Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia 732 355 420 + 10 903 964 743 259 384"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2008 po zmianach Opis wydatków Wydatki ogółem Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zakup 1 samochodu służbowego zł zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł - utwardzenie parkingu przy budynku biurowym WZMiUW RO w Pile przy ul. Motylewskiej zł - na modernizację parkingu i parkanu w RO Leszno zł - na wymianę dwóch pionów c.o. w pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą grzejników w budnyku biurowym Piekary zł - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku biurowym Piekary Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodów osobowych dla RO i Zarządu zł - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i laptopów zł - zakup 3 kserokopiarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego zł - zakup projektora multimedialnego

2 01008 Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek zł - Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty Etap II, gm. Kościelec i Brudzew zł - Renowacja zbiornika retencyjnowyrównawczego przy przepompowni Izbice, pow. Rawicki zł - przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gm. Żerków, Gizałki - etap I zł - Odbudowa rzeki Bolemki - Etap I, gm. Chodzież zł - Zbiornik Laskownica, gm. Gołańcz zł - Usuwanie skutków piętrzenia zbiornika wodnego Pakosław, gm. Pakosław zł - Zabezpieczenie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp zł - Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m. Rzuchów, gm. Dąbie zł - Kanał Kościański Obry - usuwanie szkód powodziowych gm. Borek Wlkp, Jaraczewo zł - dokumentacja dla zadań przyszłościowych zł - Likwidacja ujemnych skutków napełniania zbiornika Satre Miasto, gm. Stare Miasto, zł - zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - etap I zł oraz przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny zł zł - Zbiornik retencyjny Lutynia, gm. Dobrzyca, gm. Kotlin (opracowanie dokumentacji projektowej) SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek "Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów - odbudowa w km "

3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek "Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów - odbudowa w km " Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ", dla jednostki realizującej tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek wyprzedzające finansowanie zadań zwiazanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w PROW na lata " Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup sprzętu komputerowego zł

4 Pomoc Techniczna, Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup sprzętu komputerowego dla pracowników 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek zł - naprawa szkód powodziowych na obiekcie Kanał Kościański Obry gm. Borek Wielkopolski zł - zadanie pn." Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny gm. Żerków, gm.gizałki - etap I 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa,

5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , z tego: Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, z tego: Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki A. Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - 2 laptopy z drukarką i 3 bez drukarki zł - rzutnik multimedialny B. Projekt Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji

7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup 2 autobusów szynowych o pojemności od 165 do miejsc siedzących do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich zł pozyskanie dostępu do korzystania z systemu teleinformatycznego "System obsługi wydawania zezwoleń na wykonywania linii autobusowych wraz z mozliwością analizy rozkładu jazdy", stanowiącego wartość niematerialną i prawną zł Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek zł - 2 laptopy z drukarką i 3 bez drukarki zł - rzutnik multimedialny zł - tablica zł - ksero zł - Inwestycje drogowe finansowane ze środków własnych, z tego: zł - Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek n/notecią - Smogulec, zł - Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki Obra zł - Droga Nr 305 Bolewice - Wroniniec m. Wroniawy zł - Droga Nr przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.chrobrego i ul. Poznańska zł - Droga nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP zł - Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł 9 km zł - Droga Nr 306 Lipnica-Dymaczewo odc. Duszniki-Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km

8 zł - Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odc. o dł. 6 km zł - Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska-przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km zł - budowa obwodnicy m. Grabów n/prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i zł - Droga Nr 10 przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. Łobżenica Inwestycje drogowe finansowane z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki): zł - Droga Nr 306 Lipnica-Dymaczewo odc. Duszniki-Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km zł - Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska-przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: - budowa budynku admin-garażowego z parkingiem i placem składowym RDW Konin zł, - utwardzenie placu i budowa ogrodzenia RDW Złotów zł, - docieplenie i wygłuszenie dachu budynku WZDW Poznań zł zł - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zł - opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji zł - sygnalizacje świetlne, w tym zł z pomocy finansowej zł - Inwestycje finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego: zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Janków Pierwszy

9 zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr kontynuacja zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Fałkowo-Łubowo zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Karśnice zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 182 relacji Międzychód - Ujście w miejscowości Brzeźno zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Miłosław - Bugaj w miejscowościach Miłosław i Bugaj zł - modernizacja ciągu drogowego nr 263 Słupca-Dąbie zł - budowa chodnika w miejscowości Ruda - Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241 od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do przejazdu kolejowego po obu stronach drogi nr 241 do miejsc, gdzie położone sa dywaniki asfaltowe na wysokości Przedsiębiorstwa HUT-BUD w Rogoźnie zł - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 od ul. Seminarialnej do skrzyżowania z ulicą Wielką Poznańską zł - budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Miłosławice - etap II w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno-Krajenka zł - dofinansowanie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wojnowice zł - budowa chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie nad Prosną zł - kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Grabowo zł - dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Szamotulskiej w Dusznikach zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 178 relacji Oborniki-Wałcz w miejsowości Ludomy

10 zł - przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 Wieleń-Borzsko Młyn w m. Miały od km do km strona lewa na odcinku długości 351 mb zł - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków w miejscowości Rosko od km do km strona prawa na odcinku długości 392 mb zł - budowa chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr zł - dofinansowanie przebudowy ciągu pieszorowerowego do Dąbrówki Leśnej przy drodze wojewódzkiej nr zł - kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w Luchowie zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki - Piła w miejscowości Stobno zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Bielewo zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 117 w m. Pęckowo zł - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr zł - współfinansowanie inwestycji pn."budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Kuźnia" zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 182 w miejscowości Kłodzisko 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, środki pochodzące z wydatków niewygasających budżetu państwa 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenie udziału własnego do zadań współfinansowanych z Banku Światowego

11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodów osobowych o poj. skokowej cm³, zł - zakup samochodów osobowo-ciężarowych dla brygad interwencyjnych, zł - zakup przyczep sygnalizacyjnych do oznakowania robót drogowych zł - zakup kserokopiarki zł - zakup przyczep o DMC 750 kg zł - zakup oprogramowania AutoCad zł - zakup uniwersalnych nośników narzędzi na bazie samochodów ciężarowych z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie - ul. Św. Ducha Wydatki inwestycyjne jednostek Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - pożyczka na prefinansowanie - Droga Nr 442 m.pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu Województwa Wielkopolskiego - Droga Nr 442 m.pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

12 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł - Powiat Kaliski przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 471 z drogą powiatową nr 4606 P w.m Lisków - Budowa zatoki autobusowej w Liskowie zł - Powiat Kępiński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P w miejscowości Łęka Mroczeńska zł - Powiat Koniński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210P (16277) w m. Licheń Stary, ul. Toruńska - kontynuacja zł - Powiat Krotoszyński - modernizacja ulicy Ofiar Katynia w Krotoszynie - droga powiatowa nr 5212P - dokończenie zł - Powiat Leszczyński - budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej 4795P Drobnin - Mierzejewo (etap III - zakończenie budowy) zł - Powiat Obornicki - przebudowa drogi powiatowej nr 2055P Oborniki - Kowalewo. Budowa chodnika w m. Wargowo od km do km dł. 0,550 km zł - Powiat Ostrowski - przebudowa drogi nr 5329P w m. Janków Przygodzki - budowa chodnika z odwodnieniem pochodnikowym na odcinku dł około 620 m zł - Powiat Pleszewski - przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów zł - Powiat Słupecki - przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Ląd zł - Powiat Wrzesiński - rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo -Targowa Górka zł - Powiat Złotowski - przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radwanica - Łąkie - Debrzno Wieś na odcinku Łąkie - Scholastykowo

13 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł - Gmina Babiak - przebudowa drogi gminnej G w Babiaku zł - Gmina Blizanów - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żerniki zł - Gmina Brzeziny - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie, dz. Nr zł - Gmina Chocz - kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr P w Kwileniu zł - Gmina Czarnków - budowa ścieżki pieszorowerowej w Gajewie zł - Gmina Czermin - przebudowa drogi gminnej nr P w m. Broniszewice zł - Gmina Dąbie - odbudowa drogi gminnej w m. Majdany etap II o długości 480m zł - Gmina Dobra - przebudowa drogi gminnej w m. Rzymsko BG

14 zł - Gmina Dolsk - budowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Lubiatowo zł - Gmina Doruchów - budowa drogi Mieleszówka - Brzeziny zł - Gmina Drawsko - budowa drogi gminnej - ulicy Kopernika, Krasickiego, Leśnej, Zawadzkiego w Drawskim Młynie - dotyczy chodnika zł - Gmina Duszniki - modernizacja części ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wierzbowej zł - Gmina Gizałki - przebudowa drogi gminnej Leszczyca - Wierzchy zł - Gmina Godziesze Wlkp. - przebudowa drogi gminnej nr P w m. Wolica zł - Gmina Golina - przebudowa ul. Nowej i Strażackiej w obrębie Golina zł - Gmina Gołańcz - przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Gołańczy zł - Gmina Grabów n.prosną - przebudowa drogi gminnej nr P Kaliszkowice Ołobockie - Grabów Wójtostwo na dł. 0,950 km zł - Gmina Grodziec - przebudowa drogi gminnej Grodziec - Lądek - Królików - Lipice zł - Gmina Grzegorzew - przebudowa drogi gminnej Ladorudzek - Tarnówka etap I zł - Gmina Kamieniec - przebudowa drogi gminnej Goździchowo -Puszczykowo zł - Gmina Kiszkowo - przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Kiszkowie zł - Gmina Kleszczewo - modernizacja drogi gminnej nr P w m. Bylin - budowa chodnika zł - Gmina Kłecko - przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo zł - Gmina Kłodawa - przebudowa drogi gminnej Kłodawa - Głogowa - Zbójno zł - Gmina Kobyla Góra - przebudowa drogi gminnej nr P o numerze ewidencyjnym działki nr 104/1 wsi Kobyla Góra ul. Polna o dł. 342 mb.

15 zł - Gmina Kołaczkowo - przebudowa ul. Szkolnej i Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączenia kanalizacji sanitarnej zł - Gmina Koło - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 314, 6/8, 315 w Powierciu - Kolonii i 180/1 w Powierciu zł - Gmina Kostrzyn - budowa ul. Braci Drzewieckich w Kostrzynie zł - Gmina Koźmin Wlkp. przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp zł - Gmina Koźminek - przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chodybki - Dębsko zł - Gmina Kramsk - budowa ul. Piłsudskiego o nawierzchni asfaltowej zł - Gmina Kwilcz - modernizacja ul. Gumnej w Kwilczu zł - Gmina Lubasz - modernizacja odcinka drogi Bzowo-Antoniewo zł - Gmina Luboń - modernizacja odcinka ul. Żabikowskiego w Luboniu zł - Gmina Malanów - przebudowa ul. Wiatracznej zł - Gmina Mieścisko - przebudowa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych na ul. Polnej i Pokoju będących w ciągu dróg gminnych w m. Mieścisko zł - Gmina Mikstat - wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne - Kaliszkowice Ołobockie zł - Gmina Miłosław - modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy zł - Gmina Mycielin - przebudowa drogi gminnej nr G w m. Danowiec zł - Gmina Nowy Tomyśl - budowa ul. Ślusarskiej w Nowym Tomyślu zł - Gmina Obrzycko - modernizacja drogi w Słopanowie

16 zł - Gmina Orchowo - budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Szydłówiec - Orchówek gmina Orchowo zł - Gmina Osiek Mały - przebudowa drogi gminnej Rosocha - Wrząca Wielka nr w m. Rosocha zł - Gmina Ostrowite - przebudowa odc. drogi gminnej Siernicze Wielkie - Skrzynka-Salomonowo w obrębie Siernicza na dz. Nr 14 i w obrębie Skrzynki na dz. Nr zł - Gmina Perzów - przebudowa drogi gminej w m. Słupia pod Bralinem o dł. 300 mb zł - Gmina Pobiedziska - przebudowa drogi gminnej Wronczyn-Krześlice łączącej drogę powiat. Nr 2408P Pobiedziska - Tuczno z drogą powiat. 2147P Pobiedziska-Kiszkowo zł - Gmina Połajewo - przebudowa ul. Leśnej w Połajewie zł - Gmina Przemęt - budowa ul. Słonecznej w m. Przemęt zł - Gmina Przygdzice - przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Dębowa zł - Gmina Pyzdry - przebudowa drogi gminnej Górne Grądy - Ciemierów Kolonia zł - Gmina Rakoniewice - budowa drogi gminnej - ul. Czereśniowej w Rakoniewicach zł - Gmina Rzgów - przebudowa drogi gminnej Grabienice - Mądroszki - Piaski zł - Gmina Sieroszewice - modernizacja drogi gminnej na odcinku Zamość - Raduchów zł - Gmina Słupca - przebudowa drogi gminnej Cienin Kolonia - Wilczyna zł - Gmina Stawiszyn - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr P Petryki - Stawiszyn do drogi krajowej nr 25 odcinek od km do km zł - Gmina Szczytniki- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sobiesęki w m. Drugie o dł. 0,490

17 zł - Gmina Tuliszków - budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina zł - Gmina Wągrowiec - przebudowa drogi w Toniszewie zł - Gmina Wielichowo - cd. Przebudowa odc. 322,0 m ul. Młyńskiej w Wielichowie, w zakresie przebudowy chodników na nawierzchnię z kostki brukowej, dz. Nr zł - Gmina Wierzbinek - przebudowa drogi gminnej Sadlno - Helenowo - Trzciniec zł - Gmina Września - budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni zł - Gmina Zakrzewo - budowa drogi w Drożyskach Małych zł - Gmina Zaniemyśl - budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Zaniemyślu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych środki z Kontraktu wojewódzkiego (pochodzące z wydatków niewygasających budżetu państwa), na zadanie pn: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o.

18 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - Gmina Puszczykowo na budowę przystani jachtowej "Za Winklem" na rzece Warcie w Mieście Puszczykowo zł - Gmina Pyzdry na budowę Przystani Wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi (II etap) zł - Gmina Przemęt na budowę małej infrastruktury na szlakach konnych w gminie Przemęt zł - Gmina Śrem na budowę Przystani Kajakowej w Śremie nad Rzeką "Warta" zł - Gmina Wronki na budowe przystani wodnej na Warcie - Wronki zł - Gmina Sieraków na budowę przystani obsługującej ruch turystyczny na Warcie - etap III zł - Gmina Koło na zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole zł - Gmina Kórnik - budowa wiezy widokowoobserwacyjnej w Dorzeczu Warty na terenach Natura 2000 w miejscowości Czmoniec, Gmina Kórnik zł - Gmina Przemęt - budowa przepustu pomiędzy jeziorami Wieleńskim i Osłonińskim w gminie Przemęt 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup i zainstalowanie programu komputerowego do ewidencji mienia nieruchomego zł - zakup i zainstalowanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku biurowym znajdującym się na nieruchomości w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

19 6.000 zł - zakup i montaż instalacji systemu telewizji przemysłowej na nieruchomosci położonej w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Nauka zł - zakup sprzętu komputerowego zł - zakup oprogramowania zł - sieć komputerowa Pozostała działalność WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Dotacja rozwojowa Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki inwestycyjne jednostek zł - budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zł - II etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki zł - roboty instalacyjne - wymiana zaworów grzejników zł - roboty zabezpieczające oraz dokumentacja remontu kapitalnego ul. Nowowiejskiego zł - projekt i rozbiórka budynków technicznych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego zł - projekt "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej"

20 zł - projekt pn. "Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej", polegający na przeprowadzeniu analizy sieci światłowodowej Internetu szerokopasmowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodu osobowo-dostawczego i busa do przewozu 14 osób zł - zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz pozostałego sprzętu teleinformatycznego zł - zakup programów komputerowych i licencji zł - pozyskanie nowej siedziby przy ul. Przemysłowej 46 w Poznaniu - zakup serwera zł - na wykonanie "Systemu telewizji dozorowanej oraz wideofonów" oraz "Systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych" zakup i montaż klimatyzatorów zł - zakup kasy pancernej ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna realizacja projektu "Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego" - pożyczka na prefinansowanie realizacja projektu "Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego" - udział środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego 6208 Dotacje rozwojowe WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/ 64 /07 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne L.p. Zadanie Okres realizacji Wartość zadania 100% Rok

Bardziej szczegółowo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVIII/ 800 /06 Sejmiku Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2006r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Dział Rozdział L.p. Zadanie Wartość zadania 100% 25% x 6

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie 472.364.192 zł wydatkowano kwotę 444.919.877 zł, co stanowi 94,19% planu.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r.

Białystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UCHWAŁA NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO iałystok, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 3944 UHWŁ NR XLV/527/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo