PROGRAM STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ"

Transkrypt

1 II Konferencja Naukowa Psychologia - Konsumpcja - Jakość życia W supermarkecie szczęścia - o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia Katowice, września 2010 PROGRAM STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ Organizatorzy: Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

2 Konferencję patronatem honorowym objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. dr hab. Bernard Lampek Dziekan Wydz. Pedagogiki i Psychologii Dr hab. Zbigniew Spendel Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG Prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska Prezydent Miasta Katowic Piotr Uszok Akademickie Stowarzyszenie Psychologów Ekonomicznych

3 SPIS TREŚ CI Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny Konferencji 4 Program Ramowy 5 Szczegółowy program konferencji 6 Streszczenia wystąpień 11 Indeks autorów 71 3

4 II Konferencja Naukowa Psychologia Konsumpcja Jakość życia W supermarkecie szczęścia o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia Katowice, września 2010 KOMITET NAUKOWY: prof. UŚ dr hab. Małgorzata Górnik-Durose (Uniwersytet Śląski w Katowicach) przewodnicząca prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego) prof. dr hab. Teresa Słaby (Szkoła Główna Handlowa) prof. dr hab. Barbara Kożusznik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) prof. UG dr hab. Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański) prof. UG dr hab. Hanna Brycz (Uniwersytet Gdański) prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka (Uniwersytet Gdański) prof. SGH dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa) dr hab. Zbigniew Spendel (Uniwersytet Śląski w Katowicach) KOMITET ORGANIZACYJNY dr Teresa Sikora przewodnicząca dr Anita Gałuszka dr Maciej Januszek mgr Łukasz Jach 4

5 PROGRAM RAMOWY Środa, 22 września Rejestracja uczestników Obiad Otwarcie konferencji Wykład Przerwa na kawę Sesja I: Pieniądze a jakość życia Wycieczka po Nikiszowcu i Giszowcu Kolacja w Dworku pod Lipami Czwartek, 23 września Wykład Przerwa na kawę i herbatę Sesja II: Aktualne obrzeża konsumpcji Obiad Sesja III: Konsumowanie pracy Przerwa na kawę i herbatę Wyjazd do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu Kolacja Piątek, 24 września Wykład Przerwa na kawę i herbatę Sesja IV: Osobowe i osobowościowe wyznaczniki konsumpcji Sesja V: Przyczynki konsumenckie Dyskusja panelowa Zamknięcie konferencji Obiad 5

6 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI Środa, 22 września Rejestracja uczestników (budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii, przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach) Obiad OTWARCIE KONFERENCJI WYKŁAD INAUGURACYJNY: Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego) Wybory konsumenckie w sytuacji skrajnej niewiedzy Przerwa na kawę Sesja I: PIENIĄDZE A JAKOŚĆ ŻYCIA Dominika Maison, Joanna Rudzińska Kto jest szczęśliwy ten kto ma, czy ten, któremu tylko tak się wydaje? Agata Gąsiorowska Style zakupów nierefleksyjnych a postawy wobec pieniędzy Magdalena Marczak, Grażyna Wąsowicz-Kiryło Żyjąc z dnia na dzień lub myśląc o przyszłości. O finansowej orientacji temporalnej w świecie pieniędzy Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Katarzyna Sekścińska Materializm a ogólna satysfakcja z życia i postawy wobec pieniędzy Wycieczka po Nikiszowcu i Giszowcu Kolacja w Dworku pod Lipami 6

7 Czwartek, 23 września WYKŁAD: Helga Dittmar (University of Sussex, Wielka Brytania) What is the price of consumer culture? The psychological impact of the 'material good life' ideal on well-being Przerwa na kawę i herbatę Sesja II: AKTUALNE OBRZEŻA KONSUMPCJI Małgorzata Bombol Design a jakość życia - marzenia i realia Mariusz Jędrzejko Młodzi w szale zakupów i nowego stylu życia - studium socjopedagogiczne Jarosław Polak Konsumpcjonizm a religijność Agata Neale Bawełniana torba, szklana butelka, certyfikat bio czyli o alternatywnych wzorach konsumpcji Łukasz Jach Prorocy Syjonu w konsumpcyjnym Babilonie muzyka reggae jako wyraz sprzeciwu wobec współczesnej hegemonii pieniądza Obiad W SESJI PLAKATOWEJ: Michał Cebula, Piotr Kucharski Antykonsumpcja jako wyraz dbałości o jakość życia Piotr Buras, Miłosz Dzenis, Agata Hublewska, Mariusz Niderla, Natalia Potrykus, Magda Skwierawska Jak świętować aby być zadowolonym z życia? 7

8 Czwartek, 23 września 2010 (c.d.) Sesja III: KONSUMOWANIE PRACY Damian Grabowski Praca a konsumpcja i odraczanie gratyfikacji. Pasjonująca praca jako forma konsumpcji Mariola Paruzel Dwa światy o jakości życia, poczuciu sukcesu i materialistycznomerkantylnej orientacji w sektorze prywatnym i państwowym Katarzyna Janiec, Dawid Stanik Wartości i cele życiowe określające jakość życia, a poczucie niezależności osób pracujących w organizacjach działających na wysoko konkurencyjnym rynku farmaceutycznym Magdalena Nilidzińska Szkoła przestrzenią kreatywnej destrukcji i pozytywnych przeżyć jako marketing przedsiębiorczości Tomasz Wirga Rodzaj indukowanych emocji i poziom poczucia jakości życia a skuteczność rozwiązywania zadań wykorzystujących procesy Anna Szabowska-Walaszczyk, Martyna Wojtaś Pracownik jako konsument wizerunku pracodawcy: o zaangażowaniu w pracę i jakości życia Przerwa na kawę i herbatę W SESJI PLAKATOWEJ: Małgorzata Wiśniewska Jakość życia w świetle aktywności zawodowej wśród kobiet posiadających rodzinę Wyjazd do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu Kolacja 8

9 Piątek, 24 września WYKŁAD: Teresa Słaby (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Chaos metodyczny wokół badań jakości życia Przerwa na kawę i herbatę Sesja IV: OSOBOWE I OSOBOWOŚCIOWE WYZNACZNIKI KONSUMPCJI Łukasz Baka Polski, młody konsument - patriota, czy racjonalista? Teoria opanowania trwogi a etnocentryzm konsumencki Anna Maria Zawadzka, Joanna Duda Czy zakupy mogą wiązać się z zadowoleniem z życia?: czyli o zakupach doznaniowych i aspiracjach życiowych jednostek Irena Pilch Makiawelizm i inne osobowościowe uwarunkowania zachowań konsumenckich Joanna Mateusiak Orientacja merkantylna a posiadane zasoby Sesja V: PRZYCZYNKI KONSUMENCKIE Oleg Gorbaniuk, Monika Toczyńska, Anna Osiak, Agata Szostak Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek Krzysztof Kaleta Możliwość uodpornienia na perswazję marketingową poprzez uświadomienie techniki manipulacji perswazyjnej Jolanta Chanduszko-Salska Ryzyko nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem rola prężności, poczucia własnej wartości i przeżywanego stresu 9

10 Piątek, 24 września 2010 (c.d.) W SESJI PLAKATOWEJ: Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Małgorzata Styśko-Kunkowska Co i jak komunikują etykiety na produktach spożywczych? Wnioskowanie o zdrowotności produktów na podstawie informacji o składnikach odżywczych. Eksploracyjne badanie jakościowe Małgorzata Banaszczyk Wpływ różnych typów reklamy na preferencje konsumenckie Agnieszka Dąbrowska, Ewa Babicz-Zielińska Czynniki determinujące preferencje żywności typu comfort food Dyskusja panelowa: Współczesna oferta supermarketu szczęścia nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose (Uniwersytet Śląski). Uczestnicy: Wiesław Gdowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Anna Maria Zawadzka (Uniwersytet Gdański) ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI Obiad 10

11 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ * (porządek alfabetyczny wg pierwszego autora) * Przed tytułem wystąpienia zaznaczono literami "W", "R" i "P" rodzaj wystąpienia; odpowiednio - wykład, referat lub plakat. Znak "*" przy autorze oznacz, że jest on również prelegentem (ew. osobą prezentującą plakat) 11

12 Łukasz Baka* Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zakład Psychologii R Polski, młody konsument - patriota, czy racjonalista? Teoria opanowania trwogi a etnocentryzm konsumencki Teoria opanowania trwogi (TOT), w swoich założeniach teoretycznych, dążyła do wyjaśnienia źródeł uprzedzeń społecznych. Wiele badań pokazało, że doświadczanie trwogi nasila etnocentryzm grupowy. Z czasem okazało się, że implikacje płynące z badań mogą być generalizowane na inne obszary ludzkich zachowań, m.in. na zachowania konsumenckie. Przykładowo, w sytuacji trwogi ludzie pożądają produkty oferujące prestiż społeczny,jak również produkty krajowe lub lokalne. Zdaniem twórców TOT - Greenberga, Pyszczynskiego, Solomona - posiadanie luksusowych dóbr materialnych jest wskaźnikiem sukcesu i użyteczności społecznej, co działa jako bufor neutralizujący przeżywaną trwogę. Niniejsze badania miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie - czy doświadczanie trwogi przyczynia się do nasilenia etnocentryzmu konsumenckiego wśród młodych Polaków. Osobami badanymi byli studenci oraz młodzi polscy przechodnie (N=304). Wyniki trzech przeprowadzonych eksperymentów pokazały zgodnie, że w sytuacji trwogi polscy konsumenci bardziej pożądają i wyżej oceniają produkty zagraniczne. Nie stwierdzono natomiast różnic istotnych statystycznie w odniesieniu do produktów polskiego pochodzenia. Dane te okazały się niezgodne z założeniami TOT. Próba wyjaśnienia przyczyn tej niezgodności podjęta jest w dyskusji. Słowa kluczowe: teoria opanowania trwogi, wzbudzanie trwogi, etnocentryzm konsumencki 12

13 Notatki: 13

14 Małgorzata Banaszczyk* Uniwersytet Łódzki Instytut Psychologii P Wpływ różnych typów reklamy na preferencje konsumenckie Celem badań było sprawdzenie czy rodzaj reklamy jaką posługują się firmy istotnie wpływa na preferencje konsumentów. W badaniu użyto reklamy prasowej stworzonej specjalnie dla celów badawczych. Wzięło w nim udział 180 osób w wieku lat. Deklarowali oni poziom swych preferencji względem takich samych produktów lecz reklamowanych na trzy różne sposoby emocjonalny, przedmiotowy i funkcjonalny. Produkty porównywane były parami, każdy z każdym, a badani zaznaczali, który z pary by wybrali oraz, na 10 stopniowej skali, jaka jest siła pewności tego wyboru. Wyniki wykazały, że poziomy preferencji pomiędzy różnie reklamowanymi produktami istotnie się różnią. Oznacza to, że produkty tej samej kategorii w zależności od charakteru przekazu reklamowego jaki im towarzyszy, mogą być w różnym stopniu preferowane przez potencjalnych nabywców. Zatem nie tylko atrakcyjność produktu, ale i to w jakich sposób jest on reklamowany ma znaczenie w procesie decyzyjnym konsumentów. Słowa kluczowe: reklama, preferencje konsumenckie 14

15 Notatki: 15

16 Małgorzata Bombol* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji R Design a jakość życia - marzenia i realia Jeżeli przez jakość życia rozumiemy poziom satysfakcji uzyskiwanej przez jednostkę wyniku spożywania dóbr i usług, to design staje się ważnym elementem współkształtującym tę kategorię. Design w dzisiejszych czasach jest obecny w różnych wymiarach życia człowieka - od produktów które go otaczają, poprzez otocznie architektoniczne, wystawy, ekspozycje, przestrzeń publiczną oraz design informacji docierających ze świata realnego i wirtualnego. Tak więc jednostka, funkcjonując w wielowymiarowej przestrzeni designu, najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy, choć często podporządkowuje się zamierzeniom i pomysłom designerów, traktując je jako oczywistą składową rzeczywistości. W związku z powyższym rodzi się pytanie w jaki sposób włączyć zagadnienia percepcji i oceny designu w nurt badań nad jakością życia. Jako przyczynkowe do wskazanej problematyki należy potraktować badania percepcji designu w oczach polskich konsumentów, przeprowadzone przez autorkę w wrześniu 2009 badanie empiryczne na ogólnopolskiej próbie 415 dorosłych konsumentów biorącej udział w badaniu panelowym Gfk Polonia. Badanie odnosiło się do sfery designu produktów dostępnych na polskim rynku. W wyniku badań otrzymano odpowiedzi na pytania odnoszące się pośrednio do problematyki jakości życia a mianowicie samooceny sytuacji materialnej, preferencji do otaczania się rzeczami estetycznymi i pięknymi, skłonności do płacenia wyższych cen za produkty dobrze zaprojektowane oraz ocenę estetyzacji konsumpcji w Polsce. W podsumowaniu zostaną ukazane sugerowane obszary podejmowania badań oraz ewentualne wskaźniki obrazujące design jako element jakości życia. Słowa kluczowe: design, estetyzacja konsumpcji, zachowania konsumpcyjne, jakość życia. 16

17 Notatki: 17

18 Piotr Buras 1, Miłosz Dzenis 1, Agata Hublewska 1, Mariusz Niderla 1, Natalia Potrykus 1, Magda Skwierawska 1 1Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii P Jak świętować aby być zadowolonym z życia? Okres Świąt Bożego Narodzenia obfituje w wiele duchowych jak materialistycznych doświadczeń, które mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na poczucie dobrostanu psychicznego. Celem naszego badania była replikacja badania T.Kasser a i K.M.Sheldon a (2002), które dotyczyło wpływu konsumenckich praktyk podczas Świąt Bożego Narodzenia na poczucie dobrostanu. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie Amerykanów, więc sugerując się wnioskami jego autorów postanowiliśmy sprawdzić jakie wyniki będziemy mogli otrzymać w odmiennej kulturowo Polsce. W badaniu wzięło udział 127 osób w wieku od 18 do 66 roku życia, które poproszone były o wypełnienie kwestionariusza, zawierającego: 5 adaptowanych punktów ze Skali Satysfakcji z Życia (SWB), Skalę do badania pozytywnego i negatywnego afektu (PANAS), 4 punkty (adaptowane z kwestionariusza T.Kasser a i K.M.Sheldon a) dotyczące poziomu stresu podczas Świąt. Powyższe skale posłużyły nam podobnie jak Autorom oryginalnego badania do wyznaczenia czynnika Christmas well-being czyli dobrostanu psychicznego podczas Świąt. W kwestionariuszu znajdowały się również 22 stwierdzenia dotyczące doświadczeń oraz czynności wykonywanych w okresie Świątecznym. Osoby badane proszone były o zaznaczenie, w jakim stopniu miały ono miejsce w ich przypadku. Dodatkowo zadaniem badanych było podanie informacji na temat wydatków związanych z okresem Świątecznym, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania poświęcone pozytywnym czynnościom konsumenckim. Istotnym był czas przeprowadzenia badania w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Uzyskane wyniki badania wskazały na występowanie istotnej ujemnej korelacji między poczuciem dobrostanu psychicznego podczas Świąt a pomaganiem innym, które sprzyja także odczuwaniu negatywnego afektu. Oszczędzanie natomiast pozytywnie korelowało z poczuciem dobrostanu i satysfakcją w czasie Świąt. Także czynny udział w tradycyjnych świątecznych rytuałach i aktywnościach, dodatnio korelował z poczuciem dobrostanu. Spotkania w gronie najbliższych sprzyjały odczuwaniu pozytywnych emocji, korelowały ujemnie z afektem negatywnym. Angażowanie się w religijne obrzędy i przeżycia duchowe sprzyjały pozytywnemu afektowi i satysfakcji, jednakże sama koncentracja na tradycji wiązała się ze stresem. Ponadto odmiennie niż w grupie Amerykanów, w polskich warunkach nie wystąpiła istotna korelacja między wiekiem a poczuciem dobrostanu. 18

19 Notatki: 19

20 Michał Cebula 1 *, Piotr Kucharski 1 * 1Uniwersytet Wrocławski Instytut Socjologii P Antykonsumpcja jako wyraz dbałości o jakość życia Pojęcie antykonsumpcji koresponduje z takimi terminami jak konsumpcja społecznie odpowiedzialna, konsumpcja zielona, konsumpcja alternatywna, czy etyczna nie jest jednak z nimi tożsame. Choć niektórzy konsumenci mogą wyrażać swoją postawę anty wybierając np. produkty ekologiczne, to zasadniczo problematyka antykonsumpcji skupia się na powodach niekonsumowania niż na ruchach prospołecznych zachęcających do konsumpcji pewnego rodzaju. W zależności od celu (osobowy lub społeczny) i obiektu (konsumpcja jako taka lub konsumpcja określonych marek/produktów) wyodrębniono: a) konsumentów o nastawieniu globalnym (np. ekolodzy) optujących za redukcją spożycia dla dobra planety, czy społeczeństwa, b) aktywistów rynkowych unikających określonych marek, czy produktów ze względów społecznych, c) zwolenników prostoty wycofujących się ze społeczeństwa konsumpcyjnego w imię samodoskonalenia duchowego, czy moralnego, d) konsumentów nielojalnych wobec wybranych marek czy produktów, np. ze względu na złe doświadczenia w konsumpcji, czy posiadanie negatywnych skojarzeń z marką (brak zgodności wizerunkowej). W niniejszym artykule stawiamy sobie za cel a) konceptualizację antykonsumpcji ze wskazaniem głównych nurtów badawczych oraz b) zaprezentowanie przejawów antykonsumpcji w odniesieniu do rynku muzycznego. Wskazujemy na odbiorców muzyki odrzucających skomercjalizowaną muzykę popularną i wybierających artystów niszowych, często określanych mianem "underdogs". Nawiązujemy do przedstawionej typologii antykonsumentów i porównujemy ich, zgodnie np. z teorią T. Adorno, do tzw. wybiórczych słuchaczy muzyki popularnej, którzy nie poszukują w muzyce szerszego, społecznego czy estetycznego kontekstu.analizujemy motywy i sposoby uczestnictwa w antykonsumpcji muzycznej wykorzystując wypowiedzi na forach internetowych i portalach recenzyjnych. Uznajemy, że elementem jakości życia jest celowe kształtowanie otaczającego środowiska wg przyjętych standardów doskonałości. 20

21 Notatki: 21

22 Jolanta Chanduszko-Salska* Uniwersytet Łódzki w Łodzi Instytut Psychologii R Ryzyko nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem rola prężności, poczucia własnej wartości i przeżywanego stresu Prężność oraz poczucie własnej wartości mogą chronić jednostkę przed nadmiernym zaabsorbowaniem jedzeniem. Doświadczanie silnego lub długotrwałego stresu sprzyjać może skupianiu uwagi na jedzeniu. Celem badań było ustalenie zależności między ryzykiem uzależnienia od jedzenia a prężnością, poczuciem własnej wartości i stresem. Ustalono ponadto predykatory nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem. Osoby badanie: badania objęły grupę 40 kobiet z podwyższonym wskaźnikiem BMI (średnia BMI=31,6). Metody: zastosowano Skalę Zaabsorbowania Jedzeniem, Skalę Pomiaru Prężności, Skalę Poczucia Własnej Wartości oraz Skalę Odczuwanego Stresu. Wyniki badań wykazały, że kobiety odznaczające się wyższą skłonnością do zaabsorbowania jedzeniem charakteryzuje niższy poziom prężności ( przejawiający się m.in. w mniejszej wytrwałości i determinacji w działaniu, niższym poziomie kompetencji osobistych i tolerancji negatywnych emocji), niższe poczucie własnej wartości oraz większe natężenie odczuwanego stresu. Ponadto im większa skłonność do zaabsorbowania jedzeniem tym niższa prężność, poczucie własnej wartości oraz silniej odczuwany stres. Wnioski: Rozwój i wzmacnianie poczucia własnej wartości, prężności oraz oddziaływania psychologiczne nakierowane na pomoc w nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem mogą pełnić ważną role w zapobieganiu nadmiernej koncentracji na jedzeniu. Słowa kluczowe: zaabsorbowanie jedzeniem, prężność, poczucie własnej wartości, stres 22

23 Notatki: 23

24 Agnieszka Dąbrowska 1 *, Ewa Babicz-Zielińska 1 1Akademia Morska w Gdyni Katedra Handlu i Usług P Czynniki determinujące preferencje żywności typu comfort food. Szybkie tempo życia, stres i duże wymagania społeczno-ekonomiczne to w dzisiejszych czasach codzienność pociągająca za sobą z jednej strony zapotrzebowanie na mobilizację psychofizyczną organizmu, z drugiej zaś możliwość relaksu i rozładowania emocji. Spożywanie żywności wykazującej korzystny wpływ na zdrowie powoduje nie tylko poprawę samopoczucia, ale również zwiększenie wydajności umysłowej i fizycznej, lub przeciwnie przynosi odprężenie, uspokojenie i relaks. Reakcja organizmu zależy od wieku, stopnia zmęczenia, stanu emocjonalnego, pory dnia, nawyków żywieniowych, płci czy masy ciała. Preferencje wyboru produktów są również uwarunkowane doznaniami sensorycznymi i satysfakcją wynikającą z ich spożycia. Żywność, której konsumpcja podnosi komfort psychiczny i fizyczny to tzw. comfort food. Obejmuje ona niemal wszystkie grupy żywności i zależy od indywidualnych preferencji. Cel badań. Celem badań było określenie wpływu czynników socjologicznych na wybór comfort food. Osoby badane. Badanie objęło 120 osób obu płci w różnym wieku i z róznym wykształceniem. Metody. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego, który obejmował zagadnienia dotyczące wpływu pory dnia i roku, obecności innych osób i nastroju na wielkość i ilość spożywanych posiłków; preferencje żywieniowe w wybranych stanach emocjonalnych i subiektywną ocenę osobowości. Wyniki. W sytuacji stresu i zdenerwowania respondenci wybierają kawę i czekoladę. Dodatkowo 35% mężczyzn sięga również po alkohol. Podczas zwiększonego wysiłku umysłowego, poza kawą kobiety chętniej spożywają herbatę i czekoladę, mężczyźni zaś napoje energetyzujące. Nuda wpływa na wybór napojów alkoholowych przede wszystkim przez mężczyzn (55%) i osoby młode (30%). Wnioski. Badanie nie potwierdziło opinii, że mężczyźni bardziej gustują w potrawach mięsnych niż kobiety. Istotny wpływ na wybór comfort food mają zarówno płeć, wiek, jak i wykształcenie. Słowa kluczowe: emocje, comfort food, nastrój 24

25 Notatki: 25

26 Agata Gąsiorowska* Politechnika Wrocławska R Style zakupów nierefleksyjnych a postawy wobec pieniędzy W badaniach prowadzonych w ramach psychologii zachowań konsumenckich i psychologii ekonomicznej sugeruje się, że postawy wobec pieniędzy związane są z podejmowaniem patologicznych zakupów, m.in. zakupami kompulsywnymi (np. Hanley i Wilhelm, 1992, Roberts, Sepulveda, 1999). Analogicznie można zakładać, że postawy te powinny wiązać się nie tylko z uzależnieniem od kupowania, ale także ze zdecydowanie częściej występującym kupowaniem impulsywnym. Dla celów niniejszej pracy przeprowadzono więc dwa badania, w których postawy wobec pieniędzy mierzone były skalą SPP (Gąsiorowska, 2008), natomiast styl podejmowania zakupów definiowany był jako skłonność do kupowania impulsywnego mierzona skalą SKI w badaniu pierwszym (n=322; 55,9% kobiet, wiek M=30.07, SD=12.6), oraz kupowanie kompulsywne w badaniu drugim (n=96; 52.1% kobiet, wiek M=37.39, SD=12.99). Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że osoby prezentujące odmienne typy postaw wobec pieniędzy różnią się stylem kupowania. Niespokojnie wielbiciele pieniędzy charakteryzują się najwyższą skłonnością do kupowania impulsywnego, przeżywają najsilniejsze emocje pozytywne związane z zakupami, doświadczają poczucia nacisku w sytuacji kupowania, odczuwają silny żal pozakupowy, ale usiłują kontrolować swoje zachowanie np. poprzez planowanie zakupów. Ich przeciwieństwem pod względem wymiarów emocjonalnych związanych z kupowaniem impulsywnym są refleksyjni zarządcy, którzy jednak na podobnym poziomie zachowują rozwagę w sytuacji kupowania. Na skali kupowania kompulsywnego najwyższe wyniki uzyskują oba profile świadczące o symbolicznym traktowaniu pieniędzy (wielbiciele i negujący znaczenie), podczas gdy refleksyjni zarządcy nie ujawniają takich skłonności. 26

27 Notatki: 27

28 Oleg Gorbaniuk 1 *, Monika Toczyńska, Anna Osiak, Agata Szostak 1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii R Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek Celem zrealizowanych badań była systematyzacja pola percepcji konsumentów marek. W toku badań jakościowych skompletowano leksykon skojarzeń z konsumentami 100 marek z 50 kategorii produktów na podstawie 100 półtoragodzinnych wywiadów (16-65 lat). Następnie 7 sędziów pokategoryzowało ponad 22 tys. skojarzeń. Na podstawie analizy częstotliwości zebranego materiału leksykalnego skompletowano listy przymiotnikowe i przeprowadzono badania ilościowe w celu identyfikacji struktury percepcji (1) postrzeganych cech osobowości oraz (2) społecznych aspektów wizerunku konsumentów 200 marek na próbie 560 respondentów (16-83 lata). Analiza głównych składowych wyodrębniła 5 wymiarów percepcji cech osobowości oraz 4 wymiary społecznego wizerunku konsumentów marek. Praktycznym efektem zrealizowanych badań są kwestionariusze do pomiaru wizerunku konsumentów. 28

29 Notatki: 29

30 Damian Grabowski* Uniwersytet Śląski Instytut Psychologii R Praca a konsumpcja i odraczanie gratyfikacji. Pasjonująca praca jako forma konsumpcji Referat ukazuje relacje między pracą a konsumpcją oraz odraczaniem gratyfikacji i stanowi prezentację tezy, że współcześnie praca powinna wiązać się przede wszystkim z doświadczaniem przyjemności będącej istotnym elementem konsumpcji. Najpierw ukazane są charakterystyki pracy i konsumpcji w kontekście opisów epok nowoczesnej i ponowoczesnej. Znaczącym elementem nowoczesnych systemów społecznych była etyka pracy, natomiast systemów ponowoczesnych jest etyka lub estetyka konsumpcji. Rdzeniem znaczeniowym etyki pracy jest odraczanie gratyfikacji i ciężka praca, natomiast estetyki konsumpcji, wręcz natychmiastowa gratyfikacja oraz aktywności podejmowane w czasie wolnym. Następnie ukazany jest wymiar znaczenia (wagi) pracy w życiu człowieka, składający się z siedmiu stopni. Omówione są kolejno: pracoholizm oraz etyka pracy, czyli spostrzeganie pracy jako wartości autotelicznej lub zgeneralizowanej wartości instrumentalnej, a zatem na przykład przekonanie, że jest ona sposobem służby wspólnocie. Etyka godności to traktowanie pracy jako wartości instrumentalnej, czyli środka, który zwiększa poczucie własnej wartości poprzez powiększanie poczucia kompetencji, lub dostarcza takich nagród jak pieniądze, uznanie i status, które także zwiększają poczucie własnej wartości. Kolejnym stopniem tego wymiaru jest etyka czasu wolnego, czyli traktowanie pracy jako działania bez większego znaczenia, które jest źródłem pieniędzy przeznaczanych na aktywności podejmowane poza nią. Ostatnim stopniem wymiaru wagi pracy jest spostrzeganie jej jako wartości jednoznacznie negatywnej bądź antywartości, czyli przemocy paraliżującej umysł. Współcześnie wyraźnie dominuje etyka godności. Wiele osób dąży do tego aby praca była przyjemna i pasjonująca, a zatem wiązała się z zainteresowaniami i potrzebami. Szereg osób, które nie wykonują pasjonującej pracy kieruje się tzw. etyką czasu wolnego. Praca, konsumpcja, etyka pracy, odraczanie gratyfikacji 30

31 Notatki: 31

32 Łukasz Jach* Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Psychologii R Prorocy Syjonu w konsumpcyjnym Babilonie muzyka reggae jako wyraz sprzeciwu wobec współczesnej hegemonii pieniądza Badacze zajmujący się rzeczywistością społeczną często określają współczesną kulturę świata zachodniego mianem kultury konsumpcyjnej. W naukowych opracowaniach znaleźć można obszerne opisy jej cech, mechanizmów funkcjonowania oraz konsekwencji w różnych obszarach egzystencji, takich jak sfera relacji międzyludzkich, cele życiowe czy wyznawane wartości. Problematyka kultury konsumpcyjnej obecna jest jednak nie tylko w dyskursie akademickim, ale również w świadomości jej uczestników, formułujących wobec niej różne postawy od uznania po silny opór. Jedną ze zrodzonych w społecznej świadomości form ustosunkowywania się do kultury konsumpcyjnej jest poetyka związana z twórczością reggae. Muzyka i ideologia powstałe na Jamajce jako wyraz sprzeciwu wobec rasistowskiej, kolonialnej polityki, w warunkach polskich uległy przekształceniu mającemu na celu napiętnowanie współczesnego kultu konsumpcji i pieniądza oraz zjawiska zaniku tradycyjnych wartości. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wybrane elementy ideologii i retoryki zawarte w muzyce reggae. Szczególna uwaga poświęcona zostanie specyficznym sensom ukrytym pod pojęciami Syjonu i Babilonu oraz sposobom opisywania przez twórców reggae takich zjawisk współczesnego świata jak materializacja pojęć i relacji niematerialnych, wyzysk krajów trzeciego świata czy przemoc symboliczna. Ponadto w nawiązaniu do socjologicznych koncepcji współwystępowania kultur zostaną ukazane relacje pomiędzy dominującą kulturą konsumpcyjną a kontestującą kulturą niszową. Istotnym zagadnieniem poruszanym w ramach prezentacji jest również możliwość mniej lub bardziej uświadamianego działania przeciwników materialistycznego światopoglądu w interesie grup wyznaczających dominujące standardy. Słowa kluczowe: reggae, rastafarianizm, konsumpcja, kultura konsumpcyjna, przemoc symboliczna 32

33 Notatki: 33

34 Katarzyna Janiec 1 *, Dawid Stanik 1 * 1Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Psychologii R Wartości i cele życiowe określające jakość życia, a poczucie niezależności osób pracujących w organizacjach działających na wysokokonkurencyjnym rynku farmaceutycznym Głównym problemem badawczym prezentowanych badań jest próba odpowiedzi na pytanie o strukturę celów życiowych u osób charakteryzujących się różnym nasileniem poczucia niezależności w pracy. Ze względu na wysoką dynamikę zmian rynku farmaceutycznego, podyktowaną wyjątkowo silną komercjalizacją poszczególnych podmiotów gospodarczych, można zauważyć występującą coraz powszechniej zmianę obrazu profilu zawodowego farmaceutyaptekarza. Autorzy skupili się na analizie związków pomiędzy typem wartości i celów życiowych (cele i wartości zewnętrzne i wewnętrzne) a danym wymiarem poczucia niezależności (poziom poczucia podmiotowości, poziom poczucia partycypacji i sprawstwa oraz poziom poczucia odpowiedzialności) w kontekście przemian rynkowych, jakich doświadczają w ramach pracy zawodowej osoby badane. Badaniami objęto 60 osób, obojga płci, w wieku od 21 do 65 lat, zatrudnionych w śląskich aptekach o profilu tradycyjnym i sieciowym. W badaniach wykorzystano Indeks Aspiracji Życiowych (Aspiration Index) (Kasser, Ryan; w adaptacji do polskich warunków autorstwa Górnik-Durose, Janiec) oraz Kwestionariusz Poczucia Niezależności w Pracy (Stanik). Na podstawie uzyskanych wyników autorzy zakładają korelację pomiędzy wysokim poziomem poczucia niezależności a celami wewnętrznymi warunkującymi wysoką jakość życia. Ponadto stwierdzono wystąpienie zależności pomiędzy prezentowanym poziomem poczucia niezależności i strukturą celów życiowych a kategorią apteki, w której zatrudnione były badane osoby. Otrzymane wyniki uprawniają do przypuszczenia, że odpowiedni poziom poczucia niezależności wzmacnia działanie w ramach danej wiązki celów życiowych, charakterystycznej dla osoby badanej. Ponadto zauważalna jest wyraźna zależność pomiędzy badanymi zmiennymi a kategorią apteki w jakiej pracują osoby badane. Słowa kluczowe: cele życiowe, jakość życia, poczucie niezależności, zmiana obrazu profilu zawodowego farmaceuty-aptekarza 34

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA Uczestnicy konferencji 1) Babicz-Zielińska Ewa,, Jeżewska-Zychowicz Marzena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wpływ czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Agata Trzcińska Rozprawa doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września.

III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej odbędzie się w Gdańsku między 24 a 26 września. Streszczenia w kolejności alfabetycznej (wg nazwiska pierwszego z autorów): Wiesław Baryła Instytut

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich Dr Dariusz Ostrowski Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich 1. Pojęcie zachowań konsumenckich Zmiana celów marketingu, która nastąpiła po latach wielkiego kryzysu wynikła przede

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych dr Marcin Kęsy Zielona Góra 2015 2 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej WYKONAWCA: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego oddaję Państwu do lektury kolejny numer naszego dwumiesięcznika. Bieżące wydanie rozpoczyna prezentacja dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

KULT MŁODOŚCI A TRENDY KONSUMENCKIE

KULT MŁODOŚCI A TRENDY KONSUMENCKIE KULT MŁODOŚCI A TRENDY KONSUMENCKIE Seminarium naukowe 12 października 2012 Organizatorzy: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur Katedra Marketingu ALK Współorganizatorzy: Interaktywny Instytut

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (zał. 1993), jest członkiem Konsorcjum Uczelni Futurus. W skład Konsorcjum wchodzą

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego Wrocław 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną. Niektóre grzechy żywieniowe współczesnego człowieka

Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną. Niektóre grzechy żywieniowe współczesnego człowieka KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną mgr Paulina Albińska a Określenie poziomu i wyznaczników wsparcia społecznego dorosłych jednostek chorujących

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich

Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Joanna Chudzian Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich Autoreferat rozprawy doktorskiej Praca

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii Dorota Nowalska Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek: Socjologia Magdalena Daniluk Numer albumu 20795 Wpływ wsparcia społecznego pochodzącego od rodziny

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo