Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan na 2008 rok. Zwiększenia Zmniejszenia 732 355 420 + 10 903 964 743 259 384"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008 roku WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2008 po zmianach Opis wydatków Wydatki ogółem Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zakup 1 samochodu służbowego zł zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zł - utwardzenie parkingu przy budynku biurowym WZMiUW RO w Pile przy ul. Motylewskiej zł - na modernizację parkingu i parkanu w RO Leszno zł - na wymianę dwóch pionów c.o. w pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą grzejników w budnyku biurowym Piekary zł - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku biurowym Piekary Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodów osobowych dla RO i Zarządu zł - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i laptopów zł - zakup 3 kserokopiarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego zł - zakup projektora multimedialnego

2 01008 Melioracje wodne Wydatki inwestycyjne jednostek zł - Polder Dobrów-Radyczyny - modernizacja wału lewostronnego rzeki Warty Etap II, gm. Kościelec i Brudzew zł - Renowacja zbiornika retencyjnowyrównawczego przy przepompowni Izbice, pow. Rawicki zł - przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny, gm. Żerków, Gizałki - etap I zł - Odbudowa rzeki Bolemki - Etap I, gm. Chodzież zł - Zbiornik Laskownica, gm. Gołańcz zł - Usuwanie skutków piętrzenia zbiornika wodnego Pakosław, gm. Pakosław zł - Zabezpieczenie skarpy na rz. Wełnie w m. Oborniki Wlkp zł - Przebudowa mostu przez rzekę Ner w km w m. Rzuchów, gm. Dąbie zł - Kanał Kościański Obry - usuwanie szkód powodziowych gm. Borek Wlkp, Jaraczewo zł - dokumentacja dla zadań przyszłościowych zł - Likwidacja ujemnych skutków napełniania zbiornika Satre Miasto, gm. Stare Miasto, zł - zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry - Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - etap I zł oraz przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny zł zł - Zbiornik retencyjny Lutynia, gm. Dobrzyca, gm. Kotlin (opracowanie dokumentacji projektowej) SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek "Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów - odbudowa w km "

3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek "Regulacja rzeki Ner w granicach naturalnej linii brzegów - odbudowa w km " Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ", dla jednostki realizującej tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek wyprzedzające finansowanie zadań zwiazanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach PROW "Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w PROW na lata " Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup sprzętu komputerowego zł

4 Pomoc Techniczna, Program Rozwój Obszarów Wiejskich , Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup sprzętu komputerowego dla pracowników 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek zł - naprawa szkód powodziowych na obiekcie Kanał Kościański Obry gm. Borek Wielkopolski zł - zadanie pn." Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny gm. Żerków, gm.gizałki - etap I 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa,

5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , z tego: Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego: Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, z tego: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer wiedzy, z tego: Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji, z tego: Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6209 Dotacje rozwojowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki A. Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - 2 laptopy z drukarką i 3 bez drukarki zł - rzutnik multimedialny B. Projekt Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji

7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup 2 autobusów szynowych o pojemności od 165 do miejsc siedzących do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich zł pozyskanie dostępu do korzystania z systemu teleinformatycznego "System obsługi wydawania zezwoleń na wykonywania linii autobusowych wraz z mozliwością analizy rozkładu jazdy", stanowiącego wartość niematerialną i prawną zł Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek zł - 2 laptopy z drukarką i 3 bez drukarki zł - rzutnik multimedialny zł - tablica zł - ksero zł - Inwestycje drogowe finansowane ze środków własnych, z tego: zł - Droga Nr 194 Wyrzysk-Morakowo odc. Osiek n/notecią - Smogulec, zł - Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki Obra zł - Droga Nr 305 Bolewice - Wroniniec m. Wroniawy zł - Droga Nr przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul.chrobrego i ul. Poznańska zł - Droga nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP zł - Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł 9 km zł - Droga Nr 306 Lipnica-Dymaczewo odc. Duszniki-Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km

8 zł - Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odc. o dł. 6 km zł - Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska-przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km zł - budowa obwodnicy m. Grabów n/prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i zł - Droga Nr 10 przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. Łobżenica Inwestycje drogowe finansowane z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki): zł - Droga Nr 306 Lipnica-Dymaczewo odc. Duszniki-Wilczyna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km zł - Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska-przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: - budowa budynku admin-garażowego z parkingiem i placem składowym RDW Konin zł, - utwardzenie placu i budowa ogrodzenia RDW Złotów zł, - docieplenie i wygłuszenie dachu budynku WZDW Poznań zł zł - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zł - opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji zł - sygnalizacje świetlne, w tym zł z pomocy finansowej zł - Inwestycje finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego: zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Janków Pierwszy

9 zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr kontynuacja zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Fałkowo-Łubowo zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Karśnice zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 182 relacji Międzychód - Ujście w miejscowości Brzeźno zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Miłosław - Bugaj w miejscowościach Miłosław i Bugaj zł - modernizacja ciągu drogowego nr 263 Słupca-Dąbie zł - budowa chodnika w miejscowości Ruda - Rogoźno przy drodze wojewódzkiej nr 241 od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do przejazdu kolejowego po obu stronach drogi nr 241 do miejsc, gdzie położone sa dywaniki asfaltowe na wysokości Przedsiębiorstwa HUT-BUD w Rogoźnie zł - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 241 od ul. Seminarialnej do skrzyżowania z ulicą Wielką Poznańską zł - budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Miłosławice - etap II w pasie drogi wojewódzkiej nr 190 Gniezno-Krajenka zł - dofinansowanie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Wojnowice zł - budowa chodnika przy ul. Ostrzeszowskiej w Grabowie nad Prosną zł - kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Grabowo zł - dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Szamotulskiej w Dusznikach zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 178 relacji Oborniki-Wałcz w miejsowości Ludomy

10 zł - przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 135 Wieleń-Borzsko Młyn w m. Miały od km do km strona lewa na odcinku długości 351 mb zł - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków w miejscowości Rosko od km do km strona prawa na odcinku długości 392 mb zł - budowa chodnika we wsi Szulec przy drodze wojewódzkiej nr zł - dofinansowanie przebudowy ciągu pieszorowerowego do Dąbrówki Leśnej przy drodze wojewódzkiej nr zł - kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w Luchowie zł - przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki - Piła w miejscowości Stobno zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w miejscowości Bielewo zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 117 w m. Pęckowo zł - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śniaty-Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr zł - współfinansowanie inwestycji pn."budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Kuźnia" zł - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 182 w miejscowości Kłodzisko 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, środki pochodzące z wydatków niewygasających budżetu państwa 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenie udziału własnego do zadań współfinansowanych z Banku Światowego

11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodów osobowych o poj. skokowej cm³, zł - zakup samochodów osobowo-ciężarowych dla brygad interwencyjnych, zł - zakup przyczep sygnalizacyjnych do oznakowania robót drogowych zł - zakup kserokopiarki zł - zakup przyczep o DMC 750 kg zł - zakup oprogramowania AutoCad zł - zakup uniwersalnych nośników narzędzi na bazie samochodów ciężarowych z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w Jarocinie - ul. Św. Ducha Wydatki inwestycyjne jednostek Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - pożyczka na prefinansowanie - Droga Nr 442 m.pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek Inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu Województwa Wielkopolskiego - Droga Nr 442 m.pyzdry - most (rz. Warta) - remont mostu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

12 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł - Powiat Kaliski przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 471 z drogą powiatową nr 4606 P w.m Lisków - Budowa zatoki autobusowej w Liskowie zł - Powiat Kępiński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5680P w miejscowości Łęka Mroczeńska zł - Powiat Koniński - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210P (16277) w m. Licheń Stary, ul. Toruńska - kontynuacja zł - Powiat Krotoszyński - modernizacja ulicy Ofiar Katynia w Krotoszynie - droga powiatowa nr 5212P - dokończenie zł - Powiat Leszczyński - budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej 4795P Drobnin - Mierzejewo (etap III - zakończenie budowy) zł - Powiat Obornicki - przebudowa drogi powiatowej nr 2055P Oborniki - Kowalewo. Budowa chodnika w m. Wargowo od km do km dł. 0,550 km zł - Powiat Ostrowski - przebudowa drogi nr 5329P w m. Janków Przygodzki - budowa chodnika z odwodnieniem pochodnikowym na odcinku dł około 620 m zł - Powiat Pleszewski - przebudowa drogi nr 4333P Koźminiec - Krzywosądów na odcinku Bronów - Krzywosądów zł - Powiat Słupecki - przebudowa drogi powiatowej nr 3090P - budowa chodnika w m. Ląd zł - Powiat Wrzesiński - rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo -Targowa Górka zł - Powiat Złotowski - przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radwanica - Łąkie - Debrzno Wieś na odcinku Łąkie - Scholastykowo

13 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 6208 Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zł - Gmina Babiak - przebudowa drogi gminnej G w Babiaku zł - Gmina Blizanów - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żerniki zł - Gmina Brzeziny - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piegonisko Pustkowie, dz. Nr zł - Gmina Chocz - kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr P w Kwileniu zł - Gmina Czarnków - budowa ścieżki pieszorowerowej w Gajewie zł - Gmina Czermin - przebudowa drogi gminnej nr P w m. Broniszewice zł - Gmina Dąbie - odbudowa drogi gminnej w m. Majdany etap II o długości 480m zł - Gmina Dobra - przebudowa drogi gminnej w m. Rzymsko BG

14 zł - Gmina Dolsk - budowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Lubiatowo zł - Gmina Doruchów - budowa drogi Mieleszówka - Brzeziny zł - Gmina Drawsko - budowa drogi gminnej - ulicy Kopernika, Krasickiego, Leśnej, Zawadzkiego w Drawskim Młynie - dotyczy chodnika zł - Gmina Duszniki - modernizacja części ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wierzbowej zł - Gmina Gizałki - przebudowa drogi gminnej Leszczyca - Wierzchy zł - Gmina Godziesze Wlkp. - przebudowa drogi gminnej nr P w m. Wolica zł - Gmina Golina - przebudowa ul. Nowej i Strażackiej w obrębie Golina zł - Gmina Gołańcz - przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Gołańczy zł - Gmina Grabów n.prosną - przebudowa drogi gminnej nr P Kaliszkowice Ołobockie - Grabów Wójtostwo na dł. 0,950 km zł - Gmina Grodziec - przebudowa drogi gminnej Grodziec - Lądek - Królików - Lipice zł - Gmina Grzegorzew - przebudowa drogi gminnej Ladorudzek - Tarnówka etap I zł - Gmina Kamieniec - przebudowa drogi gminnej Goździchowo -Puszczykowo zł - Gmina Kiszkowo - przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w Kiszkowie zł - Gmina Kleszczewo - modernizacja drogi gminnej nr P w m. Bylin - budowa chodnika zł - Gmina Kłecko - przebudowa drogi gminnej Michalcza - Ułanowo zł - Gmina Kłodawa - przebudowa drogi gminnej Kłodawa - Głogowa - Zbójno zł - Gmina Kobyla Góra - przebudowa drogi gminnej nr P o numerze ewidencyjnym działki nr 104/1 wsi Kobyla Góra ul. Polna o dł. 342 mb.

15 zł - Gmina Kołaczkowo - przebudowa ul. Szkolnej i Krótkiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączenia kanalizacji sanitarnej zł - Gmina Koło - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 314, 6/8, 315 w Powierciu - Kolonii i 180/1 w Powierciu zł - Gmina Kostrzyn - budowa ul. Braci Drzewieckich w Kostrzynie zł - Gmina Koźmin Wlkp. przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp zł - Gmina Koźminek - przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chodybki - Dębsko zł - Gmina Kramsk - budowa ul. Piłsudskiego o nawierzchni asfaltowej zł - Gmina Kwilcz - modernizacja ul. Gumnej w Kwilczu zł - Gmina Lubasz - modernizacja odcinka drogi Bzowo-Antoniewo zł - Gmina Luboń - modernizacja odcinka ul. Żabikowskiego w Luboniu zł - Gmina Malanów - przebudowa ul. Wiatracznej zł - Gmina Mieścisko - przebudowa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych na ul. Polnej i Pokoju będących w ciągu dróg gminnych w m. Mieścisko zł - Gmina Mikstat - wykonanie nakładki emulsją bitumiczną z grysem na drodze gminnej Biskupice Zabaryczne - Kaliszkowice Ołobockie zł - Gmina Miłosław - modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy zł - Gmina Mycielin - przebudowa drogi gminnej nr G w m. Danowiec zł - Gmina Nowy Tomyśl - budowa ul. Ślusarskiej w Nowym Tomyślu zł - Gmina Obrzycko - modernizacja drogi w Słopanowie

16 zł - Gmina Orchowo - budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Szydłówiec - Orchówek gmina Orchowo zł - Gmina Osiek Mały - przebudowa drogi gminnej Rosocha - Wrząca Wielka nr w m. Rosocha zł - Gmina Ostrowite - przebudowa odc. drogi gminnej Siernicze Wielkie - Skrzynka-Salomonowo w obrębie Siernicza na dz. Nr 14 i w obrębie Skrzynki na dz. Nr zł - Gmina Perzów - przebudowa drogi gminej w m. Słupia pod Bralinem o dł. 300 mb zł - Gmina Pobiedziska - przebudowa drogi gminnej Wronczyn-Krześlice łączącej drogę powiat. Nr 2408P Pobiedziska - Tuczno z drogą powiat. 2147P Pobiedziska-Kiszkowo zł - Gmina Połajewo - przebudowa ul. Leśnej w Połajewie zł - Gmina Przemęt - budowa ul. Słonecznej w m. Przemęt zł - Gmina Przygdzice - przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Dębowa zł - Gmina Pyzdry - przebudowa drogi gminnej Górne Grądy - Ciemierów Kolonia zł - Gmina Rakoniewice - budowa drogi gminnej - ul. Czereśniowej w Rakoniewicach zł - Gmina Rzgów - przebudowa drogi gminnej Grabienice - Mądroszki - Piaski zł - Gmina Sieroszewice - modernizacja drogi gminnej na odcinku Zamość - Raduchów zł - Gmina Słupca - przebudowa drogi gminnej Cienin Kolonia - Wilczyna zł - Gmina Stawiszyn - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr P Petryki - Stawiszyn do drogi krajowej nr 25 odcinek od km do km zł - Gmina Szczytniki- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sobiesęki w m. Drugie o dł. 0,490

17 zł - Gmina Tuliszków - budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina zł - Gmina Wągrowiec - przebudowa drogi w Toniszewie zł - Gmina Wielichowo - cd. Przebudowa odc. 322,0 m ul. Młyńskiej w Wielichowie, w zakresie przebudowy chodników na nawierzchnię z kostki brukowej, dz. Nr zł - Gmina Wierzbinek - przebudowa drogi gminnej Sadlno - Helenowo - Trzciniec zł - Gmina Września - budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni zł - Gmina Zakrzewo - budowa drogi w Drożyskach Małych zł - Gmina Zaniemyśl - budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w Zaniemyślu WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Dotacje rozwojowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Infrastruktura portowa Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych środki z Kontraktu wojewódzkiego (pochodzące z wydatków niewygasających budżetu państwa), na zadanie pn: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o.

18 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł - Gmina Puszczykowo na budowę przystani jachtowej "Za Winklem" na rzece Warcie w Mieście Puszczykowo zł - Gmina Pyzdry na budowę Przystani Wodnej na rzece Warcie w Pyzdrach dla małych łodzi (II etap) zł - Gmina Przemęt na budowę małej infrastruktury na szlakach konnych w gminie Przemęt zł - Gmina Śrem na budowę Przystani Kajakowej w Śremie nad Rzeką "Warta" zł - Gmina Wronki na budowe przystani wodnej na Warcie - Wronki zł - Gmina Sieraków na budowę przystani obsługującej ruch turystyczny na Warcie - etap III zł - Gmina Koło na zorganizowanie zaplecza turystycznego przy rzece Warcie w Kole zł - Gmina Kórnik - budowa wiezy widokowoobserwacyjnej w Dorzeczu Warty na terenach Natura 2000 w miejscowości Czmoniec, Gmina Kórnik zł - Gmina Przemęt - budowa przepustu pomiędzy jeziorami Wieleńskim i Osłonińskim w gminie Przemęt 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup i zainstalowanie programu komputerowego do ewidencji mienia nieruchomego zł - zakup i zainstalowanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku biurowym znajdującym się na nieruchomości w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

19 6.000 zł - zakup i montaż instalacji systemu telewizji przemysłowej na nieruchomosci położonej w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Nauka zł - zakup sprzętu komputerowego zł - zakup oprogramowania zł - sieć komputerowa Pozostała działalność WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Dotacja rozwojowa Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki inwestycyjne jednostek zł - budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zł - II etap modernizacji budynku przy ul. Kościuszki zł - roboty instalacyjne - wymiana zaworów grzejników zł - roboty zabezpieczające oraz dokumentacja remontu kapitalnego ul. Nowowiejskiego zł - projekt i rozbiórka budynków technicznych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego zł - projekt "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej"

20 zł - projekt pn. "Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej", polegający na przeprowadzeniu analizy sieci światłowodowej Internetu szerokopasmowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zł - zakup samochodu osobowo-dostawczego i busa do przewozu 14 osób zł - zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz pozostałego sprzętu teleinformatycznego zł - zakup programów komputerowych i licencji zł - pozyskanie nowej siedziby przy ul. Przemysłowej 46 w Poznaniu - zakup serwera zł - na wykonanie "Systemu telewizji dozorowanej oraz wideofonów" oraz "Systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych" zakup i montaż klimatyzatorów zł - zakup kasy pancernej ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna realizacja projektu "Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego" - pożyczka na prefinansowanie realizacja projektu "Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego" - udział środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego 6208 Dotacje rozwojowe WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku

7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie 7. Wydatki majątkowe wykonane w 2008 roku Plan na 2008 rok po zmianach Wykonanie za 2008 rok w tym: Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Tabela 1 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE. pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą. Poznaniu na naprawę pokrycia dachowego na budynkach

WYDATKI MAJĄTKOWE. pomieszczeniach wc i klatki schodowej łącznie z wymianą. Poznaniu na naprawę pokrycia dachowego na budynkach Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 1184 /2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2008 roku WYDATKI MAJĄTKOWE Plan na 2008 rok Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2008 po zmianach Opis wydatków

Bardziej szczegółowo

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok. Pozycja Treść Plan na 2005 rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr 249/XXXVII/2005 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20.12.2005 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 165/XXV/2004 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28.12.2004 r. Plan przychodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

rozpoczęcia Termin zakończenia Termin Zakres rzeczowy zadania Wykonanie za Lokalizacja 163 376 370 13 333 550,41 I półrocze 126 292 305 9 573 121,46

rozpoczęcia Termin zakończenia Termin Zakres rzeczowy zadania Wykonanie za Lokalizacja 163 376 370 13 333 550,41 I półrocze 126 292 305 9 573 121,46 Załącznik nr 16 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZAMIESZCZONYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Dział Rozdz. Zadanie Plan 1 2 3 4 RAZEM 163 376 370 13 333 550,41 600 I. Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Załącznik nr 8 do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu za 2011r. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Lp. dział nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Poznań,, listopad 2009r.

Poznań,, listopad 2009r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Województwa Wielkopolskiego na 2010r. Poznań,, listopad 2009r. Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010r....3 1. Uchwała Nr Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań tel./fax 61 / 826 53 92, fax 852 01 31 http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl Informacja o realizacji zadań na drogach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 1888 /2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze tzw. Starego Miasta. 600 60016 Przebudowa ulicy Nowej opracowanie projektu technicznego 70 000

Przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze tzw. Starego Miasta. 600 60016 Przebudowa ulicy Nowej opracowanie projektu technicznego 70 000 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 22 lutego 2007 roku WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU (W ZŁ) Plan budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013 roku

Uchwała Nr XLIV/214/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2013 roku Uchwała Nr XLIV/214/ z dnia 28 listopada roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ 124 /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku

Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący wniosku Lista wniosków do planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2013 P - OA Powiat wiodący Numer wniosku Data wplywu Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 1 Jeśli uznajemy, że powiaty są związkami ich mieszkańców, to musimy uznać prawo ludzi do grupowania się w granicach takich jednostek, z którymi naturalnie i historycznie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola numer projektu WND-RPPK.05.02.00-18-027/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 listopada 2012 r. Poz. 5647 UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo