SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK"

Transkrypt

1 Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 ROK

2 OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2011

3 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU W 2010 ROKU Struktura organizacyjna i skład osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja, kierownicy komórek organizacyjnych Struktura kadry Nominacje i awanse Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia Organy opiniodawczo-doradcze Instytutu Działalność Rady Naukowej Współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) Podsumowanie działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i leczniczej DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Klinika Neurochirurgii Zakład Neuroradiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Tabela punktacji naukowej klinik i zakładów

4 4 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Wyniki działalności naukowej Publikacje w formie pełnej pracy w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR) (lista A MNiSW). 123 w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie MNiSW (lista B) Monografie, podręczniki o charakterze naukowym autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku angielskim autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku polskim lub innym autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku polskim lub innym Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej Udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych Ocena parametryczna DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA Organizacja sympozjów i konferencji Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz Polskiej Akademii Nauk (PAN) Udział w Komitetach Polskiej Akademii Nauk Członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych o zasięgu międzynarodowym Udział pracowników Instytutu w zespołach redakcyjnych czasopism zagranicznych Działalność z wyboru pracowników we władzach krajowych towarzystw naukowych oraz organizacji krajowych związanych z problemami nauki Działalność we władzach innych organizacji krajowych Udział w radach naukowych i radach wydziałów (poza Radą Naukową IPiN) Członkostwo w radach i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych Udział Instytutu w pracach z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia Informacja naukowa w Instytucie Działalność szkoleniowa Współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi Współpraca z firmami farmaceutycznymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU I NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2010 ROKU STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastępca Dyrektora ds. Badań Naukowych dr hab., prof. nadzw. Roman Stefański Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Lek. Ewa Nieścierenko Główny Księgowy mgr Mirosław Miszczak Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr inż. Barbara Wiatrowska I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka II Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Tadeusz Parnowski III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Maria Załuska Klinika Nerwic Kierownik: prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: prof. dr hab. Irena Namysłowska Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Janusz Heitzman

6 6 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej dr Maryla Sawicka Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kierownik: prof. dr hab. Czesław Czabała Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Kierownik: dr Jacek Moskalewicz Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr Bogusław Habrat Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska Po SPF została włączona w strukturę Zespołu Profi laktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Członkowska Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Anatol Dowżenko Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr Paweł Nauman Zakład Neuroradiologii Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Anatol Dowżenko Zakład Genetyki Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk Zakład Neuropatologii Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zakład Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam Płaźnik Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Apteka Kierownik: mgr Wiesława Gajewska Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej Kierownik: mgr Elżbieta Szyper Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Edyta Mikołajczyk

7 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 7 STRUKTURA KADRY W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 2010 r. było zatrudnionych 1017 osób. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin 920 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 134 w tym: pracownicy naukowi 85 pracownicy inżynieryjno-techniczni 35 administracja 8 obsługa 6 pracownicy służby zdrowia 786 w tym: lekarze 84 psycholodzy 51 pielęgniarki 250 sanitariusze 141 technicy medyczni 32 terapeuci zajęciowi 20 pracownicy socjalni ze śr.wykszt. 3 sekretarki medyczne 15 statystycy medyczni 22 administracja 27 obsługa 32 pomoc lab. 5 rezydenci 62 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 42 Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin 97 osoby w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 20 pracownicy naukowi 14 pracownicy inżynieryjno-techniczni 6 pracownicy zatrudnieni na siatce służby zdrowia 77 osoby w tym: lekarze 21 psycholodzy 18 pielęgniarki 5 technicy medyczni 2 terapeuci zajęciowi 13 terapeuci uzależnień 3 magister rehabilitacji 2

8 8 Sprawozdanie z działalności 2010 r. technik fizjoterapii 1 warsztaty terapii zajęciowej 4 inni pracownicy z wyższym wykształceniem 5 pozostali 3 STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ Tabela 1. Liczba osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy. Stan w dniu r. Wyszczególnienie Liczba osób, dla których IPiN jest podstawowym miejscem pracy w tym kobiety Przeliczenie na pełny wymiar czasu pracy Ekwiwalent pełnego czasu pracy Profesor zwyczajny ,40 Profesor nadzwyczajny ,5 8 Adiunkt ,87 37,44 Asystent ,5 18,1 Pracownicy inżynieryjno-techniczni ,53 17,77 Inne stanowiska ,75 4,73 ŁĄCZNIE ,15 92,44

9 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 9 STRUKTURA KADRY MEDYCZNEJ Tabela 2. Personel zatrudniony w klinikach i oddziałach. Stan w dniu r. miejsce zatrudnienia zatrudnieni ogółem razem służba zdrowia lekarze a) w tym: psycholodzy rezydenci naukbad. pielęgniarki b) średnia dzienna liczba leczonych na: 1 lekarza O G Ó Ł E M c/ ,9 2,7 I Klinika Psychiatryczna ,5 3,4 F ,5 2,9 F ,4 2,8 F ,9 3,0 Oddział Dzienny Psychiatryczny ,5 18,9 II Klinika Psychiatryczna ,0 3,1 F ,3 2,3 F ,2 3,0 Oddział Dzienny Psychiatryczny ,8 8,7 III Klinika Psychiatryczna ,2 3,4 F ,9 2,9 F ,9 2,9 F ,1 3,1 Oddział Dzienny Psychiatryczny ,9 9,9 Zespół Leczenia Domowego ,0 0,0 Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ,3 2,6 Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA F3B) ,0 2,3 Oddział Detoksykacyjny dla osób uzależnionych od substancji ,0 0,0 psychoaktywnych (DETOX) Ośrodek Terapii i Uzależnień (OTU) ,6 1,7 Ośrodek Terapeutyczny Goplańska ,0 0,0 Klinika Nerwic ,1 8,4 Oddział Całodobowy ,0 0,0 Oddział Dzienny ,1 8,4 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ,7 2,0 Oddział Farmakoterapii ,5 2,8 I Klinika Neurologiczna ,3 1,6 II Klinika Neurologiczna ,5 1,5 Oddział Neurochirurgii ,6 0,6 Oddział Całodobowy Rehabilitacji Neurologicznej ,4 1,9 Oddział Dzienny Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej ,9 27,7 Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej ,0 0,0 Oddział Strzyżyna ,0 0,0 IV Klinika Psychiatryczna (Szpital Bielański) ,0 0,0 Oddział Dzienny Psychiatr. Szp. Bielańskiego ,0 0,0 Klinika Psychiatrii Sądowej ,0 0,0 a/ Zatrudnienia lekarzy w przeliczeniu na pełne etaty (bez stażystów) b/ Pielęgniarki o pełnych kwalifikacjach oraz asystentki pielęgniarskie w przeliczeniu na pełne etaty c/ Bez zatrudnionych w IV Klinice Psychiatrycznej i Klinice Psychiatrii Sądowej * Średnie dzienne liczono bez Zespołu Leczenia Domowego i Ośrodka Terapeutycznego Goplańska Uwaga: Oddział Detoksykacyjny: zawieszona działalność Klinika Nerwic- Oddział Całodobowy: zawieszona działalność Ośrodek Strzyżyna: zawieszona działalność Źródło: Dane przygotowane przez Dział Spraw Pracowniczych i Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia 1 pielęgn.

10 10 Sprawozdanie z działalności 2010 r. NOMINACJE I AWANSE 1. Po zaopiniowaniu przez Radę Naukową powołano: na stanowisko docenta: dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk Zakład Genetyki dr hab. Paweł Mierzejewski Zakład Farmakologii i Fiz. Ukł. Nerw. na stanowisko adiunkta: dr n. med. Marcin Leśniak II Klinika Neurologiczna dr n. med. Katarzyna Polanowska II Klinika Neurologiczna dr n. med. Marta Skowrońska II Klinika Neurologiczna dr n. med. Marta Banach Zakład Neurofizjologii Klinicznej przedłużono zatrudnienie na stanowisku adiunkta: dr n. med. Tomasz Szafrański III Klinika Psychiatryczna dr n. hum. Katarzyna Dąbrowska Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksyk. dr n. med. Katarzyna Prot-Klinger Centrum Zdrowia Psychicznego dr n. med. Grażyna Gromadzka II Klinika Neurologiczna dr n. med. Sławomir Murawiec Centrum Zdrowia Psychicznego dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk Zakład Genetyki dr n. hum. Irena Jelonkiewicz-Sterianos Zakład Psych. i Promocji Zdrowia Psych. dr hab. Joanna Seniów II Klinika Neurologiczna na stanowisko asystenta naukowego: dr n. med. Agnieszka Kałwa Zakład Prof. i Leczenia Uzależnień lek. Magdalena Tyszkowska III Klinika Psychiatryczna dr n. hum. Lidia Zabłocka Klinika Nerwic przedłużono zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego: lek. Jan Brykalski IV Klinika Psychiatryczna mgr Dorota Parnowska III Klinika Psychiatryczna mgr Michał Bujalski Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksyk. dr n. med. Katarzyna Grabska II Klinika Neurologiczna mgr Krzysztof Bobrowski Zakład Psych. i Promocji Zdrowia Psych. mgr Małgorzata Chądzyńska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 2. Stopień naukowy uzyskali: stopień doktora habilitowanego: dr hab. Paweł Mierzejewski dr hab. Agnieszka Ługowska dr hab. Ewa Taracha dr hab. Wanda Dyr dr hab. Joanna Seniów dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska Zakład Farmakologii i Fiz. Ukł. Nerw. Zakład Genetyki Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fiz. Ukł. Nerw. II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna

11 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 11 doktora nauk: dr n. med. Katarzyna Grabska dr n. med. Adam Hamed dr n. med. Agnieszka Kałwa dr n. med. Wioletta Krysa dr n. med. Joanna Waniek dr n. med. Tomasz Tafliński dr n. med. Karolina Friemann dr n. med. Barbara Remberk II Klinika Neurologiczna Zakład Neurochemii Zakład Prof. i Leczenia Uzależnień Zakład Genetyki Poradnia Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna I Klinika Psychiatryczna Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 3. Stopień specjalisty z zakresu nauk medycznych uzyskali: stopień specjalisty z zakresu neurologii: dr n. med. Grzegorz Witkowski I Klinika Neurologiczna lek. Maroun Chahwan I Klinika Neurologiczna dr n. med. Marta Skowrońska II Klinika Neurologiczna lek. Marta Bilik II Klinika Neurologiczna lek. Anna Piórkowska II Klinika Neurologiczna lek. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak Zakład Neurofizjologii Klinicznej stopień specjalisty z zakresu psychiatrii: lek. Iwona Kos-Maszaro Zespół Leczenia Środowiskowego lek. Anna Leszczyńska Zespół Prof. i Leczenia Uzależnień lek. Anna Jabłońska Zespół Prof. i Leczenia Uzależnień lek. Anna Chrostek I Klinika Psychiatryczna dr n. med. Karolina Friemann I Klinika Psychiatryczna lek. Agnieszka Zagórska I Klinika Psychiatryczna dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska II Klinika Psychiatryczna stopień specjalisty w dziedzinie neurologopedii: mgr Marika Litwin II Klinika Neurologiczna stopień specjalisty z zakresu genetyki klinicznej: lek. Anna Tomankiewicz-Zawadzka Zakład Genetyki stopień specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej: dr n. med. Katarzyna Polanowska II Klinika Neurologiczna 4. Wykształcenie wyższe uzyskali: tytuł magistra: mgr Małgorzata Dusza-Rowińska mgr Małgorzata Kacprzak mgr Paweł Mioduszewski mgr Paweł Kiliszek mgr Tomasz Waraksa mgr Łukasz Meder Zakład Genetyki Klinika Neurochirurgii ORN II Klinika Neurologiczna ORN II Klinika Neurologiczna ORN II Klinika Neurologiczna I Klinika Neurologiczna

12 12 mgr Aleksandra Budzyńska mgr Michał Czyżewski licencjat: Marzena Agnyziak Jolanta Mazurek Ilona Pruśniewska Magdalena Pilikowska tytuł inżyniera: Marcin Tolak Sprawozdanie z działalności 2010 r. Sekcja Inwestycji i Rozwoju Klinika Neurochirurgii Zespół ds. Kontroli i Zakażeń Szpitalnych I Klinika Neurologiczna Komórka Rozliczeń Klinicznych II Klinika Neurologiczna Dział Informatyki Tabela 3. Tytuły naukowe, stopnie uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zakładów Klinika/Zakład tytuł prof. stopień dr hab. stopień dr stopień specj. I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Klinika Psychiatrii Sądowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna ,1 3, Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Klinika Neurochirurgii Zakład Neuroradiologii Zakład Genetyki Zakład Neurofizjologii Klinicznej Zakład Neuropatologii Zakład Neurochemii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego stopień specjalisty z zakresu psychiatrii 2 stopień specjalisty z neurologii 3 stopień specjalisty w dziedzinie neurologopedii 4 stopień specjalisty z zakresu genetyki klinicznej 5 stopień specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej tytuł mgr licencjat

13 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 13 ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA W IPiN: Dr Bogna Schmidt-Sidor, dr hab., prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz, prof. Jacek Zaremba wyróżnienie w dziedzinie badań podstawowych im prof. Ignacego Walda za pracę: Schmidt-Sidor B, Szymańska K, Williamson K, Heyningen V, Roszkowski T, Wierzba-Borowicz T, Zaremba J. Malformations of the brain in two fetuses with a compound heterozygosity for two PAX6 mutations. Folia Neuropathologica, 2009, 47/4, Dr Adam Kobayashi, Prof. Anna Członkowska wyróżnienia w dziedzinie neurologii im. prof. Anatola Dowżenki za 2 prace: Kobayashi A, Wardlaw JM, Lindley RI, Lewis S.C., Sandercock PA, Członkowska A: IST-3 Collaborative Group. Oxfordshire community stroke Project clinical stroke syndrome and appearances of tissue and vascular lesions on pretreatment ct in hyperacute ischemic stroke among the first 510 patients in the Third International Stroke Trial (IST-3) Stroke Mar, 40 (3): Sienkiewicz-Jarosz H, Zatorski P, Baranowska A, Ryglewicz D, Bieńkowski P. Predictors of smoking abstinence after first-ever ischemic stroke: a 3-month follow-up. Stroke Jul; 40 (7): Epub 2009 May 14. Mgr Katarzyna Sierosławska-Charzyńska wyróżnienie w dziedzinie psychiatrii środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego: za pracę: Baldacchino A, Groussard-Escaffre n, Clancy C, Lack C, Sierosławska K, Hogdges CL, Merinder LB, GreacenT, Sorsa M, Laijarvi H, Baeck-Moller K: Epidemiological issues in comorbidity: lessons learnt from a pan-european ISADORA Project. Mental Health and Substance Use: dual diagnosis. 2009, 2,2: Dr hab., prof. Łukasz Święcicki, lek. Paweł Zatorski, dr Halina Sienkiewicz- Jarosz, dr Janusz Szyndler, lek. Anna Ścinska, Dr Dorota Bzinkowska wyróżnienie w dziedzinie epidemiologii, psychopatologii, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych im. prof. Jana Jaroszyńskiego za pracę: Święcicki Ł, Zatorski P, Sienkiewicz-Jarosz H, Szyndler J, Scinska A, Bzinkowska D: Gustatory and olfactory function in patients with unipolar and bipolar depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2009 Dr Krzysztof Ostaszewski wyróżnienie w dziedzinie badań psychologicznych i społecznychim prof. Stefana Ledera za pracę: Ostaszewski K: Risk/ protective factors in salient adolescent problem behaviors. The Warsaw Adolescent Study; w Determinants of health and health behaviors in Polish adolescents. Review of studies conducted in : Institute of Mother and Child, Warsaw, 2009, Inne poza IPiN: Dr hab. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska nagroda zespołowa II stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji dotyczących neurodegenearcji.

14 14 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Prof. dr hab. med. Anna Członkowska nagroda zespołowa II stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad zmianami stężenia MMP-9 u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych methylprednisolonem w trakcie rzutu. Prof. dr hab. med. Adam Płaźnik, dr n. med. Janusz Szyndler, dr n. med. Piotr Maciejak, dr n. med. Aleksandra Wisłowska-Stanek, dr n. med. Małgorzata Lehner, dr n. med. Anna Skórzewska, dr n. med. Adam Hamed Zespołowa nagroda naukowa I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji dotyczących zmian morfologiczno-czynnościowych w mózgu szczura związanych z procesem rozniecania drgawek oraz reakcjami emocjonalnymi: Mapping of c-fos expression in the rat brain during the evolution of pentylenetetrazol-kindled seizures IF-2,30, Epilepsy Behav., 2009; The effects of group III mglur ligands on pentylenetetrazol-induced kindling of seizures and hippocampal amino acids concentration IF-2,49, Brain Res., 2009; Time course of changes in the concentration of kynurenic acid in the brain of pentylenetetrazol-kindled rats IF-2,28, Brain Res. Bull., 2009; The expression of c-fos and colocalisation of c-fos and glucocorticoid receptors in brain structures of low and high anxiety rats subjected to extinction trials and re-learning of a conditioned fear response, IF- 3,75, Neurobiology of Learning Memory, 2009; Colocalisation of c-fos and glucocorticoid receptors as well as of 5HT1A and glucocorticoid receptor immunoreactivity-expressing cells in the brain structures of low and high anxiety rats IF-3,17, Behavioral Brain Research, 2009; The effect of CRF and alpha-helical CRF (9 41) on rat fear responses and amino acids release in the central nucleus of the amygdala IF-3,38, Neuropharmacology, 2009; The effects of buspirone and diazepam on aversive context- and social isolation-induced ultrasonic vocalization IF-2,806, Physiol. Behav., 2009; - The role of the dorsomedial part of the prefrontal cortex serotonergic innervation in rat responses to the aversively conditioned context: behavioral, biochemical and immunocytochemical studies IF-3,171, Behav. Brain Res., Dr n. chem. Dariusz Błachut, mgr Krystyna Wojtasiewicz, prof. dr hab. chem. Zbigniew Czarnocki, prof. dr hab. med. Bogdan Szukalski Wyróżnienie XI Edycji Konkursu im. Tadeusza Hanuska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii publikacje: The analytical profile of some 4-methylthioamphetamine (4-MTA) homologues. Mgr Aleksandra Kühn-Dymecka, Mgr Lilianna Engel I miejsce w sesji plakatowej za pracę Wpływ psychoterapii na zmiany neuroplastyczności u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem zaburzeniami osobowości zaprezentowaną w Sesji Plakatowej podczas XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich, Poznań,

15 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 15 ORGANY OPINIODAWCZO-DORADCZE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ: PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ: WICEPRZEWODNICZĄCY: WICEPRZEWODNICZĄCY: SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ: Prof. dr hab. Anna Członkowska Prof. dr hab. Marek Jarema Dr hab. Tadeusz Parnowski Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska KOMISJE RADY NAUKOWEJ: KOMISJA DO OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH: (Profesorów i Docentów): powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodniczący: Dr hab. Tadeusz Parnowski Członkowie: 1. Prof. Anna Członkowska 2. Dr hab. Łukasz Święcicki 3. Dr hab. Janusz Heitzman 4. Dr hab. Maria Załuska 5. Prof. Maria Kobayashi KOMISJA PRZEWODÓW DOKTORSKICH: powołana uchwałą Rady Naukowej r.; nazwa Komisji zmieniona uchwałą Rady Naukowej z r. Przewodniczący: Prof. dr hab. Jacek Wciórka Członkowie: 1. Prof. Anna Członkowska 2. Prof. Urszula Fiszer 3. Prof. Adam Płaźnik 4. Prof. Przemysław Bieńkowski 5. Prof. Antonina Ostrowska 6. Prof. Jan Tylka 7. Prof. Irena Namysłowska 8. Dr hab. Tadeusz Parnowski 9. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Lista rezerwowych członków KOMISJI PRZEWODÓW DOKTORSKICH powołanych uchwałą Rady Naukowej r. 1. Dr hab. Janusz Heitzman 2. Prof. Maria Kobayashi 3. Prof. Maria Barcikowska 4. Prof. Janina Rafałowska

16 16 Sprawozdanie z działalności 2010 r. 5. Dr hab. Maria Załuska 6. Dr hab. Łukasz Święcicki KOMISJA DO SPRAW STUDIÓW DOKTORANCKICH: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodnicząca: Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz Członkowie: 1. Prof. Przemysław Bieńkowski 2. Prof. Czesław Czabała 3. Prof. Maria Małgorzata Kobayashi 4. Prof. Adam Płaźnik 5. Dr hab. Roman Stefański 6. Prof. Jacek Wciórka KOMISJA NAUKI: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodniczący: Dr hab. Łukasz Święcicki Członkowie: 1. Prof. Jacek Wciórka 2. Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 3. Dr Grażyna Świątkiewicz 4. Dr Halina Sienkiewicz-Jarosz 5. Prof. Adam Płaźnik 6. Dr Krzysztof Ostaszewski 7. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 8. Prof. Anna Członkowska 9. Dr hab. Joanna Seniów 10. Dr Cezary Żechowski KOMISJA EKONOMICZNO-BUDŻETOWA: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodnicząca: Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk Członkowie: 1. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 2. Dr Grażyna Świątkiewicz 3. Dr Barbara Czartoryska 4. Dr Anna Bochyńska 5. Dr Adam Kobayashi 6. Dr hab. Łukasz Święcicki 7. Dr hab. Janusz Heitzman KOMISJA DO SPRAW PRACOWNICZYCH ORAZ KWALIFIKACJI I OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodnicząca: Prof. dr hab. Irena Namysłowska

17 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 17 Członkowie: 1. Dr hab. Maria Załuska 2. Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk 3. Prof. Jacek Wciórka 4. Prof. P. Bieńkowski 5. Dr Adam Kobayashi 6. Dr hab. Janusz Heitzman KOMISJA DO SPRAW APARATURY NAUKOWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Przewodniczący: Dr Adam Kobayashi Członkowie: 1. Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk 2. Lek. Jan Brykalski 3. Dr hab. Paweł Mierzejewski 4. Mgr Tomasz Stępień KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH: powołana uchwałą Rady Naukowej r. Rzecznik Dyscyplinarny: Dr hab. Łukasz Święcicki powołany uchwałą Rady Naukowej r. Członkowie: 1. Prof. Marek Jarema 2. Prof. Jacek Wciórka 3. Dr hab. Tadeusz Parnowski 4. Prof. Anna Członkowska 5. Prof. Wojciech Kostowski 6. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 7. Prof. Irena Namysłowska KOMISJA DO ZMIAN REGULAMINU RADY NAUKOWEJ I STATUTU IPiN powołana na posiedzeniu Rady Naukowej r. w składzie: 4 osoby wchodzące w skład Komisji ds. Zmian w Regulaminie Rady Naukowej powołanej uchwałą Rady Naukowej z r. 1. Dr hab. Maria Załuska 2. Prof. Zbigniew Czernicki 3. Mgr Anna Walczyna 4. Mgr Wanda Langiewicz 6 osób wybranych na posiedzeniu Rady r. 1. Dr hab. Roman Stefański 2. Mecenas Magdalena Herzog 3. Ewa Bedyńska 4. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 5. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 6. Dr Tomasz Szafrański

18 18 Sprawozdanie z działalności 2010 r. SKŁAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII (kadencja ) wyłoniony zgodnie z ustawą o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 134 z 2007 r., poz. 934, art. 25 pkt. 2 i 4) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. (Dz. U. Nr 182 z 2007 r. poz. 1304) w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rady Naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji. 1. Prof. dr hab. Maria Barcikowska 2. Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk 3. Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski 4. Dr n. med. Anna Bochyńska 5. Lek. med. Jan Brykalski 6. Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki 7. Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz 8. Prof. dr hab. Anna Członkowska 9. Dr hab. Dominika Dudek 10. Prof. dr hab. Anna Fidziańska-Dolot 11. Prof. dr hab. Urszula Fiszer 12. Dr n. med. Katarzyna Grabska 13. Dr hab. Janusz Heitzman 14. Prof. dr hab. Marek Jarema 15. Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa 16. Prof. dr hab. Maria Małgorzata Kobayashi 17. Dr n. med. Adam Kobayashi 18. Prof. dr hab. Wojciech Kostowski 19. Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska 20. Dr n. med. Marcin Leśniak 21. Prof. dr hab. Irena Namysłowska 22. Lek. med. Małgorzata Opio 23. Prof. dr hab. Antonina Ostrowska 24. Dr n. med. Dorota Parnowska 25. Dr hab. Tadeusz Parnowski 26. Prof. dr hab. Adam Płaźnik 27. Dr n. med. Katarzyna Polanowska 28. Prof. dr hab. Stanisław Pużyński 29. Prof. dr hab. Janina Rafałowska 30. Prof. dr hab. Andrzej Rajewski 31. Dr hab. Joanna Seniów 32. Mgr Tomasz Stępień 33. Dr n. med. Tomasz Szafrański 34. Dr hab. Łukasz Święcicki 35. Prof. dr hab. Jan Tylka 36. Mgr Anna Walczyna 37. Prof. dr hab. Jacek Wciórka 38. Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 39. Dr hab. Maria Załuska 40. Dr n. med. Cezary Żechowski

19 Podstawowe informacje o działalności Instytutu w 2010 roku 19 DZIAŁALNOŚĆ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W 2010 ROKU W 2010 roku Rada Naukowa odbyła 6 posiedzeń plenarnych oraz 9 posiedzeń Prezydium. W okresie tym Rada podjęła kilkadziesiąt ważnych decyzji w ramach zadań przewidzianych w Regulaminie Rady Naukowej IPiN. 1. Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań: Rada przyjęła sprawozdanie merytoryczne z działalności IPiN za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok ( r.). Rada zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy na 2010 rok ( r.), ale wyraziła zastrzeżenia co do jego realizacji i założeń (narastający poziom zadłużenia bez wskazania mechanizmów uzdrowienia finansów Instytutu). Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pozytywnie zaopiniowała i przyjęła plan naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii na 2011 rok. ( ) 2. Zmiany w regulaminie i składzie Rady Naukowej 1. Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 roku zaakceptowała dwie poprawki dotyczące trybu przeprowadzania przewodów habilitacyjnych: a. autor monografii będącej rozprawą habilitacyjną musi przedłożyć oświadczenie o jego indywidualnym wkładzie w pracę wraz z listą osób biorących udział w powstaniu tej pracy i ich oświadczeniu o wkładzie każdego z nich w jej powstanie. b. habilitant, który ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego po złożeniu dokumentów habilitacyjnych do Dyrekcji Instytutu, może natychmiast złożyć podanie o stypendium habilitacyjne do Komisji do spraw Pracowniczych oraz Kwalifikacji i Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych. 2. Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii na posiedzeniu w dniu 7 października 2010 roku powołała KOMISJĘ DO ZMIAN REGULAMINU I STATUTU celem dostosowania statutu Instytutu do wymogów nowej ustawy o instytutach badawczych. KOMISJA DO ZMIAN REGULAMINU I STATUTU w składzie: 4 osoby wchodzące w skład Komisji ds. Zmian w Regulaminie Rady Naukowej Dr hab. Maria Załuska, prof. nadzwyczajny IPiN Prof. Zbigniew Czernicki Mgr Anna Walczyna Mgr Wanda Langiewicz 6 osób wybranych na posiedzeniu Rady r. Dr hab. Roman Stefański, prof. nadzwyczajny IPiN

20 20 Sprawozdanie z działalności 2010 r. Mecenas Magdalena Herzog Ewa Bedyńska Dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz, prof. nadzwyczajny IPiN Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska Dr Tomasz Szafrański 3. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych: Wszczęto 5 przewodów habilitacyjnych: dr n. med. Katarzyny Prot-Klinger ( ) dr n.med. Krzysztofa Bankiewicza ( ) dr n med. Rafała Roli ( ) dr n med. Iwony Koszewskiej ( ) dr n med. Małgorzaty Wiszniewskiej ( ) Rada Naukowa nadała stopień doktora habilitowanego medycyny 6 doktorom: dr n. med. Pawłowi Mierzejewskiemu ( ) dr n. med. Agnieszce Ługowskiej ( ) dr n. med. Ewie Taracha ( ) dr n. hum. Joannie Seniów ( ) dr n. med. Wandzie Dyr ( ) dr n med. Iwonie Kurkowskiej-Jastrzębskiej ( ) Zakończono 11 przewodów doktorskich, w wyniku których stopień doktora nauk medycznych w 2010 roku otrzymali: mgr Agnieszka Kałwa za pracę Dysfunkcje poznawcze, cechy kliniczne i objawy psychopatologiczne w przewlekłej schizofrenii. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Landowski i prof. dr hab. Jerzy Samochowiec mgr Daniel Mikułowicz za pracę Analiza zmian w przebiegu psychoterapii u osób z zaburzeniami psychicznymi. Badania katamnestyczne u pacjentów Kliniki Nerwic IPiN. Promotor: prof. dr hab. n. hum. Kazimierz Popielski, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz i prof. dr hab. Czesław Czabała mgr Wojciech Skweres pt. Wybrane aspekty geometryczne i ilościowe workowatych tetniaków mózgu na przykładzie tętniaków diagnozowanych i leczonych w Samodzielnej Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych IPiN Promotor: doc. dr hab. Anatol Dowżenko, recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Drop i prof. dr hab. Jerzy Walecki lek. Joanna Waniek pt. Ocena rehabilitacji psychiatrycznej osób z podwójną diagnozą. Promotor: prof. dr hab. Marek Jarema, recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Rzewuska, prof. dr hab. Stanisław Pużyński mgr Wioletta Krysa pt. Badanie haplotypów sprzężonych z genami ATXN1 i ATXN2 w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych typu 1 (SCA1) i typu 2 (SCA2) próba wykazania efektu założyciela w populacji polskiej. Promotor: prof. dr hab. Jacek Zaremba; recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Słomski, prof. dr hab. Jerzy Kulczycki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 ROK OPRACOWANIE Renata Gałązka, Monika Pasiorowska, Anna Stanibuła, Elżbieta Szyper, Marek Zwoliński REDAKCJA Małgorzata Choszcz DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2005 rok 2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku * opracowane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie ISSN 1425-1671 Nr 2 (68) Czerwiec 2010 Sad Jabłoń, obok grusza Śliwa, dalej wiśnia Drzewa czereśni, krzewy aronii Agrest czerwony i biały Piękny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS

ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ w LEGNICY ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINAE LEGNICENSIS ZESZYTY NAUKOWE Nr 1 (8)/2009 LEGNICA 2009 Zespół redakcyjny serii zeszytów: doc. dr Ryszard Pękała dr Jolanta Pietras

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie

Wydawca: Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Akademii Medycznej w Warszawie Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy Honorary Editor) Prof. dr. hab. Piotr Fiedor (Redaktor Naczelny Editor-in-Chief) Mgr Mirosława Müldner-Kurpeta (Z-ca Red.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIV WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 1/2012 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 1 styczeń issn 1899-5810 Uczelnia XP - opis systemu mgr inż. Dominik Płacek dr n. med. Radosław Zajdel Uczelnia wobec zmieniających

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo