KSIĘGA JAKOŚCI 1. PREZENTACJA MIASTA NOWEGO TOMYŚLA I URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI 1. PREZENTACJA MIASTA NOWEGO TOMYŚLA I URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU"

Transkrypt

1 r. /3. NOWEGO TOMYŚLA I URZĘDU MIEJSKIEGO W

2 r. 2/3.. Prezentacja Miasta Nowego Tomyśla. POŁOŻENIE I KOMUNIKACJA Nowy Tomyśl położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 60 km od Poznania, 200 km od Berlina, 20 km od przejścia granicznego w Świecku i 360 km od Warszawy. Połączenie Nowego Tomyśla z innymi częściami Wielkopolski zapewniają drogi wojewódzkie nr 302 do Zbąszynia, 305 do Wolsztyna, 307 do Poznania. Blisko Nowego Tomyśla przechodzi droga krajowa nr 2 (E 30). Doskonałe połączenie z resztą kraju i zagranica zapewnia przebiegająca przez teren gminy autostrada A-2. W odległości 3 km od miasta znajduje się węzeł autostradowy. Ograniczenie ruchu głównie tranzytowego - w mieście spowodowała oddana do użytku w 2006 roku obwodnica miasta. Miasto leży przy międzynarodowej linii kolejowej Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa. Expresem Lubuszanin, który zatrzymuje się w Nowym można dojechać do Warszawy w ciągu 3,5 godz. Kontakt z całym światem zapewniają położone w niewielkiej odległości od Nowego Tomyśla dwa porty lotnicze w Poznaniu i Babimoście. Miasto Nowy Tomyśl liczy ok mieszkańców i zajmuje obszar 5 km 2. Cała gmina liczy ok osób i zajmuje obszar 85,96 km 2. W 8 tu wsiach gminy mieszka ok osób. HISTORIA W przeszłości obecne tereny Nowego Tomyśla pokrywały duże obszary leśne. Były to okolice słabo zaludnione. Niemniej na terenach tych można odnaleźć ślady wczesnego osadnictwa pochodzące sprzed tysięcy lat. Potwierdzeniem tego są zachowane ślady, a wśród nich groby skrzynkowe z okolic Wytomyśla. Na dobre teren ten zagospodarowany został dopiero w XVIII wieku, dzięki osadnictwu olęderskiemu. Na terenach wielkich kompleksów leśnych leżących u źródeł Dojcy, Czarnej Wody i Szarki, należących do rodziny Szołdrskich zaczęły powstawać nowe osady. Osadnicy otrzymywali na korzystnych warunkach obszary lasu i nieużytki do zagospodarowania i zamieniali je na grunty rolne. Na terenach tych osiedlali się głównie Niemcy przybywający z Brandenburgii, Śląska i Pomorza, ale także Polacy. Osadnicy wyznawali przeważnie wiarę protestancką. Aby uniknąć wędrówek do oddalonych znacznie zborów ewangelickich, na terenie jednej z osad, zwanej nova colonia Glinki w latach wybudowano świątynię protestancką. Właściciel tych terenów, Feliks Szołdrski uznał, że korzystne byłoby założenie obok kościoła miasta, które pełniłoby rolę ośrodka handlowo-rzemieślniczego dla okolicznych osad. Na mocy przywileju wydanego przez króla Stanisława Augusta dnia 8 kwietnia 786 r. powstało miasto Nowy Tomyśl. Dawna wieś Tomyśl otrzymała nazwę Stary Tomyśl. W krótkim czasie wytyczono Nowy Rynek - obecnie plac Niepodległości, który łączył się ul. Złotą (obecnie ul. Mickiewicza) z placem kościelnym zwanym Starym Rynkiem (obecnie pl. Chopina).

3 r. 3/3 Nowo powstałe miasto miało charakter rzemieślniczo-usługowy. Jego centralne położenie w stosunku do osad olęderskich wyznaczyło mu także rolę lokalnego ośrodka handlowego. Organizowane jarmarki i targi charakteryzowały się dużą popularnością, spełniając ważną rolę w rozwoju gospodarczym miasta. Młode, bo 7-letnie, dobrze rozwijające się miasto na skutek rozbiorów Polski na 25 lat włączone zostało w granice Prus i Niemiec. Początkowo Nowy Tomyśl należał do powiatu babimojskiego w zaborze pruskim. W latach znalazł się w nowo powstałym Księstwie Warszawskim. Natomiast po upadku Napoleona i likwidacji tej namiastki niepodległej Polski miasto ponownie powróciło do zaboru pruskiego. Pierwotnie włączono je do powiatu bukowskiego, jednak po jego rozwiązaniu, w odwecie za udział w Wiośnie Ludów, w 848 r. Nowy Tomyśl stał się miastem powiatowym. 3 stycznia 99 r. w wyniku ataku powstańców wielkopolskich Nowy Tomyśl odzyskał wolność. Okres II wojny światowej był czasem germanizacji zajętych ziem i eksterminacji ludności polskiej. Nowy Tomyśl włączony został do Rzeszy. Wielu mieszkańców wywieziono na przymusowe roboty do Generalnego Gubernatorstwa. Szczególnie tragiczną datą okresu II wojny światowej dla mieszkańców miasta jest dzień 26 stycznia 945 r. W budynku szkolnym przy placu Chopina zamordowano ośmiu niewinnych zakładników. 27 stycznia 945 r. Nowy Tomyśl został oswobodzony. WALORY GOSPODARCZE Gmina Nowy Tomyśl to aglomeracja miejsko wiejska. W mieście oraz na przylegających bezpośrednio do niego terenach wiejskich skupił się przemysł, w którym dominuje produkcja narzędzi i sprzętu medycznego, opakowań z tworzyw sztucznych, odzieży, siedzeń pasażerskich do autobusów i pojazdów szynowych, mebli, przemysł elektrotechniczny i automatyka przemysłowa oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. Istniejące zakłady to nie tylko miejscowy, rodzimy biznes. Zainwestowało tu wiele firm z kapitałem zagranicznym m.in. niemieckim, szwedzkim, duńskim i holenderskim. Działające firmy pracują w oparciu o nowoczesne technologie, systematycznie wzbogacają park maszynowy, budują i rozbudowują hale produkcyjne, a co za tym idzie, powiększają kubaturę pomieszczeń i zwiększają zatrudnienie. Gmina posiada około 300 ha terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. W przeważającej części są to tereny należące do prywatnych właścicieli, którzy współpracują z administracją samorządową w sferze pozyskiwania zewnętrznych partnerów inwestycyjnych. MOCNE STRONY GMINY korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne: niewielka odległość Nowego Tomyśla tak od granicy państwa, z którą dzieli go jedynie 20 km, jak i od stolicy regionu Poznania niespełna 60 km,

4 r. 4/3 niewielka odległość od dwóch portów lotniczych (pasażersko-przeładunkowych: Poznań, Babimost), niewielka odległość od czterech węzłów kolejowych (Poznań, Leszno, Krzyż, Zielona Góra), rozbudowana sieć połączeń drogowych z resztą kraju i zagranicą, w tym autostrada A2 wraz ze zjazdem w gminie Nowy Tomyśl, przystępne ceny gruntów wynikające m. in. z niskich klas gleb, obecność bardzo wielu instytucji o ponadlokalnym zasięgu oraz takich, które tworzą bogate otoczenie biznesu i zapewniają pełną obsługę funkcjonującym firmom: Oddział Celny,Sąd Rejonowy,Urząd Skarbowy,Starostwo Powiatowe,banki,instytucje ubezpieczeniowe, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, energetyczna). Woda osiąga najwyższej jakości parametry. Uzdatniana jest przez zmodernizowaną pod koniec 2002 roku stację uzdatniania wody, liczba i charakter inwestycji zagranicznych, z jakimi mamy do czynienia na terenie gminy Nowy Tomyśl. Funkcjonujące tu podmioty zagraniczne, nastawiły się na dalsze inwestycje o charakterze trwałym, walory przyrodniczo-krajobrazowe (duże obszary leśne, nieskażone środowisko), dobrze rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych, które przygotowują młodzież do podjęcia pracy w różnych zawodach i zaspokajają potrzeby lokalnego rynku pracy, przedsiębiorczy, operatywni, chętni do przekwalifikowania ludzie, którzy stanowią siłę Nowego Tomyśla, posiadanie przez gminę certyfikatu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, który przyznawany jest gminom tworzącym najlepsze warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania. W edycji konkursu 2004 gmina uzyskała najwyższą ocenę, czego potwierdzeniem jest przyznanie statuetki w kategorii miasteczek i małych miast do 30 tys. Mieszkańców. NOWOTOMYSKA WIEŚ W skład gminy Nowy Tomyśl wchodzi miasto oraz 8 wsi: Boruja Kościelna, Bukowiec, Chojniki, Cicha Góra, Glinno, Grubsko, Jastrzębsko Stare, Kozie Laski, Nowa Boruja, Róża, Nowa Róża, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo, Stary Tomyśl, Szarki, Wytomyśl. Specyficzny mikroklimat tego terenu oraz jakość gleb sprzyjają uprawie chmielu, wikliny i szparagów. W gminie Nowy Tomyśl swoje siedziby mają: Polski Związek Zrzeszeń Producentów Chmielu, Wielkopolskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu, Chmiel Wielkopolski Sp. z o.o. - grupa producentów rolnych, Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich, Polski Związek Producentów Szparaga. Wskazuje to na nową rolę tego regionu Wielkopolski, jako ośrodka integracji producentów rolnych oraz doradztwa w dziedzinie uprawy, przetwórstwa i zbycia płodów rolnych. Dotychczasowy typowo rolniczy charakter nowotomyskich wsi ewoluuje ponadto w kierunku przemysłowo-usługowym i rzemieślniczym. Nowotomyskie wsie stają się też mieszkalnym i rekreacyjnym zapleczem dla Nowego Tomyśla i innych pobliskich aglomeracji miejskich.

5 r. 5/3 ZABYTKI I ARCHITEKTURA Układ urbanistyczny Nowego Tomyśla Cennym zabytkiem Nowego Tomyśla jest układ urbanistyczny najstarszej części miasta. Tworzą go dwa rynki: większy - plac Niepodległości i nieco mniejszy - plac Chopina, które połączone są ulicą Mickiewicza. Pierwotnie miasto obejmowało też kilka ulic przylegających do obu placów. W tej najstarszej części miasta zachowało się kilkadziesiąt budynków pochodzących przeważnie z 2 poł. XIX i pocz. XX w. Są to przeważnie budynki murowane. Na uwagę zasługują m. in. usytuowany przy placu Chopina budynek nr 7 z pocz. XX w. - czterokondygnacyjny, najwyższy w starej części miasta dom nr 8 na narożniku ul. Poznańskiej (dawny hotel), zbudowany po połowie XIX w. w formie architektury neorenesansowej, z fasadą ozdobioną rzeźbami dwóch muz narożnikowa kamienica na ul. Mickiewicza pochodząca z 2 poł. XIX wieku budynek poczty z 884 r. przy ul. Piłsudskiego nr 5 obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji przy ul. Piłsudskiego nr 37 zespół jednolitych stylowo domów eklektycznych z pocz. XX w. o urozmaiconych elewacjach przy ul. 3 Stycznia (nr 3, 5, 7 i 9) Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół usytuowany jest na pl. Chopina. Zbudowany został w latach jako świątynia ewangelicka. Jest to budowla murowana i otynkowana, ma plan krzyża greckiego o równych ramionach. Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy zbudowano w 895 roku przy ul. Piłsudskiego. Ratusz z 879 roku usytuowany na pl. Niepodległości (obecna siedziba Sądu Rejonowego) Młyn z ok. 885 r. znajdujący się przy ul. Zbąszyńskiej Wieża ciśnień z pocz. XX w. o wysokości 27 m przy ul. Komunalnej Szpital, którego najstarsza część zbudowana została w 905 r. Barokowy dwór i park z XVIII wieku we wsi Stary Tomyśl Architektura sakralna w okolicznych wsiach: Drewniany kościół w Bukowcu pochodzący z XVIII wieku Klasycystyczny kościół z końca XVIII wieku w Wytomyślu Kościół z 78 roku w Borui Kościelnej Kościoły z początków XX wieku w Sątopach i Jastrzębsku Starym, Osadnictwo olęderskie Okolice Nowego Tomyśla są największym w Wielkopolsce obszarem kolonizacji olęderskiej. Na dużej przestrzeni rozrzucone są oddalone od siebie gospodarstwa, które łączy skomplikowana sieć dróg i ścieżek. W obszernych zagrodach jeszcze dzisiaj można znaleźć solidne, wykonane z drewna budynki z XIX, a nawet XVIII wieku.

6 r. 6/3 KULTURA W Nowym odbywa się wiele imprez kulturalnych, które swym zasięgiem obejmują nie tylko gminę czy powiat, ale także kraj. Największym nowotomyskim świętem jest organizowany na początku września Jarmark Chmielo-Wikliniarski. Kolorowy, trzydniowy festyn łączy tradycję z nowoczesnością, promocję miasta ze znakomitą rozrywką dla mieszkańców. Pozwala też na zakup wiklinowej galanterii wyprodukowanej w nowotomyskich zakładach plecionkarskich. Do stałego repertuaru imprez kulturalnych, które cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców weszły też Turnieje Wsi, Wakacyjne Spotkania pod Grabem, Pastorałka Nowotomyska, Chóralny Podkoziołek, występy Amatorskiej Grupy Teatralnej, wystawy z cyklu "Zaproszenie do stołu". Wszystko to dzieje się za sprawą Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. NOK nie zapomina też o dzieciach i młodzieży organizując dla nich turnieje, konkursy oraz zajęcia hobbystyczne. Na kulturalnej mapie Nowego Tomyśla kolejną ważną placówką jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, która oprócz rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych, upowszechnia też wiedzę o regionie. Prowadzi również działalność kulturalnoedukacyjną. Na stałe w tygodniowy kalendarz imprez wpisały się: "Czwartkowe wieczory literacko-muzyczne", "Spotkania niebanalne", "Twórca i jego dzieło", "Poranki w bibliotece", "Bractwo Włóczykija" oraz imprezy cykliczne "Tydzień Bibliotek", Tydzień czytania dzieciom", "Majówka z książką". Wiele ciekawych form spędzenia czasu zarówno dzieciom, jak i młodzieży proponuje Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej. Sztandarową imprezą organizowaną przez Klub są "Dni Osiedla". Dużym wydarzeniem kulturalnym są organizowane co roku w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa Ogólnopolskie Plenery Wikliniarskie. Efektem tygodniowej pracy artystów projektantów i plecionkarzy są finezyjne wiklinowe formy, które wzbogacają muzealne zasoby i sprzyjają nowym trendom w sztuce plecionkarskiej. Nowy Tomyśl to miasto muzyki. Od 0. lat organizowane są tu Ogólnopolskie Big Band Festiwale, w których uczestniczą big bandy z całej Polski, w tym także nowotomyski "Karol Band", oraz rzesze miłośników dobrej muzyki. Od 25 lat działa Kapela "Zza winkla". Zespół dzięki dobrej muzyce, żartobliwemu repertuarowi oraz niepowtarzalnemu miejscowemu folklorowi zaskarbił sobie sympatię słuchaczy. EDUKACJA W gminie Nowym dobrze rozwinięta jest baza oświatowa. Funkcjonuje żłobek, pięć przedszkoli, siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja, cztery zespoły szkół ponadgimnazjalnych, Kolegium Języków Obcych oraz Filia Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Z dniem września 200 roku rozpoczęły funkcjonowanie dwie nowe placówki oświatowe : Gimnazjum w Bukowcu i Przedszkole w Bukowcu.

7 r. 7/3 Nowotomyskie szkoły i przedszkola dysponują dobrymi warunkami lokalowymi oraz nowoczesnym wyposażeniem sprzętowym i komputerowym. Nauczanie w szkołach ponadgimnazjalnych ukierunkowane jest na potrzeby lokalnego rynku pracy. Nowotomyskie firmy współpracują ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego i przygotowania uczniów do podjęcia pracy. Zakładom pracy zapewnia to dobrze przygotowaną, ukierunkowaną na specjalistyczne umiejętności kadrę pracowników. W Nowym działa Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego, w której dzieci i młodzież mogą realizować swoje muzyczne pasje. SPORT Uprawianiu sportu i rozwojowi kultury fizycznej sprzyja dobra infrastruktura sportowa. Przy nowotomyskim gimnazjum funkcjonuje nowoczesna hala widowiskowo-sportowa z widownią na 43 miejsc. W sale sportowe wyposażone są też Szkoła Podstawowa nr i nr 2 oraz Gimnazjum w Borui Kościelnej. Wszystkie szkoły dysponują boiskami sportowymi. W mieście zlokalizowany jest stadion sportowy z płytą do gry w piłkę nożną, płytą asfaltową do gier zespołowych, bieżnią o długości 400 m, dwoma skoczniami do skoku w dal oraz dwoma kortami tenisowymi o nawierzchni ceglanej. Jeśli doda się do tego 2 sale gimnastyczne oraz 4 boiska sportowe, przy tych szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat, to wygląda to imponująco. Na terenie parku miejskiego w 2008 roku oddano do użytku skate park, a w 2009 roku boisko ze sztuczną nawierzchnią. W Bukowcu, Jastrzębsku Starym, Borui Kościelnej, Wytomyślu i Sątopach znajdują się stadiony wiejskie umożliwiające uprawianie piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach działają Uczniowskie Kluby Sportowe. W ich sferze zainteresowań są: lekka atletyka, gry zespołowe, unihokej, tenis stołowy, szachy, warcaby. Dla uprawiających sporty rowerowe zbudowana została ścieżka rowerowa wiodąca od Starego Tomyśla poprzez park miejski aż do dworca PKP w Nowym. Na terenie gminy wyznaczono wielokilometrowe ścieżki turystyczne zachęcające do poznawania okolic. Ośrodek Oświaty i Sportu, który koordynuje rozwój sportu i kultury fizycznej organizuje corocznie około 30 imprez przeznaczonych dla mieszkańców gminy. Są to turnieje halowe w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet, turnieje piłkarskie, tydzień z tenisem stołowym, turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych, turnieje piłki koszykowej i ręcznej dla kobiet i mężczyzn, wiosenne biegi przełajowe młodzieży szkolnej, turnieje piłki plażowej, rajdy rowerowe dla rodzin i indywidualnych cyklistów, mistrzostwa reprezentacji miejscowych zakładów pracy w piłce nożnej, turniej unihokeja, turnieje wiejskich zespołów sportowych. W mieście i gminie funkcjonują liczne kluby sportowe. Największy z nich to Klub "Polonia", którego drużyna awansowała w 2004 roku do IV ligi piłkarskiej. Prężnie działają takie kluby jak: LZS "Korona" Bukowiec (awans do klasy okręgowej w 2005 roku), LZS "SAM" Jastrzębsko Stare, LZS "Borusja" Boruja Kościelna, LKS "Budowlani", MKS "Gromy-Atrium", Klub Strzelecki LOK, Klub Karate, Nowotomyski Klub Tenisowy, Klub Aikido.

8 r. 8/3 WIKLI-NOWY TOMYŚL Ziemia nowotomyska od wieków słynie z uprawianej na jej terenie wikliny i wykorzystania tego surowca w rzemiośle plecionkarskim. Od 2000 roku dzięki współpracy plecionkarzy i wikliniarzy oraz zaangażowaniu wielu mieszkańców, firm i instytucji tworzone jest wiklinowe oblicze Nowego Tomyśla. W sierpniu 2000 roku grupa plecionkarzy-zapaleńców podchwyciła pomysł plastyczki Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Marii Gawron na wyplecenie największego wiklinowego kosza świata. Dogodną okazją na dokonanie takiego wyczynu był zbliżający się przełom wieków. Z pomocą środowisku wikliniarsko-plecionkarskiemu w tym przedsięwzięciu przyszedł poznański artysta-plastyk Jędrzej Stępak, który wykonał projekt kosza Na budowę kosza giganta wybrano centralny punkt Nowego Tomyśla plac Niepodległości. Do pracy przystąpiło 50. plecionkarzy reprezentujących 5 nowotomyskich firm plecionkarskokoszykarskich. Kosz powstał w niebywale krótkim czasie, bowiem po 55 godzinach nieprzerwanej pracy. W roku 2006 dotychczasowy kosz zastąpiony został nowym. Do jego wykonania zużyto 0 ton wikliny. Imponujące rozmiary: długość 9,80 m, szerokość 9,53 m, wysokość 8,98 m dały mu słuszne miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Kosz zapoczątkował serię kolejnych plecionkarskich inicjatyw służących miastu. Od 200 roku w Nowym organizowane są Pikniki z Wikliną, podczas których miejski krajobraz wzbogaca się o kolejne wiklinowe formy w niekonwencjonalny sposób zdobiące miasto. Pokłosiem pikników organizowanych w latach jest muszla koncertowa opleciona wikliną. Od 2004 roku ulica Mickiewicza nazywana jest powszechnie wiklinowym deptakiem. Takiej ilości wiklinowych form zdobiących miejską przestrzeń nigdzie indziej się nie spotka. Są tu wiklinowe parasole chroniące przed słońcem, wiklinowe gazony, wiklinowe dekoracje elewacji i wiklinowe markizy oraz wiklinowa postać, przez swych twórców nazywana Tomysem. Wiklinowy deptak to pokłosie IV Pikniku z Wikliną, którym mieszkańcy Nowego Tomyśla uczcili moment wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Unikatowe na skalę światową wiklinowe formy komponujące się z miejską architekturą tego młodego wielkopolskiego miasta rekompensują brak zabytków, stanowiących atrakcję turystyczną wielu polskich miast o długiej i bogatej historii. Szlak pieszy "Spacer wiklinowym deptakiem" w 2005 roku zajął I miejsce w kategorii turystyka piesza w konkursie zorganizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną na "Najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce". CIEKAWE MIEJSCA W południowo wschodniej części Nowego Tomyśla mieści się Park Kultury i Wypoczynku o powierzchni 34 ha. Na terenie parku swoją siedzibę ma Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. W XVII-wiecznym zabytkowym, olęderskim budynku można obejrzeć ekspozycje prezentujące historię chmielarstwa, wikliniarstwa i plecionkarstwa oraz obejrzeć arcydzieła sztuki plecionkarskiej. Część z eksponatów prezentowana jest w pobliskim Dworku Myśliwskim.

9 r. 9/3 Nieopodal muzeum mieści się ogród zoologiczny. Zamieszkuje go ponad 200 zwierząt, przedstawicieli 40 gatunków. Wiele ciekawych i urokliwych miejsc kryją okolice Nowego Tomyśla. Na otaczających Nowy Tomyśl wsiach zachowało się wiele solidnych, wykonanych z drewna zabudowań mieszkalnych i gospodarczych z XIX i początków XX wieku. Ich malownicze położenie wśród pól i lasów, oddalenie od aglomeracji oraz niepowtarzalny klimat docenia coraz więcej turystów z kraju i zagranicy. Wiele atrakcji dla swoich gości przygotowują gospodarze agroturystycznych domostw. Obok prawdziwie rodzinnej i przyjaznej atmosfery oferują smaczną kuchnię opartą na zdrowych produktach pochodzących prosto z gospodarstwa, organizują przejażdżki bryczkami i jazdę konną, ogniska i biesiady. Dzieciom pobyt na wsi umożliwia kontakt ze zwierzętami i pozwala bezpiecznie spędzić czas na świeżym powietrzu. Dla amatorów aktywnej turystyki na terenie gminy wyznaczonych zostało wiele tras rowerowych oraz pieszych. Przemierzając okolicę warto zwrócić uwagę na stare drzewostany, głównie dęby, buki i lipy. Drzewa o pomnikowych rozmiarach tworzą tu imponujące aleje. Charakterystyczne dla terenu gminy Nowy Tomyśl zadrzewienia śródpolne tworzą niepowtarzalny krajobraz. Ciekawostką ziemi nowotomyskiej są zlokalizowane na jej terenie wydmy. Największa znajduje się we wsi Przyłęk. Ma długość 9 km i wysokość 20 m. Całości nowotomyskiego krajobrazu dopełniają specyficzne dla tego terenu uprawy chmielu, wikliny i szparagów. Otaczające Nowy Tomyśl lasy, bogate w owoce runa leśnego, są dobrym miejscem wypadowym dla amatorów grzybobrania oraz zbieraczy jagód i jeżyn. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ `Nowy Tomyśl utrzymuje przyjacielskie kontakty zagraniczne z wieloma miastami i gminami w Europie. Oficjalne dokumenty o partnerstwie i współpracy podpisane zostały z dwoma gminami niemieckimi Goch i Biesenthal. Szczególny charakter ma współpraca nowotomyślan z mieszkańcami Biesenthal w Brandenburgii. Stosunkowo nieduża odległość obu gmin pozwala na częste spotkania i rozwój współpracy na różnych płaszczyznach życia społecznego, kulturalnego i oświatowego. Dotychczas współpracę podjęły samorządu obu gmin, uczniowie szkół podstawowych, seniorzy, strażacy, sportowcy, organizacje strzelców. O otwartości nowotomyskiego społeczeństwa na problematykę współpracy zagranicznej może świadczyć lista miast, z którymi nawiązane zostały kontakty: Redon i Saint Jacut les Pines we Francji, Andover, Leeds i Bradford w Anglii, Langa w Danii, Oistervijk w Holandii, Storen w Norwegii, Båstad w Szwecji, Emod na Węgrzech, Antrim w Irlandii, Midtre Gaudal w Norwegii. Związki Nowego Tomyśla z zagranicą mają bogatą tradycję. Jeszcze na długo przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej Nowy Tomyśl nawiązał kontakty z wieloma krajami, dzięki podjętej współpracy gospodarczej mieszkańców. Tak właśnie stało się z m. in. z Niemcami, Belgią, Włochami, Danią, Szwecją. Kontakty te przynosiły i nadal przynoszą miastu wiele korzyści gospodarczych. Wprowadzają nowe technologie, przyczyniają się do zmniejszania bezrobocia przez organizację nowych miejsc pracy, zwiększają możliwości współpracy dla lokalnych przedsiębiorców.

10 r. 0/3.2. Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania Miasta. Pracownicy Urzędu, organu pomocniczego Burmistrza Nowego Tomyśla są współautorami wielu programów, które wyznaczają kierunki działania miasta. Są to m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą Nr XV/22/99 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 999 roku, Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Gminy Nowy Tomyśl, przyjęta uchwałą Nr XXX/27/200 Rady Miejskiej z dnia roku. Strategia ta określa misję, cele i kierunki działania władz Gminy Nowy Tomyśl na lata Wybrano prokonkurencyjny wariant rozwoju. Wśród obszarów priorytetowych znalazły się : gospodarka (rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i nowych zakładów pracy), przestrzeń (wykorzystanie dobrego położenia geograficznego), społeczność (zmniejszenie bezrobocia, tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży), ekologia ( zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska naturalnego), infrastruktura (dozbrajanie kolejnych terenów w wodociągi, kanalizację, drogi, itp.). Program Ochrony Środowiska Gminy Nowy Tomyśl na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , w którym wytyczono najistotniejsze cele i kierunki działań w zakresie rozwoju społeczno gospodarczego i ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl, w którym określone zostały cele, stawiane sobie przez Gminę w tym zakresie. Program i Plan przyjęte zostały uchwałą Nr XXIII/90/2004 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2004 roku. Gminna Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych na lata , Program Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Tomyśl, przyjęty uchwałą Nr XXX/228/2005 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2005 roku, który przedmiotowo obejmuje zadania inwestycyjne, których źródłem finansowania jest budżet gminy i/lub środki zewnętrzne. Zakres czasowy realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w PRL to lata oraz Prezentacja Urzędu Miejskiego. Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy Miejsko Wiejskiej Nowy Tomyśl, realizującą zadania Rady Miejskiej i Burmistrza Nowego Tomyśla. Urząd funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w: - ustawie z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z późn. zm.), - ustawie z dnia 4 czerwca 960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 07 z późn. zm.), - ustawie z dnia 2 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.458), - Statucie Gminy Nowy Tomyśl, uchwalonym uchwałą Nr V/53/2003 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2003 roku,

11 r. /3 - Statucie Urzędu Miejskiego, uchwalonego uchwałą Nr V/39/2007 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Nowym, - Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, nadanym zarządzeniem Nr I/0/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 0 października 2007 roku,z późniejszymi zmianami, - przepisach prawa materialnego stanowionych przez centralne i wojewódzkie organa władzy ustawodawczej i wykonawczej, - uchwałach Rady Miejskiej, - zarządzeniach Burmistrza Nowego Tomyśla, - porozumieniach zawartych ze starostami powiatów, wójtami gmin, - innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią. Najwyższe Kierownictwo stanowi Burmistrz, który jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 974r. Kodeks Pracy (tj. DZ.U. z 998 r. Nr 2, poz.94 z późn.zm.). Siedzibą Urzędu jest miasto Nowy Tomyśl. Urząd mieści się w budynku A, zlokalizowanym przy ul.poznańskiej 33. Dwie jego komórki organizacyjne mieszczą się w innych budynkach : a) Urząd Stanu Cywilnego w budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Tysiąclecia 3, b) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w budynku administrowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Ponadto część zadań Wydziału Komunalno Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie spraw mieszkaniowych oraz spraw związanych z realizacją zamówień publicznych realizowana jest w pomieszczeniu użyczonym przez Starostwo Powiatowe w budynku B przy ul. Poznańskiej 33, parter, pokój nr 6. W Urzędzie Miejskim z dniem maja 200 roku obsadzono stanowisko ds. informacji gminnych, które swoje zadania realizuje w specjalnie do tego celu utworzonym i otwartym dla Klienta dnia 24 sierpnia 200 roku Gminnym Ośrodku Informacji, usytuowanym poza budynkiem Urzędu Miejskiego, w lokalu położonym w centrum miasta Nowego Tomyśla przy Placu Niepodległości nr 0. W budynku A, zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 33, funkcjonują następujące komórki organizacyjne: - Burmistrz I piętro, pokój nr 28a, - Zastępca Burmistrza I piętro, pokój nr 28b, - Sekretarz Gminy (i Pełnomocnik ds Zarządzania Jakością) I piętro, pokój nr 28c, - Skarbnik Gminy II piętro, pokój nr 32, - Sekretariat Urzędu I piętro, pokój nr 28,

12 r. 2/3 - Gminne Biuro Obsługi Mieszkańców hol Urzędu.. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2. Wydział Rozwoju i Promocji 3. Wydział Finansowy : - Referat Budżetu i Analiz - Referat Finansowo Księgowy - Referat Podatków i Opłat 4. Wydział Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami 5.Wydział Komunalno Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6. Straż Miejska 7. Biuro audytu i kontroli wewnętrznej 8. Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru nad oświatą 9. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej 0. Służba BHP. Dokładne lokalizacje określone są na tablicy informacyjnej w holu Urzędu. Szczegółowych informacji udziela również pracownik Biura Obsługi Mieszkańców i usytuowanego tam punktu informacyjnego. W budynku Nowotomyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Tysiąclecia 3 funkcjonuje : - Urząd Stanu Cywilnego. W budynku administrowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. zlokalizowanym przy ul. Powstańców Wielkopolskich funkcjonuje : - Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W lokalu położonym w centrum miasta Nowego Tomyśla przy Placu Niepodległości nr 0 funkcjonuje Gminny Ośrodek Informacji..4. Struktura organizacyjna Urzędu. Organizację Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany zarządzeniem Nr I/0/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 0 października 2007 roku, z późniejszymi zmianami. Struktura organizacyjna Urzędu dostosowana jest do jak najlepszego wykonywania zadań obsługi Klientów. Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Burmistrz Nowego Tomyśla, który kieruje jego pracą przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika. W skład Urzędu wchodzą wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy: ) Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OiSO 2) Wydział Rozwoju i Promocji - RiP 3) Wydział Finansowy FN, w skład którego wchodzą : - Referat Budżetu i Analiz - FN.B. - Referat Finansowo Księgowy FN.K.

13 r. 3/3 - Referat Podatków i Opłat FN.P. 4) Wydział Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami - GUiGN 5) Wydział Komunalno Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - KIRiOŚ 6) Urząd Stanu Cywilnego USC 7) Straż Miejska - SM 8) Biuro audytu i kontroli wewnętrznej BAiK 9) Samodzielne stanowisko pracy do spraw nadzoru nad oświatą - NO 0) Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej OP ) Pion Ochrony Informacji Niejawnych - OIN 2) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - OPiRPU 3) Służba BHP. 4) Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością PZJ. Wydziały dzielą się na poszczególne stanowiska pracy. Podległość komórek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim przedstawia Schemat struktury organizacyjnej Urzędu stanowiący załącznik nr do niniejszej Księgi Jakości. Urząd działa w oparciu o zasadę jednoosobowego kierownictwa, które opiera się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Kierownicy komórek organizacyjnych kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem. Kierownicy komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi. Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego nadanym Zarządzeniem nr I/0/2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 0 października 2007 roku, z późniejszymi zmianami. Regulamin Organizacyjny Urzędu dostępny jest dla Klientów zewnętrznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r.

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU aktualizacja Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka miasta...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia..

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Strategia rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 Dokument opracowano w ramach projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści Spis treści 1. WSTĘP..3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...4 2.1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE.... 4 2.2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOSCI KROŚNIEWICE... 7 2.2.1. Zasoby przyrodnicze....... 7

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W JAWORZE

RADA POWIATU W JAWORZE RADA POWIATU W JAWORZE Powołana Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/216/01 z dnia 30 listopada 2001 r. JAWOR 2001 r. Podstawowym zadaniem każdej władzy jest stworzenie na swoim terenie warunków do rozwoju i samorealizacji

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia 22.03.2012r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Sochaczew 2008 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW...4 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008 2015 OBSZAR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA GIEŁCZWI Strona 1 z 114 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR 4 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU Zainwestuj i zamieszkaj w Raciborzu! DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU www.raciborz.pl Projekt nr PL 3.22/3.3.04/13.03604 Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego pogranicza PL-CZ Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo