Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego"

Transkrypt

1 Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego

2 Opracowanie materiałów: Jerzy Rochowiak Redakcja: Kamil Hoffmann i Jerzy Rochowiak Projekt okładki: Monika Bojarska Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8; Toruń Skład i łamanie: Kamil Hoffmann Druk: Drukarnia Salus ul. Czarlińskiego 17; Toruń Nakład 300 egzemplarzy isbn Druk książki został sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3 Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego Toruń 2011

4

5 Informacje, inspiracje, innowacje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu spełniając wielokrotnie wskazywaną przez szefów placówek kultury z województwa kujawsko-pomorskiego potrzebę rozmowy osób kierujących miejskimi, miejsko-gminnymi, gminnymi ośrodkami kultury podjął się organizacji spotkania, którego problematykę i tematykę określają słowa: informacje, inspiracje, innowacje. Poprosiłem każdego z szefów ośrodków kultury w województwie o nadesłanie krótkiego tekstu przedstawiającego kierowaną przez niego placówkę, zawierającego informacje o obszarach i kierunkach działań ośrodka, pracujących w nim zespołach artystycznych, odbywających się zajęciach artystycznych, edukacyjnych, organizowanych imprezach, realizowanych programach i projektach, zasobach kadrowych, a także przedstawiającego charakterystykę bazy i wyposażenia oraz określenie tego, co wyróżnia ośrodek, dzięki czemu jest on wyjątkowy, szczególny i inne informacje ważne dla funkcjonowania placówki. Kierowałem tę prośbę z nadzieją, że informacje o naszej pracy staną się źródłem inspiracji, umożliwią poszukiwanie pomysłów wzbogacających naszą działalność, poszukiwanie innowacyjnych form działań oraz możliwości wspólnego realizowania pomysłów i projektów. Aczkolwiek nie wszyscy szefowie ośrodków kultury nadesłali teksty o swoich placówkach, materiały, które otrzymałem, okazały się bardzo ciekawe. Opracowując je, starałem się zarazem zachować specyfikę każdego tekstu i nadać całej publikacji spójność. Publikacja nie tyle dokumentuje życie kulturalne regionu, co odsłania jego istotny nurt: pokazuje, co w sferze kultury dzieje się w miejscach, które nieczęsto przyciągają uwagę mediów Pokazuje jak ważne są i duże, i niewielkie instytucje kultury. Wiele z nich spełnia

6 funkcje kulturotwórcze, a więc to, co w nich się dzieje, przenika z przestrzeni życia kulturalnego do krajobrazu kulturowego. Zwięzłe noty o poszczególnych placówkach zaledwie sygnalizują pracę, która nierzadko bywa twórcza. Publikacja Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego pokazuje jak wykorzystywane są możliwości wynikające z tego, co określamy jako kapitał społeczny, z programów umożliwiających pozyskiwanie środków ze źródeł europejskich i krajowych Książka sygnalizuje sporo sukcesów! Bywają widoczne z daleka, powiedzieć by można: są spektakularne, ale wiele można zauważyć dopiero, gdy patrzy się z bliska na codzienną pracę. Okazuje się ona niezwykle ważna dla edukacji kulturalnej czy artystycznej, dla odkrywania bogactwa i znaczenia kultury dla rozwijania życia kulturalnego, będącego przecież ważną cząstką życia społecznego. W naszych działaniach niezwykle cenne są spotkania; każde przedsięwzięcie kulturalne to stwarzanie okoliczności sprzyjających spotkaniu się ludzi. Teksty o poszczególnych placówkach kultury zawierają sporo spostrzeżeń, uwag, refleksji. Już one skłaniają do przemyśleń, a więc są inspirujące. Oczywiście, nie istnieje jeden model ośrodka kultury. Jego funkcjonowanie zależy od różnorakich czynników. Wiele zależy od osób kierujących placówkami, od pracowników. Niemniej zależy od władz samorządowych. Nieobowiązywanie jakiegokolwiek schematu daje szefowi instytucji kultury sporo swobody w takim projektowaniu i planowaniu działań, by z jak największą mocą oddziaływać na bliższe i dalsze otoczenie, na środowisko, a poprzez to ugruntowywać rangę ośrodka kultury. Ponieważ rzeczywistość, w której pracujemy zmienia się zmieniają się uwarunkowania społeczne, zmienia się życie kulturalne, zmienia się nasz krajobraz kulturowy konieczne jest wypracowywanie nowych form działalności. Mogą one mieć charakter innowacyjny. Aby takie były, konieczny jest nasz twórczy stosunek do rzeczywistości, a także odwaga w dokonywaniu zmian. Innowacyjności naszych działań może sprzyjać poczucie wspólnoty, jaką jest grono osób prowadzących działalność kulturalną w instytucjach kultury w naszym regionie. Naturalnie, innowacyjność nie powinna być odrzucaniem tego, co było i jest żywe. Ale i powoływanie się na wieloletnią tradycję nie powinno argumentować powtarzania czy wręcz powielania z roku na rok czegoś, co nie wzbudza zainteresowania.

7 W przestrzeni życia kulturalnego widoczne są zmiany, jakie zaszły w ostatnich kilkunastu latach. Na pewno i najbliższe lata będą okresem zmian, co nie powinno oznaczać braku stabilności w funkcjonowaniu instytucji kultury, ani konieczności dostosowywania się do nowych warunków legislacyjnych, organizacyjnych, finansowych lecz zdolność wykorzystywania nowych możliwości. Wierzę, że książka Z życia kulturalnego województwa kujawskopomorskiego zainicjuje rozmowę o problemach organizatorów życia kulturalnego, o przedsięwzięciach i pomysłach, które urzeczywistniamy bądź chcielibyśmy urzeczywistniać w naszych placówkach. Wprawdzie nie przedstawia ona wszystkich ośrodków kultury w regionie, jednak nie znaczy to, że nie prowadzą ciekawej i ważnej działalności placówki, które tu się nie prezentują. I ich pokazanie nie byłoby li tylko ilościowym dopełnieniem treści książki! Ufam, że i ta publikacja, i spotkanie osób kształtujących pejzaż kulturalny województwa pomogą zarówno rozwiązywać problemy, nierzadko złożone i trudne, ale i nawiązywać współpracę. Jerzy Rochowiak

8

9 Miejskie instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim ul. Parkowa 3; Aleksandrów Kujawski tel , fax: w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim od 1993 r. kieruje Mariusz Trojanowski, człowiek dynamiczny i przedsiębiorczy, dawniej muzyk i wokalista, obecnie twórca wizji nowoczesnego centrum kultury. Działania MCK kontynuują dobre wzory zaczerpnięte z przeszłości, uzupełniając je o nowe, oryginalne propozycje i formy działania. MCK organizuje przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolskie Konfrontacje Muzyczne Aleksandrowska Gitariada, Ogólnopolskie Prezentacje Stachuriada, regionalnym: Przegląd Ruchu Artystycznego Seniorów O Zegar Czasu, Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów Zostań Gwiazdą, Powiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, Powiatowy Turniej Recytatorski, a także miejskim: Konkurs Piosenki Przedszkolaka, Konkurs Piosenki Szkolnej, konkursy i biesiady literackie. Organizowane są Białe Wakacje, liczne konkursy plastyczne, fotograficzne i muzyczne, turnieje szachowe, festyny etc. MCK współpracuje ze szkołami i różnego rodzaju organizacjami i instytucjami. Organizuje liczne wystawy twórczości plastycznej amatorskiej i profesjonalnej. Jest współorganizatorem Międzynarodowego Aleksandrowskiego Festiwalu Dwóch Cesarzy. W MCK działa 17 kół zainteresowań: tanecznych, rytmicznych, wokalnych, muzycznych, plastycznych. Od 1999 roku działa Świetlica Socjoterapeutyczna, od 2008 r. także Centrum Profilaktyki Uzależnień Tratwa. MCK dysponuje elegancką kawiarnią Miltiadesa, gdzie odbywają się również spotkania koncerty itp., a także salonem wystaw, gdzie odbywają się wystawy artystyczne, jak również koncerty, przeglądy, konkursy.

10 Brodnicki Dom Kultury w Brodnicy ul. Przykop 43; Brodnica tel./fax: P oczątki Brodnickiego Domu Kultury, którym kieruje Waldemar Gęsicki, związane są z obchodami 650-lecia Brodnicy w 1948 roku. Komitet obchodów jubileuszu zorganizował zbiórkę funduszy na remont, natomiast miasto przekazało zbudowany w 1907 roku budynek Bractwa Kurkowego, tzw. strzelnicę, celem utworzenia placówki kultury o nazwie Dom Kultury i Sztuki ul. Przykop 43. Placówka od swego początku była miejscem, gdzie kwitło intensywne życie kulturalne brodniczan. Sprzyjała temu magia miejsca od 1859 roku organizowane tu były nie tylko doroczne zawody strzeleckie o tytuł Króla Kurkowego, ale odbywały się liczne występy, imprezy zarówno w budynku, jak i w parku, gdzie była muszla koncertowa i krąg taneczny. W 1952 roku placówka zmieniła nazwę na Powiatowy Dom Kultury, zmienił się także zakres działalności, obejmujący merytoryczną opiekę nad placówkami w okolicznych miejscowościach. Dyrektorem placówki był wówczas Alojzy Kąkol, rzeźbiarz i animator kultury. Po nim schedę przejął Feliks Bok, były burmistrz Brodnicy, który spowodował przeniesienie w 1969 roku siedziby Domu Kultury do odbudowanego z wojennych zgliszczy Pałacu Anny Wazówny. Siedziba była to tyleż prestiżowa, co mało funkcjonalna, co potęgował fakt dzielenia się nią z biblioteką. W tym czasie w popadającej w ruinę strzelnicy mieścił się Międzyzakładowy Dom Kultury. Kolejna zmiana dokonała się w 1975 roku i od tego czasu nazwa Brodnicki Dom Kultury towarzyszy kolejnym poczynaniom w sferze kultury. Kalejdoskop zmian dyrektorów placówki (doliczyć się można od tego czasu co najmniej dziesięciu) nie zmienił faktu, iż BDK był i jest organizatorem znaczących imprez, animując ruch artystyczny zarówno w Brodnicy, jak i w całym regionie. Warto wspomnieć wieloletnią działalność Zespołu Pieśni i Tańca Drwęca czy organizację Muzycznych Kempingów (od 1982 roku), przy BDK działalność rozpoczynał również zespół Nocna Zmiana Bluesa czy Teatr Wiczy. To tylko wybrane, choć zapewne najbardziej spektakularne dokonania placówki, która w 1987 roku powróciła do swej dawnej siedziby przy ul. Przykop 43. Obecnie Brodnicki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest miasto Brodnica. Celem jej działalności jest inicjowanie 10

11 i realizacja zadań o charakterze kulturotwórczym i kulturalnym w środowisku lokalnym, głównie dotyczących wspierania amatorskiej działalności artystycznej oraz edukacji kulturalnej, a także promowania osiągnięć artystycznych i ochrony dorobku kulturalnego mieszkańców Brodnicy i regionu. Aby zrealizować te cele, BDK, działając w imieniu samorządu Brodnicy, współpracuje z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w sferze kultury, a także z placówkami oświatowymi, uczelniami oraz mediami. W Brodnickim Domu Kultury pracuje 18 sekcji, 8 zespołów muzycznych, chór Canto Grazioso, Miejska Orkiestra Dęta, trzy grupy teatralne oraz 7 grup i klubów. Wśród najważniejszych organizowanych imprez warto wymienić Ogólnopolski Camping Teatralny Brodnicka Uczta Teatralna, Brodnickie Impresje Orkiestr Dętych, Ogólnopolski Turniej Chórów O Wstęgę Drwęcy, Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i wiele innych o charakterze bardziej lokalnym. Dorocznie organizowane są m.in. wybory Miss Ziemi Michałowskiej, odbywa się Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych, Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Dom Kultury jest także otwarty dla osób niepełnosprawnych, organizując koncerty charytatywne oraz wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. BDK prowadzi także działalność impresaryjną i jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i koncertów o charakterze komercyjnym. Większość grup docelowych odbiorców adresatów działalności merytorycznej BDK otrzymuje ofertę uczestnictwa w kulturze na stosunkowo wysokim poziomie. Sprzyja temu atmosfera życzliwości, jaka otacza BDK, jak też stosunkowo wysoki poziom kwalifikacji pracowników, których cechuje ten szczególny rodzaj zaangażowania, bez którego trudno wyobrazić sobie pracę w placówce kultury. Aktualnie trwają w BDK prace nad nową strategią działalności, prowadzony jest monitoring stopnia zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Brodnicy celem aktualizacji oferty. Pozwoli to na określenie środowisk, które nie są w pełni usatysfakcjonowane z otrzymywanych propozycji, być może uda się zdefiniować także grupy pozbawione ofert. Zdefiniowane zostaną te dziedziny działalności kulturalnej, w których występuje deficyt. Zaliczyć do nich z pewnością trzeba sztuki wizualne i inne współczesne trendy w plastyce, teatrze, tańcu czy muzyce. Trwają także prace, zmierzające do nadania nowych funkcji terenom dawnego parku przy siedzibie placówki, które powinny służyć celom kulturalnym. 11

12 Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy ul. Batorego 1/3; Bydgoszcz tel./fax: M iejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, którym kieruje Kajetan Soliński, prowadzi działalność, która dotyczy m.in. promowania i prezentowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych w skali miasta, regionu oraz kraju obejmujących swoim zasięgiem literaturę, muzykę, malarstwo i grafikę, teatr, integrację środowiska twórczego wokół placówki, tworzenie warunków dla rozwijania inicjatyw, towarzystw kulturalnych, związków, stowarzyszeń, podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych i warsztatowych (inspiracja i promocja młodych twórców). Zainteresowani życiem kulturalnym mieszkańcy Bydgoszczy mogą uczestniczyć w organizowanych przez MOK festiwalach, cyklach spotkań, koncertach, prelekcjach, wieczorach autorskich, promocjach nowych wydawnictw, spektaklach teatralnych i prezentacji twórczości plastycznej. Oferta MOK-u obejmuje organizację priorytetowych projektów, takich jak: Festiwal Książki Bydgoski Trójkąt Literacki, Festiwal Perkusistów Bydgoskich Drums Fuzje, Europejskie Lato Artystyczne czy Pałac Sztuk. Ponadto w ofercie MOK-u znajdą się stałe cykle programowe: Środa słów promocje książek, spotkania z pisarzami, wieczory autorskie, rozmowy o prozie i poezji, prezentacje literackie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz nowe cykle, jak: Z gwiazdą w oku (zainaugurowany przez Leszka Żulińskiego), Ziemianie atakują (zapoczątkowało go spotkanie z Adamem Ziemianinem) i Spotkania z liberaturą prowadzone przez Marcina Karnowskiego. Perły muzyki klasycznej, Jazzowe poniedziałki, oraz Instytut Muzyki Miejskiej składają się na cykle wydarzeń muzycznych, promujących dokonania najwybitniejszych muzyków (w aranżacjach młodych wykonawców), a także stwarzają możliwość zapoczątkowania poważniejszej kariery młodym muzykom. Promowana jest także twórczość malarska, fotograficzna i grafika zarówno doświadczonych artystów, jak i młodych plastyków, pragnących zaprezentować swój talent miejscowej publiczności. Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, zgodnie z ideą przyświecającą jego działalności, patronuje dokonaniom artystów młodych, nietuzinkowych, wykazujących aspiracje i chęci do zdobywania artystycznej przestrzeni miasta. 12

13 Oprócz promocji i wsparcia artystów z regionu i samej Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Kultury stara się przybliżać odbiorcom twórców z całej Polski. Zapraszani do prezentacji swoich dokonań są zarówno młodzi, jak i doświadczeni artyści z różnych dziedzin. Miejski Ośrodek Kultury dysponuje czterema placówkami. Cafe Pianola przy ul. Jagiellońskiej 2 swoje podwoje dla miłośników kawy i kultury otworzyła w czerwcu 2010 roku. W otoczeniu unikatowej na skalę europejską kolekcji fortepianów Andrzeja Szwalbego oraz eksponatów fonograficznych Adama Mańczaka można spotkać się i podyskutować z bydgoskimi artystami przy filiżance kawy. Kawiarnia Artystyczna Węgliszek znajduje się u zbiegu ulicy Batorego i Starego Rynku. Jest to miejsce z niezwykle bogatą tradycją, odbywa się tu wiele imprez cyklicznych skierowanych do rozmaitych grup odbiorców. Zespół Pałacowo Parkowy w Ostromecku jest niezwykle malowniczym, kulturalno-turystycznym obiektem położonym w doskonale utrzymanym parku. MOK organizuje tu wiele wydarzeń, zarówno plenerowych, jak i we wspaniałych wnętrzach Pałacu Nowego, np. recitale, wystawy, aukcje dzieł sztuki czy bale okolicznościowe. Zespół Pałacowo-Parkowy prowadzi także działalność komercyjną. Muszla Koncertowa w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa obiekt usytuowany w samym centrum miasta, niedaleko ulic: Jagiellońskiej i Alei 3-go maja. Bogate zadrzewienie tworzy naturalną barierę chroniącą Muszlę przed miejskim gwarem. Organizowane są tu koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, eventy, przedstawienia i festyny dla dzieci. Główny sezon aktywności Muszli Koncertowej przypada od maja do października, choć imprezy odbywają się także poza sezonem. Miejsce to słynie z takich imprez, jak Bydgoskie Artystyczne Lato, Kino Letnie oraz dużych koncertów. Bydgoski Informator Kulturalny to wydawany przez MOK miesięcznik promujący wydarzenia kulturalne odbywające się w Bydgoszczy. Oprócz rzetelnego kalendarium redaktorzy opisują wybrane imprezy nadchodzącego miesiąca oraz szczegółowo zapowiadają, podsumowują i relacjonują ważne minione wydarzenia. Audycje na żywo w wirtualnym świecie w internetowym Radiu Kultura, na które zapraszają znani bydgoscy artyści i dziennikarze: Artur Maćkowiak, 13

14 Zdzisław Pająk, Andrzej Gawroński oraz młodzi bydgoscy dziennikarze radiowi, którzy proponują nie tyko muzykę, ale też rozmowy z artystami, sondy i reportaże. W promocji bydgoskich artystów i przedsięwzięć kulturalnych pomaga Impresariat Kulturalny, realizujący profesjonalną obsługę koncertów, recitali, jak również organizujący autorskie spotkania, warsztaty i inne imprezy dla firm i osób prywatnych. Nad całością czuwa Waldemar Knade. *** Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie ul. Dworcowa 40a; Chełmno tel./fax: C hełmiński Dom Kultury, którym kieruje Janusz Napora, to samorządowa placówka kultury, skupiająca największą ilość uczestników bogatego życia kulturalnego miasta. Pracownicy ChDK czynią starania, żeby formy zajęć kształtowane były przez potrzeby środowisk i tradycję. Zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane są głównie poprzez bezpośrednią pracę w zespołach, kołach i sekcjach. Jednym z największych zespołów jest Zespół Pieśni i Tańca Pomorze z ogromnymi tradycjami, znany w kraju i poza jego granicami. Zajęcia realizowane są w grupach wiekowych. Tancerze i muzycy mają możliwość poznania tańców narodowych, tańców i zabaw regionalnych oraz elementów tańca klasycznego i rytmiki. Tancerze Pomorza mają w swoim repertuarze narodowe tańce polskie oraz tańce ze wszystkich regionów kraju. Bogaty repertuar proponuje widzom Zespół Tańca Ludowego Kundzia, który także od wielu lat działa przy domu kultury, pokazując swoje umiejętności w kraju i za granicą. Zespołem, który bardzo często pojawia się na scenach miasta i regionu jest uwielbiana przez mieszkańców Chełmna Orkiestra Dęta ChDK oraz towarzyszący jej zespół Mażoretek. Orkiestra szczyci się wieloma nagrodami i wyróżnieniami, upiększa ważniejsze uroczystości świeckie i kościelne na terenie miasta i regionu. Obecnie grupa koncertowa liczy około 50 osób. 14

15 Dzieci i młodzież skupiają się w pięciu grupach wiekowych Zespołu Tańca Współczesnego. Poziom i rodzaj zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości uczestników. W ramach zajęć realizuje się kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy, kształcenie zdolności rytmicznotanecznych. Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach zainteresowań. Największą liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych skupia pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby. Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania w dziedzinie malarstwa, rzeźby itp. Wielu jest obecnie absolwentami średnich i wyższych szkół artystycznych. Amatorzy fotografii rozwijają swoje zainteresowania w kole fotograficznym. Zajęcia realizowane są zarówno w pracowni fotograficznej, jak i w plenerze. Koło haftu artystycznego swoją ofertę kieruje głównie do pań. Piękne serwety, obrusy, kompozycje kwiatowe wykonywane są pod okiem specjalisty i prezentowane podczas imprez, festiwali itp. Osoby starsze skupione są w Klubie Seniora, oferującym swoim członkom rozwijanie zainteresowań, wspólne zwiedzanie wystaw i muzeów oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych w mieście i regionie. Ważną rolę w pracy domu kultury odgrywa Studio Piosenki, w ramach którego funkcjonują zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne (w tym rockowe) oraz zespół wokalny Nowalijki. Koło teatralne proponuje uczestnikom m.in. zagadnienia z zakresu interpretacji prozy i wiersza, dykcji, emisji głosu, impostacji głosu, ruchu scenicznego, tworzenia postaci w spektaklu oraz porady logopedyczne. A to wszystko w formie zabaw, etiud i ćwiczeń. Członkowie koła szachowego poznają zasady gry w szachy i ćwiczą swoje umiejętności pod bacznym okiem instruktora. Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu, kształci wyobraźnię, pamięć i uczy logicznego myślenia. Warsztaty perkusyjne skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wychowankowie zasilają zespoły działające w ChDK. Odpowiadając na potrzeby środowiska, w 2009 roku w strukturach ChDK powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach UTW odbywają się cykliczne wykłady, dodatkowo prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty komputerowe oraz artystyczne. Słuchacze uczestniczą w wielu koncertach, wystawach itp. 15

16 Oprócz działalności podstawowej, ChDK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Do największych i jednocześnie cyklicznych przedsięwzięć należą: Dni Chełmna cykl imprez kulturalnych i rekreacyjnych, które wieńczy tradycyjny odpust chełmiński, Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych, realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Puzon, Noc Wianków, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Chełmińskie Spotkania Klubów Seniora Złoty, Jesienny Liść, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Jarmark Jaszczurczy, Chełmińskie Międzynarodowe Spotkania z Folklorem realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomorze, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Miłosnej Zostań Moją Walentynką, Festiwal Piosenki Biesiadnej i Regionalnej, ogólnopolskie i regionalne konkursy plastyczne i fotograficzne, m.in. Widokówka z mojej ulicy, Chełmno w jesiennej szacie, Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Scout & Tourist Song Festival realizowany wspólnie z 49. Drużyną Harcerską z Chełmna, Chełmiński Przegląd Kapel Rockowych Amatorock. Placówka zaangażowana jest również w akcje społeczne realizowane na terenie miasta, m.in. Duże Serce Mały Grosik społeczną akcję na rzecz dożywiania dzieci w szkołach czy finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. ChDK jest organizatorem wielu innych koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, koncertów estradowych itp. Żadne z opisanych wyżej działań nie byłoby możliwe bez bliskiej współpracy ze szkołami, innymi placówkami kultury, stowarzyszeniami kulturalnymi, zakładami pracy, a przede wszystkim bez wsparcia władz samorządowych. *** Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży ul. Bydgoska 7; Chełmża tel: Chełmżyński Ośrodek Kultury, którym kieruje Henryk Zatorski, działa w strukturach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa. Obecnie w ChOK pracują następujące sekcje zainteresowań: sekcja plastyczna, młodzieżowa sekcja estradowa, sekcja żonglerki, studium wokalne (współorganizowane ze Szkołą Muzyczną), miniliga szachowa, sekcja 16

17 mażoretek, klub gier stolikowych (tysiąc, baśka), sekcja gier RPG, warsztaty artystyczne, Młodzieżowy Klub Muzyczny DKF, klub gry Texas Hold, sekcja fotograficzna, grupa tańca break dance. W ChOK odbywają się również kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych (trzy razy w tygodniu) prowadzone przez Agencję Artystyczną p1 z Torunia oraz zajęcia aerobicu (dwa razy w tygodniu) prowadzone przez Studio Gracja z Torunia. Swoje miejsce w ChOK znalazły zespoły muzyczne (dwa: muzyka pop, jeden: rock), które związane są z placówką od wielu lat. ChOK prowadzi działalność imprezową organizuje imprezy cykliczne: Festiwal Piosenki Śpiewajmy Razem (część pierwszą, kategoria wiekowa 6-16 lat eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Avans w Żninie), Festiwal Piosenki Śpiewajmy Razem (część drugą, kategoria wiekowa od lat 16 eliminacje powiatowe do Finału Wojewódzkiego Kujawsko- Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki w Chełmży), Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych (prezentowane są spektakle teatrów ze szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków kultury), Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki Finał Wojewódzki, Przegląd Piosenki Świecie Nasz (kategoria wiekowa lat i powyżej 16 lat), podczas którego jest prezentowana twórczości Marka Grechuty i Czesława Niemena, Przegląd Piosenki Biesiadnej i Weselnej, Dni Chełmży, imprezy plenerowe. ChOK zajmuje się przygotowaniem i realizacją miejskich imprez organizowanych z okazji święta miasta. Przygotowywane są imprezy w różnej formule. Dotychczasowe propozycje to: Pikniki Rodzinne z Agencją RLV i Radiem GRA, Jarmark Łozański. ChOK organizuje Białe Wakacje zajęcia i imprezy w okresie ferii zimowych: zabawy wokalne, imprezy rozrywkowe, mini bale karnawałowe dla dzieci, imprezy estradowe itp. Lato w ChOK to zajęcia i imprezy w okresie wakacji letnich. ChOK organizuje również koncerty zespołów muzyki młodzieżowej, imprezy w sali i na scenie plenerowej, koncerty muzyki klasycznej (gitara, pianino, inne instrumenty), współpracuje ze Szkołą Muzyczną w Chełmży. Organizowane są prezentacje, występy, koncerty zespołów działających w ChOK, zespołów działających w innych ośrodkach kultury i szkołach, koncerty, występy zespołów profesjonalnych (teatrów, zespołów muzycznych, gwiazd estrady, kabaretów). ChOK organizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi cykle zabaw karnawałowych, przygotowuje 17

18 i realizuje imprezy gwiazdkowe i karnawałowe dla dzieci, we współpracy z firmami i instytucjami działającymi na terenie Chełmży. ChOK wynajuje sale na imprezy społeczne: uroczystości jubileuszowe, uroczystości zakładowe, itp., na zebrania, narady, spotkania organizacji społecznych, okazjonalne prezentacje, kiermasze. *** Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu ul. Marsz. F. Focha 19; Grudziądz tel , fax: C entrum Kultury Teatr w Grudziądzu zostało utworzone 1 sierpnia 1991 r. Dyrektorem Centrum Kultury Teatr jest Anna Janosz. Podstawową formę działalności Centrum Kultury Teatr prowadzi w obiektach teatru przy ul. Marsz. Focha 19 i Klubu Akcent przy ul. Wybickiego 38/40. Każdego roku Centrum Kultury Teatr organizuje około 200 imprez. Są to spektakle, różnego rodzaju koncerty muzyczne, estradowe, kabaretowe, wystawy artystów plastyków w teatrze i klubie Akcent, także imprezy w plenerze i poza siedzibą. Centrum Kultury Teatr organizuje festiwale, koncerty, przeglądy, konkursy i inne wydarzenia artystyczne. Instytucja ma w swojej ofercie imprezy cykliczne, które świadczą o poziomie jej działalności merytorycznej. Do najważniejszych imprez, które odbywają się każdego roku, należy zaliczyć: Koncert Noworoczny, który odbywa się od 1995 roku. Gospodarzem Koncertów jest grudziądzki chór Alla camera działający przy Centrum Kultury Teatr. W koncertach występowali już m.in. Stanisław Sojka, Ewa Bem, Grażyna Brodzińska, Irena Santor; Festiwal Teatralny Grudziądzka Wiosna Teatralna. Festiwal ma formę przeglądu i jego celem jest przybliżenie i pokazanie publiczności tego, co dzieje się w dziedzinie teatru w różnych ośrodkach Polski. Każdej edycji towarzyszy inne hasło, np. Muzyka w Teatrze, Humor w Teatrze, Kobieta w Teatrze, Polityka w Teatrze. Festiwal odbywa się wiosną; na przełomie marca 18

19 i kwietnia prezentowanych jest sześć spektakli, w programie są także imprezy towarzyszące; Festiwal Kulturalny Lato na Starym Mieście: w plenerze w różnych częściach starego miasta w każdy weekend podczas wakacji odbywają się imprezy, które obejmują obejmuje różnorodne dziedziny: muzykę, plastykę, teatr; Festiwal Teatralny Scena Otwarta. Spotkanie Teatrów Województwa Kujawsko-Pomorskiego; to festiwal, którego celem jest promowanie najciekawszych wydarzeń teatralnych scen bydgoskich i toruńskich. W trakcie festiwalu prezentowane są w jeden weekend cztery przedstawienia. Festiwal odbywa się jesienią. Dodatkową propozycją tego festiwalu są warsztaty teatralne, adresowane do ludzi młodych, których placówka chce zainteresować teatrem,,od kuchni, ale z propozycji mogą skorzystać również osoby dorosłe nauczyciele oraz instruktorzy. Inne ważne cykliczne imprezy organizowanych przez Centrum Kultury Teatr to m.in.: Niedzielne Koncerty w Teatrze kameralne koncerty, które odbywają się raz w miesiącu w jedną z niedziel; Koncerty w Klubie Akcent w każdy piątek odbywają się koncerty, m.in. bluesowe, jazzowe, folkowe, rockowe, reggae; Grudziądz Foto ogólnomiejski konkurs na najciekawszą fotografię o tematyce grudziądzkiej; Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne GAPA przegląd w kategoriach muzyka, plastyka, taniec; Grudziądzka Kieszeń Sceniczna przegląd amatorskich zespołów teatralnych; Centrum Kultury Teatr organizuje imprezy plenerowe: Dni Grudziądza, Pożegnanie Wakacji, Święto Flagi, Europejska Majówka, Sylwester, Jarmark Św. Mikołaja. Centrum Kultury Teatr pomimo, iż nie posiada stałej grupy aktorskiej jest producentem spektakli teatralnych. Pierwszym wyprodukowanym przez Centrum Kultury Teatr spektaklem była bajka dla dzieci O rybaku, złotej rybce i śpiącej królewnie Jerzego Rochowiaka, która powstała w 1999 roku. Od tego czasu do końca 2010 r. wyprodukowanych zostało 19 spektakli dla dzieci i dla dorosłych. Spektakle wystawiane są z wielkim powodzeniem, zarówno w Grudziądzu, jak i w Polsce. Grudziądzkie przedstawienia oglądali widzowie 19

20 m.in. w takich miastach jak: Warszawa, Bielsko-Biała, Częstochowa, Zielona Góra, Koszalin, Słupsk. Do końca 2010 r. spektakle wystawione zostały 826 razy i obejrzało je ponad 215 tysięcy młodych widzów. Spektakle O rybaku, złotej rybce i śpiącej królewnie i Gwiazda zakwalifikowały się do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Oba spektakle zostały docenione przez jury i otrzymały nagrodę w postaci refundacji kosztów. Inne dwa spektakle Czarodziejskie krzesiwo i Czary zaproszone zostały do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Teatru Dzieci i Młodzieży Korczak. Reżyserem wszystkich spektakli jest Zbigniew Kulwicki z wykształcenia aktor, śpiewak, reżyser; pracownik Centrum Kultury Teatr. Centrum Kultury Teatr jest też współproducentem spektakli. Pierwszy spektakl Zabawa na pełnym morzu wg utworów Sławomira Mrożka wyprodukowany został wspólnie z Teatrem Korez z Katowic. Drugim spektaklem powstałym w koprodukcji było przedstawienie Czekając na Godota wg Samuela Becketta. Spektakl powstał we współpracy z reżyserem przedstawień w teatrach całej Polski Stanisławem Świdrem. W roku 2009 przez Centrum Kultury Teatr wyprodukowany został spektakl o Marlenie Dietriech Jestem po to, żeby mnie kochać w reżyserii Arkadiusza Buszko. Ważną działalnością Centrum Kultury Teatr jest organizacja imprez plenerowych. Co roku w czerwcu na Błoniach Nadwiślańskich odbywają się koncerty z okazji Dni Grudziądza, a w sierpniu Pożegnanie Lata. W czasie wakacji natomiast proponujemy festiwal Lato na Starym Mieście cotygodniowe koncerty w plenerze. Obok teatru placówka dysponuje również klubem Akcent, w którym prowadzona jest działalność koncertowa i wystawiennicza. W mieszczącej się tu galerii podziwiać można fotografię, malarstwo oraz grafikę, nie tylko grudziądzkich twórców. Natomiast klubowa scena Akcentu to propozycje cotygodniowych koncertów z różnorodną gatunkowo muzyką. Obok rocka, jazzu, bluesa, folku czy reggae odbywają się również eksperymentalne projekty muzyczne, które nie mieszczą się w ciasnych ramach gatunkowych. Ważnym elementem działalności Centrum Kultury Teatr jest wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. W ramach amatorskiego ruchu artystycznego działają następujące grupy amatorskie: Chór mieszany Alla camera, którego założycielem i dyrygentem jest Anna Janosz, Miejska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Krzysztofa Borowca, amatorski teatr lalek Miszmasz 20

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax:

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax: Miejski Dom Kultury w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 15 37-100 Łańcut Tel. + 48 17 225 22 94 + 48 17 225 22 95 Fax: + 48 17 225 04 38 e-mail: mdklancut@wp.pl strona internetowa: http://www.mdklancut.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie - rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sportu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 WSPÓŁORG. IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu na 2013 rok. 1. Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych D. Łosiewicz G. Gwardiak

Plan Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu na 2013 rok. 1. Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych D. Łosiewicz G. Gwardiak Plan Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w na 2013 rok Lp Rodzaj imprezy prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w 1. Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych 2. Warsztaty Plastyczne dla dzieci 25.01 11.02-15.02

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne

Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy Zespół wokalno-instrumentalny CONSONANS Zespoły taneczne MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Ul. Kozia 10 a 25-514 Kielce tel/fax:(41)344 34 23 (41)343 64 20 mail: poczta@mdkkielce.pl OFERTA ARTYSTYCZNA Wokaliści Instrumentaliści Harcerska orkiestra dęta Kwartet gitarowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbywa się ponad 150 imprez, w których uczestniczy ponad trzydzieści tysięcy

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Statut Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

Statut Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią Statut Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury. 2.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Lp. 1. 2. 3. 4. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Nazwa imprezy Cykl spotkań integracyjnych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. WYKAZ PODMIOTÓW WYŁONIONYCH PO PRZEPROWADZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2017 organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne L 1. 2. 3. 4. Noworoczny Turniej Par Brydżowych o puchar Dyrektora Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK Wydział/jednostka Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Misja: Statutowa działalność w zakresie imprez artystycznych,

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK Wydział/jednostka Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Misja: Statutowa działalność w zakresie imprez artystycznych, PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2016 Wydział/jednostka Miejski Dom Kultury w Lubaniu Misja: Statutowa działalność w zakresie imprez artystycznych, okolicznościowych, spotkań, wystaw, konkursów i wieczorków słowno

Bardziej szczegółowo

1. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na 2015 rok.

1. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na 2015 rok. 1. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w u na 2015 rok. Termin 11.01.2015 Nazwa 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy MGOK i WDK Sypniewo kwesta i koncert Osoba odpowiedzialna Miejsce

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez na rok 2017

Kalendarz Imprez na rok 2017 Kalendarz Imprez na rok 2017 Kalendarz Imprez na rok 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej Nazwa imprezy Termin Miejsce Koncert Kolęd i przebojów muzyki klasycznej w wyk. muzyków Filharmonii Gorzowskiej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA SENIORÓW W MIESIĄCU CZERWCU 2017

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA SENIORÓW W MIESIĄCU CZERWCU 2017 Strona1 HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA SENIORÓW W MIESIĄCU CZERWCU 2017 Dzień miesiąca 01.06.2017 CZWARTEK Godziny zajęć od 8:00 do 10:00 Podmiot organizujący Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie we współpracy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 Styczeń 6.01.2012r. godz. 17,00 Koncert kolęd Chrystus Pan się narodził w wykonaniu Chóru Camerata, Chóru Appasjonata, Chóru Canzonetta 8.01.2012r. XIX Finał

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2015

Kalendarz imprez na rok 2015 Kalendarz imprez na rok 2015 1. Koncert Kolęd 4 stycznia 2015r. Korczówka Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Parafia Św. Jozafata BM Koncert w kościele w Korczówce w wykonaniu zespołów działających

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012

Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Projekt edukacyjny dla przedszkoli Przedszkole z kulturą Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dla dzieci i młodzieży oferowane przez radomskie placówki kulturalne w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia dla dzieci i młodzieży oferowane przez radomskie placówki kulturalne w roku szkolnym 2015/2016 dla dzieci i młodzieży oferowane przez radomskie placówki kulturalne w roku szkolnym 201/2016 Rodzaj zajęć Placówka Opis Uwagi taneczne Dom Kultury Borki, ul. Sucha 2 - zajęcia taneczne dla dzieci 4-6

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

ChDK Choszczeński Dom Kultury. Adres. ul. Bohaterów Warszawy Choszczno. tel/fax (95) www

ChDK Choszczeński Dom Kultury. Adres. ul. Bohaterów Warszawy Choszczno. tel/fax (95) www ChDK 16.11.2010. Choszczeński Dom Kultury Adres ul. Bohaterów Warszawy 17 73-200 Choszczno tel/fax (95) 765 72 96 www www.chdk.choszczno.pl e-mail: chdk@choszczno.pl Dyrektor: Małgorzata Kozłowska Oferta

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Koncert Noworoczny połączony z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy GOK 11.01.15 2. Trzech Króli (kolędowanie z szopką) Przygodzice,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Lp. Data Temat Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1. 01.09.2015r. Udział MDK w obchodach 76 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach ul. Nowobielańska 100 Tel: 46 833-96-00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Bardziej szczegółowo

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNE, ARTYSTYCZNE I REKREACYJNE

IMPREZY KULTURALNE, ARTYSTYCZNE I REKREACYJNE STYCZEŃ MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ na rok 2012 Część I. IMPREZY KULTURALNE, ARTYSTYCZNE I REKREACYJNE organizowane przez w Drawsku Pomorskim PROPOZYCJE Lp. Nazwa imprezy Data i miejsce imprezy Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke Roczny kalendarz imprez Domu Polskiego- Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie na rok 2015 W roku 2015 przypada Jubileusz 80 Lecia Domu Polskiego w związku z tym kalendarz imprez będzie związany z obchodami

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

S T Y C Z E Ń L U T Y

S T Y C Z E Ń L U T Y PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2008r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. Ośrodek Kultury Urząd Miejski szkoły i inne instytucje

STYCZEŃ. Ośrodek Kultury Urząd Miejski szkoły i inne instytucje STYCZEŃ PROJEKT PLANU WYDARZEŃ ARTYSTYCZNO-KULTURALNYCH organizowanych i finansowanych przez instytucję kultury oraz zadań zleconych do organizacji w roku 2014 Lp. Nazwa imprezy Data i miejsce imprezy

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

POK Dom Chemika. Galeria Piwnica

POK Dom Chemika. Galeria Piwnica 1 KALENDARIUM IMPREZ /2017 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji.

Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji. Zajęcia otwarte dla chętnych w czasie ferii i wakacji. Zajęcia artystyczne w kołach zainteresowań działające przez cały rok: piosenka, muzyka, taniec, fotografia, teatr, recytacja, plastyka, reportaż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Lp. Termin Osoba odpowiedz. Treść zadania Współorganizator Uwagi STYCZEŃ 1. 13.01. P. Płocica Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY ORAZ URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU W 2012 R Nazwa imprezy XX Finał WOŚP Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Klub Garnizonowy w Zamościu. ul. Piłsudskiego 36 tel.fax. 0 84 6181223, 0 84 6384535

Klub Garnizonowy w Zamościu. ul. Piłsudskiego 36 tel.fax. 0 84 6181223, 0 84 6384535 Klub Garnizonowy w Zamościu ul. Piłsudskiego 36 tel.fax. 0 84 6181223, 0 84 6384535 BAZA Klub Garnizonowy usytuowany jest przy głównej arterii komunikacyjnej miasta Zamościa, otoczony atrakcyjnym terenem

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ

1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ Lp. Nazwa imprezy 1. WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY 2. SPOTKANIE NOWOROCZNE MIŁOŚNIKÓW KULTURY KRESOWEJ Charakter imprezy (sportowa, kulturalna, turystyczna) Termin Miejsce 12.01. Ul. FABRYCZNA 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów

Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów niepedagogicznych. 10 sal dydaktycznych 1 sala gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Terminarz imprez Centrum Kultury w Chojnie na rok 2013 rok Lp. Nazwa imprezy/formy realizacji Termin Organizator /uwagi Styczeń 1. Przegląd Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STRYSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie zwany dalej GOK jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Gminy Stryszawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z NGO W GMINIE BARLINEK. /Prezentacja wybranych form współpracy/

WSPÓŁPRACA Z NGO W GMINIE BARLINEK. /Prezentacja wybranych form współpracy/ WSPÓŁPRACA Z NGO W GMINIE BARLINEK /Prezentacja wybranych form współpracy/ Na terenie Gminy Barlinek działa ok. 50 organizacji pozarządowych. Skąd to wiemy? Od 2006 r. prowadzimy i udostępniamy na stronach

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo