RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO"

Transkrypt

1 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 8/2004 Kosakowo, sierpień 2004 roku egzemplarz bezpłatny ISSN WYDARZENIA KULTURALNE Z nutką wspomnień i akcentem historycznym z okazji 780-lecia odbyły się jubileuszowe festyny w Dębogórzu, Kosakowie, Mostach i Pierwoszynie. O festynie w Dębogórzu pisaliśmy w lipcowym Biuletynie. MOSTY Odbył się w sobotę br. W programie znalazły się: pokaz tresury psów, wręczenie Pani Ewie Narloch nagrody za I miejsce w konkursie na logo wsi, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Przygrywała orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Do późnych godzin nocnych przy dźwiękach zespołu muzycznego Gdynia trwała zabawa taneczna. Gościem jubileuszowego festynu 780-lecia Mostów był Starosta Pucki Artur Jabłoński i Wójt Gminy Jerzy Włudzik. Nie sposób nie wspomnieć, że w sobotę i niedzielę można było oglądać w Dworku wystawę zdjęć związanych z historią wsi Mosty i dniem dzisiejszym, w tym panoramę wsi i okolic z lotu ptaka, historycznych wydawnictw i starych liczących nieraz ponad 200 lat książek oraz medali okolicznościowych związanych z tematyką morską. Wystawa była wydarzeniem kulturalnym, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy oraz sponsorom. Szczególne podziękowania składają Panu Sławomirowi Luniak za wypożyczenie zdjęć, Panu Zygmuntowi Miszewskiemu książek, dr.kmdr. med. Bogumiłowi Flipek medali okolicznościowych oraz Państwu Alinie i Jerzemu Węsierskim za udostępnienie na miejsce wystawy pięknie odrestaurowanych pomieszczeń w Dworku, co niewątpliwie dodało jej prestiżu. PIERWOSZYNO Odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie w dniu 24 lipca 2004r. Na murawie boiska sportowego od godz. 15-stej rozbrzmiewała muzyka zaś o godz. 16-stej sołtys wsi Pan Jan Śliwiński w imieniu Rady Sołeckiej dokonał oficjalnego otwarcia. Organizatorzy imprezy przygotowali - dzięki uprzejmości sponsorów - liczne niespodzianki dla dzieci i młodzieży. Wydano m.in. 115 numerków dla dzieci do lat 14-stu dla odbioru przygotowanych paczek. Dzieci otrzymały także darmowe lody. Dla nich przeznaczony był czas zabawy do godz. 19-stej. Przeprowadzono liczne gry i zabawy. Ogólnie w konkursach wzięło udział ponad 80 dzieci (żadne nie odeszło bez nagrody). Dzieci oblegały także nowy plac zabaw, urządzony estetycznie i ogrodzony dla bezpieczeństwa dzieci. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszył się konkurs wiedzy o profilaktyce uzależnień, w którym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nagrodziła 30 uczestników sprzętem sportowym i innymi upominkami. Przygotowano również liczne stoiska ze smakołykami i zabawkami dla dzieci oraz z regionalną kuchnią. Z okazji 780-lecia wsi miejscowy architekt Pan Jacek Kerszka wykonał planszę Pierwoszyno wczoraj i dziś obrazującą m.in.: - powojenny wykaz sołtysów. Byli to: Józef Bigott Jan Wiśniewski Franciszek ullman Józef Kerszka Teodor Rumiński Klemens Denc Zbigniew Konkol Jerzy Wyrzykowski Wanda Krauze 1998 nadal Jan Śliwiński

2 - wykaz zdjęć starych rodów z Pierwoszyna, - mapę zabudowy wsi z roku 1945 i rozwojem wsi do 2004 roku, - mapkę geodezyjną podziału terenu z 1932r., - mapę z 1790r. Pierwoszyno na mapie Kępy Oksywskiej. Ponadto przedstawiono oryginalną tablicę z nazwą miejscowości z 1939r. w języku niemieckim. O godz. 19-stej Wójt Gminy Jerzy Włudzik w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Pana Mirosława Busza i Sołtysa wsi otworzył drugą część festynu, a następnie wręczył nagrody przygotowane przez Radę Sołecką najlepszym uczniom ze Szkoły Podstawowej z Mostów (na ogólną liczbę 60 wyróżnionych uczniów - 25 to uczniowie z Pierwoszyna). Miłym akcentem było wręczenie kwiatów Wójtowi Gminy przez turystkę z Czech. Później okazało się, że na festynie bawili się również goście z Australii. W trakcie trwania festynu wystąpił także Regionalny zespół z Władysławowa. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Przy upiększaniu placu zabaw w Pierwoszynie KOSAKOWO 7 sierpnia w Kosakowie odbył się festyn z okazji obchodów 780 lecia wsi Kosakowo. Uroczystości, które rozpoczęły się około godzinny poprzedził Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz zabawy i konkursy dla dzieci przygotowane przez panią Henrykę Wyrzykowską. Na mieszkańców i gości przybyłych na festyn czekało wiele atrakcji. Zaczęło się od wspólnego zdjęcia zrobionego z wysięgnika. (osoby zainteresowane nabyciem fotografii zapraszamy do sołtysa Kosakowa). Potem wszyscy mieli okazję wziąć udział w konkursach z nagrodami. Jednak punktem kulminacyjnym uroczystości był pokaz slajdów oraz filmu o Kosakowie. Dzięki tym multimedialnym pokazom każdy nie tylko mógł zapoznać się z historią i teraźniejszością naszej wioski, ale i odnaleźć siebie na starych fotografiach. Zabawa taneczna oraz biesiada trwała do późnych godzin nocnych. WODOWANIE KSIĄŻKI Dnia 24 lipca br. w Rewie odbyło się wodowanie książki Augustyna Necla Łosoś Wszechwładny. Książka ukazała się staraniem Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Jej wydanie sfinansowano z dotacji powiatowej pilotowanej przez członka Zarządu Powiatu Zbigniewa Turzyńskiego oraz ofiarodawców indywidualnych., których nazwiska zostały wymienione na odwrocie strony tytułowej książki. Na uroczystość wodowania przybyli Wójt Gminy Jerzy Włudzik, członkowie rodziny pisarza z Władysławowa, sponsorzy oraz inni zaproszeni goście. Łososia Wszechwładnego nabyć można w Gminnej Bibliotece oraz podczas gminnych imprez. PODZIĘKOWANIA Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji Festynu z okazji 780-lecia Pierwoszyna w dniu 24 lipca 2004r. W szczególności dziękujemy: Wójtowi Gminy Kosakowo, Firmie DLS z Pucka, VS Clima z Kosakowa, p. A. Ranachowskiemu z Kosakowa, OL-Trans z Mrzezina, Auto Narloch z Mostów, Przetwórstwo surówek Malwina z Mostów oraz p. R. Bogottowi, D. Suchorzowi, E. Chęcińskiej, B. Markowc, Z. Modelskiemu i K. Butkiewicz z Pierwoszyna. Słowa podziękowania składamy również wszystkim osobom wspomagającym organizacyjnie festyn. Dzięki ich zaangażowaniu wydano 115 paczek oraz 100 prezentów dla dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanych zabawach i konkursach. ********************************************** Sołtys wsi Rewa, p. M. Zielińska składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia Rewy, a w szczególności p. Tadeuszowi Ficht za nieodpłatne postawienie muru oporowego na skarpie. 2

3 USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sejm RP 2 lipca 2004 roku uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 173, poz. 1807). Przyjęte regulacje upraszczające i porządkujące procedury administracyjne mają ułatwić zarówno podjęcie, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa w zasadniczej części wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. od r., jednak niektóre przepisy, ważne dla przedsiębiorców i gmin w terminach znacznie późniejszych 1 stycznia 2006 i 1 stycznia 2007 roku. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Art. 2 zmiana definicji przedsiębiorcy. Małżonkowie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym (spółka małżeńska). Art. 23 ust. 1a dla przedsiębiorców pochodzących z państw członków UE właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP. Art. 27 ust. 2 - rozszerzenie danych podlegających zgłoszeniu we wniosku oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 15 informacji podlegających wpisowi do ewidencji Art. 29 ust. 1 skrócenie terminu wydania decyzji w sprawie wpisu do ewidencji (3 dni robocze) Art. 33 ust. 1 skrócenie terminów, w których przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić: zmianę danych podlegających wpisowi lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia). Art. 44 możliwość złożenia wraz z wnioskiem zgłoszeń: do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON; identyfikacyjnego lub aktualizującego NIP; do ubezpieczenia społecznego. EWIDENCJA NA STARYCH ZASADACH Zmiany, jakie wprowadza ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, wiążą się z koniecznością budowy i wdrożenia systemu informatycznego, usprawnienia systemów informatycznych działających w gminach, a zapewne w wielu z nich zajdzie konieczność wymiany lub modernizacji sprzętu komputerowego. Informatyzacja ewidencji ma nie tylko usprawnić dokonywanie wpisów, ma również poprawić ich jakość i ujednolicić formę, a przede wszystkim umożliwić zintegrowanie wszystkich centralnych systemów informatycznych. Z uwagi na ogrom zadań i nieuniknione, duże nakłady finansowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym ewidencji działalności wejdą w życie 1 stycznia 2007 roku. Do tego czasu obowiązywać będą w tym zakresie przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Sposób na sukces popularyzacja pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich uruchomiło V edycję ogólnopolskiego konkursu: Sposób na sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroka promocja najlepszych przykładów aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, mają możliwość szerokich promocji swoich przedsięwzięć w mediach, są zapraszani do udziału w szkoleniach nt. funkcjonowania małych i średnich firm na rynku Unii Europejskiej, a także do udziału w wyjazdach studyjnych oraz misjach gospodarczych. Ponadto Krajowe Centrum Doradztwa wydaje katalog prezentujący najlepsze przedsięwzięcia wyłonione w konkursie. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia zamieszczono na stronie internetowej Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne We wrześniu 2004r. dzieci po raz pierwszy zaczną realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zmianę tę wprowadziła ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 137,poz.1304/. Ustawa ta ma szczególnie ważne znaczenie dla wyrównywania szans szkolnych dzieci. Zajęcia dydaktyczne w obecnej szkole są dość trudne. Dzięki rocznemu przygotowaniu realizowanemu w oddziałach szkolnych bądź w przedszkolach dzieci uzyskają zaplanowaną wiedzę, zapoznają się z zakazami i nakazami, zdobędą podstawy radzenia sobie z samym sobą oraz innymi. Do zgłaszania uczniów do szkoły jak i oddziału przedszkolnego / zerówki/ oraz zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia, ustawodawca zobowiązał rodziców lub opiekunów. W gminie Kosakowo oddziały przedszkolne zorganizowane zostały przy każdej szkole podstawowej. W Szkole Podstawowej w Mostach przewiduje się utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych, zaś po jednym w Szkole Podstawowej w Pogórzu i Dębogórzu. Informacje o godzinach rozpoczęcia zajęć uzyskają Państwo w wyżej wymienionych placówkach. PODSUMOWANIE AKCJI BIEDRONKA Przypominamy: Komitet do spraw przeprowadzenia zbiórki publicznej na remont i adaptację na świetlicę młodzieżową byłej harcówki w Mostach powstał w dniu r. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Kosakowo. Komitet na zewnątrz reprezentowała Agnieszka Luchowska. Pozwolenie na przeprowadzenie w okresie od r. do r. zbiórki publicznej zostało udzielone w/w Komitetowi decyzją Wójta Gminy Kosakowo z dnia r. W akcję zaangażowanych było 80 osób (dzieci i młodzież gminna). Zbiórkę publiczną ofiar pieniężnych przeprowadziło 52 wolontariuszy. Przebieg akcji: r. - zbiórka półproduktów w tutejszych sklepach spożywczych (na 26 punktów 20 udzieliło wsparcia), r. - odbiór 120 kg krajanki piernikowej, wypieczonej nieodpłatnie z uzyskanych półproduktów przez Piekarnię-Cukiernię Karpatka w Pogórzu, r.- (I odsłona Biedronki ) ze sprzedaży ciastek zebrano 2.246,13 zł., r. - środki pieniężne przekazano na konto Komitetu dla przeprowadzenia zbiórki publicznej, założone w Banku Rumia Spółdzielczym, - w miesiącu marcu 2004r. dzieci pilnie przygotowywały się do następnej akcji, samodzielnie wykonując cegiełki w postaci palemek wielkanocnych, r. - (II odsłona Biedronki ) - ze sprzedaży palemek zebrano kwotę 1.471,15 zł (w tym 10 euro), Podczas dwóch akcji zbiórki publicznej udało się zebrać kwotę 3.717,28 zł. Komitet dla przeprowadzenia zbiórki publicznej w składzie: Agnieszka Luchowska, Katarzyna Miłaszewska i Jarosław Stankiewicz składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności licznej grupie dzieci i młodzieży, które włączyły się do akcji. Zebrane środki zostały przekazane na konto Gminy Kosakowo. Zostaną przechowane na koncie depozytowym. Planowana jest kolejna zbiórka ofiar pieniężnych na remont byłej harcówki w Mostach. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych budynku przewidziano w przyszłym roku. 3

4 RUSZA FORUM INTERNETOWE NASZEJ GMINY. Po długich przygotowaniach wreszcie ruszyło forum internetowe Gminy Kosakowo na Pragniemy, aby było ono czytelne i żeby obejmowało jak najszerszy krąg zainteresowań naszych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców. Forum będzie rozwijane a każdy głos użytkownika na jego temat brany pod uwagę. Na forum będzie można prowadzić dyskusję między innymi na takie tematy jak: imprezy na naszym terenie, wydarzenia sportowe, kulturalne, co się Państwu już u nas podoba, a co należałoby jeszcze zrobić. Będzie forum dla młodych, gdzie nie tylko będzie można porozmawiać o zainteresowaniach i problemach naszej młodzieży, ale także poznać wielu ciekawych ludzi. Będzie można sprzedać lub kupić jakąś rzecz na terenie naszej gminy przeglądając dział Pchli Targ. Aby wziąć udział w dyskusji (umieszczać swoje posty) wymagana jest zapoznanie się z regulaminem, a także rejestracja (potrwa zaledwie około 2 minut). Niestety te formalności są konieczne ze względów bezpieczeństwa. Jednak potem można się cieszyć statusem pełnego użytkownika. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Mamy nadzieję, że forum się przyjmie i będzie często odwiedzane szczególnie przez osoby związane z naszą gminą. Liczymy na rzeczową i kulturalną dyskusję. Zapraszamy wszystkich chętnych Do usłyszenia na forum. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Wójt Gminy Kosakowo informuje, że został opracowany Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo. Program i plan znajdują się do wglądu dla mieszkańców gminy na stronie internetowej Gminy Kosakowo (www.kosakowo.pl), a także w pokoju Nr 10 tut. Urzędu. Program Ochrony Środowiska będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Kosakowo na sesji planowanej na 2 września br. Sesje są jawne. Zapraszamy KĄCIK EKOLOGICZNIE POPROSZĘ! Zachowania i postawy bądźmy dumni z tego że staramy się dbać o środowisko, nasze wspólne i największe dobro! Nikt nie chce żyć w zanieczyszczonym, zaśmieconym, hałaśliwym, pozbawionym zieleni miejscu i choć, na co dzień nie wszyscy mamy odwagę to pokazywać, naprawdę jest nas większość! To, czy coś jest przyjazne dla środowiska uczyńmy stałym i ważnym kryterium przy podejmowaniu naszych codziennych decyzji. Wójt Gminy przypomina. Wkrótce upływa termin składania prac w konkursie pt.: Co bym zrobił gdybym był wójtem. Prace należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kosakowo. Termin składania prac do 30 września br. Główną nagrodą w konkursie jest rower. Rozbudowa szkoły Dzięki staraniom Wójta Gminy otrzymaliśmy 100 tys. zł. na dalszą rozbudowę szkoły podstawowej w Pogórzu (II-gi etap nadbudowy). Cały koszt inwestycji wyniesie 240 tys. zł. ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ Dnia 7 sierpnia br. od godz na boisku sołeckim w Kosakowie 7 drużyn sołeckich walczyło w corocznych rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W pełnym słońcu, przy pięknej letniej aurze puchar wywalczyła drużyna z Rewy pokonując drużynę z Mostów i Pogórza. Zwycięska drużyna oprócz pucharu otrzymała czek o nominale zł, za który zostanie jej zakupiony sprzęt sportowy. Pozostałe otrzymały czeki o wartości 500 zł i 300 zł. Sędziowie rozgrywek wytypowali także najlepszego bramkarza, którym został Paweł Recki z Rewy oraz króla strzelców Adama Stromskiego z Rewy. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się o godz podczas Festynu Jubileuszowego w Kosakowie. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI Milo nam poinformować, że trwają obecnie przygotowania do I Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców rocznika 1989 o Kosakowską Łódkę. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Kosakowo zaś cały turniej odbywać się będzie od września w hali sportowej w Mostach, pod patronatem Prezesa Zarządu Północno Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki Neybl oraz Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Zapraszamy do kibicowania wstęp wolny. Wizyta Chóru Morzanie w Krościenku Z okazji 120 lecia Gminnej Straży Pożarnej w Krościenku, Wójt tej Gminy zaprosił Prezesa Gminnej Straży Pożarnej i jednocześnie Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika do wspólnych obchodów. Zaproszenie otrzymał również kosakowski chór Morzanie, który uświetniał śpiewem, mszę celebrowaną z wyżej wymienionej okazji. Pieśń Bogurodzica stanowiła wprowadzenie do rozpoczęcia mszy., która odbyła się 1 sierpnia o godz 11.00, w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej w Grywałdzie. Podczas dalszych uroczystości mających miejsce na stadionie, Wójt Gminy Kosakowo wręczył komendantowi Straży Pożarnej w Krościenku pamiątkowy obraz a chór Morzanie pieśniami o morzu promował kulturę kaszubską. Koncertem w amfiteatrze nad Dunajcem, w czasie którego zespól zaprezentował utwory z repertuaru kaszubskiego i klasycznego zakończono święto Straży Pożarnej. PRZYPOMINAMY NUMERY TELEFONÓW DO STRAŻY GMINNEJ Telefony kontaktowe Straży Gminnej: 1. stacjonarny z automatyczną sekretarką Nagrania na automatycznej sekretarce są odsłuchiwane pod koniec pracy w danym dniu. W razie pilnego zgłoszenia prosimy kontaktować się na numery tel. komórkowych.. 2. komórkowe: Komendant Straży Gminnej - Jarosław Kleina st. inspektor Mariusz Dzwonkowski mł. aplikant Marcin Kopitzki W przypadkach alarmowych dot. bezpieczeństwa publicznego prosimy kontaktować się z Policją tel. 997 lub

5 ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH września 2004 r. Mieszkańcom gminy Kosakowo przypominamy o kolejnej zbliżającej się objazdowej zbiórce odpadów niebezpiecznych, która odbędzie się w dniach: 3 i 4 września b.r. Na terenie Dębogórza-Wybudowanie przy pętli autobusowej zbiórka odbędzie się dopiero 16 października b.r. o godzinie 11:20. W ramach zbiórki, wg załączonego poniżej harmonogramu, odbierane będą nieodpłatnie od indywidualnych mieszkańców: baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, ochrony roślin oraz opakowania po nich, zużyte kartridże i tonery, przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki. O wyznaczonej godzinie w podanych poniżej punktach będzie stał odpowiednio oznaczony i wyposażony w pojemniki, żółty samochód. W tym czasie prosimy do niego dostarczyć zebrane odpady. Mieszkańcy miejscowości, w której znajduje się Państwa szkoła mogą korzystać ze zbiórki przy szkole bądź oddawać odpady niebezpieczne podczas sobotniej zbiórki objazdowej. GMINA KOSAKOWO - ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH , PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU PRZY SZKOŁACH 9:00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna 9 10:00 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu ul. Pomorska 30 11:00 11:20 Zespół Szkół w Mostach ul. Szkolna , PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU 9:00 ul. Reja/Kruczkowskiego Suchy Dwór 9:20 ul. Słowackiego/Majkowskiego Pogórze 9:40 ul. Modrzejewskiej Pogórze 10:00 ul. Nad Stawem Kosakowo 10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) Dębogórze 10:40 ul. Kaszubska (przy kościele) Pierwoszyno 11:00 ul. Wiązowa Mosty 11:20 ul. Ogrodowa (przy sklepie)- Mosty 11:40 ul. Mosty przy szkole 12:00 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) Mechelinki 12:20 ul. Helska Rewa 12:40 ul. Morska/Sieciowa Rewa 13:00 ul. Morska/Rybacka Rewa 13:40 14:00 Kazimierz przy sklepie KONTAKT Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami, ale także z innymi problemami ochrony środowiska i edukacji ekologicznej prosimy kierować na adres: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, Gdynia, - gospodarka odpadami: tel , - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel , 5

6 KANALIZACJA W MECHELINKACH Na wniosek p. Ireneusza Bober radnego Rady Gminy Kosakwo z Mechelinek, mieszkańców tej miejscowości informujemy, że w dniu r. Gmina Kosakowo złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Mechelinki II etap budowy realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z projektem budowlanym, zostanie poprowadzona ulicami: Stoczniowców, Kapitańska, Marynarzy, Do Morza, Rybaków, Szyprów oraz część ulicy Klifowej. W przypadku przyznania dofinansowania oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, budowa rozpocznie się w maju 2005r. Oddanie kanalizacji do użytku planowane jest pod koniec 2005r. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi zł, w czym możliwe do uzyskania dofinansowanie to zł. W roku bieżącym w miejscowości Mechelinki realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca ulice: Nadmorską i Szkolną. Aktualnie prowadzone są prace przy budowie kolektora grawitacyjnego w ul. Nadmorskiej. UWAGA MIESZKAŃCY KOSAKOWA! Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej tj. gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to obowiązek wynikający z art.143 i 144 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.5432 z późniejszymi zmianami) Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, jak i po jej wybudowaniu określa rzeczoznawca majątkowy, wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych w gotówce i w naturze na rzecz budowy kanalizacji. Zgodnie z pkt 4 Regulaminu Korzystania z usług publicznych świadczonych przez PUK PEKO (wprowadzonym Zarządzeniem Nr 77/2003 Wójta gminy Kosakowo z dn. 26 listopada 2003 r.) nie pobiera się opłat za podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej (500 zł) od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości, dla której zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłat adiacenckich. Aktualnie takie postępowanie prowadzone jest w stosunku do właścicieli nieruchomości położonych w Kosakowie. Uiszczona wcześniej opłata przyłączeniowa do kanalizacji zostanie odliczona od ustalonej opłaty adiacenckiej. UWAGA BEZROBOTNI Termin składania oświadczeń w Urzędzie Gminy Kosakowo r. Termin wypłat świadczeń r. w Banku Rumia Spółdzielczym Kosakowo, ul. Żeromskiego 67. Powiatowy Urząd Pracy w Pucku INFORMUJE osoby pobierające świadczenia z PUP Puck, które nie podały nowego obowiązującego numeru konta, że będą miały wypłatę świadczenia w kasie PUP w Pucku w dniu r. w godz Prosi się o dostarczenie do PUP obowiązującego numeru konta. Gratulacje Dyrektor Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Szkuner p. R. Białkowska złożyła na ręce p. Wójta Gminy Jerzego Włudzika list gratulacyjny za pomysł uhonorowania zasłużonych ludzi morza. Zdaniem pani Dyrektor wyeksponowanie roli i trudu pracy ludzi morza dla rozwoju regionu i kraju jest szczególnie ważne w okresie, gdy gospodarka morska zdaje się być coraz mniej doceniana. **************************************************** Sołtys wsi Pierwoszyno p. Jan Śliwiński składa gratulacje mieszkańcom Pierwoszyna: - p. Alinie Szydowskiej z ul. Orzechowej za udział w Marszu Śledzia na trasie Kuźnica Rewa w dn br. W ekstremalnej wyprawie przez Zatokę udział wzięło kilkudziesięciu śmiałków, w tym mieszkanka naszej gminy. - P. Stanisławowi Brylowskiemu z ul. Porzeczkowej za udział w XXI Maratonie Ziemi Puckiej, w którym udział wzięło 233 maratończyków z całej Polski. Trasa liczyła 42 km i 195 m. Nasz mieszkaniec uzyskał najlepszy wynik z powiatu puckiego zajmując w ogólnej klasyfikacji czwarte miejsce. Wójt Gminy oraz Sołtys Pierwoszyna składają podziękowania w/w osobom za promocję regionu, gminy i sołectwa LIST GRATULACYJNY 6

7 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Kosakowo od r. W dniu r. odbył się przegląd zarządzania, dokonywany 2 razy w roku w celu oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy. Uczestniczą w nim Wójtowie i kierownicy komórek organizacyjnych. Celem przeglądu jest analiza zgodności systemu zarządzania z normą, kompleksowości wdrożenia i efektywności systemu. Przegląd dokonywany jest na podstawie sprawozdania pełnomocnika ds. jakości w zakresie wyników z przeprowadzonych auditów, liczby uchylonych decyzji administracyjnych, analizy skarg i wniosków, analizy badania zadowolenia klienta (ankiet). W omawianym okresie I półrocza 2004 roku: Nie uchylono żadnej decyzji administracyjnej (ogółem wpłynęło 17 odwołań). Od ponad 400 decyzji dot. opłat adiacenckich wpłynęły 2 odwołania utrzymane w mocy przez organ odwoławczy. Wydano 127 zaświadczeń, z czego 125 przed ustawowym terminem 7 dni. Większość zaświadczeń wydawana jest w dniu złożenia wniosku ( od ręki ). Wpłynęły 4 skargi na działalność Urzędu (2 rozpatrzono, 2 z dnia 1 i będą przedmiotem kolejnego przeglądu zarządzania). Przeprowadzono (w dniu czerwca 2004 r.) pomiary zadowolenia klienta. Wpłynęły 24 ankiety bezpośrednie (rozdawane respondentom na miejscu w celu wykrycia niedociągnięć w postępowaniu Urzędu). 21 osób pochwaliło sposób załatwienia sprawy, 1 osoba oczekiwała na załatwienie sprawy 5 minut, 1 osoba oczekiwała 20 minut uważała, że należy w Urzędzie zmienić wszystko, nie podała w jakim referacie załatwiała sprawę. 1 osoba okazała niezadowolenie, gdyż uważa, że nie może załatwić sprawy złożyła zarzut do mpzp, który został odrzucony, formalnie żadnego wniosku w Urzędzie nie złożyła. Pozostali respondenci załatwili sprawę natychmiast. Na pytanie co należałoby zmienić odpowiadali: poprawić warunki pracy, jest coraz lepiej, zwiększyć pomieszczenia, jest na wysokim poziomie, oby tak dalej. Stosujemy również ankiety pocztowe dla zbadania opinii byłych klientów Urzędu. W dniu r. rozesłano (w 15% egzemplarzy Biuletynu Rady i Wójta Gminy dla każdej wsi) 300 szt. ankiet pocztowych. Ankieta była również dostępna w Internecie. Nie wróciła ani jedna. Kolejne pomiary zadowolenia klienta zostaną przeprowadzone w miesiącu grudniu. W dniu r. został przeprowadzony audit wstępny jednostki certyfikującej. II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAM 1. Wszczęcie procedury zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat obejmującej działkę nr 1035/82 o pow. 668 m2 położoną w obrębie Pogórze z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. 2. Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 50/3 o pow. 3 m2 położonej w Kosakowie na prowadzenie sprzedaży kwiatów i zniczy przy Cmentarzu Komunalnym 3. Wystąpienie do Dowódców Marynarki Wojennej, Jednostki Babie Doły i Rejonowego Zarządu Infrastruktury o przyspieszenie rozpatrzenia wniosków o przejęcie przez Gminę Kosakowo części terenów z lotniska wojskowego. 4. Sporządzenie map i zaprojektowanie numeracji porządkowej dla wsi Kazimierz w związku z ustaleniem nowych ulic. Większość mieszkańców otrzymała zawiadomienia o zmianie adresu zamieszkania. 5. Decyzja Kolegium Samorządowego w Gdańsku sygn. akt 718/2004 z r orzekająca o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kosakowo w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej dla działki nr 229/1 położonej w Dębogórzu III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. W trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z KONREM NAUTA S.A. Gdynia na wykonanie i usadowienie Krzyża Morskiego w Rewie za cenę brutto 60 tys. zł. 2. Unieważniono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej ul. Leśnej w Mostach (brak ważnych ofert). Ogłoszono przetarg ograniczony na zaprojektowanie i wykonawstwo robót budowlanych ul. Leśnej w Mostach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do przetargu upływa r. o godz

8 IV. SPRAWOZDANIE Z NARAD I SPOTKAŃ WÓJTA 01 lipca 2004 r. Rozmowy z geodetami w sprawie wytyczenia, w czynie społecznym, terenów przeznaczonych pod stadion w miejscowości Kosakowo. Spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej w sprawie podjęcia współpracy ze Strażą Gminną. 05 lipca 2004 r. Spotkanie z Panami Guntis Senhofs Prezesem Zarządu Północno Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej (NEYBL) z siedzibą w Rydze na Łotwie, Aldis Neimanisem Dyrektorem NEYBL, Igorem Wiktorowiczem Wiceprezydent Federacji Koszykówki na Ukrainie, Konstantinem Nikolajewiczem starszym trenerem reprezentacji narodowej Białorusi w koszykówce i Fjodorem Beganskim z Białorusi w sprawie podjęcia współpracy i organizacji turnieju koszykówki w hali sportowej w Mostach w miesiącu wrześniu. 06 lipca 2004 r. Spotkanie z organizatorami konkursu Złota Setka Samorządów w Warszawie i odbiór dyplomu za zajęcie IX miejsca w Złotej Setce Samorządów lipca 2004 r. Wewnętrzna narada kierowników Urzędu Gminy Kosakowo w sprawie wprowadzania procedur ISO. 09 lipca 2004 r. Uroczyste otwarcie Alei zasłużonych Ludzi Morza oraz poświęcenie Krzyża Morskiego w Rewie. Przecięcie wstęgi symbolizującej uruchomienie kanalizacji oraz oddanie do użytku infrastruktury drogowej w Rewie. 10 lipca 2004 r. Udział w Zjeździe Kaszubów w Kościerzynie. Udział w organizowanym w Mostach Festynie z okazji 760 lecia wsi. 11 lipca 2004 r. Spotkanie z przedstawicielami jednostki certyfikującej ISO, przeprowadzającymi na terenie Urzędu Gminy audit zewnętrzny, w sprawie przedstawienia sprawozdania pokontrolnego. 13 lipca 2004 r. Spotkanie z Posłem Andrzejem Różańskim omówienie spraw bieżących oraz możliwości pozyskania gruntów należących do lotniska. Narada z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Półwysep w sprawie zakończenia robót finansowanych przez Ekofundusz. Udział w posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej przedstawienie sprawozdania z realizowanych na terenie Gminy inwestycji. 14 lipca 2004 r. Spotkanie ze zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w sprawie organizacji w dniu 15 sierpnia Festynu Kaszubskiego w Rewie. Spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pomorze, którego oferta na dzierżawę stacji paliw w Kosakowie, została wybrana jako najkorzystniejsza. Uchwały podjęte na posiedzeniu XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 5 sierpnia 2004 roku: 1. Nr XXII/48/04 w sprawie przyjęcia opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kosakowo na lata Nr XXII/49/2004 w sprawie zasięgnięcia opinii Zarządu Powiatu Puckiego do propozycji zaliczenia drogi do kat. gminnych Biuletyn bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo Redakcja : Krystyna Schmidt (red. naczelny), Elwira Klein (sekr. redakcji) Adres : Kosakowo ul. Żeromskiego 69 tel , fax Ukazuje się 15 każdego miesiąca. Nakład 1850 egz. 8

9 UZALEŻNIENIE CZY ZDROWIE TWÓJ WYBÓR Po prezentacji zagadnień związanych z realizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. przedstawiamy wybrane problemy i zagadnienia, których ustawa dotyczy. Przedmiotem zainteresowania ustawodawcy jest tu życie obywateli w trzeźwości określone jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu. Spróbujemy odpowiedzieć na pojawiające się w związku z jej realizacją wątpliwości. Kim jest alkoholik? 1. Alkoholik to osoba ( kobieta, mężczyzna ), która straciła kontrolę nad piciem ( może być w wieku np. od 15 do lat, zauważmy,iż nie ma czynnych alkoholików w podeszłym wieku) ) i pijąc niszczy siebie i swoją rodzinę, swoich bliskich. By zostać alkoholikiem trzeba spożywać alkohol: np. piwo - które stosunkowo najłatwiej, niepostrzeżenie uzależnia, wino lub inne alkohole z nasilającą się, często rozciągniętą w czasie częstotliwością. 2. Alkoholizm to nie brak silnej woli ani zły charakter tylko choroba, którą trzeba leczyć, spowodowana czynnikami, na które nasz wpływ jest różny, ograniczony, bądź żaden, jednakże wiedza o czynnikach ryzyka i świadome ich unikanie chroni przed uzależnieniem: a) czynnik genetyczny - polegający na przetwarzaniu substancji chemicznych w mózgu człowieka w taki sposób, że skłonność do uzależnienia częściej dotyczy męskiej populacji, krótszy okres dochodzenia do uzależnienia i trudniejszy proces wychodzenia dotyczy populacji żeńskiej b) czynnik psychologiczny właściwości osobiste odmiennej psychiki każdego człowieka, charakterologiczne i te ukształtowane przez rodzinę, religię,modę, wiedzę lub jej brak, system wartości... c) czynnik środowiskowy tradycja obchodzenia wszelkich zdarzeń rodzinnych, towarzyskich i innych, połączona ze spożywaniem alkoholu, przyzwolenie otoczenia, namawianie do picia, wymuszanie inicjacji alkoholowej przez rówieśników a nawet rodziców fałszywie pojmujących dorosłość swoich dzieci, bagatelizowanie pierwszych oznak uzależnienia 3.Alkoholik broni się przed uświadomieniem sobie skutków picia, tworząc zwarty system samo oszukiwania się - Mur -, który oddziela go od rzeczywistości. Pijący sam lub w towarzystwie innych uzależnionych, "tworzy w swoim umyśle, na własny tylko użytek, potężną budowlę, dającą mu złudzenie, że picie jest właściwym sposobem, na uniknięcie konfrontacji z rzeczywistym życiem, dla niego jest lepszym mniej bolesnym sposobem na życie, niż rozwiązywanie problemów. Wspieranie alkoholika w kontynuacji picia, akceptacja jego chorych zachowań jest jak dosypywanie trucizny do posiłków człowieka, który choruje na grypę zapalenie płuc lub inną chorobę. 4. Pomoc musi przyjść z zewnątrz, jeżeli nie chcemy czekać aż alkoholik sięgnie dna ryzykując, że przedtem umrze. Szkody ponosi alkoholik i wszyscy żyjący wokół, w szczególności najbliższa rodzina z powodu zaburzeń funkcjonowania oddziałujących na życie i przyszłość członków rodziny. Koszty tych szkód ponosi całe społeczeństwo. Można tego uniknąć minimalizując szkody, poprzez podjęcie leczenia. Co może skłonić alkoholika do podjęcia leczenia? 1.Alkoholika może skłonić do podjęcia terapii świadomość niszczących skutków własnego picia oraz nacisk otoczenia ( ważnych osób ) w kierunku podjęcia leczenia. Stosowanie metody przymusu leczenia odwykowego jest skuteczne w bardzo nikłym procencie. Najlepsze efekty osiąga się w terapii przy zaangażowaniu alkoholika i wsparciu najbliższego otoczenia. Stosunkowo nieliczna grupa szczęściarzy to Ci,którzy uczestniczą we wspólnocie Anonimowych Alkoholików, dając sobie wsparcie w podjętej abstynencji. Świadomość faktu, że choroba alkoholowa jest chorobą przewlekłą, 9

10 chroniczną, śmiertelną, której towarzyszą nawroty, powoduje, że leczący się w grupach samopomocowych pracują z pełną świadomością wartości i radości życia i każdego dnia bez alkoholu. 2. Alkoholik oddziela się murem zaprzeczeń od skutków swego picia. Aby zmotywować go do leczenia trzeba naruszyć ten mur - skonfrontować go z rzeczywistością. Wiedza otoczenia o specyfice tej choroby może bardzo pomóc w uratowaniu człowieka chorego na alkoholizm ( jej brak pogrążyć chorego i pragnących jego powrotu do zdrowia) 3. Konfrontacja nie jest atakiem na osobę alkoholika jest atakiem na jego mechanizmy obronne. Kiedy alkoholikowi odbiera się to co stało się dla niego do życia niezbędne istnieje pilna potrzeba wypełnienia powstałej bardzo bolesnej pustki. Bunt ciała i umysłu pozbawionego dawki kojącej substancji przybiera formy trudne bądź niemożliwe do zaakceptowania przez najbliższe osoby. Bardzo pomocny w dochodzeniu do abstynencji jest program rozwoju osobowości pogłębiony wiedzą i wartościami, które są podstawą ruchu samopomocowego. Znakomicie rekompensują utratę sztucznej podpórki, która często przez wiele lat dokonywała spustoszeń w zdrowiu psychicznym, fizycznym oraz życiu rodziny alkoholika i niego samego, grupy samopomocowe. Ogromnym osiągnięciem w skali światowej jest wielomilionowy ruch Anonimowych Alkoholików, który zasięgiem objął również gminę Kosakowo. W województwie Pomorskim jest około 60 grup samopomocowych, w których z własnej nieprzymuszonej woli realizują program powrotu do zdrowia mężczyźni, kobiety i młodzież. Członkowie ich rodzin wspierają ich zdrowienie w grupach współuzależnienia. rodzinnych AL.-Anon, pomagających żyć poza kręgiem alkoholowego 4. Konfrontacja polega na pokazaniu osobie uzależnionej poszczególnych konkretnych faktów zachowań oraz ich skutków, które mają związek z nadużywaniem alkoholu. Stosowanie metody wczesnej interwencji pomaga uniknąć wielu problemów samemu alkoholikowi i jego bliskim. Często zdarza się tak, że skrywany przed światem wstyd związany z pojawiającym się problemem alkoholowym, pomaga trwać w szkodliwym akceptowaniu zachowań już nienormalnych osoby chorej. Jeżeli tak jest, znaczy to, iż osoba bliska tak myśląca mimo woli wpadła w pułapkę współuzależnienia w chorobie alkoholowej O tym co to jest współuzależnienie, jakie są jego symptomy i jak się z niego wydobyć napiszemy w kolejnym numerze biuletynu. Co to jest współuzależnienie? 1. Współuzależnienie to uwikłanie w długotrwały, niszczący związek z alkoholikiem. Osoba współuzależniona nie potrafi przerwać tego związku, chociaż ponosi coraz większe koszty. 2. Tym co trzyma osobę współuzależnioną w niszczącym związku, często jest jej wizja życia we dwoje. 3. Dla kobiety współuzależnionej małżeństwo może być ważniejsze niż dzieci. W takim przypadku trzeba to zaakceptować, jako jej najważniejszą wartość Życiową. Żeby jej pomóc trzeba pokazać jak chronić siebie i dzieci przed szkodliwym zachowaniem męża i że to nie musi oznaczać zerwania związku. 10

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z

dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z OSO-0055/1/06 SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM W okresie od dnia od dnia 24 grudnia 2005 r do dnia 24 stycznia 2006 r podjąłem następujące działania z zakresu poszczególnych referatów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r. Marek Potarzycki Baranów luty 2012 1. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r.

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r. Projekt z dnia 15 września 2015 r. Zatwierdzony przez UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK. w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej.

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK. w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej. ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK z dnia w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r.

DRUK NR. UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2014 r. DRUK NR UCHWAŁA NR / /2014 z dnia 2014 r. Projekt w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Rokietnica oraz upoważanienia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. 1. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany w Gminie Lyski jest integralną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/330/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OKiZ/17/2010 Wójta Gminy Świdwin z dnia 18.03.2010 r. REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH Postanowienia ogólne: 1.Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, integrującym środowisko.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra KZ

Zielona Góra KZ URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA KZ.0630.1.2012 Zielona Góra 2012-12-28 Zgodnie z zarządzeniem nr 105 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.121.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 listopada 2013r. Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

I. Otwarcie sesji. Radca Prawny Bronk- ta uchwała uchyla poprzednie o magazynach gazu.

I. Otwarcie sesji. Radca Prawny Bronk- ta uchwała uchyla poprzednie o magazynach gazu. PROTOKÓŁ LII Zwyczajnej SESJI RADY GMINY KOSAKOWO zwołanej na dzień 30 grudnia 2013 roku W dniu 30 grudnia 2013 roku w godzinach 15:00 17 00 W sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kosakowie Rada Gminy Kosakowo

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/163/12 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH Załącznik do Zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Brojce z dnia 28 kwietnia 2011 roku REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BROJCACH 1 Regulamin określa zasady i tryb działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 12 listopada 2012 r. przyjęła Uchwałę Nr XXV/184/2012 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293900-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck l.przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2015 rok. Załącznik nr 2 do uchwały nr. Rady

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość

Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.: KARTKI WIELKANOCNE GMINY ZAMOŚĆ 2017 pod patronatem Wójta Gminy Zamość Wysokie 154, 22-400 Zamość, tel./fax (84) 627 00 83, www.gminazamosc.pl adres do korespondencji: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, gok@gminazamosc.pl GOKGZ.630.22.2017 Regulamin WIELKIEGO KONKURSU, pt.:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 1 Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Budżetowo-Finansowych i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Aleksandrowa Kuj. za rok 2011 Komisja realizowała większość swoich zadań w roku 2011 na posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo