Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Mija VI kadencja samorządu Miasta Kutna. Jest to właściwy czas na podsumowanie dotychczasowych działań i dokonanie ich oceny. Do sukcesów mijającej kadencji zaliczyć możemy pozyskanie nowych inwestorów przemysłowych, rozbudowę istniejących zakładów, budowę i modernizację ulic, rozbudowę infrastruktury technicznej miasta, rozwój bazy sportowej oraz poprawę stanu technicznego placówek oświatowych i kulturalnych. Efektem tych działań jest utworzenie wielu nowych miejsc pracy, co skutkuje najniższym wskaźnikiem bezrobocia od wielu lat i wzrostem zamożności mieszkańców. Należy podkreślić, że poprawa sytuacji gospodarczej jest przede wszystkim wynikiem prężnego działania Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, lepszej kondycji firm działających w mieście, napływu środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz skutecznej polityki prorozwojowej i działań promocyjnych miasta. Dorobek upływającej kadencji nie byłby możliwy bez bardzo dobrej współpracy z radnymi Rady Miasta. Pomimo czasem odmiennych stanowisk i poglądów na różne sprawy, zawsze możliwe było osiąganie satysfakcjonujących rozwiązań. Za to serdecznie dziękuję. Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

3 - 3 - GOSPODARKA Zamożność miasta i jego mieszkańców jest ściśle związana z kondycją gospodarki zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Obrazują to takie parametry jak: 1. poziom bezrobocia, 2. powstawanie nowych miejsc pracy, 3. wzrost dochodów budżetu miasta. 1. Poziom bezrobocia Pod koniec 2010 roku liczba bezrobotnych z terenu Kutna wynosiła osób. W latach poziom bezrobocia w Kutnie sukcesywnie spadał, corocznie odnotowując wahania ze szczytem na przełomie lutego i marca. Obecnie, według danych na sierpień 2014 r. w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było osób bezrobotnych z terenu Kutna. Jest to najniższy poziom bezrobocia na terenie miasta, jaki odnotowano od 1989 roku. 2. Powstawanie nowych miejsc pracy W latach wydanych zostało 10 zezwoleń na działalność w Podstrefie Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były to firmy: Hamburger Pini Sp. z o.o., Serioplast Poland Sp. z o.o., Fuji Seal Poland Sp. z o.o., Beef Beef Sp. z o.o., Uma Investments Sp. z o.o./kellogg s, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o., Weidenhammer Polska Sp. z o.o., Star Fitness S.A, Sirmax Polska Sp. z o.o., Pini Polonia Uno Sp. z o.o., NewCold Sp. z o.o. Łącznie powyższe firmy zadeklarowały nakłady inwestycyjne na poziomie 700 mln zł i stworzenie blisko 700 miejsc pracy. Co istotne, trzy z tych projektów to reinwestycje (Fuji Seal Poland Sp. z o.o., Uma Investments Sp. z o.o., Sirmax Polska Sp. z o.o.). W celu realizacji powyższych zamierzeń firmy nabyły od Miasta Kutno grunty o łącznej powierzchni 27,2 ha. Poza wyżej wymienionymi firmami w latach działalność w Podstrefie Kutno formalnie rozpoczęły (na podstawie zezwoleń wydanych przed 2010 r.): Lampre Polska Sp. z o.o., Profilpas Polska Sp. z o.o., Printpack Poland Sp. z o.o. Równolegle swoją działalność w Kutnie, ale poza Podstrefą Kutno, rozpoczęły następujące firmy: PCC Intermodal S.A., Pini Polonia Sp. z o.o. Premium Truck Sp. z o.o., Go-Trakt, Nijhof - Wassink Centrum Logistyczne (przy ul. Intermodalnej), Ideal Europe (nowa

4 - 4 - siedziba przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą), Balmar Polonia, Aarsleff Sp. z o.o., Andersen Steel Spółka z o.o. W tym samym okresie wiele firm uległo rozbudowie lub powiększeniu. Były to m.in.: Kongskilde Polska Sp. z o.o., Nobilus Ent, Polfarmex S.A., Fol-Pol Jacek Borowski, Polsad Jacek Korczak, DS Smith Polska S.A., Provit Sp. z o.o. W latach zrealizowano także szereg inwestycji o charakterze komercyjnym na terenie Kutna generujących nowe miejsca pracy, takich jak: Galeria Marcredo Kutno (ul. Kościuszki), Hostel Soleil (ul. Chopina), Galeria Kutno Sp. z o.o. (ul. Wyszyńskiego), Czerwona Torebka, Biedronka (ul. Mickiewicza), Salon Renault - PolCars Sp. z o.o. Zatrudnienie w dzielnicy przemysłowej Sklęczki na przestrzeni ostatnich lat wzrosło z osób w lutym 2010 do osób w czerwcu 2014 roku. Zatrudnienie w dzielnicy przemysłowej Sklęczki (w osobach) Zatrudnienie w Podstrefie Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wzrastało szybciej niż w całej dzielnicy Sklęczki. W latach odnotowano wzrost z 583 osób w lutym 2010 r. do osób według stanu na koniec czerwca 2014 roku.

5 - 5 - Zatrudnienie w Podstrefie Kutno (w osobach) 3. Programy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu W celu wsparcia działań zmierzających do zmniejszania bezrobocia, Urząd Miasta Kutno w latach zorganizował prace w formie robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, staży absolwenckich, a także w innych formach łącznie dla osób. Na ich organizację wydatkowano prawie 8,2 mln zł. 4. Wzrost dochodów budżetu miasta Dochody budżetowe miasta w 2010 roku zrealizowano w kwocie 125,5 mln zł, w 2014 roku planowane dochody wyniosą ok. 155,2 mln zł. Dochody ogółem w latach (w mln zł)

6 - 6 - Na taki wzrost dochodów miasta złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim, systematycznie z roku na rok rosną wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, czyli przede wszystkim od firm. W ostatnich czterech latach dochody z tego tytułu wzrosły o ponad 38%, z 21,3 mln zł do 29,4 mln zł. Duży udział w tym wzroście mają nowe podmioty gospodarcze powstające w dzielnicy Sklęczki, pomimo że część z nich korzysta jeszcze ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dochody z podatku od nieruchomości w latach (w mln zł) Znaczną część dochodów stanowią także dochody z tytułu udziałów w podatku PIT. W latach wzrosły one o blisko 28%, z 25,4 mln zł do 32,5 mln zł. Wzrost ten cieszy tym bardziej, że wpływy z podatku PIT są wyznacznikiem poziomu wynagrodzeń na terenie miasta. Z kolei udział we wpływach z podatku CIT, odzwierciedla kondycje finansową dużych firm (i pracodawców zarazem) działających w Kutnie. Jest to również pozytywny wskaźnik, ponieważ od roku 2011 mamy do czynienia ze stabilnym trendem wzrostowym.

7 - 7 - Dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w latach (w mln zł) Miasto konsekwentnie stara się podtrzymywać rozwój gospodarczy prowadząc politykę proinwestycyjną. Jednym z jej przejawów jest przygotowywanie terenów inwestycyjnych. W okresie VI kadencji samorządu zatwierdzono 13 planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, natomiast w trakcie opracowywania są kolejne 3 plany, w tym jedna zmiana obowiązującego planu. Na terenie miasta Kutna obowiązują 32 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obejmują łącznie powierzchnię 1 361,84 ha, co stanowi 40,54% powierzchni miasta. INWESTYCJE

8 - 8 - Na poprawę jakości życia mieszkańców i wzrost majątku miasta decydujący wpływ mają inwestycje realizowane z budżetu miasta oraz przez zakłady komunalne. Na inwestycje z budżetu miasta przeznaczono w 2010 r. 48,7 mln zł, w 2011 r. 57 mln zł, w 2012 r. - 21,3 mln zł, a w 2013 r. 14,4 mln zł. W 2014 roku na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować 38 mln zł. Na realizację inwestycji miejskich pozyskano środki zewnętrzne z: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, - Banku Gospodarstwa Krajowego, - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , - Ministerstwa Sportu, - Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Łącznie z tych źródeł w omawianym okresie miasto Kutno otrzymało ok. 47 mln zł. 1. Poprawa stanu dróg w mieście Największe środki z budżetu miasta przeznaczone są na budowę i modernizację dróg. Przez ostatnie cztery lata wydatkowano ok. 30 mln zł i wybudowano i zmodernizowano 39 ulic. Nowe ulice to: ul. Łąkoszyńska, Kutrzeby, Ściegiennego, Deotymy, Zielarska, Zamkowa, Zapolskiej, Wąska, Łąkowa, Niemcewicza, Świtkowskiego, Braci Śniadeckich, Powstania Styczniowego, Kasztanowa, Berlinga, Czarnieckiego, Cmentarna, Piątkowska, Sporna, Wspólna, Barei, Zapłotek, Południowa, Limanowskiego, Staffa, Nowowiejska, Łubinowa, Konduktorska, Grunwaldzka, Bortnowskiego, Zbożowa, 1-go Maja, Bukowa, Konduktorska, Koniecpolskiego, Siemiradzkiego, Klonowa, Kilińskiego, Azaliowa. Ul. Kilińskiego Ul. Siemiradzkiego

9 - 9 - We współpracy z Gminą Kutno wykonano zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej Kutno Kuczków. Miasto Kutno udzieliło pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 25% jego ogólnej wartości. ul. Kasztanowa Pobudowano nowe chodniki w ulicach: Warszawskie Przedmieście, Jesienna, Zamenhofa, Olimpijska, Chrobrego, Wyszyńskiego, Zamoyskiego, Poniatowskiego, Słowackiego, Jasna, Narutowicza oraz Rondo Solidarności. Wykonano nowe oświetlenie ulic oraz zainstalowano oprawy oświetleniowe m.in. w ulicach: Kasztanowej, Wygoda, Mickiewicza, Oporowskiej, Berlinga, Cmentarnej, Deotymy, Południowej, 1 - go Maja, Koniecpolskiego. 2. Nowe inwestycje W 2011 roku zakończono realizację jednej z najważniejszych inwestycji miejskich - modernizację Kutnowskiego Domu Kultury. Wartość zadania wyniosła ok. 17 mln zł. Budynek KDK został przebudowany i rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażono go w nowoczesny sprzęt multimedialny i zmodernizowano instalacje zaopatrujące budynek w media. Ponadto wybudowano drogę wewnętrzną wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem umożliwiającą komfortowy dojazd do budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

10 W 2012 roku zakończono budowę Aquaparku Kutno. W ramach tego przedsięwzięcia inwestycyjnego wybudowano nowoczesny obiekt sportowo - rekreacyjny, w skład którego wchodzą: hala basenowa z basenem pływackim i rekreacyjnym, sale fitness, siłownie, zespół saun i innych związanych funkcjonalnie z odnową biologiczną, sale do squasha, kręgielnia, a także kompleks gastronomiczny i parking zewnętrzny. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł ponad 34 mln zł. Aquapark KUTNO W roku 2012 zakończono również rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego oraz utworzono Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie. Pierwsze z tych zadań polegało na rozbiórce budynku, konserwacji jego drewnianych elementów i odbudowie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. Obecnie Dworek Modrzewiowy służy mieszkańcom Kutna jako obiekt z salą wystawienniczą i siedzibą organizacji pozarządowych. Centrum Teatru, Muzyki i Tańca zostało utworzone poprzez adaptację istniejącego budynku Domu Dochodowego Straży Ogniowej. Z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkańców przebudowano i zmodernizowano salę główną budynku, wyposażając ją w sprzęt multimedialny i widownię. Jest ona wykonana w systemie teleskopowym - po złożeniu sala główna może służyć jako sala konferencyjna, wystawiennicza lub bankietowa. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt w/w zadań inwestycyjnych to kolejno ok. 2,2 mln zł i 4,9 mln zł.

11 Centrum Teatru, Muzyki i Tańca (dawny Dom Dochodowy Straży Ogniowej w Kutnie) W latach zakończono termomodernizację wszystkich obiektów oświatowych podlegających Miastu Kutno. W ramach całego przedsięwzięcia ocieplono budynki Przedszkoli Miejskich nr 8, 5 i 16, Szkół Podstawowych nr 5, 6 i 9, Gimnazjów nr 1, 2 i 3. Dokonano również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowano elewacje, zmodernizowano instalacje c.o., ocieplono stropodachy. Koszt termomodernizacji kutnowskich szkół i przedszkoli wyniósł ogółem ok. 9,5 mln zł. W latach kutnowskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja były także sukcesywnie remontowane. Zakres prac związanych z ich modernizacją obejmował m.in. malowanie sal lekcyjnych, wymianę instalacji wodno kanalizacyjnych i elektrycznych, wymianę podłóg, naprawy dachów i wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych. Ogólna wartość remontów wyniosła ok. 3,2 mln zł. Kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Kuczkowie po modernizacji

12 Rozwój infrastruktury W latach rozbudowywano sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadania te realizowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Kutno. PWiK pobudowało 7,03 km sieci wodociągowej oraz ok. 7,13 km sieci kanalizacyjnej za łączną kwotę 7,8 mln zł. Urząd Miasta Kutno zrealizował 7,4 km sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 6,4 mln zł. W związku z koniecznością dostosowania oczyszczalni ścieków do przyjęcia zwiększonych ładunków zanieczyszczeń i zapewnienia stabilności pracy dokonano modernizacji istniejących urządzeń oraz rozpoczęto budowę IV bioreaktora, którego oddanie do użytku nastąpi wiosną 2015 roku. Łączny koszt realizacji w/w zadań to kwota 18,8 mln zł. W 2013 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokonało przebudowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej, której koszt wyniósł ok. 14,6 mln zł. Modernizacja stacji pozwoli na zabezpieczenie ciągłości w dostarczaniu wody o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości ponad 5 mln m 3 /rok. Zmniejszeniu ulegnie ilość wód popłucznych odprowadzanych kanalizacją sanitarną do oczyszczalni. Jednym z efektów inwestycji będzie również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie technologicznym. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 4. Budownictwo mieszkaniowe W okresie VI kadencji oddane zostały 124 lokale mieszkalne na osiedlu Szymanowskiego, 32 mieszkania komunalne przy ul. Wilczej oraz 10 lokali w budynku przy ul. Barlickiego. Łączny koszt budowy nowych mieszkań to 18,2 mln zł.

13 W okresie omawianej kadencji zasiedlono 310 lokali mieszkalnych i socjalnych. Na remonty i modernizację budynków mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarządu Nieruchomości Miejskich przeznaczono ponad 12 mln zł, w tym w wielu budynkach wykonano nowe elewacje, co znacznie poprawiło estetykę miasta. 5. Rozwój bazy sportowej Realizując sukcesywnie program rozwoju bazy sportowej zmodernizowano halę widowiskowo - sportową przy Szkole Podstawowej Nr 9 na potrzeby rozgrywek extraklasy koszykówki. Do dyspozycji młodzieży przekazano boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz boiska ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz przy Al. ZHP. Dużym zainteresowaniem cieszy się oddany w 2012 roku Aquapark KUTNO, za który Miasto otrzymało wyróżnienie w kategorii Inwestor Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych w ogólnopolskim konkursie Budowniczy Polskiego Sportu. Łącznie na inwestycje z zakresu bazy sportowej (z wyłączeniem Aquaparku Kutno) wydatkowano ok. 3 mln zł. Hala widowiskowo sportowa w SP Nr 9 6. Transport publiczny Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w latach na modernizację taboru i wyposażenia technicznego, modernizację budynków wydatkował 5,4 mln zł. W ramach tych środków zakupiono 7 nowoczesnych autobusów. Inwestycje te umożliwiły dostosowanie taboru do wymogów norm technicznych i środowiskowych, poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz zmniejszenie awaryjności taboru.

14 Pozyskane dofinansowanie inwestycji miejskich W latach Miasto Kutno zrealizowało następujące zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej: 1. Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizację Kutnowskiego Domu Kultury Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 2. Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 3. Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 4. Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa Nr 6 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: zł. 5. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702" Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 6. Poprawa stanu substancji architektonicznej Miasta Kutna poprzez rewitalizację zabytkowego Dworku Modrzewiowego Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 7. Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniem wraz z infrastrukturą Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 8. Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 9. Kutno miasto róż Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. 11. Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kutnie Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł. 12. Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie

15 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zł. 13. Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej Przedszkole Miejskie Nr 5 i Przedszkole Miejskie Nr 16" Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zł. 14. Termomodernizacja budynku i remont elewacji miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym Miasta Kutno leżącym na terenie Gminy Kutno w miejscowości Kuczków 23 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zł. 15. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie ul. Zamoyskiego 1 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła" Dotacja od Wojewody Łódzkiego ,00 zł. Łączna wartość dotacji pozyskanych w czasie obecnej kadencji samorządu miejskiego wyniosła prawie 46,9 mln zł, w tym ze środków: - unijnych: 42,8 mln zł - krajowych: 4,1 mln zł W LATACH NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO I ZAKŁADY KOMUNALNE WYDATKOWANO ŁĄCZNIE OK. 172 MLN ZŁ. NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I DRÓG PRZEZNACZONO 17,5 MLN ZŁ. EDUKACJA W latach nastąpił systematyczny wzrost wydatków ponoszonych z budżetu miasta Kutna na zadania oświatowe. Otrzymywana subwencja oświatowa pokrywa około 50% wydatków. Każdego roku Miasto Kutno przeznacza z własnego budżetu na realizację zadań oświatowych, każdego roku kwotę około mln zł, (co stanowi około 16% wydatków z budżetu miasta). Wzrost nakładów na oświatę umożliwia m.in.: prowadzenie licznych remontów i inwestycji oświatowych, realizację miejskich grantów, przyznawanie najlepszym uczniom stypendiów, poprawę stanu technicznego i wyposażenia przedszkoli i szkół oraz wzbogacenie ich bazy dydaktycznej.

16 W latach na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych w przedszkolach i szkołach wydatkowano z budżetu miasta kwotę 3,1 mln zł. W efekcie wzrostu nakładów finansowych na oświatę nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego miejskich przedszkoli i szkół, a tym samym stanu ich bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie systematycznie poprawia się stan bazy dydaktyczno-materialnej przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Kutno, co wpływa na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija zainteresowania, wzbogaca ofertę edukacyjną oraz wpływa na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. 1. Inwestycje oświatowe W latach samorząd prowadził liczne inwestycje oświatowe, w tym: kontynuował program termomodernizacji miejskich przedszkoli i szkół oraz budowę i modernizację obiektów sportowych. Łącznie na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 9,5 mln zł. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 16 Calineczka (po lewej) i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki Realizowano również budowę boisk sportowych przy szkołach oraz placów zabaw w celu zapewnienia dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz klas I - III szkół podstawowych aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu.

17 Kompleks boisk w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Al. ZHP Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie 2. Utworzenie miejskiego żłobka. Od 1 września 2013 roku w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 16 został utworzony Żłobek Miejski Nr 1 w Kutnie. Do żłobka może uczęszczać 24 dzieci w wieku do lat 3. Z opieki żłobkowej w roku średnio korzysta dzieci. Koszty funkcjonowania żłobka w roku szkolnym 2013/ 2014 to ok. 145 tys. zł. 3. Wychowanie przedszkolne dzieci od 3 do 5 lat. Aktualnie około 1260 dzieci zamieszkałych w Kutnie realizuje wychowanie przedszkolne w 40 oddziałach w przedszkolach oraz w 15 oddziałach przedszkolnych

18 utworzonych w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 łącznie 670 dzieci realizuje obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Od 1 września 2014 roku przy ulicy Szymanowskiego utworzono 2 oddziały przedszkolne Przedszkola Miejskiego Nr 17 Niezapominajka. Wymiernym skutkiem upowszechnienia wychowania przedszkolnego w Kutnie jest rosnący odsetek dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli. Aktualnie wskaźnik ten wynosi 76% i jest on wyższy od średniej krajowej. 4. Rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży Zadanie to realizowane jest poprzez system miejskich grantów oświatowych oraz wdrażanie projektów edukacyjnych realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy wprowadzono miejskie granty oświatowe na innowacyjne działania edukacyjne pn. Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Celem działań było głównie wspomaganie rozwoju uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych. W IV edycjach zrealizowano około 200 grantów oświatowych. Na ten cel przeznaczono z budżetu Miasta Kutna około 480 tys. zł. W roku szkolnym 2014/ 2015 w ramach kolejnej edycji realizowanych jest 68 grantów na kwotę ok. 227 tys. zł. W rozwoju kluczowych kompetencji, talentów oraz zainteresowań dzieci i młodzieży pomocna była realizacja m.in. 3 projektów oświatowych ze środków EFS: Po pierwsze edukacja, Ludzie mali-doskonali oraz Arystoteles w Kutnie. Łączny koszt wdrożenia projektów to kwota 3,9 mln zł. Beneficjentami projektu Po pierwsze edukacja było uczniów kutnowskich szkół podstawowych. W ramach projektu zrealizowano nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki, przyrody; zajęcia specjalistyczne z logopedii, reedukacji, terapii pedagogicznej. W ramach projektu łącznie odbyło się ponad godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Projekt Ludzie mali - doskonali realizowany był w sześciu kutnowskich przedszkolach. Realizacja projektu umożliwiła informację i promocję wychowania przedszkolnego oraz uatrakcyjniła i poszerzyła ofertę edukacyjną. W przedszkolach prowadzone były zajęcia twórczo-teatralne i rytmiczno-muzyczne, nauka języków obcych oraz zajęcia o charakterze ekologiczno-geograficzny z cyklu Mały podróżnik i Mały przyrodnik. Beneficjentami projektu Arystoteles w Kutnie byli uczniowie gimnazjów. W ramach projektu łącznie zostało zrealizowanych: godzin dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu braków edukacyjnych, 600 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz 700 godzin z doradztwa zawodowego, godzin dydaktycznych zajęć w świetlicach, godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

19 Zajęcia mechatroniki i informatyki w Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Realizacja w/w projektów, przyznanie przez samorząd uczniom dodatkowych godzin na zajęcia edukacyjne oraz system miejskich grantów oświatowych spowodowały wzrost poziomu wyników uczniów kutnowskich szkół podstawowych na egzaminach zewnętrznych. Wyniki te w ostatnich latach są wyższe od średnich wyników w kraju. Wyniki gimnazjalistów plasują się na poziomie wyżej średnim lub średnim. W 2012 roku rozpoczęto realizację Programu Edukacji Regionalnej Kutno Poprzez Wieki, którego celem jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej wśród najmłodszych mieszkańców. W uznaniu działań podejmowanych przez samorząd Miasta Kutna w obszarze edukacji w latach Miasto Kutno uzyskało 4-krotnie tytuł Samorządowy Lider Edukacji oraz wyróżnienia Primus i Mecenas wiedzy. Zostały one przyznane w ramach Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP. POMOC SPOŁECZNA Samorząd Miasta Kutna wypracował spójny system pomocy społecznej oferujący podopiecznym różnorodny zakres wsparcia: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc indywidualna, pobyt w Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Dziennym Domu Pomocy Społecznej, mieszkaniach chronionych, pomoc socjalna, świadczenia pieniężne.

20 W latach nastąpiło zmniejszenie liczby osób korzystających ze świadczeń realizowanych w ramach ustawy o pomocy społecznej, co związane było z powstaniem na terenie miasta nowych miejsc pracy oraz realizacją aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Nastąpiła stabilizacja w zakresie wypłacanych dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Troską gminy pozostało nadal dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zadanie to realizowane było w ramach środków własnych gminy oraz z budżetu Wojewody Łódzkiego z programu Posiłek dla potrzebujących". Uzupełnieniem tej formy pomocy dla dzieci jest funkcjonowanie 3 świetlic środowiskowych, finansowanych z budżetu miasta, a prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Kontynuowano działania w zakresie reintegracji społecznej - przykładem tego jest opracowany i realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie projekt systemowy pod nazwą Otwórz się na siebie na lata z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 216 beneficjentów ośrodka. Środki na realizację projektu pochodziły z funduszy unijnych. 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi Rozwijana była partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi, której ramy określone były w: Miejskich Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskich Programach Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programie Wspierania Inicjatyw z Zakresu Ochrony Zdrowia. Działania w zakresie ochrony zdrowia realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi służyły zwiększeniu dostępności do poradnictwa w zakresie uzależnień, rozszerzeniu działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych oraz możliwości korzystania z różnego rodzaju form pomocy. W dziedzinie tej aktywnie działa ponad 20 stowarzyszeń. Z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców spotykały się akcje prozdrowotne i informacyjne, dotyczące chorób cywilizacyjnych i przewlekłych. Bardzo ważnym działaniem, realizowanym w tym obszarze było sprawowanie opieki hospicyjno paliatywnej w domu chorego. Wśród podejmowanych działań priorytetowo traktowano prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć pozaszkolnych, organizowanie półkolonii, obozów. Na te formy organizowania czasu wolnego dla najmłodszych mieszkańców miasta przeznaczone były największe środki finansowe. W celu podniesienia jakości mechanizmu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenia jej zakresu rozpoczęto realizację projektu Modelowe Kutno. Miasto Kutno jest partnerem projektu realizowanego we współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi.

21 Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia. W ramach zadań realizowanych z zakresu ochrony zdrowia dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby Kutnowskiego Szpitala Samorządowego na łączną kwotę 1,9 mln zł głównie na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do ratowania zdrowia i życia. W roku 2014 udzielono dotacji celowej w wysokości zł na przystosowanie istniejącego przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym lądowiska dla śmigłowców do wymagań obowiązujących przepisów. Na remont i dostosowanie pomieszczeń II piętra Budynku 1A do funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego samorząd miejski przekazał dotację w wysokości zł. Zakupiona w 2012 roku aparatura medyczna na potrzeby kutnowskiego szpitala 3. Wspieranie kutnowskich rodzin Od czerwca 2013 roku realizowany jest Program Wspierania Rodziny na lata Przyjęcie Programu umożliwiło stworzenie sprawnego systemu, który pozwala na wspomaganie rodziny przeżywającej trudności życiowe, w celu umożliwienia jej powrotu do prawidłowego funkcjonowania. Dzięki jego realizacji liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej jest znacznie ograniczona. W 2014 roku na terenie Miasta Kutna wprowadzono Program Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+. Jest on nastawiony na wsparcie rodzin z trójką lub więcej dzieci, w tym również rodzin zastępczych. Duże rodziny mogą skorzystać m. in. z ulg: 1) przy opłacie za pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu, 2) przy zakupie biletów ze zniżką:

22 na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - do kina, na spektakle, koncerty i zajęcia dla dzieci i młodzieży w Kutnowskim Domu Kultury - do Muzeum Regionalnego, - na basen w Szkole Podstawowej Nr 9. KULTURA Wśród zadań realizowanych przez samorząd, które wpływają na poziom satysfakcji mieszkańców, jednym z ważniejszych jest życie kulturalne miasta. Różnorodność oferty kulturalnej jest pochodną środków finansowych, jakie miasto może przeznaczyć na tą działalność. Nakłady na wydatki związane z kulturą w mijającej kadencji systematycznie rosły, co prezentuje poniższy wykres. Zadania w dziedzinie kultury są przede wszystkim realizowane przez miejskie instytucje kultury tj. Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. S. Żeromskiego w Kutnie. Finansowanie tych jednostek w latach również znacząco wzrosło, jak przedstawia poniższy wykres.

23 Kutnowski Dom Kultury W latach Kutnowski Dom Kultury odnotował znaczny wzrost liczby organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz wzrost frekwencji. Dzięki przeprowadzonej w latach modernizacji KDK zyskał zmodernizowaną i profesjonalnie wyposażoną salę kinowo-widowiskową z projektorem 3D oraz pełnym wyposażeniem w system nagłośnieniowy i oświetleniowy, umożliwiający organizowanie szerokiej gamy wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kutnowski Dom Kultury po modernizacji Nowa galeria umożliwiła zaprezentowanie wystaw artystów regionalnych i krajowych. Pracownia plastyczna organizowała warsztaty cykliczne jak np. Kobieta wiosną, Zrobisz i masz, Pozytywnie zakręceni, Klub ręczna robota, cykl zajęć Wielka noc dekoracji moc oraz Kwiatki na Dzień Matki. W latach zmieniono formuły trzech najważniejszych wydarzeń kulturalnych:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 września 2015 r. Poz. 3594 UCHWAŁA NR XIII/133/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ Załącznik nr 6 Wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2011 roku Dział Rozdział Treść Kwota dotacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU Załącznik Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I. Jednostki sektora finansów publicznych 8 116 600 0 41 124 587 1 010 01030 Wpłaty na rzecz izb

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS PRIORYTET WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY ŹRÓDŁO DANYCH 2013 2014 2015 2016 I. Gospodarka i miejsca pracy Liczba bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy 6 872 5 569 4 798 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 20072020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE Plan działań przestrzennych ( techniczno materialnych ) i gospodarczych w latach 20072020 na rewitalizowanym obszarze Tabela 16 Planowane

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %.

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Dział 758 Różne rozliczenia plan - 21.000.289,00 zł wykonanie - 21.106.857,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Na kwotę dochodów bieżących składa się: 1) Kwota 106.568,00 zł uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie Gmina Miejska Ostróda Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Ostróda, kwiecień

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 630 TURYSTYKA 18 720 18 720 100,0

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 10 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1493 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

Pozostałe zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności. Przychody 4 726 706 397 zł Subwencje i dotacje 1 413 669 303 zł PIT 1 349 884 975 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok Uchwała Nr XXVIII/186/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo