17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY"

Transkrypt

1 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie Instytut Psychologii Stosowanej UJ Kraków października 2007

2 CZWAR TEK, 25 pa ździer nika , Collegium Medicum UJ, ul. św. Anny 12 Uroczyste otwarcie Sympozjum Uroczyste powitanie prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska Wystąpienie J. E. ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Wystąpienie przedstawicieli władz lokalnych i państwowych Wystąpienie władz UJ i AP Koncert: Marta Polańska fortepian Marek Polański skrzypce przerwa Sesja plenarna I moderatorzy: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka, prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski 1. prof. dr hab. n. med. Jerzy B. Karski: Promocja zdrowia i jej aktualne kierunki aktywności i rozwoju 2. prof. dr hab. n. med. Aleksander B. Skotnicki: Prawda w onkologii 3. ks. prof. dr hab. Józef Makselon: Choroba a duchowość 4. ks. prof. dr hab. dr h. c. Kazimierz Popielski: Wielowymiarowość bycia i wielokierunkowość stawania się egzystencji a zdrowie 5. prof. dr hab. Czesław Czabała: Promocja zdrowia psychicznego w Europie 6. prof. dr hab. Władysław Łosiak: Stres to kwestia czasu. Relacje pomiędzy stresem i zdrowiem. 7. ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski: Walka z samotnością współczesnego człowieka formą promocji zdrowia. Perspektywa pedagogiczna 8. prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska: Kreowanie zasobów osobowych wyzwaniem dla promocji zdrowia. Perspektywa psychologiczna przerwa obiadowa Sekcja I Somatyczne aspekty promocji zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Bożena Grochmal-Bach, prof. dr hab. Władysław Łosiak, prof. dr hab. Jan Tylka 1. prof. dr hab. Bożena Grochmal-Bach: Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera 2. dr Wojciech Bielecki: Syndrom choroby funkcjonalnej: socjomedyczny mit czy rzeczywistość 3. mgr Izabela Kopaniszyn: Pięć wymiarów zdrowia w ponowoczesnym świecie 4. prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik, dr Jolanta Chanduszko-Salska: Występowanie biologicznych i psychologicznych czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców m. Łodzi 5. mgr Jadwiga Berezowska-Pogoń: Zapobieganie chorobom układu krążenia i promocja zdrowia w ramach działalności psychologa w Oddziale Kardiologii doświadczenia własne 6. dr Henryk Pędziwiatr: Wpływ masażu leczniczego na wybrane cechy emocjonalne pacjentów ze spondylozą w odcinku szyjnym kręgosłupa 7. prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska, mgr Anna Lipińska-Olszewska: Style radzenia sobie ze stresem a zdrowie pacjentów cierpiących na łuszczycę w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym 8. dr Michał Skrzypek: Kardiologia behawioralna w działaniu. Możliwości aplikacji w obszarze prewencji i leczenia w świetle literatury przedmiotu 9. mgr Beata Zych, mgr Iwona Oskędra: Wybrane elementy stylu życia odżywianie, sen i wypoczynek, czas wolny a program promocji zdrowia realizowany przez studentki pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 10. dr Marek Maruszewicz, dr Małgorzata Wojciechowska-Kozłowska, prof. dr hab. Jan Tylka: SMS - Szansa dla Młodego Serca 11. dr Eric Ender: Radzenie sobie z chorobami ortopedycznymi a satysfakcja z życia kobiet cierpiących na reumatyzm i osteoporozę

3 12. dr Agnieszka Gutowska-Wyka, dr Martyna Kaflik-Pieróg: Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u młodzieży Sala Asklepiosa Sekcja II Psychologiczne aspekty promocji zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud, prof. dr hab. Władysława Pilecka, prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz 1. prof. dr hab. Alicja Nasiłowska-Barud: Obciążenie chorobami układu krążenia a funkcjonowanie psychiczne chorego na podstawie pięcioletniej obserwacji losów chorego 2. dr Ewa Czerwińska: Przestępczość a zdrowie psychiczne. Przegląd badań empirycznych dotyczących osobowościowych determinant aktywności przestępczej 3. dr Barbara Bętkowska-Korpała, dr Jolanta Ryniak: Profile kliniczne pacjentów z syndromem DDA 4. dr Barbara Bętkowska-Korpała, dr Agnieszka Karpowicz: Funkcjonowanie osobowości osób otyłych 5. dr Ryszard Poprawa: Samoocena zasobów radzenia sobie jako czynnik ryzyka problematycznego angażowania się w używanie alkoholu 6. dr Bogumiła Witkowska: Ocena jakości własnego życia przez osoby chorujące na schizofrenię lub depresję 7. dr Zdzisław Kobos, dr Andrzej Modrzewski: Psychourologiczne aspekty jakości życia personelu lotnictwa 8. mgr Julita Perczyńska: Reakcje emocjonalne i poznawcze na chorobę 9. mgr Agnieszka Lelek, dr Barbara Bętkowska-Korpała: Doświadczenie własnego ciała u kobiet z syndromem DDA 10. dr hab. n.med. Tomasz Brzostek, lek. med. Robert Kowalski, mgr Agnieszka Wrzecionek: Jakość życia pacjentów z chromaniem przestankowym sześć miesięcy po zakończeniu nadzorowanego programu rehabilitacji 11. mgr Halina Lebiedowicz: Edukacja zdrowotna i psychoterapia w pracy klinicznej z pacjentami z chorobą nowotworową krwi (doświadczenia własne) 12. dr Irena Leszczyńska, dr Maria Jeżewska: Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma promocji zdrowia u osób w wieku późnej dorosłości Sala 1 Sekcja III Duchowe zasoby w służbie promocji zdrowia moderatorzy: ks. prof. dr hab. dr h. c. Kazimierz Popielski, ks. dr Bogusław Mielec, dr Dorota Probucka 1. ks. dr Bogusław Mielec: Duchowy wymiar zdrowia człowieka. Próba nakreślenia niektórych możliwości interpretacyjnych 2. dr Dorota Probucka: Filozoficzne koncepcje zdrowia psychicznego 3. dr Michał Skrzypek, ks. prof. dr hab. dr h. c. Kazimierz Popielski: Kategorie noetyczne w relacji do zdrowia człowieka w perspektywie logoterapii V. E. Frankla i noopsychosomatyki K. Popielskiego z uwzględnieniem aplikacji na gruncie promocji zdrowia 4. dr Marek Pyka: Współczesny liberalizm a psychiczny i duchowy wymiar zdrowia 5. dr Jerzy Szymołon: Relacje pomiędzy religijnością i sensem życia 6. prof. dr Milon Podmesil: Uszkodzenie słuchu a system wartości 7. mgr Milena Joanna Szuszkiewicz: Duchowe uwarunkowania modyfikacji ciała 8. dr Justyna Iskra: Prężność osobowa a psychologiczna jakość życia. Empiryczne badania studentów 9. dr Lilia Suchocka: Analiza czynników służących zdrowiu w chorobie przewlekłej. Doświadczanie cierpienia 10. mgr Żaneta Żukowska, dr Jolanta Życińska: Związek poczucia sensu życia i obrazu własnej osoby z wyborem strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową 11. dr Marek Tański: Sytuacje graniczne a wymiar egzystencjalny człowieka Wyjazd do Dworku Białoprądnickiego Parking na ul. Krupniczej, obok budynku Audytorium Maximum UJ

4 Dworek Białoprądnicki Sala kominkowa, ul. Papiernicza 2 Uroczysty koncert muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu: Marty Polańskiej fortepian i Marka Polańskiego skrzypce. W programie utwory m. in. Karola Szymanowskiego, Fritza Kreislera i Johna Williama Uroczysta kolacja powrót PIĄT EK, 26 paździer nika Sesja plenarna II moderatorzy: ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska 1. prof. dr hab. Maria Kielar-Turska: Zagrożenia rozwoju w dzieciństwie 2. prof. dr hab. Władysława Pilecka: Odporność jako wyznacznik zdrowia dzieci perspektywa psychologiczna 3. prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz: Model psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji nieletnich wsparty na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej 4. prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk: Promocja zdrowia u osób w starszym wieku 5. prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka: Problematyka ja cielesnego. Pytania i refleksje z perspektywy psychologii zdrowia 6. prof. dr hab. Zygfryd Juczyński: Optymizm a zdrowie fizyczne przerwa Dyskusja Panelowa Wokół zdrowia i jego promowania moderator: prof. dr hab. Czesław Czabała Uczestnicy: prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz prof. dr hab. n. med. Henryk Gaertner prof. dr hab. Zygfryd Juczyński ks. prof. dr hab. Józef Makselon ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski prof. zw. Krystyna Moszumańska-Nazar prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk prof. dr hab. n.med. Bohdan Wasilewski prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska prof. dr. hab. Bogusław Żurakowski dyr. Zbigniew Kajda Architektura w kontekście promocji zdrowia

5 Sesja plakatowa Program Naukowy Sympozjum moderatorzy: dr Alina Kałużna, dr Piotr Słowik 1. dr Anna Andruszkiewicz, dr Małgorzata Basińska: Poczucie koherencji, poczucie skuteczności a uzależnienie od nikotyny 2. dr n. med. Anil Kumar Agrawal, prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, lek. med. Łukasz Duda-Barcik, dr n. med. Magdalena Milan, dr n. med. Piotr Żukrowski, lek. med. Barbara Górecka: Nowotwór płuca czynniki sprzyjające powstawaniu 3. dr Katarzyna Maria Grzegorzewska: Poziom koherencji a poczucie zdrowia psychosomatycznego 4. dr Alina Kałużna: Obraz marzeń kobiet w wieku średnim 5. dr Martyna Kaflik-Pieróg, dr Agnieszka Gutowska-Wyka: Radzenie sobie ze stresem zawodowym przez pracowników ratowniczych 6. prof. dr hab. Zbigniew Kopański, dr Barbara Górniak, mgr Krystyna Florek-Tarczoń, dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka: Poziom poczucia koherencji wśród młodzieży zakładów poprawczych 7. prof. dr hab. Zbigniew Kopański, dr Barbara Górniak, dr Wanda Osikowska: Postawa młodzieży zakładów poprawczych wobec cierpienia człowieka chorego 8. dr Joanna Kossewska: Interpersonalna agresja w kontekście rodziny i kryzysu tożsamości 9. dr Elżbieta Litwiejko-Pietryńczak: Elektroforetyczna ruchliwość jąder komórkowych nabłonka jamy ustnej w grupie pacjentów z problem alkoholowym 10. mgr Adam Płaskociński, mgr Joanna Ziaja, mgr Malwina Szpitalak: Negatywne emocje w reklamie społecznej 11. dr Anna Starowicz, dr Katarzyna Prochwicz: Psychologiczne uwarunkowania adaptacji do choroby u osób po udarach mózgu 12. dr Anna Starowicz, dr Katarzyna Prochwicz: Strategie radzenia sobie ze stresem w cukrzycy a poczucie dobrostanu pacjenta 13. dr Piotr Słowik, dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk: Zachowania prozdrowotne u osób dorosłych w Polsce 14. mgr Dominika Socha, mgr A. Tabor, mgr J. Żwirska, dr hab. Małgorzata. Schlegel-Zawadzka: Neofobia żywieniowa wśród nauczyciel jako czynnik wpływający na postawy prozdrowotne ich wychowanków 15. dr n. med. Ireneusz Kowalewski: Ratownictwo w kształceniu pedagogów 16. dr Ewa Stępień, dr Barbara Mroziak: Czynniki sprzyjające pozytywnym zmianom zasobów psychicznych wyniki badania podłużnego 17. dr Barbara Mroziak, dr Ewa Stępień, mgr Marek Zwoliński: Zasoby psychiczne a zdrowie. Podsumowanie wyników własnych badań katamnestycznych przerwa obiadowa Sekcja IV Promocja zdrowia z perspektywy psychologii rozwojowej moderatorzy: prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk 1. dr Marta Białecka-Pikul: O potrzebie nowego spojrzenia na zaburzenia rozwoju 2. mgr Joanna Cichorz-Sadowska: Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej 3. mgr Anna Kiczuła: Deficyt teorii umysłu w autyzmie. Przegląd badań 4. mgr Agnieszka Lasota: Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego 5. dr Maciej Pilecki: Rodzinne brzemię zaburzeń w rozwoju 6. dr Iwona Sikorska: Mens sanus o promowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 7. dr Agnieszka Kulik, prof. dr hab. n. med. Leszek Szewczyk: Przewlekłe zmęczenia a ustosunkowanie interpersonalne u nastolatków 8. dr Jan Michalik: Długoterminowa opieka nad osobami z głęboką niepełnosprawnością mity i rzeczywistość 9. dr Paweł Izdebski: Emocje u osób chorych somatycznie w okresie starzenia się

6 Sala Asklepiosa Sekcja V Społeczne aspekty promocji zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Zygfryd Juczyński, dr Wojciech Czajkowski, dr Marek Tański 1. dr Andrzej Mirski: Twórcza promocja zdrowia jako istotny składnik zarządzania zdrowiem publicznym 2. dr Małgorzata Synowiec-Piłat: Wkład organizacji pozarządowych w działalność z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej 3. dr Rita Kielhorn: Relacja terapeutyczna efektywność i ograniczenia 4. dr Bożena Gulla: Silna rodzina krzepkie zdrowie (wzajemna zależność czynników rodzinnych i zdrowia jednostki przegląd koncepcji) 5. dr Magdalena Milan, dr n. med. Jan Spodzieja, dr n. med. Anil K. Agrawal, dr n. med. Agnieszka Strama, dr n. med. Sylwia Krzemińska: Zaparcia problem społeczny 6. mgr Dorota Ryżanowska: Sieć wsparcia społecznego i jej rola w promowaniu zdrowia psychicznego dziecka z przewlekłą chorobą somatyczną oraz jego rodziny- przegląd badań 7. mgr Łukasz Afeltowicz: Wpływ ruchów społecznych i mediów na opiekę zdrowotną: studium przypadku ddc 8. mgr Mariola Żuk: Pozycja społeczna a potrzeby psychiczne osób niepełnosprawnych ruchowo 9. dr Katarzyna Szczerbińska, mgr Alina Henzel-Korzeniowska: Analiza sposobów radzenia sobie z opieką nad przewlekle chorą osobą starszą stosowanych przez opiekunów rodzinnych 10. dr Maria Oleś: Subiektywna jakość życia u młodzieży leczonej z powodu cukrzycy 11. dr Bogusław Stelcer: Zdrowie i starość w Azji i Europie wybrane aspekty Sala 1 Sekcja VI Zasoby a promocja zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, dr Ewa Wilczek-Rużyczka, dr Katarzyna Prochwicz 1. dr Bożena Gulla, dr Kinga Tucholska: Czy psychologia pozytywna stanowi dziedzinę promującą zdrowie? 2. dr Anil Kumar Agrawal, lek. med. Łukasz Duda-Barcik, prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, dr n. med. Magdalena Milan, dr n. med. Piotr Żukrowski, dr n. med. Barbara Górecka: Promocja zdrowia i jej znaczenie w ochronie służby zdrowia 3. dr n. med. Anil Kumar Agrawal, prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak, lek. med. Łukasz Duda-Barcik, dr n. med. Magdalena Milan: Aktywność fizyczna podstawą zdrowia człowieka 4. mgr Joanna Fryt: Czynniki zdrowia w rodzinach dzieci z astmą oskrzelową 5. dr Wojciech Chodorowicz: Zachowania prozdrowotne a poziom optymizmu wśród studentów wyższych uczelni Trójmiasta 6. mgr Marek Zwoliński: Zasoby osobiste i rodzinne a zdrowie psychiczne dorastających: pośrednicząca rola odporności na stres 7. mgr Iwona Oskędra, mgr Beata Zych: Wybrane elementy stylu życia stres, agresja, uzależnienia a program promocji zdrowia realizowany przez studentki pielęgniarstwa Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 8. mgr Halina Motyka: Wzmacnianie zasobów osobistych pacjenta z cukrzycą wyzwaniem dla edukacji zdrowotnej 9. dr Anastasia Gaitani: Trening asertywności dla greckich kobiet: otwarcie nowych horyzontów dla ich życia 10. dr Jean-Loup Brochet: Biosophrology Otwarcie wystawy projektów konkursowych Park Pojednania Narodów Ogrody Europy w Oświęcimiu organizowanej przez

7 Fundację Park Pojednania Ogrody Europy w Oświęcimiu oraz International Phisicians for the Preverntion of Nuclear War Sekcja Polska Krużganki Klasztoru Dominikanów WARSZTAT Psychologiczne, społeczne i moralne następstwa życia w zagrożeniu terroryzmem moderator: prof. dr hab. n. med. Bahdan Wasilewski Elżbieta Wichrowska Janikowska: Terroryzm w kontekście prawa przerwa

8 WARSZTATY Obserwacja i rozpoznanie zachowań i uczuć z odnoszeniem ich do potrzeb moderator: prof. dr hab. n. med. Jan Łazowski Sala Asklepiosa Komunikacja społeczna w promocji zdrowia moderator: mgr Adam Płaskociński, mgr Joanna Ziaja Sala 1 Dramaterapia jako parateatralny system o znaczeniu terapeutycznym moderatorzy: doc. dr Milan Valenta, dr Oldrich Muller Program Naukowy Sympozjum Sala 16, Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Józefa 19 Sexophrology workshop moderator: dr Jean-Loup Brochet Sala 7, Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Józefa 19 Socjosomatoanaliza superwizja w grupie moderator: lek med. Matylda Lempel-Chareza Sala 350, Akademia Pedagogiczna, ul. Podchorążych Sesje balintowskie i posiedzenie dyskusyjno-superwizyjne dla liderów grup Balinta prof. dr hab. n. med. Bahdan Wasilewski, dr Rita Kielhorn SOBO TA, 27 pa ździer nika Sesja plenarna III moderatorzy: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, prof. dr hab. n. med. Jan Łazowski 1. prof. dr hab. n. med. Bohdan W. Wasilewski: Współczesna medycyna jako narzędzie promocji zdrowia? 2. prof. dr hab. n.med. Teresa Bernadetta Kulik, dr n. med. Anna Pacian, mgr Mariola Janiszewska- Grzyb: Strategia promocji zdrowia w chorobach cywilizacyjnych 3. prof. dr hab. Barbara Pilecka: Tendencje samobójcze w kontekście przewlekłej i terminalnej choroby 4. prof. dr Doris Vasconcellos: Czynniki związane z leczeniem pacjentów z HIV 5. prof. dr hab. n. med. Jan Łazowski: Czy umysł jest kontrolowany przez uczucia i emocje? Czy uczucia są manifestacją potrzeb i instynktów? Koncepcja psychosomatyczna samosterowności człowieka 6. prof. dr hab. Zygmunt Pucko: Idea kresu medycyny wobec troski o zdrowie przerwa

9 Sekcja VII Edukacyjne wymiary promocji zdrowia moderatorzy: dr Irena Jelonkiewicz, dr Joanna Kossewska Program Naukowy Sympozjum 1. dr hab. Piotr Błajet: Zdrowie jako cel wychowania 2. prof. dr hab. n. med. Bernadetta Kulik, dr n.med. Anna Pacian, dr hab. n.med. Mirosław Jarosz, dr Jolanta Pacian, mgr Mariola Janiszewska-Grzyb: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny 3. dr Jerzy Więznowski, mgr Alina Henzel-Korzeniowska: Promocja zdrowia w obszarze zachowań seksualnych w oparciu o moderowane forum internetowe 4. dr Barbara Bik, mgr Lucyna Przewożniak, mgr Katarzyna Czabanowska: Kompetencje z zakresu promocji zdrowia absolwentów kierunku Zdrowie publiczne Collegium Medicum UJ: oczekiwania pracodawców oraz wyniki samooceny absolwentów 5. dr Beata Ogórek-Tęcza, dr Agnieszka Gniadek: Psychologiczne predyspozycje do rozwoju choroby nowotworowej w kontekście psychoedukacji pacjenta 6. mgr Barbara Woźniak: Edukacja zdrowotna osób starszych w polskich czasopismach popularnych dotyczących zdrowia 7. dr Irena Jelonkiewicz: Założenia i schemat programu poprawiającego radzenia sobie ze stresem młodzieży 8. dr Grażyna Marmon, dr Agnieszka Pac, dr Elżbieta Flak: Skuteczność podjętych działań edukacyjnych związanych z paleniem papierosów przez dzieci i młodzież szkolną 9. dr Thierry Troussier, prof. dr Doris Vasconcellos: Edukowanie pacjentów z HIV: efektywność dla prewencji i jakości życia 10. dr Maria Jeżewska, dr Irena Leszczyńska: Promocja zdrowia w pracy na morzu - szkolenie studentów Akademii Morskiej jako liderów załóg pływających 11. mgr Lucyna Przewoźniak, dr Barbara Bik, mgr Katarzyna Czabanowska: Nowy profesjonalista - absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku Zdrowie publiczne na rynku pracy w Polsce Sala Asklepiosa Sekcja VIII Promocja zdrowia w perspektywie współczesnych zagrożeń moderatorzy: prof. dr hab. Józef Kocur, prof. dr hab. Barbara Pilecka, dr Tadeusz M. Ostrowski 1. dr Małgorzata Artymiak: Autodeterminacja a psychologiczna jakość życia. Implikacje teorii autodeterminacji Ryana i Deciego 2. dr Tadeusz Marian Ostrowski: Zdrowie, a stres zawodowy w zawodzie lekarza 3. dr Agnieszka Gniadek, dr Beata Ogórek-Tęcza, dr Barbara Kowalczyk: Poczucie koherencji a syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w opiece paliatywno-hospicyjnej 4. dr Wojciech Czajkowski: Trudności w interpretowaniu zależności pomiędzy Wzorem Zachowania A i chorobą niedokrwienną serca 5. dr Agnieszka Pietrzyk: Rehabilitacja psychospołeczna dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich - program i jego wstępna weryfikacja. Doświadczenia śląskie 6. mgr Katarzyna Palus: Bycie singlem: czynnik sprzyjający czy zagrażający zdrowiu? 7. mgr Malwina Szpitalak: Pracoholizm: norma, patologia czy adaptacja? 8. dr Ewa Wilczek-Rużyczka: Mobbing- realne zagrożenie w środowisku pracy pielęgniarki 9. prof. dr hab. Józef Kocur, dr Wiesława Trendak: Mobbing jako zjawisko zagrażające zdrowiu 10. dr Janina Janowska: Przyczyny powstawania i sposoby niwelowania stresu doświadczanego przez młodzież (badania własne) 11. dr Włodzimierz Brodniak: Czy samobójstwom można zapobiegać? Programy, strategie i metody zapobiegania oraz ocena ich skuteczności 12. mgr Małgorzata Chodak, dr Eric Ender: Koniec czy początek? Kontynuacja naszej świadomości podczas NDE (Near-Death experiences)

10 Sala 1 Sekcja IX Profilaktyka i terapia a promocja zdrowia moderatorzy: prof. dr hab. Bernadetta Kulik, dr Ewa Klimas-Kuchtowa, dr Bożena Gulla Program Naukowy Sympozjum 1. dr Ewa Białek: Całościowe podejście psychosyntezy do promocji zdrowia (od somy do psyche) 2. dr Andrzej Modrzewski, dr Zbigniew Kobos, dr Katarzyna Modrzewska: Program badań profilaktycznych schorzeń gruczołu krokowego polskiego personelu lotniczego 3. mgr inż. Dominika Socha: Wiedza żywieniowa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat słodyczy i ich postrzeganie w aspekcie zdrowia młodego pokolenia 4. dr Andrzej Augustynek: Terapia Zespołu Uzależnienia od Internetu 5. dr Ewa Klimas Kuchtowa: Muzyka w promocji zdrowia znaczenie dla pozyskiwania i pogłębiania wsparcia społecznego 6. mgr Piotr Pułka: Muzykoterapia w połączeniu z dźwiękoterapią w promocji zasobów propozycja programu 7. dr Beata Tęcza: Aktywność muzyczna w psychoprofilaktyce oraz terapii 8. dr Monika Lewandowska, dr Edyta Smolis-Bąk, dr Joanna Gotlib, dr Dariusz Białoszewski: Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży studenckiej 9. mgr Stanisława Morawska, mgr Barbara Kubik, dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka: Samoopieka kobiet w aspekcie wczesnego rozpoznania raka piersi 10. dr Jacek Breczko: Higiena w Europie. Szkic historiozoficzny Jerzego Stempowskiego 11. dr n. med. Horst-Peter Reichardt: Albert Schweitzer i US Uroczyste zakończenie Sympozjum przerwa obiadowa

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04.

Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015. Program szczegółowy środa, 22.04. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa Różne oblicza terapii teoria i praktyka Opole, 22 23 kwiecień 2015 Program szczegółowy środa, 22.04.2015 SESJA 1 / sala 25 / godz. 10:00 11:30 Terapia i poradnictwo

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012 Program Sympozjum: M E D Y C Y N A P R Z Y J A Z N A P A C J E N T O W I sobota 19.05.2012 09.00-10.00 Rejestracja 10.00-.10.10 Otwarcie Sympozjum Sesja plenarna wprowadzająca: Przewodniczą: L. Szewczyk,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

O SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pod redakcją Antoniny Ostrowskiej Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 2007 Wstęp... 9 Antonina Ostrowska Seksualność osób niepełnosprawnych...11 Rola seksualności

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają

Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wykłady: Literatura. Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula

Wykłady: Literatura. Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula Nazwa kursu: Promocja zdrowia Autor: prof. dr hab. Władysława Pilecka mgr Stanisław Bobula Wykłady: 1. Pojęcie promocji zdrowia i zjawisk pokrewnych: jakość życia, prewencja zaburzeń, edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r. SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU Warszawa, 06 07.06.2015 r. 25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA. w teorii i praktyce psychologicznej. pod redakcją Heleny Wrony-Polańskiej Janusza Mastalskiego

PROMOCJA ZDROWIA. w teorii i praktyce psychologicznej. pod redakcją Heleny Wrony-Polańskiej Janusza Mastalskiego PROMOCJA ZDROWIA w teorii i praktyce psychologicznej pod redakcją Heleny Wrony-Polańskiej Janusza Mastalskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Książka dofinansowana ze środków Towarzystwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 09:00 09:15... UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI (aula S208)

PROGRAM KONFERENCJI. 09:00 09:15... UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI (aula S208) PROGRAM KONFERENCJI sobota 7 IX 2013 08:00 09:00.......... REJESTRACJA 09:00 09:15.......... UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI (aula S208) Powitanie zaproszonych Gości, Przemówienia Przedstawicieli Władz

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne realizowane na kierunku lekarskim w rok akademickim 2015/2016

Zajęcia fakultatywne realizowane na kierunku lekarskim w rok akademickim 2015/2016 Semestr I - do wyboru 2 fakultety po 20 godzin Semestr II - do wyboru 2 fakultety po 20 godzin y ROK 1 1. Zdrowy styl życia - podejście praktyczne dr n. med. Joanna Białkowska 1 2. Podstawy medycyny regeneracyjnej

Bardziej szczegółowo

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku

I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk: 4 5 maja 2012 roku OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Zakładu Teoretycznych Podstaw Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku I Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy Aksjologia Systematyka Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r.

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r. Warszawskie Spotkania Balintowskie SYMPOZJUM NAUKOWO SZKOLENIOWE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07. 06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Sekcja Medycyny

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Promocja zdrowia psychicznego Kod

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO STAN 112013 INSTYTUT PEDAGOGIKI SPECJALNEJ dr Remigiusz Kijak Dorosłość i seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (rozprawa habilitacyjna) 2009

Bardziej szczegółowo

SESJA I prowadzący: ks. mgr Piotr Ochotny (UKSW), mgr Kamil Bomber (UKSW)

SESJA I prowadzący: ks. mgr Piotr Ochotny (UKSW), mgr Kamil Bomber (UKSW) 8.30 8.45 9.05 Rozpoczęcie konferencji Uroczyste otwarcie konferencji JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński Wykład inauguracyjny ks. prof. dr hab. Jan K. Przybyłowski (UKSW) Nadzieja w

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikat 2. Hotel Velaves SPA

Komunikat 2. Hotel Velaves SPA Komunikat 2. Hotel Velaves SPA J u b i l e u s z o w a Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROBLEMY OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYZWANIEM DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki"

Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki Konferencja,,Przywiązanie: od teorii do praktyki" Wspólnie organizowana przez: Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdobywania wiarygodnej wiedzy psychoonkologicznej. Przegląd i analiza tekstów. Budowanie relacji terapeutycznej - doświadczenie własne.

Sposoby zdobywania wiarygodnej wiedzy psychoonkologicznej. Przegląd i analiza tekstów. Budowanie relacji terapeutycznej - doświadczenie własne. Data Godziny Rodzaj zajęć (Wykład/ Seminarium /Ćwiczenia) Miejsce prowadzenia zajęć Temat Prowadzący Zajęcia 1. Wstęp do psychoonkologii klinicznej. 17 października 6 godz*. Wprowadzenie do zajęć. Czym

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja 30-31 MAJA 2014 r. MIEJSCE OBRAD Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-317 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 19 AULA 201 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności

Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności Edukacja i wychowanie wyzwania współczesności redakcja naukowa Lidia Pawelec CZĘŚĆ I. WSPÓŁCZESNOŚĆ W EDUKACJI PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Część II. Kierunki współczesnego wychowania rola rodziny Kielce 2013

Bardziej szczegółowo

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota)

ADRESACI SZKOLEŃ : ORGANIZACJA SZKOLEŃ: 24 h ( 4 zjazdy x 6 h) 2 ZJAZDY (2-dniowe: piątek/ sobota) I PROPOZYCJA. 1 ZJAZD (piątek/ sobota) Ośrodek Rozwoju Edukacji Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wpisany w rejestr ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DE.III.1.5471.54/3/2014 działający przy Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

mgr Monika Jarosławska

mgr Monika Jarosławska mgr Monika Jarosławska Psycholog, psychoteraputa, psychoonkolog. Pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, obsesyjno - kompulsywnymi, osobowości. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi

Bardziej szczegółowo

Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu

Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Program XVIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zakażeniach oraz skażeniach środowiska. Hala Widowiskowo Sportowa (al. Niepodległości 4) I dzień 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r.

I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. I Krajowa Konferencja Naukowa SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA DLA LEKARZA I PACJENTA, Wrocław 24-25 listopada 2011 r. Miejsce obrad: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6 24.11.2011 r. DZIEŃ I 08.30-9.00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM

Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna PROGRAM III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarstwo w mukowiscydozie Opieka paliatywna Kraków, 25-27 listopada 2012 r. PROGRAM Organizatorzy Konferencja realizowana w ramach IV Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA

PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY. 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA PROGRAM ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY 9-10 X 2015 r. OSSA, RAWA MAZOWIECKA 9 PAŹDZIERNIK 2015 8 00-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 30 Sesja inauguracyjna 10 00-10 15 Ochrona zdrowia pracujących wobec

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii Spis treści Przedmowa... 11 CZĘŚĆ I. Edukacja zdrowotna podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska ROZDZIAŁ 1. Zdrowie... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie PROPONUJE Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Autyzm Zespół Aspergera Ewa Pisula: Autyzm - przyczyny, symptomy,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW MUZYKOTERAPII Wrocław, 12-13 marca 2010 PATRONAT HONOROWY Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. AM dr hab. Krystian

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH wg stanu na dzień 01-08-2012r. HARMONOGRAM PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH POWIATOWA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 07-300

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 9. Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15. Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność...

Słowo wstępne... 9. Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15. Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność... Spis treści Słowo wstępne... 9 Rozdział 1. Rozważania ogólne Andrzej Kowal, Grażyna Borowik Arteterapia w medycynie i edukacji... 15 Krzysztof Klajs Zdrowie, choroba i kreatywność... 21 Joanna Gładyszewska-Cylulko

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 12.09.2014 13.09.2014 Data Godziny Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 12.09.14 (piątek ) 9.00-12.45

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Czwartek (16 czerwca 2016)

Czwartek (16 czerwca 2016) PROGRAM XXV OKPR Czwartek (16 czerwca 2016) od 8 30 Rejestracja uczestników parter przy wejściu do Instytutu Psychologii 9 15-10 15 Uroczyste otwarcie XXV Jubileuszowej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Bardziej szczegółowo

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I JEGO RODZINA METODY I FORMY POMOCY: ASPEKT MEDYCZNY, PSYCHOLOGICZNY, PEDAGOGICZNY, SOCJALNY I DUCHOWY Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Wydział Pedagogiczny Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

K1 Kognitywistyka rok 1 K2 Kognitywistyka rok 2 K3 Kognitywistyka rok 3 K4 Kognitywistyka rok 4 K5 Kognitywistyka rok 5

K1 Kognitywistyka rok 1 K2 Kognitywistyka rok 2 K3 Kognitywistyka rok 3 K4 Kognitywistyka rok 4 K5 Kognitywistyka rok 5 SP1 Psychologia stacjonarna rok 1 SP2 Psychologia stacjonarna rok 2 SP3 Psychologia stacjonarna rok 3 Studencie! SP4 Psychologia stacjonarna rok 4 Wybierz zakładkę dla swojego roku. SP5 Psychologia stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej

Program Naukowy Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowości i problemy medycyny paliatywnej Łódź, 21-23.05.2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie 90-251 Łódź, ul. Jaracza 55 tel./fax. 042 637 90 24,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Lęki białych kołnierzyków. interdyscyplinarne podejście do nowego profilu pacjenta

Lęki białych kołnierzyków. interdyscyplinarne podejście do nowego profilu pacjenta Lęki białych kołnierzyków interdyscyplinarne podejście do nowego profilu pacjenta Lęki białych kołnierzyków interdyscyplinarne podejście do nowego profilu pacjenta Redakcja: Spis treści Rozdział 1 Do Czytelnika.................................................

Bardziej szczegółowo

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC

AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Ogólnopolska Konferencja AUTYZM - ZROZUMIEĆ I POMÓC Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała Termin: 14-15 listopada 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe

Zainteresowania naukowe: Zasoby osobiste i ich znaczenie dla zdrowia, relacji rodzinnych i zawodowych. Publikacje naukowe Justyna Mróz psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii UJK. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Szkoły Zarządzania

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo