Jubileusz 100-lecia zobowiązuje. Patrzymy na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz 100-lecia zobowiązuje. Patrzymy na"

Transkrypt

1

2 AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: Warszawa ul. Kredytowa 1a tel./faks (22) Projekt graficzny i skład: Piotr Rachwaniec FALL tel. (12) , , Numer zamknięto 28 listopada 2008 r. Wydawnictwo zrealizowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, nakład 5000 egz. ISSN [od redakcji] Akademicki Jubileusz 100-lecia zobowiązuje. Patrzymy na AZS z każdej możliwej strony, a to śledzimy historię, a to przypominamy ludzi, spieramy się trochę o daty, nieraz z popiołów próbujemy odczytać, co nasi starsi koledzy mieli na myśli kilkadziesiąt lat temu. Najczęściej poświęcamy się gruntownym analizom związanym z literką S. Sport dominuje, bo to olimpijczycy, medaliści, mistrzowie z różnych epok i różnych imprez, a oprócz wszystkiego to ludzie, których znaliśmy lub znamy, ba, zna ich świat, Polska i okolica. Dowiadujemy się o tych herosach z wielu pamiątek, zdjęć, opisów gazetowych, relacji filmowych. Gwiazdy sportu mają wymiar światowy i ponadczasowy, ale często bliżsi nam są ci z naszego klubu, z naszej uczelni. Identyfikujemy się z kolegą, który został mistrzem Polski uniwersytetów to on był z mojego klubu, a najczęściej jakiś kontakt utrzymujemy z kolegą z drużyny czy z bieżni. Nic tak nie umacnia przyjaźni, jak wspólne godziny w szatni, prycza w pryczę na obozie czy w autobusie wiozącym na zawody sportowe. Do medalu olimpijskiego Jacka Wszoły mamy bardzo emocjonalny stosunek, ale bardziej jako kibice niż koleżanki i koledzy z AZS. Do literki S będziemy wracali jeszcze wielokrotnie, dziś zajmijmy się pierwszą literką naszego znaku firmowego, czyli rozważaniami na temat akademickości. To, że AZS zrodził się w głowach kilku studentów podczas wspólnych wypraw turystycznych w góry to fakt powszechnie znany. Ale, aby marzenia Wacława Majewskiego, Szymona Pawlicy, Walerego Goetla mogły się ziścić, potrzebna była przychylność profesorów i władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Scenariusz powtarzał się za każdym razem podobny zapał studentów, pomysły i inicjacja, a na końcu autonomiczna decyzja władz akademickiej uczelni: Tak, chcemy mieć swój AZS. Znane i opisane historie powoływania klubów, te sprzed 90, 50 i 5 lat potwierdzają tę prawidłowość. Jak rozumiemy akademickość dzisiaj? Bardzo różnie. Każda szkoła wyższa jest inna tradycja, ludzie, profil, siedziba, zaplecze to tak najogólniej istotne kryteria pozwalające dokonać charakterystyki. To wszystko buduje się latami. No i taka jest też ta akademickość w naszym AZS, tym uczelnianym. Ale nie ma takiego klubu, nie ma takiej uczelni, na której ktoś z pracowników naukowych, dydaktycznych czy administracyjnych nie identyfikowałby się z AZS lub ze sportem. Przykład z ostatnich dni: swoje 40 lat obchodził uczelniany AZS Politechniki Koszalińskiej. Zrodził się dzięki pracownikom uczelni w 1968 roku i do dzisiaj znajduje się pod szczególną opieką koszalińskiej profesury. Przed laty Leszek Wojciechowski, Henryk Wierowski, Ludwik Cendrowski, ostatnio Tadeusz Piecuch, Bogusław Polak, Leon Kukiełka czy aktualny prezes Michał Jasiulewicz, oprócz pasji naukowych i dydaktycznych budowali i budują na miarę swoich możliwości sport w Koszalinie. Dziś nikogo nie dziwi, że rektor prof. Tomasz Krzyżyński jest członkiem AZS, a prorektor prof. Przemysław Borkowski na parkiecie siatkarskim, nawet w koszuli z krawatem wykonuje pad i wstaje z uśmiechem, mając na prawym skrzydle kanclerza dr. Artura Wezgraja. I to wszystko na oficjalnej gali 40-lecia. Nikogo też w Koszalinie nie dziwi, że zawodniczki piłki ręcznej na co dzień są częścią uczelnianej społeczności. Na ile twój klub, na ile ty sam, Czytelniku, jesteś akademicki odpowiedzieć pewnie łatwo, chociaż jak to bywa w naszym środowisku, trochę wątpliwości się pojawi. W felietonie ich nie rozwiejemy. Sam jestem pod wielkim wrażeniem ostatnich igrzysk. Sportowcy przez to największe S, polscy medaliści z Pekinu to nadzwyczajny przykład akademickości. Tomasz Majewski, świeżo upieczony absolwent politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Adam Korol, Marek Kolbowicz, Leszek Blanik absolwenci pracownicy naukowo-dydaktyczni, Michał Jeliński obiecujący student bankowości, pozostali podobnie. Bierzmy przykład. Redaktor aps nr (267)

3 Dla dobra polskiego sportu Rozmowa z prof. Tadeuszem Hucińskim, rektorem AWFiS Gdańsk 2 października br. zainaugurował pan profesor wraz ze społecznością gdańskiej akademii nowy rok akademicki. Co czuje nowo wybrany rektor w takim uroczystym dniu, rozpoczynając już w pełni sprawowanie urzędu? Dotychczas spotkałem się z niezadowoleniem ze strony środowiska akademickiego, które sygnalizowało, że uczelnie mają zbyt mały wpływ merytoryczny na działalność szkoleniową Akademickiego Związku Sportowego. Rozliczanie współpracy na podstawie wyników sportowych, liczby sekcji i trenujących zawodników, a także poziomu wyszkolenia kadr trenerskich jest niewystarczające. W momencie kiedy AZS chce wnieść odpowiednie kompetencje merytoryczne do procesu szkolenia, powinien oprzeć się mocniej na doświadczeniach uczelni typu AWF. Przez to rozumiem cały system współpracy z polskimi związkami sportowymi, Instytutem Sportu oraz samorządami, które dysponują coraz większym funduszem na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Ogromny potencjał metodyczno-dydaktyczny, naukowo- -badawczy i organizacyjny, a także infrastruktura sportowa, jakimi dysponuje AWFiS w Gdańsku, są do wykorzystania dla dobra polskiego sportu na wszystkich płaszczyznach szkolenia. Przykładem są zdobyte medale na igrzyskach w Pekinie przez naszych studentów (4 osoby) oraz dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych. Sportowcy Klubu AZS AWFiS do tej inauguracji wnieśli wspaniały prezent w postaci dwóch złotych medali z igrzysk w Pekinie. Zarówno Adam Korol, jak i Leszek Blanik od wielu lat związali się z Gdańskiem. Czy patrząc na ich kariery można potwierdzić tezę formułowaną od lat przez Akademicki Związek Sportowy, że uczelnia to dobre miejsce na uprawianie sportu? Nie tylko Adam Korol i Leszek Blanik, ale także nasi studenci: Natalia Partyka, Patrycja Fiodorow, Łukasz Pawłowski oraz Bartłomiej Pawełczak odnieśli wielki sukces podczas igrzysk w Pekinie. Osiągnięcia sportowe tego formatu pokazują, że uczelnia jest doskonałym miejscem do uprawiania sportu, ale jako rektor mam szersze spojrzenie: niezbędne są wcześniej wspomniane rozwiązania systemowe współpracy z instytucjami wspierającymi sport. Oczekuję od AZS konsekwencji w dążeniu do uzyskiwania następnych sukcesów, poprawienia bazy treningowej, aparatury diagnostycznej i zdecydowanie zwiększenia środków na realizację koncepcji zaproponowanej przez AWFiS dla AZS i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Skoro mówimy o sporcie i Pekinie, jaka jest refleksja Pana Profesora po zakończonych igrzyskach: wyjątkowe, oczekiwane czy zaskakujące? Przede wszystkim nie stać nas na to, abyśmy objęli opieką wszystkie dyscypliny sportowe i później grali w totolotka, licząc na sukces. Patrząc na tradycję dyscyplin, bazę treningową oraz kadrę należy zdiagnozować i wybrać kilkanaście dyscyplin, które powinny być objęte szczególną opieką. Nie można czekać, aż z masowego traktowania sportu wyłonią się następne talenty. Można przytoczyć tu takie nazwiska jak Robert Kubica, Agnieszka Radwańska czy Adam Małysz, które są przykładem indywidualnego podejścia do sytemu szkolenia sportowego. Zajmując się wszystkimi dyscyplinami sportu, dotacje na nie będą odpowiednio niższe, a wyniki bardziej przypadkowe. Wróćmy na uczelnię, po wielu latach starań Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, jako jedyna w Polsce, ma dodatkowo sport w nazwie. W oparciu o klub AZS powstało tu liczące się w sporcie światowym centrum szkolenia w wioślarstwie, lekkoatletyce, szermierce, z gier w piłce ręcznej, z innych dyscyplin otworzono szanse przed żeglarstwem, gimnastyką, judo. Jakie kolejne kroki w tym procesie chciałby Pan Profesor w czasie swojej kadencji uczynić? Powstałe centra szkoleniowe, ich prestiż są potwierdzeniem słuszności zachodzących zmian. Jako rektor uważam, że są to zalążki systemowego szkolenia. To jest dopiero początek drogi i nie można liczyć na to, że bez odpowiedniej opieki finansowej ze strony AZS, ministerstwa oraz pomocy ze strony władz samorządowych uda się powtórzyć sukces sportowy. Akademicki Związek Sportowy inauguruje setny rok swojej działalności. Powstał z inicjatywy studentów, ale swój rozwój zawdzięcza wielkiemu wsparciu ze strony uczelni i ich władz. Czy w aktualnej sytuacji finansowo- -organizacyjnej państwowych uczelni mogą być one w dalszym ciągu mecenasem dla stale rozwijającego się sportu akademickiego? Jakiej pomocy w tym zakresie uczelnie oczekiwałyby od resortu szkolnictwa wyższego i Ministerstwa Sportu? Całą koncepcję rozwiązań systemowych przedstawiłem wiceministrowi sportu i turystyki, senatorowi RP Zbigniewowi Paceltowi, oraz wiceprezesowi ZG AZS ds. sportu Witoldowi Zimnemu. Zawiera zasady naboru, selekcji, szkolenia, diagnozowania postępu, optymalizacji w indywidualizacji szkolenia. Oczekuję teraz na pozytywne działania w tym zakresie. Na całym świecie sport zaczyna i kończy się na uczelniach, i nie chodzi tylko o AWF, które są najlepiej przygotowane do realizacji koncepcji, ale również inne szkoły wyższe mają coraz lepsze warunki do uprawiania sportu. Dziękujemy za rozmowę. Bartłomiej Korpak Foto archiwum AWFiS Gdańsk

4 Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego 2008/2009 Gdańsk, października 2008 Startujemy! Prezentacją zwycięzców XXV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w trakcie Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego 2008/2009 w Gdańsku rozpoczęliśmy kolejny, tym razem jubileuszowy rok w działalności Akademickiego Związku Sportowego. Dwór Artusa Przed uroczystym spotkaniem podsumowującym XXV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych przedstawiciele miejskich władz i zarząd świętującego wiek istnienia Akademickiego Związku Sportowego gościli w gdańskim Dworze Artusa na uroczystej akademii 100-lecia AZS. W sali ze słynnym 11-metrowym piecem uczestnicy mogli wysłuchać historii najstarszego stowarzyszenia sportowego, którego prekursorami byli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także wśród obrazów, zbroi i statków znajdujących się w Dworze zaproszeni goście mogli się dowiedzieć o przeszłości Organizacji Środowiskowej AZS Gdańsk, jak i o sukcesach studentów tutejszej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu kuźni wybitnych sportowców. Na samych wspomnieniach spotkanie się nie zakończyło, w gdańskim Dworze marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski uhonorował naszą organizację Gryfem Pomorskim za rozwój polskiego sportu. Natomiast Stowarzyszenie Czerwona Róża wręczyło Organizacji Środowiskowej AZS Gdańsk Czerwoną Różę jest to prestiżowa nagroda z bogatymi tradycjami, przyznawana najlepszym studentom i kołom naukowym w Trójmieście. AZS nie zapomniał o swoich podopiecznych podczas akademii wyróżnił olimpijczyków z Pekinu, których złoty medal w wioślarstwie przysporzył nam wiele radości. Akademia Muzyczna Minirecitalem JM Rektora gdańskiej Akademii Muzycznej prof. Bogdana Kułakowskiego rozpoczęła się ceremonia podsumowania XXV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Podczas gali zostały wręczone statuetki najlepszym uczelniom zarówno w klasyfikacji typów uczelni, jak i generalnej. W Akademii Muzycznej najważniejsze trofea odebrali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, którzy wygrali klasyfi- kację generalną oraz ranking typu politechnik. Stołeczna uczelnia wyprzedziła Politechnikę Śląską Gliwice i dotychczasowego mistrza Uniwersytet Warszawski, któremu na osłodę pozostał tytuł najlepszej uczelni w typie uniwersytetów. Zmiany Rozpoczęcie 26. cyklu mistrzostw otwiera nowy etap zawody od tego roku będą się nazywać Akademickimi Mistrzostwami Polski. Zmiana formuły imprezy, regulaminów była jednym z powodów odświeżenia nazwy imprezy, w której sklasyfikowanych w tym roku było prawie 200 uczelni wyższych. VI Sejmik AKF Wydarzeniom inauguracji roku sportowego towarzyszył VI Sejmik Akade- aps nr (267)

5 mickiej Kultury Fizycznej. Przedstawiciele najsilniejszych w kraju klubów uczelnianych AZS i studiów wychowania fizycznego dyskutowali o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości akademickiego sportu, jak np. na temat różnych modeli współpracy studiów wychowania fizycznego i sportu z Akademickim Związkiem Sportowym. Sesje robocze W czasie kolejnego dnia inauguracji przedstawiciele klubów uczelnianych mogli dowiedzieć się o wydarzeniach AZS związanych z jubileuszem, jak np. sztafeta na 100-lecie AZS STOpa czy innych organizowanych imprezach łączących sport z dobrą zabawą. Na sesjach roboczych uczestnicy zapoznali się z projektami wdrożonymi przez Związek m.in. udziale AZS w kampaniach społecznych obecnie realizowany jest Kodeks Walki z Rakiem oraz kampania Wybierz dobrą metę. Przedsięwzięć jest wiele, a to dopiero początek... Mateusz Tomanek Foto APS Wyróżnienia Zarządu Głównego AZS 1. Konrad Wełpa za organizację FO- RUM FISU Kraków, lipiec Mateusz Tomanek nagroda Akademickiego Przeglądu Sportowego Zielone Pióro 2008/2009 Sportowy sukces AME 2008 w grach zespołowych AZS Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi brązowy medal w futsalu AZS Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie złoty medal w piłce ręcznej kobiet AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu srebrny medal w koszykówce kobiet AZS Wyższej Szkoły Gospodarki brązowy medal w piłce siatkowej kobiet AZS AWF Wrocław brązowy medal w piłce nożnej kobiet Konkurs na najlepszą stronę internetową AZS I miejsce AZS AWF Kraków II miejsce AZS Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie III miejsce AZS Politechniki Łódzkiej

6 Głos w dyskusji Sport akademicki, Akademicki Związek Sportowy są integralne z systemem edukacji i sportu, wpisane w tradycję i historię Polski (może lepiej: w tradycję akademicką Polski). Tendencja rozwojowa AZS i jego sukcesy wiążą się z wieloma zagrożeniami, na które należy zwrócić uwagę, by nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku. Dlatego należy podejść z pewną rezerwą i świadomością konsekwencji do niektórych nowych decyzji, podjętych i ogłoszonych w trakcie inauguracji sportowego roku akademickiego w Gdańsku w dniach października br. Po co zmiany? Edukacja jest procesem wielostronnym, interdyscyplinarnym, trwającym nieustannie przez całe życie. Zadaniem edukacji akademickiej jest utrwalanie i rozwijanie zdobytych już umiejętności, stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju, budowanie integracji i spójności środowiska uczelnianego. Zmiany i wprowadzane przepisy winny służyć jedności wspólnoty akademickiej, wspierając i motywując w dążeniu do wspólnego celu. Powinny budować wspólnotę nastawioną na jak najściślejszą współpracę w realizacji pasji i zainteresowań ponad wszelkimi podziałami. Edukacja fizyczna w procesie kształtowania człowieka odegrała znaczącą rolę w różnych epokach na przełomie tysięcy lat. Sport był zawsze nieodłącznym elementem kultury o najwyższych walorach wychowawczych, stanowił integralną część w osiągnięciu pełni rozwoju jednostki i społeczności. Sport akademicki, wraz z AZS-em, jest integralną częścią systemu edukacji akademickiej i systemu sportowego wpisanego w tradycję i historię Polski. Jego walory i wartości przekazywane w drodze formalnej i nieformalnej edukacji pozostają niepodważalne. Szczególnie w obecnych czasach te wartości i idee zyskują na znaczeniu. Świadomość tych zagadnień zmusza do poważnego potraktowania przyszłości, jak i zmian wprowadzanych w AZS. Rozwój AZS na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wygląda imponująco. Jesteśmy pod wrażeniem jego rozwoju, poziomu współzawodnictwa, wyników, nowych możliwości stworzonych dla studentów- -sportowców, liczby zawodników i uczelni biorących udział w rozgrywkach międzyuczelnianych. Trzeba przyznać, że jest to wielki sukces środowiska, działaczy i władz Związku. Wzrostowa tendencja rozwojowa AZS, sukcesy Związku wiążą się również z wieloma zagrożeniami i wyzwaniami, na które należy zwrócić uwagę ze szczególną starannością, by nie zaprzepaścić obecnego dorobku. Spotkanie inaugurujące sportowy rok akademicki w Gdańsku przyniosło kilka jak najbardziej słusznych modyfikacji dotyczących rozgrywek międzyuczelnianych. Niektóre zmiany budzą jednak wiele wątpliwości i mogą wpłynąć negatywnie na przyszły kształt i kierunki rozwoju sportu akademickiego. W związku z tym należy podejść z pewną rezerwą i świadomością konsekwencji niektórych zapisów, które brzmią następująco: wprowadzenie ograniczenia wiekowego do 28 lat dla studentów uczestniczących w rywalizacji międzyuczelnianej, wykluczenie z rozgrywek międzyuczelnianych studentów studiów podyplomowych. Koleje życia każdego z nas przebiegają inaczej, kariera sportowa również. Niektórzy studenci wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych, inni trochę później dostrzegają zalety edukacji akademickiej, jeszcze inni w wyniku ciągłych zgrupowań, wyjazdów, obozów później kończą studia, a są też tacy, którzy ciągle podnoszą poziom swojego wykształcenia, rozpoczynając studia na nowych kierunkach lub studiach podyplomowych. Zawody i rywalizacja sportowa są impulsem i motywacją do ciągłego doskonalenia siebie samego zgodnie z zasadą w zdrowym ciele zdrowy duch. Pozbawiając możliwości startu części studentów, hamujemy ich determinację w osiągnięciu tego celu. Obecne zmiany ograniczają możliwość rozwoju całej wspólnocie studenckiej. Zaprzeczają również idei sportu akademickiego, uniemożliwiając propagowanie sportu wśród całej społeczności akademickiej. Wykluczenie studentów studiów podyplomowych z rozgrywek międzyuczelnianych jest dyskryminacją tych wybitnych jednostek, które osiągnęły już wysoki poziom wykształcenia i wciąż chcą podnosić swoje kwalifikacje, łącząc je z kontynuacją własnych zainteresowań i pasji sportowych. Czy to nie oni są właśnie wzorem godnym naśladowania dla młodych studentów przykładami równomiernego, zrównoważanego kształcenia umysłowego i fizycznego? Wdrażane zmiany mogą prowadzić do podziału wspólnoty sportowców akademickich na starych i młodych, a nawet do jawnej dyskryminacji sportowców powyżej 28. roku życia. Z czasem może dla nich zabraknąć miejsca na pływalni, kawałka sali, boiska lub piłki do gry... Sportowcem jest się przez całe życie, a nie tylko do 28. roku życia. Sport akademicki powinien być zakorzenioną pasją na całe życie, z równym dostępem dla wszystkich, a nie tylko w wyznaczonym okresie życia. Poza wszystkim sport powinien łączyć międzypokoleniowe elity intelektualne, wspomagając jedność i integrację całej wspólnoty akademickiej. Zmiany zostały wprowadzone po to, by ograniczyć skalę oszustw i ujednolić przepisy dla zawodników startujących w akademickich mistrzostwach świata i Europy. Według prezentacji przeprowadzonej w Gdańsku, liczba studentów powyżej 28. roku życia startujących w mistrzostwach Polski szkół wyższych w 2008 roku wynosiła około 150 osób, liczba studentów studiów podyplomowych to około 90 osób na 10 tys. uczestników tych zawodów. Jest to z pewnością mały procent, mały problem, mała szkoda. Należy jednak zadać pytanie: jak wiele z tych 240 osób oszukiwało? Wszyscy? Ma to z pewnością marginalne znaczenie w porównaniu do 10 tysięcy uczestników MPSzW. Po co więc wprowadzać ograniczenia, jeśli nie przyniesie to żadnych istotnych rezultatów, a jedynie skrzywdzi i ograniczy rozwój wielu studentów. Sport akademicki jest najczystszy ze wszystkich odłamów sportu kierujących się pięknymi ideami. Nie niszczmy ich wyznaczając za priorytet akademickie mistrzostwa świata czy Europy. Czyż nie prowadzi to do jeszcze większej specjalizacji i komercjalizacji sportu akademickiego? Biorąc pod uwagę zagrożenia i możliwe konsekwencje nowych przepisów, zmiany są nieadekwatne w stosunku do zamierzonego celu. Ponadto obecnie wprowadzone reguły są rażąco sprzeczne z historią AZS, jego ideami, informacjami umieszczonymi na ulotkach i stronie AZS z wytycznymi Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (zalecenie z 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie), czy też z planem zrównoważonego rozwoju AGENDA 21. Powstanie AZS było wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka, mając za cel kształtowanie więzi międzypokoleniowej wśród członków, ze szczególną uwagą na równomierne kształcenie umysłowe i fizyczne studentów. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców AZS jednoczył uniwersalnymi celami: rozwojem kultury fizycznej, promocją zdrowego stylu bycia, wychowaniem młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. Czy to, co było celem środowiska akademickiego przed stu laty, jest już nieaktualne? Sebastian Humbla aps nr (267)

7 Niech żyje pasja i AZS! Stulecie Akademickiego Związku Sportowego w pełni i pora już chyba najwyższa, aby studenci uczcili szacownego jubilata. Można oczywiście poprzestać na wielkim urodzinowym torcie i odśpiewaniu znanej formuły Niech mu gwiazdka pomyślności, ale brać studencka od zawsze potrafiła wykazać sporą oryginalność w działaniu. Nie inaczej będzie i tym razem. Urodzinowy hołd Akademickiemu Związkowi Sportowemu złożymy w postaci Sztafety Stulecia. Co? Gdzie? Kiedy? Badania dotyczące koncepcji rozwoju AZS przeprowadzone na zlecenie Zarządu Głównego przez firmę NONAMENO- GAME.pl pokazały, że ludzie mimo znajomości logo AZS nie potrafią powiedzieć, czym tak naprawdę jest nasza organizacja. Zdaniem ekspertów, dzięki setnemu jubileuszowi mamy niepowtarzalną szansę szerszego zaistnienia w świadomości Polaków. Trzeba ją tylko odpowiednio wykorzystać. Jak pisał Czesław Miłosz: Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Trasa sztafety ma mieć długość 1700 km i trwać będzie 10 dni. Zaczynamy 13 maja 2009 roku w Cieszynie, a zakończenie zaplanowane jest 22 maja w Warszawie. Poszczególne etapy prezentujemy na mapce. Mamy zamiar poruszać się wszystkimi znanymi człowiekowi środkami transportu (rower, kajak, balon, katamaran, łódź, traktor itd.) oraz siłą własnych mięśni. Będziemy na ziemi, na wodzie, pod ziemią i w powietrzu, pokazując, że nie ma miejsc, do których nie da się dotrzeć. Na całej trasie towarzyszyć będzie nam specjalna flaga AZS, nieustannie niesiona przez członków sztafety. Oprócz miast ujętych na mapie liczymy, że inne ośrodki akademickie w Polsce również włączą się do akcji prowadząc swoje flagi do Warszawy bądź poszczególnych gospodarzy etapowych. Kluby uczelniane z całego kraju mają doskonałą szansę pokazania się, i to nie tylko na własnym podwórku. Znak rozpoznawczy Logo sztafety to Stopa AZS autorstwa Marcina Strządały z Cieszyna, który jest również jednym ze współorganizatorów przedsięwzięcia. Pomysł narodził się na tegorocznym marcowym obozie prezesów w Zieleńcu. Okazało się, że wiele osób chce zaangażować się w to przedsięwzięcie, dlatego też zaczęliśmy działać wyjaśnia Strządała. Trasę zmienialiśmy kilkakrotnie, aby była wygodna logistycznie i jednocześnie wykonalna. Wszystkich i tak nie damy rady zadowolić. Mam nadzieję, że do naszej głównej sztafety dobiegną reprezentanci takich miast jak: Szczecin, Lublin, Częstochowa, Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów czy Białystok. Bez tych ośrodków ciężko mówić o AZS w Polsce, dlatego liczymy na ich obecność. Plan przewiduje, że całą trasę pokona około 15 osób. Zapewnie chętnych będzie więcej, ale ograniczenie wiąże się z naszymi możliwościami logistycznymi. Na każdym odcinku ta piętnastka będzie miała licznych towarzyszy w osobach studentów, sportowców zarówno znanych, jak i anonimowych, ale także wszystkich ludzi, którzy kochają aktywność i utożsamiają się z Akademickim Związkiem Sportowym. Memorandum W ciągu 100 lat w AZS było wielu fantastycznych sportowców. Wystarczy przyjrzeć się wynikom ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, na których o dorobku medalowym biało-czerwonych decydowali głównie akademicy. Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych w historii AZS. Ludziom tym zawdzięczamy dużo więcej niż sukcesy sportowe. Przy okazji jubileuszu po kraju krąży wystawa wspomnień. Sztafeta to również okazja do przypomnienia wybitnych postaci. Dlatego każdy z dziesięciu etapów będzie miał swojego patrona. W tym roku AZS zaangażował się w kilka kampanii społecznych: Wybierz dobrą metę w ramach Kodeksu Walki z Rakiem. Wspaniała akcja poruszająca problemy, których nie sposób nie dostrzec, a z którymi tak trudno walczyć. Chcielibyśmy podczas naszych zmagań na trasie, a także podczas juwenaliów zbierać pieniądze, za które będziemy mogli wysłać 1000 dzieci na sportowe wakacje. Cel jest ambitny, ale wierzymy, że nam się uda. Na samą myśl o możliwości uszczęśliwienia tysiąca dzieci nogi gotowe są do biegu... Zapraszamy do udziału w sztafecie wszystkie osoby aktywne, z pasją i z ciekawymi pomysłami. Zapraszamy szaleńców i ludzi pozytywnie zakręconych, bo przecież w każdym z nas jest odrobina wariata. Zapraszamy też znane persony ze świata sportu, biznesu i polityki z prośbą o udzielenie wsparcia mentalnego, logistycznego, finansowego. Niech ta sztafeta będzie manifestacją młodości nieznającej granic. Jak bowiem pisał Juliusz Słowacki: Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. I tego się trzymajmy. Tomasz Wróbel

8 [koszykówka] Runda najlepsza w historii Gorzowskie koszykarki zaliczyły najlepszą rundę w historii występów w ekstraklasie. Z 12 meczów pierwszej rundy sezonu zasadniczego wygrały aż 11! Przegrały dopiero na półmetku z Polkowicami. Gorzej ekipie KSSSE AZS PWSZ poszło w Pucharze Europy FIBA w tych rozgrywkach akademiczki wygrały zaledwie dwa spotkania i nie przeszły fazy grupowej. Przed sezonem w gorzowskim obozie doszło do rewolucji. Zmiany były jakościowe. Odeszły zawodniczki, które razem potrafiły dokonać cudu, za jaki można niewątpliwie uznać pierwszy w historii klubu brązowy medal mistrzostw Polski. Mieliśmy bowiem w Gorzowie zawodniczki solidne i ambitne, i zespołowo zasłużyły na brąz. Nie było jednak indywidualności. Teraz jest zupełnie inaczej. Do KSSSE AZS trafiły koszykarki z niesamowitym potencjałem i znanymi w Europie nazwiskami. Dwa najpoważniejsze transferowe strzały to najwyższa koszykarka polskiej ligi, mierząca 203 cm Amerykanka Lindsay Taylor i niemiecka skrzydłowa Anne Breitreiner, która do Gorzowa trafiła z ekipy wicemistrzyń Polski Lotosu PKO BP Gdynia. Gorzowscy działacze namówili także do gry w zespole dwie koszykarki, które trener Dariusz Maciejewski wypatrzył na ostatniej uniwersjadzie australijską rozgrywającą Samanthę Richards i Czeszkę Katerinę Zohnovą. Jak wybuchowa to mieszanka, koszykarska Polska przekonała się już na starcie ligi. Gorzowianki w premierowej kolejce pokonały u siebie Lotos Gdynia, a po trzech dniach w Krakowie ograły Wisłę Can-Pack! PWSZ wygrywał z dwiema najlepszymi ekipami ubiegłego sezonu po dogrywkach, za każdym razem siedmioma punktami. To było coś niesamowitego! Obie drużyny gorzowianki ograły pierwszy raz w historii. Mimo takiego startu kapitan drużyny Justyna Żurowska twardo stąpała po ziemi. To dopiero początek ligi. Nasza ekipa mocno się zmieniła, to dla nas wielkie szczęście pokonać Wisłę i Lotos, ale zostało jeszcze sporo grania tak odpowiadała na pytania dziennikarzy o walkę gorzowianek o finał ekstraklasy w tym sezonie. Decydujące rozstrzygnięcia dopiero na wiosnę 2009 roku, ale już teraz z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że Gorzów w półfinale będzie się mocno bił o przepustkę do wielkiego finału. I nieważne jest, z kim na tym etapie będzie musiał się zmierzyć. Dlaczego zdecydowaliśmy się to ogłosić jeszcze w listopadzie (tekst oddaliśmy do druku przed rozpoczęciem rundy rewanżowej fazy zasadniczej w elicie)? Argumentów jest kilka. Pierwszy, najważniejszy? To jest zupełnie inna drużyna. Z koszykarkami bez kompleksów, które o wysokie cele już w swojej karierze grały. Niespotykaną wcześniej moc PWSZ potwierdza przebieg fazy zasadniczej ligi. Gorzowianki wygrały 11 pojedynków z rzędu! Pokonały kolejno: Gdynię u siebie, Kraków na wyjeździe, Łódź u siebie, groźny w tym sezonie Toruń u siebie, MUKS Poznań na wyjeździe, mocny Rybnik na wyjeździe (wtedy jeszcze ze świetną Amerykanką Jią Perkins i kadrowiczką Elżbietą Międzik), Pabianice u siebie, mocno napinające się na Gorzów Leszno na wyjeździe (trzy nowe Amerykanki wzmocniły Dudę przed tym meczem, grały w Lesznie dwie eksgorzowianki Drzewińska i Czarnecka, a do tego odżyły wspomnienia z małego finału elity z ubiegłego sezonu), Brzeg u siebie, Ineę AZS w poznańskiej Arenie, niezłą w tym sezonie Jelenią Górę... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i... to musiało wystarczyć! W ostatnim meczu pierwszej rundy, w 12. kolejce lepsze okazały się Polkowice. Ekipa CCC wykorzystała niesamowitą niemoc gorzowianek i wygrała z KSSSE AZS PWSZ 65:63. To był najgorszy mecz lidera w tym sezonie, który popełnił w Polkowicach aż 20 strat i przegrał walkę na tablicach 22:40... Każda seria się kiedyś kończy. Ale i tak za to, co gorzowianki pokazały w pierwszej odsłonie sezonu, należy im się burza braw. Na dokładkę ekipa z Gorzowa rywalizowała w październiku i listopadzie w Pucharze Europy FIBA. W poprzednim roku przygodę z pucharami akademiczki zakończyły na 1/8 finału. Teraz już wiemy, że tak daleko nie uda im się zajść. Gorzowianki trafiły na mocną grupę, na czele z najlepszą drużyną tej edycji Dynamem Moskwa. Zajęły w niej trzecie miejsce. Teoretycznie także z tej pozycji była szansa na awans do fazy finałowej. Kciuki za naszą drużynę ściskaliśmy do ostatniego meczu w innych grupach. Niestety, rozstrzygnięcia nie były dla nas korzystne. Lider polskiej ekstraklasy zajął pierwsze miejsce, które nie dawało przepustki na dalszą grę w Europie... Tekst Kamil Siałkowski Foto Bartosz Zakrzewski, gorzow24.pl Wyniki gorzowianek w lidze: KSSSE AZS PWSZ Lotos PKO BP 83:76 Wisła Can Pack KSSSE AZS PWSZ 70:77 KSSSE AZS PWSZ ŁKS Siemens AGD 84:66 KSSSE AZS PWSZ Energa Toruń 80:69 MUKS Poznań KSSSE AZS PWSZ 76:83 Utex Row Rybnik KSSSE AZS PWSZ 80:82 KSSSE AZS PWSZ PTK Aflofarm Vicard Pabianice 77:56 PKM Duda Super Pol KSSSE AZS PWSZ 68:75 KSSSE AZS PWSZ Cukierki Odra 83:53 INEA AZS Poznań KSSSE AZS PWSZ 63:70 KSS- SE AZS PWSZ Finepharm AZS KK 84:72 CCC KSSSE AZS PWSZ 65:63 Wyniki gorzowianek w Pucharze Europy FIBA: KSSSE AZS PWSZ MBK Rużomberok 82:76 Municipal Targoviste KSSSE AZS PWSZ 70:67 KSS- SE AZS PWSZ Dynamo Moskwa 64:93 MBK Rużomberok KSSSE AZS PWSZ 91:81 KSSSE AZS PWSZ Municipal Targoviste 77:74 Dynamo Moskwa KSSSE AZS PWSZ 85:58 aps nr (267)

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

Duże imprezy sportowe to też bardzo duży

Duże imprezy sportowe to też bardzo duży AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce Paweł Pełka Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Po światowych sportowych wydarzeniach

Po światowych sportowych wydarzeniach AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: AZS Warszawa Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7

)33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 )33. 0ULS!7&.2!7& +2!+ 7 U R E NUM E Z R A W 4 prof. dr hab. Andrzej Klim ek ćmański dr Bogdan Ciu Kucharze w Starych Jabłonkach red. Jerzy Cie rpiatka Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Za oknem zima, bałwany

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

SPORT I WYDARZENIA: Lang, Antiga, Person, Brzoska, Komasa

SPORT I WYDARZENIA: Lang, Antiga, Person, Brzoska, Komasa SPORT I WYDARZENIA: Lang, Antiga, Person, Brzoska, Komasa 2 To był rok! O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju chciałoby się powtórzyć za Wieszczem. Drodzy Państwo, nie tylko zdeklarowany optymista

Bardziej szczegółowo

Wiem, że narażam się ojcom założycielom

Wiem, że narażam się ojcom założycielom AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Archiwum APS Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1a tel./faks (22) 828-02-76 502-250-604

Bardziej szczegółowo

NR 2(10)2014. 30-lecie Wydziału Rehabilitacji 8. Nawigator... 10. Ogon wywija psem 14. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa

NR 2(10)2014. 30-lecie Wydziału Rehabilitacji 8. Nawigator... 10. Ogon wywija psem 14. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 30-lecie Wydziału Rehabilitacji 8 Nawigator...

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna:

W numerze Drodzy studenci! otrzymaliśmy numer ISSN! Redaktor naczelna: W numerze Drodzy studenci! Wracamy do Was po sesji mam nadzieję, że widzimy się w gronie nie mniejszym niż w zeszłym semestrze Na sam początek wspaniała wiadomość: otrzymaliśmy numer ISSN! ISSN to Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-4067 NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START. Lyon 2013, czyli niedoceniony triumf

ISSN 1899-4067 NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START. Lyon 2013, czyli niedoceniony triumf 3 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2013 BIULETYN POLSKIEGO ZWIĄZKU U NIEPEŁNOSPRAWNYCH START ISSN 1899-4067 Lyon 2013, czyli niedoceniony triumf fot. arch. PZSN Start Tomasz Hamerlak. Reprezentant kadry narodowej w lekkoatletyce

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Debaty rektorskie s. 4 Święto studentów s. 10 AZS Skawa w I lidze s. 54

Debaty rektorskie s. 4 Święto studentów s. 10 AZS Skawa w I lidze s. 54 Debaty rektorskie s. 4 Święto studentów s. 10 AZS Skawa w I lidze s. 54 Miesięcznik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ISSN 1689-7757 Nr 4 (36) maj 2010 SŁOWO REKTORA Debaty rektorskie s. 4 Święto studentów

Bardziej szczegółowo

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 FOTKI MIESIĄCA Niezwyczajni 2013 (foto: Magdalena Suchan) Opis Twojego zdjęcia (foto: Twoje imię i nazwisko) W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA. roku akademickiego 2009/2010

ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA. roku akademickiego 2009/2010 ISSN 1427-9061 nr 28, październik 2009 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl INAUGURACJA roku akademickiego 2009/2010 JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR DR HAB. STANISŁAW KUNIKOWSKI, PROF. WSHE PROREKTOR DR

Bardziej szczegółowo

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska,

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska, 1 października 2009 roku podczas immatrykulacji studentów po raz 25. zabrzmiała w nowoczesnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli auli Wydziału Humanistycznego, średniowieczna pieśń hymniczna Gaudeamus

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Relacja z XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS str. 3-6

Relacja z XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS str. 3-6 l i p i e c 2 0 1 2 Władysław Kosiniak-Kamysz został wybrany na XVII Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS przewodniczącym naszej organizacji. Ludowe Zespoły Sportowe to wspaniała organizacja oparta

Bardziej szczegółowo

OD KAMPANII DO KAMPANII

OD KAMPANII DO KAMPANII OD KAMPANII DO KAMPANII Jeszcze niedawno aktywnie angażowaliśmy się w kampanię prezydencką Bronisława Komorowskiego. Na początku września oficjalnie podsumowaliśmy ją w Wałczu. Chwilę później rozpoczęliśmy

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes... 3. Kalendarium Rektora... 3. Nominacje profesorskie... 6. AWF wśród wyróżnionych...

Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes... 3. Kalendarium Rektora... 3. Nominacje profesorskie... 6. AWF wśród wyróżnionych... AWF PRESS nr 14/72/2014 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel. 61-835-52-94 redakcja@awf.poznan.pl www.awf.poznan.pl Redaktor prowadząca Mariola Kuroczycka zespół

Bardziej szczegółowo

pi ka Tercet wyborowy POLSKA Marz o z otej rybce U-17 na medal bràzowy NASZA M ODZIE ÓWKA FRANCISZEK SMUDA

pi ka Tercet wyborowy POLSKA Marz o z otej rybce U-17 na medal bràzowy NASZA M ODZIE ÓWKA FRANCISZEK SMUDA Czasopismo Polskiego Zwiàzku Pi ki No nej POLSKA pi ka ISSN 1509-6440 Nr 3 (53) 2012 Cena 10 zł (w tym VAT 5%) Tercet wyborowy Selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda powołał 23. piłkarzy do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo