Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie"

Transkrypt

1

2

3 Nr 3/87/13 Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie r., uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, księży Wiesława Dzięgla, Jerzego Gubernata i Henryka Szmulewicza, rozpoczęto Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych 74. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie i Agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla, uczestnicy uroczystości przeszli pod Kwaterę Pamięci Narodowej w Szczucinie. Po odegraniu Hymnu Narodowego, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn i Poseł na Sejm RP Edward Bernacki. Arcybiskup Zimowski odmówił modlitwę za pomordowanych i udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom manifestacji. Po wystąpieniach, wiązanki kwiatów złożyli: Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Posłowie na Sejm RP Urszula Augustyn, Włodzimierz Bernacki i Edward Czesak, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski wraz z Wicestarostą Powiatu Robertem Panterą i Przewodniczącą Rady Powiatu Barbarą Pobiegło, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior wraz z Sekretarz Gminy Barbarą Łuszcz i Skarbnikiem Gminy Agnieszką Makuch, Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska, Zarząd Powiatowy PiS, Zarząd Gminny PSL Szczucin, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Klub Historyczny im. Armii Krajowej z Gimnazjum w Szczucinie, Harcerze i Szkoła Podstawowa w Szczucinie, Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniowie i Skrzynce, Gimnazjum w Borkach, Radwanie i Szczucinie, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Zawodowego w Szczucinie, OSP Szczucin, Komisariat Policji, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Zakład Usług Komunalnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Szczucinie. Poczty sztandarowe reprezentowali: OSP w Szczucinie i Słupcu, Zarząd Gminny PSL w Szczucinie, Klub Historyczny im. Armii Krajowej z Gimnazjum w Szczucinie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borkach, Gimnazjum w Radwanie i Szczucinie, Szkoła Podstawowa w Szczucinie i Zabrniu i Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrzynce. Część artystyczną przygotowała młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie pod kierunkiem Ewy Gorzkowicz, Anety Gwizd - Lichwały i Barbary Czai. Uroczystości zakończyło odegranie Roty. Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie Str. 3

4 r., słupieccy strażacy uroczyście obchodzili 100. lecie istnienia straży. Na Jubileusz przybyli strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek z pocztami sztandarowymi, zaproszeni goście, mieszkańcy Słupca i okolicznych miejscowości. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. infułata Adama Kokoszkę, a uświetniona przez Orkiestrę Dętą OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla. Po mszy, uczestnicy uroczystości przeszli na plac obok remizy, gdzie odbyła się część oficjalna. Po złożeniu raportu przez Komendanta Gminnego OSP Zbigniewa Zalińskiego, w-ce Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie Ryszardowi Pikulowi, odegraniu Hymnu Narodowego i podniesieniu flagi na maszt, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jana Sipior, pełniący także funkcję Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP. Burmistrz przywitał przybyłych gości, a wśród nich: Posłankę na Sejm RP Urszulę Augustyn, w-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Ryszarda Pikula, Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej Adama Rzemińskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Mielcu Romana Kołacza, Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdana Tabisia, reprezentanta Starosty Dąbrowskiego Kazimierza Tęczara, Radnego powiatowego Krzysztofa Bryka, Sekretarz Miasta i Gminy Szczucin Barbarę Łuszcz i Powiatowego Kapelana Strażaków ks. Zygmunta Warzechę. Po powitaniu Prezes OSP Słupiec druh Bogdan Kryczka przedstawił rys historyczny słupieckiej jednostki. Jednostkę OSP Słupiec odznaczono Złotym Znakiem Związku. Wręczono także odznaczenia wyróżniającym się strażakom: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Chudy (po raz drugi), Zofia Chudy, Maria Pietras, Robert Kusek i Jan Sołtys. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Katarzyna Klara, Krzysztof Paciorek i Krzysztof Sołtys. Brązowym Jubileusz 100. lecia OSP w Słupcu Nr 3/87/13 Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Ryszard Kapałka, Stanisław Zaliński, Ryszard Paciorek, Janusz Chrabąszcz, Zbigniew Zaliński, Stanisław Urbaś i Władysław Kusek. Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: Urszula Sołtys, Tomasz Puła, Michał Bobrek, Bartosz Kupiec i Paweł Maziarz. Srebrną Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wyróżniony został Arkadiusz Klara, Brązową Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wyróżnieni zostali: Joanna Fijał, Magdalena Łachut, Katarzyna Urbaś, Wiktoria Gadziała, Mateusz Marchewczyk, Bartosz Michułka, Przemysław Sołtys, Sylwester Szczepanek, Tomasz Tęczar, Mateusz Zimoń i Janusz Łachut. Dyplomy Uznania za długoletnią i aktywną pracę w OSP Słupiec oraz na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymali: Jan Chudy, Mieczysław Łabuz, Lucyna Kozaczka, Bogdan Kryczka, Piotr Łachut, Michał Gaj i Władysław Kusek. Jednostka OSP Słupiec otrzymała okolicznościowe adresy od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druha Edwarda Siarki i Posłanki RP Krystyny Skowrońskiej. Na zakończenie części oficjalnej, głos zabrali zaproszeni goście. Wszystkich uczestników imprezy zaproszono na poczęstunek, po którym rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Szczucin pod batutą Jarosława Dzięgla, uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu, chór z Zespołu Szkół w Borkach pod kierunkiem Barbary Czai, Kinga Białas z koncertem skrzypcowym i Zespół Koła Gospodyń Wiejskich Osada z Otałęży, który przedstawił Wesele na wsi. Dla dzieci i rodziców, bibliotekarki z SCKiB w Szczucinie przygotowały różnorodne gry i konkursy z nagrodami. Do tańca przygrywał zespół Spectrum. Część artystyczną poprowadziła Danuta Domarecka. Imprezie towarzyszyły: wystawa rękodzieła ludowego przygotowana przez SCKiB w Szczucinie, wystawa Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prezentacja różnych źródeł światła Firmy Pekar z Krakowa i stoisko Firmy Handlowej Kmieć ze Szczucina. Str. 4

5 Nr 3/87/13 Święto Policji Z okazji Święta Policji 24 lipca, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, skierowało okolicznościowy adres na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie Macieja Czosnyki. Podziękowanie dla Starostów Powiatu Dąbrowskiego 7 sierpmia br., otrzymałam życzenia imieninowe od Panów Tadeusza Kwiatkowskiego i Roberta Pantery starostów powiatu dąbrowskiego. Grzeczność wymaga, by podziękować. Sugeruję jednak, by w przyszłości takie życzenia składać z okazji Dnia Działacza Kultury, Dnia Bibliotekarza, Dnia Samorządowca, Dnia Wolnej Prasy, a życzenia z okazji imienin pozostawić moim przyjaciołom. Maria Gadziała Życzenia dla nauczycieli Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom moc serdecznych życzeń składa Redakcja br., w Centrum Polonii w Brniu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji, stanowiące upamiętnienie powołania Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r. W tym podniosłym dla pracowników Policji dniu, zostały wręczone funkcjonariuszom Policji z Powiatu Dąbrowskiego medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Podczas okolicznościowego wystąpienia, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior złożył w imieniu władz i mieszkańców gminy życzenia oraz gratulacje na ręce Komendanta Powiatowego Policji Bogdana Tabisia i Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie Macieja Czosnyki. Miasto Szczucin podzielone na Sołectwo Szczucin Wschód i Sołectwo Szczucin Zachód UCHWAŁA NR XXV/275/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zniesienia oraz utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Szczucin Na podstawie art. 5, art. 18, ust. 2, pkt 7 i art 40, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje: 1. Znosi się dotychczasową jednostkę pomocniczą Gminy Szczucin pod nazwą - Sołectwo Szczucin, a w jej miejsce tworzy się dwie jednostki pomocnicze pod nazwą Sołectwo Szczucin Wschód oraz Sołectwo Szczucin Zachód. 2. Szczegółowe zasady działania, granic i zadań jednostki pomocniczej określi jej statut. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Gorzkowicz Str. 5

6 Rozpoczął się rok szkolny 2013/2014 * r., 433. gimnazjalistów i 696. uczniów szkół podstawowych gminy Szczucin rozpoczęło naukę w nowym roku szkolnym 2013/14. * W sierpniu br., ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Pniu, Dulczy Małej i Kupieninie, do których uczęszcza 19. uczniów. Pierwsze przetargi, ogłoszone w lipcu br., zostały unieważnione ze względu na niespełnienie warunków przez wykonawców. * W sierpniu br., 70. uczniom, którzy ucierpieli w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zapewniono wypoczynek letni na koloniach w Porębie Wielkiej k/rabki i Korzkwi k/krakowa. Kolonie sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Kuratorium Oświaty w Krakowie. * Z końcem sierpnia br., wszystkie placówki oświatowe, komisyjnie sprawdzono pod względem BHP, a także przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego. Przeglądy wypadły pozytywnie. * br., Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli. Rozmawiano o rozpoczynającym się roku szkolnym 2013/2014. * 4. nauczycieli, którzy w lipcu br. zdali egzamin na nauczyciela mianowanego, złożyło ślubowanie, a burmistrz wręczył im akty nadania tego stopnia. * Od 2 do br., składano wnioski o socjalne stypendia i zasiłki szkolne. Jest to średnio ok. 700 wniosków. * br., dyrektorzy szkół i przedszkoli przedstawili burmistrzowi zweryfikowane projekty organizacyjne na rok szkolny 2013/2014, w szczególności ustalając zatrudnienie nauczycieli. * br., zweryfikowano dane 199. uczniów z programu Wyprawka szkolna w 2013r., uczęszczających do szkół gminy Szczucin, w tym 14. do Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie i 24. uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tym roku wyprawka dotyczyła uczniów klas I-III i V oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych. * br., na posiedzeniu Komisji Stypendialnej, zaopiniowano 14 wniosków skierowanych do burmistrza o uzyskanie stypendium za osiągnięcia naukowe i sportowe. * Do r. trwa projekt Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Szczucin, który jest realizowany w sześciu szkołach gminy, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Str. 6 Nr 3/87/13 * Przygotowana na posiedzenie Rady Miejskiej w Szczucinie informacja o wynikach sprawdzianu uczniów klas VI szkół podstawowych i wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów klas III gimnazjów gminy Szczucin w roku szkolnym 2012/2013, przekazuje, że najlepsze wyniki wśród szkół podstawowych osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupcu i Zabrniu (8 - bardzo wysoki, w skali 1-9). Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego w gminie, osiągnęło Gimnazjum w Szczucinie zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej i języka obcego (8 - bardzo wysoki, 8 - bardzo wysoki, 6 - wyżej średni, w skali 9. stopniowej). * r., przestała funkcjonować Szkoła Podstawa w Dąbrowicy. Czterech nauczycieli tej szkoły, zatrudnionych na podstawie mianowania, otrzymało odprawę zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, kilku nauczycieli zatrudniono na umowy terminowe w szkołach i przedszkolach gminy Szczucin. Informacja: Janusz Ryś Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Szczucinie Nowy Rok Szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowa Tarnowska przestał istnieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie, a powstało Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Dotychczasowa oferta edukacyjna została poszerzona o Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który będzie organizował kursy zawodowe, m.in. montaż i eksploatacja komputerów, naprawa pojazdów samochodowych, spawalnictwo, czy prawo jazdy. Z życia Szkoły Podstawowej w Zabrniu Uroczystą mszą św. i akademią z udziałem rodziców, uczniów i pracowników szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny 2013/2014. W bieżącym roku w szkole uczyć się będzie 115. uczniów, w tym 25. dzieci z oddziału przedszkolnego i 15. uczniów klasy I. Od września br., kontynuowane będą zajęcia w ramach Projektu KL Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Szczucin i zajęcia dodatkowe: badminton dla dzieci i dorosłych, kółka przedmiotowe, chór. Od października wszyscy uczniowie zostaną objęci programem Szklanka mleka, a uczniowie klas I-III dodatkowo programem Owoce w szkole. Informacja: Zespół Redakcyjny SP w Zabrniu

7 Nr 3/87/ r., uroczystym odsłonięciem i poświęceniem tablic upamiętniających 150. Rocznicę Powstania Styczniowego na Cmentarzu Parafialnym w Szczucinie, rozpoczęły się obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Ks. proboszcz parafii Szczucin Zygmunt Warzecha poświęcił tablice, a aktu odsłonięcia dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi j Maria Gadziała. Na tablicy Pomniku Grobie Powstańców Styczniowych widnieje napis: Szli tam, gdzie inni poszli. Byli żołnierzami swojej ojczyzny. W 150. Rocznicę Powstania Styczniowego Pamiętający Mieszkańcy Miasta i Gminy Szczucin a na Grobie majora Edwarda Dunajewskiego: Nieodżałowanej Pamięci mjr Edward Dunajewski Dowódca Batalionu Tarnowskiego Powstania Styczniowego 1863r. Zginął w nurtach Wisły r. Pochowany r Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Poseł na Sejm RP Włodzimierz Bernacki, Radny Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk i Prezes TPZSz Maria Gadziała złożyli wiązanki kwiatów na grobach powstańców. Po uroczystej mszy św. w Kościele Parafialnym w Szczucinie, na rynku szczucińskim zaprezentowano Lekcję Patriotyzmu, inscenizację w której wzięli udział: Dominika Domarecka, Danuta Domarecka, Ewelina Wójcik, Wioleta Wójcik, Mirosława Skiba, Krystyna Szymura, Łukasz Dobrowolski, Marcin Fijał, Ryszard Liguz i Sławomir Witaszek. Po odegra- Uroczyste obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Szczucinie Str. 7 niu Hymnu Narodowego, wszystkich przybyłych powitał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, a wśród nich Posła na Sejm RP Włodzimierza Bernackiego, który również zabrał głos. Na zakończenie odegrano pieśń Boże coś Polskę. Uroczystości patriotycznej, towarzyszyła wystawa fotograficzna poszerzona o autentyczne dokumenty powstańcze, finalizująca projekt pt. Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego autorstwa Marii Gadziały. Zdjęcia plenerowe do wystawy wykonano 18 czerwca we wsi Delastowice, 20 czerwca w Radwanie - w przydrożnym sklepie z antykami, powstały sceny we wnętrzach, dokumentujące pożegnania, smutek żegnających i żegnanych. We wsi Dąbrowica, przed dworkiem rodziny Zawadów właśnie z tego okresu, aranżowano sceny nie tylko pożegnań ale i powitań. Było to emocjonujące przeżycie dla wszystkich uczestników sesji i dla właścicieli obiektów, którzy z serca użyczali wszystkiego, co było ważne do odzwierciedlenia realizmu tamtego czasu. Do zdjęć pozowali: Maria Gadziała, Katarzyna Gadziała, Gabriela Grzesiak, Lidia Bardan, Danuta Domarecka, Dominika Domarecka, Ewelina Wójcik, Wioleta Wójcik, Mirosława Skiba, Łukasz Dobrowolski, Dawid Dobrowolski, Ryszard Liguz, Robert Kapel, Hubert Kapel, Krystyna Szymura, Agnieszka Głód, Karolina Głód, Czesława Dupońka, Józef Głód, Witold Węgiel, Sławomir Witaszek, Mateusz Fiedorek i Robert Gacek. Projekt opracowała Maria Gadziała. Serdeczne podziękowania dla Edyty i Piotra Toporów z Odmętu i Elżbiety i Zbigniewa Zawadów z Dąbrowicy, za pomoc przy realizacji projektu Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Syczniowego. Maria Gadziała wraz z uczestnikami projektu

8 Narodowe Czytanie Fredry Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, podejmując inicjatywę prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, włączyło się do Akcji Narodowego Czytania utworów Aleksandra Fredry. 7 września br., w Bibliotece Publicznej w Szczucinie, Śluby Panieńskie czytali członkowie zespołu teatralnego działającego przy Domu Kultury w składzie: Katarzyna Kubat, Mirosława Skiba, Marcin Fijał, Szymon Szczęch, Łukasz Dobrowolski i starszy instruktor k-o Danuta Domarecka, która prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą. Uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali symboliczne pamiątki z okolicznościowym stemplem przekazanym przez Prezydenta. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy! Rok temu spotkaliśmy się podczas Narodowego Czytania, by wspólnie przypomnieć sobie piękne strofy Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Akcja cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem. W całym kraju przyłączyło się do niej wiele miast, miasteczek i małych miejscowości. Czytano w bibliotekach, na miejskich placach, rynkach, w domach pomocy społecznej. Kontynuując Narodowe Czytanie, w tym roku 7 września chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do lektury dzieł Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, od którego narodzin mija właśnie dwieście dwadzieścia lat. Znakomity obserwator, niezrównany mistrz ciętej riposty, stworzył szereg postaci oraz sytuacji, z których od dziesięcioleci uczymy się Polski i Polaków. Na rodaków spoglądał z humorem, czasem z ironią, ale i pogłębioną refleksją, zadumą. Tę rozpiętość, którą nietrudno odnaleźć w jego dziełach, warto wydobyć właśnie dzisiaj, gdy potrzeba nam lekkości, krytycznego spojrzenia, mądrego dystansu. Bo Fredro ukazuje polskie społeczeństwo takie, jakim ono było z zaletami i wadami, bez upiększeń, zakłamań. Ale Cześnik Raptusiewicz, Aniela Dobrójska, Pan Jowialski to nie tylko książkowe postacie, to my sami, Polacy z bogatą historią, wielką duszą i fantazją. Aleksander Fredro obecny jest w świadomości Polaków od pokoleń. Jego utwory poznajemy już jako dzieci któż z nas nie zna bajki Paweł i Gaweł - potem omawiamy je w szkole, wracamy do nich jako ludzie dorośli. Mówimy Fredrą, znamy jego bohaterów, to wyróżnia nas jako obywateli tego samego narodu. Od lat Fredro jest wystawiany na scenie, ekranizowany, ale przecież można go również czytać z rodziną, znajomymi, wspólnie albo w pojedynkę, z podziałem na role lub bez, w parku, w ogrodzie, w domu. Bo warto czytać dramaty, które od staropolszczyzny przez romantyzm po współczesność kształtują obraz polskiej kultury, tworzą pewien kod kulturowy, który jako Polacy bardzo dobrze rozumiemy. Albowiem kultura w piękny sposób łączy tradycję z przyszłością, zbliża pokolenia, stając się okazją do rozmowy i spędzania razem czasu przez dzieci, rodziców, dziadków. Szanowni Państwo! Narodowe Czytanie przypomina o tym, że formują nas te same lektury. Tak więc wspólne czytanie wybitnych autorów piszących fantastycznie o Polakach i Polsce wzmacnia nasze poczucie jedności. Niech zatem 7 września 2013 roku będzie radosnym spotkaniem z komediami Fredry, z jego piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem. Wszystkich Państwa zachęcam do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu dzieł Aleksandra Fredry. Prezydent RP Bronisław Komorowski Nr 3/87/13 Krzysztof Padykuła wśród najlepszych sołtysów Małopolski 17 sierpnia br., w Zelkowie, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XV Konkursu na najlepszego sołtysa woj. Małopolskiego za 2012 r. Wśród laureatów znalazł się sołtys Słupca Krzysztof Padykuła, zajmując II miejsce. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli. Fundusze sołeckie na 2014r. rozdysponowane Na zebraniach sołeckich, poszczególne miejscowości rozdysponowały fundusze na potrzeby wsi w 2014r. Borki - fundusz sołecki w wysokości ,58 zł przeznaczyły na pogłębienie rowu, utrzymanie bieżące dróg i rowów (6.150,58 zł), wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym ( zł). Brzezówka ,09 zł przeznaczyła na remont Szkoły Podstawowej w Zabrniu (7.500 zł), koszenie dróg gminnych (1.000 zł) i remont dróg i rowów przydrożnych (10.937,09 zł). Dąbrowica ,36 zł przeznaczyła na wykonanie w świetlicy wiejskiej: ogrzewania elektrycznego z nadmuchem (5.000 zł), remont i zakup wyposażenia ( zł), dokończenie ocieplenia i elewacji budynku, a także na bieżące utrzymanie otoczenia świetlicy, w tym boiska sportowego (8.000 zł). Delastowice ,70 zł przeznaczyły na remont wewnątrz budynku komunalnego. Laskówka Delastowska ,99 zł przeznaczyła na zakup dwóch składów kamienia (1.400 zł), utrzymanie wszystkich dróg we wsi /letnie i zimowe/ (2.000 zł), przygotowanie terenu pod boisko sportowe obok OSP (6.682,99 zł). Lubasz ,36 zł przeznaczył na ogrodzenie budynku WODR (12.296,36 zł), koszenie trawy przy budynku (1.000 zł), remonty bieżące i nieprzewidziane (3.000 zł), remont dróg gminnych/wiejskich (2.000 zł), wykonanie przystanku autobusowego wraz z robotami towarzyszącymi (2.000 zł), doposażenie pomieszczeń WODR Lubasz (2.000 zł), promocja wsi (2.000 zł). Łęka Szczucińska ,63 zł przeznaczyła na zagospodarowanie placu na boisko i wykonanie parkingu. Łęka Żabiecka 7.410,39 zł przeznaczyła na bieżące utrzymanie infrastruktury dróg gminnych (7.410,39 zł). Maniów ,57 zł przeznaczył na plac zabaw przy ZS-P w Maniowie (3.000 zł), odśnieżanie dróg (2.000 zł), budowę wiaty tanecznej przy Wiejskim Domu Ludowym (13.246, 57 zł). Radwan ,76 zł przeznaczył na odmulanie rowów ( zł), zakup sprzętu nagłaśniającego (2.000 zł), zakup ławek na plac zabaw (2.000 zł), bieżące utrzymanie dróg (1.967,76 zł). Suchy Grunt ,90 zł przeznaczył na czyszczenie rowów przy drogach gminnych ( zł), koszenie traw na poboczach (500 zł), wykonanie wiaty przystankowej (2.871,90 zł). Słupiec ,36 zł przeznaczył na remont dróg ( zł), konserwację poboczy (4.296,36 zł), centrum Słupca ( zł). Świdrówka ,53 zł przeznaczyła na konserwcje rowów i odmulanie przepustów (4.000 zł), zimowe i letnie utrzymanie dróg (13.177,53 zł). Skrzynka ,39 zł przeznaczyła na wykaszanie i odśnieżanie (2.000 zł), zakup kamienia (5.000 zł), na potrzeby szkoły (9.000 zł), modernizację dróg gminnych, odmulanie rowów, wykonanie przepustu, remont (4.117,39 zł). Sołectwo Szczucin Wschód ,36 zł Sołectwo Szczucin Zachód ,36 zł Wola Szczucińska ,24 zł przeznaczyła na przykrycie części rowu i modernizację drogi ( zł), wiatę przystankową (2.456,24 zł), utwardzenie parkingu pod WDL (1.000 zł), koszenie poboczy (1.000 zł) i dożynki wiejskie (1.000 zł). Zabrnie ,05 zł. Załuże 9.718,55 zł przeznaczyło na dokończenie remontu dachu na budynku komunalnym (5.000 zł) i wykonanie elewacji zewnętrznej na tym budynku (4.718,55 zł). Str. 8

9 Nr 3/87/13 Sędziwy Kasztan z rynku szczucińskiego woła o pomoc! Stoi od dziesiątek lat. Przeżywał dobre chwile młodości i rozkwitu. Dzisiaj, stary i schorowany, niszczony jest systematycznie przez bezmyślnych wandali. Pinezki, zszywki wbijają ci wandale, gdy przywieszają ogłoszenia różnego rodzaju. Taki los spotyka także i inne drzewa, w tym i piękną choinkę, która rozświetla się w okresie świąt. A przecież Szczucin posiada wiele miejsc przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń. Wystarczy trochę więcej wysiłku i uczciwości. Wandali należy krytykować i publicznie piętnować - w imieniu drzew, które same się nie mogą obronić. STOP PRZEMOCY WOBEC KASZTANA!!!! br., we Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Delastowicach, poświęcono dwa wieńce dożynkowe. Dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne do biblioteki w Delastowicach Karolina Głód, Mirella Banaś, Kinga Dzięgiel i Gabriela Grzesiak niosły wieniec nowoczesny uwity przez Agnieszkę Głód. Wieniec tradycyjny, uwity przez plastyczkę z Domu Kultury w Szczucinie Lidię Bardan, zaniosły do kościoła Cecylia Choroba, Teresa Białek, Michalina Łopata i Joanna Głód. Tradycyjny chleb niosła do poświęcenia Agniesz- Matka Boska Zielna w Delastowicach ka Głód, a do kościoła wszyscy jechali ustrojonym wozem Józefa Głoda i Witolda Węgla. Na mszy św., pieśni maryjne, śpiewał Zespół śpiewaczy Wiślanie z Domu Kultury w Szczucinie i Zespół śpiewaczy Gospodarze z Delastowic. W imieniu dyrektora i pracowników SCKiB w Szczucinie, pożegnano dotychczasowego proboszcza parafii Delastowice ks. Piotra Poślińskiego, wręczając okolicznościowy adres i pamiątkowy prezent. Od 18 sierpnia probostwo objął ks. Marek Kula. Str. 9

10 Za plony z pól zebrane, dzięki składamy Panie Dożynki w Delastowicach br., w Domu Ludowym w Delastowicach, odbyły się Dożynki Wiejskie pn. Za plony z pól zebrane, dzięki składamy Panie. Organizatorami dożynek byli Towarzystwo Przyjaciół Ziemi j, sołtys i mieszkańcy wsi Delastowice, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie i Lokalna Grupa Działania PROWENT w Mielcu. Starostami dożynek byli: sołtys wsi Agnieszka Głód i i mieszkaniec Delastowic Piotr Dzięgiel. W imprezie udział wzięło kilkuset gości, a wsród nich Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior z małżonką, Sekretarz Gminy Barbara Łuszcz z mężem, Proboszcz Parafii Delastowice Marek Kula i druhowie OSP w Szczucinie z Prezesem Michałem Urbanikiem. Otwarcia dożynek dokonała Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi j Maria Gadziała. Część obrzędową rozpoczął korowód dożynkowy. Chleb poświęcił proboszcz ks. Marek Kula. Starostowie przekazali chleb burmistrzowi Janowi Sipiorowi gospodarzowi dożynek, który chleb podzielił między uczestników imprezy. Zespół Ludowy Gospodarze z Delastowic ośpiewał wieniec dożynkowy i przekazał go burmistrzowi. Dzieci ośpiewały swój wieniec i przekazały Marii Gadziale. Zespół śpiewaczy Wiślanie dał koncert piosenek żniwnych. Koncert dali również Gospodarze z Delastowic. Dzieci recytowały okazjonalne wiersze i przekazały bukiety ziół Barbarze Łuszcz, ks. Markowi Kuli i Urszuli Sipior. Jak obyczaj każe, organizatorzy przygotowali dożynkowy poczęstunek. Wszyscy mogli też podziwiać i degustować potrawy na stoisku promującym LGD PROWENT, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zaprezentowano tam rękodzieło artystyczne lokalnych twórców ludowych, słupieckie kwiaty z bibuły, domki z zapałek i włóczkowe kwiaty Józefa Łopaty z Delastowic, różnego rodzaju hafty, dekoracyjne poduszki i wyszywane gorsety nieżyjącej już Anny Podosek z Delastowic, serwety Marii Romanowskiej, a także tradycyjne potrawy: placki na blasze, pierogi z kapustą, wiejski chleb, masło, miód, smalec z cebulą, wiejski ser, konfitury, kiszone Str. 10 Nr 3/87/13 ogórki, drożdżowe ciasto ze śliwkami, jabłkami i makiem. Były też atrakcje dla dzieci i potańcówka. Dożynki uświetnił pokaz ogni sztucznych. Zmiany godzin otwarcia Biblioteki Publicznej w Szczucinie Od 1 października br., zmienione są godziny otwarcia Biblioteki Publicznej w Szczucinie! Poniedziałek od godz Wtorek od godz Środa od godz Czwartek od godz Piątek od godz Biblioteka pełni dyżur w każdą pierwszą sobotę miesiąca tj. 5.10, 9.11, 7.12.br., od godz do

11 Nr 3/87/ br., w Domu Ludowym w Łęce j, odbyła się impreza ludowa pn. Z tradycją przez wieś, zorganizowana przez Sołtysa i wieś Łęka Szczucińska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi j i Lokalną Grupę Działania PROWENT. Wszystkich powitała sołtyska wsi Anna Łachut, a wśród nich Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin Jana Sipiora z małżonką, sponsorów imprezy: Barbarę i Jerzego Furgałów - Firma Handlowo-Usługowa Furgał, Barbarę i Tadeusza Tarczyńskich - Firma Handlowa Irena, Zbigniewa Furgała Firma Transportowo-Handlowa Kortex, sołtysów poszczególnych wsi i wszystkich mieszkańców Łęki j. Tradycyjnie, starostowie dożynek Anna Bogacz i Jakub Wieczorek przekazali chleb upieczony z tegorocznych zbiorów gospodarzowi Z tradycją przez wieś Janowi Sipiorowi. Zespół śpiewaczy Łęcanie ośpiewał wieniec dożynkowy, a w programie artystycznym wystąpił Zespół śpiewaczy Wiślanie z Domu Kultury w Szczucinie. Przygotowane zostało też stoisko promocyjne LGD PROWENT. Na stoisku zaprezentowano ludowe rękodzieło Anny Mikosz, Jolanty Domareckiej i Wandy Wieczorek z Łęki j. Na stoisku znalazły się również lokalne potrawy: ciasta drożdżowe, placki z blachy, smalec, ogórki kiszone, bigos, zalewajka, ser, masło i chleb wiejski. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy na żywo mogli zetknąć się z kulturą obszaru PROWENT, tradycjami, obrzędami i dziedzictwem kulinarnym. Degustowano wszystkie potrawy ze stoiska. Był również wspólny poczęstunek i integracyjna zabawa. Z prac Rady Miejskiej w Szczucinie Str r. - XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie Tematy: Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Analiza funkcjonowania jednostek oświatowych gminy Szczucin w roku szkolnym 2012/2013. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Informacja o stanie mienia gminy Szczucin. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin za 2012r. wraz z uzasadnieniem i dotyczące Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012r. Podjęto uchawały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie za 2012r. zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego gminy Szczucin za 2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r. zmian w budżecie gminy Szczucin na 2013r. zmian w budżecie gminy Szczucin na 2013r. (strefa lub drogi) zaciągnięcia kredytu długoterminowego /pożyczki preferencyjnej/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach środków PROW na lata poboru inkasa podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagordzenia za inkaso określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin użyczenia nieruchomości ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Szczucin oraz określenia granic ich obwodów ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Szczucin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych cd. na następnej stronie

12 Nr 3/87/13 skargi Kazimierza Zimonia na radnego Rady Miejskiej w Szczucinie, uznanie za zasadną lub niezasadną zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Lubasz r. - XXVII-VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie Podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Szczucin na 2013r. przyznania dotacji Parafii rzymskokatolickiej w Szczucinie na prace konserwatorskie przy organach kościelnych wpisanych do rejestru zabytków (25 tys. zł) zmian w Wleloletniej Prognozie Finansowej na 2013r. uchylenia uchwały nr XXV/278/13 z dnia r., dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków r. - XXVIII-IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie Podjęto uchwały w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczucin (dotyczy opłaty przebywania dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. - opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć przedszkolnych /nie obejmuje kosztów wyżywienia/) nadania Statutu Sołectwu Szczucin Wschód i Sołectwu Szczucin Zachód. Informacja: Jacek Czapla Z-ca Kierownika Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich Orkiestra Dęta OSP Szczucin w Niemczech Od 2 do 5 sierpnia br., Orkiestra Dęta ze Szczucina gościła w bawarskim mieście Roding, reprezentując powiat dąbrowski, na zaproszenie Burmistrza Miasta Roding Franza Reicholda, z którym starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski i wicestarosta Robert Pantera podpisali w styczniu 2013 roku, umowę o współpracy międzynarodowej, pomiędzy samorządami Miasta Roding i Powiatem Dąbrowskim. Roding International to impreza organizowana od kilku lat w bawarskim miasteczku, której celem jest prezentacja na ulicach miasta wybranych krajów, ich kultury, tradycji oraz kuchni. Mieszkańcy tych ulic przygotowują się do tego święta m.in. poprzez szycie odpowiednich strojów związanych z danym krajem. Nasz region reprezentowała Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie pod batutą księdza Zygmunta Warzechy. Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczucinie, kilkakrotnie koncertowała dla mieszkańców miasta i przybyłych gości. Koncerty naszej orkiestry zostały przyjęte z dużym aplauzem dlatego zostaliśmy zaproszeni do przyjazdu w przyszłym roku. Roding International kończy się piękną paradą zorganizowaną ulicami miasta. Członkowie orkiestry oraz towarzyszący wyjazdowi goście mieli okazję zwiedzić nie tylko miasta w pięknym niemieckim landzie jakim jest Bawaria, ale także odwiedziliśmy jeden z wiodących w Niemczech zakładów zajmujących się produkcją fasad i okien z aluminium. Zakład ten zaopatruje w swoje wyroby większość krajów w Unii Europejskiej. Ponieważ podróż do Niemiec przebiegała przez tereny Czech, to skorzystaliśmy z okazji i zwiedziliśmy piękną stolicę tego kraju Pragę. Wyjazdy oraz możliwość poznawania kultury innych narodów pozwalają na lepszy rozwój muzyczny orkiestry. Prezes Stowarzyszenia,,Orkiestra Dęta przy OSP Szczucin Andrzej Urbanik Zajęcia wakacyjne w Delastowicach W wakacje, Agnieszka Głód prowadziła w bibliotece zajęcia wakacyjne w ramach Wakacyjnego klubu walki z nudą. Z propozycji skorzystało kilkanaście dzieci. Nowe książki w bibliotekach Biblioteka Narodowa pozytywnie zaopiniowała wniosek na Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, złożony przez Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie i przekazała na zakup książek zł. Finanse zostały już uruchomione i w najbliższym czasie nowe książki trafią do czytelników. Str. 12 APELUJEMY do wszystkich czytelników, o przestrzeganie obowiązujących terminów zwrotu książek. Za nieterminowość obowiązują karne odsetki!

13 Nr 3/87/13 Punkt Biblioteczny w Brzezówce br., prowadzone były zajęcia p.n. Biblioteka to przygoda, kocha dzieci, rękę poda. Dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach sportowych, komputerowych, literackich i plastycznych. Kalejdoskop biblioteczny przedszkolaków. Przywitała ich słowami wiersza Aleksandra Fredry Paweł i Gaweł, recytowała też wiersze Małpa w kąpieli i Osiołkowi w żłobie dano. Przybliżyła dzieciom postać Aleksandra Fredry, nawiązując tym samym do Narodowego Czytania - zainicjowanego przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012r. Wystawy: Książka na wakacje - lipiec, sierpień Pisarze na wojnie - cały wrzesień Danuta Walczyk Punkt Biblioteczny w Słupcu W lipcu br., w bibliotece odbywały się zajęcia wakacyjne pn. My się nie nudzimy w bibliotece się bawimy, prowadzone przez Marię Włodarczyk. Dzieci chętnie korzystały z różnorodnych propozycji biblioteki br., w święto Matki Boskiej Zielnej, w Kościele Parafialnym pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zabrniu, poświęcono wieniec uwity w bibliotece przez Teresę Pater i młodych czytelników. Wieńcowymi były: Aleksandra Chrabąszcz, Maja Jeż, Zuzanna Pater i Małgorzata Wąż br., w święto Matki Bożej Zielnej, w Kościele Parafialnym w Słupcu poświęcono wieńce dożynkowe z Punktu Bibliotecznego i Koła Tradycji Ludowej. Wieńce uwiły: Maria Włodarczyk, Maria Pietras, Józefa Chropacz, Krystyna Ździebło i Adela Trzuskowska. Punkt Biblioteczny w Borkach W sierpniu w bibliotece odbywały się zajęcia wakacyjne, ph. Bezpieczne wakacje, prowadzone przez bibliotekarkę Danutę Walczyk. Były gry, konkursy wesoła zabawa i słodkie upominki br., na uroczystej Mszy Św. W Kościele-Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej- Różańcowej w Borkach święcono wieńce dożynkowe. W tym roku wieniec z Punktu Bibliotecznego uwiła Danuta Walczyk, Aneta Jaworska i Martyna Dadej i dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne. Wieńcowymi były: Martyna Włodzarz, Mariola Włodarz, Kinga Kubat, Edyta Podosek, Wiktoria Łachut br., tradycyjnie jak co roku dzieci wraz z bibliotekarką Danutą Walczyk wzięły udział w Nadwiślańskich Dożynkach Religijnych. Na prezentacji recytowały też wiersze Matka Boska Zielna i Pani Zielna br., Danuta Walczyk po wakacyjnej przerwie odwiedziła Str br., wieńce uwite w bibliotece wzięły udział w Nadwiślańskich Dożynkach Religijnych w Borkach br., w sali przy kościele parafialnym w Słupcu, 30 osób uczestniczyło w spotkaniu dożynkowym wieńczącym tegoroczne żniwa. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior z małżonką, Sekretarz Gminy Szczucin Barbara Łuszcz z mężem, proboszcz parafii Słupiec Ryszard Kapałka, dyrektor SCKiB w Szczucinie Maria Gadziała, z-ca dyrektora SCKiB Marta Marchwicka, dyrektor szkoły Władysława Wróbel sołtys wsi Krzysztof Padykuła i przedstawiciele straży: Bogdan Kryczka, Jacek Łachut i Henryk Zaliński. Poświęcony chleb przez ks. proboszcza Ryszarda Kapałkę, podzielił burmistrz Jan Sipior. Wieńce otrzymali: Sekretarz Miasta i Gminy Szczucin Barbara Łuszcz i sołtys wsi Krzysztof Padykuła. Członkinie Koła Tradycji Ludowej w składzie; Krystyna Ździebło, Maria Pietras, Adela Trzuskowska, Józefa Chropacz i Maria Włodarczyk wieńce dożynkowe ośpiewały. Ze swoimi przyśpiewkami wystąpił także zespół dziecięcy działający przy Punkcie Bibliotecznym w Słupcu w składzie; Dominika Wilk, Karolina Zalińska, Anna Stochlińska, Natalia i Karolina Zalińska. Maria Włodarczyk

14 Prezentacja stoiska pn. Folklor i tradycja ludowa w gminie Szczucin na targach w Woli Chorzelowskiej Nr 3/87/ r., w Ośrodku Kolorado w Woli Chorzelowskiej, odbyły się Targi przedsiębiorczości i produktów lokalnych LGD PROWENT 2013, w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, przygotowało na targi stoisko promocyjne pn. Folklor i tradycja ludowa w gminie Szczucin. Zaprezentowano tam dorobek kulturalny, artystyczny i kulinarny gminy Szczucin. Można było podziwiać wyszywane serwety, obrusy, dekoracyjne poduszki i gorsety nieżyjącej już Anny Podosek z Delastowic, słupieckie kwiaty z bibuły i różnorodne domki z zapałek Józefa Łopaty z Delastowic. Na stoisku znalazły się również tradycyjne wiejskie potrawy: ciasta drożdżowe, chleb i masło, miód, kwaszone ogórki, konfitury, wiejska szynka i kiełbasa. Nie zabrakło wydawnictw SCKiB w Szczucinie. Twórczyni ludowa ze Słupca Maria Pietras, uczyła wykonywania kwiatów z bibuły. Przy stoisku ludowe piosenki śpiewał Zespół śpiewaczy Wiślanie z SCKiB w Szczucinie. Ponadto, zespół wystąpił w bloku artystycznym prezentującym dorobek artystyczny obszaru PROWENT. Biblioteka Publiczna w Szczucinie br., szczucińską bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. IIIa ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie, wraz ze swoją wychowawczynią Zuzanną Sikorą. Bibliotekarka Teresa Pater pokazała dzieciom bibliotekę i mówiła o ważnej roli książki w życiu każdego człowieka. Uczniowie poinformowani zostali także o sposobie wypożyczania i obowiązkach jakie ma każdy czytelnik wobec biblioteki br., po raz kolejny na Szczucińskim Rynku zorganizowano Pchli targ książek. Wszyscy chętni, mogli w tym dniu kupić, sprzedać, lub wymienić swoje książki na inne, nadając im w ten sposób drugie życie. Katechizm Polskiego Dziecka Współczesna lekcja patriotyzmu Z okazji 100. lecia śmierci Władysława Bełzy autora m.in. Katechizmu polskiego dziecka, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, przygotowało patriotyczną ulotkę, skierowaną do mieszkańców Miasta i Gminy Szczucin, a szczególnie do dzieci i młodzieży. Wystawa patriotyczna w bibliotece Od 4.09.br., można oglądać wystawę fotograficzną pn. Lekcja Patriotyzmu w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego. Wystawę będzie można też obejrzeć: - w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie ( br.) - w Gimnazjum w Szczucinie ( br.) - w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie ( br.). Str. 14

15 Nr 3/87/13 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie, realizuje projekt partnerski,,twoja rodzina to siła nie jesteś sam na lata współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jest największym w historii UE programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Środki te są przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników. Wsparcie finansowe PO KL służy przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej. Projekt Twoja rodzina to siła nie jesteś sam, jest realizowany przez 7 gmin powiatu dąbrowskiego (Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin) dla osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Rolę lidera pełni Dąbrowa Tarnowska. W bieżącym roku, w projekcie uczestniczy 24 rodziny z Gminy Szczucin (tj. 35 Beneficjentów Ostatecznych). Projekt ten ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin, poprawę relacji rodzinnych, wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych bycia rodzicem, zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz poprawę sytuacji rodzin uczestniczących w projekcie. Projekt podzielony jest na 4 cykle: Cykl 1 - ścieżka rodzinna, obejmuje realizację szkoleń Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie - referat świadczeń rodzinnych informuje, że od r., przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od r r. Od r., przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od r r. Osoby pobierające świadczenia, są zobowiązane do bieżącej informacji o zmianach warunkujących ich otrzymanie. Dotyczy to szczególnie sytuacji dochodowej (uzyskanie lub utrata dochodu). W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (podjęcie lub utrata pracy), mogą być naliczane nienależnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny, albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń Pomoc społeczna w gminie Szczucin Świadczenia rodzinne Str. 15 skierowanych na rozwój rodziny. Celem cyklu jest: rozwój osobisty poszczególnych członków rodziny, wzmocnienie więzi rodzinnych, poprawa jakości relacji Rodzic- Dziecko, poprawa jakości relacji między rodzicami oraz relacji rodzinnych (na płaszczyźnie pokoleń), dostarczenie wiedzy na temat metod i technik pomocnych w sytuacjach kryzysowych, rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie. Cykl 2 ścieżka młodzieżowa, ścieżka skierowana jest do osób młodych w wieku lat. Jej zadaniem jest wsparcie uczestników projektu w wypracowaniu aktywnej postawy życiowej i przeciwdziałanie dziedziczeniu uzależnienia od pomocy społecznej. Cel ten będzie realizowany poprzez pracę nad asertywnością i komunikacją oraz uzyskanie uprawnień zawodowych. Cykl 3 - ścieżka reintegracyjna, cykl skierowany do osób w grupie wiekowej 40+, oraz osób długotrwale pozostających w uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej. Celem cyklu jest faktyczna reintegracja społeczna podopiecznych. Cykl 4 - ścieżka dla kobiet, cykl skierowany jest do kobiet w grupie wiekowej roku życia. Jego zadaniem jest budowanie otwartości i potrzeby zmiany postrzegania samej siebie i roli kobiety w życiu rodzinnym i społecznym Osoby uczestniczące w projekcie otrzymują pomoc i wsparcie, pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i logopedy. Objęci są także pomocą finansową. Jeśli jesteś osobą: długotrwale bezrobotną, nieaktywną zawodowo, pracującą w gospodarstwie rolnym, korzystającą z pomocy społecznej m.in. przez rok i chcesz być uczestnikiem projektu zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie. Małgorzata Wójcik Zastępca Kierownika MGOPS rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego. Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą: od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2014 r zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne, Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą: - 77 zł na dziecko do 5 lat zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Informacja: Zespół Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Szczucinie

16 Z N o w y m r o k i e m s z k o l n y m Nowy rok szkolny w Radwanie 2.09.br., uroczystą mszą świętą w Kaplicy w Radwanie, 55. uczniów wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi rozpoczęło rok szkolny 2013/2014 w radwańskim gimnazjum. W ubiegłym roku szkolnym, br., odbyły się Szkolne Drużynowe Zawody Matematyczne. W zawodach wzięły udział: Drużyna I Anna Faltyn, Patryk Sroka, Andrzej Przybyło. Drużyna II - Aleksandra Gronowska, Natalia Kupiec, Dżesika Aksamit. Drużyna III Katarzyna Chrząszcz, Agnieszka Doroż, Anna Kupiec uczniowie mający najwyższą średnią ocen z matematyki. Zwyciężyła III drużyna. Laureaci otrzymali nagrody książkowe Bukiety matematyczne, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Informacja: Gimnazjum w Radwanie WITAJ SZKOŁO czyli wieści z Zespołu Szkół w Borkach 2 września, po uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym w Borkach, rozpoczęła się Inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Wszystkich powitała i życzenia złożyła dyrektor szkoły Barbara Czub. Szczególnie gorąco powitała 11-osobową grupę dotychczasowych uczniów z nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Rangę uroczystości podkreśliły poczty sztandarowe Sztandaru Szkoły Podstawowej im I Armii Wojska Polskiego i Gimnazjum im Błogosławionego Jana Pawła II w Borkach. Dyrektor Barbara Czub nawiązała również do tragicznej rocznicy września 1939 roku. mówiąc:,,stajemy dzisiaj w progu naszej szkoły ogarnięci atmosferą wspomnień sprzed 74 lat. Cały świat oddaje hołd bohaterom pamiętnego września 1939 roku, kiedy to nad Polską rozszalała się wojenna nawałnica, pochłaniając miliony ludzkich istnień. Drodzy Uczniowie! Pomyślcie o tych, którzy 74 lata temu na dźwięk pierwszego dzwonka nie mogli stawić się do szkoły, tak jak dziś zrobiliście to Wy. Pomyślcie o Waszych rówieśnikach wrzuconych w wir wojennych wydarzeń, pozbawionych szkół, domów, rodzin i poczucia bezpieczeństwa. Pomyślcie o nich i skorzystajcie z przywileju, jakim jest możliwość zdobywania wiedzy. W szkole podstawowej naukę rozpoczęło 56, a w gimnazjum 128 uczniów. Informacje: mgr Ewa Kaczówka Str. 16 Nr 3/87/13 Pierwszy dzwonek w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Maniowie Zima, wiosna, lato, jesień no i znowu pierwszy wrzesień. Szkoła bramy swe otwiera, wszystkich uczniów wokół zbiera. 2 września 2013r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014, które zostało poprzedzone mszą świętą w Kościele Parafialnym w Borkach. Dyrektor szkoły Grażyna Glica serdecznie powitała zebranych rodziców, nauczycieli, uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów. Życząc wszystkim uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Brzmieniem dzwonka ogłosiła koniec wakacji. Po apelu uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W roku szkolnym 2013/2014 do zespołu będzie uczęszczać 79. dzieci w tym: 24. do przedszkola, 16. uczniów do klas I, 15. uczniów do klas II i 24. uczniów do klas III. Informacja: Bernadeta Soja Rok szkolny czas zacząć! * 2 września 2013r., o godzinie 9.00, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skrzynce odbyła się Uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Dyrektor szkoły Marta Karaś bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie serdecznie zwróciła się do uczniów klasy pierwszej i przedszkolaków, którzy po raz pierwszy zawitali do placówki, rozpoczynając swoją edukacyjną przygodę. Były też serdeczne życzenia, uczniom radości i pracowitości, nauczycielom dużo optymizmu i zadowolenia z wykonywanej pracy, a rodzicom dumy z dzieci i dobrej współpracy. Rok szkolny rozpoczęło 50. uczniów i 33. przedszkolaków. * W czasie wakacji 20. dzieci, których rodziny zostały poszkodowane w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wyjechało na 2-tygodniową kolonię letnią do Poręby Wielkiej. Dzieci powróciły zadowolone i szczęśliwe. Poznały nowe miejsca, nowych ludzi i poczuły smak letniej przygody. Informacja: Rada Pedagogiczna ZS-P w Skrzynce Moja ścieżka rowerowa r., w Domu Kultury w Szczucinie, odbył się Gminny konkurs fotograficzny pn. Moja ścieżka rowerowa. W kategorii szkół podstawowych: wyróżnienia zdobyli: Karolina Zalińska i Karolina Wilk z ZS-P w Słupcu i Damian Kołton ze SP w Dąbrowicy. W kategorii gimnazja: wyróżnienia przyznano: Natalii Nowak, Kamili Kubat i Kacprowi Nowakowi z Gimnazjum w Szczucinie.

17 Nr 3/87/13 Z życia Szkoły Podstawowej w Szczucinie 2.09.br., odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14. Dyrektor szkoły Teresa Giertuga-Skowron przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie serdecznie zwróciła się do uczniów klas pierwszych i uczniów przybyłych z innych szkół. W szkole uczy się 384. uczniów. W klasach pierwszych wychowawstwa objęły panie: Zuzanna Sikora 1 A, Anna Bielaszka 1 B i Lucyna Rajtar 1 C. oddali poległym hołd i zapalili znicze. Rajd łączył w sobie historię i młodzieńczą radość. Podczas odpoczynku harcerze brali udział w zabawach przygotowanych przez druhnę Olgę Mazur. Klasa I A Klasa I B Klasa I C Informacja: Zespół redakcyjny SP w Szczucinie Replika XIX-wiecznego młyna wodnego zawitała do Szczucina r., do przystani Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczucinie przycumował młyn wodny Bździel, płynący z Borusowej do Włocławka. Inicjatoram rejsu było Stowarzyszenie Klub Wodny KON TIKI z Pińczowa. Klub założony został przez Jerzego Głowackiego i działał prężnie do połowy lat 90. Był m.in. organizatorem Ogólnopolskiego spływu kajakowego im. Adama Dygasińskiego i otwarcia sezonów letnich w Pińczowie. Po kilkunastu latach, r., klub reaktywowała grupa zapaleńców. Dzisiaj Klub zrzesza 54 osoby i 50 sympatyków. Prezesem Klubu jest Piotr Siemiński. Członkowie klubu zajmują się głównie odbudową infrastruktury przy Zalewie Pińczowskim. Klub wygrał przetarg na budowę i rejs po Wiśle tratwy młyna, promującej Muzeum Wsi Kieleckiej. Prace trwały trzy miesiące, a młyn wykonali Marcin Wilczyński i Maciej Nowacki, współpracujący z grupą studentów z Koła Naukowego Mechaników Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z AGH w Krakowie, pod kierunkiem dr Stanisława Krawczyka. Młyn, po wypłynięciu z Borusowej, zmielił pierwszą mąkę, z której upieczono chleb na Dożynki w Błotnowoli. 30 sierpnia br., młyn dopłynął do Włocławka, gdzie został zdemontowany i przewieziony do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W Szczucinie, załogę młyna przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, woprowcy, strażacy i pracownicy SCKiB w Szczucinie. Część artystyczną przygotowały p. Marta Jachym i p. Ilona Mach br., 26. harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Szczucinie wyruszyło rowerami w grupach na rajd pod hasłem Okoliczne Miejsca Pamięci Narodowej. Trasa rajdu biegła od Szczucina, przez Borki do Słupca. I grupą opiekowali się Marek Kupiec i Dagmara Fortuna, a II: Aleksandra Mazur i Edyta Jaworska. Harcerze, na Cmentarzu w Borkach poznali historię zamordowanych 5 braci Mamuszków. Zapalili znicze i oddali im hołd. W Słupcu, przy tablicy upamiętniającej 56 poległych w czasie II Wojny Światowej, Str. 17

18 16.09.br., o godz , w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, odbyło się drugie, po Woli j, spotkanie radnych i sołtysów, na które zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior. Spotkanie odbyło się przy zamkniętych drzwiach, bo jak poinformował przewodniczący Koła Sołtysów Artur Pater, przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie Andrzej Gorzkowicz chciał spotkania w cztery oczy, tylko z udziałem burmistrza, bez udziału innych, a już na pewno bez prasy. O czym więc radzono nie poinformujemy, ale radni na swoich stronach internetowych mieszkańców odpowiednio poinformują r., w Bolesławiu, odbyły się Zawody Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gminę Szczucin reprezentowali młodzi adepci pożarnictwa z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Słupcu w składzie: Magdalena Łachut, Janusz Łachut, Joanna Fijał, Katarzyna Urbaś, Tomasz Tęczar, Bartosz Michułka, Mateusz Zimoń, Mateusz Marchewczyk i Sylwester Szczepanek. Startując po raz pierwszy w tego typu Str. 18 Nr 3/87/13 O cenzurze w Gminie Szczucin, czyli spotkanie radni miejscy, sołtysi wsi, burmistrz odsłona II Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział II Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Art. 60. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Art Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust.1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy. Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. O prawie prasowym Ustawa z r. (z późniejszymi zmianami) w Rozdz. I Art. 1 mówi: Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Art. 6.1 Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk 6.2 Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielania odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu miesiąca. 6.3 Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej. 6.4 Nie wolno utrudniać prasie zbierania krytycznych materiałów ani w inny sposób tłumić krytyki. Młodzi strażacy ze Słupca czwarci w powiecie! zawodach zajęli wysokie czwarte miejsce. Otrzymane nagrody Drużyna MDP przekazała dla Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej. Opiekunami drużyny MDP są: druh Jacek Łachut z OSP Słupiec i Lucyna Szot nauczycielka Gimnazjum w Borkach. W zawodach wzięło udział 11 drużyn. Informacja: Tomasz Bełzowski

19 Nr 3/87/13 15 czerwca br., w hali widowiskowo-sportowej w Szczucinie, odbył się Międzywojewódzki Turniej Karate Shinkyokushinkai o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin Jana Sipiora. Organizatorami zawodów byli: Dąbrowski Klub Karate TETSUI sekcja Szczucin i Tarnowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushinkai prowadzony przez Shihan Wiesława Gwizda. Współorganizatorem był Urząd Miasta i Gminy Szczucin. Turniej otworzył blok pokazowy i koncert Orkiestry Dętej OSP Szczucin. W turnieju startowało 236 zawodników reprezentujących 23 Kluby z Polski. Głównym Sędzią zawodów był Sensei Roman Kęska 4 Dan Kraków. Turniej przeprowadzony był we wszystkich kategoriach Kata i Kumite. Sponsorami turnieju był: Tankpol, Kleib, Eurobud - Tarnów i Akcent Studio. Wyniki: Kategorie KATA /suma pkt. uzyskanych z I i II tury/ Kata chłopcy do 10 lat: Dominik Maśnica Niepołomice 78,5 pkt, Korneliusz Paradysz Krosno Budo 76,9 pkt i Nikodem Zacharek Tarnów 76,4 pkt Kata dziewczynki do 10 lat: Martyna Blinkiewicz Niepołomice 78 pkt, Barbara Kajta Niepołomice 77,3 pkt i Agnieszka Trela Niepołomice 76,6 pkt Kata dzieci chłopcy lat: Maksymilian Rapacz Nowy Sącz 78,8 pkt, Michał Wachniki Opole 78,3 pkt i Jakub Mędryk Leżajsk 76,5 pkt Kata dzieci dziewczynki lat: Justyna Krosta Niepołomice 80,8 pkt, Sandra Maśnica Niepołomice 77 pkt i Sylwia Zegar Tarnów 75,6 pkt Kata młodzicy chłopcy lat: Jakub Krosta Niepołomice 79,8 pkt, Bartłomiej Nowak Niepołomice 77,9 pkt i Radosław Nowak Niepołomice 77,3 pkt Kata młodzicy dziewczynki lat: Adrianna Gwizd Tarnów 77,5 pkt, Aleksandra Pilch Niepołomice 76,5 pkt i Anna Bartman Brzozów 75,8 pkt Kata kadeci chłopcy lat: Kryspin Paradysz Krosno Budo 78,3 pkt i Bartłomiej Zygmunt Leżajsk 76,1 pkt Kata kadeci dziewczyny lat: Karolina Daszkiewicz Bartoszyce 76,6 pkt, Karolina Kowalska Niepołomice 75,3 pkt i Agnieszka Ząbek Dąbrowa Tarnowska 73,9 pkt Kata juniorzy lat: Krzysztof Szaluś Tarnów 80,4 pkt, Jakub Bielczyński Krosno Budo 78,3 pkt i Michał Półchłopek Krosno Budo 77,7 pkt Kata juniorki lat: Magdalena Starzec Tarnów 77,7 pkt, Diana Hejnar Krosno Budo 76,8 pkt i Weronika Zegar Tarnów 33,5 pkt Kata seniorzy: Filip Szeller Krosno Budo 80,9 pkt, Maciej Rohan Krosno Budo 79,6 pkt i Adam Jachym Dąbrowa Tarnowska 77,7 pkt Kata seniorki: Diana Pachulska Lidzbark Warmiński 79,5 pkt, Monika Lipka Krosno Budo 78,1 pkt i Aleksandra Rogalska Krosno Budo 77 pkt Kategorie KUMITE - Kumite Młodzicy lat Kat. chłopcy do 40 kg: Bartłomiej Nowak Niepołomice, Jakub Krosta Niepołomice, Radosław Nowak Niepołomice i Sebastian Nowak Busko-Zdrój Wyniki z Międzywojewódzkiego Turnieju Karate Shinkyokushin w Szczucinie r. Kat. chłopcy do 45 kg: Michał Kamiński Brzozów, Konrad Paszkiewicz Chełm, Bartłomiej Guźla Sandmierz i Maksymilian Rapacz Nowy Targ Kat. chłopcy pow. 45 kg Kacper Kulpa Nowy Targ, Paweł Nestorowicz Chełm, Michał Lechowski Busko Zdrój i Karol Sterkowiec Gromnik Kat. dziewczynki do 35 kg: Justyna Krosta Niepołomice, Aleksandra Kula Leżajsk, Barbara Kajta Niepołomice i Julia Szeremeta Chełm Kat. dziewczynki pow. 35 kg: Weronika Bartman Brzozów, Syliwa Klima Niepołomice, Anna Bartman Brzozów i Weronika Madej Lidzbark Warmiński Kumite Kadeci lat Kat. chłopcy do 55 kg: Jakub Bełzowski Tarnów, Kasper Kądzielawa Dąbrowa Tarnowska, Albert Skotnicki Tarnów i Bartłomiej Zygmunt Leżajsk Kat. chłopcy 65 kg: Przemysław Łoś Chełm, Machał Armatys Tarnów i Hubert Zdziebko Tarnów Kat. chłopcy pow. 65 kg: Dominik Kozioł Tarnów, Sebastian Pęcak Leżajsk i Filip Potempa Tarnów Kat. dziewczyny do 50 kg: Daria Starzec Tarnów, Natalia Durak Tarnów i Karolina Gucwa Nowy Targ Kat. dziewczyny pow. 50 kg: Joanna Czerniewska Bartoszyce, Karolina Daszkiewicz Bartoszyce, Zuzanna Czeczenek Tarnów i Anna Statuch Sandomierz Kumite Juniorzy lat Kat. chłopcy do 70 kg: Bartłomiej Suska Sandomierz, Jakub Bielczyński Krosno Budo, Michał Półchłopek Krosno Budo i Dariusz Janiec Chełm Kat. chłopcy pow. 70 kg: Dawid Pastułka Stary Sącz, Krystian Bajan Tarnów i Mateusz Justufow Tarnów Kat. dziewczyny do 60 kg: Magdalena Starzec Tarnów i Karolina Pękala Gromnik Kat. dziewczyny pow. 60 kg: Diana Hejnar Krosno Budo i Klaudia Durak Tarnów Kumite Seniorzy pow. 18 lat Kat. mężczyźni do 70 kg: Krystian Archacki Bartoszyce, Filip Szeller Krosno Budo, Adrian Archacki Bartoszyce i Dariusz Mikulec Tarnów Kat. mężczyźni do 80 kg: Jacek Gacoń Tarnów, Tomasz Konieczny Leżajsk, Bartłomiej Bernat Busko-Zdrój i Patryk Michalski Tarnobrzeg Kat. mężczyźni pow. 80 kg: Dariusz Myma Bartoszyce, Grzegorz Stecki Leżajsk, Bogusław Bartman Brzozów i Daniel Zygmunt Leżajsk Kat. kobiety do 65 kg: Diana Pachulska Lidzbark Warmiński, Ewa Bartman Brzozów, Monika Lipka Krosno Budo i Monika Forgiel Dabrowa Tarnowska Kat. kobiety pow. 65 kg: Anna Rosół Niepołomice, Aleksandra Rogalska Krosno Budo, Anna Forgiel Dąbrowa Tarnowska i Ewelina Motyka Tarnobrzeg Klasyfikacja drużynowa do 10 miejsca: Tarnów 61 pkt, Niepołomice 60 pkt, Krosno Budo 43 pkt, Bartoszyce 24 pkt, Leżajsk 18 pkt, Brzozów 16 pkt, Chełm 13 pkt, Nowy Targ 12 pkt, Lidzbark Warmiński 11 pkt i Dąbrowa Tarnowska 9 pkt. Informacja: Tomasz Bełzowski Str. 19

20 Pamięci ofiar II wojny światowej 1.08.br., z okazji 69. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, przy Kwaterze Pamięci Narodowej w Szczucinie, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie, złożyło wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapaliło symboliczny znicz pamięci ofiar II wojny światowej. Pamiątki ze Szczucina W ramach projektu Warsztaty plastyczne Edukacja regionalna pamiątki ze Szczucina, finansowanego z budżetu gminy Szczucin, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi j przygotowało warsztaty, na których każdy chętny może wykorzystać swoje pomysły do wykonania szczczucińskich pamiątek. Na początek wykonano dwa rodzaje magnesów na lodówkę, po 500 sztuk. I takie różnorodne magnesy będą wykonywane do końca 2013r. Atrakcyjne materiały i forma zajęć powinny być zachętą dla mieszkańców w każdym wieku. Lista na warsztaty jest otwarta. Zgłoszenia tel , lub osobiście do Domu Kultury ul. Kościuszki 32 w Szczucinie Nowy samochód dla strażaków w Maniowie br., Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, na ręce Prezesa OSP Maniów Wojciecha Korczaka oficjalnie przekazał kluczyki do samochodu strażackiego Ford Galaxy. Tym samym dotychczasowy, 40. letni Żuk mógł odejść na zasłużony odpoczynek. Strażacy osiągnęli skutek swoich zabiegów o lepsze auto, które kosztowało 17 tys. zł, a zapłacił sponsor. Informacja: Tomasz Bełzowski Nr 3/87/13 Podsumowano współzawodnictwo kulturalne r., w Domu Kultury w Szczucinie, odbyło się Podsumowanie Współzawodnictwa Kulturalnego Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Szczucin, za rok szklony 2012/2013, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczucinn Jana Sipiora. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Jan Sipior, przedstawicielka Gminnego Zespołu Oświaty w Szczucinie Bogusława Szczepańska, dyrektor SCKiB w Szczucinie Maria Gadziała, uczniowie wraz z dyrektorami szkół i przedszkoli. Wyniki zmagań kulturalnych ogłosiła dyrektor Centrum Maria Gadziała. Wśród przedszkoli I m zdobyły: Przedszkole Publiczne w Szczucinie i Przedszkole w Skrzynce, II m Przedszkole Publiczne w Borkach, III m: Przedszkole w Maniowie, Słupcu i Oddział Przedszkolny w Zabrniu. Wyróżnienie otrzymało Przedszkole Niepubliczne- Ochronka w Szczucinie. Dyplom za udział otrzymał Odział Przedszkolny w Dąbrowicy. Wśród szkół podstawowych I m zdobyła Szkoła Podstawowa w Szczucinie, II m zajęli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupcu i Maniowie, a także Szkoła Podstawowa w Zabrniu, III m: Szkoła Podstawowa w Borkach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce. Dyplom za udział otrzymała Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy. Gimnazja zajęły: I m Gimnazjum w Szczucinie, II m Gimnazjum w Borkach. Wyróżnienie otrzymało Gimnazjum w Radwanie. Po wręczeniu dyplomów i nagród wystąpili laureaci. Str. 20

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej

SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE. Maria Włodarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Tworkowej ROK XXI NR 7 (215) LISTOPAD 2012 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł W numerze... SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNA PODZIĘKOWANIE Dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie oraz cała społeczność wsi Tworkowa składa na ręce Burmistrza

Bardziej szczegółowo

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 3 (17) / 2012 N la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów iejskich jest ważnym źródłem D dofinansowania w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Nr 107 rok XVIII PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013. Gorczańskie. wieści. cena 2 zł. Issn 1640 4300 WESOŁYCH ŚWIĄT. www.kamienica.net.pl

Nr 107 rok XVIII PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013. Gorczańskie. wieści. cena 2 zł. Issn 1640 4300 WESOŁYCH ŚWIĄT. www.kamienica.net.pl Nr 107 rok XVIII PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013 Gorczańskie wieści Issn 1640 4300 Pismo Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy cena 2 zł WESOŁYCH ŚWIĄT www.kamienica.net.pl Niezwykłe jubileusze Setne urodziny

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo