International Bełchatów Cup 2010 pod patronatem Starosty Bełchatowskiego str. 12. Wyjątkowo mokry maj str. 3. Dzień Samorządu Terytorialnego str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "International Bełchatów Cup 2010 pod patronatem Starosty Bełchatowskiego str. 12. Wyjątkowo mokry maj str. 3. Dzień Samorządu Terytorialnego str."

Transkrypt

1 ISSN Nr 5 (15) Maj 2010 Wyjątkowo mokry maj str. 3 Dzień Samorządu Terytorialnego str. 4, 5 Szukanie pracy to także praca str. 8 Złote spinki dla SKRY str. 12 International Bełchatów Cup 2010 pod patronatem Starosty Bełchatowskiego str. 12

2 INFORMATOR Telefony alarmowe Z komórkowych i stacjonarnych 112 Pogotowie 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (kier. 044) ul. Pabianicka 17/19 Centrala , fax Sekretariat Wydz. Organizacyjny Wydz. Finansowo-Księgowy Wydz. Zamówień Publicznych i Inwestycji Wydz. Spraw Obywatelskich Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru Wydz. Komunikacji i Dróg ; Wydz. Promocji, Kultury i Współpracy Międzyregionalnej ; Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Zespół ds. Mienia Powiatu Biuro Rady Powiatu Rzecznik Prasowy ul. Czapliniecka 96 Wydz. Edukacji Wydz. Strategii i Rozwoju Powiatu Referat ds. edukacji ekol. i gosp. odpadami , Szczegółowy zakres usług realizowanych przez każdą z komórek organizacyjnych jest dostępny na stronie Szpital Wojewódzki ul. Czapliniecka 123, Izba przyjęć , KP Państwowej Straży Pożarnej ul. Wspólna 7, , fax KP Policji ul. 1 Maja 7, Powiatowy Zarząd Dróg ul. Lipowa 67, tel , fax Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66, Bełchatów tel , fax Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3, tel./fax Dom Pomocy Społecznej w B-wie ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty Zelów, tel./fax Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Łękawa 9, tel , fax Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka Rusiec, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Czapliniecka 96, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Czapliniecka 66, Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. gen. J. Głuchowskiego ul. Targowa 20, Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Czapliniecka 96, tel , fax Bursa Szkolna B-w ul. Czapliniecka 66, Szkoły ponadgimnazjalne I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego ul. 1 Maja 6, tel./fax II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego ul. Czapliniecka 72, tel , fax ZSP Nr 3 im. L. Czyżewskiego ul. Czapliniecka 96, tel , fax ZSP Nr 4 im. R. Traugutta ul. Czapliniecka 98, tel , fax ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5, tel./fax Urzędy Gmin Urząd Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1 tel , fax Urząd Gminy w Bełchatowie ul. Kościuszki 13, tel , Urząd Gminy w Drużbicach Drużbice 77a, tel Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, Kleszczów tel./fax Urząd Gminy w Klukach Kluki 88, tel./fax Urząd Gminy w Ruścu ul. Wieluńska 35, Rusiec tel./fax (043) Urząd Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, Szczerców tel./fax Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 28, Zelów tel./fax Przyjęcia interesantów przez starostę i wicestarostę odbywają się w każdy wtorek od godziny do 18.00, w budynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19, na III piętrze. ECHO MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (www.powiat-belchatowski.pl) ul. Pabianicka 34 Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wydz. Architektury i Budownictwa Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zespół redakcyjny: Agnieszka Zawadzka (AZ) (redaktor naczelna), Krzysztof Borowski (KB), Grzegorz Lorek (GL) Kontakt z redakcją: tel. (044) ; Przygotowanie do druku i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, ul. Kutrzeby 15, Stare Babice Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów dostarczonych przez Urzędy Gmin oraz teksty autoryzowanych wywiadów, nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i opracowania redakcyjnego, a także umieszczania artykułów na stronie Na okładce: Dawid Pietryniak, Igor Lewandowski, Piotr Terkiewicz Szkoła Karate Shotokan Bełchatów 2

3 TO JEST WAŻNE Szanowni Państwo! W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia istnienia samorządu terytorialnego. Jest to dobra chwila, aby zastanowić się nad współczesną rolą samorządów w naszym kraju. Samorządność to tak naprawdę ludzie: ci, którzy wybierają i ci, którzy są wybierani; ludzie, których interesy często są sprzeczne, a jednak dla wspólnego dobra muszą osiągnąć kompromis. To szkoła odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za drugiego człowieka. Wiele wybitnych osobistości naszego państwa reformę samorządową wprowadzoną po przemianach 1989 roku uważa za najlepszą w historii. Wreszcie decydowanie o losach poszczególnych społeczności przestało być domeną administracji centralnej, a stało się zadaniem lokalnych samorządów. Lokalne władze zyskały wreszcie możliwość decydowania o zadaniach, które muszą realizować, bez ingerencji państwa. To przecież mieszkańcy danej gminy i jej włodarze wiedzą najlepiej czego im brakuje, co należy zbudować, jakimi problemami należy się zająć. Wystarczy przejechać nasz powiat wzdłuż i wszerz, aby zobaczyć efekty 20 lat działalności administracji lokalnej. Odnowione drogi, nowe wodociągi, szkoły i placówki edukacyjne, tereny zielone oraz wiele pozostałych inwestycji, w każdej gminie robią wrażenie. Dbałość o bezpieczeństwo obywateli, sport i kulturę, a także nowoczesne podejście do petentów zgodne z europejskimi standardami to wszystko zasługa samorządu, który sukcesywnie zmienia obraz naszego państwa. Samorząd zmienił oblicze naszego kraju, w którym żyją dziś obywatele świadomi swoich praw i obowiązków. Uczmy się przedkładania dobra innych przed własne, szacunku, ofiarności, osobistego zaangażowania, zdyscyplinowania oraz dbałości o wspólnotę w imię sprawiedliwości społecznej, solidarności oraz braterstwa. 20 lat istnienia samorządu to nie tylko doskonały moment na wyliczanie zalet tego szczebla administracji. Wszystkim, którzy swoje życie związali z samorządem, składam wyrazy szacunku i uznania. Jarosław Brózda Starosta Bełchatowski Wyjątkowo mokry maj W związku z utrzymującymi się intensywnymi opadami deszczu oraz sytuacją powodziową na terenie Powiatu Bełchatowskiego spotykali się w Starostwie Powiatowym przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco zbiera wszelkie zgłoszenia, sygnały i meldunki z terenu powiatu i jest w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludności. Przez co najmniej kilka dni sytuacja na terenie naszego powiatu była naprawdę niebezpieczna. Duże zagrożenie stwarzało rozlewisko rzeki Rakówki na terenie Bełchatowa, jak również w gminie Zelów przy sieci transformatorowej wysokiego napięcia. W usuwanie skutków, zabezpieczanie mienia przed powodzią zaangażowane były wszystkie jednostki straży pożarnej. Tylko do połowy maja odnotowano w KP PSP ponad 150 zgłoszeń z prośbą o interwencję. W pierwszej kolejności wypompowywano wodę z obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy i tam, gdzie zagrożone było zdrowie i życie ludzkie. Pomimo trudnych warunków sytuacja w Powiecie Bełchatowskim jest na bieżąco monitorowana mówi starosta Jarosław Brózda. Poza ogólnymi podtopieniami nie otrzymaliśmy informacji o poważniejszych uszkodzeniach obiektów publicznych, infrastruktury oraz o poważnych awariach. Z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego przekazano gminom kilka tysięcy worków. Starostwo Powiatowe kupiło jeszcze dodatkowe 15 tysięcy, które na bieżąco są przekazywane do miejsc zagrożonych. Z otrzymywanych gminnych meldunków wynikało, że do najczęstszych awarii należały uszkodzenia przepustów w drogach gminnych, podtopienia gospodarstw domowych, rolnych i piwnic. Główne interwencje dotyczyły zabezpieczenia i ochrony przed zalaniem budynków, naprawy i udrożnienia dróg, czyszczenia przepustów i udrażnianie rowów poprzez wykonanie przekopów. W ostatnich dniach maja sytuacja na terenie powiatu ulegała normalizacji. Poziom Rakówki przepływającej przez centrum Bełchatowa sukcesywnie się obniżał. Redakcja Przez co najmniej kilka dni sytuacja powodziowa w naszym powiecie była naprawdę niebezpieczna. Sztab kryzysowy spotykał się w maju kilkakrotnie. 3

4 WYDARZENIA Dzień Samorządu Terytorialnego Święto ustanowione przez Sejm RP dla upamiętnienia daty przeprowadzenia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Uroczystą Mszą św. celebrowaną przez ks. prałata Janusza Krakowiaka rozpoczęły się powiatowe obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. W kościele przy ul. Kościuszki w Bełchatowie zgromadzili się 23 maja br. m.in. radni, przedstawiciele samorządów gmin, służb mundurowych, urzędów i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy. Część oficjalna uroczystości odbyła się w Oratorium Jana Pawła II. Rozpoczęto ją symboliczną minutą ciszy poświęconej pamięci ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Na uroczystości obecny był Krzysztof Maciejewski, Poseł na Sejm RP, zaś posłowie Dariusz Seliga i Robert Telus przysłali na ręce jej gospodarza, starosty Jarosława Brózdy listy gratulacyjne. Parlamentarzyści życzyli samorządowcom Powiatu Bełchatowskiego, by ich trud, jak i osiągnięcia były zawsze zauważane i doceniane, by w dalszym ciągu z odwagą i zapałem, w duchu odpowiedzialności działali dla dobra lokalnej społeczności. Historię i znaczenie samorządności w Polsce przypomniał w swoim wystąpieniu Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne i wolne wybory samorządowe od ponad 50 lat w Polsce. To właśnie wtedy obywatele mieszkańcy gmin i miast, jako pierwsi wybrali swoich przedstawicieli około 50 tysięcy radnych. Pół roku potem wybraliśmy w wolnych wyborach Prezydenta RP, a za półtora roku posłów i senatorów. Od odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce mija właśnie 20 lat. Po półwiecznej przerwie spowodowanej II wojną światową i jej politycznymi następstwami, Polska odzyskawszy suwerenność przywróciła demokratyczne i praworządne zasady funkcjonowania państwa. Mogliśmy zatem uruchomić społeczną aktywność i przystąpić do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.(...) Samorząd zmienił oblicze naszego kraju, w którym żyją dziś obywatele świadomi swoich praw i obowiązków. Wpływa pozytywnie na samoocenę, wywołuje nastrój satysfakcji ze współpracy z innymi. Uczmy się przedkładania dobra innych przed własne, szacunku, ofiarności, osobistego zaangażowania, zdyscyplinowania oraz dbałości o wspólnotę w imię sprawiedliwości społecznej, solidarności oraz braterstwa. Samorządność to tak naprawdę ludzie: ci, którzy wybierają i ci, którzy są wybierani, których interesy często są sprzeczne, a jednak dla wspólnego dobra muszą osiągnąć kompromis. To szkoła odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale i za drugiego człowieka. Ściśle wiąże się z aktywną postawą na rzecz dobra wspólnego, wolnością inicjatywy i realizowaniem zasad demokracji bezpośredniej. Samorządność jest rzeczywistością wielowymiarową oznacza aktywną politykę wybranych demokratycznie władz, a także prace na rzecz różnorodnych zrzeszeń i stowarzyszeń mieszkańców. Siła i sukces władz samorządowych wynikają ze współpracy z mieszkańcami i ze wspierania oddolnych inicjatyw społecznych. 20 lat istnienia samorządu to nie tylko doskonały moment na wyliczanie zalet tego szczebla administracji. To również czas podziękowań dla osób, które zaangażowały się w działalność publiczną na rzecz naszego regionu i kraju. Wszystkim, którzy swoje życie związali z samorządem, składam wyrazy szacunku i uznania. Następnie starosta Jarosław Brózda upoważniony przez Marszałka Sejmu RP pełniącego obowiązki Prezydenta RP odznaczył Andrzeja Guszkowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i charytatywną. Medale za Ofiarność i Odwagę otrzymali: Zbigniew Stasiak i Andrzej Biskup, zaś Medale za Długoletnią Służbę: Jadwiga Przystaś, Józef Pawlak, Dariusz Olejnik, Ryszard Kubik, Krzysztof Kępiński, Anna Gruszczyńska, Anna Kaczmarek, Anna Spaleniak, Barbara Spalińska, Małgorzata Dembska, Mirosława Gębarowska, Gabriela Mieszała, Emilia Walter, Mirosława Wojciechowska Krzysztof Zochniak. Uroczystość uświetnił koncert muzyki salonowej w wykonaniu grupy ALLA VIENNA. Popularne utwory z operetek i musicali bardzo podobały się publiczności, nie obyło się bez bisu. AZ Główna uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Samorządowca odbyła się w Oratorium JPII. 4

5 fotoreportaż Msza św. w kościele przy ul. Kościuszki zainaugurowała święto samorządowców. Z. Stasiak i A. Biskup zostali uhonorowani medalami za odwagę i ofiarność. Andrzej Guszkowski został doceniony za działalność charytatywną i społeczną. Złoty Medal za długoletnią służbę i osiągnięcia na polu zawodowym otrzymała Anna Spaleniak z Wydziału Geodezji w starostwie. Krzysztof Zochniak, przewodniczący Rady Powiatu przyznał, że praca w samorządzie daje mu wiele satysfakcji. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Krzysztof Maciejewski (drugi od lewej), poseł na Sejm RP. Jarosław Brózda upoważniony przez Marszałka Sejmu po. Prezydenta RP wręczał odznaczenia pracownikom Starostwa Powiatowego. Samorządowcy życzyli sobie z okazji swojego święta sukcesów, wytrwałości i zadowolenia z pełnionej misji. Uroczystość uświetnił koncert muzyki salonowej w wykonaniu grupy Alla Vienna. 5

6 WYDARZENIA Niech się święci 3 maja W kościele NMP Matki Kościoła w Bełchatowie odbyła się uroczystość upamiętniająca uchwalenie w roku 1791 roku Konstytucji 3 maja. Iwona Świątek i Krzysztof Nowakowski- delegacja Powiatu Bełchatowskiego, podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pod obeliskiem usytuowanym przed świątynią symbolizującym tę historyczną datę przedstawiciele władz samorządowych, służb publicznych, zakładów pracy i organizacji społeczno-politycznych złożyli kwiaty. Samorząd Powiatu Bełchatowskiego reprezentowali Iwona Świątek i Krzysztof Nowakowski, Członkowie Zarządu. Uchwalona w 1791 roku Konstytucja jest uważana za pierwszą nowoczesną ustawę zasadniczą w Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Konstytucja regulowała organizację państwa, ale przede wszystkim ukazywała prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzenie Konstytucji w życie udaremniła w 1792 roku Konfederacja Targowicka, która została zawiązana przez magnaterię niechętną przyjętym regulacjom. Wśród tych ostatnich było np. zniesienie przez ustawę liberum veto. GL Jaki scenariusz dla powiatu? Strategiczna Mapa Regionu w opracowaniu Dobry scenariusz, przemyślana strategia, zaplanowane działania to tylko niektóre aspekty Strategicznej Mapy Regionu, projektu realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, mającego na celu badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych do roku W maju odbyło się w Bełchatowie spotkanie lokalnych ekspertów podsumowujące to przedsięwzięcie dotyczące regionu bełchatowskiego. Przeprowadzona analiza SWOT uwzględniła nasze takie atuty, jak powszechna edukacja ekologiczna i ochrona środowiska, czego dowodem są uzyskane przez Powiat Bełchatowski ekologiczne tytuły i certyfikaty. Walor ochrony środowiska wpływa też na to, że nasz powiat jest często odwiedzany przez turystów. Duże znaczenie ma rozbudowana baza rekreacyjno sportowa, wśród nich dwa duże ośrodki rekreacyjne Słok i Wawrzkowizna położone w obrębie terenów leśnych oraz gospodarstwa agroturystyczne. Zaplecze hotelowe, zwłaszcza to usytuowane w obrębie terenów wypoczynkowych, stanowi ważny lokalny potencjał. W związku z powyższym wysunięto jednomyślny wniosek, że wymienione atuty już pozwalają i pozwolą w przyszłości na uprawianie turystyki kongresowo biznesowej, a także sportów wodnych, pieszych, czy rowerowych. Zwrócono uwagę, iż stopa bezrobocia w Powiecie Bełchatowskim na przestrzeni ostatnich lat ma tendencję spadkową. Wśród przyczyn tego zjawiska znalazły się m.in. migracje młodych ludzi. Redakcja Sesja Rady Powiatu W dniu 26 maja odbyła się Sesja Rady Powiatu, na której ważnym punktem było głosowanie na wniosek radnych klubów PO i PLUS w sprawie odwołania Jarosława Brózdy ze stanowiska starosty. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku, tj. za odwołaniem starosty było 8 osób, za odrzuceniem 12. W efekcie starosta nadal pełnić będzie swoją funkcję. Trzem mieszkańcom powiatu, lokalnym działaczom radni przyznali tytuły Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego podejmując stosowną uchwałę. Tytuły te otrzymali: Sławomir Stemplewski, były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie za wielkie zaangażowanie wykraczające poza zakres służbowych obowiązków w działalność związaną z troską o bezpieczeństwo i rozwój regionu; Antoni Owczarek, Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego, działacz i społecznik i Tomasz Trawiński, członek Związku Strzeleckiego Strzelec za propagowanie historii Polski i naszego powiatu oraz utrwalanie wartości patriotycznych. Starosta J. Brózda odebrał podziękowania za wkład dla rozwoju Strzelca. Redakcja Wystawa prezentowana w bełchatowskim muzeum poświęcona działalności Związku Strzeleckiego nosi tytuł Siwy strzelca strój. Zanim powstanie Strategiczna Mapa Regionu rozważane są wszystkie wady i zalety. Uczestnicy spotkania zapoznali się z analizą potencjału Powiatu Bełchatowskiego. 100 lat Związku Strzeleckiego Dla uczczenia 100. rocznicy utworzenia Związku Strzeleckiego otwarto w bełchatowskim muzeum wystawę pt. Siwy strzelca strój. Do jej organizacji przyczyniło się m.in. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne oraz Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. Janusza Głuchowskiego. Na ekspozycji można było zobaczyć szereg dokumentów z okresu II RP ukazujących funkcjonowanie Związku Strzeleckiego na terenie Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego oraz miejscowości ościennych, uzbrojenie, umundurowanie, wyposażenie strzeleckie z okresu, zarówno II, jak i III RP. Podczas otwarcia wystawy Starosta Bełchatowski Jarosław Brózda otrzymał wyjątkowe wyróżnienie w postaci pamiątkowej płytki ceramicznej w uznaniu za wkład dla rozwoju Strzelca w Bełchatowie. Wśród innych nagrodzonych znaleźli się m.in. ks. prałat Janusz Krakowiak, senator RP Wiesław Dobkowski, gen. Aleksander Arkuszyński Maj, Tomasz Trawiński honorowy obywatel Bełchatowa. Korzystając z okazji i obecności starosty Strzelcy podziękowali Jarosławowi Bróździe za możliwość skorzystania z autobusów wynajętych przez starostwo, które dowiozły chętnych mieszkańców powiatu na uroczystości pogrzebowe ofiar tragedii pod Smoleńskiem. RR 6

7 WYDARZENIA Dzień strażaka Czas świętowania, życzeń i podsumowań Niewiele jest profesji, które wzbudzają taki szacunek, jak zawód strażaka. Dlatego też obchody święta strażaków w dniu imienin ich patrona św. Floriana (4V) są corocznie wzniosłym wydarzeniem. To dobra okazja, by przywołać uznanie społeczeństwa, jakim się ta grupa zawodowa cieszy. Strażacy są zawsze tam, gdzie człowiek lub jego dobytek jest zagrożony. Ratują życie nie tylko walcząc z pożarem czy powodzią, ale wieloma innymi zagrożeniami. Z okazji,,powiatowego Dnia Strażaka na dziedzińcu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie przy ul. Wspólnej odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem czynnych funkcjonariuszy i tych, którzy przeszli na emeryturę. W trakcie uroczystości wielu z nich otrzymało awans na wyższe stopnie lub okolicznościowe medale. Wśród odznaczonych za zasługi dla pożarnictwa znaleźli się m. in. ksiądz prałat Janusz Krakowiak oraz starosta Jarosław Brózda. Medal Honorowy im. J. Tuliszkowskiego od Komendanta Głównego PSP w uznaniu za wybitne osiągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej otrzymał Stanisław Krasoń, Komendant Powiatowy PSP w Bełchatowie. * * * W roku 2009 roku straż pożarna alarmowana była W liczbie tej zawiera się 60 alarmów fałszywych, pozostałe to interwencje w pożarach(337) i miejscowych zagrożeniach (656), takich jak wypadki komunikacyjne, skutki silnych wiatrówi opadów atmosferycznych. Choć liczby te nie są małe, to w porównaniu z rokiem 2008 Ilość pożarów zmalała o 47, a miejscowych zagrożeń o 96. Najwięcej pożarów (136) odnotowano w Bełchatowie i Zelowie (61). Strażacy ustalili, iż najczęstszą przyczyną pożarów są umyślne podpalenia(połowa zdarzeń). Co czwarty pożar to efekt nieostrożności dorosłych. Najczęściej prowadzone działania ratownicze to m.in.: zabezpieczenie miejsca zdarzenia (958 przypadków), podawanie środków gaśniczych w natarciu (302), neutralizacja, sorbcja substancji chemicznych (158), zbieranie, usuwanie, zmywanie substancji chemicznych (144), wycinanie, usuwanie drzew (62), działania medyczne (40). Bełchatowscy strażacy także wielokrotnie oddymiali i przewietrzali pomieszczenia, rozcinali i rozginali konstrukcje, wypompowywali wodę, a ponadto ją dowozili i dostarczali. Czas trwania akcji z udziałem strażaków wynosił od pół godziny do nawet 12 godzin, najczęściej (417 przypadków) interwencja tych służb trwała około godziny. Redakcja Medale za zasługi dla pożarnictwa przyznawane z okazji strażackiego święta otrzymali w tym roku m.in. ks. Janusz Krakowiak i Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Dzień strażaka to tradycyjna okazja do podziękowań, gratulacji i życzeń. Podążać śladem świętej... II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o życiu i działalności Sługi Bożej Wandy Malczewskiej Konkurs zorganizowała po raz drugi Szkoła Podstawowa w Domiechowicach. To nie przypadek. Znaczna część szkolnej społeczności wywodzi się z parznieńskiej parafii, a w Parznie właśnie spoczywają doczesne szczątki Wandy Malczewskiej. W dobie upadku autorytetów należy młodemu pokoleniu wskazywać postaci, które swoim życiem dają przykład oddania się ponadczasowym wartościom. mówi Aleksandra Fornalik, p.o. Dyrektora Szkoły. Ludowe święto 22 maja w Zelowie odbyły się uroczystości Święta Ludowego obchodzonego przez ruch ludowy i mieszkańców wsi. Jest to święto, którego korzenie sięgają początków XIX wieku. W zelowskim kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie odbyła się uroczysta Msza święta w intencji ruchu ludowego oraz wszystkich mieszkańców polskich wsi. Po mszy przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz władz powiatowych złożyli wieńce pod przykościelnym krzyżem. KB Najtrudniejsze zadanie konkursowe wcielanie się w rolę Wandy Malczewskiej. Nasz konkurs jest adresowany do uczniów Powiatu Bełchatowskiego i ma na celu pogłębianie wiedzy o życiu i działalności Sługi Bożej Wandy Malczewskiej oraz rozpowszechnianie jej kultu jako opiekunki ludu wiejskiego, nauczycielki, katechetki i patriotki. W międzyszkolnym etapie konkursu wzięło udział blisko 20 uczniów klas V i VI z kilku szkół podstawowych z powiatu. Rywalizacja obejmowała takie konkurencje jak: wykonanie pracy plastycznej na temat Miłość Boga, bliźnich i Ojczyzny w życiu Sługi Bożej W. Malczewskiej, test pisemny i odpowiedzi ustne na pytania, m.in. w czym moglibyśmy dziś naśladować tę Sługę Bożą, dla jakich współczesnych zawodów W. Malczewska może być wzorem do naśladowania, jakie jej duchowe przeżycia świadczyły o tym, że była wybranką Bożą? Konkurencją ciekawą, ale i trudną, wymagającą zdolności aktorskich było wygłaszanie monologów, w których uczniowie wcielali się w rolę Wandy Malczewskiej jako opiekunki chorych, nauczycielki wiejskich dzieci, katechetki, patriotki, gorliwej chrześcijanki. Jury pod przewodnictwem ks. kanonika Leszka Drucha. proboszcza parznieńskiej parafii przyznawało punkty osobno za poszczególne konkurencje. Zaproszony do komisji konkursowej Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski był pod wielkim wrażeniem wiedzy młodych osób: Gratuluję wam tej postawy i zaangażowania się w zgłębianie historii o Wandzie Malczewskiej. Przykład jej życia pokazuje, że oparcie się na tak solidnym fundamencie, jak umiłowanie Boga i Ojczyzny może być drogą do wielkiej, wspaniałej łaski zostania świętym. Starostwo Powiatowe wsparło organizację konkursu kwotą 800 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, zaś najlepszych uczniów nagrodzono pięknymi wydawnictwami książkowymi. Otrzymali je: (Im-ce) Dorota Drzewosz (SP Parzno) i Sandra Kaczmarek (SP Domiechowice); (II) Julita Poborska (SP nr 3) i Oliwia Kwaśniewska (SP nr 1); (III) Daria Kacprzak i Angelika Michalak (SP Domiechowice). Katechetka Jolanta Kepińska odpowiedzialna za organizację tegorocznego finału konkursu o Wandzie Malczewskiej już zaprasza na jego kolejną edycję, która odbędzie się w maju 2012 roku. AZ Na zdjęciu: Urszula Świerczyńska i Piotr Kopek. Udział w konkursie wzięli uczniowie klas V i VI z kilku szkół podstawowych w powiecie. Aleksandra Fornalik, dyrektor szkoły w Domiechowicach podziękowała staroście za finansowe i duchowe wsparcie organizacji konkursu. 7

8 WYDARZENIA Szukanie pracy to także praca i nauka Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie w ramach Klubu Pracy organizuje szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia aktywizacyjne oraz zapewnia dostęp do internetu, elektronicznych baz danych i informacji. Szkolenie w Klubie Pracy trwa trzy tygodnie. Uczestnicy uczą się precyzowania własnych preferencji zawodowych i poznają metody aktywnego poszukiwania pracy. Ważną nabywaną umiejętnością jest także rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą oraz sporządzanie dokumentów aplikacyjnych. Podczas szkolenia omawiane są możliwości rozwoju zawodowego oraz sytuacja na rynku pracy naszego powiatu. Uczestnikami szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy mogą być osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, a w szczególności te, które nie mają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu, chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Informacje o aktualnie prowadzonym naborze na szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i na zajęcia aktywizacyjne znajdują się na stronie Wygodniej w SOS-W W budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie zostanie zamontowana platforma schodowa przeznaczona do przewiezienia na piętro budynku osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Firma, która wygrała przetarg przedstawiła ofertę za ponad 65 tysięcy złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 18 sierpnia tego roku. W budynku przy ulicy Targowej 20 A (gdzie mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej) zostanie zainstalowana platforma, która przewozić będzie osoby niepełnosprawne na wózkach na wyższą kondygnację budynku. Platforma zostanie zamontowana przy schodach. To kolejne przedsięwzięcie służące poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych. Stosowanie przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego najlepszych praktyk w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych zostało zauważone i docenione przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współorganizatorów ubiegłorocznego ogólnopolskiego konkursu Samorząd równych szans, którego nasz powiat został laureatem. Przypomnijmy, że w latach na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych powiatowi udało się pozyskać z funduszy zewnętrznych ponad 1,5 miliona złotych. KB Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce Newsy. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Klubu Pracy oraz korzystaniem ze stanowisk komputerowych i internetu, a także z materiałów ułatwiających poszukiwanie pracy proszone są o zgłaszanie się do lidera Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, sala numer 10 (parter), tel KB Nowa platforma ułatwi osobom, które nie mogą korzystać ze schodów, dostanie się na wyższe kondygnacje w budynku SOS-W. PCPR, OION warto poznać Pomoc dla osób niepełnosprawnych W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie działa Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. OION funkcjonuje w ramach Modułu A programu PFRON pn. Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Jego adresatami są: osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie, instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, pracodawcy osób niepełnosprawnych, inne osoby zainteresowane. Zakres informacji udzielanych przez OION obejmuje: 1. Prawa osób niepełnosprawnych, w tym wynikające z Kodeksu Pracy. 2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego na m.in. przekwalifikowania i szkolenia, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, likwidację barier architektonicznych oraz w komunikowaniu się i technicznych. 3. Systemowe rozwiązania dotyczące: edukacji osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, rehabilitacji leczniczej i leczenia, wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 4. Instytucje wsparcia najbliższe miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 5. Organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowane przez nie formy pomocy. 6. Ustawowe wsparcie pracodawców osób niepełnosprawnych. 7. Programy Unii Europejskiej, rządowe, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowe oraz organizacji pozarządowych skupiające osoby niepełnosprawne. Jednocześnie informujemy, że każda osoba przewlekle chora/niepełnosprawna może ubiegać się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66 (Bursa Szkolna, parter). Osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się między innymi o: 1. wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, pok. 17a), 2. dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zależnie od wysokości środków przekazanych przez PFRON o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (PCPR, pok. 12), 3. uzyskanie bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych i terapeutycznych (wykaz dyżurów specjalistów dostępny w siedzibie PCPR oraz pod numerem tel. 44/ ). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza codziennie w godz (pon. śr. czw. pt.), (wt.). OION działający w strukturach PCPR jest czynny codziennie (od pon. do pt.), w godzinach Informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/ , przez oraz na stronie internetowej oion.powiat-belchatowski.pl lub pcpr.pl. Opr. W.Andrzejewski, B. Rychter 8

9 Przejrzysta Polska PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 przyjazny urząd Potrójna satysfakcja Wielokrotnie informowaliśmy o działaniach realizowanych w Starostwie, których celem jest wdrożenie rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego. Powiat szczyci się wieloma tytułami w tej dziedzinie, że wspomnę o Powiat Przyjazny Środowisku, Promotor Ekologii czy też Lider i Mecenas Polskiej Ekologii, a w samym Starostwie ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko nie należało do priorytetów. Zmieniło się to radykalnie wraz z podjęciem prac nad wdrożeniem w Starostwie rozwiązań określonych w europejskim standardzie określanym jako Zarządzanie środowiskowe (norma ISO 14001). Pisałem o tym obszernie w poprzednich wydaniach Echa. W dniach kwietnia br. odbyła się kontrola specjalistycznej firmy mająca na celu sprawdzenie, czy wprowadzane rozwiązania faktycznie przyczynią się do ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. Wnikliwe badanie zakończyło się korzystnie dla Starostwa. Uznano, że spełniamy wymagania międzynarodowe i w konsekwencji Starostwo otrzymało certyfikat spełniania wymagań europejskiej normy ISO Jest to niewątpliwy sukces, który poprzedziła wytężona praca. Jednocześnie należy podkreślić, że uzyskanie certyfikatu na okres 3 lat nie jest zakończeniem działań, ale ich faktycznym początkiem. Nie można jak się to mówi obrazowo usiąść na laurach, gdyż każdego roku Starostwo będzie kontrolowane (auditowane) w zakresie realizacji wprowadzonych rozwiązań i deklarowanych działań. Krótkowzroczność nie popłaca, albowiem przyznany certyfikat może zostać w każdym momencie odebrany w przypadku niewywiązywania się ze spełniania wymagań normy ISO. Jednocześnie inna grupa kontrolerów sprawdzała, czy Starostwo należycie realizuje wcześniej wprowadzone rozwiązania dotyczące doskonalenia pracy. Jest to związane z uzyskaniem w 2008 r. ponownego certyfikatu w zakresie funkcjonowania tzw. Systemu zarządzania jakością (norma ISO 9001). Przypomnę, że chodzi tu o rozwiązania organizacyjne służące usprawnieniu pracy urzędu na rzecz osób (tzw. klientów), które korzystają z jego usług. Dla osoby postronnej może wydać się to oczywiste, że każdy urząd powinien być przyjazny dla klienta, ale doświadczenie uczy, że tak nie jest. Wdrożenie rozwiązań na rzecz stałego poprawiania jakości wykonywanej pracy jest świadomym narzuceniem sobie obowiązków, które w praktyce służą obydwu stronom. Wynik kontroli również tym zakresie był pozytywny Starostwo otrzymało potwierdzenie zasadności posługiwania się certyfikatem spełniania wymagań europejskiej normy ISO Oznacza to, że zauważono i doceniono systematyczne wysiłki podejmowane w urzędzie. Ponadto, dokonano sprawdzenia, czy rozwiązania służące poprawy jakości pracy nadążają za zmianami powyższej normy. Zmiana zapisów normy ISO 9001 wprowadziła szereg dodatkowych wymagań doskonalących. Auditorzy stwierdzili, że nadążamy za zmianami i nadali Starostwa uprawnienia do posługiwania się określeniem, że są spełnione wymagania normy ISO 9001 według nowelizacji obowiązującej w Polsce od 2009 r. Wszystko, o czym piszę, wydaje się być bardzo złożone i trudne, ale w praktyce chodzi o sprawę prostą systematyczne doskonalenie pracy Starostwa, które jest odbierane jako bezduszna machina. Rzecz w tym, aby była to machina z ludzką twarzą, czyli w swej działalności miała na względzie przede wszystkim sprawne i zgodne z prawem służenie mieszkańcom. Uzyskanie certyfikatu ISO oraz potwierdzenie zasadności posiadania certyfikatu ISO 9001 Starosta Bełchatowski Jarosław Brózda podsumował następująco Przed nami kolejne inicjatywy i wyzwania. Janusz Tamilla Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością FIRMA NA MEDAL WOLMED dla harmonii ciała i umysłu Laureat I miejsca w konkursie Firma na medal w kategorii przedsiębiorstw działających powyżej 2 lat i zatrudniających do 50 pracowników Historia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej WOLMED sięga roku Jego założycielami i właścicielami są Joanna Wysogląd Wolniak i Sławomir Wolniak, małżeństwo lekarzy psychiatrów. Najpierw był NZOZ w Bełchatowie, potem w Piotrkowie, Pajęcznie, Radomsku i Zelowie. Od roku 2003 działa filia w Dubiu jako oddział psychiatryczny i terapii uzależnień. Obecnie funkcjonują: poradnia w Piotrkowie (kontrakt NFZ), poradnia zdrowia psychicznego i poradnia uzależnień w Bełchatowie oraz Pajęcznie. Klinika w Dubiu to pierwszy prywatny ośrodek psychiatryczny i terapii uzależnień w województwie łódzkim. Sławomir Wolniak pełni funkcję ordynatora. Pomysł powstania takich placówek zrodził się na 5-tym roku studiów. wspomina Sławomir Wolniak. Jako student spotykałem w klinikach psychiatrycznych warunki nierzadko uwłaczające ludzkiej godności. Postanowiłem, że zrobię dla moich przyszłych pacjentów coś innego, coś dobrego. Najpierw był gabinet psychiatryczny. Było to wyzwanie dla mnie, ale i dla moich pacjentów, bowiem niektórzy bali się i wstydzili przyznać, że korzystają z porad psychiatry. Do gabinetu zgłaszali się pod osłoną nocy. Z upływem czasu zmieniło się to nastawienie, a ja pomyślałem o ułatwieniu ludziom dostępu do psychiatry. WOLMED stał się odpowiedzią na niedostatki publicznej służby zdrowia, brak personelu i odpowiedniej opieki medycznej. W ciągu blisko 10 lat działalności udzielono pomocy kilku tysiącom ludzi. Wielu z nich odnalazło drogę do abstynencji, uwolniło się od środków rujnujących psychikę i zrozumiało, że dolegliwości psychiatryczne można pokonać, korzystając z terapii i wsparcia najbliższych. Ponad 80% pacjentów dotarło do mnie dzięki poleceniu im WOLMEDu przez znajomych. To bardzo cieszy mówi S. Wolniak. Zwiększa się społeczna świadomość na temat depresji, o której lat temu nikt nie słyszał. Jeśli dolegała osobie melancholia, uznawano to za naturalny efekt życiowych problemów. Na szczęście zaczęliśmy jako współczesne i nowoczesne społeczeństwo o siebie dbać. To normalne, że trudności życiowe mogą wywoływać obniżony nastrój, brak chęci do życia i pracy, lęk czy smutek. Jeśli jednak ten stan emocjonalny przedłuża się, a osoba cierpi, najbliżsi to zauważają i podpowiadają szukanie pomocy u specjalisty. Teraz już wiemy, że depresja jest chorobą, którą można i trzeba leczyć. Nierozpoznanie jej może skończyć się tragicznie. Skuteczne leczenie i łagodzenie skutków schorzeń psychicznych, takich jak nerwice, depresja, schizofrenia, otępienia i uzależnienia odtrucia polekowe i poalkoholowe oferuje klinika WOLMED w Dubiu. Jest to miejsce, w którym stworzono pacjentom komfortowe warunki porównywane z własnym domem, sanatorium, a nawet luksusowym hotelem. W bezpiecznym i przyjaznym środowisku chorzy korzystają z m.in. terapii grupowej i indywidualnej, muzykoterapii, kinezyterapii, spa, jaccuzi, sauny i kawiarni, a nawet pomocy duchownego. Raz w tygodniu organizowane są wyjazdy na basen. Położenie z dala od zgiełku miasta, pośród lasów i pól zapewnia kuracjuszom bliski kontakt z naturą i możliwość aktywnego wypoczynku podczas zajęć sportowych, wycieczek pieszych i rowerowych, wspólnych wieczorów przy ognisku i grillu. Razem z żoną kierujemy kilkudziesięcioosobową kadrą składającą się z lekarzy, psychologów, specjalistów terapii uzależnień, muzykologa, fizjoterapeuty, pedagoga i pielęgniarek mówi Sławomir Wolniak, ordynator. Zespół opracował na potrzeby pacjentów autorskie programy terapeutyczne o wysokiej skuteczności. Utrzymanie naszego ośrodka jest kosztowne, ale postawiliśmy na jakość. Posiadamy kila miejsc refundowanych przez NFZ. Pozostałe są opłacane samodzielnie przez pacjentów. I choć miesięczny turnus kosztuje od 6,5 tys.zł, to z każdym rokiem przybywa pacjentów z całej Polski,Europy, a nawet z USA. którzy wracają do nas już nie na leczenie, ale dla wzmocnienia swojej psychiki i dobrego samopoczucia. Oferta placówki poszerzyła się aktualnie o terapię weekendową dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zainteresowani przyjeżdżają na kilka dni raz w miesiącu, by uczestniczyć w grupach wsparcia, które pomagają utrzymać efekty leczenia. Ośrodek zaprasza także małżeństwa przeżywające kryzys. Spotkania przygotowane dla nich pomagają zrozumieć procesy, które dzieją się w rodzinie, pokazują mechanizmy zachowań, obalają mity. NZOZ WOLMED organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe dotyczące nowoczesnych metod leczenia i diagnozowania zaburzeń psychicznych z udziałem takich sław jak profesorowie: Lew Starowicz, Jerzy Vetulani, Wojciech Gruszczyński. Firma jest adresatem wielu listów pochwalnych w uznaniu za wkład w rozwój psychiatrii regionu łódzkiego od m.in. Ministra Zdrowia, parlamentarzystów i lokalnych władz samorządowych. Kadra lekarska nierzadko gości w różnych periodykach w roli ekspertów. W wydawanym przez Zakład kwartalniku pt. Równowaga, a także poprzez organizowanie takich akcji jak Dzień walki z depresją lub Dzień teściowej WOLMED włącza się aktywnie w życie społeczne naszego regionu i promuje zdrowy styl życia. Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień mieści się w Bełchatowie przy ul. Opalowej 9 (tel ); Klinika w Dubiu (G.Szczerców) ; infolinia: (z telefonu stacjonarnego). AZ 9

10 EKO-ECHO Drugie życie rękawiczki Konkurs z cyklu Wełnoszmatki rozstrzygnięty Konkurs organizowany jest cyklicznie od 7 lat przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. Jego cele pozostają niezmienne: oprócz rozbudzania twórczości dzieci i młodzieży, zwrócenie jej uwagi na problematykę powstawania nadmiernej ilości odpadów. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest powtórne wykorzystanie niektórych z nich. Proponowane do tworzenia prac surowce odpadowe wpływały na różnorodność tematyki Konkursu. Były formy przestrzenne, jak lampy pt.: Lampy, lampiony, abażury... ; było zdobienie starych koszulek T-shirt pt.: Nadruk na ; były prace patchworkowe i gobelinowe Pofolkuj sobie, dające możliwość wykorzystania odpadów krawieckich, pt.: Torba niezbędna. A tegoroczna edycja to Drugie życie rękawiczki. Powstałe prace mają za cel uświadomienie i ich twórcom, i odbiorcom konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. Pomysłowość i atrakcyjność, a także ilość /152 szt./ nadesłanych prac zaskoczyła jurorów. Ocena była trudna, a obrady burzliwe. Jak mówi Agnieszka Zbrojewska-Marecka, inspektor z Referatu d/s edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami w Starostwie Powiatowym dobrze byłoby nagrodzić wszystkich za wysiłek i zaangażowanie, ale trzeba było wyłonić tych najlepszych. Nagrody i wyróżnienia otrzymało ponad 30 osób: w kategorii (kl. I III szkoły podst.) Oliwia Mołek, Jakub Szubert, Patrycja Cieślak, Zofia Hochman, Marcel Góralczyk, Laura Sobala, Julita Rękiewicz, Krzysztof Owczarek; (kl. IV VI) Daria Dobrzycka, Marcin Kula, Kinga Bernacka, Nikola Grzączkowska, Aleksandra Palusińska, Joanna Sadzińska, Sylwia Kaczmarek, Dawid Pustelnik, Hubert Blada; w kategorii (kl. I III gimn.) Paweł Bednarski, Justyna Chabierska, Dominik Cukiernik, Michał Szustakiewicz, Martyna Kocik, Agnieszka Czernik, Karolina Górecka, Magdalena Stanowska, Daria Pęciak, Martyna Panek, Maciej Szczepański, Aleksandra Belica, Maria Przydacz, Jakub Hochman, Malwina Pabich, Monika Włoch, Klaudia Stepień, Marcin Gruszczyński. Redakcja Ekologiczne pieniądze dla Dobrzelowa Dwie dotacje z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na działania proekologiczne zostaną wykorzystane na terenie gminy Bełchatów. 80 tysięcy złotych trafi do gminy Bełchatów na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie, natomiast 25 tysięcy złotych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie na pierwszy etap termomodernizacji budynku strażnicy. Realizacja pierwszego zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły w Dobrzelowie styropianem o grubości 12 cm wraz z pokryciem warstwą tynku mineralnego ok. 932 m 2, docieplenie stropodachu szkoły granulowanym materiałem izolacyjnym (gr. 15 cm) ok. 490 m 2. Kwota dotacji stanowi do 60 procent wartości zadania. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia zostaną pokryte ze środków własnych Gminy Bełchatów. Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Dobrzelowie obejmuje docieplenie co najmniej ściany frontowej i jednej ściany bocznej budynku oraz wymianę okien (18 sztuk) i drzwi wejściowych (2 sztuki). Kwota dotacji stanowi także do 60 procent wartości zadania. Pozostałe koszty poniesie OSP Dobrzelów. Efektem ekologicznym realizacji obydwu przedsięwzięć będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w okresie grzewczym. Ograniczenie poboru energii cieplnej spowoduje spadek zużycia surowców energetycznych potrzebnych do jej wytworzenia, przez co zmniejszy się ilość zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego powstających w czasie eksploatacji źródła ciepła. KB Wystawa prac pokonkursowych Wełnoszmatek mieściła się w Miejskim Centrum Kultury w Belchatowie. Kosztowne odpady Ponad milion złotych przeznaczy w tym roku Starostwo Powiatowe w Bełchatowie na współfinansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie Powiatu Bełchatowskiego mówi wicestarosta Szczepan Chrzęst. To dużo, ale na ochronie środowiska nie powinno się oszczędzać. Starostwo zawiera umowy z gminami powiatu w sprawie współfinansowania w 2010 roku zadań związanych z gospodarką odpadami. W tym roku w planie budżetu naszego powiatu zarezerwowano na ten cel złotych. Dotychczas finansowanie odbywało się ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz w związku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, źródłem finansowania zadań w zakresie gospodarki odpadami jest budżet Powiatu. Wśród tych zadań są : selektywna zbiórka odpadów w punktach ogólnodostępnych, utrzymanie i obsługa punktów zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, odbiór i przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów w postaci zwierząt padłych i ubitych z konieczności oraz odpadów zawierających azbest. Gminy we własnym zakresie wyłaniają firmy do realizacji tych przedsięwzięć. Połowę kosztów ponoszą samorządy gmin, drugą połowę zaś finansuje powiat. Natomiast w przypadku odbioru i unieszkodliwiania azbestu pomoc starostwa wynosi aż 80 procent kosztów usługi. W wyniku realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci wyselekcjonowania odpadów segregowanych oraz niebezpiecznych, co zmniejszy ilość odpadów trafiających na składowiska odpadów oraz zapobiegnie powstawaniu dzikich wysypisk odpadów. Kwoty dotacji dla poszczególnych gmin: Miasto Bełchatów złotych Gmina Bełchatów złotych Gmina Zelów złotych (plan) Gmina Kleszczów złotych Gmina Kluki złotych Gmina Drużbice złotych Gmina Szczerców złotych Gmina Rusiec złotych KB Dla ochrony Świętych Ługów 200 tysięcy złotych otrzyma Gmina Szczerców na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Lubiec. Jest to drugi etap realizacji zadania, na które w zeszłym roku starostwo przekazało gminie 175 tysięcy złotych. W tym roku budowana będzie oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną od studni nr 5 do nr 72 i od studni nr 12 do nr 63. Realizacja zadania obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 660 mb wraz z 26 przykanalikami w pasie drogowym w Lubcu (Gmina Szczerców). Efektem ekologicznym realizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i rzeki Pilsi oraz pozytywny wpływ na obszary chronione Natura 2000 Święte Ługi, poprzez likwidację przydomowych szamb i nielegalnych odprowadzeń nieczystości do przydrożnych rowów. Kwota dotacji stanowi do 60 procent wartości zadania. Pozostałe koszty realizacji zadania zostaną pokryte ze środków własnych Gminy Szczerców. KB 10

11 EKO-ECHO Spaliny frytkami pachnące Niemieckie atrakcje Ponad 20-osobowa grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez bełchatowskie starostwo przebywała od 25 do 29 kwietnia br. w partnerskim powiecie Berchtesgadener Land w Bawarii. Podczas zwiedzania Niemiec towarzyszyli młodym ludziom rodzice oraz członkowie Unii Europa organizacji, która od wielu lat wspiera współpracę naszych obu powiatów. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z gospodarowaniem odpadami u źródeł ich powstawania na przykładzie gospodarstw domowych w Berchtesgadener Land. Polscy uczniowie odwiedzili m.in. tereny torfowiska w Ainring, szkółkę leśną Laufen Lebenau, spalarnię odpadów, Kapliczkę Cicha Noc w Oberndorf, gdzie po raz pierwszy zabrzmiała popularna kolęda (Boże Narodzenie 1818r.), Park Narodowy w Berchtesgaden z kaplicą św. Bartłomieja, stolicę powiatu Bad Reichenhall, Muzeum Kolei Żelaznej w Lokwelt, firmę Robel we Freilassing, a także koszary Bundeswehry Gen. Konrada. Wizyta uczniów z Powiatu Bełchatowskiego była kolejnym, atrakcyjnym elementem współpracy między naszymi regionami. Umowę o współpracy podpisano we wrześniu 2007 r. RR Z uśmiechem Około 350 tysięcy złotych w ciągu roku uda się zaoszczędzić bełchatowskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie dzięki zmianie rodzaju paliwa używanego w autobusach. 95 pojazdów PKS-u napędzanych jest obecnie bioestrem, czyli paliwem odnawialnym produkowanym z olejów roślinnych, głównie z rzepaku. Różnica w cenie między olejem napędowym a bioestrem jest znacząca i pozwala nam miesięcznie zaoszczędzić około 35 tysięcy złotych mówi Jacek Krata, prezes bełchatowskiego PKS. Rachunek ekonomiczny jest bardzo ważny dla naszego przedsiębiorstwa, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się zmienić paliwo. Teraz nasze autobusy będzie można rozpoznać po charakterystycznym zapachu spalin przypominającym smażone frytki. Bioester, lub inaczej biodiesel, to paliwo odnawialne produkowane z olejów roślinnych. Proces produkcji polega na estryfikacji olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych metanolem w obecności katalizatora. W Europie bioester produkowany jest przede wszystkim z oleju rzepakowego lub słonecznikowego. Zmiana paliwa w autobusach bełchatowskiego PKS-u ma nie tylko wymiar ekonomiczny, który jest bardzo ważny, ale również doskonale wpisuje się w prowadzoną przez powiat politykę proekologiczną, która ukierunkowana jest na redukcję emisji szkodliwych związków do atmosfery mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Używając bioestru redukujemy emisję dwutlenku węgla powstającego przy użytkowaniu pojazdu napędzanego zwykłym olejem napędowym. Ponadto to paliwo nie zawiera siarki i innych szkodliwych dla ludzi związków chemicznych, dwa razy szybciej ulega biodegradacji. W ciągu każdego miesiąca autobusy bełchatowskiego PKS-u potrzebują średnio 78 tysięcy litrów paliwa. Przejeżdżają miesięcznie blisko 400 tysięcy kilometrów obsługując 72 linie komunikacyjne oraz przewozy turystyczne na terenie powiatu i kraju. Od marca br. stuprocentowym udziałowcem w przedsiębiorstwie jest Powiat Bełchatowski. KB W naszym obiektywie Małgorzata Nowak, Kierownik Referatu ds. Kultury, Sportu i Współpracy Międzyregionalnej w Wydziale Promocji bełchatowskiego starostwa tuż po zakończeniu uroczystości z okazji powiatowych obchodów Dnia Samorządowca. Profesjonalne prowadzenie gali wcale pani Małgorzaty nie zmęczyło. Przyjemnie było posłuchać i... przyjemnie popatrzeć. 11

12 TALENTY International Bełchatów Cup 2010 Rywalizacja młodych karateków pod honorowym patronatem Starosty Bełchatowskiego Karate uczy już najmłodsze pokolenia szacunku do drugiego człowieka, kształtuje postawę etyczną i hart ducha. Dyscyplina ta oparta jest na postawie fair play. Życzę uczestnikom tych zawodów zdrowego ducha sportowej rywalizacji i szacunku dla waszych przeciwników powiedział podczas otwarcia International Bełchatów Cup 2010 Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Mistrzostwa odbyły się 15 maja w hali Energia. Na zawody zgłosiło się ponad 250 uczestników, dziewcząt i chłopców, w wieku od 8 do 17 lat zrzeszonych w 18 klubach w całej Polsce. Rozegrano blisko 50 konkurencji kata i kumite indywidualnie i drużynowo. Tegoroczna impreza, zorganizowana w Bełchatowie po raz czwarty potwierdziła dużą popularność karate wśród młodych ludzi. Rodzice powierzają trenerom swoje dzieci kierując się troską o ich wszechstronny rozwój mówi Piotr Szczepaniak, trener Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka, organizator IBC Karate jest dyscypliną, w której równolegle kładzie się nacisk na rozwój fizyczny i duchowy człowieka. Jest to sztuka walki, która uczy jednocześnie szacunku dla innych. Jest to także atrakcyjny sposób na spędzanie wolnego czasu, bowiem karate wymaga zaangażowania się w ćwiczenia i treningi. Najlepsi bełchatowianie reprezentujący dwa kluby (SKS i UKS Dwójka ), którzy stanęli na podium podczas IBC 2010 to: Łukasz Adasiak, Bartłomiej Ciesielczyk, Kamil Jarzębski, Natalia Jarzębska, Aleksander Kowalski, Igor Lewandowski, Dawid Pietryniak, Jan Puchalski, Marcin Stanich, Wojciech Słomian, Piotr Terkiewicz. W medalowej klasyfikacji klubowej na 9-tym miejscu uplasował się bełchatowski SKS, a na 12-tym UKS Dwójka. Ośmielę się nieskromnie powiedzieć, że nasze zawody zakończyły się sukcesem zarówno sportowym, jak i organizacyjnym mówi P. Szczepaniak. Napływają do nas podziękowania i gratulacje od klubów, rodziców, a nawet sędziowie już zadeklarowali przyjazd do Bełchatowa za rok. W organizacji zawodów pomogli m.in. uczniowie z klasy policyjnej ZSP nr 3, Uczniowska Spółdzielnia Na bełchatowskie mistrzostwa przyjechało ponad 250 zawodników z całej Polski. Patryk Naturalny, zawodnik reprezentujacy UKS Dwójka z Bełchatowa. Plastuś, Piekarnia Politanice Państwo Tomczyk, BWB Sylwester Wypych, Salon Orange ul. Kościuszki 12, PPHU EL Bud Lech Boguń, Viva Sport Krystyna Jeziorska, P.P. Biel-Met Włodzimierz Bielawski, Przedsię- Dekoracji zwycięzców dokonywał Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. biorstwo Budownictwa Ogólnego Krzysztof Skruczaj, PGE Elektrownia S.A., PGE Skra Bełchatów, Towarzystwo Sportowe AS, Sanel Spółka Jawna Bełchatów. Starostwo ufundowało za 3500zł puchary i dyplomy, wydrukowano plakaty informujące o turnieju i przekazano sportowcom gadżety promocyjne Powiatu Bełchatowskiego. Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski objął Mistrzostwa patronatem honorowym. Wcześniejsze nieporozumienie z Klubem Dwójka wyjaśniłem na spotkaniu z jego władzami mówi starosta. Starostwo nigdy nie zniechęcało do uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu. A karate to nie sama walka, to pewnego rodzaju filozofia życia, szacunek dla przeciwnika, sztuka samodoskonalenia się, honor i walka fair play. Słowo karate tłumaczy się z języka japońskiego jako naga (bez broni) ręka. Nazwa ta używana jest w odniesieniu do sztuki walki stworzonej przez mieszkańców wyspy Okinawa będącej metodą samoobrony bez użycia broni. W ub. roku Sekcję Karate UKS Dwójka starostwo wspomogło kwotą zł, w 2007 i zł. Pieniężnymi Nagrodami Starosty za wysokie osiągnięcia sportowe uhonorowano zarówno trenera UKS Dwójka, jak i dwóch zawodników Klubu. Każdego roku, w miarę posiadanych środków, starostwo wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe. W tym roku na ten cel przeznaczono 126 tys. zł. AZ, KB Złote spinki dla SKRY Nagrody Starosty Bełchatowskiego otrzymali siatkarze i działacze PGE Skry Bełchatów za osiągnięcie wysokich wyników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Te nagrody to złote spinki do krawatów o wartości 800 złotych każda. Sportowcy zdobyli po raz szósty tytuł Mistrza Polski w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2009/2010, a także III miejsce w Lidze Mistrzów w sezonie 2009/2010. Zespół przyjął gratulacje i prezenty z rąk starosty Jarosława Brózdy podczas uroczystej gali na zakończenie sezonu siatkarskiego, która odbyła się w hotelu Wodnik w Słoku. Po raz szósty z rzędu bełchatowska drużyna wywalczyła Mistrzostwo Polski, ponadto znów osiągnęła wysoki rezultat w rozgrywkach Europejskiej Ligi Mistrzów mówi starosta Jarosław Brózda. SKRA zapewnia naszemu powiatowi doskonałą promocję, przez co nie jesteśmy kojarzeni tylko z przemysłem, ale również i ze sportem. Dlatego co rok na zakończenie sezonu honorujemy zawodników, trenerów i działaczy Nagrodami Starosty Bełchatowskiego, aby w ten sposób podziękować im za przeżycia sportowe najwyższej jakości. Na liście nagrodzonych znaleźli się: Maciej Dobrowolski, Mariusz Wlazły, Piotr Gacek, Daniel Pliński, Michał Winiarski, Jakub Novotny, Bartosz Kurek, Michał Bąkiewicz, Falasca Miguel, Stephane Antiga, Radosław Wnuk, Marcin Mozdżonek, Radosław Kolanek, Maciej Bartodziejski, Jacek Nawrocki, Konrad Piechocki, Grzegorz Stawinoga, Sebastian Gaszek, Tomasz Kuciapiński, Wojciech Łucarz, Storti Fabio, Foppa Giovani. KB 12

13 NASI ZASŁUŻENI Ks. Antoni Sawicki, ur. 21 kwietnia 1911r. w Białożyszkach na Wileńszczyźnie, duszpasterz, gorący patriota i nauczyciel wartości i tradycji niepodległościowych, człowiek wrażliwy i oddany w swojej posłudze. Ponad 60-letnią pracę kapłańską ofiarował Ludowi Bożemu Archidiecezji Łódzkiej. W roku 2009 uhonorowany tytułem Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Oszmianie wstąpił na rok do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Wilnie, po którym rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Podczas studiów został powołany do służby wojskowej. W 1937r. ponownie wstąpił do seminarium. W marcu 1942r. został aresztowany i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Święcenia kapłańskie uzyskał w maju 1945r. w katedrze w Moguncji. Po krótkim pobycie w Niemczech jako kapelan wojskowy powrócił do Polski do Międzylesia, a następnie pełnił funkcję wikariusza w parafii Suchowola oraz kapelana AK w stopniu kapitana. To on udzielał chrztu we września 1947r. Jerzemu Popiełuszce. W związku z prześladowaniami ze strony władz komunistycznych opuścił tę parafię i przeniósł się do diecezji łódzkiej, gdzie pracował jako wikariusz w Zgierzu i Łodzi. W latach pełnił nieprzerwanie funkcję proboszcza w Kaszewicach. Był także dziekanem dekanatu bełchatowskiego. Aktualnie mieszka przy skromnej kaplicy pod wezwaniem św. Franciszka we wsi Żar (G. Kluki). Ks. Antoni Sawicki jest autorem książki Nim zgaśnie zachód słońca Wspomnienia wydanej przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie w 2008r. przy wsparciu finansowym m.in. Starosty Bełchatowskiego. Poniżej publikujemy fragmenty niniejszego wydawnictwa. * * * Gdy słońce obudziło świat do życia, a ziemie pocałunkiem i zapachem kwiatów, radością pól i łąk, a wiatr kołysał nadzieją, jam stał się człowiekiem. Było to 21 kwietnia 1911 roku, w niedzielę, gdy w kościele trwała msza święta. Rozeszła się szeptana przez kobiety wieść, że będzie księdzem... Po moim przyjściu na świat, Rodzice jak najprędzej starali się doprowadzić mnie przez chrzest do godności dziecka Bożego. Ja opierałem się jak mogłem rękami, nogami, głośnym krzykiem. Nic to nie pomogło... związanego powieźli. Chciałem trochę odpocząć po bardzo męczącej drodze na świat, a tu masz znów marsz! Nie pomogły łzy.. A więc pojawiłem się na świecie i zostałem wciągnięty do rejestru obywateli tego świata. Po tej uroczystości dali mi spokój, a ja spałem, spałem, spałem Matka moja Helena z domu Pukiel. Jej zawdzięczam życie, wychowanie, na Jej twarzy ujrzałem pierwszy uśmiech i Ona otarła moje pierwsze łzy, podła pokarm i naznaczyła znakiem krzyża św. Trudno mówić o Matce nie wspominając jej bólu rodzenia, ciągłego leku o dziecko, trudu wychowania, nieprzespanych nocy. Pierwszy znak krzyża na czole, a potem ukazywanie Boga ( ) Kiedy trochę podrosłem, zaczęła mnie uczyć. Podręcznikiem do nauki czytania była książeczka do nabożeństwa, dość podniszczona od częstego używania. Nauka przebiegała zawsze w ten sam sposób. Mama przędła na kołowrotku, kazała mi siadać obok siebie i czytać. Dukałem, szło mi dosyć ciężko. Litery mieszały się i nie zawsze układały się we właściwe słowa. Mało kiedy obeszło się bez łez, gdyż Mama za błędy karciła. Do dziś pamiętam, jak czytając Psalm 50 natrafiłem na słowa: uzdą i wędzidłem. Nie mogłem pojąć, o co chodzi. Gdy wdałem się w spór z Mamą, ta powiedziała: Jak wezmę uzdę i wędzidło to zrozumiesz!. Nagle doznałem olśnienia Boże, uzda to rzemień i żelazo! Na myśl o ich użyciu przez Mamę strach mnie obleciał. Uratował mnie jak zwykle płacz. Do dziś, gdy odmawiając brewiarz natrafię na te słowa, przypominam sobie ten incydent z Mamą. (...) Dziękuję Ci Mamo za wychowanie, za pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza, gdy stawiałem pierwsze kroki jako proboszcz w Kaszewicach. Pomóż mi Mamo dojść do radosnego spotkania w wieczności. * * * Kaszewice. 7 lutego 1962 roku zajechałem do Kaszewic samochodem ciężarowym. Mamę zostawiłem w szpitalu. Przyjechałem ze swoją 20-letnią siostrzenicą Weroniką. Parafianie podziwiali gosposię i mówili: Ale młodą ma proboszcz gospodynię. Parafianie chętnie pomogli rozładować samochód. Nazajutrz siostrzenica wyjechała. Pomagała mi gospodyni ks. Ryszelewskiego pani Anna dobry człowiek. Zacząłem proboszczowanie. Nowe miejsce, nowe porządki, nowe braki, nowe kłopoty.. 11 lutego w dzień Matki Boskiej z Lourdes odbyło się wprowadzenie do kościoła. Wprowadził mnie wicedziekan ks. Władysław Puczyński. Ludzi było dużo, przybyło też sporo kapłanów. Pogoda dopisała było ciepło. Miałem na sobie sweter. Na progu kościoła uklęknąłem serdecznie poleciłem Bogu swoja osobę i służbę. Ks. Puczyński pochwalił mnie. Powiedział, że jestem prawdziwym kapłanem... Potem była msza św. za parafian... kwiaty, życzenia, parę wierszyków, obiad, przemówienia. Po południu nieszpory. Goście po jakimś czasie się rozeszli. Pozostałem sam. W pierwszej chwili ogarnął mnie jakiś lęk. Byłem sam. Plebania to mały dworek, ale jej stan to straszny dwór! Sąsiedni dom był kryty słomą. Przypomniały mi się chaty na wileńszczyźnie, ale to było dawno. Wieś ubożuchna, ziemia IV klasy. Kilka osób zatrudnionych w fabryce cukierków w Bełchatowie. Reszta radziła sobie tak jak potrafiła, w miarę swoich możliwości. ( ) Nazajutrz poszedłem na cmentarz grzebalny. Przedstawiłem się, odpowiedziało mi milczenie... Przeszedłem wzdłuż i wszerz. Groby zaniedbane, mało który żywy. Moją uwagę zwróciły stare dęby rosnące wśród grobów. Wydawał się, że sprzykrzyła się im warta pełniona od tylu lat nad grobami. Wolałby służyć Bogu w innej formie. Przy remoncie kościoła potrzebny będzie szlachetny materiał. Duchowe porozumienie zostało zawarte. ( ) Mimo trudnych warunków jakoś dawałem radę. Jezus, który mnie tu przysłał jest miłosierny, zna nasze słabości i lęki. Jezu ufam Tobie... słowa te ciągle miałem w myśli i one dodawały mi sił. Wstępował we mnie jakiś spokój. ( ) Zadumałem się głęboko, będąc w tej samotności, nad wielkością kapłaństwa, a w szczególności nad misją kapłana proboszcza. Zdałem sobie sprawę, że Bóg mi powierzył dwa tysiące swoich dzieci, bym je uświęcał. Ogromne to zadanie! Jak je dobrze wykonać? Boże, strzeż mnie bym nie zwariował... Wszędzie nieznane. Dookoła pełno zagadek. I modlitwa jak gdyby ucichła, skryła się... ( ) * * * Na wstępie do moich wspomnień napisałem, że nie jestem poetą ani prorokiem, ale człowiekiem obolałym. Na czym polega obolałość? Brak klimatu rodzinnego, od klasy II szkoły podstawowej byłem poza domem, obce otoczenie, warunki bytowe zostawiają swoje ślady. Trudno było policzyć wili ja miejscach mieszkałem do matury. Brak ciągłości nazwijmy to wychowaniem. A wiedza? Brak ciągłości! Braki bardzo duże i różnorakie. Jechało się na stopniach słabych! Brak radości z płycizny! W seminarium duchownym nie należałem do mocnych, było nas na I Kursie siedemdziesięciu, a kończyło przeważnie dwudziestu. Takie było zapotrzebowanie diecezji. W wojsku raziły mnie gburowatość i język rynsztokowy. Parę podpadłem, a to wystarczyło na zepchnięcie mnie na lokatę bardzo daleką. Po święceniach nominacja na prelekta L.O. Dla mnie to było zabójstwo! W liceum brak sił fachowych. Proboszcz odizolował mnie od plebanii. Dyrektor były alumn seminarium, starszy kolega, matematyk, członek Korporacji Concordia Vilnensis. I ja tam byłem. Akowcy ja też oficer. Wyjaławiałem co było z niewoli zabrane, roztrwoniłem w Suchowoli. Następna placówka Zgierz. Był spór przy podziale Zgierza na dwie parafie ks. jan kanty Ostrowski i ks. Szczepan Rembowski. Wmieszałem się w spór i przegrałem. Ks. Rembowski przez kurie usunął Świętość trzeba zdobywać mnie. W Łodzi? Teren bardzo niebezpieczny dla młodego kapłana. Warunki? Każdy sobie. Moja naiwność i nieznajomość wykorzystywali dwaj emeryci. Niech im Bóg przebaczy! Dopiero w Kaszewicach złapałem grunt pod nogami, a św. Franciszek ukazał mi ślady Jezusa... Dziękuję Bogu, żem nie utonął. Wysoki lot miałem w czasie wojny, gdy człowiek był zaawansowany w najwyższych wartościach. Bóg i Ojczyzna! Na każdym miejscu i w każdym czasie. Czego mi żal? Co mi się nie podoba? Żal mi sutanny! Czcigodny strój kapłański. Przykład dla innych do refleksji. Czy zimno, czy gorąco, czy praca fizyczna, czy przy ołtarzu wszędzie kapłan widoczny..., nauczyciel. Brak mi ambony! Kapłan był widoczny, jego postawa wiele robiła, zmuszała do przygotowania kazań. Dziś pulpit ze wzmacniaczem, treść słaba. Czy ludzie odczytają, że Ty wierzysz w to, co mówisz? Głos z megafonów! Dawniejsze kościoły były również duże, ale głos kaznodziei był słyszalny. ( ) Przygotowanie do mszy św. i dziękczynienie! W zakrystii był klęcznik, a przed nim tablica z modlitwą przed mszą świętą i po mszy świętej. Piękny obrazek! Lot ducha zniżyliśmy! Czy poderwiemy się kiedyś? Mieliśmy swój styl życia towarzyskiego! Gdzie się to podziało? Czy jesteśmy mocniejsi i pobożniejsi? A przecież:...świętymi bądźcie! Świętość trzeba zdobywać! Opracowała A. Zawadzka 13

14 Z GMIN Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie zakończona 23 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie odbyła się konferencja na temat pozyskiwania Funduszy Unijnych w aspekcie projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego w Szczercowie. W konferencji uczestniczyło niemal 60 osób, m.in. radni i sołtysi z terenu gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek. Program konferencji obejmował zwiedzanie terenu oczyszczalni i zapoznanie się z zasadami jej funkcjonowania. W trakcie spotkania prelekcje na temat starań gminy Szczerców o uzyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej wygłosił wójt Włodzimierz Strzelczyk. Podziękował on również pracownikom Urzędu Gminy w Szczercowie za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w pozyskiwanie środków unijnych. Zasady funkcjonowania szczercowskiej oczyszczalni przedstawiła Elżbieta Andrzejczak, główny projektant obiektu. Nowe kierunki edukacji Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, który należy do najmłodszych szkół tego szczebla w regionie łódzkim, prowadzi w tym roku drugi w swej historii nabór. Ofertą szkoły zainteresowało się 246 uczniów ostatnich klas gimnazjalnych ze wszystkich preferencji. Liceum Ogólnokształcące prowadziło nabór do klasy matematyczno językowej. W grupie językowej uczniom zaproponowano rozszerzony program nauczania języków obcych (j. angielskiego, j. niemieckiego i j. hiszpańskiego), a w grupie matematycznej rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego. W pierwszym przypadku na 12 miejsc zgłosiło się 63 uczniów, w drugim na 12 miejsc 41 uczniów ze wszystkich preferencji. Druga z klas w LO to klasa sportowa ogólnorozwojowa, złożona z sekcji pływackiej (15-godzin treningu tygodniowo) oraz z sekcji gier zespołowych (10 godzin treningu tygodniowo). Na 24 miejsca w tej klasie zgłosiło się 58 uczniów. W Technikum Nowoczesnych Technologii w nowym roku szkolnym mają powstać dwa oddziały. Do klasy o kierunku kształcenia robotyka, obsługa i programowanie maszyn sterowanych numerycznie na 24 miejsca zgłosiło się 45 uczniów. W drugim z oddziałów ma być uruchomiony profil automatyzacja procesów produkcyjnych. Wybrało go 39 uczniów. Podobnie jak w poprzednim roku przepustką do zdobycia przez gimnazjalistę miejsca w ZSP w Kleszczowie jest dorobek 100 pkt. z wyników egzaminu i ocen na świadectwie. JS W tych ławkach chciałoby zasiąść wielu uczniów. Konferencja zakończyła ostatecznie realizację projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego w Szczercowie. Przypomnijmy realizacja przedsięwzięcia trwała od czerwca 2007r. i kosztowała zł. Gmina Szczerców pozyskała na powyższy projekt dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości zł, co odpowiada 85 % jego kosztów. Realizacja inwestycji znacznie poprawiła warunki odbioru ścieków i umożliwiła odbiór ścieków z kolejnych miejscowości, co zapewne znacznie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie i jej dalszy rozwój społeczno-gospodarczy. UG Szczerców Nowy wóz dla OSP Wolica 15 maja strażacy-ochotnicy z wszystkich jednostek OSP gminy Kleszczów uczestniczyli w uroczystości przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy nowego samochodu gaśniczego. Zakup pojazdu na podwoziu marki Scania został sfinansowany z budżetu gminy. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: wicewojewoda łódzki Krystyna Ozga, komendant powiatowy PSP w Bełchatowie Stanisław Krasoń i prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Aleksander Frączkowski. Mszę św. w intencji strażaków odprawili i nowy pojazd poświęcili księża z parafii w Łękińsku i Kleszczowie. Strażacka uroczystość w Wolicy stała się też okazją do uhonorowania trzech osób. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Jan Rejek przewodniczący Komisji Rewizyjnej w oddziale Gminnym ZOSP w Kleszczowie, a Brązowym Krzyżem Zasługi Lesław Moreń naczelnik OSP Łękińsko. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (jedno z dwóch najwyższych odznaczeń w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych) w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania ZOSP otrzymała wójt Kazimiera Tarkowska. JS Odznaczenia wręczyła wicewojewoda K. Ozga. Pomoc dla powodzian 20 maja podczas sesji Rady Gminy wprowadzone zostały zmiany w tegorocznym budżecie Kleszczowa. Dzięki nim zabezpieczona została kwota 2 mln zł na pomoc dla mieszkańców gmin najbardziej dotkniętych klęską powodzi. Wniosek o udzielenie takiego wsparcia poszkodowanym zgłosiła podczas sesji wójt Kazimiera Tarkowska. Finansowa pomoc ma być przekazywana samorządom, a rozdzielana przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Pomocy finansowej i rzeczowej gmina Kleszczów udzielała innym samorządom także w poprzednich latach: m.in. po powodziach 1997 i 2001 roku oraz w sierpniu 2008 r., kiedy trąba powietrzna zniszczyła dziesiątki zabudowań w kilku gminach regionu łódzkiego. JS Utrudnienia w ruchu Na skrzyżowaniu kleszczowskich ulic Głównej i Milenijnej, na drodze powiatowej Łękińsko Kleszczów powstaje rondo. Jest to pierwszy etap budowy kolejnego odcinka gminnej obwodnicy. Zadanie ma być zrealizowane w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie wspomnianego skrzyżowania. Na czas trwania robót zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu. Zalecany objazd : * ul. Ogrodowa w Kleszczowie (do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Łuszczanowicach) * droga powiatowa przez Łuszczanowice * ul. Słoneczna w Łękińsku * ul. Długa w Łękińsku * ul. Północna w Łękińsku. Całkowite zamknięcie dróg w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Milenijnej przewidywane jest: od 7 do 27 czerwca, od 1 sierpnia do 3 września. JS 14

15 Z GMIN Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Kurnosie Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim jest jedną z sześciu placówek prowadzonych przez samorząd Gminy Bełchatów. 21 maja br. odbyła się uroczystość nadania tej placówce imienia i sztandaru. SP w Kurnosie Drugim zawsze szczyciła się bogatymi tradycjami, które były i są pielęgnowane, ale stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Dziś prezentuje się okazale, jest zadbana i dobrze wyposażona, choć nie zawsze tak było. Ostatnie lata znacząco zmieniły wizerunek szkoły zmodernizowanej, dostosowanej do nowoczesnych standardów zaplecza lokalowego i dydaktycznego. Jej historia sięga początku dwudziestego stulecia. Pierwsze próby utworzenia szkoły miały miejsce prawie 200 lat temu. Swoją działalność rozpoczęła jesienią 1918 roku jako jednoklasowa szkoła publiczna. Do 1930 roku zajęcia prowadzono w ciasnych pomieszczeniach, wtedy też rozpoczęto budowę nowego obiektu, która trwała kilka lat. Kurnos mógł poszczycić się nowoczesnym budynkiem mieszczącym dwie izby lekcyjne i dwa mieszkania dla nauczycieli. 1X 1933 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podniosło rangę placówki nadając jej status szkoły dwuklasowej. W czterech oddziałach uczyło się wówczas 120 dzieci. Wybuch II wojny światowej zahamował dalszy rozwój szkoły. Po odbudowie sytuacja szkoły zaczęła się poprawiać dopiero po 1956 roku. Istniało wówczas 7 oddziałów, pracowało 4 nauczycieli etatowych. Zorganizowano świetlicę, dobudowano piętrową oficynę zwiększając tym samym trzykrotnie powierzchnie dydaktyczne, urządzono boisko z prawdziwego zdarzenia i wybudowano zaplecze gospodarcze. Po reorganizacji szkolnictwa podstawowego w 1966 roku utworzono dodatkową 8 klasę i zwiększono do 5 liczbę etatów nauczycielskich. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zmniejszono liczne klas do 3 oddziałów przenosząc pozostałe do sąsiedniego Oleśnika. Wśród ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie placówki od początków jej istnienia pojawiają się takie nazwiska jak: Antoni Łągwa, Helena Kempska, Stefan Koll, Zofia Danuta Brandt, Mieczysław Węgrzycki, Jadwiga i Marian Paduchowie. Burzliwy okres przemian ustrojowych po 1989 r. pozytywnie wpłynął na współczesny etap historii szkoły. Zmodernizowano obiekt szkolny oraz metody nauczania i środki dydaktyczne. Obecnie placówka posiada nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do internetu, salę gimnastyczna, nowe sale lekcyjne, węzeł sanitarny oraz parking. Szkoła Podstawowa w Kurnosie funkcjonuje w historii swojej miejscowości, ale na pewno nie jest jej jedyną chlubą. Na jej kartach pojawia się nazwisko wirtuoza skrzypiec Alfonsa Brandta. Kurnos na przełomie dziejów Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim otrzymała sztandar i imię patrona Alfonsa Brandta. szczycił się bogatymi tradycjami muzycznymi. W dobie podkreślenia wartości Małej Ojczyzny wybór Alfonsa Brandta na patrona szkoły mocno osadzonej w środowisku lokalnym wydaje się być w pełni słusznym. Znakomity wirtuoz zawsze podkreślał silne sentymentalne związki z rodzinnym Kurnosem. Tutaj się urodził, tu często powracał z koncertami, a na pobliskim cmentarzu parafialnym w Kaszewicach został pochowany. S.Szymański UG Bełchatów Zelów w hołdzie Ofiarom Katynia Zelów uczcił pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Uroczystości pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego trwały w Zelowie w dniach kwietnia. Inauguracja zelowskich obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie zapalono znicze przy Dębie Pamięci kapitana Władysława Gąsiorowskiego, a uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. W obecności zaproszonych gości, w tym Burmistrza Zelowa Sławomira Malinowskiego, laureatom regionalnego konkursu historyczno-literackiego Katyń ocalić od zapomnienia wręczono nagrody. Kolejnym punktem (25IV) obchodów Tygodnia Katyńskiego był program literacko-muzyczny KATYŃ zaprezentowany przez aktorów scen krakowskich w Domu Kultury. 27 kwietnia w Domu Zborowym Parafii Ewangelicko Reformowanej wyświetlane były poprzedzone prelekcjami filmy: Marsz Wyzwolicieli, Polskie Państwo Podziemne, Żołnierze wyklęci. Losy niepokornych, Katyń. W Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Członkowie Stowarzyszenia propagują prawdę i pamięć o zbrodni katyńskiej, zwłaszcza wśród ludzi młodych. W jego trakcie rozstrzygnięto konkurs plastyczny Katyń w pół drogi, w którym wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum. Sadzenie Dębów Pamięci. Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej i tablica ku czci Prezydenta RP L.Kaczyńskiego i pozostałych ofiar tragedii pod Smoleńskiem. 28 kwietnia w Parku Miejskim zgromadziło wiele osób, w tym parlamentarzyści, władze wojewódzkie, powiatowe, samorządowe, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i mieszkańcy Zelowa, by oddać hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i uczcić pamięć Ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, a poprzez uczestnictwo w Nabożeństwie Ekumenicznym modlić się w Ich intencji. Podczas uroczystości odsłonięty został Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej i tablica pamiątkowa ku czci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i pozostałych Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Kulminacyjnym punktem uroczystości było sadzenie Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiej akcji Katyń ocalić od zapomnienia. Uhonorowano w ten sposób czterech zelowskich katyńczyków: Stanisława Mendrzyckiego, Stanisława Hetmanka, Józefa Łuczyńskiego i Stanisława Przyjemskiego. W uroczystości wzięła udział Kompania Honorowa 32. Bazy Lotniczej z Łasku, a także Orkiestra Dęta OSP w Zelowie, poczty sztandarowe oraz harcerze. O.K.Ch. Trwają inwestycje w szkołach Gminy Zelów Ruszyła budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie Rozpoczęły się już pierwsze prace związane z budową Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie. Zaprojektowany obiekt składać się będzie z sali rekreacyjnej wraz z zapleczem o powierzchni użytkowej ok. 600 m². Na zapleczu znajdować się będą m.in. magazyn sprzętu sportowego, szatnie, sanitariaty. Po robotach ziemnych zostały wybudowane ściany i ławy fundamentowe. Wartość inwestycji oszacowano na zł, z czego tys. zł Gmina Zelów pozyskała ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc finansowa skierowana na wieś w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ma być istotnym narzędziem dla rozwoju obszarów wiejskich podnoszącym jakość życia mieszkańców. Postępują prace w Zespole Szkół Ogólnokształcących Od 2 miesięcy trwają prace budowlane w ramach projektu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych. Wykonane zostały już ściany I kondygnacji oraz żelbetowe, monolityczne podciągi na parterze. Obecnie trwa montaż stropu nad parterem. ZSO wzbogaci się o profesjonalne obserwatorium astronomiczne, aulę ze sceną i zapleczem, świetlicę, bibliotekę, pomieszczenie z zapleczem do spożywania przez uczniów posiłków, dwie sale lekcyjne i pracownię fizyczną, windę. Wartość projektu wynosi zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to zł. O.K.Ch. 15

16 DO ZOBACZENIA POZNAJ SWÓJ POWIAT Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łękińsku, gm. Kleszczów Wieś Łękińsko położona jest na południe od Bełchatowa przy drodze Kleszczów-Kamieńsk. Do XVI w. należała do parafii Kamieńsk. Później postawiono tutaj drewniany kościół filialny, który znajdował się w parafii Wola Grzymalina. Stary obiekt rozebrano na początku XIX w., a w 1817 r. Anna z Walewskich Tarnowska, sędzina piotrkowska, ówczesna właścicielka dóbr w Łękińsku położyła kamień węgielny pod nowy, murowany kościół zaprojektowany przez Jana Nepomucena Baranowskiego. Jego budowę ukończono w 1822 r. W 1871 r., po pożarze plebani w Woli Grzymailinie, ówczesny ks. proboszcz Cyryl Malinowski przeniósł sprawowanie liturgii do kościoła filialnego w Łękińsku i tam zamieszkał. 16 czerwca 1887 r. kościół został konsekrowany przez biskupa włocławskiego Aleksandra Bereniewicza, a w 1926 r. dotychczasową nazwę parafii zamieniono na parafię w Łękińsku. W czasie II wojny światowej kościół obrabowano i zamieniono na magazyn zboża. Po wojnie, staraniem kolejnych proboszczów obiekt odrestaurowano. W ostatnich latach ten jedyny zabytek kleszczowskiej ziemi przechodzi gruntowną renowację. Kościół jest murowaną świątynią składającą się z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium oraz półkoliście zamkniętej zakrystii, nad którą znajduje się loża, niegdyś otwarta w stronę prezbiterium. Godne uwagi są opilastrowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz w fasadzie falisty szczyt. We wnętrzu świątyni znajduje się murowany ołtarz główny zdobiony złoceniami z obrazem Matki Boskiej Różańcowej posiadający cechy neoklasycystyczne oraz ołtarze boczne również murowane, zdobione polichromią i drewnianymi sztukateriami. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest XVII-wieczny pacyfikał w kształcie krzyża. Warto również zobaczyć tablicę fundacyjną z 1817 r., tablicę nagrobną Anny Tarnowskiej zmarłej w 1824 r., organy kościelne z 1868 r, XIX-wieczne świeczniki, konfesjonał z 1915 r. oraz ambonę i chrzcielnicę wspartą na delfinach. Za kościołem na cmentarzu parafialnym znajdują się mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. Robert Rudnicki Źródło: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie; Powiat bełchatowski, przewodnik turystyczny, 2007.

Kolejne konkursy roztrzygnięte

Kolejne konkursy roztrzygnięte Kolejne konkursy roztrzygnięte Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i turystyki, z zakresu kultury i

Bardziej szczegółowo

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP 1. Bełchatowskie Społeczne 0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji z budżetu Powiatu na 2012 rok Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Powiatu nr... z dnia...

Plan dotacji z budżetu Powiatu na 2012 rok Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Powiatu nr... z dnia... Plan dotacji z budżetu Powiatu na 212 rok Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Powiatu nr... z dnia... Dział Rozdz. Nazwa zadania Nazwa jednostki realizującej zadanie 211 podmiot cel 212 podmiot cel Jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 U ROCZYSTE ROZPOCZ Ę C IE RO K U S ZKO L N E GO 2 01 0/ 2 01 1 W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP 1. Bełchatowskie Społeczne 0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki

Organizatorzy Kampanii: Gmina Miasto Płock Gimnazjum nr 6 w Płocku Powiat Płocki Kampania Sprzątanie Świata 2012 Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę przebiegająca pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika oraz Prezes Fundacji Nasza Ziemia - Pani Miry Stanisławskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) 1 1. Honorowy patronat nad Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek na etapie wojewódzkim w województwie łódzkim,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra Nr 1 3/201 6 ŚRODA 26 PAŹDZIERNIKA 201 6 Starosta rozmawiał z zarządem Celsy Współpraca ze starostwem. >>s.3 Już wkrótce remont ulicy Bałtowskiej Determinacja powiatu. >>s.4 W gospodarstwie bez emerytury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r.

POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007. RADZIEJÓW 2002 r. POWIATOWY PROGRAM REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM W LATACH 2002-2007 RADZIEJÓW 2002 r. 1 WSTĘP Wdrożona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa przyniosła szereg

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. L SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 28.03.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 20 marca 2014 r. RZP-R.0002.3.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim.

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim. Instytut Pedagogiki SAN, Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie serdecznie zapraszają do udziału w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod hasłem Tydzień na rzecz

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI OŚRODKA INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI OŚRODKA INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPRAWOZDANIE Z DZAŁALNOŚCI OŚRODKA INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych utworzono przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w VI edycji Konkursu Innowator

Oferta uczestnictwa w VI edycji Konkursu Innowator Oferta uczestnictwa w VI edycji Konkursu Innowator Warszawa 2012 Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zgłoszenia projektów, jednostek, spółek samorządowych do VI edycji Konkursu Innowator.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Uroczystości Dnia Sybiraka.

Uroczystości Dnia Sybiraka. Uroczystości Dnia Sybiraka. W dniach 16 17 września 2012r. odbyły się uroczystości Dnia Sybiraka, w których uczestniczyła Pani Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty. Podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZELOWSKI. www.zelow.pl [113]

INFORMATOR ZELOWSKI. www.zelow.pl [113] INFORMATOR ISSN 1640-727X NR 8 [113] ZELOWSKI Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów! W tym roku mija 20 rocznica samorządu terytorialnego w Polsce. To właśnie w tym roku podczas wyborów samorządowych udowodniliście,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Młodzież Zapobiega Pożarom

Młodzież Zapobiega Pożarom Młodzież Zapobiega Pożarom Edyta Czopp-Jankowska, 4.04.2016 1 kwietnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz ORGANIZATORZY I SPONSORZY PROJEKTU: URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz ORGANIZATORZY I SPONSORZY PROJEKTU: URZĄD MARSZAŁKOWSKI Projekt programu edukacyjno - wychowawczego dla dzieci w zakresie szkolenia i promocji gry w mini piłkę siatkową chłopców i dziewcząt w województwie świętokrzyskim Opracowany przez: Dariusz Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130423,uroczyste-obchody-swieta-policji-na-wawelu.html Wygenerowano: Środa, 22 lutego 2017, 08:28 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. Bezpieczne i przyjazne miasto, gmina, powiat" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. Bezpieczne i przyjazne miasto, gmina, powiat 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. Bezpieczne i przyjazne miasto, gmina, powiat" 1 Postanowienia ogólne 1. Olimpiada organizowana jest przez pracowników naukowo dydaktycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT

do Zarządzenia Nr 2/2015 KONKURS OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 12.01.2015r. KONKURS OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin działając na podstawie Uchwały Nr XLI/235/2014 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo