Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania"

Transkrypt

1 Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: egz. Numer 141 LILTOPAD GRUDZIEŃ 2012 r. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów na Nowy 2013 Rok. W tych wyjątkowych dniach, wielu radosnych chwil oraz samych sukcesów. Życzą Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Biuletyn OSM dostępny jest również na stronie internetowej Spółdzielni

2 W listopadowo-grudniowym numerze przedstawiamy: 1. Wyniki działalności Spółdzielni za 2012 rok (prognoza) i zamierzenia na 2013 roku Spółdzielco! zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich sąsiadów Wykaz dzielnicowych nadzorujących osiedla OSM Harmonogram odczytów wodomierzy w lokalach grudzień Z prac Rady Nadzorczej Działalność klubów Uwaga! Uwaga! - Atrakcyjne lokale po przystępnej cenie Ogłoszenia i reklamy Wyniki działalności Spółdzielni za 2012 rok (prognoza) i zamierzenia na 2013 roku. Zbliża się koniec roku 2012 i pragniemy Państwu przedstawić w sposób syntetyczny przybliżone wyniki działalności Spółdzielni za ten mijający rok oraz podstawowe zamierzenia na rok Program prac inwestycyjnych W roku 2012 Spółdzielnia zakończyła realizację budynku mieszkalnego na osiedlu Ługi, który został odebrany od wykonawcy w miesiącu wrześniu i poszczególne lokale zostały przekazane ich właścicielom do wykańczania i urządzania. Jest to budynek o 28 mieszkaniach wraz z niezbędnym urządzeniem terenu (drogi, chodniki, miejsca parkingowe, plac zabaw, zieleń, oświetlenie itp.). Na chwilę obecną 24 mieszkania w tym budynku zostały sprzedane i do końca grudnia br. zostaną spisane akty notarialne przenoszące ich własność na poszczególnych nabywców. Budynek realizowany był przez Spółdzielnię na zasadach deweloperskich i po spisaniu aktów notarialnych powstanie wspólnota mieszkaniowa, która będzie funkcjonowała z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali a Spółdzielnia będzie sprawowała Zarząd tą nieruchomością. Równolegle Spółdzielnia realizuje kolejny budynek na osiedlu Ługi w Otwocku o 28-miu mieszkaniach. Zakończenie realizacji tego budynku przewidziane jest w m-cu maj 2013 roku. W budynku tym pozostało do Nasz Biuletyn OSM 2

3 sprzedaży kilka lokali mieszkalnych i jest on realizowany na podobnych zasadach jak poprzednie cztery budynki na tym osiedlu. Bliższe informacje na temat warunków zakupu mieszkań w tych 2-ch budynkach można uzyskać w biurze Spółdzielni tel i na naszej stronie internetowej W m-cu listopadzie br. Spółdzielnia rozpisała postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację kolejnego budynku mieszkalnego wraz z miejscami garażowymi na osiedlu Ługi, którego rozpoczęcie planowane jest w jesienią 2013r. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji obiektu uzależniony będzie od zainteresowania potencjalnych nabywców. Budynek ten będzie jednym z trzech planowanych do realizacji budynków w ramach nowego zadania Inwestycyjnego Ługi VII. 2. Program prac remontowych i naprawczych Wydatki na remonty i naprawy w roku 2012 w skali Spółdzielni łącznie ze spłatą kredytów na docieplenie budynków zaciągniętych w latach ubiegłych stanowić będą kwotę ca 5,023 mln. zł. w tym na spłatę kredytów ca 756 tys. zł. Przyjęty na rok 2012 program prac remontowych został w zasadzie w pełni zrealizowany. W ramach tego programu wykonano następujące podstawowe prace: docieplono 5 budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi (5 budynków na osiedlu Ługi Lecha 1, 3, 5, 7,9), dokonano naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich na 10 budynkach, wykonano remont kominów 5 budynków, zmodernizowano 19 wiatrołapów, wykonano 3-y nowe altany śmietnikowe, pomalowano 21 klatek schodowych, a osiem kolejnych jest w realizacji, wymieniono okna na 20 klatkach schodowych, zamontowano 23 filtry na poziomach zimnej wody, wyremontowano ponad 2000 m 2 chodników, wykonano wiele napraw i remontów we wszystkich osiedlach naprawy balkonów, naprawy instalacji elektrycznych, drzwi wejściowych, okien w piwnicach i na klatkach schodowych, montaż nowych skrzynek pocztowych, naprawy w wyniku zaleceń kominiarskich, naprawy i przebu- Nasz Biuletyn OSM 3

4 dowa altanek śmietnikowych oraz wiele napraw będących wynikiem dewastacji i zniszczeń na terenie osiedli i w budynkach, dofinansowano dla mieszkańców wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Potrzeby remontowe w naszych osiedlach wynikające zarówno z przeglądów stanu technicznego budynków, z postulatów mieszkańców, Rad Osiedlowych są ciągle znacznie wyższe od możliwości finansowych Spółdzielni, wynikających ze stanu środków finansowych funduszu remontowego i dlatego wszystkie potrzeby i postulaty nie mogą być w pełni realizowane. Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych od 2008 roku wydatki na remonty winny być bilansowane z przychodami na ten cel w ramach poszczególnych nieruchomości, czyli w ramach pojedynczych budynków bądź zespołów kilku budynków. Oznacza to, że kosztowniejsze prace remontowe w budynkach muszą być w znacznej swojej części finansowane przez mieszkańców tego budynku, poprzez dodatkowe wpłaty na fundusz remontowy. W roku 2013 Spółdzielnia zamierza kontynuować program dociepleń budynków określony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i uchwałami Rady Nadzorczej. Planujemy docieplenie kolejnych 3-ch budynków na osiedlu Ługi przy ul. Lecha 4,6,8. Poza programem dociepleń kolejnych budynków planowane są na rok przyszły naprawy i wymiany pokryć dachowych remonty i naprawy balkonów, malowanie części klatek schodowych, naprawy i wymiany chodników, naprawy po przeglądach kominiarskich i wiele innych drobnych napraw w osiedlach i w budynkach. Znaczącą pozycje w planie remontów na 2013 zajmie realizacja prac z zakresu instalacji sanitarnych w tym: wymiana indywidualnych wodomierzy wody zimnej i ciepłej w 20 budynkach, wymiana instalacji wod-kan, wymiana zaworów wody zimnej, ciepłej, gazu oraz uszczelnienie instalacji gazowej. Łącznie na rok 2013 w skali Spółdzielni planowane są wydatki na remonty, naprawy i spłaty kredytów za docieplenie budynków w kwocie 5,3 mln zł. z tego na spłaty kredytów 1,00 mln zł. Środki finansowe na pokrycie tych wydatków pochodzić będą z następujących źródeł: wpłaty na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych według obowiązującej obecnie stawki 1,30 zł za 1 m 2 p.u.m. miesięcznie (1,40 zł/m 2 Michalin) Nasz Biuletyn OSM 4-4,0 mln zł.

5 kredyt bankowy na docieplenie 3 - ch budynków przy ul. Lecha dodatkowe wpłaty na fundusz remontowy od lokali w budynkach przewidzianych do docieplenia w 2013 roku oraz pozostałe wpłaty z budynków ocieplonych w 2012 roku i Matejki 5A - 1,0 mln zł. - 0,3 mln zł. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zakres planowanych na 2013 rok remontów i napraw w poszczególnych osiedlach zostanie przekazany Administracjom i Radom Osiedli do końca br. 3. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i związane z tym opłaty eksploatacyjne Zamknięcie bilansowe wyników Spółdzielni za rok 2012 i tym samym ustalenie ostatecznych wielkości kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w tym poszczególnych nieruchomości budynkowych nastąpi w I kwartale 2013 roku. Z szacunków wynikających z dotychczasowego kształtowania się poniesionych kosztów można przewidywać, że powinny być one utrzymane w granicach zbliżonych do wielkości planowanych. Przychody, które uzyskane zostaną w 2012 roku na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, pochodzące w głównej mierze z opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (bez opłat za centralne ogrzewanie), nie pokryją w pełni poniesionych w tym okresie kosztów. Nadwyżka kosztów nad przychodami powinna utrzymać się na poziomie przyjętym w planie na 2012 r. i zostanie ona pokryta z przychodów uzyskanych przez Spółdzielnię z pozostałej działalności gospodarczej (działalność deweloperska, finansowa, obsługa wspólnot itp.). W celu równoważenia kosztów z przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi od listopada 2011 roku zwiększona została w niektórych nieruchomościach podstawowa stawka opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych od 0,10 do 0,20 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań miesięcznie. W wyniku analizy poniesionych kosztów i opłat w poszczególnych nieruchomościach za rok 2011 i za I-sze półrocze 2012 roku, we wrześniu br. zostały zatwierdzone nowe stawki opłat eksploatacyjnych, które obowiązywać będą od 1-go lutego 2013 roku. Od lutego 2013 roku Członków Spółdzielni obowiązywać będzie również opłata Nasz Biuletyn OSM 5

6 na działalność społeczno-kulturalno-oświatową uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków. Uzasadnienie do podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczącej powyższych opłat eksploatacyjnych zamieszczono na stronie internetowej Spółdzielni oraz w Naszym Biuletynie nr 140 (sierpień październik 2012). W trakcie 2012 roku uległy zmianom (zwiększeniu) opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków: osiedle Michalin wzrost opłaty od r. o 1,21 zł. za 1 m 3 i od r. o kolejne 0,40 zł. za 1m 3, osiedla w Otwocku wzrost opłaty od r. o 1,92 zł. za 1 m 3, osiedle Ługi w Karczewie wzrost opłaty od o 1,91 zł. za 1 m 3. Ponadto od 1 go sierpnia 2012 roku podwyższono również odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych naliczany w ciężar kosztów gospodarki mieszkaniowej o 0,20 zł. za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań (podwyżka nie dotyczy osiedla Michalin). Regulacje opłat za lokale, jakie miały miejsce w 2012 roku były wynikiem zmian cen i taryf usług świadczonych przez firmy na rzecz Spółdzielni, (materiały, paliwa, dostawa wody, energia elektryczna, usługi konserwacyjne, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia, sprzątanie itp.). Trzeba, więc podkreślić, że zdecydowana większość kosztów związanych z utrzymaniem budynków i osiedli jest niezależna bądź tylko w niewielkim stopniu zależna od Spółdzielni. Spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem w poborze wielu należności od właścicieli lokali i przekazywania tych należności do odpowiednich jednostek czy urzędów. Oddzielną pozycją gospodarki zasobami mieszkaniowymi są usługi ciepłownicze związane z ogrzewaniem budynków i podgrzewaniem wody. Przeprowadzone i prowadzone przez Spółdzielnię w dalszym ciągu przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zużycia ciepła (docieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej, regulacje instalacji c.o.) nie zrekompensują w pełni rosnących od wielu lat cen zakupu energii cieplnej i kosztów wytwarzania ciepła w kotłowniach osiedlowych. Głównym powodem wzrostu kosztów ogrzewania są rosnące ceny energii cieplnej oraz gazu i energii elektrycznej do produkcji ciepła w kotłowniach spółdzielni. Zasady rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat za ogrzewanie lokali i podgrzanie wody użytkowej określone są w Regulaminie rozlicza- Nasz Biuletyn OSM 6

7 nia kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. W celu zmniejszenia różnic w kolejnych okresach rozliczeniowych pomiędzy kosztami ogrzewania poszczególnych lokali a opłatami na poczet tych kosztów (zwroty, dopłaty) na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu roku podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do regulaminu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do w/w regulaminu, począwszy od sezonu 2012/2013 wysokość opłat za ogrzewanie dla lokali będzie wyliczana na dany okres rozliczeniowy na podstawie poniesionych i rozliczonych z mieszkańcami kosztów ogrzewania za poprzedni okres rozliczeniowy z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych zmian taryf za energię cieplną, elektryczną, gaz. Wprowadzone od roku na podstawie zmienionego regulaminu indywidualne opłaty zaliczkowe i ryczałtowe za centralne ogrzewanie powinny zrównoważyć planowane do poniesienia koszty energii cieplnej w okresie rozliczeniowym trwającym od lipca 2012 do czerwca 2013 roku oraz powinny zminimalizować w końcowym rozliczeniu kosztów i opłat wyniki dla poszczególnych lokali. Kolejna regulacja opłat na poczet kosztów ogrzewania i podgrzania wody użytkowej zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2013 roku tj. po rozliczeniu sezonu grzewczego 2012/ Podsumowanie Przedstawiona w sposób syntetyczny prognoza wyników działalności Spółdzielni za rok 2012 wskazuje, że koszty za ten okres ukształtują się na poziomie zbliżonym do wielkości planowanych. Program prac inwestycyjnych i remontowych zostanie wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami. Stan finansów Spółdzielni jest korzystny i stabilny. Niepokojącym zjawiskiem są rosnące ceny i koszty niektórych usług (np. ceny materiałów, paliw, gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, wywozu śmieci, podatków itp.) co może mieć niekorzystny wpływ na koszty a tym samym na niektóre pozycje opłat eksploatacyjnych za utrzymanie naszych budynków i osiedli. Zarząd Spółdzielni Nasz Biuletyn OSM 7

8 2. Spółdzielco! zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich sąsiadów Zarząd OSM w związku z kwestionowaniem przez mieszkańców zaleceń wydawanych przez mistrzów kominiarskich, w trakcie corocznej kontroli przewodów kominowych, brakiem reakcji na kierowane przez Spółdzielnię pisma wzywające do: usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, udostępnienia lokali do: a) przeprowadzenia sprawdzenia przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń, b) sprawdzenia szczelności instalacji i urządzeń gazowych, pragnie jednoznacznie wyjaśnić obowiązujące w tym zakresie przepisy, cel jakiemu mają służyć wykonywane kontrole i skutki jakie mogą wyniknąć w przypadku braku realizacji ciążących na spółdzielni i użytkownikach lokali obowiązków. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nakłada na zarządcę budynku wielorodzinnego między innymi obowiązek przeprowadzenia corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zarząd Spółdzielni realizuje w/w obowiązki poprzez zawarcie umów z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia na przeprowadzenie czynności kontrolno-sprawdzających i potwierdzenie sprawności technicznej kontrolowanych instalacji stosownymi dokumentami. Dla przeprowadzenia czynności kontrolnych niezbędne jest udostępnienie lokali w/w osobom. Zgodnie z 6 1 ustęp 3 punkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 15 ustęp 1 punkt 11 Statutu Spółdzielni osoba korzystająca z lokalu zobowiązana jest udostępnić lokal w celu przeprowadzenia przeglądów technicznych w uprzednio uzgodnionym terminie. Zgodnie z zapisem ustępu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie W pomieszczeniach z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Zapis ten jednoznacznie określa, że w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy z otwartą komorą spalania nie można montować wentylatorów wyciągowych w przewodach wentylacyjnych. Nasz Biuletyn OSM 8

9 Z uwagi na nadmierne uszczelnienie mieszkań, w związku z przeprowadzoną wymianą stolarki okiennej w lokalach i klatkach schodowych, dociepleniem ścian osłonowych, wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych i mieszkań, a tym samym występującymi ograniczeniami dopływu powietrza do lokalu mistrzowie kominiarscy po przeprowadzeniu konsultacji w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego traktują zapis ustępu rozszerzająco to znaczy za pomieszczenie przyjmują cały lokal mieszkalny. Stąd również zalecenia demontażu wentylatorów montowanych na wlotach do przewodów wentylacyjnych w kuchniach, WC lub okapach kuchennych. Stosowanie wykładni rozszerzającej wynika pośrednio z zapisów Polskiej Normy PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania gdzie w punkcie Wybór rodzaju wentylacji zapisano: W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zrównoważona (W zasobach OSM nie ma lokali z wentylacją mechaniczną zrównoważoną). Polska Norma rozszerza wprost na cały lokal zakaz stosowania wentylacji mechanicznej w lokalu, w którym znajduje się piecyk gazowy pobierającym powietrze do spalania z pomieszczenia. Co prawda Polskie Normy nie są obecnie obowiązujące, ale nadal są wykorzystywane przy projektowaniu i eksploatacji. Zakaz stosowania wentylacji mechanicznej w budynkach gdzie zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej jednoznacznie był zapisany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących przed 2002 rokiem (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994r.). W 154 ust. 1 określono, że: W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Należy mieć świadomość, że większość zasobów spółdzielni została wzniesiona przed 2002 rokiem. Przyjęte rozwiązania techniczne i eksploatacja dostosowane były, zatem do warunków obowiązujących w tamtym okresie. Mając na względzie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, stosowane w minionych latach wyższe normy Zarząd Spółdzielni podziela stanowisko prezentowane przez mistrzów kominiarskich o rozszerzającym stosowaniu obecnie obowiązujących przepisów, a tym samym uznaje za zasadne kierowanie zaleceń o demontażu wentylatorów we wszystkich pomieszczeniach, a nie tylko w pomieszczeniach, w których znajdują się piecyki gazowe. Nasz Biuletyn OSM 9

10 W tym miejscu przypominamy, że w celu zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej do lokalu musi być zapewniony stały dopływ powietrza zewnętrznego umożliwiający odpływ powierza z poszczególnych pomieszczeń. Dla większości lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni minimalna wielkość powietrza, jaka powinna zostać dostarczona w ciągu 1 godziny do lokalu wynosi od 120 do 150 m 3. Wielkość taką można zapewnić jedynie poprzez uchylenie stolarki okiennej, co w okresie zimowym naraża mieszkańców na dodatkowe koszty. Stosowanie tzw. mikrowentylacji nie zapewnia dopływu odpowiedniej ilości powierza. W oparciu o nabyte doświadczenia, przyjmowane rozwiązania w nowo realizowanych budynkach mieszkalnych, Zarząd stoi na stanowisku, że spełnienie warunku zapewnienia dopływu odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego jest najbardziej efektywne poprzez zamontowanie nawiewników okiennych lub ściennych - higrosterowalnych lub ciśnieniowych. Spółdzielnia partycypuje w kosztach montażu w/w urządzeń w 25%. Poniżej chcielibyśmy przedstawić inne warunki, jakie muszą być spełnione do prawidłowego działania urządzeń gazowych oraz wentylacji. W zakresie wentylacji: kratki wentylacyjne na wlotach do przewodów kominowych winny być montowane w taki sposób, aby była możliwość ich łatwego demontażu. Niedopuszczalnym jest ich zakrywanie ani zabudowywanie, przez co ograniczony zostałaby przepływ powietrza. dopływ powietrza zewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm 2. odpływ powietrza z pokojów mieszkalnych może być zapewniony przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 80 cm 2. W zakresie instalacji gazowej: zgodnie z zapisem ustępu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej Tym samym używanie w budynkach spółdzielczych gazu z butli gazowej jest niedopuszczalne, zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe w miejscu łatwo Nasz Biuletyn OSM 10

11 dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego. Zaworu oraz rur gazowych nie wolno zabudowywać muszą być na całej długości odsłonięte, długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m (wylot z piecyka), a przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia - nie większa niż 2 m; Przypominamy, że wszelkie zmiany prowadzenia instalacji gazowych, usytuowania urządzeń gazowych, podłączeń kominowych tj. przenoszenia kratek wentylacyjnych lub przenoszenia podłączeń łączników spalinowych do innych przewodów kominowych wymaga uprzedniej opinii kominiarskiej oraz pisemnej zgody spółdzielni, w której określone zostają warunki realizacji i odbioru prac. Wykonanie w/w prac bez zgody spółdzielni jest zabronione i traktowane jest, jako samowola, za którą użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. Przypominamy, że zalecone usterki w zakresie braku sprawności urządzeń gazowych, należy usunąć na własny koszt i pisemnie zgłosić do spółdzielni wykonanie zaleceń w zaleconym terminie. W przypadku, gdy realizacja naprawy wymaga ingerencji w instalację gazową do zawiadomienia należy dołączyć protokół z sprawdzenia szczelności instalacji gazowej urządzenia spisany przez osobę uprawnioną. Również realizacja pozostałych zaleceń z zakresu instalacji wentylacji i odprowadzania spalin podlega pisemnemu zgłoszeniu do spółdzielni. Podsumowując zachowanie w/w instalacji w należytej sprawności winno stanowić pierwszoplanowy cel dla spółdzielni i użytkowników lokali. Nawet niewielkie uchybienie lub zlekceważenie ciążących na nas obowiązków może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji w postaci utraty życia lub zdrowia mieszkańców oraz strat materialnych. Zarząd Spółdzielni 3. WYKAZ DZIELNICOWYCH NADZORUJĄCYCH OSIEDLA OSM osiedle lecia - st. sierż. Piotr Rumak tel Nasz Biuletyn OSM 11

12 osiedle Kmicica - st. sierż. Przemysław Kabala tel osiedle Stadion - st. sierż. Przemysław Kabala tel osiedle Batorego - st. sierż. Radosław Duczek tel osiedle Zygmunta - asp. Paweł Bąk tel osiedle Śródmieście Hoża 9a Andriollego 48/50 - st. sierż. Piotr Rumak tel Nasz Biuletyn OSM 12

13 Andriollego 54 Andriollego 54a Wronia Księżycowa Karczewska (nr parzyste 10 36) - asp. Paweł Bąk tel Andriollego (nr parzyste od 47) Poniatowskiego Krucza Armii Krajowej (od nr 5) - st. sierż. Przemysław Kabala tel osiedle Ługi Otwock Lecha Danuty - st. sierż. Radosław Duczek tel osiedle Ługi - Karczew - asp. Piotr Garwoliński tel osiedle Michalin - mł. asp. Jarosław Metera tel Nasz Biuletyn OSM 13

14 4. Harmonogram odczytów wodomierzy w lokalach - grudzień budynek data odczytu godziny Andersa * Andersa * Lecha * Lecha * Lecha * Lecha * Lecha * Lecha 7A * Lecha * Przewoska i od Przewoska i od Bama i od Andersa * Andersa i od Andersa * Andersa i od Andersa * Andersa * Andersa * Batorego 34a i od Batorego 34b i od Batorego 34c i od Batorego i od Batorego 36a i od Batorego i od Batorego 38a i od Batorego 38c i od Batorego i od Batorego 40a i od Bema i od Bema 6 (I klatka) i od Nasz Biuletyn OSM 14

15 0 Batorego 40c i od Batorego 40b i od Batorego 40d i od Batorego 40e i od Batorego i od Batorego 42a i od Batorego 42b i od Batorego 42c i od Batorego 42d i od Bema 6 (II i III klatka) i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sportowa i od Sportowa i od Sportowa i od Sportowa i od Sportowa i od Karczewska i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sportowa i od Karczewska i od Karczewska i od Pułaskiego i od Pułaskiego i od Pułaskiego i od Kmicica i od Kmicica i od Kmicica i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Karczewska i od Nasz Biuletyn OSM 15

16 0 Matejki i od Matejki i od Pułaskiego 12b i od Sportowa i od Sportowa i od Matejki 5a i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Berlinga i od Sportowa i od Andriollego 78a i od Pułaskiego 12 a i od Sportowa i od Berlinga i od Berlinga i od Berlinga i od Kościuszki i od Kościuszki 4a i od Kościuszki i od Kościuszki 6a i od Kościuszki 6b i od Dłuskiego i od Berlinga i od Berlinga i od Warszawska 9a i od Warszawska 9b i od Warszawska i od Dłuskiego i od Dłuskiego i od Berlinga i od Berlinga i od Berlinga i od Warszawska i od Czaplickiego i od Nasz Biuletyn OSM 16

17 0 Czaplickiego 3a i od Czaplickiego i od Czaplickiego i od Dłuskiego 4a i od Kmicica i od Filipowicza i od Filipowicza i od Filipowicza i od Filipowicza i od Lecha i od Lecha i od Roweckiego i od Roweckiego i od Armii Krajowej i od Poniatowskiego 1a i od Poniatowskiego i od Poniatowskiego i od Krucza i od Krucza i od Krucza i od Lecha i od Lecha i od Roweckiego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Poniatowskiego i od Poniatowskiego i od Lecha i od Nasz Biuletyn OSM 17

18 0 Lecha i od Roweckiego i od Roweckiego i od Poniatowskiego 2a i od Poniatowskiego 2b i od Poniatowskiego 2c i od Andriollego i od Andriollego 54a i od Andriollego 48/ i od Poniatowskiego 4a * Hoża 9a i od Roweckiego i od Roweckiego i od Roweckiego i od Roweckiego i od Wronia i od Wronia i od Księżycowa i od Księżycowa i od Karczewska i od Wronia i od Wronia i od Wronia i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od W budynkach oznaczonych gwiazdką (*), odczyty odbędą się w terminach wskazanych w harmonogramie, ale z uwagi na fakt, iż wodomierze znajdują się na klatkach schodowych nie ma konieczności udostępniania lokalu. Nasz Biuletyn OSM 18

19 5. Z prac Rady Nadzorczej Informacja dotyczy spraw omawianych na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej oraz podejmowanych uchwał i decyzji w czasie od marca 2012 do listopada 2012 r. były: Na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej głównymi tematami 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpisu na fundusz remontowy; 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo gospodarczego Spółdzielni na 2012 rok; 3. Zapoznanie się i przyjęcie opinii i raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Sp-ni za rok 2011; 4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012 r.; 5. Analiza przebiegu realizacji remontów za I półrocze 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2012 r.; 6. Analiza przekroczeń zużycia wody w skali Sp-ni na poszczególnych nieruchomościach za I półrocze br.; 7. Analiza zadłużeń czynszowych za I półrocze 2012 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych; 9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wskaźnika wzrostu zaliczek i opłat ryczałtowych za centralne ogrzewanie na sezon grzewczy 2012/2013 w budynkach, dla których dostawcą energii cieplnej jest OZEC Sp. z o.o. Otwock; 10. Analiza wyników działalności Spółdzielnia za I półrocze 2012 r., 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego Ługi VII w Otwocku obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3; 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy trwający od r. do r.; 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Otwocką Spółdzielnie Mieszkaniową nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka o nr ew. 10/16 w obr. 30 położonej na osiedlu Ługi w Otwocku; Nasz Biuletyn OSM 19

20 14. Omówienie protokółu z lustracji za lata oraz listu polustracyjnego; 15. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu; 16. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków; 17. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych wpłat na fundusz remontowy na pokrycie kosztów dociepleń w 2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła informacje: a) nt. przebiegu sezonu grzewczego 2011/2012; b) nt. przebiegu realizacji inwestycji na osiedlu Ługi ; c) Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli akcji Lato w mieście, która odbyła się w klubach Batory i Perła ; d) Komisji Organizacyjno Samorządowej w sprawie kontroli realizacji uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą obecnej kadencji. Jednoczesnie informuję, że szczegółowe informacje na temat działalności Rady Nadzorczej są dostępne w biurze Spółdzielni. 6. Działalność Klubów Nasz Biuletyn OSM 20 Klub Perła ul. Sportowa 3, Otwock tel , Wrzesień, Październik, Listopad 2012 w klubie PERŁA Do ciekawych imprez we wrześniu należało spotkanie z terapeutą uzależnień, psychologiem Robertem Rutkowskim, oprócz perłowych seniorów gościliśmy liczną grupę seniorów z Batorego. Oto wypowiedź seniorki z Perły każdy z nas jest słaby, mamy różne przyzwyczajenia, pijemy np. za dużo kawy, zbyt często sięgamy po leki, kupujemy bez umiaru to też może być uzależnienie. P. Rutkowski wyjaśnił schemat uzależnienia, nie tylko alkohol uzależnia! Spotkanie było niezwykle ciekawie poprowadzone, a rozmowa z terapeutą bardzo interesująca. Wrzesień to także 2-dniowy sobotnio-niedzielny wyjazd na Warmię i Mazury. Grupa 42 osób zwiedzała Gierłoż, Św. Lipkę, Reszel, Lidzbark Warmiński, Gietrzwałd i Grunwald.

21 Artystyczna Grupa Seniorów w październiku zaprezentowała doskonały program dla seniorów opracowany przez Halinę Cygan pt. Strzała Amora-leci, leci kabarecik. Brawom nie było końca. Koniec października w klubie PERŁA to zawsze sympatycznie obchodzony Dzień Seniora. Tym razem była to biesiada, na którą seniorzy zakupili różne wyroby wędliniarskie, a kierowniczka klubu zaprosiła do udziału Zespół Śpiewaczy Mlądz, który uświetnił ten dzień przyśpiewkami ludowymi i piosenkami biesiadnymi. Nie obyło się bez tańców. Seniorom towarzyszyły władze Miasta i OSM. Październikowe dynie posłużyły dzieciom z koła plastycznego, jako materiał do jesiennych zajęć. Dyniowe lampiony rozbłysły w klubie oraz w domach dzieci. W listopadzie perłowi artyści z powodzeniem wystąpili z programem satyrycznym dla seniorów z klubu Batory. Pyszne ciasta upieczone przez panie z Batorego, miłe i serdeczne przyjęcie spowodowały, że wielka trema przed występem minęła bezpowrotnie. p. Katarzynę Białkowską-Cacko historyka sztuki gościliśmy również w listopadzie. Na spotkaniu w ramach cyklu Spotkania z dziełami sztuki zaprezentowała Lekko i przyjemnie sztukę rokoko. Był to wieczór z humorem, dlatego też tego dnia wysłuchano teksty satyryczne Wojciecha Gałeckiego. Młodzież gimnazjalna rozegrała turniej FIFA 13 na PS3 klub przygotował puchary za I, II i III miejsce. W rozgrywkach grupowych 9 listopada wzięło udział 16 zespołów, a za rozgrywki pucharowe 16 listopada puchary i słodycze otrzymali Sebastian, Mateusz i Sebastian. Listopad to także zabawa Andrzejkowa seniorów z licznymi niespodziankami i wróżbami oraz zabawne wróżby małych plastyków podczas zajęć. Grudzień (środa) godz Mikołajki dla klubowych seniorów oraz Spotkanie z dziełami sztuki Boże Narodzenie prezentuje historyk sztuki Katarzyna Białkowska- Cacko, impreza bezpłatna (poniedziałek) godz otwarte zajęcia plastyczne 5-8 latków Kartki Bożonarodzeniowe (czwartek) godz zapraszamy dzieci do strojenia choinki klubowej (poniedziałek) godz zajęcia plastyczne grupy 5-8-latków - zajęcia otwarte, zapraszamy dzieci na Spotkanie z dziełami sztuki, Boże Narodzenie prezentuje historyk sztuki Katarzyna Białkowska- Cacko, impreza bezpłatna. Nasz Biuletyn OSM 21

22 (środa) godz Wigilia klubowych seniorów- świąteczny program przygotowuje Artystyczna Grupa Seniorów, impreza bezpłatna, konieczne zapisy. Udział koła plastycznego w XXII Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Styczeń Luty 2013 od (środa) - zapisy na Akcję Zima w Mieście 2013 dla dzieci 6-12 lat (niedziela) godz udział koła plastycznego w podsumowaniu XXII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Kościele p.w. Świętego Wincentego a Paulo (środa) godz Zabawa karnawałowa dla seniorów z muzycznym udziałem A. Trzaskowskiego, impreza płatna, zapisy (środa) godz zajęcia plastyczne 5-8 latków Dla Babci i Dziadka uśmiechy zamiast kwiatka (środa) godz Zabawa karnawałowa dla seniorów z muzycznym udziałem A. Trzaskowskiego, impreza płatna, zapisy w godz Ferie zimowe Akcja Zima w Mieście (czwartek) godz zajęcia plastyczne Chłopaki i Dziewczynki świętują Walentynki. opracowała Kierownik Klubu - Alicja Azulewicz - Rek Nasz Biuletyn OSM 22 Klub Batory ul. Batorego 34, Otwock, tel We wrześniu rozpoczął się kolejny rok szkolny a wraz z nim nabór do naszych sekcji klubu krasnoludka, twórczych łapek, sekcji szachowej, nauki gry na gitarze, pilatesu oraz Dance4Ladies. Sekcje klubowe działają prężnie plastycy przygotowują prace na konkursy, m.in. Szopek Bożonarodzeniowych (wyniki w styczniu), szachiści z powodzeniem biorą udział w turniejach (m.in. II miejsce Huberta Rzeszotka w V Otwockiej Jesieni Szachowej w kat. do lat 10, IV miejsce Kacpra Łukaszewskiego w kat. do lat 8 i wyróżnienie dla Agaty Kraszewskiej), a piłkarze z drużyny TS Batory po rundzie jesiennej zajmują III miejsce w II lidze OLSP.

23 Poza zajęciami stałymi pracownicy klubu organizują także imprezy cykliczne i inne. Oferta obejmuje praktycznie wszystkie grupy wiekowe. W okresie od września do grudnia zorganizowane zostały: dla najmłodszych 3 teatrzyki (Teatr Duet z Krakowa), bal przebierańców i spotkanie z Mikołajem; dla nieco starszych turniej tenisa stołowego, turniej FIFA 2013 na PS3, warsztaty robotyki, warsztaty ozdób świątecznych z opłatka, spotkanie "fizyka dla smyka" i wyjazd dla młodzieży na mecz Legia Polonia. Dorośli mogli wziąć udział w warsztatach decoupage, spotkaniu promocyjnym książki Punkt oporu "Dąbrowiecka Góra" i spotkaniu TOZ pt. "przygotowanie zwierząt do sezonu zimowego". Dużą i aktywną grupą są także seniorzy, dla których zorganizowane zostały wyjazdy autokarowe: w Góry Świętokrzyskie (2-dni), wyjazd od Centrum Nauki Kopernik, do teatru na spektakl "Klub Cmentarny", wycieczka rowerowa do Czerska, Święto Seniora, spotkanie opłatkowe, a także comiesięczne spotkania w klubie przy herbatce (m.in. spotkanie z rewelacyjnym występem Artystycznej Grupy Seniora z Klubu Perła OSM). Dla tej grupy wiekowej przygotowaliśmy także nowy program pn. "Odciągnąć Seniora od telewizora". W trakcie cotygodniowych spotkań organizowane są m.in. piesze wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi a także zajęcia manualne i nauka zasad popularnych gier logicznych. Zapowiedzi imprez odbywających sie w klubie prezentowane są na stronie internetowej oraz na plakatach, w informatorach kulturalnych i w lokalnej prasie. Wykaz zatwierdzonych wydarzeń na najbliższe miesiące prezentuje się następująco: Styczeń Luty (wtorek) Noworoczne spotkanie seniorów przy herbatce. Projekcja zdjęć z imprez organizowanych w 2012 roku (wtorek) Otwarty Turniej Tenisa Stołowego kat. szk. podstawowe i gimnazja (wtorek) Zabawa karnawałowa dla dzieci (poniedziałek - piątek) Akcja "Zima w mieście 2013". Zapisy od 2 stycznia (wtorek) Zabawa ostatkowa dla seniorów. opracowała Kierownik Klubu - Anna Pik Nasz Biuletyn OSM 23

24 Uwaga Rodzice!!!!!! Klub Grota ul. Grota Roweckiego 2, Karczew tel W klubie trwają zapisy na Baby Balet dla dzieciw wieku 4-6 lat. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz Koszt: 60 zł miesięcznie dla członków OSM - brutto 68 zł miesięcznie dla pozostałych - brutto Podane ceny zawierają 23% VAT. 20-lecie klubu Grota oraz,,dni Seniora 26 października w klubie obchodziliśmy podwójne święto - 20 lecie otwarcia placówki oraz obchody Dnia Seniora. Do klubu tego dnia zostali zaproszeni wyjątkowi goście: Burmistrz Karczewa - Dariusz Łokietek; przedstawiciele Rady Miasta: przewodniczący Tadeusz Marton i z-cy przewodniczącego Anna Osial i Henryk Grąbczewski oraz radna Wiesława Zackiewicz; Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak; wszyscy prezesi Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej minionego 20 - lecia - Leszek Grzenda, Kazimierz Trzpil, obecni Józef Smorąg i Jakub Sudoł; Dyrektor MGOK Anna Zakrzewska; przedstawiciele Rady Nadzorczej OSM w osobach przewodniczący Tadeusz Bąk, Maria Juszkiewicz Dybicz, Andrzej Sałaga, Adam Spasówka; przewodniczący Zarządu Osiedla Wojciech Sternal i przewodniczący Rady Osiedla Mirosław Nowak; ówczesna administrator osiedla A. Zaron. Z okazji Dnia Seniora zaproszeni zostali wszyscy członkowie Koła Seniora z klubu Grota. Część oficjalną imprezy rozpoczęła się wspomnieniem historii otwarcia placówki opowiedzianej piosenkami, do których tekst napisał Pan Andrzej Pokropiński inspirowany opowiadaną historią minionego 20-lecia przez kierowniczkę klubu Panią Jadwigę Wiśniewską. Wszystkich gości powitała kierowniczka klubu i poprosiła o chwile wspomnień ówczesnego prezesa Leszka Grzendę. Kierowniczka klubu podziękowała wszystkim zaangażowanym w otwarcie placówki oraz jej wspieranie przez cały okres działalności. Następnie wszyscy zaproszeni goście składali życzenia i prezenty na ręce kie- Nasz Biuletyn OSM 24

25 rowniczki klubu a Radni z Karczewa ufundowali piękny 8 kilowy tort dedykowany kierowniczce i zgromadzonym seniorom. Świeczki zgasili Pani Jadwiga Wiśniewska i Pan Andrzej Pokropiński przewodniczący koła seniora. Po części oficjalnej nastał czas biesiady i tańców, które trwały do godziny opracowała Kierownik Klubu - Jadwiga Wiśniewska Klub Proton ul. Poniatowskiego 1, Otwock tel Do najciekawszych imprez, jakie odbyły się w 2012 roku należą wiosenne wycieczki: 19 V - autokarowa na trasie: Wola Okrzejska (Muzeum Henryka Sienkiewicza znajdujące się w dworku, gdzie urodził się i tworzył pisarz) - Kock (pomnik generała Kleberga) Kozłówka (pałac Zamoyskich, ogrody, kaplica, powozownia, galeria sztuki socrealizmu) - Lublin (muzeum na zamku, starówka, katedra); 15, 16, 17 VI - autokarowa na trasie: Pszczyna (muzeum zamkowe, park) - Szczyrk (wjazd wyciągiem na Jaworzynę i Skrzyczne, noclegi w pensjonacie) - Żywiec (Muzeum Piwowarstwa - zwiedzanie i degustacja piwa) - Koniaków (Muzeum Koronki - dwie izby prezentujące zanikającą sztukę ręcznych wyrobów koronkarstwa) - Istebna (prezentacja ludowych instrumentów muzycznych, gawędy góralskie) - Cieszyn (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) - Cieszyn czeski (wyprawa po tanie zakupy). Grudzień (wtorek) godz Dyżur przedstawiciela Rady Osiedla Śródmieście (czwartek) godz Mikołajkowe spotkanie Seniorów klubu Proton przy herbatce i ciasteczkach (czwartek) godz Fifa 10 - turniej konsolowej piłki nożnej na konsoli PS 3, na dużym ekranie w jakości HD dla młodzieży w kategorii do lat (czwartek) godz Turniej bilardu grzybkowego dla młodzieży w kategorii do lat (poniedziałek) godz Zabawa sylwestrowa dla Seniorów i nie tylko. Nasz Biuletyn OSM 25

26 Nasz Biuletyn OSM 26 Styczeń (czwartek) godz Opłatkowe spotkanie Seniorów klubu Proton przy herbatce i ciasteczkach (wtorek) godz Dyżur przedstawiciela Rady Osiedla Śródmieście (czwartek) godz Turniej bilardu dyskowego w kategorii do lat (sobota) godz Zabawa karnawałowa dla Seniorów i nie tylko (czwartek) godz Turniej tenisa stołowego dla młodzieży w kategorii do lat (sobota) godz Zabawa karnawałowa dla Seniorów i nie tylko (czwartek) godz Turniej siatkówki plażowej na konsoli PS3 move, na dużym ekranie dla młodzieży w kategorii do lat 14. Klub "Proton" - zajęcia stałe: Zajęcia szachowo - brydżowe dla i dorosłych (wtorek, czwartek godz ). Bezpłatne, codzienne zajęcia klubowe dla dzieci i młodzieży: tenis stołowy, gry internetowe, gry konsolowe: PS2, PS3, stołowa piłka nożna, bilard grzybkowy, bilard pool młodzieżowy, bilard dyskowy, szachy, warcaby, turnieje z dyplomami i nagrodami (w godz ). Imprezy, spotkania, dla Seniorów (I czwartek m - ca godz ). Wycieczki rowerowe i autokarowe (od IV do X). Wieczorki taneczne dla dorosłych (co druga sobota godz ). Kurs tańca dla młodzieży i dorosłych w grupach: początkującej i średniozaawansowanej (piątek godz ). Pilates - gimnastyka wzmacniająca i relaksująca dla pań (środa, piątek godz ). Taniec brzucha - gimnastyka dla pań (wtorek godz ). opracował Kierownik Klubu - Waldemar Fergiński

27 7. Uwaga! Uwaga! Atrakcyjne lokale po przystępnej cenie. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w budynku nr 6 na osiedlu Ługi zostały 4 ostatnie wolne lokale: lokal nr 5, II piętro, 3 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 67,00 m 2. Cena brutto wynosi ,36 zł /4.672,08 za 1m 2 /; lokal nr 12, I piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2. Cena brutto wynosi ,47 zł /4.672,08 za 1m 2 /; lokal nr 14, II piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2. Cena brutto wynosi ,47 zł /4.672,08 za 1m 2 /; lokal nr 16, III piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2. Cena brutto wynosi ,93 zł /4.490,64 za 1m 2 /; Technologia wykonania tradycyjna, wykończenie mieszkań tzw. "stan deweloperski". Inwestycja realizowana jest ze środków przyszłych właścicieli. Do lokali mieszkalnych przynależne są pomieszczenia piwniczne uwzględnione w cenie mieszkania. Przy budynku zapewniona jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Na osiedlu istnieją również parkingi strzeżone. Budowa budynku została już zakończona. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje ponadto do sprzedaży następujące lokale mieszkalne w budynku nr 5 na osiedlu Ługi w Otwocku: lokal nr 6, II piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 53,28 m 2 ; Cena brutto wynosi ,42 zł. lokal nr 7, III piętro, 3 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 65,90 m 2 ; Cena brutto wynosi ,176 zł. lokal nr 8, III piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 53,12 m 2 ; Cena brutto wynosi ,80 zł. Nasz Biuletyn OSM 27

28 lokal nr 10, parter, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2 ; Cena brutto wynosi ,45 zł. lokal nr 11, I piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 49,22 m 2 ; Cena brutto wynosi ,78 zł. lokal nr 12, I piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2 ; Cena brutto wynosi ,47 zł. lokal nr 13, II piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 49,22 m 2 ; Cena brutto wynosi ,78 zł. lokal nr 14, II piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2 ; Cena brutto wynosi ,47 zł. lokal nr 15, III piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 49,22 m 2 ; Cena brutto wynosi ,30 zł. lokal nr 16, III piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,23 m 2, Cena brutto wynosi ,93 zł. Technologia budowy tradycyjna, wykończenie mieszkań tzw. "stan deweloperski". Inwestycja realizowana jest ze środków przyszłych właścicieli, wnoszonych w 5 ratach. Do lokali mieszkalnych przynależne są pomieszczenia piwniczne uwzględnione w cenie mieszkania. Przy budynku zapewniona jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Na osiedlu istnieją również parkingi strzeżone. Budynek przewidziany do oddania w miesiącu maju 2013 r. Zarząd Spółdzielni informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym znajdującym się przy ul. Sikorskiego 6 na osiedlu Ługi, położonym na parterze, składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., o powierzchni użytkowej 60,16 m 2. Stosownie do postanowień statutu, został ogłoszony przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu /ogłoszenie zamieszczone w Tygodniku Regionalnym nr 48 z dnia r./ Cena wywoławcza stanowiąca wartość rynkową lokalu wynosi ,- zł. Nasz Biuletyn OSM 28

29 Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do w/w mieszkania mogą składać oferty cenowe /z kwotą równą wartości rynkowej lub większą/, w zamkniętych kopertach w sekretariacie Sp-ni, pok. 13, I piętro. Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po r. Szczegółowe informacje nt. wszystkich w/w lokali można uzyskać w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel , , 28 wew. 34, oraz na stronie internetowej * * * 8. Ogłoszenia i reklamy Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz skutki, które może wywołać publikacja ogłoszeń i reklam. DO WYNAJĘCIA POKOJE BIUROWE: 2 x 15 m 2 i 23 m 2, ul. Karczewska 40/42, Otwock (budynek Inwestprojektu ), Tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN I TAPICERKI - w domu i zakładzie. Tel.: USŁUGI REMONTOWE Karczew, ul. Redutowa 9 Kom tel MALOWANIE TAPETOWANIE PŁYTY K/G MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH GŁADZIE GIPSOWE GLAZURA I TERAKOTA MEBLE KUCHENNE I BIUROWE SZAFY PRZESUWNE ZABUDOWY NIETYPOWE MONTAŻ I CYKLINOWANIE PARKIETÓW HYDRAULIKA itp. SZYBKO, SOLIDNIE I TANIO! Tel Nasz Biuletyn OSM 29

30 Do życia i pracy w Europie zacznij przygotowywać się już dziś! d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y m g r B. P r z y b y ls k a (r o k z a ło ż en i a ) początkujący i zaawansowani, poprawki, zaległości, egzamin; zajęcia również w weekendy i ferie; zapisy (indyw. i grupowe) cały rok (do wyczerpania wolnych miejsc); zajęcia: Michalin SP nr 2; Karczew SP nr 2; os. Ługi Berlinga 7. Zapisy tel.: ; i na zebraniach w szkołach. Sprawdzone i skuteczne nauczanie! SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA NZOZ STOMMED Otwock, ul. Sportowa 3, tel CHIRURDZY - lek. Urszula Huk STOMATOLODZY: - lek. Franciszek Adam Walczyński - dr n. med. Juliusz Minakowski INTERNISTA - lek. Anna Nocoń-Minakowska - lek. dent. Joanna Stosio REUMATOLOG - lek. Wojciech Ogrodzki - lek. dent. Barbara Byrska NEUROLOG - lek. Iwona Witkiewicz - lek. dent. Małgorzata Lewicka ORTOPEDA - lek. Stanisław Rak Stomatologia zachowawcza, UROLOG - lek. Józef Mikucki dziecięca; MEDYCYNA PRACY - lek. Andrzej Majewski - chirurgia stomatologiczna; - implantologia; - protetyka. BADANIA KIEROW. - lek. Anna Nocoń-Minakowska BADANIA KIEROWCÓW; EKG; ANALIZA PIERWIASTKA WŁOSÓW. Godziny przyjęć: pon.-pt , sob Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Ó S E M K A - T A X I USŁUGI POLIGRAFICZNE: Ulotki; papier firmowy; naklejki; wizytówki; druki na papierze offsetowym i samokopiującym; nadruki na koperty; skład komputerowy; niskonakładowy druk książek; itp. Inwestprojekt-Druk s.c. Otwock, ul. Karczewska 40/42, tel.: , ; Nasz Biuletyn OSM 30

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Załącznik do uchwały Nr 35/12/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 203.2016 r. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych REGULAMIN tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych na remonty zasobów mieszkaniowych W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE Kwidzyn, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO w Gorlicach REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ Spółdzielni Mieszkaniowej "KRASIŃSKIEGO" w Gorlicach (Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/13 z dnia 16.09.2013 r.) Gorlice 16.09.2013 r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenie ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu Podstawa prawna: ustawa Prawo o miarach (Dz. U. nr 243, poz. 2441 z 2004 r. z późn. zm.) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna. Załącznik do uchwały nr 65 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2011 r. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Michałów w Radomiu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁODARZEWSKA - ZA PARKIEM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2010r. 2 Załącznik do uchwały Nr 5 / 2010 Rady Nadzorczej S.M. Włodarzewska Za Parkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r. Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 Podstawy prawne: Prawo Energetyczne, R E G U L A M I N GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Rozliczania Kosztów Ciepła Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo