Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania"

Transkrypt

1 Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: egz. Numer 141 LILTOPAD GRUDZIEŃ 2012 r. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów na Nowy 2013 Rok. W tych wyjątkowych dniach, wielu radosnych chwil oraz samych sukcesów. Życzą Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Biuletyn OSM dostępny jest również na stronie internetowej Spółdzielni

2 W listopadowo-grudniowym numerze przedstawiamy: 1. Wyniki działalności Spółdzielni za 2012 rok (prognoza) i zamierzenia na 2013 roku Spółdzielco! zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich sąsiadów Wykaz dzielnicowych nadzorujących osiedla OSM Harmonogram odczytów wodomierzy w lokalach grudzień Z prac Rady Nadzorczej Działalność klubów Uwaga! Uwaga! - Atrakcyjne lokale po przystępnej cenie Ogłoszenia i reklamy Wyniki działalności Spółdzielni za 2012 rok (prognoza) i zamierzenia na 2013 roku. Zbliża się koniec roku 2012 i pragniemy Państwu przedstawić w sposób syntetyczny przybliżone wyniki działalności Spółdzielni za ten mijający rok oraz podstawowe zamierzenia na rok Program prac inwestycyjnych W roku 2012 Spółdzielnia zakończyła realizację budynku mieszkalnego na osiedlu Ługi, który został odebrany od wykonawcy w miesiącu wrześniu i poszczególne lokale zostały przekazane ich właścicielom do wykańczania i urządzania. Jest to budynek o 28 mieszkaniach wraz z niezbędnym urządzeniem terenu (drogi, chodniki, miejsca parkingowe, plac zabaw, zieleń, oświetlenie itp.). Na chwilę obecną 24 mieszkania w tym budynku zostały sprzedane i do końca grudnia br. zostaną spisane akty notarialne przenoszące ich własność na poszczególnych nabywców. Budynek realizowany był przez Spółdzielnię na zasadach deweloperskich i po spisaniu aktów notarialnych powstanie wspólnota mieszkaniowa, która będzie funkcjonowała z uwzględnieniem przepisów ustawy o własności lokali a Spółdzielnia będzie sprawowała Zarząd tą nieruchomością. Równolegle Spółdzielnia realizuje kolejny budynek na osiedlu Ługi w Otwocku o 28-miu mieszkaniach. Zakończenie realizacji tego budynku przewidziane jest w m-cu maj 2013 roku. W budynku tym pozostało do Nasz Biuletyn OSM 2

3 sprzedaży kilka lokali mieszkalnych i jest on realizowany na podobnych zasadach jak poprzednie cztery budynki na tym osiedlu. Bliższe informacje na temat warunków zakupu mieszkań w tych 2-ch budynkach można uzyskać w biurze Spółdzielni tel i na naszej stronie internetowej W m-cu listopadzie br. Spółdzielnia rozpisała postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację kolejnego budynku mieszkalnego wraz z miejscami garażowymi na osiedlu Ługi, którego rozpoczęcie planowane jest w jesienią 2013r. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji obiektu uzależniony będzie od zainteresowania potencjalnych nabywców. Budynek ten będzie jednym z trzech planowanych do realizacji budynków w ramach nowego zadania Inwestycyjnego Ługi VII. 2. Program prac remontowych i naprawczych Wydatki na remonty i naprawy w roku 2012 w skali Spółdzielni łącznie ze spłatą kredytów na docieplenie budynków zaciągniętych w latach ubiegłych stanowić będą kwotę ca 5,023 mln. zł. w tym na spłatę kredytów ca 756 tys. zł. Przyjęty na rok 2012 program prac remontowych został w zasadzie w pełni zrealizowany. W ramach tego programu wykonano następujące podstawowe prace: docieplono 5 budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi (5 budynków na osiedlu Ługi Lecha 1, 3, 5, 7,9), dokonano naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich na 10 budynkach, wykonano remont kominów 5 budynków, zmodernizowano 19 wiatrołapów, wykonano 3-y nowe altany śmietnikowe, pomalowano 21 klatek schodowych, a osiem kolejnych jest w realizacji, wymieniono okna na 20 klatkach schodowych, zamontowano 23 filtry na poziomach zimnej wody, wyremontowano ponad 2000 m 2 chodników, wykonano wiele napraw i remontów we wszystkich osiedlach naprawy balkonów, naprawy instalacji elektrycznych, drzwi wejściowych, okien w piwnicach i na klatkach schodowych, montaż nowych skrzynek pocztowych, naprawy w wyniku zaleceń kominiarskich, naprawy i przebu- Nasz Biuletyn OSM 3

4 dowa altanek śmietnikowych oraz wiele napraw będących wynikiem dewastacji i zniszczeń na terenie osiedli i w budynkach, dofinansowano dla mieszkańców wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Potrzeby remontowe w naszych osiedlach wynikające zarówno z przeglądów stanu technicznego budynków, z postulatów mieszkańców, Rad Osiedlowych są ciągle znacznie wyższe od możliwości finansowych Spółdzielni, wynikających ze stanu środków finansowych funduszu remontowego i dlatego wszystkie potrzeby i postulaty nie mogą być w pełni realizowane. Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych od 2008 roku wydatki na remonty winny być bilansowane z przychodami na ten cel w ramach poszczególnych nieruchomości, czyli w ramach pojedynczych budynków bądź zespołów kilku budynków. Oznacza to, że kosztowniejsze prace remontowe w budynkach muszą być w znacznej swojej części finansowane przez mieszkańców tego budynku, poprzez dodatkowe wpłaty na fundusz remontowy. W roku 2013 Spółdzielnia zamierza kontynuować program dociepleń budynków określony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i uchwałami Rady Nadzorczej. Planujemy docieplenie kolejnych 3-ch budynków na osiedlu Ługi przy ul. Lecha 4,6,8. Poza programem dociepleń kolejnych budynków planowane są na rok przyszły naprawy i wymiany pokryć dachowych remonty i naprawy balkonów, malowanie części klatek schodowych, naprawy i wymiany chodników, naprawy po przeglądach kominiarskich i wiele innych drobnych napraw w osiedlach i w budynkach. Znaczącą pozycje w planie remontów na 2013 zajmie realizacja prac z zakresu instalacji sanitarnych w tym: wymiana indywidualnych wodomierzy wody zimnej i ciepłej w 20 budynkach, wymiana instalacji wod-kan, wymiana zaworów wody zimnej, ciepłej, gazu oraz uszczelnienie instalacji gazowej. Łącznie na rok 2013 w skali Spółdzielni planowane są wydatki na remonty, naprawy i spłaty kredytów za docieplenie budynków w kwocie 5,3 mln zł. z tego na spłaty kredytów 1,00 mln zł. Środki finansowe na pokrycie tych wydatków pochodzić będą z następujących źródeł: wpłaty na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych według obowiązującej obecnie stawki 1,30 zł za 1 m 2 p.u.m. miesięcznie (1,40 zł/m 2 Michalin) Nasz Biuletyn OSM 4-4,0 mln zł.

5 kredyt bankowy na docieplenie 3 - ch budynków przy ul. Lecha dodatkowe wpłaty na fundusz remontowy od lokali w budynkach przewidzianych do docieplenia w 2013 roku oraz pozostałe wpłaty z budynków ocieplonych w 2012 roku i Matejki 5A - 1,0 mln zł. - 0,3 mln zł. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zakres planowanych na 2013 rok remontów i napraw w poszczególnych osiedlach zostanie przekazany Administracjom i Radom Osiedli do końca br. 3. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i związane z tym opłaty eksploatacyjne Zamknięcie bilansowe wyników Spółdzielni za rok 2012 i tym samym ustalenie ostatecznych wielkości kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w tym poszczególnych nieruchomości budynkowych nastąpi w I kwartale 2013 roku. Z szacunków wynikających z dotychczasowego kształtowania się poniesionych kosztów można przewidywać, że powinny być one utrzymane w granicach zbliżonych do wielkości planowanych. Przychody, które uzyskane zostaną w 2012 roku na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, pochodzące w głównej mierze z opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (bez opłat za centralne ogrzewanie), nie pokryją w pełni poniesionych w tym okresie kosztów. Nadwyżka kosztów nad przychodami powinna utrzymać się na poziomie przyjętym w planie na 2012 r. i zostanie ona pokryta z przychodów uzyskanych przez Spółdzielnię z pozostałej działalności gospodarczej (działalność deweloperska, finansowa, obsługa wspólnot itp.). W celu równoważenia kosztów z przychodami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi od listopada 2011 roku zwiększona została w niektórych nieruchomościach podstawowa stawka opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych od 0,10 do 0,20 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań miesięcznie. W wyniku analizy poniesionych kosztów i opłat w poszczególnych nieruchomościach za rok 2011 i za I-sze półrocze 2012 roku, we wrześniu br. zostały zatwierdzone nowe stawki opłat eksploatacyjnych, które obowiązywać będą od 1-go lutego 2013 roku. Od lutego 2013 roku Członków Spółdzielni obowiązywać będzie również opłata Nasz Biuletyn OSM 5

6 na działalność społeczno-kulturalno-oświatową uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków. Uzasadnienie do podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczącej powyższych opłat eksploatacyjnych zamieszczono na stronie internetowej Spółdzielni oraz w Naszym Biuletynie nr 140 (sierpień październik 2012). W trakcie 2012 roku uległy zmianom (zwiększeniu) opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków: osiedle Michalin wzrost opłaty od r. o 1,21 zł. za 1 m 3 i od r. o kolejne 0,40 zł. za 1m 3, osiedla w Otwocku wzrost opłaty od r. o 1,92 zł. za 1 m 3, osiedle Ługi w Karczewie wzrost opłaty od o 1,91 zł. za 1 m 3. Ponadto od 1 go sierpnia 2012 roku podwyższono również odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych naliczany w ciężar kosztów gospodarki mieszkaniowej o 0,20 zł. za 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkań (podwyżka nie dotyczy osiedla Michalin). Regulacje opłat za lokale, jakie miały miejsce w 2012 roku były wynikiem zmian cen i taryf usług świadczonych przez firmy na rzecz Spółdzielni, (materiały, paliwa, dostawa wody, energia elektryczna, usługi konserwacyjne, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia, sprzątanie itp.). Trzeba, więc podkreślić, że zdecydowana większość kosztów związanych z utrzymaniem budynków i osiedli jest niezależna bądź tylko w niewielkim stopniu zależna od Spółdzielni. Spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem w poborze wielu należności od właścicieli lokali i przekazywania tych należności do odpowiednich jednostek czy urzędów. Oddzielną pozycją gospodarki zasobami mieszkaniowymi są usługi ciepłownicze związane z ogrzewaniem budynków i podgrzewaniem wody. Przeprowadzone i prowadzone przez Spółdzielnię w dalszym ciągu przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zużycia ciepła (docieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej, regulacje instalacji c.o.) nie zrekompensują w pełni rosnących od wielu lat cen zakupu energii cieplnej i kosztów wytwarzania ciepła w kotłowniach osiedlowych. Głównym powodem wzrostu kosztów ogrzewania są rosnące ceny energii cieplnej oraz gazu i energii elektrycznej do produkcji ciepła w kotłowniach spółdzielni. Zasady rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat za ogrzewanie lokali i podgrzanie wody użytkowej określone są w Regulaminie rozlicza- Nasz Biuletyn OSM 6

7 nia kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z indywidualnymi użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. W celu zmniejszenia różnic w kolejnych okresach rozliczeniowych pomiędzy kosztami ogrzewania poszczególnych lokali a opłatami na poczet tych kosztów (zwroty, dopłaty) na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu roku podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do regulaminu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do w/w regulaminu, począwszy od sezonu 2012/2013 wysokość opłat za ogrzewanie dla lokali będzie wyliczana na dany okres rozliczeniowy na podstawie poniesionych i rozliczonych z mieszkańcami kosztów ogrzewania za poprzedni okres rozliczeniowy z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych zmian taryf za energię cieplną, elektryczną, gaz. Wprowadzone od roku na podstawie zmienionego regulaminu indywidualne opłaty zaliczkowe i ryczałtowe za centralne ogrzewanie powinny zrównoważyć planowane do poniesienia koszty energii cieplnej w okresie rozliczeniowym trwającym od lipca 2012 do czerwca 2013 roku oraz powinny zminimalizować w końcowym rozliczeniu kosztów i opłat wyniki dla poszczególnych lokali. Kolejna regulacja opłat na poczet kosztów ogrzewania i podgrzania wody użytkowej zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2013 roku tj. po rozliczeniu sezonu grzewczego 2012/ Podsumowanie Przedstawiona w sposób syntetyczny prognoza wyników działalności Spółdzielni za rok 2012 wskazuje, że koszty za ten okres ukształtują się na poziomie zbliżonym do wielkości planowanych. Program prac inwestycyjnych i remontowych zostanie wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami. Stan finansów Spółdzielni jest korzystny i stabilny. Niepokojącym zjawiskiem są rosnące ceny i koszty niektórych usług (np. ceny materiałów, paliw, gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, wywozu śmieci, podatków itp.) co może mieć niekorzystny wpływ na koszty a tym samym na niektóre pozycje opłat eksploatacyjnych za utrzymanie naszych budynków i osiedli. Zarząd Spółdzielni Nasz Biuletyn OSM 7

8 2. Spółdzielco! zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich sąsiadów Zarząd OSM w związku z kwestionowaniem przez mieszkańców zaleceń wydawanych przez mistrzów kominiarskich, w trakcie corocznej kontroli przewodów kominowych, brakiem reakcji na kierowane przez Spółdzielnię pisma wzywające do: usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, udostępnienia lokali do: a) przeprowadzenia sprawdzenia przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń urządzeń, b) sprawdzenia szczelności instalacji i urządzeń gazowych, pragnie jednoznacznie wyjaśnić obowiązujące w tym zakresie przepisy, cel jakiemu mają służyć wykonywane kontrole i skutki jakie mogą wyniknąć w przypadku braku realizacji ciążących na spółdzielni i użytkownikach lokali obowiązków. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nakłada na zarządcę budynku wielorodzinnego między innymi obowiązek przeprowadzenia corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zarząd Spółdzielni realizuje w/w obowiązki poprzez zawarcie umów z osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia na przeprowadzenie czynności kontrolno-sprawdzających i potwierdzenie sprawności technicznej kontrolowanych instalacji stosownymi dokumentami. Dla przeprowadzenia czynności kontrolnych niezbędne jest udostępnienie lokali w/w osobom. Zgodnie z 6 1 ustęp 3 punkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 15 ustęp 1 punkt 11 Statutu Spółdzielni osoba korzystająca z lokalu zobowiązana jest udostępnić lokal w celu przeprowadzenia przeglądów technicznych w uprzednio uzgodnionym terminie. Zgodnie z zapisem ustępu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie W pomieszczeniach z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Zapis ten jednoznacznie określa, że w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy z otwartą komorą spalania nie można montować wentylatorów wyciągowych w przewodach wentylacyjnych. Nasz Biuletyn OSM 8

9 Z uwagi na nadmierne uszczelnienie mieszkań, w związku z przeprowadzoną wymianą stolarki okiennej w lokalach i klatkach schodowych, dociepleniem ścian osłonowych, wymianą drzwi wejściowych do klatek schodowych i mieszkań, a tym samym występującymi ograniczeniami dopływu powietrza do lokalu mistrzowie kominiarscy po przeprowadzeniu konsultacji w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego traktują zapis ustępu rozszerzająco to znaczy za pomieszczenie przyjmują cały lokal mieszkalny. Stąd również zalecenia demontażu wentylatorów montowanych na wlotach do przewodów wentylacyjnych w kuchniach, WC lub okapach kuchennych. Stosowanie wykładni rozszerzającej wynika pośrednio z zapisów Polskiej Normy PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania gdzie w punkcie Wybór rodzaju wentylacji zapisano: W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zrównoważona (W zasobach OSM nie ma lokali z wentylacją mechaniczną zrównoważoną). Polska Norma rozszerza wprost na cały lokal zakaz stosowania wentylacji mechanicznej w lokalu, w którym znajduje się piecyk gazowy pobierającym powietrze do spalania z pomieszczenia. Co prawda Polskie Normy nie są obecnie obowiązujące, ale nadal są wykorzystywane przy projektowaniu i eksploatacji. Zakaz stosowania wentylacji mechanicznej w budynkach gdzie zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej jednoznacznie był zapisany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących przed 2002 rokiem (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994r.). W 154 ust. 1 określono, że: W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. Należy mieć świadomość, że większość zasobów spółdzielni została wzniesiona przed 2002 rokiem. Przyjęte rozwiązania techniczne i eksploatacja dostosowane były, zatem do warunków obowiązujących w tamtym okresie. Mając na względzie podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, stosowane w minionych latach wyższe normy Zarząd Spółdzielni podziela stanowisko prezentowane przez mistrzów kominiarskich o rozszerzającym stosowaniu obecnie obowiązujących przepisów, a tym samym uznaje za zasadne kierowanie zaleceń o demontażu wentylatorów we wszystkich pomieszczeniach, a nie tylko w pomieszczeniach, w których znajdują się piecyki gazowe. Nasz Biuletyn OSM 9

10 W tym miejscu przypominamy, że w celu zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej do lokalu musi być zapewniony stały dopływ powietrza zewnętrznego umożliwiający odpływ powierza z poszczególnych pomieszczeń. Dla większości lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni minimalna wielkość powietrza, jaka powinna zostać dostarczona w ciągu 1 godziny do lokalu wynosi od 120 do 150 m 3. Wielkość taką można zapewnić jedynie poprzez uchylenie stolarki okiennej, co w okresie zimowym naraża mieszkańców na dodatkowe koszty. Stosowanie tzw. mikrowentylacji nie zapewnia dopływu odpowiedniej ilości powierza. W oparciu o nabyte doświadczenia, przyjmowane rozwiązania w nowo realizowanych budynkach mieszkalnych, Zarząd stoi na stanowisku, że spełnienie warunku zapewnienia dopływu odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego jest najbardziej efektywne poprzez zamontowanie nawiewników okiennych lub ściennych - higrosterowalnych lub ciśnieniowych. Spółdzielnia partycypuje w kosztach montażu w/w urządzeń w 25%. Poniżej chcielibyśmy przedstawić inne warunki, jakie muszą być spełnione do prawidłowego działania urządzeń gazowych oraz wentylacji. W zakresie wentylacji: kratki wentylacyjne na wlotach do przewodów kominowych winny być montowane w taki sposób, aby była możliwość ich łatwego demontażu. Niedopuszczalnym jest ich zakrywanie ani zabudowywanie, przez co ograniczony zostałaby przepływ powietrza. dopływ powietrza zewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm 2. odpływ powietrza z pokojów mieszkalnych może być zapewniony przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 80 cm 2. W zakresie instalacji gazowej: zgodnie z zapisem ustępu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej Tym samym używanie w budynkach spółdzielczych gazu z butli gazowej jest niedopuszczalne, zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe w miejscu łatwo Nasz Biuletyn OSM 10

11 dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego. Zaworu oraz rur gazowych nie wolno zabudowywać muszą być na całej długości odsłonięte, długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m (wylot z piecyka), a przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia - nie większa niż 2 m; Przypominamy, że wszelkie zmiany prowadzenia instalacji gazowych, usytuowania urządzeń gazowych, podłączeń kominowych tj. przenoszenia kratek wentylacyjnych lub przenoszenia podłączeń łączników spalinowych do innych przewodów kominowych wymaga uprzedniej opinii kominiarskiej oraz pisemnej zgody spółdzielni, w której określone zostają warunki realizacji i odbioru prac. Wykonanie w/w prac bez zgody spółdzielni jest zabronione i traktowane jest, jako samowola, za którą użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. Przypominamy, że zalecone usterki w zakresie braku sprawności urządzeń gazowych, należy usunąć na własny koszt i pisemnie zgłosić do spółdzielni wykonanie zaleceń w zaleconym terminie. W przypadku, gdy realizacja naprawy wymaga ingerencji w instalację gazową do zawiadomienia należy dołączyć protokół z sprawdzenia szczelności instalacji gazowej urządzenia spisany przez osobę uprawnioną. Również realizacja pozostałych zaleceń z zakresu instalacji wentylacji i odprowadzania spalin podlega pisemnemu zgłoszeniu do spółdzielni. Podsumowując zachowanie w/w instalacji w należytej sprawności winno stanowić pierwszoplanowy cel dla spółdzielni i użytkowników lokali. Nawet niewielkie uchybienie lub zlekceważenie ciążących na nas obowiązków może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji w postaci utraty życia lub zdrowia mieszkańców oraz strat materialnych. Zarząd Spółdzielni 3. WYKAZ DZIELNICOWYCH NADZORUJĄCYCH OSIEDLA OSM osiedle lecia - st. sierż. Piotr Rumak tel Nasz Biuletyn OSM 11

12 osiedle Kmicica - st. sierż. Przemysław Kabala tel osiedle Stadion - st. sierż. Przemysław Kabala tel osiedle Batorego - st. sierż. Radosław Duczek tel osiedle Zygmunta - asp. Paweł Bąk tel osiedle Śródmieście Hoża 9a Andriollego 48/50 - st. sierż. Piotr Rumak tel Nasz Biuletyn OSM 12

13 Andriollego 54 Andriollego 54a Wronia Księżycowa Karczewska (nr parzyste 10 36) - asp. Paweł Bąk tel Andriollego (nr parzyste od 47) Poniatowskiego Krucza Armii Krajowej (od nr 5) - st. sierż. Przemysław Kabala tel osiedle Ługi Otwock Lecha Danuty - st. sierż. Radosław Duczek tel osiedle Ługi - Karczew - asp. Piotr Garwoliński tel osiedle Michalin - mł. asp. Jarosław Metera tel Nasz Biuletyn OSM 13

14 4. Harmonogram odczytów wodomierzy w lokalach - grudzień budynek data odczytu godziny Andersa * Andersa * Lecha * Lecha * Lecha * Lecha * Lecha * Lecha 7A * Lecha * Przewoska i od Przewoska i od Bama i od Andersa * Andersa i od Andersa * Andersa i od Andersa * Andersa * Andersa * Batorego 34a i od Batorego 34b i od Batorego 34c i od Batorego i od Batorego 36a i od Batorego i od Batorego 38a i od Batorego 38c i od Batorego i od Batorego 40a i od Bema i od Bema 6 (I klatka) i od Nasz Biuletyn OSM 14

15 0 Batorego 40c i od Batorego 40b i od Batorego 40d i od Batorego 40e i od Batorego i od Batorego 42a i od Batorego 42b i od Batorego 42c i od Batorego 42d i od Bema 6 (II i III klatka) i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sportowa i od Sportowa i od Sportowa i od Sportowa i od Sportowa i od Karczewska i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sportowa i od Karczewska i od Karczewska i od Pułaskiego i od Pułaskiego i od Pułaskiego i od Kmicica i od Kmicica i od Kmicica i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Karczewska i od Nasz Biuletyn OSM 15

16 0 Matejki i od Matejki i od Pułaskiego 12b i od Sportowa i od Sportowa i od Matejki 5a i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Sikorskiego i od Berlinga i od Sportowa i od Andriollego 78a i od Pułaskiego 12 a i od Sportowa i od Berlinga i od Berlinga i od Berlinga i od Kościuszki i od Kościuszki 4a i od Kościuszki i od Kościuszki 6a i od Kościuszki 6b i od Dłuskiego i od Berlinga i od Berlinga i od Warszawska 9a i od Warszawska 9b i od Warszawska i od Dłuskiego i od Dłuskiego i od Berlinga i od Berlinga i od Berlinga i od Warszawska i od Czaplickiego i od Nasz Biuletyn OSM 16

17 0 Czaplickiego 3a i od Czaplickiego i od Czaplickiego i od Dłuskiego 4a i od Kmicica i od Filipowicza i od Filipowicza i od Filipowicza i od Filipowicza i od Lecha i od Lecha i od Roweckiego i od Roweckiego i od Armii Krajowej i od Poniatowskiego 1a i od Poniatowskiego i od Poniatowskiego i od Krucza i od Krucza i od Krucza i od Lecha i od Lecha i od Roweckiego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Andriollego i od Poniatowskiego i od Poniatowskiego i od Lecha i od Nasz Biuletyn OSM 17

18 0 Lecha i od Roweckiego i od Roweckiego i od Poniatowskiego 2a i od Poniatowskiego 2b i od Poniatowskiego 2c i od Andriollego i od Andriollego 54a i od Andriollego 48/ i od Poniatowskiego 4a * Hoża 9a i od Roweckiego i od Roweckiego i od Roweckiego i od Roweckiego i od Wronia i od Wronia i od Księżycowa i od Księżycowa i od Karczewska i od Wronia i od Wronia i od Wronia i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od Piłsudskiego 10bl i od W budynkach oznaczonych gwiazdką (*), odczyty odbędą się w terminach wskazanych w harmonogramie, ale z uwagi na fakt, iż wodomierze znajdują się na klatkach schodowych nie ma konieczności udostępniania lokalu. Nasz Biuletyn OSM 18

19 5. Z prac Rady Nadzorczej Informacja dotyczy spraw omawianych na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej oraz podejmowanych uchwał i decyzji w czasie od marca 2012 do listopada 2012 r. były: Na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej głównymi tematami 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpisu na fundusz remontowy; 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo gospodarczego Spółdzielni na 2012 rok; 3. Zapoznanie się i przyjęcie opinii i raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Sp-ni za rok 2011; 4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012 r.; 5. Analiza przebiegu realizacji remontów za I półrocze 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie korekty planu remontów na 2012 r.; 6. Analiza przekroczeń zużycia wody w skali Sp-ni na poszczególnych nieruchomościach za I półrocze br.; 7. Analiza zadłużeń czynszowych za I półrocze 2012 r.; 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat przeznaczonych na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych; 9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wskaźnika wzrostu zaliczek i opłat ryczałtowych za centralne ogrzewanie na sezon grzewczy 2012/2013 w budynkach, dla których dostawcą energii cieplnej jest OZEC Sp. z o.o. Otwock; 10. Analiza wyników działalności Spółdzielnia za I półrocze 2012 r., 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego Ługi VII w Otwocku obejmującego budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3; 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy trwający od r. do r.; 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Otwocką Spółdzielnie Mieszkaniową nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka o nr ew. 10/16 w obr. 30 położonej na osiedlu Ługi w Otwocku; Nasz Biuletyn OSM 19

20 14. Omówienie protokółu z lustracji za lata oraz listu polustracyjnego; 15. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu; 16. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków; 17. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych wpłat na fundusz remontowy na pokrycie kosztów dociepleń w 2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła informacje: a) nt. przebiegu sezonu grzewczego 2011/2012; b) nt. przebiegu realizacji inwestycji na osiedlu Ługi ; c) Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli akcji Lato w mieście, która odbyła się w klubach Batory i Perła ; d) Komisji Organizacyjno Samorządowej w sprawie kontroli realizacji uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą obecnej kadencji. Jednoczesnie informuję, że szczegółowe informacje na temat działalności Rady Nadzorczej są dostępne w biurze Spółdzielni. 6. Działalność Klubów Nasz Biuletyn OSM 20 Klub Perła ul. Sportowa 3, Otwock tel , Wrzesień, Październik, Listopad 2012 w klubie PERŁA Do ciekawych imprez we wrześniu należało spotkanie z terapeutą uzależnień, psychologiem Robertem Rutkowskim, oprócz perłowych seniorów gościliśmy liczną grupę seniorów z Batorego. Oto wypowiedź seniorki z Perły każdy z nas jest słaby, mamy różne przyzwyczajenia, pijemy np. za dużo kawy, zbyt często sięgamy po leki, kupujemy bez umiaru to też może być uzależnienie. P. Rutkowski wyjaśnił schemat uzależnienia, nie tylko alkohol uzależnia! Spotkanie było niezwykle ciekawie poprowadzone, a rozmowa z terapeutą bardzo interesująca. Wrzesień to także 2-dniowy sobotnio-niedzielny wyjazd na Warmię i Mazury. Grupa 42 osób zwiedzała Gierłoż, Św. Lipkę, Reszel, Lidzbark Warmiński, Gietrzwałd i Grunwald.

21 Artystyczna Grupa Seniorów w październiku zaprezentowała doskonały program dla seniorów opracowany przez Halinę Cygan pt. Strzała Amora-leci, leci kabarecik. Brawom nie było końca. Koniec października w klubie PERŁA to zawsze sympatycznie obchodzony Dzień Seniora. Tym razem była to biesiada, na którą seniorzy zakupili różne wyroby wędliniarskie, a kierowniczka klubu zaprosiła do udziału Zespół Śpiewaczy Mlądz, który uświetnił ten dzień przyśpiewkami ludowymi i piosenkami biesiadnymi. Nie obyło się bez tańców. Seniorom towarzyszyły władze Miasta i OSM. Październikowe dynie posłużyły dzieciom z koła plastycznego, jako materiał do jesiennych zajęć. Dyniowe lampiony rozbłysły w klubie oraz w domach dzieci. W listopadzie perłowi artyści z powodzeniem wystąpili z programem satyrycznym dla seniorów z klubu Batory. Pyszne ciasta upieczone przez panie z Batorego, miłe i serdeczne przyjęcie spowodowały, że wielka trema przed występem minęła bezpowrotnie. p. Katarzynę Białkowską-Cacko historyka sztuki gościliśmy również w listopadzie. Na spotkaniu w ramach cyklu Spotkania z dziełami sztuki zaprezentowała Lekko i przyjemnie sztukę rokoko. Był to wieczór z humorem, dlatego też tego dnia wysłuchano teksty satyryczne Wojciecha Gałeckiego. Młodzież gimnazjalna rozegrała turniej FIFA 13 na PS3 klub przygotował puchary za I, II i III miejsce. W rozgrywkach grupowych 9 listopada wzięło udział 16 zespołów, a za rozgrywki pucharowe 16 listopada puchary i słodycze otrzymali Sebastian, Mateusz i Sebastian. Listopad to także zabawa Andrzejkowa seniorów z licznymi niespodziankami i wróżbami oraz zabawne wróżby małych plastyków podczas zajęć. Grudzień (środa) godz Mikołajki dla klubowych seniorów oraz Spotkanie z dziełami sztuki Boże Narodzenie prezentuje historyk sztuki Katarzyna Białkowska- Cacko, impreza bezpłatna (poniedziałek) godz otwarte zajęcia plastyczne 5-8 latków Kartki Bożonarodzeniowe (czwartek) godz zapraszamy dzieci do strojenia choinki klubowej (poniedziałek) godz zajęcia plastyczne grupy 5-8-latków - zajęcia otwarte, zapraszamy dzieci na Spotkanie z dziełami sztuki, Boże Narodzenie prezentuje historyk sztuki Katarzyna Białkowska- Cacko, impreza bezpłatna. Nasz Biuletyn OSM 21

22 (środa) godz Wigilia klubowych seniorów- świąteczny program przygotowuje Artystyczna Grupa Seniorów, impreza bezpłatna, konieczne zapisy. Udział koła plastycznego w XXII Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Styczeń Luty 2013 od (środa) - zapisy na Akcję Zima w Mieście 2013 dla dzieci 6-12 lat (niedziela) godz udział koła plastycznego w podsumowaniu XXII Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Kościele p.w. Świętego Wincentego a Paulo (środa) godz Zabawa karnawałowa dla seniorów z muzycznym udziałem A. Trzaskowskiego, impreza płatna, zapisy (środa) godz zajęcia plastyczne 5-8 latków Dla Babci i Dziadka uśmiechy zamiast kwiatka (środa) godz Zabawa karnawałowa dla seniorów z muzycznym udziałem A. Trzaskowskiego, impreza płatna, zapisy w godz Ferie zimowe Akcja Zima w Mieście (czwartek) godz zajęcia plastyczne Chłopaki i Dziewczynki świętują Walentynki. opracowała Kierownik Klubu - Alicja Azulewicz - Rek Nasz Biuletyn OSM 22 Klub Batory ul. Batorego 34, Otwock, tel We wrześniu rozpoczął się kolejny rok szkolny a wraz z nim nabór do naszych sekcji klubu krasnoludka, twórczych łapek, sekcji szachowej, nauki gry na gitarze, pilatesu oraz Dance4Ladies. Sekcje klubowe działają prężnie plastycy przygotowują prace na konkursy, m.in. Szopek Bożonarodzeniowych (wyniki w styczniu), szachiści z powodzeniem biorą udział w turniejach (m.in. II miejsce Huberta Rzeszotka w V Otwockiej Jesieni Szachowej w kat. do lat 10, IV miejsce Kacpra Łukaszewskiego w kat. do lat 8 i wyróżnienie dla Agaty Kraszewskiej), a piłkarze z drużyny TS Batory po rundzie jesiennej zajmują III miejsce w II lidze OLSP.

23 Poza zajęciami stałymi pracownicy klubu organizują także imprezy cykliczne i inne. Oferta obejmuje praktycznie wszystkie grupy wiekowe. W okresie od września do grudnia zorganizowane zostały: dla najmłodszych 3 teatrzyki (Teatr Duet z Krakowa), bal przebierańców i spotkanie z Mikołajem; dla nieco starszych turniej tenisa stołowego, turniej FIFA 2013 na PS3, warsztaty robotyki, warsztaty ozdób świątecznych z opłatka, spotkanie "fizyka dla smyka" i wyjazd dla młodzieży na mecz Legia Polonia. Dorośli mogli wziąć udział w warsztatach decoupage, spotkaniu promocyjnym książki Punkt oporu "Dąbrowiecka Góra" i spotkaniu TOZ pt. "przygotowanie zwierząt do sezonu zimowego". Dużą i aktywną grupą są także seniorzy, dla których zorganizowane zostały wyjazdy autokarowe: w Góry Świętokrzyskie (2-dni), wyjazd od Centrum Nauki Kopernik, do teatru na spektakl "Klub Cmentarny", wycieczka rowerowa do Czerska, Święto Seniora, spotkanie opłatkowe, a także comiesięczne spotkania w klubie przy herbatce (m.in. spotkanie z rewelacyjnym występem Artystycznej Grupy Seniora z Klubu Perła OSM). Dla tej grupy wiekowej przygotowaliśmy także nowy program pn. "Odciągnąć Seniora od telewizora". W trakcie cotygodniowych spotkań organizowane są m.in. piesze wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi a także zajęcia manualne i nauka zasad popularnych gier logicznych. Zapowiedzi imprez odbywających sie w klubie prezentowane są na stronie internetowej oraz na plakatach, w informatorach kulturalnych i w lokalnej prasie. Wykaz zatwierdzonych wydarzeń na najbliższe miesiące prezentuje się następująco: Styczeń Luty (wtorek) Noworoczne spotkanie seniorów przy herbatce. Projekcja zdjęć z imprez organizowanych w 2012 roku (wtorek) Otwarty Turniej Tenisa Stołowego kat. szk. podstawowe i gimnazja (wtorek) Zabawa karnawałowa dla dzieci (poniedziałek - piątek) Akcja "Zima w mieście 2013". Zapisy od 2 stycznia (wtorek) Zabawa ostatkowa dla seniorów. opracowała Kierownik Klubu - Anna Pik Nasz Biuletyn OSM 23

24 Uwaga Rodzice!!!!!! Klub Grota ul. Grota Roweckiego 2, Karczew tel W klubie trwają zapisy na Baby Balet dla dzieciw wieku 4-6 lat. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz Koszt: 60 zł miesięcznie dla członków OSM - brutto 68 zł miesięcznie dla pozostałych - brutto Podane ceny zawierają 23% VAT. 20-lecie klubu Grota oraz,,dni Seniora 26 października w klubie obchodziliśmy podwójne święto - 20 lecie otwarcia placówki oraz obchody Dnia Seniora. Do klubu tego dnia zostali zaproszeni wyjątkowi goście: Burmistrz Karczewa - Dariusz Łokietek; przedstawiciele Rady Miasta: przewodniczący Tadeusz Marton i z-cy przewodniczącego Anna Osial i Henryk Grąbczewski oraz radna Wiesława Zackiewicz; Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak; wszyscy prezesi Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej minionego 20 - lecia - Leszek Grzenda, Kazimierz Trzpil, obecni Józef Smorąg i Jakub Sudoł; Dyrektor MGOK Anna Zakrzewska; przedstawiciele Rady Nadzorczej OSM w osobach przewodniczący Tadeusz Bąk, Maria Juszkiewicz Dybicz, Andrzej Sałaga, Adam Spasówka; przewodniczący Zarządu Osiedla Wojciech Sternal i przewodniczący Rady Osiedla Mirosław Nowak; ówczesna administrator osiedla A. Zaron. Z okazji Dnia Seniora zaproszeni zostali wszyscy członkowie Koła Seniora z klubu Grota. Część oficjalną imprezy rozpoczęła się wspomnieniem historii otwarcia placówki opowiedzianej piosenkami, do których tekst napisał Pan Andrzej Pokropiński inspirowany opowiadaną historią minionego 20-lecia przez kierowniczkę klubu Panią Jadwigę Wiśniewską. Wszystkich gości powitała kierowniczka klubu i poprosiła o chwile wspomnień ówczesnego prezesa Leszka Grzendę. Kierowniczka klubu podziękowała wszystkim zaangażowanym w otwarcie placówki oraz jej wspieranie przez cały okres działalności. Następnie wszyscy zaproszeni goście składali życzenia i prezenty na ręce kie- Nasz Biuletyn OSM 24

25 rowniczki klubu a Radni z Karczewa ufundowali piękny 8 kilowy tort dedykowany kierowniczce i zgromadzonym seniorom. Świeczki zgasili Pani Jadwiga Wiśniewska i Pan Andrzej Pokropiński przewodniczący koła seniora. Po części oficjalnej nastał czas biesiady i tańców, które trwały do godziny opracowała Kierownik Klubu - Jadwiga Wiśniewska Klub Proton ul. Poniatowskiego 1, Otwock tel Do najciekawszych imprez, jakie odbyły się w 2012 roku należą wiosenne wycieczki: 19 V - autokarowa na trasie: Wola Okrzejska (Muzeum Henryka Sienkiewicza znajdujące się w dworku, gdzie urodził się i tworzył pisarz) - Kock (pomnik generała Kleberga) Kozłówka (pałac Zamoyskich, ogrody, kaplica, powozownia, galeria sztuki socrealizmu) - Lublin (muzeum na zamku, starówka, katedra); 15, 16, 17 VI - autokarowa na trasie: Pszczyna (muzeum zamkowe, park) - Szczyrk (wjazd wyciągiem na Jaworzynę i Skrzyczne, noclegi w pensjonacie) - Żywiec (Muzeum Piwowarstwa - zwiedzanie i degustacja piwa) - Koniaków (Muzeum Koronki - dwie izby prezentujące zanikającą sztukę ręcznych wyrobów koronkarstwa) - Istebna (prezentacja ludowych instrumentów muzycznych, gawędy góralskie) - Cieszyn (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) - Cieszyn czeski (wyprawa po tanie zakupy). Grudzień (wtorek) godz Dyżur przedstawiciela Rady Osiedla Śródmieście (czwartek) godz Mikołajkowe spotkanie Seniorów klubu Proton przy herbatce i ciasteczkach (czwartek) godz Fifa 10 - turniej konsolowej piłki nożnej na konsoli PS 3, na dużym ekranie w jakości HD dla młodzieży w kategorii do lat (czwartek) godz Turniej bilardu grzybkowego dla młodzieży w kategorii do lat (poniedziałek) godz Zabawa sylwestrowa dla Seniorów i nie tylko. Nasz Biuletyn OSM 25

26 Nasz Biuletyn OSM 26 Styczeń (czwartek) godz Opłatkowe spotkanie Seniorów klubu Proton przy herbatce i ciasteczkach (wtorek) godz Dyżur przedstawiciela Rady Osiedla Śródmieście (czwartek) godz Turniej bilardu dyskowego w kategorii do lat (sobota) godz Zabawa karnawałowa dla Seniorów i nie tylko (czwartek) godz Turniej tenisa stołowego dla młodzieży w kategorii do lat (sobota) godz Zabawa karnawałowa dla Seniorów i nie tylko (czwartek) godz Turniej siatkówki plażowej na konsoli PS3 move, na dużym ekranie dla młodzieży w kategorii do lat 14. Klub "Proton" - zajęcia stałe: Zajęcia szachowo - brydżowe dla i dorosłych (wtorek, czwartek godz ). Bezpłatne, codzienne zajęcia klubowe dla dzieci i młodzieży: tenis stołowy, gry internetowe, gry konsolowe: PS2, PS3, stołowa piłka nożna, bilard grzybkowy, bilard pool młodzieżowy, bilard dyskowy, szachy, warcaby, turnieje z dyplomami i nagrodami (w godz ). Imprezy, spotkania, dla Seniorów (I czwartek m - ca godz ). Wycieczki rowerowe i autokarowe (od IV do X). Wieczorki taneczne dla dorosłych (co druga sobota godz ). Kurs tańca dla młodzieży i dorosłych w grupach: początkującej i średniozaawansowanej (piątek godz ). Pilates - gimnastyka wzmacniająca i relaksująca dla pań (środa, piątek godz ). Taniec brzucha - gimnastyka dla pań (wtorek godz ). opracował Kierownik Klubu - Waldemar Fergiński

27 7. Uwaga! Uwaga! Atrakcyjne lokale po przystępnej cenie. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w budynku nr 6 na osiedlu Ługi zostały 4 ostatnie wolne lokale: lokal nr 5, II piętro, 3 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 67,00 m 2. Cena brutto wynosi ,36 zł /4.672,08 za 1m 2 /; lokal nr 12, I piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2. Cena brutto wynosi ,47 zł /4.672,08 za 1m 2 /; lokal nr 14, II piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2. Cena brutto wynosi ,47 zł /4.672,08 za 1m 2 /; lokal nr 16, III piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2. Cena brutto wynosi ,93 zł /4.490,64 za 1m 2 /; Technologia wykonania tradycyjna, wykończenie mieszkań tzw. "stan deweloperski". Inwestycja realizowana jest ze środków przyszłych właścicieli. Do lokali mieszkalnych przynależne są pomieszczenia piwniczne uwzględnione w cenie mieszkania. Przy budynku zapewniona jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Na osiedlu istnieją również parkingi strzeżone. Budowa budynku została już zakończona. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje ponadto do sprzedaży następujące lokale mieszkalne w budynku nr 5 na osiedlu Ługi w Otwocku: lokal nr 6, II piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 53,28 m 2 ; Cena brutto wynosi ,42 zł. lokal nr 7, III piętro, 3 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 65,90 m 2 ; Cena brutto wynosi ,176 zł. lokal nr 8, III piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 53,12 m 2 ; Cena brutto wynosi ,80 zł. Nasz Biuletyn OSM 27

28 lokal nr 10, parter, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2 ; Cena brutto wynosi ,45 zł. lokal nr 11, I piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 49,22 m 2 ; Cena brutto wynosi ,78 zł. lokal nr 12, I piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2 ; Cena brutto wynosi ,47 zł. lokal nr 13, II piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 49,22 m 2 ; Cena brutto wynosi ,78 zł. lokal nr 14, II piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,44 m 2 ; Cena brutto wynosi ,47 zł. lokal nr 15, III piętro, 2 pokoje z kuchnią o powierzchni użytkowej 49,22 m 2 ; Cena brutto wynosi ,30 zł. lokal nr 16, III piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej 47,23 m 2, Cena brutto wynosi ,93 zł. Technologia budowy tradycyjna, wykończenie mieszkań tzw. "stan deweloperski". Inwestycja realizowana jest ze środków przyszłych właścicieli, wnoszonych w 5 ratach. Do lokali mieszkalnych przynależne są pomieszczenia piwniczne uwzględnione w cenie mieszkania. Przy budynku zapewniona jest odpowiednia ilość miejsc parkingowych. Na osiedlu istnieją również parkingi strzeżone. Budynek przewidziany do oddania w miesiącu maju 2013 r. Zarząd Spółdzielni informuje, że dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym znajdującym się przy ul. Sikorskiego 6 na osiedlu Ługi, położonym na parterze, składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., o powierzchni użytkowej 60,16 m 2. Stosownie do postanowień statutu, został ogłoszony przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu /ogłoszenie zamieszczone w Tygodniku Regionalnym nr 48 z dnia r./ Cena wywoławcza stanowiąca wartość rynkową lokalu wynosi ,- zł. Nasz Biuletyn OSM 28

29 Osoby zainteresowane uzyskaniem prawa do w/w mieszkania mogą składać oferty cenowe /z kwotą równą wartości rynkowej lub większą/, w zamkniętych kopertach w sekretariacie Sp-ni, pok. 13, I piętro. Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po r. Szczegółowe informacje nt. wszystkich w/w lokali można uzyskać w dziale członkowsko - mieszkaniowym tel , , 28 wew. 34, oraz na stronie internetowej * * * 8. Ogłoszenia i reklamy Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz skutki, które może wywołać publikacja ogłoszeń i reklam. DO WYNAJĘCIA POKOJE BIUROWE: 2 x 15 m 2 i 23 m 2, ul. Karczewska 40/42, Otwock (budynek Inwestprojektu ), Tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN I TAPICERKI - w domu i zakładzie. Tel.: USŁUGI REMONTOWE Karczew, ul. Redutowa 9 Kom tel MALOWANIE TAPETOWANIE PŁYTY K/G MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH GŁADZIE GIPSOWE GLAZURA I TERAKOTA MEBLE KUCHENNE I BIUROWE SZAFY PRZESUWNE ZABUDOWY NIETYPOWE MONTAŻ I CYKLINOWANIE PARKIETÓW HYDRAULIKA itp. SZYBKO, SOLIDNIE I TANIO! Tel Nasz Biuletyn OSM 29

30 Do życia i pracy w Europie zacznij przygotowywać się już dziś! d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y m g r B. P r z y b y ls k a (r o k z a ło ż en i a ) początkujący i zaawansowani, poprawki, zaległości, egzamin; zajęcia również w weekendy i ferie; zapisy (indyw. i grupowe) cały rok (do wyczerpania wolnych miejsc); zajęcia: Michalin SP nr 2; Karczew SP nr 2; os. Ługi Berlinga 7. Zapisy tel.: ; i na zebraniach w szkołach. Sprawdzone i skuteczne nauczanie! SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA NZOZ STOMMED Otwock, ul. Sportowa 3, tel CHIRURDZY - lek. Urszula Huk STOMATOLODZY: - lek. Franciszek Adam Walczyński - dr n. med. Juliusz Minakowski INTERNISTA - lek. Anna Nocoń-Minakowska - lek. dent. Joanna Stosio REUMATOLOG - lek. Wojciech Ogrodzki - lek. dent. Barbara Byrska NEUROLOG - lek. Iwona Witkiewicz - lek. dent. Małgorzata Lewicka ORTOPEDA - lek. Stanisław Rak Stomatologia zachowawcza, UROLOG - lek. Józef Mikucki dziecięca; MEDYCYNA PRACY - lek. Andrzej Majewski - chirurgia stomatologiczna; - implantologia; - protetyka. BADANIA KIEROW. - lek. Anna Nocoń-Minakowska BADANIA KIEROWCÓW; EKG; ANALIZA PIERWIASTKA WŁOSÓW. Godziny przyjęć: pon.-pt , sob Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Ó S E M K A - T A X I USŁUGI POLIGRAFICZNE: Ulotki; papier firmowy; naklejki; wizytówki; druki na papierze offsetowym i samokopiującym; nadruki na koperty; skład komputerowy; niskonakładowy druk książek; itp. Inwestprojekt-Druk s.c. Otwock, ul. Karczewska 40/42, tel.: , ; Nasz Biuletyn OSM 30

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Kolejny piękny jubileusz ChSM

Kolejny piękny jubileusz ChSM styczeń 2013 (222) nakład: 15 000 egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) 247 24707054, 54; tel. tel. kom: kom. 0602 268 951 www.rcc.pl Oferujemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych

XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych wrzesień 2010 09 (194) XXIX Złaz Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Mieszkańcy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po raz XXIX uczestniczyli w złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

1 Warszawa kwiecień 2011 r.

1 Warszawa kwiecień 2011 r. 1 Warszawa kwiecień 2011 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI za rok 2010. Zarząd SML-W "ROZŁOGI" przedstawia doroczną informację o działalności Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

W INFORMATORZE. Rozdział IV Ważne pytanie, krótka odpowiedź... 33. Rozdział V Adresy i telefony... 34

W INFORMATORZE. Rozdział IV Ważne pytanie, krótka odpowiedź... 33. Rozdział V Adresy i telefony... 34 W INFORMATORZE Wprowadzenie... 2 Rozdział I Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 1. Spółdzielnia w roku Jubileuszu 125-lecia.... 3 2. Tegoroczny sukces Spółdzielni w rankingu ogólnopolskim... 10 3. Kilka zdań

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

Udane półkolonie RESTAURACJA CASINO CLUB. Oferujemy. Organizujemy. MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis.

Udane półkolonie RESTAURACJA CASINO CLUB. Oferujemy. Organizujemy. MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis. luty 2015 (247) nakład: 15 000 egz. Udane półkolonie Dwutygodniowa zimowa przerwa w nauce już się zakończyła. W Klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak zwykle w tym czasie, zorganizowano

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo