Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Mija VI kadencja samorządu Miasta Kutna. Jest to właściwy czas na podsumowanie dotychczasowych działań i dokonanie ich oceny. Do sukcesów mijającej kadencji zaliczyć możemy pozyskanie nowych inwestorów przemysłowych, rozbudowę istniejących zakładów, budowę i modernizację ulic, rozbudowę infrastruktury technicznej miasta, rozwój bazy sportowej oraz poprawę stanu technicznego placówek oświatowych i kulturalnych. Efektem tych działań jest utworzenie wielu nowych miejsc pracy, co skutkuje najniższym wskaźnikiem bezrobocia od wielu lat i wzrostem zamożności mieszkańców. Należy podkreślić, że poprawa sytuacji gospodarczej jest przede wszystkim wynikiem prężnego działania Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, lepszej kondycji firm działających w mieście, napływu środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz skutecznej polityki prorozwojowej i działań promocyjnych miasta. Dorobek upływającej kadencji nie byłby możliwy bez bardzo dobrej współpracy z radnymi Rady Miasta. Pomimo czasem odmiennych stanowisk i poglądów na różne sprawy, zawsze możliwe było osiąganie satysfakcjonujących rozwiązań. Za to serdecznie dziękuję. Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

3 - 3 - GOSPODARKA Zamożność miasta i jego mieszkańców jest ściśle związana z kondycją gospodarki zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Obrazują to takie parametry jak: 1. poziom bezrobocia, 2. powstawanie nowych miejsc pracy, 3. wzrost dochodów budżetu miasta. 1. Poziom bezrobocia Pod koniec 2010 roku liczba bezrobotnych z terenu Kutna wynosiła osób. W latach poziom bezrobocia w Kutnie sukcesywnie spadał, corocznie odnotowując wahania ze szczytem na przełomie lutego i marca. Obecnie, według danych na sierpień 2014 r. w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było osób bezrobotnych z terenu Kutna. Jest to najniższy poziom bezrobocia na terenie miasta, jaki odnotowano od 1989 roku. 2. Powstawanie nowych miejsc pracy W latach wydanych zostało 10 zezwoleń na działalność w Podstrefie Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były to firmy: Hamburger Pini Sp. z o.o., Serioplast Poland Sp. z o.o., Fuji Seal Poland Sp. z o.o., Beef Beef Sp. z o.o., Uma Investments Sp. z o.o./kellogg s, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o., Weidenhammer Polska Sp. z o.o., Star Fitness S.A, Sirmax Polska Sp. z o.o., Pini Polonia Uno Sp. z o.o., NewCold Sp. z o.o. Łącznie powyższe firmy zadeklarowały nakłady inwestycyjne na poziomie 700 mln zł i stworzenie blisko 700 miejsc pracy. Co istotne, trzy z tych projektów to reinwestycje (Fuji Seal Poland Sp. z o.o., Uma Investments Sp. z o.o., Sirmax Polska Sp. z o.o.). W celu realizacji powyższych zamierzeń firmy nabyły od Miasta Kutno grunty o łącznej powierzchni 27,2 ha. Poza wyżej wymienionymi firmami w latach działalność w Podstrefie Kutno formalnie rozpoczęły (na podstawie zezwoleń wydanych przed 2010 r.): Lampre Polska Sp. z o.o., Profilpas Polska Sp. z o.o., Printpack Poland Sp. z o.o. Równolegle swoją działalność w Kutnie, ale poza Podstrefą Kutno, rozpoczęły następujące firmy: PCC Intermodal S.A., Pini Polonia Sp. z o.o. Premium Truck Sp. z o.o., Go-Trakt, Nijhof - Wassink Centrum Logistyczne (przy ul. Intermodalnej), Ideal Europe (nowa

4 - 4 - siedziba przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą), Balmar Polonia, Aarsleff Sp. z o.o., Andersen Steel Spółka z o.o. W tym samym okresie wiele firm uległo rozbudowie lub powiększeniu. Były to m.in.: Kongskilde Polska Sp. z o.o., Nobilus Ent, Polfarmex S.A., Fol-Pol Jacek Borowski, Polsad Jacek Korczak, DS Smith Polska S.A., Provit Sp. z o.o. W latach zrealizowano także szereg inwestycji o charakterze komercyjnym na terenie Kutna generujących nowe miejsca pracy, takich jak: Galeria Marcredo Kutno (ul. Kościuszki), Hostel Soleil (ul. Chopina), Galeria Kutno Sp. z o.o. (ul. Wyszyńskiego), Czerwona Torebka, Biedronka (ul. Mickiewicza), Salon Renault - PolCars Sp. z o.o. Zatrudnienie w dzielnicy przemysłowej Sklęczki na przestrzeni ostatnich lat wzrosło z osób w lutym 2010 do osób w czerwcu 2014 roku. Zatrudnienie w dzielnicy przemysłowej Sklęczki (w osobach) Zatrudnienie w Podstrefie Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wzrastało szybciej niż w całej dzielnicy Sklęczki. W latach odnotowano wzrost z 583 osób w lutym 2010 r. do osób według stanu na koniec czerwca 2014 roku.

5 - 5 - Zatrudnienie w Podstrefie Kutno (w osobach) 3. Programy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu W celu wsparcia działań zmierzających do zmniejszania bezrobocia, Urząd Miasta Kutno w latach zorganizował prace w formie robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, staży absolwenckich, a także w innych formach łącznie dla osób. Na ich organizację wydatkowano prawie 8,2 mln zł. 4. Wzrost dochodów budżetu miasta Dochody budżetowe miasta w 2010 roku zrealizowano w kwocie 125,5 mln zł, w 2014 roku planowane dochody wyniosą ok. 155,2 mln zł. Dochody ogółem w latach (w mln zł)

6 - 6 - Na taki wzrost dochodów miasta złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim, systematycznie z roku na rok rosną wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, czyli przede wszystkim od firm. W ostatnich czterech latach dochody z tego tytułu wzrosły o ponad 38%, z 21,3 mln zł do 29,4 mln zł. Duży udział w tym wzroście mają nowe podmioty gospodarcze powstające w dzielnicy Sklęczki, pomimo że część z nich korzysta jeszcze ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dochody z podatku od nieruchomości w latach (w mln zł) Znaczną część dochodów stanowią także dochody z tytułu udziałów w podatku PIT. W latach wzrosły one o blisko 28%, z 25,4 mln zł do 32,5 mln zł. Wzrost ten cieszy tym bardziej, że wpływy z podatku PIT są wyznacznikiem poziomu wynagrodzeń na terenie miasta. Z kolei udział we wpływach z podatku CIT, odzwierciedla kondycje finansową dużych firm (i pracodawców zarazem) działających w Kutnie. Jest to również pozytywny wskaźnik, ponieważ od roku 2011 mamy do czynienia ze stabilnym trendem wzrostowym.

7 - 7 - Dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w latach (w mln zł) Miasto konsekwentnie stara się podtrzymywać rozwój gospodarczy prowadząc politykę proinwestycyjną. Jednym z jej przejawów jest przygotowywanie terenów inwestycyjnych. W okresie VI kadencji samorządu zatwierdzono 13 planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, natomiast w trakcie opracowywania są kolejne 3 plany, w tym jedna zmiana obowiązującego planu. Na terenie miasta Kutna obowiązują 32 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują łącznie powierzchnię 1 361,84 ha, co stanowi 40,54% powierzchni miasta. INWESTYCJE

8 - 8 - Na poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost majątku miasta decydujący wpływ mają inwestycje realizowane z budżetu miasta oraz przez zakłady komunalne. Na inwestycje z budżetu miasta przeznaczono w 2010 r. 48,7 mln zł, w 2011 r. 57 mln zł, w 2012 r. - 21,3 mln zł, a w 2013 r. 14,4 mln zł. W 2014 roku na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować 38 mln zł. Na realizację inwestycji miejskich pozyskano środki zewnętrzne z: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, - Banku Gospodarstwa Krajowego, - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , - Ministerstwa Sportu, - Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Łącznie z tych źródeł w omawianym okresie miasto Kutno otrzymało ok. 47 mln zł. 1. Poprawa stanu dróg w mieście Największe środki z budżetu miasta przeznaczone są na budowę i modernizację dróg. Przez ostatnie cztery lata wydatkowano ok. 30 mln zł i wybudowano i zmodernizowano 39 ulic. Nowe ulice to: ul. Łąkoszyńska, Kutrzeby, Ściegiennego, Deotymy, Zielarska, Zamkowa, Zapolskiej, Wąska, Łąkowa, Niemcewicza, Świtkowskiego, Braci Śniadeckich, Powstania Styczniowego, Kasztanowa, Berlinga, Czarnieckiego, Cmentarna, Piątkowska, Sporna, Wspólna, Barei, Zapłotek, Południowa, Limanowskiego, Staffa, Nowowiejska, Łubinowa, Konduktorska, Grunwaldzka, Bortnowskiego, Zbożowa, 1-go Maja, Bukowa, Konduktorska, Koniecpolskiego, Siemiradzkiego, Klonowa, Kilińskiego, Azaliowa. Ul. Kilińskiego Ul. Siemiradzkiego

9 - 9 - We współpracy z Gminą Kutno wykonano zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej Kutno Kuczków. Miasto Kutno udzieliło pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 25% jego ogólnej wartości. ul. Kasztanowa Pobudowano nowe chodniki w ulicach: Warszawskie Przedmieście, Jesienna, Zamenhofa, Olimpijska, Chrobrego, Wyszyńskiego, Zamoyskiego, Poniatowskiego, Słowackiego, Jasna, Narutowicza oraz Rondo Solidarności. Wykonano nowe oświetlenie ulic oraz zainstalowano oprawy oświetleniowe m.in. w ulicach: Kasztanowej, Wygoda, Mickiewicza, Oporowskiej, Berlinga, Cmentarnej, Deotymy, Południowej, 1 - go Maja, Koniecpolskiego. 2. Nowe inwestycje W 2011 roku zakończono realizację jednej z najważniejszych inwestycji miejskich - modernizację Kutnowskiego Domu Kultury. Wartość zadania wyniosła ok. 17 mln zł. Budynek KDK został przebudowany i rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażono go w nowoczesny sprzęt multimedialny i zmodernizowano instalacje zaopatrujące budynek w media. Ponadto wybudowano drogę wewnętrzną wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem umożliwiającą komfortowy dojazd do budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

10 W 2012 roku zakończono budowę Aquaparku Kutno. W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego wybudowano nowoczesny obiekt sportowo - rekreacyjny, w skład którego wchodzą: hala basenowa z basenem pływackim i rekreacyjnym, sale fitness, siłownie, zespół saun i innych związanych funkcjonalnie z odnową biologiczną, sale do squasha, kręgielnia, a także kompleks gastronomiczny i parking zewnętrzny. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł ponad 34 mln zł. Aquapark KUTNO W roku 2012 zakończono również rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego oraz utworzono Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie. Pierwsze z tych zadań polegało na rozbiórce budynku, konserwacji jego drewnianych elementów i odbudowie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. Obecnie Dworek Modrzewiowy służy mieszkańcom Kutna jako obiekt z salą wystawienniczą i siedzibą organizacji pozarządowych. Centrum Teatru, Muzyki i Tańca zostało utworzone poprzez adaptację istniejącego budynku Domu Dochodowego Straży Ogniowej. Z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkańców przebudowano i zmodernizowano salę główną budynku, wyposażając ją w sprzęt multimedialny i widownię. Jest ona wykonana w systemie teleskopowym - po złożeniu sala główna może służyć jako sala konferencyjna, wystawiennicza lub bankietowa. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt w/w zadań inwestycyjnych to kolejno ok. 2,2 mln zł i 4,9 mln zł.

11 Centrum Teatru, Muzyki i Tańca (dawny Dom Dochodowy Straży Ogniowej w Kutnie) W latach zakończono termomodernizację wszystkich obiektów oświatowych podlegających Miastu Kutno. W ramach całego przedsięwzięcia ocieplono budynki Przedszkoli Miejskich nr 8, 5 i 16, Szkół Podstawowych nr 5, 6 i 9, Gimnazjów nr 1, 2 i 3. Dokonano również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowano elewacje, zmodernizowano instalacje c.o., ocieplono stropodachy. Koszt termomodernizacji kutnowskich szkół i przedszkoli wyniósł ogółem ok. 9,5 mln zł. W latach kutnowskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja były także sukcesywnie remontowane. Zakres prac związanych z ich modernizacją obejmował m.in. malowanie sal lekcyjnych, wymianę instalacji wodno kanalizacyjnych i elektrycznych, wymianę podłóg, naprawy dachów i wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych. Ogólna wartość remontów wyniosła ok. 3,2 mln zł. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Kuczkowie po modernizacji

12 Rozwój infrastruktury W latach rozbudowywano sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadania te realizowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Kutno. PWiK pobudowało 7,03 km sieci wodociągowej oraz ok. 7,13 km sieci kanalizacyjnej za łączną kwotę 7,8 mln zł. Urząd Miasta Kutno zrealizował 7,4 km sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 6,4 mln zł. W związku z koniecznością dostosowania oczyszczalni ścieków do przyjęcia zwiększonych ładunków zanieczyszczeń i zapewnienia stabilności pracy dokonano modernizacji istniejących urządzeń oraz rozpoczęto budowę IV bioreaktora, którego oddanie do użytku nastąpi wiosną 2015 roku. Łączny koszt realizacji w/w zadań to kwota 18,8 mln zł. W 2013 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokonało przebudowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej, której koszt wyniósł ok. 14,6 mln zł. Modernizacja stacji pozwoli na zabezpieczenie ciągłości w dostarczaniu wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości ponad 5 mln m 3 /rok. Zmniejszeniu ulegnie ilość wód popłucznych odprowadzanych kanalizacją sanitarną do oczyszczalni. Jednym z efektów inwestycji będzie również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie technologicznym. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 4. Budownictwo mieszkaniowe W okresie VI kadencji oddane zostały 124 lokale mieszkalne na osiedlu Szymanowskiego, 32 mieszkania komunalne przy ul. Wilczej oraz 10 lokali w budynku przy ul. Barlickiego. Łączny koszt budowy nowych mieszkań to 18,2 mln zł.

13 W okresie omawianej kadencji zasiedlono 310 lokali mieszkalnych i socjalnych. Na remonty i modernizację budynków mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Nieruchomości Miejskich przeznaczono ponad 12 mln zł, w tym w wielu budynkach wykonano nowe elewacje, co znacznie poprawiło estetykę miasta. 5. Rozwój bazy sportowej Realizując sukcesywnie program rozwoju bazy sportowej zmodernizowano halę widowiskowo - sportową przy Szkole Podstawowej Nr 9 na potrzeby rozgrywek extraklasy koszykówki. Do dyspozycji młodzieży przekazano boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz przy Al. ZHP. Dużym zainteresowaniem cieszy się oddany w 2012 roku Aquapark KUTNO, za który Miasto otrzymało wyróżnienie w kategorii Inwestor Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych w ogólnopolskim konkursie Budowniczy Polskiego Sportu. Łącznie na inwestycje z zakresu bazy sportowej (z wyłączeniem Aquaparku Kutno) wydatkowano ok. 3 mln zł. Hala widowiskowo sportowa w SP Nr 9 6. Transport publiczny Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w latach na modernizację taboru i wyposażenia technicznego, modernizację budynków wydatkował 5,4 mln zł. W ramach tych środków zakupiono 7 nowoczesnych autobusów. Inwestycje te umożliwiły dostosowanie taboru do wymogów norm technicznych i środowiskowych, poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz zmniejszenie awaryjności taboru.

14 Pozyskane dofinansowanie inwestycji miejskich W latach Miasto Kutno zrealizowało następujące zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej: 1. Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizację Kutnowskiego Domu Kultury Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 2. Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 3. Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 4. Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa Nr 6 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 5. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702" Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 6. Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 7. Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 8. Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 9. Kutno miasto róż Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 11. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kutnie Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł. 12. Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie

15 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zł. 13. Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej Przedszkole Miejskie Nr 5 i Przedszkole Miejskie Nr 16" Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zł. 14. Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zł. 15. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie ul. Zamoyskiego 1 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła" Dotacja od Wojewody Łódzkiego ,00 zł. Łączna wartość dotacji pozyskanych w czasie obecnej kadencji samorządu miejskiego wyniosła prawie 46,9 mln zł, w tym ze środków: - unijnych: 42,8 mln zł - krajowych: 4,1 mln zł W LATACH NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO I ZAKŁADY KOMUNALNE WYDATKOWANO ŁĄCZNIE OK. 172 MLN ZŁ. NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I DRÓG PRZEZNACZONO 17,5 MLN ZŁ. EDUKACJA W latach nastąpił systematyczny wzrost wydatków ponoszonych z budżetu miasta Kutna na zadania oświatowe. Otrzymywana subwencja oświatowa pokrywa około 50% wydatków. Każdego roku Miasto Kutno przeznacza z własnego budżetu na realizację zadań oświatowych, każdego roku kwotę około mln zł, (co stanowi około 16% wydatków z budżetu miasta). Wzrost nakładów na oświatę umożliwia m.in.: prowadzenie licznych remontów i inwestycji oświatowych, realizację miejskich grantów, przyznawanie najlepszym uczniom stypendiów, poprawę stanu technicznego i wyposażenia przedszkoli i szkół oraz wzbogacenie ich bazy dydaktycznej.

16 W latach na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych w przedszkolach i szkołach wydatkowano z budżetu miasta kwotę 3,1 mln zł. W efekcie wzrostu nakładów finansowych na oświatę nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego miejskich przedszkoli i szkół, a tym samym stanu ich bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie systematycznie poprawia się stan bazy dydaktyczno-materialnej przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Kutno, co wpływa na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija zainteresowania, wzbogaca ofertę edukacyjną oraz wpływa na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 1. Inwestycje oświatowe W latach samorząd prowadził liczne inwestycje oświatowe, w tym: kontynuował program termomodernizacji miejskich przedszkoli i szkół oraz budowę i modernizację obiektów sportowych. Łącznie na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 9,5 mln zł. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 16 Calineczka (po lewej) i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki Realizowano również budowę boisk sportowych przy szkołach oraz placów zabaw w celu zapewnienia dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III szkół podstawowych aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu.

17 Kompleks boisk w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Al. ZHP Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie 2. Utworzenie miejskiego żłobka. Od 1 września 2013 roku w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16 został utworzony Żłobek Miejski Nr 1 w Kutnie. Do żłobka może uczęszczać 24 dzieci w wieku do lat 3. Z opieki żłobkowej w roku średnio korzysta dzieci. Koszty funkcjonowania żłobka w roku szkolnym 2013/ 2014 to ok. 145 tys. zł. 3. Wychowanie przedszkolne dzieci od 3 do 5 lat. Aktualnie około 1260 dzieci zamieszkałych w Kutnie realizuje wychowanie przedszkolne w 40 oddziałach w przedszkolach oraz w 15 oddziałach przedszkolnych

18 utworzonych w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 łącznie 670 dzieci realizuje obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Od 1 września 2014 roku przy ulicy Szymanowskiego utworzono 2 oddziały przedszkolne Przedszkola Miejskiego Nr 17 Niezapominajka. Wymiernym skutkiem upowszechnienia wychowania przedszkolnego w Kutnie jest rosnący odsetek dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli. Aktualnie wskaźnik ten wynosi 76% i jest on wyższy od średniej krajowej. 4. Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży Zadanie to realizowane jest poprzez system miejskich grantów oświatowych oraz wdrażanie projektów edukacyjnych realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy wprowadzono miejskie granty oświatowe na innowacyjne działania edukacyjne pn. Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Celem działań było głównie wspomaganie rozwoju uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych. W IV edycjach zrealizowano około 200 grantów oświatowych. Na ten cel przeznaczono z budżetu Miasta Kutna około 480 tys. zł. W roku szkolnym 2014/ 2015 w ramach kolejnej edycji realizowanych jest 68 grantów na kwotę ok. 227 tys. zł. W rozwoju kluczowych kompetencji, talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży pomocna była realizacja m.in. 3 projektów oświatowych ze środków EFS: Po pierwsze edukacja, Ludzie mali-doskonali oraz Arystoteles w Kutnie. Łączny koszt wdrożenia projektów to kwota 3,9 mln zł. Beneficjentami projektu Po pierwsze edukacja było uczniów kutnowskich szkół podstawowych. W ramach projektu zrealizowano nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki, przyrody; zajęcia specjalistyczne z logopedii, reedukacji, terapii pedagogicznej. W ramach projektu łącznie odbyło się ponad godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Projekt Ludzie mali - doskonali realizowany był w sześciu kutnowskich przedszkolach. Realizacja projektu umożliwiła informację i promocję wychowania przedszkolnego oraz uatrakcyjniła i poszerzyła ofertę edukacyjną. W przedszkolach prowadzone były zajęcia twórczo-teatralne i rytmiczno-muzyczne, nauka języków obcych oraz zajęcia o charakterze ekologiczno-geograficzny z cyklu Mały podróżnik i Mały przyrodnik. Beneficjentami projektu Arystoteles w Kutnie byli uczniowie gimnazjów. W ramach projektu łącznie zostało zrealizowanych: godzin dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu braków edukacyjnych, 600 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz 700 godzin z doradztwa zawodowego, godzin dydaktycznych zajęć w świetlicach, godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

19 Zajęcia mechatroniki i informatyki w Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Realizacja w/w projektów, przyznanie przez samorząd uczniom dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne oraz system miejskich grantów oświatowych spowodowały wzrost poziomu wyników uczniów kutnowskich szkół podstawowych na egzaminach zewnętrznych. Wyniki te w ostatnich latach są wyższe od średnich wyników w kraju. Wyniki gimnazjalistów plasują się na poziomie wyżej średnim lub średnim. W 2012 roku rozpoczęto realizację Programu Edukacji Regionalnej Kutno Poprzez Wieki, którego celem jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej wśród najmłodszych mieszkańców. W uznaniu działań podejmowanych przez samorząd Miasta Kutna w obszarze edukacji w latach Miasto Kutno uzyskało 4-krotnie tytuł Samorządowy Lider Edukacji oraz wyróżnienia Primus i Mecenas wiedzy. Zostały one przyznane w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP. POMOC SPOŁECZNA Samorząd Miasta Kutna wypracował spójny system pomocy społecznej oferujący podopiecznym różnorodny zakres wsparcia: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc indywidualna, pobyt w Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Dziennym Domu Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych, pomoc socjalna, świadczenia pieniężne.

20 W latach nastąpiło zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń realizowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej, co związane było z powstaniem na terenie miasta nowych miejsc pracy oraz realizacją aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Nastąpiła stabilizacja w zakresie wypłacanych dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Troską gminy pozostało nadal dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zadanie to realizowane było w ramach środków własnych gminy oraz z budżetu Wojewody Łódzkiego z programu Posiłek dla potrzebujących". Uzupełnieniem tej formy pomocy dla dzieci jest funkcjonowanie 3 świetlic środowiskowych, finansowanych z budżetu miasta, a prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Kontynuowano działania w zakresie reintegracji społecznej - przykładem tego jest opracowany i realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie projekt systemowy pod nazwą Otwórz się na siebie na lata z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 216 beneficjentów ośrodka. Środki na realizację projektu pochodziły z funduszy unijnych. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi Rozwijana była partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi, której ramy określone były w: Miejskich Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskich Programach Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programie Wspierania Inicjatyw z Zakresu Ochrony Zdrowia. Działania w zakresie ochrony zdrowia realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi służyły zwiększeniu dostępności do poradnictwa w zakresie uzależnień, rozszerzeniu działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych oraz możliwości korzystania z różnego rodzaju form pomocy. W dziedzinie tej aktywnie działa ponad 20 stowarzyszeń. Z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców spotykały się akcje prozdrowotne i informacyjne, dotyczące chorób cywilizacyjnych i przewlekłych. Bardzo ważnym działaniem, realizowanym w tym obszarze było sprawowanie opieki hospicyjno paliatywnej w domu chorego. Wśród podejmowanych działań priorytetowo traktowano prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć pozaszkolnych, organizowanie półkolonii, obozów. Na te formy organizowania czasu wolnego dla najmłodszych mieszkańców miasta przeznaczone były największe środki finansowe. W celu podniesienia jakości mechanizmu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenia jej zakresu rozpoczęto realizację projektu Modelowe Kutno. Miasto Kutno jest partnerem projektu realizowanego we współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi.

21 Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia. W ramach zadań realizowanych z zakresu ochrony zdrowia dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego na łączną kwotę 1,9 mln zł głównie na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do ratowania zdrowia i życia. W roku 2014 udzielono dotacji celowej w wysokości zł na przystosowanie istniejącego przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym lądowiska dla śmigłowców do wymagań obowiązujących przepisów. Na remont i dostosowanie pomieszczeń II piętra Budynku 1A do funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego samorząd miejski przekazał dotację w wysokości zł. Zakupiona w 2012 roku aparatura medyczna na potrzeby kutnowskiego szpitala 3. Wspieranie kutnowskich rodzin Od czerwca 2013 roku realizowany jest Program Wspierania Rodziny na lata Przyjęcie Programu umożliwiło stworzenie sprawnego systemu, który pozwala na wspomaganie rodziny przeżywającej trudności życiowe, w celu umożliwienia jej powrotu do prawidłowego funkcjonowania. Dzięki jego realizacji liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej jest znacznie ograniczona. W 2014 roku na terenie Miasta Kutna wprowadzono Program Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+. Jest on nastawiony na wsparcie rodzin z trójką lub więcej dzieci, w tym również rodzin zastępczych. Duże rodziny mogą skorzystać m. in. z ulg: 1) przy opłacie za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu, 2) przy zakupie biletów ze zniżką:

22 na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - do kina, na spektakle, koncerty i zajęcia dla dzieci i młodzieży w Kutnowskim Domu Kultury - do Muzeum Regionalnego, - na basen w Szkole Podstawowej Nr 9. KULTURA Wśród zadań realizowanych przez samorząd, które wpływają na poziom satysfakcji mieszkańców, jednym z ważniejszych jest życie kulturalne miasta. Różnorodność oferty kulturalnej jest pochodną środków finansowych, jakie miasto może przeznaczyć na tą działalność. Nakłady na wydatki związane z kulturą w mijającej kadencji systematycznie rosły, co prezentuje poniższy wykres. Zadania w dziedzinie kultury są przede wszystkim realizowane przez miejskie instytucje kultury tj. Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. S. Żeromskiego w Kutnie. Finansowanie tych jednostek w latach również znacząco wzrosło, jak przedstawia poniższy wykres.

23 Kutnowski Dom Kultury W latach Kutnowski Dom Kultury odnotował znaczny wzrost liczby organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz wzrost frekwencji. Dzięki przeprowadzonej w latach modernizacji KDK zyskał zmodernizowaną i profesjonalnie wyposażoną salę kinowo-widowiskową z projektorem 3D oraz pełnym wyposażeniem w system nagłośnieniowy i oświetleniowy, umożliwiający organizowanie szerokiej gamy wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kutnowski Dom Kultury po modernizacji Nowa galeria umożliwiła zaprezentowanie wystaw artystów regionalnych i krajowych. Pracownia plastyczna organizowała warsztaty cykliczne jak np. Kobieta wiosną, Zrobisz i masz, Pozytywnie zakręceni, Klub ręczna robota, cykl zajęć Wielka noc dekoracji moc oraz Kwiatki na Dzień Matki. W latach zmieniono formuły trzech najważniejszych wydarzeń kulturalnych:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA 2007 2020 AKTUALIZACJA 2013 Projekt Jasło, sierpień 2013 r. Strona 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 1. Wyjściowa analiza strategiczna...4 1.1. Przesłanki aktualizacji

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015

Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Cele strategiczne Cele szczegółowe Sprawozdanie z realizacji celów STRATEGII ROZWOJU GDAŃSKA 2005 2015 Realizacja celów w latach 2005-2013 Priorytet: Mieszkańcy 1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY PROJEKT Tarnów, czerwiec 2011 Wprowadzenie PRZESŁANKI AKTUALIZACJI STRATEGII Strategia rozwoju miasta jest najważniejszym dokumentem miejskim,

Bardziej szczegółowo