KRONIKA. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 41 b 2006 (06 12)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 41 b 2006 (06 12)"

Transkrypt

1 KRONIKA DomuPomocySpołecznejwKrakowie przyulicyłanowej41b 2006(06 12)

2 Czerwiec2006

3 2czerwca koncertnarynkugłównymzokazjiviitygodniaosóbniepełnosprawnych KOCHAMKRAKÓWZWZAJEMNOŚCIĄ 3czerwca paradasmoków 4czerwca przedstawieniewcafemoliereigorącapizza 12czerwca grillnadbagrami

4 13czerwca wycieczkadowadowicpociągiempapieskim.uczestniczyliwięźniowiewramach programuduet,wtz,iiotiivot 14czerwca piknikwogródkuzorganizowanyprzeznasząszkołę

5 Lipiec2006 Wdniu1lipca2006po17latachpracywnaszejplacówceodeszłanazasłużoną,wcześniejsząemeryturęStanisławaBąba. PracowaławnaszymDomunaróżnychpiętrachigrupach.OstaniekilkalatspędziłaznajmniejszymimieszkańcamiDomunagrupie7. JejulubionepociechytoAdaśiBartuś.WiększośćpersoneluimieszkańcównazywałanasząStasię Babcią. DziękującStasiuzatylelatpracyżyczymyCiwszystkiegodobrego.Bawsiędobrzenaemeryturze!

6 ObózwSielpiiwOśrodkuWypoczynkowym Łucznik IIIOTiWTZ do r. Pogodadopisywałaprzezcałyturnus,największąpopularnościąwśródatrakcjiobozowychcieszyłysięrowerkiwodneikąpielewzalewie. Wczasietrwaniaturnusuodwiedzaliśmypobliskiemiejscowości:PiekłoiNiebo,Końskie,atakżeKielce.Podczascałodniowejwycieczki zwiedziliśmyskansenwtokarni,amfiteatrwkielcach,dąbbartekorazzamekwchęcinach. Wieczoramibawiliśmysięnadyskotekach,piekliśmykiełbaskinaogniskuchodziliśmydokawiarni. OstronęduchowądbałksiądzkapelanAntoniBąkcodziennieodprawiającMszęśw.polową. Byłyspacery,przejażdżkabryczkami,jazdakonnawspólneśpiewyprzygitarze.UroczyścieobchodziliśmyimieninyKamilaZiętary.Czas minąłszybkoiprzyjemnie.

7 Wdniachod24lipcado3sierpnia2006rokuIVpiętrowyjechałonaobózrehabilitacyjnydoSielpii. Niestetyniepojechałoznamidwóchmieszkańców MarcinSzczurowskiiTadziuKuciński. Całaresztabawiłasięświetniewczasietych10dni.NaszakierowniczkaPaulinaKaczordzielniewypełniałaswojeobowiązkistarającsię abypozazabawą,pysznościamiiwypoczynkiembyłrównieżczasnazajęciaterapeutyczneirehabilitacyjne. NaszkierowcaStasiuzwiedzałznamicałąokolicęapanipielęgniarkadbałaabynikomuniestałasiękrzywda.Byłtobardzofajnyczas wypoczynkuiindywidualnejpracy.szkoda,żenastępnywyjazddopierozarok...

8 Wdniu25lipca2006 naszdomodwiedziłapaniwiceministersprawiedliwościbetakępa.wizytacjataodbyłasięna zaproszeniearesztuśledczego,zktórymwspólnierealizujemyprogram Duet. Delegacja,wskładktórejweszlitakże:płkPawełPomiankiewicz dyrektorgeneralnysłużbywięziennej, mjrpawełnasiłowski z cadyrektorageneralnegosłużbywięziennej,posełandrzejadamczyk, oraz pani Prezydent Krakowa Stanisława Urbaniak, zobaczyła pracę osadzonych z osobami niepełnosprawnymi, mieszkańcaminaszejplacówki. Wizyta ta przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze. W trakcie spotkania poruszone zostały problemy resocjalizacji i readaptacjiwięźniówwpolskimsystemiewięziennictwa.bardzowysokoocenionyzostałnaszprogram Duet jakoprzykład inicjatywygodnejnaśladowania.

9 Sierpień 2006 Oddnia03do17sierpnia2006IOTspędzałoczasnaturnusierehabilitacyjnymwSielpii Odpoczywaliśmy w malowniczych okolicach ziem świętokrzyskich w miejscowości Sielpia. Czas nam mijał na licznych spacerach, wycieczkachorazatrakcjachorganizowanychprzezośrodekjakinassamych. ChłopcymieliokazjepojechaćnacałodniowąwycieczkęzprzewodnikiemdomiejscowościŚw.Katarzyna,wktórejtoobejrzeliśmycudowne źródełkośw.jacka.panprzewodnikciekawieopowiadałolegendachzwiązanychzźródełkiemjakisamejmiejscowości.wieczorami równieżnienudziliśmysię.czaswypełniałynamdyskotekiorazwspólneogniskaigrillowanie.wartorównieżwspomniećowieczorachprzy gitarachigłośnymśpiewie.dużąatrakcjądlachłopcówbyłaprzejażdżkabryczkamipokrętychdróżkachleśnych. Mimo,żepogodaniebyładlanaszbytłaskawa,mieliśmymożliwośćpopływaćnarowerkachwodnychorazspędzićmiłoczasnaplaży. Poznaliśmy tam drużynę Mistrzyń Polski w piłce nożnej, które zaprosiły nas na swój mecz. Jak na prawdziwych kibiców przystało dopingowaliśmydziewczynyzwielkimzaangażowaniem.niestetywszystkocodobreszybkosiękończy,czasbyłowracać.zadowoleni, zdrowizmiłymiwspomnieniamiwróciliśmydokrakowa.

10 Wdniachod17do31sierpnia2006rokuIIOTprzebywałonaturnusierehabilitacyjnymwSielpii Przez pierwsze dni naszym zabawom w jeziorze przyświecało słońce. Uczyliśmy się pływać, pływaliśmy na rowerkach wodnych, spacerowaliśmypoplaży.wpochmurnednipaliliśmyognisko,robiliśmygrilla,jeździliśmynawycieczki,orazchodziliśmydolasu. Pięcioropodopiecznychmiałoswójwieczórpodczasimprezyurodzinowej.Byłysłodycze,prezentyitańce. Byłonaswsumie40osób:20podopiecznychi19opiekunów,kierownikipanSławekjakokierowca. Czasturnusuminąłnambardzoszybko.Wspólnieśmialiśmysięiśpiewaliśmyróżnorakiepiosenkipodczaspodwieczorkowychspotkań przygitarze.

11 Wrzesień 2006 Wdniu6września2006roku dodomupomocyspołecznejnaos.hutniczymwkrakowiezostałprzeniesiony nasz ukochanyarturfraś,nazywanyfraniem. MieszkałwnaszymDomuod14lat. DecyzjaoprzeniesieniuArturazwiązanabyłazpowrotemdonaszegoDomuwdniu7września 2006rokuWojtkaGalosa oraztym,żewdpsnaoś.hutniczym5mieszkabratartura.mamynadzieję,żetennowydombędziedobrymmiejscemdlaartka,że odnajdziesiętam,żebędziesięnadalrozwijał.niemniejjednakstrasznienamsmutno...będzienambrakowaćjegozaczepek,słodkich min,awanturomagnetofon,płyty,gazetyorazcałejradościjakatowarzyszyłajegoosobie. TrzymajsięArtuś!!!!

12 Wdniach10 13wrześniagościławnaszymDomu8osobowadelegacjazmiejscowościTechobuzwCzechach. Byłatorewizyta,którejcelembyłozapoznaniesięzsystememopiekispołecznejnadosobaminiepełnosprawnymiintelektualnieoraz wizytacjapodobnychplacówekwpolsce. NasigościeodwiedziliDomPomocySpołecznejdlakobietwKobierzynie A także Warsztaty ArkawŚledziejowicach. Terapii Zajęciowej prowadzone przez Wspólnotę Staraliśmysięodpowiedziećnawszystkiepytania,porównywaliśmysystemopiekiwCzechachiwPolsce. DrugączęśćprogramustanowiłyimprezykulturalneizwiedzanieKrakowa. Głównymiatrakcjamibyły: zwiedzaniezamkukrólewskiegonawawelu,kopalnisoliwwieliczce,centrummiastaidzielnicykazimierz. Wieczoryznaszymigośćmispędzaliśmyprzymuzycejazzowejoraznauroczystejkolacji.

13 KONFERENCJA EUROPEJSKIEMODELEAKTYWIZACJIZAWODOWEJOSÓBZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄINTELEKTUALNĄ MODELSZWEDZKI Warszawa,18września2006roku W Konferencji, która odbyła się w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie, uczestniczył Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Krzysztof Flaszowski.Grupędocelowącyklukonferencjistanowiliprzedstawicieleorganizacjipozarządowych,instytucjirynkupracy,administracjisamorządowej irządowejorazspołecznościlokalnychdziałającychnarzeczaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną,jakiprzedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, domów pomocy społecznej i środowiska akademickiego. Konferencja, poświęconabyłamodelowiszwedzkiemuaktywizacjispołecznejizawodowejosóbniepełnosprawnych. Ekspertamizagranicznymibyli:KentEricssonzUppsalaUniversity,DepartmentofEducationiPatriciaEricsson SkinfaxeUppsala,Institutefor SupportDevelopmentQuality. Ramowyprogramkonferencji: 1. Podstawowezałożeniapolitykispołecznejwobecosóbzniepełnosprawnościąintelektualną(wartości,podstawyprawne,finansowanieigwarancje państwa). 2. Orzekanieoniepełnosprawności(podstawyprawne,koncepcja,realizacjainstytucjonalna,przedmiotitreśćorzekania,konsekwencjedlaosoby niepełnosprawnej,tzn.jakieszanseijakieograniczeniapociągazasobąorzeczenie).orzeczenieoniepełnosprawnościapraca. 3. Zabezpieczeniesocjalne. 4. Osobazniepełnosprawnościąintelektualnąwprocesieaktywizacjizawodowej: o o o systemedukacji, instytucjerynkupracy,wtymdoradztwozawodowe,pośrednictwopracy, instrumentyrynkupracy,wtymszkolenia,przyuczenienastanowiskupracy,formywspierania,dodatkoweaktywizująceświadczenia. Rolapublicznychiniepublicznychsłużbzatrudnieniawprocesieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną. Formyzatrudnienianaotwartymichronionymrynkupracy. Rolapracodawcówwprocesieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną. Doświadczeniadanegopaństwawzakresieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną. Główneproblemypojawiającesięwprocesieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną.

14 Październik2006 Węglówka J e s i e n i ą Wdniachod6 9października2006rIIOTzorganizowałowycieczkędoulubionejWęglówki. PojechalitymrazemM.Stefański,M.Dudziak,,Ł.Filipiec,M.Sroka,A.Korcala,M.Łyko,D.Madeja,R.Maniak,R.WacławikiP.Cisoń. Dzielnietowarzyszyłaimgrupaopiekunówwskładzie:A.Mikrut,B.Bobeł,M.Gajewska,G.Sroka,E.Broczkowska,A.Makaraiszefowa EwaWolańska.AutemikuchniąjakzwyklekierowałnaszStanisław. Jedzeniaiatrakcjiniezabrakło.Międzyinnymistraszyłnasduch,którymjaksiępóźniejokazałobyłktośzmieszkańcówwsi. AdaśKorcalapostanowiłzostaćrolnikiemiwtymceluzacząłuczyćsięjazdynatraktorze.Byłyspacerypolesie,zbieraniegrzybów, wylegiwaniesięnasłońcu,zabawyidyskoteki.miłojestprzywitaćjesieńzdalaodmiasta.następnawyprawazimą...

15 ZWTZDOPRACY ROZWIĄZANIASYSTEMOWE Warszawa,2 3października2006roku WKonferencji,któraodbyłasięwHoteluSobieskiwWarszawie,zgodniewzięłaudziałPaniDyrektorDomuBarbaraWąsowiczoraz psychologzwarsztatówterapiizajęciowej AnnaKolasa. Wzięłowniejudział400.uczestników,choćchętnychbyłoponaddwukrotniewięcej coświadczyoogromnejpotrzebiedostępudo informacjiiwymianydoświadczeńwśródcorazwiększejgrupyosób,zajmującychsięaktywizacjązawodowąosóbniepełnosprawnych. Prawiepołowęuczestnikówstanowilipraktycydziałalnościwarsztatówterapiizajęciowej,czyliinstruktorzyikierownicywtz(prowadzonych przezróżne organizacje iinstytucje),a drugąpołowę przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, starostw powiatowych, urzędówpracyiośrodkówpomocyspołecznej.nieodpowiedzielinatomiastnawysłanezaproszeniaczłonkowieparlamentu,m.in.sejmowej komisjids.politykispołecznej. PootwarciukonferencjiprzezKrystynęMrugalską,PrezesaZarząduGłównegoPolskiegoStowarzyszenianaRzeczOsóbzUpośledzeniem Umysłowym,listpowitalnyMirosławaMielniczuka,PełnomocnikaRządudoSprawOsóbNiepełnosprawnych,skierowanydoorganizatorówi uczestnikówkonferencjiodczytałaalinawojtowicz Pomierna,dyrektorBiuraPełnomocnika. Uczestnicy konferencji ze szczególną sympatią odnieśli się do wystąpienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, czwórki aktualnychibyłychuczestnikówwarsztatówterapiizajęciowejzarządugłównegopsouuwwarszawie.spośródnich,trojeodzeszłego rokupracuje.niepracującauczestniczkawarsztatówmówiłaoobawachprzedzatrudnieniem utracierenty,możliwościponiesieniaporażki, zerwaniukontaktówzprzyjaciółmizwarsztatu.pozostali,pracującyjuż,mówili,żezarabiają,sąbardziejsamodzielni,nareszcieczująsię jakdorośli,mająnowychprzyjaciół. Największymzainteresowaniemuczestnicykonferencjiobdarzyliprezentacjegościzagranicznych,atakżewzięliaktywnyudziałw dyskusjach zarównowpierwszymdniukonferencji,gdydyskutowanoozaletachiwadachzaprezentowanychsystemówzatrudnianiaosób niepełnosprawnych:chronionegoorazwspomaganego,jakipodczasdyskusjipodsumowującej,pozaprezentowaniukoncepcjipolskiego StowarzyszenianaRzeczOsóbzUpośledzeniemUmysłowymsystemuaktywizacjispołecznejizawodowejosóbzniepełnosprawnościami powodującymipotrzebęszczególnegowsparcia.jednymzelementówtegosystemujestwdrażanywtymrokuprojekt,działającychjużw9. miastach,centrówdoradztwazawodowegoiwspieraniaosóbniepełnosprawnychintelektualnie(centrumdzwoni).

16 4dniowawycieczkadoWęglówki9 12października2006rokuzorganizowanaprzezIIIOT Podzieliliśmycałąnaszaekipęnamniejszegrupki,takabyswobodnieporuszaćsiępookolicy.Każdymiałswojezadania,którewypełniał rewelacyjnie.wczasiecałejwycieczkibyłacudownapogoda.jedzenieprzygotowaliśmysami,alebyłobardzodobre.jesieńnawsito bardzodużaradośćdlanaszychmieszkańców. Dzień1 uczestnicy:d.wacławik,p.wiła.m.król,a.gwizdała,r.nedza NajpierwpojechaliśmyoglądaćwielkązaporęwCzorsztynie.Podziwialiśmypięknewidokipodczasdługiegospaceru.Chłopcyposzukiwali wlesiezwierząt.byliśmyteżnasłowacji.późniejwyprawadokrościenka.naddunajcemzrobiliśmymałypiknik,gdziepuszczaliśmyna wodzie kaczki,oglądaliśmyflisakówispożywaliśmysmakołyki.następniewyjścienatrzykorony.drogabyładługaimęcząca.wyjściena 982mzajęłonamokoło2godzin.Alebyłowarto widokbyłcudowny. Dzień2 Uczestnicy:K.Ziętara,M.Malina,D.Juszkiewicz,A.Garus,G.Nowakowski,P.Janusz Przeszliśmy przez granicę w Chochołowie i zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Dodatkowa atrakcją wycieczkibyłaskocznianarciarska,naktórejwygrywała.małysz.byłapizzaispacerpokrupówkachorazpogubałówce. Dzień3 Uczestnicy:A.Augustynek,M.Pluciński,M.Kukla,P.Piper PodziwialiśmypięknewidokizDopczyckiegoZamku,następniespędzaliśmyczasprzygrillunaZarabiu.Kiełbaski,piosenkiispacerwzdłuż rzekiwprawiłynaswniezapomnianynastrój. TerazzniecierpliwościączekamynanastępnywyjazddoWęglówki!

17 Od12do15październikamieszkańcyIVOTwrazzopiekunamijakokolejnagrupaspędzaliczaswwyjątkowymklimacie Węglówki.Opiekęsprawowali:P.Kaczor,T.Ślęczka,M.Kusz,B.Sędzik,A.StachuraorazM.Baliński.OsprawymedycznedbałaPani JasiaStąporiPaniMarysiaWrzesień naszedomowepielęgniarki. SzefemkuchnibyłjakubiegłymrazemświetnieidużogotującyStanisławBurda. Wśródmieszkańcówwypoczywającychpodczastegorocznegojesiennegowyjazduznaleźlisię:Z.Tyrpa,J.Bodurka,P.Partyk,P. Flakowicz,M.Kula,D.Kardas,M.Jania,M.PietrasorazT.Gajecki Zachwyciłynasokolicznelasy,zwłaszczagdymieniłysięwjesiennymsłońcu.UrzekłanastakżeMszanaDolnaorazWiśniowa.

18 W dniu 19.X.2006r do Domu Pomocy Społecznej w Krakowieprzyos.Hutniczymzostałprzeniesiony ArekGwizdała,którybyłnaszymmieszkań cemod 1990roku. PokonsultacjachzmatkąArkadoszliśmydowniosku,żeDomnaosHutniczymmożebyćdobrymmiejscemżyciadlaArkazewzględuna bliskąodległośćdodomurodzinnegoarkadiusza.choćtrudnobyłonamsiępożegnaćzuroczymuśmiechemarkawiemy,żetadecyzja byłasłuszna. WtymsamymczasiepowróciłdonaszegoDomyArtrurFraś,ponieważniemógłsięprzystosowaćdoinnego miejsca.dlategoteż,kierującsiędobremartkapostanowiliśmyzmienicnaszadecyzje.

19 Listopad BakalarzJanusz, 2.BiedaHenryk, 3.CholewaZbigniew, 4.DuchnowskiPaweł, 5.EichlerMarcin, 6.FilipczykMariusz, 7.KaczmarczykJacek, 8.KalinowskiArkadiusz, 9.Krasiń skitomasz, 10.KorzeniowskiPiotr 11.KowalczykPiotr, 12.LejczakMarcel 13.Leś niakandrzej, 14.MalinaAdam, 15.MazurekDominik, 16.MotylewskiSławomir, 17.PietrzykGrzegorz, 18.PrzewdziękowskiGrzegorz, 19.SekundaRafał, 20.SępSylweriusz, 21.SowickiJacek, 22.SrokaWaldemar, 23.StalicaBartłomiej, 24.WyporekRoman Pamiętamy 1.XI.2006r

20 Wdniu10listopada2006rokuwreszcieśledczym,zktórymwspółpracujemy odbyłasięuroczystość50latistnieniazakładukarnego.przytejokazjizostaływręczoneodznaczeniaiwyróżnienia. Jednązwyróżnionychosób,brązowąodznakąMinistra SprawiedliwościbyłaElżbietaRozwadowska

21 Andrzejkitodzieńpełenmagii.Najlepiejwtedyrozkładaćkarty,bowróżbysięsprawdzają AlenaŚwiętegoAndrzejawróżąsobieprzeważniepanieipanowiewśrednimwiekuorazludziestarsi Młodzieżwróżysobierzadko,bozazwyczajwtedysiębawi

22 Grudzień 2006 Wdniu2grudnia2006rokuwkoś cieleśw.mikołajaprzy ulm.kopernikawkrakowienaszmieszkaniecprzemysław WiłazostałochrzczonyiprzyjąłIKomunięŚw WobecnościDyrektoraDomu,nauczycieli,opiekunówikolegówPrzemekprzeżyłswójwielkidzień. Rodzicamichrzestnymibyli:TomaszŚlaskowicziAnnaKsiążek PoMszyŚw.wnaszymDomuodbyłosięprzyjęciedlawszystkichzaproszonychgości ByłtoradosnydzieńdlaPrzemkaidlanaswszystkich. ŻyczymyCiPrzemku,abyś zawszebyłbliskodobrychludzii dobrychspraw,żebyś zawszebyłdobrymczłowiekiem

23 5grudniaIIOTrazemzWarsztatamiTerapiiZajęciowejpojechałodoKopalniSoliwWieliczcenaimprezę mikołajową. Mikołajkizostałyzorganizowaneprzezkrakowskichaktorów, którzyczytalibajkiiśpiewaliorazprzezzespółtelewizyjnegoprogramuziarno. Dziecitańczyłyiśpiewałyrazemzaktorami nakoniecwszyscyuczestnicydostali długooczekiwanepaczki,któresprawiłyimogromnąradość. AotoBiskupiŚw. Mikołaj wjednejosobie

24 NaszŚwięty Mikołaj!!! 6grudniaprzyjechałdonasŚw.Mikołaj.Miałdługąbiałąbrodę,byłw czerwonympłaszczu,podpierałsięlaskąimiałpomocników:aniołkaidiabła. Dałnamdużoradościioczywiścieprezentów!!!

25 Konferencjanaukowo szkoleniowawzakopanym 7 8.XII.2006 Readaptacjaskazanych:możliwościiograniczenia Programkonferencji: CZWAREK,7grudnia2006r śniadanie 9.15 Otwarciekonferencji SesjaI,prowadzenie:prof.drhab.AndrzejGaberle drhab.AleksandraSzymanowska,IPSiR Stosunekspołeczeństwapolskiegodozachowańpatologicznychiprzestępczości drhab.WłodzimierzWróbel,KatedraPrawaKarnegoUJ Karapozbawieniawolnościwkodeksiekarnymz1997roku:ideairzeczywistość drhab.ZbigniewHołda,prof.UJ,KatedraPrawaiPolitykiPenitencjarnejUJ KoncepcjawykonywaniakarypozbawieniawolnościwedługKodeksukarnegowykonawczego przerwakawowa drhab.GrażynaSzczygieł,prof.UwB,KatedraPrawaKarnego,UwB Readaptacjaskazanych:założeniaipraktyka dyskusjapanelowa(prof.H.Machel,dr.P.Szczepaniak,ppłk.p.Nasiłowski) godz obiad SesjaII,prowadzenie:drBarbaraStańdo Kawecka drAldonaNawój,UŁ Systemprogramowanegooddziaływaniawświetlebadańempirycznych TBSPSekcjaKryminologiiUJ RealizacjasystemuprogramowanegooddziaływaniawAreszcieŚledczymwKrakowie Podgórzu mgrWojciechSłonina:BiuroPełnomocnikaZarząduWojewództwaMałopolskiegod/sProfilaktykiiPrzeciwdziałaniaUzależnieniom Pijanikierowcy."Zerotolerancji"wMałopolsce dyskusja przerwakawowa

26 SesjaIII,prowadzenie:płkJerzyDorenda mjrmgrLidiaOlejnik,ZKwLublińcu Program"Bona"wZKwLublińcu por.mgrCecyliaHajduk TreningZastępowaniaAgresjiwpraktyceZKwTarnowie kpt.mgrRenataNiziołek Program"Nowadroga" projektefs kptmgrTadeuszSzarek,AŚlwKrakowie Podgórzu ReadaptacjaskazanychwświetleautorskichprogramówrealizowanychwAŚl.wKrakowie Podgórzu Projekcjafilmu"Duet"(reż.MaciejChłopicki) dyskusja kolacja PIĄTEK,8grudnia2006r. SesjaIV,prowadzenie:prof.drhab.StefanLelental śniadanie drMonikaPłatek,InstytutPrawaKarnegoUniwersytetuWarszawskiego ZadaniapolskiejpolitykipenitencjarnejwświetleEuropejskichRegułWięziennych prof.drhab.TeodorSzymanowski,IPSiR,UniwersytetWarszawski Następstwaprzeludnieniawzakładziekarnymisposobyograniczaniategozjawiska drBarbaraStańdo Kawecka,KatedraPrawaiPolitykiPenitencjarnejUJ Celewykonywaniakarypozbawieniawolnościwwybranychkrajacheuropejskich przerwakawowa drMariuszSztuka,ZakładProfilaktykiSpołecznejiResocjalizacjiUJ Efektywnośćoddziaływańwzorientowanymkorekcyjniemodeluinstytucjipenitencjarnych:doświadczeniaamerykańskie dyskusjapanelowa godz obiad SesjaV,prowadzenie:kpt.mgrTadeuszSzarek kpt.mgrRobertFajferek,AresztŚledczywKrakowie Psychologicznedeterminantyresocjalizacjiskazanych drEwaHabzda Siwek,KatedraKryminologiiUJ, Zaburzeniaosobowościjakoproblempsychologicznejdiagnozypenitencjarnej drTomaszGłowik,AresztŚledczywRadomiu Relacjeterapeutycznewwięzieniu spotkaniepersonalne dyskusja Godz.15.30Zakończeniekonferencji

27 OTYMJAKADAM,MICHAŁIMAREK DOCZECHPOJECHALI 13 15GRUDNIATECHOBUZ PRAGA MAMYPOZNAĆCZECHY,ALEPRZYGODA! TONASIKOLEDZYNASZAPROSILI WZESZŁYMROKUMYŚMYICHWITALI KIEDYNASZPIEKNYKRAKÓWODWIEDZALI PANSTASZEKZAKIEROWNICĄBUSA NASZCZĘŚCIENAODPOCZYNKISTAJE WTEDYNASZAPANIDYREKTOR KANAPKIICIEPŁĄHERBATĘROZDAJE ZTYŁUPANIPAULINAIKINGA SPIEWAJĄWESOŁEPIOSENKI APANZBYSZEKWTYMCZASIE KLASZCZEIWYBIJADŹWIĘKI DOTARLIŚMYGDYBYŁOCIEMNO KAŻDYCZUJESIĘZMECZONY NASZCZĘŚCIEMAMYZAPROSZENIENAKOLACJĘ ODPANIDYREKTORSIMONY

28 POPYSZNEJKOLACJIZPEŁNYMIBRZUCHAMI WCIEPŁYCHŁÓŻKACHSZYBKOUSYPIAMY JUTROPRZECIEŻWCZEŚNIEPOBUDKA DZIEŃPEŁENWRAŻEŃPRZEDNAMI! RANOPOSMACZNYMŚNIADANIU ZNOWURUSZAMYWDROGĘ WURZĘDZIEMIASTAWTECHOBUZIE WITAJĄNASCIASTKA,SZOPKIKOLOROWE. WDUŻEJSALIBYŁOWIELULUDZI WESOŁEPRZEDSTAWIENIEWSZYSCYOGLĄDALI POTEMCHWILAWYTCHNIENIA,SPOKOJU,ZADUMY GDYPASTORAŁEKIKOLĘDSŁUCHALI. OBIADWELEGANCKIEJRESTAURACJI NATALERZACHNICNIEZOSTAŁO POTEMBIERZEMYJABŁKAICHLEBUŚ TRZEBANAKARMIĆJELENIEIŁANIE

29 PÓŹNIEJZWIEDZANIESTAREGODWORKU ZKONIKIEM,KRÓLICZKAMIZABAWA IZNÓWDOŁOŻEKSZYBKOTRZEBAWSKAKIWAĆ BOJUTROCZEKANASPRAGA RANOWITANASPIEKNAPOGODA ZCHĘCIAZWIEDZAMYCZECHSTOLICĘ SPACERUJEMYPOMIEŚCIEKAROLA PODZIWIAMYPLACE,KAMIENICE CHWILĘSPĘDZAMYNAPLACUWACŁAWA GDZIEZEGARRUCHOMYGODZINĘWYBIJA ZWIEDZAMYMETROZDŁUGIMISCHODAMI CZASDOOBIADUNAMSZYBKOMIJA WIECZÓRSIĘZBLIŻASZYBKIMIKROKAMI MYZNOWUWBUSIEJEDZIEMY IZNÓWDŁUGADROGAPRZEDNAMI DOPIERONOCĄKRAKÓWPOWITAMY. WITAMYULICEŁANOWĄ JUŻZARAZPÓŁNOCNASTANIE DZIŚWNOCYPEWNIEPRAGASIĘPRZYSNI KTÓRANAZAWSZEWPAMIĘCIZOSTANIE!

30 Bracia,patrzciejeno,jakniebogoreje! Znać,żecośdziwnegowBetlejemsiędzieje. Rzućmybudy,warty,stada; NiechajnimiPanBógwłada,amydoBetlejem.

31 Obchodzącpamiątkęodwiedzinpasterzy, każdyczcicielboga,cowchrystusawierzy, niechsięcieszyiraduje, żezbawcęswegoznajduje wszopieprzybetlejem.

BIULETYN NR 39 I/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR ISSN 1644-1923

BIULETYN NR 39 I/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR ISSN 1644-1923 BIULETYN NR 39 I/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR ISSN 1644-1923 OD REDAKCJI W NUMERZE: WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI POZNAJ SIEBIE 3... 4 NAGRODA IM. W. WINNICKIEGO... 5 CZŁOWIEK DUśEGO FORMATU!... 7 SUKCES KOŁA

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010 rok Wałbrzych, marzec 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010 rok Wałbrzych, marzec 2011 r. Załącznik do Uchwały Nr X/67/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 marca 2011 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2010 rok Wałbrzych, marzec 2011 r. Miejski

Bardziej szczegółowo

Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego www.kongresmf2013.pl Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Słowo wstępne Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Zespół Sekcji

Bardziej szczegółowo

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (217) 12 Poznań grudzień 2012 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 Zwycięzcy XI Powiatowego Turnieju Bocci w Dopiewie drużyna Stowarzyszenia Żurawinka

Bardziej szczegółowo

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł.

I. Przeciwdziałanie patologiom społecznym: Kwota w roku 2006 r.: 96.790,00 zł. SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006 I. Dotacje na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapraszają. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne

Zapraszają. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne Zapraszają do udziału w seminarium: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 4 Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem - warsztaty praktyczne Seminarium odbędzie się: 05-11 września 2015r. w Rzeszowie, hotel Hetman

Bardziej szczegółowo

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że Ośrodek Języka Polskiego Politechniki Warszawskiej uruchamia w tym roku długo oczekiwany wakacyjny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2/14 (18)

BIULETYN NR 2/14 (18) BIULETYN NR 2/14 (18) XXI FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Przedstawiciele krośnieńskich organizacji pozarządowych po raz kolejny spotkali się z władzami miasta Krosna oraz przybyłymi gośćmi podczas XXI

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT ŚDS 5 ZMYSŁÓW EKSPRESJA NASZ NOWY DOM FOTORELACJA WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO KĄCIK POEZJI KATARZYNY KĘDZIERSKIEJ.

ŚWIAT ŚDS 5 ZMYSŁÓW EKSPRESJA NASZ NOWY DOM FOTORELACJA WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO KĄCIK POEZJI KATARZYNY KĘDZIERSKIEJ. www.facebook.com/srodowiskowymiedzychod /BIULETYN BEZPŁATNY/ Nr 2 LIPIEC2014-KWIECIEŃ 2015 ŚWIAT ŚDS Międzychód WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 5 ZMYSŁÓW EKSPRESJA NASZ NOWY DOM FOTORELACJA KĄCIK POEZJI

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011 Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie 18 września uroczyście otwarto nowy stadion w Chlebowie. W styczniu wójt Paweł Szczepankiewicz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie jego budowy

Bardziej szczegółowo

Pismo Rady Dzielnicy

Pismo Rady Dzielnicy Pismo Rady Dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki IX C ZERWIEC 2011 egzemplarz bezpłatny, ISSN 1642-3208 Radość życia Rozmowa miesiąca z Aleksym Kotarbą, Karolem Marcińskim i Sebastianem Ziają Dwadzieścia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Konferencji będą stanowiły trzy wykłady gości z Austrii, Niemiec i Czech.

Wprowadzenie do Konferencji będą stanowiły trzy wykłady gości z Austrii, Niemiec i Czech. KOMUNIKAT I Celem Konferencji jest przybliżenie najnowszych koncepcji teoretycznych i stanu badań nad samostanowieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i na świecie, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Opinie Czas reformy finansów powiatu - wywiad ze Starostą

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Opinie Czas reformy finansów powiatu - wywiad ze Starostą Powiat Krakowski Nr (13) 1/11 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała -

Bardziej szczegółowo

GŁOS GRUTY. Bezpłatna Gazeta Samorządowa. XVIII Sesja Rady Gminy Gruta. Nr 10 Październik 2012 ukazuje się od 1991 roku

GŁOS GRUTY. Bezpłatna Gazeta Samorządowa. XVIII Sesja Rady Gminy Gruta. Nr 10 Październik 2012 ukazuje się od 1991 roku GŁOS GRUTY Bezpłatna Gazeta Samorządowa Nr 10 Październik 2012 ukazuje się od 1991 roku XVIII Sesja Rady Gminy Gruta Na sesji 28 września podjęto następujące uchwały: 1) w sprawie ustalenia wysokości stawki

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2013 nr (6) 35

CZERWIEC 2013 nr (6) 35 MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2013 nr (6) 35 Węgiel kamienny doceniony SPIS TREŚCI ZWZ i nowa kadencja Inwestycje Urlopy, czyli w poszukiwaniu 4 16 zarządu w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za I półrocze 2012roku

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za I półrocze 2012roku Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za I półrocze 2012roku W GOPS w Mircu jest zatrudnionych 13 osób: - 5 pracowników socjalnych / 1 z projektu/ - kierownik - główny

Bardziej szczegółowo

Prezes MPK stracił stołek

Prezes MPK stracił stołek NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezes MPK stracił stołek 8 LIPCA 2011, NR 362 WAŁBRZYCH Wyrzucą Lendę z SLD? Demokracja po Wałbrzysku wydarzenia str. 4 Na razie nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej

Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Instytut Wschodnich Inicjatyw zaprasza na międzynarodową konferencję w ramach projektu: Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Kraków, 29-31 sierpnia 2013 r. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

5 000 000 złotych z Unii na inwestycje dla gminy Wołczyn!!!! W NUMERZE: Od następnego numeru tj. 9 (23) istnieje możliwość

5 000 000 złotych z Unii na inwestycje dla gminy Wołczyn!!!! W NUMERZE: Od następnego numeru tj. 9 (23) istnieje możliwość Nr 8 (22) Maj-Czerwiec 2009 5 000 000 złotych z Unii na inwestycje dla gminy Wołczyn!!!! Nie było łatwo, ale jednak udało się. 29 maja br. Burmistrz Wołczyna podpisał umowy z Urzędem Marszałkowskim na

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 Spis treści 1. Informacje organizacyjne str. 2. 2. Cele działalności str.2. 3. Główne zdarzenia prawne str.3. 4. Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

OSIEK. W numerze m.in.: numer 6 (14) czerwiec 2011

OSIEK. W numerze m.in.: numer 6 (14) czerwiec 2011 gazeta ISNN: 2080-4385 lokalna numer 6 (14) czerwiec 2011 OSIEK W numerze m.in.: Leśniczy XXI wieku Rozpoczęcie sezonu motocyklowego Strażacka majówka w Pliskowoli Sukcesy szkoły w Ossali Żywe pomniki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok to czas spędzany z najbliższymi, czas odpoczynku i przyjemności, ale również czas podsumowań i planów na przyszłość. Życzymy wszystkim naszym członkom i

Bardziej szczegółowo

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU

W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU W NUMERZE WUP w Warszawie STAN W KOŃCU SIERPNIA 2010 ROKU Wizyta studyjna w WUP 2 Partnerstwo Lokalne w Warszawie 2 Pierwsze Wirtualne Targi w Polsce 3 Mazowiecki Pakt na Rzecz Przedsiębiorczości 4 Rejestry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r.

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Prezes Oddziału w Choszcznie, Prezes Oddziału w Koszalinie, Przewodniczący Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo