Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia 732 355 420 + 10 903 964 743 259 384"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2008 po zmianach Opis wydatków Wydatki ogółem Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zakup 1 samochodu służbowego zł zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł - utwardzenie parkingu przy budynku biurowym WZMiUW RO w Pile przy ul. Motylewskiej zł - na modernizację parkingu i parkanu w RO Leszno zł - na wymianę dwóch pionów c.o. w pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą grzejników w budnyku biurowym Piekary zł - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku biurowym Piekary Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodów osobowych dla RO i Zarządu zł - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i laptopów zł - zakup 3 kserokopiarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego zł - zakup projektora multimedialnego

2 01008 Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek zł - Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty Etap II, gm. Kościelec i Brudzew zł - Renowacja zbiornika retencyjnowyrównawczego przy przepompowni Izbice, pow. Rawicki zł - przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gm. Żerków, Gizałki - etap I zł - Odbudowa rzeki Bolemki - Etap I, gm. Chodzież zł - Zbiornik Laskownica, gm. Gołańcz zł - Usuwanie skutków piętrzenia zbiornika wodnego Pakosław, gm. Pakosław zł - Zabezpieczenie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp zł - Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m. Rzuchów, gm. Dąbie zł - Kanał Kościański Obry - usuwanie szkód powodziowych gm. Borek Wlkp, Jaraczewo zł - dokumentacja dla zadań przyszłościowych zł - Likwidacja ujemnych skutków napełniania zbiornika Satre Miasto, gm. Stare Miasto, zł - zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - etap I zł oraz przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny zł zł - Zbiornik retencyjny Lutynia, gm. Dobrzyca, gm. Kotlin (opracowanie dokumentacji projektowej) SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek "Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów - odbudowa w km "

3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek "Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów - odbudowa w km " Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ", dla jednostki realizującej tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek wyprzedzające finansowanie zadań zwiazanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w PROW na lata " Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup sprzętu komputerowego zł

4 Pomoc Techniczna, Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup sprzętu komputerowego dla pracowników 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek zł - naprawa szkód powodziowych na obiekcie Kanał Kościański Obry gm. Borek Wielkopolski zł - zadanie pn." Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny gm. Żerków, gm.gizałki - etap I 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa,

5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , z tego: Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, z tego: Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki A. Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - 2 laptopy z drukarką i 3 bez drukarki zł - rzutnik multimedialny B. Projekt Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji

7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup 2 autobusów szynowych o pojemności od 165 do miejsc siedzących do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich zł pozyskanie dostępu do korzystania z systemu teleinformatycznego "System obsługi wydawania zezwoleń na wykonywania linii autobusowych wraz z mozliwością analizy rozkładu jazdy", stanowiącego wartość niematerialną i prawną zł Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek zł - 2 laptopy z drukarką i 3 bez drukarki zł - rzutnik multimedialny zł - tablica zł - ksero zł - Inwestycje drogowe finansowane ze środków własnych, z tego: zł - Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek n/notecią - Smogulec, zł - Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki Obra zł - Droga Nr 305 Bolewice - Wroniniec m. Wroniawy zł - Droga Nr przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.chrobrego i ul. Poznańska zł - Droga nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP zł - Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł 9 km zł - Droga Nr 306 Lipnica-Dymaczewo odc. Duszniki-Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km

8 zł - Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odc. o dł. 6 km zł - Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska-przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km zł - budowa obwodnicy m. Grabów n/prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i zł - Droga Nr 10 przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. Łobżenica Inwestycje drogowe finansowane z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki): zł - Droga Nr 306 Lipnica-Dymaczewo odc. Duszniki-Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km zł - Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska-przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: - budowa budynku admin-garażowego z parkingiem i placem składowym RDW Konin zł, - utwardzenie placu i budowa ogrodzenia RDW Złotów zł, - docieplenie i wygłuszenie dachu budynku WZDW Poznań zł zł - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zł - opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji zł - sygnalizacje świetlne, w tym zł z pomocy finansowej zł - Inwestycje finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego: zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Janków Pierwszy

9 zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr kontynuacja zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Fałkowo-Łubowo zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Karśnice zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 182 relacji Międzychód - Ujście w miejscowości Brzeźno zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Miłosław - Bugaj w miejscowościach Miłosław i Bugaj zł - modernizacja ciągu drogowego nr 263 Słupca-Dąbie zł - budowa chodnika w miejscowości Ruda - Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241 od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do przejazdu kolejowego po obu stronach drogi nr 241 do miejsc, gdzie położone sa dywaniki asfaltowe na wysokości Przedsiębiorstwa HUT-BUD w Rogoźnie zł - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 od ul. Seminarialnej do skrzyżowania z ulicą Wielką Poznańską zł - budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Miłosławice - etap II w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno-Krajenka zł - dofinansowanie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wojnowice zł - budowa chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie nad Prosną zł - kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Grabowo zł - dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Szamotulskiej w Dusznikach zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 178 relacji Oborniki-Wałcz w miejsowości Ludomy

10 zł - przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 Wieleń-Borzsko Młyn w m. Miały od km do km strona lewa na odcinku długości 351 mb zł - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków w miejscowości Rosko od km do km strona prawa na odcinku długości 392 mb zł - budowa chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr zł - dofinansowanie przebudowy ciągu pieszorowerowego do Dąbrówki Leśnej przy drodze wojewódzkiej nr zł - kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w Luchowie zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki - Piła w miejscowości Stobno zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Bielewo zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 117 w m. Pęckowo zł - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr zł - współfinansowanie inwestycji pn."budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Kuźnia" zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 182 w miejscowości Kłodzisko 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, środki pochodzące z wydatków niewygasających budżetu państwa 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenie udziału własnego do zadań współfinansowanych z Banku Światowego

11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodów osobowych o poj. skokowej cm³, zł - zakup samochodów osobowo-ciężarowych dla brygad interwencyjnych, zł - zakup przyczep sygnalizacyjnych do oznakowania robót drogowych zł - zakup kserokopiarki zł - zakup przyczep o DMC 750 kg zł - zakup oprogramowania AutoCad zł - zakup uniwersalnych nośników narzędzi na bazie samochodów ciężarowych z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie - ul. Św. Ducha Wydatki inwestycyjne jednostek Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - pożyczka na prefinansowanie - Droga Nr 442 m.pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu Województwa Wielkopolskiego - Droga Nr 442 m.pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

12 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł - Powiat Kaliski przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 471 z drogą powiatową nr 4606 P w.m Lisków - Budowa zatoki autobusowej w Liskowie zł - Powiat Kępiński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P w miejscowości Łęka Mroczeńska zł - Powiat Koniński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210P (16277) w m. Licheń Stary, ul. Toruńska - kontynuacja zł - Powiat Krotoszyński - modernizacja ulicy Ofiar Katynia w Krotoszynie - droga powiatowa nr 5212P - dokończenie zł - Powiat Leszczyński - budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej 4795P Drobnin - Mierzejewo (etap III - zakończenie budowy) zł - Powiat Obornicki - przebudowa drogi powiatowej nr 2055P Oborniki - Kowalewo. Budowa chodnika w m. Wargowo od km do km dł. 0,550 km zł - Powiat Ostrowski - przebudowa drogi nr 5329P w m. Janków Przygodzki - budowa chodnika z odwodnieniem pochodnikowym na odcinku dł około 620 m zł - Powiat Pleszewski - przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów zł - Powiat Słupecki - przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Ląd zł - Powiat Wrzesiński - rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo -Targowa Górka zł - Powiat Złotowski - przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radwanica - Łąkie - Debrzno Wieś na odcinku Łąkie - Scholastykowo

13 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł - Gmina Babiak - przebudowa drogi gminnej G w Babiaku zł - Gmina Blizanów - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żerniki zł - Gmina Brzeziny - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie, dz. Nr zł - Gmina Chocz - kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr P w Kwileniu zł - Gmina Czarnków - budowa ścieżki pieszorowerowej w Gajewie zł - Gmina Czermin - przebudowa drogi gminnej nr P w m. Broniszewice zł - Gmina Dąbie - odbudowa drogi gminnej w m. Majdany etap II o długości 480m zł - Gmina Dobra - przebudowa drogi gminnej w m. Rzymsko BG

14 zł - Gmina Dolsk - budowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Lubiatowo zł - Gmina Doruchów - budowa drogi Mieleszówka - Brzeziny zł - Gmina Drawsko - budowa drogi gminnej - ulicy Kopernika, Krasickiego, Leśnej, Zawadzkiego w Drawskim Młynie - dotyczy chodnika zł - Gmina Duszniki - modernizacja części ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wierzbowej zł - Gmina Gizałki - przebudowa drogi gminnej Leszczyca - Wierzchy zł - Gmina Godziesze Wlkp. - przebudowa drogi gminnej nr P w m. Wolica zł - Gmina Golina - przebudowa ul. Nowej i Strażackiej w obrębie Golina zł - Gmina Gołańcz - przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Gołańczy zł - Gmina Grabów n.prosną - przebudowa drogi gminnej nr P Kaliszkowice Ołobockie - Grabów Wójtostwo na dł. 0,950 km zł - Gmina Grodziec - przebudowa drogi gminnej Grodziec - Lądek - Królików - Lipice zł - Gmina Grzegorzew - przebudowa drogi gminnej Ladorudzek - Tarnówka etap I zł - Gmina Kamieniec - przebudowa drogi gminnej Goździchowo -Puszczykowo zł - Gmina Kiszkowo - przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Kiszkowie zł - Gmina Kleszczewo - modernizacja drogi gminnej nr P w m. Bylin - budowa chodnika zł - Gmina Kłecko - przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo zł - Gmina Kłodawa - przebudowa drogi gminnej Kłodawa - Głogowa - Zbójno zł - Gmina Kobyla Góra - przebudowa drogi gminnej nr P o numerze ewidencyjnym działki nr 104/1 wsi Kobyla Góra ul. Polna o dł. 342 mb.

15 zł - Gmina Kołaczkowo - przebudowa ul. Szkolnej i Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączenia kanalizacji sanitarnej zł - Gmina Koło - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 314, 6/8, 315 w Powierciu - Kolonii i 180/1 w Powierciu zł - Gmina Kostrzyn - budowa ul. Braci Drzewieckich w Kostrzynie zł - Gmina Koźmin Wlkp. przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp zł - Gmina Koźminek - przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chodybki - Dębsko zł - Gmina Kramsk - budowa ul. Piłsudskiego o nawierzchni asfaltowej zł - Gmina Kwilcz - modernizacja ul. Gumnej w Kwilczu zł - Gmina Lubasz - modernizacja odcinka drogi Bzowo-Antoniewo zł - Gmina Luboń - modernizacja odcinka ul. Żabikowskiego w Luboniu zł - Gmina Malanów - przebudowa ul. Wiatracznej zł - Gmina Mieścisko - przebudowa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych na ul. Polnej i Pokoju będących w ciągu dróg gminnych w m. Mieścisko zł - Gmina Mikstat - wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne - Kaliszkowice Ołobockie zł - Gmina Miłosław - modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy zł - Gmina Mycielin - przebudowa drogi gminnej nr G w m. Danowiec zł - Gmina Nowy Tomyśl - budowa ul. Ślusarskiej w Nowym Tomyślu zł - Gmina Obrzycko - modernizacja drogi w Słopanowie

16 zł - Gmina Orchowo - budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Szydłówiec - Orchówek gmina Orchowo zł - Gmina Osiek Mały - przebudowa drogi gminnej Rosocha - Wrząca Wielka nr w m. Rosocha zł - Gmina Ostrowite - przebudowa odc. drogi gminnej Siernicze Wielkie - Skrzynka-Salomonowo w obrębie Siernicza na dz. Nr 14 i w obrębie Skrzynki na dz. Nr zł - Gmina Perzów - przebudowa drogi gminej w m. Słupia pod Bralinem o dł. 300 mb zł - Gmina Pobiedziska - przebudowa drogi gminnej Wronczyn-Krześlice łączącej drogę powiat. Nr 2408P Pobiedziska - Tuczno z drogą powiat. 2147P Pobiedziska-Kiszkowo zł - Gmina Połajewo - przebudowa ul. Leśnej w Połajewie zł - Gmina Przemęt - budowa ul. Słonecznej w m. Przemęt zł - Gmina Przygdzice - przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Dębowa zł - Gmina Pyzdry - przebudowa drogi gminnej Górne Grądy - Ciemierów Kolonia zł - Gmina Rakoniewice - budowa drogi gminnej - ul. Czereśniowej w Rakoniewicach zł - Gmina Rzgów - przebudowa drogi gminnej Grabienice - Mądroszki - Piaski zł - Gmina Sieroszewice - modernizacja drogi gminnej na odcinku Zamość - Raduchów zł - Gmina Słupca - przebudowa drogi gminnej Cienin Kolonia - Wilczyna zł - Gmina Stawiszyn - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr P Petryki - Stawiszyn do drogi krajowej nr 25 odcinek od km do km zł - Gmina Szczytniki- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sobiesęki w m. Drugie o dł. 0,490

17 zł - Gmina Tuliszków - budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina zł - Gmina Wągrowiec - przebudowa drogi w Toniszewie zł - Gmina Wielichowo - cd. Przebudowa odc. 322,0 m ul. Młyńskiej w Wielichowie, w zakresie przebudowy chodników na nawierzchnię z kostki brukowej, dz. Nr zł - Gmina Wierzbinek - przebudowa drogi gminnej Sadlno - Helenowo - Trzciniec zł - Gmina Września - budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni zł - Gmina Zakrzewo - budowa drogi w Drożyskach Małych zł - Gmina Zaniemyśl - budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Zaniemyślu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych środki z Kontraktu wojewódzkiego (pochodzące z wydatków niewygasających budżetu państwa), na zadanie pn: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o.

18 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - Gmina Puszczykowo na budowę przystani jachtowej "Za Winklem" na rzece Warcie w Mieście Puszczykowo zł - Gmina Pyzdry na budowę Przystani Wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi (II etap) zł - Gmina Przemęt na budowę małej infrastruktury na szlakach konnych w gminie Przemęt zł - Gmina Śrem na budowę Przystani Kajakowej w Śremie nad Rzeką "Warta" zł - Gmina Wronki na budowe przystani wodnej na Warcie - Wronki zł - Gmina Sieraków na budowę przystani obsługującej ruch turystyczny na Warcie - etap III zł - Gmina Koło na zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole zł - Gmina Kórnik - budowa wiezy widokowoobserwacyjnej w Dorzeczu Warty na terenach Natura 2000 w miejscowości Czmoniec, Gmina Kórnik zł - Gmina Przemęt - budowa przepustu pomiędzy jeziorami Wieleńskim i Osłonińskim w gminie Przemęt 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup i zainstalowanie programu komputerowego do ewidencji mienia nieruchomego zł - zakup i zainstalowanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku biurowym znajdującym się na nieruchomości w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

19 6.000 zł - zakup i montaż instalacji systemu telewizji przemysłowej na nieruchomosci położonej w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Nauka zł - zakup sprzętu komputerowego zł - zakup oprogramowania zł - sieć komputerowa Pozostała działalność WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Dotacja rozwojowa Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki inwestycyjne jednostek zł - budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zł - II etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki zł - roboty instalacyjne - wymiana zaworów grzejników zł - roboty zabezpieczające oraz dokumentacja remontu kapitalnego ul. Nowowiejskiego zł - projekt i rozbiórka budynków technicznych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego zł - projekt "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej"

20 zł - projekt pn. "Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej", polegający na przeprowadzeniu analizy sieci światłowodowej Internetu szerokopasmowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodu osobowo-dostawczego i busa do przewozu 14 osób zł - zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz pozostałego sprzętu teleinformatycznego zł - zakup programów komputerowych i licencji zł - pozyskanie nowej siedziby przy ul. Przemysłowej 46 w Poznaniu - zakup serwera zł - na wykonanie "Systemu telewizji dozorowanej oraz wideofonów" oraz "Systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych" zakup i montaż klimatyzatorów zł - zakup kasy pancernej ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna realizacja projektu "Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego" - pożyczka na prefinansowanie realizacja projektu "Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego" - udział środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego 6208 Dotacje rozwojowe WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa mostu w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442. Projekt rozpoczęto

Przebudowa mostu w m. Pyzdry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442. Projekt rozpoczęto Inwestycje na drogach Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku. Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w roku 2008 wyniósł 286.314.675 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie 7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku Plan na 2008 rok po zmianach Wykonanie za 2008 rok w tym: Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Tabela 1 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2013 rok plan roku 2013 Wydatki razem 347 273 254,38 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

- pozostałe wydatki bieżące

- pozostałe wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/445/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005

Powiat Wrzesiński Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/III/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2005 Powiat Wrzesiński Załacznik nr 1 do Uchwały nr21/iii/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2006 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 252/XXXVIII/2006 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2005 r. BUDŻET

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Wydatki razem 313 139 547,04 Wydatki bieżące 188 346 135,32 Dział 150 Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE. pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą. Poznaniu na naprawę pokrycia dachowego na budynkach

WYDATKI MAJĄTKOWE. pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą. Poznaniu na naprawę pokrycia dachowego na budynkach Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 1184 /2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2008 roku WYDATKI MAJĄTKOWE Plan na 2008 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2008 po zmianach Opis wydatków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA 16-11-2015 Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Nazwa Koszty zadania w roku Województwa 661 628

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1016 UCHWAŁA NR XXXII/233/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 212 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 211 roku Dział Rozdział Paragraf 1 18 65 6 614 662 616 65 657 659 695 65

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2014 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/14 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 41856 857,00-9680

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

rozpoczęcia Termin zakończenia Termin Zakres rzeczowy zadania Wykonanie za Lokalizacja 163 376 370 13 333 550,41 I półrocze 126 292 305 9 573 121,46

rozpoczęcia Termin zakończenia Termin Zakres rzeczowy zadania Wykonanie za Lokalizacja 163 376 370 13 333 550,41 I półrocze 126 292 305 9 573 121,46 Załącznik nr 16 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZAMIESZCZONYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Dział Rozdz. Zadanie Plan 1 2 3 4 RAZEM 163 376 370 13 333 550,41 600 I. Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa z dnia 14 listopda 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 175 000,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - INWESTYCJE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. 13-11-2015 Symbol na rok Wydatki razem 526 460 624,36 Wydatki na

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Załącznik nr 8 do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu za 2011r. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Lp. dział nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo