowanym przez stowarzyszenie dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie. W ostatnim tygodniu wakacji na Świetlicy Wiejskiej w Warszkowie Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa Lechosław Szach oraz Wrześnica Ekoludki już działają wiceprezes stowarzyszenia Agnieszka Strzelecka podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt.,,zagospodarowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszkowo w Gminie Sławno. Pieniądze przeznaczone zostaną na wyłożenie placu kostką polbrukową, budowę drewnianej wiaty, ogrodzenie terenu, zakup stołów i ławek oraz namiotów rekreacyjnych. Kwota dofinansowania wy- niosła 88 tysięcy złotych i jest to jedna z największych sum uzyskanych przez stowarzyszenie z terenu Gminy Sławno na pojedynczy projekt. Sławsko Działaj Lokalnie Punkt przedszkolny we na ekologię. Otaczająca Wrześnicy działa od wrze- nas przyroda jest bezcenśnia. Prowadzony jest przez nym skarbem. Szacunku do Stowarzyszenie na Rzecz niej powinniśmy uczyć na- Rozwoju Wsi Wrześnica sze dzieci od najmłodszych Jedność. Partnerem pro- lat. Szczególnie ważne jest jektu jest Gmina Sławno. Na rozpoczęcie edukacji ekolodzień dzisiejszy placówka gicznej w przedszkolu. Właliczy 36 wychowanków, któ- ściwie edukowanie dzieci rzy uczą się w dwóch gru- od pierwszych lat spędzopach: SKRZATY 3 4 latki nych w przedszkolu przyi ELFY 5 6 latki. niesie oczekiwane owoce w O krótki wywiad poprosili- postaci ludzi świadomych śmy panią Bożenę Śpiecho- rówki, które przeszły grun- zagrożeń oraz aktywnie wicz koordynator do spraw towny remont. W ramach działających na rzecz życia oświaty. prowadzonych prac odno- na czystej Ziemi takie jest Skąd pomysł na stwirzenie wiono wszystkie sale, doko- motto przedszkola Ekoludki. przedszkola? nano wymiany drzwi i okien Jakie zajęcia i działania Z inicjatywą stworzenia oraz wykonano nowe toa- realizowane są w przed- Przedszkola we Wrześni- lety zarówno dla dzieci, jak szkolu? cy wyszedł Wójt Ryszard i wychowawców. Remont We wrześniu przedszkole Stachowiak. Wrześnica jest został sfinansowany ze środ- przystąpiło do VIII edycji jedną z największych wsi ków Urzędu Gminy Sławno, Akademii Zdrowego Przednaszej gminy, a co za tym która jest Partnerem realizo- szkolaka. Prowadzone są idzie mieszka tutaj sporo wanego w ramach Progra- jesienne warsztaty z cyklu dzieci w wieku przedszkol- mu Operacyjnego Kapitał Zboża zjadamy, energię z Stowarzyszenie Kobiet tu była pomoc mieszkań- zdobiły wieś podczas uronym, dlatego też uznaliśmy, Ludzki projektu pod nazwą nich mamy, patronat nad Wiejskich w Sławsku od com Sławska jak najle- czystości dożynkowych. że własne przedszkole to do- Maluchy z Gminy Sławno akcją objęło Ministerstwo połowy lipca realizowa- piej przygotować się do Główny cel projektu zoło bry pomysł. na start. Edukacji Narodowej. Po- projekt Baby, Babki roli gospodarza Dożynek stał osiągnięty. Sławsko w Z jakiego źródła pozyska- Co jest celem placówki i nadto dzieci mogą uczestno i Babeczki w ramach Gminnych. Na warszta- czasie dożynek pokazało środki na wyremonto- jaka jest rola przedszkola niczyć w licznych zajęciach programu Działaj tach z rękodzieła przygo- się z jak najlepszej strony, wanie budynku? w wychowaniu i rozwoju dodatkowych tj. rytmika, Lokalnie VIII. towano elementy wieńca, jako wieś zjednoczona i Przedszkole mieści się w dziecka? język angielski, logopedia, ale też zapinki dla gości, bardzo gościnna. pomieszczeniach dawnej ze- Przede wszystkim stawiamy gimnastyka korekcyjna. Jednym z założeń projek- kukły i stogi siana, które

13 Stowarzyszenia 13 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 W Noskowie, Łętowie i Tokarach również działają lokalnie Na początku października odwiedziliśmy grantobiorców programu Działaj Lokalnie VIII z terenu Gminy Sławno. Noskowo świętowało zakończenie projektu NO- SKOWO NASZA MAŁA OJCZYZNA. W spotkaniu, które zorganizowano wzięli udział wszyscy zaangażowani w projekt mieszkańcy Noskowa, przedstawiciele programu Działaj Lokalnie oraz niepełnosprawni mieszkańcy z całego regionu. To właśnie ludzie niepełnosprawni byli głównymi bohaterami spotkania. Gospodarzem uroczystości zakończenia projektu był Miłosław Borowski Radny Gminy Sławno oraz mieszkaniec Noskowa. Odwiedziliśmy również Tokary, gdzie Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tokary Tokary moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi pracuje nad realizacją projektu Czym wiata bogata, który polega na stworzeniu przez mieszkańców własnego terenu rekreacyjnego. Stowarzyszenie z Tokar jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Sławno, a działa równie prężnie jak weterani. Podobnie jest ze stowarzyszeniem Łętowska Dolina, które realizuje projekt Łętowskie Malowanki czyli kolorowa przemiana Sali wiejskiej wspólne działanie i odpoczywanie. Na świetlicy wiejskiej w Łętowie wykonano nowy polbruk, wymieniono drzwi, a obecnie trwają pracę nad elewacją budynku, na której powsta- Noskowo nie malowniczy obraz. szenie Kobiet Wiejskich Szlaku w ramach projektu jekty są opisane w osob- Przypominamy, że z terenu w Sławsku swój projekt Rowerami na spotkanie z nych artykułach Gminy Gminy Sławno dofinan- już zakończyło, natomiast leśnikami zorganizowało nad Wieprzą. sowanie otrzymało pięć Stowarzyszenie Turystyki serię rajdów rowerowych stowarzyszeń. Stowarzy- Rowerowej i Pieszej Na do leśniczówek. Oba pro- Łętowo Tokary Wakacyjne działania STRiP Na Szlaku Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na Szlaku" w okresie wakacji przeprowadziło szereg rajdów rowerowych promujących zdrowy tryb życia. We współpracy z Gminą Sławno i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sławnie zorganizowali kilka wyjazdów rekreacyjnych. Na początku lipca grupa 30 osób udała się w podróż do malowniczego gospodarstwa agroturystycznego U Krysi, gdzie korzystali z atrakcji przygotowanych przez gospodynię. Ciekawy był również wyjazd do Starego Krakowa. Główne atrakcje podczas kiełbaskami, tego rajdu zostały zaplanowane przez brata Rafała i młodzież. Oprócz ogniska i rozgrywek sportowych rowerzyści udali się w podróż po nieznanych zakątkach Starego Krakowa. STRiP Na Szlaku jest również beneficjentem tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. W ramach projektu pn. "Rowerami na spotkanie z leśnikami" zorganizowano już trzy z czterech rajdów rowerowych, ostatni ma się odbyć z końcem października. Leśniczówki Janiewice, Emilianowo, Krakowiany i Radosław to wytypowane miejsca na terenie Gminy Sławno, gdzie odbywają się spotkania z leśnikami. Takie spotkania pogłębiają wiedzę i uświadamiają, jak ważną rolę pełni las w naszym życiu. Po każdym spotkaniu z leśniczym organizowane jest ognisko z grochówka, bigos i ciepłe napoje. Każdy uczestnik dostaje pamiątkowy znaczek przygotowany specjalnie na taki rajd rowerowy a podsumowaniem będzie wydanie informatora z trasami i opisem danej leśniczówki.

14 14 Aktualności Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Szansa na rozwój dla mieszkańców Gminy Sławno Od początku roku Gminny Ośrodek zakończono 67 godzinny kurs obsługi wózków Pomocy Społecznej w widłowych, w którym ramach partnerstwa realizuje projekt systemowy Szansa na rozwój, w którym udział bierze udział wzięło czworo beneficjentów. Z końcem sierpnia piątka uczestników zdobyła uprawnienia 30 mieszkańców naszej operatora koparko łagminy. dowarki. Ponadto w ramach projektu Szansa na Dla uczestników przy- rozwój beneficjenci miegotowano liczne kursy i li okazję skorzystać z bezdziałania mające na celu płatnego kursu na prawo zwiększenie szansy na jazdy kategorii B, C oraz poprawę życia zawodo- C+E. Jednym z ważniejwego. Na początku lipca szych aspektów projektu Konkurs Zachodniopomorska Wieś Turystyczna są warsztaty nauki planowania udanego życia, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mieli okazję pojechać do Trójmiasta, gdzie zwiedzali obiekty zabytkowe i kulturalne, dowiedzieli się również jak założyć firmę, dysponować budżetem domowym, zarządzać czasem i pracą własną oraz ukończyli kurs pomocy przedmedycznej. Sukces zawodowy często zależy od dobrej samooceny i poczucia własnej wartości, dlatego każdy beneficjent Na wycieczce w Trójmieście ma zapewnione wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Kolejna edycja projektu rozpocznie się w przyszłym roku. Warszkowo Debata na temat bezpieczeństwa Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji przedłuża zgłoszenia konkursu - projektu promocyjnego Zachodniopomorska Wieś Turystyczna do 31 października 2013 r. Wystarczy wypełnić ankietę i wysłać do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Konkurs ma zwrócić uwagę turystów na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Województwo zachodniopomorskie posiada znaczący potencjał dla roz- zakładce aktualności. woju turystyki wiejskiej. Ma znaczne zasoby leśne, dużo jezior, plaże nadmorskie i wiele obszarów przyrodniczych prawnie chronionych. Na szlakach turystycznych można napotkać liczne zabytki architektury sakralnej oraz świeckiej: kościoły, pałace, dworki, zamki, muzea, stanowiska archeologiczne i inne, z których znaczna część znajduje się na obszarach wiejskich i stanowi doskonałą atrakcję turystyczną. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie w W miniony czwartek, w bu- a także mieszkańcy Warsz- tów prawnych itd., rozwie- wśród uczestników anodynku świetlicy wiejskiej w kowa. W czasie spotkania wając w ten sposób swoje nimowa ankieta na temat Warszkowie, odbyła się, zor- poruszono wiele tematów, dotychczasowe wątpliwości poczucia bezpieczeństwa ganizowana przez Komendę m.in: bezpieczeństwo na i poszerzając własną wiedzę w swojej miejscowości i Powiatową Policji w Sław- drodze, problem spożywa- z zakresu bezpieczeństwa, oceny przebiegu oraz ornie, ponad 2,5 godzinna de- nia alkoholu w miejscach dzięki rzeczowym i wyczer- ganizacji tej pierwszej (ale bata społeczna pt.,,razem publicznych, wyrzucanie pującym odpowiedziom na pewno nie ostatniej) w dbamy o bezpieczeństwo. śmieci w miejscach do tego stróżów prawa. Mieszkańcy gminie tego typu debaty. Spotkaniu przewodniczył nie przeznaczonych, brak Warszkowa zasygnalizowali Wszyscy uczestnicy dyssołtys Lechosław Szach. właściwego oznaczenia bu- również przedstawicielom kusji, zgodnie stwierdzili, W debacie udział wzięli dynków mieszkalnych itd. policji niepokojące ich pro- że to spotkanie przełamało przedstawiciele policji, w Dodatkowo każdy z uczest- blemy dotyczące bezpie- tzw. lody we wzajemnych tym Komendant mł. insp. ników miał niepowtarzalną czeństwa w Warszkowie i relacjach na linii obywatel Ryszard Radziuk i z-ca Ko- okazję (z której obecni chęt- wypowiedzieli się w kwestii, - funkcjonariusz i przyczyni mendanta mł. insp. Leszek nie korzystali), aby zadać czego na co dzień oczekują się do zwiększenia zaufania Jurczak oraz wójt Ryszard przedstawicielom władzy, ze strony działań funkcjona- społeczeństwa wobec poli- Stachowiak, wicewójt Artur pytania dotyczące kwestii riuszy. cji. Ciróg, dyrektor szkoły pod- przepisów drogowych, pro- Na zakończenie spotkania A.S. stawowej Mariusz Lesner, cedur policyjnych, aspek- przeprowadzona została

15 Sport 15 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik 2013 Zawody Spinningowe na Wieprzy W pierwszy weekend września na Wieprzy i Grabowej odbyły się XI Ogólnopolskie Zawody Spinningowe im. Krzysztofa Zawadzkiego. W tym roku po raz pierwszy zakończenie zawodów miało miejsce w Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie. Dwudniową rywalizację zwieńczyło uroczyste wręczenie nagród. I miejsce i nagrodę z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Sławno Marty Ho- Sylwetki Damian Gałkowski W lipcu Komisja Stypendialna działająca przy Urzędzie Gminy w Sławnie przyznała stypendium sportowe Damianowi Gałkowskiemu nastoletniemu biegaczowi ze Sławska. Pierwszy swój sukces Damian odnotował w wieku 10 lat, podczas czwartków lekkoatletycznych, w biegu na 300 metrów zajął III miejsce. Z czasem, dzięki pracy i treningom udało się odnieść kolejne sukcesy i zwycięstwa. Damian ma na swoim koncie wiele medali z mistrzostw województwa i mistrzostw makroregionu ( rywalizacja zawodników z dwóch województw) na dystansach: 800 m, 1500 m i 3000 m. Jednak jak z chęcią uczestniczy w im- dystans m w czasie sam podkreśla jego naj- prezach lekkoatletycznych 00:47:41. Damian jest rówwiększym sukcesem jest organizowanych w naszym nież zawodnikiem reprezenwywalczony w tym roku w regionie. Brał udział m.in. tacji Polski w lekkoatletyce, Krakowie brązowy medal w Biegu im. Asi Kenig, nic więc dziwnego, że ma- Mistrzostw Polski Juniorów Biegu Święców, a w Biegu rzy o udziale w Olimpiadzie w biegu na 3000 m z prze- wokół Jeziora Łętowskiego ta najbliższa już za trzy szkodami. Młody biegacz zajął III miejsce pokonując lata w Rio de Janeiro. łowatej odebrał Zenon Walczak z Koszalina. II miejsce zajął Bartłomiej Gabryś ze Sławna, który nagrodę odebrał z rąk Sołtysa Pomiłowa Władysława Palińskiego. Na III miejscu uplasował się Mariusz Długołęcki również ze Sławna. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary za uczestnictwo oraz zaproszenie do wzięcia udziału w przyszłorocznych zawodach. Puchar Premiera Donalda Tuska na Orliku we Wrześnicy W pierwszych rozgryw- śnica oraz zespół Derby III miejscu uplasowała się kach na Orliku we Wrze- Gwiazdowo. W kategorii drużyna ze Szkoły Podstaśnicy o Puchar Premiera dziewcząt do rywalizacji wowej w Sławsku. Do dru- Donalda Tuska Orlik przystąpiły drużyny: UKS żyn, które zajęły najlepsze 2012, które odbyły się na Wrześnica oraz SP w Warsz- miejsca trafiły pamiątkowe początku września star- kowie, zagrały jeden mecz, puchary i dyplomy. Zwytowały 2 drużyny dziew- którego wynik decydował o cięzcy w obu kategoriach cząt i 5 drużyn chłopców zwycięstwie. I miejsce zdo- zakwalifikowali się do etarocznik 2000\2001. były dziewczęta z UKSu. pu regionalnego. Chłopcy W rywalizacji chłopców I ze SP w Warszkowie zajęli Do turnieju zgłosiły się miejsce zdobyli uczniowie II miejsce, kwalifikując się drużyny z SP w Bobrowi- ze Szkoły Podstawowej tym samym do etapu wojecach, SP w Sławsku, SP w w Warszkowie, II miejsce wódzkiego, w którym wy- Warszkowie, Gimnazjum z uczniowie z Gimnazjum walczyli VI miejsce. Wrześnicy, UKS SP Wrze- we Wrześnicy, natomiast na

16 16 Sport Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 6 październik Bieg wokół Jeziora Łętowskiego W sobotę 21 września bie- m. Ich starsi koledzy biegli konania blisko 13 km trasy, gacze i biegaczki z całego na 400 m i 600 m. Zawody która prowadziła ścieżkami regionu przyjechali do Łęto- dziecięco młodzieżowe za- leśnymi wokół całego Jewa na kolejną edycję Biegu mknęli gimnazjaliści, którzy ziora Łętowskiego. W Biewokół Jeziora Łętowskiego. mieli do pokonania dystans gu Głównym w kategorii Tradycyjnie zawody rozpo m. Oficjalnego otwar- mężczyzn zwyciężył Artur częto od biegów dziecięco cia zawodów dokonał Wójt Pelo z Wieży Postomino młodzieżowych. Najmłod- Gminy Sławno Ryszard Sta- z czasem 0:43:49, na drusi sportowcy z roczników chowiak. Uczestnicy Biegu gim stopniu podium sta rywalizowali Głównego wystartowali o nął Dawid Dworak z MKL ze sobą na dystansie 200 godz Mieli do po- Szczecin z czasem 0:46:42, Wyniki biegów dziecięco młodzieżowych: Dziewczęta Dziewczęta rocznik I miejsce Natalia Borzych I miejsce Wiktoria Borzych II miejsce Antonina Burzyńska II miejsce Kornelia Gutowska III miejsce Julia Myślak III miejsce Milena Sękowska Chłopcy rocznik Chłopcy rocznik I miejsce Kajetan Kasicki I miejsce Dominik Urbaniak II miejsce Kewin Sandomierski II miejsce Jakub Kotarski III miejsce Kacper Kozłowicz III miejsce Kacper Martyka Dziewczęta rocznik Dziewczęta rocznik I miejsce Julia Kania I Miejsce Zuzanna Wenelska II miejsce Kaja Jędrzejczyk II miejsce Weronika Wita III miejsce Wiktoria Kiedrowicz III Aleksandra Miernik Chłopcy rocznik Chłopcy rocznik I miejsce Patryk Szultka I miejsce Patryk Wojciechowski II miejsce Kamil Kowalczyk II miejsce Damian Iwański III miejsce Dawid Kuśmierek III miejsce Michał Pietrzyk Wydawca: UG Sławno ul. M.C. Skłodowskiej 9, Sławno Druk: Rondo Koszalin Nakład 2000 egz. Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych tel Wydawca zastrzega sobie prawo redagowania, dokonywania skrótów i zmian treści i tytułów nadesłanych materiałów III miejsce zdobył Damian 0:54:46, II miejsce zdobyła rok przyciąga coraz więcej Gałkowski z Wieży Po- Edyta Szczygielska z KS uwagi i gromadzi w jednym stomino z czasem 00:47:41. Olszewski i Synowie z miejscu miłośników sportu, Damian, który mieszka w czasem 0:56:14, natomiast również tych najmłodszych, Sławsku zdobył również na- na III miejscu uplasowała którzy starają się pokonać grodę dla Najlepszego Za- się Aneta Szostek z Bryzy własne słabości nie poprzez wodnika z Gminy Sławno. Postomino. Najlepszą Za- spędzanie czasu w domu W kategorii Kobiet zwycię- wodniczką z Gminy Sławno przed komputerem, ale stwo zapewniła sobie Alek- została Katarzyna Gabryś z uprawiając sport i zdrowy sandra Pochranowicz z Bia- Warszkowa. Bieg wokół Je- tryb życia. łego Boru, jej czas wynosił ziora Łętowskiego z roku na Nowy klub piłkarski w Gminie Sławno Z końcem sierpnia na terenie Gminy Sławno towali nawet pierwsze zwycięstwo. Do klubu należy 24 zawodników, którzy trenują trzy razy zawiązany został klub piłkarski Łętowska Dolina, który prowadzony jest przez stowarzyszenie z Łętowa. Prezesem obu instytucji jest Karol Kruk sołtys Łętowa. Pomysł na stworzenie klubu narodził się kilka miesięcy wcześniej. Udało się sformalizować działalność Łętowskiej Doliny, dzięki czemu mogą już brać udział w tegorocznych rozgrywkach klasy B. Ostatnio odnow tygodniu. Życzymy sukcesów.

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ETAP I Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Tychowo

ETAP I Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Tychowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wrześnica, Warszkowo, Warszkówko, Tychowo oraz wodociągu w miejscowości Tychowo ETAP I Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przepompowni

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt Stan na dzień: 10 marca roku Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt styczeń 12.01. 18.01. 23.01. 25.01. godz. 20.00 25.01. 01.02. 06.02. godz. 9.00 07.02. godz. 10.45 07.02. godz. 11.00 12.02.

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt Stan na dzień: 07 marca roku Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt styczeń 12.01. 18.01. 23.01. 25.01. godz. 20.00 25.01. 01.02. 06.02. godz. 9.00 07.02. godz. 10.45 07.02. godz. 11.00 12.02.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 1. Liczba miejsc 98. 2. Czas pracy od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 17.00. 3. Liczba pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUKOWIE Każde dziecko jest dla nas ważne Przygotowujemy dzieci do nauki w szkole Jesteśmy otwarci na potrzeby społecznościlokalne j

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI Białoborskie Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI zostało założone 30 października 2008 r. PRZEZ OPIEKUNÓW ŚWIETLIC. Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI Powodem założenia stowarzyszenia były

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt Stan na dzień: 13 marca roku Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt styczeń 12.01. 18.01. 23.01. 25.01. godz. 20.00 25.01. 01.02. 06.02. godz. 9.00 07.02. godz. 10.45 07.02. godz. 11.00 12.02.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka.

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka. Naszym celem jest wykorzystanie tych sposobów uczenia się czyli analizowanie stylów uczenia się każdego dziecka i ustalenie indywidualnego sposobu nauczania. Wszystko, co robimy sprowadza się do tego by

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 2 I. ELEMENTY PLANU: 1. Źródła opracowania Planu Pracy Świetlicy środowiskowej 2. Cele i zadania świetlicy środowiskowej 3. Plan Pracy Dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

N A S Z E K L A S Y 8 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się debata na temat Jaka powinna być moja szkoła- szkoła XXI wieku? Debata została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w miejscowości Klonówiec w ramach projektu Partner system wsparcia

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE I ZMIANA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OSOBY ODPOWIEDZIALNE. Sołtys, organ prowadzący

ZALECENIE I ZMIANA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY OSOBY ODPOWIEDZIALNE. Sołtys, organ prowadzący ZALECENIE I ZMIANA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 1. Monitoring zewnętrzny Instalacja dodatkowej szkoły. kamery na zewnątrz budynku, obejmującej zasięgiem boisko szkolne oraz teren od strony plebanii.

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 WSTĘP Zgodnie z reformą edukacji dzieci sześcioletnich rodzice nadal mogą decydować o tym, czy ich sześcioletnie pociechy będą uczniami

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie SO 1.6113. 2011.NK Szczecin, dnia grudnia 2011 r. Egz. 2

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie SO 1.6113. 2011.NK Szczecin, dnia grudnia 2011 r. Egz. 2 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie SO 1.6113. 2011.NK Szczecin, dnia grudnia 2011 r. Egz. 2 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Białogard, przy ul. 1 Maja 18, 78-200

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011

PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 PODSUMOWANIE INWESTYCJIE WYKONANYCHW ROKU 2011 INWESTYCJE W ZAKRESIE REMONTÓW WIEJSKICH DOMÓW KULTURY 1. Wiejski Dom Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich. Inwestycja dotyczyła głównie remontu wnętrza Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach

Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Tytuł: Mała szkoła - Problem, czy szansa? Autor: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach Gmina Kiwity Fot. Zbigniew Kraśnicki Gmina typowo rolnicza. Budżet - 12-13 mln rocznie /rok 2015/ Obszar 145

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na rok 2015 Biblioteka i Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w miejscowości Targowisko w ramach projektu Partner system wsparcia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli.

Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. Badanie świadomości ekologicznej przedszkolaków w ramach ogólnopolskiego programu badawczego dzieci i młodzieży PLAYDO. Informator dla przedszkoli. DLACZEGO STWORZYLIŚMY PLAYDO? PLAYDO powstało po to,

Bardziej szczegółowo

DWA ETAPY PROJEKTU NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU

DWA ETAPY PROJEKTU NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU Gmina DWA ETAPY PROJEKTU NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU Gmina rozpoczęła realizację drugiego etapu projektu pn. Nowe oddziały przedszkola w. Pierwszy etap projektu skierowany był do dzieci 3 i 4 letnich,

Bardziej szczegółowo

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz

5300 1000 2500 8800 5 Dąbrówka Słupska 9060 766 500 10326 6 Gąbin 795 900 1000 3500 3600 9795 7 Grzeczna Panna 5380 590 5970 8 Godzimierz Załącznik nr 16 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010r. F U N D U S Z S O Ł E C K I W 2 0 1 1 R. rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział rozdział

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r.

Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 11 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 25 października 2013 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo