KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska"

Transkrypt

1 KRONIKARZ CHLEWISKI Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska Nr 2 (5) grudzień 2009 r. ISSN egzemplarz bezpłatny Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżyją Państwo w ciepłej, rodzinnej atmosferze wśród bliskich i przyjaciół, z którymi warto być w te szczególne dni, a wyjątkowa noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość. Nowy Rok niech obdarzy Was zdrowiem, szczęściem i pomyślnością oraz umocni do podejmowania nowych zadań i odważnych decyzji, które okażą się wyłącznie sukcesami w realizacji zawodowych i osobistych zamierzeń. Jerzy Górlicki przewodniczący wraz z Radą Gminy Krzysztof Adamczyk wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY W KLIMACIE TRADYCJI NARODOWYCH w Publicznej Szkole Podstawowej w Chlewiskach W tym pięknym dniu, rozpoczynającym formalną przynależność do społeczności szkolnej uczniów klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego, Hubala, gościły władze gminy, Rada Rodziców, rodzice, dziadkowie oraz wszyscy uczniowie szkoły. Dyrektor szkoły Anna Jaśkiewicz, witając gości oraz wszystkich zebranych podkreśliła, że rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci jak i rodziców. Obowiązki wychowawcy objęła z dniem 1 września br. Anna Zdziech, pedagog z dużym doświadczeniem i umiejętnościami. Pierwszaki rozpoczęli tę wyjątkową uroczystość polskim tańcem narodowym polonezem. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami, szczególnie z inicjatorką nauki tańca Panią Beatą Dumin udało się stworzyć piękne widowisko dostarczające wielkich emocji oraz wrażeń choreograficznych. Wójt Krzysztof Adamczyk oraz zastępca Marek Marciniak, po złożeniu pierwszakom serdecznych życzeń oraz wręczeniu upominków, podziękowali rodzicom i dyrekcji szkoły za dobrą współpracę, dzięki której zrealizowane są projekty edukacyjne pozyskiwania środków w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki. Bukiety kwiatów wręczone władzom gminy, dyrekcji, wychowawczyni wyrażały podziękowanie i wdzięczność za trud i wysiłek włożony w edukację najmłodszych. Uczniowie klasy I otrzymali wiele ciekawych i interesujących nagród od rodziców, władz gminy, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego oraz starszych kolegów i koleżanek. Wioletta Hylicka, Beata Olszewska

2 Gmina, gospodarka, finanse, inwestycje Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. KRONIKA WYDARZEŃ Wizyta marszałka Województwa Mazowieckiego Spotkanie w Hubalu Nz. (od lewej) wójt Gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk, przewodnicząca Bożenna Pacholczak, marszałek Adam Struzik i poseł Mirosław Maliszewski Bieg Pamięci r. Odbył się na trasie od cmentarza do szkoły w Skłobach, dla uczczenia pamięci zamordowanych 11 kwietnia 1940 r. mieszkańców Skłób i Stefankowa i wejdzie na stałe do kalendarza. Nz.: Wójt K. Adamczyk składa gratulacje najmłodszemu uczestnikowi biegu, 10-letniemu Michałowi Lasocie z Jagodnego. Wizyta prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 7 maja 2009 r. Prezes Jan Tarczyński spotkał się z druhami i wizytował strażnice OSP Chlewiska, Broniów i Skłoby. Nz.: Z młodzieżówką z Chlewisk. STAWIAMY SOBIE AMBITNE CELE POMIMO KRYZYSU GOSPODARCZEGO ZADANIA INWESTYCYJNE ZOSTAŁY WYKONANE W 100% Kończy się 2009 r. Nie należał do najłatwiejszych. Spowolnienie gospodarcze w Polsce, mimo pozytywnych prognoz jest również odczuwalne dla nas. Otrzymaliśmy mniejsze dotacje, ale mimo tych trudności kończący się rok uważam za udany, owocujący wieloma inwestycjami w naszej gminie. Wymienię choćby najważniejsze: - wymiana oświetlenia ulicznego na sodowe kosztująca 420 tys. zł.; dzięki nowoczesnym oprawom i zastosowanymi żarówkami, oszczędzamy znaczne środki finansowe, oddalając w czasie wyłączanie oświetlenia w godzinach nocnych stosowane przez wiele gmin, nawet z naszego regionu; - modernizacja dróg gminnych w Koszorowie, Budkach, Ostałowie, Skłobach, dróg powiatowych: Cukrówka Pawłów, Stefanów Skłoby, Skłoby Leśniczówka, Sulistrowice, Budki, Ostałówek poprzez wykonanie pasa asfaltowego; - w oświacie: wymiana dachu z eternitu na blachodachówkę w PSP Budki, okien w PSP Skłoby i Pawłowie, remont sali gimnastycznej w Gimnazjum i w PSP Cukrówka, wybudowanie wielofunkcyjnego boiska i drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy PSP Chlewiska; - w kulturze: wybudowana została świetlica w Hucie oraz ogłoszone przetargi, dzięki otrzymanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na remont budynku Domu Kultury w Chlewiskach oraz filii w Pawłowie wraz boiskiem do piłki nożnej, planowane zakończenie remontu lipiec 2010 r. - wykonaliśmy oczekiwaną przez państwa koncepcję kanalizacji Gminy, w budżecie przyszłego roku zaplanowane zostały środki na dokumentację sieci oraz oczyszczalnię z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w 2011 roku (I etap); - wiele innych mniejszych zadań jak wykonanie dokumentacji na remonty i budowę kolejnych odcinków dróg, dalszych prac przy Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, dzięki któremu, mam nadzieję, przyciągnie do nas wiele osób chcących budować i inwestować. Pragnę dodać, że w ciągu czterech lat inwestycje wykonano w wysokości zł, a przez okres ostatnich trzech lat zł i wbrew nieuczciwym informacjom jakie opublikował Biuletyn Informacyjny, zadłużenie wynosi 21% budżetu przy dopuszczalnym 60% i zostanie w 50% umorzone dzięki środkom WFOŚ, z których korzystamy rok, to inwestycje do wykonania na poziomie 4,5 mln złotych, między innymi drogi, wodociągi, remonty świetlic wiejskich, dokumentacje, remonty budynków po punktach medycznych w Ostałówku i Stefankowie, Ośrodek Zdrowia w Chlewiskach i już wcześniej wspomniany budynek Domu Kultury w Chlewiskach i Pawłowie oraz inne drobniejsze prace. Nie sposób nie zająć stanowiska w sprawie Biuletynu Informacyjnego Klubu Radnych Samorząd Ziemi Chlewickiej wydawanego przez Jerzego Pietrasa i redaktora Zdzisława Bąka. Przywilejem opozycji, prasy opozycyjnej jest krytykować działalność władzy, wytykać błędy, informować opinię publiczną o faktach, promować swój alternatywny program. Czy wspomniany Biuletyn spełnia taką rolę? Jako wójt i jako zwykły mieszkaniec, czego mogę dowiedzieć się z artykułów pełnych sączącego się jadu, niekulturalnych słów, bezprzykładnych napaści personalnych? Jestem pewien, że przywilej rządzenia nie zależy od pana, panie redaktorze, lecz od mądrości i wyboru naszego społeczeństwa. W nadchodzącym 2010 roku życzę Państwu i sobie, aby rok ten był rokiem spełnienia marzeń, obfitości i pokoju. Krzysztof Adamczyk E Od redakcji: Więcej szczegółów o inwestycjach wewnątrz numeru.

3 Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Gmina, informacje, opinie KRONIKA WYDARZEŃ Dzień Dziecka i Matki w Broniowie 31 maja 2009 r. Dzieci i matki bawiły się świetnie OSP Pawłów, poświęcenie samochodu strażackiego 30 maja 2009 r. Wyścig kolarski szlakiem Hubalczyków 21 czerwca 2009 r., nz. wręczenie nagród Spotkania wigilijne i noworoczne Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. W polskiej tradycji zarówno okres adwentu, jak i same święta to czas pojednania, wybaczania, zgody i radości. Tradycyjnie na wieczorach opłatkowych spotykają się mieszkańcy naszej gminy. Wspólne połamanie się opłatkiem świadczy o naszej dobrej woli i ludzkiej życzliwości. O mieszkańców swoich wspólnot wiejskich, pracowników, podopiecznych, współbywalców, współpracowników, członków dbają organizacje pozarządowe, Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rady Sołeckie, Szkoły, Gminny Ośrodek Kultury, prywatne zakłady pracy. I tak, 16 grudnia wieczór opłatkowy dla członkiń KGW, Ostałek zorganizowała świetlica w Ostałówku. 17 grudnia w sali Domu Kultury w Chlewiskach spotkanie opłatkowe dla swoich podopiecznych zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach. Oprawę artystyczną tego wieczoru zapewnił GOK oprawę muzyczną i wokalną instruktor muzyki, pan Dariusz Figarski ze swoimi uczniami. 19 grudnia wieczory wigilijne organizowały świetlice GOK w: Woli Zagrodniej ( KGW + Rada Sołecka + mieszkańcy), Skłobach (KGW + Rada Sołecka + samotni), Broniowie (KGW + Broniowianki + mieszkańcy), Załawie ( KGW + Załawianki + Rada Sołecka + samotni); Domu Kultury w Pawłowie ( KGW + Pawłowianki + Rada Sołecka + mieszkańcy). 21 grudnia w pomieszczeniach Domu Kultury w Chlewiskach spotkanie Koordynatorów Gminnych realizacji Programów Integracji Społecznej Południowego Mazowsza. 22 grudnia w pomieszczeniach Domu Kultury w Chlewiskach wieczerza wigilijna dla pracowników Urzędu Gminy w Chlewiskach. Oprawę artystyczną zapewnia GOK z programem świątecznym wystąpili uczestnicy warsztatów teatralnych przy GOK pod opieką artystyczną Moniki Bekiel. Oprawę artystyczną spotkań w świetlicach zapewniły pracownice GOK, zespoły i kapele ludowe. Wieczerze będą przygotowywały pracownicy GOK, GOPS, UG, KGW. W styczniu przyszłego roku odbędą się w pomieszczeniach GOK w Chlewiskach spotkania noworoczne z: a/ zespołami, kapelami ludowymi oraz działaczami kultury z terenu gminy Chlewiska, b/ seniorami z gminy Chlewiska, c/ członkami stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Gminy Chlewiska, d/ druhami OSP i MDP OSP w Chlewiskach. ASW 70 lat pacyfikacji Skłobów Trwają przygotowania do okrągłej rocznicy tragedii, do jakiej doszło w Skłobach 70 lat temu. Będzie to wydarzenie roku. Na uroczystość już zostali zaproszeni Prezydent i Premier RP, radomska kuria biskupia, IPN, Marszałek i Wojewoda mazowieccy. Termin uroczystości przewidywany jest na kwiecień przyszłego roku. Rocznicowe wspominki, Skłoby, 19 kwietnia 2009 r.

4 Gmina, informacje, opinie Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Szkoła pod kontrolą Trwają prace instalacyjne monitoringu całego obiektu Szkoły Podstawowej w Chlewiskach. Kontrolowany będzie nie tylko sam budynek, ale i otoczenie szkoły wraz z boiskiem. Monitoring będą zabezpieczać kamery, dzięki którym materiał z podglądu zostanie nagrywany. Prace instalacyjne wykonuje szydłowiecka Agencja Ochroniarska Krall. Strategia w naprawie Strategia Integracji Społecznej dla gminy Chlewiska jest aktualizowana. W tym celu zostały powołane zespoły robocze. W ich skład weszli przedstawiciele oświaty, panie dyrektorki: Małgorzata Dziwirek, Danuta Gnat, Anna Jaśkiewicz, Wiesława Pawlak, Elżbieta Krupa; przedstawiciel OSP pan prezes Robert Gałązka; pracownicy GOPS, panie: Apolonia Kubik, Barbara Wiśnios; panie instruktorki GOK: Anna Kamińska, Jolanta Kołodziej, Kazimiera Nowakowska, Katarzyna Stachura, Beata Szewczyk, Anna Pietras, Barbara Wilińska; przedstawiciel samorządów wiejskich pan Ryszard Goździk, przedstawiciel samorządu gminnego pan radny Stanisław Zasowski. W dobranych grupach roboczych znaleźli się także Wiesława Wójcik, Małgorzata Pawlak i ks. Przemysław Chrzanowski. Każde zadanie wymaga szczególnej ankiety, metryczki, w tym opisu, podania: źródła finansowania, możliwości realizacji, wskaźników (przeróżnych), adresów, celów, uzasadnień, argumentacji, daty realizacji, sojuszników, itd. Już można powiedzieć, że forma przerośnie treść. ASW POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY MAZOWIECKI KRAJOBRAZ Został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Plastyczny Mazowiecki Krajobraz organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach. Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Świerczewska, Halina Madej, Jacek Madczak, A. S. Woda oceniła prace uczniów nadesłane z 15 szkół. Ich poziom artystyczny był w tym roku zadowalający. Największą liczbę prac nadesłali uczniowie z gminy Jastrząb. W kategorii gimnazjów laureatami zostali: I miejsce Aleksandra Musielewicz z PG w Jastrzębiu, II miejsce Katarzyna Łochowska z PG w Jastrzębiu, III miejsce Klaudia Kazimierska z PG w Jastrzębiu. W kategorii klas IV VI PSP: I miejsce Dagmara Głuch z PSP w Skłobach, II miejsce Milena Parszewska z PSP w Gąsawach Rządowych, III miejsce Magdalena Korda z PSP w Wysokiej. Komisja wyróżniła prace Oliwii Janowskiej (PSP Wola Lipieniecka), Pauliny Pindy (PSP w Skłobach), Aleksandry Pląsek (PSP w Skłobach), Natalii Jelonek (PSP w Gąsawach Rządowych), Dominka Winiarskiego (PSP w Budkach), Katarzyny Arak (PSP w Woli Lipienieckiej). W kategorii 0 III PSP: Komisja przyznała trzy pierwsze miejsca: Filipowi Naporze z PSP w Jastrzębiu, Angelice Wilk z PSP w Budkach, Aleksandrze Kotwicy z PSP w Budkach. Komisja wyróżniła za szczególny wyraz artystyczny prace Michała Korby z PSP w Wysokiej, Dominika Słyka z PSP w Woli Lipienieckiej, Wiktorii Wójcikowskiej z PSP w Woli Lipienieckiej, Piotra Lendziona z PSP w Woli Lipienieckiej, Patrycji Piętek z PSP w Gąsawach Rządowych i Dominika Kamińskiego z PSP w Wysokiej. Po d s ł u c h a n e... ( z p r z y m r u ż e n i e m o k a ) Kres milczeniu Oczekujemy, że pan wreszcie przemówisz. Wyborcy pańscy z Koszorowa. Najlepsi gminni radni Cena jednego SMS = 3,80 zł. Wedle analizy rankingu przeprowadzonego przez Głos Pcimia Dolnego wygrało 5 radnych. SMS-y były wysłane z 5 telefonów. Numery tych 5 telefonów były numerami 5 wiadomych radnych. Średnio każdy z tych radnych otrzymał głosów. Hurrra! Niech żyje Pcim Dolny! Albo mandat, albo praca No i co, panie radny? Najlepszy radny gminny Znany jako miłośnik każdej infrastruktury i admirator każdego świętokrzyskiego. Bardzo lubi myśleć konkretnie o konkretach. Uwielbia siadać i robić. Tym siadaniem i robieniem jest bardzo bliski swoim kolegom. Nie wiedzieliśmy, a z nami oficerska kadra, że komandir Żorż krzepko dzierżył w dłoni być, albo nie być Sił Pokojowych ONZ. Nic to majory i pułkowniki, nic to gienerały. Najważniejszy w Klerykowie był mały rycerz. Dla jego zasług proponujemy zorganizować wyścig hulajnogowy im. Meserszmita Jurka na odcinku Skłoby Zaława; Zaława Skłoby, a także gminne zawody w siadaniu i robieniu. Monitoring to czyste łamanie prawa Do tej pory można było drzewo wyciąć jedno czy drugie, także trzecie i czwarte; przerobił je jakiś cichy tartak. I się kręciło. Czy monitoring poprawi świat? Czy wpłynie hamująco na ocieplenie klimatu? A może na wzrost populacji czarnego bociana i borsuka w Broniowie? Każdy alarm zakłóca sen i spokój uszatych braci nietoperzy, także tych większych. To niesprawiedliwe. Precz z monitoringiem w gminie Chlewiska! Chodnik w rytm walca Technologia wykonania chodnika przy ul. Szkolnej w Chlewiskach wymaga między innymi zastosowania ciężkiego sprzętu. Może jakiś walczyk dotrze. Żeby tylko chłopy przestały mylić podsypkę z humusem, bo póki co, walca się tam nie zatańczy. Chodnik nie wytrzyma. ASW

5 Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Gmina, społeczeństwo, kultura Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Pawłowie Poznaję zagrożenia wybieram: WYBIERZ ŻYCIE BEZ TYTONIU Działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Pawłowie finansowana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Placówka, mieszcząca się w filii GOK, wyposażona jest w urządzenia sportowe, audiowizualne, komputer z dostępem do Internetu i gry planszowe. Założenia programowe świetlicy mają na celu przede wszystkim: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej głównie dla dzieci i młodzieży w zakresie promowania zdrowego stylu życia bez nałogów i uzależnień, kształtowanie odpowiedzialności za swój rozwój, uwrażliwienie na realizację osobistych wartości. Wymienione cele świetlica realizuje we współpracy z miejscową szkołą, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 20 listopada br. uczniowie starszych klas z PSP w Pawłowie uczestniczyli w programie profilaktycznym Wybierz życie bez tytoniu przygotowanym przez opiekunkę Marię Biegaj z udziałem Wiesławy Wójcik, przewodniczącej GKRPA w Chlewiskach. Celem zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwości palenia papierosów, postrzeganie palenia jako problemu, a także poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Pomoce, film edukacyjny oraz ożywiona dyskusja uświadomiły uczniom, że palenie tytoniu jest niebezpieczne szczególnie dla młodych ludzi i może być przyczyną wielu groźnych chorób. Na zakończenie zajęć uczniowie przedstawili papierosa w karykaturze w formie plakatu i otrzymali drobne upominki ufundowane przez GKRPA. M. Biegaj Dożynki Powiatowe w Mirowie, a Gminne w Chlewiskach Z MIRÓW, 30 sierpnia 2009 r. Dożynki Powiatowe. Gminę Chlewiska oprócz wójta Krzysztofa Adamczyka reprezentują: Beata i Ryszard Naporowie, rolnicy z Ostałowa, producenci zbóż. Nz. wręczają bochen gminnego chleba staroście Włodzimierzowi Górlickiemu. Uroczystość uświetniały dwa zespoły śpiewacze z gminy: Ostałki i Pawłowianki CHLEWISKA, 20 września 2009 r. Podziękowanie Bogu i czołowym rolnikom stanowiło motyw przewodni tegorocznego Gminnego Święta Plonów. Do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika przybył korowód dożynkowy z bochnem chleba niesionym przez starostów Barbarę i Jacka Lipów, rolników, hodowców bydła mlecznego z Ostałowa oraz wieńcami zbóż wykonanymi przez zespoły ludowe Ostałki z Ostałówka i Załawianki z Załawy. Mszę Świętą dziękczynną celebrował proboszcz tutejszej parafii ks. kan. Eugeniusz Wrzeszcz. W homilii, odwołując się do historii, do licznych przykładów heroicznej obrony ziemi i wiary przez chłopów, podkreślił szczególną wartość pracy rolnika. Ziemię nie wystarczy posiadać, nie wystarczy tu sama ekonomia. Do ziemi trzeba podchodzić z miłością i pamiętać, że ziarna rzuca rolnik, ale to Bóg daje wzrost, plon! Dobrze o tym wiedzieli i wiedzą polscy chłopi. To od nich winniśmy się uczyć poszanowania praw natury, cierpliwości, pokory i zawierzenia Stwórcy. Oddajmy zatem należny szacunek pracy rolników i pamiętajmy, że ile ziemi w rękach polskich chłopów, tyle Ojczyzny zakończył ks. Eugeniusz. Po Mszy Św. kontynuowano uroczystości na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach. Gospodarz dożynek, wójt Krzysztof Adamczyk w towarzystwie ks. proboszcza Eugeniusza wręczył czołowym rolnikom gminy nagrody, dyplomy i wyróżnienia oraz podzielił się poświęconym chlebem z tegorocznych zbiorów dziękując rolnikom za ich trud. Zebrani mogli podziwiać Wystawę Płodów Rolnych, smakować owoców, różnorodnego chleba, wypieków, nabiału oraz przygotowanego przez gospodynie wiejskie swojskiego jadła. Biesiadę przy wiejskim stole uświetniły występy dzieci, młodzieży, zespołów i kapel ludowych. Tekst i foto: Zenon Szparaga

6 Z kart historii... Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Terytorium parafii Chlewiska na przestrzeni wieków 19. Chlewiska początek wsi (część 1) Najdawniejszym znanym nam dokumentem wymieniającym nazwę wsi Chlewiska jest zachowany w Archiwum Watykańskim spis dziesięciny papieskiej uchwalonej w 1311 roku sobór w Vienne na potrzeby Ziemi Świętej. Zbiórka tej dziesięciny w Polsce trwała w ciągu dwóch lat: W którymś z tych lat kolektorzy (poborcy) tej dziesięciny od Lasoty (było to starosłowiańskie imię, nie nazwisko) plebana z Chlewisk, zapisanych jako Chelewicz (kolektorami byli Włosi, a język polski jeszcze nie miał dobrze wykształconej pisowni) otrzymali najwyższą w dekanacie radomskim kwotę 10 skojców 16 denarów. W tym czasie więc istniała parafia, no i oczywiście wieś Chlewiska. Od jak dawna? Tego dokładnie ustalić się nie da, jednak na podstawie informacji dotyczących budowy chlewiskiego kościoła i obserwacji najdawniejszych fragmentów jego architektury, można choć trochę dowiedzieć się o wcześniejszym istnieniu tej wsi. W drugiej połowie XV wieku historyk Jan Długosz napisał w Rocznikach Królestwa Polskiego, że kościół w Chlewiskach został zbudowany przez Piotra Dunina ze Skrzynna, zwanego też Piotrem Włastem, albo, najbardziej właściwie Piotrem Włostowicem. Piotr Dunin (uważano, że jego ród wywodzi się z Danii), zmarł w roku Należy jednak pamiętać, że Długosz pisał swoją Kronikę ponad trzysta lat od śmierci Piotra. Wprawdzie Długosz jest bardzo dobrym historykiem, jednak w jego książkach są też domysły, a nawet błędy. Nie wiadomo z jakich i na ile pewnych źródeł czerpał on wiedzę o tym, co działo się trzysta lat wcześniej. Duninowski kościół w Chlewiskach nie zachował się do naszych czasów, nawet niewielkiej części. Jeżeli istniał on rzeczywiście (a tak jestem przekonany), to na jego ślad natrafić mogą jedynie archeologowie. Najstarsze fragmenty obecnego kościoła pochodzą z połowy, a raczej z drugiej połowy trzynastego wieku, co da się ustalić po sposobie w jaki budowano w tamtych czasach. Tym najstarszym fragmentem kościoła jest północna ściana nawy głównej pomiędzy ołtarzem św. Józefa i wejściem do kaplicy Matki Bożej Różańcowej. W zewnętrznej części tej ściany zachowało się okno w stylu romańskim z ozdobnym fryzem. Po zbudowaniu kaplicy Matki Boskiej Różańcowej, prawdopodobnie w XV wieku, okno to znalazło się na jej strychu, dlatego jest ono niewidoczne i zapewne dlatego dochowało się do naszych czasów. W miejscu tego zamurowanego od wnętrza kościoła można dostrzec niewielkie półokrągłe pęknięcie tynku obok trzynastej stacji Drogi Krzyżowej. Również z tego okresu pochodzi fragment trzynastowiecznego, innego okna podobnego do liścia koniczyny, który przy ostatniej rozbudowie kościoła ( ) wmurowano w jego nowej części, w kruchcie obok kropielnicy i krzyża całowanego przez wiernych wchodzących do kościoła. Za pochodzeniem obecnego kościoła z drugiej połowy XIII wieku historycy opowiadają się zgodnie również dlatego, że jest on poświęcony świętemu Stanisławowi, a ten został uznany za świętego dopiero w 1253 roku. Ponieważ niezwykle rzadko zdarzały się zmiany tytułu kościoła, więc kościół ten nie mógł powstać dopiero po tej dacie, a nie wcześniej, kiedy biskupa Stanisława jeszcze nie czczono jako świętego. Na tej podstawie też niektórzy historycy uważają, że dopiero wtedy, a nie w czasach Dunina, powstała nasza parafia. W popularnych publikacjach spotkałem informację, że kościół w Chlewiskach miał wcześniej tytuł świętego Mikołaja, jednak żaden z tych autorów nie podaje, gdzie tę informację znalazł. Ja odnoszę się do tej informacji sceptycznie. Jeżeli jednak jest prawdą, że Piotr Dunin zbudował w Chlewiskach kościół w pierwszej połowie XII wieku, to co stało się z tym kościołem, skoro w XIII wieku, a więc niewiele ponad sto lat później, trzeba było budować nowy kościół? Na ten temat możemy jedynie snuć domysły. Mógł on spalić się, ale czy doszczętnie, skoro wydaje się, że był on zbudowany z kamienia? A może został zburzony, a jeśli tak, to przez kogo? W XIII wieku księstwo sandomierskie, do którego należały również nasze ziemie, było miejscem najazdów tatarskich. Podczas pierwszego najazdu w 1241 roku, po przekroczeniu Wisły i po bitwie pod Turskiem koło Połańca, wojska tatarskie rozdzieliły się na dwie grupy. Zasadnicze siły skierowały się przez Kraków i Opole na Wrocław. Drugi oddział, w celu osłony głównych sił od strony północnej skierował się w kierunku Łęczycy, by stamtąd zwrócić się ku Wrocławiowi i połączyć się z głównymi siłami tatarskimi. Oddział ten, bo bitwie pod Tarczkiem koło Bodzentyna 19 marca, wyruszył na zachód w stronę Sulejowa, omijając główne grody i niszcząc wsie i nieobronne osady. Stanisław Krakowski w książce Polska w walce z najazdami tatarskimi w XIII wieku zamieszcza mapę przedstawiającą ruchy wojsk tatarskich. Według tej mapy północna grupa tych wojsk rozdzieliła się w okolicach Tarczku na dwa oddziały, który złączyły się ze sobą koło Opoczna. Jeden z tych oddziałów spustoszył okolice Iłży, zdobył Skaryszew i omijając Radom skierował się przez Skrzynno do Opoczna. Drugi oddział do Opoczna przemieszczał się przez Wąchock. Z innych publikacji wiadomo, że w XIII wieku jedna z głównych dróg w Polsce prowadziła przez Radom i Skrzynno. Spośród dróg drugorzędnych, ale też często uczęszczanych, wymienię dwie: z Wąchocka do Końskich pokrywającą się w przybliżeniu z obecną drogą ze Skarżyska do Końskich oraz drogę z Wąchocka do Skrzynna. Z map wynika, że droga ta przebiegała przez Chlewiska, a przynajmniej w bliskiej okolicy Chlewisk. Pokrywa się to w przybliżeniu z trasą ostatniego z wymienionych oddziałów tatarskich. Nie jest też wykluczone, że do Chlewisk mogli zawędrować Tatarzy przemieszczając się innymi drogami, bo wspomniany historyk Stefan Krakowski pisze, że Tatarzy rozpuszczali swoje zagony po bokach głównego szlaku, co było ich zwyczajem. Mogli więc dotrzeć do Chlewisk nawet z okolic Skrzynna przesuwając się z Radomia do Opoczna.

7 Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Z kart historii Licząc na łupy, kierowali się oni do siedzib rycerskich (szlachty w późniejszym znaczeniu jeszcze nie było) oraz do kościołów, gdzie mogły być drogocenne dary. Na ówczesnych trasach tatarskich kościołów tych nie było dużo. Pomiędzy Wąchockiem i Opocznem były one tylko w Skrzynnie i Skrzyńsku, najprawdopodobniej w Chlewiskach i być może w Odrowążu oraz Wysokiej. Siedzib rycerskich w tej okolicy też nie było wtedy wiele. Chlewiska więc mogły być nęcącym dla Tatarów celem ataku. Może jednak kościół w Chlewiskach (prawdopodobnie istniejący wtedy) padł ofiarą drugiego najazdu tatarskiego. W odróżnieniu od pierwszego najazdu, którego pierwszorzędny cel miał charakter polityczny (zdobycie Węgier w celu okrążenia cesarstwa bizantyjskiego), a łupy były celem drugorzędnym, drugi najazd miał na celu głównie grabież, wywiezienie łupów i jasyr ludzki. Pozostawiwszy część wojsk dla oblężenia Sandomierza, na przełomie roku główne siły tatarskie, tak jak poprzednim razem udały się na południowy zachód, a druga grupa skierowała się na północny zachód. Wiadomo o złupieniu i zniszczeniu [przez tę grupę] posiadłości cystersów wąchockich i o tym, że ofiarą grabieży i pożogi padły liczne wsie na całym północnym zboczu Gór Świętokrzyskich aż po Radom. Przeszedłszy w okolice Sulejowa oddziały te w lutym skierowały się na południe, aby połączyć się główną grupą wojsk tatarskich i uderzyć na Kraków. Trzeci najazd tatarski w latach nie dotarł do naszych okolic. Jeżeli w czasie któregoś z tych najazdów istniejący już w Chlewiskach kościół został zniszczony, to oczywiste jest, że w XIII wieku trzeba było budować nowy. Ks. Waldemar Gałązka Od redakcji. Informujemy Szanownych Czytelników, że pierwszych 15 odcinków publikacji autorstwa ks. dr Waldemara Gałązki zamieszczonych zostało w Biuletynie Informacyjnym Gminy Chlewiska ISSN nr , odcinek 16. w Kronikarzu Chlewiskim nr 1 z grudnia 2007 r, a odcinek 17 KCH, nr 1 z marca 2008 r. (omyłkowo odcinkowi temu nadaliśmy nr 16, a winno być 17, przepraszamy). BUDYNEK GIMNAZJUM MA 40 LAT Budynek nowej szkoły w Chlewiskach został otwarty 9 listopada 1969 r. W tym budynku dzisiaj mieści się Gimnazjum. Po wielu pracach modernizacyjnych jest to dzisiaj zupełnie inny budynek niż kiedyś. O nowej jakości budowlanej i z nową formą kształcenia od 10 lat mieści się w nim Gimnazjum. Ale kiedyś, 40 lat temu był też nowoczesny i zapewniał ówczesnym uczniom godziwe warunki nauki i wychowania. 40-lecie obiektu stało się znakomitą okazją do spotkań pokoleń. Obecnych uczniów, obecnej Rady Pedagogicznej wraz z byłymi nauczycielami, społecznikami, byłymi uczniami. Na uroczystości byli obecni: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, wójt gminy Krzysztof Adamczyk, z-ca wójta Marek Marciniak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Górlicki, ks. Kanonik Eugeniusz Wrzeszcz. Przybyli poprzedni dyrektorzy placówki: Włodzimierz Suliga, Mirosław Owczarek, Małgorzata Stępień. Obecni byli emerytowani nauczyciele tej szkoły: Józefa Grygiel, Andrzej Humski, Barbara i Marian Głuchowie, Izydor Trześniewski, Maria Rusek, Teresa i Tadeusz Błaszczykowscy, Regina Wojtas, Stefania Król, Zofia Zdziech, Danuta i Bolesław Bniewadziszowie, Aleksandra Szałowska, Stanisława Depo, Stanisława i Henryk Ryckowie. Na uroczystości obecni byli członkowie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły: Kazimierz Grygiel, Eugeniusz Wójcik, Stanisław Turek, Jan Nowacki. Na jubileusz obiektu przybyli również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Anna Jaśkiewicz, Małgorzata Dziwirek, Teresa Madej; obecny był także dyrektor GOK A. S. Woda. Imprezę prowadziła dyrektorka Gminazjum w Chlewiskach Danuta Gnat. Obchody 40-lecia obiektu przebiegały w sympatycznej atmosferze. Były okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. W części artystycznej wystąpili uczniowie radomskiej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Andrzeja Humskiego (byłego nauczyciela tej szkoły, syna dyrektora szkoły z czasów jej budowy Stefana Humskiego) oraz uczniowie chlewiskiego Gimnazjum. Wszystkich gości czekał smaczny poczęstunek, przygotowany przez grono nauczycielskie jubilatki. ASW Dar serca Nieszczęście dotknąć może każdego z nas. Lżej je znosić, gdy doświadczamy wsparcia bliskich, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. W sytuacji nagłego, niespodziewanego załamania zdrowia, każda pomocna dłoń, każdy nawet najdrobniejszy gest jest bezcenny. Wielką wrażliwością wykazała się społeczność Broniowa okazując wsparcie dobrosąsiedzkie rodzinie dotkniętej ciężką chorobą. Z obowiązku wynikającego z Ustawy o zbiórkach publicznych podajemy, że spontanicznie zebrano 220 zł, które przeznaczono na pomoc żywnościową dla tej rodziny. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bożena Parkita, sekretarz Koła Gospodyń Wiejskich

8 Inwestycje, dotacje Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Lepsze drogi gminne W Skłobach droga zyskała nową nawierzchnię na odcinku 175 m, a w Skłobach Górka na długości 150 m. Inwestycja ta kosztowała budżet gminy zł. Na odcinku 645 m o szerokości 4 m zyskała nową nawierzchnię droga gminna w Koszorowie. Modernizowano ją wraz z jej odwodnieniem; koszt tej inwestycji sięgnął ,77 zł. Nową drogę otrzymali również mieszkańcy Budek II. Nowa nawierzchnia pokryła odcinek 460 m na szerokości 4 m jej wykonanie kosztowało gminę ,16 zł. Najdłuższy odcinek nowej nawierzchni otrzymała droga gminna Ostałów Sulistrowice; na długości 1 kilometra (1000 m) o szerokości 4 m koszty tej inwestycji to: ,56 zł. Po 50% zapłacili: gmina Chlewiska oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego. Świetlica w Hucie Została odebrana pod względem technicznym 4 grudnia br. Została wybudowana od podstaw, za zł. Nowoczesny budynek powinien służyć miejscowej społeczności długo z pożytkiem dla niej i całej gminy. Nowa świetlica ma zostać przekazana w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach małych programów UG złożył wniosek do stowarzyszenia LGD Na Piaskowcu na wyposażenie nowej świetlicy. W celu zabezpieczenia nowego obiektu zostanie w nim zainstalowana zewnętrzna sieć elektronicznego stróża. W miejsce szkoły w Ostałówku Warsztaty Terapii Zajęciowej Obecne władze gminne nie pozwoliły stracić dorobku mieszkańców Ostałówka i jej staraniem trwa remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Ostałówku, która została zlikwidowana przez poprzedni garnitur chlewiskiego samorządu. Zmieniane są posadzki, ogrzewanie; wymieniane są okna i drzwi. Dawne klasy lekcyjne są adaptowane na pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tu już w przyszłym roku będzie funkcjonować nowa jednostka organizacyjna. Na uruchomienie warsztatów Rada Powiatu przeznaczyła 40 tys. zł z PFRON. Prace remontowe finansują również władze gminy Chlewiska. Drugie w powiecie szydłowieckim WTZ będą funkcjonować w oparciu o Stowarzyszenie OPOKA z Przysuchy. Warsztaty w Ostałówku to również 8 nowych miejsc pracy w gminie o najwyższym wskaźniku bezrobocia w powiecie szydłowieckim. Obsadę kadrową WTZ ma w swoich kompetencjach Stowarzyszenie OPOKA. Niepełnosprawni nie tylko z terenu gminy będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w nowej placówce. W grudniu przetargi W tym miesiącu zostaną rozstrzygnięte przetargi na prace remontowe obiektu GOK w Chlewiskach i Domu Kultury w Pawłowie. Dofinansowanie do tych przedsięwzięć otrzymała gmina Chlewiska oraz GOK w Chlewiskach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej powinien rozpocząć prace w pierwszych miesiącach przyszłego roku. W ramach małych programów GOK złożył wniosek do stowarzyszenia LGD Na Piaskowcu na wyposażenie Domu Kultury w Chlewiskach. Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu LGD Na Piaskowcu otrzymała ponad 6 mln zł na pomoc rolnikom, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, instytucjom kultury itp. Prezes Kazimierz Nędzka zachęca wszystkich do występowania z wnioskami o dotacje. Wystarczy mieć pomysł i napisać dobry wniosek. No i bagatela! Trzeba mieć jeszcze pieniądze, bo Unia naprzód nie daje, lecz po zakończeniu inwestycji i to nie wszystko. Wiadomo zasada pomocniczości. Nz.: Jedno z licznych szkoleń prowadzonych przez LGD na temat jak można pozyskać wsparcie. Fot. Zenon Szparaga

9 Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Inwestycje, dotacje, rekreacja Remont strażnicy OSP w Broniowie OSP w Broniowie ma najskromniejszą strażnicę z wszystkich straży zrzeszonych w KSRG. Na rozbudowę nie ma co liczyć, tym bardziej na budowę nowej. Trzeba remontować tę co jest. Wykonaliśmy nową posadzkę w garażach, łazienkę, mini zaplecze socjalne. Łącznie przerobiliśmy ponad zł (5000 zł to z trudem wystarany grant z Oddziału Wojewódzkiego Związku, 3000 zł z Gminy plus nieoceniona pomoc koparką i traktorem, 6000 zł uciułanych własnych, reszta to praca ochotników przy murowaniu, tynkowaniu, malowaniu, układaniu posadzki itp. Wszystkim serdecznie dziękuję! Zenon Szparaga, prezes OSP Broniów TAK BAWILIŚMY SIĘ NA FESTYNACH RODZINNYCH w Chlewiskach, Woli Zagrodniej, Skłobach, Załawie, Pawłowie, Broniowie. Program Integracji Społecznej wyciągnął nas z domów. Czyż nie fajnie być razem i cieszyć się życiem! Fot.: Z. Szparaga

10 Gmina, społeczeństwo, kultura Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. JUBILEUSZ 20 LAT ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO PAWŁOWIANKI Pawłowianki ze słodkim prezentem od zaprzyjaźnionych Broniowianek (Fot. GOK) Sołtys Pawłowa Grażyna Górlicka, dumna ze swego zespołu, w podzięce również obdarowała je jubileuszowymi smakołykami. (Fot. GOK) 28 listopada 2009 r. w Pawłowie, w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach odbyła się miła uroczystość jubileusz 20-lecia pracy artystycznej zespołu śpiewaczego Pawłowianki. Warto i trzeba było uczcić taki jubileusz. W tym ważnym wydarzeniu Pawłowiankom towarzyszyli: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, wójt gminy Chlewiska Krzysztof Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Górlicki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Adolf Krzemiński, z-ca wójta Marek Marciniak, sekretarz urzędu Grzegorz Hylicki, skarbnik Zofia Olszyna, dyrektor GOK Andrzej Szymon Woda, sołtys wsi Pawłów Grażyna Górlicka, radni gminni Kazimierz Pawlak, Barbara Wróbel, były dyrektor GOK Ireneusz Nieczajew, zaprzyjaźnione zespoły: Załawianki, Broniowianki, Ostałki, Grzybowianki z Grzybowej Góry (świętokrzyskie) rodziny, znajomi, przyjaciele. Podczas części oficjalnej padło wiele serdecznych słów pod adresem jubilatek, wiele gorących życzeń, podziękowań. Nie zabrakło kwiatów, upominków, tradycyjnego tortu i toastu z szampanem przy chóralnym sto lat. Goście zaproszeni zostali do przygotowanego przez Pawłowianki stołu z regionalnymi, wiejskimi potrawami, a potem rozpoczęły się tańce trwające do północy. Pawłowianki w czasie występu na Powitaniu lata, Chlewiska, 21 czerwca 2009 r. (Fot. Z. Szparaga) Zespół śpiewaczy Pawłowianki powstał w 1989 r. w Pawłowie. Inicjatorem i założycielem był ówczesny dyrektor, mieszczącego się wtedy w Pawłowie Gminnego Ośrodka Kultury, p. Czesław Kaleta. Zespół utworzyły panie: Zofia Małkus, Wanda Serdak, Barbara Frankiewicz, Teresa Sochacka, Jadwiga Pisarska, Janina Osobińska, Helena Łabęcka, Leokadia Madej, Alina Kucfir, Zofia Teresa Krak, Janina Gaławanow. Repertuar Pawłowianek, to oryginalne pieśni i przyśpiewki, często zasłyszane w rodzinnych domach, przekazane przez rodziców, dziadków. Teksty zostały zebrane i wydane w śpiewniku, który ukazał się z okazji 15-lecia zespołu. Panie biorą udział w przeglądach i festiwalach folklorystycznych, imprezach okolicznościowych (lokalnych, gminnych, powiatowych, ponadregionalnych), a także kościelnych. Z ważniejszych występów należy wyróżnić chociażby coroczny udział w Przeglądzie Folkloru w Przysusze i Szydłowcu, Diecezjalnym Pieśni Maryjnej w Zakrzewie, Kiermaszu Wielkanocnym w Szydłowcu, występy w domu opieki społecznej oraz śpiewanie na uroczystościach i imprezach gminnych. To tylko niektóre miejsca gdzie zespół prezentował się przez te 20 lat. Wielkim wydarzeniem i wyróżnieniem było przyznanie nagrody im. Jana Kochanowskiego za całokształt działalności w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej. Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego Renesans, a wręczenie nastąpiło 23 czerwca 2007 r. podczas Nocy Sobótkowej w Czarnolesie. Spełnieniem marzeń było zdobycie w tegorocznym przeglądzie im. Oskara Kolberga w Przysusze pierwszego miejsca w kategorii zespołów śpiewaczych, a tym samym udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą. Przez lata zmienił się nieco skład zespołu. Niektóre panie zrezygnowały ze względu na stan zdrowia, jednej nie ma już wśród nas. Obecnie w zespole działają: Zofia Małkus, Katarzyna Ziomek, Alina Kucfir, Zofia Teresa Krak, Wiesława Czubak, Wanda Serdak, Helena Łabęcka, Barbara Frankiewicz, Marianna Figarska. Kierowniczką zespołu jest Zofia Małkus, a opiekunem artystycznym instruktor ds. folkloru Sławomir Jacek Miernik. Pawłowianki działają aktywnie w KGW w Pawłowie, a słynne racuchy pawłowskie nie mają sobie równych. Jolanta Kołodziej, kierowniczka filii GOK w Pawłowie 10

11 Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Wychowanie, oświata, kultura, sport PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W PAWŁOWIE W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w roku szkolnym 2008/2009 pracowało 14 nauczycieli, w tym 6 na pełnych etatach. Rok ten obfitował w wiele wydarzeń z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Zorganizowano m. in.: Święto Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych, Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, akademie z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Matki oraz Dnia Papieskiego. Młodzież z powodzeniem uczestniczyła w licznych konkursach: recytatorskiego na szczeblu szkolnym i gminnym uczeń Jakub Zgoda otrzymał wyróżnienie, uczennica Weronika Jedlińska zajęła I miejsce w konkursie na szczeblu gminnym i reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach powiatowych. Wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny pt. Mazowieckie krajobrazy zorganizowany przez GOK w Chlewiskach, w którym uczennica kl. IV Anna Świerczewska zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Uczennica otrzymała również wyróżnienie w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Polski Związek Piłki Koszykowej pod hasłem Alternatywne źródła energii. W Turnieju Wiedzy Pożarniczej Anna Ostrowska zajęła I m. w gminie, a Karolina Bednarek III m. i w eliminacjach powiatowych także III m. Tradycją naszej szkoły jest udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangurek i Kangur. Patrycja Misiak, Milena Mączyńska, Jakub Zgoda i Agata Pietralik uzyskali bardzo dobre wyniki, otrzymali nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Dla uczniów klas IV VI został zorganizowany szkolny konkurs ortograficzny. Najlepsze wyniki uzyskały Karolina Bednarek, Agata Pietralik i Anna Ostrowska. Nasi uczniowie brali też udział w zawodach sportowych, a ich osiągnięcia przedstawiają się w następujący sposób: piłka halowa III miejsce w zawodach gminnych, minipiłka nożna III miejsce w zawodach gminnych, tenis stołowy chłopców IV miejsce w zawodach gminnych, unihokej III miejsce w zawodach gminnych, trójbój lekkoatletyczny Daniel Głuch V miejsce w zawodach gminnych, VI w powiatowych, trójbój lekkoatletyczny Agata Pietralik III miejsce w zawodach gminnych i XIII w powiatowych. W roku szkolnym 2008/2009 zorganizowane zostały wycieczki do: Krakowa zwiedzanie Wawelu, Kościoła Mariackiego, Sukiennic; Skarżyska na koncert Majki Jeżowskiej pt. Marzenia się spełniają ; teatru w Radomiu na sztukę pt. Awantura o Basię, Szydłowca odwiedziny w Komendzie Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Czarnieckiej Góry (w listopadzie i maju) na basen, gdzie uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności pływackie. Koszty wycieczki do Krakowa i Czarnieckiej Góry zostały pokryte z funduszu unijnego. Podtrzymując tradycję i zwyczaje organizowane były wieczory wróżb, dyskoteka andrzejkowa i choinkowa, walentynki. W zakresie prac remontowo-budowlanych zostały pomalowane szkolne korytarze, pokój nauczycielski i kuchnia. Droga wjazdowa do szkoły została wyłożona kostką, wydzielono parking i uporządkowano plac szkolny. W tym miejscu warto wspomnieć, że wiele z tych imprez i prac zostało wykonanych z udziałem całej społeczności uczniowskiej oraz dobrej współpracy dyrektora szkoły mgr. Tomasza Gintera z Radą Rodziców i Urzędem Gminy w Chlewiskach. Informacja i foto PSP Pawłów PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDKACH Anna Ostrowska i Karolina Bednarek z nagrodami za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej Miniony rok 2009 w PSP w Budkach należy zaliczyć do bardzo udanych. Przy dużym zaangażowaniu p. wójta Krzysztofa Adamczyka i pracowników gminy poczyniono w szkole szereg inwestycji. W całym budynku wymieniono okna, co spowodowało oszczędności w zużyciu opału. Miłą niespodzianką i zaskoczeniem okazało się, że przeciekający eternitowy dach na budynku szkoły zostanie wymieniony i pokryty piękną blachodachówką. Fundusze na ten cel zostały pozyskane od Marszałka Województwa Mazowieckiego, rezerwy budżetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Gminy w Chlewiskach. Po remoncie budynek szkoły bardzo zyskał na swoim wyglądzie. Przypomina piękny szlachecki dworek. PSP w Budkach pełni funkcję szkoły środowiskowej, skupia wokół siebie mieszkańców Budek i Huciska, którzy bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowany przez nauczycieli, rodziców i uczniów festyn rodzinny. W trakcie trwania imprezy mieszkańcy mieli okazję obejrzeć bogaty program artystyczny w wykonaniu uczniów. Odbywały się ciekawe konkursy, loterie fantowe, gry i zabawy sportowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się środowiskowy turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły. Do turnieju zgłosiło się pięć drużyn reprezentujących poszczególne miejscowości. Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk dyrektora szkoły piękny puchar. Zwieńczeniem dnia stała się zabawa taneczna dla uczniów i mieszkańców. Informacja i fot. PSP Budki 11

12 Wychowanie, oświata, kultura, sport Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. H. SIENKIEWICZA W CUKRÓWCE W PSP w Cukrówce w bieżącym roku przeprowadzono ważne i konieczne remonty. W styczniu 2009 r. wymieniono większość okien w budynku szkoły. Koszty zadania pokrył w całości Urząd Gminy. Dzięki tej inwestycji znacznie zmniejszyły się koszty ogrzewania budynku, a uczniowie mogą zimą przebywać w ciepłych salach lekcyjnych. W celu poprawy warunków do uprawiania sportu wymieniono posadzkę w sali gimnastycznej. Na miejsce starego parkietu, którego stan stwarzał niebezpieczeństwo dla uczniów, położono nowoczesną wykładzinę sportową. Środki na ten cel szkoła pozyskała z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sport jest od wielu lat mocną stroną placówki. Dowodem na to jest m.in. otrzymanie z rąk władz powiatowych pucharu dla najlepszej szkoły w dziedzinie sportu w Gminie Chlewiska w roku szk. 2008/2009. Odnowiona sala gimnastyczna z pewnością zmobilizuje uczniów do jeszcze większych sukcesów sportowych. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było przystąpienie placówki do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. Radosna Szkoła. Program stwarza możliwość uzyskania środków finansowych na urządzenie miejsca zabaw w budynku szkoły i placu zabaw. Szkoła w Cukrówce, podobnie jak pozostałe szkoły podstawowe w gminie, złożyła odpowiedni wniosek i otrzymała 6 tys. zł. na utworzenie miejsca zabaw. Za otrzymaną kwotę postanowiono urządzić miejsca zabaw w każdej pracowni nauczania zintegrowanego, gdyż zgodnie z obowiązującą od 1 września 2009 r. nową podstawą programową, w każdej pracowni I-III powinna być wyodrębniona część rekreacyjno-relaksacyjna dla uczniów. W listopadzie szkoła ponownie złożyła wniosek na plac zabaw, ponieważ w pierwszym roku realizacji programu ilość środków ministerialnych jest niewystarczająca, aby zrealizować obydwa zadania, tzn. miejsce zabaw i plac zabaw. Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKŁOBACH Ogarniająca wszystkie dziedziny życia komercjalizacja nakłada na szkoły, zwłaszcza wiejskie, szczególne zadania dbania nie tylko o intelektualną sferę, ale również duchową uczniów. Dlatego w szkole organizowane są liczne imprezy kulturalne, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, rodzice, ale cała wiejska społeczność. Tradycyjnie w październiku pierwszaki z przejęciem i wzruszeniem wypowiadali słowa ślubowania w czasie Pasowania na ucznia. Na Dzień Edukacji Narodowej uczniowie zorganizowali uroczystą akademię dziękując pedagogom za trud i poświęcenie. Szanowanie tradycji oraz pamięci ofiar pacyfikacji naszej wsi zajmuje ważne miejsce w życiu szkoły. Nasi uczniowie, jak co roku, w październiku odwiedzali i porządkowali: Cmentarz Pomordowanych Mieszkańców Skłobów, Pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Stefankowa, mogiły partyzantów na Cmentarzu Parafialnym w Nadolnej, Pomnik upamiętniający bitwę pod Stefankowem w 1863 r. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze, aby oddać hołd tym, którzy oddali życie za naszą wolność. Z okazji 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości starsi uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. Gdy wolności nadszedł czas, który zaprezentowali w szkole oraz w kościele parafialnym w Nadolnej oraz Chlewiskach. Dużą rolę przykłada się w naszej szkole do czynnego uczestniczenia młodzieży w życiu kulturalnym. Dlatego często organizowane są wyjazdy do kina i teatru. We wrześniu zorganizowany został wyjazd do kina w Radomiu na film Magiczne drzewo w reżyserii Andrzeja Maleszki. Reżyser ten znany jest z tego, że robi profesjonalne, wysokiej klasy filmy dla dzieci i młodzieży. Jego film został przez krytykę okrzyknięty filmem roku Uczniowie zdążyli już połknąć bakcyla teatru. Wkrótce wybieramy się do radomskiego teatru na przedstawienie Opowieść Wigilijna. Nasi uczniowie uczestniczą w różnych konkursach. Zostały już przeprowadzone eliminacje szkolne konkursów: polonistycznego, matematycznego, przyrodniczego w ramach ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Uczniowie klas starszych przystąpili do Konkursu Sztuki Epistolarnej na Najciekawszy i Najpiękniejszy list zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Chlewiskach. Przygotowali też prace na konkursy plastyczne Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna zorganizowany przez ZRZR NSZZ Solidarność oraz Mazowiecki krajobraz zorganizowany przez GOK w Chlewiskach. Ten konkurs został już rozstrzygnięty. Rozstrzygnięcie pozostałych konkursów nastąpi w późniejszych terminach. Ostatnio drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła 3. miejsce w gminnych rozgrywkach w unihokeju. Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami. Uczestniczą oni aktywnie w życiu szkoły, pomagają w zorganizowaniu wielu imprez i uroczystości szkolnych. Dyrektor oraz cała społeczność szkolna bardzo dziękuje Radzie Gminy oraz panu wójtowi za przeznaczenie funduszy na wymianę okien. Informujemy również, że szkoła przystąpiła do programu Radosna Szkoła, w ramach którego otrzymała 6000 złotych na wyposażenie w pomoce dydaktyczne, obecnie klasę pierwszą objęto nową reformą programową. Małgorzata Dziwirek 12

13 Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Wychowanie, oświata, kultura, sport Nowoczesne, wielofunkcyjne boisko dla PSP w Chlewiskach WYSTĄPIENIE DYREKTOR ANNY JAŚKIEWICZ NA UROCZYSTYM OTWARCIU BOISKA Witam bardzo serdecznie przybyłych dostojnych gości na uroczystość otwarcia boiska szkolnego: czcigodnego proboszcza naszej parafii ks. kan. Eugeniusza Wrzeszcza; przedstawicieli władz oświatowych: panią wizytator Marię Wojtas i wizytator Ośko, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie naszej placówki; starostę i wicestarostę powiatu szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego i Romana Woźniaka, przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego i naszych radnych powiatowych: Danutę Gnat, Jana Sowińskiego i Leszka Jaśkiewicza, pracowników referatu oświaty, powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z panią dyrektor Elżbietą Pawlak oraz pracowników służby zdrowia. Witam gospodarzy naszej gminy: wójta Krzysztofa Adamczyka, zastępcę wójta Marka Marciniaka, radnych gminych z przewodniczącym Jerzym Górlickim, sołtysów wsi, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum oraz samorządowego przedszkola w Chlewiskach, p. A. Wodę dyrektora GOK-u, nauczycieli wych. fiz. Serdecznie witam uczniów wraz z rodzicami z terenu gminy Chlewiska, drużyny sportowe z Załawy, Broniowa, Ostałowa oraz zespoły gimnazjalne. Witam przedstawiciela lokalnej prasy Z. Szparagę oraz przedstawicieli prasy o zasięgu powiatowym. Witam wszystkich tych, którzy przyczyniają się w mniejszym lub większym stopniu do rozwoju naszej placówki. Księże kanoniku, dostojni goście, szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie. 30 września 2009 r. to kolejny rozdział naszej szkoły. Nowoczesny budynek szkolny, sala gimnastyczna, pracownia internetowa i w dniu dzisiejszym oddane do użytku wielofunkcyjne boisko oraz grono pedagogiczne i uczniowie, to bez wątpienia atuty naszej szkoły. Słowa o równości szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej stały się dla nas rzeczywistością. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego w ramach rozwoju bazy sportowej woj. mazowieckiego na 2009 r., przy pomocy funduszu rozwoju kultury fizycznej w kwocie tys. zł, stało się możliwe zbudowanie za tys zł. wielofunkcyjnego boiska sportowego, które służyć będzie nie tylko uczniom tej szkoły, ale również uczniom ze wszystkich szkół z terenu gminy, jak też społeczności lokalnej. Szanowni Państwo! W obecnych czasach tak pełnych wspaniałych możliwości, a z drugiej strony obfitujących w tyle niebezpieczeństw, zwłaszcza dla ludzi młodych, nowoczesny sport ma być szkołą etycznego ideału, czystości moralnej i wytrzymałości fizycznej. Współzawodnictwo sportowe jest i powinno być jednym ze sposobów dialogu, powinno pomagać w nawiązywaniu przyjaźni, być jednym z narzędzi budowania pokoju. Jan Paweł II uważał sport za narzędzie edukacji, kiedy przyczynia się on do kształtowania u młodzieży takich wartości jak: lojalność, wytrwałość, przyjaźń, solidarność i pokój. Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję. Jest więc słusznym, by dla dobra tych i przyszłych pokoleń zadbać o rozwój sportu szkolnego. Sport to jedna z form spędzania wolnego czasu przez młodzież. Jako narzędzie wychowawcze stwarza szczególne możliwości kształtowania postaw społeczno-moralnych. Uczy odpowiedzialności, wytrwałości, wpaja przekonanie, że sukces musi być wynikiem ciężkiej pracy. Zachęcam was, młodych sportowców, do dalszej aktywności fizycznej, do zdobywania coraz większych sukcesów, bo nie samo zwycięstwo jest istotne lecz sprawiedliwa rywalizacja. Tak brzmi olimpijskie kredo, które przyświeca najlepszym z najlepszych, zawodnikom, którzy walczą na igrzyskach olimpijskich. Nie zapominajcie o zasadach fair play uczciwej gry, stosujcie je nie tylko na boisku, ale także w życiu, nie oszukiwać, szanować przeciwnika. Trzeba również pamiętać, że w życiu, tak jak w grach zespołowych, najważniejsza jest współpraca dla dobra drużyny, szkoły, lokalnej społeczności, kraju. Dlatego w imieniu wszystkich nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej, dziękujemy wójtom, pracownikom gminy, radnym powiatowym oraz gminnym, za wsparcie tak wielkiego przedsięwzięcia, które przyczyni się zapewne do popularyzacji sportu, rozwoju fizycznego, a być może niejedni zrealizują swoje marzenia wyczynowo uprawiając sport. Pozwólcie, że na zakończenie zacytuję słowa wielkiego polityka i propagatora sportu, idei olimpijskich marszałka Józefa Piłsudskiego: Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Wstęgę przecina starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki Boisko poświęcił ks. kan. Eugeniusz Wrzeszcz Fot.: Zenon Szparaga 13

14 Od czytelników Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Zapomniana przeszłość Szanowny Panie Redaktorze Naczelny! Jestem stałym czytelnikiem Kronikarza Chlewiskiego i z niecierpliwością czekam na kolejne wydanie, które czytam po kilka razy, od dechy do dechy. Jestem mile zaskoczony zmianami jakie zachodzą w naszej gminie w obecnej kadencji. Nasuwa mi się wniosek, że matematyka i informatyka nie wystarczy, aby być dobrym gospodarzem gminy. Kronikarz Chlewiski tym się różni od Biuletynu Informacyjnego, że w obiektywny sposób informuje o zmianach, jakie zachodzą pod wodzą obecnego wójta i rady gminy, za wyjątkiem radnych wizjonerów. Biuletyn Informacyjny to stek kłamstw i pomówień wizjonerów wymienionych w Kronikarzu Chlewiskim nr 1(4) z 8 IV 2009 i pochlebstw ówczesnego wójta oraz jemu podobnym ludziom. Moim zdaniem Kronikarz Chlewiski jest młodym kwartalnikiem społeczno-kulturalnym Gminy Chlewiska i nie wszystko zostało zauważone i dostrzeżone, a mam tu na uwadze ludzi, którzy dla swoich miejscowości zrobili bardzo dużo, ale do tej pory jakoś o nich zapomniano. Obecnie w artykułach prawie w każdym wydaniu na świeczniku są te same osoby, jakoby od nich zależał los i byt naszej gminy. Nie spotkałem wydania, aby nie poświęcono sprawom straży pożarnych jedną lub dwie strony, tak się ma też do działań UKS Hubal, tych działaczy znamy już na pamięć. Nie jestem przeciwnikiem OSP ani też UKS Hubal, bo sam byłem strażakiem zawodowym przez 32 lata, w tym komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w Szydłowcu oraz komendantem Zakładowej Straży Pożarnej w Cementowni Wierzbica. Ochotnikiem jestem już od 47 lat. W młodości byłem zawodnikiem klubu Granat Skarżysko trenując skok w dal i trójskok. W czasie odbywania służby wojskowej reprezentowałem Flotę Gdynia w wymienionych konkurencjach z dobrymi wynikami (skok w dal 6,95 m). Byłem zawodnikiem w LZS Koszorów grając w piłkę siatkową. Nie powielajmy więc błędów Biuletynu Informacyjnego. Będąc pracownikiem Cementowni Wierzbica przekonałem dyrekcję, radę pracowniczą, związki zawodowe, organizacje polityczne do budowy zbiornika wodnego w Koszorowie. Mnie mieszkańcy Koszorowa zaufali i wybrali przewodniczącym zarządu wspólnoty gruntowej w dniu r. do reprezentowania w załatwianiu spraw związanych z przejęciem gruntów i budowy zbiornika wodnego z przeznaczeniem do celów rekreacyjno- -wypoczynkowych. W 1982 r. po przejęciu gospodarstwa wróciłem na stałe do Koszorowa, a wszystko po to, aby poprzez wybudowanie zbiornika wodnego miejscowość ta stała się miejscowością wczasowo-wypoczynkową. Na to pozwalały jej warunki terenowe, zbiornik, las, rzeka, i tak się stało. Nie oglądałem się na nagrody, finanse i odznaczenia, a wręcz przeciwnie, dwa razy byłem karany sądownie za sprawy zalewu, ale to tylko bardziej mnie mobilizowało do dalszej pracy na rzecz tego środowiska. Zbiornik o powierzchni 7,5 ha został oddany do użytku w 1994 r. i nikt go nie zabierze. Jest miejscem wypoczynku, rekreacji i rajem dla wędkarzy (którzy mnie podali do sądu), a mała elektrownia wodna produkuje zieloną energię wysyłając ją do sieci. W czasie moich poczynań wybrany zostałem przez mieszkańców Koszorowa sołtysem, przewodniczącym rady sołeckiej i radnym Gminy Chlewiska, które pełniłem przez 3 kadencje. Wspólnie z samorządem wiejskim ustalaliśmy prace do wykonania, a ja te na sesji Rady Gminy zgłaszałem i dbałem o to, aby zostały przyjęte i wykonane. W tym czasie wybudowane zostały drogi dojazdowe do Koszorowa, zmienione oświetlenie uliczne oraz wykonano wiele innych prac, które polepszyły warunki bytu mieszkańców. Dzięki tym działaniom Koszorów ze wsi zaściankowej, zabitej dechami i nikomu poza terenem gminy nieznanej, stał się miejscowością turystyczno-wypoczynkową, znaną również z Internetu. W okresie zimy zamieszkałych jest 35 domów przez stałych mieszkańców, natomiast w sezonie letnim około 85 domów. O czymś to świadczy. Stworzone zostały warunki do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych oraz innej działalności gospodarczej. Koszorów w poprzednich dwóch kadencjach postrzegany był przez ówczesne władze gminy jako zło konieczne, chociaż obiecanki były inne, cyt.: Z Koszorowa zrobimy perełkę gminy. Niestety, tak się nie stało. Polityka wzięła górę i dotychczasowe dokonania miały być zniweczone. Ostatnio historia została zakłamana, a tylko dlatego, że nie byłem zwolennikiem władz rządzących. Nawet budowę figurki przypisano kuzynowi ówczesnego wójta w obszernym artykule Echa Dnia, pomimo że budowali ją wszyscy mieszkańcy i nie tylko, a ja byłem inicjatorem tej budowy. Prosiłbym Pana, Panie Redaktorze, aby w swoich artykułach, chociaż w części zrehabilitować tych ludzi i przywrócić im wiarę w siebie. Przede wszystkim nie należy o nich zapominać, bo może kiedyś się przydadzą. Mogą służyć wiedzą i doświadczeniem na rzecz naszej gminy. Jest takie powiedzenie nie na raz sztuka, a może drugie Kali zrobił swoje, Kali może odejść tylko gdzie? Łączę wyrazy szacunku! Jan Grabowski, Koszorów Podsłuchane... /z przymrużeniem oka/: Zet. Beee.. to chyba Max! My wiemy, kto to jest MAX, ale pan tak namieszałeś, że jesteśmy skłonni uwierzyć, że niejaki MAX to pan. Jeżeli pan nie jesteś Szpicbródka? to też nie jesteśmy pewni, czy pan czasem nie jesteś Ptasznik z Tyrolu, albo Janko Muzykant. Pan jednak jesteś MAX o czym jeszcze nie wiesz, a pióro pańskie sięga gminnego parnasu. Sprostowanie: Kronikarz Chlewiski, nr 1(4), kwiecień 2009 r.: 1. Na s. 9, w artykule pt. Towarzystwo Miłośników Gminy Chlewiska w składzie osobowym Zarządu podaliśmy błędnie Izabela Osobińska członek zarządu, a powinno być Joanna Osobińska. Serdecznie przepraszamy Pani Joanno. 2. Na s.15, w informacji pt. Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej błędnie napisaliśmy: Nz. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej referuje Marian Regulski z Zawonii, a powinno być Edward Regulski. Serdecznie przepraszamy Panie Edwardzie. 14

15 Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. Opinie, informacje Kronikarz Chlewiski parzy? Niewątpliwie Redakcję Biuletynu Informacyjnego tak, a osobliwie jego redaktora naczelnego, bo nawet nazwy nie pamięta i napisał Kurier Chlewiski w listopadowym wydaniu Biuletynu ( Zdaniem byłego wójta, BI nr 4, s. 10). Ale to nic. Każdy się może pomylić. Zresztą psychologia zna i opisuje syndrom wyparcia z pamięci imienia nie lubianej osoby, przykrego zdarzenia, czy jak w tym przypadku nazwy wrażego czasopisma. Mimo, że jest to jakiś przejaw niechlujstwa dziennikarskiego, z dużą dozą miłosierdzia usprawiedliwiamy pomyłkę i ubolewamy, że poziom merytoryczny pracy obecnych władz gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, redakcji Kronikarza... tak silnie stresuje redaktora naczelnego Biuletynu.... Tak silnie, że nie jest w stanie podjąć jakiejkolwiek dyskusji programowej. Co zatem robi? Ano rzuca się na oślep do histerycznego ataku na osobę wójta, przewodniczącego Rady Gminy, dyrektora GOK, sekretarza, no i na moją skromną osobę z nadzieją, że może przestaną działać, pisać, a wtedy... hulaj dusza, piekła nie ma. Płonna to nadzieja. Któż bowiem nie popełnił błędu w młodości durnej i chmurnej, jak mawiał nasz znakomity wieszcz niech rzuci we mnie kamieniem. Gdzie by się nie obrócić, to gołym okiem widać, że Gmina obecnie jest lepiej zarządzana, szybciej się rozwija, ma bardzo dobre kontakty z władzami wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej. I nie pomogą tu, nie merytoryczne zabiegi propagandowe mające na celu zdyskredytowanie wiarygodności redaktora Kronikarza.... To nie Kronikarz... kieruje gminą, to nie Kronikarz... stara się o fundusze, buduje drogi, wodociągi, remontuje szkoły itp. Takie są fakty. Zatem skoro nie można dyskutować z faktami, bo te przemawiają zdecydowanie na korzyść obecnego wójta, atakuje się red. Zenona Szparagę, bo po cholerę opisuje tę prawdę, skoro ta prawda jest przeciwko nam!. I nagle znaleźli wyjaśnienie. Pieniądze. Pisze, bo mu za to płacą. To co, panie Zdzisławie Bąk za rzetelnie wykonaną pracę nie godzi się zapłacić? Chyba nie godzi się nie zapłacić! Czyż redaktora naczelnego, zgodnie z prawem prasowym, nie zatrudnia wydawca? Czyż nie jest zobowiązany zapewnić mu odpowiednich warunków do pracy? Skoro wydawca zleca mu wykonanie zadania, a on wykonuje to własnym, prywatnym sprzętem, od samochodu począwszy, poprzez komputer, programy, dostęp do Internetu, telefony, aparat fotograficzny, prąd itp. to nie należy mu się zwrot poniesionych kosztów? Wyjaśnijmy to raz na zawsze: ja nie biorę pieniędzy za pisanie! Wydawca zwraca mi koszty poniesione w związku z redagowanie gminnej gazety. Krzysztof Adamczyk to inny poziom zarządzania i rozumie, że nie ma najmniejszych powodów, bym z własnych środków dotował gminę. Pana nie było na to stać. Przypomnę: opracowałem projekt Gminnego Infocentrum. Gmina otrzymała grant w wysokości zł, zakupiła 10 zestawów komputerowych i laptopa. Dwa zestawy komputerowe i laptop przewidziane były dla redakcji. I co? Laptopa zawłaszczył wójt Z. Bąk dla własnych potrzeb, komputery porozdawał urzędnikom, a redaktor pożyczał sprzęt od dyrektorki szkoły w Cukrówce (dziękuję pani Elu!), aby zredagować gazetę. Pan miał 300 km limitu na koszt gminy, każdy wyjazd poza gminę delegacje, a zatroszczył się Pan czym i za co jeździ redaktor gminnego czasopisma? Dzisiaj pan redaktor Zdzisław Bąk, radny Jerzy Pietras i koledzy z Klubu ubolewają, jaki to skok na kasę uczyniła Rada Gminy, przyznając radnym zryczałtowaną dietę w wysokości raptem 400 zł na miesiąc. I co? Nie bierzecie jej, czy może bierzecie, ale ze wstrętem? Redakcja zwraca się do mnie z dramatycznym apelem, co stało się z resztą pieniędzy zebranych na renowację zabytków cmentarza. Odpowiadam: a nic się nie stało, pieniądze są i zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, skoro będą ku temu warunki (szerzej wyjaśnię to Szanownym Czytelnikom w następnym numerze Kronikarza... ). Przy okazji, panie redaktorze Zdzisławie Bąk, kłania się panu rzetelność informacyjna i pyta, czy jako wójt był pan równie rzetelny jako redaktor? Przytacza pan stare dane, sprzed lat. Gdyby Kronikarz... nie parzył pana w palce, to wziąłby pan do ręki numer z grudnia 2007 r. i przeczytał dokładne rozliczenie dotychczas zebranych środków i nie pisał nieprawdy! Publikujemy tu reprodukcję tej informacji z dedykacją dla pana. Posłałbym panu gratis ten numer, w prezencie świątecznym, ale gdzie mam pisać? Na Berdyczów? Skoro nadal adresu ani wydawcy, ani redakcji nie podajecie? Na zakończenie pragnę zapewnić pana, redaktorze Zdzisławie Bąk, pańskich przyjaciół i zwolenników, że nie jestem pańskim wrogiem. Zbyt długo żyję na tej ziemi, by zatruwać sobie jeszcze duszę jakimiś tam uczuciami wrogości do kogokolwiek. Sam pan jesteś swoim wrogiem, pisząc w takim stylu! Starożytni mawiali: o, si tacuisses! philosophus mansisses, czyli: o, gdybyś milczał! byłbyś nadal filozofem. Zenon Szparaga 15

16 Wydarzenia, relacje Kronikarz Chlewiski, nr 2 (5), grudzień 2009 r. 11 listopada Święto Niepodległości Święto Radości O godzinie 16 w kościele parafialnym w Chlewiskach pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana przez proboszcza chlewiskiej parafii, księdza kanonika Eugeniusza Wrzeszcza. Ksiądz kanonik przywitał obecnych w kościele radnych gminnych i powiatowych, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Górlickiego, gospodarza gminy wójta Krzysztofa Adamczyka, dyrektorów szkół, nauczycieli, strażaków, mieszkańców najbliższych miejscowości. Poczty sztandarowe wystawiły: Gimnazjum w Chlewiskach, Szkoła Podstawowa w Chlewiskach, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Chlewisk, Ostałówka, Budek, Skłobów, Pawłowa, Broniowa. Homilię wygłosił ks. Przemysław Chrzanowski. Obecna była również Gazeta Szydłowiecka i Kronikarz. Zgromadzeni w szacownych murach starej chlewiskiej świątyni usłyszeli piękne słowa o pojednaniu i zgodzie naszych przodków w dążeniach do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Ich nadrzędnym celem była wolność Polski i dążyli do niego ze wszystkich swoich sił bez względu na przekonania polityczne i wyznania. Kolejna rocznica odzyskania Niepodległości obchodzona w wolnej Polsce powinna być okazją do wyrażenia swojej radości i miłości do Ojczyzny. Ksiądz mówił o nierozerwalnych relacjach pomiędzy pracą na rzecz Polski i na rzecz swojej małej Ojczyzny. Po zakończeniu mszy świętej w klimat artystyczny wieczoru wprowadziła wszystkich Paulina Jaśkiewicz pięknie recytując słowa o wolności mierzonej krzyżami. Wielkim przeżyciem dla zebranych był recital znakomitej artystki, śpiewaczki Haliny Sowińskiej-Winiarskiej (na zdjęciu), która wykonała a cappella szereg pieśni patriotycznych ( Ojczyzna ma, Rota, Bogurodzica, Szumi Las, Marsz Polonia ). Przy niektórych utworach towarzyszył jej na organach Dariusz Figarski oraz teksty poetyckie przekazywane z przejęciem przez Anitę Depo z PSP w Budkach. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili artystkę, która swoim talentem wyzwoliła w nich tyle wzruszeń. Podniosły nastrój towarzyszył występowi Marty Mosiołek, w którym przekazała myśli Edwarda Słońskiego zawarte w utworze pt.: Podzielił na, mój bracie. Radosny wieczór uświetnili swoim koncertem artyści z Filharmonii w Kielcach Helena Ponomarenko (skrzypce), Lidia Chmielewska (altówka), Maria Zuzańska (klawisze). Artystki wykonały utwory: Fryderyka Chopina, Michała Kleofasa Ogińskiego, Henryka Wieniawskiego, Stanisława Moniuszki i Wojciecha Kilara. Na zakończenie Izabela Pląsek pożegnała zebranych przepięknym utworem księcia poetów, ks. biskupa Ignacego Krasickiego pt.: Święta miłości kochanej Ojczyzny. Organizatorem tego znaczącego dnia był Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach. Jego dyrektor A. S. Woda, który prowadził tę kameralną imprezę, podziękował czcigodnemu ks. kanonikowi E. Wrzeszczowi za udostępnienie świątyni, bo godniejszego miejsca na takie święto w Chlewiskach nie masz; podziękował również artystom, którzy dostarczyli swoimi występami tyle wzruszających doznań zebranym na niepodległościowej uroczystości. Muzyka znakomitych polskich kompozytorów wypełniła wnętrze chlewiskiej świątyni; dostojnie i swojsko brzmiały dźwięki polonezów, mazurków, kujawiaków, etiudy rewolucyjnej. W odbiorze muzyki pomagała bardzo dobra akustyka. Wszystkim zebranym za udział w mszy św. i artystycznej oprawie wieczoru podziękował wójt gminy Krzysztof Adamczyk. Tekst: ASW, fot. ZS KRONIKARZ CHLEWISKI Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska Redaguje: Zenon Szparaga red. naczelny Wydawca i adres redakcji: Urząd Gminy w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 49; tel ; fax ; Druk: PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Skarżysko-Kamienna, ul. Paryska 73, tel , Materiały do Kronikarza można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą lub pocztą elektroniczną, na podane adresy w formie wydruku i na nośniku elektronicznym. Zdjęcia: plik JPG, minimum 300 dpi skanowane, 1800 x 1200 pikseli z aparatów cyfrowych. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, skracania i adiustacji tekstów. Nie płacimy honorariów. 16

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las

przeleciał ptak, przepływa obłok upada liść, kiełkuje ślaz i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las SPIS TREŚCI: ODESZLI OD NAS s. 3 GMINA ZARZECZE W 20-LECIU ODRODZONEJ POLSKI s. 4 Wywiad z Wójtem Gminy Zarzecze s. 4 Ogólnopolski finał Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej 20 lat Wspólnie s. 6 OBCHODY ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku

hełmiecki Reaktywacja sportu Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku C Kurier hełmiecki Numer 7 Egzemplarz bezpłatny marzec - kwiecień 201 0 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Przeszło 7 milionów złotych dotacji dla gminy w ciągu trzech miesięcy 2010 roku Reaktywacja sportu ZGKiM na

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie

Biuletyn. za dobre żniwa w Gminie Wodynie Biuletyn G m i n y W o dy n i e Nr 3/2012 PAŹDZIERNIK 2012 www.wodynie.eu Egzemplarz bezpłatny Święto Plonów Gminy Wodynie rozpoczęło się w niedzielę, 2 września br., od uroczystej Mszy Świętej w kościele

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA. czas czchowa

OKŁADKA. czas czchowa 1 OKŁADKA 2 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:.

www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 .: 20 lat w parafii Jedlińsk :. .: Jedlińskie trojaczki :. .: II Turniej sołectw :. .: Ochotnicza Straż Pożarna:. www.jedlinsk.pl Nr 13/Wrzesień/2007 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421.: 20 lat w parafii Jedlińsk :. Życiorys ks. prałata Henryka Ćwieka, który od 1987 r. pełni funkcję str. proboszcza

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

Nr 107 rok XVIII PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013. Gorczańskie. wieści. cena 2 zł. Issn 1640 4300 WESOŁYCH ŚWIĄT. www.kamienica.net.pl

Nr 107 rok XVIII PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013. Gorczańskie. wieści. cena 2 zł. Issn 1640 4300 WESOŁYCH ŚWIĄT. www.kamienica.net.pl Nr 107 rok XVIII PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 Gorczańskie wieści Issn 1640 4300 Pismo Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy cena 2 zł WESOŁYCH ŚWIĄT www.kamienica.net.pl Niezwykłe jubileusze Setne urodziny

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo