Bulwar lecia osią rozwoju

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bulwar 1000 - lecia osią rozwoju"

Transkrypt

1 Bulwar lecia osią rozwoju Do końca kwietnia chełmżyńscy radni zobaczą koncepcję przebudowy Bulwaru 1000 lecia. Jest to jeden z pierwszych etapów gruntownej modernizacji terenu wzdłuż brzegów Jeziora Chełmżyńskiego. Asfaltowy chodnik pobudowany w 1966 r. z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego dziś nie wygląda zachęcająco dla turystów. Jak sami urzędnicy przyznają mała atrakcyjność i nie zagospodarowane brzegi akwenu nie działają jak magnes. Dlatego władze podjęły decyzję o gruntownej modernizacji Bulwaru 1000 lecia. - Władze miasta, zleciły Pracowni Architektury i Urbanistyki SEMI z Torunia opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Chełmżyńskiego na odcinku od ul. Toruńskiej do plaży Ustronie informuje Janusz Wilczyński sekretarz miasta. Świat znaczków pocztowych czytaj str. 4 szych planów, wizualizacji chcemy przymierzyć się do opracowania dokumentacji technicznej i włączyć nasze zadanie w gminną oś turystyki dodaje Jerzy Czerwiński burmistrz miasta. W planach jest kompleksowa modernizacja Bulwaru 1000-lecia z ulicami przyległymi, w tym m.in. wykonanie nowej nawierzchni, małej architektury, umocnienie nabrzeża. Ponadto jest pomysł na postawienie amfiteatru dla organizacji imprez plenerowych, wykonanie nowych pomostów oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Koszt wykonania samej koncepcji dla bulwaru wynosi 10 tys. zł, natomiast orientacyjny koszt realizacji inwestycji to około 500 tys. zł. - W chwili uruchomienia procedury aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata będziemy ubiegać się o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku uzyskania środków unijnych realizacja inwestycji nastąpi jeszcze w bieżącym roku, w przeciwnym razie, ze względu na ograniczone środki budżetu miasta, zostanie ona przesunięta na rok 2008 dodaje sekretarz miasta. Przypomnijmy, że miasto posiada już kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów przyległych do Jeziora Chełmżyńskiego. Zawiera ona jak mówią urzędnicy wszystkie najlepsze pomysły poprzednich i obecnych władz. Jak zwykle największym problemem są pieniądze, a koncepcja zawiera ciekawe rozwiązania. W planach oprócz wspomnianego bulwaru znajduje się budowa kompleksu sportowego przy stadionie 3 go Maja, (również nad jeziorem). Atrakcją turystyczną ma być tramwaj lub łódź motorowa wożąca turystów z Chełmży do Zalesia z przystankiem w parku i Pluskowęsach. Na pieniądze czekają również miejskie plaże. Dla turystów od strony ul. Kościuszki mają powstać specjalne tarasy widokowe, z których turyści będą mogli oglądać katedrę i panoramę miasta. - Modernizacja bulwaru jest ściśle uzależniona od pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Po otrzymaniu pierwdokończenie str. 11

2 Głos Chełmżyński, strona 2 Wiadomości z Ratusza Zapraszamy petentów Komisja do spraw mieszkaniowych działająca w nowym składzie, jako organ opiniodawczy Burmistrza Miasta Chełmży przyjmuje petentów w wybranych sprawach z zakresu prawa mieszkaniowego. Posiedzenia Komisji ds. mieszkaniowych odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca w Biurze Rady Miejskiej Chełmży w Urzędzie Miasta, pokój numer 12. Wiosenne sprzątanie Jak co roku, w połowie kwietnia na terenie miasta Chełmży przeprowadzona została akcja Wiosennego sprzątania Chełmży. Tegoroczna akcja odbyła się w dniach kwietnia br. Wzięli w niej udział dzieci i młodzież szkół chełmżyńskich, Udział wzięli również osoby dorosłe, w tym grupy zorganizowane. Uczestnicy dostali z Urzędu Miejskiego worki i rękawice do Debata nad strategią W dniach marca odbył się w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży pierwszy cykl warsztatów dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta. Warsztaty prowadzone są przez Pana Mirosława Gębskiego Prezesa firmy EURO IN- VESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu. Celem warsztatów jest określenie kierunków, najbardziej efektywnej i korzystnej dla mieszkańców drogi rozwoju naszego miasta. Miasto Chełmża posiada opracowaną Strategię Rozwoju Gminy Miasto Chełmża, która straciła ważność. Przewidywała ona kierunki rozwoju na lata Obecnie opracowywana Strategia Rozwoju Miasta będzie obejmowała lata Przetargi Burmistrz Miasta Chełmża przeznaczył do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe. Nieruchomości usytuowane są przy ulicy Rekreacyjnej w Chełmży, a cena wywoławcza waha się w granicach od ,00 zł do ,00 zł w zależności od powierzchni działki. Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży. Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej: Wspólne zebrania Zakończyły się roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, których Gmina Miasto Chełmża jest współwłaścicielem. Na spotkaniach podjęte zostały uchwały zatwierdzające m.in. sprawozdania finansowe wspólnot za rok 2006, a także udzielające zarządom wspólnot absolutoriów, zatwierdzając plan gospodarczy wspólnot na rok 2007, ustalając zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i fundusz remontowy. Na spotkaniach przyjęte zostały również regulaminy określające zasady rozliczania zimnej wody w budynku, gospodarowania funduszem remontowym i określające zasady ewidencji pozaksięgowej. Ruszyła budowa Dnia 19 marca 2007 r. wznowiono roboty budowlane przy realizacji kanalizacji sanitarno deszczowej na ulicy Frelichowskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika w Chełmży. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. EKOMEL Chojnice. Aktualnie realizowany jest kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO ø 500 mm, na długości 115 m, łączący ulicę Frelichowskiego z ulicą Wyszyńskiego. Odcinek przebiega w trawniku przy bloku Frelichowskiego 14. Po zakończonych pracach naruszony teren zostanie zrekultywowany dokonane zostaną m.in. nasadzenia drzewek i krzewów. Umowa z schroniskiem Dnia 15 stycznia br. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży, a Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie zwierząt z terenu miasta Chełmży. Łączny koszt w/w przedsięwzięcia został ustalony na ,00 zł. Obowiązek wyłapywania i dostarczania do schroniska bezpańskich czworonogów ciąży na Straży Miejskiej oraz pracownikach Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. Lepią dziury Rozpoczęły się prace mające na celu naprawę nawierzchni dróg gminnych. Zakład Drogowo Budowlany s.c. z Rogowa wyrównał drogi gruntowe na osiedlu tzw. 3-go Maja, Górna i w rejonie ulic Kościuszki i Wyszyńskiego. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych uzupełniane są ubytki w nawierzchniach bitumicznych przez Zakład Usług Komunalnych z Nakła nad Notecią. Wykonano już prace w centrum miasta, na ulicy Polnej i częściowo na ulicy Frelichowskiego. Starosta w magistracie W dniu 12 marca br. z inicjatywy Starosty Toruńskiego pana Mirosława Graczyka w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmża odbyło się kolejne cykliczne spotkanie poświęcone współpracy samorządu powiatowego i samorządów gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego. W spotkaniu na zaproszenie starosty uczestniczyli wójtowie gmin wiejskich oraz burmistrz Chełmży. Podczas spotkania poruszono kwestię roli powiatu i gmin wchodzących w jego skład w Bydgosko- Toruńskim Obszarze Metropolitarnym. W wyniku dyskusji zgromadzeni podjęli decyzję o przygotowaniu wystąpienia do Marszałka Województwa, w którym zwrócą się o określenie roli powiatu toruńskiego w w/w obszarze, w tym również możliwości i korzyści jakie da włączenie powiatu w jego strukturę. Ponadto zgromadzeni przedyskutowali możliwości przygotowania wspólnych dla gmin i powiatu projektów, którego mogłyby być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jako przykładowy projekt wskazano budowę sieci ścieżek rowerowych na terenie kilku gmin, poprowadzonych wzdłuż najciekawszych obiektów kultury materialnej i atrakcyjnych zakątków przyrodniczych powiatu.

3 Głos Chełmżyński, strona 3 Regionalne przesłuchanie Dnia 17 marca 2007 roku w szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży odbyło się Regionalne Przesłuchanie Uczniów Klasy Gitary Klasycznej Szkół Muzycznych I stopnia. Regionalne Przesłuchania mają na celu propagowanie muzyki gitarowej, tworzenie możliwości zaprezentowania młodych, dobrze zapowiadających się gitarzystów, wymianę doświadczeń pedagogów pracujących w szkołach muzycznych oraz umożliwienie spotkania z muzyką gitarową szerokim rzeszom ich zwolenników. Jest to jedyny tego rodzaju konkurs dla gitarzystów szkół muzycznych I stopnia w tym regionie takich jak: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Inowrocław, Brodnica, Rypin, Chełmża. Uczestnicy Przeglądu: I Grupa klasa IV i V dział dziecięcy 1.Aleksandra Meger PSM I i II st. - Grudziądz 2.Bartłomiej Marczyński ZSM Toruń 3.Jędrzej Ziółkowski SM I st.- Chełmża 4.Aleksandra Frenszek ZSM Toruń 5.Agata Manerowska PSM I st. - Chełmno Grupa klasa II i III dział młodzieżowy 1. Paweł Hałabuda PSM I st.- Chełmno 2. Kacper Polak PSM I i II st. Grudziądz 3Paweł Kawski PSM I i II st. - Grudządz Krzysztof Broniarek PSM I i II st. Grudziądz Patryk Trzeciak PSM I i II st.- Inowrocław 4. Mikołaj Wiśniewski SM I st. Chełmża 5. Łukasz Stefański PSM I st. Brodnica 6. Katarzyna Wiśniewska M I st.- Rypin 7. Artur Łukaszewski PSM I st. Brodnica 8. Agnieszka Cupryś ZSM Włocławek 9. Michał Rajski M I st. Chełmża 10. Agnieszka Kołodziej PZSM Bydgoszcz Podczas Przeglądu wyróżnieni zostali nauczyciele: mgr Jarosław Wiśniewski PSM I i II st. w Grudziądzu mgr Piotr Kaźmierczak SM I st. w Chełmży, mgr Sławomir Kosiński PSM I st. w Chełmnie Jury w składzie: prof. Ryszard Bałauszko - Warszawa mgr Ewa Ocieszak - Gdańsk, mgr Małgorzata Sztern-Dana - Łódź. Nad przebiegiem Przesłuchania czuwał główny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (regionu kujawsko-pomorskiego) mgr Wacław Kłaput. W organizacji przesłuchań pomagali: Starostwo Powiatu Toruńskiego,Urząd Miasta Chełmży, Bank Spółdzielczy w Brodnicy- oddział w Chełmży. Miasto podzieliło pieniądze Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta może odbywać się między innymi w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. W tym celu Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 2 marca 2007 r. Nr 27/SOB/07 powołał komisję, która dokonała oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Podziału środków dokonano w sposób następujący; Klub Sportowy Legia ,00 zł KST Włókniarz ,00 zł Klub Sportowy Pogoń ,00 zł ChTW ,00 zł Międzyszkolny Klub Sportowy ,00 zł Klub Sportowy Heros ,00 zł LOP Grupa Terenowa w Chełmży ,00 zł ZHP Hufiec Chełmża ,00 zł Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury ,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wsparcie ,00 zł Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń ,00 zł Polski Czerwony Krzyż ,00 zł Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ,00 zł Dodatkowo Klub Sportowy Legia, Klub Sportowy Pogoń, Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz oraz Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 otrzymają w 2007 r. z działu 851 Ochrona Zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na prowadzenie punktów profilaktycznych otrzymały po złotych. V Półmaraton Chełmżyński W dniu 1 maja 2007 r. o godz z Rynku wystartują zawodnicy biorący udział w V Półmaratonie Chełmżyńskim 2007 o Puchar Burmistrza Miasta Chełmży. Półmaraton jest imprezą Miasta Chełmży. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Chełmży. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Marszałka Kujawsko Pomorskiego. Imienne zgłoszenia należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Urząd Miasta Chełmży, Chełmża, ul. Hallera 2 tel w.42, lub w formie elektronicznej. Formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminem znajdują się na strony lub Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączeniu koniecznie proszę podać nazwę miasta, które zawodnik reprezentuje ) i wpłacenie opłaty startowej w wysokości 20 zł na konto BISE Bank o/chełmża z dopiskiem V Półmaraton Chełmżyński. Tony żywności W marcu 2007 MOPS rozdysponował 12 ton żywności (mąka, mleko, ser, płatki kukurydziane, cukier) z programu pomoc państwa w ramach programu Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE. Żywność otrzymują rodziny o najniższych dochodach kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. Dokończenie na str. 4

4 Głos Chełmżyński, strona 4 Informacje o zasiłkach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do uzyskania uprawnień do zasiłku rodzinnego w nowym okresie zasiłkowym 2007/2008 koniecznym będzie przedłożenie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok 2006 wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W związku z powyższym osoby, które złożyły już rozliczenia podatkowe mogą występować do Urzędu Skarbowego o wydanie stosownych zaświadczeń. Pozwoli to uniknąć w późniejszym okresie kolejek i złożyć wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z wymaganym kompletem dokumentów w ustawowym terminie tj. w miesiącu lipcu Jednocześnie informujemy, iż z formy pomocy jaką jest wypłata świadczeń rodzinnych ( tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne) korzysta w Chełmży ok rodzin a miesięczna wypłata świadczeń wynosi ok ,00 zł. Remonty i zakupy W Szkole Podstawowej Nr 3 w Chełmży ze środków przeznaczonych w budżecie szkoły na 2007 r. zaplanowano następujące remonty i zakupy: 1)remont i wyposażenie pionu kuchennego zgodnie z normami HACAP tj.:- wymiana szafek stojących i wiszących, stoły do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem posiłków zostaną wyposażone w blaty z blachy nierdzewnej, położenie płytek ściennych i podłogowych w obieralni warzyw. 2) naprawa elewacji na łączniku między budynkiem głównym a przybudówką ( uzupełnianie tynku i czyszczenie ścian z rysunków pomalowanych farbą w sprayu). 3) wymiana drzwi wejściowych podwuższających bezpieczeństwo (przybudówka). Z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotyka się w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godz w Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej 12. Również we wtorki od godz spotykają się osoby współuzależnione z Grupy Wsparcia Al.-Anon. W każdą środę od godz działa Punkt konsultacyjno-motywacyjny, w którym można otrzymać informację na temat uzależnień, gdzie można szukać pomocy. Można dzwonić w tych godzinach pod nr Osoby uzależnione mogą również korzystać z porad terapeuty w każdy czwartek od godz w Przychodni przy ul. Kościuszki. Czynny jest także bezpłatny telefon zaufania w każdy piątek od godz pod numerem Pomoc terapeutyczną dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków prowadzi terapeuta p. Michał Dąbkowski, w każdą sobotę od godz w Świetlicy Miejskiej. W dniu 17 kwietnia 2007 roku odbyło się spotkanie z pracownikami socjalnymi i komisją alkoholową mające na celu zapoznanie się z procedurami, dotyczącymi posługiwania się Niebieską Kartą. Szkolenie przeprowadzi Kierownik Referatu Prewencji asp. sztab. Andrzej Zalewski. W miesiącu kwietniu w Zespole Szkół Średnich w klasach pierwszych został przeprowadzony ciąg prelekcji na temat alkoholu przez mgr Annę Lewandowską-Jopp. Bulwar do remontu Na przywitanie wiosny Pracownicy z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży na przywitanie wiosny przygotowali pod kierunkiem p. Danuty Bukowskiej inscenizację słowno-muzyczną. Dzieci naśladując budzącą się do życia przyrodę, zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie oraz muzyczne. Następnie tradycyjna Marzanna symbol zimy, spalona została przez wychowawców na podwórku przedszkolnym, symbolizując w ten sposób odejście zimy. Świat znaczków pocztowych W planach miejskich jest całkowita modernizacja Bulwaru 1000-lecia. Jeśli pozwolą na to środki to prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. O koncepcji piszemy na str. 1. W ubiegłym roku Poczta Polska wydała jedną z najdłuższych serii, liczącą aż 26 znaczków. Emisja nosi tytuł Abecadło Polskie i została opracowana graficznie w szkolnej konwencji. Na okładce pokazujemy pierwszą część od A do L, w następnym numerze zamieścimy pozostałe. Ze znaczków literek można układać rozmaite słowa a nawet zdania pod warunkiem, że nie zawierają ą, ę, ó, ź, ż, których w pocztowym abecadle zabrakło. Świat znaczków pocztowych to filatelistyka, a ich zbieracze to filateliści. Hobby niegdyś bardzo popularne, obecnie jakby pozostało na uboczu innych zainteresowań. Filateliści zbierają nie tylko znaczki, ale również inne pokrewne walory związane z funkcjonowaniem poczty, np. datowniki okolicznościowe oraz ilustrowane kartki i koperty. Poczta Polska co roku wydaje ok. 60 nowych znaczków, a na całym świecie ukazuje się ich bagatela, od 7 do 10 tysięcy! Nieprzebrane bogactwo tematów i motywów odzwierciedlających kulturę, technikę, przyrodę, tradycje i osiągnięcia ludzkiej cywilizacji. A wszystko to zawarte na malutkim skrawku papieru. Zbiory, z których można utworzyć własne, oryginalne i niepowtarzalne albumy na dowolnie wybrany temat, sprawią każdemu miłośnikowi piękna niewątpliwą satysfakcję. Niewielu o tym wie, ale znaczek pocztowy nie jest zwykłym obiektem kolekcjonerskim posiada swoje tajemnice. Co kryje się w nim naprawdę i jak należy rozumieć współczesną filatelistykę, postaram się przedstawić w następnych odcinkach nowego cyklu. (filatelista)

5 Rzecz o Bogu, faryzeuszach i dziewczynie Jezus rzekł: << Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim,a będziesz miał skarb w niebie...>> Kościół zaś dwa tysiące lat po jego śmierci ogłosił nowe przykazanie: Dbaj o moje potrzeby. Pewnej dziewczynie podczas niedzielnej mszy świętej, już po tym wydarzeniu, gdy ksiądz zbierał na tace, powtarzając swoje: Bóg zapłać, wyrwało się: Bóg wybacz! Historia niebyłej miłości nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody ja zaledwie umoczyłem nogi przypominasz jeszcze sobie moczyliśmy je razem księżyc świecił świeciły jasne lampki naszych laptopów pisaliśmy do siebie nie było cię na miejscu o wyznaczonej porze noc była ciemna, było mi zbyt trudno, aby wracać wtedy do domu ze ścianą udręczonego -jaszedłem do innej ciebie nie znałem jeszcze nie chciałem już poznać szedłem do tej która czekała już długo przechodziłem na czerwonym świetle nie zauważyłem nadjeżdżającego auta pamiętam pisk opon i ciebie która pojawiłaś się jak nieproszony gość w moich odchodzących myślach Kopalnia (modlitwa) na krzyżu wzeszła twoja krew kwiatem odnalezienia kopalni wytchnienia przedtem tylko aniołów huśtawką była zabawką tyś na obojętnej ziemi kielich napełnił poświęceniem na samotnej pustyni biegnę oddech w piersiach tulę na palącej przestrzeni szukam wskazówki jak twych słów piedestały w świat mój przerysować? jak chorał życiem Ci zadebiutować? czym mi twe ziarno któreś we mnie zasiał? Marną plewą wzrośnie? Jurek Motyl Głos Chełmżyński, strona 5 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA PREJSA W CHEŁMŻY SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW CHEŁMŻY I OKOLIC DO UDZIAŁU W KON- KURSIE FOTOGRAFICZNYM PT. MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE Celem konkursu jest: - Uzyskanie wypowiedzi fotograficznej na temat życia naszego miasta i okolic - Ukazanie piękna przyrody, architektury lub problemów życia mieszkańców Chełmży - Wzbogacenie zbiorów regionalnych Biblioteki Miejskiej Warunki konkursu: - W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 30 czerwca bieżącego roku dostarczy, co najmniej 1 fotografię lub reprodukcję w dowolnym formacie - Praca winna zawierać temat - Każda fotografia na odwrocie musi zawierać tytuł, a także imię i nazwisko oraz adres autora - Dopuszcza się możliwość zastosowania różnych technik wykonania fotografii włącznie z obróbką komputerową - Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach: -reportaż jeden dzień z życia mojego miasta -architektura -przyroda i natura Prace należy składać osobiście lub nadsyłać na adres:powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa Dział Zbiorów Specjalnych Rynek Chełmża Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas trwania DNI CHEŁMŻY. NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY. KONKURS LITERACKI O NAGRODĘ BURMISTRZA pt. CHEŁMŻA MOJE MIASTO ZA 100 LAT - Forma pracy: opowiadanie PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 30 CZERWCA BR. ROKU NA ADRES: POWIATOWA I MIEJSKA BI- BLIOTEKA PUBLICZNA DZIAŁ ZBIORÓW SPECJAL- NYCH RYNEK 4, CHEŁMŻA PODSUMOWANIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ POD- CZAS TRWANIA DNI CHEŁMŻY WSZYSTKIE PRACE POWIĘKSZĄ ZBIORY REGIO- NALNE BIBLIOTEKI. NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

6 Głos Chełmżyński, strona 6 Konkurs Głosu Chełmżyńskiego W poszukiwaniu głowy Bartek Siwek chodził przez dwa miesiące po Chełmży i znalazł rzeźbę przedstawiającą głowę kobiety. To wynik konkursu jaki ogłosiła redakcja Głosu Chełmżyńskiego. Ponad dwa miesiące temu na łamach Głosu ukazał się konkurs dla Czytelników. Opublikowano fotografię przedstawiającą rzeźbę kobiety. Po dwóch miesiącach poszukiwań zgłosiła się z rozwiązaniem zadatki jedna osoba. Bartłomiej Siwek, na co dzień stażysta w Urzędzie Miasta, nie dał za wygraną i oprócz przejścia wrzesz i wzdłuż, całego miasta, uliczek, podwórek, korytarzy, przewertował także dokumentacje urzędowe. Obok innych bardziej popularnych detali architektonicznych to zadanie nie było łatwe lecz rzeźba znajduje się w centrum miasta przy ul Sikorskiego 46 niedaleko jednego z polomarketów. Marcin Seroczyński Bartłomiej Siwek (z prawej) odbiera nagrodę, odtwarzacz mp 3 od redaktora naczelnego Głosu Chełmżyńskiego, Piotra Bireckiego. Rozterki wychowawcze Zwykle chcemy, aby nasze dzieci miały do nas zaufanie, mówiły nam o wszystkim, albo przynajmniej nie zatajały istotnych informacji. I rzeczywiście tzw. gra w otwarte karty jest podstawą właściwego funkcjonowania każdej rodziny. W praktyce okazuje się jednak, że dzieci mają wiele powodów, aby nie przekazać pewnych faktów lub odczuć swoim rodzicom. Często boją się konsekwencji ujawnienia prawdy, innym razem wstydzą się pewnych wydarzeń, czasami nie chcą martwić rodziców i wierzą, że zaistniały problem zdołają rozwiązać same. Bywa też, że pewne informacje są dla nich tak nieistotne np. test semestralny z matematyki, że nie mają najmniejszej potrzeby dzielenia się nimi z bliskimi. Jestem daleka od zachęcania kogokolwiek do przyjęcia takiej postawy, która pozwala w sposób zaborczy ingerować w życie młodego człowieka nie dając mu sposobności do posiadania własnych tajemnic. Są jednak takie dziedziny życia, o których powinni wiedzieć rodzice chociażby dlatego, że konsekwencje zatajenia bądź ujawnienia jakichś faktów, odbijają się na wszystkich członkach rodziny. Jak nauczyć dziecko takiej odpowiedzialnej postawy? Jak je wychować, by potrafiło w prosty sposób przekazać to, co przeżyło oraz to, co czuje? Myślę, że nie jest to łatwe zwłaszcza, że my, dorośli niejednokrotnie nie sprawdzamy się w tej dziedzinie. Co więcej, jesteśmy niejednokrotnie szkoleni na różnego typu konferencjach, jak radzić sobie z emocjami, jak nie odkrywać kart przed swoim rozmówcą. I rzeczywiście taka postawa może być dobra w biznesie, chociaż prywatnie nie jestem do końca o tym przekonana. Jestem natomiast pewna, że takie gierki nie powinny mieć miejsca pomiędzy najbliższymi, pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Odwołuję się przy tej okazji do starej maksymy, że przykłady pociągają i mocno w to wierzę, że dobry przykład ze strony rodzica pomoże dziecku wyrazić to, co naprawdę czuje, opowiedzieć o tym co przeżył, zobaczył, czego się obawia i z czego się niezmiernie cieszy. Zapewniam, że nie jest to łatwe. W jednej z piosenek T. Love słyszymy prostych słów się boi największy nawet twardziel, proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Cóż jest tak niepokojącego w prostych, nierozwodnionych słowach, że tak trudno jest je wypowiedzieć? Dlaczego nawet największy twardziel przed nimi ucieka? Często myślimy, myślą też tak nasze dzieci, że maska uchroni nas przed przykrymi konsekwencjami życia, że jeśli coś zataimy, to jesteśmy bezpieczni. Ale jakie to smutne, gdy to, co tak skrzętnie bywa skrywane, odkrywają inni, kiedy to nie nasze ukochane dziecko przekaże nam prawdę o sobie, lecz osoba postronna. Nie jest łatwo stworzyć w domu taka atmosferę, która pozwala uniknąć takich niemiłych sytuacji, ale niewątpliwie jest o co walczyć. Osobiście lubię poezję i barwne opowiadania, ale w wielu sytuacjach życiowych to właśnie prosty przekaz, proste słowa budują trwałe, mające coś z baśniowo poetyckiego uroku więzi. Kiedyś uczniowie Jezusa mieli podobny problem do tego, o którym w niniejszym tekście mowa. Nie wiedzieli w jaki sposób mogą uwiarygodnić swoje wypowiedzi, jaka przysięga jest ważna. Mistrz im odpowiedział niech mowa wasza będzie: Tak tak, nie - nie, bo co ponad to, od złego pochodzi. Proste przesłanie, jeśli tak to tak, jeśli nie to nie, bez światłocienia jak pisał Norwid. A co ponad to, często powoduje zbędne zamieszanie i odsuwa na dalszy plan to, co najważniejsze. Warto jest się uczyć mówić o miłości, złości, radości i lęku w taki sposób, aby słowa te wyrażały to co prawdziwie znaczą. Danuta Zdrojewska Nauka pływania Z basenu korzysta sporo osób w różnym wieku. niedługo ruszy na pływalni akcja Pływam z NIVEA i WOPR. Piszemy o niej na str. 12.

7 Głos Chełmżyński, strona 7 Ochotnicy z cukrowni od św. Floriana Wraz z powstaniem cukrowni w Chełmży w 1882 roku powołano Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną. Junacy brali udział w pożarach nie tylko na terenie zakładu ale także wspierali zawodowców z jednostki miejskiej. Według relacji i oświadczeń jeszcze starych strażaków ZOSP powstała przy Cukrowni Chełmża już w W pierwszych latach swojej działalności na stanie posiadała jedną dwucylindrową sikawkę i 10 strażaków. Pierwszy dwukołowy wóz bojowy strażacy zakupili w firmie J. Adersa w Magdeburgu 25 lipca 1897 r. Duży sprawdzian bojowy czekał na ochotników już w 1904 r. wtedy to w nocy z 27 na 28 sierpnia w cukrowni wybuchł wielki pożar. Zniszczył doszczętnie zakład. Młodych junaków wspierały jednostki miejskiej i okolicznych straży pożarnych. Cukrownia poniosła wówczas duże straty. W latach trzydziestych wzrosła liczba członków zakładowych ochotników. Było już 21 śmiałków chętnych do walki z ogniem. Jednostka także doposażyła się w sprzęt zakupiony w warszawskiej firmie Strażak. Natomiast mundury wykonała firma Sikorskiego z Chełmży. Podczas okupacji hitlerowskiej wielu strażaków nie powróciło z niewoli lub ginęło na polu chwały. Zaraz po wyzwoleniu jeszcze w 1945 r. podjęto próby reaktywacji Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy cukrowni. Organizacja jednostki była wówczas niezwykle trudna, gdyż brakowało sprzętu. Najwięcej pracy zajęło strażakom zaopatrzenie zakładu wodę. Na przełomie lat 50 i 60-tych zakładowa straż przystąpiła do intensywnych szkoleń kolejnych ochotników. Była zawsze podporą zawodowych junaków nie tylko z Chełmży. 27 czerwca 1973 ochotnicy z cukrowni brali udział w gaszeniu groźnego pożaru włókien sztucznych, który wybuchł w toruńskiej Elanie. Za tą akcję Komenda Główna Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie odznaczyła jednostkę z Cukrowni Chełmża pochwałą. W 1979 roku szeregi ochotników zasilało 30 mężczyzn gotowych do akcji w każdej chwili (w późniejszych latach liczba wahała się od 22 do 37 osób). W tym też roku za sprawy p.poż. na terenie cukrowni odpowiadał Józef Rydz. Dyrekcja zakładu ufundowała jednostce ubrania bojowe i mundury wyjściowe, a także wyposażanie świetlicy wraz z meblami. W stu lecie istnienia 27 sierpnia 1982 r jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez załogę. Uroczyste wręczenie odbyło się na stadionie Legii. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna pełniła także przez lata wartę przy grobie Pana Jezusa w chełmżyńskiej katedrze. W 1994 r. uczestniczyli w gaszeniu pożaru, który wybuchł od strony zsypu buraków do prawej płuczki, a w 1995 użyli 30 gaśnic śniegowych do powstrzymania pożaru turbodmuchawy. Natomiast w 1997 r byli wezwani do ognia szalejącego w warsztacie malarskim. W tym samym roku na podstawie umowy podpisanej przez Stanisława Zbrojkiewicz prezesa zarządu cukrowni z Państwową Strażą Pożarną w Toruniu przekazano pozostały samochód bojowy marki Star zawodowcom z grodu Kopernika. Był to powolny kres ochotniczej jednostki. Wielu zwykłych ludzi, pracowników cukrowni zasłużyło się pełniąc służbę w szeregach zakładowej OSP, przez kilkadziesiąt lat. Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk, ale do najbardziej zasłużonych zaliczają się m.in. Czesław Katlewski, Mieczysław Ziembiński, Mieczysław Mączkowski, Henryk Cyrklaff, Edmund Zieliński, Teobald Strużyna, Bronisław Raniszewski, Antoni Szymański, Wacław Borowski. W swojej działalności jednostka miała także młodych wychowanków. Legitymowali się oni w latach 80 tych brązową odznaką honorową. Skład młodzieżowej drużyny stanowili: Rafał Grajkowski, Wojciech Pawski, Jacek Bronżkowski, Wojciech Gerlach, Krzysztof Bering, Wojciech Jeziorski, Dariusz Grajkowski, Jarosław Zieliński, Tomasz Kudliński, Wojciech Majewski i Tomasz Kawecki. MAS WIOSNA W GALERII Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Presja w Chełmży wraz z Zespołem Szkół Specjalnych w Chełmży są organizatorami wystawy prac plastycznych pod nazwą My też umiemy latać, która została zaprezentowana tuż przed Świętami Wielkanocnymi w Galerii Klubu pod Ratuszem. Na wstępie zespół wokalno-taneczny Tęcza w składzie: Sandra Jędrzejewska, Małgorzata Szymeczko, Aneta Klukowska, Karolina Jaworska i Katarzyna Juchtowska pod kierunkiem Pani Grażyny Nitzler zaprezentował taniec góralski pt. Zasiali górale i zaśpiewał pieśń Uciekła mi przepióreczka w proso. Autorami plastycznych impresji są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, którzy pod kierunkiem nauczycieli wykonali nie tylko kartki świąteczne ale również przepiękne dekoracje a także prace związane z tematyką wiosenną. W dniu otwarcia wystawy nauczycielki mgr Anna Jakubowska i mgr Grażyna Nitzler wprowadziły zwiedzających w tematykę wystawy i techniki, którymi zostały wykonane prace. Pani Anna Jakubowska przypomniała często zapomniane już zwyczaje wielkanocne. Organizatorzy wystawy zapraszają wszystkich chętnych do oglądania wystawy. Być może stanie się ona inspiracją do wykonania przyszłorocznych ozdób i udekorowania domów na Wielkanoc. Wystawę obejrzał również poseł Andrzej Kłopotek, który z dużym zainteresowaniem przyglądał się wytworom pracy dzieci. Anna Jakubowska

W I A D O M O Ś C I Z R A T U S Z A

W I A D O M O Ś C I Z R A T U S Z A W I A D O M O Ś C I Z R A T U S Z A Działająca w nowym składzie, jako organ opiniodawczy Burmistrza Miasta ChełmŜy Komisja do spraw mieszkaniowych przyjmuje petentów w wybranych sprawach z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINY LUB INNE JEDNOSTKI Z POWIATU TORUŃSKIEGO w ROKU 2017

IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINY LUB INNE JEDNOSTKI Z POWIATU TORUŃSKIEGO w ROKU 2017 LP. IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINY LUB INNE JEDNOSTKI Z POWIATU TORUŃSKIEGO w ROKU 2017 NAZWA ZADANIA OKREŚLENIE ORGANIZOWANEGO ZADANIA ( DO KOGO ADRESOWANA JEST IMPREZA, KTO JEST UCZESTNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Pierwszy krok jest najtrudniejszy...

Pierwszy krok jest najtrudniejszy... Pierwszy krok jest najtrudniejszy... 1/2014 01 kwietnia 2014 Podjęcie pierwszego kroku niemal w każdej decyzji jest najczęściej najtrudniejszym momentem, gdy chcemy zmienić coś w naszym życiu bądź ulepszyć

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w Gminie Wyrzysk w roku 2016.

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

P O M A G A J M Y R A Z E M!!!

P O M A G A J M Y R A Z E M!!! P O M A G A J M Y R A Z E M!!! Ty też możesz zostać wolontariuszem Jak dobrze, że jest ktoś, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. Jak dobrze, że ty jesteś, by komuś przyjść z pomocą, po prostu przy nim

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia

Razem w Unii 2012 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii. przewodnim Ochrona Środowiska a Unia "Razem w Unii 2012" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 23 marca 2012 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Lutosławski inspiracją dla młodych plastyków - od gliny do mp4, Warszawa 2013 Konkurs

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii

Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Obchody 800-lecia Lwówka Śląskiego przeszły do historii Napisano dnia: 2017-09-11 09:15:06 Na ten dzień przygotowywano się przez wiele miesięcy Okazja bowiem nie byle jaka; tak okrągłe rocznice miasto

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017 W 2017 roku ogłoszono II tury otwartych konkursów ofert na łączną kwotę 211 500,00 złotych I TURA II TURA kwota 131 000,00 zł Ogłoszona 18 stycznia 2017 Rozstrzygnięta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Ozorków Organizator 1 Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę-Oddział Łódzki Cele Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR...BOK.FB.2013 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia... 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy, których realizacja rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Uczniowie kl. I-III przystąpili w 2012 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferty Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota

Lp. Nr oferty Nazwa oferty Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/164/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 9 pn. Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder.

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Wolontariat informuje. 26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Zakupiliśmy tam za zebrane pieniądze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010

Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010 Uchwała Nr 715/10 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 22 STYCZNIA 2010 W sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM

X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO PLASTYCZNY CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM Patronat honorowy Fundacja Niepodległości Parafia p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie Organizator: Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 SPS.520.1.2016.KW SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2015 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 3 PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE SŁUŻY Opracowała: mgr KRYSTYNA GOLIS Koszalin, 25.04.2001r. 1. WSTĘP. Nasze przedszkole wzięło

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo