Przeg ląd. Stop wypalaniu traw! Nowy sternik MCK GAZETA. Z Zenitem zadecydował złoty set. Bełchatowski JUŻ OTWARTE!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeg ląd. Stop wypalaniu traw! Nowy sternik MCK GAZETA. Z Zenitem zadecydował złoty set. Bełchatowski JUŻ OTWARTE!"

Transkrypt

1 Przeg ląd JUŻ OTWARTE! Odwiedź nowy portal z darmowymi ogłoszeniami! Bełchatowski BEŁCHATÓW, ul. 9 Maja 17, tel , kom PIOTRKÓW TRYB., ul Słowackiego 3, tel , kom PIOTRKÓW TRYB., ul Słowackiego 93, tel , kom Bełchatów ul. Lipowa 4c GAZETA BEZPŁATNA numer: 05/2011 (55) z dnia: r. kolejny numer 25. marca DWUTYGODNIK nakład: egzemplarzy Nowy sternik MCK Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury i budowa nowego obiektu z ekspozycją Giganty Mocy - nowego dyrektora MCK czekają nowe wyzwania str. 5 Stop wypalaniu traw! str. 7 a ocj m Pro NA OK na st str. PCV Z Zenitem zadecydował złoty set str. 9

2 2 19 i 20 marca na lodowisku powiatowym w Bełchatowie zagoszczą uczestnicy Ogólnopolskiego Towarzyskiego Turnieju Curlingowego o Puchar Starosty Bełchatowskiego. Swój udział zapowiedziało 20 najlepszych drużyn z całej Polski. nr 5/2011 (55) r Turniej curlingowy w Bełchatowie - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie jako organizator tego sportowego przedsięwzięcia, przyczyni się do promocji regionu w świecie curlerów, co z kolei otwiera perspektywy organizacji regularnych turniejów w kolejnych latach mówi Mirosław Mielus, p.o. kierownika lodowiska. - Dwudniowy turniej będzie prawdziwą ucztą dla wszystkich fanów tego sportu. Powiat Bełchatowski wystawi w tur- nieju również swoją drużynę. Uwieńczeniem imprezy będzie dyskoteka na lodzie pod hasłem Pożegnanie zimy, wraz z degustacją okolicznościowego tortu, który uświetni jubileusz pierwszego kwartału funkcjonowania lodowiska. Sprzedam Kupię Nieruchomości Motoryzacja Usługi i wiele innych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach: Opiekun osób starszych (200 godzin) Mała gastronomia (200 godzin) W szkoleniu mogą wziąć udział osoby niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie następujących gmin województwa łódzkiego: Drużbice, Zelów, Gorzkowice, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Tomaszów Mazowiecki miasto, Czerniewice, Budziszewice, Radomsko miasto, Przedbórz, Kamieńsk, Tuszyn i spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów rekrutacyjnych: 1.Osoba niezatrudniona, która ma trudności z wejściem/powrotem na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem 2.Osoba niezatrudniona, zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu wielodzietności 3.osoba niepełnosprawna 4.osoba bezrobotna/długotrwale bezrobotna. Szkolenia będą organizowane na terenie całego województwa łódzkiego. Uczestnicy otrzymają: Zwrot kosztów dojazdów do miejsca szkolenia Stypendium szkoleniowe Wyżywienie (ciepły posiłek i serwis kawowy) PO POZYTYWNYM ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAPEWNIAMY 3-MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY W PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ OPIEKI PALIATYWNEJ. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Targowej 2, od 8.00 do Tel / Projekt: Horyzonty Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Od dzisiaj obowiązuje nowa stała organizacja ruchu samochodowego na drodze powiatowej na odcinku Wygoda Krześlów. Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie na podstawie zatwierdzonej przez Urząd Marszałkowski nowej organizacji ruchu ustawił znaki ograniczające wjazd na ten odcinek samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. Tiry nie pojadą powiatówką - Niestety naszą drogą przejeżdża każdego dnia dużo ciężarówek, które skracają sobie drogę, zamiast jeździć drogami wojewódzkimi, co powoduje ogromne zniszczenia nawierzchni mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - W zeszłym roku odcinek w Sobkach po prostu się rozsypał, konieczny był natychmiastowy remont. Nie możemy pozwolić aby droga powiatowa, która nie jest przystosowana do takich obciążeń, służyła jako tranzyt dla tirów, dlatego zamknęliśmy ruch dla aut o ciężarze całkowitym powyżej 10 ton. W 2010 roku starostwo występowało do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie tzw. traktowi napoleońskiemu kategorii drogi wojewódzkiej, jednak bezskutecznie. Starostwa w Bełchatowie, Łasku i Piotrkowie podpisały wspólną petycję, by droga powiatowa od Rogóźna po Kącik, zyskała kategorię drogi wojewódzkiej, ponieważ ma charakter ponadpowiatowy. Tak się nie stanie, dlatego starostwo wprowadziło ograniczenie tonażu na drodze. Warto przypomnieć, że dwa lata temu podobna sytuacja dotyczyła innego odcinka tej drogi, a mianowicie Kącik Mzurki, który był również w fatalnym stanie technicznym z powodu przeprowadzenia tą drogą tranzytu ciężarówek z drogi krajowej numer 8 do drogi krajowej numer 12. Wtedy władze powiatu planowały ograniczyć ruch ciężarówek. Szczepan Chrzęst wraz z Tomaszem Kijanką, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie walczyli o fundusze na przebudowę. Dzięki licznym wizytom w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a nawet u samego Ministra Infrastruktury, udało się pozyskać na ten cel prawie 7 milionów złotych z GDD- KiA. Roboty na drodze polegały na frezowaniu nawierzchni, wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonaniu poboczy z destruktu, dwóch azyli bezpieczeństwa dla pieszych, ośmiu zatok autobusowych. Przy drodze ułożono 1731 metrów kwadratowych chodników, ustawiono 104 nowe znaki drogowe, zamontowano 632 metry stalowych bari er ochronnych, wykonano 103 zjazdy indywidualne, 22 zjazdy na drogi gminne i 31 zjazdów do pól. - Być może ustawienie znaków ograniczających ruch ciężarówek spowoduje, że uda się pozyskać jakieś środki na przebudowę kolejnego odcinka drogi mówi Szczepan Chrzęst.

3 nr 5/2011 (55) r 3 Rozpoczął się remont ulicy Lipowej, na odcinku od ronda Andersa do skrzyżowania z al. Włókniarzy. Roboty prowadzi Miasto. Zmiany na Lipowej Odnowiony chodnik po obu stronach jezdni, ścieżka rowerowa po stronie północnej i zupełnie nowa nakładka asfaltowa to wszystko czeka ul. Lipową na odcinku od ronda do skrzyżowania z al. Włókniarzy. Ze względu na duży zakres prac, ich koszty oraz konieczność zsynchronizowania naszych robót drogowych z pracami realizowanymi tutaj przez spółkę WOD-KAN inwestycję musimy etapować wyjaśnia prezydent Marek Chrzanowski. W poniedziałek rozpoczął się pierwszy etap robót. Dotyczy remontu chodnika po stronie południowej, tj. po lewej stronie ul. Lipowej patrząc od ronda w kierunku skrzyżowania. Nadzorujący zadanie pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej informują, że ta część prac ma kosztować ok. 400 tys. zł. i potrwa do czerwca. Etap drugi będzie polegał na przebudowie chodnika po drugiej stronie jezdni i poszerzeniu go o ścieżkę rowerową. Etap trzeci to już roboty na jezdni takie same, jak stosunkowo niedawno Miasto realizowało np. na ul. Kościuszki czy Staszica. Mowa o sfrezowaniu nawierzchni i wylaniu nowej nakładki asfaltowej. Kierowcy będą musieć nastawić się na pewne utrudnienia w ruchu, które zawsze towarzyszą tego typu robotom. Ale warto po realizacji inwestycji komfort jazdy jest o wiele większy. Sprzedam Kupię Nieruchomości Motoryzacja Usługi i wiele innych

4 4 nr 5/2011 (55) r Sprzedam Kupię Nieruchomości Motoryzacja Usługi i wiele innych O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa południowej części osiedla Czaplinieckiego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr127, poz.880, z 2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz.871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwały Nr V/27/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa południowej części osiedla Czaplinieckiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.; Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta Bełchatowa, ul.kościuszki 1, Bełchatów, w terminie do dnia 8 kwietnia 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Prezydent Miasta Bełchatowat OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r.- na podstawie uchwały Nr V/28/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania przedmiotowej zmiany planu. Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie do 11 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone : 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta w Bełchatowie, Bełchatów, ul Kościuszki 1, 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz z późn. zm.) na adres e- mail: Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Bełchatowa. Uwagi lub wnioski złożone po 11 kwietnia 2011 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowskit Prezydent Miasta Bełchatowa podpisał zarządzenie w sprawie przyznania dofinansowania lub finansowania w całości zadań publicznych zleconych w ramach konkursu ofert w roku Wachlarz dofinansowanych z budżetu miasta przedsięwzięć realizowanych co roku oraz zupełnie nowych, trwających cały rok lub zaledwie kilka dni jest niezwykle szeroki. Dotyczy też różnych dziedzin, m.in. turystyki i rekreacji, oświaty i wychowania, zwalczania narkomani, przeciwdziałania alkoholizmowi, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. pożarowej. Wsparcie uzyskało 114 przedsięwzięć, wśród nich są m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień, gdzie przyznano dotację w łącznej kwocie około miliona złotych (w grupie zadań z tej dziedziny jest letni wypoczynek, przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii). Istotną pozycją, w puli środków przekazywanych w ramach konkursu ofert od lat jest kultura fizyczna i sport - na realizacje przedsięwzięć sportowych, które sprzyjają rozwojowi fizycznemu dzieci, młodzieży i dorosłych, ale również korzystnie wpłyną na rozwój osobowości i pokazują, jak w ciekawy sposób można aktywnie spędzić swój czas wolny prezydent przeznaczył blisko 350 tys. zł. Na działania z zakresu Konkurs ofert rozstrzygnięty Miasto stawia na zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek. Widać to nie tylko po sposobie rozdysponowania dotacji dla organizacji, ale też po ilości nowoczesnych placów zabaw i miejsc sportowo-rekreacyjnych, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem ochrony zdrowia przyznano dotację w wysokości 44 tys. zł., działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzymały dofinansowanie w wysokości 40 tys. 500 zł., natomiast oświata i wychowanie otrzymało kwotę 24 tys. zł. Pozostałym działom przyznano dotacje w kwotach od 3 tys. zł. do 6 tys. zł. Najczęściej w ramach konkursu ofert miasto wspiera realizację zadań. Są jednak sprawdÿ bezp³atnie samochód po zimie i takie przedsięwzięcia, które samorząd w całości finansuje. Zalicza się do nich przede wszystkim organizacja XXXV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Wielką Nagrodę Bełchatowa, organizacja Czwartków Lekkoatletycznych, Grand Prix Bełchatowa w Plażowej Piłce Siatkowej jak również organizacji cyklu turniejów tenisa ziemnego. banery reklamowe tel

5 nr 5/2011 (55) r 5 W poprzednim numerze informowaliśmy, że Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski powołał na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Ewę Młynarczyk. Dziś więcej na ten temat. Nowy sternik w Centrum Kultury O wyborze Ewy Młynarczyk zdecydowały dwa czynniki. Po pierwsze: darzę ją zaufaniem, a to podstawa dobrej współpracy na płaszczyźnie tak istotnej, jak kultura w mieście. Po drugie: pani dyrektor jest świetnie przygotowana merytorycznie i ma bogate doświadczenie w przedmiotowym zakresie podkreślał prezydent Marek Chrzanowski. Ewa Młynarczyk jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Kulturoznawstwo, ukończyła również studia w zakresie filologii angielskiej oraz studia podyplomowe dotyczące samorządu terytorialnego. Przez 3 lata była kierownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w bełchatowskim magistracie. Przez lata pracowała jako nauczyciel, ucząc wiedzy o kulturze i j. angielskiego. Jest też współorganizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bełchatowie oraz jednym z inicjatorów wymiany młodzieży pomiędzy Bełchatowem a Csongradem na Węgrzech. Powołanie dyrektora następuje z datą 1. kwietnia, ze względu na to, że pani Ewa jest czynnym nauczycielem i w poczuciu odpowiedzialności za młodzież, którą przygotowuje do egzaminów maturalnych nie chce wcześniej odchodzić ze szkoły. Dlatego do końca marca obowiązki dyrektora pełnić będzie niezmiennie Lidia Domagała, pracownik Zespołu ds. Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta wyjaśnił prezydent. Nowa dyrektor nie kryje, że ma pomysł na kulturę w mieście. Szczegółów nie chce jednak oficjalnie zdradzać. Nie chcę, by pracownicy MCK dowiadywali się z mediów o moich planach mówi Młynarczyk. Wiele wyniknie jeszcze z rozmów z pracownikami. Na pewno trzeba będzie zdefiniować nowe zadania, które będą efektem realizowanych właśnie inwestycji. Pewne jest jedno: wiele z tego, co się działo dotychczas w Centrum Kultury zostanie, bo było dobre i wartościowe. Myślę choćby o amatorskim ruchu artystycznym, współpracy ze szkołami i innymi placówkami kultury, o ofercie dla osób starszych i, oczywiście, systematycznej współpracy z Urzędem. Oferta będzie wzbogacona dzięki szansom, jakie stworzy nowe zaplecze. Pytana o zmiany w schemacie organizacyjnym czy ewentualną obsadę stanowiska wicedyrektora placówka ucina krótko: Dziś za wcześnie, by o tym mówić. Tego typu decyzje będą wynikać z rozpoznania potrzeb placówki. Faktem jest, że bełchatowską kulturę w najbliższym czasie czekają rewolucyjne zmiany. Pierwszą z nich jest trwająca przebudowa budynku głównego MCK, drugą powstanie nowego obiektu z interaktywną ekspozycją Giganty Mocy i salą teatralną na 500 miejsc. To niesie za sobą wyzwania w sensie konieczności realizacji takich projektów czy przedsięwzięć, które będą przyciągać do tych miejsc ludzi z Bełchatowa, regionu, a może nawet całego kraju. Przed nami także bardzo ważne wydarzenie, w którym Miejsce Centrum Kultury też będzie miało do odegrania swoją rolę beatyfikacja Ojca Św. Jana Pawła II. To Honorowy Obywatel Bełchatowa więc jesteśmy zobowiązani do uczczenia tego wydarzenia w sposób godny mówi prezydent. Chciałabym podziękować prezydentowi za zaufanie i wiarę w to, że podołam zadaniu. Chciałabym także zapewnić Państwa, że swoje obowiązki traktuję bardzo odpowiedzialnie. Zdaję sobie sprawę, jaki ogrom pracy czeka mnie i moich pracowników. Wierzę, że przygotujemy taką koncepcję pracy placówki, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, spełni pokładane w niej nadzieje i wpisze się w krajobraz kulturalny Bełchatowa tak, by wszyscy z tej oferty mogli skorzystać mówiła Ewa Młynarczyk. MK CENTRUM Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 264, tel./fax: Pabianice, ul. Zamkowa 41, tel Sprzedam Kupię Nieruchomości Motoryzacja Usługi i wiele innych

6 6 O G Ł O S Z E N I E PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA nr 5/2011 (55) r Konkurs z nagrodami Sprzedam Kupię Nieruchomości Motoryzacja Usługi i wiele innych o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa południowej części osiedla Czaplinieckiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa południowej części osiedla Czaplinieckiego, zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/191/08 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r - na podstawie uchwały Nr V/27/11 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania przedmiotowej zmiany planu. Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie ul. Kościuszki 1B. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie do 11 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone : 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta w Bełchatowie, Bełchatów, ul Kościuszki 1, 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz z późn. zm.) na adres e- mail: Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Bełchatowa. Uwagi lub wnioski złożone po 11 kwietnia 2011 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr127, poz.880, z 2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz.871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwały Nr V/2811 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta Bełchatowa, ul.kościuszki 1, Bełchatów, w terminie do dnia 8 kwietnia 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Prezydent Miasta Bełchatowa 18 kwietnia będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Z tej okazji Prezydent Miasta i Dyrektor Muzeum Regionalnego ogłosili konkurs plastyczny pn. W Dworku 200 lat temu. Konkurs skierowany jest do dzieci z bełchatowskich przedszkoli w wieku 4 i 5 lat. Jego celem jest wykorzystanie artystycznego i historycznego potencjału zabytków, zainteresowanie dzieci zasobami naszej Małej Ojczyzny oraz popularyzowanie wśród najmłodszych bełchatowian edukacji o naszym regionie. W ramach konkursu zostały zorganizowane lekcje w Muzeum Regionalnym, podczas których pracownicy muzeum w ciekawej i barwnej formie przybliżą dzieciom Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie serdecznie zaprasza na kolejne otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie, które odbędzie się 10 marca 2011 r. (tj. w najbliższy czwartek) o godz. 17, tradycyjnie już w Dworku Olszewskich. Tym razem spotkanie zostanie poświęcone refleksji nad tyleż samą interesującą, co kontrowersyjną tematyką, związaną z działalnością polskiego podziemia antykomunistycznego, począwszy od roku Od pierwszych dni stycznia 1944 r. nacierająca Armia Czerwona wkraczała na terytorium powalonej pod ciosami najeźdźców pięć lat wcześniej II Rzeczypospolitej. Formowane w podziemiu oddziały AK rozpoczęły realizację Planu Burza, który polegał na organizowaniu wystąpień zbrojnych na tyłach wycofujących się Niemców. Struktury polskiego państwa podziemnego ujawniały się i występowały wobec Sowietów jako gospodarze kraju i legalna władza państwa polskiego. Po krótkich okresach braterstwa broni i wyparciu niemieckiego okupanta, Sowieci przystąpili do brutalnej pacyfikacji polskiego podziemia, wiernego rządowi Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Żołnierze AK byli siłą włączani do oddziałów Armii Czerwonej lub walczącej u jej boku armii polskiej Zygmunta Berlinga, oporni oficerowie zo- historię miasta i obiektu. Lekcje odbędą się w terminie od 7 do 18 marca br. Prace należy dostarczyć w terminie do 5 kwietnia 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 kwietnia bieżącego roku. Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na Historycy zapraszają stali aresztowani i zesłani w głąb ZSRR. Fiasko Planu Burza potwierdziło wcześniejsze obawy działaczy podziemia niepodległościowego: uzyskawszy faktyczne przyzwolenie mocarstw anglosaskich (na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, a później w Jałcie), Stalin realizował plan uczynienia z Polski jednej z peryferii Imperium Sowieckiego. Dziesiątki tysięcy uczestników walki z okupantem niemieckim stanęło przed koniecznością nowych, dramatycznych wyborów. Wielu uznało, że wobec próby zainstalowania władzy komunistycznej w Polsce przy pomocy Armii Czerwonej i NKWD, ich walka o wolną Polskę nie dobiegła końca, ale wkroczyła w kolejny etap: nowym wrogiem stali się Sowieci i powolni wobec nich polscy komuniści. Rozpoczynały się zmagania z czerwoną demokracją, których osnową przez długi czas była, płonna jak się okazała, nadzieja na rychły konflikt Zachodu z Imperium Stalina. Zorganizowana walka żołnierzy niezłomnych, dla jednych heroiczna i bohaterska, dla innych desperacka, bezsensowna a nawet szkodliwa, trwała jeszcze kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Komunistyczne władze ten istotny epizod dziejów naszego narodu skazały na zapomnienie lub, za pomocą niewybrednej propagandy, pokazywały w krzywym zwierciadle. Dla satrapów Stalina polskie podziemie niepodległościowe przez długi czas stanowiło poważne zagrożenie. Jego żołnierzy nazwano bandytami lub faszystami, co miało legitymizować trwające kilka lat obławy i aresztowania. W ich wyniku dziesiątki tysięcy wrogów czerwonego świtu znalazło się w komunistycznych kazamatach wielu z nich w brutalny sposób zamordowano, często na podstawie wątpliwych wyroków stalinowskich sądów. Do dziś trwają spory nad charakterem i moralnym uzasadnieniem walki żołnierzy wyklętych. Wiele faktów pozostaje niejasnych lub kompletnie nieznanych. Dopiero od kilkunastu lat trwają, dotyczące tej tematyki, pogłębione badania historyczne. Ustawą z 3 lutego 2011 r. Sejm RP ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy wyklętych, który uzyskał rangę święta państwowego. W tym kontekście tematyka kolejnego, marcowego spotkania Koła PTH w Bełchatowie nabiera szczególnej aktualności. Jego forma będzie nieco inna niż dotychczas. Po krótkim wprowadzeniu, które zaprezentuje członek bełchatowskiego Koła, Rafał Bajer historyk zajmujący się zagadnieniami podziemia antykomunistycznego zostanie wyemitowany tematyczny film o charakterze dokumentalnym. Spotkanie zakończy dyskusja. Serdecznie zapraszamy do pochylenia się nad tematem do dziś budzącym żywe kontrowersje, z pewnością niezwykle istotnym dla zrozumienia genezy władzy komunistycznej w Polsce.

7 nr 4/2011 (54) r 7 STOP WYPALANIU TRAW! Starostwo Powiatowe w Bełchatowie kontynuuje akcję Stop wypalaniu traw!. W ramach akcji wydrukowane zostały plakaty i ulotki, które trafią ponownie do gmin z terenu powiatu oraz jednostek oświatowych i innych instytucji. Równocześnie za pośrednictwem mediów, przeprowadzona zostanie kampania informacyjna dotycząca tego problemu. W starostwie odbyła się konferencja prasowa z udziałem starostów oraz dowództwa KP PSP i OSP. - Niestety wciąż wiele osób wraz z nadejściem wiosny podpala trawy, łąki, zarośla powiedział Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - Jest to bezmyślne niszczenie zieleni, które czyni wiele szkody środowisku naturalnemu, nie przynosi żadnych korzyści, a niesie natomiast za sobą ogromne ryzyko pożarów. Tylko w tym tygodniu straż pożarna już wiele razy musiała interweniować przy pożarach łąk. Kilkanaście procent wyjazdów strażaków z KPPSP w Bełchatowie do pożarów, to wyjazdy do palących się łąk i traw. Godzinna akcja jednego zastępu straży to koszt około 500 złotych, który obciąża wszystkich podatników. - W okresie przedwiosennym i wiosennym odnotowujemy wyraźny wzrost tego niedobrego zjawiska powiedział Stanisław Krasoń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. - W ciągu tylko ostatnich kilku dni było ich aż 26 na terenie naszego powiatu. Chcę przypomnieć, że jest wiele obowiązujących aktów prawnych, które zabraniają tego procederu, m.in. ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody czy kodeks karny. Przepisy przewidują kary dla sprawców podpaleń. Ze statystyk wynika, iż ponad 94% tych zdarzeń to skutek celowych podpaleń. We wspomnianych pożarach (zakwalifikowanych do małych i średnich) w ciągu ostatnich dni uczestniczyło 51 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w sumie 235 strażaków. Spłonęło ponad 30 ha traw. Największy obszar (ponad 6 ha) palił się w miejscowości Szubienice. - Tylko jednego dnia, tj. 3 marca 2011r. interweniowaliśmy 12 razy relacjonował Marcin Pryczek, dowódca JRG KP PSP. - Dzięki szybkiej reakcji strażaków ochotników udaje się nam opanować pożary na tyle, że nie zamieniają się w bardzo duże zagrożenia. Należy jednak pamiętać, że wyjazdy do płonących traw absorbują nasze siły i środki. Pożary te stwarzają naprawdę wielkie zagrożenie dla przyrody, ale także dla życia ludzi i dla bezpieczeństwa mienia. Aleksander Frączkowski Prezes Związku Powiatowego OSP przypomniał o akcjach profilaktycznych i edukacyj- nych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży, które podnoszą jej świadomość na temat właściwego zachowania. - Myślę, że należy apelować przede wszystkim do osób dorosłych mówił A.Frączkowski. - Bywa, że z nudów, czy dla zabawy komuś przyjdzie do głowy pomysł zaprószenia ognia. Uczulam administratorów takich obszarów z trawami właśnie na terenie Bełchatowa, by monitorowali te miejsca, na bieżąco je porządkowali, co też powinno wyeliminować sytuacje NIE SPALAJ PRZYRODY STOP WYPALANIU TRAW podpaleń. Po prostu nie będzie miało co się palić. Przyrodnicy alarmują, że podczas wypalania traw, łąk, zarośli, ginie cały świat mikrobiologiczny, w ogniu płoną płazy, gady, ptaki i nawet drobne ssaki. Straty dla przyrody na pogorzelisku są ogromne, potrzeba lat aby przyroda na spalonym terenie odbudowała się. Często ludzie tracą kontrolę na ogniem i przy okazji zaczynają płonąć lasy, a nawet zabudowania. Wypalanie traw to bezmyślne niszczenie zieleni. Zobacz jakie przynosi szkody: Wypalanie: obniża wartość plonów (o 5-8%) powoduje erozję gleby, wymywanie i wywiewanie jej warstwy próchnicznej, zabijany zostaje świat mikrobiologiczny gleby zabija owady zapylające rośliny, np. trzmiele, pszczoły i inne owady, które warunkują rozwój roślinności łąkowej niszczy miejsca lęgowe ptaków Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. jest przyczyną groźnych, a nawet śmiertelnych wypadków powoduje pożary zabudowań powoduje trudności w ruchu drogowym powoduje olbrzymie, trudne do ugaszenia pożary lasów powoduje zatrucie środowiska generuje wysokie koszty dla budżetu państwa w związku z wyjazdami jednostek gaśniczych Wypalanie jest prawnie zabronione! Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefi e oczeretów i trzcin. 50 tysięcy złotych rozdysponował Zarząd Powiatu na granty oświatowe, czyli realizację ponadstandardowych działań w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Granty zagospodarują wolny czas - W tym roku 54 różnego typu zajęcia będą realizowane w podległych starostwu jednostkach oświatowych mówi Marek Jasiński, wicestarosta bełchatowski. - Nauczyciele z ośmiu jednostek oświatowych zgłosili 62 projekty, na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Wnioski, które spełniały postanowienia regulaminu dostały dofinansowanie, choć nie zawsze we wnioskowanej kwocie.. Na realizację powiatowych grantów oświatowych przeznaczono ,00 zł i całą kwotę rozdysponowano. Komisja przyjęła do realizacji 24 wnioski: I Liceum Ogólnokształcące 5 projektów na łączną kwotę 5 415,00 zł II Liceum Ogólnokształcące 4 projekty na łączną kwotę 5 510,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 4 projekty na łączną kwotę 5 405,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 2 projekty na łączną kwotę 3 686,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie 2 projekty na łączną kwotę 8 178,00 zł Centrum Kształcenia Praktycznego 2 projekty na łączną kwotę ,00 zł Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 1 projekt na kwotę 1 000,00 zł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4 projekty na łączną kwotę 9 306,00 zł I Liceum Ogólnokształcące: 1. W labiryncie chemii - zajęcia pozalekcyjne 878,00 zł 2. Wiem lepiej, wiem więcej, sprawniej czytam i piszę - koło języka niemieckiego 790,00 zł 3. Czytam, rozumiem, piszę -zamiast korepetycji - 790,00 zł 4. Zawsze aktywny - zajęcia rekreacyjno -sportowe 1 757,00 zł 5. Wolontariat, czyli praca za uśmiech ,00 zł II Liceum Ogólnokształcące 1. Spotkania z X muzą ,00 zł 2. Multimedialne Koło Języka Niemieckiego ,00 zł 3. Liczą się liczby - koło wielbicieli matematyki 1 770,00 zł 4. Spójrz inaczej - poznanie cichych zakątków ziemi bełchatowskiej 1 320,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 1. Poznaj siebie - warsztaty dla uczniów podejmujących decyzje zawodowe 1 747,00 zł 2. Uczymy się razem pomagać -warsztaty dla wolontariuszy 1 000,00 zł 3. Koło Młodego Elektryka ,00 zł 4. Kraul na piersiach metodą Total Immersion -nowoczesna technika pływania 658,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 1. Podróż sentymentalna szlakiem siedzib szlacheckich blisko i daleko ,00 zł 2. Obowiązkowa matura z matematyki ,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie 1. Wybrane zagadnienia z budowy, działania i użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym ,00 zł 2. Szkolenie rozszerzające wiedzę i umiejętności spawalnicze ,00 zł Centrum Kształcenia Praktycznego 1. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające i poszerzające umiejętności praktyczne w zakresie spawania ,00 zł 2. Program zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształcących się w zawodach branży elektrycznej i elektronicznej 3 500,00 zł Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Resocjalizacja wychowanków MOW w Łękawie poprzez filatelistykę i numizmatykę przyznano 1 000,00 zł Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy 1. Hydroterapia dziecka upośledzonego umysłowo ,00 zł 2. Jak przez psa wyjść na człowieka - wspomaganie rozwoju społeczno -emocjonalnego u dzieci upośledzonych umysłowo poprzez wprowadzenie do terapii psa ,00 zł 3. Podróż muzycznym szlakiem Janka Muzykanta ,00 zł 4. Snoezelen - świat dziecka niepełnosprawnego intelektualnie 1000,00 zł Sprzedam Kupię Nieruchomości Motoryzacja Usługi i wiele innych

Przeg ląd. 24x. Śmiertelne pobicie. PŁYTA Bełchatów w hołdzie Z KREDYTEM KUCHENNA ZA GAZETA. Bełchatowski TERAZ PRZY ZAKUPIE NA MIARĘ TWOJEGO PORTFELA

Przeg ląd. 24x. Śmiertelne pobicie. PŁYTA Bełchatów w hołdzie Z KREDYTEM KUCHENNA ZA GAZETA. Bełchatowski TERAZ PRZY ZAKUPIE NA MIARĘ TWOJEGO PORTFELA Przeg ląd darmowy portal ogłoszeń ULOTKI WIZYTÓWK I BANERY BEZPŁATNA NOWY SALON ROLET, FIRAN i ZAS ON tel. 790-40-45-99 Bełchatowski UBEZPIECZENIA BGU METOD KUCHNIA NA MIARĘ TWOJEGO PORTFELA Bełchatowska

Bardziej szczegółowo

Przeg ląd. MCK zostanie przebudowane. XXXI Dni Bełchatowa za nami GAZETA. Bełchatowski BEZPŁATNA. str. 3

Przeg ląd. MCK zostanie przebudowane. XXXI Dni Bełchatowa za nami GAZETA. Bełchatowski BEZPŁATNA. str. 3 Przeg ląd Bełchatowski GAZETA BEZPŁATNA numer: 13/2010 (39) z dnia: 02.07.2010r. DWUTYGODNIK nakład: 12.000 egzemplarzy kolejny numer 30. lipca MCK zostanie przebudowane str. 3 Bełchatów Pl. Wolności 5

Bardziej szczegółowo

14 stycznia 2013 roku o 12.30, w Korablewie (gmina Rusiec),

14 stycznia 2013 roku o 12.30, w Korablewie (gmina Rusiec), Przeg ląd darmowy portal ogłoszeń PROMOCJA DRUK ULOTEK A6 DWUSTRONNE 10.000 sztuk rzystwotylubezpieczeñ i Reasekuracji S.A. ko 350zł netto +projekt gratis! Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych

Bardziej szczegółowo

Prze ląd. Dotacja na Orlika GAZETA. Miliony dla Bełchatowa str. 3. Bełchatowski BEZPŁATNA. Play Off-y czas zacząć str. 9

Prze ląd. Dotacja na Orlika GAZETA. Miliony dla Bełchatowa str. 3. Bełchatowski BEZPŁATNA. Play Off-y czas zacząć str. 9 Prze ląd Bełchatowski g GAZETA BEZPŁATNA numer: 06/2010 (32) z dnia: 26.03.2010r. D W U T Y G O D N I K nakład: 12.000 egzemplarzy kolejny numer 9. kwietnia Miliony dla Bełchatowa str. 3 Dotacja na Orlika

Bardziej szczegółowo

Prze ląd. www.ogloszeniabelchatow.pl. Orszak przeszedł ulicami Bełchatowa str. 5. Co na ferie w mieście? GAZETA. Bełchatowskig BEZPŁATNA

Prze ląd. www.ogloszeniabelchatow.pl. Orszak przeszedł ulicami Bełchatowa str. 5. Co na ferie w mieście? GAZETA. Bełchatowskig BEZPŁATNA Rolety zewnêtrzne antyw³amaniowa Roletki materia³owe sprzedam kupię zamienię nieruchomości motoryzacja usługi oddam poszukuję zagubiono inne... www.ogloszeniabelchatow.pl darmowy darmowy portal portal

Bardziej szczegółowo

Prze ląd. www.ogloszeniabelchatow.pl. PGE Skra w Final Four Ligi Mistrzów GAZETA. Bełchatowskig. szt. FARBA DULUX KOLORY ŚWIATA 2,5 L BEZPŁATNA

Prze ląd. www.ogloszeniabelchatow.pl. PGE Skra w Final Four Ligi Mistrzów GAZETA. Bełchatowskig. szt. FARBA DULUX KOLORY ŚWIATA 2,5 L BEZPŁATNA sprzedam kupię zamienię nieruchomości motoryzacja usługi oddam poszukuję zagubiono inne... www.ogloszeniabelchatow.pl darmowy darmowy portal portal ogłoszeń ogłoszeń Bełchatowskig Prze ląd GAZETA BEZPŁATNA

Bardziej szczegółowo

Okradali niezamknięte samochody

Okradali niezamknięte samochody Rolety zewnêtrzne antyw³amaniowa Roletki materia³owe sprzedam kupię zamienię nieruchomości motoryzacja usługi oddam poszukuję zagubiono inne... www.ogloszeniabelchatow.pl darmowy darmowy portal portal

Bardziej szczegółowo

BARBÓRKOWE PROMOCJE. Przeg ląd. z p RABAT. Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl. fot.

BARBÓRKOWE PROMOCJE. Przeg ląd. z p RABAT. Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl. fot. Przeg ląd BARBÓRKOWE PROMOCJE darmowy portal ogłoszeń W FIRMIE szczegóły na str. 2 z em on p ku RABAT t ba ra Bełchatowski GAZETA BEZPŁATNA numer: 23/2013(121) z dnia: 06.12.2013r. kolejny numer 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

Prze ląd. Nasza ekipy monta owe zosta³y przeszkolone przez Akademiê Stolarki VIP i uzyska³y certyfikat z tytu³em VIP najlepszy monta stolarki

Prze ląd. Nasza ekipy monta owe zosta³y przeszkolone przez Akademiê Stolarki VIP i uzyska³y certyfikat z tytu³em VIP najlepszy monta stolarki PROMOCJA DRUK ULOTEK A6 DWUSTRONNE 10.000 sztuk tylko 350zł netto +projekt gratis! tel. 790-40-45-99 Bełchatowskig GAZETA Prze ląd BEZPŁATNA numer: 16/2013(114) z dnia: 30.08.2013r. kolejny numer 13 września

Bardziej szczegółowo

Prze ląd PROMOCJA GAZETA. Oceń nowy PLAC NARUTOWICZA. Bełchatowski BEZPŁATNA FACHOWIEC PODŁOGA ŚCIANA DRZWI. str. 6. str. 7. str.

Prze ląd PROMOCJA GAZETA. Oceń nowy PLAC NARUTOWICZA. Bełchatowski BEZPŁATNA FACHOWIEC PODŁOGA ŚCIANA DRZWI. str. 6. str. 7. str. FACHOWIEC PODŁOGA ŚCIANA DRZWI PROMOCJA Bełchatów, ul. Okrzei 45, tel. /44/ 635 07 21 Prze ląd Bełchatowski g OKNA PCV 30% rabatu GAZETA BEZPŁATNA numer: 16/2010 (42) z dnia: 27.08.2010r. D W U T Y G O

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Olkuski. powiat Wiola Woźniczko. W każdej z sześciu gmin naszego powiatu Andrzej Duda (PiS) pokonał Bronisława

Olkuski. powiat Wiola Woźniczko. W każdej z sześciu gmin naszego powiatu Andrzej Duda (PiS) pokonał Bronisława OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d 29.05.2015 r. nr 22/1009 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Andrzej Duda zgarnął całą

Bardziej szczegółowo

poszpitalne? Miasto przejmie obiekty czytaj str. 5

poszpitalne? Miasto przejmie obiekty czytaj str. 5 Indeks 375349 ISSN 1644 9835 tygodnik bezpłatny polecamy NR 31, CZWARTEK, 4 SIERPNIA 2011 Informacje z Kostrzyna i Słubic: str. 10 13 Odcięli i zabetonowali rury. Nowy asfalt na Matejki do skucia! Po obfitych

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012 Nr 1/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Zasadniczymi kwestiami, jakie człowiek może rozważać patrząc na swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede

Bardziej szczegółowo

Radomianie o budżecie

Radomianie o budżecie NOWe firmy mają się dobrze Jedni prowadzą portale internetowe, inni parają się handlem, są też tacy, którzy stworzyli zakłady usługowe, albo biura rachunkowe. Przekrój 55 firm, które powstały dzięki realizowanemu

Bardziej szczegółowo

Przeg ląd. 24x. Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl

Przeg ląd. 24x. Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl 8 KOMPLEKSOWE SYSTEMY DACHOWE Przeg ląd z usługą Bełchatów, ul. Czapliniecka 51, tel. (44) 633darmowy 44 55 portal ogłoszeń% VAT ULOTKI WIZYTÓWK I BANERY kompleksowe systemy pokryæ dachowych SKLEP WIELOBRANŻOWY

Bardziej szczegółowo

26,7% stopy bezrobocia Tak źle nie było nawet za kaden- cji poprzedniego starosty. Czy jest jakaś nadzieja dla bez- robotnych? Więcej na str.

26,7% stopy bezrobocia Tak źle nie było nawet za kaden- cji poprzedniego starosty. Czy jest jakaś nadzieja dla bez- robotnych? Więcej na str. KŁODZKO Luty 2013 nr (71) nakład 12 050 www.kurierklodzki.pl Powiat kłodzki pod rządami starostów Awiżenia i Łąckiego to 26,7% stopy bezrobocia Tak źle nie było nawet za kaden- cji poprzedniego starosty.

Bardziej szczegółowo

Okazały budynek Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów stanął na radomskich Wośnikach.

Okazały budynek Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów stanął na radomskich Wośnikach. Air ShOW 2013 w RadomIU! Lotnisko na radomskim Sadkowie ponownie gościć będzie asów przestworzy i podziwiającą ich podniebne wyczyny wielotysięczną publiczność. Wszystko oczywiście za sprawą Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

tel. 32 445 30 53 tel. 502 348 321 tel. 511 361 670 Tu jesteœmy Zapraszamy do naszego biura ul. 11-tego LISTOPADA 71 więcej na stronie 11

tel. 32 445 30 53 tel. 502 348 321 tel. 511 361 670 Tu jesteœmy Zapraszamy do naszego biura ul. 11-tego LISTOPADA 71 więcej na stronie 11 Zapraszamy do naszego biura ul. 11-tego LISTOPADA 71 więcej na stronie 11 tel. 32 445 30 53 tel. 502 348 321 tel. 511 361 670 937 Rondo Zdrojowe Urz¹d Skarbowy aj a 1m tka 937 i 11 L a pad sto zna nec

Bardziej szczegółowo

www.elblag.eu Tym żyje elbląg

www.elblag.eu Tym żyje elbląg Tym żyje elbląg www.elblag.eu Rusza modernizacja stadionu przy Agrykola str. 3 Od kwietnia płacimy mniej za wywóz śmieci str. 4 Dlaczego przekop Mierzei jest nam potrzebny 7 Jubileusz Elbląga czas zacząć

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Powitanie olimpijczyków

Powitanie olimpijczyków Nr 5(197) I 6 marca 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Andrzej Lek w fotoreportażu zdjęciowym z uroczystego powitania polskich medalistów Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 288/08 26 lutego 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. PRZEDSIĘBIOR- CA Z KLIMATEM ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna.

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 17.04.2015 r. nr 16/1003 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Co dalej

Bardziej szczegółowo

Szczury na Manhattanie

Szczury na Manhattanie 61 w numerze: Projekt Umwetu Za szybcy, za wściekli Kilka słów wyjaśnienia Jeśli człowiek stoi w miejscu, to tak naprawdę cofa się wstecz. Dlatego Przegląd Piekarski wciąż się zmienia, a my szukamy najlepszych

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu GAZETA DOBROŃSKA BISKUP ADAM LEPA W DOBRONIU 110 LECIE ORKIESTRY Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Bardziej szczegółowo