PROGRAM STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ"

Transkrypt

1 II Konferencja Naukowa Psychologia - Konsumpcja - Jakość życia W supermarkecie szczęścia - o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia Katowice, września 2010 PROGRAM STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ Organizatorzy: Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

2 Konferencję patronatem honorowym objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. dr hab. Bernard Lampek Dziekan Wydz. Pedagogiki i Psychologii Dr hab. Zbigniew Spendel Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG Prof. UG dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska Prezydent Miasta Katowic Piotr Uszok Akademickie Stowarzyszenie Psychologów Ekonomicznych

3 SPIS TREŚ CI Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny Konferencji 4 Program Ramowy 5 Szczegółowy program konferencji 6 Streszczenia wystąpień 11 Indeks autorów 71 3

4 II Konferencja Naukowa Psychologia Konsumpcja Jakość życia W supermarkecie szczęścia o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia Katowice, września 2010 KOMITET NAUKOWY: prof. UŚ dr hab. Małgorzata Górnik-Durose (Uniwersytet Śląski w Katowicach) przewodnicząca prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego) prof. dr hab. Teresa Słaby (Szkoła Główna Handlowa) prof. dr hab. Barbara Kożusznik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) prof. UG dr hab. Mariola Bidzan (Uniwersytet Gdański) prof. UG dr hab. Hanna Brycz (Uniwersytet Gdański) prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka (Uniwersytet Gdański) prof. SGH dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa) dr hab. Zbigniew Spendel (Uniwersytet Śląski w Katowicach) KOMITET ORGANIZACYJNY dr Teresa Sikora przewodnicząca dr Anita Gałuszka dr Maciej Januszek mgr Łukasz Jach 4

5 PROGRAM RAMOWY Środa, 22 września Rejestracja uczestników Obiad Otwarcie konferencji Wykład Przerwa na kawę Sesja I: Pieniądze a jakość życia Wycieczka po Nikiszowcu i Giszowcu Kolacja w Dworku pod Lipami Czwartek, 23 września Wykład Przerwa na kawę i herbatę Sesja II: Aktualne obrzeża konsumpcji Obiad Sesja III: Konsumowanie pracy Przerwa na kawę i herbatę Wyjazd do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu Kolacja Piątek, 24 września Wykład Przerwa na kawę i herbatę Sesja IV: Osobowe i osobowościowe wyznaczniki konsumpcji Sesja V: Przyczynki konsumenckie Dyskusja panelowa Zamknięcie konferencji Obiad 5

6 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI Środa, 22 września Rejestracja uczestników (budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii, przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach) Obiad OTWARCIE KONFERENCJI WYKŁAD INAUGURACYJNY: Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego) Wybory konsumenckie w sytuacji skrajnej niewiedzy Przerwa na kawę Sesja I: PIENIĄDZE A JAKOŚĆ ŻYCIA Dominika Maison, Joanna Rudzińska Kto jest szczęśliwy ten kto ma, czy ten, któremu tylko tak się wydaje? Agata Gąsiorowska Style zakupów nierefleksyjnych a postawy wobec pieniędzy Magdalena Marczak, Grażyna Wąsowicz-Kiryło Żyjąc z dnia na dzień lub myśląc o przyszłości. O finansowej orientacji temporalnej w świecie pieniędzy Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Katarzyna Sekścińska Materializm a ogólna satysfakcja z życia i postawy wobec pieniędzy Wycieczka po Nikiszowcu i Giszowcu Kolacja w Dworku pod Lipami 6

7 Czwartek, 23 września WYKŁAD: Helga Dittmar (University of Sussex, Wielka Brytania) What is the price of consumer culture? The psychological impact of the 'material good life' ideal on well-being Przerwa na kawę i herbatę Sesja II: AKTUALNE OBRZEŻA KONSUMPCJI Małgorzata Bombol Design a jakość życia - marzenia i realia Mariusz Jędrzejko Młodzi w szale zakupów i nowego stylu życia - studium socjopedagogiczne Jarosław Polak Konsumpcjonizm a religijność Agata Neale Bawełniana torba, szklana butelka, certyfikat bio czyli o alternatywnych wzorach konsumpcji Łukasz Jach Prorocy Syjonu w konsumpcyjnym Babilonie muzyka reggae jako wyraz sprzeciwu wobec współczesnej hegemonii pieniądza Obiad W SESJI PLAKATOWEJ: Michał Cebula, Piotr Kucharski Antykonsumpcja jako wyraz dbałości o jakość życia Piotr Buras, Miłosz Dzenis, Agata Hublewska, Mariusz Niderla, Natalia Potrykus, Magda Skwierawska Jak świętować aby być zadowolonym z życia? 7

8 Czwartek, 23 września 2010 (c.d.) Sesja III: KONSUMOWANIE PRACY Damian Grabowski Praca a konsumpcja i odraczanie gratyfikacji. Pasjonująca praca jako forma konsumpcji Mariola Paruzel Dwa światy o jakości życia, poczuciu sukcesu i materialistycznomerkantylnej orientacji w sektorze prywatnym i państwowym Katarzyna Janiec, Dawid Stanik Wartości i cele życiowe określające jakość życia, a poczucie niezależności osób pracujących w organizacjach działających na wysoko konkurencyjnym rynku farmaceutycznym Magdalena Nilidzińska Szkoła przestrzenią kreatywnej destrukcji i pozytywnych przeżyć jako marketing przedsiębiorczości Tomasz Wirga Rodzaj indukowanych emocji i poziom poczucia jakości życia a skuteczność rozwiązywania zadań wykorzystujących procesy Anna Szabowska-Walaszczyk, Martyna Wojtaś Pracownik jako konsument wizerunku pracodawcy: o zaangażowaniu w pracę i jakości życia Przerwa na kawę i herbatę W SESJI PLAKATOWEJ: Małgorzata Wiśniewska Jakość życia w świetle aktywności zawodowej wśród kobiet posiadających rodzinę Wyjazd do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu Kolacja 8

9 Piątek, 24 września WYKŁAD: Teresa Słaby (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Chaos metodyczny wokół badań jakości życia Przerwa na kawę i herbatę Sesja IV: OSOBOWE I OSOBOWOŚCIOWE WYZNACZNIKI KONSUMPCJI Łukasz Baka Polski, młody konsument - patriota, czy racjonalista? Teoria opanowania trwogi a etnocentryzm konsumencki Anna Maria Zawadzka, Joanna Duda Czy zakupy mogą wiązać się z zadowoleniem z życia?: czyli o zakupach doznaniowych i aspiracjach życiowych jednostek Irena Pilch Makiawelizm i inne osobowościowe uwarunkowania zachowań konsumenckich Joanna Mateusiak Orientacja merkantylna a posiadane zasoby Sesja V: PRZYCZYNKI KONSUMENCKIE Oleg Gorbaniuk, Monika Toczyńska, Anna Osiak, Agata Szostak Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek Krzysztof Kaleta Możliwość uodpornienia na perswazję marketingową poprzez uświadomienie techniki manipulacji perswazyjnej Jolanta Chanduszko-Salska Ryzyko nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem rola prężności, poczucia własnej wartości i przeżywanego stresu 9

10 Piątek, 24 września 2010 (c.d.) W SESJI PLAKATOWEJ: Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Małgorzata Styśko-Kunkowska Co i jak komunikują etykiety na produktach spożywczych? Wnioskowanie o zdrowotności produktów na podstawie informacji o składnikach odżywczych. Eksploracyjne badanie jakościowe Małgorzata Banaszczyk Wpływ różnych typów reklamy na preferencje konsumenckie Agnieszka Dąbrowska, Ewa Babicz-Zielińska Czynniki determinujące preferencje żywności typu comfort food Dyskusja panelowa: Współczesna oferta supermarketu szczęścia nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose (Uniwersytet Śląski). Uczestnicy: Wiesław Gdowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Anna Maria Zawadzka (Uniwersytet Gdański) ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI Obiad 10

11 STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ * (porządek alfabetyczny wg pierwszego autora) * Przed tytułem wystąpienia zaznaczono literami "W", "R" i "P" rodzaj wystąpienia; odpowiednio - wykład, referat lub plakat. Znak "*" przy autorze oznacz, że jest on również prelegentem (ew. osobą prezentującą plakat) 11

12 Łukasz Baka* Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zakład Psychologii R Polski, młody konsument - patriota, czy racjonalista? Teoria opanowania trwogi a etnocentryzm konsumencki Teoria opanowania trwogi (TOT), w swoich założeniach teoretycznych, dążyła do wyjaśnienia źródeł uprzedzeń społecznych. Wiele badań pokazało, że doświadczanie trwogi nasila etnocentryzm grupowy. Z czasem okazało się, że implikacje płynące z badań mogą być generalizowane na inne obszary ludzkich zachowań, m.in. na zachowania konsumenckie. Przykładowo, w sytuacji trwogi ludzie pożądają produkty oferujące prestiż społeczny,jak również produkty krajowe lub lokalne. Zdaniem twórców TOT - Greenberga, Pyszczynskiego, Solomona - posiadanie luksusowych dóbr materialnych jest wskaźnikiem sukcesu i użyteczności społecznej, co działa jako bufor neutralizujący przeżywaną trwogę. Niniejsze badania miały na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie - czy doświadczanie trwogi przyczynia się do nasilenia etnocentryzmu konsumenckiego wśród młodych Polaków. Osobami badanymi byli studenci oraz młodzi polscy przechodnie (N=304). Wyniki trzech przeprowadzonych eksperymentów pokazały zgodnie, że w sytuacji trwogi polscy konsumenci bardziej pożądają i wyżej oceniają produkty zagraniczne. Nie stwierdzono natomiast różnic istotnych statystycznie w odniesieniu do produktów polskiego pochodzenia. Dane te okazały się niezgodne z założeniami TOT. Próba wyjaśnienia przyczyn tej niezgodności podjęta jest w dyskusji. Słowa kluczowe: teoria opanowania trwogi, wzbudzanie trwogi, etnocentryzm konsumencki 12

13 Notatki: 13

14 Małgorzata Banaszczyk* Uniwersytet Łódzki Instytut Psychologii P Wpływ różnych typów reklamy na preferencje konsumenckie Celem badań było sprawdzenie czy rodzaj reklamy jaką posługują się firmy istotnie wpływa na preferencje konsumentów. W badaniu użyto reklamy prasowej stworzonej specjalnie dla celów badawczych. Wzięło w nim udział 180 osób w wieku lat. Deklarowali oni poziom swych preferencji względem takich samych produktów lecz reklamowanych na trzy różne sposoby emocjonalny, przedmiotowy i funkcjonalny. Produkty porównywane były parami, każdy z każdym, a badani zaznaczali, który z pary by wybrali oraz, na 10 stopniowej skali, jaka jest siła pewności tego wyboru. Wyniki wykazały, że poziomy preferencji pomiędzy różnie reklamowanymi produktami istotnie się różnią. Oznacza to, że produkty tej samej kategorii w zależności od charakteru przekazu reklamowego jaki im towarzyszy, mogą być w różnym stopniu preferowane przez potencjalnych nabywców. Zatem nie tylko atrakcyjność produktu, ale i to w jakich sposób jest on reklamowany ma znaczenie w procesie decyzyjnym konsumentów. Słowa kluczowe: reklama, preferencje konsumenckie 14

15 Notatki: 15

16 Małgorzata Bombol* Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji R Design a jakość życia - marzenia i realia Jeżeli przez jakość życia rozumiemy poziom satysfakcji uzyskiwanej przez jednostkę wyniku spożywania dóbr i usług, to design staje się ważnym elementem współkształtującym tę kategorię. Design w dzisiejszych czasach jest obecny w różnych wymiarach życia człowieka - od produktów które go otaczają, poprzez otocznie architektoniczne, wystawy, ekspozycje, przestrzeń publiczną oraz design informacji docierających ze świata realnego i wirtualnego. Tak więc jednostka, funkcjonując w wielowymiarowej przestrzeni designu, najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy, choć często podporządkowuje się zamierzeniom i pomysłom designerów, traktując je jako oczywistą składową rzeczywistości. W związku z powyższym rodzi się pytanie w jaki sposób włączyć zagadnienia percepcji i oceny designu w nurt badań nad jakością życia. Jako przyczynkowe do wskazanej problematyki należy potraktować badania percepcji designu w oczach polskich konsumentów, przeprowadzone przez autorkę w wrześniu 2009 badanie empiryczne na ogólnopolskiej próbie 415 dorosłych konsumentów biorącej udział w badaniu panelowym Gfk Polonia. Badanie odnosiło się do sfery designu produktów dostępnych na polskim rynku. W wyniku badań otrzymano odpowiedzi na pytania odnoszące się pośrednio do problematyki jakości życia a mianowicie samooceny sytuacji materialnej, preferencji do otaczania się rzeczami estetycznymi i pięknymi, skłonności do płacenia wyższych cen za produkty dobrze zaprojektowane oraz ocenę estetyzacji konsumpcji w Polsce. W podsumowaniu zostaną ukazane sugerowane obszary podejmowania badań oraz ewentualne wskaźniki obrazujące design jako element jakości życia. Słowa kluczowe: design, estetyzacja konsumpcji, zachowania konsumpcyjne, jakość życia. 16

17 Notatki: 17

18 Piotr Buras 1, Miłosz Dzenis 1, Agata Hublewska 1, Mariusz Niderla 1, Natalia Potrykus 1, Magda Skwierawska 1 1Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii P Jak świętować aby być zadowolonym z życia? Okres Świąt Bożego Narodzenia obfituje w wiele duchowych jak materialistycznych doświadczeń, które mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na poczucie dobrostanu psychicznego. Celem naszego badania była replikacja badania T.Kasser a i K.M.Sheldon a (2002), które dotyczyło wpływu konsumenckich praktyk podczas Świąt Bożego Narodzenia na poczucie dobrostanu. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie Amerykanów, więc sugerując się wnioskami jego autorów postanowiliśmy sprawdzić jakie wyniki będziemy mogli otrzymać w odmiennej kulturowo Polsce. W badaniu wzięło udział 127 osób w wieku od 18 do 66 roku życia, które poproszone były o wypełnienie kwestionariusza, zawierającego: 5 adaptowanych punktów ze Skali Satysfakcji z Życia (SWB), Skalę do badania pozytywnego i negatywnego afektu (PANAS), 4 punkty (adaptowane z kwestionariusza T.Kasser a i K.M.Sheldon a) dotyczące poziomu stresu podczas Świąt. Powyższe skale posłużyły nam podobnie jak Autorom oryginalnego badania do wyznaczenia czynnika Christmas well-being czyli dobrostanu psychicznego podczas Świąt. W kwestionariuszu znajdowały się również 22 stwierdzenia dotyczące doświadczeń oraz czynności wykonywanych w okresie Świątecznym. Osoby badane proszone były o zaznaczenie, w jakim stopniu miały ono miejsce w ich przypadku. Dodatkowo zadaniem badanych było podanie informacji na temat wydatków związanych z okresem Świątecznym, oraz udzielenie odpowiedzi na pytania poświęcone pozytywnym czynnościom konsumenckim. Istotnym był czas przeprowadzenia badania w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Uzyskane wyniki badania wskazały na występowanie istotnej ujemnej korelacji między poczuciem dobrostanu psychicznego podczas Świąt a pomaganiem innym, które sprzyja także odczuwaniu negatywnego afektu. Oszczędzanie natomiast pozytywnie korelowało z poczuciem dobrostanu i satysfakcją w czasie Świąt. Także czynny udział w tradycyjnych świątecznych rytuałach i aktywnościach, dodatnio korelował z poczuciem dobrostanu. Spotkania w gronie najbliższych sprzyjały odczuwaniu pozytywnych emocji, korelowały ujemnie z afektem negatywnym. Angażowanie się w religijne obrzędy i przeżycia duchowe sprzyjały pozytywnemu afektowi i satysfakcji, jednakże sama koncentracja na tradycji wiązała się ze stresem. Ponadto odmiennie niż w grupie Amerykanów, w polskich warunkach nie wystąpiła istotna korelacja między wiekiem a poczuciem dobrostanu. 18

19 Notatki: 19

20 Michał Cebula 1 *, Piotr Kucharski 1 * 1Uniwersytet Wrocławski Instytut Socjologii P Antykonsumpcja jako wyraz dbałości o jakość życia Pojęcie antykonsumpcji koresponduje z takimi terminami jak konsumpcja społecznie odpowiedzialna, konsumpcja zielona, konsumpcja alternatywna, czy etyczna nie jest jednak z nimi tożsame. Choć niektórzy konsumenci mogą wyrażać swoją postawę anty wybierając np. produkty ekologiczne, to zasadniczo problematyka antykonsumpcji skupia się na powodach niekonsumowania niż na ruchach prospołecznych zachęcających do konsumpcji pewnego rodzaju. W zależności od celu (osobowy lub społeczny) i obiektu (konsumpcja jako taka lub konsumpcja określonych marek/produktów) wyodrębniono: a) konsumentów o nastawieniu globalnym (np. ekolodzy) optujących za redukcją spożycia dla dobra planety, czy społeczeństwa, b) aktywistów rynkowych unikających określonych marek, czy produktów ze względów społecznych, c) zwolenników prostoty wycofujących się ze społeczeństwa konsumpcyjnego w imię samodoskonalenia duchowego, czy moralnego, d) konsumentów nielojalnych wobec wybranych marek czy produktów, np. ze względu na złe doświadczenia w konsumpcji, czy posiadanie negatywnych skojarzeń z marką (brak zgodności wizerunkowej). W niniejszym artykule stawiamy sobie za cel a) konceptualizację antykonsumpcji ze wskazaniem głównych nurtów badawczych oraz b) zaprezentowanie przejawów antykonsumpcji w odniesieniu do rynku muzycznego. Wskazujemy na odbiorców muzyki odrzucających skomercjalizowaną muzykę popularną i wybierających artystów niszowych, często określanych mianem "underdogs". Nawiązujemy do przedstawionej typologii antykonsumentów i porównujemy ich, zgodnie np. z teorią T. Adorno, do tzw. wybiórczych słuchaczy muzyki popularnej, którzy nie poszukują w muzyce szerszego, społecznego czy estetycznego kontekstu.analizujemy motywy i sposoby uczestnictwa w antykonsumpcji muzycznej wykorzystując wypowiedzi na forach internetowych i portalach recenzyjnych. Uznajemy, że elementem jakości życia jest celowe kształtowanie otaczającego środowiska wg przyjętych standardów doskonałości. 20

21 Notatki: 21

22 Jolanta Chanduszko-Salska* Uniwersytet Łódzki w Łodzi Instytut Psychologii R Ryzyko nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem rola prężności, poczucia własnej wartości i przeżywanego stresu Prężność oraz poczucie własnej wartości mogą chronić jednostkę przed nadmiernym zaabsorbowaniem jedzeniem. Doświadczanie silnego lub długotrwałego stresu sprzyjać może skupianiu uwagi na jedzeniu. Celem badań było ustalenie zależności między ryzykiem uzależnienia od jedzenia a prężnością, poczuciem własnej wartości i stresem. Ustalono ponadto predykatory nadmiernego zaabsorbowania jedzeniem. Osoby badanie: badania objęły grupę 40 kobiet z podwyższonym wskaźnikiem BMI (średnia BMI=31,6). Metody: zastosowano Skalę Zaabsorbowania Jedzeniem, Skalę Pomiaru Prężności, Skalę Poczucia Własnej Wartości oraz Skalę Odczuwanego Stresu. Wyniki badań wykazały, że kobiety odznaczające się wyższą skłonnością do zaabsorbowania jedzeniem charakteryzuje niższy poziom prężności ( przejawiający się m.in. w mniejszej wytrwałości i determinacji w działaniu, niższym poziomie kompetencji osobistych i tolerancji negatywnych emocji), niższe poczucie własnej wartości oraz większe natężenie odczuwanego stresu. Ponadto im większa skłonność do zaabsorbowania jedzeniem tym niższa prężność, poczucie własnej wartości oraz silniej odczuwany stres. Wnioski: Rozwój i wzmacnianie poczucia własnej wartości, prężności oraz oddziaływania psychologiczne nakierowane na pomoc w nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem mogą pełnić ważną role w zapobieganiu nadmiernej koncentracji na jedzeniu. Słowa kluczowe: zaabsorbowanie jedzeniem, prężność, poczucie własnej wartości, stres 22

23 Notatki: 23

24 Agnieszka Dąbrowska 1 *, Ewa Babicz-Zielińska 1 1Akademia Morska w Gdyni Katedra Handlu i Usług P Czynniki determinujące preferencje żywności typu comfort food. Szybkie tempo życia, stres i duże wymagania społeczno-ekonomiczne to w dzisiejszych czasach codzienność pociągająca za sobą z jednej strony zapotrzebowanie na mobilizację psychofizyczną organizmu, z drugiej zaś możliwość relaksu i rozładowania emocji. Spożywanie żywności wykazującej korzystny wpływ na zdrowie powoduje nie tylko poprawę samopoczucia, ale również zwiększenie wydajności umysłowej i fizycznej, lub przeciwnie przynosi odprężenie, uspokojenie i relaks. Reakcja organizmu zależy od wieku, stopnia zmęczenia, stanu emocjonalnego, pory dnia, nawyków żywieniowych, płci czy masy ciała. Preferencje wyboru produktów są również uwarunkowane doznaniami sensorycznymi i satysfakcją wynikającą z ich spożycia. Żywność, której konsumpcja podnosi komfort psychiczny i fizyczny to tzw. comfort food. Obejmuje ona niemal wszystkie grupy żywności i zależy od indywidualnych preferencji. Cel badań. Celem badań było określenie wpływu czynników socjologicznych na wybór comfort food. Osoby badane. Badanie objęło 120 osób obu płci w różnym wieku i z róznym wykształceniem. Metody. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego, który obejmował zagadnienia dotyczące wpływu pory dnia i roku, obecności innych osób i nastroju na wielkość i ilość spożywanych posiłków; preferencje żywieniowe w wybranych stanach emocjonalnych i subiektywną ocenę osobowości. Wyniki. W sytuacji stresu i zdenerwowania respondenci wybierają kawę i czekoladę. Dodatkowo 35% mężczyzn sięga również po alkohol. Podczas zwiększonego wysiłku umysłowego, poza kawą kobiety chętniej spożywają herbatę i czekoladę, mężczyźni zaś napoje energetyzujące. Nuda wpływa na wybór napojów alkoholowych przede wszystkim przez mężczyzn (55%) i osoby młode (30%). Wnioski. Badanie nie potwierdziło opinii, że mężczyźni bardziej gustują w potrawach mięsnych niż kobiety. Istotny wpływ na wybór comfort food mają zarówno płeć, wiek, jak i wykształcenie. Słowa kluczowe: emocje, comfort food, nastrój 24

25 Notatki: 25

26 Agata Gąsiorowska* Politechnika Wrocławska R Style zakupów nierefleksyjnych a postawy wobec pieniędzy W badaniach prowadzonych w ramach psychologii zachowań konsumenckich i psychologii ekonomicznej sugeruje się, że postawy wobec pieniędzy związane są z podejmowaniem patologicznych zakupów, m.in. zakupami kompulsywnymi (np. Hanley i Wilhelm, 1992, Roberts, Sepulveda, 1999). Analogicznie można zakładać, że postawy te powinny wiązać się nie tylko z uzależnieniem od kupowania, ale także ze zdecydowanie częściej występującym kupowaniem impulsywnym. Dla celów niniejszej pracy przeprowadzono więc dwa badania, w których postawy wobec pieniędzy mierzone były skalą SPP (Gąsiorowska, 2008), natomiast styl podejmowania zakupów definiowany był jako skłonność do kupowania impulsywnego mierzona skalą SKI w badaniu pierwszym (n=322; 55,9% kobiet, wiek M=30.07, SD=12.6), oraz kupowanie kompulsywne w badaniu drugim (n=96; 52.1% kobiet, wiek M=37.39, SD=12.99). Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że osoby prezentujące odmienne typy postaw wobec pieniędzy różnią się stylem kupowania. Niespokojnie wielbiciele pieniędzy charakteryzują się najwyższą skłonnością do kupowania impulsywnego, przeżywają najsilniejsze emocje pozytywne związane z zakupami, doświadczają poczucia nacisku w sytuacji kupowania, odczuwają silny żal pozakupowy, ale usiłują kontrolować swoje zachowanie np. poprzez planowanie zakupów. Ich przeciwieństwem pod względem wymiarów emocjonalnych związanych z kupowaniem impulsywnym są refleksyjni zarządcy, którzy jednak na podobnym poziomie zachowują rozwagę w sytuacji kupowania. Na skali kupowania kompulsywnego najwyższe wyniki uzyskują oba profile świadczące o symbolicznym traktowaniu pieniędzy (wielbiciele i negujący znaczenie), podczas gdy refleksyjni zarządcy nie ujawniają takich skłonności. 26

27 Notatki: 27

28 Oleg Gorbaniuk 1 *, Monika Toczyńska, Anna Osiak, Agata Szostak 1Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Psychologii R Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek Celem zrealizowanych badań była systematyzacja pola percepcji konsumentów marek. W toku badań jakościowych skompletowano leksykon skojarzeń z konsumentami 100 marek z 50 kategorii produktów na podstawie 100 półtoragodzinnych wywiadów (16-65 lat). Następnie 7 sędziów pokategoryzowało ponad 22 tys. skojarzeń. Na podstawie analizy częstotliwości zebranego materiału leksykalnego skompletowano listy przymiotnikowe i przeprowadzono badania ilościowe w celu identyfikacji struktury percepcji (1) postrzeganych cech osobowości oraz (2) społecznych aspektów wizerunku konsumentów 200 marek na próbie 560 respondentów (16-83 lata). Analiza głównych składowych wyodrębniła 5 wymiarów percepcji cech osobowości oraz 4 wymiary społecznego wizerunku konsumentów marek. Praktycznym efektem zrealizowanych badań są kwestionariusze do pomiaru wizerunku konsumentów. 28

29 Notatki: 29

30 Damian Grabowski* Uniwersytet Śląski Instytut Psychologii R Praca a konsumpcja i odraczanie gratyfikacji. Pasjonująca praca jako forma konsumpcji Referat ukazuje relacje między pracą a konsumpcją oraz odraczaniem gratyfikacji i stanowi prezentację tezy, że współcześnie praca powinna wiązać się przede wszystkim z doświadczaniem przyjemności będącej istotnym elementem konsumpcji. Najpierw ukazane są charakterystyki pracy i konsumpcji w kontekście opisów epok nowoczesnej i ponowoczesnej. Znaczącym elementem nowoczesnych systemów społecznych była etyka pracy, natomiast systemów ponowoczesnych jest etyka lub estetyka konsumpcji. Rdzeniem znaczeniowym etyki pracy jest odraczanie gratyfikacji i ciężka praca, natomiast estetyki konsumpcji, wręcz natychmiastowa gratyfikacja oraz aktywności podejmowane w czasie wolnym. Następnie ukazany jest wymiar znaczenia (wagi) pracy w życiu człowieka, składający się z siedmiu stopni. Omówione są kolejno: pracoholizm oraz etyka pracy, czyli spostrzeganie pracy jako wartości autotelicznej lub zgeneralizowanej wartości instrumentalnej, a zatem na przykład przekonanie, że jest ona sposobem służby wspólnocie. Etyka godności to traktowanie pracy jako wartości instrumentalnej, czyli środka, który zwiększa poczucie własnej wartości poprzez powiększanie poczucia kompetencji, lub dostarcza takich nagród jak pieniądze, uznanie i status, które także zwiększają poczucie własnej wartości. Kolejnym stopniem tego wymiaru jest etyka czasu wolnego, czyli traktowanie pracy jako działania bez większego znaczenia, które jest źródłem pieniędzy przeznaczanych na aktywności podejmowane poza nią. Ostatnim stopniem wymiaru wagi pracy jest spostrzeganie jej jako wartości jednoznacznie negatywnej bądź antywartości, czyli przemocy paraliżującej umysł. Współcześnie wyraźnie dominuje etyka godności. Wiele osób dąży do tego aby praca była przyjemna i pasjonująca, a zatem wiązała się z zainteresowaniami i potrzebami. Szereg osób, które nie wykonują pasjonującej pracy kieruje się tzw. etyką czasu wolnego. Praca, konsumpcja, etyka pracy, odraczanie gratyfikacji 30

31 Notatki: 31

32 Łukasz Jach* Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Psychologii R Prorocy Syjonu w konsumpcyjnym Babilonie muzyka reggae jako wyraz sprzeciwu wobec współczesnej hegemonii pieniądza Badacze zajmujący się rzeczywistością społeczną często określają współczesną kulturę świata zachodniego mianem kultury konsumpcyjnej. W naukowych opracowaniach znaleźć można obszerne opisy jej cech, mechanizmów funkcjonowania oraz konsekwencji w różnych obszarach egzystencji, takich jak sfera relacji międzyludzkich, cele życiowe czy wyznawane wartości. Problematyka kultury konsumpcyjnej obecna jest jednak nie tylko w dyskursie akademickim, ale również w świadomości jej uczestników, formułujących wobec niej różne postawy od uznania po silny opór. Jedną ze zrodzonych w społecznej świadomości form ustosunkowywania się do kultury konsumpcyjnej jest poetyka związana z twórczością reggae. Muzyka i ideologia powstałe na Jamajce jako wyraz sprzeciwu wobec rasistowskiej, kolonialnej polityki, w warunkach polskich uległy przekształceniu mającemu na celu napiętnowanie współczesnego kultu konsumpcji i pieniądza oraz zjawiska zaniku tradycyjnych wartości. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wybrane elementy ideologii i retoryki zawarte w muzyce reggae. Szczególna uwaga poświęcona zostanie specyficznym sensom ukrytym pod pojęciami Syjonu i Babilonu oraz sposobom opisywania przez twórców reggae takich zjawisk współczesnego świata jak materializacja pojęć i relacji niematerialnych, wyzysk krajów trzeciego świata czy przemoc symboliczna. Ponadto w nawiązaniu do socjologicznych koncepcji współwystępowania kultur zostaną ukazane relacje pomiędzy dominującą kulturą konsumpcyjną a kontestującą kulturą niszową. Istotnym zagadnieniem poruszanym w ramach prezentacji jest również możliwość mniej lub bardziej uświadamianego działania przeciwników materialistycznego światopoglądu w interesie grup wyznaczających dominujące standardy. Słowa kluczowe: reggae, rastafarianizm, konsumpcja, kultura konsumpcyjna, przemoc symboliczna 32

33 Notatki: 33

34 Katarzyna Janiec 1 *, Dawid Stanik 1 * 1Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Psychologii R Wartości i cele życiowe określające jakość życia, a poczucie niezależności osób pracujących w organizacjach działających na wysokokonkurencyjnym rynku farmaceutycznym Głównym problemem badawczym prezentowanych badań jest próba odpowiedzi na pytanie o strukturę celów życiowych u osób charakteryzujących się różnym nasileniem poczucia niezależności w pracy. Ze względu na wysoką dynamikę zmian rynku farmaceutycznego, podyktowaną wyjątkowo silną komercjalizacją poszczególnych podmiotów gospodarczych, można zauważyć występującą coraz powszechniej zmianę obrazu profilu zawodowego farmaceutyaptekarza. Autorzy skupili się na analizie związków pomiędzy typem wartości i celów życiowych (cele i wartości zewnętrzne i wewnętrzne) a danym wymiarem poczucia niezależności (poziom poczucia podmiotowości, poziom poczucia partycypacji i sprawstwa oraz poziom poczucia odpowiedzialności) w kontekście przemian rynkowych, jakich doświadczają w ramach pracy zawodowej osoby badane. Badaniami objęto 60 osób, obojga płci, w wieku od 21 do 65 lat, zatrudnionych w śląskich aptekach o profilu tradycyjnym i sieciowym. W badaniach wykorzystano Indeks Aspiracji Życiowych (Aspiration Index) (Kasser, Ryan; w adaptacji do polskich warunków autorstwa Górnik-Durose, Janiec) oraz Kwestionariusz Poczucia Niezależności w Pracy (Stanik). Na podstawie uzyskanych wyników autorzy zakładają korelację pomiędzy wysokim poziomem poczucia niezależności a celami wewnętrznymi warunkującymi wysoką jakość życia. Ponadto stwierdzono wystąpienie zależności pomiędzy prezentowanym poziomem poczucia niezależności i strukturą celów życiowych a kategorią apteki, w której zatrudnione były badane osoby. Otrzymane wyniki uprawniają do przypuszczenia, że odpowiedni poziom poczucia niezależności wzmacnia działanie w ramach danej wiązki celów życiowych, charakterystycznej dla osoby badanej. Ponadto zauważalna jest wyraźna zależność pomiędzy badanymi zmiennymi a kategorią apteki w jakiej pracują osoby badane. Słowa kluczowe: cele życiowe, jakość życia, poczucie niezależności, zmiana obrazu profilu zawodowego farmaceuty-aptekarza 34

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Jadwiga Daszykowska Jakość życia w perspektywie pedagogicznej Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Jadwiga Daszykowska Copyright by Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Jak świętować, aby być zadowolonym z życia?

Jak świętować, aby być zadowolonym z życia? Anna Maria Zawadzka Piotr Buras Daria Lewandowska Natalia Portykus Magda Skwierawska Jak świętować, aby być zadowolonym z życia? Streszczenie - - - - Rozdział 4. Jak świętować, aby być zadowolonym z życia?

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana staraniem Instytutu Psychologii WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja wydana staraniem Instytutu Psychologii WNHiP Uniwersytetu Wrocławskiego Recenzent: prof. dr hab. Zygfryd Juczyński Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Anna Kaniewska Korekta: Joanna Barska Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma. przedstawi obszary, w których psychologia pozytywna jest w Polsce

Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma. przedstawi obszary, w których psychologia pozytywna jest w Polsce Psychologia pozytywna i jej rozwój w Polsce Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma niezbyt długą historię, jednak czerpie z dokonań psychologii na przestrzeni wielu dziesięcioleci.

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy

Postawy Polaków wobec oszczędzania i wydawania pieniędzy TNS grudzień 2013 K.079/13 Informacja o badaniu TNS Polska przeprowadził badanie postaw Polaków wobec oszczędzania. Respondentów poproszono o ustosunkowanie się do kilkunastu stwierdzeń dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Rola religii i duchowości w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Opieka duszpasterska i wsparcie duchowe u pacjentów ze szpiczakiem

Rola religii i duchowości w radzeniu sobie z chorobą nowotworową. Opieka duszpasterska i wsparcie duchowe u pacjentów ze szpiczakiem Rola religii i duchowości w radzeniu sobie z chorobą nowotworową Opieka duszpasterska i wsparcie duchowe u pacjentów ze szpiczakiem Duchowość 1. Duchowość = religijność 2. Duchowość versus religijność

Bardziej szczegółowo

Psychologia finansowa fakultet, sb. 18:00-19:30. dr Joanna Chudzian joanna.chudzian.info Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych

Psychologia finansowa fakultet, sb. 18:00-19:30. dr Joanna Chudzian joanna.chudzian.info Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych Psychologia finansowa fakultet, sb. 18:00-19:30 dr Joanna Chudzian joanna.chudzian.info Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych Organizacja zajęć Kontakt: dr Joanna Chudzian pok. A30, bud. VI joanna_chudzian@sggw.pl

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

SGGW PSYCHOLOGIA FINANSOWA

SGGW PSYCHOLOGIA FINANSOWA SGGW PSYCHOLOGIA FINANSOWA Agenda Dobrostan (jakość życia, szczęście) Zjawisko wielowymiarowe zależne od wielu czynników psychologicznych, ekonomicznych i społecznych obiektywny lub subiektywny Psychologiczny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk Zachowania nabywców mgr Jolanta Tkaczyk Za co płacą nabywcy? Nabywcy płacą za korzyści, których dostarczają im produkty i usługi Korzyści: właściwości funkcjonalne, cena, opakowanie, marka, wizerunek,

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI I AMBITNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI I AMBITNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI I AMBITNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Anna Macko Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji WSPiZ im. L. Koźmińskiego ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI I AMBITNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Ambitna przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Nr zajęć Termin 1 26.02 2 5.03 3 12.03 4 19.03 5 26.03 6 2.04 7 23.04 Organizacja zajęć fakultatywne 8 Praca własna 9 30.04 10 7.05 11

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4 tel. (0-58) 523 43 24 w. 4324, fax. (0-58) 523 43 19 Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii 85-867 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Dzieci w opinii rodziców czują się dobrze i są ogólnie zadowolone z życia, bez względu na to, czy poszły do szkoły, czy zerówki. Rodzice nie zaobserwowali różnic

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI:

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI: RECENZJE OMÓWIENIA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2015.010 Tomasz Różański Wydział Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży

Wykład 4. Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży Metody sprzedaży Wykład 4 Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży Uwarunkowania psychologiczne Postawy Osobowość i koncepcja JA Uczenie się KONSUMENT Potrzeby i motywacja Stosunek do ryzyka Spostrzeganie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Cześć I: NIEPEWNOŚĆ JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ UCZESTNIKÓW RYNKU Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INDYWIDUALNE

PROJEKTY INDYWIDUALNE Dr Jagoda Jezior Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii Zakład Metod Badań Społecznych GRANTY Grant Komitetu Badań Naukowych nr PBZ-059-01 Euroregion Bug temat projektu Kapitał ludzki czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu jedności w różnorodności XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

W poszukiwaniu jedności w różnorodności XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA 81 6 W poszukiwaniu jedności w różnorodności XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego MaŁgorzata Górnik-Durose Wiceprzewodnicząca Komitetu Programowego XXXIV Zjazdu

Bardziej szczegółowo

STYLE WYDAWANIA PIENIĘDZY

STYLE WYDAWANIA PIENIĘDZY STYLE WYDAWANIA PIENIĘDZY Wykonały: Winiarek Emilia Podleś Żaneta Ziółkowska Karolina 30.11.2013, Psychologia finansowa Zakres tematyczny 1. Pieniądze a płeć 2. Pieniądze a temperament 3. Pieniądze a funkcje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka. Uniwersytet Gdański kwietnia 2012 Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna Nauka wobec religijności i duchowości człowieka Uniwersytet Gdański 24-25 kwietnia 2012 Mamy przyjemność zaprosić

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób w okresie późnej dorosłości

Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób w okresie późnej dorosłości Poczucie bezpieczeństwa i prężność osobowa a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób w okresie późnej dorosłości Ks. dr Paweł Brudek Instytut Psychologii KUL Jana Pawła II Konferencja Międzynarodowa Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu

Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu Psychologia reklamy i marketingu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-PRiM-W-S14_pNadGen666QA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Psychologia Międzykulturowa

Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Psychologia Międzykulturowa Seria Monografie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej Psychologia Międzykulturowa Recenzje: prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna Redaktor prowadząca: Anna Raciborska

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROGRAM INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM: KONFLIKT SPOŁECZNY UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy

Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy teoretyczne Warsztat doradcy zawodowego Włodzimierz Trzeciak Narodowe Forum Doradztwa Kariery Tarnobrzeg,14-15.09.2013r. Osobowościowa teoria

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia.

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia. Jakość życia w chorobie nowotworowej Krzysztof G. Jeziorski Warszawa Definicja jakości życia WHO (1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad.

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. 2015/2016 Egzamin licencjacki jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Nowe pytania egzaminacyjne

Nowe pytania egzaminacyjne Nowe pytania egzaminacyjne 1. Jakie jest znaczenie genetyki behawioralnej w badaniach psychologicznych? 2. Wyjaśnij pojęcie funkcjonalnej asymetrii mózgu i omów jak zmieniały się poglądy na ten temat.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1 DEFINICJE I KONCEPCJE STRESU

LEKCJA 1 DEFINICJE I KONCEPCJE STRESU LEKCJA 1 DEFINICJE I KONCEPCJE STRESU Pojęcie stresu wprowadzone zostało przez Hansa Hugona Selve`a, który u podłoża wielu chorób somatycznych upatrywał niezdolność człowieka do radzenia sobie ze stresem.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo