Bulwar lecia osią rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bulwar 1000 - lecia osią rozwoju"

Transkrypt

1 Bulwar lecia osią rozwoju Do końca kwietnia chełmżyńscy radni zobaczą koncepcję przebudowy Bulwaru 1000 lecia. Jest to jeden z pierwszych etapów gruntownej modernizacji terenu wzdłuż brzegów Jeziora Chełmżyńskiego. Asfaltowy chodnik pobudowany w 1966 r. z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego dziś nie wygląda zachęcająco dla turystów. Jak sami urzędnicy przyznają mała atrakcyjność i nie zagospodarowane brzegi akwenu nie działają jak magnes. Dlatego władze podjęły decyzję o gruntownej modernizacji Bulwaru 1000 lecia. - Władze miasta, zleciły Pracowni Architektury i Urbanistyki SEMI z Torunia opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Chełmżyńskiego na odcinku od ul. Toruńskiej do plaży Ustronie informuje Janusz Wilczyński sekretarz miasta. Świat znaczków pocztowych czytaj str. 4 szych planów, wizualizacji chcemy przymierzyć się do opracowania dokumentacji technicznej i włączyć nasze zadanie w gminną oś turystyki dodaje Jerzy Czerwiński burmistrz miasta. W planach jest kompleksowa modernizacja Bulwaru 1000-lecia z ulicami przyległymi, w tym m.in. wykonanie nowej nawierzchni, małej architektury, umocnienie nabrzeża. Ponadto jest pomysł na postawienie amfiteatru dla organizacji imprez plenerowych, wykonanie nowych pomostów oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Koszt wykonania samej koncepcji dla bulwaru wynosi 10 tys. zł, natomiast orientacyjny koszt realizacji inwestycji to około 500 tys. zł. - W chwili uruchomienia procedury aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata będziemy ubiegać się o dofinansowanie realizacji inwestycji środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku uzyskania środków unijnych realizacja inwestycji nastąpi jeszcze w bieżącym roku, w przeciwnym razie, ze względu na ograniczone środki budżetu miasta, zostanie ona przesunięta na rok 2008 dodaje sekretarz miasta. Przypomnijmy, że miasto posiada już kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów przyległych do Jeziora Chełmżyńskiego. Zawiera ona jak mówią urzędnicy wszystkie najlepsze pomysły poprzednich i obecnych władz. Jak zwykle największym problemem są pieniądze, a koncepcja zawiera ciekawe rozwiązania. W planach oprócz wspomnianego bulwaru znajduje się budowa kompleksu sportowego przy stadionie 3 go Maja, (również nad jeziorem). Atrakcją turystyczną ma być tramwaj lub łódź motorowa wożąca turystów z Chełmży do Zalesia z przystankiem w parku i Pluskowęsach. Na pieniądze czekają również miejskie plaże. Dla turystów od strony ul. Kościuszki mają powstać specjalne tarasy widokowe, z których turyści będą mogli oglądać katedrę i panoramę miasta. - Modernizacja bulwaru jest ściśle uzależniona od pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Po otrzymaniu pierwdokończenie str. 11

2 Głos Chełmżyński, strona 2 Wiadomości z Ratusza Zapraszamy petentów Komisja do spraw mieszkaniowych działająca w nowym składzie, jako organ opiniodawczy Burmistrza Miasta Chełmży przyjmuje petentów w wybranych sprawach z zakresu prawa mieszkaniowego. Posiedzenia Komisji ds. mieszkaniowych odbywają się w pierwszą środę każdego miesiąca w Biurze Rady Miejskiej Chełmży w Urzędzie Miasta, pokój numer 12. Wiosenne sprzątanie Jak co roku, w połowie kwietnia na terenie miasta Chełmży przeprowadzona została akcja Wiosennego sprzątania Chełmży. Tegoroczna akcja odbyła się w dniach kwietnia br. Wzięli w niej udział dzieci i młodzież szkół chełmżyńskich, Udział wzięli również osoby dorosłe, w tym grupy zorganizowane. Uczestnicy dostali z Urzędu Miejskiego worki i rękawice do Debata nad strategią W dniach marca odbył się w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży pierwszy cykl warsztatów dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Miasta. Warsztaty prowadzone są przez Pana Mirosława Gębskiego Prezesa firmy EURO IN- VESTMENT Centrum Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu. Celem warsztatów jest określenie kierunków, najbardziej efektywnej i korzystnej dla mieszkańców drogi rozwoju naszego miasta. Miasto Chełmża posiada opracowaną Strategię Rozwoju Gminy Miasto Chełmża, która straciła ważność. Przewidywała ona kierunki rozwoju na lata Obecnie opracowywana Strategia Rozwoju Miasta będzie obejmowała lata Przetargi Burmistrz Miasta Chełmża przeznaczył do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe. Nieruchomości usytuowane są przy ulicy Rekreacyjnej w Chełmży, a cena wywoławcza waha się w granicach od ,00 zł do ,00 zł w zależności od powierzchni działki. Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży. Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej: Wspólne zebrania Zakończyły się roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, których Gmina Miasto Chełmża jest współwłaścicielem. Na spotkaniach podjęte zostały uchwały zatwierdzające m.in. sprawozdania finansowe wspólnot za rok 2006, a także udzielające zarządom wspólnot absolutoriów, zatwierdzając plan gospodarczy wspólnot na rok 2007, ustalając zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i fundusz remontowy. Na spotkaniach przyjęte zostały również regulaminy określające zasady rozliczania zimnej wody w budynku, gospodarowania funduszem remontowym i określające zasady ewidencji pozaksięgowej. Ruszyła budowa Dnia 19 marca 2007 r. wznowiono roboty budowlane przy realizacji kanalizacji sanitarno deszczowej na ulicy Frelichowskiego, Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika w Chełmży. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. EKOMEL Chojnice. Aktualnie realizowany jest kanał deszczowy z rur betonowych WIPRO ø 500 mm, na długości 115 m, łączący ulicę Frelichowskiego z ulicą Wyszyńskiego. Odcinek przebiega w trawniku przy bloku Frelichowskiego 14. Po zakończonych pracach naruszony teren zostanie zrekultywowany dokonane zostaną m.in. nasadzenia drzewek i krzewów. Umowa z schroniskiem Dnia 15 stycznia br. podpisana została umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży, a Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie zwierząt z terenu miasta Chełmży. Łączny koszt w/w przedsięwzięcia został ustalony na ,00 zł. Obowiązek wyłapywania i dostarczania do schroniska bezpańskich czworonogów ciąży na Straży Miejskiej oraz pracownikach Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. Lepią dziury Rozpoczęły się prace mające na celu naprawę nawierzchni dróg gminnych. Zakład Drogowo Budowlany s.c. z Rogowa wyrównał drogi gruntowe na osiedlu tzw. 3-go Maja, Górna i w rejonie ulic Kościuszki i Wyszyńskiego. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych uzupełniane są ubytki w nawierzchniach bitumicznych przez Zakład Usług Komunalnych z Nakła nad Notecią. Wykonano już prace w centrum miasta, na ulicy Polnej i częściowo na ulicy Frelichowskiego. Starosta w magistracie W dniu 12 marca br. z inicjatywy Starosty Toruńskiego pana Mirosława Graczyka w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmża odbyło się kolejne cykliczne spotkanie poświęcone współpracy samorządu powiatowego i samorządów gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego. W spotkaniu na zaproszenie starosty uczestniczyli wójtowie gmin wiejskich oraz burmistrz Chełmży. Podczas spotkania poruszono kwestię roli powiatu i gmin wchodzących w jego skład w Bydgosko- Toruńskim Obszarze Metropolitarnym. W wyniku dyskusji zgromadzeni podjęli decyzję o przygotowaniu wystąpienia do Marszałka Województwa, w którym zwrócą się o określenie roli powiatu toruńskiego w w/w obszarze, w tym również możliwości i korzyści jakie da włączenie powiatu w jego strukturę. Ponadto zgromadzeni przedyskutowali możliwości przygotowania wspólnych dla gmin i powiatu projektów, którego mogłyby być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jako przykładowy projekt wskazano budowę sieci ścieżek rowerowych na terenie kilku gmin, poprowadzonych wzdłuż najciekawszych obiektów kultury materialnej i atrakcyjnych zakątków przyrodniczych powiatu.

3 Głos Chełmżyński, strona 3 Regionalne przesłuchanie Dnia 17 marca 2007 roku w szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży odbyło się Regionalne Przesłuchanie Uczniów Klasy Gitary Klasycznej Szkół Muzycznych I stopnia. Regionalne Przesłuchania mają na celu propagowanie muzyki gitarowej, tworzenie możliwości zaprezentowania młodych, dobrze zapowiadających się gitarzystów, wymianę doświadczeń pedagogów pracujących w szkołach muzycznych oraz umożliwienie spotkania z muzyką gitarową szerokim rzeszom ich zwolenników. Jest to jedyny tego rodzaju konkurs dla gitarzystów szkół muzycznych I stopnia w tym regionie takich jak: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek, Chełmno, Inowrocław, Brodnica, Rypin, Chełmża. Uczestnicy Przeglądu: I Grupa klasa IV i V dział dziecięcy 1.Aleksandra Meger PSM I i II st. - Grudziądz 2.Bartłomiej Marczyński ZSM Toruń 3.Jędrzej Ziółkowski SM I st.- Chełmża 4.Aleksandra Frenszek ZSM Toruń 5.Agata Manerowska PSM I st. - Chełmno Grupa klasa II i III dział młodzieżowy 1. Paweł Hałabuda PSM I st.- Chełmno 2. Kacper Polak PSM I i II st. Grudziądz 3Paweł Kawski PSM I i II st. - Grudządz Krzysztof Broniarek PSM I i II st. Grudziądz Patryk Trzeciak PSM I i II st.- Inowrocław 4. Mikołaj Wiśniewski SM I st. Chełmża 5. Łukasz Stefański PSM I st. Brodnica 6. Katarzyna Wiśniewska M I st.- Rypin 7. Artur Łukaszewski PSM I st. Brodnica 8. Agnieszka Cupryś ZSM Włocławek 9. Michał Rajski M I st. Chełmża 10. Agnieszka Kołodziej PZSM Bydgoszcz Podczas Przeglądu wyróżnieni zostali nauczyciele: mgr Jarosław Wiśniewski PSM I i II st. w Grudziądzu mgr Piotr Kaźmierczak SM I st. w Chełmży, mgr Sławomir Kosiński PSM I st. w Chełmnie Jury w składzie: prof. Ryszard Bałauszko - Warszawa mgr Ewa Ocieszak - Gdańsk, mgr Małgorzata Sztern-Dana - Łódź. Nad przebiegiem Przesłuchania czuwał główny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (regionu kujawsko-pomorskiego) mgr Wacław Kłaput. W organizacji przesłuchań pomagali: Starostwo Powiatu Toruńskiego,Urząd Miasta Chełmży, Bank Spółdzielczy w Brodnicy- oddział w Chełmży. Miasto podzieliło pieniądze Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta może odbywać się między innymi w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. W tym celu Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 2 marca 2007 r. Nr 27/SOB/07 powołał komisję, która dokonała oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Podziału środków dokonano w sposób następujący; Klub Sportowy Legia ,00 zł KST Włókniarz ,00 zł Klub Sportowy Pogoń ,00 zł ChTW ,00 zł Międzyszkolny Klub Sportowy ,00 zł Klub Sportowy Heros ,00 zł LOP Grupa Terenowa w Chełmży ,00 zł ZHP Hufiec Chełmża ,00 zł Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury ,00 zł Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wsparcie ,00 zł Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń ,00 zł Polski Czerwony Krzyż ,00 zł Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ,00 zł Dodatkowo Klub Sportowy Legia, Klub Sportowy Pogoń, Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz oraz Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 otrzymają w 2007 r. z działu 851 Ochrona Zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) na prowadzenie punktów profilaktycznych otrzymały po złotych. V Półmaraton Chełmżyński W dniu 1 maja 2007 r. o godz z Rynku wystartują zawodnicy biorący udział w V Półmaratonie Chełmżyńskim 2007 o Puchar Burmistrza Miasta Chełmży. Półmaraton jest imprezą Miasta Chełmży. Organizatorem imprezy jest Burmistrz Miasta Chełmży. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Marszałka Kujawsko Pomorskiego. Imienne zgłoszenia należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Urząd Miasta Chełmży, Chełmża, ul. Hallera 2 tel w.42, lub w formie elektronicznej. Formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminem znajdują się na strony lub Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączeniu koniecznie proszę podać nazwę miasta, które zawodnik reprezentuje ) i wpłacenie opłaty startowej w wysokości 20 zł na konto BISE Bank o/chełmża z dopiskiem V Półmaraton Chełmżyński. Tony żywności W marcu 2007 MOPS rozdysponował 12 ton żywności (mąka, mleko, ser, płatki kukurydziane, cukier) z programu pomoc państwa w ramach programu Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE. Żywność otrzymują rodziny o najniższych dochodach kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. Dokończenie na str. 4

4 Głos Chełmżyński, strona 4 Informacje o zasiłkach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do uzyskania uprawnień do zasiłku rodzinnego w nowym okresie zasiłkowym 2007/2008 koniecznym będzie przedłożenie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok 2006 wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W związku z powyższym osoby, które złożyły już rozliczenia podatkowe mogą występować do Urzędu Skarbowego o wydanie stosownych zaświadczeń. Pozwoli to uniknąć w późniejszym okresie kolejek i złożyć wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z wymaganym kompletem dokumentów w ustawowym terminie tj. w miesiącu lipcu Jednocześnie informujemy, iż z formy pomocy jaką jest wypłata świadczeń rodzinnych ( tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne) korzysta w Chełmży ok rodzin a miesięczna wypłata świadczeń wynosi ok ,00 zł. Remonty i zakupy W Szkole Podstawowej Nr 3 w Chełmży ze środków przeznaczonych w budżecie szkoły na 2007 r. zaplanowano następujące remonty i zakupy: 1)remont i wyposażenie pionu kuchennego zgodnie z normami HACAP tj.:- wymiana szafek stojących i wiszących, stoły do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem posiłków zostaną wyposażone w blaty z blachy nierdzewnej, położenie płytek ściennych i podłogowych w obieralni warzyw. 2) naprawa elewacji na łączniku między budynkiem głównym a przybudówką ( uzupełnianie tynku i czyszczenie ścian z rysunków pomalowanych farbą w sprayu). 3) wymiana drzwi wejściowych podwuższających bezpieczeństwo (przybudówka). Z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotyka się w pierwszy wtorek każdego miesiąca od godz w Świetlicy Miejskiej przy ul. Tumskiej 12. Również we wtorki od godz spotykają się osoby współuzależnione z Grupy Wsparcia Al.-Anon. W każdą środę od godz działa Punkt konsultacyjno-motywacyjny, w którym można otrzymać informację na temat uzależnień, gdzie można szukać pomocy. Można dzwonić w tych godzinach pod nr Osoby uzależnione mogą również korzystać z porad terapeuty w każdy czwartek od godz w Przychodni przy ul. Kościuszki. Czynny jest także bezpłatny telefon zaufania w każdy piątek od godz pod numerem Pomoc terapeutyczną dla rodziców i dzieci uzależnionych od narkotyków prowadzi terapeuta p. Michał Dąbkowski, w każdą sobotę od godz w Świetlicy Miejskiej. W dniu 17 kwietnia 2007 roku odbyło się spotkanie z pracownikami socjalnymi i komisją alkoholową mające na celu zapoznanie się z procedurami, dotyczącymi posługiwania się Niebieską Kartą. Szkolenie przeprowadzi Kierownik Referatu Prewencji asp. sztab. Andrzej Zalewski. W miesiącu kwietniu w Zespole Szkół Średnich w klasach pierwszych został przeprowadzony ciąg prelekcji na temat alkoholu przez mgr Annę Lewandowską-Jopp. Bulwar do remontu Na przywitanie wiosny Pracownicy z Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Chełmży na przywitanie wiosny przygotowali pod kierunkiem p. Danuty Bukowskiej inscenizację słowno-muzyczną. Dzieci naśladując budzącą się do życia przyrodę, zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie oraz muzyczne. Następnie tradycyjna Marzanna symbol zimy, spalona została przez wychowawców na podwórku przedszkolnym, symbolizując w ten sposób odejście zimy. Świat znaczków pocztowych W planach miejskich jest całkowita modernizacja Bulwaru 1000-lecia. Jeśli pozwolą na to środki to prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. O koncepcji piszemy na str. 1. W ubiegłym roku Poczta Polska wydała jedną z najdłuższych serii, liczącą aż 26 znaczków. Emisja nosi tytuł Abecadło Polskie i została opracowana graficznie w szkolnej konwencji. Na okładce pokazujemy pierwszą część od A do L, w następnym numerze zamieścimy pozostałe. Ze znaczków literek można układać rozmaite słowa a nawet zdania pod warunkiem, że nie zawierają ą, ę, ó, ź, ż, których w pocztowym abecadle zabrakło. Świat znaczków pocztowych to filatelistyka, a ich zbieracze to filateliści. Hobby niegdyś bardzo popularne, obecnie jakby pozostało na uboczu innych zainteresowań. Filateliści zbierają nie tylko znaczki, ale również inne pokrewne walory związane z funkcjonowaniem poczty, np. datowniki okolicznościowe oraz ilustrowane kartki i koperty. Poczta Polska co roku wydaje ok. 60 nowych znaczków, a na całym świecie ukazuje się ich bagatela, od 7 do 10 tysięcy! Nieprzebrane bogactwo tematów i motywów odzwierciedlających kulturę, technikę, przyrodę, tradycje i osiągnięcia ludzkiej cywilizacji. A wszystko to zawarte na malutkim skrawku papieru. Zbiory, z których można utworzyć własne, oryginalne i niepowtarzalne albumy na dowolnie wybrany temat, sprawią każdemu miłośnikowi piękna niewątpliwą satysfakcję. Niewielu o tym wie, ale znaczek pocztowy nie jest zwykłym obiektem kolekcjonerskim posiada swoje tajemnice. Co kryje się w nim naprawdę i jak należy rozumieć współczesną filatelistykę, postaram się przedstawić w następnych odcinkach nowego cyklu. (filatelista)

5 Rzecz o Bogu, faryzeuszach i dziewczynie Jezus rzekł: << Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim,a będziesz miał skarb w niebie...>> Kościół zaś dwa tysiące lat po jego śmierci ogłosił nowe przykazanie: Dbaj o moje potrzeby. Pewnej dziewczynie podczas niedzielnej mszy świętej, już po tym wydarzeniu, gdy ksiądz zbierał na tace, powtarzając swoje: Bóg zapłać, wyrwało się: Bóg wybacz! Historia niebyłej miłości nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody ja zaledwie umoczyłem nogi przypominasz jeszcze sobie moczyliśmy je razem księżyc świecił świeciły jasne lampki naszych laptopów pisaliśmy do siebie nie było cię na miejscu o wyznaczonej porze noc była ciemna, było mi zbyt trudno, aby wracać wtedy do domu ze ścianą udręczonego -jaszedłem do innej ciebie nie znałem jeszcze nie chciałem już poznać szedłem do tej która czekała już długo przechodziłem na czerwonym świetle nie zauważyłem nadjeżdżającego auta pamiętam pisk opon i ciebie która pojawiłaś się jak nieproszony gość w moich odchodzących myślach Kopalnia (modlitwa) na krzyżu wzeszła twoja krew kwiatem odnalezienia kopalni wytchnienia przedtem tylko aniołów huśtawką była zabawką tyś na obojętnej ziemi kielich napełnił poświęceniem na samotnej pustyni biegnę oddech w piersiach tulę na palącej przestrzeni szukam wskazówki jak twych słów piedestały w świat mój przerysować? jak chorał życiem Ci zadebiutować? czym mi twe ziarno któreś we mnie zasiał? Marną plewą wzrośnie? Jurek Motyl Głos Chełmżyński, strona 5 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA PREJSA W CHEŁMŻY SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW CHEŁMŻY I OKOLIC DO UDZIAŁU W KON- KURSIE FOTOGRAFICZNYM PT. MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE Celem konkursu jest: - Uzyskanie wypowiedzi fotograficznej na temat życia naszego miasta i okolic - Ukazanie piękna przyrody, architektury lub problemów życia mieszkańców Chełmży - Wzbogacenie zbiorów regionalnych Biblioteki Miejskiej Warunki konkursu: - W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 30 czerwca bieżącego roku dostarczy, co najmniej 1 fotografię lub reprodukcję w dowolnym formacie - Praca winna zawierać temat - Każda fotografia na odwrocie musi zawierać tytuł, a także imię i nazwisko oraz adres autora - Dopuszcza się możliwość zastosowania różnych technik wykonania fotografii włącznie z obróbką komputerową - Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach: -reportaż jeden dzień z życia mojego miasta -architektura -przyroda i natura Prace należy składać osobiście lub nadsyłać na adres:powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa Dział Zbiorów Specjalnych Rynek Chełmża Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas trwania DNI CHEŁMŻY. NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY. KONKURS LITERACKI O NAGRODĘ BURMISTRZA pt. CHEŁMŻA MOJE MIASTO ZA 100 LAT - Forma pracy: opowiadanie PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 30 CZERWCA BR. ROKU NA ADRES: POWIATOWA I MIEJSKA BI- BLIOTEKA PUBLICZNA DZIAŁ ZBIORÓW SPECJAL- NYCH RYNEK 4, CHEŁMŻA PODSUMOWANIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ POD- CZAS TRWANIA DNI CHEŁMŻY WSZYSTKIE PRACE POWIĘKSZĄ ZBIORY REGIO- NALNE BIBLIOTEKI. NA UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

6 Głos Chełmżyński, strona 6 Konkurs Głosu Chełmżyńskiego W poszukiwaniu głowy Bartek Siwek chodził przez dwa miesiące po Chełmży i znalazł rzeźbę przedstawiającą głowę kobiety. To wynik konkursu jaki ogłosiła redakcja Głosu Chełmżyńskiego. Ponad dwa miesiące temu na łamach Głosu ukazał się konkurs dla Czytelników. Opublikowano fotografię przedstawiającą rzeźbę kobiety. Po dwóch miesiącach poszukiwań zgłosiła się z rozwiązaniem zadatki jedna osoba. Bartłomiej Siwek, na co dzień stażysta w Urzędzie Miasta, nie dał za wygraną i oprócz przejścia wrzesz i wzdłuż, całego miasta, uliczek, podwórek, korytarzy, przewertował także dokumentacje urzędowe. Obok innych bardziej popularnych detali architektonicznych to zadanie nie było łatwe lecz rzeźba znajduje się w centrum miasta przy ul Sikorskiego 46 niedaleko jednego z polomarketów. Marcin Seroczyński Bartłomiej Siwek (z prawej) odbiera nagrodę, odtwarzacz mp 3 od redaktora naczelnego Głosu Chełmżyńskiego, Piotra Bireckiego. Rozterki wychowawcze Zwykle chcemy, aby nasze dzieci miały do nas zaufanie, mówiły nam o wszystkim, albo przynajmniej nie zatajały istotnych informacji. I rzeczywiście tzw. gra w otwarte karty jest podstawą właściwego funkcjonowania każdej rodziny. W praktyce okazuje się jednak, że dzieci mają wiele powodów, aby nie przekazać pewnych faktów lub odczuć swoim rodzicom. Często boją się konsekwencji ujawnienia prawdy, innym razem wstydzą się pewnych wydarzeń, czasami nie chcą martwić rodziców i wierzą, że zaistniały problem zdołają rozwiązać same. Bywa też, że pewne informacje są dla nich tak nieistotne np. test semestralny z matematyki, że nie mają najmniejszej potrzeby dzielenia się nimi z bliskimi. Jestem daleka od zachęcania kogokolwiek do przyjęcia takiej postawy, która pozwala w sposób zaborczy ingerować w życie młodego człowieka nie dając mu sposobności do posiadania własnych tajemnic. Są jednak takie dziedziny życia, o których powinni wiedzieć rodzice chociażby dlatego, że konsekwencje zatajenia bądź ujawnienia jakichś faktów, odbijają się na wszystkich członkach rodziny. Jak nauczyć dziecko takiej odpowiedzialnej postawy? Jak je wychować, by potrafiło w prosty sposób przekazać to, co przeżyło oraz to, co czuje? Myślę, że nie jest to łatwe zwłaszcza, że my, dorośli niejednokrotnie nie sprawdzamy się w tej dziedzinie. Co więcej, jesteśmy niejednokrotnie szkoleni na różnego typu konferencjach, jak radzić sobie z emocjami, jak nie odkrywać kart przed swoim rozmówcą. I rzeczywiście taka postawa może być dobra w biznesie, chociaż prywatnie nie jestem do końca o tym przekonana. Jestem natomiast pewna, że takie gierki nie powinny mieć miejsca pomiędzy najbliższymi, pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Odwołuję się przy tej okazji do starej maksymy, że przykłady pociągają i mocno w to wierzę, że dobry przykład ze strony rodzica pomoże dziecku wyrazić to, co naprawdę czuje, opowiedzieć o tym co przeżył, zobaczył, czego się obawia i z czego się niezmiernie cieszy. Zapewniam, że nie jest to łatwe. W jednej z piosenek T. Love słyszymy prostych słów się boi największy nawet twardziel, proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Cóż jest tak niepokojącego w prostych, nierozwodnionych słowach, że tak trudno jest je wypowiedzieć? Dlaczego nawet największy twardziel przed nimi ucieka? Często myślimy, myślą też tak nasze dzieci, że maska uchroni nas przed przykrymi konsekwencjami życia, że jeśli coś zataimy, to jesteśmy bezpieczni. Ale jakie to smutne, gdy to, co tak skrzętnie bywa skrywane, odkrywają inni, kiedy to nie nasze ukochane dziecko przekaże nam prawdę o sobie, lecz osoba postronna. Nie jest łatwo stworzyć w domu taka atmosferę, która pozwala uniknąć takich niemiłych sytuacji, ale niewątpliwie jest o co walczyć. Osobiście lubię poezję i barwne opowiadania, ale w wielu sytuacjach życiowych to właśnie prosty przekaz, proste słowa budują trwałe, mające coś z baśniowo poetyckiego uroku więzi. Kiedyś uczniowie Jezusa mieli podobny problem do tego, o którym w niniejszym tekście mowa. Nie wiedzieli w jaki sposób mogą uwiarygodnić swoje wypowiedzi, jaka przysięga jest ważna. Mistrz im odpowiedział niech mowa wasza będzie: Tak tak, nie - nie, bo co ponad to, od złego pochodzi. Proste przesłanie, jeśli tak to tak, jeśli nie to nie, bez światłocienia jak pisał Norwid. A co ponad to, często powoduje zbędne zamieszanie i odsuwa na dalszy plan to, co najważniejsze. Warto jest się uczyć mówić o miłości, złości, radości i lęku w taki sposób, aby słowa te wyrażały to co prawdziwie znaczą. Danuta Zdrojewska Nauka pływania Z basenu korzysta sporo osób w różnym wieku. niedługo ruszy na pływalni akcja Pływam z NIVEA i WOPR. Piszemy o niej na str. 12.

7 Głos Chełmżyński, strona 7 Ochotnicy z cukrowni od św. Floriana Wraz z powstaniem cukrowni w Chełmży w 1882 roku powołano Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną. Junacy brali udział w pożarach nie tylko na terenie zakładu ale także wspierali zawodowców z jednostki miejskiej. Według relacji i oświadczeń jeszcze starych strażaków ZOSP powstała przy Cukrowni Chełmża już w W pierwszych latach swojej działalności na stanie posiadała jedną dwucylindrową sikawkę i 10 strażaków. Pierwszy dwukołowy wóz bojowy strażacy zakupili w firmie J. Adersa w Magdeburgu 25 lipca 1897 r. Duży sprawdzian bojowy czekał na ochotników już w 1904 r. wtedy to w nocy z 27 na 28 sierpnia w cukrowni wybuchł wielki pożar. Zniszczył doszczętnie zakład. Młodych junaków wspierały jednostki miejskiej i okolicznych straży pożarnych. Cukrownia poniosła wówczas duże straty. W latach trzydziestych wzrosła liczba członków zakładowych ochotników. Było już 21 śmiałków chętnych do walki z ogniem. Jednostka także doposażyła się w sprzęt zakupiony w warszawskiej firmie Strażak. Natomiast mundury wykonała firma Sikorskiego z Chełmży. Podczas okupacji hitlerowskiej wielu strażaków nie powróciło z niewoli lub ginęło na polu chwały. Zaraz po wyzwoleniu jeszcze w 1945 r. podjęto próby reaktywacji Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy cukrowni. Organizacja jednostki była wówczas niezwykle trudna, gdyż brakowało sprzętu. Najwięcej pracy zajęło strażakom zaopatrzenie zakładu wodę. Na przełomie lat 50 i 60-tych zakładowa straż przystąpiła do intensywnych szkoleń kolejnych ochotników. Była zawsze podporą zawodowych junaków nie tylko z Chełmży. 27 czerwca 1973 ochotnicy z cukrowni brali udział w gaszeniu groźnego pożaru włókien sztucznych, który wybuchł w toruńskiej Elanie. Za tą akcję Komenda Główna Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie odznaczyła jednostkę z Cukrowni Chełmża pochwałą. W 1979 roku szeregi ochotników zasilało 30 mężczyzn gotowych do akcji w każdej chwili (w późniejszych latach liczba wahała się od 22 do 37 osób). W tym też roku za sprawy p.poż. na terenie cukrowni odpowiadał Józef Rydz. Dyrekcja zakładu ufundowała jednostce ubrania bojowe i mundury wyjściowe, a także wyposażanie świetlicy wraz z meblami. W stu lecie istnienia 27 sierpnia 1982 r jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez załogę. Uroczyste wręczenie odbyło się na stadionie Legii. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna pełniła także przez lata wartę przy grobie Pana Jezusa w chełmżyńskiej katedrze. W 1994 r. uczestniczyli w gaszeniu pożaru, który wybuchł od strony zsypu buraków do prawej płuczki, a w 1995 użyli 30 gaśnic śniegowych do powstrzymania pożaru turbodmuchawy. Natomiast w 1997 r byli wezwani do ognia szalejącego w warsztacie malarskim. W tym samym roku na podstawie umowy podpisanej przez Stanisława Zbrojkiewicz prezesa zarządu cukrowni z Państwową Strażą Pożarną w Toruniu przekazano pozostały samochód bojowy marki Star zawodowcom z grodu Kopernika. Był to powolny kres ochotniczej jednostki. Wielu zwykłych ludzi, pracowników cukrowni zasłużyło się pełniąc służbę w szeregach zakładowej OSP, przez kilkadziesiąt lat. Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk, ale do najbardziej zasłużonych zaliczają się m.in. Czesław Katlewski, Mieczysław Ziembiński, Mieczysław Mączkowski, Henryk Cyrklaff, Edmund Zieliński, Teobald Strużyna, Bronisław Raniszewski, Antoni Szymański, Wacław Borowski. W swojej działalności jednostka miała także młodych wychowanków. Legitymowali się oni w latach 80 tych brązową odznaką honorową. Skład młodzieżowej drużyny stanowili: Rafał Grajkowski, Wojciech Pawski, Jacek Bronżkowski, Wojciech Gerlach, Krzysztof Bering, Wojciech Jeziorski, Dariusz Grajkowski, Jarosław Zieliński, Tomasz Kudliński, Wojciech Majewski i Tomasz Kawecki. MAS WIOSNA W GALERII Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Presja w Chełmży wraz z Zespołem Szkół Specjalnych w Chełmży są organizatorami wystawy prac plastycznych pod nazwą My też umiemy latać, która została zaprezentowana tuż przed Świętami Wielkanocnymi w Galerii Klubu pod Ratuszem. Na wstępie zespół wokalno-taneczny Tęcza w składzie: Sandra Jędrzejewska, Małgorzata Szymeczko, Aneta Klukowska, Karolina Jaworska i Katarzyna Juchtowska pod kierunkiem Pani Grażyny Nitzler zaprezentował taniec góralski pt. Zasiali górale i zaśpiewał pieśń Uciekła mi przepióreczka w proso. Autorami plastycznych impresji są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, którzy pod kierunkiem nauczycieli wykonali nie tylko kartki świąteczne ale również przepiękne dekoracje a także prace związane z tematyką wiosenną. W dniu otwarcia wystawy nauczycielki mgr Anna Jakubowska i mgr Grażyna Nitzler wprowadziły zwiedzających w tematykę wystawy i techniki, którymi zostały wykonane prace. Pani Anna Jakubowska przypomniała często zapomniane już zwyczaje wielkanocne. Organizatorzy wystawy zapraszają wszystkich chętnych do oglądania wystawy. Być może stanie się ona inspiracją do wykonania przyszłorocznych ozdób i udekorowania domów na Wielkanoc. Wystawę obejrzał również poseł Andrzej Kłopotek, który z dużym zainteresowaniem przyglądał się wytworom pracy dzieci. Anna Jakubowska

W ratuszu wspominali Mazowsze

W ratuszu wspominali Mazowsze W ratuszu wspominali Mazowsze Do Chełmży przyjechali artyści zespołu Mazowsze. Chełmżanie tłumnie przybyli na spotkanie do chełmżyńskiego ratusza, zabrakło nawet miejsc siedzących dla publiczności. Niecodziennie

Bardziej szczegółowo

Głos Chełmżyński. Stacja Paliw ul. Dworcowa 18A, Chełmża

Głos Chełmżyński. Stacja Paliw ul. Dworcowa 18A, Chełmża Głos Chełmżyński 1(155) 2014 Numer bezpłatny www.chelmza.pl ISSN 1505-6686 Stacja Paliw ul. Dworcowa 18A, Chełmża - konkurencyjne ceny przez cały tydzień - najwyższa jakość paliw - miła i fachowa obsługa

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Co dalej z drogami? Burmistrz Szczurek odpowiada na najczęściej zadawane pytania

Co dalej z drogami? Burmistrz Szczurek odpowiada na najczęściej zadawane pytania 15 marca 2013 Nr 6 (803) Co dalej z drogami? Burmistrz Szczurek odpowiada na najczęściej zadawane pytania Prace związane z przebudową kanalizacji weszły w ważny moment. Śródmieście jest najtrudniejszym

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego DWUTYGODNIK * ROK XXII * 23 STYCZNIA 2009 * NR 2 (310) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Okładka została wylicytowana podczas finału WOŚP. Zwycięzca licytacji pozostawił redakcji wolną rękę co do

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ lipiec 2011 ~ nr 7 (244) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza Nr 4 (42) Czerwiec - Lipiec 2013 W numerze: Jak będzie funkcjonował odbiór odpadów po 1 lipca? - wywiad z Anną Szkup - str. 3 Umowy na montaż kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę - str. 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

C zas. zchowa OD REDAKCJI

C zas. zchowa OD REDAKCJI OD REDAKCJI I mamy nowy numer, tym razem łączony i pełen wydarzeń kulturalnych. Prezentujemy je na kolorowych wkładkach, bo warto pokazać ich różnorodność i atmosferę. Nie mamy miejsca na opisanie szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Przyjemnie wyjść na spacer

Przyjemnie wyjść na spacer Są cztery krótkie trasy rowerowe, które można zaplanować jako wyprawy rodzinne. Dla urozmaicenia zachęcamy do wybrania dwóch na jedną wycieczkę, inną do Bachotka, inną z powrotem. Czytaj str. 16 Co warto

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Bohaterowie tygodnia: Piotr i Paweł Steczek nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Bohaterowie tygodnia: Piotr i Paweł Steczek nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohaterowie tygodnia: Piotr i Paweł Steczek nasze Tychy Tworzą grupę Medulla. Niedawno w Polskim Radiu odbyła się premiera ich debiutanckiego krążka. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009

Nagrodzono projekty. Kurier Gryfowski - Marzec 2009 Nagrodzono projekty Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji przestrzeni publicznej gryfowskiego rynku wraz z przyległymi ulicami. 4 lutego odbyło

Bardziej szczegółowo