KSIĘGA JAKOŚCI 1. PREZENTACJA MIASTA NOWEGO TOMYŚLA I URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI 1. PREZENTACJA MIASTA NOWEGO TOMYŚLA I URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU"

Transkrypt

1 r. /3. NOWEGO TOMYŚLA I URZĘDU MIEJSKIEGO W

2 r. 2/3.. Prezentacja Miasta Nowego Tomyśla. POŁOŻENIE I KOMUNIKACJA Nowy Tomyśl położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 60 km od Poznania, 200 km od Berlina, 20 km od przejścia granicznego w Świecku i 360 km od Warszawy. Połączenie Nowego Tomyśla z innymi częściami Wielkopolski zapewniają drogi wojewódzkie nr 302 do Zbąszynia, 305 do Wolsztyna, 307 do Poznania. Blisko Nowego Tomyśla przechodzi droga krajowa nr 2 (E 30). Doskonałe połączenie z resztą kraju i zagranica zapewnia przebiegająca przez teren gminy autostrada A-2. W odległości 3 km od miasta znajduje się węzeł autostradowy. Ograniczenie ruchu głównie tranzytowego - w mieście spowodowała oddana do użytku w 2006 roku obwodnica miasta. Miasto leży przy międzynarodowej linii kolejowej Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa. Expresem Lubuszanin, który zatrzymuje się w Nowym można dojechać do Warszawy w ciągu 3,5 godz. Kontakt z całym światem zapewniają położone w niewielkiej odległości od Nowego Tomyśla dwa porty lotnicze w Poznaniu i Babimoście. Miasto Nowy Tomyśl liczy ok mieszkańców i zajmuje obszar 5 km 2. Cała gmina liczy ok osób i zajmuje obszar 85,96 km 2. W 8 tu wsiach gminy mieszka ok osób. HISTORIA W przeszłości obecne tereny Nowego Tomyśla pokrywały duże obszary leśne. Były to okolice słabo zaludnione. Niemniej na terenach tych można odnaleźć ślady wczesnego osadnictwa pochodzące sprzed tysięcy lat. Potwierdzeniem tego są zachowane ślady, a wśród nich groby skrzynkowe z okolic Wytomyśla. Na dobre teren ten zagospodarowany został dopiero w XVIII wieku, dzięki osadnictwu olęderskiemu. Na terenach wielkich kompleksów leśnych leżących u źródeł Dojcy, Czarnej Wody i Szarki, należących do rodziny Szołdrskich zaczęły powstawać nowe osady. Osadnicy otrzymywali na korzystnych warunkach obszary lasu i nieużytki do zagospodarowania i zamieniali je na grunty rolne. Na terenach tych osiedlali się głównie Niemcy przybywający z Brandenburgii, Śląska i Pomorza, ale także Polacy. Osadnicy wyznawali przeważnie wiarę protestancką. Aby uniknąć wędrówek do oddalonych znacznie zborów ewangelickich, na terenie jednej z osad, zwanej nova colonia Glinki w latach wybudowano świątynię protestancką. Właściciel tych terenów, Feliks Szołdrski uznał, że korzystne byłoby założenie obok kościoła miasta, które pełniłoby rolę ośrodka handlowo-rzemieślniczego dla okolicznych osad. Na mocy przywileju wydanego przez króla Stanisława Augusta dnia 8 kwietnia 786 r. powstało miasto Nowy Tomyśl. Dawna wieś Tomyśl otrzymała nazwę Stary Tomyśl. W krótkim czasie wytyczono Nowy Rynek - obecnie plac Niepodległości, który łączył się ul. Złotą (obecnie ul. Mickiewicza) z placem kościelnym zwanym Starym Rynkiem (obecnie pl. Chopina).

3 r. 3/3 Nowo powstałe miasto miało charakter rzemieślniczo-usługowy. Jego centralne położenie w stosunku do osad olęderskich wyznaczyło mu także rolę lokalnego ośrodka handlowego. Organizowane jarmarki i targi charakteryzowały się dużą popularnością, spełniając ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta. Młode, bo 7-letnie, dobrze rozwijające się miasto na skutek rozbiorów Polski na 25 lat włączone zostało w granice Prus i Niemiec. Początkowo Nowy Tomyśl należał do powiatu babimojskiego w zaborze pruskim. W latach znalazł się w nowo powstałym Księstwie Warszawskim. Natomiast po upadku Napoleona i likwidacji tej namiastki niepodległej Polski miasto ponownie powróciło do zaboru pruskiego. Pierwotnie włączono je do powiatu bukowskiego, jednak po jego rozwiązaniu, w odwecie za udział w Wiośnie Ludów, w 848 r. Nowy Tomyśl stał się miastem powiatowym. 3 stycznia 99 r. w wyniku ataku powstańców wielkopolskich Nowy Tomyśl odzyskał wolność. Okres II wojny światowej był czasem germanizacji zajętych ziem i eksterminacji ludności polskiej. Nowy Tomyśl włączony został do Rzeszy. Wielu mieszkańców wywieziono na przymusowe roboty do Generalnego Gubernatorstwa. Szczególnie tragiczną datą okresu II wojny światowej dla mieszkańców miasta jest dzień 26 stycznia 945 r. W budynku szkolnym przy placu Chopina zamordowano ośmiu niewinnych zakładników. 27 stycznia 945 r. Nowy Tomyśl został oswobodzony. WALORY GOSPODARCZE Gmina Nowy Tomyśl to aglomeracja miejsko wiejska. W mieście oraz na przylegających bezpośrednio do niego terenach wiejskich skupił się przemysł, w którym dominuje produkcja narzędzi i sprzętu medycznego, opakowań z tworzyw sztucznych, odzieży, siedzeń pasażerskich do autobusów i pojazdów szynowych, mebli, przemysł elektrotechniczny i automatyka przemysłowa oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Istniejące zakłady to nie tylko miejscowy, rodzimy biznes. Zainwestowało tu wiele firm z kapitałem zagranicznym m.in. niemieckim, szwedzkim, duńskim i holenderskim. Działające firmy pracują w oparciu o nowoczesne technologie, systematycznie wzbogacają park maszynowy, budują i rozbudowują hale produkcyjne, a co za tym idzie, powiększają kubaturę pomieszczeń i zwiększają zatrudnienie. Gmina posiada około 300 ha terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. W przeważającej części są to tereny należące do prywatnych właścicieli, którzy współpracują z administracją samorządową w sferze pozyskiwania zewnętrznych partnerów inwestycyjnych. MOCNE STRONY GMINY korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne: niewielka odległość Nowego Tomyśla tak od granicy państwa, z którą dzieli go jedynie 20 km, jak i od stolicy regionu Poznania niespełna 60 km,

4 r. 4/3 niewielka odległość od dwóch portów lotniczych (pasażersko-przeładunkowych: Poznań, Babimost), niewielka odległość od czterech węzłów kolejowych (Poznań, Leszno, Krzyż, Zielona Góra), rozbudowana sieć połączeń drogowych z resztą kraju i zagranicą, w tym autostrada A2 wraz ze zjazdem w gminie Nowy Tomyśl, przystępne ceny gruntów wynikające m. in. z niskich klas gleb, obecność bardzo wielu instytucji o ponadlokalnym zasięgu oraz takich, które tworzą bogate otoczenie biznesu i zapewniają pełną obsługę funkcjonującym firmom: Oddział Celny,Sąd Rejonowy,Urząd Skarbowy,Starostwo Powiatowe,banki,instytucje ubezpieczeniowe, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, energetyczna). Woda osiąga najwyższej jakości parametry. Uzdatniana jest przez zmodernizowaną pod koniec 2002 roku stację uzdatniania wody, liczba i charakter inwestycji zagranicznych, z jakimi mamy do czynienia na terenie gminy Nowy Tomyśl. Funkcjonujące tu podmioty zagraniczne, nastawiły się na dalsze inwestycje o charakterze trwałym, walory przyrodniczo-krajobrazowe (duże obszary leśne, nieskażone środowisko), dobrze rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych, które przygotowują młodzież do podjęcia pracy w różnych zawodach i zaspokajają potrzeby lokalnego rynku pracy, przedsiębiorczy, operatywni, chętni do przekwalifikowania ludzie, którzy stanowią siłę Nowego Tomyśla, posiadanie przez gminę certyfikatu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, który przyznawany jest gminom tworzącym najlepsze warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania. W edycji konkursu 2004 gmina uzyskała najwyższą ocenę, czego potwierdzeniem jest przyznanie statuetki w kategorii miasteczek i małych miast do 30 tys. Mieszkańców. NOWOTOMYSKA WIEŚ W skład gminy Nowy Tomyśl wchodzi miasto oraz 8 wsi: Boruja Kościelna, Bukowiec, Chojniki, Cicha Góra, Glinno, Grubsko, Jastrzębsko Stare, Kozie Laski, Nowa Boruja, Róża, Nowa Róża, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo, Stary Tomyśl, Szarki, Wytomyśl. Specyficzny mikroklimat tego terenu oraz jakość gleb sprzyjają uprawie chmielu, wikliny i szparagów. W gminie Nowy Tomyśl swoje siedziby mają: Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu, Wielkopolskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu, Chmiel Wielkopolski Sp. z o.o. - grupa producentów rolnych, Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich, Polski Związek Producentów Szparaga. Wskazuje to na nową rolę tego regionu Wielkopolski, jako ośrodka integracji producentów rolnych oraz doradztwa w dziedzinie uprawy, przetwórstwa i zbycia płodów rolnych. Dotychczasowy typowo rolniczy charakter nowotomyskich wsi ewoluuje ponadto w kierunku przemysłowo-usługowym i rzemieślniczym. Nowotomyskie wsie stają się też mieszkalnym i rekreacyjnym zapleczem dla Nowego Tomyśla i innych pobliskich aglomeracji miejskich.

5 r. 5/3 ZABYTKI I ARCHITEKTURA Układ urbanistyczny Nowego Tomyśla Cennym zabytkiem Nowego Tomyśla jest układ urbanistyczny najstarszej części miasta. Tworzą go dwa rynki: większy - plac Niepodległości i nieco mniejszy - plac Chopina, które połączone są ulicą Mickiewicza. Pierwotnie miasto obejmowało też kilka ulic przylegających do obu placów. W tej najstarszej części miasta zachowało się kilkadziesiąt budynków pochodzących przeważnie z 2 poł. XIX i pocz. XX w. Są to przeważnie budynki murowane. Na uwagę zasługują m. in. usytuowany przy placu Chopina budynek nr 7 z pocz. XX w. - czterokondygnacyjny, najwyższy w starej części miasta dom nr 8 na narożniku ul. Poznańskiej (dawny hotel), zbudowany po połowie XIX w. w formie architektury neorenesansowej, z fasadą ozdobioną rzeźbami dwóch muz narożnikowa kamienica na ul. Mickiewicza pochodząca z 2 poł. XIX wieku budynek poczty z 884 r. przy ul. Piłsudskiego nr 5 obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji przy ul. Piłsudskiego nr 37 zespół jednolitych stylowo domów eklektycznych z pocz. XX w. o urozmaiconych elewacjach przy ul. 3 Stycznia (nr 3, 5, 7 i 9) Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół usytuowany jest na pl. Chopina. Zbudowany został w latach jako świątynia ewangelicka. Jest to budowla murowana i otynkowana, ma plan krzyża greckiego o równych ramionach. Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zbudowano w 895 roku przy ul. Piłsudskiego. Ratusz z 879 roku usytuowany na pl. Niepodległości (obecna siedziba Sądu Rejonowego) Młyn z ok. 885 r. znajdujący się przy ul. Zbąszyńskiej Wieża ciśnień z pocz. XX w. o wysokości 27 m przy ul. Komunalnej Szpital, którego najstarsza część zbudowana została w 905 r. Barokowy dwór i park z XVIII wieku we wsi Stary Tomyśl Architektura sakralna w okolicznych wsiach: Drewniany kościół w Bukowcu pochodzący z XVIII wieku Klasycystyczny kościół z końca XVIII wieku w Wytomyślu Kościół z 78 roku w Borui Kościelnej Kościoły z początków XX wieku w Sątopach i Jastrzębsku Starym, Osadnictwo olęderskie Okolice Nowego Tomyśla są największym w Wielkopolsce obszarem kolonizacji olęderskiej. Na dużej przestrzeni rozrzucone są oddalone od siebie gospodarstwa, które łączy skomplikowana sieć dróg i ścieżek. W obszernych zagrodach jeszcze dzisiaj można znaleźć solidne, wykonane z drewna budynki z XIX, a nawet XVIII wieku.

6 r. 6/3 KULTURA W Nowym odbywa się wiele imprez kulturalnych, które swym zasięgiem obejmują nie tylko gminę czy powiat, ale także kraj. Największym nowotomyskim świętem jest organizowany na początku września Jarmark Chmielo-Wikliniarski. Kolorowy, trzydniowy festyn łączy tradycję z nowoczesnością, promocję miasta ze znakomitą rozrywką dla mieszkańców. Pozwala też na zakup wiklinowej galanterii wyprodukowanej w nowotomyskich zakładach plecionkarskich. Do stałego repertuaru imprez kulturalnych, które cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców weszły też Turnieje Wsi, Wakacyjne Spotkania pod Grabem, Pastorałka Nowotomyska, Chóralny Podkoziołek, występy Amatorskiej Grupy Teatralnej, wystawy z cyklu "Zaproszenie do stołu". Wszystko to dzieje się za sprawą Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. NOK nie zapomina też o dzieciach i młodzieży organizując dla nich turnieje, konkursy oraz zajęcia hobbystyczne. Na kulturalnej mapie Nowego Tomyśla kolejną ważną placówką jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, która oprócz rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych, upowszechnia też wiedzę o regionie. Prowadzi również działalność kulturalnoedukacyjną. Na stałe w tygodniowy kalendarz imprez wpisały się: "Czwartkowe wieczory literacko-muzyczne", "Spotkania niebanalne", "Twórca i jego dzieło", "Poranki w bibliotece", "Bractwo Włóczykija" oraz imprezy cykliczne "Tydzień Bibliotek", Tydzień czytania dzieciom", "Majówka z książką". Wiele ciekawych form spędzenia czasu zarówno dzieciom, jak i młodzieży proponuje Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej. Sztandarową imprezą organizowaną przez Klub są "Dni Osiedla". Dużym wydarzeniem kulturalnym są organizowane co roku w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa Ogólnopolskie Plenery Wikliniarskie. Efektem tygodniowej pracy artystów projektantów i plecionkarzy są finezyjne wiklinowe formy, które wzbogacają muzealne zasoby i sprzyjają nowym trendom w sztuce plecionkarskiej. Nowy Tomyśl to miasto muzyki. Od 0. lat organizowane są tu Ogólnopolskie Big Band Festiwale, w których uczestniczą big bandy z całej Polski, w tym także nowotomyski "Karol Band", oraz rzesze miłośników dobrej muzyki. Od 25 lat działa Kapela "Zza winkla". Zespół dzięki dobrej muzyce, żartobliwemu repertuarowi oraz niepowtarzalnemu miejscowemu folklorowi zaskarbił sobie sympatię słuchaczy. EDUKACJA W gminie Nowym dobrze rozwinięta jest baza oświatowa. Funkcjonuje żłobek, pięć przedszkoli, siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja, cztery zespoły szkół ponadgimnazjalnych, Kolegium Języków Obcych oraz Filia Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Z dniem września 200 roku rozpoczęły funkcjonowanie dwie nowe placówki oświatowe : Gimnazjum w Bukowcu i Przedszkole w Bukowcu.

7 r. 7/3 Nowotomyskie szkoły i przedszkola dysponują dobrymi warunkami lokalowymi oraz nowoczesnym wyposażeniem sprzętowym i komputerowym. Nauczanie w szkołach ponadgimnazjalnych ukierunkowane jest na potrzeby lokalnego rynku pracy. Nowotomyskie firmy współpracują ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego i przygotowania uczniów do podjęcia pracy. Zakładom pracy zapewnia to dobrze przygotowaną, ukierunkowaną na specjalistyczne umiejętności kadrę pracowników. W Nowym działa Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego, w której dzieci i młodzież mogą realizować swoje muzyczne pasje. SPORT Uprawianiu sportu i rozwojowi kultury fizycznej sprzyja dobra infrastruktura sportowa. Przy nowotomyskim gimnazjum funkcjonuje nowoczesna hala widowiskowo-sportowa z widownią na 43 miejsc. W sale sportowe wyposażone są też Szkoła Podstawowa nr i nr 2 oraz Gimnazjum w Borui Kościelnej. Wszystkie szkoły dysponują boiskami sportowymi. W mieście zlokalizowany jest stadion sportowy z płytą do gry w piłkę nożną, płytą asfaltową do gier zespołowych, bieżnią o długości 400 m, dwoma skoczniami do skoku w dal oraz dwoma kortami tenisowymi o nawierzchni ceglanej. Jeśli doda się do tego 2 sale gimnastyczne oraz 4 boiska sportowe, przy tych szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat, to wygląda to imponująco. Na terenie parku miejskiego w 2008 roku oddano do użytku skate park, a w 2009 roku boisko ze sztuczną nawierzchnią. W Bukowcu, Jastrzębsku Starym, Borui Kościelnej, Wytomyślu i Sątopach znajdują się stadiony wiejskie umożliwiające uprawianie piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach działają Uczniowskie Kluby Sportowe. W ich sferze zainteresowań są: lekka atletyka, gry zespołowe, unihokej, tenis stołowy, szachy, warcaby. Dla uprawiających sporty rowerowe zbudowana została ścieżka rowerowa wiodąca od Starego Tomyśla poprzez park miejski aż do dworca PKP w Nowym. Na terenie gminy wyznaczono wielokilometrowe ścieżki turystyczne zachęcające do poznawania okolic. Ośrodek Oświaty i Sportu, który koordynuje rozwój sportu i kultury fizycznej organizuje corocznie około 30 imprez przeznaczonych dla mieszkańców gminy. Są to turnieje halowe w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet, turnieje piłkarskie, tydzień z tenisem stołowym, turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych, turnieje piłki koszykowej i ręcznej dla kobiet i mężczyzn, wiosenne biegi przełajowe młodzieży szkolnej, turnieje piłki plażowej, rajdy rowerowe dla rodzin i indywidualnych cyklistów, mistrzostwa reprezentacji miejscowych zakładów pracy w piłce nożnej, turniej unihokeja, turnieje wiejskich zespołów sportowych. W mieście i gminie funkcjonują liczne kluby sportowe. Największy z nich to Klub "Polonia", którego drużyna awansowała w 2004 roku do IV ligi piłkarskiej. Prężnie działają takie kluby jak: LZS "Korona" Bukowiec (awans do klasy okręgowej w 2005 roku), LZS "SAM" Jastrzębsko Stare, LZS "Borusja" Boruja Kościelna, LKS "Budowlani", MKS "Gromy-Atrium", Klub Strzelecki LOK, Klub Karate, Nowotomyski Klub Tenisowy, Klub Aikido.

8 r. 8/3 WIKLI-NOWY TOMYŚL Ziemia nowotomyska od wieków słynie z uprawianej na jej terenie wikliny i wykorzystania tego surowca w rzemiośle plecionkarskim. Od 2000 roku dzięki współpracy plecionkarzy i wikliniarzy oraz zaangażowaniu wielu mieszkańców, firm i instytucji tworzone jest wiklinowe oblicze Nowego Tomyśla. W sierpniu 2000 roku grupa plecionkarzy-zapaleńców podchwyciła pomysł plastyczki Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Marii Gawron na wyplecenie największego wiklinowego kosza świata. Dogodną okazją na dokonanie takiego wyczynu był zbliżający się przełom wieków. Z pomocą środowisku wikliniarsko-plecionkarskiemu w tym przedsięwzięciu przyszedł poznański artysta-plastyk Jędrzej Stępak, który wykonał projekt kosza Na budowę kosza giganta wybrano centralny punkt Nowego Tomyśla plac Niepodległości. Do pracy przystąpiło 50. plecionkarzy reprezentujących 5 nowotomyskich firm plecionkarskokoszykarskich. Kosz powstał w niebywale krótkim czasie, bowiem po 55 godzinach nieprzerwanej pracy. W roku 2006 dotychczasowy kosz zastąpiony został nowym. Do jego wykonania zużyto 0 ton wikliny. Imponujące rozmiary: długość 9,80 m, szerokość 9,53 m, wysokość 8,98 m dały mu słuszne miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Kosz zapoczątkował serię kolejnych plecionkarskich inicjatyw służących miastu. Od 200 roku w Nowym organizowane są Pikniki z Wikliną, podczas których miejski krajobraz wzbogaca się o kolejne wiklinowe formy w niekonwencjonalny sposób zdobiące miasto. Pokłosiem pikników organizowanych w latach jest muszla koncertowa opleciona wikliną. Od 2004 roku ulica Mickiewicza nazywana jest powszechnie wiklinowym deptakiem. Takiej ilości wiklinowych form zdobiących miejską przestrzeń nigdzie indziej się nie spotka. Są tu wiklinowe parasole chroniące przed słońcem, wiklinowe gazony, wiklinowe dekoracje elewacji i wiklinowe markizy oraz wiklinowa postać, przez swych twórców nazywana Tomysem. Wiklinowy deptak to pokłosie IV Pikniku z Wikliną, którym mieszkańcy Nowego Tomyśla uczcili moment wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Unikatowe na skalę światową wiklinowe formy komponujące się z miejską architekturą tego młodego wielkopolskiego miasta rekompensują brak zabytków, stanowiących atrakcję turystyczną wielu polskich miast o długiej i bogatej historii. Szlak pieszy "Spacer wiklinowym deptakiem" w 2005 roku zajął I miejsce w kategorii turystyka piesza w konkursie zorganizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną na "Najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce". CIEKAWE MIEJSCA W południowo wschodniej części Nowego Tomyśla mieści się Park Kultury i Wypoczynku o powierzchni 34 ha. Na terenie parku swoją siedzibę ma Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. W XVII-wiecznym zabytkowym, olęderskim budynku można obejrzeć ekspozycje prezentujące historię chmielarstwa, wikliniarstwa i plecionkarstwa oraz obejrzeć arcydzieła sztuki plecionkarskiej. Część z eksponatów prezentowana jest w pobliskim Dworku Myśliwskim.

9 r. 9/3 Nieopodal muzeum mieści się ogród zoologiczny. Zamieszkuje go ponad 200 zwierząt, przedstawicieli 40 gatunków. Wiele ciekawych i urokliwych miejsc kryją okolice Nowego Tomyśla. Na otaczających Nowy Tomyśl wsiach zachowało się wiele solidnych, wykonanych z drewna zabudowań mieszkalnych i gospodarczych z XIX i początków XX wieku. Ich malownicze położenie wśród pól i lasów, oddalenie od aglomeracji oraz niepowtarzalny klimat docenia coraz więcej turystów z kraju i zagranicy. Wiele atrakcji dla swoich gości przygotowują gospodarze agroturystycznych domostw. Obok prawdziwie rodzinnej i przyjaznej atmosfery oferują smaczną kuchnię opartą na zdrowych produktach pochodzących prosto z gospodarstwa, organizują przejażdżki bryczkami i jazdę konną, ogniska i biesiady. Dzieciom pobyt na wsi umożliwia kontakt ze zwierzętami i pozwala bezpiecznie spędzić czas na świeżym powietrzu. Dla amatorów aktywnej turystyki na terenie gminy wyznaczonych zostało wiele tras rowerowych oraz pieszych. Przemierzając okolicę warto zwrócić uwagę na stare drzewostany, głównie dęby, buki i lipy. Drzewa o pomnikowych rozmiarach tworzą tu imponujące aleje. Charakterystyczne dla terenu gminy Nowy Tomyśl zadrzewienia śródpolne tworzą niepowtarzalny krajobraz. Ciekawostką ziemi nowotomyskiej są zlokalizowane na jej terenie wydmy. Największa znajduje się we wsi Przyłęk. Ma długość 9 km i wysokość 20 m. Całości nowotomyskiego krajobrazu dopełniają specyficzne dla tego terenu uprawy chmielu, wikliny i szparagów. Otaczające Nowy Tomyśl lasy, bogate w owoce runa leśnego, są dobrym miejscem wypadowym dla amatorów grzybobrania oraz zbieraczy jagód i jeżyn. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ `Nowy Tomyśl utrzymuje przyjacielskie kontakty zagraniczne z wieloma miastami i gminami w Europie. Oficjalne dokumenty o partnerstwie i współpracy podpisane zostały z dwoma gminami niemieckimi Goch i Biesenthal. Szczególny charakter ma współpraca nowotomyślan z mieszkańcami Biesenthal w Brandenburgii. Stosunkowo nieduża odległość obu gmin pozwala na częste spotkania i rozwój współpracy na różnych płaszczyznach życia społecznego, kulturalnego i oświatowego. Dotychczas współpracę podjęły samorządu obu gmin, uczniowie szkół podstawowych, seniorzy, strażacy, sportowcy, organizacje strzelców. O otwartości nowotomyskiego społeczeństwa na problematykę współpracy zagranicznej może świadczyć lista miast, z którymi nawiązane zostały kontakty: Redon i Saint Jacut les Pines we Francji, Andover, Leeds i Bradford w Anglii, Langa w Danii, Oistervijk w Holandii, Storen w Norwegii, Båstad w Szwecji, Emod na Węgrzech, Antrim w Irlandii, Midtre Gaudal w Norwegii. Związki Nowego Tomyśla z zagranicą mają bogatą tradycję. Jeszcze na długo przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej Nowy Tomyśl nawiązał kontakty z wieloma krajami, dzięki podjętej współpracy gospodarczej mieszkańców. Tak właśnie stało się z m. in. z Niemcami, Belgią, Włochami, Danią, Szwecją. Kontakty te przynosiły i nadal przynoszą miastu wiele korzyści gospodarczych. Wprowadzają nowe technologie, przyczyniają się do zmniejszania bezrobocia przez organizację nowych miejsc pracy, zwiększają możliwości współpracy dla lokalnych przedsiębiorców.

10 r. 0/3.2. Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania Miasta. Pracownicy Urzędu, organu pomocniczego Burmistrza Nowego Tomyśla są współautorami wielu programów, które wyznaczają kierunki działania miasta. Są to m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą Nr XV/22/99 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 999 roku, Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Gminy Nowy Tomyśl, przyjęta uchwałą Nr XXX/27/200 Rady Miejskiej z dnia roku. Strategia ta określa misję, cele i kierunki działania władz Gminy Nowy Tomyśl na lata Wybrano prokonkurencyjny wariant rozwoju. Wśród obszarów priorytetowych znalazły się : gospodarka (rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i nowych zakładów pracy), przestrzeń (wykorzystanie dobrego położenia geograficznego), społeczność (zmniejszenie bezrobocia, tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży), ekologia ( zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska naturalnego), infrastruktura (dozbrajanie kolejnych terenów w wodociągi, kanalizację, drogi, itp.). Program Ochrony Środowiska Gminy Nowy Tomyśl na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , w którym wytyczono najistotniejsze cele i kierunki działań w zakresie rozwoju społeczno gospodarczego i ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl, w którym określone zostały cele, stawiane sobie przez Gminę w tym zakresie. Program i Plan przyjęte zostały uchwałą Nr XXIII/90/2004 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004 roku. Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych na lata , Program Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Tomyśl, przyjęty uchwałą Nr XXX/228/2005 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2005 roku, który przedmiotowo obejmuje zadania inwestycyjne, których źródłem finansowania jest budżet gminy i/lub środki zewnętrzne. Zakres czasowy realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w PRL to lata oraz Prezentacja Urzędu Miejskiego. Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy Miejsko Wiejskiej Nowy Tomyśl, realizującą zadania Rady Miejskiej i Burmistrza Nowego Tomyśla. Urząd funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w: - ustawie z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z późn. zm.), - ustawie z dnia 4 czerwca 960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 07 z późn. zm.), - ustawie z dnia 2 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.458), - Statucie Gminy Nowy Tomyśl, uchwalonym uchwałą Nr V/53/2003 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2003 roku,

11 r. /3 - Statucie Urzędu Miejskiego, uchwalonego uchwałą Nr V/39/2007 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Nowym, - Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, nadanym zarządzeniem Nr I/0/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 0 października 2007 roku,z późniejszymi zmianami, - przepisach prawa materialnego stanowionych przez centralne i wojewódzkie organa władzy ustawodawczej i wykonawczej, - uchwałach Rady Miejskiej, - zarządzeniach Burmistrza Nowego Tomyśla, - porozumieniach zawartych ze starostami powiatów, wójtami gmin, - innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią. Najwyższe Kierownictwo stanowi Burmistrz, który jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 974r. Kodeks Pracy (tj. DZ.U. z 998 r. Nr 2, poz.94 z późn.zm.). Siedzibą Urzędu jest miasto Nowy Tomyśl. Urząd mieści się w budynku A, zlokalizowanym przy ul.poznańskiej 33. Dwie jego komórki organizacyjne mieszczą się w innych budynkach : a) Urząd Stanu Cywilnego w budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Tysiąclecia 3, b) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w budynku administrowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Ponadto część zadań Wydziału Komunalno Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie spraw mieszkaniowych oraz spraw związanych z realizacją zamówień publicznych realizowana jest w pomieszczeniu użyczonym przez Starostwo Powiatowe w budynku B przy ul. Poznańskiej 33, parter, pokój nr 6. W Urzędzie Miejskim z dniem maja 200 roku obsadzono stanowisko ds. informacji gminnych, które swoje zadania realizuje w specjalnie do tego celu utworzonym i otwartym dla Klienta dnia 24 sierpnia 200 roku Gminnym Ośrodku Informacji, usytuowanym poza budynkiem Urzędu Miejskiego, w lokalu położonym w centrum miasta Nowego Tomyśla przy Placu Niepodległości nr 0. W budynku A, zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 33, funkcjonują następujące komórki organizacyjne: - Burmistrz I piętro, pokój nr 28a, - Zastępca Burmistrza I piętro, pokój nr 28b, - Sekretarz Gminy (i Pełnomocnik ds Zarządzania Jakością) I piętro, pokój nr 28c, - Skarbnik Gminy II piętro, pokój nr 32, - Sekretariat Urzędu I piętro, pokój nr 28,

12 r. 2/3 - Gminne Biuro Obsługi Mieszkańców hol Urzędu.. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2. Wydział Rozwoju i Promocji 3. Wydział Finansowy : - Referat Budżetu i Analiz - Referat Finansowo Księgowy - Referat Podatków i Opłat 4. Wydział Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami 5.Wydział Komunalno Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6. Straż Miejska 7. Biuro audytu i kontroli wewnętrznej 8. Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru nad oświatą 9. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej 0. Służba BHP. Dokładne lokalizacje określone są na tablicy informacyjnej w holu Urzędu. Szczegółowych informacji udziela również pracownik Biura Obsługi Mieszkańców i usytuowanego tam punktu informacyjnego. W budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Tysiąclecia 3 funkcjonuje : - Urząd Stanu Cywilnego. W budynku administrowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. zlokalizowanym przy ul. Powstańców Wielkopolskich funkcjonuje : - Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W lokalu położonym w centrum miasta Nowego Tomyśla przy Placu Niepodległości nr 0 funkcjonuje Gminny Ośrodek Informacji..4. Struktura organizacyjna Urzędu. Organizację Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany zarządzeniem Nr I/0/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 0 października 2007 roku, z późniejszymi zmianami. Struktura organizacyjna Urzędu dostosowana jest do jak najlepszego wykonywania zadań obsługi Klientów. Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Burmistrz Nowego Tomyśla, który kieruje jego pracą przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika. W skład Urzędu wchodzą wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy: ) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OiSO 2) Wydział Rozwoju i Promocji - RiP 3) Wydział Finansowy FN, w skład którego wchodzą : - Referat Budżetu i Analiz - FN.B. - Referat Finansowo Księgowy FN.K.

13 r. 3/3 - Referat Podatków i Opłat FN.P. 4) Wydział Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami - GUiGN 5) Wydział Komunalno Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - KIRiOŚ 6) Urząd Stanu Cywilnego USC 7) Straż Miejska - SM 8) Biuro audytu i kontroli wewnętrznej BAiK 9) Samodzielne stanowisko pracy do spraw nadzoru nad oświatą - NO 0) Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej OP ) Pion Ochrony Informacji Niejawnych - OIN 2) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - OPiRPU 3) Służba BHP. 4) Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością PZJ. Wydziały dzielą się na poszczególne stanowiska pracy. Podległość komórek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim przedstawia Schemat struktury organizacyjnej Urzędu stanowiący załącznik nr do niniejszej Księgi Jakości. Urząd działa w oparciu o zasadę jednoosobowego kierownictwa, które opiera się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem. Kierownicy komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi. Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego nadanym Zarządzeniem nr I/0/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 0 października 2007 roku, z późniejszymi zmianami. Regulamin Organizacyjny Urzędu dostępny jest dla Klientów zewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Administracja Senatu Berlina d/s Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Europejskie partnerstwo przestrzeni Wielkopolska - Poznań Berlin Brandenburgia Berlin,

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota wnioskowana Wysokość przyznanej dotacji. Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia.

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota wnioskowana Wysokość przyznanej dotacji. Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia. Załącznik do Zarządzenia nr 26/2015 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 stycznia 2015 roku Informacja o przyznanych dotacjach na realizację w 2015 roku w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU 1 LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XIII Turniej Halowej Piłki NoŜnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 11 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 11 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 A ŻNINA z dnia 11 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie oraz zarządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU LP. NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XIII Turniej Halowej Piłki NoŜnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Nowy Tomyśl z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011

Załącznik do sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Nowy Tomyśl z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 Załącznik do sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Nowy Tomyśl z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 I Wykaz zadań zrealizowanych w ramach dotacji w wyniku

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH

GIMNAZJON ŻORY CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH GIMNAZJON CENTRUM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻORACH ŻORY śory TO: DOSKONAŁA LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REGIONIE ponad 60-tysięczne miasto położone przy głównych szlakach komunikacyjnych A-1 śory

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ZARZĄDZENIE NR 422/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 2432 UCHWAŁA NR XXIII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami PROJEKT ZMIANY NR 36/1/2013 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Bardziej szczegółowo

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW Opracowanie: Główny projektant studiummgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 5388 UCHWAŁA NR XXVI/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych

Wzniesienie nad poziom morza Średnia temperatura roczna 8,4 C Suma opadów rocznych Legendarne założenie Cieszyna 810r. Pierwsza pisana wzmianka o Cieszynie 1155r. Przywilej lokacyjny Cieszyna 1217r. Położenie geograficzne szer. półn. 49 45' N dł. wsch. 18 38' E Wzniesienie nad poziom

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku

Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia roku Uchwała Nr./.../ 2016 Rady Gminy Smołdzino z dnia... 2016 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Smołdzinie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2017 STYCZEŃ 17.01.2017 IV Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina 29.01.2017r. ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. LUTY LIGA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.106.2015 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: UCHWAŁA NR IV/49/5/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Ełk JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo Powiat Gmina Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe Urząd Gminy: Wiejskiej Miejsko - wiejskiej Miejskiej JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu

UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu UCHWAŁA NR XL/274/2014 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Na podstawie art 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2017 roku Zarządzenie 39/207 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 0 marca 207 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 207 roku określonych w Programie współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza się

Bardziej szczegółowo

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, zwana dalej Galerią, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania Kalendarz zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych wraz z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok, promujących zdrowy tryb życia, organizowanych dla

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a

Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Nieruchomość do sprzedania Sokolniki Las, ul. Ozorkowska 14a Łódź, 20 czerwca 2014 roku Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach załącznik do uchwały nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.09. 2014r. Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2009 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Osiedle Powstańców Śląskich

Zebranie sprawozdawcze r. Osiedle Powstańców Śląskich Zebranie sprawozdawcze 16.02.2012 r. Osiedle Powstańców Śląskich Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWY TOMYŚL W 2013 ROKU Wydział Komunalno - Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo