GNIEWSKIE. Hubertus Pomorski. s. 15. Gniewska plotka s. 9. Nowości w Medical-u s. 12. Wejdź na P r z y b i e ż e. l i. Reklama.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GNIEWSKIE. Hubertus Pomorski. s. 15. Gniewska plotka s. 9. Nowości w Medical-u s. 12. Wejdź na www.gniew.pl. P r z y b i e ż e. l i. Reklama."

Transkrypt

1 NOWINY GNIEWSKIE M i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n o - p u b l i c y s t y c z n y N r 1 0 ( ) L i s t o p a d I S S N X C e n a 2, 5 0 z ł Gniewska plotka s. 9 Nowości w Medical-u s. 12 P r z y b i e ż e l i d o B e t l e j e m N a j p i ę k n i e j s z e k o l ę d y p i e w a n e p r z e z p r o b o s z c z ó w z K o c i e w i a Reklama Hubertus Pomorski s. 15 Wejdź na Reklama 1

2 Reklama PHU RAVIAN ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO PUNKTU Gniew ul. 27 Stycznia 7 (baza GS) TEL.FAX: 058/ CZYNNE: pon.-pt.: 9-16 sob.: Pelplin ul. Kopernika 1 TEL.FAX: 058/ CZYNNE: pon.-pt.: 9-17 sob.:9-12 Reklama DWOREK ARTURA DOM WESELNY W PIASECZNIE Więcej informacji pod nr 058/ BAL SYLWESTROWY 2008/ zł/os. Zapraszając Państwa do pożegnania Starego i powitania Nowego Roku, zadbaliśmy o to, aby zapewnić Państwu szampańską zabawę do białego rana przy wybornym zespole muzycznym. Nasz Szef kuchni przygotował specjalne Menu składające się z wytwornej kolacji mnóstwo zakąsek, ryb, warzyw, owoców i deserów oraz ciepłych dań. Pokaz ogni sztucznych niewątpliwie uatrakcyjni tę Noc. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Chętnie zorganizujemy dla Państwa wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinne, takie jak: - imieniny - urodziny - rocznice - jubileusze i inne 2 Będą to niezapomniane chwile spędzone w gronie rodziny, przyjaciół lub znajomych. Imprezy okolicznościowe organizujemy do 110 osób.

3 Będzie w Gniewie Przystań O inwestycjach z z-cą burmistrza Gniewu rozmawiał Wiesław Warchoł. Panie burmistrzu, kończy się rok. Co się udało w tym i co nas czeka w przyszłym? Pytam o najważniejsze gminne inwestycje. - Bieżący rok to okres poszukiwania możliwości finansowania zadań gminy ze środków Unii Europejskiej. Złożyliśmy kilka wniosków, niektóre z nich uzyskały akceptację. Z inwestycji, które udało się zrealizować, wymieniłbym budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Hallera oraz dla osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Kapinosa (na ukończeniu) w Gniewie. Koszt tych inwestycji to ponad milion zł. Około 700 tys. zł kosztowały inwestycje drogowe, w tym: remont drogi i chodnika w Piasecznie, modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nicponia Brodzkie Młyny, utwardzenie ul. Leśnej w Gniewie oraz remonty i uzupełnienie chodników na terenie miasta, m.in. na ul. Czyżewskiego i Kopernika. Do końca tego roku zostanie wykonana modernizacja chodnika we wsi Wielkie Walichnowy. W celu poprawy jakości obsługi mieszkańców wykonaliśmy szereg prac remontowych w urzędzie gminy, których koszt wyniósł ok. 200 tys. zł. - Mieszkam na ul. Leśnej prowadzącej do osiedla,,tarasy Wierzycy i powiem Panu, że to utwardzenie nie wygląda najlepiej. - Plany inwestycyjne dotyczące ul. Leśnej mieliśmy znacznie szersze, utwardzenie nawierzchni tłuczniem kamiennym miało być pierwszym etapem pod budowę drogi asfaltowej. Niestety możliwości finansowe gminy nie pozwoliły na dokończenie tej inwestycji. Do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy. Co nas czeka w przyszłym roku? - Plany inwestycyjne to pewien proces, gmina jest na etapie aplikowania kilku wniosków i poszukiwania możliwości finansowania, wolę więc podzielić się informacją o działaniach, które na pewno zrealizujemy. Jedną z najpoważniejszych inwestycji, której koszt wyniesie około 7 milionów złotych, jest budowa w 2009 roku sieci kanalizacji sanitarnej Kursztyn Cierzpice Brody Pomorskie. Zatwierdzony został projekt geologiczny celem budowy nowego ujęcia wody w Ostrowitem oraz sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć w Koloni Ostrowieckiej i Pieniążkowie z projektowanym ujęciem. Po sporządzeniu dokumentacji technicznej przystąpimy do budowy ujęcia, którą ukończymy w latach W przyszłym roku przygotujemy też dokumentację techniczną pod rozbudowę szkoły podstawowej oraz przedszkola miejskiego w Gniewie. Mamy na to zabezpieczone środki, liczymy również na wsparcie tej inwestycji z programów pomocowych. A co z koncepcją budowy drogi wodnej? - Budujemy. Trwają prace dokumentacyjne dla zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski,,Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E- 70. W ramach projektu wybudujemy wiślaną przystań żeglugi turystycznej oraz promenadę w Gniewie, marinę łodzi turystycznych i sportowych, a w tym pogłębienie koryta starej Wierzycy, budowa ciągu pieszego, pomostu pływającego, parkingów, budowa sieci energetycznych itp. Prace rozpoczniemy w przyszłym roku, a zakończenie to rok 2011, koszt tego zadania to około 5 milionów złotych. To w takim skrócie. Czeka nas w przyszłym roku wiele bieżących zadań i nowych wyzwań, mamy nadzieję, że w naszej gminie będzie żyło się z roku na rok coraz lepiej. W imieniu czytelników Nowin życzę pełnej realizacji planów i zamierzeń. Dziękuję za rozmowę. Spis treści 4 Z sesji Rady Miejskiej 6 Tropem burmistrza 8 Zawód żołnierz 11 Na luzie po godzinach 13 Festiwal filmowy 1690 lat wolności 19 Nowe place zabaw 20 Debaty oxfordzkie 21 Nie ma pocztu sztandarowego 22 My się nie nudzimy 23 Sport Rozgrywki IV ligi Turniej piłki siatkowej Słuchaj o nas w 3

4 SAMORZĄD Sprawozdań czas Pod koniec października w Sali Kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie odbyła się kolejna, XXVI już sesja V kadencji Rady Miejskiej. Na sesji radni kolejno rozpatrywali wszystkie uchwały zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz omówili sprawy, dotyczące organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej w Gminie Gniew m.in.: sprawy dotyczące realizacji zadań przez Fundację Zamek w Gniewie, Gminny Ośrodek Sportu oraz dotyczące realizacji inwestycji gminnych. Jako pierwsza głos zabrała Jadwiga Mielke, która przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej Fundacji Zamek. W raporcie tym zreferowała inicjowane i organizowane przez Fundację akcje, imprezy oraz przedsięwzięcia artystyczne, do których można zaliczyć: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ferie zimowe z kulturą zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew, Kociewski i Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie, obchody Hubertusa, czy szereg cyklicznych imprez historycznych. Wspomniała także o owocnej współpracy z przedstawicielami środowisk wiejskich, sołectwami, Kołami Gospodyń Wiejskich. Na koniec podzięko- Ogłoszenie F.H.U. KAM POSIADA W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY Pasze, koncentraty firmy DOSSCHE KARMEX, mączka rybna, ZAPEWNIAMY TRANSPORT ZAPRASZAMY DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY Gogolewo 1, tel lub , CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU od 8.00.do w sobotę od 8.00 do ROL wała wszystkim za harmonijne współdziałanie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że będzie się ono dalej układać pomyślnie. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Macieja Mosińskiego dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, który zdał sprawozdanie z działalności placówki. W skrócie zaprezentował strukturę jednostki oraz jej zadania bieżące. Mówił m.in.: o planach budowy zaplecza gospodarczego, współpracy z klubami sportowymi oraz akcjach propagujących sport wśród młodzieży. Wspomniał także o problemach szkół, które nie mogą w pełni realizować programu z lekkoatletyki, ponieważ gminna wciąż nie posiada profesjonalnej bieżni, na której młodzi ludzie mogliby wykazać się swoimi umiejętnościami. Jednym ze sprawozdawców była również Magdalena Frost kierownik Referatu Promocji i Informacji, która nawiązała do współpracy z organizacjami pozarządowymi, takim jak Lot Kociewie czy Fundacja Pokolenia. Przedstawiła także strategię rozwoju turystyki do 2010 roku, do której zaliczyć można rewitalizację kamienic, wytyczenie szlaków edukacyjnych, powstanie izby edukacji ekologicznej oraz budowę przystani wodnej. Następny punkt spotkania dotyczył inwestycji gminnych. Głos kolejno zabrali burmistrz Bogdan Badziong oraz Elżbieta Ziętek kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury. Przedstawili oni protokół z planowanych przedsięwzięć komunalnych tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Szprudowie, Tymawie oraz na linii Brody Pomorskie- -Cierzpice- Kursztyn, budowy i modernizacji ujęć wody w Nicponi i Ostrowitem oraz remontów dróg transportu rolnego na terenie gminy. Burmistrz wspomniał również o pracach nad projektami ścieżki rowerowej Szlak Grzymisława, który jest wspólną ideą gmin z terenu powiatu tczewskiego oraz budowie promenady w Gniewie, mariny łodzi turystycznych i sportowych przy wzgórzu zamkowym w ramach projektu Pętla Żuławska międzynarodowa droga wodna - wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Po zakończonym sprawozdaniu radni przeszli do rozpatrywania uchwał. Na koniec wyznaczono kolejny termin posiedzenia na 26 listopada. KC Podjęto uchwały w sprawie: a) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Druk Nr R/239/08, b) przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej : program Aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Gniew na lata Druk Nr B/240/08, c) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew - Druk Nr B/241/08, d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniew Druk Nr B/242/08, e) zmiany uchwały o uchwaleniu statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie Druk Nr B/243/08, f) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Druk Nr B/244/08, g) ustalenia miejsc targowych oraz zasad prowadzenia działalności targowej Druk Nr B/245/08, h) zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniew Druk Nr B/246/08, i) zmiany budżetu Gminy na 2008 rok Druk Nr B/247/08, j) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej - Druk Nr B/248/08. 4

5 Biuro Obsługi Klienta Swoją pracę rozpoczęło Biuro Obsługi Klienta firmy INWEST-KOM. Odtąd wszystkie sprawy związane z działalnością firmy można zgłaszać w jednym miejscu. Biuro powstało, wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów. Dla Twojej wygody- to motto, którym chcemy podkreślić korzyści, jakie z działalności Biura Obsługi Klienta odczują na co dzień interesanci. Pracownicy Biura Obsługi Klienta udzielą wyczerpujących informacji na temat realizacji przez spółkę zadań własnych gminy Gniew oraz oferty INWEST-KOM. W biurze oraz na stronie internetowej (inwest-kom.pl) dostępne są formularze wniosków dotyczących wycinki drzew, zajęcia pasa drogowego, przydziału mieszkania komunalnego, uzgodnień zjazdu do drogi gminnej oraz innych związanych m. in. z działalnością wodociągową. Osobą odpowiedzialną za działanie Biura Obsługi Klienta jest Rafał Kwiatkowski. Biuro mieści się w siedzibie spółki tj. w Gniewie przy ul. Wiślanej 6, pokój nr 2 i jest czynne w godzinach pracy firmy: Poniedziałki, wtorki, czwartki 7:00-15:00 Środy 7:00-16:00 Piątki 7:00-14:00 Pracownicy dostępni są od poniedziałku do piątku: (058) , (fax: wew. 46) oraz codziennie: kom.: gg: skype: bok_inwest-kom Harmonogram pracy fotoradaru SM w Gniewie w okresie od 10 listopada 2008r. do 30 listopada 2008r. Lp. Data Czas Miejscowość Droga/ ulica Szprudowo Nicponia Pieniążkowo Piaseczno Tymawa Opalenie Nicponia Gniew Szprudowo Rakowiec Pieniążkowo Szprudowo Nicponia Kolonia Ostrowicka Szprudowo Rakowiec Pieniążkowo Nicponia Rakowiec Piaseczno Kolonia Ostrowicka Szprudowo Gniew Nr G Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Kronika Policyjna 29 września W miejscowości Pieniążkowo doszło do wypadku w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. 1 października Na terenie Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie nieletni Przemysław B. znieważył nauczyciela. Materiały w tej sprawie przekazano do Sądu Rejonowego w Tczewie celem rozpatrzenia. 4 października Mateusz G. i Damian S. dokonali czynnej napaści na Adama C. Nieznany sprawca wybił szybę w oknie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Partyzantów na szkodę Marka S. 6 października Anna J. znieważyła funkcjonariuszy policji. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi KP Gniew. 8 października Funkcjonariusze KP Gniew zatrzymali nietrzeźwego motorowerzystę Pawła T. 11 października W miejscowości Nicponia nieznany sprawca uszkodził pojazd marki Ford na szkodę Romana V. 12 października Funkcjonariusze KP Gniew zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę Marka C. 14 października KP Gniew prowadzi czynności w sprawie przekroczenia uprawnień przez pracowników UMiG. W Gniewie nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu marki Ford na szkodę Marii D. 25 października Funkcjonariusze sekcji Ruchu Drogowego w Tczewie zatrzymali będącego pod wpływem środków odurzających Arkadiusza M.- kierowcę samochodu osobowego. Dalsze czynności prowadzi KP Gniew. Kronika strażacka 8 października Usunięcie miejscowego zagrożenia w postaci obluzowanego gzymsu w Gniewie przy ul. Piłsudskiego. ROZMAITOŚCI Oprac. KC 30 października Usunięcie zagrożenia w postaci zwisającego konara we wsi Nicponia. Fotoradar Straży Miejskiej w Gniewie będzie wykorzystywany nie częściej niż dwa razy w tygodniu, w zależności od na warunków atmosferycznych. Niektóre podane terminy są terminami zastępczymi. Kupon KUPON ZNIŻKOWY RABAT 10% O czasie i miejscu rozpoczęcia i zakończenia kontroli będzie powiadamiany Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przez wykonującego pomiary Strażnika Miejskiego. WAŻNY DO MYJNIA, WULKANIZACJA OPONY, AKUMULATORY 11 października Usunięcie miejscowego zagrożenia, jakim była plama oleju na drodze krajowej nr 1 w Gniewie. 13 października Wyciagnięcie psa ze studni przy ul. Gdańskiej w Gniewie. 20 października Akcja gaszenia pożaru garaży w miejscowości Borkowo. 22,30 października Usuwanie plamy oleju z jezdni w Gniewie i Nicponi. Oprac. MD 5

6 SAMORZĄD Okres międzysesyjny Tropem burmistrza W okresie międzysesyjnym burmistrz Bogdan Badziong wraz z pracownikami UMiG zajmował się wieloma sprawami istotnymi dla funkcjonowania gminy, odwiedził wiele miejsc i podjął niejedną decyzję w Tczewie burmistrz Bogdan Badziong uczestniczył w zawieraniu aktów notarialnych w kancelarii J. Cejrowskiej w Gniewie burmistrz spotkał się z komisarzem Piotrem Wiśniewskim, komendantem Komisariatu Policji w Gniewie w sprawie współdziałania z gminą w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Straszynie burmistrz uczestniczył w konferencji Jasna Gmina organizowanej przez firmę Energa Oświetlenie z Sopotu w Gdańsku burmistrz uczestniczył w konferencji organizowanej przez Marszałka Województwa a poświęconej problemom energetycznym Pomorza w Gniewie burmistrz uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez likwidatora RSP Jeleń dotyczącym podsumowania kontroli prowadzonej na zlecenie Rady Krajowej RSP w Gniewie burmistrz uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami budynków o nieuregulowanym stanie prawnym w Gdańsku burmistrz uczestniczył w konferencji energetycznej organizowanej przez PIE i OŚ, poświęconej problematyce inwestycji energetycznych na Pomorzu w Pelplinie burmistrz Bogdan Badziong spotkał się z burmistrzem Pelplina Andrzejem Stanuchem w sprawie współpracy z powiatem w zakresie utrzymania dróg w Starogardzie zastępca burmistrza Bogdan Olszewski spotkał się z dyrektorem ZE Rejon Starogard w sprawie inwestycji energetycznych przy ulicy Kapinosa i na terenie ogrodów działkowych im. J. Kraziewicza oraz w sprawie modernizacji linii przy ulicy 27 Stycznia w Tczewie burmistrz spotkał się z zarządem powiatu w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w Tczewie Joanna Jaskólska kierownik Referatu Społecznego uczestniczyła w imieniu burmistrza w naradzie dotyczącej funkcjonowania CIK w Tczewie w Jaźwiskach burmistrz uczestniczył w zebraniu wiejskim w Gniewie burmistrz spotkał się z kierownictwem MGOPS w sprawie realizacji zadań, organizacji jednostki i nowych form działalności w Gdańsku burmistrz spotkał się z wicemarszałkiem M. Strukiem i wojewodą R. Zaborowskim w sprawie budowy elektrowni w Opaleniu w Gdańsku burmistrz spotkał się z prof. M. Kistowskim z Instytutu Geografii UG w sprawie wydania książki dotyczącej geografii Gminy Gniew i okolicy w Gdańsku burmistrz spotkał się z przedstawicielami ZO PTTK w sprawie współpracy z gminą i LOT Kociewie w Subkowach zastępca burmistrza uczestniczył w debacie poświęconej rolnictwu z udziałem ministra Plocke w Tymawie Danuta Zgubieńska sekretarz Miasta i Gminy Gniew uczestniczyła w ślubowaniu uczniów klasy pierwszej SP Tymawa w Gdańsku zastępca burmistrza uczestniczył w naradzie dotyczącej realizacji projektu Pętla Żuławska w Tczewie burmistrz uczestniczył w spotkaniu poświęconym 30 leciu wyboru Karola Wojtyły na papieża i promocji książki Moje spotkania z Janem Pawłem II." w Gniewie burmistrz spotkał się z kierownikiem GCR i pracownikami księgowości w sprawie realizacji zadań w zakresie inwentaryzacji majątku przekazanego OSP w Rakowcu zastępca burmistrza uczestniczył w ślubowaniu uczniów klasy pierwszej filia w Rakowcu w Gniewie burmistrz uczestniczył w uroczystym losowaniu tematów do dyskusji w tzw. debacie oxfordzkiej organizowanej przez Fundację Pokolenia dla ZSP i Gimnazjum w Gniewie w Gniewie burmistrz z zastępcą spotkali się z senatorem Andrzejem Grzybem, a następnie wspólnie odwiedzili Ośrodek Leczenia Uzależnień w Opaleniu w Gogolewie burmistrz z zastępcą uczestniczyli w spotkaniu seniorów w Gniewie burmistrz uczestniczył w uroczystości 50 lecia zawarcia związku małżeńskiego w Pelplinie burmistrz uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w WSD. Spotkał się z nowym rektorem PG w sprawie współpracy z Gminą Gniew w Gniewie burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji Zamek w Gniewie w Gniewie burmistrz uczestniczył w posiedzeniu komisji RM w Gniewie burmistrz spotkał się z przedstawicielem GDDK i A w sprawie planowanych remontów na drodze krajowej i zimowego utrzymania oraz współpracy z gminą w Gniewie burmistrz spotkał się z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z ulicy Partyzantów w sprawie uregulowania spornych spraw dotyczących parkingów, miejsc usytuowania pojemników na śmieci i zagospodarowania terenu w Gniewie burmistrz spotkał się z radnym Rady Powiatu W. Szulcem w sprawie współpracy z powiatem w zakresie utrzymania dróg w Brodach Pomorskich burmistrz uczestniczył w otwarciu izby muzealnej w leśniczówce Brody w Gniewie burmistrz uczestniczył w uroczystościach Hubertus Pomorski w Gniewie burmistrz uczestniczył w posiedzeniu komisji RM w Gniewie burmistrz spotkał się z radnym Rady Powiatu J. Puczyńskim w sprawie realizacji wspólnych zadań z powiatem w Gniewie burmistrz spotkał się z nabywcą terenu inwestycyjnego (za dawnym POM-em w Gniewie) w Gniewie zastępca burmistrza spotkał się z właścicielem stacji diagnostycznej w sprawie wydzielenia drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w Gniewie burmistrz spotkał się z przedstawicielami firmy Vattenfall w sprawie filmu promocyjnego związanego z budową elektrowni w Gniewie sekretarz uczestniczyła w naradzie dotyczącej spraw organizacyjno porządkowych przy cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych w Wielkich Walichnowach u ks. proboszcza burmistrz uczestniczył w naradzie z kierownikami referatów urzędu w Gniewie burmistrz spotkał się z prezesem firmy Węglostal w sprawie terenu inwestycyjnego przy stacji paliw Lotos w Gniewie. Firma Lode zrezygnowała z tego terenu w Tczewie zastępca burmistrza spotkał się z zarządem powiatu w sprawie mieszkań dla lokatorów budynku komisariatu w Gniewie. 6

7 ROZMAITOŚCI Pierwsza praktyka w Gniewie Ksiądz diakon Arkadiusz Drzycimski, 24 lata, student szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Kiedy zrodziła się u księdza decyzja o wstąpieniu do seminarium? Powoli zaczęła się ona pojawiać w szkole średniej. Sądzę, że nie bez znaczenia byli księża, którzy pojawili się na mojej drodze. Można by próbować to opisywać i szukać motywów, ale wydaje mi się, że najbardziej precyzyjnie powiem, że pójście do Seminarium i wybór kapłaństwa to po prostu łaska Boża. Trzeba też każdego dnia z Nią współpracować, wówczas na pewno zaowocuje to wiernością temu wyborowi. Obecnie odbywa ksiądz w naszej parafii praktykę. Jak długo ona potrwa, kto wybrał jej miejsce? Praktyka na parafiach rozpoczyna się po przyjęciu święceń w stopniu diakonatu (VI rok). Na taką praktykę posyła ksiądz Biskup Diecezjalny, który przez ustanowio- nych przez Siebie przełożonych wybiera miejsce praktyki. W tym roku rozesłanie diakonów na nasze praktyki miało miejsce 30 sierpnia w Pelplinie w obecności księdza Biskupa Diecezjalnego, przełożonych seminarium, proboszczów, u których diakoni odbywają praktyki i samych diakonów. Tak też od 1. września mam swoją pierwszą praktykę w Gniewie, z czego jestem bardzo zadowolony. Jaki jest zakres księdza obowiązków? Po pierwsze czas praktyk to zderzenie teorii z praktyką. Zadania, jakie wykonuję, wynikają z posługi diakona. Zaliczyć do nich można m.in.: głoszenie Słowa Bożego: kazania, homilie; udzielanie chrztu św.; odprowadzanie zmarłych; odwiedzanie chorych; praktyka w biurze parafialnym, katecheza w szkole oraz prowadzenie różnego rodzaju nabożeństw, np.: różaniec czy nowenna. Czy podoba się księdzu gniewska parafia? Podoba mi się przede wszystkim ze względów duszpasterskich, ponieważ poznaję od wewnątrz życie parafii, sposób jej funkcjonowania, mogę się także wiele nauczyć pod okiem księdza proboszcza i wikariuszy. Czy ksiądz proboszcz jest wymagającym opiekunem? Ksiądz proboszcz ma określoną wizję duszpasterstwa, którą stara się realizować, a jeżeli stawia jakieś wymagania, to jest to na pewno z korzyścią dla mnie i całej parafii. Wiem, że podczas inauguracji roku akademickiego otrzymał ksiądz nagrodę. Proszę powiedzieć jaką? Tak, nagroda ta jest przyznawana co roku podczas uroczystości związanych z rozpoczęciem roku akademickiego, który przypada pod koniec października we wspomnienie tzw. pelplińskiej jesieni. Nagrodę otrzymałem z rąk księdza Biskupa Diecezjalnego za aktywną postawę i wkład w życie wspólnoty seminaryjnej. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Kinga Czwiklińska Prezent dla czytelników Nowin Gniewskich Kolędy pod choinkę Do grudniowego wydania Nowin Gniewskich zostanie dołączona wyjątkowa płyta z tradycyjnymi kolędami śpiewanymi przez księży proboszczów z parafii położonych na terenie powiatów: tczewskiego i starogardzkiego. Wśród wykonawców, kolęd nie zabraknie księdza Zbigniewa Rutkowskiego z parafii Świętego Mikołaja w Gniewie oraz księdza Andrzeja Ossowskiego z Sanktuarium NMP w Piasecznie. Pomysł wydania płyty spotkał się z życzliwością księży, samorządów lokalnych, a także przedsiębiorców dzięki czemu ukaże się ona nakładem co najmniej 15 tys. egzemplarzy i będzie dołączana bezpłatnie do gazet wydawanych przez samorządy kociewskie. Organizatorem a zarazem wydawcą jest Stowarzyszenie Instytut Kociewski, oprawę muzyczną przygotowuję Piotr Chrapkowski,,klawiszowiec z zespołu Leszcze. Dzięki wsparciu projektu przez gniewskie firmy Ślizex i Inwest Kom możemy czytelników Nowin obdarować tym szczególnym i wyjątkowym prezentem, za co serdecznie dziękujemy. ww P r z y b i e ż e l i d o B e t l e j e m N a j p i ę k n i e j s z e k o l ę d y ś p i e w a n e p r z e z p r o b o s z c z ó w z K o c i e w i a Ksiądz Zbigniew Rutkowski przed siedzibą Instytutu Kociewskiego w Starogardzie Gdańskim - podoba mi się pomysł wspólnego kociewskiego śpiewania kolęd i cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć. 7

8 Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI Za mundurem panny sznurem Zawód żołnierz O ofercie, jaką daje wojsko zawodowe, gniewskim przedpoborowym mówił ppłk mgr inż. Tadeusz Bejm Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Starogardzie Gdańskim. Wojskowe szkolnictwo zawodowe zajmuje szczególne miejsce w systemie edukacji narodowej. Przygotowuje kadry zawodowe (dowódcze i specjalistyczne) dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Jego struktura jest obecnie przystosowana do zmniejszających się potrzeb kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, przede wszystkim w korpusie oficerskim. Aktualnie kadry dla Wojsk Lądowych przygotowuje Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Centrum Kształcenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu i Centrum Szkolenia Łaczności i Informatyki w Zegrzu. Obecnie jest jeszcze zasadnicza służba wojskowa (więcej informacji dotyczących kształcenia proobronnego młodzieży akademickiej na stronach: gov.pl, www. wosjko-polskie.pl/wortal). Na spotkaniu z gniewską młodzieżą ppłk mgr inż. Tadeusz Bejm uświadamiał potencjalnych kandydatów zawodowej służby wojskowej, że pełnienie takiej służby w korpusie szeregowych odbywa się na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej. Kontrakt zawiera się ona okres od roku do 6 lat po wcześniejszym 3 miesięcznym przeszkoleniu. Stosunek służby wojskowej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby i podpisania kontraktu. Żołnierz zawodowy najpóźniej na sześć miesięcy przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem z zawarcie nowego kontraktu. W czasie spotkania Komendant informował przedpoborowych, że rocznik 1990 nie będzie miał już obowiązku pełnienia zasadniczej służby wojskowej i urodzeni w tym roku mogą jedynie zgłosić się jako ochotnicy. Nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych ma charakter otwarty i konkurencyjny. Żeby dostać się do takiej służby, należy spełnić kilka zasadniczych kryteriów. Na pewno ubiegający się o powołanie do służby musi mieć ukończone gimnazjum, jego stan zdrowia musi być bardzo dobry (kategoria zdrowia A), nie może być karany i musi mieć obywatelstwo polskie. Jeśli kandydat spełnia określone wymagania wówczas składa pisemny wniosek o powołanie wraz z załączonym życiorysem, odpisem skróconym aktu urodzenia, odpisem lub kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego wykształcenie, świadectwo pracy i informację z Krajowego Rejestru Karnego. Żołnierz korpusu szeregowych zawodowych otrzymuje całodzienne bezpłatne wyżywienie. Ponadto od stopnia starszego szeregowego (starszego marynarza) otrzymuje bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie. Podstawowym się przed komisją grożą nie tylko kary pieniężne, ale i pobyt w więzieniu trwający dłużej niż służba, od której niektórzy próbują uciec. W 90% przypadkach o niemożnozakwaterowaniem są wspólne kwatery na terenie jednostek wojskowych bez członków rodziny (również bezpłatnie). Zakwaterowanie tymczasowe w internacie Ppłk mgr inż. Tadeusz Bejm uświadamiał potencjalnych kandydatów zawodowej służby wojskowej, że rocznik 1990 nie będzie miał już obowiązku pełnienia zasadniczej służby wojskowej. jest częściowo odpłatne do 10m2 (ok. 200zł) a powyżej 10m2 pełnopłatne. Miesięczne uposażenie dla żołnierza wynosi ok zł brutto. Żołnierzom mogą być przyznawane nagrody za przejawianie inicjatyw w służbie albo za wykonanie zadania wymagającego dużego nakładu pracy poza określonym czasem służby, a także zapomogi w przypadkach zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych czy np. długotrwałej choroby członka rodziny. Fakt, że najprawdopodobniej do końca roku 2009 nabór do wojska z przymusu ma być zniesiony ustawowo, ucieszy zapewne nie jednego przedpoborowego. Zanim jednak armia stanie się w pełni profesjonalna, upłynie trochę czasu. W 2008 roku do zasadniczej służby wojskowej powołano grupę 290 tysięcy młodych ludzi z rocznika 1989 oraz kilkadziesiąt starszych roczników, którzy dotychczas nie stawili się do poboru z różnych przyczyn. Osoby, które nie dopełnią obowiązku ewidencyjnego, będą mieć kłopoty. Za niestawienie ści powołania poborowego decyduje kontynuowanie przez niego nauki, odroczenie przysługuje również z uwagi na trudną sytuację losową, chorobę bądź tragiczna sytuację rodzinną. Wówczas należy złożyć wniosek, uzasadniając go np. koniecznością opieki nad członkiem rodziny. Decyzje w tej sprawie podejmuje wójt lub burmistrz. W razie braku pozytywnej odpowiedzi można odwołać się do wojewody w ciągu 14 dni, ale nie chroni to przed otrzymaniem biletu do jednostki. Służby zasadniczej nie obawiają się osoby, które wiążą z armią karierę na przyszłość. W wojsku można posiąść wiele przydatnych umiejętności czy też zdobyć dodatkowe kwalifikacje. MD Więcej informacjo o możliwościach, jakie oferuje wojsko, otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 18, od po. do pt. w godz. 07:30 15:30, tel. (058)

9 AKTUALNOŚCI Dworzec PKS odsłona pierwsza Gniewska plotka reality show Informacja to w naszym pięknym miasteczku jedna z rozrywek, które pozwalają zapełnić lukę czasową albo skutecznie zapewnić rozrywkę osobom, które jej rozpowszechnianiem zajmują się niemal zawodowo. Kochając gniewski garnuszek, mieszkam tu już trzydziesty dziewiąty roczek i akceptuję w pełni panujące w moim miasteczku zasady. Fajnie jest bowiem dowiedzieć się z ust życzliwych gniewian o kolejnym skandalu, a jeszcze fajniej, jeśli akurat dotyczy on osoby rozmówcy. Wszak gniewska plotka kołem się toczy wokół tzw. dużego POM-u (powolny obchód miasta przyp. Red.), trzęsąc posadami urzędników samorządowych, a niejednokrotnie łamiąc kawałek życia wolnym i niezależnym Polakom mieszkańcom gminy Gniew. Do kalejdoskopu ciekawych plotek ostatniego kwartału, poza pakietem podstawowym, w którym zawsze znajdują się informacje matrymonialne i przyrostowe: kto z kim śpi, kto ma z kim dziecko, kto nie płaci alimentów, kto zmarł, a komu ktoś w tym pomógł, wkradają się ostatnio bardzo ważne kwestie społeczne wraz z wypracowanymi już fachowymi analizami. Dowiedzieć się można dużo o wzgórzu zamkowym, które za bezcen już dawno sprzedano, burmistrzu, który opuścił barwy Samoobrony i zapisał się do struktur PSL-u, komorniku, który bezlitośnie dręczy gminne spółki i wielu innych ciekawych sprawach. DWORZEC PKS POD MŁOTKIEM Iście elektryzująca informacja obiegła Gniew już na początku maja. Oto ktoś bezczelny, bezlitosny sprzedał kolejne srebro narodowe, nasz piękny i lśniący czystością dworzec autobusowy. Tak po prostu bez opinii społeczeństwa sprzedano nagle najśliczniejszy gniewski skwer. Społeczny dorobek gniewskiego społeczeństwa wpadł w ręce zaborczych kapitalistów. Podobno chcą oni zamknąć dworzec, a start wszystkich autobusów przesunąć do Nicponi. Podobno w miejscu dworca powstanie kolejna Biedronka oraz Lidl, dyskoteka i wiele innych atrakcji. Wszystko to wg wewnętrznej siatki informacyjnej wina burmistrza i radnych, którzy w tym wszystkim mają udziały. CZAS ZAWODZI Tymczasem mija już prawie pół roku, dworzec funkcjonuje, a jakość usług tej placówki wbrew społecznym oczekiwaniom się podnosi. Autobusy nadal wożą ludzi do pracy i do szkoły i wcale nie rozpoczynają swych kursów z Nicponi. Przybyło nawet kilka kursów, a bilety wcale nie zdrożały dwukrotnie. W takiej niezręcznej sytuacji plotkę należy zmodyfikować, aby włożyć doń część prawdy, odświeżyć i z nowym impetem ponownie puścić w obieg. Nie jestem specjalistą od propagandy, ale jako patriota lokalny postaram się to uczynić. PRYWATNY DWORZEC W maju tego roku prawny następca PKS firma Veolia Transport po wielomiesięcznych negocjacjach sprzedała dworzec autobusowy w Gniewie miejscowej firmie Ślizex oraz Murmex. Obie firmy zgodnie zadeklarowały, że ich zamiarem jest utrzymanie w tym miejscu funkcji dworca autobusowego. Ślizex podjął to wyzwanie ze względu na powstrzymanie ekspansji sieci hipermarketów na terenie naszego miasta, które doprowadziłyby niewątpliwie do zrujnowania gniewskiego handlu. Murmex widzi w tym miejscu szansę rozwoju własnej firmy oraz budowanie pozytywnego wizerunku wśród obywateli. Teren dworca okazał się najdroższą działką w mieście, a architekci przygotowują tu koncepcję kompleksu handlowego z funkcją dworca, deptakiem, a może nawet fontanną. Niebawem mieszkańcy będą mogli w godnych warunkach kupić gazetę, bilet autobusowy, przysiąść na wygodnej ławeczce, czy też bezpiecznie poczekać na autobus w nowej zatoce, gdyż inwestorzy ambitnie zakładają profesjonalne i silne oświetlenie tego terenu. Zaplanowano wygodne stanowiska kasowe, szerokie chodniki, ciekawą kompozycję zieleni, a powstały budynek i nowe wiaty przystankowe mają być podobno wizytówką Gniewu. KŁAMSTWO WYBORCZE Wszystko, co wyżej napisałem, to szczera prawda i fakty, które już się dzieją. Są jednak zbyt piękne, bym mógł puścić je w obieg jako świeżynkę czy też plotkarskiego newsa. W takim kształcie informacja ta nie przetrwa nawet jednej doby! Na potrzeby gniewskiego elektoratu postaram się więc zmodyfikować ją w taki sposób, aby można było o niej pogadać przynajmniej kilka tygodni. Hmmm, warto więc trochę pospekulować. NIKCZEMNY CEL Dworzec to doskonałe miejsce propagandowe. Nie trudno się więc domyśleć, że Pan Ślizewski stał się jego współwłaścicielem, aby mieć w końcu miejsce do robienia imprez. Ten Pan nie ukrywa przecież swojego zamiłowania do piwa oraz szerokich kontaktów z młodzieżą. Teraz powinien powiesić tu tablicę zezwalającą na picie, palenie papierosów oraz tańce, gdyż jest to teren prywatny, a młodzież rzeczywiście nie ma zbyt wielu zajęć w Gniewie. Patrole Policji nie powinny na tym terenie legitymować mieszkańców, gdyż miejsce to nie jest już publicznym. Najprawdopodobniej dworzec został kupiony, bo ten Pan będzie startował w wyborach na burmistrza, a musi przecież gdzieś prowadzić kampanię i pokazać, że ma jakieś zasługi dla miasta. Plotka fajna, zważając, że w każdej plotce jest źdźbło prawdy. Widzicie, Drodzy Mieszkańcy! Wszędzie polityka i nikczemne zamiary, bo w ideę i szlachetny cel wierzą w naszym kraju tylko wariaci, a ja do takich niestety się zaliczam. Wiesław Ślizewski 9

10 ROZMAITOŚCI W Pólku po hiszpańsku W drugiej połowie października w Gospodarstwie Agroturystycznym Miodowe Rajskie Półka w Pólku w gminie Gniew gościliśmy dwóch Hiszpanów- Nabila i Daniela, którzy są studentami V roku Politechniki Gdańskiej. Przyjechali do Polski na roczne studia w Ramach programu Erasmus. Studiują ekonomię i bankowość razem z naszą starszą córką Laurą. Wszyscy są w tej samej grupie ćwiczeniowej, gdzie wszystkie zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Również prace magisterskie pisać będą w języku angielskim. Będąc u nas, młodzi Hiszpanie podziwiali rzeźbę św. Huberta na terenie leśniczówki w Pólku, zwiedzali Gniew a szczególnie jego pokrzyżacki zamek oraz z zaskoczeniem wysłuchali koncertu akordeonowego wykonaniu gospodarza domu. Próbowali też ujrzeć konie w Maciejówce oraz obserwowali pogoń za lisem z okazji św. Huberta na terenie Kozielca, a po zakończeniu tej myśliwskiej imprezy odbyli sesję zdjęciową z uczestnikami tej zabawy, która miała miejsce na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Huzar w Nowem nad Wisłą. Naszych młodych gości zadziwiła polska szczerość i gościnność. Zachwyceni byli również tak bardzo malowniczym położeniem naszej posesji. Bardzo im się w Pólku podobało. Dali słowo, że kiedy tylko w przyszłości czas im pozwoli, będą nas odwiedzać. Świadczą o tym hiszpańskie podziękowania zamieszczone w naszej kronice, poniżej zamieszczamy. Zofia i Ryszard Kociorscy Tegoroczne obchody patrona pszczelarzy św. Ambrożego, Rejonowe Koło Pszczelarzy w Gniewie postanowiło zorganizować na terenie wsi Pieniążkowo. Wszystkich pszczelarzy i osoby zainteresowane zapraszamy na uroczystą mszę św., która odbędzie się w dniu patrona, tj. 7.grudnia o godz w kościele w Pieniążkowie. Jednocześnie wszystkich niezrzeszonych i niezdecydowanych pszczelarzy zapraszamy do wstąpienia do naszego Koła. Prezesem jest Janusz Góra zam. Jaźwiska, wiceprezes - Zbigniew Rybak zam. Półwieś, sekretarz - Ryszard Kociorski zam. Pólko 5 i skarbnik - Ludwik Chrzanowski zam. Rakowiec. Darz Miód! Zarząd Koła Gadka po naszamu Jak dimacz zez Szczewa przegónił djiabła Srodze pojantny dimacz (kowal) zez Szczewa mniał wiela roboty to tyż zjieżdżeli sia do niego wnetki zez całygo powjiatu. Jednygo dnia dimacz zerwał się zez wyrka dycht ryno, cóś go cióngnyło do kuźni, a sóm nie wiedział co i chto. Wlaz do środźka, rozniciół łogań na palinisku i sóm do sia powjieda: - Co tera!? Czuja bez skóra, że chtóś mnia tu woła. Naraz dało mu sia zyrknóńć na brama wjiazdowa gapsi się i nie wierzy własnym gałóm. Na przydómek przed kuźnia zajechała psiankna czarna karyta, zez chtórny wylaz elygancki pón łobóty dycht na czarno, wew czarnam cylindrze na łepsie. Dimacz dycht zara zmniarkował, że to bandzie feluś (diabeł) wew ludzkam ciele. Pón wlaz do kuźni i bół ciekaw dycht wszytkigo. - Co to za maszyna? Pyta dimacza. Dimacz powieda: - Bormaszyna. A jak łobaczół palinisko zez łogniam, to aż mu ślipsia sia roześmnieli, bodź wjiadómo, że wew psiekle durch sia łogań pali. - A tan przyrzónd jak sia nazywa? A do czego ón je przydatny? Dimacz powieda: - Szrupstak. Na raz dimaczowjió dało sia zyrknónć na ziamnia patrzy i co widzi? Tan pón mniast pytów wew butach ma kóńskie kopyta. Dycht zara pojión, że to je djiabół. I powieda do niego: - Chca pón łobaczyć jak tan szrupstak działa? Prosza wetchnóńć grabcie do środźka. Djiabół grabcie wetchnył a dimacz chódźko zakranciół korbó i uż mniał djiabła na uwianzi. Djiabół choc taki szprytny, kusi ludzi do złygo, dał sia wyrychtować na dudka bez dimacza. Takam artam (art sposób) dimacz dał nałuczka djiabłowjió i przegóniół go zez swojigo przydómku. Animatorka folkloru kociewskiego - Emilia Rulińska Święto Pieczonego Ziemniaka Świetnie bawiono się w Opaleniu 11pażdziernika podczas Święta Pieczonego Ziemniaka. Na początku dzieci z kółka teatralnego zaprezentowały się w przedstawieniu,, O koniku polnym. Główną rolę konika zagrała Sabina Noch, mrówki - Marysia i Megi Tine, jeża zagrała Sara Gajewska, myszki - Wiktoria Materlik i Krysia Reptowska, wiewiórkę Sylwia Werner. Po przedstawieniu odbył się konkurs na ziemniaka dziwoląga. W tej konkurencji zwyciężyła Klaudia Czyżewska. Piosenkę o ziemniaku najładniej zaśpiewała najmłodsza uczestniczka konkursu Amelka Reptowska. Zwyciężczynią konkursu na najładniejszą historyjkę o ziemniaku została Sabina Noch. To tylko niektóre konkursy, gry i zabawy, jakie odbyły się w sobotnie popołudnie. Po zmaganiach sportowych i umysłowych wszyscy chętnie usiedli do,,ziemniaczanej uczty, którą przygotowały Edyta Szeblewska, Lucyna Reptowska i Aleksandra Tine. Pieczenie ziemniaków przypadło Dominikowi Nierodkiewiczowi i Mateuszowi Klajnie. Oprawę muzyczną przygotowali Paulina Rajkowska, Przemek Magulski i Gerda Tine. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy. BR 10

11 ROZMAITOŚCI Urodziła się w Sztumie, w roku.., wychowała się w Piasecznie, obecnie mieszka w Nicponi. Jest mężatką, mąż Roman, dwoje dzieci: Justyna 17 lat, Wojtek 14. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Bibliotekarskie przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Kulturą. Znak zodiaku: rak Wykształcenie: wyższe magisterskie Umiejętności kulinarne: mówią, że nieźle gotuję Ulubiona potrawa: sałatka grecka Ulubiony napój: gazowana woda mineralna Kawa czy herbata: herbata zielona, czerwona, biała Alkohol: wino półwytrawne Sport: kanapowy Muzyka: do słuchania Turystyka: uwielbiam podróżować Ostatnio przeczytana książka: Pamiętniki Piusa II Ulubiona książka: Wszystkie, które poświęcone są Karolowi Wojtyle Ostatnio byłam w kinie: na filmie Świadectwo Ulubiony film: Wszystkie, które poświęcone są Karolowi Wojtyle Najpiękniejsze miejsce, jakie widziałam: w wyobraźni byłam w wielu pięknych miejscach Najodleglejsze miejsce, w którym byłam: moja wyobraźnia przenosi mnie czasem bardzo daleko Lubię w TV: programy muzyczne Nie lubię w TV: programów o niczym Radio: RMF FM Gazeta: Poradniki (Zdrowie, Vita, itp.) Charakter: chyba najbliższy sangwinikowi Największa wada: łatwowierność Największa zaleta: optymizm Moja recepta na deszczowy weekend: ciepły koc, gorąca herbata i książka Moja recepta na słoneczny weekend: jak wyżej, tyle że w wersji chłodnej Gdybym miała więcej czasu: nauczyłabym się angielskiego Gdybym miała więcej pieniędzy: kupiłabym jeepa Zabiorę na bezludną wyspę: stos książek Dzień zaczynam od: od zastanawiania się, czy to nie sobota, a potem kawa Ulubione kwiaty: słoneczniki Ulubione drzewo: dąb Mój kolor: granatowy Moje perfumy: Woda perfumowana Armani Code Zbieram: dobre uczynki Zgubiłam: mnóstwo czasu Ulubione auto: zawsze to, którym jeżdżę Imponuje mi: umiejętność odpowiedniego znalezienia się w każdej sytuacji Lubię: gorzką czekoladę z orzechami Kocham: mocno Marzę o: dobie z 48 godzinami Umiem: bardzo dużo Nie lubię: prasować Gardzę: chamstwem Nie umiem: kłamać Żałuję: że nie znam języka angielskiego Wstydzę się: pewnie by się coś znalazło Cenię u innych: życzliwość, optymizm, poczucie humoru Lubię kobiety: zadowolone z życia Lubię mężczyzn: z poczuciem humoru Gdybym nie była kim jestem, byłabym: księgową albo kierowcą ciężarówki Nałogi: nie mam Hobby: zbieram monety dwuzłotowe 11

12 AKTUALNOŚCI Remonty i inwestycje trwają Co nowego w gniewskim Ośro W poprzednim numerze Nowin Gniewskich pisaliśmy o nowej, kolorowej poradni dziecięcej, która od października funkcjonuje w Ośrodku Zdrowia w Gniewie. Dziś uzupełniamy tę informację. O rozmowę poprosiliśmy panią Mariolę Czwiklińską, kierownika Ośrodka Medical w Gniewie. Nowiny Gniewskie Już od dłuższego czasu na terenie Ośrodka Zdrowia w Gniewie trwają intensywne prace inwestycyjne i remontowe. Proszę powiedzieć, co do dnia dzisiejszego udało się wykonać? Mariola Czwiklińska. - Remont rozpoczął się wiosną 2006 roku z chwilą, gdy firma Medical rozpoczęła swoją działalność na terenie Gniewu. Pierwszym gabinetem, który został stworzony od podstaw był gabinet rentgenowski. Działa on już dwa lata, wykonuje około 400 zdjęć miesięcznie na potrzeby POZ oraz medycyny pracy. Była to najpilniejsza potrzeba, ponieważ do tej pory, aby wykonać zdjęcie rtg pacjenci z gminy Gniew zmuszeni byli jeździć do Pelplina lub Tczewa. Kolejnym obiektem oddanym do użytku była apteka. Następnie wykonano pomieszczenie, w którym mieści się rejestracja ogólna, pomieszczenie socjalne dla personelu oraz pomieszczenie administracyjne. W ramach prac wymieniono także na parterze całą stolarkę okienną i drzwiową, instalację grzewczą oraz podłogę. Zamontowana został też winda, która ułatwia przemieszczanie się Aparatura do badań laboratoryjnych. ciężko chorych z parteru na piętro. Przygotowano również nowe pomieszczenia, w których znajdować się będzie poradnia chirurgiczna i poradnia ortopedyczna. Wykonano również mnóstwo prac dotyczących samego budynku. Przypomnieć należy, że cały budynek był w fatalnym stanie, pękały ściany i osuwały się narożniki. Niezbędne było więc wykonanie szeregu ekspertyz, które pozwoliły na remontowanie budynku. W ramach działań odsłonięto fundament, poszerzono ławy i założono izolację. N.G. Tyle, jeśli chodzi o remonty. A co ze sprzętem, czy planuje się zakup nowej aparatury? M.Cz. - Oczywiście. Jeżeli chodzi o sprzęt, pierwszym zakupionym aparatem był aparat rtg, kolejnym aparat do badań laboratoryjnych. Również poradnia dziecięca otrzymała nowe wyposażenie. Zamówiliśmy także nowe wyposażenie poradni chirurgicznej i ortopedycznej - od stołu zabiegowego po narzędzia chirurgiczne. Jednak najnowszym naszym zakupem jest nowoczesny aparat USG z czterema sondami do badania: tarczycy, przepływu żylnego (Doppler), badania jamy brzusznej, badania echa serca. Jest to sprzęt najnowszej generacji, którego pozazdrościć może nam niejedna placówka medyczna. Obecnie trwają rozmowy odnośnie zatrudnienia wykwalifikowanej osoby do obsługi tej aparatury. Pochwalić się też możemy własną karetką służącą do przewozu chorych. Jest to WV Transporter. N.G. - Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o kontrakty specjalistyczne? M.Cz. - Od maja mamy nowy kontrakt na poradnie specjalistyczne, niektóre z nich pojawiły się w Gniewie po raz pierwszy. Łącznie mamy dziesięć poradni specjalistycznych, są to: poradnia ginekologiczna, reumatologiczna, chirurgiczna, okulistyczna, laryngologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, W ośrodku jest również apteka. neurologiczna i ortopedyczna. Naszym marzeniem jest jednak zwiększenie kontraktu, zwłaszcza jeżeli chodzi o okulistę i ortopedę, ponieważ zapotrzebowanie jest duże na ten rodzaj usług, zależy to jednak od Narodowego Funduszu Zdrowia. N.G. - Czy Ośrodek boryka się z problemami kadrowymi? M.Cz. Owszem. Najdotkliwiej odczuwamy brak lekarzy rodzinnych. Jest to problem nie tylko naszej placówki, ale ogólnopolski. Mamy nadzieję, iż jest to problem, który wkrótce uda się nam rozwiązać. Jeżeli chodzi o personel średni, to muszę podkreślić, iż chętnie podnosi on swoje kwalifikacje, kończąc kursy, które pozwolą lepiej służyć pacjentom oraz rozszerzać zakres działalności ośrodka. Nowością jest gabinet położnej środowiskowej i pielęgniarki środowisko-rodzinnej. N.G. - Czy w tym zakresie nastąpiły jakieś zmiany? M.Cz. - Medical od początku swojej działalności w Gniewie zakładał świadczenie pełnego zakresu usług w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tj. lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, położna środowiskowo-rodzinna. Sytuacja wyglądała w ten sposób, iż pielęgniarki rodzinne i położne środowiskowo-rodzinne działały na zasadzie indywidualnej praktyki. Obecnie dążymy do podniesienia jakości usług, zwłaszcza jeśli chodzi o działalność w środowisku, dlatego tworzymy swoją listę: położnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Stawiamy przede wszystkim na lepszą współpracę z lekarzami pierwszego kontaktu, lekarzami specjalistami, pracownikami socjalnymi, położną, pielęgniarką w środowisku nauczania i innymi instytucjami. Pozwoli to kompleksowo realizować opiekę nad pacjentem, rodziną i społecznością lokalną. Pacjent ma mieć pewność, że organizacja udzielanych świadczeń i kryteria ich dostępności będą zapewnione w ciągłości i w pełnym 12

13 dku Zdrowia AKTUALNOŚCI Moja mała ojczyzna Festiwal filmowy w Gniewie listopad 2009 w Sali Kameralnej Biblioteki w Gniewie odbędzie się Festiwal Filmów Amatorskich. Najnowszym zakupem ośrodka jest nowoczesny aparat USG z czterema sondami do badania: tarczycy, przepływu żylnego (Doppler). zakresie. Zachęcam naszych pacjentów do korzystania z usług naszych pielęgniarek i naszej położnej. Są to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i szeroko rozumianą kulturą osobistą. Są to pielęgniarki środowiskowo-rodzinne: Małgorzata Lamkiewicz, Lucyna Urbańska, Urszula Puchowska oraz położna środowiskowo-rodzinna Elżbieta Słomka. N.G. W ostatnim czasie mieszkańcy gminy mogli przeczytać ulotki, w których informowani byli o nieuczciwych posunięciach Medicalu. Czy mogłaby Pani odnieść się do zawartych tam informacji? M.Cz. - Informacje zawarte w ulotkach są kłamstwem. Owszem, nastąpiły zmiany, o których wspominałam wyżej, a odzew na te posunięcia świadczy o tym, że naruszyliśmy interes pewnej grupy, która do tej pory nie miała konkurencji. Oskarżanie o działania niezgodne z prawem bardzo dotknęły pracowników naszego ośrodka, zwłaszcza że były to oskarżania wyssane z palca i składane anonimowo. Chcę w tym miejscu zaapelować do pacjentów: Drodzy Pacjenci, tak naprawdę to Wy zdecydujecie, z czyich usług będziecie korzystać. Pacjent ma prawo dwa razy w ciągu roku kalendarzowego zmienić bezpłatnie wybór do lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej POZ. N.G. Dziękuję za rozmowę. Tematem tegorocznego festiwalu jest Moja mała ojczyzna. autorzy poprzez filmy przedstawią historie swojego regionu, miasta, szkoły itp. Podczas dwudniowego festiwalu zostaną zaprezentowane prace młodych twórców, jak również nadesłane filmy przez mieszkańców powiatu tczewskiego Przez kilka tygodni Lucyna Kościńska ze Studia Filmowego LuFilm przy wsparciu księdza proboszcza Zbigniewa Rutkowskiego prowadziła w Gniewie warsztaty filmowe dla młodzieży,,pozytywnie nakręceni. W efekcie powstały trzy filmy, które zostaną zaprezentowane na festiwalu: - Zakazany Owoc film fabularny (twórcy: Simon Szarafin, Weronika Płażewska, Łucja Płażewska), - Ognioodporni film dokumentalny (twórcy: Karina Wycinka, Patryk Jabłoński, Paweł Wachowski), - Działalność Jacentego z Ordonowa ( twórcy: Paulina Myk, Judyta Myk, Anna Ostrowska, Mirela Nowicka, Paweł Chaliński), Festiwal i warsztaty dofinansowane zostały przez Polsko- -Amerykańską Fundację Wolność, działającą w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. ww Gabinet rentgenowski. 13

14 EDUKACJA Nowe muzeum 23 października odbyło się uroczyste otwarcie nowych obiektów edukacyjnych w leśnictwie Brody - Muzeum Sprzętu Domowego oraz Muzeum Leśnictwa i Łowiectwa. Obie sale, bogato wyposażone, wspaniale nadają się do edukacji przyrodniczej i leśnej oraz pogłębiania wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Otwarcia, wśród zgromadzonych gości: przedstawicieli Nadleśnictwa Starogard, Gminy Gniew i Placówek Oświatowych z terenu Gminy Gniew, dokonali Nadleśniczy Nadleśnictwa Starogard Roman Tomczak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Bogdan Badziong. Zaproszeni goście obejrzeli, przygotowane przez Gniewski Zastęp Harcerek Borowianki, przedstawienie Kosmiczna randka, po którym nastąpił najważniejszy moment - uroczyste przecięcie wstęgi i pierwsze zwiedzanie nowo otwartych sal muzealnych. Następnie goście chętnie obejrzeli zwierzęta znajdujące się obecnie w Azylu dla Chorych Dzikich Zwierząt, wśród których można zobaczyć, będące pod opieką leśniczego, dzikie zwierzęta jak: dziki, świnki wietnamskie, króliki, bociany, przepiórki, bażanty, łabędzie, puszczyki, pustułkę, płomykówkę, myszołowy, raroga, orlika. A gdy już jesienny chłód dał się we znaki wszystkim obecnym, z przyjemnością ogrzali się przy ognisku i skosztowali pysznej gorącej grochówki i pieczonych w ognisku kiełbasek. To jednak nie wszystkie atrakcje na terenie leśniczówki w Brodach. Znajduje się tu jeszcze Wystawa Maszyn Rolno-Leśnych, na której można obejrzeć maszyny używane w niedawnej przeszłości w rolnictwie i leśnictwie. Poza tym jest to niewątpliwie miejsce bardzo urokliwe, gdzie można obcować z przyrodą w leśnym zaciszu, ale można również zorganizować wspaniałą biesiadę przy ognisku, w przygotowanym do tego celu obiekcie rekreacyjnym. Z bazy edukacyjnej w leśnictwie Brody mogą korzystać grupy zorganizowane z przedszkoli, szkół i uczelni, po uprzednim kontakcie z Gniewskim Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Zamek w Gniewie, tel./fax , DC 14

15 TRADYCJA Honor, tradycja i obyczaje Hubertus Pomorski w Gniewie Hubertus to święto myśliwych, leśników i jeźdźców organizowane od 1444 roku na koniec sezonu łowieckiego. Nazwa pochodzi od świętego Huberta patrona polowań. Obchody o zasięgu wojewódzkim w pomorskim zorganizowano po raz drugi i wypadły nad wyraz wspaniale. dniach października W na zamku w Gniewie swoje święto obchodzili myśliwi i leśnicy z całego województwa pomorskiego. W tym roku Huberusowi przyświecało hasło Ochrona zasobów przyrody i gospodarka łowiecka w województwie pomorskim. Święto to stało się okazją do złożenia życzeń myśliwym w związku z jubileuszem 85-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. W naszym województwie jest zarejestrowanych ponad 7 tysięcy myśliwych, to dzięki ich pracy i zaangażowaniu możemy w lasach spotkać dziką zwierzynę. Marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski złożył myśliwym i leśnikom serdeczne podziękowania za pracę włożoną w zachowanie różnorodności gatunków zwierzyny i kultywowanie tradycji łowieckiej opartej o zasady etyki. To dzięki waszej pracy możemy podziwiać muflony, daniele i unikatowe na skale Europy jelenie sika. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który jak podkreślił wywodzi się z domu, gdzie były zachowane tradycje łowieckie, choć sam myśliwym nie jest, gdyż jego podanie o pozwolenie na broń zostało odrzucone w czasach PRL-u, -czuje szczególną więź z myśliwymi i leśnikami. Jesteście ludźmi z pasją, bez waszego zaangażowania nie byłoby w lasach zwierzyny płowej, a wiele gatunków stracilibyśmy bezpowrotnie. Marszałek Senatu zna dobrze nasze kociewskie lasy, często na miejsce wypoczynku wybiera urokliwą leśniczówkę położoną w naszym regionie, co grzybiarze odwiedzający nasze dorodne lasy mogą potwierdzić Podczas uroczystości odznaczono najbardziej zasłużonych działaczy, w gronie uhonorowanych znalazł się m.in. przewodniczący Okręgowej Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich w Gdańsku Andrzej Lipka, którego wojewoda uhonorował Złotym Krzyżem Zasługi za wkład pracy na Centrum Myślistwa Zamek w Gniewie. W ramach obchodów odsłonięto tablicę upamiętniającą postać pierwszego kapelana myśliwych i rycerzy śp. ks. kan. Gracjana Nagierskiego. Jak na Hubertusa przystało odbyła się także tradycyjna pogoń za lisem, w której zwyciężył Tomasz Baturo z Leska. On też wygrał Wielką Krużycką - wyścig konny nazwany tak na cześć właściciela terenów, na których odbywa się pogoń za lisem. Tradycyjne zmagania sprawnościowe myśliwych i jeźdźców poprowadził z wielką fantazją i humorem niezawodny kasztelan gniewski Jarosław Struczyński. A potem, jak nakazuje tradycja, odbyła się biesiada myśliwska z dziczyzną bigosem i nalewkami. Hubertus w Gniewie zdaniem przybyłych wypadł wspaniale. ww ORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Fundacja Zamek w Gniewie Centrum Myśliwskie Zamek w Gniewie Polski Związek Łowiecki Lasy Państwowe Liga Ochrony Przyrody Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew Urząd Miasta i Gminy Gniew PATRONAT HONOROWY OBJĘLI: Jan Kozłowski marszałek Województwa Pomorskiego Bp Jan Bernard Szlaga Biskup Diecezji Pelplińskiej 15

16 ROCZNICA Uroczyste obchody 90. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski w Gniewie 90 lat wolności 11 listopada minęła 90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowy dzień dla wielu Polaków. W całej Polsce obchodzony bardzo wzniośle i uroczyście. W Gniewie również pamiętano o jego wyjątkowości. 11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do powołania koalicyjnego rządu, w skład którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i W latach podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości było niemożliwe. W roku 1945 władze Mieszkańcy Gniewu uczcili pamięć pomordowanych odwiedzając ich groby. ten jest dniem wolnym od pracy. Rocznicowe uroczystości miały miejsce w wielu polskich miastach, również i w Gniewie. i zwierciadłem bolesnej historii naszej Ojczyzny. Podczas tej uroczystości miało miejsce jeszcze jedno ważnie wydarzenie, uczniowie klas pierwszych w obecności grona pedagogicznego, rodziców, przedstawicieli władz samorządowych oraz swoich starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Następnie dyrekcja szkoły poprzez położenie na ramieniu miecza rycerskiego dokonała pasowania, w wyniku którego pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet szkolnej społeczności. 12 listopada Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie zorganizowała montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież z Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie. Słowami naszego hymnu uczniowie rozpoczęli uroczysty apel. Hymn państwowy to tradycyjna pieśń patriotyczna, będąca symbolem jedności i odrębności narodowej. Najstarszą pieśnią spełniającą taką rolę w Polsce była Bogurodzica. Obecny hymn Uroczyste obchody Dnia Niepodległości w gimnazjum. komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu PKWN jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W okresie PRL święto niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi sankcjami ze strony władz. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu (jeszcze PRL), w 1989 roku. W III Rzeczpospolitej Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada jest najważniejszym świętem narodowym Polski. Dzień Montaż słowno - muzyczny gniewskich gimnazjalistów Corocznie Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie uroczyście obchodzi ten dzień, ponieważ wiąże się on z postacią patrona szkoły. Uczniowie pod czujnym okiem pedagogów przygotowali program słowno - muzyczny, w którym przedstawili drogę Polski i Polaków ku wolności. W przepięknie przygotowanej scenografii rozbrzmiewały wiersze patriotyczne, pieśni narodowe, będące najwierniejszym kronikarzem Recital Gdańskiego Trio. 16

17 ROCZNICA Frost - radny, p. Jolanta Siemiona sołtys wsi oraz obecni księża. Gniewska Husaria na paradzie w Gdańsku Członkowie Chorągwi Husarskiej Marszałka Województwa Pomorskiego również świętowali 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Gniewska husaria uczestniczyła w Paradzie Niepodległości w Gdańsku. W tym wydarzeniu uczestniczyło ok. 30 tys. gdańszczan. Cała parada zakończyła się na targu węglowym pod pomnikiem Jana III Sobieskiego. W tym miejscu król Jan w otoczeniu husarii przemówił do mieszczan. W rolę króla Jana III Sobieskiego wcielił się Wincenty Maciejewski. Magdalena Dworakowska, Ks. Jacek Karwasz Gimnazjaliści przy wspaniałej oprawie muzycznej Wojciecha Górskiego z wielkim sercem i zaangażowaniem śpiewali ulubione piosenki patriotyczne. polski, Mazurek Dąbrowskiego, został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797 r. Odświętnie ubrani gimnazjaliści przy wspaniałej oprawie muzycznej pana Wojciecha Górskiego z wielkim sercem i zaangażowaniem śpiewali ulubione piosenki patriotyczne jak i te, które powstały tylko na ziemi gniewskiej i tylko tu można je usłyszeć. Cały występ odbył się w Sali Kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie. Choć gości było niewielu, występ był naprawdę bardzo udany. Spośród występującej młodzieży gołym okiem można dostrzec prawdziwe muzyczne talenty. Utwory, które wykonywali, brzmiały przepięknie. Każda kolejna piosenka to wielkie dreszcze i emocje, które swoim śpiewem przekazali zgromadzonej widowni występujący uczniowie. To bardzo ważne, aby młodzież włączała się w państwowe uroczystości, by miała świadomość tego, co było. Zapewne bez pomocy i inicjatywy ze strony opiekunów czy wychowawców takie programy nie miałyby miejsca, dlatego cieszymy się, że w naszej, gniewskiej społeczności są osoby, które o tym pamiętają i chętnie realizują tego typu przedsięwzięcia i angażują do tego młodzież. Recital gdańskich artystów 13 listopada o godzinie 19:00 w Sali Kameralnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księdza Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie odbył się koncert pt. Jeszcze Polska nie zginęła... Gdańskiego Trio w składzie Anna Prabucka Firlej - fortepian, Paweł Kukliński - skrzypce, Krzysztof Saperski - wiolonczela. Przez ponad godzinę muzyka gdańskich artystów rozbrzmiewała w naszych sercach. W recitalu mogliśmy uczestniczyć dzięki Fundacji Zamek w Gniewie oraz gniewskiej bibliotece. Wyjątkowe obchody w Piasecznie Dla wsi Piaseczno Dziewięćdziesiąta Rocznica Odzyskania Niepodległości również stała się okazją do szczególnego świętowania. Uroczystości związane z tym świętem przebiegały w trzech odsłonach. Pierwszy punkt stanowiła Msza św. sprawowana w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Janusz Chyła, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Wśród koncelebransów byli: ks. prałat Kazimierz Myszkowski, ks. wicedyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej Grzegorz Weis oraz miejscowy proboszcz ks. Andrzej Ossowski. W słowie skierowanym do wiernych można było usłyszeć wezwanie do pamięci oraz wdzięczności za odzyskaną wolność, a także zachętę do nieustannego rozwijania ducha patriotyzmu. Oprawę liturgiczną ubogaciła parafialna orkiestra dęta pod batutą p. Wojciecha Narlocha. Po Mszy św. w uroczystym pochodzie wszyscy udali się pod pomnik upamiętniający pomordowanych mieszkańców wsi Piaseczno przy Szkole Podstawowej, gdzie delegacja złożyła wiązankę kwiatów. W skład delegacji wchodzili: p. Jarosław Ogonowski - dyrektor SP w Piasecznie, p. Andrzej PREZENTUJEMY WIERSZ PRZEKAZANY NAM PRZEZ KAZIMIERZA BOCZKOWSKIEGO. PAN KAZIMIERZ WSPOMINA: WIERSZ TEN PAMIĘTAM Z PRZEKAZU USTNEGO RODZICÓW, NIGDY NIE SPO- TKAŁEM SIĘ Z JEGO DRUKIEM. MOŻE KTOŚ ZNA GO LEPIEJ? W ZWIĄZKU Z MIESIĄCEM CZCI ZMARŁYCH I ŚWIĘTEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!. Śmierć Legionisty Wyszedł z ziemi bratniej pospołu Skosiła go kula, do wspólnego złożyli go dołu Grób zakopali, grób przydeptali Chwilkę stanęli i poszli dalej. Leżysz tu sobie kolego miły, Na samym spodzie bratniej mogiły. Nie masz rangi, tylko na grobie te chwasty i ta kula w rok życia osiemnasty. Może tam matka czeka na Ciebie, przy twojej starej kolebie. Jakieś niedawno, w niej dzieckiem leżał, a teraz śmierć swą przemierzał. Idą żołnierze trąbki im grają, Krzyże Wirtuti na piersiach błyskają. A Ty tu leżysz w krwawej koszuli l zamiast krzyża znak masz od kuli. O mój żołnierzu, chłopcze nieznany, składam tą pieśń na twe rany. Na Twoje rany krwawe znękane ciało składam tą pieśń jak różę białą. Może zakwitnie różą piosenka. Może ją weźmie twoja panienka. Może pomyśli o bratnim grobie O cenie wolności - Polski, pomyśli i Tobie. 17

18 ROZMAITOŚCI Kaplica zamkowa pięknieje 21 października nowy witraż ozdobił kaplicę zamkową. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Andrzej Lipka założyciel Centrum Myśliwskiego Zamek w Gniewie, natomiast sponsorem i głównym wykonawcą Pracownia Witraży Lech Sobieralski i Synowie z Pelplina. Dzieło to zostało ufundowane z okazji święta myśliwych. Przedstawia ono św. Huberta w trakcie polowanie. Wizerunek ten nie jest przypadkowy. Jak głosi legenda, młody Hubert prowadził hulaszczy tryb życia, póki nie napotkał na swej drodze białego Ogłoszenie jelenia z promieniującym krzyżem w wieńcu. Usłyszał wtedy głos Stwórcy, który nakazał odmienić jemu swoje dotychczasowe życie. Młodzieniec przejęty tym objawieniem, oddał się służbie Bogu i działalności misjonarskiej. Obecnie atrybut św. Huberta, tj. jeleń albinos z jarzącym się krzyżem jest symbolem Polskiego Związku Łowieckiego. Witraż jest wykonany ze szkła Tiffany ego tradycyjną techniką w ołowiu - mówi twórca a zarazem myśliwy z zamiłowania Lech Sobieralski. Podziękowanie - To żmudne i wymagające cierpliwości zajęcie - dodaje. Przygotowanie i wykonanie projektu zajęło ponad 2 miesiące. Następnie efekty pracy zaprezentowano konserwatorowi zabytków, który ostatecznie zatwierdził projekt. Uroczysta prezentacja dzieła miała miejsce 25 października w czasie mszy św., która zainaugurowała oficjalne obchody święta Hubertus Pomorski KC Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Zamek w Gniewie serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy Gniew, w szczególności uczniom i nauczycielom gminnych placówek oświatowych, za to że aktywnie włączyli się do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych pod hasłem: Do pojemnika baterie wrzuć, aby na Ziemi lepiej się czuć!. Dzięki Waszemu aktywnemu udziałowi od czerwca 2007r. udało się zebrać 400kg baterii!podczas IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu organizowanego przez firmę Abrys Sp. z o.o., Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Fundacji Zamek w Gniewie otrzymało wyróżnienie specjalne w kategorii Zielona Bateria za organizację i koordynację zbiórki. W dniu 27 października br. w Iglicy na Targach POLEKO Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Reba SA - Pan Michał Korkozowicz - wręczył pamiątkowy dyplom oraz nagrodę - aparat cyfrowy - Gniewskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej.Za transport baterii na terenie gminy odpowiada firma Inwest-Kom w Gniewie, a unieszkodliwianiem tych odpadów zajmuje się firma Reba SA z Warszawy. Informujemy, że zbiórka trwa nadal i jednocześnie zachęcamy wszystkich do pozostawiania zużytych baterii w specjalnie do tego ustawionych pojemnikach. Pomyślmy jak przyczyniamy się do poprawy stanu naszego środowiska, jeśli jedna bateria guziczkowa jest w stanie skazić, zawartymi w sobie substancjami szkodliwymi, 1m3 gleby lub 400l wody?! Więcej o odzysku baterii i punktach zbiórki na terenie gminy na stronie GCEE 18

19 ROZMAITOŚCI Nowe place zabaw w Piasecznie O inwestycjach w Szkole Podstawowej w Piasecznie z dyrektorem szkoły Jarosławem Ogonowskim rozmawia Wiesław Warchoł. Od niedawna w Piasecznie dzieci mogą korzystać z trzech estetycznie wykonanych placów zabaw, są piaskownice, karuzele, drabinki i co dzieci najbardziej lubią, huśtawki. Place zlokalizowane są przy przedszkolach i szkole podstawowej. Rodzice i dziadkowie chętnie przyprowadzają swoje pociechy, by mogły korzystać z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Dyrektor szkoły Jarosław Ogonowski nie kryje zadowolenia ze zrealizowania tej inwestycji. - Panie dyrektorze, skąd wziął się pomysł budowy placów zabaw? -Dzieci w miastach mają place zabaw, z których korzystają z zadowoleniem całe rodziny. Potrzeby na wsi są takie same. W miarę możliwości staramy się nasze dzieci wozić na basen do Tczewa i na halę sportową do Gniewu. Często też odwiedzamy Leśnictwo w Brodach Pomorskich, by dokarmiać zwierzynę. W Piasecznie brakowało miejsc, gdzie rodzice mogli przyprowadzić swoje dzieci i oderwać je od komputera i telewizora. Dzisiaj, mimo że to już późna jesień, place zabaw chętnie są odwiedzane przez całe rodziny, a uśmiech dziecka jest dla mnie oraz wszystkich osób, które pomagały przy realizacji inwestycji, najlepszą nagrodą. - Słyszałem, że szkoła w Piasecznie ma świetnie wyposażoną Szkoła posiada salę komputerową wyposażoną w 10 stanowisk. salę komputerową, skąd Pan bierze środki na inwestycję? -Komputerową wyposażoną w W Piasecznie brakowało miejsc, gdzie rodzice mogli przyprowadzić swoje dzieci i oderwać je od komputera i telewizora. dziesięć stanowisk a także multimedialną z dodatkowymi czterema stanowiskami i urządzeniem wielofunkcyjnym. Sale są świetnie wykorzystane, odbywa się w nich wiele zajęć pozalekcyjnych. Tę inwestycję udało się zrealizować ze środków Unii Europejskiej. W przypadku placów zabaw zaczęliśmy od złożenia wniosku do Programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia. Dzięki przychylności dla naszego projektu burmistrza Bogdana Badzionga, Elżbiety Ziętek kierownika referatu inwestycji i infrastruktury oraz Joanny Jaskólskiej kierownika referatu społecznego udało się zgromadzić środki na udział własny, a nawet rozszerzenie skali podjętych działań. Wiele prac wykonaliśmy sami, pomogli nam rodzice i uczniowie. Przy realizacji szkolnych projektów zawsze też możemy liczyć na wsparcie kościoła. - A plany na przyszłość? - Szkoła w Piasecznie to niewielka placówka oświatowa, uczęszcza do niej 106 uczniów z Piaseczna, Wyrębów, Rakowca a nawet jest uczeń z Gniewu. Dzięki przychylności Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz wsparciu sponsorów udało się wymienić stolarkę okienną, odnowić salę, odwodnić i częściowo utwardzić boisko. Salę komputerową mamy taką, że niejedna szkoła w mieście może nam pozazdrościć. Dzisiaj cieszymy się z placów zabaw. Marzenia jednak są zawsze, przydałoby się nowoczesne sportowe boisko i sala gimnastyczna. Dziękuję za rozmowę i życzę spełniania marzeń. Konkurs Naj-Deko 2008 Rusza bożonarodzeniowa edycja konkursu Naj-Deko na najpiękniejszą dekorację świąteczną. Jej celem jest zachęcenie i promowanie troski o piękno życia w najbliższym otoczeniu. Do udziału w konkursie zaprasza Parafia p.w. Św. Mikołaja w Gniewie jako główny organizator, a także partnerzy konkursu: Fundacja Zamek w Gniewie, Referat Promocji i Informacji UMiG Gniew, Inwest- -Kom w Gniewie oraz Nowiny Gniewskie. Udział w konkursie może zgłosić właściciel posesji lub osoba działająca z jego upoważnienia. Karty konkursowe dostępne są w gniewskiej plebani oraz w Referacie Promocji i Informacji. Dekoracje można zgłaszać do 31 grudnia, natomiast oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 stycznia 2009 roku. Nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach: dom indywidualny, mieszkanie i firma np. dekoracje zakładu pracy, witryny sklepowej. Powołane jury, które będzie oceniać zgłoszone do konkursu dekoracje, jak co roku zwróci szczególną uwagę na niepowtarzalność i oryginalność, a także na wysiłek włożony przy wykonywaniu poszczególnych ozdób. Red. 19

20 ROZMAITOŚCI Debaty Oxfordzkie w ZSP Gniew 9. i 10. października w ZSP Gniew zostało przeprowadzone szkolenie przygotowujące do debat oksfordzkich, natomiast 13. października odbyła się uroczysta debata. Czym są Debaty Oxfordzkie? Otóż jest to konfrontacja zwolenników i przeciwników dotycząca konkretnej sprawy czy też problemu. Debata jest prowadzona według określonych zasad (zachowana kolejność, limity czasowe wypowiedzi, forma atak-obrona). Jej celem jest nie tylko przekonanie słuchaczy do określonej opcji, ale przede wszystkim zwiększenia wiedzy na dany temat (funkcja edukacyjna). Zazwyczaj na zakończenie przeprowadzane jest głosowanie, by sprawdzić efekty i siłę przekonywania przytoczonych argumentów i kontrargumentów. W szkoleniu i debacie udział brali członkowie Samorządu Szkolnego, Wolontariatu oraz kilku nauczycieli. Instruktorami byli Albert Opolski oraz Agniesz- ka Opolska. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jakimi sposobami można podkreślić swoją wypowiedź i przekonać osoby do swoich racji na dany temat. Została przeprowadzona próbna debata na temat,,w naszej gminie jest mało zajęć pozalekcyjnych. W ten sposób uczestnicy przygotowali się do uroczystej debaty. Próba została nagrana, aby przyjrzeć się błędom i później je wyeliminować. Temat uroczystej debaty brzmiał następująco:,, Pary nie powinny obnosić się ze swoimi uczuciami w szkole. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy: Propozycje - która broniła tezy oraz Opozycje - która się jej przeciwstawiała. Mówcami pierwszej grupy byli: Paulina Myk, Patrycjusz Myk, Weronika Płażewska, Simon Szarafin oraz Mirella Nowicka. W grupie przeciwnej wystąpili: Karina Wycinka, Patryk Jabłoński, Anna Ostrowska, Małgorzata Miłkowska-Pyś, Łucja Płażewska i Łukasz Reimus. Obie strony używały mocnych argumentów, co sprawiało, iż trzeba było używać jeszcze silniejszych kontrargumentów, by przekonać do swoich racji publiczność, której zadaniem było na końcu debaty wybrać jej zwycięzcę. Po głosowaniu wynik ogłosił sekretarz, którym był Jakub Kirszenstein, a brzmiał on następująco: 46 głosów dla Opozycji i 6 dla Propozycji. Zatem pary w szkole nie powinny manifestować swoich uczuć. Zdaniem instruktorów Debata Oksfordzka w ZSP Gniew udała się bardzo dobrze, z czego wszyscy uczniowie byli bardzo dumni. Patryk Jabłoński Ib - ZSP Gniew X Jubileuszowy Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej A. D Rozśpiewana gmina Fundacja Zamek w Gniewie zaprasza do wzięcia udziału w X Jubileuszowym Gminnym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Religijnej A. D. 2008, który odbędzie się 21 listopada (piątek) o godz w Refektarzu gniewskiego Zamku. zykę i słowo śpiewane, łączenie się dzieci i młodzieży w jedną wielką modlitwę dla większej chwały bożej oraz rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. W przeglądzie będą brać udział soliści oraz zespoły działające wyłącznie przy parafiach, stowarzyszeniach, instytucjach oświaty i kultury oraz zespoły rodzinne i prywatnie działające na terenie Gminy Gniew. Zespoły będą nagradzane za zajęcie I, II i III miejsca, a laureaci zaprezentują Głównymi celami przeglądu są: popularyzacja pieśni i piosenki religijnej, kształtowanie osobowości dziecka poprzez musię na II Diecezjalnym Przeglądzie Maryjnym w Piasecznie oraz w Koncercie Laureatów. Każdy z uczestników zobowiązany jest, co wynika z regulaminu, do wykonania dwóch pieśni w tym jednej maryjnej (maksymalnie po dwie zwrotki). Przegląd będzie oceniało bezstronne 3-osobowe jury. MD ORGANIZATOR PRZEGLĄDU: Fundacja ZAMEK w Gniewie HONOROWY PATRONAT: Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Gniewie ks. Zbigniew Rutkowski; Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Bogdan Badziong W ubiegłorocznym przeglądzie nie zabrakło najmłodszych uczestników. WSPÓŁORGANIZATORZY: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Gniewie; Urząd Miasta i Gminy w Gniewie; Honorowy patronat medialny; Radio Głos Pelplin; Nowiny Gniewskie 20

21 Z tradycyjną lampką szampana Tradycyjnie każdej jesieni Rady Sołeckie wsi naszej gminy zapraszają swoich seniorów na okolicznościowy poczęstunek. piątek 17 października w W Szkole Podstawowej w Gogolewie odbył się Dzień Seniora.W tym roku oprócz drogich Jubilatów na uroczystość przybyli Bogdan Badziong burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Bogdan Olszewski, zastępca burmistrza oraz proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Dzierżążnie. Po części oficjalnej krótki program artystyczny związany z 30 rocznicą wyboru papieża Polaka na Stolicę Piotrową przedstawiły dzieci z miejscowej szkoły. Po przedstawieniu przyszedł czas na poczęstunek. Toast lampką szampana za zdrowie i pomyślność emerytów i Po przełamaniu pierwszych lodów seniorzy Jelenia chętnie się bawili. Ufundowany ze składek kombatanckich oraz hojnych sponsorów z zakładów pracy z Gniewu sztandar został uroczyście przekazany gniewskim kombatantom i poświęcony w 1993 roku. Poświecenia dokonał były proboszcz ks. Bogdan Przybysz w Kościele Parafialnym pw. Świętego Mikołaja w Gniewie. Sztandar przez wiele lat uczestniczył w uroczystościach i świętach państwowych, w uroczystościach kościelnych, a także w smutniejszych chwilach, jakimi były pogrzeby członków koła kombatantów. Wówczas poczet sztandarowy godnie prezentowali panowie Berliński, Topczyński i Machlik. Niestety, po śmierci tych panów od kilku lat sztandar nie rencistów wzniósł sołtys Dariusz Poznański, następnie wszyscy tanecznym krokiem wkroczyli na parkiet. Niestety nie wszyscy seniorzy mogli uczestniczyć w tej zabawie. Najstarszą mieszkankę wsi 93-letnią panią Martę Kosecką, która nie mogła osobiście przybyć na spotkanie odwiedził burmistrz, składając na jej ręce bukiet kwiatów wraz z najserdeczniejszymi życzeniami. W sobotę natomiast 18 października ten dzień obchodzili mieszkańcy innej wsi. Świetlica wiejska w Jeleniu gościła około 40-stu seniorów wsi. Na zaproszenie Rady Sołeckiej i sołtysa wsi Jeleń do świetlicy wiejskiej przybyli honorowi goście najstarsi mieszkańcy Jelenia. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich przez Tadeusza Netkowskiego sołtysa wsi, złożeniu życzeń seniorom nastąpiło wręczenie kwiatów ks. Prałatowi Kazimierzowi Myszkowskiemu jako byłemu proboszczowi parafii Piaseczno. Ten dzień był również okazją do tego, by przybyłym ROZMAITOŚCI gościom przedstawić wszystkich członków Rady Sołeckiej, która reprezentuje ich poza granicami swojej społeczności. Po krótkim wstępie przyszedł czas na poczęstunek oraz tańce. Musiałem pierwszy zacząć tańczyć mówi z uśmiechem pan Tadeusz. Ale po przełamaniu pierwszych lodów wszyscy chętnie się bawili aż do godziny 19. dodaje sołtys. Obyśmy za rok mogli spotkać się w takim samym składzie dodaje. KC,MD Jest sztandar, nie ma pocztu sztandarowego Koło Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gniewie za pośrednictwem burmistrza Bogdana Badziong 6 listopada przekazało swój sztandar Radzie Miejskiej w Gniewie. uczestniczy w żadnych uroczystościach. Sztandar ten przekazujemy z powodu braku pocztu sztandarowego mówi Maria Cybulska prezes koła. Nie mamy kogo wyznaczyć do pocztu sztandarowego i w związku z tym nie możemy brać udziału w różnych uroczystościach państwowych, nad czym bardzo ubolewamy dodaje. W imieniu członków koła kombatantów pani Cybulska przekazała sztandar w ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gniewie Janusza Karzyńskiego. Uroczyste przekazanie odbyło się w Biurze Rady w obecności burmistrza i pracowników biura. Niewątpliwie Przewodniczący Rady jak i Burmistrz ucieszyli się, że sztandar trafił do urzędu. Zawsze będzie przypominał o istnieniu koła, o jego działalności i co najważniejsze o członkach, którzy je tworzyli, nie pójdzie w zapomnienie. Również mundury, które należały do trzyosobowego pocztu sztandarowego, przekazaliśmy gniewskiemu gimnazjum do W Gogolewie wszyscy tanecznym krokiem wkroczyli na parkiet. Izby Pamięci mówi prezes Maria Cybulska. Ze smutkiem opowiadała o tym, że grono kombatantów z naszej gminy szybko się zawęża, na co nikt nie ma wpływu. Obecnie koło liczy 120 członków, a z pewnością będzie ich jeszcze mniej. MD 21

22 ROZMAITOŚCI My się nie nudzimy W październiku członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gniewie zorganizowali dla wszystkich członków Dzień Seniora. Gniewskie Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Gniewie istnieje od 33 lat. W początkowych latach działalności do koła należało 213 członków, a teraz niestety jest tylko 96. Obecnie do Zarządu koła należą cztery osoby. Przewodniczącą jest Teresa Maliszewska, funkcję jej zastępcy pełni Kazimierz Leśniewski, o środki finansowe koła troszczy się Teresa Schołtun, członkiem zarządu jest Janusz Tamowicz. -Działalność naszego koła jest bardzo prężna. Zarząd nie pozwala swoim członkom się nudzić. Swą działalność szerzymy dzięki wła- Ogłoszenie dzom naszej gminy, która użycza nam nieodpłatnie lokalu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni mówi przewodnicząca koła. Myślę, że naszym programem zachęcę do naboru nowych członków, których serdecznie zapraszam- dodaje pani Teresa. Podczas spotkania z okazji Dnia Seniora władze gminne reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Janusz Karzyński. W uroczystości uczestniczyły również przedstawicielki z Zarządu Związku Emerytów i Rencistów w Tczewie. Dyplomy uznania za długoletni honorowy wkład pracy społecznej 12 GRUDNIA (PIĄTEK) OSTEOPOROZA BADANIA PROFILAKTYCZNE OSTEOBUS NA PARKINGU PRZY PRZYCHODNI OD GODZINY i popularyzowanie działalności PZER i I, a w szczególności prowadzenie Kroniki w Kole Terenowym w Gniewie oraz za zorganizowanie chóru Błękitna Wstęga otrzymali: Teresa Schołtun, Mariola Skrajewska, Emilia Rulińska i Jerzy Maliszewski. W ciągu całego roku zarząd koła intensywnie pracuje, by jego członkowie mogli aktywnie wypełnić swój wolny czas. W styczniu członkowie koła spotykają się na balu maskowym bądź przebierańców, bawiąc się przy swoich ulubionych utworach. W lutym organizują śledzika, a w marcu obchodzą uroczyście Dzień Kobiet. W okresie wiosenno-letnim zarząd organizuje jednodniowe wyjazdy turystyczne nad morze czy do lasu, do miejsc, które warto zwiedzić, m.in. do chętnie odwiedzanego przez turystów Lichenia. W czasie jesienno-zimowym umilają sobie czas podczas opisanego wyżej Dnia Seniora. Corocznie niepełnosprawni członkowie otrzymują skromne upominki. Bawią się również każdego roku na zabawach andrzejkowych i wspólnie żegnają stary rok podczas balu sylwestrowego. Jak widać, członkowie koła aktywnie organizują sobie wolny czas. Oby zdrowie i chęci ich nie opuszczały i mogli się cieszyć i bawić wspólnie przez wiele wiele lat. MD FIRMA MULTIDIAGNOSTICA KRAKÓW -profesjonalny sprzęt - wykonanie badania wraz z opisem lekarza radiologa - konsultacja lekarza reumatologa - koszt 25 zł 22

23 SPORT Rozgrywki czwartej ligi W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gniewie 7 listopada rozegrano kolejne zawody czwartej ligi tenisa stołowego. Reprezentacja tenisa stołowego UKS Olimpia Gniew została pokonana przez przyjezdnych reprezentujących UKS Piątkę Tczew w stosunku 2:10. Tenisiści miejscowi wystąpili w następującym składzie: Mikołaj Górski, Patryk Zmudczyński, Filip Dering oraz Darek Zmudczyński. Tenisiści Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia Gniew plasują się w środkowych rejonach tabeli. Młodemu zespołowi życzymy udanych występów w kolejnych meczach. Longin Nagórski Pary deblowe w akcji Najmłodszy zawodni "Olimpii" Filip Dering w pojedynku singlowym. TABELA PO 5-TEJ KOLEJCE G R U P A A Klub Ilość meczy Stos. p-tów Stos. gier AZS AWFiS II Gdańsk 5 10 : 0 50 : 25 ŻTS II Ares-Service N. Dwór Gd. 4 8 : 0 40 : 4 MRKS III Gdańsk 5 6 : 4 37 : 29 UKS Gminy Pelplin 5 6 : 4 37 : 32 UKS Piątka Tczew 4 4 : 4 36 : 22 UKS Olimpia Gniew 4 4 : 4 27 : 33 GOK Ryjewo 5 4 : 6 25 : 38 KS Agro-Kociewie II Starogard Gd. 4 2 : 6 16 : 33 GKTS Gdańsk 5 2 : 8 22 : SR-S Szansa-Start Gdańsk 5 0 :10 20 : 50 Rozgrywki w unihokeja W hali widowiskowo-sportowej w Gniewie w dniach października gościliśmy ponad 150 uczniów naszej Gminy. Reprezentacje Szkół Podstawowych i Gimnazjów rozegrały mistrzostwa unihokeja w ramach eliminacji do zawodów powiatowych. W kategorii gimnazjalistów zwyciężyli podopieczni Tomasza Ostrowskiego, pokonując swoich rówieśników z Opalenia w stosunku 2:0. W kategorii najmłodszych podopieczni Sebastiana Łani w meczu finałowym pokonali rówieśników z Ostrowitego w stosunku 3:0. W walce o trzeci stopień podium reprezentacja z Gronowa wygrała z Opaleniem 1:0, Eliminacje dziewcząt były bardzo wyrównane, a o końcowych wynikach decydowały rzuty karne.gimnazjalialistki, podopieczne Tomasza Cejera zremisowały mecz z reprezentacją tutejszego Gimnazjum w stosunku 1:1 były jednak lepsze w rzutach karnych i to one reprezentować będą naszą Gminę w rozgrywkach powiatowych. Mistrzyniami rzutów karnych okazały się podopieczne Hani Rulińskiej zawodniczki Szkoły Podstawowej z Ostrowitego, które wygrały grupę eliminacyjną rzutami karnymi. W drugiej grupie zwyciężyły dziewczęta z Gniewu. Jednak mecz finałowy dziewcząt z Ostrowitego z koleżankami z Gniewu zakończył się bezbramkowym remisem, w rzutach karnych górą ponownie były podopieczne Hani Rulińskiej. Gimnazjum Gniew reprezentowali następujący zawodnicy:mateusz Antos, Sebastian Brzeziński, Michał Dworakowski, Łukasz Brzycki, Mateusz Tramowski, Mateusz Watkowski i Rafał Tomczyński. Szkołę Podstawową w Gogolewie reprezentowali:marcin Imielski, Łukasz Licbarski, Kamil Gnisz, Kamil Guzdaj, Przemysław Oprawa, Grzegorz Hejmowski oraz Krystian Guto. W drużynie Gimnazjum Opalenie wystąpiły :Ola Talaśka, Wiktoria Elgert, Ola Grabowska, Kamila Kurek, Gosia Stalica, Karolina Czarnojan, Marlena Wentowska, Paulina Kruk, Monika Szalczewska. W drużynie z Ostrowitego grały: Paulina Świstowska, Natalia Otlewska, Agata Rulińska, Anna Kotowska, Eliza Molus, Angelika Pek, Weronika Pek, Karolina Dulna. Zespoły, które uplasowały się na trzech pierwszych miejscach wywalczyły puchary ufundowane przez Gminny Ośrodek Sportu, wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Życzymy udanych występów na zawodach powiatowych. Longin Nagórski KLASYfiKACJA KOŃCOWA: GIMNAZJA 1 chłopcy Gniew i dziewczęta Opalenie 2 chlopcy Opalenie i dziewczęta Gniew SZKOŁY PODSTAWOWE: CHŁOPCY 1 SP Gogolewo 2 SP Ostrowite 3 SP Gronowo 4 SP Opalenie 5-6 SP Gniew 5-6 SP Tymawa Zawody gminne. DZIEWCZĘTA 1 SP Ostrowite 2 SP Gniew 3 SP Gogolewo 4 SP Opalenie 5-6 SP Gronowo 5-6 SP Tymawa 23

24 SPORT Piłka w grze Najmłodsi adepci piłki nożnej halowej rozpoczęli rozgrywki. W Seidowski, Mateusz Kamrowski, mon Szafrański, Karol Lasota, Paweł grupie najmłodszych cztery zespoły Paweł Szołtun, Rafał Dworakowski i rozegrały pierwszy turniej, walcząc Piotr Stuczka. W rozgrywkach grupy o punkty turniejowe systemem każdy z każdym Po pierwszym cyklu wadzi Mewa Gniew bez porażki z starszej po pierwszym turnieju pro- rozgrywek na pierwszej pozycji z dorobkiem 9 punktów, przed dwoma dorobkiem 9 pkt znajduje się zespół zespołami Wisły Walichnowy 6 i Wisły I Walichnowy przed swoimi 4 pkt oraz zespołem Galactic Opalenie 3pkt. W najbliższym czasie kolegami z II zespołu/6 pkt/. Na trzeciej pozycji Wierzyca Gniew /4 pkt/ druga tura rozgrywek. Życzymy dobrej gry, wielu interesujących akcji, na czwartej UKS Hetman Gniew /3 pkt/. W pierwszym składzie Wisły pięknych bramek, niesamowitych wystąpili: Waldemar Kowalski, Szy- przeżyć oraz gry fair play. Piłka zmierza do bramki. Turniej piłki siatkowej Skuteczny atak Rafała Rajskiego. okazji obchodów 90 rocznicy Z Odzyskania Niepodległości w hali GOS-u w Gniewie rozegrano czwarty turniej piłki siatkowej. W zawodach uczestniczyła rekordowa liczba zespołów, cztery drużyny z Gniewu, zespoły z Starogardu, Nowego, Pelplina, Piaseczna i Tczewa, łącznie jedenaście drużyn. Zespoły Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zdobył zespół z Gniewu występujący w następującym składzie: Patryk Urbański, Rafał Rajski, Łukasz Czarra, Tomasz Kępiński, Jan Brzycki, Marcin Bruchwald i Michał Borris. Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu wywalczył zespół z Tczewa grający Najlepszy zespół turnieju "Temida" Gniew. Mistrzowie powiatu Tytuł Mistrzów powiatu wywalczyli gimnazjaliści z Gniewu. W zawodach powiatowych unihokeja rozegranych w Gniewie, w dniu br gimnazjaliści z Gniewu po dwóch wygranych i jednym zremisowanym meczu zdobyli tytuł Mistrza powiatu oraz awans do rozgrywek półfinałowych. Na drugiej pozycji uplasowali się gimnazjaliści z Opalenia, trzecią pozycje wywalczyła reprezentacja Gimnazjum nr1z Tczewa. Puchar Powiatowego Ośrodka Sportu zdobyli gimnazjaliści z Gniewu, występując w następującym składzie: Mateusz Antos, Sebastian Brzeziński, Łukasz Brzeziński Krzysztof Chraca, Mateusz Tramowski, Mateusz Watkowski, Michał Dworakowski i Rafał Tomczyński. Pozostałe zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Gimnazjalistki z Zespołu Szkół w Opaleniu uplasowały się na trzecim miejscu w zawodach powiatowych rozegranych w Pelplinie. Dziewczęta z Ostrowitego uplasowały się na szóstej pozycji. Ze względu na przesunięcie terminu zawodów, zespół z Gogolewa nie uczestniczył w zawodach i sklasyfikowany został również na szóstej pozycji. Informacja z ostatniej chwili: dwa zespoły prowadzone przez Krzysztofa Rychlewskiego dziewczęta i chłopcy z SP Walichnowy wygrały zawody półfinałowe z zespołami z Trójmiasta i awansowały do rozgrywek finałowych. Również podopieczni Tomka Ostrowskiego z Gimnazjum w Gniewie wygrali wszystkie mecze na szczeblu rozgrywek półfinałowych z zespołami Gdyni i Sopotu, zapewniając sobie udział w rozgrywkach finałowych. Gratulujemy wszystkim zespołom i życzymy występów medalowych w zawodach finałowych. Longin Nagórski Awans do rozgrywek finałowych podopiecznych Tomasza Ostrowskiego. rozlosowano do trzech grup eliminacyjnych, które zagrały systemem każdy z każdym. W półfinałach zagrali zwycięzcy poszczególnych grup oraz czwarty zespół z najlepszym dorobkiem punktowym z eliminacji. W pierwszym półfinale zespół Temida Gniew pokonał drużynę z Pelplina 2:1. W drugim spotkaniu półfinałowym drużyna Forza Tczew pokonała Kociewie Starogard, również w stosunku 2:1. W małym finale Pelplin pokonał Starogard 2:1, a w meczu o pierwsze miejsce Gniew pokonał zespół z Tczewa w stosunku 2:0. I tak puchar w składzie: Sebastian Kosecki, Kamil Śliwa, Adam Link, Mateusz Koper, Łukasz i Robert Lisewscy. Trzecie miejsce i puchar Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie zdobył zespół z Pelplina występujący w następującym składzie: Bartłomiej i Szymon Krajnik, Karol Mrozek, Robert Liss, Artur Siwczak, Roman Chmielecki. Zawody sprawnie przeprowadzili Tomasz Ostrowski i Wiesław Pepliński. Za czołowe miejsca zwycięskie zespoły otrzymał: puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Longin Nagórski 24

25 Srebrne pudła Drugi stopień podium dla półfinalistów rozgrywek szachowych z miejscowego Gimnazjum i drugie miejsce drużyny Szkoły Podstawowej Gniew w zawodach powiatowych. Adam Kirszenstein z drużyną Gimnazjum Gniew. SPORT Walka na rakiety W hali gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie ponad trzydziestu zawodników i zawodniczek miłośników celuloidowej piłeczki rozegrało zawody w ramach mistrzostw Miasta i Gminy oraz eliminacji do zawodów szczebla powiatowego. rozgrywkach drużynowych i indywidualnych W uczestniczyli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. W kategorii gier drużynowych Szkół Podstawowych w klasyfikacji chłopców wygrali uczniowie z Kursztyna filia SP Gniewu, pokonując zespoły z Opalenia zarówno w grach drużynowych jak i indywidualnych. W klasyfikacji indywidualnej na trzech pierwszych miejscach uplasowali się zawodnicy z Gniewu: Patryk Zmudczyński przed Filipem Dering i Jakubem Szmit. Najlepsze zespoły tenisa stołowego. hali widowiskowo-sportowej w Gniewie rozegrano W zawody powiatowe i półfinały wojewódzkie gier drużynowych w szachach. Do rozgrywek półfinałowych awansowały zespoły, które wywalczyły pierwsze miejsca. W kategorii Gimnazjów podopieczni Tomasza Janickiego grający w składzie; Piotr Egler, Dariusz Pyś, Cezary Kensicki, Ewelina Tucholska i Herrlein oraz Paweł Stopiński, zdobyli pierwsze miejsce wygrywając z zespołem Tczew 3:1. W następnej rundzie po wygranym meczu z drużyną Gimnazjum nr1 z Gdyni i przegranym pojedynku z rówieśnikami z Gimnazjum nr 24 również z Gdyni uplasowali się na drugiej pozycji. Drużyna Szkoły Podstawowej z Gniewu przegrała z zespołem Szkoły Podstawowej nr 11 z Tczewa w stosunku 3:1, plasując się na drugiej pozycji Zespół miejscowy wystąpił w następującym składzie: Julia Paradowska, Patryk Zgubiński, Mateusz Serafin i Alan Zalewski. Zawody sprawnie przeprowadził pan Adam Kirszeinstein, ceremonii podsumowania i wręczenia pucharów i pamiątkowych dyplomów dokonał przedstawiciel powiatu pan Roman Lomnic. Do finałów wojewódzkich awansowały zespoły z Gdyni: Szkoła Podstawowa nr18 i Gimnazjum nr 24. W rozgrywkach finałowych, które rozegrano na zamku w Gniewie w dniu br., w kategorii Szkół Gimnazjalnych zwyciężył zespół z Gimnazjum Kolbud przed Gimnazjum nr 24 w Gdyni i Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie. W rozgrywkach najmłodszych pierwsze miejsce wywalczyła drużyna SP nr 4 z Kwidzyna, przed SP Kolbudy i SP nr 18 w Gdyni. Zwycięzcy naszych grup półfinałowych wywalczyli pozycje medalowe w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego. Longin Nagórski Gniew, przed czwartoklasistami z Gniewu i reprezentacją Szkoły Podstawowej w Opaleniu. Rozgrywki drużynowe dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa w Opaleniu przed czwartoklasistkami z Gniewu. Klasyfikację dziewcząt Szkół Podstawowych wygrała Aleksandra Grabow- Wśród dziewcząt wygrała Dorota Kocknecht przed Magdaleną Chmielecką oraz Angeliką Dobrowolską z Opalenia.Zespoły, które zwyciężyły w punktacjach drużynowych wywalczyły puchary, a za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnych zawodnicy otrzymali pamiątkowe Rozgrywki powiatowe. Ola z Pauliną w walce o pierwsze miejsce. ska z Opalenia przed Pauliną Jaszewską z Gniewu i Karoliną Głowińską z Opalenia. Wśród chłopców najlepszy okazał się Piotr Glazik z Opalenia kolejny był Adrian Rosak z Kursztyna i Karol Gilginas z Gniewu. W kategorii Szkół Gimnazjalnych wygrali dziewczęta i chłopcy z dyplomy Zawody wzorowo i bardzo sprawnie przeprowadził Tomasz Ostrowski. Życzymy udanych występów w następnym cyklu zawodów. Longin Nagórski 25

26 SPORT Uczniowie gniewskiego LO wicemistrzami powiatu Mistrzostwa Powiatu w halówce W dniach października 2008r. w hali sportowej II LO w Tczewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn,które drogą losowania zostały podzielone na 2 grupy. Zawody rozgrywano systemem każdy z każdym w grupie,2x10 minut. Zespół z ZSP w Gniewie trafił do Grupy nr 1, w której znajdowały się takie ekipy jak:zsrz i K.Tczew, I LO Tczew i ZSP Pelplin. Po zwycięstwach eliminacyjnych ( 2:0 z I LO, 4:1 z ZSRz.i K oraz 1:0 z ZSP Pelplin) grupowi liderzy z gniewskiego LO dotarli do finału, w którym następnego dnia, zmierzyli się z II LO w Tczewie. Jego stawką było reprezentowanie powiatu tczewskiego w półfinałach wojewódzkiej licealiady w halowej piłce nożnej. Ostatecznie zespół z ZSP w Gniewie po zaciętym boju uległ podopiecznym p.tomasza Tobiańskiego z II LO w Tczewie, (lepszym pod względem wyszkolenia technicznego) 0:2.W gronie zwycięzców pojawił się gniewski akcent, -obecny bramkarz Mewy Gniew-Amadeusz Betka,który swoimi interwencjami dzielnie wspierał drużynę gospodarzy i to właśnie oni mogli cieszyć się z awansu i pamiątkowego pucharu otrzymanego w nagrodę od organizatorów z tczewskiego Powiatowego Ośrodka Sportu. Skład wicemistrzów powiatu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie: Tomasz Pliszczyński,Wojciech Szeliga, Dawid Bednarek,Krzysztof Herkt, Rafał Laskowski, Mateusz Górecki,Dawid Danowski,Tomasz Gabrychowski oraz Ireneusz Czaja. W.P. Rozgrywki piłki nożnej halowej Podopieczni Macieja Mosińskiego najlepsi W ramach eliminacji do rozgrywek powiatowych w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie 28 października rozegrano mistrzostwa Miasta i Gminy Gniew w piłce nożnej halowej. zawodach wystartowało W pięć zespołów, które systemem każdy z każdym rozegrały mistrzostwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniewie bez porażki w turnieju, zdobyli pierwsze miejsce, tytuł Mistrza Miasta i Gminy Gniew oraz awans do za- wodów powiatowych. W drużynie wystąpili: Mateusz Serafin, który zdobył tytuł króla strzelców z dorobkiem siedmiu bramek, Bartosz Konieczny, który uznany został najlepszym bramkarzem. Pozostali zawodnicy to: Mateusz Gostomski, Kamil Borys, Paweł Tucholski, Piłka w grze. Pamiątkowa fotka. Mateusz Rychlicki, Piotr Konieczny oraz Krystian Kwiatkowski. Pierwsze miejsce w rozgrywkach w kategorii szkół wiejskich w ostatstępującym składzie: Piotr Glazik, Mateusz Szulc, Nikodem Gajewski, Krystian Materlik, Patryk Korynt, Oskar Mąkosa, Piotr Lange. Za trzy Akcja podbramkowa. Reprezentacja SP Gniew. nich sekundach meczu wywalczyli podopieczni Bartosza Zabrockiego uczniowie Szkoły Podstawowej z Opalenia. W meczu decydującym o awansie do dalszych rozgrywek zespół z Opalenia pokonał rówieśników z Ostrowitego, w stosunku 2:1 przy czym ostatnia bramka padła w ostatnich sekundach meczu. Wynik remisowy dawał zwycięstwo końcowe zespołowi z Ostrowitego. Zespół z Opalenia wystąpił w napierwsze miejsca zespoły otrzymały puchary i statuetki. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. W klasyfikacji końcowej zwyciężyli zawodnicy Szkoły Podstawowej w Gniewie przed Opaleniem, Ostrowitem, Gronowem i Gogolewem. Klasyfikację szkół wiejskich wygrała drużyna Szkoły Podstawowej w Opaleniu. Życzymy udanych występów w zawodach powiatowych. Longin Nagórski 26

27 OGŁOSZENIA Reklama STYLIZACJA PAZNOKCI (MALOWANIE PISTOLETEM) PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP MAKIJAŻ KOLCZYKOWANIE WIZAŻ I STYLIZACJA ŚLUBNA F R Y Z J E R S T W O WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA GNIEW OS. WITOSA 9 NOWOŚĆ!!! OPALANIE NATRYSKOWE (NATYCHMIASTOWY EFEKT NATURALNEJ OPALENIZNY BEZ WYSUSZANIA SKÓRY) ULTRADŹWIĘKI + KAWITACJA MIKRODEMBRAZJA KOSMETYKA TWARZY I CIAŁA: OCZYSZCZANIE LIFTING DEPILACJA WOSKIEM ODCHUDZANIE MASAŻE (W TYM NA CZTERY RĘCE) HENNA BRWI I RZĘS TATUAŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMÓWIENIA SIĘ W INNYCH GODZINACH Z A P R A S Z A M Y Komunikat Ogłoszenie DOSTARCZANIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE - PEAD 2009 Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w dniu 9 października br. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2008 z dnia 3 października 2008 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie, zasobów zapisanych w roku budżetowym 2009 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w rocznym planie dystrybucji na rok budżetowy 2009 Komisja Europejska przeznaczyła na realizację programu PEAD w Polsce ponad 102 mln w tym: 36,4 mln - pula środków finansowych z przeznaczeniem na zakup produktów zbożowych, 44,3 mln - pula środków finansowych na zakup produktów mlecznych, 49,5 tyś ton cukru z zapasów interwencyjnych Czech, Słowacji oraz Włoch, który będzie stanowił zapłatę za dostarczenie określonej grupy produktów cukrowych. Szczegółowe informacje nt. mechanizmu Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej oraz tekst rozporządzenia Komisji (WE) nr 983/2008, można znaleźć na stronie internetowej ARR Informacji udziela również Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR pod numerem (022) TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać pytania drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować na adres NZOZ Medical zaprasza do korzystania z usług pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz położnej środowiskowo - rodzinnej. Czekają na Państwa pielęgniarki: Małgorzata Lamkiewicz, Urszula Puchowska, Lucyna Urbańska oraz położna Elżbieta Słomska. Aby dokonać wyboru, wystarczy zgłosić się do ośrodka zdrowia i wypełnić deklarację wyboru dostępną w każdej naszej placówce. Gwarantujemy profesjonalną opiekę! NZOZ Medical w Gniewie Komunikat DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO NASTĘPNY TERMIN Pierwszy termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych (wysianych od 1 lipca do 30 listopada 2007 r.), zbóż jarych (wysianych w 2008 r.), roślin strączkowych (wysianych w 2008 r.), ziemniaka (wysadzonego w 2008 r.). już minął. Kolejny termin składania wniosków rozpocznie się 1 grudnia 2008 r. i potrwa do 15 lutego 2009 r. W terminie tym będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych (wysianych od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.). Z uwagi na przepisy regulujące terminy składania wniosków, ARR prosi o nieskładanie wniosków przed wyznaczonym terminem, tj. przed 1 grudnia 2008r. Szczegółowe informacje nt. działań prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej Informacji udziela również Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR pod numerem (022) TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać pytania drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować na adres 27

28 OGŁOSZENIA Informacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie Bezrobocie w gminie Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.poziom i dynamika bezrobocia w naszej gminie zmienia się diametralnie. Z informacji uzyskanych z PUP w Tczewie wiemy, że na dzień 30 września bieżącego roku w gronie osób zarejestrowanych jako bezrobotne znajduje się aż 698 osób mieszkających na terenie Gminy i Miasta Gniew. Również we wrze- Reklama śniu w urzędzie zarejestrowały się 72 osoby, z czego 18 po raz pierwszy uzyskało status bezrobotnego, a 54 z nich powróciły do rejestracji po raz kolejny od 1990 roku. Równocześnie z ewidencji osób bezrobotnych w tym czasie wykreśliło się 173 mieszkańców naszej gminy. Jednakże mniej zadowalającym faktem jest to, że wśród tych osób jest tylko 49 takich, które straciły status bezrobotnego przez podjęcie pracy, pozostali zostali wykreśleni z innych powodów. red. POMIESZCZENIA BIUROWE DO WYNAJĘCIA!!! Pomieszczenia znajdują się w kompleksie budynków ŚLIZEX-MARKET w Pelplinie. Lokale o powierzchni użytkowej od 10 do 13 m 2. Bardzo atrakcyjne ceny od 22 do 24 zł/m 2. Ogłoszenie Podziękowanie K R E D Y T Y DLA POSZKODOWANYCH W WYNIKU SUSZY Urząd Miasta i Gminy Gniew informuje, iż w związku z uruchomieniem pomocy w postaci kredytów preferencyjnych dla poszkodowanych w wyniku klęski suszy, Wojewoda Pomorski podpisał OPINIE, które są niezbędne do ubiegania się o tę formę pomocy. Rolnicy, którzy ponieśli szkody w trakcie tegorocznej suszy i u których Gminna Komisja dokonała oszacowania strat, co zostało potwierdzone stosownym Protokołem, mogą odbierać OPINIE w Referacie Społecznym (pok. 202) w godzinach pracy Urzędu. Przy odbiorze dokumentu należy koniecznie okazać się numerem NIP. Składam najserdeczniejsze podziękowania Panu doktorowi Romanowi Gurzyńskiemu z Zespołu Opieki Zdrowotnej Medical w Gniewie za poświęcenie, trud i niesioną pomoc medyczną ś.p. Henrykowi Rożynskiemu. Dziękuję również za życzliwość, wsparcie i dodawanie otuchy w bardzo trudnych chwilach. Życzę doktorowi realizacji planów zawodowych i nadal tyle cierpliwości i wrażliwości w codziennej pracy. Danuta Rożynska z rodziną Reklama BANKOWY DORADCA KLIENTA OFERUJE KREDYTY INTERNET GRATIS!!! KONTAKT: Reklama O K L A N D zaprasza na zakup w promocji jesiennej stolarki PCV. Pelplin,ul. Mickiewicza 36 A. Kontakt: (058) lub Sprawdź! Zadzwoń! Przyjdż! Firma działa na rynku już od 9 lat. - GOTÓWKOWE - KONSOLIDACYJNE - HIPOTECZNE - GOSPODARCZE KREDYTY DLA - zatrudnionych na czas nieokreślony lub określony - emerytów, rencistów - prowadzących działalność gospodarczą - pracujących za granicą - rolników Kwota kredytu DORADCA BEZPŁATNIE DOJEŻDZA NA SPOTKANIE W WYZNACZONE MIEJSCE. ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE. TEL.:

29 OGŁOSZENIA Zaproszenie Rodzice, Uczniowie i Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie gorąco zapraszają dzieci i mieszkańców miasta oraz gminy do zamku gniewskiego na Szkolny Festyn Mikołajki 7 grudnia br. o godz W programie przewidziano: Konkursy, zabawy i przedstawienie dla dzieci Spotkanie z Mikołajem Koncert kolęd Degustacja ciasta i sprzedaż ozdób świątecznych Zaplanuj niedzielne popołudnie 7 grudnia na udział w festynie. Ogłoszenie ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG INWEST-KOM SP. Z O.O. W GNIEWIE REALIZUJĄC ZADANIA WŁASNE GMINY O CHA- RAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ M.IN. W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH - ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW INFORMUJE, ŻE OD POŁOWY PAŹDZIERNIKA WPROWADZA POGOTOWIE OD- POWIEDZIALNYCH SŁUŻB I STAŁE DYŻURY DYSPOZYTORA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. Szczegółowa informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Gniew w sezonie 2008/2009 obejmuje: - ogólne zasady prowadzenia działań w zakresie zimowego utrzymania dróg wraz z danymi kontaktowymi dyspozytora dla dróg gminnych, - wykaz dróg oraz zarządców odpowiedzialnych za ich zimowe utrzymanie, - szczegółowy opis realizowanego standardu zimowego utrzymania dróg gminnych. Ponadto informujemy, że wszelkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2008/2009 dostępne są w siedzibie spółki na tablicy informacyjnej dla mieszkańców oraz na stronie internetowej Z uwagi na brak zlecenia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Gniew Inwest-Kom nie bierze odpowiedzialności za ich utrzymanie i wszelkie uwagi dotyczące zimowego utrzymania tych dróg należy zgłaszać do zarządcy dróg powiatowych. (ZDP w Tczewie Tczew, Armii Krajowej 84, te ) Komunikat KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI Agencja Rynku Rolnego informuje, że opracowany został Krajowy Program Restrukturyzacji, który związany jest z koniecznością przekształceń wynikających z restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce. Kwota pomocy przysługująca Polsce, przeznaczona na środki na rzecz dywersyfikacji produkcji, wynosi ponad 34 mln EUR, tj. ok. 113,5 mln PLN. Głównym celem Krajowego Programu Restrukturyzacji jest wsparcie alternatywnych rozwiązań w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru w gminach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego. Pomoc będzie można uzyskać na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, w celu zmiany profilu działalności rolniczej na inny niż uprawa buraka cukrowego. O pomoc będą mogli ubiegać się plantatorzy buraków cukrowych, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego. Łącznie na ww. pomoc planowane jest ponad 33,5 mln PLN. Plantator będzie mógł ubiegać się o zwrot 40% kosztów kwalifikowanych zakupu nowej maszyny. Program przewiduje również pomoc dla przedsiębiorstw produkujących energię z produktów rolnych. O zwrot 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji będą mogły ubiegać się mikro małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w regionach objętych restrukturyzacją sektora cukrowniczego. Łącznie na ww. pomoc planowane jest ponad 80 mln PLN. Krajowy Program Restrukturyzacji ułatwi zmianę profilu produkcji rolnej plantatorom buraka cukrowego, podniesie ich konkurencyjność oraz umożliwi dostosowanie się regionów objętych restrukturyzacją do nowych uwarunkowań rynkowych. Informacje dotyczące Krajowego Programu Restrukturyzacji można uzyskać na stronie internetowej w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem (022) TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres Ogłoszenie PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA W GDAŃSKU Nekrolog POSTERUNEK W MALBORKU PLAC SŁOWIAŃSKI 17 Przypomina wędkarzom o zakazie połowu ryb łososiowatych, troci wędrownej oraz łososia w okresie od do każdego roku na rzece Wierzycy. Wszystkim, którzy okazali współczucie i uczestniczyli w ostatniej drodze ś.p. Henryka Rożynskiego. Serdeczne podziękowania składa żona, córka, zięć i wnuki. NOWINY GNIEWSKIE Druk: "Folarex" Elbląg Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie Adres redakcji: Pl. Grunwaldzki 17, Gniew tel. (58) , Redaktor naczelny: Wiesław Warchoł Sekretarz redakcji: Magdalena Dworakowska Korekta: Brygida Murawska, Wiesław Warchoł Współpracują: Longin Nagórski, Kinga Czwiklińska, Emilia Rulińska, Jan Ejankowski Foto: redakcja Skład komputerowy: Marcin Toporowski Materiały można składać w formie elektronicznej do 30. każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian, skrótów i niepublikowania nadesłanych tekstów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 29

30 KRONIKI Kronika USC Witamy na świecie! Zameldowano 33 noworodków urodzonych w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Więcborku i Piotrkowie Trybunalskim: Na nową drogę życia wstąpili par zawarto związek małżeński: 21 dziewczynek: Zuzanna Rus Daria Pączek Antonina Denis Aneta Badziong Julia Kropidłowska Daria Cieślikowska Amelia Kroczyk Kornelia Bryła Kamila Stolska Amelia Klepinowska Justyna Kurkowska Maria Szmyt Roksana Makowska Kinga Serocka Antonina Bryska Lena Laśkiewicz Roksana Berendt Anna Ogonowska Oliwia Rużała Sandra Synakowska Natalia Jasnoch 12 chłopców: Paweł Adamus Jan Adamus Miłosz Felski Maks Górski Oskar Kolasiński Miłosz Lewandowski Tomasz Skwarliński Antoni Sokołowski Marcin Kuster Cezary Śledź Fabian Chrapan Igor Wiśniewski Agnieszka Wołoszyk i Przemysław Kroplewski Magdalena Dembek i Paweł Lorbiecki Sabina Strehlau i Paweł Elmanowski Sabina Tobiańska i Łukasz Radzikowski Dorota Kawaler i Jacek Laskowski Luiza Leppek i Karol Głowiński Magdalena Armatowska i Krystian Stolec Martyna Zaremba i Sylwester Dembek Mariola Gretkowska i Janusz Guz Sylwia Myszkier i Paweł Makowski Martyna Gierszewska i Łukasz Gładykowski Angelika Borris i Tomasz Berliński Sylwia Hinz i Grzegorz Ogórek Sylwia Kobylińska i Piotr Podębski Angelika Koseda i Daniel Richert Justyna Skweres i Rafał Szperlak Monika Jerzyna i Grzegorz Kulicki Rodzicom z okazji urodzenia dziecka składamy serdeczne gratulacje, a dzieciom życzymy szczęśliwego dzieciństwa. Pożegnaliśmy Zmarło 14 osób, ze smutkiem pożegnaliśmy: Szczepana Dworakowskiego 1926 Franciszkę Lewandowską 1914 Henryka Rożynskiego 1947 Irenę Kajut 1926 Krystynę Kaługa 1931 Stanisława Górskiego 1935 Stanisława Cieciuch 1930 Henryka Strehlau 1929 Zofię Szramka 1938 Grzegorza Wardzińskiego 1958 Mieczysława Grochockiego 1929 Jana Grabana 1933 Adama Grabalskiego 1959 Janinę Kosior 1932 Złote gody W Urzędzie Stanu Cywilnego gościliśmy parę obchodzącą 50 rocznicą ślubu Państwa Genowefę i Henryka Zittermann z Gniewu. Złoci Jubilaci udekorowani zostali przez Burmistrza,, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Były serdeczne życzenia, kwiaty. W miłej atmosferze wspominano minione lata. Drogim Jubilatom życzymy w zdrowiu doczekania następnych pięknych rocznic. Oprac. MD Oprac. MD 30

GNIEWSKIE. Hubertus Pomorski. s. 15. Gniewska plotka s. 9. Nowości w Medical-u s. 12. Wejdź na www.gniew.pl. Reklama. Reklama

GNIEWSKIE. Hubertus Pomorski. s. 15. Gniewska plotka s. 9. Nowości w Medical-u s. 12. Wejdź na www.gniew.pl. Reklama. Reklama NOWINY GNIEWSKIE M i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n o - p u b l i c y s t y c z n y N r 1 0 ( 1 6 2 ) L i s t o p a d 2 0 0 8 I S S N 1 2 3 3-6 0 5 X C e n a 2, 5 0 z ł Gniewska plotka s. 9 Nowości

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM LEŚNE im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie prowadzone przez Ministra Środowiska ZAPRASZAMY

TECHNIKUM LEŚNE im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie prowadzone przez Ministra Środowiska ZAPRASZAMY TECHNIKUM LEŚNE im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie prowadzone przez Ministra Środowiska ZAPRASZAMY Kształcenie Szkoła kształci w systemie czteroletnim w zawodzie technik leśnik. Od września 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień maj 2014

marzec kwiecień maj 2014 Trzymiesięcznik dla uczniów programu Comenius LLP: Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość marzec kwiecień maj 2014 W tym numerze: opisy wydarzeń w szkołach partnerskich opis wizyty w Turcji opisy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości

Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Młodzież pamięta - w 93. rocznicę odzyskania Niepodległości Projekt Młodzież pamięta realizowany w Małopolsce, w czasie obchodów Świąt Narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości ma

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich I. Postanowienia ogólne. Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich 1 Sformułowania użyte w niniejszym statucie oznaczają: 1.. Gmina - Gminę Trąbki Wielkie. 2. Rada Gminy - Radę Gminy Trąbki Wielkie.

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

Rocznica grupy PaT w Malborku

Rocznica grupy PaT w Malborku Rocznica grupy PaT w Malborku Teatr Podaj dalej świętował swoje pierwsze urodziny W Malborku wszystko zaczęło się castingiem 13 czerwca 2012 r. Grupę stworzyły ekspert PaT pani Karolina Bakalarz oraz lider

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Opiekun SU: Maria Hawrylak Przewodnicząca SU: Paulina Jaremek 1 Lp. Zadania. Formy pracy Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi I NIE KAŻDY POCZĄTEK

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała 2 rozmaitości 3 informacje gminne moja gmina - moja wieś Co zrobiliśmy i zrobimy dla ochrony zdrowia mieszkańców naszej Gminy W trosce o zdrowie W Gminie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie Data publikacji : 23.10.2015 Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie W piątek 23 października br. w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie 183 uczniów pierwszego rocznika klas mundurowych siedmiu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18, ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa

W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa W numerze: - 80 lat biłgorajskiego szpitala - 50-lecie SM Łada - Wreszcie nowa hala sportowa Pierwszy budynek Szpitala Powiatowego wł. fot. A. Burlewicz Oddział dziecięcy i oddział zakaźny Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo