KRONIKA. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 41 b 2006 (06 12)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRONIKA. Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Łanowej 41 b 2006 (06 12)"

Transkrypt

1 KRONIKA DomuPomocySpołecznejwKrakowie przyulicyłanowej41b 2006(06 12)

2 Czerwiec2006

3 2czerwca koncertnarynkugłównymzokazjiviitygodniaosóbniepełnosprawnych KOCHAMKRAKÓWZWZAJEMNOŚCIĄ 3czerwca paradasmoków 4czerwca przedstawieniewcafemoliereigorącapizza 12czerwca grillnadbagrami

4 13czerwca wycieczkadowadowicpociągiempapieskim.uczestniczyliwięźniowiewramach programuduet,wtz,iiotiivot 14czerwca piknikwogródkuzorganizowanyprzeznasząszkołę

5 Lipiec2006 Wdniu1lipca2006po17latachpracywnaszejplacówceodeszłanazasłużoną,wcześniejsząemeryturęStanisławaBąba. PracowaławnaszymDomunaróżnychpiętrachigrupach.OstaniekilkalatspędziłaznajmniejszymimieszkańcamiDomunagrupie7. JejulubionepociechytoAdaśiBartuś.WiększośćpersoneluimieszkańcównazywałanasząStasię Babcią. DziękującStasiuzatylelatpracyżyczymyCiwszystkiegodobrego.Bawsiędobrzenaemeryturze!

6 ObózwSielpiiwOśrodkuWypoczynkowym Łucznik IIIOTiWTZ do r. Pogodadopisywałaprzezcałyturnus,największąpopularnościąwśródatrakcjiobozowychcieszyłysięrowerkiwodneikąpielewzalewie. Wczasietrwaniaturnusuodwiedzaliśmypobliskiemiejscowości:PiekłoiNiebo,Końskie,atakżeKielce.Podczascałodniowejwycieczki zwiedziliśmyskansenwtokarni,amfiteatrwkielcach,dąbbartekorazzamekwchęcinach. Wieczoramibawiliśmysięnadyskotekach,piekliśmykiełbaskinaogniskuchodziliśmydokawiarni. OstronęduchowądbałksiądzkapelanAntoniBąkcodziennieodprawiającMszęśw.polową. Byłyspacery,przejażdżkabryczkami,jazdakonnawspólneśpiewyprzygitarze.UroczyścieobchodziliśmyimieninyKamilaZiętary.Czas minąłszybkoiprzyjemnie.

7 Wdniachod24lipcado3sierpnia2006rokuIVpiętrowyjechałonaobózrehabilitacyjnydoSielpii. Niestetyniepojechałoznamidwóchmieszkańców MarcinSzczurowskiiTadziuKuciński. Całaresztabawiłasięświetniewczasietych10dni.NaszakierowniczkaPaulinaKaczordzielniewypełniałaswojeobowiązkistarającsię abypozazabawą,pysznościamiiwypoczynkiembyłrównieżczasnazajęciaterapeutyczneirehabilitacyjne. NaszkierowcaStasiuzwiedzałznamicałąokolicęapanipielęgniarkadbałaabynikomuniestałasiękrzywda.Byłtobardzofajnyczas wypoczynkuiindywidualnejpracy.szkoda,żenastępnywyjazddopierozarok...

8 Wdniu25lipca2006 naszdomodwiedziłapaniwiceministersprawiedliwościbetakępa.wizytacjataodbyłasięna zaproszeniearesztuśledczego,zktórymwspólnierealizujemyprogram Duet. Delegacja,wskładktórejweszlitakże:płkPawełPomiankiewicz dyrektorgeneralnysłużbywięziennej, mjrpawełnasiłowski z cadyrektorageneralnegosłużbywięziennej,posełandrzejadamczyk, oraz pani Prezydent Krakowa Stanisława Urbaniak, zobaczyła pracę osadzonych z osobami niepełnosprawnymi, mieszkańcaminaszejplacówki. Wizyta ta przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze. W trakcie spotkania poruszone zostały problemy resocjalizacji i readaptacjiwięźniówwpolskimsystemiewięziennictwa.bardzowysokoocenionyzostałnaszprogram Duet jakoprzykład inicjatywygodnejnaśladowania.

9 Sierpień 2006 Oddnia03do17sierpnia2006IOTspędzałoczasnaturnusierehabilitacyjnymwSielpii Odpoczywaliśmy w malowniczych okolicach ziem świętokrzyskich w miejscowości Sielpia. Czas nam mijał na licznych spacerach, wycieczkachorazatrakcjachorganizowanychprzezośrodekjakinassamych. ChłopcymieliokazjepojechaćnacałodniowąwycieczkęzprzewodnikiemdomiejscowościŚw.Katarzyna,wktórejtoobejrzeliśmycudowne źródełkośw.jacka.panprzewodnikciekawieopowiadałolegendachzwiązanychzźródełkiemjakisamejmiejscowości.wieczorami równieżnienudziliśmysię.czaswypełniałynamdyskotekiorazwspólneogniskaigrillowanie.wartorównieżwspomniećowieczorachprzy gitarachigłośnymśpiewie.dużąatrakcjądlachłopcówbyłaprzejażdżkabryczkamipokrętychdróżkachleśnych. Mimo,żepogodaniebyładlanaszbytłaskawa,mieliśmymożliwośćpopływaćnarowerkachwodnychorazspędzićmiłoczasnaplaży. Poznaliśmy tam drużynę Mistrzyń Polski w piłce nożnej, które zaprosiły nas na swój mecz. Jak na prawdziwych kibiców przystało dopingowaliśmydziewczynyzwielkimzaangażowaniem.niestetywszystkocodobreszybkosiękończy,czasbyłowracać.zadowoleni, zdrowizmiłymiwspomnieniamiwróciliśmydokrakowa.

10 Wdniachod17do31sierpnia2006rokuIIOTprzebywałonaturnusierehabilitacyjnymwSielpii Przez pierwsze dni naszym zabawom w jeziorze przyświecało słońce. Uczyliśmy się pływać, pływaliśmy na rowerkach wodnych, spacerowaliśmypoplaży.wpochmurnednipaliliśmyognisko,robiliśmygrilla,jeździliśmynawycieczki,orazchodziliśmydolasu. Pięcioropodopiecznychmiałoswójwieczórpodczasimprezyurodzinowej.Byłysłodycze,prezentyitańce. Byłonaswsumie40osób:20podopiecznychi19opiekunów,kierownikipanSławekjakokierowca. Czasturnusuminąłnambardzoszybko.Wspólnieśmialiśmysięiśpiewaliśmyróżnorakiepiosenkipodczaspodwieczorkowychspotkań przygitarze.

11 Wrzesień 2006 Wdniu6września2006roku dodomupomocyspołecznejnaos.hutniczymwkrakowiezostałprzeniesiony nasz ukochanyarturfraś,nazywanyfraniem. MieszkałwnaszymDomuod14lat. DecyzjaoprzeniesieniuArturazwiązanabyłazpowrotemdonaszegoDomuwdniu7września 2006rokuWojtkaGalosa oraztym,żewdpsnaoś.hutniczym5mieszkabratartura.mamynadzieję,żetennowydombędziedobrymmiejscemdlaartka,że odnajdziesiętam,żebędziesięnadalrozwijał.niemniejjednakstrasznienamsmutno...będzienambrakowaćjegozaczepek,słodkich min,awanturomagnetofon,płyty,gazetyorazcałejradościjakatowarzyszyłajegoosobie. TrzymajsięArtuś!!!!

12 Wdniach10 13wrześniagościławnaszymDomu8osobowadelegacjazmiejscowościTechobuzwCzechach. Byłatorewizyta,którejcelembyłozapoznaniesięzsystememopiekispołecznejnadosobaminiepełnosprawnymiintelektualnieoraz wizytacjapodobnychplacówekwpolsce. NasigościeodwiedziliDomPomocySpołecznejdlakobietwKobierzynie A także Warsztaty ArkawŚledziejowicach. Terapii Zajęciowej prowadzone przez Wspólnotę Staraliśmysięodpowiedziećnawszystkiepytania,porównywaliśmysystemopiekiwCzechachiwPolsce. DrugączęśćprogramustanowiłyimprezykulturalneizwiedzanieKrakowa. Głównymiatrakcjamibyły: zwiedzaniezamkukrólewskiegonawawelu,kopalnisoliwwieliczce,centrummiastaidzielnicykazimierz. Wieczoryznaszymigośćmispędzaliśmyprzymuzycejazzowejoraznauroczystejkolacji.

13 KONFERENCJA EUROPEJSKIEMODELEAKTYWIZACJIZAWODOWEJOSÓBZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄINTELEKTUALNĄ MODELSZWEDZKI Warszawa,18września2006roku W Konferencji, która odbyła się w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie, uczestniczył Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Krzysztof Flaszowski.Grupędocelowącyklukonferencjistanowiliprzedstawicieleorganizacjipozarządowych,instytucjirynkupracy,administracjisamorządowej irządowejorazspołecznościlokalnychdziałającychnarzeczaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną,jakiprzedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, domów pomocy społecznej i środowiska akademickiego. Konferencja, poświęconabyłamodelowiszwedzkiemuaktywizacjispołecznejizawodowejosóbniepełnosprawnych. Ekspertamizagranicznymibyli:KentEricssonzUppsalaUniversity,DepartmentofEducationiPatriciaEricsson SkinfaxeUppsala,Institutefor SupportDevelopmentQuality. Ramowyprogramkonferencji: 1. Podstawowezałożeniapolitykispołecznejwobecosóbzniepełnosprawnościąintelektualną(wartości,podstawyprawne,finansowanieigwarancje państwa). 2. Orzekanieoniepełnosprawności(podstawyprawne,koncepcja,realizacjainstytucjonalna,przedmiotitreśćorzekania,konsekwencjedlaosoby niepełnosprawnej,tzn.jakieszanseijakieograniczeniapociągazasobąorzeczenie).orzeczenieoniepełnosprawnościapraca. 3. Zabezpieczeniesocjalne. 4. Osobazniepełnosprawnościąintelektualnąwprocesieaktywizacjizawodowej: o o o systemedukacji, instytucjerynkupracy,wtymdoradztwozawodowe,pośrednictwopracy, instrumentyrynkupracy,wtymszkolenia,przyuczenienastanowiskupracy,formywspierania,dodatkoweaktywizująceświadczenia. Rolapublicznychiniepublicznychsłużbzatrudnieniawprocesieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną. Formyzatrudnienianaotwartymichronionymrynkupracy. Rolapracodawcówwprocesieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną. Doświadczeniadanegopaństwawzakresieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną. Główneproblemypojawiającesięwprocesieaktywizacjizawodowejosóbzniepełnosprawnościąintelektualną.

14 Październik2006 Węglówka J e s i e n i ą Wdniachod6 9października2006rIIOTzorganizowałowycieczkędoulubionejWęglówki. PojechalitymrazemM.Stefański,M.Dudziak,,Ł.Filipiec,M.Sroka,A.Korcala,M.Łyko,D.Madeja,R.Maniak,R.WacławikiP.Cisoń. Dzielnietowarzyszyłaimgrupaopiekunówwskładzie:A.Mikrut,B.Bobeł,M.Gajewska,G.Sroka,E.Broczkowska,A.Makaraiszefowa EwaWolańska.AutemikuchniąjakzwyklekierowałnaszStanisław. Jedzeniaiatrakcjiniezabrakło.Międzyinnymistraszyłnasduch,którymjaksiępóźniejokazałobyłktośzmieszkańcówwsi. AdaśKorcalapostanowiłzostaćrolnikiemiwtymceluzacząłuczyćsięjazdynatraktorze.Byłyspacerypolesie,zbieraniegrzybów, wylegiwaniesięnasłońcu,zabawyidyskoteki.miłojestprzywitaćjesieńzdalaodmiasta.następnawyprawazimą...

15 ZWTZDOPRACY ROZWIĄZANIASYSTEMOWE Warszawa,2 3października2006roku WKonferencji,któraodbyłasięwHoteluSobieskiwWarszawie,zgodniewzięłaudziałPaniDyrektorDomuBarbaraWąsowiczoraz psychologzwarsztatówterapiizajęciowej AnnaKolasa. Wzięłowniejudział400.uczestników,choćchętnychbyłoponaddwukrotniewięcej coświadczyoogromnejpotrzebiedostępudo informacjiiwymianydoświadczeńwśródcorazwiększejgrupyosób,zajmującychsięaktywizacjązawodowąosóbniepełnosprawnych. Prawiepołowęuczestnikówstanowilipraktycydziałalnościwarsztatówterapiizajęciowej,czyliinstruktorzyikierownicywtz(prowadzonych przezróżne organizacje iinstytucje),a drugąpołowę przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, starostw powiatowych, urzędówpracyiośrodkówpomocyspołecznej.nieodpowiedzielinatomiastnawysłanezaproszeniaczłonkowieparlamentu,m.in.sejmowej komisjids.politykispołecznej. PootwarciukonferencjiprzezKrystynęMrugalską,PrezesaZarząduGłównegoPolskiegoStowarzyszenianaRzeczOsóbzUpośledzeniem Umysłowym,listpowitalnyMirosławaMielniczuka,PełnomocnikaRządudoSprawOsóbNiepełnosprawnych,skierowanydoorganizatorówi uczestnikówkonferencjiodczytałaalinawojtowicz Pomierna,dyrektorBiuraPełnomocnika. Uczestnicy konferencji ze szczególną sympatią odnieśli się do wystąpienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, czwórki aktualnychibyłychuczestnikówwarsztatówterapiizajęciowejzarządugłównegopsouuwwarszawie.spośródnich,trojeodzeszłego rokupracuje.niepracującauczestniczkawarsztatówmówiłaoobawachprzedzatrudnieniem utracierenty,możliwościponiesieniaporażki, zerwaniukontaktówzprzyjaciółmizwarsztatu.pozostali,pracującyjuż,mówili,żezarabiają,sąbardziejsamodzielni,nareszcieczująsię jakdorośli,mająnowychprzyjaciół. Największymzainteresowaniemuczestnicykonferencjiobdarzyliprezentacjegościzagranicznych,atakżewzięliaktywnyudziałw dyskusjach zarównowpierwszymdniukonferencji,gdydyskutowanoozaletachiwadachzaprezentowanychsystemówzatrudnianiaosób niepełnosprawnych:chronionegoorazwspomaganego,jakipodczasdyskusjipodsumowującej,pozaprezentowaniukoncepcjipolskiego StowarzyszenianaRzeczOsóbzUpośledzeniemUmysłowymsystemuaktywizacjispołecznejizawodowejosóbzniepełnosprawnościami powodującymipotrzebęszczególnegowsparcia.jednymzelementówtegosystemujestwdrażanywtymrokuprojekt,działającychjużw9. miastach,centrówdoradztwazawodowegoiwspieraniaosóbniepełnosprawnychintelektualnie(centrumdzwoni).

16 4dniowawycieczkadoWęglówki9 12października2006rokuzorganizowanaprzezIIIOT Podzieliliśmycałąnaszaekipęnamniejszegrupki,takabyswobodnieporuszaćsiępookolicy.Każdymiałswojezadania,którewypełniał rewelacyjnie.wczasiecałejwycieczkibyłacudownapogoda.jedzenieprzygotowaliśmysami,alebyłobardzodobre.jesieńnawsito bardzodużaradośćdlanaszychmieszkańców. Dzień1 uczestnicy:d.wacławik,p.wiła.m.król,a.gwizdała,r.nedza NajpierwpojechaliśmyoglądaćwielkązaporęwCzorsztynie.Podziwialiśmypięknewidokipodczasdługiegospaceru.Chłopcyposzukiwali wlesiezwierząt.byliśmyteżnasłowacji.późniejwyprawadokrościenka.naddunajcemzrobiliśmymałypiknik,gdziepuszczaliśmyna wodzie kaczki,oglądaliśmyflisakówispożywaliśmysmakołyki.następniewyjścienatrzykorony.drogabyładługaimęcząca.wyjściena 982mzajęłonamokoło2godzin.Alebyłowarto widokbyłcudowny. Dzień2 Uczestnicy:K.Ziętara,M.Malina,D.Juszkiewicz,A.Garus,G.Nowakowski,P.Janusz Przeszliśmy przez granicę w Chochołowie i zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Dodatkowa atrakcją wycieczkibyłaskocznianarciarska,naktórejwygrywała.małysz.byłapizzaispacerpokrupówkachorazpogubałówce. Dzień3 Uczestnicy:A.Augustynek,M.Pluciński,M.Kukla,P.Piper PodziwialiśmypięknewidokizDopczyckiegoZamku,następniespędzaliśmyczasprzygrillunaZarabiu.Kiełbaski,piosenkiispacerwzdłuż rzekiwprawiłynaswniezapomnianynastrój. TerazzniecierpliwościączekamynanastępnywyjazddoWęglówki!

17 Od12do15październikamieszkańcyIVOTwrazzopiekunamijakokolejnagrupaspędzaliczaswwyjątkowymklimacie Węglówki.Opiekęsprawowali:P.Kaczor,T.Ślęczka,M.Kusz,B.Sędzik,A.StachuraorazM.Baliński.OsprawymedycznedbałaPani JasiaStąporiPaniMarysiaWrzesień naszedomowepielęgniarki. SzefemkuchnibyłjakubiegłymrazemświetnieidużogotującyStanisławBurda. Wśródmieszkańcówwypoczywającychpodczastegorocznegojesiennegowyjazduznaleźlisię:Z.Tyrpa,J.Bodurka,P.Partyk,P. Flakowicz,M.Kula,D.Kardas,M.Jania,M.PietrasorazT.Gajecki Zachwyciłynasokolicznelasy,zwłaszczagdymieniłysięwjesiennymsłońcu.UrzekłanastakżeMszanaDolnaorazWiśniowa.

18 W dniu 19.X.2006r do Domu Pomocy Społecznej w Krakowieprzyos.Hutniczymzostałprzeniesiony ArekGwizdała,którybyłnaszymmieszkań cemod 1990roku. PokonsultacjachzmatkąArkadoszliśmydowniosku,żeDomnaosHutniczymmożebyćdobrymmiejscemżyciadlaArkazewzględuna bliskąodległośćdodomurodzinnegoarkadiusza.choćtrudnobyłonamsiępożegnaćzuroczymuśmiechemarkawiemy,żetadecyzja byłasłuszna. WtymsamymczasiepowróciłdonaszegoDomyArtrurFraś,ponieważniemógłsięprzystosowaćdoinnego miejsca.dlategoteż,kierującsiędobremartkapostanowiliśmyzmienicnaszadecyzje.

19 Listopad BakalarzJanusz, 2.BiedaHenryk, 3.CholewaZbigniew, 4.DuchnowskiPaweł, 5.EichlerMarcin, 6.FilipczykMariusz, 7.KaczmarczykJacek, 8.KalinowskiArkadiusz, 9.Krasiń skitomasz, 10.KorzeniowskiPiotr 11.KowalczykPiotr, 12.LejczakMarcel 13.Leś niakandrzej, 14.MalinaAdam, 15.MazurekDominik, 16.MotylewskiSławomir, 17.PietrzykGrzegorz, 18.PrzewdziękowskiGrzegorz, 19.SekundaRafał, 20.SępSylweriusz, 21.SowickiJacek, 22.SrokaWaldemar, 23.StalicaBartłomiej, 24.WyporekRoman Pamiętamy 1.XI.2006r

20 Wdniu10listopada2006rokuwreszcieśledczym,zktórymwspółpracujemy odbyłasięuroczystość50latistnieniazakładukarnego.przytejokazjizostaływręczoneodznaczeniaiwyróżnienia. Jednązwyróżnionychosób,brązowąodznakąMinistra SprawiedliwościbyłaElżbietaRozwadowska

21 Andrzejkitodzieńpełenmagii.Najlepiejwtedyrozkładaćkarty,bowróżbysięsprawdzają AlenaŚwiętegoAndrzejawróżąsobieprzeważniepanieipanowiewśrednimwiekuorazludziestarsi Młodzieżwróżysobierzadko,bozazwyczajwtedysiębawi

22 Grudzień 2006 Wdniu2grudnia2006rokuwkoś cieleśw.mikołajaprzy ulm.kopernikawkrakowienaszmieszkaniecprzemysław WiłazostałochrzczonyiprzyjąłIKomunięŚw WobecnościDyrektoraDomu,nauczycieli,opiekunówikolegówPrzemekprzeżyłswójwielkidzień. Rodzicamichrzestnymibyli:TomaszŚlaskowicziAnnaKsiążek PoMszyŚw.wnaszymDomuodbyłosięprzyjęciedlawszystkichzaproszonychgości ByłtoradosnydzieńdlaPrzemkaidlanaswszystkich. ŻyczymyCiPrzemku,abyś zawszebyłbliskodobrychludzii dobrychspraw,żebyś zawszebyłdobrymczłowiekiem

23 5grudniaIIOTrazemzWarsztatamiTerapiiZajęciowejpojechałodoKopalniSoliwWieliczcenaimprezę mikołajową. Mikołajkizostałyzorganizowaneprzezkrakowskichaktorów, którzyczytalibajkiiśpiewaliorazprzezzespółtelewizyjnegoprogramuziarno. Dziecitańczyłyiśpiewałyrazemzaktorami nakoniecwszyscyuczestnicydostali długooczekiwanepaczki,któresprawiłyimogromnąradość. AotoBiskupiŚw. Mikołaj wjednejosobie

24 NaszŚwięty Mikołaj!!! 6grudniaprzyjechałdonasŚw.Mikołaj.Miałdługąbiałąbrodę,byłw czerwonympłaszczu,podpierałsięlaskąimiałpomocników:aniołkaidiabła. Dałnamdużoradościioczywiścieprezentów!!!

25 Konferencjanaukowo szkoleniowawzakopanym 7 8.XII.2006 Readaptacjaskazanych:możliwościiograniczenia Programkonferencji: CZWAREK,7grudnia2006r śniadanie 9.15 Otwarciekonferencji SesjaI,prowadzenie:prof.drhab.AndrzejGaberle drhab.AleksandraSzymanowska,IPSiR Stosunekspołeczeństwapolskiegodozachowańpatologicznychiprzestępczości drhab.WłodzimierzWróbel,KatedraPrawaKarnegoUJ Karapozbawieniawolnościwkodeksiekarnymz1997roku:ideairzeczywistość drhab.ZbigniewHołda,prof.UJ,KatedraPrawaiPolitykiPenitencjarnejUJ KoncepcjawykonywaniakarypozbawieniawolnościwedługKodeksukarnegowykonawczego przerwakawowa drhab.GrażynaSzczygieł,prof.UwB,KatedraPrawaKarnego,UwB Readaptacjaskazanych:założeniaipraktyka dyskusjapanelowa(prof.H.Machel,dr.P.Szczepaniak,ppłk.p.Nasiłowski) godz obiad SesjaII,prowadzenie:drBarbaraStańdo Kawecka drAldonaNawój,UŁ Systemprogramowanegooddziaływaniawświetlebadańempirycznych TBSPSekcjaKryminologiiUJ RealizacjasystemuprogramowanegooddziaływaniawAreszcieŚledczymwKrakowie Podgórzu mgrWojciechSłonina:BiuroPełnomocnikaZarząduWojewództwaMałopolskiegod/sProfilaktykiiPrzeciwdziałaniaUzależnieniom Pijanikierowcy."Zerotolerancji"wMałopolsce dyskusja przerwakawowa

26 SesjaIII,prowadzenie:płkJerzyDorenda mjrmgrLidiaOlejnik,ZKwLublińcu Program"Bona"wZKwLublińcu por.mgrCecyliaHajduk TreningZastępowaniaAgresjiwpraktyceZKwTarnowie kpt.mgrRenataNiziołek Program"Nowadroga" projektefs kptmgrTadeuszSzarek,AŚlwKrakowie Podgórzu ReadaptacjaskazanychwświetleautorskichprogramówrealizowanychwAŚl.wKrakowie Podgórzu Projekcjafilmu"Duet"(reż.MaciejChłopicki) dyskusja kolacja PIĄTEK,8grudnia2006r. SesjaIV,prowadzenie:prof.drhab.StefanLelental śniadanie drMonikaPłatek,InstytutPrawaKarnegoUniwersytetuWarszawskiego ZadaniapolskiejpolitykipenitencjarnejwświetleEuropejskichRegułWięziennych prof.drhab.TeodorSzymanowski,IPSiR,UniwersytetWarszawski Następstwaprzeludnieniawzakładziekarnymisposobyograniczaniategozjawiska drBarbaraStańdo Kawecka,KatedraPrawaiPolitykiPenitencjarnejUJ Celewykonywaniakarypozbawieniawolnościwwybranychkrajacheuropejskich przerwakawowa drMariuszSztuka,ZakładProfilaktykiSpołecznejiResocjalizacjiUJ Efektywnośćoddziaływańwzorientowanymkorekcyjniemodeluinstytucjipenitencjarnych:doświadczeniaamerykańskie dyskusjapanelowa godz obiad SesjaV,prowadzenie:kpt.mgrTadeuszSzarek kpt.mgrRobertFajferek,AresztŚledczywKrakowie Psychologicznedeterminantyresocjalizacjiskazanych drEwaHabzda Siwek,KatedraKryminologiiUJ, Zaburzeniaosobowościjakoproblempsychologicznejdiagnozypenitencjarnej drTomaszGłowik,AresztŚledczywRadomiu Relacjeterapeutycznewwięzieniu spotkaniepersonalne dyskusja Godz.15.30Zakończeniekonferencji

27 OTYMJAKADAM,MICHAŁIMAREK DOCZECHPOJECHALI 13 15GRUDNIATECHOBUZ PRAGA MAMYPOZNAĆCZECHY,ALEPRZYGODA! TONASIKOLEDZYNASZAPROSILI WZESZŁYMROKUMYŚMYICHWITALI KIEDYNASZPIEKNYKRAKÓWODWIEDZALI PANSTASZEKZAKIEROWNICĄBUSA NASZCZĘŚCIENAODPOCZYNKISTAJE WTEDYNASZAPANIDYREKTOR KANAPKIICIEPŁĄHERBATĘROZDAJE ZTYŁUPANIPAULINAIKINGA SPIEWAJĄWESOŁEPIOSENKI APANZBYSZEKWTYMCZASIE KLASZCZEIWYBIJADŹWIĘKI DOTARLIŚMYGDYBYŁOCIEMNO KAŻDYCZUJESIĘZMECZONY NASZCZĘŚCIEMAMYZAPROSZENIENAKOLACJĘ ODPANIDYREKTORSIMONY

28 POPYSZNEJKOLACJIZPEŁNYMIBRZUCHAMI WCIEPŁYCHŁÓŻKACHSZYBKOUSYPIAMY JUTROPRZECIEŻWCZEŚNIEPOBUDKA DZIEŃPEŁENWRAŻEŃPRZEDNAMI! RANOPOSMACZNYMŚNIADANIU ZNOWURUSZAMYWDROGĘ WURZĘDZIEMIASTAWTECHOBUZIE WITAJĄNASCIASTKA,SZOPKIKOLOROWE. WDUŻEJSALIBYŁOWIELULUDZI WESOŁEPRZEDSTAWIENIEWSZYSCYOGLĄDALI POTEMCHWILAWYTCHNIENIA,SPOKOJU,ZADUMY GDYPASTORAŁEKIKOLĘDSŁUCHALI. OBIADWELEGANCKIEJRESTAURACJI NATALERZACHNICNIEZOSTAŁO POTEMBIERZEMYJABŁKAICHLEBUŚ TRZEBANAKARMIĆJELENIEIŁANIE

29 PÓŹNIEJZWIEDZANIESTAREGODWORKU ZKONIKIEM,KRÓLICZKAMIZABAWA IZNÓWDOŁOŻEKSZYBKOTRZEBAWSKAKIWAĆ BOJUTROCZEKANASPRAGA RANOWITANASPIEKNAPOGODA ZCHĘCIAZWIEDZAMYCZECHSTOLICĘ SPACERUJEMYPOMIEŚCIEKAROLA PODZIWIAMYPLACE,KAMIENICE CHWILĘSPĘDZAMYNAPLACUWACŁAWA GDZIEZEGARRUCHOMYGODZINĘWYBIJA ZWIEDZAMYMETROZDŁUGIMISCHODAMI CZASDOOBIADUNAMSZYBKOMIJA WIECZÓRSIĘZBLIŻASZYBKIMIKROKAMI MYZNOWUWBUSIEJEDZIEMY IZNÓWDŁUGADROGAPRZEDNAMI DOPIERONOCĄKRAKÓWPOWITAMY. WITAMYULICEŁANOWĄ JUŻZARAZPÓŁNOCNASTANIE DZIŚWNOCYPEWNIEPRAGASIĘPRZYSNI KTÓRANAZAWSZEWPAMIĘCIZOSTANIE!

30 Bracia,patrzciejeno,jakniebogoreje! Znać,żecośdziwnegowBetlejemsiędzieje. Rzućmybudy,warty,stada; NiechajnimiPanBógwłada,amydoBetlejem.

31 Obchodzącpamiątkęodwiedzinpasterzy, każdyczcicielboga,cowchrystusawierzy, niechsięcieszyiraduje, żezbawcęswegoznajduje wszopieprzybetlejem.

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2002 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 111 2 14 0 dla niepełnosprawnych 02 dla absolwentów 03 4 0 zatrudnione przy robotach odbywające szkolenie

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy

Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. Oferty pracy Pośrednictwo pracy i aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu styczeń 2003 r. 3 4 5 6 Ogółem 01 146 24 15 1 1 0 dla niepełnosprawnych 02 2 2 dla absolwentów 03 6 1 1 0 zatrudnione przy pracach zatrudnione

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy miast partnerskich Gryfów Śląski Bischofswerda - Raspenava w 2015 roku

Plan współpracy miast partnerskich Gryfów Śląski Bischofswerda - Raspenava w 2015 roku Plan współpracy miast partnerskich - w 2015 roku Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin/Miejsce Odpowiedzialny za realizację Uwagi STYCZEŃ 1. Narada miast partnerskich i Gala Karnawałowa 10.01.2015r. Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - -

ROK 2007 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2007 - - - - - - - - - - ROK Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń - - - - - - - - - - - ukończenia / lat - powyżej roku życia - powyżej roku życia - powyżej roku życia - - - - - - - - - - Luty - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK

IV SEKTOR - HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH NA 2015 ROK STYCZEŃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Żydowce 14 Śmierdnica,Zdunowo 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Żydowce 28 Śmierdnica,Zdunowo 29 30 31 LUTY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Żydowce 11 Śmierdnica,Zdunowo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa

Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa Projekt pn. Bezpieczeństwo Edukacja, Integracja i Zabawa złożony w dniu 13.09.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Szkoła rodziny-czas dla rodziny w Biskupinie

Szkoła rodziny-czas dla rodziny w Biskupinie Szkoła rodziny-czas dla rodziny w Biskupinie W dniach 5-9.08.2013 r. w ramach projektu systemowego Aktywność popłaca zorganizowano wyjazdowe warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczestniczek Programu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM Imię i nazwisko PLAN ZADAŃ NA MIESIĄC styczeń 2015 1. Zorganizowanie imprez (podać planowany termin, miejsce, liczbę osób) 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, treningów dla dzieci i młodzieży 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Organizowanie społeczności lokalnej nowa jakość, perspektywa, wyzwanie

Organizowanie społeczności lokalnej nowa jakość, perspektywa, wyzwanie Konferencja Organizowanie społeczności lokalnej nowa jakość, perspektywa, wyzwanie Organizatorzy: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, MOPS Kraków, Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO Praca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014 KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2014 MIESIĄC NAZWA IMPREZY UCZESTNICY MIEJSCE Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Oldboje Chemik Turniej Halowy Oldbojów Pracownicy Polickich Instytucji STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - -

ROK 2004 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2004 - - - - - - - - - - ROK 2 Sprawozdanie o rynku pracy - - - - - - - - - - Styczeń 2 - - - - - - - - - - 22 2 2 2 (w tym): - ukończenia / lat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bezrobotni w wieku -2 lata ogółem 2 222 2 2 Bezrobotni w

Bardziej szczegółowo

Integracja społeczna to proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np.

Integracja społeczna to proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. Integracja społeczna to proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. osoby niepełnosprawne psychicznie, i w konsekwencji uzyskanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH ORGANIZOWANYCH W MIEŚCIE I GMINIE OŻARÓW W 2013 ROKU.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH ORGANIZOWANYCH W MIEŚCIE I GMINIE OŻARÓW W 2013 ROKU. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH ORGANIZOWANYCH W MIEŚCIE I GMINIE OŻARÓW W 2013 ROKU. STYCZEŃ L.p. Nazwa imprezy Organizator 1. Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Kłodzko 10.01.2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowao ze środków Paostwowego

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

AKCJE SPOŁECZNE REALIZOWANE W POZNANIU W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO UEFA EURO 2012

AKCJE SPOŁECZNE REALIZOWANE W POZNANIU W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO UEFA EURO 2012 AKCJE SPOŁECZNE REALIZOWANE W POZNANIU W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO UEFA EURO 2012 KREWNI EURO Odbyło się 9 akcji w których: 1 912 osób oddało krew; Zebrano 846 687 ml krwi; 537 osoby wpisało się do banku dawców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ 1. Kuźnia artystyczna integracyjne warsztaty integracyjne edycja zimowa 2. Walentynkowy Bal Karnawałowy 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3523/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.10.2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3523/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.10.2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 353/5/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia.0.05 r. HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 06 jednostka nazwa zadania data ogłoszenia konkursu data

Bardziej szczegółowo

*Komponenty PPWOW, to : I. Reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

*Komponenty PPWOW, to : I. Reforma administracyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Inni, to także my. Każdy z nas może coś zrobić, by pomóc POAKCES YJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH ( PPWOW ) Był realizowany w latach 2007-2010 Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie 11 września 1976

Uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie 11 września 1976 35 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie Uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie 11 września 1976 Zebranie rodziców połączone z występem Dzieci Rodzicom

Bardziej szczegółowo

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015 Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 2015 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Składał się z szeregu imprez integracyjnych organizowanych w powiatach

Bardziej szczegółowo

PPHiUT "Róża Wiatrów" ul. Jedności Narodowej 24 76-100 Sławno

PPHiUT Róża Wiatrów ul. Jedności Narodowej 24 76-100 Sławno PPHiUT "Róża Wiatrów" ul. Jedności Narodowej 24 76-100 Sławno ZADZWOŃ: Biuro Sprzedaży: +48 59 810 57 31 Karolina Antoniak: +48 519 188 508 Ryszard Król (właściciel): +48 601 652 841 Małgorzata Śmierzchalska:

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY E.07. - MONTAŻ i KONSERWACJA MASZYN i URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PLAN ZAJĘĆ_30.05.2014-07.12.2014

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY E.07. - MONTAŻ i KONSERWACJA MASZYN i URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PLAN ZAJĘĆ_30.05.2014-07.12.2014 KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY. - MONTAŻ i KONSERWACJA MASZYN i URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PLAN ZAJĘĆ_30.05.2014-07.12.2014 MAJ/CZERWIEC 30.05.14r. PIĄTEK 31.05.14r. SOBOTA 01.06.14r. NIEDZIELA CZERWIEC 06.06.14r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

[20080531-20080607] - IX Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością"

[20080531-20080607] - IX Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością [20080531-20080607] - IX Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" Program IX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z wzajemnością 31 maj 7 czerwiec 2008 31 maja Rynek Główny

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

Program Zielonej Szkoły dla klas I-V PSP w miejscowości Sielpia w OW Łucznik Termin 18-22.05.2015

Program Zielonej Szkoły dla klas I-V PSP w miejscowości Sielpia w OW Łucznik Termin 18-22.05.2015 Program Zielonej Szkoły dla klas I-V PSP w miejscowości Sielpia w OW Łucznik Termin 18-22.05.2015 18.05 Poniedziałek 13.30 Obiad. 14.30 Zbiórka na plaży, podział na grupy. 14.45-15.30 Klasa I Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe statystyki zdarzeń

Szczegółowe statystyki zdarzeń 2014 Szczegółowe statystyki zdarzeń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Rozdział: Error! No text of specified style in document. 0 STYCZEŃ 4 10 2 16 4 0 0 0 1 9 0 0 0 0 2 0 4 9 2

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok MIESIĄC Lp. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR DATA/UWAGI STYCZEŃ 1. Noworoczne spotkanie pokoleń 08.01.2015r. 2. Zebrania w sołectwach 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski.

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1 Organizator: Małgorzata Pielecka-Sikorska NIP: 712-168-66-32, REGON

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ NA 2014 ROK Tematyka Grupowej Informacji Zawodowej. 1.Oferta Publicznych Służb Zatrudnienia. 2.Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10

następujące w powiecie płockim na rok 2013 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych Aktywna Strona 1 z 10 Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi SEKCJA Ogłoszenie I: ZAMAWIAJĄCY dotyczy: zamówienia publicznego. I. mazowieckie, 1) Adres NAZWA strony I tel. ADRES: internetowej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju

Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju Anna Gawryluk Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Ewa Kropiewnicka

Bardziej szczegółowo

Kalendarium najważniejszych wydarzeo. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego rok szkolny 2009/2010

Kalendarium najważniejszych wydarzeo. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego rok szkolny 2009/2010 Kalendarium najważniejszych wydarzeo w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego rok szkolny 2009/2010 Wydarzenie Placówka - organizator Data i miejsce Uczestnicy III Wojewódzka Konferencja Aranżacja

Bardziej szczegółowo

,,Serce bez granic. II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r.

,,Serce bez granic. II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie. Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r. ,,Serce bez granic II Liceum Ogólnokształcące Lviv Secondary School 62 im. Piotra Firleja w Lubartowie Lwów 5.06.2008r. 8.06.2008r. W programie wymiany brały udział następujące szkoły: II Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013 KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ NA ROK 2013 MIESIĄC NAZWA IMPREZY UCZESTNICY MIEJSCE Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów Oldboje Chemik Turniej Halowy Oldbojów Pracownicy Polickich Instytucji STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Lider Zachodniopomorski

Lider Zachodniopomorski Lider Zachodniopomorski Realizacja Mini- Projektów Czajkowska Magdalena Glińska Zofia Kapinos Aleksandra Jak tworzyłyśmy nasze projekty? Zaczynałyśmy od analizy otoczenia i jego potrzeb Zastanawiałyśmy

Bardziej szczegółowo

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Szkolenia pracowników w roku 2012 (szkolenia, warsztaty oraz udział w konferencjach, forach itp.)

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. Szkolenia pracowników w roku 2012 (szkolenia, warsztaty oraz udział w konferencjach, forach itp.) CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Szkolenia pracowników w roku 2012 (szkolenia, warsztaty oraz udział w konferencjach, forach itp.) l.p. m-c nazwa szkolenia, uczestnicy ilość osób 1 styczeń Maski Weneckie/MPW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Podopieczni Fundacji Dziecięca Fantazja, Szymon i Natalia, spotkali się z Papieżem na Placu Św. Piotra w Rzymie RELACJA Z PODRÓŻY

Podopieczni Fundacji Dziecięca Fantazja, Szymon i Natalia, spotkali się z Papieżem na Placu Św. Piotra w Rzymie RELACJA Z PODRÓŻY Podopieczni Fundacji Dziecięca Fantazja, Szymon i Natalia, spotkali się z Papieżem na Placu Św. Piotra w Rzymie RELACJA Z PODRÓŻY 17-letnia Natalia z woj. dolnośląskiego od 6 lat zmaga się ze złośliwym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9 l.p Zakres Zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 Postępowanie aktywizujące 1.Trening umiejętności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT Stowarzyszenie Apetyt na Aktywność 02-764 Warszawa ul. Iberyjska 4 lok. 4 tel. 601 736 573,501 134 490, 22 550 57 28 apetytnaaktywnosc@gmail.com PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY rocznika 2002 pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2016 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

5-lecie współpracy partnerskiej Wąbrzeźno-Syke. 2006-2011 r.

5-lecie współpracy partnerskiej Wąbrzeźno-Syke. 2006-2011 r. 5-lecie współpracy partnerskiej Wąbrzeźno-Syke 2006-2011 r. 2006 Pierwsza wizyta delegacji niemieckiej z Syke w Wąbrzeźnie 2006 Podpisanie umowy partnerstwa Wąbrzeźno Syke przez Burmistrzów dr. Haralda

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES PRAWNIKÓW SEG. 9-10 lutego 2016 roku HOTEL WARSZAWIANKA, JACHRANKA

VII KONGRES PRAWNIKÓW SEG. 9-10 lutego 2016 roku HOTEL WARSZAWIANKA, JACHRANKA KPS VII KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2016 9-10 lutego 2016 roku HOTEL WARSZAWIANKA, JACHRANKA Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na VII Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej. Cieszyn, 10 12 września 2012 r.

Program wizyty studyjnej. Cieszyn, 10 12 września 2012 r. Program wizyty studyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej jako centrum animacji lokalnej, 10 12 września 2012 r. Dzień I 10 września 2012 Około 06.00 15.00 15.45 15.45 17.15 17.15 17.30 17.30 18.15 18.15 19.00

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Szkolenia oraz harmonogram działań 2015/16 wrzesień 2015 wrzesień 2015 Powołanie zespołu koordynującego działania w ramach przygotowań projektu dotyczącego doradztwa zawodowego w ramach ZIT oraz Erasmus

Bardziej szczegółowo

RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015

RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015 RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015 Profesjonalne szkolenie z tenisa ziemnego dla dzieci i rodziców (1,5 h dziennie) Zajęcia sportowe oraz animacje dla dzieci i rodziców

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów GMINA KOŹMIN WLKP. 2015r.

Terminy odbioru odpadów GMINA KOŹMIN WLKP. 2015r. Szymanów (pozostałe numery) Wałków (pozostałe numery) Stara Obra Borzęcice (pozostałe numery) STYCZEŃ 7,21 15 LUTY 4,18 12 MARZEC 4,18 12 KWIECIEŃ 1,15,29 9 MAJ 13,27 21 21 CZERWIEC 10,24 18 18 LIPIEC

Bardziej szczegółowo

RKS ŁÓDŹ CUP. III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej. rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013

RKS ŁÓDŹ CUP. III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej. rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013 RKS ŁÓDŹ CUP 2013 III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013 ORGANIZATOR Rudzki Klub Sportowy w Łodzi ul. Rudzka 37, 93-423 Łódź tel./fax (42) 683 25 03 www.rks.org.pl biuro@rks.org.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Realizacja zadań przez Powiat Pabianicki z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW 23-24 - 25.10.2015

IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW 23-24 - 25.10.2015 Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Tuwima w Stemplewie oraz Starostwo Powiatu Łęczyckiego mają zaszczyt zaprosić na IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW PORADNICTWA GRUPOWEGO NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW PORADNICTWA GRUPOWEGO NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW PORADNICTWA GRUPOWEGO NA 2014 ROK Zakres tematyczny Poradnictwa Grupowego. 1.Aplikacja czy portfolio?niezbędnik poszukującego pracy. 2.Mój

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Zapraszamy mieszkańców Gminy Węgorzyno do korzystania z zaplanowanych imprez i zabaw w roku 2015. Szersze informacje można uzyskać w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy nr 59/2015 z dnia 10.07.2015

Załącznik nr 5 do umowy nr 59/2015 z dnia 10.07.2015 Dzień 1 Grupa nr 2 Termin wizyty: 09.09 12.09.2015 r. Podróż do Szwajcarii Harmonogram wizyty studyjnej Załącznik nr 5 do umowy nr 59/2015 z dnia 10.07.2015 Lp. Godz. Wydarzenie Miejsce Informacje o podmiocie,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie skim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce Termin w 2015 r. 1. III Bieg

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA MISTRZOSTWACH

WITAMY NA MISTRZOSTWACH WITAMY NA MISTRZOSTWACH Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego serdecznie wita zawodników, trenerów i kierowników ekip na Akademickich Mistrzostwach Polski w Badmintonie (półfinał B) w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

07.00 Podstawienie autokaru odbiór uczestników wizyty studyjnej Rozpoczęcie omówienie poszczególnych zagadnień dot. wizyty studyjnej.

07.00 Podstawienie autokaru odbiór uczestników wizyty studyjnej Rozpoczęcie omówienie poszczególnych zagadnień dot. wizyty studyjnej. Ramowy harmonogram zajęć w ramach wizyty studyjnej z przewodnim tematem wspierania przedsiębiorczości społecznej zawierającej jako główne miejsce realizacji Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej

Bardziej szczegółowo

PCPR - POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

PCPR - POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA SYSTEM WSPARCIA I OPIEKI WG WIEKU I BENEFICJENTÓW ZAŁĄCZNIK NR 4 BENEFICJENCI 1.A POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE POWIATOWY DOM DLA DZIECI 3. KORZYSTANIE Z DZIENNYCH FORM OPIEKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych Centrum 5i Temat innowacyjny Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń 2015 w Bibliotekach Publicznych Gminy Szczytno

Kalendarz wydarzeń 2015 w Bibliotekach Publicznych Gminy Szczytno Kalendarz wydarzeń 2015 w Bibliotekach Publicznych Gminy Szczytno Miesiąc Nazwa wydarzenia Miejsce Styczeń- Grudzień Styczeń- Czerwiec Luty Udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. Organizowanie

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA LETNIEJ SZKOŁY JEZYKA POLSKIEGO ORGANIZOWANA PRZEZ PWSZ W SUWAŁKACH. Harmonogram pobytu gości z Ukrainy. Suwałki dn. 6-19 września 2015

I EDYCJA LETNIEJ SZKOŁY JEZYKA POLSKIEGO ORGANIZOWANA PRZEZ PWSZ W SUWAŁKACH. Harmonogram pobytu gości z Ukrainy. Suwałki dn. 6-19 września 2015 I EDYCJA LETNIEJ SZKOŁY JEZYKA POLSKIEGO ORGANIZOWANA PRZEZ PWSZ W SUWAŁKACH Harmonogram pobytu gości z Ukrainy Suwałki dn. 6-19 września 2015 06.09.2015 ( niedziela ) 18. 00 - przyjazd gości Dom Studenta

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń klasztornych duszpasterskich w klasztorze i parafii p.w. Św. Jakuba Ap. w Lęborku na rok 2010

Kalendarium wydarzeń klasztornych duszpasterskich w klasztorze i parafii p.w. Św. Jakuba Ap. w Lęborku na rok 2010 Kalendarium wydarzeń klasztornych duszpasterskich w klasztorze i parafii p.w. Św. Jakuba Ap. w Lęborku na rok 2010 Styczeń mie siąc a 27.09- Wizyta duszpasterska w naszych parafiach 24.2010 03 Niedziela

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROWEROWY, PRZYSZYWANY WNUCZEK WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

ROWEROWY, PRZYSZYWANY WNUCZEK WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH REALACJA Z WYCIECZKI INTEGRACYJNEJ DO AUGUSTOWA W DNIU 28 SIERPNIA 2008 ROKU W RAMACH PROJEKTU ROWEROWY, PRZYSZYWANY WNUCZEK WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH Program wycieczki Wyjazd

Bardziej szczegółowo

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.

Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r. Pojazdy zarejestrowane w Polsce w 2014 r.! Poniższe statystyki przedstawiają liczbę zarejestrowanych po raz pierwszy na terenie Polski pojazdów w 2014 r. Dane zawarte w tabelach z poszczególnych miesięcy

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK

FERIE W MIEŚCIE TPD GDK FERIE W MIEŚCIE TPD GDK PÓŁKOLONIE ZIMOWE 16.01 27.01.2006 KIEDY GODZ. CO DLA KOGO KOSZT GDZIE ORGANIZATOR 16-27.I.2006 dni powszednie 9 00-15 00 Półkolonie zimowe o Zajęcia w pracowniach GDK o Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Dzieci również w trakcie zimy wychodziły na Orlik, na którym było dużo śniegu. Była to idealna okazja do zabaw zimowych oraz do lepienie bałwana.

Dzieci również w trakcie zimy wychodziły na Orlik, na którym było dużo śniegu. Była to idealna okazja do zabaw zimowych oraz do lepienie bałwana. SPRAWOZDANIE 2012 Dzień Babci i Dziadka Przedstawienie wierszy, piosenek oraz scenek zaproszonym gościom. Dzieci wdrożyły dziadków i babcie do zabawy w licznych konkursach np. odszukać swojego wnuka, ukrytego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, 17 18 grudnia 2012 r. POLITYKA PRZESTRZENNA A TRANSPORTOWA EWALUACJA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH Warszawa, 17 18 grudnia 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wizyty studyjnej. Dzień 1 Podróż do Szwajcarii L.p. Godz. Wydarzenie Miejsce Informacje o podmiocie

Harmonogram wizyty studyjnej. Dzień 1 Podróż do Szwajcarii L.p. Godz. Wydarzenie Miejsce Informacje o podmiocie Grupa nr 3 Termin wizyty: 16.09 19.09.2015 r. Harmonogram wizyty studyjnej Załącznik nr 5 do umowy nr 59/2015 z dnia 10.07.2015. Dzień 1 Podróż do Szwajcarii L.p. Godz. Wydarzenie Miejsce Informacje o

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 2011

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 2011 pieczątka zarządu pieczątka zarządu pieczątka zarządu miejscowość i data SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 20 Mazockiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warsza I. Stan organizacyjny i

Bardziej szczegółowo

FLORYSTYKA semestr I A rok szkolny 2015/2016, zajęcia w Gimnazjum nr 3, ul. Kościuszki 28, Otwock

FLORYSTYKA semestr I A rok szkolny 2015/2016, zajęcia w Gimnazjum nr 3, ul. Kościuszki 28, Otwock 26.09.2015 27.09.2015 Sobota Niedziela 08:1509:00 09:0009:45 WRZESIEŃ 09:5510:40 10:4011:25 11:3512:20 12:2013:05 13:1514:00 14:0014:45 14:5515:40 15:4016:25 16:3517:20 17:2018:05 03.10.2015 04.10.2015

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie filia ZOLiRM w Owińskach

Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie filia ZOLiRM w Owińskach Projekt realizowany przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu ul. Mogileńska 42, dla którego podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań Dofinansowanie z MF EOG/NMF (PLN): 17 282

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Wałbrzych, ul. Rynek 6 tel.:74 843 42 47 e-mail: centrum@ciz.walbrzych.pl www: www.ciz.walbrzych.pl Program szkolenia w

Bardziej szczegółowo

Herb i flaga Powiatu Elbląskiego

Herb i flaga Powiatu Elbląskiego Herb i flaga Powiatu Elbląskiego Charakterystyka Powiatu Elbląskiego Niska gęstość zaludnienia 40 osób/km 2 Wysoki poziom bezrobocia Bogate gleby i wysoki poziom rolnictwa Niski poziom uprzemysłowienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji dochodów budŝetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Harmonogram realizacji dochodów budŝetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok Harmonogram realizacji dochodów budŝetu Powiatu Gryfińskiego na 00 rok Załącznik Nr do Uchwały Nr 6/00 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia.0.00 r. Plan na.0.00 styczeń luty. 7 6,00 7 6,00 66 0,00 7 7 7,00

Bardziej szczegółowo