SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK"

Transkrypt

1 Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK

2 OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2011

3 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU W 2010 ROKU Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja, kierownicy komórek organizacyjnych Struktura kadry Nominacje i awanse Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia Organy opiniodawczo-doradcze Instytutu Działalność Rady Naukowej Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Podsumowanie działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i leczniczej DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Klinika Neurochirurgii Zakład Neuroradiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Tabela punktacji naukowej klinik i zakładów

4 4 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Wyniki działalności naukowej Publikacje w formie pełnej pracy w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) (lista A MNiSW). 123 w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie MNiSW (lista B) Monografie, podręczniki o charakterze naukowym autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku angielskim autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku polskim lub innym autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku polskim lub innym Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej Udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych Ocena parametryczna DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA Organizacja sympozjów i konferencji Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Polskiej Akademii Nauk (PAN) Udział w Komitetach Polskiej Akademii Nauk Członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych o zasięgu międzynarodowym Udział pracowników Instytutu w zespołach redakcyjnych czasopism zagranicznych Działalność z wyboru pracowników we władzach krajowych towarzystw naukowych oraz organizacji krajowych związanych z problemami nauki Działalność we władzach innych organizacji krajowych Udział w radach naukowych i radach wydziałów (poza Radą Naukową IPiN) Członkostwo w radach i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych Udział Instytutu w pracach z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia Informacja naukowa w Instytucie Działalność szkoleniowa Współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi Współpraca z firmami farmaceutycznymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU I NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2010 ROKU STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych dr hab., prof. nadzw. Roman Stefański Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Lek. Ewa Nieścierenko Główny Księgowy mgr Mirosław Miszczak Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Barbara Wiatrowska I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka II Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Klinika Nerwic Kierownik: prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: prof. dr hab. Irena Namysłowska Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman

6 6 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej dr Maryla Sawicka Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kierownik: prof. dr hab. Czesław Czabała Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr Bogusław Habrat Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska Po SPF została włączona w strukturę Zespołu Profi laktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Członkowska Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Anatol Dowżenko Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr Paweł Nauman Zakład Neuroradiologii Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Anatol Dowżenko Zakład Genetyki Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk Zakład Neuropatologii Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zakład Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam Płaźnik Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Apteka Kierownik: mgr Wiesława Gajewska Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej Kierownik: mgr Elżbieta Szyper Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Edyta Mikołajczyk

7 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 7 STRUKTURA KADRY W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 2010 r. było zatrudnionych 1017 osób. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 920 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 134 w tym: pracownicy naukowi 85 pracownicy inżynieryjno-techniczni 35 administracja 8 obsługa 6 pracownicy służby zdrowia 786 w tym: lekarze 84 psycholodzy 51 pielęgniarki 250 sanitariusze 141 technicy medyczni 32 terapeuci zajęciowi 20 pracownicy socjalni ze śr.wykszt. 3 sekretarki medyczne 15 statystycy medyczni 22 administracja 27 obsługa 32 pomoc lab. 5 rezydenci 62 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 42 Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 97 osoby w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 20 pracownicy naukowi 14 pracownicy inżynieryjno-techniczni 6 pracownicy zatrudnieni na siatce służby zdrowia 77 osoby w tym: lekarze 21 psycholodzy 18 pielęgniarki 5 technicy medyczni 2 terapeuci zajęciowi 13 terapeuci uzależnień 3 magister rehabilitacji 2

8 8 Sprawozdanie z działalności 2010 r. technik fizjoterapii 1 warsztaty terapii zajęciowej 4 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 5 pozostali 3 STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ Tabela 1. Liczba osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy. Stan w dniu r. Wyszczególnienie Liczba osób, dla których IPiN jest podstawowym miejscem pracy w tym kobiety Przeliczenie na pełny wymiar czasu pracy Ekwiwalent pełnego czasu pracy Profesor zwyczajny ,40 Profesor nadzwyczajny ,5 8 Adiunkt ,87 37,44 Asystent ,5 18,1 Pracownicy inżynieryjno-techniczni ,53 17,77 Inne stanowiska ,75 4,73 ŁĄCZNIE ,15 92,44

9 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 9 STRUKTURA KADRY MEDYCZNEJ Tabela 2. Personel zatrudniony w klinikach i oddziałach. Stan w dniu r. miejsce zatrudnienia zatrudnieni ogółem razem służba zdrowia lekarze a) w tym: psycholodzy rezydenci naukbad. pielęgniarki b) średnia dzienna liczba leczonych na: 1 lekarza O G Ó Ł E M c/ ,9 2,7 I Klinika Psychiatryczna ,5 3,4 F ,5 2,9 F ,4 2,8 F ,9 3,0 Oddział Dzienny Psychiatryczny ,5 18,9 II Klinika Psychiatryczna ,0 3,1 F ,3 2,3 F ,2 3,0 Oddział Dzienny Psychiatryczny ,8 8,7 III Klinika Psychiatryczna ,2 3,4 F ,9 2,9 F ,9 2,9 F ,1 3,1 Oddział Dzienny Psychiatryczny ,9 9,9 Zespół Leczenia Domowego ,0 0,0 Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ,3 2,6 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA F3B) ,0 2,3 Oddział Detoksykacyjny dla osób uzależnionych od substancji ,0 0,0 psychoaktywnych (DETOX) Ośrodek Terapii i Uzależnień (OTU) ,6 1,7 Ośrodek Terapeutyczny Goplańska ,0 0,0 Klinika Nerwic ,1 8,4 Oddział Całodobowy ,0 0,0 Oddział Dzienny ,1 8,4 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ,7 2,0 Oddział Farmakoterapii ,5 2,8 I Klinika Neurologiczna ,3 1,6 II Klinika Neurologiczna ,5 1,5 Oddział Neurochirurgii ,6 0,6 Oddział Całodobowy Rehabilitacji Neurologicznej ,4 1,9 Oddział Dzienny Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej ,9 27,7 Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej ,0 0,0 Oddział Strzyżyna ,0 0,0 IV Klinika Psychiatryczna (Szpital Bielański) ,0 0,0 Oddział Dzienny Psychiatr. Szp. Bielańskiego ,0 0,0 Klinika Psychiatrii Sądowej ,0 0,0 a/ Zatrudnienia lekarzy w przeliczeniu na pełne etaty (bez stażystów) b/ Pielęgniarki o pełnych kwalifikacjach oraz asystentki pielęgniarskie w przeliczeniu na pełne etaty c/ Bez zatrudnionych w IV Klinice Psychiatrycznej i Klinice Psychiatrii Sądowej * Średnie dzienne liczono bez Zespołu Leczenia Domowego i Ośrodka Terapeutycznego Goplańska Uwaga: Oddział Detoksykacyjny: zawieszona działalność Klinika Nerwic- Oddział Całodobowy: zawieszona działalność Ośrodek Strzyżyna: zawieszona działalność Źródło: Dane przygotowane przez Dział Spraw Pracowniczych i Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia 1 pielęgn.

10 10 Sprawozdanie z działalności 2010 r. NOMINACJE I AWANSE 1. Po zaopiniowaniu przez Radę Naukową powołano: na stanowisko docenta: dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk Zakład Genetyki dr hab. Paweł Mierzejewski Zakład Farmakologii i Fiz. Ukł. Nerw. na stanowisko adiunkta: dr n. med. Marcin Leśniak II Klinika Neurologiczna dr n. med. Katarzyna Polanowska II Klinika Neurologiczna dr n. med. Marta Skowrońska II Klinika Neurologiczna dr n. med. Marta Banach Zakład Neurofizjologii Klinicznej przedłużono zatrudnienie na stanowisku adiunkta: dr n. med. Tomasz Szafrański III Klinika Psychiatryczna dr n. hum. Katarzyna Dąbrowska Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksyk. dr n. med. Katarzyna Prot-Klinger Centrum Zdrowia Psychicznego dr n. med. Grażyna Gromadzka II Klinika Neurologiczna dr n. med. Sławomir Murawiec Centrum Zdrowia Psychicznego dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk Zakład Genetyki dr n. hum. Irena Jelonkiewicz-Sterianos Zakład Psych. i Promocji Zdrowia Psych. dr hab. Joanna Seniów II Klinika Neurologiczna na stanowisko asystenta naukowego: dr n. med. Agnieszka Kałwa Zakład Prof. i Leczenia Uzależnień lek. Magdalena Tyszkowska III Klinika Psychiatryczna dr n. hum. Lidia Zabłocka Klinika Nerwic przedłużono zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego: lek. Jan Brykalski IV Klinika Psychiatryczna mgr Dorota Parnowska III Klinika Psychiatryczna mgr Michał Bujalski Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksyk. dr n. med. Katarzyna Grabska II Klinika Neurologiczna mgr Krzysztof Bobrowski Zakład Psych. i Promocji Zdrowia Psych. mgr Małgorzata Chądzyńska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 2. Stopień naukowy uzyskali: stopień doktora habilitowanego: dr hab. Paweł Mierzejewski dr hab. Agnieszka Ługowska dr hab. Ewa Taracha dr hab. Wanda Dyr dr hab. Joanna Seniów dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska Zakład Farmakologii i Fiz. Ukł. Nerw. Zakład Genetyki Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fiz. Ukł. Nerw. II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna

11 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 11 doktora nauk: dr n. med. Katarzyna Grabska dr n. med. Adam Hamed dr n. med. Agnieszka Kałwa dr n. med. Wioletta Krysa dr n. med. Joanna Waniek dr n. med. Tomasz Tafliński dr n. med. Karolina Friemann dr n. med. Barbara Remberk II Klinika Neurologiczna Zakład Neurochemii Zakład Prof. i Leczenia Uzależnień Zakład Genetyki Poradnia Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna I Klinika Psychiatryczna Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 3. Stopień specjalisty z zakresu nauk medycznych uzyskali: stopień specjalisty z zakresu neurologii: dr n. med. Grzegorz Witkowski I Klinika Neurologiczna lek. Maroun Chahwan I Klinika Neurologiczna dr n. med. Marta Skowrońska II Klinika Neurologiczna lek. Marta Bilik II Klinika Neurologiczna lek. Anna Piórkowska II Klinika Neurologiczna lek. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak Zakład Neurofizjologii Klinicznej stopień specjalisty z zakresu psychiatrii: lek. Iwona Kos-Maszaro Zespół Leczenia Środowiskowego lek. Anna Leszczyńska Zespół Prof. i Leczenia Uzależnień lek. Anna Jabłońska Zespół Prof. i Leczenia Uzależnień lek. Anna Chrostek I Klinika Psychiatryczna dr n. med. Karolina Friemann I Klinika Psychiatryczna lek. Agnieszka Zagórska I Klinika Psychiatryczna dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska II Klinika Psychiatryczna stopień specjalisty w dziedzinie neurologopedii: mgr Marika Litwin II Klinika Neurologiczna stopień specjalisty z zakresu genetyki klinicznej: lek. Anna Tomankiewicz-Zawadzka Zakład Genetyki stopień specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej: dr n. med. Katarzyna Polanowska II Klinika Neurologiczna 4. Wykształcenie wyższe uzyskali: tytuł magistra: mgr Małgorzata Dusza-Rowińska mgr Małgorzata Kacprzak mgr Paweł Mioduszewski mgr Paweł Kiliszek mgr Tomasz Waraksa mgr Łukasz Meder Zakład Genetyki Klinika Neurochirurgii ORN II Klinika Neurologiczna ORN II Klinika Neurologiczna ORN II Klinika Neurologiczna I Klinika Neurologiczna

12 12 mgr Aleksandra Budzyńska mgr Michał Czyżewski licencjat: Marzena Agnyziak Jolanta Mazurek Ilona Pruśniewska Magdalena Pilikowska tytuł inżyniera: Marcin Tolak Sprawozdanie z działalności 2010 r. Sekcja Inwestycji i Rozwoju Klinika Neurochirurgii Zespół ds. Kontroli i Zakażeń Szpitalnych I Klinika Neurologiczna Komórka Rozliczeń Klinicznych II Klinika Neurologiczna Dział Informatyki Tabela 3. Tytuły naukowe, stopnie uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zakładów Klinika/Zakład tytuł prof. stopień dr hab. stopień dr stopień specj. I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna ,1 3, Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Klinika Neurochirurgii Zakład Neuroradiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego stopień specjalisty z zakresu psychiatrii 2 stopień specjalisty z neurologii 3 stopień specjalisty w dziedzinie neurologopedii 4 stopień specjalisty z zakresu genetyki klinicznej 5 stopień specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej tytuł mgr licencjat

13 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 13 ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA W IPiN: Dr Bogna Schmidt-Sidor, dr hab., prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz, prof. Jacek Zaremba wyróżnienie w dziedzinie badań podstawowych im prof. Ignacego Walda za pracę: Schmidt-Sidor B, Szymańska K, Williamson K, Heyningen V, Roszkowski T, Wierzba-Borowicz T, Zaremba J. Malformations of the brain in two fetuses with a compound heterozygosity for two PAX6 mutations. Folia Neuropathologica, 2009, 47/4, Dr Adam Kobayashi, Prof. Anna Członkowska wyróżnienia w dziedzinie neurologii im. prof. Anatola Dowżenki za 2 prace: Kobayashi A, Wardlaw JM, Lindley RI, Lewis S.C., Sandercock PA, Członkowska A: IST-3 Collaborative Group. Oxfordshire community stroke Project clinical stroke syndrome and appearances of tissue and vascular lesions on pretreatment ct in hyperacute ischemic stroke among the first 510 patients in the Third International Stroke Trial (IST-3) Stroke Mar, 40 (3): Sienkiewicz-Jarosz H, Zatorski P, Baranowska A, Ryglewicz D, Bieńkowski P. Predictors of smoking abstinence after first-ever ischemic stroke: a 3-month follow-up. Stroke Jul; 40 (7): Epub 2009 May 14. Mgr Katarzyna Sierosławska-Charzyńska wyróżnienie w dziedzinie psychiatrii środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego: za pracę: Baldacchino A, Groussard-Escaffre n, Clancy C, Lack C, Sierosławska K, Hogdges CL, Merinder LB, GreacenT, Sorsa M, Laijarvi H, Baeck-Moller K: Epidemiological issues in comorbidity: lessons learnt from a pan-european ISADORA Project. Mental Health and Substance Use: dual diagnosis. 2009, 2,2: Dr hab., prof. Łukasz Święcicki, lek. Paweł Zatorski, dr Halina Sienkiewicz- Jarosz, dr Janusz Szyndler, lek. Anna Ścinska, Dr Dorota Bzinkowska wyróżnienie w dziedzinie epidemiologii, psychopatologii, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych im. prof. Jana Jaroszyńskiego za pracę: Święcicki Ł, Zatorski P, Sienkiewicz-Jarosz H, Szyndler J, Scinska A, Bzinkowska D: Gustatory and olfactory function in patients with unipolar and bipolar depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2009 Dr Krzysztof Ostaszewski wyróżnienie w dziedzinie badań psychologicznych i społecznychim prof. Stefana Ledera za pracę: Ostaszewski K: Risk/ protective factors in salient adolescent problem behaviors. The Warsaw Adolescent Study; w Determinants of health and health behaviors in Polish adolescents. Review of studies conducted in : Institute of Mother and Child, Warsaw, 2009, Inne poza IPiN: Dr hab. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska nagroda zespołowa II stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji dotyczących neurodegenearcji.

14 14 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Prof. dr hab. med. Anna Członkowska nagroda zespołowa II stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad zmianami stężenia MMP-9 u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych methylprednisolonem w trakcie rzutu. Prof. dr hab. med. Adam Płaźnik, dr n. med. Janusz Szyndler, dr n. med. Piotr Maciejak, dr n. med. Aleksandra Wisłowska-Stanek, dr n. med. Małgorzata Lehner, dr n. med. Anna Skórzewska, dr n. med. Adam Hamed Zespołowa nagroda naukowa I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji dotyczących zmian morfologiczno-czynnościowych w mózgu szczura związanych z procesem rozniecania drgawek oraz reakcjami emocjonalnymi: Mapping of c-fos expression in the rat brain during the evolution of pentylenetetrazol-kindled seizures IF-2,30, Epilepsy Behav., 2009; The effects of group III mglur ligands on pentylenetetrazol-induced kindling of seizures and hippocampal amino acids concentration IF-2,49, Brain Res., 2009; Time course of changes in the concentration of kynurenic acid in the brain of pentylenetetrazol-kindled rats IF-2,28, Brain Res. Bull., 2009; The expression of c-fos and colocalisation of c-fos and glucocorticoid receptors in brain structures of low and high anxiety rats subjected to extinction trials and re-learning of a conditioned fear response, IF- 3,75, Neurobiology of Learning Memory, 2009; Colocalisation of c-fos and glucocorticoid receptors as well as of 5HT1A and glucocorticoid receptor immunoreactivity-expressing cells in the brain structures of low and high anxiety rats IF-3,17, Behavioral Brain Research, 2009; The effect of CRF and alpha-helical CRF (9 41) on rat fear responses and amino acids release in the central nucleus of the amygdala IF-3,38, Neuropharmacology, 2009; The effects of buspirone and diazepam on aversive context- and social isolation-induced ultrasonic vocalization IF-2,806, Physiol. Behav., 2009; - The role of the dorsomedial part of the prefrontal cortex serotonergic innervation in rat responses to the aversively conditioned context: behavioral, biochemical and immunocytochemical studies IF-3,171, Behav. Brain Res., Dr n. chem. Dariusz Błachut, mgr Krystyna Wojtasiewicz, prof. dr hab. chem. Zbigniew Czarnocki, prof. dr hab. med. Bogdan Szukalski Wyróżnienie XI Edycji Konkursu im. Tadeusza Hanuska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii publikacje: The analytical profile of some 4-methylthioamphetamine (4-MTA) homologues. Mgr Aleksandra Kühn-Dymecka, Mgr Lilianna Engel I miejsce w sesji plakatowej za pracę Wpływ psychoterapii na zmiany neuroplastyczności u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem zaburzeniami osobowości zaprezentowaną w Sesji Plakatowej podczas XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich, Poznań,

15 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 15 ORGANY OPINIODAWCZO-DORADCZE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ: PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ: WICEPRZEWODNICZĄCY: WICEPRZEWODNICZĄCY: SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ: Prof. dr hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Marek Jarema Dr hab. Tadeusz Parnowski Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska KOMISJE RADY NAUKOWEJ: KOMISJA DO OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH: (Profesorów i Docentów): powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodniczący: Dr hab. Tadeusz Parnowski Członkowie: 1. Prof. Anna Członkowska 2. Dr hab. Łukasz Święcicki 3. Dr hab. Janusz Heitzman 4. Dr hab. Maria Załuska 5. Prof. Maria Kobayashi KOMISJA PRZEWODÓW DOKTORSKICH: powołana uchwałą Rady Naukowej r.; nazwa Komisji zmieniona uchwałą Rady Naukowej z r. Przewodniczący: Prof. dr hab. Jacek Wciórka Członkowie: 1. Prof. Anna Członkowska 2. Prof. Urszula Fiszer 3. Prof. Adam Płaźnik 4. Prof. Przemysław Bieńkowski 5. Prof. Antonina Ostrowska 6. Prof. Jan Tylka 7. Prof. Irena Namysłowska 8. Dr hab. Tadeusz Parnowski 9. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Lista rezerwowych członków KOMISJI PRZEWODÓW DOKTORSKICH powołanych uchwałą Rady Naukowej r. 1. Dr hab. Janusz Heitzman 2. Prof. Maria Kobayashi 3. Prof. Maria Barcikowska 4. Prof. Janina Rafałowska

16 16 Sprawozdanie z działalności 2010 r. 5. Dr hab. Maria Załuska 6. Dr hab. Łukasz Święcicki KOMISJA DO SPRAW STUDIÓW DOKTORANCKICH: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodnicząca: Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Członkowie: 1. Prof. Przemysław Bieńkowski 2. Prof. Czesław Czabała 3. Prof. Maria Małgorzata Kobayashi 4. Prof. Adam Płaźnik 5. Dr hab. Roman Stefański 6. Prof. Jacek Wciórka KOMISJA NAUKI: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodniczący: Dr hab. Łukasz Święcicki Członkowie: 1. Prof. Jacek Wciórka 2. Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 3. Dr Grażyna Świątkiewicz 4. Dr Halina Sienkiewicz-Jarosz 5. Prof. Adam Płaźnik 6. Dr Krzysztof Ostaszewski 7. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 8. Prof. Anna Członkowska 9. Dr hab. Joanna Seniów 10. Dr Cezary Żechowski KOMISJA EKONOMICZNO-BUDŻETOWA: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodnicząca: Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk Członkowie: 1. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 2. Dr Grażyna Świątkiewicz 3. Dr Barbara Czartoryska 4. Dr Anna Bochyńska 5. Dr Adam Kobayashi 6. Dr hab. Łukasz Święcicki 7. Dr hab. Janusz Heitzman KOMISJA DO SPRAW PRACOWNICZYCH ORAZ KWALIFIKACJI I OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodnicząca: Prof. dr hab. Irena Namysłowska

17 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 17 Członkowie: 1. Dr hab. Maria Załuska 2. Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk 3. Prof. Jacek Wciórka 4. Prof. P. Bieńkowski 5. Dr Adam Kobayashi 6. Dr hab. Janusz Heitzman KOMISJA DO SPRAW APARATURY NAUKOWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodniczący: Dr Adam Kobayashi Członkowie: 1. Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk 2. Lek. Jan Brykalski 3. Dr hab. Paweł Mierzejewski 4. Mgr Tomasz Stępień KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Rzecznik Dyscyplinarny: Dr hab. Łukasz Święcicki powołany uchwałą Rady Naukowej r. Członkowie: 1. Prof. Marek Jarema 2. Prof. Jacek Wciórka 3. Dr hab. Tadeusz Parnowski 4. Prof. Anna Członkowska 5. Prof. Wojciech Kostowski 6. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 7. Prof. Irena Namysłowska KOMISJA DO ZMIAN REGULAMINU RADY NAUKOWEJ I STATUTU IPiN powołana na posiedzeniu Rady Naukowej r. w składzie: 4 osoby wchodzące w skład Komisji ds. Zmian w Regulaminie Rady Naukowej powołanej uchwałą Rady Naukowej z r. 1. Dr hab. Maria Załuska 2. Prof. Zbigniew Czernicki 3. Mgr Anna Walczyna 4. Mgr Wanda Langiewicz 6 osób wybranych na posiedzeniu Rady r. 1. Dr hab. Roman Stefański 2. Mecenas Magdalena Herzog 3. Ewa Bedyńska 4. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 5. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 6. Dr Tomasz Szafrański

18 18 Sprawozdanie z działalności 2010 r. SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII (kadencja ) wyłoniony zgodnie z ustawą o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 134 z 2007 r., poz. 934, art. 25 pkt. 2 i 4) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. (Dz. U. Nr 182 z 2007 r. poz. 1304) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rady Naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji. 1. Prof. dr hab. Maria Barcikowska 2. Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk 3. Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 4. Dr n. med. Anna Bochyńska 5. Lek. med. Jan Brykalski 6. Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki 7. Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz 8. Prof. dr hab. Anna Członkowska 9. Dr hab. Dominika Dudek 10. Prof. dr hab. Anna Fidziańska-Dolot 11. Prof. dr hab. Urszula Fiszer 12. Dr n. med. Katarzyna Grabska 13. Dr hab. Janusz Heitzman 14. Prof. dr hab. Marek Jarema 15. Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa 16. Prof. dr hab. Maria Małgorzata Kobayashi 17. Dr n. med. Adam Kobayashi 18. Prof. dr hab. Wojciech Kostowski 19. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 20. Dr n. med. Marcin Leśniak 21. Prof. dr hab. Irena Namysłowska 22. Lek. med. Małgorzata Opio 23. Prof. dr hab. Antonina Ostrowska 24. Dr n. med. Dorota Parnowska 25. Dr hab. Tadeusz Parnowski 26. Prof. dr hab. Adam Płaźnik 27. Dr n. med. Katarzyna Polanowska 28. Prof. dr hab. Stanisław Pużyński 29. Prof. dr hab. Janina Rafałowska 30. Prof. dr hab. Andrzej Rajewski 31. Dr hab. Joanna Seniów 32. Mgr Tomasz Stępień 33. Dr n. med. Tomasz Szafrański 34. Dr hab. Łukasz Święcicki 35. Prof. dr hab. Jan Tylka 36. Mgr Anna Walczyna 37. Prof. dr hab. Jacek Wciórka 38. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 39. Dr hab. Maria Załuska 40. Dr n. med. Cezary Żechowski

19 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 19 DZIAŁALNOŚĆ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W 2010 ROKU W 2010 roku Rada Naukowa odbyła 6 posiedzeń plenarnych oraz 9 posiedzeń Prezydium. W okresie tym Rada podjęła kilkadziesiąt ważnych decyzji w ramach zadań przewidzianych w Regulaminie Rady Naukowej IPiN. 1. Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań: Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne z działalności IPiN za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok ( r.). Rada zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy na 2010 rok ( r.), ale wyraziła zastrzeżenia co do jego realizacji i założeń (narastający poziom zadłużenia bez wskazania mechanizmów uzdrowienia finansów Instytutu). Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pozytywnie zaopiniowała i przyjęła plan naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii na 2011 rok. ( ) 2. Zmiany w regulaminie i składzie Rady Naukowej 1. Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 roku zaakceptowała dwie poprawki dotyczące trybu przeprowadzania przewodów habilitacyjnych: a. autor monografii będącej rozprawą habilitacyjną musi przedłożyć oświadczenie o jego indywidualnym wkładzie w pracę wraz z listą osób biorących udział w powstaniu tej pracy i ich oświadczeniu o wkładzie każdego z nich w jej powstanie. b. habilitant, który ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego po złożeniu dokumentów habilitacyjnych do Dyrekcji Instytutu, może natychmiast złożyć podanie o stypendium habilitacyjne do Komisji do spraw Pracowniczych oraz Kwalifikacji i Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych. 2. Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii na posiedzeniu w dniu 7 października 2010 roku powołała KOMISJĘ DO ZMIAN REGULAMINU I STATUTU celem dostosowania statutu Instytutu do wymogów nowej ustawy o instytutach badawczych. KOMISJA DO ZMIAN REGULAMINU I STATUTU w składzie: 4 osoby wchodzące w skład Komisji ds. Zmian w Regulaminie Rady Naukowej Dr hab. Maria Załuska, prof. nadzwyczajny IPiN Prof. Zbigniew Czernicki Mgr Anna Walczyna Mgr Wanda Langiewicz 6 osób wybranych na posiedzeniu Rady r. Dr hab. Roman Stefański, prof. nadzwyczajny IPiN

20 20 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Mecenas Magdalena Herzog Ewa Bedyńska Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz, prof. nadzwyczajny IPiN Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska Dr Tomasz Szafrański 3. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych: Wszczęto 5 przewodów habilitacyjnych: dr n. med. Katarzyny Prot-Klinger ( ) dr n.med. Krzysztofa Bankiewicza ( ) dr n med. Rafała Roli ( ) dr n med. Iwony Koszewskiej ( ) dr n med. Małgorzaty Wiszniewskiej ( ) Rada Naukowa nadała stopień doktora habilitowanego medycyny 6 doktorom: dr n. med. Pawłowi Mierzejewskiemu ( ) dr n. med. Agnieszce Ługowskiej ( ) dr n. med. Ewie Taracha ( ) dr n. hum. Joannie Seniów ( ) dr n. med. Wandzie Dyr ( ) dr n med. Iwonie Kurkowskiej-Jastrzębskiej ( ) Zakończono 11 przewodów doktorskich, w wyniku których stopień doktora nauk medycznych w 2010 roku otrzymali: mgr Agnieszka Kałwa za pracę Dysfunkcje poznawcze, cechy kliniczne i objawy psychopatologiczne w przewlekłej schizofrenii. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Landowski i prof. dr hab. Jerzy Samochowiec mgr Daniel Mikułowicz za pracę Analiza zmian w przebiegu psychoterapii u osób z zaburzeniami psychicznymi. Badania katamnestyczne u pacjentów Kliniki Nerwic IPiN. Promotor: prof. dr hab. n. hum. Kazimierz Popielski, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz i prof. dr hab. Czesław Czabała mgr Wojciech Skweres pt. Wybrane aspekty geometryczne i ilościowe workowatych tetniaków mózgu na przykładzie tętniaków diagnozowanych i leczonych w Samodzielnej Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych IPiN Promotor: doc. dr hab. Anatol Dowżenko, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Drop i prof. dr hab. Jerzy Walecki lek. Joanna Waniek pt. Ocena rehabilitacji psychiatrycznej osób z podwójną diagnozą. Promotor: prof. dr hab. Marek Jarema, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska, prof. dr hab. Stanisław Pużyński mgr Wioletta Krysa pt. Badanie haplotypów sprzężonych z genami ATXN1 i ATXN2 w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych typu 1 (SCA1) i typu 2 (SCA2) próba wykazania efektu założyciela w populacji polskiej. Promotor: prof. dr hab. Jacek Zaremba; recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Słomski, prof. dr hab. Jerzy Kulczycki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2008 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Małgorzata Kiszkowiak, Monika Pasiorowska, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper, Marek Zwoliński REDAKCJA Małgorzata Choszcz DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Elżbieta Szyper, Karolina Wojda DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności 2012 rok

Sprawozdanie z działalności 2012 rok Sprawozdanie z działalności 2012 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2012 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Agnieszka Mazur, Monika Pasiorowska,

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak

Sesja inauguracyjna Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak Program XVI Lubelskich Spotkań Naukowych Czwartek Sala A Sala B Sala C 10.05.2012 15.00 16.30 Sesja inauguracyjna Przewodniczący: Marek Masiak Eva Czeskova (Brno, Czechy): Compliance in schizophrenia Marek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności 2013 rok

Sprawozdanie z działalności 2013 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2013 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy psychiatrii Załącznik Nr do Uchwały Nr 14/2012 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod KPP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Podstawy psychiatrii Obowiązkowy Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności 2014 rok

Sprawozdanie z działalności 2014 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności 2014 rok INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Instytut Psychiatrii i Neurologii Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1993 UCHWAŁA NR XXVI/319/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Lidia Cierpiałkowska

Lidia Cierpiałkowska Curriculum vitae Lidia Cierpiałkowska Magisterium 1974 Psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Style poznawcze wg Witkina a funkcjonowanie w zakładzie poprawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie II KONFERENCJA, 2 3 LIPCA 2012 r. Medyczna interoperacyjność i wdrażanie 09:00 09:45 Rejestracja uczestników, serwis kawowy Dzień pierwszy konferencji, 2 Lipca 2012 r. 09:45 10:00 Wprowadzenie dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego (uchwalony przez RN IFPiLM dn. 19 października 2011 r. ze zmianami z dn.27.02.2013, 18.06.2014 oraz 25.06.2015)

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 5-6 października 2012. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XVII/284/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Na podstawie art. 42 ust. 4

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY PROGRAM WYBORCZY kandydata na Dziekana Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020 Dr hab. n. med. prof. UR Krzysztofa Gutkowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum.

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu, Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2568 UCHWAŁA NR XLV/858/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Komisja Oceniająca (nazwa jednostki): Data oceny: Imię i nazwisko ocenianego nauczyciela: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: Jednostka organizacyjna:

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4.

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4. ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 715 UCHWAŁA NR 102/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 3895 UCHWAŁA NR 869/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie

STATUT Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie Załącznik do Uchwały Nr 80/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. STATUT Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli:

Ekspertami i wykładowcami głównych bloków tematycznych podczas szkolenia byli: Podsumowanie szkolenia dla kadry medycznej pt. Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych we Wrocławiu W dniach 4-5 października

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2015/16 - Instytut Psychologii dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub złożyli deklarację studiowania wedle programu uchwalonego w 2012

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności pracowników naukowych i badawczo technicznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za lata 2005 2008.

Ocena działalności pracowników naukowych i badawczo technicznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za lata 2005 2008. Ocena działalności pracowników naukowych i badawczo technicznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za lata 2005 2008. Wstęp Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki z 21 września 2001 (Dz. Ust. Nr 113

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 3 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo