Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie"

Transkrypt

1

2

3 Nr 3/87/13 Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie r., uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, księży Wiesława Dzięgla, Jerzego Gubernata i Henryka Szmulewicza, rozpoczęto Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych 74. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie i Agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla, uczestnicy uroczystości przeszli pod Kwaterę Pamięci Narodowej w Szczucinie. Po odegraniu Hymnu Narodowego, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn i Poseł na Sejm RP Edward Bernacki. Arcybiskup Zimowski odmówił modlitwę za pomordowanych i udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom manifestacji. Po wystąpieniach, wiązanki kwiatów złożyli: Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Posłowie na Sejm RP Urszula Augustyn, Włodzimierz Bernacki i Edward Czesak, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski wraz z Wicestarostą Powiatu Robertem Panterą i Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Pobiegło, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior wraz z Sekretarz Gminy Barbarą Łuszcz i Skarbnikiem Gminy Agnieszką Makuch, Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska, Zarząd Powiatowy PiS, Zarząd Gminny PSL Szczucin, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Klub Historyczny im. Armii Krajowej z Gimnazjum w Szczucinie, Harcerze i Szkoła Podstawowa w Szczucinie, Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie i Skrzynce, Gimnazjum w Borkach, Radwanie i Szczucinie, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Szczucinie, OSP Szczucin, Komisariat Policji, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Zakład Usług Komunalnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Szczucinie. Poczty sztandarowe reprezentowali: OSP w Szczucinie i Słupcu, Zarząd Gminny PSL w Szczucinie, Klub Historyczny im. Armii Krajowej z Gimnazjum w Szczucinie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borkach, Gimnazjum w Radwanie i Szczucinie, Szkoła Podstawowa w Szczucinie i Zabrniu i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrzynce. Część artystyczną przygotowała młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie pod kierunkiem Ewy Gorzkowicz, Anety Gwizd - Lichwały i Barbary Czai. Uroczystości zakończyło odegranie Roty. Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie Str. 3

4 r., słupieccy strażacy uroczyście obchodzili 100. lecie istnienia straży. Na Jubileusz przybyli strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek z pocztami sztandarowymi, zaproszeni goście, mieszkańcy Słupca i okolicznych miejscowości. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. infułata Adama Kokoszkę, a uświetniona przez Orkiestrę Dętą OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla. Po mszy, uczestnicy uroczystości przeszli na plac obok remizy, gdzie odbyła się część oficjalna. Po złożeniu raportu przez Komendanta Gminnego OSP Zbigniewa Zalińskiego, w-ce Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie Ryszardowi Pikulowi, odegraniu Hymnu Narodowego i podniesieniu flagi na maszt, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jana Sipior, pełniący także funkcję Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP. Burmistrz przywitał przybyłych gości, a wśród nich: Posłankę na Sejm RP Urszulę Augustyn, w-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Ryszarda Pikula, Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adama Rzemińskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu Romana Kołacza, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdana Tabisia, reprezentanta Starosty Dąbrowskiego Kazimierza Tęczara, Radnego powiatowego Krzysztofa Bryka, Sekretarz Miasta i Gminy Szczucin Barbarę Łuszcz i Powiatowego Kapelana Strażaków ks. Zygmunta Warzechę. Po powitaniu Prezes OSP Słupiec druh Bogdan Kryczka przedstawił rys historyczny słupieckiej jednostki. Jednostkę OSP Słupiec odznaczono Złotym Znakiem Związku. Wręczono także odznaczenia wyróżniającym się strażakom: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Chudy (po raz drugi), Zofia Chudy, Maria Pietras, Robert Kusek i Jan Sołtys. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Katarzyna Klara, Krzysztof Paciorek i Krzysztof Sołtys. Brązowym Jubileusz 100. lecia OSP w Słupcu Nr 3/87/13 Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Ryszard Kapałka, Stanisław Zaliński, Ryszard Paciorek, Janusz Chrabąszcz, Zbigniew Zaliński, Stanisław Urbaś i Władysław Kusek. Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: Urszula Sołtys, Tomasz Puła, Michał Bobrek, Bartosz Kupiec i Paweł Maziarz. Srebrną Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wyróżniony został Arkadiusz Klara, Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wyróżnieni zostali: Joanna Fijał, Magdalena Łachut, Katarzyna Urbaś, Wiktoria Gadziała, Mateusz Marchewczyk, Bartosz Michułka, Przemysław Sołtys, Sylwester Szczepanek, Tomasz Tęczar, Mateusz Zimoń i Janusz Łachut. Dyplomy Uznania za długoletnią i aktywną pracę w OSP Słupiec oraz na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymali: Jan Chudy, Mieczysław Łabuz, Lucyna Kozaczka, Bogdan Kryczka, Piotr Łachut, Michał Gaj i Władysław Kusek. Jednostka OSP Słupiec otrzymała okolicznościowe adresy od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druha Edwarda Siarki i Posłanki RP Krystyny Skowrońskiej. Na zakończenie części oficjalnej, głos zabrali zaproszeni goście. Wszystkich uczestników imprezy zaproszono na poczęstunek, po którym rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla, uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu, chór z Zespołu Szkół w Borkach pod kierunkiem Barbary Czai, Kinga Białas z koncertem skrzypcowym i Zespół Koła Gospodyń Wiejskich Osada z Otałęży, który przedstawił Wesele na wsi. Dla dzieci i rodziców, bibliotekarki z SCKiB w Szczucinie przygotowały różnorodne gry i konkursy z nagrodami. Do tańca przygrywał zespół Spectrum. Część artystyczną poprowadziła Danuta Domarecka. Imprezie towarzyszyły: wystawa rękodzieła ludowego przygotowana przez SCKiB w Szczucinie, wystawa Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prezentacja różnych źródeł światła Firmy Pekar z Krakowa i stoisko Firmy Handlowej Kmieć ze Szczucina. Str. 4

5 Nr 3/87/13 Święto Policji Z okazji Święta Policji 24 lipca, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, skierowało okolicznościowy adres na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie Macieja Czosnyki. Podziękowanie dla Starostów Powiatu Dąbrowskiego 7 sierpmia br., otrzymałam życzenia imieninowe od Panów Tadeusza Kwiatkowskiego i Roberta Pantery starostów powiatu dąbrowskiego. Grzeczność wymaga, by podziękować. Sugeruję jednak, by w przyszłości takie życzenia składać z okazji Dnia Działacza Kultury, Dnia Bibliotekarza, Dnia Samorządowca, Dnia Wolnej Prasy, a życzenia z okazji imienin pozostawić moim przyjaciołom. Maria Gadziała Życzenia dla nauczycieli Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom moc serdecznych życzeń składa Redakcja br., w Centrum Polonii w Brniu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji, stanowiące upamiętnienie powołania Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. W tym podniosłym dla pracowników Policji dniu, zostały wręczone funkcjonariuszom Policji z Powiatu Dąbrowskiego medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Podczas okolicznościowego wystąpienia, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior złożył w imieniu władz i mieszkańców gminy życzenia oraz gratulacje na ręce Komendanta Powiatowego Policji Bogdana Tabisia i Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie Macieja Czosnyki. Miasto Szczucin podzielone na Sołectwo Szczucin Wschód i Sołectwo Szczucin Zachód UCHWAŁA NR XXV/275/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zniesienia oraz utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Szczucin Na podstawie art. 5, art. 18, ust. 2, pkt 7 i art 40, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje: 1. Znosi się dotychczasową jednostkę pomocniczą Gminy Szczucin pod nazwą - Sołectwo Szczucin, a w jej miejsce tworzy się dwie jednostki pomocnicze pod nazwą Sołectwo Szczucin Wschód oraz Sołectwo Szczucin Zachód. 2. Szczegółowe zasady działania, granic i zadań jednostki pomocniczej określi jej statut. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Gorzkowicz Str. 5

6 Rozpoczął się rok szkolny 2013/2014 * r., 433. gimnazjalistów i 696. uczniów szkół podstawowych gminy Szczucin rozpoczęło naukę w nowym roku szkolnym 2013/14. * W sierpniu br., ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Pniu, Dulczy Małej i Kupieninie, do których uczęszcza 19. uczniów. Pierwsze przetargi, ogłoszone w lipcu br., zostały unieważnione ze względu na niespełnienie warunków przez wykonawców. * W sierpniu br., 70. uczniom, którzy ucierpieli w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zapewniono wypoczynek letni na koloniach w Porębie Wielkiej k/rabki i Korzkwi k/krakowa. Kolonie sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Kuratorium Oświaty w Krakowie. * Z końcem sierpnia br., wszystkie placówki oświatowe, komisyjnie sprawdzono pod względem BHP, a także przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Przeglądy wypadły pozytywnie. * br., Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli. Rozmawiano o rozpoczynającym się roku szkolnym 2013/2014. * 4. nauczycieli, którzy w lipcu br. zdali egzamin na nauczyciela mianowanego, złożyło ślubowanie, a burmistrz wręczył im akty nadania tego stopnia. * Od 2 do br., składano wnioski o socjalne stypendia i zasiłki szkolne. Jest to średnio ok. 700 wniosków. * br., dyrektorzy szkół i przedszkoli przedstawili burmistrzowi zweryfikowane projekty organizacyjne na rok szkolny 2013/2014, w szczególności ustalając zatrudnienie nauczycieli. * br., zweryfikowano dane 199. uczniów z programu Wyprawka szkolna w 2013r., uczęszczających do szkół gminy Szczucin, w tym 14. do Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i 24. uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tym roku wyprawka dotyczyła uczniów klas I-III i V oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych. * br., na posiedzeniu Komisji Stypendialnej, zaopiniowano 14 wniosków skierowanych do burmistrza o uzyskanie stypendium za osiągnięcia naukowe i sportowe. * Do r. trwa projekt Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Szczucin, który jest realizowany w sześciu szkołach gminy, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Str. 6 Nr 3/87/13 * Przygotowana na posiedzenie Rady Miejskiej w Szczucinie informacja o wynikach sprawdzianu uczniów klas VI szkół podstawowych i wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów klas III gimnazjów gminy Szczucin w roku szkolnym 2012/2013, przekazuje, że najlepsze wyniki wśród szkół podstawowych osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupcu i Zabrniu (8 - bardzo wysoki, w skali 1-9). Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego w gminie, osiągnęło Gimnazjum w Szczucinie zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej i języka obcego (8 - bardzo wysoki, 8 - bardzo wysoki, 6 - wyżej średni, w skali 9. stopniowej). * r., przestała funkcjonować Szkoła Podstawa w Dąbrowicy. Czterech nauczycieli tej szkoły, zatrudnionych na podstawie mianowania, otrzymało odprawę zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, kilku nauczycieli zatrudniono na umowy terminowe w szkołach i przedszkolach gminy Szczucin. Informacja: Janusz Ryś Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Szczucinie Nowy Rok Szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowa Tarnowska przestał istnieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, a powstało Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Dotychczasowa oferta edukacyjna została poszerzona o Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który będzie organizował kursy zawodowe, m.in. montaż i eksploatacja komputerów, naprawa pojazdów samochodowych, spawalnictwo, czy prawo jazdy. Z życia Szkoły Podstawowej w Zabrniu Uroczystą mszą św. i akademią z udziałem rodziców, uczniów i pracowników szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny 2013/2014. W bieżącym roku w szkole uczyć się będzie 115. uczniów, w tym 25. dzieci z oddziału przedszkolnego i 15. uczniów klasy I. Od września br., kontynuowane będą zajęcia w ramach Projektu KL Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Szczucin i zajęcia dodatkowe: badminton dla dzieci i dorosłych, kółka przedmiotowe, chór. Od października wszyscy uczniowie zostaną objęci programem Szklanka mleka, a uczniowie klas I-III dodatkowo programem Owoce w szkole. Informacja: Zespół Redakcyjny SP w Zabrniu

7 Nr 3/87/ r., uroczystym odsłonięciem i poświęceniem tablic upamiętniających 150. Rocznicę Powstania Styczniowego na Cmentarzu Parafialnym w Szczucinie, rozpoczęły się obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Ks. proboszcz parafii Szczucin Zygmunt Warzecha poświęcił tablice, a aktu odsłonięcia dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi j Maria Gadziała. Na tablicy Pomniku Grobie Powstańców Styczniowych widnieje napis: Szli tam, gdzie inni poszli. Byli żołnierzami swojej ojczyzny. W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego Pamiętający Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczucin a na Grobie majora Edwarda Dunajewskiego: Nieodżałowanej Pamięci mjr Edward Dunajewski Dowódca Batalionu Tarnowskiego Powstania Styczniowego 1863r. Zginął w nurtach Wisły r. Pochowany r Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Poseł na Sejm RP Włodzimierz Bernacki, Radny Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk i Prezes TPZSz Maria Gadziała złożyli wiązanki kwiatów na grobach powstańców. Po uroczystej mszy św. w Kościele Parafialnym w Szczucinie, na rynku szczucińskim zaprezentowano Lekcję Patriotyzmu, inscenizację w której wzięli udział: Dominika Domarecka, Danuta Domarecka, Ewelina Wójcik, Wioleta Wójcik, Mirosława Skiba, Krystyna Szymura, Łukasz Dobrowolski, Marcin Fijał, Ryszard Liguz i Sławomir Witaszek. Po odegra- Uroczyste obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Szczucinie Str. 7 niu Hymnu Narodowego, wszystkich przybyłych powitał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, a wśród nich Posła na Sejm RP Włodzimierza Bernackiego, który również zabrał głos. Na zakończenie odegrano pieśń Boże coś Polskę. Uroczystości patriotycznej, towarzyszyła wystawa fotograficzna poszerzona o autentyczne dokumenty powstańcze, finalizująca projekt pt. Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego autorstwa Marii Gadziały. Zdjęcia plenerowe do wystawy wykonano 18 czerwca we wsi Delastowice, 20 czerwca w Radwanie - w przydrożnym sklepie z antykami, powstały sceny we wnętrzach, dokumentujące pożegnania, smutek żegnających i żegnanych. We wsi Dąbrowica, przed dworkiem rodziny Zawadów właśnie z tego okresu, aranżowano sceny nie tylko pożegnań ale i powitań. Było to emocjonujące przeżycie dla wszystkich uczestników sesji i dla właścicieli obiektów, którzy z serca użyczali wszystkiego, co było ważne do odzwierciedlenia realizmu tamtego czasu. Do zdjęć pozowali: Maria Gadziała, Katarzyna Gadziała, Gabriela Grzesiak, Lidia Bardan, Danuta Domarecka, Dominika Domarecka, Ewelina Wójcik, Wioleta Wójcik, Mirosława Skiba, Łukasz Dobrowolski, Dawid Dobrowolski, Ryszard Liguz, Robert Kapel, Hubert Kapel, Krystyna Szymura, Agnieszka Głód, Karolina Głód, Czesława Dupońka, Józef Głód, Witold Węgiel, Sławomir Witaszek, Mateusz Fiedorek i Robert Gacek. Projekt opracowała Maria Gadziała. Serdeczne podziękowania dla Edyty i Piotra Toporów z Odmętu i Elżbiety i Zbigniewa Zawadów z Dąbrowicy, za pomoc przy realizacji projektu Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Syczniowego. Maria Gadziała wraz z uczestnikami projektu

8 Narodowe Czytanie Fredry Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, podejmując inicjatywę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, włączyło się do Akcji Narodowego Czytania utworów Aleksandra Fredry. 7 września br., w Bibliotece Publicznej w Szczucinie, Śluby Panieńskie czytali członkowie zespołu teatralnego działającego przy Domu Kultury w składzie: Katarzyna Kubat, Mirosława Skiba, Marcin Fijał, Szymon Szczęch, Łukasz Dobrowolski i starszy instruktor k-o Danuta Domarecka, która prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą. Uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali symboliczne pamiątki z okolicznościowym stemplem przekazanym przez Prezydenta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy! Rok temu spotkaliśmy się podczas Narodowego Czytania, by wspólnie przypomnieć sobie piękne strofy Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Akcja cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem. W całym kraju przyłączyło się do niej wiele miast, miasteczek i małych miejscowości. Czytano w bibliotekach, na miejskich placach, rynkach, w domach pomocy społecznej. Kontynuując Narodowe Czytanie, w tym roku 7 września chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do lektury dzieł Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, od którego narodzin mija właśnie dwieście dwadzieścia lat. Znakomity obserwator, niezrównany mistrz ciętej riposty, stworzył szereg postaci oraz sytuacji, z których od dziesięcioleci uczymy się Polski i Polaków. Na rodaków spoglądał z humorem, czasem z ironią, ale i pogłębioną refleksją, zadumą. Tę rozpiętość, którą nietrudno odnaleźć w jego dziełach, warto wydobyć właśnie dzisiaj, gdy potrzeba nam lekkości, krytycznego spojrzenia, mądrego dystansu. Bo Fredro ukazuje polskie społeczeństwo takie, jakim ono było z zaletami i wadami, bez upiększeń, zakłamań. Ale Cześnik Raptusiewicz, Aniela Dobrójska, Pan Jowialski to nie tylko książkowe postacie, to my sami, Polacy z bogatą historią, wielką duszą i fantazją. Aleksander Fredro obecny jest w świadomości Polaków od pokoleń. Jego utwory poznajemy już jako dzieci któż z nas nie zna bajki Paweł i Gaweł - potem omawiamy je w szkole, wracamy do nich jako ludzie dorośli. Mówimy Fredrą, znamy jego bohaterów, to wyróżnia nas jako obywateli tego samego narodu. Od lat Fredro jest wystawiany na scenie, ekranizowany, ale przecież można go również czytać z rodziną, znajomymi, wspólnie albo w pojedynkę, z podziałem na role lub bez, w parku, w ogrodzie, w domu. Bo warto czytać dramaty, które od staropolszczyzny przez romantyzm po współczesność kształtują obraz polskiej kultury, tworzą pewien kod kulturowy, który jako Polacy bardzo dobrze rozumiemy. Albowiem kultura w piękny sposób łączy tradycję z przyszłością, zbliża pokolenia, stając się okazją do rozmowy i spędzania razem czasu przez dzieci, rodziców, dziadków. Szanowni Państwo! Narodowe Czytanie przypomina o tym, że formują nas te same lektury. Tak więc wspólne czytanie wybitnych autorów piszących fantastycznie o Polakach i Polsce wzmacnia nasze poczucie jedności. Niech zatem 7 września 2013 roku będzie radosnym spotkaniem z komediami Fredry, z jego piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem. Wszystkich Państwa zachęcam do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu dzieł Aleksandra Fredry. Prezydent RP Bronisław Komorowski Nr 3/87/13 Krzysztof Padykuła wśród najlepszych sołtysów Małopolski 17 sierpnia br., w Zelkowie, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XV Konkursu na najlepszego sołtysa woj. Małopolskiego za 2012 r. Wśród laureatów znalazł się sołtys Słupca Krzysztof Padykuła, zajmując II miejsce. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli. Fundusze sołeckie na 2014r. rozdysponowane Na zebraniach sołeckich, poszczególne miejscowości rozdysponowały fundusze na potrzeby wsi w 2014r. Borki - fundusz sołecki w wysokości ,58 zł przeznaczyły na pogłębienie rowu, utrzymanie bieżące dróg i rowów (6.150,58 zł), wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym ( zł). Brzezówka ,09 zł przeznaczyła na remont Szkoły Podstawowej w Zabrniu (7.500 zł), koszenie dróg gminnych (1.000 zł) i remont dróg i rowów przydrożnych (10.937,09 zł). Dąbrowica ,36 zł przeznaczyła na wykonanie w świetlicy wiejskiej: ogrzewania elektrycznego z nadmuchem (5.000 zł), remont i zakup wyposażenia ( zł), dokończenie ocieplenia i elewacji budynku, a także na bieżące utrzymanie otoczenia świetlicy, w tym boiska sportowego (8.000 zł). Delastowice ,70 zł przeznaczyły na remont wewnątrz budynku komunalnego. Laskówka Delastowska ,99 zł przeznaczyła na zakup dwóch składów kamienia (1.400 zł), utrzymanie wszystkich dróg we wsi /letnie i zimowe/ (2.000 zł), przygotowanie terenu pod boisko sportowe obok OSP (6.682,99 zł). Lubasz ,36 zł przeznaczył na ogrodzenie budynku WODR (12.296,36 zł), koszenie trawy przy budynku (1.000 zł), remonty bieżące i nieprzewidziane (3.000 zł), remont dróg gminnych/wiejskich (2.000 zł), wykonanie przystanku autobusowego wraz z robotami towarzyszącymi (2.000 zł), doposażenie pomieszczeń WODR Lubasz (2.000 zł), promocja wsi (2.000 zł). Łęka Szczucińska ,63 zł przeznaczyła na zagospodarowanie placu na boisko i wykonanie parkingu. Łęka Żabiecka 7.410,39 zł przeznaczyła na bieżące utrzymanie infrastruktury dróg gminnych (7.410,39 zł). Maniów ,57 zł przeznaczył na plac zabaw przy ZS-P w Maniowie (3.000 zł), odśnieżanie dróg (2.000 zł), budowę wiaty tanecznej przy Wiejskim Domu Ludowym (13.246, 57 zł). Radwan ,76 zł przeznaczył na odmulanie rowów ( zł), zakup sprzętu nagłaśniającego (2.000 zł), zakup ławek na plac zabaw (2.000 zł), bieżące utrzymanie dróg (1.967,76 zł). Suchy Grunt ,90 zł przeznaczył na czyszczenie rowów przy drogach gminnych ( zł), koszenie traw na poboczach (500 zł), wykonanie wiaty przystankowej (2.871,90 zł). Słupiec ,36 zł przeznaczył na remont dróg ( zł), konserwację poboczy (4.296,36 zł), centrum Słupca ( zł). Świdrówka ,53 zł przeznaczyła na konserwcje rowów i odmulanie przepustów (4.000 zł), zimowe i letnie utrzymanie dróg (13.177,53 zł). Skrzynka ,39 zł przeznaczyła na wykaszanie i odśnieżanie (2.000 zł), zakup kamienia (5.000 zł), na potrzeby szkoły (9.000 zł), modernizację dróg gminnych, odmulanie rowów, wykonanie przepustu, remont (4.117,39 zł). Sołectwo Szczucin Wschód ,36 zł Sołectwo Szczucin Zachód ,36 zł Wola Szczucińska ,24 zł przeznaczyła na przykrycie części rowu i modernizację drogi ( zł), wiatę przystankową (2.456,24 zł), utwardzenie parkingu pod WDL (1.000 zł), koszenie poboczy (1.000 zł) i dożynki wiejskie (1.000 zł). Zabrnie ,05 zł. Załuże 9.718,55 zł przeznaczyło na dokończenie remontu dachu na budynku komunalnym (5.000 zł) i wykonanie elewacji zewnętrznej na tym budynku (4.718,55 zł). Str. 8

9 Nr 3/87/13 Sędziwy Kasztan z rynku szczucińskiego woła o pomoc! Stoi od dziesiątek lat. Przeżywał dobre chwile młodości i rozkwitu. Dzisiaj, stary i schorowany, niszczony jest systematycznie przez bezmyślnych wandali. Pinezki, zszywki wbijają ci wandale, gdy przywieszają ogłoszenia różnego rodzaju. Taki los spotyka także i inne drzewa, w tym i piękną choinkę, która rozświetla się w okresie świąt. A przecież Szczucin posiada wiele miejsc przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń. Wystarczy trochę więcej wysiłku i uczciwości. Wandali należy krytykować i publicznie piętnować - w imieniu drzew, które same się nie mogą obronić. STOP PRZEMOCY WOBEC KASZTANA!!!! br., we Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Delastowicach, poświęcono dwa wieńce dożynkowe. Dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne do biblioteki w Delastowicach Karolina Głód, Mirella Banaś, Kinga Dzięgiel i Gabriela Grzesiak niosły wieniec nowoczesny uwity przez Agnieszkę Głód. Wieniec tradycyjny, uwity przez plastyczkę z Domu Kultury w Szczucinie Lidię Bardan, zaniosły do kościoła Cecylia Choroba, Teresa Białek, Michalina Łopata i Joanna Głód. Tradycyjny chleb niosła do poświęcenia Agniesz- Matka Boska Zielna w Delastowicach ka Głód, a do kościoła wszyscy jechali ustrojonym wozem Józefa Głoda i Witolda Węgla. Na mszy św., pieśni maryjne, śpiewał Zespół śpiewaczy Wiślanie z Domu Kultury w Szczucinie i Zespół śpiewaczy Gospodarze z Delastowic. W imieniu dyrektora i pracowników SCKiB w Szczucinie, pożegnano dotychczasowego proboszcza parafii Delastowice ks. Piotra Poślińskiego, wręczając okolicznościowy adres i pamiątkowy prezent. Od 18 sierpnia probostwo objął ks. Marek Kula. Str. 9

10 Za plony z pól zebrane, dzięki składamy Panie Dożynki w Delastowicach br., w Domu Ludowym w Delastowicach, odbyły się Dożynki Wiejskie pn. Za plony z pól zebrane, dzięki składamy Panie. Organizatorami dożynek byli Towarzystwo Przyjaciół Ziemi j, sołtys i mieszkańcy wsi Delastowice, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie i Lokalna Grupa Działania PROWENT w Mielcu. Starostami dożynek byli: sołtys wsi Agnieszka Głód i i mieszkaniec Delastowic Piotr Dzięgiel. W imprezie udział wzięło kilkuset gości, a wsród nich Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior z małżonką, Sekretarz Gminy Barbara Łuszcz z mężem, Proboszcz Parafii Delastowice Marek Kula i druhowie OSP w Szczucinie z Prezesem Michałem Urbanikiem. Otwarcia dożynek dokonała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi j Maria Gadziała. Część obrzędową rozpoczął korowód dożynkowy. Chleb poświęcił proboszcz ks. Marek Kula. Starostowie przekazali chleb burmistrzowi Janowi Sipiorowi gospodarzowi dożynek, który chleb podzielił między uczestników imprezy. Zespół Ludowy Gospodarze z Delastowic ośpiewał wieniec dożynkowy i przekazał go burmistrzowi. Dzieci ośpiewały swój wieniec i przekazały Marii Gadziale. Zespół śpiewaczy Wiślanie dał koncert piosenek żniwnych. Koncert dali również Gospodarze z Delastowic. Dzieci recytowały okazjonalne wiersze i przekazały bukiety ziół Barbarze Łuszcz, ks. Markowi Kuli i Urszuli Sipior. Jak obyczaj każe, organizatorzy przygotowali dożynkowy poczęstunek. Wszyscy mogli też podziwiać i degustować potrawy na stoisku promującym LGD PROWENT, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zaprezentowano tam rękodzieło artystyczne lokalnych twórców ludowych, słupieckie kwiaty z bibuły, domki z zapałek i włóczkowe kwiaty Józefa Łopaty z Delastowic, różnego rodzaju hafty, dekoracyjne poduszki i wyszywane gorsety nieżyjącej już Anny Podosek z Delastowic, serwety Marii Romanowskiej, a także tradycyjne potrawy: placki na blasze, pierogi z kapustą, wiejski chleb, masło, miód, smalec z cebulą, wiejski ser, konfitury, kiszone Str. 10 Nr 3/87/13 ogórki, drożdżowe ciasto ze śliwkami, jabłkami i makiem. Były też atrakcje dla dzieci i potańcówka. Dożynki uświetnił pokaz ogni sztucznych. Zmiany godzin otwarcia Biblioteki Publicznej w Szczucinie Od 1 października br., zmienione są godziny otwarcia Biblioteki Publicznej w Szczucinie! Poniedziałek od godz Wtorek od godz Środa od godz Czwartek od godz Piątek od godz Biblioteka pełni dyżur w każdą pierwszą sobotę miesiąca tj. 5.10, 9.11, 7.12.br., od godz do

11 Nr 3/87/ br., w Domu Ludowym w Łęce j, odbyła się impreza ludowa pn. Z tradycją przez wieś, zorganizowana przez Sołtysa i wieś Łęka Szczucińska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi j i Lokalną Grupę Działania PROWENT. Wszystkich powitała sołtyska wsi Anna Łachut, a wśród nich Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin Jana Sipiora z małżonką, sponsorów imprezy: Barbarę i Jerzego Furgałów - Firma Handlowo-Usługowa Furgał, Barbarę i Tadeusza Tarczyńskich - Firma Handlowa Irena, Zbigniewa Furgała Firma Transportowo-Handlowa Kortex, sołtysów poszczególnych wsi i wszystkich mieszkańców Łęki j. Tradycyjnie, starostowie dożynek Anna Bogacz i Jakub Wieczorek przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów gospodarzowi Z tradycją przez wieś Janowi Sipiorowi. Zespół śpiewaczy Łęcanie ośpiewał wieniec dożynkowy, a w programie artystycznym wystąpił Zespół śpiewaczy Wiślanie z Domu Kultury w Szczucinie. Przygotowane zostało też stoisko promocyjne LGD PROWENT. Na stoisku zaprezentowano ludowe rękodzieło Anny Mikosz, Jolanty Domareckiej i Wandy Wieczorek z Łęki j. Na stoisku znalazły się również lokalne potrawy: ciasta drożdżowe, placki z blachy, smalec, ogórki kiszone, bigos, zalewajka, ser, masło i chleb wiejski. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy na żywo mogli zetknąć się z kulturą obszaru PROWENT, tradycjami, obrzędami i dziedzictwem kulinarnym. Degustowano wszystkie potrawy ze stoiska. Był również wspólny poczęstunek i integracyjna zabawa. Z prac Rady Miejskiej w Szczucinie Str r. - XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie Tematy: Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Analiza funkcjonowania jednostek oświatowych gminy Szczucin w roku szkolnym 2012/2013. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Informacja o stanie mienia gminy Szczucin. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin za 2012r. wraz z uzasadnieniem i dotyczące Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012r. Podjęto uchawały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie za 2012r. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego gminy Szczucin za 2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r. zmian w budżecie gminy Szczucin na 2013r. zmian w budżecie gminy Szczucin na 2013r. (strefa lub drogi) zaciągnięcia kredytu długoterminowego /pożyczki preferencyjnej/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach środków PROW na lata poboru inkasa podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagordzenia za inkaso określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin użyczenia nieruchomości ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Szczucin oraz określenia granic ich obwodów ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Szczucin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych cd. na następnej stronie

12 Nr 3/87/13 skargi Kazimierza Zimonia na radnego Rady Miejskiej w Szczucinie, uznanie za zasadną lub niezasadną zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Lubasz r. - XXVII-VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie Podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczucin na 2013r. przyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej w Szczucinie na prace konserwatorskie przy organach kościelnych wpisanych do rejestru zabytków (25 tys. zł) zmian w Wleloletniej Prognozie Finansowej na 2013r. uchylenia uchwały nr XXV/278/13 z dnia r., dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków r. - XXVIII-IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie Podjęto uchwały w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin (dotyczy opłaty przebywania dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. - opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć przedszkolnych /nie obejmuje kosztów wyżywienia/) nadania Statutu Sołectwu Szczucin Wschód i Sołectwu Szczucin Zachód. Informacja: Jacek Czapla Z-ca Kierownika Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich Orkiestra Dęta OSP Szczucin w Niemczech Od 2 do 5 sierpnia br., Orkiestra Dęta ze Szczucina gościła w bawarskim mieście Roding, reprezentując powiat dąbrowski, na zaproszenie Burmistrza Miasta Roding Franza Reicholda, z którym starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i wicestarosta Robert Pantera podpisali w styczniu 2013 roku, umowę o współpracy międzynarodowej, pomiędzy samorządami Miasta Roding i Powiatem Dąbrowskim. Roding International to impreza organizowana od kilku lat w bawarskim miasteczku, której celem jest prezentacja na ulicach miasta wybranych krajów, ich kultury, tradycji oraz kuchni. Mieszkańcy tych ulic przygotowują się do tego święta m.in. poprzez szycie odpowiednich strojów związanych z danym krajem. Nasz region reprezentowała Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie pod batutą księdza Zygmunta Warzechy. Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, kilkakrotnie koncertowała dla mieszkańców miasta i przybyłych gości. Koncerty naszej orkiestry zostały przyjęte z dużym aplauzem dlatego zostaliśmy zaproszeni do przyjazdu w przyszłym roku. Roding International kończy się piękną paradą zorganizowaną ulicami miasta. Członkowie orkiestry oraz towarzyszący wyjazdowi goście mieli okazję zwiedzić nie tylko miasta w pięknym niemieckim landzie jakim jest Bawaria, ale także odwiedziliśmy jeden z wiodących w Niemczech zakładów zajmujących się produkcją fasad i okien z aluminium. Zakład ten zaopatruje w swoje wyroby większość krajów w Unii Europejskiej. Ponieważ podróż do Niemiec przebiegała przez tereny Czech, to skorzystaliśmy z okazji i zwiedziliśmy piękną stolicę tego kraju Pragę. Wyjazdy oraz możliwość poznawania kultury innych narodów pozwalają na lepszy rozwój muzyczny orkiestry. Prezes Stowarzyszenia,,Orkiestra Dęta przy OSP Szczucin Andrzej Urbanik Zajęcia wakacyjne w Delastowicach W wakacje, Agnieszka Głód prowadziła w bibliotece zajęcia wakacyjne w ramach Wakacyjnego klubu walki z nudą. Z propozycji skorzystało kilkanaście dzieci. Nowe książki w bibliotekach Biblioteka Narodowa pozytywnie zaopiniowała wniosek na Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, złożony przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie i przekazała na zakup książek zł. Finanse zostały już uruchomione i w najbliższym czasie nowe książki trafią do czytelników. Str. 12 APELUJEMY do wszystkich czytelników, o przestrzeganie obowiązujących terminów zwrotu książek. Za nieterminowość obowiązują karne odsetki!

13 Nr 3/87/13 Punkt Biblioteczny w Brzezówce br., prowadzone były zajęcia p.n. Biblioteka to przygoda, kocha dzieci, rękę poda. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych, komputerowych, literackich i plastycznych. Kalejdoskop biblioteczny przedszkolaków. Przywitała ich słowami wiersza Aleksandra Fredry Paweł i Gaweł, recytowała też wiersze Małpa w kąpieli i Osiołkowi w żłobie dano. Przybliżyła dzieciom postać Aleksandra Fredry, nawiązując tym samym do Narodowego Czytania - zainicjowanego przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012r. Wystawy: Książka na wakacje - lipiec, sierpień Pisarze na wojnie - cały wrzesień Danuta Walczyk Punkt Biblioteczny w Słupcu W lipcu br., w bibliotece odbywały się zajęcia wakacyjne pn. My się nie nudzimy w bibliotece się bawimy, prowadzone przez Marię Włodarczyk. Dzieci chętnie korzystały z różnorodnych propozycji biblioteki br., w święto Matki Boskiej Zielnej, w Kościele Parafialnym pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zabrniu, poświęcono wieniec uwity w bibliotece przez Teresę Pater i młodych czytelników. Wieńcowymi były: Aleksandra Chrabąszcz, Maja Jeż, Zuzanna Pater i Małgorzata Wąż br., w święto Matki Bożej Zielnej, w Kościele Parafialnym w Słupcu poświęcono wieńce dożynkowe z Punktu Bibliotecznego i Koła Tradycji Ludowej. Wieńce uwiły: Maria Włodarczyk, Maria Pietras, Józefa Chropacz, Krystyna Ździebło i Adela Trzuskowska. Punkt Biblioteczny w Borkach W sierpniu w bibliotece odbywały się zajęcia wakacyjne, ph. Bezpieczne wakacje, prowadzone przez bibliotekarkę Danutę Walczyk. Były gry, konkursy wesoła zabawa i słodkie upominki br., na uroczystej Mszy Św. W Kościele-Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej- Różańcowej w Borkach święcono wieńce dożynkowe. W tym roku wieniec z Punktu Bibliotecznego uwiła Danuta Walczyk, Aneta Jaworska i Martyna Dadej i dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne. Wieńcowymi były: Martyna Włodzarz, Mariola Włodarz, Kinga Kubat, Edyta Podosek, Wiktoria Łachut br., tradycyjnie jak co roku dzieci wraz z bibliotekarką Danutą Walczyk wzięły udział w Nadwiślańskich Dożynkach Religijnych. Na prezentacji recytowały też wiersze Matka Boska Zielna i Pani Zielna br., Danuta Walczyk po wakacyjnej przerwie odwiedziła Str br., wieńce uwite w bibliotece wzięły udział w Nadwiślańskich Dożynkach Religijnych w Borkach br., w sali przy kościele parafialnym w Słupcu, 30 osób uczestniczyło w spotkaniu dożynkowym wieńczącym tegoroczne żniwa. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior z małżonką, Sekretarz Gminy Szczucin Barbara Łuszcz z mężem, proboszcz parafii Słupiec Ryszard Kapałka, dyrektor SCKiB w Szczucinie Maria Gadziała, z-ca dyrektora SCKiB Marta Marchwicka, dyrektor szkoły Władysława Wróbel sołtys wsi Krzysztof Padykuła i przedstawiciele straży: Bogdan Kryczka, Jacek Łachut i Henryk Zaliński. Poświęcony chleb przez ks. proboszcza Ryszarda Kapałkę, podzielił burmistrz Jan Sipior. Wieńce otrzymali: Sekretarz Miasta i Gminy Szczucin Barbara Łuszcz i sołtys wsi Krzysztof Padykuła. Członkinie Koła Tradycji Ludowej w składzie; Krystyna Ździebło, Maria Pietras, Adela Trzuskowska, Józefa Chropacz i Maria Włodarczyk wieńce dożynkowe ośpiewały. Ze swoimi przyśpiewkami wystąpił także zespół dziecięcy działający przy Punkcie Bibliotecznym w Słupcu w składzie; Dominika Wilk, Karolina Zalińska, Anna Stochlińska, Natalia i Karolina Zalińska. Maria Włodarczyk

14 Prezentacja stoiska pn. Folklor i tradycja ludowa w gminie Szczucin na targach w Woli Chorzelowskiej Nr 3/87/ r., w Ośrodku Kolorado w Woli Chorzelowskiej, odbyły się Targi przedsiębiorczości i produktów lokalnych LGD PROWENT 2013, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, przygotowało na targi stoisko promocyjne pn. Folklor i tradycja ludowa w gminie Szczucin. Zaprezentowano tam dorobek kulturalny, artystyczny i kulinarny gminy Szczucin. Można było podziwiać wyszywane serwety, obrusy, dekoracyjne poduszki i gorsety nieżyjącej już Anny Podosek z Delastowic, słupieckie kwiaty z bibuły i różnorodne domki z zapałek Józefa Łopaty z Delastowic. Na stoisku znalazły się również tradycyjne wiejskie potrawy: ciasta drożdżowe, chleb i masło, miód, kwaszone ogórki, konfitury, wiejska szynka i kiełbasa. Nie zabrakło wydawnictw SCKiB w Szczucinie. Twórczyni ludowa ze Słupca Maria Pietras, uczyła wykonywania kwiatów z bibuły. Przy stoisku ludowe piosenki śpiewał Zespół śpiewaczy Wiślanie z SCKiB w Szczucinie. Ponadto, zespół wystąpił w bloku artystycznym prezentującym dorobek artystyczny obszaru PROWENT. Biblioteka Publiczna w Szczucinie br., szczucińską bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. IIIa ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, wraz ze swoją wychowawczynią Zuzanną Sikorą. Bibliotekarka Teresa Pater pokazała dzieciom bibliotekę i mówiła o ważnej roli książki w życiu każdego człowieka. Uczniowie poinformowani zostali także o sposobie wypożyczania i obowiązkach jakie ma każdy czytelnik wobec biblioteki br., po raz kolejny na Szczucińskim Rynku zorganizowano Pchli targ książek. Wszyscy chętni, mogli w tym dniu kupić, sprzedać, lub wymienić swoje książki na inne, nadając im w ten sposób drugie życie. Katechizm Polskiego Dziecka Współczesna lekcja patriotyzmu Z okazji 100. lecia śmierci Władysława Bełzy autora m.in. Katechizmu polskiego dziecka, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, przygotowało patriotyczną ulotkę, skierowaną do mieszkańców Miasta i Gminy Szczucin, a szczególnie do dzieci i młodzieży. Wystawa patriotyczna w bibliotece Od 4.09.br., można oglądać wystawę fotograficzną pn. Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego. Wystawę będzie można też obejrzeć: - w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie ( br.) - w Gimnazjum w Szczucinie ( br.) - w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie ( br.). Str. 14

15 Nr 3/87/13 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie, realizuje projekt partnerski,,twoja rodzina to siła nie jesteś sam na lata współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jest największym w historii UE programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Środki te są przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników. Wsparcie finansowe PO KL służy przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Projekt Twoja rodzina to siła nie jesteś sam, jest realizowany przez 7 gmin powiatu dąbrowskiego (Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin) dla osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Rolę lidera pełni Dąbrowa Tarnowska. W bieżącym roku, w projekcie uczestniczy 24 rodziny z Gminy Szczucin (tj. 35 Beneficjentów Ostatecznych). Projekt ten ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin, poprawę relacji rodzinnych, wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych bycia rodzicem, zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz poprawę sytuacji rodzin uczestniczących w projekcie. Projekt podzielony jest na 4 cykle: Cykl 1 - ścieżka rodzinna, obejmuje realizację szkoleń Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie - referat świadczeń rodzinnych informuje, że od r., przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od r r. Od r., przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od r r. Osoby pobierające świadczenia, są zobowiązane do bieżącej informacji o zmianach warunkujących ich otrzymanie. Dotyczy to szczególnie sytuacji dochodowej (uzyskanie lub utrata dochodu). W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (podjęcie lub utrata pracy), mogą być naliczane nienależnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny, albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń Pomoc społeczna w gminie Szczucin Świadczenia rodzinne Str. 15 skierowanych na rozwój rodziny. Celem cyklu jest: rozwój osobisty poszczególnych członków rodziny, wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa jakości relacji Rodzic- Dziecko, poprawa jakości relacji między rodzicami oraz relacji rodzinnych (na płaszczyźnie pokoleń), dostarczenie wiedzy na temat metod i technik pomocnych w sytuacjach kryzysowych, rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Cykl 2 ścieżka młodzieżowa, ścieżka skierowana jest do osób młodych w wieku lat. Jej zadaniem jest wsparcie uczestników projektu w wypracowaniu aktywnej postawy życiowej i przeciwdziałanie dziedziczeniu uzależnienia od pomocy społecznej. Cel ten będzie realizowany poprzez pracę nad asertywnością i komunikacją oraz uzyskanie uprawnień zawodowych. Cykl 3 - ścieżka reintegracyjna, cykl skierowany do osób w grupie wiekowej 40+, oraz osób długotrwale pozostających w uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej. Celem cyklu jest faktyczna reintegracja społeczna podopiecznych. Cykl 4 - ścieżka dla kobiet, cykl skierowany jest do kobiet w grupie wiekowej roku życia. Jego zadaniem jest budowanie otwartości i potrzeby zmiany postrzegania samej siebie i roli kobiety w życiu rodzinnym i społecznym Osoby uczestniczące w projekcie otrzymują pomoc i wsparcie, pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i logopedy. Objęci są także pomocą finansową. Jeśli jesteś osobą: długotrwale bezrobotną, nieaktywną zawodowo, pracującą w gospodarstwie rolnym, korzystającą z pomocy społecznej m.in. przez rok i chcesz być uczestnikiem projektu zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie. Małgorzata Wójcik Zastępca Kierownika MGOPS rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego. Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą: od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne, Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą: - 77 zł na dziecko do 5 lat zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Informacja: Zespół Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Szczucinie

16 Z N o w y m r o k i e m s z k o l n y m Nowy rok szkolny w Radwanie 2.09.br., uroczystą mszą świętą w Kaplicy w Radwanie, 55. uczniów wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi rozpoczęło rok szkolny 2013/2014 w radwańskim gimnazjum. W ubiegłym roku szkolnym, br., odbyły się Szkolne Drużynowe Zawody Matematyczne. W zawodach wzięły udział: Drużyna I Anna Faltyn, Patryk Sroka, Andrzej Przybyło. Drużyna II - Aleksandra Gronowska, Natalia Kupiec, Dżesika Aksamit. Drużyna III Katarzyna Chrząszcz, Agnieszka Doroż, Anna Kupiec uczniowie mający najwyższą średnią ocen z matematyki. Zwyciężyła III drużyna. Laureaci otrzymali nagrody książkowe Bukiety matematyczne, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Informacja: Gimnazjum w Radwanie WITAJ SZKOŁO czyli wieści z Zespołu Szkół w Borkach 2 września, po uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym w Borkach, rozpoczęła się Inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Wszystkich powitała i życzenia złożyła dyrektor szkoły Barbara Czub. Szczególnie gorąco powitała 11-osobową grupę dotychczasowych uczniów z nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Rangę uroczystości podkreśliły poczty sztandarowe Sztandaru Szkoły Podstawowej im I Armii Wojska Polskiego i Gimnazjum im Błogosławionego Jana Pawła II w Borkach. Dyrektor Barbara Czub nawiązała również do tragicznej rocznicy września 1939 roku. mówiąc:,,stajemy dzisiaj w progu naszej szkoły ogarnięci atmosferą wspomnień sprzed 74 lat. Cały świat oddaje hołd bohaterom pamiętnego września 1939 roku, kiedy to nad Polską rozszalała się wojenna nawałnica, pochłaniając miliony ludzkich istnień. Drodzy Uczniowie! Pomyślcie o tych, którzy 74 lata temu na dźwięk pierwszego dzwonka nie mogli stawić się do szkoły, tak jak dziś zrobiliście to Wy. Pomyślcie o Waszych rówieśnikach wrzuconych w wir wojennych wydarzeń, pozbawionych szkół, domów, rodzin i poczucia bezpieczeństwa. Pomyślcie o nich i skorzystajcie z przywileju, jakim jest możliwość zdobywania wiedzy. W szkole podstawowej naukę rozpoczęło 56, a w gimnazjum 128 uczniów. Informacje: mgr Ewa Kaczówka Str. 16 Nr 3/87/13 Pierwszy dzwonek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Maniowie Zima, wiosna, lato, jesień no i znowu pierwszy wrzesień. Szkoła bramy swe otwiera, wszystkich uczniów wokół zbiera. 2 września 2013r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014, które zostało poprzedzone mszą świętą w Kościele Parafialnym w Borkach. Dyrektor szkoły Grażyna Glica serdecznie powitała zebranych rodziców, nauczycieli, uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów. Życząc wszystkim uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Brzmieniem dzwonka ogłosiła koniec wakacji. Po apelu uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W roku szkolnym 2013/2014 do zespołu będzie uczęszczać 79. dzieci w tym: 24. do przedszkola, 16. uczniów do klas I, 15. uczniów do klas II i 24. uczniów do klas III. Informacja: Bernadeta Soja Rok szkolny czas zacząć! * 2 września 2013r., o godzinie 9.00, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrzynce odbyła się Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Dyrektor szkoły Marta Karaś bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie serdecznie zwróciła się do uczniów klasy pierwszej i przedszkolaków, którzy po raz pierwszy zawitali do placówki, rozpoczynając swoją edukacyjną przygodę. Były też serdeczne życzenia, uczniom radości i pracowitości, nauczycielom dużo optymizmu i zadowolenia z wykonywanej pracy, a rodzicom dumy z dzieci i dobrej współpracy. Rok szkolny rozpoczęło 50. uczniów i 33. przedszkolaków. * W czasie wakacji 20. dzieci, których rodziny zostały poszkodowane w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wyjechało na 2-tygodniową kolonię letnią do Poręby Wielkiej. Dzieci powróciły zadowolone i szczęśliwe. Poznały nowe miejsca, nowych ludzi i poczuły smak letniej przygody. Informacja: Rada Pedagogiczna ZS-P w Skrzynce Moja ścieżka rowerowa r., w Domu Kultury w Szczucinie, odbył się Gminny konkurs fotograficzny pn. Moja ścieżka rowerowa. W kategorii szkół podstawowych: wyróżnienia zdobyli: Karolina Zalińska i Karolina Wilk z ZS-P w Słupcu i Damian Kołton ze SP w Dąbrowicy. W kategorii gimnazja: wyróżnienia przyznano: Natalii Nowak, Kamili Kubat i Kacprowi Nowakowi z Gimnazjum w Szczucinie.

17 Nr 3/87/13 Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie 2.09.br., odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14. Dyrektor szkoły Teresa Giertuga-Skowron przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie serdecznie zwróciła się do uczniów klas pierwszych i uczniów przybyłych z innych szkół. W szkole uczy się 384. uczniów. W klasach pierwszych wychowawstwa objęły panie: Zuzanna Sikora 1 A, Anna Bielaszka 1 B i Lucyna Rajtar 1 C. oddali poległym hołd i zapalili znicze. Rajd łączył w sobie historię i młodzieńczą radość. Podczas odpoczynku harcerze brali udział w zabawach przygotowanych przez druhnę Olgę Mazur. Klasa I A Klasa I B Klasa I C Informacja: Zespół redakcyjny SP w Szczucinie Replika XIX-wiecznego młyna wodnego zawitała do Szczucina r., do przystani Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczucinie przycumował młyn wodny Bździel, płynący z Borusowej do Włocławka. Inicjatoram rejsu było Stowarzyszenie Klub Wodny KON TIKI z Pińczowa. Klub założony został przez Jerzego Głowackiego i działał prężnie do połowy lat 90. Był m.in. organizatorem Ogólnopolskiego spływu kajakowego im. Adama Dygasińskiego i otwarcia sezonów letnich w Pińczowie. Po kilkunastu latach, r., klub reaktywowała grupa zapaleńców. Dzisiaj Klub zrzesza 54 osoby i 50 sympatyków. Prezesem Klubu jest Piotr Siemiński. Członkowie klubu zajmują się głównie odbudową infrastruktury przy Zalewie Pińczowskim. Klub wygrał przetarg na budowę i rejs po Wiśle tratwy młyna, promującej Muzeum Wsi Kieleckiej. Prace trwały trzy miesiące, a młyn wykonali Marcin Wilczyński i Maciej Nowacki, współpracujący z grupą studentów z Koła Naukowego Mechaników Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z AGH w Krakowie, pod kierunkiem dr Stanisława Krawczyka. Młyn, po wypłynięciu z Borusowej, zmielił pierwszą mąkę, z której upieczono chleb na Dożynki w Błotnowoli. 30 sierpnia br., młyn dopłynął do Włocławka, gdzie został zdemontowany i przewieziony do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W Szczucinie, załogę młyna przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, woprowcy, strażacy i pracownicy SCKiB w Szczucinie. Część artystyczną przygotowały p. Marta Jachym i p. Ilona Mach br., 26. harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie wyruszyło rowerami w grupach na rajd pod hasłem Okoliczne Miejsca Pamięci Narodowej. Trasa rajdu biegła od Szczucina, przez Borki do Słupca. I grupą opiekowali się Marek Kupiec i Dagmara Fortuna, a II: Aleksandra Mazur i Edyta Jaworska. Harcerze, na Cmentarzu w Borkach poznali historię zamordowanych 5 braci Mamuszków. Zapalili znicze i oddali im hołd. W Słupcu, przy tablicy upamiętniającej 56 poległych w czasie II Wojny Światowej, Str. 17

18 16.09.br., o godz , w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, odbyło się drugie, po Woli j, spotkanie radnych i sołtysów, na które zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior. Spotkanie odbyło się przy zamkniętych drzwiach, bo jak poinformował przewodniczący Koła Sołtysów Artur Pater, przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz chciał spotkania w cztery oczy, tylko z udziałem burmistrza, bez udziału innych, a już na pewno bez prasy. O czym więc radzono nie poinformujemy, ale radni na swoich stronach internetowych mieszkańców odpowiednio poinformują r., w Bolesławiu, odbyły się Zawody Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gminę Szczucin reprezentowali młodzi adepci pożarnictwa z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Słupcu w składzie: Magdalena Łachut, Janusz Łachut, Joanna Fijał, Katarzyna Urbaś, Tomasz Tęczar, Bartosz Michułka, Mateusz Zimoń, Mateusz Marchewczyk i Sylwester Szczepanek. Startując po raz pierwszy w tego typu Str. 18 Nr 3/87/13 O cenzurze w Gminie Szczucin, czyli spotkanie radni miejscy, sołtysi wsi, burmistrz odsłona II Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział II Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Art. 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Art Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust.1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy. Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. O prawie prasowym Ustawa z r. (z późniejszymi zmianami) w Rozdz. I Art. 1 mówi: Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Art. 6.1 Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk 6.2 Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielania odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. 6.3 Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej. 6.4 Nie wolno utrudniać prasie zbierania krytycznych materiałów ani w inny sposób tłumić krytyki. Młodzi strażacy ze Słupca czwarci w powiecie! zawodach zajęli wysokie czwarte miejsce. Otrzymane nagrody Drużyna MDP przekazała dla Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej. Opiekunami drużyny MDP są: druh Jacek Łachut z OSP Słupiec i Lucyna Szot nauczycielka Gimnazjum w Borkach. W zawodach wzięło udział 11 drużyn. Informacja: Tomasz Bełzowski

19 Nr 3/87/13 15 czerwca br., w hali widowiskowo-sportowej w Szczucinie, odbył się Międzywojewódzki Turniej Karate Shinkyokushinkai o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin Jana Sipiora. Organizatorami zawodów byli: Dąbrowski Klub Karate TETSUI sekcja Szczucin i Tarnowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushinkai prowadzony przez Shihan Wiesława Gwizda. Współorganizatorem był Urząd Miasta i Gminy Szczucin. Turniej otworzył blok pokazowy i koncert Orkiestry Dętej OSP Szczucin. W turnieju startowało 236 zawodników reprezentujących 23 Kluby z Polski. Głównym Sędzią zawodów był Sensei Roman Kęska 4 Dan Kraków. Turniej przeprowadzony był we wszystkich kategoriach Kata i Kumite. Sponsorami turnieju był: Tankpol, Kleib, Eurobud - Tarnów i Akcent Studio. Wyniki: Kategorie KATA /suma pkt. uzyskanych z I i II tury/ Kata chłopcy do 10 lat: Dominik Maśnica Niepołomice 78,5 pkt, Korneliusz Paradysz Krosno Budo 76,9 pkt i Nikodem Zacharek Tarnów 76,4 pkt Kata dziewczynki do 10 lat: Martyna Blinkiewicz Niepołomice 78 pkt, Barbara Kajta Niepołomice 77,3 pkt i Agnieszka Trela Niepołomice 76,6 pkt Kata dzieci chłopcy lat: Maksymilian Rapacz Nowy Sącz 78,8 pkt, Michał Wachniki Opole 78,3 pkt i Jakub Mędryk Leżajsk 76,5 pkt Kata dzieci dziewczynki lat: Justyna Krosta Niepołomice 80,8 pkt, Sandra Maśnica Niepołomice 77 pkt i Sylwia Zegar Tarnów 75,6 pkt Kata młodzicy chłopcy lat: Jakub Krosta Niepołomice 79,8 pkt, Bartłomiej Nowak Niepołomice 77,9 pkt i Radosław Nowak Niepołomice 77,3 pkt Kata młodzicy dziewczynki lat: Adrianna Gwizd Tarnów 77,5 pkt, Aleksandra Pilch Niepołomice 76,5 pkt i Anna Bartman Brzozów 75,8 pkt Kata kadeci chłopcy lat: Kryspin Paradysz Krosno Budo 78,3 pkt i Bartłomiej Zygmunt Leżajsk 76,1 pkt Kata kadeci dziewczyny lat: Karolina Daszkiewicz Bartoszyce 76,6 pkt, Karolina Kowalska Niepołomice 75,3 pkt i Agnieszka Ząbek Dąbrowa Tarnowska 73,9 pkt Kata juniorzy lat: Krzysztof Szaluś Tarnów 80,4 pkt, Jakub Bielczyński Krosno Budo 78,3 pkt i Michał Półchłopek Krosno Budo 77,7 pkt Kata juniorki lat: Magdalena Starzec Tarnów 77,7 pkt, Diana Hejnar Krosno Budo 76,8 pkt i Weronika Zegar Tarnów 33,5 pkt Kata seniorzy: Filip Szeller Krosno Budo 80,9 pkt, Maciej Rohan Krosno Budo 79,6 pkt i Adam Jachym Dąbrowa Tarnowska 77,7 pkt Kata seniorki: Diana Pachulska Lidzbark Warmiński 79,5 pkt, Monika Lipka Krosno Budo 78,1 pkt i Aleksandra Rogalska Krosno Budo 77 pkt Kategorie KUMITE - Kumite Młodzicy lat Kat. chłopcy do 40 kg: Bartłomiej Nowak Niepołomice, Jakub Krosta Niepołomice, Radosław Nowak Niepołomice i Sebastian Nowak Busko-Zdrój Wyniki z Międzywojewódzkiego Turnieju Karate Shinkyokushin w Szczucinie r. Kat. chłopcy do 45 kg: Michał Kamiński Brzozów, Konrad Paszkiewicz Chełm, Bartłomiej Guźla Sandmierz i Maksymilian Rapacz Nowy Targ Kat. chłopcy pow. 45 kg Kacper Kulpa Nowy Targ, Paweł Nestorowicz Chełm, Michał Lechowski Busko Zdrój i Karol Sterkowiec Gromnik Kat. dziewczynki do 35 kg: Justyna Krosta Niepołomice, Aleksandra Kula Leżajsk, Barbara Kajta Niepołomice i Julia Szeremeta Chełm Kat. dziewczynki pow. 35 kg: Weronika Bartman Brzozów, Syliwa Klima Niepołomice, Anna Bartman Brzozów i Weronika Madej Lidzbark Warmiński Kumite Kadeci lat Kat. chłopcy do 55 kg: Jakub Bełzowski Tarnów, Kasper Kądzielawa Dąbrowa Tarnowska, Albert Skotnicki Tarnów i Bartłomiej Zygmunt Leżajsk Kat. chłopcy 65 kg: Przemysław Łoś Chełm, Machał Armatys Tarnów i Hubert Zdziebko Tarnów Kat. chłopcy pow. 65 kg: Dominik Kozioł Tarnów, Sebastian Pęcak Leżajsk i Filip Potempa Tarnów Kat. dziewczyny do 50 kg: Daria Starzec Tarnów, Natalia Durak Tarnów i Karolina Gucwa Nowy Targ Kat. dziewczyny pow. 50 kg: Joanna Czerniewska Bartoszyce, Karolina Daszkiewicz Bartoszyce, Zuzanna Czeczenek Tarnów i Anna Statuch Sandomierz Kumite Juniorzy lat Kat. chłopcy do 70 kg: Bartłomiej Suska Sandomierz, Jakub Bielczyński Krosno Budo, Michał Półchłopek Krosno Budo i Dariusz Janiec Chełm Kat. chłopcy pow. 70 kg: Dawid Pastułka Stary Sącz, Krystian Bajan Tarnów i Mateusz Justufow Tarnów Kat. dziewczyny do 60 kg: Magdalena Starzec Tarnów i Karolina Pękala Gromnik Kat. dziewczyny pow. 60 kg: Diana Hejnar Krosno Budo i Klaudia Durak Tarnów Kumite Seniorzy pow. 18 lat Kat. mężczyźni do 70 kg: Krystian Archacki Bartoszyce, Filip Szeller Krosno Budo, Adrian Archacki Bartoszyce i Dariusz Mikulec Tarnów Kat. mężczyźni do 80 kg: Jacek Gacoń Tarnów, Tomasz Konieczny Leżajsk, Bartłomiej Bernat Busko-Zdrój i Patryk Michalski Tarnobrzeg Kat. mężczyźni pow. 80 kg: Dariusz Myma Bartoszyce, Grzegorz Stecki Leżajsk, Bogusław Bartman Brzozów i Daniel Zygmunt Leżajsk Kat. kobiety do 65 kg: Diana Pachulska Lidzbark Warmiński, Ewa Bartman Brzozów, Monika Lipka Krosno Budo i Monika Forgiel Dabrowa Tarnowska Kat. kobiety pow. 65 kg: Anna Rosół Niepołomice, Aleksandra Rogalska Krosno Budo, Anna Forgiel Dąbrowa Tarnowska i Ewelina Motyka Tarnobrzeg Klasyfikacja drużynowa do 10 miejsca: Tarnów 61 pkt, Niepołomice 60 pkt, Krosno Budo 43 pkt, Bartoszyce 24 pkt, Leżajsk 18 pkt, Brzozów 16 pkt, Chełm 13 pkt, Nowy Targ 12 pkt, Lidzbark Warmiński 11 pkt i Dąbrowa Tarnowska 9 pkt. Informacja: Tomasz Bełzowski Str. 19

20 Pamięci ofiar II wojny światowej 1.08.br., z okazji 69. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, przy Kwaterze Pamięci Narodowej w Szczucinie, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, złożyło wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapaliło symboliczny znicz pamięci ofiar II wojny światowej. Pamiątki ze Szczucina W ramach projektu Warsztaty plastyczne Edukacja regionalna pamiątki ze Szczucina, finansowanego z budżetu gminy Szczucin, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi j przygotowało warsztaty, na których każdy chętny może wykorzystać swoje pomysły do wykonania szczczucińskich pamiątek. Na początek wykonano dwa rodzaje magnesów na lodówkę, po 500 sztuk. I takie różnorodne magnesy będą wykonywane do końca 2013r. Atrakcyjne materiały i forma zajęć powinny być zachętą dla mieszkańców w każdym wieku. Lista na warsztaty jest otwarta. Zgłoszenia tel , lub osobiście do Domu Kultury ul. Kościuszki 32 w Szczucinie Nowy samochód dla strażaków w Maniowie br., Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, na ręce Prezesa OSP Maniów Wojciecha Korczaka oficjalnie przekazał kluczyki do samochodu strażackiego Ford Galaxy. Tym samym dotychczasowy, 40. letni Żuk mógł odejść na zasłużony odpoczynek. Strażacy osiągnęli skutek swoich zabiegów o lepsze auto, które kosztowało 17 tys. zł, a zapłacił sponsor. Informacja: Tomasz Bełzowski Nr 3/87/13 Podsumowano współzawodnictwo kulturalne r., w Domu Kultury w Szczucinie, odbyło się Podsumowanie Współzawodnictwa Kulturalnego Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Szczucin, za rok szklony 2012/2013, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczucinn Jana Sipiora. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Jan Sipior, przedstawicielka Gminnego Zespołu Oświaty w Szczucinie Bogusława Szczepańska, dyrektor SCKiB w Szczucinie Maria Gadziała, uczniowie wraz z dyrektorami szkół i przedszkoli. Wyniki zmagań kulturalnych ogłosiła dyrektor Centrum Maria Gadziała. Wśród przedszkoli I m zdobyły: Przedszkole Publiczne w Szczucinie i Przedszkole w Skrzynce, II m Przedszkole Publiczne w Borkach, III m: Przedszkole w Maniowie, Słupcu i Oddział Przedszkolny w Zabrniu. Wyróżnienie otrzymało Przedszkole Niepubliczne- Ochronka w Szczucinie. Dyplom za udział otrzymał Odział Przedszkolny w Dąbrowicy. Wśród szkół podstawowych I m zdobyła Szkoła Podstawowa w Szczucinie, II m zajęli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu i Maniowie, a także Szkoła Podstawowa w Zabrniu, III m: Szkoła Podstawowa w Borkach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce. Dyplom za udział otrzymała Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy. Gimnazja zajęły: I m Gimnazjum w Szczucinie, II m Gimnazjum w Borkach. Wyróżnienie otrzymało Gimnazjum w Radwanie. Po wręczeniu dyplomów i nagród wystąpili laureaci. Str. 20

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno 2012-08-21 W niedzielne popołudnie 19 sierpnia br. w naszej gminie odbyło się Święto Powiśla Dąbrowskiego Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

durmistrz Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3

durmistrz Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3 durmistrz Miasta i Gminy 33-230, ul. Wolności 3 ZARZĄDZENIE NR 000.1..201 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 2 października 20 l r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej

Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej Jubileusz Krynickiej Straży Pożarnej 25 maja 2007 W dniu 25 maja zorganizowane zostały uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP. Tegoroczne obchody miały swe miejsce w Krynicy

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL LUBUSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130786,lubuskie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 września 2017, 04:46 Strona znajduje się w archiwum. LUBUSKIE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/17699,obchody-25-lecia-powolania-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:49 Obchody 25-lecia

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Impreza na 102 czyli VI Powiatowe Targi Edukacyjne

Impreza na 102 czyli VI Powiatowe Targi Edukacyjne mpreza na 102 czyli V Powiatowe Targi Edukacyjne Znamienici goście, dynamiczne prezentacje, a przede wszystkim nasza wspaniała, utalentowana młodzież tak w skrócie można podsumować V Powiatowe Targi Edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

NASZA DZIAŁALNOŚĆ ROK -

NASZA DZIAŁALNOŚĆ ROK - NASZA DZIAŁALNOŚĆ - 2015 ROK - Poznajemy właściwości lecznicze groty solnej Poznajemy właściwości lecznicze groty solnej Poznajemy właściwości lecznicze groty solnej Zabawa integracyjna w Oleśnie Zabawa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130449,dolnoslaskie-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 stycznia 2017, 02:49 Strona znajduje się w archiwum. DOLNOŚLĄSKIE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Zestawienie godzin realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Zestawienie godzin realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Zestawienie godzin realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Adamczyk Alicja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Liguz Lucyna Twaróg Elżbieta

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://oss.strazgraniczna.pl/oss/aktualnosci/15589,uroczyste-obchody-swieta-niepodleglosci.html Wygenerowano: Czwartek, 29 września

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12917,dwudniowe-obchody-swieta-niepodleglosci-zwiazku-pilsu dczykow.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo

Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo 14 października 2016 odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, których powitał Wójt Gminy Dariusz Kalkowski:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

854: Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495: Pozostała działalność

854: Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495: Pozostała działalność Zał. nr 3 Informacja o wykorzystaniu w 2012 r. środków przeznaczonych na realizację przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich zadań ujętych w kalendarzach przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo