Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY UKAZUJE SIĘ OD 13 LAT NR 3 (158) 2010 R. >> Wydanie okolicznościowe << ISSN Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie

2 2 S iostry Bernardynki czyli Trzeci Zakon Regularny św. Franciszka z Asyżu sięga swym początkiem połowy 15 wieku. Powstał przy boku, odradzającego się odłamu franciszkańskiego Braci Mniejszych Obserwantów, jako owoc misyjno apostolskiej działalności św. Jana Kapistrana w Krakowie w roku Pierwszy klasztor obserwantów założony przez niego w Krakowie pod Wawelem był p.w. św. Bernardyna ze Sieny, co wpłynęło na powstanie nazwy zakonników bernardyni. Święty Jan Kapistran na prośby ludzi pobożnych powołał też Trzeci Zakon św. Franciszka od Pokuty. Pośród tercjarzy znalazła się grupa niezamężnych kobiet, głównie średnio zamożnych mieszczanek, które zapragnęły w sposób bardziej zakonny realizować ideał życia według wskazań św. Franciszka. W Krakowie powstało kilka grup tercjarek. Jedna z nich już w 1454 roku zamieszkała w domu przed Bramą Mikołajską, prowadząc wspólny tryb życia w oparciu o regułę pap. Mikołaja IV (tercjarską) oraz złożone śluby czystości i posłuszeństwa. Później jednak nie ma o nich wiadomości. Niezależnie od nich powstała równocześnie inna wspólnota tercjarek na Kazimierzu, która istniała do lat 90. XVI wieku. W tym samym czasie występują inne tercjarki, posiadające dom nad Wisłą na krańcu Stradomia (dzisiejsza ulica Dietla); w 1459 roku już tam mieszkały w drewnianym klasztorze, zbudowanym dla nich przez Hińczę z Rogowa, kasztelana sandomierskiego, który też wystawił im drewniany kościół pod wezwaniem św. Agnieszki. Duchową pieczę nad nimi objęli bernardyni, dlatego zakonnice nazwano bernardynkami. Najgorętszym pragnieniem niektórych z nich było żyć pod zamknieniem i mieć statuty. Niedługo spełniło się ich życzenie, bo już w 1461 roku wikariusz prowincji bernardynów Gabriel Rangowi z Werony zaprowadził u nich klauzurę i nadał im statuty. W tym czasie powstało w Polsce więcej ich domów, ale nie miały one własnych kościołów i nie zachowywały klauzury. Dlatego klasztor św. Agnieszki był jedynym konwentem formalnym sióstr bernardynek w ciągu najbliższych stu lat. Jednak nie składały one ślubu ubóstwa. Stąd dużym wstrząsem było dla nich wydanie przez papieża Piusa V w roku 1560 w myśl reform potrydenckich bulli nakazującej klauzurę i śluby uroczyste wszystkim tercjarkom żyjącym wspólnie. Wprowadzanie reform napotykało na trudności i prawie do końca XVI wieku nie można było ich uskutecznić. W czasie najazdu szwedzkiego w 1655 roku pożar doszczętnie zniszczył kościół i klasztor Informator Pielgrzyma 550 lat obecności Sióstr 9 listopada 2009 roku rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe Mszą św. w Kościele p.w. św. Agnieszki w Krakowie której Przewodniczył J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz św. Agnieszki. Po zniszczeniach wojennych w krótkim czasie odbudowano siostrom placówkę, głównie dzięki poparciu okolicznej szlachty. Nowe budowle były murowane, w tym kościół jednonawowy w stylu przejściowym między renesansem, a barokiem. Klasztor św. Agnieszki od początku swego istnienia, a zwłaszcza od czasu reform potrydenckich, był wzorem i przykładem dla innych domów zakonnych, formujących się nawet w odległych zakątkach kraju. Nie tylko pielęgnował życie zakonne kontemplacyjne, ale ponadto utrzymywał zakład wychowawczy, do którego oddawały swe córki liczne rodziny szlacheckie i arystokratyczne. Spośród wychowanek wiele podejmowało życie w klasztorze na stałe. Zakonnice pozostały w tym klasztorze do 1788 roku, tj. do kasaty klasztoru, którą przeprowadził prymas Michał Poniatowski, administrator diecezji krakowskiej. Siostry w liczbie trzynastu musiały się przeprowadzić do konwentu św. Józefa. Ich klasztor oddano na magazyny wojskowe, a kościół sprzedano. Z czasem zabudowania zmieniały właścicieli i chyliły się ku ruinie. W 1926 roku powstał w Krakowie specjalny Komitet, który organizował składki na wykup i odbudowę cennego zabytku, jakim był kościół św. Agnieszki. Kościół wykupiony od Żydów i poddany gruntownej restauracji został na nowo konsekrowany w 1936 roku i przekazany na skarb państwa jako kościół garnizonowy. Klasztor pod wezwaniem św. Kolety. Niezależnie od klasztoru św. Agnieszki i prawie równocześnie formował się na Stradomiu w najbliższym sąsiedztwie klasztoru bernardynów klasztor pod wezwaniem św. Kolety. Bernardynki tu żyjące miały tylko klasztor, dlatego na Mszę św. uczęszczały do kościoła bernardynów idąc przez swój ogród, a następnie krytym krużgankiem przez ich ogród. W drugiej połowie XVI wieku konwent liczył około 20 sióstr. W latach późniejszych ta liczba wzrosła do trzydziestu. a później nawet więcej. Siostry nie przyjęły reformy papieża INFORMATOR PIELGRZYMA pismo bezpłatne. Wydawca: Agencja Reklamowa Wydawnictwo TA i TA, REDAKCJA: Kraków, ul. Mogilska 115, ADRES KORESPONDENCYJNY: Kraków 1, skr. pocztowa 159 tel , fax: (12) , e mail: REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Cyganik. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Zdjęcia na pierwszej stronie: arch. Sióstr Bernardynek. ISSN Redakcja Informatora Pielgrzyma składa podziękowania dla: Sióstr Bernardynek w Krakowie za udostępnienie materiałów i zdjęć Serdeczne Bóg zapłać!

3 3 Bernardynek w Polsce ( ) Piusa V odnośnie klauzury i ślubu ubóstwa. Z nakazu prymasa Michała Poniatowskiego w 1789 roku klasztor uległ kasacie; jednak zakonnice pozostawiono na wymarcie i faktycznie dom przestał istnieć w 1823 roku. Dwie ostatnie siostry, które zostały przeniesione do klasztoru św. Józefa zabrały ze sobą figurkę Dzieciątka Jezus słynącego łaskami, zwanego odtąd Koletańskim. Klasztor pod wezwaniem św. Józefa Początek klasztorowi p.w. św. Józefa dała S.Teresa Zadzikówna, przełożona w klasztorze św. Agnieszki w roku By uchronić siostry przed przykrymi skutkami częstych wylewów Wisły, zaczęła myśleć o urządzeniu drugiego domu w mieście, w którym by siostry mogły się chronić w czasie wylewów. Pozwolenie na fundację wydał król Władysław IV w 1644 roku. W tym samym roku swoją zgodę wyraził papież Urban VIII. Przez pośrednictwo Doroty Sułowskiej, wojewodziny rawskiej S. Teresa zakupiła od Stanisława Żeleńskiego były pałac Lanckorońskich, który został poddany przeróbkom adaptacyjnym na tymczasowy klasztor. Zbudowano przy nim mały drewniany kościół pod wezwaniem św. Józefa, gdzie umieszczono obraz tego świętego, będący darem papieża Urbana VIII dla brata S.Teresy, Jakuba Zadzika, biskupa krakowskiego. Ten przekazał go swojej siostrze na nową fundację. Do tak przygotowanego domu 11 sierpnia 1646 r. biskup Piotr Gembicki wprowadził sześć sióstr z konwentu św. Agnieszki. Pierwszą przełożoną została S. Teresa Zadzik. W nowym klasztorze od razu wprowadzono klauzurę i urządzono wszystko jak u św. Agnieszki. Najważniejszym zajęciem sióstr był chór brewiarzowy oraz kontemplacja. Za rządów świątobliwej i przedsiębiorczej przełożonej matki Teresy Zadzik klasztor rozwijał się prężnie. Wzrosła liczba sióstr rekrutujących się przeważnie z rodzin szlacheckich. Przed jej śmiercią, która nastąpiła 1652 roku, wspólnota liczyła już 14 sióstr. Nowa placówka niemal w początkach swych dziejów, bo już w 1655 roku w czasie najazdu szwedzkiego uległa zniszczeniu. Siostry musiały opuścić ją na 4 lata; udały się do rodzin, a część z nich na Słowację. Wróciły po dwóch latach. Przełożona z trzema siostrami zamieszkały obok klasztoru, by przeprowadzić konieczne restauracje, a pozostałe siostry umieściła w Mogilanach u podkomorzego krakowskiego Jordana. Dzięki zapobiegliwości przełożonych Charitas Łowickiej i Franciszki Brzechwianki nie tylko zlikwidowano ślady dewastacji, ale przez połączenie kolejnych dworków Pieniążków i Tarłów w jedną całość urządzono obszerny klasztor. Do budowy obecnego murowanego kościoła przystąpiła S. Franciszka Brzechwianka w 1694 roku. Budowa trwała do roku Kościół został konsekrowany w 1703 roku. Wybudowano go w stylu barokowym. Posiada bardzo obszerny chór organowy. Mieszczą się w nim oprócz organów stalle dla zakonnic. Polichromia kościoła, wykonana przez Jana Bukowskiego pochodzi z 1913 roku. W tym też czasie odnowiono i wyzłocono ołtarze oraz wstawiono w oknach witraże. Pod względem artystycznym najcenniejszy jest XVII wieczny obraz św. Józefa, pochodzący z włoskiej szkoły, oraz XVIII wieczny obraz św. Franciszka umieszczony w bocznym ołtarzu. W chórze zakonnym znajdują się również cenne obrazy jak: tryptyk Matki Boskiej Moskiewskiej, obraz Matki Boskiej Sokalskiej i obraz św. Franciszka w ekstazie z XVIII wieku. Połączenie wspólnot z trzech klasztorów, z których w dwóch nie wszystkie siostry miały śluby uroczyste oraz nie składały ślubu ubóstwa, wpłynęło ujemnie na ogólny poziom zakonności. Sytuację pogarszały dalsze przykre wypadki, a mianowicie wielki pożar miasta w 1850 roku, który w znacznym stopniu zniszczył kościół i klasztor. Duże szkody wyrządziły też niepokoje wojenne XVIII i XIX wieku, a także oderwanie od prowincjała bernardynów, który przebywał za kordonem we Lwowie. O potrzebie podniesienia poziomu ducha zakonnego myślały głównie przełożone. Na przykład Matka Jadwiga Jurkiewicz w roku 1878 roku wystarała się o pozwolenie na całodzienną adorację Najśw. Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, a następnie na wprowadzenie uroczystego nabożeństwa z kazaniami ku czci św. Józefa przez cały miesiąc marzec. Przede wszystkim jednak starała się o przywrócenie pierwotnej obserwancji w życiu zakonnym. Dzięki jej staraniom w życiu klasztornym nastąpił pewien zwrot na lepsze. Jednak potrzebną reformę przeprowadził dopiero O. Bonifacy Jastrzębski, bernardyn, kapelan i spowiednik sióstr od 1879 roku, a zarazem delegat biskupa Dunajewskiego i prowincjała bernardynów. W październiku 1881 roku wydano dekret reformacyjny, który stał się dla sióstr punktem zwrotnym w ich dziejach. Spowodował on bowiem zupełną odnowę życia zakonnego przez zachowanie klauzury, wprowadzenie wspólnego życia i dokładne zachowanie ślubów. W pracy tej pomogła mu część sióstr oddanych reformie, między innymi wspomniana wyżej s. Jadwiga Jurkiewicz. W 1883 r. zaprowadzono w kościele wieczystą adorację Najśw. Sakramentu. Nabożeństwa ku czci św. Józefa z kazaniami ściągały rzesze wiernych. Również Dzieciątko Jezus Koletańskie, cieszące się szczególną czcią, przyciągało wiernych nie tylko z Krakowa, ale z dalekich okolic, także spoza Polski. Siostry z tak zreformowanego klasztoru dały niebawem inicjatywę powstania nowych domów bernardynek. W 1882 roku M. Jadwiga Jurkiewicz i S. Elżbieta Schirmeisen założyły nowy klasztor w Kończyskach koło Zakliczyna n. Dunajcem. W 1909 roku M. Elżbieta Helena Mińska objęła przełożeństwo klasztoru w Wieluniu. W 1921 r. kilka sióstr, w tym S. Klara Tuszewska, S. Franciszka i S. Józefa Wierzbickie objęły klasztor po bernardynkach w Wilnie, z których s. Klara Tuszewska w 1930 r. przejęła w Chęcinach klasztor po klaryskach. Wspomniane wyżej Siostry Wierzbickie w 1946 r. założyły klasztor w Łodzi, a trzy lata później w Brzezinach. W 1929 roku S. Apolinara Kuzawów i S.Teresa Wójcik zasiliły klasztor w Łowiczu. Wymienione klasztory nie uzależniły się jednak od konwentu św. Józefa, lecz jak inne, żyły od początku samoistnie. W okresie międzywojennym ubiegłego stulecia za przełożeństwa M. Władysławy Lipońskiej w 1934 r. odnowiono kościół i przywrócono dwa ołtarze boczne, tj. Dzieciątka Jezus i Serca Bożego. Od tego momentu oprócz ołtarza głównego kościół posiada 6 ołtarzy bocznych. Z kolei stara i zniszczona kapelania została zburzona, a obok zbudowano nową wyposażoną w kilka pokoi. Pokoje gościnne dobudowano także od strony północnej przy ulicy Poselskiej. Ciężkie czasy dla klasztoru nastały w czasie okupacji niemieckiej. Wprawdzie Siostry nie były usunięte z klasztoru, co spotkało inne klasztory, (to siostry przypisują szczególnej opiece św. Józefa), ale dawał im się we znaki głód i zimno, na skutek czego wiele sióstr zapadło na gruźlicę. W czasie okupacji i później do końca lat czterdziestych na tę chorobę zmarło 8 sióstr. Mimo tak niesprzyjających warunków klasztor spieszył z pomocą innym. Np. zostały przyjęte dwie siostry z klasztoru wieluńskiego. Po wybuchu powstania warszawskiego schronienie w klasztorze znalazły wizytki z Warszawy, które pozostały tu do maja 1945 roku. Dokończenie na str. 4

4 4 Informator Pielgrzyma 550 lat obecności Sióstr Bernardynek w Polsce ( ) Dokończenie ze str. 3 Po okupacji zaczęły się zgłaszać nowe kandydatki. Wspólnota powiększała się, ale pod względem materialnym nadal było ciężko i biednie. Powoli następowała poprawa. Już w latach sześćdziesiątych zaczęto przeprowadzać konieczne remonty. Dach nad kościołem został pokryty blachą miedzianą, zakupioną jeszcze przed okupacją. Niestety nie wystarczyło jej na całość, gdyż część uległa zniszczeniu w wyniku ukrywania jej w ziemi. Ten brak został uzupełniony w latach osiemdziesiątych. Od lat siedemdziesiątych remonty trwają bez przerwy. Wykonano instalację centralnego ogrzewania, zainstalowano kuchnię gazową, przebudowano pralnię, zbudowano kilka łazienek. Niszczejąca blacha cynkowa na dachu klasztornym została wymieniona na miedzianą. W połowie lat 90. dzięki wsparciu SKOZK- u została przeprowadzona restauracja fasady dawnego dworku Lanckorońskich, przy czym odsłonięto zabytkową kolumnadę, zamurowaną pod koniec XIX w. Odnowiona też została elewacja całego klasztoru. Nad furtą wykonano adaptację poddasza, w wyniku czego powstało sześć pomieszczeń. W 2003 roku została gruntownie odnowiona kapelania, a w następnym roku dziedziniec przed kościołem. W 2006 roku odnowiono i częściowo przebudowano organy. W ostatnich latach przeprowadza się prace renowacyjne w kościele. Prace są wykonywane etapami, w zależności od przydzielanych dotacji. Dotychczas została wymieniona bardzo zniszczona posadzka oraz instalacja elektryczna i nagłośnieniowa. Następnie odnowiono polichromię, ołtarze oraz okna i witraże. Do odnowienia pozostały jeszcze dwa boczne ołtarze, ambona i kruchta wraz z kaplicą klauzurową. Prace te zaplanowano w roku Warto wspomnieć tutaj o S. Anieli Kisielewskiej, utalentowanej artystce malarce, która żyła w klasztorze w latach Przed wstąpieniem do klasztoru studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W klasztorze namalowała wiele obrazów także na zamówienie, np. dla OO. Karmelitów na Rakowicach Matki Boskiej Bolesnej, który cieszy się wielką czcią wiernych i ma już wiele wotów; do kościoła św. Anny w Krakowie obraz św. Królowej Jadwigi; do kościoła parafialnego w Sułkowicach obraz Serca Bożego oraz do OO. Franciszkanów w Krakowie obraz bł. Anieli Salawy. W naszym klasztorze jest kilkanaście obrazów jej autorstwa. Do ważniejszych należą: kopia cudownego obrazu św. Józefa z naszego kościoła, obraz św. Agnieszki w bocznym ołtarzu naszego kościoła. Inne większe obrazy to Matki Bożej Królowej umieszczony na górnym korytarzu, tzw. galerii, wyszydzenie Pana Jezusa, umieszczany w ołtarzu ciemnicy w W. Czwartek, obraz św. Franciszka z ptakami, św. Klary, św. Antoniego, dwa obrazy Serca Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej, zwiastowanie. Na specjalną uwagę zasługuje Boży Grób wykonany w formie groty, który jest ustawiany co roku od lat trzydziestych ubiegłego wieku do dzisiejszych czasów i wciąż cieszy się uznaniem i pochwałami znawców. S. Aniela służyła też pomocą siostrom hafciarkom przez sporządzanie wzorów czy dobieranie kolorów. Na specjalną uwagę zasługuje Boży Grób, wykonany w formie groty, który jest ustawiany co roku od lat trzydziestych ubiegłego wieku do dzisiejszych czasów i wciąż cieszy się uznaniem i pochwałami znawców. S. Aniela służyła też pomocą siostrom hafciarkom przez sporządzanie wzorów, dobieranie kolorów i służenie radą. Siostry nadal zajmują się haftem i szyciem paramentów kościelnych, czym częściowo zarabiają na życie. Żywi nas właściwie Cudowne Dzieciątko Jezus Koletańskie i św. Józef, których kult ściąga do furty wielu czcicieli. W związku z tym Siostry furtianki prowadzą pewnego rodzaju apostolstwo czynne przez przyjmowanie intencji na Msze św. i na modlitwy oraz przez prowadzenie korespondencji z dobrodziejami, a także służenie słowem pocieszenia czy umocnienia. Rozprowadzają też dewocjonalia, broszurki i obrazki z modlitwami opracowanymi przez jedną z sióstr. Klasztor nadal zachowuje klauzurę papieską. Naszym głównym apostolstwem jest modlitwa. Wierni przychodzą do furty, a ostatnio także przez Internet proszą o modlitwę. I otrzymują potrzebne łaski, o czym potem nas powiadamiają z podziękowaniem. Swego czasu ks. Karol Wojtyła, gdy był spowiednikiem w bazylice Mariackiej często przychodził i składał swoje ofiary z prośbą o modlitwę za swoich penitentów. Gdy został papieżem otrzymałyśmy list świadectwo od pewnego państwa, którzy ze swoimi trudnościami zwrócili się do Ks. Kardynała Wojtyły, a on odesłał ich do nas ze słowami Idźcie do bernardynek, ja bardzo wierzę w ich modlitwę. Sam, będąc w Krakowie często przychodził do naszego kościoła na adorację Najśw. Sakramentu, a zwłaszcza do św. Józefa, o czym nieraz wspominał, gdy nas odwiedzał w dniu odpustu naszego Patrona. W 1966 roku klasztor krakowski przyłączył się do Federacji Sióstr Bernardynek, powstałej w roku Od roku 1970 w ramach tejże Federacji organizowane jest w klasztorze krakowskim dokształcanie teologiczno ascetyczne dla młodych sióstr z całej federacji. W chwili obecnej klasztor liczy 22 siostry. Msze Święte Wieczyste W kościele świętego Józefa przy klasztorze Sióstr Bernardynek w Krakowie ul. Poselska 21, odprawiane są Msze Św. wieczyste za osoby żyjące i za dusze zmarłych: W poniedziałki o godz za zmarłych, W środy o godz za żyjących W pierwsze czwartki miesiąca, a także w inne dni za żyjących i zmarłych dobrodziejów oraz za wpisanych do udziału we Mszach świętych wieczystych. Osoby raz wpisane mają w nich stały udział, korzystają z ok. 120 Mszy świętych rocznie. Ofiara przy wpisywaniu jest dowolna. Za dobrodziejów żyjących i zmarłych siostry odmawiają codziennie różaniec, koronkę seraficką i inne modlitwy.

5 5 Homilia J.E. Ks. Kard. St. Dziwisza podczas Mszy Świętej u św. Agnieszki dnia 9 listopada 2009 roku na rozpoczęcie Jubileuszu 1. [Pan Jezus] sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska (J 2,15.16). Drogie Siostry Bernardynki, drodzy bracia i siostry w Chrystusie! Może zaskakująca wydawać się nam reakcja Pana Jezusa na widok przekupniów sprzedających swoje towary w Świątyni Jerozolimskiej. Chrystus, który zawsze był symbolem dobroci i łagodności, tym razem zareagował tak gwałtownie, gdy zobaczył sprzedawców w świątyni. Wszystkim zdziwionym Pan Jezus sam wyjaśnił, dlaczego tak surowo postąpił uderzając przekupniów powrozami: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska (J 2,16). Chrystusowi chodzi o dom Ojca ; o miejsce, które Bóg sam wskazał Dawidowi, aby tam zbudował dla Niego świątynię. Kiedy król Salomon poświęcił świątynię w Jerozolimie, chwała Boga zamieszkała w tej świątyni, dlatego nie może ona służyć do handlu, czy dla innych celów. Obraz oczyszczenia Świątyni Jerozolimskiej z przekupniów stał się dla Pana Jezusa okazją, by powiedzieć uczonym w Piśmie i faryzeuszom, że On jest prawdziwą świątynią. On jest znakiem Boga, który zamieszkał pośród swojego ludu. Jezus Chrystus, Syn Boży objawia nam Ojca. Podkreśla tę prawdę w stwierdzeniu: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo (J 2,13). Słuchacze zdziwili się na te słowa, ale św. Jan Ewangelista od razu dodał: On zaś mówił o świątyni swego ciała (J 2,21). 2. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi proroka Ezechiela ukazuje wspaniały obraz świątyni, z której wypływa wielka rzeka niosąca duże ilości wody, które stają się źródłem życia. Obraz wody wypływającej ze świątyni jest mesjańskim symbolem Kościoła, który rodzi się z przebitego boku Zbawiciela i rozchodzi się po całej ziemi niosąc życie nadprzyrodzone dla wszystkich ludów i narodów. Kościół żywe ciało Chrystusa jest dziś obecny na całej ziemi. Jest obecny również tu, we wspólnocie Sióstr Bernardynek, które przed pięciuset pięćdziesięciu laty zapuściły korzenie na krakowskiej ziemi. Właśnie tu w tym kościele, w tym klasztorze wytrysnęło przed pięciu wiekami mocne źródło życia nadprzyrodzonego. To źródło bije wokół ołtarza, na którym jest sprawowana Eucharystia. Bije ono mocno wokół chóru klasztornego, gdzie Siostry nie przestają wyśpiewywać chwałę Pana. Bije w sercach pełnych miłości, całkowicie oddanych Chrystusowi, Panu i Oblubieńcowi. 3. Jak miła Panie jest świątynia Twoja (PS 84, 3). Tak śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie responsoryjnym. Modląc się razem z Siostrami Bernardynkami i Ojcami Bernardynami w tej świątyni, pragnę razem z wami wyśpiewywać pieśń uwielbienia na cześć Boga, który napełnia nasze serca miłością i czyni je swoją świątynią. Miła jest Panie, świątynia Twoja. Piękny jest Kościół Chrystusowy, chociaż składa się z grzesznych i słabych ludzi. Jest piękny darem Bożej łaski, która napełnia ludzkie serca. Siostry bernardynki, wierne uczennice Chrystusa od tylu wieków budują tę wspaniałą świątynię wiary, nadziei i miłości. Wy, drogie Siostry jesteście żywymi świadkami Kościoła Bożego, który rośnie w sercach uczniów Chrystusa, a kościół św. Agnieszki jest materialnym znakiem życia duchowego, które tu kwitło przez całe wieki. Świętując jubileusz pięćset pięćdziesięciolecia istnienia zakonu w Krakowie i w Polsce przypominamy ten pierwszy drewniany kościół i klasztor z 1459 roku, wybudowany przez Hińczę z Rogowa dla Sióstr bernardynek, które już wcześniej mieszkały w Krakowie koło Bramy Mikołajskiej. Mimo, że budynki spaliły się w czasie pożaru w 1558 roku, duch franciszkański nie zgasł w sercach Bernardynek. Klasztor został odbudowany z kamienia i cegły. Zniszczony jeszcze raz w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku został na nowo wzniesiony, aby wypełniać się Bożą chwałą przez kolejne lata. Definitywnie klasztor i kościół został skasowany przez Austriaków w 1788 roku, a Siostry Bernardynki przeniosły się na ulicę Poselską do klasztoru, który powstał w połowie XVII wieku dzięki staraniom przełożonej Matki Teresy Zadzikównej, rodzonej siostry biskupa krakowskiego, Jakuba Zadzika. 4. W klasztorze na Poselskiej duch miłości franciszkańskiej rozkwitł na nowo. Kościół i klasztor zostały rozbudowane i pięknie ozdobione w stylu barokowym. Dziś w kościele Sióstr Bernardynek rozwija się kult św. Józefa. Przed tym cudownym obrazem wielokrotnie modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II jako Biskup pomocniczy i Metropolita Krakowski. Chodził tam często na adorację Najświętszego Sakramentu, by modlić się za Archidiecezję Krakowską przez wstawiennictwo św. Józefa. Krakowski klasztor Sióstr Bernardynek pod koniec XIX wieku stał się klasztorem macierzystym, z którego powstały klasztory w Zakliczynie nad Dunajcem (1882) i w Wieluniu (1921) i w Łowiczu (1929). Historyczna wizja dziejów Sióstr Bernardynek w Krakowie uświadamia nam na nowo, jak wielka jest miłość Chrystusa do człowieka i miłość człowieka do Chrystusa. Ona łączy ludzi z Bogiem jakby węzłem i pomaga przetrwać wszystkie próby życiowe. Ona jest znakiem tego, że Bóg mieszka w naszych sercach. 5. Bracia i Siostry! Św. Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu przypomina nam, że jesteśmy uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą (1Kor 3, 9b). Apostoł położył fundament, a jego następcy wznoszą całą budowlę. Obraz budowania świątyni, zarysowany przez św. Pawła mówi nam o tajemnicy Kościoła duchowej rzeczywistości budowanej na Chrystusie; budowanej z różnych kamieni, którymi są uczniowie Jezusa, połączeni mocno wiarą, nadzieją i miłością tym nadprzyrodzonym spoiwem, które jest darem Boga. Dziś, w Święto Bazyliki św. Jana na Lateranie patrzymy na ten fundament, którym jest Chrystus. Dzięki jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI mamy pewność, że budujemy na Chrystusie i jesteśmy częścią Kościoła powszechnego. Razem z Siostrami Bernardynkami, które niosą w swoich sercach długą historię klasztoru, odnawiamy naszą więź z Chrystusem przez jedność z Piotrem naszych czasów. Mamy świadomość, że fundamentu nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (1Kor 3, 11). Bracia i Siostry! Gdy świętujemy pięćset pięćdziesiątą rocznicę obecności Sióstr Bernardynek w Krakowie, w naszych sercach rodzi się jeszcze jedna myśl. Podsuwa nam ją św. Paweł, który mówił do Koryntian: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1 Kor 3, 16). Każdy chrześcijanin jest przestrzenią, w której mieszka Bóg. Chrystus mieszka w naszych sercach, gdy przyjmujemy Go w Komunii świętej. On jest obecny w nas, gdy czytamy i rozważamy Słowo Boże. On staje się nam bliski, gdy w miłości otwieramy się na naszych braci. Siostry Bernardynki wiodąc życie kontemplacyjne przypominają nam, że wszyscy jesteśmy świątynią, w której mieszka Bóg. To jest wasza misja, wasze zadanie w Krakowie przypominać, że Chrystus jest obecny w nas! Dziękując razem z wami, drogie Siostry, za tak wspaniały Jubileusz, chcemy prosić Boga, aby zawsze wypełniał wasze serca wiarą, nadzieją i miłością do Jezusa Chrystusa i do jego braci. Prosimy, aby posyłał do waszego klasztoru młode i odważne niewiasty, które zechcą całe swoje życie oddać dla Chrystusa jedynego Oblubieńca. Amen!

6 6 K ult świętego Józefa w Krakowie sięga samych początków miasta. Najstarsza, znana księga liturgiczna, znajdująca się w katedrze wawelskiej pergaminowy kodeks w końca XI wieku zawiera modlitwę do świętego Józefa Żywiciela Pana. Tak w Krakowie, jak i w całym kraju powszechnie czczono świętego Józefa jako Żywiciela Pana, nawet wtedy, gdy papież Pius V w roku 1570 wprowadził wezwanie Sponsus Beatae Mariae Virginis czyli Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Fakt ten jest zrozumiały w kontekście naszych dziejów. Cały kraj, a szczególnie Kraków, przechodził wiele wojen. W związku z tym szerzyły się choroby i głód, które dziesiątkowały miasto. Bardzo tragiczna sytuacja zaistniała na przełomie XVII i XVIII wieku w związku z wojnami szwedzkimi. W tym właśnie czasie magistrat Krakowa skierował do Stolicy Apostolskiej prośbę o przyznanie miastu szczególnego patronatu świętego Józefa. Ojciec święty Klemens XI pozytywnie ustosunkował się do tej prośby i w dniu 23 marca 1715 roku przyznał miastu szczególny patronat świętego Patriarchy. W Krakowie od połowy XVII wieku istniały dwa ośrodki kultu świętego Józefa. Były to: kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Józefa karmelitów bosych oraz kościół pod wezwaniem świętego Józefa sióstr bernardynek. Obydwa kościoły znajdowały się przy obecnej ulicy Poselskiej, która wówczas nosiła nazwę: ulica świętego Józefa. Po kasacie w roku 1798 klasztoru karmelitów bosych, kult świętego Józefa skoncentrował się przy kościele sióstr bernardynek i tak jest do dzisiaj. Klasztor i kościół sióstr bernardynek w Krakowie pod wezwaniem świętego Józefa wywodzi się z klasztoru świętej Agnieszki. Powstał on w połowie XVII w. dzięki inicjatywie siostry Teresy Zadzik ( ). Jako przełożona klasztoru świętej Agnieszki dążyła ona do uzyskania zgody władz kościelnych i świeckich na założenie nowego klasztoru sióstr w obrębie murów miejskich. Podyktowane to było koniecznością. Klasztor świętej Agnieszki, położony nad Wisłą, narażony był na częste wylewy rzeki, co zmuszało klauzurowe zakonnice do opuszczania murów klasztoru i szukania schronienia u ludzi świeckich. Odbijało się to ujemnie na ciągłości życia zakonnego. Także warunki zdrowotne w zniszczonych wodą i zawilgoconych murach pozostawiały wiele do życzenia. Dla realizacji swego przedsięwzięcia siostra Teresa uzyskała pewną sumę spadkową po swym bracie Jakubie Zadziku, biskupie krakowskim (+1642). Za pośrednictwem wojewodziny rawskiej Doroty Sułowskiej nabyła w roku 1644 dworek Stanisława Żeleńskiego (Lanckorońskich). Po uzyskaniu zgody na nową fundację króla Władysława IV ( ), biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego ( ) i kapituły Ojców Bernardynów, Informator Pielgrzyma Kult świętego Józefa w kościele a także po adaptacji dworku na pomieszczenia klasztorne i po wybudowaniu przy nim drewnianego kościółka pod wezwaniem świętego Józefa, dnia r. sześć sióstr z klasztoru świętej Agnieszki z siostrą Teresą na czele jako przełożoną przeniosło się na nową fundację. Wkrótce wspólnota sióstr powiększyła się w ciągu paru lat 10 młodych dziewcząt wstąpiło do nowozałożonego klasztoru. W roku 1649 przyłączono do klasztoru sąsiedni dworek Pieniążków (Raczkowskich) położony od strony północnej. Trudne chwile przeżywał klasztor podczas najazdu Szwedów ( ). Siostry musiały uchodzić aż na Węgry, a po powrocie zastały klasztor i kościół w ruinie. Przy odbudowie zniszczonych zabudowań klasztornych najbardziej zasłużyła się siostra Charitas Łowicka, siostrzenica siostry Teresy Zadzik, wieloletnia przełożona klasztoru. Wkrótce siostry pomyślały o budowie murowanego kościoła. W roku 1694 uzyskały na ten cel pałac Tęczyńskich, będący w posiadaniu Jana z Bnina Opalińskiego, wojewody nowokorczyńskiego. Pałac rozebrano, a z uzyskanej cegły zbudowano murowany kościół. Początkowo pracami kierował Michał Warszycki, siostrzeniec siostry Teresy Zadzik. Po jego śmierci kontynuowano budowę dzięki poparciu księdza Franciszka Leśniowicza, oficjała pileckiego, doprowadzając ją do końca w roku Konsekracji nowego kościoła dokonał dnia 23 września 1703 r. biskup krakowski Kazimierz Łubieński. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się łaskami słynący obraz świętego Józefa. Obraz ten według tradycji przekazanej przez kronikę klasztoru otrzymał w 1627 roku od papieża Urbana VIII biskup Jakub Zadzik. Papież ten, przekazując biskupowi obraz, miał go zobowiązać do wybudowania w Krakowie kościoła pod wezwaniem świętego Józefa. Biskup podarował obraz swej siostrze zamierzającej założyć w Krakowie nowy klasztor. Został on umieszczony w pierwszym drewnianym kościółku, a następnie przeniesiony do nowego murowanego. Ołtarz główny, w którym znajduje się obraz świętego Józefa, ufundował ksiądz Franciszek Leśniowicz, oficjał pilecki, jako wotum dziękczynne za przywrócenie wzroku dzięki świętemu Józefowi, czczonemu w tym miejscu. Obraz, w kształcie pionowego prostokąta o wymiarach 254x127 cm, został namalowany olejno na płótnie około 1600 roku. Przedstawia on świętego Józefa, który prowadzi za rękę młodocianego Jezusa, lekko pochylając ku Niemu głowę. Chrystus, przedstawiony jako mniej więcej 12 letni chłopiec idący u prawego boku swego Opiekuna, w prawej dłoni trzyma mały kolisty wiklinowy koszyczek zawierający narzędzia ciesielskie, zaś lewą ujmuje dłoń świętego Józefa. Obie postacie kroczą na tle pejzażu. Cała kompozycja tchnie ciszą, a jednocześnie stłumionym napięciem. Święty Józef wyraźnym gestem i z zatroskaną twarzą kieruje w prawo młodocianego Jezusa, który podążając lekkim krokiem ze swym Opiekunem, jednocześnie zwraca się ku lewej stronie, patrząc poważnie przed siebie. Chłopięcy Chrystus pragnie iść własną drogą, inną niż wskazuje święty Józef, świadomy swego posłannictwa. Sytuację tę potęguje kontrast jasnej twarzy Jezusa i ciemnego oblicza świętego Józefa. Cechy formalno stylistyczne wskazują na manierystyczny charakter i miejsce powstania: północne Włochy, ale nie jest znany jego autor. Obraz, kilkakrotnie przemalowywany, został poddany gruntownej konserwacji w roku 1972, dzięki której odzyskał swój pierwotny wygląd.

7 7 Sióstr Bernardynek w Krakowie Życie zakonne w klasztorze sióstr bernardynek formowało się w oparciu o naśladowanie cnót świętego Józefa i w pełnym zaufaniu w jego opiekę nad tym miejscem. Założycielka klasztoru, siostra Teresa Zadzik, zaleciła kult świętego Józefa już w Regule przepisanej dla klasztoru i wskazała na świętego Józefa jako na świętego patrona i opiekuna miejsca tego. Reguła nosi datę 15 grudnia 1649 roku. Wydała też polecenie, zapisane później w pierwszej kronice klasztoru, aby odprawiała się Msza święta we środe s. Josephowi iako Patronowi Klasztoru naszego, żeby go miał w Swoiej opiece. Ta sama kronika podaje, że te Msze św... mają się odprawiać w klasztorze ś. Josepha, na co się siostry obligowały przychodząc do tego klasztoru. Siostry zobowiązały się nadto codziennie odmawiać litanię do świętego Józefa. W późniejszych zaleceniach zakonnych ten obowiązek był przypominany i podkreślany, zaś z przekazów kronikarskich wiadomo, że święta patronalne świętego Józefa w roku kościelnym były w klasztorze uroczyście obchodzone. Patrząc dzisiaj na wyposażenie kościoła i klasztoru, na zwyczaje i ukierunkowanie życia wewnętrznego sióstr należy stwierdzić, że pozostał on wierny przekazom swej założycielki. Liczne obrazy świętego Józefa, znajdujące się na korytarzach klasztornych, zapisy odnoszące się do świętego Józefa, stanowią widoczny dowód tego kultu i wierności w jego utrzymaniu. Modlitwy do świętego Józefa, które siostry odmawiają wspólnie i prywatnie, pieśni do świętego Józefa, znane tylko w tym klasztorze, są wyrazem głębokiej i starej kultury i pobożności tego miejsca. W bibliotece klasztornej znajduje się wiele książek religijnych o tematyce świętego Józefa z różnych okresów czasu i o różnym ukierunkowaniu. Motywy z życia świętego Józefa widać również na szatach liturgicznych haftowanych przez siostry. Siostry są głęboko przekonane, że święty Józef nadal troszczy się o ich potrzeby, zarówno duchowe jak i materialne. Od samego początku swego istnienia kościół i klasztor były miejscem szczególnego kultu świętego Józefa. Kult ten był zawsze żywy i bardzo popularny wśród wiernych nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju, a nawet poza jego granicami (Czechy, Niemcy, USA). W ciągu wieków były różne formy kultu, zgodnie z duchem czasu i religijnymi zwyczajami. Zawsze jednak kult ten rozwijał się za wiedzą i aprobatą miejscowej władzy kościelnej i Stolicy Apostolskiej. Z zachowanych dokumentów wynika, że papież Pius VI w dniu 3 stycznia 1794 roku udzielił odpustu zupełnego wszystkim wiernym, którzy wstępowali do kościoła świętego Józefa, pomodlili się w intencjach wskazanych przez papieża i przystąpili do sakramentów świętych. Odpust ten, z upoważnienia miejscowego ordynariusza, zatwierdził ksiądz Mikołaj Wybranowski, kanonik katedralny, oficjał i wikariusz generalny. On też ogłosił go wiernym. Podobnego odpustu i pod tymi samymi warunkami udzielił wiernym modlącym się w tym kościele ten sam papież 17 kwietnia 1804 roku. Z upoważnienia ordynariusza zatwierdził ten odpust 18 maja 1804 roku i ogłosił go wiernym sufragan krakowski, biskup Józef Olechowski. Kult świętego Józefa skupiał się szczególnie wokół obrazu umieszczonego w głównym ołtarzu kościoła. Wierni byli przekonani, że właśnie w tym miejscu przez przyczynę świętego Józefa Bóg chętniej wysłuchuje próśb. Płynęło to być może z przekonania, że ten obraz pochodzi od samego Ojca świętego. Źródła podają, że wierni wypraszali tutaj nadzwyczajne łaski i to jeszcze bardziej wpłynęło na popularność kultu świętego Józefa w tym miejscu i w tym obrazie. Zachowała się księga nadzwyczajnych łask, którą zaprowadzono pod koniec XVII wieku, sięgająca swymi zapiskami do roku Zawiera ona wiele łask mniej lub więcej nadzwyczajnych, które siostry i wierni przypisywali wstawiennictwu świętego Józefa. Podziękowania wpisywano do tej księgi, ostatnio siostry zbierają oryginalne kartki i listy, które składają i przysyłają wierni. Dowodem żywego kultu świętego Józefa są liczne wota umieszczone wokół obrazu i znajdujące się w skarbcu kościelnym, które składają wierni. Pierwsza wzmianka o ich istnieniu pochodzi już z roku 1655, a więc z okresu istnienia pierwszego kościoła, i to niedługo po jego wybudowaniu. W kronice klasztornej zapisano, że w tym roku zachowane wota przeznaczono na zrobienie kielicha do Mszy świętej, gdyż Szwedzi, rabując kościół, zabrali wszystkie kielichy. Początkowo nie robiono spisu wotów. Wierni przychodzili, składali je jako podziękowanie za otrzymane łaski, nieraz nie podając nawet bliższych szczegółów. Szczegółowy spis wotów, znajdujących się wokół obrazu świętego Józefa, pochodzi dopiero z roku 1934 z okazji restauracji kościoła. O wiele więcej znajduje się ich w skarbcu klasztornym, niektóre z nich są bardzo cenne. Co pewien czas część wotów przeznacza się na zrobienie sprzętów liturgicznych dla potrzeb kościoła lub z przeznaczeniem na misje. Pierwszy zachowany opis uroczystości odpustowych ku czci świętego Józefa pochodzi z roku 1843, zaś dokładny opis z roku W tym roku w dniu 19 marca pierwsza Msza święta była o godzinie 5 rano. O godzinie 7 uroczystą sumę odprawił ordynariusz krakowski, biskup Antoni Gałecki. Sumę o godzinie celebrowali Ojcowie Kapucyni, a kazanie wygłosił ksiądz Sebastian Pelczar, profesor Akademii Krakowskiej, późniejszy biskup przemyski. Od roku 1879, za zezwoleniem władzy kościelnej, przez cały miesiąc marzec były odprawiane uroczyste nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem w godzinach popołudniowych. W roku 1879 w dniu odpustowym Msze święte zaczynały się już o godzinie 4 rano i były odprawiane do samego południa przez duchowieństwo diecezjalne i zakonne. Po południu śpiewano nieszpory, litanię do świętego Józefa, odczytywano prośby i intencje, następnie było specjalne kazanie i zakończono nabożeństwo błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Dalsze wzmianki o uroczystościach odpustowych pochodzą z lat 1889, 1901, Zawsze w tych uroczystościach brał udział miejscowy ordynariusz, chyba że przebywał poza Krakowem. Kazania w samą uroczystość odpustową i w czasie nabożeństw w marcu głosili wybitni kaznodzieje diecezjalni i zakonni. Przez wiele lat kazania w czasie nowenny przed uroczystością odpustową głosił ksiądz infułat Van Roy, prepozyt kolegiaty świętej Anny Dokończenie na str. 8

8 8 Informator Pielgrzyma Kult świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie Dokończenie ze str. 7 w Krakowie, a wśród kaznodziejów byli: ksiądz Bandurski, późniejszy biskup lwowski, ksiądz Krupiński, ksiądz Korzonkiewicz, rektor Seminarium Duchownego w Krakowie i inni. W dniu 3 lutego 1936 roku przy kościele zostało kanonicznie erygowane przez arcybiskupa Adama Stefana Sapiehę Pobożne Stowarzyszenie Dobrej Śmierci ustanowione pod wezwaniem świętego Józefa na wzór podobnego Stowarzyszenia założonego w roku 1913 w kościele świętego Józefa w Rzymie. Celem Stowarzyszenia jest modlitwa za konających, znajdujących się nieraz w niebezpieczeństwie utraty zbawienia wiecznego, oraz o szczęśliwą śmierć dla siebie i członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie posiada zewnętrznej organizacji, łączność jego członków jest tylko duchowa, modlitewna. Mimo tego jest ono żywotne do dzisiaj. Świadczą o tym dwie księgi zawierające nazwiska członków. Wpisywały się do niego nieraz całe rodziny. W roku 1994 została wydana nowa karta wpisowa do Stowarzyszenia, założona została nowa księga wpisowa i w tym roku w uroczystość świętego Józefa zapisało się 178 osób. Nadal przybywa członków Stowarzyszenia. Wierni przychodzą do furty klasztornej, aby się zapisać, przysyłają też z różnych stron Polski listy zawierające nieraz kilkanaście nazwisk nowych członków. W archiwum klasztornym znajduje się księga członków Arcybractwa świętego Józefa, założonego w roku Księga była prowadzona do roku Do niedawna sądzono, że to Arcybractwo istniało przy naszym kościele. Badania archiwalne, prowadzone kilkanaście lat temu przez O. Benignusa Wanata, karmelitę bosego, stwierdziły, że istniało ono przy kościele karmelitów bosych pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Józefa znajdującego się przy tej samej ulicy, a skasowanego w roku 1798 (obecnie mieści się tam Muzeum Archeologiczne). Po kasacie najbliższy klasztor karmelitów bosych znajdował się w Czernej i tam przeniesiono księgi rachunkowe i inne dotyczące Arcybractwa. Natomiast księga członków została prawdopodobnie u któregoś z członków, później przyniesiono ją do klasztoru sióstr bernardynek. To również świadczy o żywotności kultu świętego Józefa przy tym kościele. Kult świętego Józefa w kościele sióstr bernardynek jest ciągle bardzo żywy, a kościół należy do najbardziej znanych i nawiedzanych w Krakowie. O każdej porze dnia można tu spotkać modlących się wiernych: młodzież, starszych, świeckich duchowieństwo, zakonnice. Przyjeżdżają tu również czciciele świętego Józefa z odległych nieraz zakątków Polski, a także z zagranicy. Liturgiczną formą kultu świętego Józefa są nabożeństwa odprawiane ku Jego czci. Każda środa jest Mu szczególnie poświęcona. Przez cały rok podczas wieczornego nabożeństwa odmawiana jest przez wiernych specjalna modlitwa do świętego Józefa, znana tylko w tym kościele. Szczególnym pietyzmem otoczony jest święty Józef przez cały marzec poświęcony Jego czci. Przed uroczystością świętego Józefa odbywa się nowenna, która gromadzi bardzo dużo czcicieli tego świętego Patrona. W samą uroczystość odpustową 19 marca Mszę świętą o godzinie 7 odprawia tradycyjnie Metropolita Krakowski. Do niedawna był nim ksiądz Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec święty Jan Paweł II, który często przychodził tu na modlitwę prywatną. Istnieje wiele publikacji dotyczących historii kościoła i kultu świętego Józefa. Są to przede wszystkim różne modlitewniki, które są wznawiane. Wydawane są również nowe, gdyż zapotrzebowanie na nie u wiernych jest wciąż duże. Trzykrotnie starano się o koronację świętego Józefa w Jego łaskami słynącym obrazie w kościele sióstr bernardynek w Krakowie. Po raz pierwszy myśl koronacji poddał w roku 1918 Ojciec Florian Janocha, kapucyn, wielki czciciel świętego Józefa. Po jego śmierci nikt nie podjął tej sprawy. Następne starania miały miejsce w roku Zgodnie z instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów zbierano dokumenty kultu z dawnych lat oraz podpisy przedstawicieli władz kościelnych i świeckich z prośbą o koronację. Zebrano prawie podpisów i wszystkie dokumenty przesłano do Rzymu. Sprawa koronacji nie została jednak doprowadzona do końca z powodu wybuchu II wojny światowej. Po raz trzeci starania o koronację podjęto w roku Zebrano potrzebne materiały, odbyło się też w klasztorze sympozjum na ten temat. Ale tu na przeszkodzie stanął przepis instrukcji wydanej w roku 1973 przez Kongregację dla Kultu Bożego, zabraniający koronować wizerunki świętych. Wkrótce zmarł główny promotor, ksiądz Franciszek Bracha, misjonarz świętego Wincentego a Paulo, gorliwy czciciel świętego Józefa, i sprawa koronacji nie doszła do skutku. OTO NASZ ADRES: Siostry Bernardynki ul. Poselska 21, Kraków Tel Kościół Świętego Józefa MSZE ŚWIĘTE Dni powszednie: 7.00, 8.00, Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 10.30, Uroczystość Św. Józefa: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 18.30

9 9 Telegram do Świętego Józefa w nagłej potrzebie czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku Podane modlitwy można odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem. Jeśli jest to sprawa bardzo pilna, np. wyjednanie nawrócenia dla niebezpiecznie chorej osoby, wówczas można odprawić to nabożeństwo w trzech godzinach następujących po sobie. Modlitwa Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię, dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę... (tu wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho, i pociesz mnie w tym strapieniu. O święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce i Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej... dla NN... O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas! Pięć westchnień do św. Józefa Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego, kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę. Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym tak jak Ty umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości. Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef! Amen. Wiersze Siostry Benigny (+ 19 marca 2008) Czy widziałeś kiedy kwiat tak naprawdę? Przypatrz się to cud Bożej miłości Lecz dusza twoja stokroć piękniejsza gdy kochasz Twoja łaska i Twa obecność jest jak ciepłe tchnienie w zimną noc i jak chłodny wietrzyk w skwarny dzień przynosi ulgę i ukojenie O chwilo cicha i szczęśliwa Trwaj Pragnę jedynie zamilknąć przed Tobą i wsłuchać się w Twoją miłość Nie wiem co mi dasz w życiu lecz wszystko przyjmę z twych Miłujących Rąk Wiem, że mnie kochasz i to mi wystarczy Ty po prostu Jesteś kto Cię chce wyrazić mnogością słów zagłusza Cię bo Ciebie można poznać tylko milczeniem O, pozwól mi kochać Cię Niewyrażalny Są chwile gdy ciało domaga się natarczywie swoich praw Ale częściej bywają chwile gdy Nieskończoność przyzywa mnie aż do bólu I wtedy Ojcostwo na wzór Św. Józefa B iskupstwo niewątpliwie jest urzędem, ale trzeba, aby biskup za wszelką cenę walczył, aby nie zurzędniczał. Nie może zapomnieć, że ma być ojcem. Jak powiedziałem, książę Sapieha dlatego był tak kochany, że był dla swoich księży ojcem. Kiedy myślę o tym, kto może być pomocą i wzorem dla wszystkich powołanych do ojcostwa w rodzinie albo w kapłaństwie, a tym bardziej w służbie biskupiej przychodzi mi na myśl Św. Józef. Dla mnie także kult Św. Józefa łączy się z doświadczeniami przeżywanymi w Krakowie. Blisko pałacu biskupiego są przy ulicy Poselskiej siostry bernardynki. Mają w swoim kościele, pod wezwaniem właśnie św. Józefa, stałe wystawienie Najświętszego Sakramentu. Chodziłem tam w wolnych chwilach i modliłem się, a mój wzrok często wędrował w kierunku bardzo czczonego w tym kościele, pięknego obrazu przybranego ojca Jezusa. Tam też prowadziłem niegdyś rekolekcje dla prawników. Lubiłem rozważać o Św. Józefie w kontekście Świętej Rodziny: Jezus, Maryja, Józef. Wzywałem ich razem do pomocy w różnych sprawach. Rozumiałem dobrze tę jedność i miłość Świętej Rodziny: trzy serca, jedną miłość. Szczególnie duszpasterstwo rodzin zawierzałem Św. Józefowi. JAN PAWEŁ II Wstańcie, chodźmy chciałabym rozbić skorupę mego ciała by dusza mogła złączyć się w Wiecznym Teraz z jedynym Sensem Istnością Miłością Lecz wiem że najpierw muszę Ci przynieść duszę mego brata Kiedyż nadejdzie ta chwila gdy on będzie twój naprawdę aż do granic swego jestestwa Kiedyż będziemy mogli razem Cię wielbić kochać pragnąć Kiedy zatoniemy w twej Miłości? PRZYJDŹ! Fot. archiwum Calvarianum

10 10 Informator Pielgrzyma Stosunek do daru ycia jest wyk³adnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku cz³owieka do Boga i do cz³owieka, czyli wyk³adnikiem i sprawdzianem autentycznej religijnoœci i moralnoœci. (S³uga Bo y Jan Pawe³ II, Czêstochowa, ) Fot. R. Rzepecki Fot. A. Zachwieja. R¹czki dziecka ok. 7 tygodni od poczêcia. Dziecko ok. 3,5 miesi¹ca od poczêcia. Broniæ ycia i umacniaæ je, czciæ je i kochaæ oto zadanie, które Bóg powierza ka demu cz³owiekowi... Jan Pawe³ II, Evangelium vitae I yczê, i modlê siê o to stale, a eby rodzina polska dawa³a ycie, eby by³a wierna œwiêtemu prawu ycia. Jeœli siê naruszy prawo cz³owieka do ycia w tym momencie, w którym poczyna siê on jako cz³owiek pod sercem matki, godzi siê poœrednio w ca³y ³ad moralny, który s³u y zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr cz³owieka. ycie jest pierwszym wœród tych dóbr. Koœció³ broni prawa do ycia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego ycia pierwszym Dawc¹, ale równoczeœnie ze wzglêdu na podstawowe dobro cz³owieka. Jan Pawe³ II, Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r. Naukowcy i lekarze: ycie cz³owieka zaczyna siê w chwili poczêcia Cz³owiek jest ju cz³owiekiem od momentu, gdy mêski plemnik zap³odni eñsk¹ komórkê jajow¹. prof. dr hab. med. E. Blechschmidt, dyrektor Instytutu Anatomii Uniwersytetu w Getyndze, Niemcy Komórkê jajow¹ od momentu zap³odnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega w¹tpliwoœci, e jest to cz³owiek. prof. dr hab. med. B. Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie po³o nictwa i ginekologii, Warszawa Szacunek dla nowego ycia od samego poczêcia i uznanie dziecka za partnera w dialogu s¹ bardzo wa ne. Ten dialog rozpoczyna siê w momencie poczêcia. prof. dr hab. P. G. Fedor - Freybergh, psycholog, Sztokholm Od momentu poczêcia istnieje ywa istota. Nienarodzone dziecko jest osob¹. prof. dr med. A. Ingelman-Sunberg, kierownik Kliniki Ginekologii i Po³o nictwa w Sztokholmie ywot cz³owieka rozpoczyna siê w momencie poczêcia, to jest zap³odnienia i koñczy siê w momencie œmierci. prof. zw. dr hab. med. R. Klimek, cz³onek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie Dziêki nadzwyczajnemu postêpowi techniki wtargnêliœmy do prywatnego ycia p³odu. Przyjêcie za pewnik faktu, e po zap³odnieniu powsta³a nowa istota ludzka, nie jest ju spraw¹ upodobañ czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczêcia do staroœci nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym mo na siê spieraæ, ale zwyk³ym faktem doœwiadczalnym. prof. dr med. J. Lejeune, kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. Kartezjusza w Pary u Po³¹czenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje pocz¹tek odrêbnemu yciu. W wyniku zap³odnienia powstaje w pe³ni genetycznie uformowany nowy cz³owiek, którego rozwój dokonuje siê w czasie ycia ludzkiego. Tak wiêc embrion, p³ód, noworodek, niemowlê, dziecko, doros³y, starzec to okreœlenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego cz³owieka. dr n. med. A. Marcinek, dyrektor Szpitala Po³o niczo-ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie ycie cz³owieka nie zaczyna siê z chwil¹ narodzin, ale od momentu poczêcia. prof. dr hab. n. med. J. Roszkowski, cz³onek-wspó³zalo yciel Miêdzynarodowego Towarzystwa Ginekologicznego, cz³onek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego:

11 11 Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce Ludobójcy Lenin i Hitler jako pierwsi w Europie zalegalizowali aborcjê Pierwszym krajem na œwiecie, który zalegalizowa³ zabijanie poczêtych dzieci, by³ Zwi¹zek Radziecki. 18 listopada 1920 roku ludobójca komunista Lenin, po zwyciêstwie rewolucji bolszewickiej zrealizowa³ swoj¹ wczeœniejsz¹ dyrektywê: domagaæ siê bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw œcigaj¹cych sztuczne poronienia (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dzie³a, Warszawa Ksi¹ ka i Wiedza 1950, t.19, s. 321). Drugim przywódc¹ europejskim, który doprowadzi³ do legalizacji aborcji w swoim kraju by³adolf Hitler. D¹ ¹c do utworzenia czystej, biologicznie mocnej rasy panów, doprowadzi³ w 1933 roku do legalizacji zabijania niemieckich nienarodzonych dzieci, które posiada³y wady wrodzone. Nale y dodaæ, e hitlerowscy ustawodawcy chronili surowymi sankcjami karnymi ycie zdrowych, niemieckich dzieci, d¹ ¹c do demograficznego wzrostu rasy panów. Na terenie Polski po raz pierwszy w sensie prawnym narzucono pe³n¹ dopuszczalnoœæ aborcji (nazywanej wówczas spêdzaniem p³odu ) 9 marca 1943 r. Wówczas hitlerowski okupant wyda³ rozporz¹dzenie (Verordnung) zezwalaj¹ce Polkom na nieograniczone adnymi sankcjami zabijanie polskich nienarodzonych dzieci, jednoczeœnie podnosz¹c karê do kary œmierci w³¹cznie za zabicie niemieckiego nienarodzonego dziecka... Po podbiciu narodów s³owiañskich niemieccy zbrodniarze opracowali Planost plan wyniszczenia narodów podbitych, w ramach którego okupowanym narodom szeroko zalecali antykoncepcjê i legalizacjê aborcji. Zbrodnicze plany hitlerowców najlepiej charakteryzuje wypowiedÿ Martina Bormana, szefa kancelarii Hitlera i sternika NSDAP: Obowi¹zkiem S³owian jest pracowaæ dla nas. P³odnoœæ S³owian jest niepo ¹dana. Niech u ywaj¹ prezerwatyw albo robi¹ skrobanki im wiêcej, tym lepiej. Oœwiata jest niebezpieczna (cyt. za: J. Heydecker, J. Leeb Trzecia rzesza w œwietle Norymbergi bilans tysi¹clecia, Ksi¹ ka i Wiedza, Warszawa 1979, s. 391). Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej oczywiœcie anulowano hitlerowskie rozporz¹dzenia i przywrócono polskie ustawodawstwo przedwojenne, chroni¹ce ycie poczêtych dzieci. Po raz drugi w Polsce wprowadzono prawn¹ dopuszczalnoœæ aborcji 27 kwietnia 1956 roku. W warunkach terroru komunistycznego ludzie wprowadzeni do Sejmu (w 1952 r.) przez ludobójcê Stalina, przeg³osowali legalizacjê aborcji. Ta stalinowska aborcyjna ustawa obowi¹zywa³a a do 1993 roku, kiedy to 7 stycznia, przy zdecydowanym sprzeciwie postkomunistów i libera³ów, przeg³osowano w Sejmie ustawê o planowaniu rodziny i ochronie p³odu ludzkiego. Ofiary ludobójstwa XX i XXI wieku I wojna œwiatowa ok. 10 milionów ofiar: II wojna œwiatowa ok. 55 milionów ofiar: 1 to ludzkich istnieñ. Wojna z nienarodzonymi ok. 1 miliard ofiar: Zapraszamy do zamawiania bezpatnych materia³ów edukacyjnych:

12 12 Informator Pielgrzyma Pomó ocaliæ ycie bezbronnemu! Tak e Ty mo esz uratowaæ ycie dziecka! Waszym pos³annictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym œwiecie obecnoœci takich wartoœci, jak pe³na wolnoœæ religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa cz³owieka do ycia pocz¹wszy od momentu poczêcia a do naturalnej œmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny apelowa³ 15 sierpnia 1991 roku na Jasnej Górze S³uga Bo y Jan Pawe³ II. Obrona ycia cz³owieka od momentu poczêcia po naturalny kres jest obowi¹zkiem ka dego cz³owieka wierz¹cego czy niewierz¹cego ale jest specjalnym zadaniem ka dego katolika Polaka. W dziele tym potrzebna jest ufna, wytrwa³a modlitwa, apostolstwo realizowane w rodzinie, s¹siedztwie, œrodowisku pracy. Potrzebna jest tak e konkretna pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym. Polskie Stowarzyszenie Obroñców ycia Cz³owieka ( organizacja po ytku publicznego, numer KRS: ) ju od ponad dziesiêciu lat prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ w obronie ycia dzieci nienarodzonych. Poprzez spo³eczne akcje edukacyjne, opracowywanie i bezp³atne rozprowadzanie ulotek, plakatów oraz broszur ukazuj¹cych rozwój cz³owieka przed narodzeniem uczy szacunku do ycia ka dego cz³owieka od poczêcia do naturalnej œmierci. Od szeœciu lat tak e pomaga finansowo matkom samotnie wychowuj¹cym dzieci oraz ubogim rodzinom. Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia cieszy siê uznaniem Hierarchów Koœcio³a katolickiego. Pob³ogos³awiona zosta³a m. in.: przez ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski i ks. kard. Stanis³awa Dziwisza, Metropolitê Krakowskiego. Nasze Stowarzyszenie nie otrzymuje adnych dotacji z bud etu pañstwa czy funduszy Unii Europejskiej. Dzia³amy tylko w oparciu o dary serca osób, które pragn¹ ratowaæ ycie cz³owieka; osób, które czuj¹ siê zobowi¹zane do realizacji Jasnogórskich Œlubów Narodu Polskiego i które chc¹ wprowadzaæ w ycie apele i nauczanie S³ugi Bo ego Jana Paw³a II. Proszê wiêc o dary serca. Gdyby ka dy z Czytelników ofiarowa³ na ten szlachetny cel z³, to moglibyœmy zintensyfikowaæ nasz¹ dzia³alnoœæ. Proszê serdecznie w imieniu tych, którzy nie mog¹ siê broniæ nienarodzonych dzieci. Dary mo na wp³aciæ tak e za poœrednictwem internetu: W okresie rozliczeñ podatkowych prosimy tak e o deklarowanie w formularzach PIT wp³aty 1% podatku na dzia³alnoœæ statutow¹ Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ycia Cz³owieka! Zdecyduj, na co zostanie wykorzystany choæ 1% Twojego podatku! Wype³niaj¹c zeznanie podatkowe PIT za rok 2009 nie zapomnij: Polskie Stowarzyszenie Obroñców ycia Cz³owieka, numer KRS: Zachêæ tak e swoich znajomych do wsparcia naszej dzia³alnoœci! Nó ki dziecka ok. 7 tygodni od poczêcia. Nó ki dziecka ok. 11 tyg. od poczêcia. Pomó nam pomagaæ innym! Z góry serdecznie dziêkujê dr in. Antoni Ziêba prezes PSO C Polskie Stowarzyszenie Obroñców ycia Cz³owieka ul. Krowoderska 24/1, Kraków Polskie Stowarzyszenie Obroñców ycia Cz³owieka ul. Krowoderska 24/ Kraków Wp³ata daru na obronê ycia cz³owieka. Wp³ata daru na obronê ycia cz³owieka.

13 Litania do Świętego Józefa 13 Ks. kard. Franciszek Macharski i ks. kard. Stanisław Dziwisz u Bernardynek Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy, módl się za nami. Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. P.: Ustanowił Go panem domu swego. W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Powitanie Ks. Kardynała przez przełożoną Poświęcenie przy powitaniu Ks. Kardynała Ks. Kardynał wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Ks. Kardynał wsród sióstr Msza św. z Ks. Kardynałem Zdjęcia: arch. Sióstr Bernardynek

14 14 Informator Pielgrzyma Oferta wydawnicza Sióstr Bernardynek Siostry Bernardynki, ul. Poselska 21, Kraków, tel Święty Józef Oblubieniec Bogarodzicy Modlitewnik 12 zł 2. Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 1,50 zł 3. Modlitwy do Św. Antoniego z Padwy 1,50 zł 4. Umiłował nas aż do końca Modlitwy do Pana Jezusa 1,50 zł 5. Modlitwy za zmarłych 2 zł 6. Modlitwy do Ducha Świętego 3 zł 7. Okaż nam Panie swoje oblicze 3 zł 8. Nabożeństwo do opieki św. Józefa 2,50 zł 9. Godzinki ku czci św. Józefa 1,50 zł 10. Ukochałem Cię odwieczną czułością Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa 3 zł. 11. Przyjdź, Dziecię Jezu! 3 zł 12. Nowenna do Dzieciątka Jezus Koletańskiego słynącego łaskami w kościele sióstr bernardynek w Krakowie 2,50 zł 13. Nowenna do św. Józefa słynącego łaskami w kościele sióstr bernardynek w Krakowie 3 zł 14. Z Matką Bożą Bolesną u Stóp Krzyża Nowenna, modlitwy, Godzinki, Droga Krzyżowa 3 zł 15. Ofiarowanie Bolesnej Męki Jezusa Chrystusa za dusze w czyścu cierpiące na każdy dzień tygodnia 2 zł 16. Bóg mój i wszystko Modlitwy do Świętych Franciszkańskich 3 zł 17. Betlejemska Droga Rozważania Tajemnic Dzieciątka Jezus 3 zł

15 15 Koletańskie Dzieciątko Jezus Wśródmieściu Krakowa przy ulicy Poselskiej jest barokowy kościół sióstr bernardynek pod wezwaniem świętego Józefa. W jednym z jego bocznych ołtarzy znajduje się późnogotycka figurka Dzieciątka Jezus, zwanego Koletańskim. Mały Jezus jest ubrany w królewskie haftowane szaty: sukienkę i płaszczyk, a na głowie ma koronę. Prawą rączkę ma uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma jabłko symbol władzy królewskiej. Siedzi na drewnianym pozłacanym tronie ozdobionym dwoma puttami. Tło historyczne Pochodzenie i wczesne dzieje figurki Dzieciątka Jezus Koletańskiego są nieznane. Najstarszy i zarazem jedyny dokument (jest to kartka papieru formatu A3 złożona na pół, cała zapisana) został napisany dopiero na początku XVIII wieku na polecenie O. Bonawentury Świerklińskiego, prowincjała OO. Bernardynów. Dokument ten jest wiarygodny, gdyż autorka, jedna z sióstr koletek (nie podała swego imienia), opisuje wydarzenia, których sama była świadkiem, a także te, które przekazały starsze siostry, m.in. S. Druzjanna, jedyna koletka, która przeżyła epidemię zarazy szerzącą się w Krakowie około 1630 roku. Dokument podaje, że Figurka dotarła do Krakowa unoszona nurtem Wisły nie wiadomo skąd. Zatrzymała się przy brzegu naprzeciw klasztoru sióstr koletek, reguły świętego Franciszka z Asyżu, znajdującym się na Stradomiu u stóp Wawelu. Siostry wydobyły Figurkę z wody, przyniosły do klasztoru i umieściły na ołtarzyku w refektarzu. Od tego czasu zaczęły się dziać liczne cuda, zwłaszcza nadzwyczajne uzdrowienia z różnych chorób. Siostry z prostotą wyznawały: My się Nim cieszymy bardzo i zda nam się, że żaden klasztor nie jest tak bogaty jako nasz, bo to nasze majętności,...skarby i dostatki i na niczym nam przy Opatrzności Tego Pana nie schodzi. Profesję i obłóczyny zawsze każda przed Nim czynimy... My i matki nasze i wszyscy ludzie, którzy się do tego obrazu (Figurki) z wielką ufnością udają, każdy skutek prośby swojej otrzyma. Figurka została otoczona wielką czcią i miłością. Siostry doznawały szczególnej opieki, a wszyscy proszący otrzymywali potrzebne łaski. Gdy Szwedzi napadli na Kraków ( ), niszczyli kościoły, rabowali miasto. Spłonął także klasztor koletek; zostały tylko mury i ołtarz z figurką Dzieciątka Jezus. Zdziwieni tym Szwedzi nie ośmielili się założyć tam stajni dla swych koni. Polecono, więc jednemu z nich usunąć Figurkę z ołtarza i wrzucić ją do Wisły. Szwed ów kilkakrotnie próbował spełnić rozkaz, ale nie mógł, bo Figurka mocno przylgnęła do jego ręki. Gdy się tak biedził, nadszedł Żyd, szklarz, poznał Figurkę, bo nieraz był zatrudniony w klasztorze, poprosił, więc żołnierza, by mu ją sprzedał. Szwed chętnie się jej pozbył za pięć czeskich. Żyd zaniósł Figurkę do domu i powiedział do żony: Schowaj to, będziemy za to mieć pieniądze, jak się uspokoi w Krakowie. Po odejściu Szwedów Żyd zaniósł Figurkę do klasztoru świętego Józefa, gdzie siostry bernardynki z radością ją kupiły za 50 złotych. Jednak niedługo cieszyły się nią, gdyż koletki dowiedziały się o tym i zażądały zwrotu Dzieciątka. Mimo próśb i nalegań koletek bernardynki nie chciały się rozstać z Dzieciątkiem. Wówczas w nocy ukazał się Pan Jezus we śnie przełożonej, wikarii i czterem radnym klasztoru świętego Józefa, każdej z osobna, mówiąc: Córki moje, jeśli Mnie nie oddacie tam, kędy Mnie się miejsce upodobało, tedy wszystkie ciężko zachorowawszy wymrzecie. Zaraz też wymienione zakonnice ciężko zachorowały. Rano, nie czekając dalszych następstw, ubrano odświętnie Figurkę i w uroczystej procesji ze świecami siostry odniosły ją do klasztoru koletek. Wtedy chore bernardynki wyzdrowiały. Gdy Pan Jezus powrócił na wybrane przez Siebie miejsce, do klasztoru koletek, znów udzielał proszącym swych łask, które niejednokrotnie były cudowne. Klasztor sióstr koletek został skasowany w 1823 roku. Ostatnie dwie siostry przeniesiono do klasztoru świętego Józefa. Zabrały one ze sobą, jako drogocenny skarb i pamiątkę, cudowną Figurkę. Odtąd Dzieciątko Jezus zamieszkało w domu swego ziemskiego Opiekuna, podobnie jak niegdyś w Nazarecie. Być może chciało w ten sposób okazać, że miłym Mu było pełne czci i miłości przyjęcie przez bernardynki, kiedy wykupiły Go z rąk żydowskich. Prawdopodobnie po 1850 roku Figurka została umieszczona w bocznym ołtarzu kościoła. Figurka Dzieciątka Jezus jest późnogotycka, wykonana w drewnie, polichromowana (wysokość 60 cm). Niektóre opracowania podają czas jej powstania na początek XVII wieku, z czym trudno się zgodzić. Wspomniany na początku dokument mówi, że w 1630 roku była ona w klasztorze koletek już od dawna, a jest to przynajmniej drugie miejsce jej pobytu. Kult Dzieciątka Jezus Koletańskiego dzisiaj W kościele świętego Józefa ożywił się i pogłębił kult Dzieciątka Jezus, zwanego odtąd Koletańskim. Nadal zwracali się do Niego cierpiący, chorzy, potrzebujący pomocy duchowej czy doczesnej i znajdowali ratunek i pociechę. Dzieciątko Jezus udziela różnych łask, ale jakby szczególnie wyróżnia dzieci i matki w stanie błogosławionym. Błogosławi także licznym rodzinom, a bezdzietnych małżonków obdarza potomstwem. Uwalnia ludzi zniewolonych nałogiem pijaństwa i innymi uzależnień, jeśli tylko o to proszą. Bardzo często ich krewni i bliscy pomagają przez modlitwę wyrwać się z nałogu. Od dawna używana jest również tzw. woda Dzieciątkowa i szatki pocierane o Figurkę. Środki te pomagają wszystkim potrzebującym Bożego uzdrowienia otwierać się na Boże łaski, których chce udzielać Dziecię Jezus Koletańskie. Jego hojność w udzielaniu swych łask unaoczniają nam liczne ofiarowane Mu wota i listy z podziękowaniami, choć stanowią one zaledwie drobny ułamek otrzymanych łask, gdyż większość obdarowanych nie pozostawia widomego znaku wysłuchanej prośby. Dokończenie na str. 18 NOWOŚĆ URT OIL z naftą oczyszczoną (nafta destylowana, zakres destylacji st C). Producent: P.P.H. ANNA ul. Sikorskiego 55, Nowa Dęba tel./fax (15) , DO NABYCIA W APTEKACH!!

16 16 Informator Pielgrzyma Dział reklamy: Podaruj 1 procent Drogi Czytelniku, kiedy będziesz wypełniać PIT za 2009 rok, nie zapomnij przekazać 1 procenta podatku na pomoc potrzebującym. Jeden procent podatku można przekazywać organizacjom pożytku publicznego od 2004 roku. Chętnych podatników do wspierania OPP z roku na rok przybywa coraz więcej. Dołącz do nich także Ty Drogi Czytelniku. Można w ten sposób wspomóc fundację lub stowarzyszenie, które pomagają biednym, bezdomnym, chorym. Ty decydujesz, kto otrzyma twoją pomoc finansową, w ten sposób twoje pieniądze trafią na szczytny cel, zamiast do fiskusa. POMÓŻ PÓKI JESTEM Twój 1% nie boli Cię, a uśmierzy ból wielu cierpiącym. Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA Warszawa ul. Lakowa 1 tel.(22) KRS KRS: Przekaż część podatku, który i tak musisz zapła cić, na Naszą Drogę. Jeżeli jeszcze nie zara biasz, powiedz o tym ro dzinie i znajomym! Wy dawca Naszej Drogi czyli Stowarzyszenie Nasza Przyszłość jest organizacją pożytku pu blicznego. Nie wszyscy wiedzą, że mogą prze znaczyć 1 proc. podatku na pomoc jedynemu w Polsce katolickiemu dwutygodnikowi dla mło dzieży. W jaki sposób korzystać z tej możliwości? Wypełnij 3 odpowiednie ru bryki w rocznym zeznaniu po datkowym (PIT 36, PIT 36 L, PIT 37 lub PIT 28) w jednej z nich podaj na zwę organizacji, czyli: STO WARZYSZENIE NASZA PRZYSZŁOŚĆ w drugiej wpisz nasz nu mer KRS (Krajowy Re jestr Sądowy), czyli: w trzeciej obliczoną kwotę 1% podatku należnego

17 17

18 18 Informator Pielgrzyma Koletańskie Dzieciątko Jezus Dokończenie ze str. 15 Przed uroczystością Narodzenia Pańskiego w kościele jest odprawiana nowenna rekolekcje przygotowująca wiernych do coraz głębszego przeżycia tak wielkiej Tajemnicy, jaką jest Wcielenie Bożego Syna. LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Jezu, Boskie Dzieciątko, z Najświętszej Maryi Panny w Betlejem narodzone, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez swą Matkę uczczone, Jezu, Boskie Dzieciątko, w pieluszki owinięte, Jezu, Boskie Dzieciątko, w żłóbku położone, Jezu, Boskie Dzieciątko, Panieńskimi piersiami nakarmione, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez aniołów uwielbione, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez pasterzy uczczone, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez gwiazdę wskazane, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez mędrców tajemniczymi darami uczczone, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez Najświętszą Maryję Pannę do świątyni przyniesione, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez prorokinię Annę uwielbione, Jezu, Boskie Dzieciątko, przez króla Heroda prześladowane, Jezu, Boskie Dzieciątko, do Egiptu przeniesione, Jezu, Boskie Dzieciątko, pomordowanych w Betlejem młodzianków koroną męczeństwa obdarzające, Jezu, Boskie Dzieciątko, z Egiptu do Ziemi Żydowskiej przyprowadzone, Jezu, Boskie Dzieciątko, w Nazaret wychowane, Jezu, Boskie Dzieciątko, dla wielkiego posłuszeństwa i wszystkich cnót przez każdego ukochane, Jezu, Boskie Dzieciątko, w świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane, Jezu, Boskie Dzieciątko, z największą radością znalezione, Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu! Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu! Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu! Od grzechu każdego, Od nieuszanowania w kościele, Od gniewu wszelkiego, Od kłamstwa i obłudy, Od złych mów i gorszących przykładów, Od złych nałogów, Przez Wcielenie Twoje, Przez prześladowania i cierpienia Twoje, My, grzeszne dzieci Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu! Abyś na nas miłościwie spojrzeć raczył, Abyś nasze modlitwy, które o wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich zanosimy, łaskawie przyjąć raczył, Abyś wszystkich misjonarzy ochraniać raczył, Abyś ich apostolskim pracom błogosławić raczył, Aby światło Ewangelii świętej rozpędziło ciemności bałwochwalstwa, Aby świat cały przed Tobą, o Jezu, ugiął swe kolana, Abyś nas od zepsucia ochronić raczył, Abyś naszych rodziców długo przy życiu zachować raczył, Abyś naszych duszpasterzy Boskim światłem i mocą obdarzyć raczył, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. W. Słowo stało się Ciałem. O. I zamieszkało między nami. Módlmy się: Boże, Ojcze Niebieski, Tyś dla zasług Najświętszego Dzieciątka Jezus przyjął nas za swe dzieci i uczynił dziedzicami Królestwa Bożego; prosimy Cię, racz miłościwie spojrzeć na nieszczęśliwe dzieci pogańskie i udziel im tego nieocenionego szczęścia, którego my, niegodni, dostąpiliśmy z Twojej łaski. Błagamy Cię o to przez Najświętsze Dziecię Jezus, Syna Twego, a Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośby do Dzieciątka Jezus Dziecię Jezu, zmiłuj się nade mną! Dziecię Jezu, przebacz mi moje grzechy! Dziecię Jezu, strzeż mnie we wszelkich pokusach! Dziecię Jezu, ulecz i oczyść moje ciało! Dziecię Jezu, rozgrzej i uspokój moje serce! Dziecię Jezu, miłością Twoją zapal moje serce! Dziecię Jezu, uświęć moją duszę! Dziecię Jezu, umocnij mnie w powołaniu i w pełnieniu powinności mojego stanu! Dziecię Jezu, prowadź mnie drogą prawdy! Dziecię Jezu, zbaw moją duszę! Dziecię Jezu, zmiłuj się nade mną! Abyś Ojczyznę naszą od wszelkich nieszczęść zachować raczył, proszę Cię, Dzieciątko Jezus! Abyś duchowieństwu naszemu błogosławić raczył, Abyś liczne zastępy dusz do swojej służby powołać raczył, Abyś w rodzinach naszych miłość i zgodę dać raczył, Abyś młodzież naszą od zepsucia i złych wpływów uchronić raczył, Abyś wzywającym Twego Imienia miłościwym być raczył, Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Abyś nas do Królestwa swego przyjąć raczył, O Najświętsze Dziecię Jezu, Tobie poświęcam i oddaję duszę, serce i ciało moje. Pomnij, o Jezu, żem Twój, strzeż mnie jako swej własności i spraw, abym był Twoim na wieki. Amen. Najukochańszy Panie nasz, Jezu Chryste! Ty, stawszy się dla nas Dziecięciem, narodziłeś się w stajence, by nas wybawić z ciemności grzechu, pociągnąć do Siebie i zapalić swoją miłością. Wielbię Ciebie jako Stwórcę i Zbawiciela mego. Tyś Królem moim i Panem, Tobie składam w hołdzie wszystkie uczucia mego serca. Najdroższy Jezu, Panie i Boże mój, racz przyjąć łaskawie tę ofiarę. Aby Ci ona była miłą, odpuść mi wszystkie moje winy, oświeć mnie i wznieć w moim sercu ten święty ogień, który przyniosłeś na świat. Niech moja dusza stanie się ołtarzem, na którym składać Ci będę ofiary z moich wyrzeczeń. Spraw, bym tu na ziemi nie przestawał starać się o coraz większą Twoją chwałę, aż przyjdzie dzień, w którym będę się mógł weselić Twoją nieskończoną pięknością w Niebie. Amen.

19 Duchowość i sposoby realizacji charyzmatu zakonu Zgodnie z nauką świętego Franciszka za najwyższą normę życia przyjmujemy świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki udzielonej nam szczególnej łasce Bożej, która jest zarazem najlepszą cząstką (Łk 10,42), jesteśmy zakonem kontemplacyjnym. Mistrzem naszego życia jest święty Franciszek przez naukę i przykład autentycznego życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji. 19 Naśladując świętego Franciszka SIOSTRY BERNARDYNKI Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Franciszka z Asyżu Poświęcamy się życiu kontemplacyjnemu, aby za wzorem świętego Franciszka: uwielbiać stale Trójjedynego Boga: Ojca wszechmogącego, miłosiernego Zbawiciela, odwieczną Miłość; poznawać i rozważać tajemnice Jezusa Chrystusa Wcielonego Słowa Bożego, a szczególnie tajemnice Żłóbka, Krzyża i Eucharystii; oddawać się wielkodusznie praktyce pokuty w odosobnieniu i milczeniu; błagać o przebaczenie i o łaski dla braci w świecie. Przekonane o wielkiej wartości życia kontemplacyjnego: żyjemy poświęceniem się Bogu w siostrzanej wspólnocie, oddzielone od świata klauzurą; staramy się o zachowanie skupienia ducha w milczeniu, które lepiej usposabia do słuchania głosu Pana i pomaga do głębszego wnikania w Jego tajemnice; przedłużamy łączność z Panem, nabytą na modlitwie, w trudzie codziennej pracy, przez którą zdobywamy środki do ubogiego życia. Czerpiemy natchnienie do życia konsekrowanego z przykładu Najświętszej Maryi Dziewicy i upodabniamy się do Tej, która wybrana przez Najświętszego Ojca Niebieskiego i przez Niego razem z Najświętszym umiłowanym Synem swoim i z Duchem Świętym Pocieszycielem konsekrowana, wybrała życie dziewicze, ubogie i posłuszne, stając się w ten sposób wzorem każdego życia konsekrowanego. Ze względu na charyzmat życia kontemplacyjnego modlitwa przenika całe nasze życie. Modlitwa liturgiczna harmonijnie łączy się z indywidualną; uzupełniają się one nawzajem i przenikają. Eucharystia jest ośrodkiem i szczytem naszego konsekrowanego życia i najcenniejszym skarbem duchowego dziedzictwa. Codziennie uczestniczymy w sprawowaniu Eucharystii, która jest wspólnym uwielbieniem Boga i źródłem łaski do życia w miłości i świętości. Przez odprawianie Liturgii Godzin uczestniczymy w publicznej modlitwie Kościoła, która jest kontynuacją tej pieśni chwały, którą Chrystus przyniósł na świat przez swoje Wcielenie. Zgodnie z wolą Kościoła, jako zakonnice kontemplacyjne jesteśmy zobowiązane do odmawiania codziennie całej Liturgii Godzin we wspólnocie. Modlitwa myślna jest najlepszym środkiem do poznania Jezusa Chrystusa, miłowania Go i naśladowania w życiu. Dlatego każdego dnia poświęcamy jedną godzinę na rozmyślanie. Pan dał nam, tak jak świętemu Franciszkowi, łaskę czynienia pokuty, abyśmy doskonalej naśladowały wyniszczenie Chrystusa, przynosiły obfite owoce łaski chrztu oraz skuteczniej praktykowały doskonałą miłość, służąc Bogu i Kościołowi. Naśladując świętego Franciszka, łączymy kontemplację, przez którą umysłem i sercem należymy do Boga, z żarliwością apostolską, przez którą usiłujemy współpracować z dziełem odkupienia i rozszerzania Królestwa Bożego przede wszystkim przez dawanie świadectwa życia konsekrowanego i kontemplacyjnego oraz przez modlitwę wstawienniczą i przebłagalną. Życie kontemplacyjne jest naszym pierwszym i podstawowym apostolstwem, ponieważ, według ogólnego planu Bożego, jest znamiennym i charakterystyczny sposobem wypełniania misji w Kościele. OTO NASZ ADRES: Siostry Bernardynki Ul. Poselska 21, Kraków tel. 12/ e mail:

20 20 Bohaterska matka Jest jedną z najbardziej lubianych i popularnych świętych, a jej kult szerzy się po świecie. Współczesna święta, lekarka, bohaterska matka, oddana bez reszty bliźnim, pacjentom, rodzinie, bez wahania oddała własne życie, by ratować życie swojego dziecka. Dziś, kiedy chce się zniszczyć rodzinę, św. Joanna Beretta Molla może być wielkim wsparciem i przykładem, jak tworzyć i pielęgnować tradycje chrześcijańskie w rodzinie. 24 kwietnia 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Joannę. Było to 30 lat po jej śmierci. 16 maja 2004 r. dokonał kanonizacji. Dziś jest Ona patronką wszystkich matek i lekarzy. Śmierć Joanny w cudowny sposób ilustruje słowa Chrystusa: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13). Całe jej istnienie to hymn na cześć prawdziwych wartości życia przeżytego zgodnie z Ewangelią. Heroiczna postawa Joanna ma 39 lat. Jest matką trojga dzieci. Oczekuje czwartego i oto nagle dowiaduje się, że lekarz diagnozuje u niej złośliwy guz macicy. Usunąć nowotwór? Jest jedno rozwiązanie: usunięcie całej macicy. To łączyłoby się z poświęceniem dziecka, które w niej żyje i wzrasta. Operacja oznaczałaby więc równoczesne dokonanie aborcji. Matka nie waha się nawet przez chwilę. Z siłą i autorytetem wzywa lekarza: Jeśli chodzi o dokonanie wyboru między mną, a dzieckiem, proszę się w ogóle nie wahać. Proszę wybrać żądam tego dziecko. Ratujcie je!. Joanna Molla przyszła na świat w Magencie k. Mediolanu 4 grudnia 1922 r. w wielodzietnej rodzinie Alberta Beretta i Marii z d. De Micheli. Z rodziny tej wyszło dwóch inżynierów, czterech lekarzy, farmaceutka i pianistka, dwóch księży i zakonnica. Mała Joasia od matki i starszej siostry Amalii nauczyła się gry na fortepianie i lubiła malować. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczyła się w gimnazjum Paolo Sarpi w Bergamo. W 1937 r. cała rodzina Berretów przeniosła się do Genui, gdzie Joanna kontynuowała naukę w szkole prowadzonej przez siostry św. Doroty. Życie duchowe Już w wieku 16 lat myślała o pracy misyjnej, gdzieś daleko w tropikalnych krajach. Zapisała wówczas w notatniku: Jezu, przyrzekam Tobie, poddać się wszystkiemu, co pozwolisz, aby mi się przydarzyło. Spraw, abym tylko poznała Twoją wolę. A potem wypisała jedenaście życiowych dewiz. Między innymi, że do kina pójdzie dopiero wtedy, gdy dowie się, że film nie jest gorszący, że będzie unikać wszystkiego, co może okaleczyć duszę, że codziennie odmówi Zdrowaś Maryjo w intencji dobrej śmierci, że będzie się modlić na kolanach, tak w kościele, jak i wieczorem przy łóżku, że będzie prosić Pana Jezusa, aby nie była potępiona w piekle. Joanna swoje życie duchowe rozwijała w środowisku Informator Pielgrzyma Św. Joanna Beretta Molla Akcji Katolickiej, z pełnym zaangażowaniem prowadząc grupę najmłodszych dziewcząt. Po zbombardowaniu Genui w 1941 roku, rodzice powrócili do Bergamo, gdzie w następnym roku oboje zmarli, a dwaj bracia postanowili zostać kapłanami. Co za rok: wojna, śmierć rodziców i decyzja podjęcia studiów teologicznych przez braci. Joanna wraz z pozostałym rodzeństwem zadecydowała o zorganizowaniu domu rodzinnego otrzymanego po dziadkach w Magencie. Następnie zapisała się na pierwszy rok medycyny w Mediolanie, a potem w Pavii, gdzie dołączyła do niej młodsza siostra Wirginia, która po uzyskaniu dyplomu lekarki wstąpiła do zakonu i wyjechała na misje. Potrzeba dobrych matek Czas studiów dla Joanny wypełniony był nauką i nieustanna działalnością w ramach Akcji Katolickiej. Uwielbiała przyrodę, uprawiała narciarstwo, chodziła do teatru i zawsze lubiła ładnie się ubierać. W 1949 r. uzyskała dyplom z medycyny i chirurgii, a trzy lata później zrobiła specjalizację z pediatrii. Ze względu na stan zdrowia zrezygnowała z wyjazdu na misje do Brazylii, gdzie jej brat był misjonarzem. Rzuciła się w wir pracy zawodowej, ocierając do chorych często w odległych i zapadłych miejscowościach. Wkrótce została dyrektorką medyczną żłóbka i bezpłatnie służyła jako lekarz przedszkola i szkoły powszechnej, prowadzonej przez siostry kanoniczki w Ponte di Nuovo Magenta. W 1955 r. Joanna wzięła ślub z 43-letnim Piotrem Molla, inżynierem mechanikiem, dyrektorem wielkiej fabryki zatrudniającej trzy tysiące robotników. Otrzymawszy od rodziców przykład chrześcijańskiej pobożności, młoda małżonka zdecydowała się na naśladowanie ich życia rodzinnego. Wniosła w małżeństwo radość i spontaniczne pragnienie urodzenia wielu dzieci. Realizowała wskazówki spowiednika z Lourdes, iż tak bardzo potrzeba dobrych matek. Grzeczne i święte dzieci Z podróży poślubnej pisała do swojej młodszej siostry-zakonnicy: Modlę się, by Pan Bóg podarował mi szybko dużo grzecznych i świętych dzieci. I rzeczywiście po roku od ślubu urodził się syn Pierluigi, który został ofiarowany Matce Bożej Dobrej Rady. Za rok przyszła na świat Maria Zita, nazywana pieszczotliwie Marioliną. Dwa lata później urodziła się Laura, piękna i zdrowa córeczka. Sama matka, choć ciężko przechodziła czas oczekiwania i poród, po każdym urodzeniu dziecka była jeszcze bardziej promienna i wdzięczna Bogu za dar przekazywania życia. Świetnie zorganizowana, poświęcała swój czas powiększającej się szybko rodzinie i troszczyła się o rozwój własnego życia duchowego. Codziennie rano uczestniczyła we Mszy św., a wieczorem przed snem na klęczkach modliła się ze swoim mężem. We wrześniu 1961 r., będąc w drugim miesiącu stanu błogosławionego, dowiedziała się, że jest poważnie chora, a życie może jej uratować tylko operacja, która zagroziłaby życiu dziecka. Decyzja matki była jednoznaczna: proszę ratować dziecko za wszelką cenę. Na kilka dni przed porodem powiedziała jeszcze raz mężowi i lekarzom: Zobowiązuję was do wybrania dziecka. Rankiem 21 kwietnia 1962 r. przyszła na świat Joanna Emanuela, zdrowa córeczka, którą matka przytuliła do siebie z wielką czułością, bez jednego słowa. Niestety, w jej organizmie nastąpiły komplikacje, a medycyna okazała się bezsilna. Bohaterska matka zmarła z modlitwą na ustach w tydzień po urodzeniu dziecka. Mąż nie pomyślał o powtórnym ożenku, gdyż jak powiedział w jednym z wywiadów Joanna była dla niego żoną i matką nie dającą się z nikim porównać. Godność życia ludzkiego Rozpoczął się proces beatyfikacyjny, którego głównym świadkiem był mąż Piotr i córka Emanuela. Cud potrzebny do beatyfikacji wydarzył się w szpitalu założonym przez o. Alberta Beretta w Brazylii. Poprzez wstawiennictwo Joanny została uzdrowiona Łucja Sylwia Cirilo z ciężkiej infekcji, jakiej nabawiła się po cesarskim cięciu w czasie porodu martwego dziecka. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w Rzymie na Placu św. Piotra w dniu 24 kwietnia 1994 r. Z tej okazji w Mediolanie wybito medal pamiątkowy z napisem: Cudowna kobieta, kochająca życie, matka, lekarka, wzór profesjonalisty, ofiarowała swoje życie, aby nie pogwałcić tajemnicy godności życia ludzkiego. Niedługo trzeba było czekać na uroczystość kanonizacyjną, która miała miejsce 16 maja 2004 r. W Wiecznym Mieście na tle bazyliki św. Piotra został odsłonięty gobelin z wizerunkiem Świętej, która dała świadectwo chrześcijańskiej matki, oddającej swoje życie za życie dziecka. Opr. (AGA) Zdjęcie: arch. Domu Wydawniczego Rafael

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka MODLITWA O ŻYCIE WIECZNE Dzień pierwszy Święty Stanisławie Kazimierczyku, gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga, prosimy Cię,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Apostolstwo Modlitwy Stowarzyszenie katolickie modlitwy Modlitwy duchowego i NS NMP Eucharystycznej Apostolstwa Modlitwy Ofiarowania -misyjna z kultem Eucharystii Ikonografia namalowany

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu

Żywy. Różaniec. przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Żywy Różaniec przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności. św. Jan Paweł II Nie ma takiego problemu osobistego ani

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 1 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji na działalność edukacyjno- wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji. Za

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach ku czci Patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 22 października. We wszystkie dni odpustowe

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016

Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 15.05.2016 Niedziela Zesłania Ducha Świętego Ogłoszenia Parafialne 15 maja 2016 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. I Komunia Święta w naszej Parafii o 10.00 dla klasy III A, a o

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

2 sierpnia Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów Odpust Porcjunkuli

2 sierpnia Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów Odpust Porcjunkuli 2 sierpnia Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów Odpust Porcjunkuli Porcjunkula we wnętrzu Bazyliki MB Anielskiej U stóp Asyżu wznosi się bazylika Matki Bożej Anielskiej, wybudowana w XVI wieku. W

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego Kościół obchodzi

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE, KAZANIA I MOWY OKOLICZNOŚCIOWE TOM 2 Pod redakcją o. Krzysztofa Czepirskiego OMI Spis treści Słowo wstępne... 5 Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 O. PIOTR LEPICH OMI Matka Boża Bolesna, Matka Boża Uśmiechu Kazanie

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

Spis treści. o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny... Spis treści Słowo wstępne...5 o. józef kowalik omi Cała piękna jesteś Niepokalana Kazanie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...7 o. piotr lepich omi Matka Boża Bolesna, Matka

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NARODOWE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI FUNDACJA FIDES ET RATIO W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47 00-233 WARSZAWA HISTORIA NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ Historia zobowiązań naszych

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

NR 1(6) 2011 ISSN 2081-3120. Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie

NR 1(6) 2011 ISSN 2081-3120. Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie SZLAK W IARY WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR 1(6) 2011 ISSN 2081-3120 Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie 2 www.pielgrzym.com.pl Szlak Wiary Kult

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

Adoracja na I niedzielę Adwentu. Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu. Modlitwa wynagradzająca za odrzucony dar życia: Panie Jezu, Chryste!

Adoracja na I niedzielę Adwentu. Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu. Modlitwa wynagradzająca za odrzucony dar życia: Panie Jezu, Chryste! Adoracja na I niedzielę Adwentu Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu Modlitwa wynagradzająca za odrzucony dar życia: Panie Jezu, Chryste! Gromadzimy się u stóp Twoich na początku Adwentu, który

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka 3. 4. 10. 11.

Krzyżówka 3. 4. 10. 11. Krzyżówka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Stary kontynent 2. Imi& chrzcielne Ojca $w. Jana Paw#a II 3. Tytu# biskupa Gniezna 4. Przykazania... 5. Jeden z Trzech Króli 6. Europa, Azja, Afryka,...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia...

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE. Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika Kazanie na nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia... 3 Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. KRZYSZTOF CZEPIRSKI OMI Ochrzczeni Duchem Świętym Kazanie do Mszy Świętej o NMP z Wieczernika... 7 Maryja mistrzynią dobrych spotkań z ludźmi Kazanie na nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. - Msze św. o godz. 8:30 am i 12:00 pm (po polsku); o godz.

KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. - Msze św. o godz. 8:30 am i 12:00 pm (po polsku); o godz. KARMELITAŃSKI KALENDARZ ŚWIĄT 2016 1 Stycznia: - Uroczystość Bożej Rodzicielki. (po angielsku) 10 Lutego: - Środa Popielcowa. - Msze św. o godz. 6:00am i 8:00 am (po angielsku); o godz. 7:00 pm (po polsku

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo