17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY"

Transkrypt

1 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie Instytut Psychologii Stosowanej UJ Kraków października 2007

2 CZWAR TEK, 25 pa ździer nika , Collegium Medicum UJ, ul. św. Anny 12 Uroczyste otwarcie Sympozjum Uroczyste powitanie prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska Wystąpienie J. E. ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Wystąpienie przedstawicieli władz lokalnych i państwowych Wystąpienie władz UJ i AP Koncert: Marta Polańska fortepian Marek Polański skrzypce przerwa Sesja plenarna I moderatorzy: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski 1. prof. dr hab. n. med. Jerzy B. Karski: Promocja zdrowia i jej aktualne kierunki aktywności i rozwoju 2. prof. dr hab. n. med. Aleksander B. Skotnicki: Prawda w onkologii 3. ks. prof. dr hab. Józef Makselon: Choroba a duchowość 4. ks. prof. dr hab. dr h. c. Kazimierz Popielski: Wielowymiarowość bycia i wielokierunkowość stawania się egzystencji a zdrowie 5. prof. dr hab. Czesław Czabała: Promocja zdrowia psychicznego w Europie 6. prof. dr hab. Władysław Łosiak: Stres to kwestia czasu. Relacje pomiędzy stresem i zdrowiem. 7. ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski: Walka z samotnością współczesnego człowieka formą promocji zdrowia. Perspektywa pedagogiczna 8. prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska: Kreowanie zasobów osobowych wyzwaniem dla promocji zdrowia. Perspektywa psychologiczna przerwa obiadowa Sekcja I Somatyczne aspekty promocji zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Bożena Grochmal-Bach, prof. dr hab. Władysław Łosiak, prof. dr hab. Jan Tylka 1. prof. dr hab. Bożena Grochmal-Bach: Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera 2. dr Wojciech Bielecki: Syndrom choroby funkcjonalnej: socjomedyczny mit czy rzeczywistość 3. mgr Izabela Kopaniszyn: Pięć wymiarów zdrowia w ponowoczesnym świecie 4. prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, dr Jolanta Chanduszko-Salska: Występowanie biologicznych i psychologicznych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców m. Łodzi 5. mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń: Zapobieganie chorobom układu krążenia i promocja zdrowia w ramach działalności psychologa w Oddziale Kardiologii doświadczenia własne 6. dr Henryk Pędziwiatr: Wpływ masażu leczniczego na wybrane cechy emocjonalne pacjentów ze spondylozą w odcinku szyjnym kręgosłupa 7. prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska, mgr Anna Lipińska-Olszewska: Style radzenia sobie ze stresem a zdrowie pacjentów cierpiących na łuszczycę w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym 8. dr Michał Skrzypek: Kardiologia behawioralna w działaniu. Możliwości aplikacji w obszarze prewencji i leczenia w świetle literatury przedmiotu 9. mgr Beata Zych, mgr Iwona Oskędra: Wybrane elementy stylu życia odżywianie, sen i wypoczynek, czas wolny a program promocji zdrowia realizowany przez studentki pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 10. dr Marek Maruszewicz, dr Małgorzata Wojciechowska-Kozłowska, prof. dr hab. Jan Tylka: SMS - Szansa dla Młodego Serca 11. dr Eric Ender: Radzenie sobie z chorobami ortopedycznymi a satysfakcja z życia kobiet cierpiących na reumatyzm i osteoporozę

3 12. dr Agnieszka Gutowska-Wyka, dr Martyna Kaflik-Pieróg: Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u młodzieży Sala Asklepiosa Sekcja II Psychologiczne aspekty promocji zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud, prof. dr hab. Władysława Pilecka, prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz 1. prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud: Obciążenie chorobami układu krążenia a funkcjonowanie psychiczne chorego na podstawie pięcioletniej obserwacji losów chorego 2. dr Ewa Czerwińska: Przestępczość a zdrowie psychiczne. Przegląd badań empirycznych dotyczących osobowościowych determinant aktywności przestępczej 3. dr Barbara Bętkowska-Korpała, dr Jolanta Ryniak: Profile kliniczne pacjentów z syndromem DDA 4. dr Barbara Bętkowska-Korpała, dr Agnieszka Karpowicz: Funkcjonowanie osobowości osób otyłych 5. dr Ryszard Poprawa: Samoocena zasobów radzenia sobie jako czynnik ryzyka problematycznego angażowania się w używanie alkoholu 6. dr Bogumiła Witkowska: Ocena jakości własnego życia przez osoby chorujące na schizofrenię lub depresję 7. dr Zdzisław Kobos, dr Andrzej Modrzewski: Psychourologiczne aspekty jakości życia personelu lotnictwa 8. mgr Julita Perczyńska: Reakcje emocjonalne i poznawcze na chorobę 9. mgr Agnieszka Lelek, dr Barbara Bętkowska-Korpała: Doświadczenie własnego ciała u kobiet z syndromem DDA 10. dr hab. n.med. Tomasz Brzostek, lek. med. Robert Kowalski, mgr Agnieszka Wrzecionek: Jakość życia pacjentów z chromaniem przestankowym sześć miesięcy po zakończeniu nadzorowanego programu rehabilitacji 11. mgr Halina Lebiedowicz: Edukacja zdrowotna i psychoterapia w pracy klinicznej z pacjentami z chorobą nowotworową krwi (doświadczenia własne) 12. dr Irena Leszczyńska, dr Maria Jeżewska: Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma promocji zdrowia u osób w wieku późnej dorosłości Sala 1 Sekcja III Duchowe zasoby w służbie promocji zdrowia moderatorzy: ks. prof. dr hab. dr h. c. Kazimierz Popielski, ks. dr Bogusław Mielec, dr Dorota Probucka 1. ks. dr Bogusław Mielec: Duchowy wymiar zdrowia człowieka. Próba nakreślenia niektórych możliwości interpretacyjnych 2. dr Dorota Probucka: Filozoficzne koncepcje zdrowia psychicznego 3. dr Michał Skrzypek, ks. prof. dr hab. dr h. c. Kazimierz Popielski: Kategorie noetyczne w relacji do zdrowia człowieka w perspektywie logoterapii V. E. Frankla i noopsychosomatyki K. Popielskiego z uwzględnieniem aplikacji na gruncie promocji zdrowia 4. dr Marek Pyka: Współczesny liberalizm a psychiczny i duchowy wymiar zdrowia 5. dr Jerzy Szymołon: Relacje pomiędzy religijnością i sensem życia 6. prof. dr Milon Podmesil: Uszkodzenie słuchu a system wartości 7. mgr Milena Joanna Szuszkiewicz: Duchowe uwarunkowania modyfikacji ciała 8. dr Justyna Iskra: Prężność osobowa a psychologiczna jakość życia. Empiryczne badania studentów 9. dr Lilia Suchocka: Analiza czynników służących zdrowiu w chorobie przewlekłej. Doświadczanie cierpienia 10. mgr Żaneta Żukowska, dr Jolanta Życińska: Związek poczucia sensu życia i obrazu własnej osoby z wyborem strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową 11. dr Marek Tański: Sytuacje graniczne a wymiar egzystencjalny człowieka Wyjazd do Dworku Białoprądnickiego Parking na ul. Krupniczej, obok budynku Audytorium Maximum UJ

4 Dworek Białoprądnicki Sala kominkowa, ul. Papiernicza 2 Uroczysty koncert muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu: Marty Polańskiej fortepian i Marka Polańskiego skrzypce. W programie utwory m. in. Karola Szymanowskiego, Fritza Kreislera i Johna Williama Uroczysta kolacja powrót PIĄT EK, 26 paździer nika Sesja plenarna II moderatorzy: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska 1. prof. dr hab. Maria Kielar-Turska: Zagrożenia rozwoju w dzieciństwie 2. prof. dr hab. Władysława Pilecka: Odporność jako wyznacznik zdrowia dzieci perspektywa psychologiczna 3. prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz: Model psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji nieletnich wsparty na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej 4. prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk: Promocja zdrowia u osób w starszym wieku 5. prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka: Problematyka ja cielesnego. Pytania i refleksje z perspektywy psychologii zdrowia 6. prof. dr hab. Zygfryd Juczyński: Optymizm a zdrowie fizyczne przerwa Dyskusja Panelowa Wokół zdrowia i jego promowania moderator: prof. dr hab. Czesław Czabała Uczestnicy: prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz prof. dr hab. n. med. Henryk Gaertner prof. dr hab. Zygfryd Juczyński ks. prof. dr hab. Józef Makselon ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski prof. zw. Krystyna Moszumańska-Nazar prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk prof. dr hab. n.med. Bohdan Wasilewski prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska prof. dr. hab. Bogusław Żurakowski dyr. Zbigniew Kajda Architektura w kontekście promocji zdrowia

5 Sesja plakatowa Program Naukowy Sympozjum moderatorzy: dr Alina Kałużna, dr Piotr Słowik 1. dr Anna Andruszkiewicz, dr Małgorzata Basińska: Poczucie koherencji, poczucie skuteczności a uzależnienie od nikotyny 2. dr n. med. Anil Kumar Agrawal, prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, lek. med. Łukasz Duda-Barcik, dr n. med. Magdalena Milan, dr n. med. Piotr Żukrowski, lek. med. Barbara Górecka: Nowotwór płuca czynniki sprzyjające powstawaniu 3. dr Katarzyna Maria Grzegorzewska: Poziom koherencji a poczucie zdrowia psychosomatycznego 4. dr Alina Kałużna: Obraz marzeń kobiet w wieku średnim 5. dr Martyna Kaflik-Pieróg, dr Agnieszka Gutowska-Wyka: Radzenie sobie ze stresem zawodowym przez pracowników ratowniczych 6. prof. dr hab. Zbigniew Kopański, dr Barbara Górniak, mgr Krystyna Florek-Tarczoń, dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka: Poziom poczucia koherencji wśród młodzieży zakładów poprawczych 7. prof. dr hab. Zbigniew Kopański, dr Barbara Górniak, dr Wanda Osikowska: Postawa młodzieży zakładów poprawczych wobec cierpienia człowieka chorego 8. dr Joanna Kossewska: Interpersonalna agresja w kontekście rodziny i kryzysu tożsamości 9. dr Elżbieta Litwiejko-Pietryńczak: Elektroforetyczna ruchliwość jąder komórkowych nabłonka jamy ustnej w grupie pacjentów z problem alkoholowym 10. mgr Adam Płaskociński, mgr Joanna Ziaja, mgr Malwina Szpitalak: Negatywne emocje w reklamie społecznej 11. dr Anna Starowicz, dr Katarzyna Prochwicz: Psychologiczne uwarunkowania adaptacji do choroby u osób po udarach mózgu 12. dr Anna Starowicz, dr Katarzyna Prochwicz: Strategie radzenia sobie ze stresem w cukrzycy a poczucie dobrostanu pacjenta 13. dr Piotr Słowik, dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk: Zachowania prozdrowotne u osób dorosłych w Polsce 14. mgr Dominika Socha, mgr A. Tabor, mgr J. Żwirska, dr hab. Małgorzata. Schlegel-Zawadzka: Neofobia żywieniowa wśród nauczyciel jako czynnik wpływający na postawy prozdrowotne ich wychowanków 15. dr n. med. Ireneusz Kowalewski: Ratownictwo w kształceniu pedagogów 16. dr Ewa Stępień, dr Barbara Mroziak: Czynniki sprzyjające pozytywnym zmianom zasobów psychicznych wyniki badania podłużnego 17. dr Barbara Mroziak, dr Ewa Stępień, mgr Marek Zwoliński: Zasoby psychiczne a zdrowie. Podsumowanie wyników własnych badań katamnestycznych przerwa obiadowa Sekcja IV Promocja zdrowia z perspektywy psychologii rozwojowej moderatorzy: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk 1. dr Marta Białecka-Pikul: O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwoju 2. mgr Joanna Cichorz-Sadowska: Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej 3. mgr Anna Kiczuła: Deficyt teorii umysłu w autyzmie. Przegląd badań 4. mgr Agnieszka Lasota: Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego 5. dr Maciej Pilecki: Rodzinne brzemię zaburzeń w rozwoju 6. dr Iwona Sikorska: Mens sanus o promowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 7. dr Agnieszka Kulik, prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk: Przewlekłe zmęczenia a ustosunkowanie interpersonalne u nastolatków 8. dr Jan Michalik: Długoterminowa opieka nad osobami z głęboką niepełnosprawnością mity i rzeczywistość 9. dr Paweł Izdebski: Emocje u osób chorych somatycznie w okresie starzenia się

6 Sala Asklepiosa Sekcja V Społeczne aspekty promocji zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Zygfryd Juczyński, dr Wojciech Czajkowski, dr Marek Tański 1. dr Andrzej Mirski: Twórcza promocja zdrowia jako istotny składnik zarządzania zdrowiem publicznym 2. dr Małgorzata Synowiec-Piłat: Wkład organizacji pozarządowych w działalność z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej 3. dr Rita Kielhorn: Relacja terapeutyczna efektywność i ograniczenia 4. dr Bożena Gulla: Silna rodzina krzepkie zdrowie (wzajemna zależność czynników rodzinnych i zdrowia jednostki przegląd koncepcji) 5. dr Magdalena Milan, dr n. med. Jan Spodzieja, dr n. med. Anil K. Agrawal, dr n. med. Agnieszka Strama, dr n. med. Sylwia Krzemińska: Zaparcia problem społeczny 6. mgr Dorota Ryżanowska: Sieć wsparcia społecznego i jej rola w promowaniu zdrowia psychicznego dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną oraz jego rodziny- przegląd badań 7. mgr Łukasz Afeltowicz: Wpływ ruchów społecznych i mediów na opiekę zdrowotną: studium przypadku ddc 8. mgr Mariola Żuk: Pozycja społeczna a potrzeby psychiczne osób niepełnosprawnych ruchowo 9. dr Katarzyna Szczerbińska, mgr Alina Henzel-Korzeniowska: Analiza sposobów radzenia sobie z opieką nad przewlekle chorą osobą starszą stosowanych przez opiekunów rodzinnych 10. dr Maria Oleś: Subiektywna jakość życia u młodzieży leczonej z powodu cukrzycy 11. dr Bogusław Stelcer: Zdrowie i starość w Azji i Europie wybrane aspekty Sala 1 Sekcja VI Zasoby a promocja zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, dr Ewa Wilczek-Rużyczka, dr Katarzyna Prochwicz 1. dr Bożena Gulla, dr Kinga Tucholska: Czy psychologia pozytywna stanowi dziedzinę promującą zdrowie? 2. dr Anil Kumar Agrawal, lek. med. Łukasz Duda-Barcik, prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, dr n. med. Magdalena Milan, dr n. med. Piotr Żukrowski, dr n. med. Barbara Górecka: Promocja zdrowia i jej znaczenie w ochronie służby zdrowia 3. dr n. med. Anil Kumar Agrawal, prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, lek. med. Łukasz Duda-Barcik, dr n. med. Magdalena Milan: Aktywność fizyczna podstawą zdrowia człowieka 4. mgr Joanna Fryt: Czynniki zdrowia w rodzinach dzieci z astmą oskrzelową 5. dr Wojciech Chodorowicz: Zachowania prozdrowotne a poziom optymizmu wśród studentów wyższych uczelni Trójmiasta 6. mgr Marek Zwoliński: Zasoby osobiste i rodzinne a zdrowie psychiczne dorastających: pośrednicząca rola odporności na stres 7. mgr Iwona Oskędra, mgr Beata Zych: Wybrane elementy stylu życia stres, agresja, uzależnienia a program promocji zdrowia realizowany przez studentki pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 8. mgr Halina Motyka: Wzmacnianie zasobów osobistych pacjenta z cukrzycą wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej 9. dr Anastasia Gaitani: Trening asertywności dla greckich kobiet: otwarcie nowych horyzontów dla ich życia 10. dr Jean-Loup Brochet: Biosophrology Otwarcie wystawy projektów konkursowych Park Pojednania Narodów Ogrody Europy w Oświęcimiu organizowanej przez

7 Fundację Park Pojednania Ogrody Europy w Oświęcimiu oraz International Phisicians for the Preverntion of Nuclear War Sekcja Polska Krużganki Klasztoru Dominikanów WARSZTAT Psychologiczne, społeczne i moralne następstwa życia w zagrożeniu terroryzmem moderator: prof. dr hab. n. med. Bahdan Wasilewski Elżbieta Wichrowska Janikowska: Terroryzm w kontekście prawa przerwa

8 WARSZTATY Obserwacja i rozpoznanie zachowań i uczuć z odnoszeniem ich do potrzeb moderator: prof. dr hab. n. med. Jan Łazowski Sala Asklepiosa Komunikacja społeczna w promocji zdrowia moderator: mgr Adam Płaskociński, mgr Joanna Ziaja Sala 1 Dramaterapia jako parateatralny system o znaczeniu terapeutycznym moderatorzy: doc. dr Milan Valenta, dr Oldrich Muller Program Naukowy Sympozjum Sala 16, Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Józefa 19 Sexophrology workshop moderator: dr Jean-Loup Brochet Sala 7, Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Józefa 19 Socjosomatoanaliza superwizja w grupie moderator: lek med. Matylda Lempel-Chareza Sala 350, Akademia Pedagogiczna, ul. Podchorążych Sesje balintowskie i posiedzenie dyskusyjno-superwizyjne dla liderów grup Balinta prof. dr hab. n. med. Bahdan Wasilewski, dr Rita Kielhorn SOBO TA, 27 pa ździer nika Sesja plenarna III moderatorzy: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, prof. dr hab. n. med. Jan Łazowski 1. prof. dr hab. n. med. Bohdan W. Wasilewski: Współczesna medycyna jako narzędzie promocji zdrowia? 2. prof. dr hab. n.med. Teresa Bernadetta Kulik, dr n. med. Anna Pacian, mgr Mariola Janiszewska- Grzyb: Strategia promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych 3. prof. dr hab. Barbara Pilecka: Tendencje samobójcze w kontekście przewlekłej i terminalnej choroby 4. prof. dr Doris Vasconcellos: Czynniki związane z leczeniem pacjentów z HIV 5. prof. dr hab. n. med. Jan Łazowski: Czy umysł jest kontrolowany przez uczucia i emocje? Czy uczucia są manifestacją potrzeb i instynktów? Koncepcja psychosomatyczna samosterowności człowieka 6. prof. dr hab. Zygmunt Pucko: Idea kresu medycyny wobec troski o zdrowie przerwa

9 Sekcja VII Edukacyjne wymiary promocji zdrowia moderatorzy: dr Irena Jelonkiewicz, dr Joanna Kossewska Program Naukowy Sympozjum 1. dr hab. Piotr Błajet: Zdrowie jako cel wychowania 2. prof. dr hab. n. med. Bernadetta Kulik, dr n.med. Anna Pacian, dr hab. n.med. Mirosław Jarosz, dr Jolanta Pacian, mgr Mariola Janiszewska-Grzyb: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny 3. dr Jerzy Więznowski, mgr Alina Henzel-Korzeniowska: Promocja zdrowia w obszarze zachowań seksualnych w oparciu o moderowane forum internetowe 4. dr Barbara Bik, mgr Lucyna Przewożniak, mgr Katarzyna Czabanowska: Kompetencje z zakresu promocji zdrowia absolwentów kierunku Zdrowie publiczne Collegium Medicum UJ: oczekiwania pracodawców oraz wyniki samooceny absolwentów 5. dr Beata Ogórek-Tęcza, dr Agnieszka Gniadek: Psychologiczne predyspozycje do rozwoju choroby nowotworowej w kontekście psychoedukacji pacjenta 6. mgr Barbara Woźniak: Edukacja zdrowotna osób starszych w polskich czasopismach popularnych dotyczących zdrowia 7. dr Irena Jelonkiewicz: Założenia i schemat programu poprawiającego radzenia sobie ze stresem młodzieży 8. dr Grażyna Marmon, dr Agnieszka Pac, dr Elżbieta Flak: Skuteczność podjętych działań edukacyjnych związanych z paleniem papierosów przez dzieci i młodzież szkolną 9. dr Thierry Troussier, prof. dr Doris Vasconcellos: Edukowanie pacjentów z HIV: efektywność dla prewencji i jakości życia 10. dr Maria Jeżewska, dr Irena Leszczyńska: Promocja zdrowia w pracy na morzu - szkolenie studentów Akademii Morskiej jako liderów załóg pływających 11. mgr Lucyna Przewoźniak, dr Barbara Bik, mgr Katarzyna Czabanowska: Nowy profesjonalista - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku Zdrowie publiczne na rynku pracy w Polsce Sala Asklepiosa Sekcja VIII Promocja zdrowia w perspektywie współczesnych zagrożeń moderatorzy: prof. dr hab. Józef Kocur, prof. dr hab. Barbara Pilecka, dr Tadeusz M. Ostrowski 1. dr Małgorzata Artymiak: Autodeterminacja a psychologiczna jakość życia. Implikacje teorii autodeterminacji Ryana i Deciego 2. dr Tadeusz Marian Ostrowski: Zdrowie, a stres zawodowy w zawodzie lekarza 3. dr Agnieszka Gniadek, dr Beata Ogórek-Tęcza, dr Barbara Kowalczyk: Poczucie koherencji a syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w opiece paliatywno-hospicyjnej 4. dr Wojciech Czajkowski: Trudności w interpretowaniu zależności pomiędzy Wzorem Zachowania A i chorobą niedokrwienną serca 5. dr Agnieszka Pietrzyk: Rehabilitacja psychospołeczna dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich - program i jego wstępna weryfikacja. Doświadczenia śląskie 6. mgr Katarzyna Palus: Bycie singlem: czynnik sprzyjający czy zagrażający zdrowiu? 7. mgr Malwina Szpitalak: Pracoholizm: norma, patologia czy adaptacja? 8. dr Ewa Wilczek-Rużyczka: Mobbing- realne zagrożenie w środowisku pracy pielęgniarki 9. prof. dr hab. Józef Kocur, dr Wiesława Trendak: Mobbing jako zjawisko zagrażające zdrowiu 10. dr Janina Janowska: Przyczyny powstawania i sposoby niwelowania stresu doświadczanego przez młodzież (badania własne) 11. dr Włodzimierz Brodniak: Czy samobójstwom można zapobiegać? Programy, strategie i metody zapobiegania oraz ocena ich skuteczności 12. mgr Małgorzata Chodak, dr Eric Ender: Koniec czy początek? Kontynuacja naszej świadomości podczas NDE (Near-Death experiences)

10 Sala 1 Sekcja IX Profilaktyka i terapia a promocja zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Bernadetta Kulik, dr Ewa Klimas-Kuchtowa, dr Bożena Gulla Program Naukowy Sympozjum 1. dr Ewa Białek: Całościowe podejście psychosyntezy do promocji zdrowia (od somy do psyche) 2. dr Andrzej Modrzewski, dr Zbigniew Kobos, dr Katarzyna Modrzewska: Program badań profilaktycznych schorzeń gruczołu krokowego polskiego personelu lotniczego 3. mgr inż. Dominika Socha: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat słodyczy i ich postrzeganie w aspekcie zdrowia młodego pokolenia 4. dr Andrzej Augustynek: Terapia Zespołu Uzależnienia od Internetu 5. dr Ewa Klimas Kuchtowa: Muzyka w promocji zdrowia znaczenie dla pozyskiwania i pogłębiania wsparcia społecznego 6. mgr Piotr Pułka: Muzykoterapia w połączeniu z dźwiękoterapią w promocji zasobów propozycja programu 7. dr Beata Tęcza: Aktywność muzyczna w psychoprofilaktyce oraz terapii 8. dr Monika Lewandowska, dr Edyta Smolis-Bąk, dr Joanna Gotlib, dr Dariusz Białoszewski: Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży studenckiej 9. mgr Stanisława Morawska, mgr Barbara Kubik, dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka: Samoopieka kobiet w aspekcie wczesnego rozpoznania raka piersi 10. dr Jacek Breczko: Higiena w Europie. Szkic historiozoficzny Jerzego Stempowskiego 11. dr n. med. Horst-Peter Reichardt: Albert Schweitzer i US Uroczyste zakończenie Sympozjum przerwa obiadowa

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM

Żyć wspólnie. odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM Żyć wspólnie odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele PROGRAM XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22 25 września 2005 roku, Kraków program.indd 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO ***

POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** ORGANIZATORZY POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROPSYCHOLOGICZNE *** WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I NAUK O RODZINIE KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO *** KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ WSFP IGNATIANUM

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko

Spis treś ci. 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Spis treś ci 125 Sło wo wstęp ne An drzej Ste ciw ko Prace oryginalne 127 Marta Bażydło, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Liliana Zaremba-Pechmann, Iwona Rotter, Beata Karakiewicz Analiza stosowania leków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną. Niektóre grzechy żywieniowe współczesnego człowieka

Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną. Niektóre grzechy żywieniowe współczesnego człowieka KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną mgr Paulina Albińska a Określenie poziomu i wyznaczników wsparcia społecznego dorosłych jednostek chorujących

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku CZWARTEK, 24 MAJA 2012 UROCZYSTA SESJA OTWARCIA XII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ Prowadzenie: Michał Juszczakiewicz Gala 20-lecia In vino veritas Pan Marek Kondrat Polski aktor filmowy i teatralny, koneser

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń Lp. Ibuk ID Tytuł Autor 1 64625 "Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców Marek Gołkowski, Wydawnictwa Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

rain man jest wśród nas

rain man jest wśród nas Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział Kraków niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej ośrodek dla osób z Autyzmem Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny im.

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

Tematyczny spis szkoleń

Tematyczny spis szkoleń Tematyczny spis szkoleń SZKOLENIA DŁUGOTERMINOWE Temat szkolenia Prowadzący szkolenie 01. Systemowe rozumienie rodziny - część II zaawansowana Trenerzy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy SNP

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII. I ROK studiów drugiego stopnia ODDZIAŁ FIZJOTERAPII II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I ROK studiów drugiego stopnia r. ak. 2009/2010 PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

W, 2 godz. Ignatianum Wprowadzenie do zajęć. Czym jest psychoonkologia?

W, 2 godz. Ignatianum Wprowadzenie do zajęć. Czym jest psychoonkologia? Data Godziny Rodzaj zajęć (Wykład/ Seminarium /) Miejsce prowadzenia zajęć Temat Prowadzący PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA - 60 godz. 11 październik 6 godz*. W, 2 godz. Ignatianum Wprowadzenie do zajęć. Czym

Bardziej szczegółowo