RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO"

Transkrypt

1 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 8/2004 Kosakowo, sierpień 2004 roku egzemplarz bezpłatny ISSN WYDARZENIA KULTURALNE Z nutką wspomnień i akcentem historycznym z okazji 780-lecia odbyły się jubileuszowe festyny w Dębogórzu, Kosakowie, Mostach i Pierwoszynie. O festynie w Dębogórzu pisaliśmy w lipcowym Biuletynie. MOSTY Odbył się w sobotę br. W programie znalazły się: pokaz tresury psów, wręczenie Pani Ewie Narloch nagrody za I miejsce w konkursie na logo wsi, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Przygrywała orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Do późnych godzin nocnych przy dźwiękach zespołu muzycznego Gdynia trwała zabawa taneczna. Gościem jubileuszowego festynu 780-lecia Mostów był Starosta Pucki Artur Jabłoński i Wójt Gminy Jerzy Włudzik. Nie sposób nie wspomnieć, że w sobotę i niedzielę można było oglądać w Dworku wystawę zdjęć związanych z historią wsi Mosty i dniem dzisiejszym, w tym panoramę wsi i okolic z lotu ptaka, historycznych wydawnictw i starych liczących nieraz ponad 200 lat książek oraz medali okolicznościowych związanych z tematyką morską. Wystawa była wydarzeniem kulturalnym, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy oraz sponsorom. Szczególne podziękowania składają Panu Sławomirowi Luniak za wypożyczenie zdjęć, Panu Zygmuntowi Miszewskiemu książek, dr.kmdr. med. Bogumiłowi Flipek medali okolicznościowych oraz Państwu Alinie i Jerzemu Węsierskim za udostępnienie na miejsce wystawy pięknie odrestaurowanych pomieszczeń w Dworku, co niewątpliwie dodało jej prestiżu. PIERWOSZYNO Odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie w dniu 24 lipca 2004r. Na murawie boiska sportowego od godz. 15-stej rozbrzmiewała muzyka zaś o godz. 16-stej sołtys wsi Pan Jan Śliwiński w imieniu Rady Sołeckiej dokonał oficjalnego otwarcia. Organizatorzy imprezy przygotowali - dzięki uprzejmości sponsorów - liczne niespodzianki dla dzieci i młodzieży. Wydano m.in. 115 numerków dla dzieci do lat 14-stu dla odbioru przygotowanych paczek. Dzieci otrzymały także darmowe lody. Dla nich przeznaczony był czas zabawy do godz. 19-stej. Przeprowadzono liczne gry i zabawy. Ogólnie w konkursach wzięło udział ponad 80 dzieci (żadne nie odeszło bez nagrody). Dzieci oblegały także nowy plac zabaw, urządzony estetycznie i ogrodzony dla bezpieczeństwa dzieci. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszył się konkurs wiedzy o profilaktyce uzależnień, w którym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nagrodziła 30 uczestników sprzętem sportowym i innymi upominkami. Przygotowano również liczne stoiska ze smakołykami i zabawkami dla dzieci oraz z regionalną kuchnią. Z okazji 780-lecia wsi miejscowy architekt Pan Jacek Kerszka wykonał planszę Pierwoszyno wczoraj i dziś obrazującą m.in.: - powojenny wykaz sołtysów. Byli to: Józef Bigott Jan Wiśniewski Franciszek ullman Józef Kerszka Teodor Rumiński Klemens Denc Zbigniew Konkol Jerzy Wyrzykowski Wanda Krauze 1998 nadal Jan Śliwiński

2 - wykaz zdjęć starych rodów z Pierwoszyna, - mapę zabudowy wsi z roku 1945 i rozwojem wsi do 2004 roku, - mapkę geodezyjną podziału terenu z 1932r., - mapę z 1790r. Pierwoszyno na mapie Kępy Oksywskiej. Ponadto przedstawiono oryginalną tablicę z nazwą miejscowości z 1939r. w języku niemieckim. O godz. 19-stej Wójt Gminy Jerzy Włudzik w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Pana Mirosława Busza i Sołtysa wsi otworzył drugą część festynu, a następnie wręczył nagrody przygotowane przez Radę Sołecką najlepszym uczniom ze Szkoły Podstawowej z Mostów (na ogólną liczbę 60 wyróżnionych uczniów - 25 to uczniowie z Pierwoszyna). Miłym akcentem było wręczenie kwiatów Wójtowi Gminy przez turystkę z Czech. Później okazało się, że na festynie bawili się również goście z Australii. W trakcie trwania festynu wystąpił także Regionalny zespół z Władysławowa. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Przy upiększaniu placu zabaw w Pierwoszynie KOSAKOWO 7 sierpnia w Kosakowie odbył się festyn z okazji obchodów 780 lecia wsi Kosakowo. Uroczystości, które rozpoczęły się około godzinny poprzedził Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz zabawy i konkursy dla dzieci przygotowane przez panią Henrykę Wyrzykowską. Na mieszkańców i gości przybyłych na festyn czekało wiele atrakcji. Zaczęło się od wspólnego zdjęcia zrobionego z wysięgnika. (osoby zainteresowane nabyciem fotografii zapraszamy do sołtysa Kosakowa). Potem wszyscy mieli okazję wziąć udział w konkursach z nagrodami. Jednak punktem kulminacyjnym uroczystości był pokaz slajdów oraz filmu o Kosakowie. Dzięki tym multimedialnym pokazom każdy nie tylko mógł zapoznać się z historią i teraźniejszością naszej wioski, ale i odnaleźć siebie na starych fotografiach. Zabawa taneczna oraz biesiada trwała do późnych godzin nocnych. WODOWANIE KSIĄŻKI Dnia 24 lipca br. w Rewie odbyło się wodowanie książki Augustyna Necla Łosoś Wszechwładny. Książka ukazała się staraniem Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Jej wydanie sfinansowano z dotacji powiatowej pilotowanej przez członka Zarządu Powiatu Zbigniewa Turzyńskiego oraz ofiarodawców indywidualnych., których nazwiska zostały wymienione na odwrocie strony tytułowej książki. Na uroczystość wodowania przybyli Wójt Gminy Jerzy Włudzik, członkowie rodziny pisarza z Władysławowa, sponsorzy oraz inni zaproszeni goście. Łososia Wszechwładnego nabyć można w Gminnej Bibliotece oraz podczas gminnych imprez. PODZIĘKOWANIA Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji Festynu z okazji 780-lecia Pierwoszyna w dniu 24 lipca 2004r. W szczególności dziękujemy: Wójtowi Gminy Kosakowo, Firmie DLS z Pucka, VS Clima z Kosakowa, p. A. Ranachowskiemu z Kosakowa, OL-Trans z Mrzezina, Auto Narloch z Mostów, Przetwórstwo surówek Malwina z Mostów oraz p. R. Bogottowi, D. Suchorzowi, E. Chęcińskiej, B. Markowc, Z. Modelskiemu i K. Butkiewicz z Pierwoszyna. Słowa podziękowania składamy również wszystkim osobom wspomagającym organizacyjnie festyn. Dzięki ich zaangażowaniu wydano 115 paczek oraz 100 prezentów dla dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanych zabawach i konkursach. ********************************************** Sołtys wsi Rewa, p. M. Zielińska składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia Rewy, a w szczególności p. Tadeuszowi Ficht za nieodpłatne postawienie muru oporowego na skarpie. 2

3 USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sejm RP 2 lipca 2004 roku uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 173, poz. 1807). Przyjęte regulacje upraszczające i porządkujące procedury administracyjne mają ułatwić zarówno podjęcie, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa w zasadniczej części wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. od r., jednak niektóre przepisy, ważne dla przedsiębiorców i gmin w terminach znacznie późniejszych 1 stycznia 2006 i 1 stycznia 2007 roku. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Art. 2 zmiana definicji przedsiębiorcy. Małżonkowie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym (spółka małżeńska). Art. 23 ust. 1a dla przedsiębiorców pochodzących z państw członków UE właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP. Art. 27 ust. 2 - rozszerzenie danych podlegających zgłoszeniu we wniosku oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 15 informacji podlegających wpisowi do ewidencji Art. 29 ust. 1 skrócenie terminu wydania decyzji w sprawie wpisu do ewidencji (3 dni robocze) Art. 33 ust. 1 skrócenie terminów, w których przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić: zmianę danych podlegających wpisowi lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia). Art. 44 możliwość złożenia wraz z wnioskiem zgłoszeń: do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON; identyfikacyjnego lub aktualizującego NIP; do ubezpieczenia społecznego. EWIDENCJA NA STARYCH ZASADACH Zmiany, jakie wprowadza ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, wiążą się z koniecznością budowy i wdrożenia systemu informatycznego, usprawnienia systemów informatycznych działających w gminach, a zapewne w wielu z nich zajdzie konieczność wymiany lub modernizacji sprzętu komputerowego. Informatyzacja ewidencji ma nie tylko usprawnić dokonywanie wpisów, ma również poprawić ich jakość i ujednolicić formę, a przede wszystkim umożliwić zintegrowanie wszystkich centralnych systemów informatycznych. Z uwagi na ogrom zadań i nieuniknione, duże nakłady finansowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym ewidencji działalności wejdą w życie 1 stycznia 2007 roku. Do tego czasu obowiązywać będą w tym zakresie przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Sposób na sukces popularyzacja pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich uruchomiło V edycję ogólnopolskiego konkursu: Sposób na sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroka promocja najlepszych przykładów aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, mają możliwość szerokich promocji swoich przedsięwzięć w mediach, są zapraszani do udziału w szkoleniach nt. funkcjonowania małych i średnich firm na rynku Unii Europejskiej, a także do udziału w wyjazdach studyjnych oraz misjach gospodarczych. Ponadto Krajowe Centrum Doradztwa wydaje katalog prezentujący najlepsze przedsięwzięcia wyłonione w konkursie. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia zamieszczono na stronie internetowej Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne We wrześniu 2004r. dzieci po raz pierwszy zaczną realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zmianę tę wprowadziła ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 137,poz.1304/. Ustawa ta ma szczególnie ważne znaczenie dla wyrównywania szans szkolnych dzieci. Zajęcia dydaktyczne w obecnej szkole są dość trudne. Dzięki rocznemu przygotowaniu realizowanemu w oddziałach szkolnych bądź w przedszkolach dzieci uzyskają zaplanowaną wiedzę, zapoznają się z zakazami i nakazami, zdobędą podstawy radzenia sobie z samym sobą oraz innymi. Do zgłaszania uczniów do szkoły jak i oddziału przedszkolnego / zerówki/ oraz zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia, ustawodawca zobowiązał rodziców lub opiekunów. W gminie Kosakowo oddziały przedszkolne zorganizowane zostały przy każdej szkole podstawowej. W Szkole Podstawowej w Mostach przewiduje się utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych, zaś po jednym w Szkole Podstawowej w Pogórzu i Dębogórzu. Informacje o godzinach rozpoczęcia zajęć uzyskają Państwo w wyżej wymienionych placówkach. PODSUMOWANIE AKCJI BIEDRONKA Przypominamy: Komitet do spraw przeprowadzenia zbiórki publicznej na remont i adaptację na świetlicę młodzieżową byłej harcówki w Mostach powstał w dniu r. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Kosakowo. Komitet na zewnątrz reprezentowała Agnieszka Luchowska. Pozwolenie na przeprowadzenie w okresie od r. do r. zbiórki publicznej zostało udzielone w/w Komitetowi decyzją Wójta Gminy Kosakowo z dnia r. W akcję zaangażowanych było 80 osób (dzieci i młodzież gminna). Zbiórkę publiczną ofiar pieniężnych przeprowadziło 52 wolontariuszy. Przebieg akcji: r. - zbiórka półproduktów w tutejszych sklepach spożywczych (na 26 punktów 20 udzieliło wsparcia), r. - odbiór 120 kg krajanki piernikowej, wypieczonej nieodpłatnie z uzyskanych półproduktów przez Piekarnię-Cukiernię Karpatka w Pogórzu, r.- (I odsłona Biedronki ) ze sprzedaży ciastek zebrano 2.246,13 zł., r. - środki pieniężne przekazano na konto Komitetu dla przeprowadzenia zbiórki publicznej, założone w Banku Rumia Spółdzielczym, - w miesiącu marcu 2004r. dzieci pilnie przygotowywały się do następnej akcji, samodzielnie wykonując cegiełki w postaci palemek wielkanocnych, r. - (II odsłona Biedronki ) - ze sprzedaży palemek zebrano kwotę 1.471,15 zł (w tym 10 euro), Podczas dwóch akcji zbiórki publicznej udało się zebrać kwotę 3.717,28 zł. Komitet dla przeprowadzenia zbiórki publicznej w składzie: Agnieszka Luchowska, Katarzyna Miłaszewska i Jarosław Stankiewicz składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności licznej grupie dzieci i młodzieży, które włączyły się do akcji. Zebrane środki zostały przekazane na konto Gminy Kosakowo. Zostaną przechowane na koncie depozytowym. Planowana jest kolejna zbiórka ofiar pieniężnych na remont byłej harcówki w Mostach. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych budynku przewidziano w przyszłym roku. 3

4 RUSZA FORUM INTERNETOWE NASZEJ GMINY. Po długich przygotowaniach wreszcie ruszyło forum internetowe Gminy Kosakowo na Pragniemy, aby było ono czytelne i żeby obejmowało jak najszerszy krąg zainteresowań naszych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców. Forum będzie rozwijane a każdy głos użytkownika na jego temat brany pod uwagę. Na forum będzie można prowadzić dyskusję między innymi na takie tematy jak: imprezy na naszym terenie, wydarzenia sportowe, kulturalne, co się Państwu już u nas podoba, a co należałoby jeszcze zrobić. Będzie forum dla młodych, gdzie nie tylko będzie można porozmawiać o zainteresowaniach i problemach naszej młodzieży, ale także poznać wielu ciekawych ludzi. Będzie można sprzedać lub kupić jakąś rzecz na terenie naszej gminy przeglądając dział Pchli Targ. Aby wziąć udział w dyskusji (umieszczać swoje posty) wymagana jest zapoznanie się z regulaminem, a także rejestracja (potrwa zaledwie około 2 minut). Niestety te formalności są konieczne ze względów bezpieczeństwa. Jednak potem można się cieszyć statusem pełnego użytkownika. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Mamy nadzieję, że forum się przyjmie i będzie często odwiedzane szczególnie przez osoby związane z naszą gminą. Liczymy na rzeczową i kulturalną dyskusję. Zapraszamy wszystkich chętnych Do usłyszenia na forum. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Wójt Gminy Kosakowo informuje, że został opracowany Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo. Program i plan znajdują się do wglądu dla mieszkańców gminy na stronie internetowej Gminy Kosakowo (www.kosakowo.pl), a także w pokoju Nr 10 tut. Urzędu. Program Ochrony Środowiska będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Kosakowo na sesji planowanej na 2 września br. Sesje są jawne. Zapraszamy KĄCIK EKOLOGICZNIE POPROSZĘ! Zachowania i postawy bądźmy dumni z tego że staramy się dbać o środowisko, nasze wspólne i największe dobro! Nikt nie chce żyć w zanieczyszczonym, zaśmieconym, hałaśliwym, pozbawionym zieleni miejscu i choć, na co dzień nie wszyscy mamy odwagę to pokazywać, naprawdę jest nas większość! To, czy coś jest przyjazne dla środowiska uczyńmy stałym i ważnym kryterium przy podejmowaniu naszych codziennych decyzji. Wójt Gminy przypomina. Wkrótce upływa termin składania prac w konkursie pt.: Co bym zrobił gdybym był wójtem. Prace należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kosakowo. Termin składania prac do 30 września br. Główną nagrodą w konkursie jest rower. Rozbudowa szkoły Dzięki staraniom Wójta Gminy otrzymaliśmy 100 tys. zł. na dalszą rozbudowę szkoły podstawowej w Pogórzu (II-gi etap nadbudowy). Cały koszt inwestycji wyniesie 240 tys. zł. ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ Dnia 7 sierpnia br. od godz na boisku sołeckim w Kosakowie 7 drużyn sołeckich walczyło w corocznych rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W pełnym słońcu, przy pięknej letniej aurze puchar wywalczyła drużyna z Rewy pokonując drużynę z Mostów i Pogórza. Zwycięska drużyna oprócz pucharu otrzymała czek o nominale zł, za który zostanie jej zakupiony sprzęt sportowy. Pozostałe otrzymały czeki o wartości 500 zł i 300 zł. Sędziowie rozgrywek wytypowali także najlepszego bramkarza, którym został Paweł Recki z Rewy oraz króla strzelców Adama Stromskiego z Rewy. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się o godz podczas Festynu Jubileuszowego w Kosakowie. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI Milo nam poinformować, że trwają obecnie przygotowania do I Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców rocznika 1989 o Kosakowską Łódkę. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Kosakowo zaś cały turniej odbywać się będzie od września w hali sportowej w Mostach, pod patronatem Prezesa Zarządu Północno Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki Neybl oraz Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Zapraszamy do kibicowania wstęp wolny. Wizyta Chóru Morzanie w Krościenku Z okazji 120 lecia Gminnej Straży Pożarnej w Krościenku, Wójt tej Gminy zaprosił Prezesa Gminnej Straży Pożarnej i jednocześnie Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika do wspólnych obchodów. Zaproszenie otrzymał również kosakowski chór Morzanie, który uświetniał śpiewem, mszę celebrowaną z wyżej wymienionej okazji. Pieśń Bogurodzica stanowiła wprowadzenie do rozpoczęcia mszy., która odbyła się 1 sierpnia o godz 11.00, w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej w Grywałdzie. Podczas dalszych uroczystości mających miejsce na stadionie, Wójt Gminy Kosakowo wręczył komendantowi Straży Pożarnej w Krościenku pamiątkowy obraz a chór Morzanie pieśniami o morzu promował kulturę kaszubską. Koncertem w amfiteatrze nad Dunajcem, w czasie którego zespól zaprezentował utwory z repertuaru kaszubskiego i klasycznego zakończono święto Straży Pożarnej. PRZYPOMINAMY NUMERY TELEFONÓW DO STRAŻY GMINNEJ Telefony kontaktowe Straży Gminnej: 1. stacjonarny z automatyczną sekretarką Nagrania na automatycznej sekretarce są odsłuchiwane pod koniec pracy w danym dniu. W razie pilnego zgłoszenia prosimy kontaktować się na numery tel. komórkowych.. 2. komórkowe: Komendant Straży Gminnej - Jarosław Kleina st. inspektor Mariusz Dzwonkowski mł. aplikant Marcin Kopitzki W przypadkach alarmowych dot. bezpieczeństwa publicznego prosimy kontaktować się z Policją tel. 997 lub

5 ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH września 2004 r. Mieszkańcom gminy Kosakowo przypominamy o kolejnej zbliżającej się objazdowej zbiórce odpadów niebezpiecznych, która odbędzie się w dniach: 3 i 4 września b.r. Na terenie Dębogórza-Wybudowanie przy pętli autobusowej zbiórka odbędzie się dopiero 16 października b.r. o godzinie 11:20. W ramach zbiórki, wg załączonego poniżej harmonogramu, odbierane będą nieodpłatnie od indywidualnych mieszkańców: baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, ochrony roślin oraz opakowania po nich, zużyte kartridże i tonery, przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki. O wyznaczonej godzinie w podanych poniżej punktach będzie stał odpowiednio oznaczony i wyposażony w pojemniki, żółty samochód. W tym czasie prosimy do niego dostarczyć zebrane odpady. Mieszkańcy miejscowości, w której znajduje się Państwa szkoła mogą korzystać ze zbiórki przy szkole bądź oddawać odpady niebezpieczne podczas sobotniej zbiórki objazdowej. GMINA KOSAKOWO - ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH , PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU PRZY SZKOŁACH 9:00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna 9 10:00 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu ul. Pomorska 30 11:00 11:20 Zespół Szkół w Mostach ul. Szkolna , PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU 9:00 ul. Reja/Kruczkowskiego Suchy Dwór 9:20 ul. Słowackiego/Majkowskiego Pogórze 9:40 ul. Modrzejewskiej Pogórze 10:00 ul. Nad Stawem Kosakowo 10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) Dębogórze 10:40 ul. Kaszubska (przy kościele) Pierwoszyno 11:00 ul. Wiązowa Mosty 11:20 ul. Ogrodowa (przy sklepie)- Mosty 11:40 ul. Mosty przy szkole 12:00 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) Mechelinki 12:20 ul. Helska Rewa 12:40 ul. Morska/Sieciowa Rewa 13:00 ul. Morska/Rybacka Rewa 13:40 14:00 Kazimierz przy sklepie KONTAKT Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami, ale także z innymi problemami ochrony środowiska i edukacji ekologicznej prosimy kierować na adres: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, Gdynia, - gospodarka odpadami: tel , - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel , 5

6 KANALIZACJA W MECHELINKACH Na wniosek p. Ireneusza Bober radnego Rady Gminy Kosakwo z Mechelinek, mieszkańców tej miejscowości informujemy, że w dniu r. Gmina Kosakowo złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Mechelinki II etap budowy realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z projektem budowlanym, zostanie poprowadzona ulicami: Stoczniowców, Kapitańska, Marynarzy, Do Morza, Rybaków, Szyprów oraz część ulicy Klifowej. W przypadku przyznania dofinansowania oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, budowa rozpocznie się w maju 2005r. Oddanie kanalizacji do użytku planowane jest pod koniec 2005r. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi zł, w czym możliwe do uzyskania dofinansowanie to zł. W roku bieżącym w miejscowości Mechelinki realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca ulice: Nadmorską i Szkolną. Aktualnie prowadzone są prace przy budowie kolektora grawitacyjnego w ul. Nadmorskiej. UWAGA MIESZKAŃCY KOSAKOWA! Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej tj. gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to obowiązek wynikający z art.143 i 144 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.5432 z późniejszymi zmianami) Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, jak i po jej wybudowaniu określa rzeczoznawca majątkowy, wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych w gotówce i w naturze na rzecz budowy kanalizacji. Zgodnie z pkt 4 Regulaminu Korzystania z usług publicznych świadczonych przez PUK PEKO (wprowadzonym Zarządzeniem Nr 77/2003 Wójta gminy Kosakowo z dn. 26 listopada 2003 r.) nie pobiera się opłat za podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej (500 zł) od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości, dla której zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłat adiacenckich. Aktualnie takie postępowanie prowadzone jest w stosunku do właścicieli nieruchomości położonych w Kosakowie. Uiszczona wcześniej opłata przyłączeniowa do kanalizacji zostanie odliczona od ustalonej opłaty adiacenckiej. UWAGA BEZROBOTNI Termin składania oświadczeń w Urzędzie Gminy Kosakowo r. Termin wypłat świadczeń r. w Banku Rumia Spółdzielczym Kosakowo, ul. Żeromskiego 67. Powiatowy Urząd Pracy w Pucku INFORMUJE osoby pobierające świadczenia z PUP Puck, które nie podały nowego obowiązującego numeru konta, że będą miały wypłatę świadczenia w kasie PUP w Pucku w dniu r. w godz Prosi się o dostarczenie do PUP obowiązującego numeru konta. Gratulacje Dyrektor Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Szkuner p. R. Białkowska złożyła na ręce p. Wójta Gminy Jerzego Włudzika list gratulacyjny za pomysł uhonorowania zasłużonych ludzi morza. Zdaniem pani Dyrektor wyeksponowanie roli i trudu pracy ludzi morza dla rozwoju regionu i kraju jest szczególnie ważne w okresie, gdy gospodarka morska zdaje się być coraz mniej doceniana. **************************************************** Sołtys wsi Pierwoszyno p. Jan Śliwiński składa gratulacje mieszkańcom Pierwoszyna: - p. Alinie Szydowskiej z ul. Orzechowej za udział w Marszu Śledzia na trasie Kuźnica Rewa w dn br. W ekstremalnej wyprawie przez Zatokę udział wzięło kilkudziesięciu śmiałków, w tym mieszkanka naszej gminy. - P. Stanisławowi Brylowskiemu z ul. Porzeczkowej za udział w XXI Maratonie Ziemi Puckiej, w którym udział wzięło 233 maratończyków z całej Polski. Trasa liczyła 42 km i 195 m. Nasz mieszkaniec uzyskał najlepszy wynik z powiatu puckiego zajmując w ogólnej klasyfikacji czwarte miejsce. Wójt Gminy oraz Sołtys Pierwoszyna składają podziękowania w/w osobom za promocję regionu, gminy i sołectwa LIST GRATULACYJNY 6

7 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Kosakowo od r. W dniu r. odbył się przegląd zarządzania, dokonywany 2 razy w roku w celu oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy. Uczestniczą w nim Wójtowie i kierownicy komórek organizacyjnych. Celem przeglądu jest analiza zgodności systemu zarządzania z normą, kompleksowości wdrożenia i efektywności systemu. Przegląd dokonywany jest na podstawie sprawozdania pełnomocnika ds. jakości w zakresie wyników z przeprowadzonych auditów, liczby uchylonych decyzji administracyjnych, analizy skarg i wniosków, analizy badania zadowolenia klienta (ankiet). W omawianym okresie I półrocza 2004 roku: Nie uchylono żadnej decyzji administracyjnej (ogółem wpłynęło 17 odwołań). Od ponad 400 decyzji dot. opłat adiacenckich wpłynęły 2 odwołania utrzymane w mocy przez organ odwoławczy. Wydano 127 zaświadczeń, z czego 125 przed ustawowym terminem 7 dni. Większość zaświadczeń wydawana jest w dniu złożenia wniosku ( od ręki ). Wpłynęły 4 skargi na działalność Urzędu (2 rozpatrzono, 2 z dnia 1 i będą przedmiotem kolejnego przeglądu zarządzania). Przeprowadzono (w dniu czerwca 2004 r.) pomiary zadowolenia klienta. Wpłynęły 24 ankiety bezpośrednie (rozdawane respondentom na miejscu w celu wykrycia niedociągnięć w postępowaniu Urzędu). 21 osób pochwaliło sposób załatwienia sprawy, 1 osoba oczekiwała na załatwienie sprawy 5 minut, 1 osoba oczekiwała 20 minut uważała, że należy w Urzędzie zmienić wszystko, nie podała w jakim referacie załatwiała sprawę. 1 osoba okazała niezadowolenie, gdyż uważa, że nie może załatwić sprawy złożyła zarzut do mpzp, który został odrzucony, formalnie żadnego wniosku w Urzędzie nie złożyła. Pozostali respondenci załatwili sprawę natychmiast. Na pytanie co należałoby zmienić odpowiadali: poprawić warunki pracy, jest coraz lepiej, zwiększyć pomieszczenia, jest na wysokim poziomie, oby tak dalej. Stosujemy również ankiety pocztowe dla zbadania opinii byłych klientów Urzędu. W dniu r. rozesłano (w 15% egzemplarzy Biuletynu Rady i Wójta Gminy dla każdej wsi) 300 szt. ankiet pocztowych. Ankieta była również dostępna w Internecie. Nie wróciła ani jedna. Kolejne pomiary zadowolenia klienta zostaną przeprowadzone w miesiącu grudniu. W dniu r. został przeprowadzony audit wstępny jednostki certyfikującej. II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAM 1. Wszczęcie procedury zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat obejmującej działkę nr 1035/82 o pow. 668 m2 położoną w obrębie Pogórze z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. 2. Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 50/3 o pow. 3 m2 położonej w Kosakowie na prowadzenie sprzedaży kwiatów i zniczy przy Cmentarzu Komunalnym 3. Wystąpienie do Dowódców Marynarki Wojennej, Jednostki Babie Doły i Rejonowego Zarządu Infrastruktury o przyspieszenie rozpatrzenia wniosków o przejęcie przez Gminę Kosakowo części terenów z lotniska wojskowego. 4. Sporządzenie map i zaprojektowanie numeracji porządkowej dla wsi Kazimierz w związku z ustaleniem nowych ulic. Większość mieszkańców otrzymała zawiadomienia o zmianie adresu zamieszkania. 5. Decyzja Kolegium Samorządowego w Gdańsku sygn. akt 718/2004 z r orzekająca o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kosakowo w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej dla działki nr 229/1 położonej w Dębogórzu III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. W trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z KONREM NAUTA S.A. Gdynia na wykonanie i usadowienie Krzyża Morskiego w Rewie za cenę brutto 60 tys. zł. 2. Unieważniono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej ul. Leśnej w Mostach (brak ważnych ofert). Ogłoszono przetarg ograniczony na zaprojektowanie i wykonawstwo robót budowlanych ul. Leśnej w Mostach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do przetargu upływa r. o godz

8 IV. SPRAWOZDANIE Z NARAD I SPOTKAŃ WÓJTA 01 lipca 2004 r. Rozmowy z geodetami w sprawie wytyczenia, w czynie społecznym, terenów przeznaczonych pod stadion w miejscowości Kosakowo. Spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej w sprawie podjęcia współpracy ze Strażą Gminną. 05 lipca 2004 r. Spotkanie z Panami Guntis Senhofs Prezesem Zarządu Północno Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej (NEYBL) z siedzibą w Rydze na Łotwie, Aldis Neimanisem Dyrektorem NEYBL, Igorem Wiktorowiczem Wiceprezydent Federacji Koszykówki na Ukrainie, Konstantinem Nikolajewiczem starszym trenerem reprezentacji narodowej Białorusi w koszykówce i Fjodorem Beganskim z Białorusi w sprawie podjęcia współpracy i organizacji turnieju koszykówki w hali sportowej w Mostach w miesiącu wrześniu. 06 lipca 2004 r. Spotkanie z organizatorami konkursu Złota Setka Samorządów w Warszawie i odbiór dyplomu za zajęcie IX miejsca w Złotej Setce Samorządów lipca 2004 r. Wewnętrzna narada kierowników Urzędu Gminy Kosakowo w sprawie wprowadzania procedur ISO. 09 lipca 2004 r. Uroczyste otwarcie Alei zasłużonych Ludzi Morza oraz poświęcenie Krzyża Morskiego w Rewie. Przecięcie wstęgi symbolizującej uruchomienie kanalizacji oraz oddanie do użytku infrastruktury drogowej w Rewie. 10 lipca 2004 r. Udział w Zjeździe Kaszubów w Kościerzynie. Udział w organizowanym w Mostach Festynie z okazji 760 lecia wsi. 11 lipca 2004 r. Spotkanie z przedstawicielami jednostki certyfikującej ISO, przeprowadzającymi na terenie Urzędu Gminy audit zewnętrzny, w sprawie przedstawienia sprawozdania pokontrolnego. 13 lipca 2004 r. Spotkanie z Posłem Andrzejem Różańskim omówienie spraw bieżących oraz możliwości pozyskania gruntów należących do lotniska. Narada z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Półwysep w sprawie zakończenia robót finansowanych przez Ekofundusz. Udział w posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej przedstawienie sprawozdania z realizowanych na terenie Gminy inwestycji. 14 lipca 2004 r. Spotkanie ze zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w sprawie organizacji w dniu 15 sierpnia Festynu Kaszubskiego w Rewie. Spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pomorze, którego oferta na dzierżawę stacji paliw w Kosakowie, została wybrana jako najkorzystniejsza. Uchwały podjęte na posiedzeniu XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 5 sierpnia 2004 roku: 1. Nr XXII/48/04 w sprawie przyjęcia opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kosakowo na lata Nr XXII/49/2004 w sprawie zasięgnięcia opinii Zarządu Powiatu Puckiego do propozycji zaliczenia drogi do kat. gminnych Biuletyn bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo Redakcja : Krystyna Schmidt (red. naczelny), Elwira Klein (sekr. redakcji) Adres : Kosakowo ul. Żeromskiego 69 tel , fax Ukazuje się 15 każdego miesiąca. Nakład 1850 egz. 8

INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE

INWESTYCJE GMINNE VIII DNI GMINY KOSAKOWO. W biuletynie: GMINA KOSAKOWO W ZŁOTEJ DZIESIĄTCE Nr 8/2013 Kosakowo Sierpień 2013 r. Przed nami DOŻYNKI - zapraszamy 8 września br. już od godz. 14.00 na placu przy ul. Żeromskiego, w programie: korowód barwnych wieńców, Msza Święta, gry i zabawy - występy

Bardziej szczegółowo

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 01/2012 Kosakowo, styczeń 2012 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

CHOBIENIA 5 MAJA 2012 R.

CHOBIENIA 5 MAJA 2012 R. Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 ZIELONA SZKOŁA W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Zorganizowanie nad morzem w Polsce dwóch 14 - dniowych turnusów profilaktyczno - zdrowotnych połączonych z nauką dla około

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 3 (124) marzec 2013 Bobolickie ronda w Sejmie Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 4 (284) maj 2012 bezpłatne pismo informacyjne Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła ROKIETNICA

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011 1 Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 DZIĘKUJĄC ZA CHLEB Pogoda w tym roku niezbyt sprzyjała rolnikom, plony będą zapewne niższe niż w ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13. W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U

Bardziej szczegółowo