70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie Polichna Pierwsza Polichna Druga Polichna Trzecia Polichna Czwarta Rzeczyca-Kolonia Stare Moczydła Szastarka Stacja Szastarka Wieś Wojciechów Wojciechów-Kolonia 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi

2 Redakcja Wydawca: Adres redakcji: Druk: Kolegium Redakcyjne: Urząd Gminy w Szastarce Szastarka 121, Szastarka tel , , Drukarnia Comernet Sp. z o.o. Lublin ul. Ceramiczna 24, Lublin tel Agnieszka Kowalik, Małgorzata Kosikowska, Jadwiga Wielgus, Paweł Kudrel, Marian Giska, Dorota Sowa Redakcja kwartalnika Nowiny Szastarskie zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika. Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do r. Wszystkie teksty i zdjęcia prosimy dostarczać w wersji elektronicznej. URZĄD GMINY SZASTARKA WYKAZ TELEFONÓW Stanowisko, zakres załatwianych spraw Imię i Nazwisko Nr telefonu Nr wew. Adres Nr pokoju Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski Sekretarz Gminy Honorata Siek REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI Rozwój gospodarczy i inwestycje Maria Szwedo Promocja Gminy, pozyskiwanie środków pomocowych, prowadzenie BIP Paweł Kudrel Gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne Maria Kędziora Gospodarka wodna i ochrona środowiska oraz sport i turystyka Janina Placha Helena Gryta REFERAT ORGANIZACYJNY Obsługi Rady Gminy i działalność gospodarcza Monika Łukasik Sekretariat i archiwum zakładowe Anna Czarnota Kadry Anna Kowal REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY Skarbnik Gminy Grażyna Zimak Finanse i księgowość Teresa Dulęba Finanse i księgowość Agnieszka Biegas Jacek Pastuszak REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Wielgus Z-ca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Ewidencja Ludności, Dowody Sylwia Szabat Osobiste) Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe i ochrona p. poż. Krzysztof Kapusta REFERAT PODATKOWY Kierownik referatu podatkowego Maria Wrona Wymiar zobowiązań podatkowych, gospodarka odpadami komunalnymi Elżbieta Kowalczyk Księgowość podatkowa Halina Zielonka OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kierownik Irena Szyra Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Beata Migut Ewelina Tomiło Ośrodek Zdrowia w Polichnie Polichna Druga Ośrodek Zdrowia w Szastarce Szastarka Gminne Centrum Kultury w Polichnie Polichna Czwarta

3 SAMORZĄD Budowa schetynówki biegnącej przez Hutę Józefów dobiega końca Do wykonania pozostaje utwardzenie kruszywem pobocza i wykonanie zjazdów do pól i posesji, dzięki czemu nasi mieszkańcy będą mogli w pełni cieszyć się nową drogą. Jest mi niezmiernie miło poinformować o tym fakcie wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko mieszkańców Huty Józefów. Zwłaszcza że jako Przewodniczący Rady Gminy Szastarka, we wrześniu 2014 roku dołożyłem wszelkich starań aby środki na realizacje tego przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Szastarka - mówi Wójt Gminy Pan Artur Jaskowski. W dniu 25 marca br. w starostwie powiatowym w Janowie Lubelskim, podpisano umowę na budowę drogi biegnącej przez Hutę Józefów. Nowa droga w Hucie Józefów, powstaje dzięki wsparciu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych....W kwestii związanej z licznymi uwagami od mieszkańców, a dotyczącymi zastosowanych rozwiązań technicznych, pozostaje mi tylko wyrazić swoje ubolewanie nad tym iż jako Przewodniczący Rady Gminy nie miałem większego wpływu na fazę projektową, gdzie była jeszcze możliwość dostosowania projektu do potrzeb użytkowników tej drogi... fot. Na zdjęciu (od lewej): Bartosz Piech Wicestarosta Janowski, Jerzy Pietrzyk - Wójt Gminy Potok Wielki, Jerzy Bielecki - Starosta Janowski, Grzegorz Pyrzyna - Członek Zarządu Powiatu Janowskiego, Artur Jaskowski - Wójt Gminy Szastarka, Grzegorz Rachwał - Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, Witold Kuźnicki - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, Andrzej Gierada -Prezes Zarządu TRAKT Górki Szczukowskie, Jan Świderski - Inspektor Nadzoru. W marcu bieżącego roku informowaliśmy mieszkańców Gminy Szastarka o podpisaniu umowy na przebudowę i remont prawie 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Modliborzyce - Potok Wielki - Szastarka. Inwestycja ta jest dużym przedsięwzięciem realizowanym na zasadzie porozumienia pięciu stron - Powiatu Janowskiego, Gminy Modliborzyce i Potok Wielki oraz Powiatu Kraśnickiego i Gminy Szastarka. Dziś z radością możemy poinformować Państwa że prace na odcinku ponad 2 kilometrów biegnącym przez naszą gminę dobiegają końca, stara droga o zniszczonej i dziurawej nawierzchni została zastąpiona nową. fot. Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski oraz pani Maria Buczek radna z Huty Józefów, podczas wizytacji na budowie drogi. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w I półroczu 2015 roku: 1. Został wykonany bieżący remont dróg gminnych, dojazdowych do pól na terenie gminy Szastarka w okresie maja i czerwca br. w miejscowościach: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Brzozówka Wieś, Brzozówka- -Kolonia, Huta Józefów, Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Czwarta, Szastarka Wieś, Szastarka Stacja. Łącznie wyrównanych równiarką i zagęszczonych walcem 16 tonowym zostało 26 km dróg, nawieziono punktowo materiał kamienny w miejsca z wybojami i nierównościami w ilości około 675 m 3 opoki, 1417 ton tłucznia frakcji 0-31,5 mm. 2. Zakończono I etap remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi na wyrównaniu profilu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym, w miejscowościach Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Brzozówka- Kolonia. fot. Remont Sali w strażnicy OSP Brzozówka. 3

4 3. Został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Kraśniku o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, częściowej przebudowy i modernizacji parteru budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie, polegającego na adaptacji istniejących pomieszczeń na zaplecze sanitarne. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi ,- złotych. Wykonanie robót przewidziane jest w roku bieżącym. 4. Przystępujemy do montażu instalacji klimatyzatorów w budynkach Wiejskiego Domu Kultury w Starych Moczydłach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie-Obleszcze. Wartość tych robót łącznie wyniesie złotych. 5. Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi została wyposażona w 8 stołów oraz 35 krzeseł konferencyjnych za kwotę 5 222,- zł. 6. Trwają prace zadania pod nazwą: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr L,na odcinku 733 mb. w miejscowości Majdan-Obleszcze. Wartość robót wynosi ,- zł. z czego wsparcie od Wojewody Lubelskiego, Pana Wojciecha Wilka wynosi ,- zł. 7. Trwa remont sali w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozówce, tj. wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych gres wraz z cokolikami, na powierzchni 200 m 2 oraz tynku mozaikowego na ścianach. Wartość inwestycji to kwota ,- zł. Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY SZASTARKA W drugim kwartale 2015 oku Rada Gminy obradowała na dwóch sesjach. Podczas VIII sesji VII kadencji zwołanej na dzień 12 maja 2015 Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VIII/42/2015 dotyczącą zmiany części uchwały Nr LIV/286/2002 Rady Gminy z dnia 27 maja 2002 roku (Dz. U. Woj. Lub. Nr 69, poz z późn. zm.). Zmiany zawarte w uchwale dotyczyły przekształceń działek na indywidualne wnioski mieszkańców. Jednak najbardziej wyczekiwaną zmianą jest zapis w Uchwale który umożliwia projektowanie konstrukcji wielospadowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych mieszkańców. W tym samym dniu radni podjęli następujące uchwały: Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Szastarka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie rozpoznania skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce. Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szastarka w 2015 roku. Następna sesja odbyła się 29 czerwca 2015 roku. Najważniejszym punktem IX sesji VII kadencji Rady Gminy Szastarka było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Szastarka. Pomimo, że Wójt Artur Jaskowski pełni swoje obowiązki dopiero od 1 grudnia 2014 roku Radni Rady Gminy obecni na sesji podjęli jednogłośnie decyzję o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie oceniła także Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. W roku 2014 wydatki ogółem wykonano w kwocie ,89 zł, natomiast dochody w kwocie ,10 zł. Budżet gminy w 2014 r. zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości ,79 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosi ,39 zł. W tym samym dniu radni podjęli następujące uchwały: Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Szastarka z wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szastarka z tytułu wykonania budżetu za rok Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szastarce za rok Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce za rok Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Polichnie za rok Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Szastarka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Urząd Gminy w Szastarce PRZYPOMINA!!! Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT (za okres od 1 lutego do 31 lipca 2015 r.) i złożyć do wójta odpowiedni wniosek w terminie od 1 sierpnia do 1 września 2015 r. 4

5 ochotnicza straż pożarna UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU JEDNOSTCE OSP SZASTARKA WIEŚ Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA POWSTANIA Jednostka OSP Słodków, Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki. W dniu 17 maja 2015 r. druhowie strażacy z jednostki OSP w miejscowości Szastarka Wieś obchodzili podwójne święto. Powodem do świętowania było uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru oraz 70. rocznica założenia jednostki Szastarka Wieś. W uroczystości oprócz druhów z miejscowej jednostki uczestniczyły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Szastarka, jak również jednostka ze Słodkowa. W imieniu organizatorów uroczystość prowadził Józef Pikula - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szastarce. Nadanie sztandaru było uhonorowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi za 70-letni wkład pracy wnoszony na rzecz ochrony przeciwpożarowej społeczeństwa lokalnego i okolic. Podczas pierwszej części uroczystości uczestniczono w mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego, którą celebrował ks. Andrzej Arbaczewski proboszcz miejscowej parafii. Msza święta, jak nakazuje tradycja podobnych uroczystości, odprawiona była w intencji wszystkich strażaków ochotników, tych, którzy pełnią służbę obecnie i tych, którzy odeszli już z szeregów OSP. Podczas tej uroczystej mszy świętej poświęcono również sztandar, ufundowany przez Wójta Gminy Szastarka, który został przekazany strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi. Sztandar dla jednostki straży pożarnej jest symbolem męstwa, odwagi i poświęcenia w trudnej i niebezpiecznej służbie ratowania życia, zdrowia oraz mienia społeczeństwa przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Jest on ponadto wyrazem uznania i wdzięczności społeczeństwa za ofiarną i pełną poświęcenia społeczną służbę. Oficjalnego otwarcia uroczystości i przywitania zaproszonych gości dokonał Wójt Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski. Liczny udział gości świadczył o sympatii, jaką darzeni są strażacy ochotnicy. Na uroczystości stawili się: Grzegorz Biszczak przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Grzegorz Taradyś przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski Poseł na sejm RP, Ks. Andrzej Arbaczewski proboszcz parafii w Szastarce, Andrzej Maj Starosta Kraśnicki, Tadeusz Wojtak prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku, Antoni Rachoń sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku, st. bryg. Artur Bis komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, podinsp. Artur Dybiński z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, Joanna Bigos Radna Powiatu Kraśnickiego, Mariusz Jakubaszek przewodniczący Rady Gminy Szastarka wraz z radnymi, Pracownicy Urzędu Gminy Szastarka, Marian Giska dyrektor GCK w Polichnie, Anna Koguc dyrektor BSZK Oddział Szastarka, Józef Pikula Prezes Zarządu Gminnego OSP RP wraz z członkami Zarządu, Marian Brzezina Komendant Gminny ZOSP RP, Piotr Krzysztoń dyrektor ZS w Szastarce, Czesław Furmaga prezes OSP Szastarka Wieś wraz z druhami, Program uroczystości: Raport dowódcy uroczystości. Podniesienie flagi państwowej na maszt. Otwarcie uroczystości. Przedstawienie rysu historycznego Ochotniczej Straży Pożarnej. Ceremonia wręczenia sztandaru. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Wystąpienia zaproszonych gości. Część artystyczna. Historię jednostki przedstawił prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi, dh Czesław Furmaga. Jednostka OSP Szastarka Wieś działa od 1944 roku, kiedy to jesienią, a więc jeszcze przed zakończeniem działań wojennych II wojny światowej, na wyzwolonych ziemiach Lubelszczyzny w miejscowości Szastarka Wieś zrodziła się myśl utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Z potrzeby chwili, z troski o życie i mienie obywateli postanowiono zorganizować zebranie założycielskie. Zebranie to odbyło się 28 kwietnia 1945 roku w Szastarce Wsi. Na zebranie przybyło 47 mieszkańców, a uchwałą tego zebrania powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Szastarce Wsi. Na przestrzeni lat zakupiono drobny sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie. Dnia 10 kwietnia 1948 roku rozpoczęto budowę drewnianej remizy strażackiej w Szastarce Wsi. Budowę zakończono w 1950 roku. W 1949 roku ze skromnych dochodów i składek społeczeństwa Szastarki Wsi zakupiono sikawkę ręczną wraz z wyposażeniem w węże i prądownicę. Do transportu sprzętu pożarniczego i udziału w akcjach gaśniczych mieszkańcy Szastarki Wsi przeznaczyli trzy pary koni. Dzięki staraniom zarządu i pomocy Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Kraśniku zakupiona została motopompa M-400. W następnych latach dzięki staraniom zarządu zamontowana została syrena elektryczna oraz zakupiona motopompa M-800. Rok 1973 to zmiany w podziale administracyjnym kraju. Utworzone zostały gminy w miejsce gromadzkich rad narodowych, w tym gmina w Szastarce. Z dniem 1 maja 1975 roku powstało nowe województwo - województwo tarnobrzeskie. Opiekę nad ochotniczymi strażami pożarnymi przejęła Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Janowie Lubelskim. W tym okresie zarząd OSP podjął działania mające na celu pozyskanie działki pod budowę nowej remizy. Działania te zakończyły się sukcesem i w roku 1983 wspólnie z Gminną Spółdzielnią jednostka 5

6 OSP rozpoczęła budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami na sprzęt strażacki oraz na sklep wiejski. W roku 1990 jednostka OSP przeniosła się do budynku świetlicy i magazynów. W roku 1994 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podjęto uchwałę o rozbudowie, gdyż istniejące pomieszczenia okazały się niewystarczające do prowadzenia działalności. Z inicjatywy zarządu OSP Wójt Gminy dokonał wykupu budynku od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szastarce i przekazał go Ochotniczej Straży Pożarnej. W roku 1999 rozpoczęła się rozbudowa pozyskanego budynku. Zarząd wspólnie z Wójtem Gminy i Zarządem Oddziału Gminnego doprowadził rozbudowę do końca. Strażnica została oddana w 2009 r. Rada Gminy, doceniając wkład i zaangażowanie, przeznaczyła środki finansowe na zakup samochodu bojowego. Patryk Serwatka - OSP Majdan-Obleszcze Rafał Pikula - OSP Majdan-Obleszcze Grzegorz Serafin - OSP Majdan-Obleszcze Złote medale za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Jerzy Kolasa - OSP Szastarka Wieś Radosław Szabat - OSP Szastarka Wieś Tomasz Glinka - OSP Szastarka Wieś Paweł Mazurek - OSP Szastarka Wieś Grzegorz Wielgus - OSP Majdan - Obleszcze Władysław Serwatka - OSP Majdan - Obleszcze Marek Pikula - OSP Majdan - Obleszcze Janusz Gil - OSP Majdan - Obleszcze Wiesław Wronka - OSP Huta Józefów Stanisław Jachura - OSP Huta Józefów Józef Wieleba - OSP Huta Józefów Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Stanisław Rząd - OSP Szastarka Wieś Ryszard Igras - OSP Szastarka Wieś Jan Ufnowski - OSP Szastarka Wieś Paweł Wcisło - OSP Majdan - Obleszcze Krzysztof Portka - OSP Huta Józefów Wiesław Wcisło - OSP Stare Moczydła Tomasz Kosidło - OSP Stare Moczydła Grzegorz Zwolak - Podlesie Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki. Dowódcą uroczystości był druh Jerzy Kolasa. W poczcie sztandarowym wystąpili druhowie z OSP Szastarka Wieś: Robert Padała dowódca pocztu, Andrzej Kopyciński sztandarowy, Paweł Mazurek asysta. W poczcie flagowym wystąpili druhowie: Paweł Dudka dowódca pocztu, Piotr Kolasa flagowy, Jan Ufnowski asysta. Uroczystość nadania sztandaru, a także 70- lecia powstania jednostki OSP w Szastarce Wsi była historyczną chwilą i wspaniałą okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych działaczy OSP za długoletnią i nienaganną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali odznaczeni niżej wymienieni druhowie: Strażak Wzorowy: Rafał Łach - OSP Szastarka Wieś Emil Dudka - OSP Szastarka Wieś Paweł Dudka - OSP Szastarka Wieś Robert Padała - OSP Szastarka Wieś Piotr Zieliński - OSP Huta Józefów Paweł Zieliński - OSP Huta Józefów Wojciech Wuczko - OSP Huta Józefów Paweł Beksiak - OSP Huta Józefów Marek Sobótka - OSP Huta Józefów Paweł Majkut - OSP Huta Józefów Marcin Sulowski - OSP Stare Moczydła Przemysław Krzpiet - OSP Stare Moczydła Michał Winiarczyk - OSP Stare Moczydła Wojciech Pudło - OSP Stare Moczydła Marcin Kurczak - OSP Blinów Patryk Brzezina - OSP Blinów Paweł Lodowski - OSP Blinów Michał Kamiński - OSP Majdan-Obleszcze Brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Andrzej Kopyciński - OSP Szastarka Wieś Krzysztof Boś - OSP Szastarka Wieś Łukasz Łach - OSP Szastarka Wieś Leszek Giżka - OSP Szastarka Wieś Michał Madejczyk - OSP Szastarka Wieś Piotr Bryczek - OSP Szastarka Wieś Kamil Kudrel - OSP Wojciechów Jacek Serwatka - OSP Wojciechów Michał Kamiński - OSP Wojciechów Grzegorz Kosiński - OSP Stare Moczydła Dariusz Zwolak - OSP Podlesie Ponadto Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP zostali odznaczeni Złotym Znakiem Związku OSP RP dh Bogdan Bucoń oraz dh Józef Pikula. Aktu dekoracji dokonali: Tadeusz Wojtak - prezes Zarządu powiatowego ZOSP RP w Kraśniku, st. bryg. Artur Bis - Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku, Antoni Raschoń -sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku, Marian Brzezina - komendant Gminny ZOSP RP w Szastarce. Pamiątkowymi statuetkami zostali uhonorowani: za wsparcie finansowe na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Szastarka - Wójt Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski oraz za długoletni wkład pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Gminie Szastarka - pani Kierownik USC Jadwiga Wielgus. Ponadto za zaangażowaną pracę oraz wysiłek włożony na rzecz rozwoju jednostki OSP w Szastarce Wsi podziękowanie otrzymał prezes OSP Szastarka Wieś dh Czesław Furmaga. 6

7 Za długoletnią i ofiarną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Wójt Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski przyznał pamiątkowe statuetki niżej wymienionym druhom: Jan Sulowski Stanisław Sobieszczański Henryk Glinka Piotr Kolasa Bogusław Szabat Józef Boś Grzegorz Pazdrak Stanisław Konefał Dariusz Serwatka Józef Lenart Marian Lenart Edward Baran Jan Krzysztoń Stanisław Szarama Andrzej Białek Mieczysław Krawczyk Zbigniew Giżka Jan Sobótka Jan Pawłasek Waldemar Bucoń Henryk Winiarczyk Marian Chmiel Aleksander Tylus Jan Woś Edward Kopyciński Andrzej Wisowski. Krystyna Suchora Na koniec uroczystości głos zabrali zaproszeni goście oraz prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Józef Pikula. W dniu 23 maja 2015 r. odbyły się ćwiczenia na obiektach jednostek OSP z terenu Gminy Szastarka. Podczas ćwiczeń sprawdzono wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające wzięcie udziału strażaków w akcji, stan techniczny pojazdów wraz z jego wyposażeniem a także łączność niezbędną w koordynacji działań. Głównym zadaniem ćwiczeń było gaszenie pożaru budynku gospodarczego w trudno dostępnym miejscu z uwagi na brak możliwości dojazdu w miejscowości Blinów Pierwszy. Zwrócono szczególną uwagę na sposób rozwinięcia linii gaśniczej oraz możliwość podania wody. Ponadto jednostki OSP musiały się wykazać możliwością likwidacji zagrożeń miejscowych. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości jednostek na wyjazd do akcji gaśniczej, sposób przeprowadzania działań, a także weryfikację posiadanego sprzętu gaśniczego. Zebrane w ten sposób doświadczenia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Szastarka. Urząd Gminy w Szastarce składa podziękowanie panu Patrykowi Brzezinie za wykonanie i udostępnienie zdjęć podczas ćwiczeń oraz panu Janowi Pawłaskowi, zamieszkałemu w Blinowie Pierwszym, za użyczenie działki do wykonania ćwiczeń. GMINNE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE WILKOŁAZ 2015 ĆWICZENIA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY SZASTARKA W dniu 7 czerwca 2015 r. na stadionie sportowym w Wilkołazie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do turnieju rozgrywanego pod czujnym okiem sędziów stanęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Szastarka, Wilkołaz i Zakrzówek. Ogółem w zawodach udział wzięło 18 drużyn OSP. Z terenu naszej gminy do zawodów przystąpiło 5 drużyn OSP: Blinów, Majdan Obleszcze, Szastarka Stacja, Szastarka Wieś i Polichna. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. Przebieg zawodów obserwowali wójtowie gmin: Szastarka pan Artur Jaskowski, Zakrzówek pan Grzegorz Lemiecha oraz gospodarz zawodów pan Paweł Głąb. Rozgrywane zawody sportowo pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu. Sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Konrad Kapusta z Jednostki PSP w Kraśniku. Komisja sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność miejsc (w gminie Szastarka): 1. miejsce - OSP Majdan-Obleszcze 2. miejsce - OSP Blinów 3. miejsce - OSP Szastarka Wieś 4. miejsce - OSP Szastarka Stacja 5. miejsce - OSP Polichna 7

8 XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2014/2015 pod hasłem Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga! W dniu 24 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Szastarce odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej eliminacji powiatowych XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: Bezpieczeństwo i rozwaga tego od Ciebie każdy wymaga!. Konkurs ma za zadanie promować wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtować prawidłowe postawy. Celem konkursu jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania różnorodnych zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Ważne jest, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka jak najdłużej i towarzyszyła mu przez całe życie. W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych wyłoniono prace finałowe, po pięć w każdej z trzech grup oraz przekazano je do eliminacji powiatowych. Uczestnikom konkursu nagrody wręczył Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, na pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Zespół Szkół w Szastarce oraz na uroczystościach zakończenia roku szkolnego w poszczególnych szkołach. NAGRODZONE PRACE: I grupa młodsza 6 8 lat: 1. Szabat Wiktoria Zespół Szkół w Blinowie 2. Wołoszyn Wiktoria Zespół Szkół w Hucie Józefów 3. Szczuka Filip Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie 4. Zuń Dorota Zespół Szkół w Blinowie 5. Najs Filip Zespół Szkół w Hucie Józefów II grupa średnia 9-12 lat 1. Ptasznik Alicja Zespół Szkół w Blinowie 2. Lodowska Agata Zespół Szkół w Blinowie 3. Zuń Agata Zespół Szkół w Blinowie 4. Wnuk Dominika Publiczne Gimnazjum w Polichnie 5. Wnuk Gabriela Publiczne Gimnazjum w Polichnie III grupa starsza lat 1. Olech Paulina Publiczne Gimnazjum w Polichnie 2. Jarzyna Aleksandra Zespół Szkół w Blinowie 3. Wach Angelika Publiczne Gimnazjum w Polichnie 4. Wójcik Karolina Publiczne Gimnazjum w Polichnie 5. Lodowska Aleksandra Publiczne Gimnazjum w Polichnie I miejsce, III grupa praca Pauliny Olech I miejsce, I grupa praca Wiktorii Szabat I miejsce, II grupa praca Alicji Ptasznik 8

9 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZASTARCE POMOC ŻYWNOŚCIOWA Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce i Wójt Gminy Szastarka w kwietniu br. sprowadzili pomoc żywnościową w formie jabłek i marchwi, w ilości 44 ton marchwi i 61 ton jabłek. Produkty przekazali gminie Agencja Rynku Rolnego i Bank Żywności w Lublinie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce we współpracy z sołtysami i strażą z terenu gminy Szastarka rozdysponował ww. produkty na wszystkie sołectwa. Z pomocy skorzystało około 1360 osób. Wójt Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski i Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce składają serdeczne podziękowania dla wszystkich sołtysów, radnych i druhów strażaków z naszej gminy za pomoc i dobrą organizację podczas dystrybucji towarów otrzymanych z Banku Żywności i Agencji Rynku Rolnego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje, że od miesiąca sierpnia przyjmowane będą wnioski na dożywianie dla dzieci w szkole. Rodziny i osoby, które chcą skorzystać z pomocy w formie dożywiania, muszą posiadać dochód nieprzekraczający kwoty 684,- zł na osobę w rodzinie oraz spełniać jedną z przyczyn udzielania pomocy, tj. ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, narkomanię, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność. ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI Szczególne podziękowania za wynajęcie placu manewrowego i użyczenie sprzętu do rozładowania marchwi i jabłek składamy panu Edwardowi Krzysztoniowi z Polichny Czwartej. W dniu 24 czerwca 2015 roku została sprowadzona żywność z Banku Żywności w Lublinie (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, klopsiki w sosie własnym, olej rzepakowy) w ilości 16 ton. Rodziny i osoby, które chcą skorzystać z pomocy w formie żywności, muszą posiadać dochód nieprzekraczający kwoty 684,- zł na osobę w rodzinie i 813,- zł na osobę samotnie gospodarującą, a także spełniać jedną z przyczyn udzielania pomocy, tj. ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, narkomanię, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność. Wszystkie rodziny i osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, powinny zgłosić się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce (pokój nr 9), celem otrzymania stosownego zaświadczenia uprawniającego do odbioru żywności. Koniecznym warunkiem otrzymania zaświadczenia jest okazanie się dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu netto rodziny za miesiąc poprzedzający zgłoszenie wniosku, tj. za miesiąc czerwiec 2015 r. Pomoc w formie żywności przeznaczona jest dla 650 osób. Obecnie skorzystało z w/w pomocy 552 osób. Wydawanie żywności odbywa się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach. Wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od 1 września 2015 r. Kryterium dochodowe wynosi 574,- zł na osobę oraz 664,- zł, jeśli dziecko w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Przypominamy, że dochód rodziny wyliczamy na podstawie dokumentów za rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje, że od 1 września do 15 września 2015 r. można składać wnioski na stypendium szkolne. Aby otrzymać w/w pomoc kryterium dochodowe nie może przekroczyć 456,- zł na osobę w rodzinie. Dochód wyliczamy na podstawie dochodu netto za miesiąc poprzedzający złożenia wniosku tj. sierpień 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje, że od 1 sierpnia 2015 r. można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016. Kryterium dochodowe do przyznania powyższej pomocy nie uległo zmianie i wynosi 725,- zł na osobę. 9

10 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W SZASTARCE W ramach Ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę Wójt Gminy Szastarka wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce ogłosił konkurs plastyczny poświęcony rodzinie pt.: Ja i moja rodzina. Celem konkursu było propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólnie spędzonego wolnego czasu, wzajemny szacunek i zaufanie dzieci i młodzieży do propagowania i ukazywania pozytywnych wartości rodzinnych. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Szastarka Wpłynęło 22 prace, które zostały ocenione w dwóch kategoriach jako praca plastyczna i drzewo genealogiczne. W kategorii prace plastyczne: Klas I-III szkół podstawowych: 1 miejsce: Karolina Jachura 2 miejsce: Julia Tomiło i Paweł Wieleba 3 miejsce: Martyna Matysiak Wyróżnienie: Samanta i Weronika Machulak. Klas IV-VI szkół podstawowych: 1 miejsce: Kamila Goral i Karolina Stolarz 2 miejsce: Arek Solarz 3 miejsce: Agata, Gabriela i Dominika Wnuk W kategorii drzewo genealogiczne: Klas I-III szkół podstawowych: 1 miejsce: Kamil Jachura 2 miejsce: Kinga Czarnota 3 miejsce: Amelia Jachura Klas IV-VI szkół podstawowych: 1 miejsce: Kacper Gierłach 2 miejsce: Julia Boś 3 miejsce: Wiktor Osmoła Wyróżnienie: Emilka i Natalia Karnat Klas I-III gimnazjum: 1 miejsce i wyróżnienie: Weronika Samol Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia: Monika Woś, Magdalena Matysiak, Kacper Kosidlak, Natalia Flis oraz Martyna Andrzejczak. Nagrody wręczył Wójt Artur Jaskowski podczas niedzielnego pikniku w Polichnie pt: Postaw na rodzinę. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. W Punkcie Profilaktyki Uzależnień mogą spotkać się, uzyskać poradę lub porozmawiać osoby nie tylko z problemami choroby alkoholowej, ale tacy, którzy czują się samotni i potrzebują wsparcia. Nadszedł czas, aby osoby, które mają problemy z alkoholem, a w jakiś sposób sobie z tym nie radzą, mogłyby zacząć pomagać sobie i innym w myśl hasła: Pomagając sobie pomagasz innym Pomagając innym pomagasz sobie. ZAPRASZAMY Psycholog środa (1 i 3 środa miesiąca ), godz Punkt Profilaktyki Uzależnień wtorek, godz Porady udzielane są bezpłatnie. Godziny otwarcia Biblioteki: Biblioteka w Szastarce: pn-czw , pt Telefon: Filia w Polichnie: pn-czw , pt Telefon: Filia w Blinowie: pn-czw , pt Telefon: Najaktywniejsi czytelnicy: w kategorii dzieci: - Szabat Bartosz (Szastarka) 64 - Rozwałka Piotr (Blinów) 44 - Giżka Klaudia (Blinów) 38 - Sokół Marcin (Blinów) 35 - Giżka Julia (Blinów) 35 - Rębacz Małgorzata (Szastarka) 30 GMINNA BIBLIOTEKA W SZASTARCE I półrocze 2015 r.: Najczęściej wypożyczane pozycje: 1. Nicholas Sparks Anioł stróż 2. Erica Spindler Ślepa zemsta 3. Katarzyna Michalak Wiśniowy dworek 4. Diane Chamberlain Dobry ojciec 5. Erica Spindler Koszmary przeszłości 6. Erica Spindler Naśladowca 7. Graham Masterton Panika 8. Katarzyna Michalak Rok w Poziomce 9. Katarzyna Michalak W imię miłości 10. Nicholas Sparks Dla ciebie wszystko 11. Izabela Jędraszek Kombajn 12. Nicholas Sparks Najdłuższa podróż 13. Alfred Szklarski Tomek w krainie kangurów w kategorii dorośli: - Krawczyk Jadwiga (Blinów) 69 - Rębecki Tadeusz (Blinów) 51 - Kowal Genowefa (Polichna) 44 - Dziuba Henryka (Polichna) 39 - Gierłach Augustyn (Polichna) 33 - Dziuba Witold (Polichna) KONKURS FOTOGRAFICZNY NASZE KRAJOBRAZY Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym NASZE KRAJOBRAZY Każdy uczestnik składa od 3 do 5 zdjęć przedstawiających piękne miejsca i krajobrazy usytuowane na terenie naszej gminy w formacie 13x18 (dodatkowo w wersji elektronicznej) Termin składania zdjęć do 30 września 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród planowane jest w pierwszej połowie października 2015 r. Szczegółowy regulamin zostanie opublikowany na stronie ZAPRASZAMY! Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel

11 CZY MAJĄ PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK STARE ZDJĘCIA, DOKUMENTY, MAPY, CZY PAMIĄTKI ZWIĄZANE Z GMINĄ SZASTARKA? PROSIMY, PRZYNIEŚCIE JE DO BIBLIOTEKI! Chcąc opracować dokładniejszą lub jeszcze nieznaną historię naszego regionu, Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce rozpoczyna działania mające na celu gromadzenie, opisywanie, zabezpieczanie i udostępnianie starych zdjęć, dokumentów, pamiątek świadczących o naszej tożsamości, tradycji, kulturze, dziejach wszystkich miejscowości należących do Gminy Szastarka oraz o losach ludzi z nimi związanych. W związku z tym zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców: JEŚLI CHCESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO WZBOGACENIA HISTORII NASZEGO REGIONU, OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, PODZIELIĆ SIĘ SWOJĄ HISTORIĄ ORAZ SWIOCH BLISKICH i PRZODKÓW, ZAPRASZAMY DO NAS! PRZYNIEŚ SWOJE STARE ZDJĘCIA, DOKUMENTY, PAMIĄTKI DOTYCZĄCE NASZEJ GMINY. Po zeskanowaniu, zrobieniu zdjęć i ich opisaniu, oryginały od razu wrócą do właścicieli!!! Na podstawie zebranych materiałów powstanie lokalne archiwum dostępne dla każdego mieszkańca. Osoby będące w posiadaniu takich materiałów lub mające wiedzę o osobach które takie zbiory posiadają, proszone są o przynoszenie materiałów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce, Filii w Polichnie, Filii w Blinowie lub kontakt telefoniczny pod numerem fot. Od lewej: Ewelina Bucoń, Mirosław Budkowski, Ewa Białoń. Z góry dziękujemy! GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE WYJAZD DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W dniach kwietnia, z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, został zorganizowany wyjazd do Parlamentu Europejskiego. Brali w nim udział reprezentanci Zespołów Ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich, którzy działają na terenie Województwa Lubelskiego. Uczestnikami wyjazdu byli również przedstawiciele Kapeli Kalina-Folk z Gminnego Centrum Kultury w Polichnie, Ewa Białoń i Ewelina Bucoń, oraz Mirosław Budkowski reprezentujący Męski Zespół Śpiewaczy Majdaniacy z Majdanu-Obleszcze. Głównym celem organizatora było przybliżenie pracy posła w Parlamencie Europejskim. Wizyta w Parlamencie Europejskim oraz zwiedzanie interaktywnej wystawy poświęconej Unii Europejskiej to jedna z wielu atrakcji, z których grupa mogła skorzystać. Uczestnicy wyjazdu spacerując po starówce Brukseli zwiedzili między innymi: Grand Place, Hale Św. Huberta i Manneken Pis symbol Brukseli, figurka - fontanna, wykonana z brązu, przedstawiająca nagiego, sikającego chłopca. GMINNE ELIMINACJE DO XXXIV MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W dniu 5 maja 2015 r. w GCK w Polichnie odbyły się Gminne Eliminacje do XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego, którego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Szastarka. Laureatami konkursu zostali: w kategorii klas 0-III: 1 miejsce - Marysia Wilk 2 miejsce - Jagoda Lodowska W kategorii klas IV-VII: 1 miejsce - Hubert Wcisło 2 miejsce - Julia Igras Marysia i Hubert będą reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym. 11

12 40. EDYCJA FESTIWALU FOLKLORU JARMARK JANOWSKI W tegorocznej edycji festiwalu folkloru w Janowie Lubelskim, który odbył się w dniu 17 maja br. towarzyszył kiermasz produktów regionalnych oraz kiermasz kwiatowy. W ramach występów na estradzie na zaproszenie JOK w Janowie wystąpiły nasze zespoły folklorystyczne: Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Blinowianki z Blinowa oraz Męski Zespół Śpiewaczy Majdaniacy z Majdanu-Obleszcze. fot. Laureaci Festiwalu Folkloru w czasie wręczania nagród XIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MUZYKUJĄCYCH NA HARMONIJKACH USTNYCH W dniu 17 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach odbyła się kolejna edycja wojewódzkiego przeglądu muzykujących na harmonijkach ustnych. W przeglądzie brali udział soliści prezentujący grę na harmonijkach ustnych oraz instrumentach typu grzebień, liść itp. Reprezentantami Gminnego Centrum Kultury w Polichnie byli: pani Janina Markut grzebień, pan fot. Janina Markut z Blinowa podczas występu Hieronim Markut harmonijka ustna i pani Maria Sokół grzebień. KOCHANEJ MAMIE W dniu 22 maja w GCK w Polichnie dzieci uczęszczające na zajęcia artystyczne zorganizowały występ z okazji Dnia Matki. Młodzi artyści zaprezentowali się swoim mamom w spektaklu słowno-muzycznym pt. Kochanej Mamie. 49 OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH W KAZIMIERZU W dniach czerwca 2015 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą jak co roku spotkali się najlepsi wykonawcy ludowi z terenu całego kraju. Barwne stroje z Wielkopolski, Mazowsza, Kujaw, Podhala i innych regionów naszego kraju zdobiły malownicze uliczki z zakątki Kazimierza. Jednym z reprezentantów Lubelszczyzny, jednocześnie jedynym z terenu powiatu kraśnickiego, był Pan Mirosław Kolasa z Szastarki Wsi. W dniu 26 czerwca zaprezentował on swój repertuar na który składały się trzy pieśni o charakterze kawalerskim i zalotnym. Atmosfera tegorocznej edycji festiwali była niepowtarzalna. Potęgowała ją przepiękna pogoda i wysoki poziom artystyczny na estradzie. Warto było w tych dniach być w Kazimierzu. Już teraz trzeba pomyśleć aby znaleźć czas i koniecznie być w przyszłym roku na jubileuszowym, 50. fot. Mirosław Kolasa na scenie w Kazimierzu Dolnym. festiwalu. PIKNIK WAKACYJNY POSTAW NA RODZINĘ 28 czerwca 2015 r. o godz rozpoczął się piknik zorganizowany przez Wójta Gminy Szastarka, Gminne Centrum Kultury w Polichnie, OSP w Polichnie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Piknik rozpoczął się od meczu piłki nożnej: kawalerowie vs żonaci. Spotkanie sędziował ks. proboszcz Krzysztof Piskorski. Po zaciętej walce puchar powędrował do drużyny żonatych. Dla wszystkich uczestników pikniku organizatorzy przygotowali wiele ciekawych atrakcji i występów. Jedną z atrakcji był występ Grupy Emeryckiej z Janowa Lubelskiego z bajką pt. Złoty Koszyczek. Podczas trwania pikniku wręczone zostały nagrody w rozstrzygniętym konkursie Rodzina Widziana Oczami Dziecka (Nagrody wręczał Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Małgorzata Kosikowska oraz pani Anna Dziadura). Występy zespołów z terenu gminy umiliły czas przy palących się ogniskach i pieczonej kiełbasce, a występowały: Blinowianki z Blinowa, Kalinka Junior, Orkiestra Dęta z GCK w Polichnie, Czerwona Róża z Szastarki, Hieronim Markut z Blinowa, Kapela Kalina Folk. Uczestnicy niedzielnego pikniku mogli także obejrzeć pokaz ratownictwa gaśniczego i medycznego zorganizowanego przez jednostkę OSP Polichna. Druhowie strażacy przygotowali także, instruktaż udzielania pierwszej pomocy dla najmłodszych, który cieszył się dużą popularnością wśród maluchów. fot. Dzieci uczęszczające na zajęcia artystyczne w GCK w Polichnie podczas występu dla swoich mam. fot. Uczestnicy meczu piłki nożnej: kawalerowie vs żonaci. 12

13 Konkursy rodzinne z nagrodami, darmowe malowanie twarzy trwały przy wrzawie dzieci korzystających z mini wesołego miasteczka. Końcowym akcentem był występ Zespołu Mayvon, który umilił czas do ciszy nocnej. Po przedstawieniu uczennica klasy IV Paulina Sowa otrzymała z rąk dyrektora szkoły nagrodę książkową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku za pracę związaną z konkursem Ocalić od zapomnienia. PORADY WRÓŻKI DOBREJ RADY fot. Kalinka Junior na scenie. Klasa III szkoły podstawowej w ramach koła teatralnego przygotowała pod opieką wychowawczyni pani Agaty Szabat przedstawienie o zasadach dobrego zachowania. Uczniowie w ciekawy sposób zaprezentowali dzieciom wiersze, scenki i piosenki, które miały zachęcić do naśladowania tego, co właściwe, a wyśmiać wady i naganne postępowanie. Dobre zachowanie oznacza obyczaje pozytywne i godne naśladowania. Reprezentowała je siedząca na tronie wróżka Dobrej Rady. Właśnie do niej zwracali się o pomoc ci, którzy mieli jakieś problemy. Wśród nich byli: Złośnica, Brudas, Beksa, Łakomczuch, Krzykacz, Grymaśnica. Każdej osobie Wróżka udzieliła stosownej porady. Na koniec wszyscy uśmiechnięci i odmienieni zaśpiewali piosenkę o przyjaźni. Po przedstawieniu zabrał głos dyrektor szkoły. Podkreślił, że poruszany temat jest aktualny i dotyczy wszystkich. Dobre zachowanie powinno być zawsze w cenie. Zresztą wszyscy znamy powiedzenie: Czy w królewskim zamku, czy pod wiejską strzechą, dobre zachowanie jest najlepszą cechą. ZESPÓŁ SZKÓŁ W BLINOWIE APEL POŚWIĘCONY KSIĄŻCE, JEJ CZYTELNIKOM I INTERNAUTOM Ja chcę z książką przyjacielem, a nie z komputerem. W dniu 26 marca uczniowie z klas: IV, V i VI przygotowali część artystyczną pod opieką pani Henryki Wielgus i pani Agnieszki Kochaniec Mularskiej. Głównym celem przedstawienia było zwrócenie uwagi na wartość książki. Dziewczynki i chłopcy słowami wierszy przekonywali wszystkich, że książka naprawdę może być naszym najlepszym przyjacielem. Młodzi entuzjaści z klasy IV zachęcali do częstego sięgania po książki, wyliczając ich walory. Pomimo że Internet na stałe zagościł w naszych domach i szkołach, to warto uświadomić sobie, jakie niesie zagrożenia. Uczniowie klasy V przypomnieli wszystkim zebranym, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, korzystając z komputera i Internetu. Wiadomo, że Internet to kopalnia wiedzy, ale i zarazem wielki śmietnik, dlatego należy korzystać z niego mądrze. Na poparcie tych słów uczniowie z klasy VI zaprezentowali społeczności szkolnej kilka scenek rodzajowych. światowy dzień ziemi Każdego roku w Zespole Szkół w Blinowie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, który przypada 22 kwietnia. W tym czasie zwraca się szczególną uwagę na problemy nękające naszą planetę. Tym bardziej, że w dużej mierze to człowiek jest odpowiedzialny za jej skażenie i zaśmiecanie. Dnia 29 kwietnia odbył się uroczysty apel. Uczniowie z klas IV, V i VI pod kierunkiem pani Urszuli Reszko i pani Teresy Kotuły przygotowali inscenizację pt. Zaklęci w kamień. Wystąpili w niej: zwierzęta, profesor Pała Lapa oraz kamienne postacie. Owe ostatnie postacie to osoby zamienione w kamień za złe zachowanie w stosunku do zwierząt. Strzelanie z procy, wybieranie jaj z ptasich gniazd, hałasowanie w lesie - to tylko niektóre z ich przewinień. Dopiero po obietnicy poprawy profesor zdecydował się przywrócić kamieniom dawną, ludzką postać. W podsumowaniu uczniowie stwierdzili, że wszyscy ludzie, zwierzęta i rośliny oddychają tym samym powietrzem, żyją pod jednym niebem i żywią się owocami tej samej Matki - Ziemi. Od człowieka zależy, jak nasza planeta będzie wyglądać. Jego celem jest ochrona Ziemi przed zniszczeniem. 13

14 Inscenizację uświetniła scenka humorystyczna Rozmowa ryb. Były też piosenki ekologiczne - pięknie wykonane przez dziewczęcy chórek. Na zakończenie odbył się pokaz mody ekologicznej. Kolekcja została stworzona z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu, m.in. folii, papieru, gazet, opakowań, rolek po papierze toaletowym, tektury, torebek foliowych i papierowych, butelek plastikowych, nakrętek, zużytych płyt CD. Zaprezentowane zostały ciekawe dodatki: nietypowe nakrycia głowy i biżuteria z surowców wtórnych. Na zakończenie przygotowano dla wszystkich niespodziankę. Nauczycielka (Klaudia Tylus) zapytała uczniów o ulubione ciasto papieża. Okazała się nim kremówka. Nieprzypadkowo znalazła się na stoliku. Wszyscy mieli ochotę na jej spróbowanie. Mmmmm Smakowała wybornie! UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 224. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA Klasa III szkoły podstawowej w ramach koła teatralnego przygw tym roku mija 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie klas IV i V przygotowali pod opieką pani Joanny Niezgody inscenizację pt. Wiwat Maj, Trzeci Maj, Wiwat Konstytucja. Na początku wszyscy odśpiewali nasz hymn państwowy. Prowadzący w swej przemowie nawiązali do wiosny, majowych dni, majowego deszczu. Wtedy pojawiły się na scenie dziewczęta z parasolkami. Wykonały one układ taneczny do deszczowej piosenki. Potem na scenie pojawił się duch historii. Przybył, aby przypomnieć zebranym ważne daty związane z majem. Poznaliśmy twórców Konstytucji i warunki, w jakich powstała. Konstytucja 3 Maja miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wprowadzenie nowej formy nastroju państwa. Stało się to możliwe dzięki jej twórcom inicjatorom: królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, Ignacemu Potockiemu, Adamowi Czartoryskiemu, Stanisławowi Małachowskiemu i Hugonowi Kołłątajowi. Pomimo że Polacy musieli walczyć o swoją wolność i prawa, to Konstytucja 3 Maja stała się symbolem wielkiej siły narodu, który okazał się zdolny do odrodzenia. UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY TATA I MAMA WYPEŁNIAJĄ ŚWIAT MIŁOŚCIĄ takie hasło przewodnie przyświecało tegorocznej imprezie, która rozpoczęła się o 12:30 w dniu 26 maja 2015r. Wszystkim było bardzo miło, gdy hol szkoły zapełnił się zaproszonymi gośćmi. Inscenizację z tej okazji przygotowały: oddział przedszkolny oraz klasy I, II, III wraz z opiekunami - panią Agnieszką Kozik i panią Beatą Blajerską. Dyrektor szkoły pan Andrzej Białek powiedział kilka słów wstępu i złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Doskonała inscenizacja, dobry scenariusz i świetne wykonanie sprawiły, iż wszyscy zebrani oglądali przygotowany apel z wielką powagą i zaciekawieniem. Wiele emocji dostarczył także taniec w wykonaniu uczniów klasy IV i V. Po zakończeniu uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły pan Andrzej Białek, dziękując za ciekawe zaprezentowanie ważnych dla całego narodu historycznych wydarzeń. UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ROCZNICY OGŁOSZENIA JANA PAWŁA II ŚWIĘTYM W dniu 22 maja o godz rozpoczął się apel poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II. Scenariusz przygotowali: pani Anna Dziadura, katecheta pan Roman Woś, a oprawą muzyczną zajął się pan Andrzej Wierzchowiak. W uroczystości wzięli udział uczniowie z klas III, IV, V szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. Na wstępie zobaczyliśmy zaimprowizowaną lekcję z nauczycielką (w tej roli wystąpiła Klaudia Tylus) i uczniami (zagrali ich gimnazjaliści). Uczniowie przedstawiali zgromadzonym postać papieża, jego życiorys. Później zaprezentowali wiele ciekawostek i anegdot z życia Ojca Świętego. Podczas występu wysłuchano piosenek i pieśni poświęconych naszemu rodakowi; Papież Słowianin, O papieżu pragnę śpiewać, Błogosławieni Miłosierni. Wśród nich była też ulubiona piosenka samego papieża - Barka. Dzieci długo przygotowywały się do tej uroczystości i tego dnia z niecierpliwością czekały, aby zaprezentować się przed najbliższymi. Występ rozpoczęła klasa I, śpiewając piosenkę Wiewióreczka mała do przygotowanego układu choreograficznego. Uczennica klasy II Wiktoria Kosidło wykonała utwór Kochana mamo, dla Ciebie majowe kwiaty. Później rodzice wysłuchali recytacji wierszy. Najmłodsi zaprezentowali Taniec z misiem. Niezapomniane wrażenie wywarł układ taneczny przedszkolaków pt. Kapelusz pełen marzeń oraz taniec do piosenki Michela Teló Ai Se Eu Te Pego. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE WYCIECZKA DO KRAŚNIKA I BĘCZYNA Dnia 15 kwietnia 2015 roku uczniowie klas 0 VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie pojechali na baśń muzyczną pt. W Tajemniczej Krainie Krasnali. Spektakl ten miał miejsce w sali CKiP w Kraśniku. 14

15 Przedstawienie było bardzo humorystyczne i interesujące. Ciekawe stroje aktorów, dekoracje i dobór muzyki sprawiły, iż wszyscy oglądali spektakl z zainteresowaniem. Kilku uczniów wzięło udział w zabawach prowadzonych przez aktorów, za co zostali nagrodzeni upominkami. Nie zabrakło uśmiechu, braw i dobrej zabawy. Po zakończonym występie wycieczkowicze udali się do Bęczyna, do pracowni garncarskiej pana Cezarego Gajewskiego. Tam mogli obejrzeć eksponaty rodziny Gajewskich ulepione z gliny. Uczniowie poznali wiele ciekawych informacji o historii garncarstwa. Obejrzeli pokaz lepienia dzbanka przez garncarza właściciela pracowni. Chętni uczniowie mieli możliwość ulepienia swoich naczyń. Wielką popularnością cieszył się zakup pamiątek, a szczególnie gwiżdżących glinianych żółwi. Na koniec uczestnicy wycieczki upiekli na grillu kiełbaski. Był to czas bardzo dobrze wykorzystany, który przyniósł wiele atrakcji połączonych z edukacją i zabawą. dzień ziemi W dniu 22 kwietnia 2015r. z okazji Dnia Ziemi miało miejsce spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Kraśnik, panem Waldemarem Cibą. Zajęcia pt.,,walory i działalność edukacyjna Nadleśnictwa Kraśnik przybliżyły w sposób ciekawy pracę leśników oraz znaczenie lasu dla przyrody i człowieka. Dzieci poprzez animowane filmy dowiedziały się o życiu zwierząt leśnych. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe opaski odblaskowe. Druga część obchodów miała miejsce 29 kwietnia 2015 r. Zaprezentowano wtedy montaż słowno - muzyczny pt. Ratujcie planetę: S.O.S dla Ziemi. Scenariusz przedstawienia ekologicznego miał na celu przypomnienie wszystkim dzieciom w przystępny sposób, w jaki sposób mogą dbać o środowisko. Na zakończenie odbył się konkurs przyrodniczy pt. Życie w ogrodzie oraz konkurs recytatorski. dzień rodziny Dnia 3 czerwca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojciechowie obchodzono Dzień Rodziny. Był on bardzo ważny dla całej społeczności. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście: rodzice wraz z dziećmi przybyli do szkoły przed 10:00. Na początku pani dyrektor Jadwiga Kramek powitała przybyłych gości. Pierwszą miłą atrakcją było przedstawienie zorganizowane specjalnie dla rodziców. Przygotowali je uczniowie klas 0 III wraz ze swoimi wychowawcami. Po akademii uczniowie wręczyli swoim kochanym rodzicom własnoręcznie wykonane upominki. Następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Kolejną atrakcją dnia były konkursy i rozgrywki sportowe, takie jak: jedzenie kisielu czy smakowitych ciasteczek, obieranie jabłek, wyścigi z jajkiem, przeciąganie liny, tor przeszkód itp. W konkurencjach brali udział uczniowie, ale również ich rodzice. Dla uczestników imprezy były przewidziane nagrody i drobne słodycze. Po miłej rywalizacji wszyscy z apetytem zjedli kiełbaski upieczone na grillu. Po degustacji udali się na występ zaproszonego gościa Klauna Waldusia, który dostarczył zebranym rozrywki. Swoim występem bawił i uczył, dawał wiele wskazówek, jak należy się zachowywać, czego robić nie wolno. Na koniec wszyscy ochłodzili się lodami. Ten dzień był upalny, ale ciekawy. Goście oraz uczniowie czuli się wspaniale. Wszyscy chcieli, aby tak było codziennie. WYCIECZKA SZKOLNA DO PARKU ROZRYWKI I EDUKACJI FARMA ILUZJI Dnia r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie wraz z nauczycielami pojechali na niezwykłą wycieczkę do Parku Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji we wsi Mościska koło Woli Życkiej. Farma to nie tylko przepiękny teren do zabawy i wypoczynku, ale także miejsce pełne atrakcji. WIZYTA KLAUNA Dnia 14 maja 2015 r. szkołę odwiedził Klaun Walduś. Wyjątkowy gość oczarował wszystkich zebranych. Pod największym wrażeniem z pewnością były dzieci, które chętnie asystowały Klaunowi przy wesołych pokazach. Razem z nim demonstrowały różne ciekawe sztuczki, brały udział w zabawnych zawodach i scenkach. Wspaniały pokaz i magiczne umiejętności nie tylko bawiły, rozśmieszały, ale i uczyły. Klaun Walduś przypomniał naszym wychowankom, jak ważne w życiu każdego człowieka są: sport, zdrowe odżywianie i ekologia. Zabawa była wspaniała! Dziękujemy Klaunowi Waldusiowi za pokaz i zapraszamy ponownie! Po przekroczeniu bramy, wszyscy na kilka godzin przenieśli się do krainy czarów i magii. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki wywarła Latająca Chata Tajemnic. Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczył tunel zapomnienia, w którym już po chwili wszyscy zapomnieli o całym świecie, zagubienie się w Lustrzanym Labiryncie wraz z jego kolumnadami oraz wizyta w tajemniczym Ames Roomie. Fascynującą zabawą dla dzieci były lewitujące piłeczki, woda lecąca z kranu, który nigdzie nie jest podłączony. Mnóstwo wrażeń dostarczyła przeprawa tratwami przez Zaklęty Staw, przygody na Szlaku Trapera, wiklinowy labirynt z którego trzeba było się natrudzić żeby znaleźć wyjście oraz ścieżka zdrowia. Dzieci miały okazję zajrzeć do wnętrza ziemi w studni nieskończoności, zagrać w partyjkę Giga Szachów oraz przejechać się torem pontonowym. Dla tych, którym było mało czekały trampoliny, kule wodne i trampoliny. Nie zabrakło również pokazu sztuki Iluzji podczas której Pan Ząbek zapewnił wszystkim niesamowite przeżycia z magicznymi rekwizytami. 15 wizyta policji W dniu r. do PSP w Wojciechowie przybyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. W trakcie odwiedzin funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę z uczniami szkoły. Przybliżyli

16 dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE SUKCES W WOJEWÓDZKIM KURATORYJNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie Magdalena Kowalik została zwyciężczynią konkursu ortograficznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie na szczeblu powiatowym, a w dalszej kolejności laureatką na szczeblu wojewódzkim. XXXIV MAŁY KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY W LUBLINIE Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Dzieci miały mnóstwo pytań, na które policjanci z chęcią odpowiadali. Serdecznie dziękujemy za tak miłe i pouczające spotkanie, które pozostanie na długo w naszej pamięci! Naszą gminę reprezentował uczeń klasy IV Huber Wcisło, który recytował wiersz J. Brzechwy Kwoka. Chłopiec otrzymał wyróżnienie. PUNKT PRZEDSZKOLNY JAŚ I MAŁGOSIA W BRZOZÓWCE Wiedząc, iż uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności i wiadomości, jak co roku w naszym przedszkolu 25 maja 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Mamy i Taty, sala przedszkolna stała się sceną, na której dzieci zaprezentowały program artystyczny. Były wierszyki i piosenki o mamie i tacie, a z swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Podczas wręczania upominków całusom i uściskom nie było końca. Nie obyło się także bez słodkiego poczęstunku. PIŁKA NOŻNA JEST OK Sukces dziewcząt i chłopców Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie w rozgrywkach drużyn w piłkę nożną. Obydwie reprezentacje naszej szkoły wygrały zawody gminne, zwyciężyły w rozgrywkach międzygminnych powiatu kraśnickiego oraz zagrały na szczeblu powiatowym, zajmując III miejsce. Zawody rozgrywane były na Orlikach, co stanowiło dla zawodniczek i zawodników nowe doświadczenie. Wywalczyli jednak miejsce na podium, które zagwarantuje im ponowne przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe. WYCIECZKA W OKOLICE janowca DO MAGICZNYCH OGRODÓW Uczniowie mieli możliwość podziwiania niecodziennych miejsc i krajobrazów. Przeszli ścieżkę edukacyjną, która rozwijała wiedzę z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowała umiejętności sprawnościowe. Nagrodą za dobrze wykonane zadania były upominki. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 5 czerwca przedszkolaki wraz z rodzicami wyruszyły na wycieczkę autokarową do ZOO w Zamościu. Wycieczką z okazji Dnia Dziecka dla naszych małych przedszkolaków zorganizowało prowadzące nasze przedszkole Stowarzyszenie Nadzieja dla Brzozówki i Brzozówki Kol. Ogród zoologiczny jest wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Największy podziw wśród dzieci, spośród wszystkich zwierząt wzbudziły żyrafy i małpy. Po całym dniu wrażeń, troszkę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do naszego przedszkola. Żadna z tych atrakcji nie była by jednak możliwa gdyby nie wspaniała współpraca z naszymi Rodzicami, za którą serdecznie dziękujemy! 16

17 GIMNAZJUM W POLICHNIE TRZYMAJ FORMĘ Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Polichnie po raz kolejny przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę, którego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu odżywiania się. W ramach tego programu 27 marca 2015 r. została przeprowadzona akcja pod hasłem Mój pomysł na II śniadanie. Degustację zdrowych przekąsek przygotowanych przez klasę I pod okiem pani Bożeny Kowalik i we współpracy ze stołówką szkolną poprzedziła krótka prezentacja zaczerpnięta z programu Żyj smacznie i zdrowo. Przygotowane przez uczniów śniadanie było ucztą nie tylko dla podniebienia, ale również dostarczyło wielu wrażeń estetycznych. Kolorowe kanapki, muchomorki, pszczółki, cytrynowe stworki były dowodem kreatywności gimnazjalistów. zdzień ziemi Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, które obyły się 28 kwietnia 2015 r. W tym dniu wszyscy obejrzeli przygotowane przez uczennice I klasy gimnazjum przedstawienie pt. METAMORFOZA, czyli jak lekkoduch dojrzewa do rozważnych decyzji i działań. MŁODZI GŁOSUJĄ W dniu r. Samorząd Uczniowski gimnazjum przeprowadził szkolne wybory prezydenckie w ramach programu edukacji wyborczej Młodzi głosują. Wybory poprzedzone zostały akcją profrekwencyjną, której celem było zachęcenie osób uprawnionych do głosowania, aby wzięły udział w wyborach. Akcja prowadzona była w szkole i poza nią. Uczniowie klasy trzeciej wyszli na ulicę naszej miejscowości, aby zachęcić mieszkańców do wywiązania się z obywatelskiego obowiązku. Uczeń Patryk Serafin wcielił się w rolę człowieka urny, który w ramach akcji rozdawał ulotki reklamowe i zapraszał do udziału w wyborach prezydenckich. Wszystko dzieje się w sądzie, gdzie oskarżonym jest gimnazjalista zanieczyszczający Ziemię na wiele sposobów. Jednym ze świadków oskarżenia jest Ziemia, która opowiada o swoim ciężkim stanie i powodach złego samopoczucia. Ostatecznie sąd wydaje wyrok: uczeń zostaje uznany za winnego popełnionych czynów i skazany. Karą są prace na rzecz ochrony środowiska. Najważniejsze jest jednak to, że sam oskarżony postanawia zmienić własne zachowanie. W podsumowaniu przypomniano wszystkim, jak każdy z nas może dbać o naszą planetę Ziemię. GMINNY GIMNAZJALNY konkurs Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W dniu 28 maja w Gimnazjum Nr 1 w Polichnie odbył się Gminny Gimnazjalny Konkurs z Języka Angielskiego. Wpisał się on w tradycję tej szkoły. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań językiem obcym nauczanym w szkole, podniesienie kompetencji językowych oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych, a także kształtowanie ciekawości poznawczej oraz integracja uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Szastarka. Nasze gimnazjum reprezentowali: Karolina Mróz, Paulina Olech i Kacper Kamiński, który zajął II miejsce. ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W dniu 4 maja 2015 r. uczniowie klas III gimnazjum Zespołu Szkół w Hucie Józefów wraz z wychowawcami: panią Beatą Kasicą, panią Moniką Koguc i panem Patrykiem Sadowskim przygotowali montaż słowno muzyczny poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Artyści w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawili wydarzenia z historii Polski XVIII w., o których każdy Polak powinien pamiętać. 17

18 SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI W ZESPOLE SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW Dnia 6 maja 2015 r. odbyło się spotkanie z absolwentami naszej szkoły, którzy ukończyli ją w poprzednim roku. Do licznie zgromadzonej młodzieży z klas I-III gimnazjum absolwenci skierowali kilka słów na temat ich drogi kształcenia i zachęcali do wytężonej pracy. KONKURS BIBLIJNY Dnia 11 maja br. odbył się XVIII Dekanalny Konkurs Wiedzy Biblijnej pod hasłem Z Pismem Świętym w XXI wiek. Udział w nim wzięło 4 uczniów z Zespołu Szkół w Hucie Józefów. Uczennica klasy V Agnieszka Duda zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych, zaś Barbara Duda z klasy I gimnazjum I miejsce. Uczennice wzięły również udział w eliminacjach diecezjalnych, które odbyły się 2 czerwca 2015 r. w Sandomierzu. DZIEŃ PAPIESKI W ZESPOLE SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW W dniu 18 maja 2015 r. uroczystym montażem słowno muzycznym uczczono 95. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Chętni uczniowie z każdej klasy wystąpili z wierszami i piosenkami. Cała społeczność szkolna zaśpiewała Barkę oraz hymn młodzieży. Nad przebiegiem uroczystości czuwały panie: Ewa Boś, Anna Breś oraz Anna Szwedo. Potem przed publicznością wystąpili uczniowie z klas IV VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum z inscenizacją w języku niemieckim, przygotowaną na warsztaty języka niemieckiego. Następnie klasy trzecie gimnazjum przedstawiły w humorystyczny sposób historię swojej nauki w szkole oraz przebieg niektórych lekcji.na koniec przyszedł czas na zabawy sportowe, konkursy plastyczne oraz wyczekiwany przez wszystkich V Bieg Pokoleń i mecz piłki nożnej. Można było: wykonać rysunek na folii, pomalować twarz, pobawić się na placu zabaw i małym boisku, wziąć udział w loterii fantowej. Nie zabrakło również pysznego poczęstunku. Dodatkowo w tym roku Koło Gospodyń z Brzozówki prezentowało swoje wyroby. Jedną z większych atrakcji była możliwość przejażdżki bryczką konną, którą udostępnił i powoził ojciec jednego z uczniów - pan Dariusz Rubaj z Brzozówki. To tu ustawiła się największa kolejka. Cała impreza odbywała się przy muzyce rozrywkowej w wykonaniu zespołu Mayvon. DZIEŃ DZIECKA W HUCIE JÓZEFÓW Tradycją szkoły już od lat jest obchodzony na sportowo Dzień Dziecka. Tego dnia wszyscy uczniowie uczestniczą w licznych konkursach i quizach. Potem wspólne spotykają się przy ognisku. DZIEŃ MATKI W HUCIE JÓZEFÓW Przedszkolaki oraz uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej zaprezentowali swoje umiejętności wokalno taneczne przed licznie zgromadzonymi mamami. Klasa pierwsza wystąpiła z piosenkami i tańcami specjalnie dedykowanymi ich mamom. Inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. Rzepka przedstawili drugoklasiści, zaś klasa III wraz z przedszkolakami wystąpiła ze specjalnym wydaniem Familiady, podczas której przedszkolaki zaśpiewały i zatańczyły. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek. Po obiedzie odbywa się mecz reprezentacji uczniów przeciwko nauczycielom. Tegoroczne spotkanie, po wielu sytuacjach podbramkowych, zakończyło się wynikiem 8:7 dla belfrów. CECYLION 2015 FESTYN RODZINNY W ZESPOLE SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW 31 maja wzorem lat wcześniejszych został zorganizowany festyn rodzinny. Po przywitaniu pani dyrektor przedstawiła zgromadzonym najważniejsze osiągnięcia uczniów w mijającym roku szkolnym. Następnie uczniowie klasy VI zaprezentowali występ pod tytułem W XXI wiek bez nałogów i uzależnień. 9 czerwca 2015 r. uczennice z Publicznego Gimnazjum w Hucie Józefów uczestniczyły w VIII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej, Harcerskiej i Patriotycznej Cecylion w Stróży. W kategorii soliści: II miejsce zajęła Alicja Rębacz z kl. II gimnazjum za pieśń pt. Mój Jezus. W kategorii zespół: II miejsce zajął zespół Laudate Siniore z kl. I gimnazjum za pieśń pt. Chrystus Pan zbawieniem jest. Uczennice do konkursu przygotowała pani Ewa Boś, natomiast opiekę sprawowała pani Anna Breś. Za swoje występy dziewczęta otrzymały statuetki, dyplomy i upominki. WITAMY W KRAINIE KSIĄŻKI, CZYLI PASOWANIE NA CZYTELNIKA Dnia 12 czerwca br. panie Anna Breś i Anna Szwedo zorganizowały pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I. Program poprowadzili uczniowie klasy VI, którzy przygotowali 18

19 dla najmłodszych inscenizację najpopularniejszych wierszy polskich poetów. Pierwszoklasiści po wykonaniu zadań konkursowych zostali pasowani na czytelników, otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczne upominki. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani Joanna Żaba z Gminnej Biblioteki Publicznej w Polichnie, która zachęcała pierwszaków do odwiedzania tej placówki. SZKOLNA WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO 9 czerwca 2015 r. uczennice z Publicznego Gimnazjum w Hucie Józefów uczestniczyły w VIII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej, Harcerskiej i Patriotycznej Cecylion w Stróży. W kategorii soliści: II miejsce zajęła Alicja Rębacz z kl. II gimnazjum za pieśń pt. Mój Jezus. W kategorii zespół: II miejsce zajął zespół Laudate Siniore z kl. I gimnazjum za pieśń pt. Chrystus Pan zbawieniem jest. Uczennice do konkursu przygotowała pani Ewa Boś, natomiast opiekę sprawowała pani Anna Breś. Za swoje występy dziewczęta otrzymały statuetki, dyplomy i upominki. TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO W dniu 14 kwietnia 2015 roku rozstrzygnięty został Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym na szczeblu gminnym. Uczestnikom pogratulowali oraz przekazali ufundowane nagrody: pan Artur Jaskowski, Wójt Gminy Szastarka oraz pani Aneta Tokarzewska, dyrektor GZOPO. Wyniki w kategorii szkoły podstawowe: 1 miejsce - PSP w Polichnie 2 miejsce - PSP w Szastarce 3 miejsce - PSP w Blinowie Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych: 1 miejsce - PG w Blinowie 2 miejsce - PG w Polichnie 3 miejsce - PG w Szastarce DZIEŃ PATRONA ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZASTARCE U ŻOŁNIERZY W NISKU Dzień Patrona szkoły rozpoczął się wspólnym przemarszem do kościoła parafialnego na Mszę Świętą, którą celebrowali Ksiądz Proboszcz Andrzej Arbaczewski oraz Ksiądz Kanonik Andrzej Mizura, pochodzący z Szastarki. Ksiądz Kanonik przekazał dyrektorowi szkoły pamiątkowy obrazek kolędowy podpisany przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej z wychowawcami odwiedziły w dniu Święta Wojsk Inżynieryjnych żołnierzy jednostki wojskowej w Nisku. Uczniowie mogli zapoznać się z pracą żołnierzy, obejrzeć sprzęt wojskowy. Za pomoc w organizacji wycieczki szczególne podziękowania należą się panu Arturowi Sokołowi. 19 Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie młodzież przedstawiła akademię poświęconą naszemu Patronowi. W dniu imienin szkoły gościli również: pan Artur Jaskowski, Wójt Gminy Szastarka oraz pani Aneta Tokarzewska, dyrektor GZOPO. Pan Wójt wręczył nagrody zwycięzcom konkursu Kalendarium Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przekazał na ręce dyrektora pamiątkowy album.

20 PSZCZELARZE U PRZEDSZKOLAKÓW Tajniki pracy z pszczołami przybliżyli przedszkolakom pan Stanisław Pikula, prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Modliborzycach z siedzibą w Wierzchowiskach oraz pan Michał Kuźnicki, wiceprezes Koła. Panowie przywieźli akcesoria pszczelarskie oraz miód na poczęstunek dla dzieciaków. Serdecznie dziękujemy! Na uczestników radosnej imprezy czekały liczne atrakcje. Z ciepłym przyjęciem spotkały się występy dzieci i młodzieży z naszej szkoły - tańce przedszkolaków i klasy III oraz piosenki w wykonaniu uczniów klas starszych. Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki oraz miejscowej kapeli Czerwona Róża. Odbyły się również pokazy sekcji karate Szastarka oraz pokazy ratownictwa drogowego przeprowadzone przez OSP z Szastarki Wsi i Szastarki Stacji oraz Policji z Kraśnika. STRAŻACY W PRZEDSZKOLU W dniu 20 maja 2015 r. dzieci z zerówki i punktu przedszkolnego odwiedzili niezwykli goście druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce. Pan Jerzy Pudło komendant, pan Józef Solarz zastępca komendanta i kierowca oraz pan Tomasz Wrona skarbnik opowiedzieli dzieciom o trudnej i pełnej poświęcenia służbie w OSP. Praca strażaka wymaga wiele odwagi i poświęcenia podczas ratowania życia i mienia. Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także uczestniczą w wielu akcjach, np. w likwidowaniu szkód po klęskach żywiołowych czy w wypadkach komunikacyjnych. Strażacy opowiedzieli najmłodszym uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przypomnieli numery alarmowe 998 i 112. Na koniec czekała na dzieci miła niespodzianka pokaz sprzętu strażackiego, gaszenie pożaru na niby i przejażdżka wozem strażackim. Dodatkowymi atrakcjami były: przejazdy bryczką, zabawy w wesołym miasteczku, zajęcia i konkursy (sportowe, plastyczne, malowanie twarzy, robienie bransoletek). Uczestnicy festynu mogli obejrzeć wystawę prac i zdjęć prezentujących najważniejsze wydarzenia Zespołu Szkół w Szastarce. W czasie trwania festynu zostały wręczone nagrody przez pana Artura Jaskowskiego, Wójta Gminy Szastarka dla laureatów i uczestników konkursu organizowanego przez Gminę Szastarka we współpracy z firmą Ekolan. V FESTYN RODZINNY Dnia 14 czerwca 2015 r. po raz kolejny został zorganizowany przez Zespół Szkół w Szastarce przy współpracy z Radą Rodziców Festyn Rodzinny. 20 Festyn Rodzinny był także okazją do udzielenia finansowego wsparcia na leczenie chorej Alicji Bielak. Dodatkowo Koło Gospodyń Wiejskich z Brzozówki wystawiło swoje stoisko promocyjne. Dzięki ofiarności licznych sponsorów dzieci szkolne i inni uczestnicy festynu mogli skorzystać z bezpłatnego poczęstunku i różnych atrakcji.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

Finał Powiatowy OTWP. Ostateczna klasyfikacji Finału Powiatowego OTWP w poszczególnych grupach wiekowych: I grupa wiekowa (szkoła podstawowa) Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2012-03-26 08:06:03 Finał Powiatowy OTWP 22 marca 2012 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie odbył się Finał

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej 25 maja 2007 W dniu 25 maja zorganizowane zostały uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP. Tegoroczne obchody miały swe miejsce w Krynicy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Napisano dnia: 2017-05-20 16:36:47 W sobotę, 20 maja na boisku w Sobocie odbyły się Miejsko- Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Lwówek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok.

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLV-329/2010 Rady Gminy Urzędów w sprawie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna

Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Wniosek o nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokole tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego w dziedzinie Działalność społeczna Załącznik do uchwały nr XIX/124/2016 Rady Gminy w Sobolewie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana. Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana

Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana. Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Konkurs gminny pn. Najciekawsza i najsmaczniejsza potrawa ziemniaczana Komisja konkursowa w składzie: 1. Bożena Borkowska - Przewodnicząca 2. Agata Małczuk

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OSIAGNIĘCIA EDUKACYJNE DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Oddział 3-4 latki Oddział 3-4 latki Maja Kiełczykoska Małgorzata Kazanecka Zofia Kożuchowska XIV Gminny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Dyrektor Bukowska Ewa Liczba oddziałów: 5 Liczba wychowanków: 125 Strona internetowa Adres e-mail sekretariat@pp9.strzelceopolskie.edu.pl PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Udział przedszkola w konkursach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Policji w Ustrzykach Dolnych

Obchody Święta Policji w Ustrzykach Dolnych Obchody Święta Policji w Ustrzykach Dolnych W Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W obecności zaproszonych gości, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Napisano dnia: 2017-05-28 14:11:42 Siła dzisiejszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tkwi w ludziach, strażakach ochotnikach, którzy z pasją i zaangażowaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SĄCZOWIE. 25.1O.2011 r. Dorota Surma

SPRAWOZDANIE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SĄCZOWIE. 25.1O.2011 r. Dorota Surma SPRAWOZDANE Z PRZEBEGU OGÓLNOPOLSKEJ KAMPAN POSTAW NA RODZNĘ WSPÓLNEGO PRZEDSĘWZĘCA KRAKOWSKEJ AKADEM PROFLAKTYK ORAZ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH REALZOWANEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SĄCZOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88804,obchody-swieta-dolnoslaskiej-policji.html Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 09:07 Strona znajduje się w archiwum. OBCHODY ŚWIĘTA DOLNOŚLĄSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻ AJANA PAWŁA II W CHORZELACH ABY GODNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

1 Kinga Lewandowska Zaklików Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Anna Danuta Chamera-Kapłon

1 Kinga Lewandowska Zaklików Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2 Anna Danuta Chamera-Kapłon Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zaklikowa nr 175/2015 z dnia 5 października 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zaklikowie, adres siedziby komisji: Gminny Ośrodek Kultury ul. Strażacka 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny klasy IID

Projekt edukacyjny klasy IID Projekt edukacyjny klasy IID 17 października 2005 r. Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Od tego momentu postać papieża często pojawia się w twórczości dzieci i młodzieży naszej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce

PIKNIKI RODZINNE Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szóstce Pragniemy w ramach projektu Szkoła dobrych praktyk przedstawić inicjatywę z zakresu - Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, która

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Bialska OSP. Zapał i gotowość

Bialska OSP. Zapał i gotowość Bialska OSP. Zapał i gotowość 2017.01.26Aktualizacja: 2017.01.26, 03:04 Ochotnicza Straż Pożarna w Białej liczy dobre 56 lat (od 1961 roku), od pięciu lat w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Uroczystości Dnia Sybiraka.

Uroczystości Dnia Sybiraka. Uroczystości Dnia Sybiraka. W dniach 16 17 września 2012r. odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka, w których uczestniczyła Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. Podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo