RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO"

Transkrypt

1 RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 8/2004 Kosakowo, sierpień 2004 roku egzemplarz bezpłatny ISSN WYDARZENIA KULTURALNE Z nutką wspomnień i akcentem historycznym z okazji 780-lecia odbyły się jubileuszowe festyny w Dębogórzu, Kosakowie, Mostach i Pierwoszynie. O festynie w Dębogórzu pisaliśmy w lipcowym Biuletynie. MOSTY Odbył się w sobotę br. W programie znalazły się: pokaz tresury psów, wręczenie Pani Ewie Narloch nagrody za I miejsce w konkursie na logo wsi, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Przygrywała orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Do późnych godzin nocnych przy dźwiękach zespołu muzycznego Gdynia trwała zabawa taneczna. Gościem jubileuszowego festynu 780-lecia Mostów był Starosta Pucki Artur Jabłoński i Wójt Gminy Jerzy Włudzik. Nie sposób nie wspomnieć, że w sobotę i niedzielę można było oglądać w Dworku wystawę zdjęć związanych z historią wsi Mosty i dniem dzisiejszym, w tym panoramę wsi i okolic z lotu ptaka, historycznych wydawnictw i starych liczących nieraz ponad 200 lat książek oraz medali okolicznościowych związanych z tematyką morską. Wystawa była wydarzeniem kulturalnym, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację imprezy oraz sponsorom. Szczególne podziękowania składają Panu Sławomirowi Luniak za wypożyczenie zdjęć, Panu Zygmuntowi Miszewskiemu książek, dr.kmdr. med. Bogumiłowi Flipek medali okolicznościowych oraz Państwu Alinie i Jerzemu Węsierskim za udostępnienie na miejsce wystawy pięknie odrestaurowanych pomieszczeń w Dworku, co niewątpliwie dodało jej prestiżu. PIERWOSZYNO Odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie w dniu 24 lipca 2004r. Na murawie boiska sportowego od godz. 15-stej rozbrzmiewała muzyka zaś o godz. 16-stej sołtys wsi Pan Jan Śliwiński w imieniu Rady Sołeckiej dokonał oficjalnego otwarcia. Organizatorzy imprezy przygotowali - dzięki uprzejmości sponsorów - liczne niespodzianki dla dzieci i młodzieży. Wydano m.in. 115 numerków dla dzieci do lat 14-stu dla odbioru przygotowanych paczek. Dzieci otrzymały także darmowe lody. Dla nich przeznaczony był czas zabawy do godz. 19-stej. Przeprowadzono liczne gry i zabawy. Ogólnie w konkursach wzięło udział ponad 80 dzieci (żadne nie odeszło bez nagrody). Dzieci oblegały także nowy plac zabaw, urządzony estetycznie i ogrodzony dla bezpieczeństwa dzieci. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszył się konkurs wiedzy o profilaktyce uzależnień, w którym Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nagrodziła 30 uczestników sprzętem sportowym i innymi upominkami. Przygotowano również liczne stoiska ze smakołykami i zabawkami dla dzieci oraz z regionalną kuchnią. Z okazji 780-lecia wsi miejscowy architekt Pan Jacek Kerszka wykonał planszę Pierwoszyno wczoraj i dziś obrazującą m.in.: - powojenny wykaz sołtysów. Byli to: Józef Bigott Jan Wiśniewski Franciszek ullman Józef Kerszka Teodor Rumiński Klemens Denc Zbigniew Konkol Jerzy Wyrzykowski Wanda Krauze 1998 nadal Jan Śliwiński

2 - wykaz zdjęć starych rodów z Pierwoszyna, - mapę zabudowy wsi z roku 1945 i rozwojem wsi do 2004 roku, - mapkę geodezyjną podziału terenu z 1932r., - mapę z 1790r. Pierwoszyno na mapie Kępy Oksywskiej. Ponadto przedstawiono oryginalną tablicę z nazwą miejscowości z 1939r. w języku niemieckim. O godz. 19-stej Wójt Gminy Jerzy Włudzik w obecności przewodniczącego Rady Powiatu Pana Mirosława Busza i Sołtysa wsi otworzył drugą część festynu, a następnie wręczył nagrody przygotowane przez Radę Sołecką najlepszym uczniom ze Szkoły Podstawowej z Mostów (na ogólną liczbę 60 wyróżnionych uczniów - 25 to uczniowie z Pierwoszyna). Miłym akcentem było wręczenie kwiatów Wójtowi Gminy przez turystkę z Czech. Później okazało się, że na festynie bawili się również goście z Australii. W trakcie trwania festynu wystąpił także Regionalny zespół z Władysławowa. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Przy upiększaniu placu zabaw w Pierwoszynie KOSAKOWO 7 sierpnia w Kosakowie odbył się festyn z okazji obchodów 780 lecia wsi Kosakowo. Uroczystości, które rozpoczęły się około godzinny poprzedził Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz zabawy i konkursy dla dzieci przygotowane przez panią Henrykę Wyrzykowską. Na mieszkańców i gości przybyłych na festyn czekało wiele atrakcji. Zaczęło się od wspólnego zdjęcia zrobionego z wysięgnika. (osoby zainteresowane nabyciem fotografii zapraszamy do sołtysa Kosakowa). Potem wszyscy mieli okazję wziąć udział w konkursach z nagrodami. Jednak punktem kulminacyjnym uroczystości był pokaz slajdów oraz filmu o Kosakowie. Dzięki tym multimedialnym pokazom każdy nie tylko mógł zapoznać się z historią i teraźniejszością naszej wioski, ale i odnaleźć siebie na starych fotografiach. Zabawa taneczna oraz biesiada trwała do późnych godzin nocnych. WODOWANIE KSIĄŻKI Dnia 24 lipca br. w Rewie odbyło się wodowanie książki Augustyna Necla Łosoś Wszechwładny. Książka ukazała się staraniem Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Jej wydanie sfinansowano z dotacji powiatowej pilotowanej przez członka Zarządu Powiatu Zbigniewa Turzyńskiego oraz ofiarodawców indywidualnych., których nazwiska zostały wymienione na odwrocie strony tytułowej książki. Na uroczystość wodowania przybyli Wójt Gminy Jerzy Włudzik, członkowie rodziny pisarza z Władysławowa, sponsorzy oraz inni zaproszeni goście. Łososia Wszechwładnego nabyć można w Gminnej Bibliotece oraz podczas gminnych imprez. PODZIĘKOWANIA Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji Festynu z okazji 780-lecia Pierwoszyna w dniu 24 lipca 2004r. W szczególności dziękujemy: Wójtowi Gminy Kosakowo, Firmie DLS z Pucka, VS Clima z Kosakowa, p. A. Ranachowskiemu z Kosakowa, OL-Trans z Mrzezina, Auto Narloch z Mostów, Przetwórstwo surówek Malwina z Mostów oraz p. R. Bogottowi, D. Suchorzowi, E. Chęcińskiej, B. Markowc, Z. Modelskiemu i K. Butkiewicz z Pierwoszyna. Słowa podziękowania składamy również wszystkim osobom wspomagającym organizacyjnie festyn. Dzięki ich zaangażowaniu wydano 115 paczek oraz 100 prezentów dla dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanych zabawach i konkursach. ********************************************** Sołtys wsi Rewa, p. M. Zielińska składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia Rewy, a w szczególności p. Tadeuszowi Ficht za nieodpłatne postawienie muru oporowego na skarpie. 2

3 USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sejm RP 2 lipca 2004 roku uchwalił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 173, poz. 1807). Przyjęte regulacje upraszczające i porządkujące procedury administracyjne mają ułatwić zarówno podjęcie, jak i prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa w zasadniczej części wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. od r., jednak niektóre przepisy, ważne dla przedsiębiorców i gmin w terminach znacznie późniejszych 1 stycznia 2006 i 1 stycznia 2007 roku. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Art. 2 zmiana definicji przedsiębiorcy. Małżonkowie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej pod wspólnym numerem ewidencyjnym (spółka małżeńska). Art. 23 ust. 1a dla przedsiębiorców pochodzących z państw członków UE właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP. Art. 27 ust. 2 - rozszerzenie danych podlegających zgłoszeniu we wniosku oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 15 informacji podlegających wpisowi do ewidencji Art. 29 ust. 1 skrócenie terminu wydania decyzji w sprawie wpisu do ewidencji (3 dni robocze) Art. 33 ust. 1 skrócenie terminów, w których przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić: zmianę danych podlegających wpisowi lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia). Art. 44 możliwość złożenia wraz z wnioskiem zgłoszeń: do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON; identyfikacyjnego lub aktualizującego NIP; do ubezpieczenia społecznego. EWIDENCJA NA STARYCH ZASADACH Zmiany, jakie wprowadza ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, wiążą się z koniecznością budowy i wdrożenia systemu informatycznego, usprawnienia systemów informatycznych działających w gminach, a zapewne w wielu z nich zajdzie konieczność wymiany lub modernizacji sprzętu komputerowego. Informatyzacja ewidencji ma nie tylko usprawnić dokonywanie wpisów, ma również poprawić ich jakość i ujednolicić formę, a przede wszystkim umożliwić zintegrowanie wszystkich centralnych systemów informatycznych. Z uwagi na ogrom zadań i nieuniknione, duże nakłady finansowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym ewidencji działalności wejdą w życie 1 stycznia 2007 roku. Do tego czasu obowiązywać będą w tym zakresie przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Sposób na sukces popularyzacja pozarolniczej działalności na terenach wiejskich. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich uruchomiło V edycję ogólnopolskiego konkursu: Sposób na sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Ideą konkursu jest szeroka promocja najlepszych przykładów aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, mają możliwość szerokich promocji swoich przedsięwzięć w mediach, są zapraszani do udziału w szkoleniach nt. funkcjonowania małych i średnich firm na rynku Unii Europejskiej, a także do udziału w wyjazdach studyjnych oraz misjach gospodarczych. Ponadto Krajowe Centrum Doradztwa wydaje katalog prezentujący najlepsze przedsięwzięcia wyłonione w konkursie. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia zamieszczono na stronie internetowej Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne We wrześniu 2004r. dzieci po raz pierwszy zaczną realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Zmianę tę wprowadziła ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 137,poz.1304/. Ustawa ta ma szczególnie ważne znaczenie dla wyrównywania szans szkolnych dzieci. Zajęcia dydaktyczne w obecnej szkole są dość trudne. Dzięki rocznemu przygotowaniu realizowanemu w oddziałach szkolnych bądź w przedszkolach dzieci uzyskają zaplanowaną wiedzę, zapoznają się z zakazami i nakazami, zdobędą podstawy radzenia sobie z samym sobą oraz innymi. Do zgłaszania uczniów do szkoły jak i oddziału przedszkolnego / zerówki/ oraz zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia, ustawodawca zobowiązał rodziców lub opiekunów. W gminie Kosakowo oddziały przedszkolne zorganizowane zostały przy każdej szkole podstawowej. W Szkole Podstawowej w Mostach przewiduje się utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych, zaś po jednym w Szkole Podstawowej w Pogórzu i Dębogórzu. Informacje o godzinach rozpoczęcia zajęć uzyskają Państwo w wyżej wymienionych placówkach. PODSUMOWANIE AKCJI BIEDRONKA Przypominamy: Komitet do spraw przeprowadzenia zbiórki publicznej na remont i adaptację na świetlicę młodzieżową byłej harcówki w Mostach powstał w dniu r. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Kosakowo. Komitet na zewnątrz reprezentowała Agnieszka Luchowska. Pozwolenie na przeprowadzenie w okresie od r. do r. zbiórki publicznej zostało udzielone w/w Komitetowi decyzją Wójta Gminy Kosakowo z dnia r. W akcję zaangażowanych było 80 osób (dzieci i młodzież gminna). Zbiórkę publiczną ofiar pieniężnych przeprowadziło 52 wolontariuszy. Przebieg akcji: r. - zbiórka półproduktów w tutejszych sklepach spożywczych (na 26 punktów 20 udzieliło wsparcia), r. - odbiór 120 kg krajanki piernikowej, wypieczonej nieodpłatnie z uzyskanych półproduktów przez Piekarnię-Cukiernię Karpatka w Pogórzu, r.- (I odsłona Biedronki ) ze sprzedaży ciastek zebrano 2.246,13 zł., r. - środki pieniężne przekazano na konto Komitetu dla przeprowadzenia zbiórki publicznej, założone w Banku Rumia Spółdzielczym, - w miesiącu marcu 2004r. dzieci pilnie przygotowywały się do następnej akcji, samodzielnie wykonując cegiełki w postaci palemek wielkanocnych, r. - (II odsłona Biedronki ) - ze sprzedaży palemek zebrano kwotę 1.471,15 zł (w tym 10 euro), Podczas dwóch akcji zbiórki publicznej udało się zebrać kwotę 3.717,28 zł. Komitet dla przeprowadzenia zbiórki publicznej w składzie: Agnieszka Luchowska, Katarzyna Miłaszewska i Jarosław Stankiewicz składa podziękowania wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności licznej grupie dzieci i młodzieży, które włączyły się do akcji. Zebrane środki zostały przekazane na konto Gminy Kosakowo. Zostaną przechowane na koncie depozytowym. Planowana jest kolejna zbiórka ofiar pieniężnych na remont byłej harcówki w Mostach. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych budynku przewidziano w przyszłym roku. 3

4 RUSZA FORUM INTERNETOWE NASZEJ GMINY. Po długich przygotowaniach wreszcie ruszyło forum internetowe Gminy Kosakowo na Pragniemy, aby było ono czytelne i żeby obejmowało jak najszerszy krąg zainteresowań naszych mieszkańców, turystów, przedsiębiorców. Forum będzie rozwijane a każdy głos użytkownika na jego temat brany pod uwagę. Na forum będzie można prowadzić dyskusję między innymi na takie tematy jak: imprezy na naszym terenie, wydarzenia sportowe, kulturalne, co się Państwu już u nas podoba, a co należałoby jeszcze zrobić. Będzie forum dla młodych, gdzie nie tylko będzie można porozmawiać o zainteresowaniach i problemach naszej młodzieży, ale także poznać wielu ciekawych ludzi. Będzie można sprzedać lub kupić jakąś rzecz na terenie naszej gminy przeglądając dział Pchli Targ. Aby wziąć udział w dyskusji (umieszczać swoje posty) wymagana jest zapoznanie się z regulaminem, a także rejestracja (potrwa zaledwie około 2 minut). Niestety te formalności są konieczne ze względów bezpieczeństwa. Jednak potem można się cieszyć statusem pełnego użytkownika. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Mamy nadzieję, że forum się przyjmie i będzie często odwiedzane szczególnie przez osoby związane z naszą gminą. Liczymy na rzeczową i kulturalną dyskusję. Zapraszamy wszystkich chętnych Do usłyszenia na forum. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Wójt Gminy Kosakowo informuje, że został opracowany Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kosakowo. Program i plan znajdują się do wglądu dla mieszkańców gminy na stronie internetowej Gminy Kosakowo (www.kosakowo.pl), a także w pokoju Nr 10 tut. Urzędu. Program Ochrony Środowiska będzie przedmiotem obrad Rady Gminy Kosakowo na sesji planowanej na 2 września br. Sesje są jawne. Zapraszamy KĄCIK EKOLOGICZNIE POPROSZĘ! Zachowania i postawy bądźmy dumni z tego że staramy się dbać o środowisko, nasze wspólne i największe dobro! Nikt nie chce żyć w zanieczyszczonym, zaśmieconym, hałaśliwym, pozbawionym zieleni miejscu i choć, na co dzień nie wszyscy mamy odwagę to pokazywać, naprawdę jest nas większość! To, czy coś jest przyjazne dla środowiska uczyńmy stałym i ważnym kryterium przy podejmowaniu naszych codziennych decyzji. Wójt Gminy przypomina. Wkrótce upływa termin składania prac w konkursie pt.: Co bym zrobił gdybym był wójtem. Prace należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kosakowo. Termin składania prac do 30 września br. Główną nagrodą w konkursie jest rower. Rozbudowa szkoły Dzięki staraniom Wójta Gminy otrzymaliśmy 100 tys. zł. na dalszą rozbudowę szkoły podstawowej w Pogórzu (II-gi etap nadbudowy). Cały koszt inwestycji wyniesie 240 tys. zł. ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ Dnia 7 sierpnia br. od godz na boisku sołeckim w Kosakowie 7 drużyn sołeckich walczyło w corocznych rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W pełnym słońcu, przy pięknej letniej aurze puchar wywalczyła drużyna z Rewy pokonując drużynę z Mostów i Pogórza. Zwycięska drużyna oprócz pucharu otrzymała czek o nominale zł, za który zostanie jej zakupiony sprzęt sportowy. Pozostałe otrzymały czeki o wartości 500 zł i 300 zł. Sędziowie rozgrywek wytypowali także najlepszego bramkarza, którym został Paweł Recki z Rewy oraz króla strzelców Adama Stromskiego z Rewy. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się o godz podczas Festynu Jubileuszowego w Kosakowie. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI Milo nam poinformować, że trwają obecnie przygotowania do I Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców rocznika 1989 o Kosakowską Łódkę. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Kosakowo zaś cały turniej odbywać się będzie od września w hali sportowej w Mostach, pod patronatem Prezesa Zarządu Północno Europejskiej Młodzieżowej Ligi Koszykówki Neybl oraz Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Zapraszamy do kibicowania wstęp wolny. Wizyta Chóru Morzanie w Krościenku Z okazji 120 lecia Gminnej Straży Pożarnej w Krościenku, Wójt tej Gminy zaprosił Prezesa Gminnej Straży Pożarnej i jednocześnie Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika do wspólnych obchodów. Zaproszenie otrzymał również kosakowski chór Morzanie, który uświetniał śpiewem, mszę celebrowaną z wyżej wymienionej okazji. Pieśń Bogurodzica stanowiła wprowadzenie do rozpoczęcia mszy., która odbyła się 1 sierpnia o godz 11.00, w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej w Grywałdzie. Podczas dalszych uroczystości mających miejsce na stadionie, Wójt Gminy Kosakowo wręczył komendantowi Straży Pożarnej w Krościenku pamiątkowy obraz a chór Morzanie pieśniami o morzu promował kulturę kaszubską. Koncertem w amfiteatrze nad Dunajcem, w czasie którego zespól zaprezentował utwory z repertuaru kaszubskiego i klasycznego zakończono święto Straży Pożarnej. PRZYPOMINAMY NUMERY TELEFONÓW DO STRAŻY GMINNEJ Telefony kontaktowe Straży Gminnej: 1. stacjonarny z automatyczną sekretarką Nagrania na automatycznej sekretarce są odsłuchiwane pod koniec pracy w danym dniu. W razie pilnego zgłoszenia prosimy kontaktować się na numery tel. komórkowych.. 2. komórkowe: Komendant Straży Gminnej - Jarosław Kleina st. inspektor Mariusz Dzwonkowski mł. aplikant Marcin Kopitzki W przypadkach alarmowych dot. bezpieczeństwa publicznego prosimy kontaktować się z Policją tel. 997 lub

5 ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH września 2004 r. Mieszkańcom gminy Kosakowo przypominamy o kolejnej zbliżającej się objazdowej zbiórce odpadów niebezpiecznych, która odbędzie się w dniach: 3 i 4 września b.r. Na terenie Dębogórza-Wybudowanie przy pętli autobusowej zbiórka odbędzie się dopiero 16 października b.r. o godzinie 11:20. W ramach zbiórki, wg załączonego poniżej harmonogramu, odbierane będą nieodpłatnie od indywidualnych mieszkańców: baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, środków do konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, ochrony roślin oraz opakowania po nich, zużyte kartridże i tonery, przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, przełączniki. O wyznaczonej godzinie w podanych poniżej punktach będzie stał odpowiednio oznaczony i wyposażony w pojemniki, żółty samochód. W tym czasie prosimy do niego dostarczyć zebrane odpady. Mieszkańcy miejscowości, w której znajduje się Państwa szkoła mogą korzystać ze zbiórki przy szkole bądź oddawać odpady niebezpieczne podczas sobotniej zbiórki objazdowej. GMINA KOSAKOWO - ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH , PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU PRZY SZKOŁACH 9:00 Szkoła Podstawowa w Pogórzu ul. Szkolna 9 10:00 Szkoła Podstawowa w Dębogórzu ul. Pomorska 30 11:00 11:20 Zespół Szkół w Mostach ul. Szkolna , PUNKTY POSTOJU SAMOCHODU 9:00 ul. Reja/Kruczkowskiego Suchy Dwór 9:20 ul. Słowackiego/Majkowskiego Pogórze 9:40 ul. Modrzejewskiej Pogórze 10:00 ul. Nad Stawem Kosakowo 10:20 ul. Pomorska 18 (Gminny Ośrodek Kultury) Dębogórze 10:40 ul. Kaszubska (przy kościele) Pierwoszyno 11:00 ul. Wiązowa Mosty 11:20 ul. Ogrodowa (przy sklepie)- Mosty 11:40 ul. Mosty przy szkole 12:00 ul. Szkolna 25 (przy sklepie) Mechelinki 12:20 ul. Helska Rewa 12:40 ul. Morska/Sieciowa Rewa 13:00 ul. Morska/Rybacka Rewa 13:40 14:00 Kazimierz przy sklepie KONTAKT Wszelkie zapytania, problemy związane szczególnie z gospodarką odpadami, ale także z innymi problemami ochrony środowiska i edukacji ekologicznej prosimy kierować na adres: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, Gdynia, - gospodarka odpadami: tel , - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel , 5

6 KANALIZACJA W MECHELINKACH Na wniosek p. Ireneusza Bober radnego Rady Gminy Kosakwo z Mechelinek, mieszkańców tej miejscowości informujemy, że w dniu r. Gmina Kosakowo złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Mechelinki II etap budowy realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z projektem budowlanym, zostanie poprowadzona ulicami: Stoczniowców, Kapitańska, Marynarzy, Do Morza, Rybaków, Szyprów oraz część ulicy Klifowej. W przypadku przyznania dofinansowania oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, budowa rozpocznie się w maju 2005r. Oddanie kanalizacji do użytku planowane jest pod koniec 2005r. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi zł, w czym możliwe do uzyskania dofinansowanie to zł. W roku bieżącym w miejscowości Mechelinki realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca ulice: Nadmorską i Szkolną. Aktualnie prowadzone są prace przy budowie kolektora grawitacyjnego w ul. Nadmorskiej. UWAGA MIESZKAŃCY KOSAKOWA! Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej tj. gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to obowiązek wynikający z art.143 i 144 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.(t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.5432 z późniejszymi zmianami) Wartość nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, jak i po jej wybudowaniu określa rzeczoznawca majątkowy, wyłoniony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych w gotówce i w naturze na rzecz budowy kanalizacji. Zgodnie z pkt 4 Regulaminu Korzystania z usług publicznych świadczonych przez PUK PEKO (wprowadzonym Zarządzeniem Nr 77/2003 Wójta gminy Kosakowo z dn. 26 listopada 2003 r.) nie pobiera się opłat za podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej (500 zł) od właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości, dla której zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłat adiacenckich. Aktualnie takie postępowanie prowadzone jest w stosunku do właścicieli nieruchomości położonych w Kosakowie. Uiszczona wcześniej opłata przyłączeniowa do kanalizacji zostanie odliczona od ustalonej opłaty adiacenckiej. UWAGA BEZROBOTNI Termin składania oświadczeń w Urzędzie Gminy Kosakowo r. Termin wypłat świadczeń r. w Banku Rumia Spółdzielczym Kosakowo, ul. Żeromskiego 67. Powiatowy Urząd Pracy w Pucku INFORMUJE osoby pobierające świadczenia z PUP Puck, które nie podały nowego obowiązującego numeru konta, że będą miały wypłatę świadczenia w kasie PUP w Pucku w dniu r. w godz Prosi się o dostarczenie do PUP obowiązującego numeru konta. Gratulacje Dyrektor Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Szkuner p. R. Białkowska złożyła na ręce p. Wójta Gminy Jerzego Włudzika list gratulacyjny za pomysł uhonorowania zasłużonych ludzi morza. Zdaniem pani Dyrektor wyeksponowanie roli i trudu pracy ludzi morza dla rozwoju regionu i kraju jest szczególnie ważne w okresie, gdy gospodarka morska zdaje się być coraz mniej doceniana. **************************************************** Sołtys wsi Pierwoszyno p. Jan Śliwiński składa gratulacje mieszkańcom Pierwoszyna: - p. Alinie Szydowskiej z ul. Orzechowej za udział w Marszu Śledzia na trasie Kuźnica Rewa w dn br. W ekstremalnej wyprawie przez Zatokę udział wzięło kilkudziesięciu śmiałków, w tym mieszkanka naszej gminy. - P. Stanisławowi Brylowskiemu z ul. Porzeczkowej za udział w XXI Maratonie Ziemi Puckiej, w którym udział wzięło 233 maratończyków z całej Polski. Trasa liczyła 42 km i 195 m. Nasz mieszkaniec uzyskał najlepszy wynik z powiatu puckiego zajmując w ogólnej klasyfikacji czwarte miejsce. Wójt Gminy oraz Sołtys Pierwoszyna składają podziękowania w/w osobom za promocję regionu, gminy i sołectwa LIST GRATULACYJNY 6

7 I. SPRAWY ORGANIZACYJNE Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Kosakowo od r. W dniu r. odbył się przegląd zarządzania, dokonywany 2 razy w roku w celu oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy. Uczestniczą w nim Wójtowie i kierownicy komórek organizacyjnych. Celem przeglądu jest analiza zgodności systemu zarządzania z normą, kompleksowości wdrożenia i efektywności systemu. Przegląd dokonywany jest na podstawie sprawozdania pełnomocnika ds. jakości w zakresie wyników z przeprowadzonych auditów, liczby uchylonych decyzji administracyjnych, analizy skarg i wniosków, analizy badania zadowolenia klienta (ankiet). W omawianym okresie I półrocza 2004 roku: Nie uchylono żadnej decyzji administracyjnej (ogółem wpłynęło 17 odwołań). Od ponad 400 decyzji dot. opłat adiacenckich wpłynęły 2 odwołania utrzymane w mocy przez organ odwoławczy. Wydano 127 zaświadczeń, z czego 125 przed ustawowym terminem 7 dni. Większość zaświadczeń wydawana jest w dniu złożenia wniosku ( od ręki ). Wpłynęły 4 skargi na działalność Urzędu (2 rozpatrzono, 2 z dnia 1 i będą przedmiotem kolejnego przeglądu zarządzania). Przeprowadzono (w dniu czerwca 2004 r.) pomiary zadowolenia klienta. Wpłynęły 24 ankiety bezpośrednie (rozdawane respondentom na miejscu w celu wykrycia niedociągnięć w postępowaniu Urzędu). 21 osób pochwaliło sposób załatwienia sprawy, 1 osoba oczekiwała na załatwienie sprawy 5 minut, 1 osoba oczekiwała 20 minut uważała, że należy w Urzędzie zmienić wszystko, nie podała w jakim referacie załatwiała sprawę. 1 osoba okazała niezadowolenie, gdyż uważa, że nie może załatwić sprawy złożyła zarzut do mpzp, który został odrzucony, formalnie żadnego wniosku w Urzędzie nie złożyła. Pozostali respondenci załatwili sprawę natychmiast. Na pytanie co należałoby zmienić odpowiadali: poprawić warunki pracy, jest coraz lepiej, zwiększyć pomieszczenia, jest na wysokim poziomie, oby tak dalej. Stosujemy również ankiety pocztowe dla zbadania opinii byłych klientów Urzędu. W dniu r. rozesłano (w 15% egzemplarzy Biuletynu Rady i Wójta Gminy dla każdej wsi) 300 szt. ankiet pocztowych. Ankieta była również dostępna w Internecie. Nie wróciła ani jedna. Kolejne pomiary zadowolenia klienta zostaną przeprowadzone w miesiącu grudniu. W dniu r. został przeprowadzony audit wstępny jednostki certyfikującej. II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAM 1. Wszczęcie procedury zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat obejmującej działkę nr 1035/82 o pow. 668 m2 położoną w obrębie Pogórze z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. 2. Zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 50/3 o pow. 3 m2 położonej w Kosakowie na prowadzenie sprzedaży kwiatów i zniczy przy Cmentarzu Komunalnym 3. Wystąpienie do Dowódców Marynarki Wojennej, Jednostki Babie Doły i Rejonowego Zarządu Infrastruktury o przyspieszenie rozpatrzenia wniosków o przejęcie przez Gminę Kosakowo części terenów z lotniska wojskowego. 4. Sporządzenie map i zaprojektowanie numeracji porządkowej dla wsi Kazimierz w związku z ustaleniem nowych ulic. Większość mieszkańców otrzymała zawiadomienia o zmianie adresu zamieszkania. 5. Decyzja Kolegium Samorządowego w Gdańsku sygn. akt 718/2004 z r orzekająca o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kosakowo w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej dla działki nr 229/1 położonej w Dębogórzu III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. W trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę z KONREM NAUTA S.A. Gdynia na wykonanie i usadowienie Krzyża Morskiego w Rewie za cenę brutto 60 tys. zł. 2. Unieważniono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej ul. Leśnej w Mostach (brak ważnych ofert). Ogłoszono przetarg ograniczony na zaprojektowanie i wykonawstwo robót budowlanych ul. Leśnej w Mostach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do przetargu upływa r. o godz

8 IV. SPRAWOZDANIE Z NARAD I SPOTKAŃ WÓJTA 01 lipca 2004 r. Rozmowy z geodetami w sprawie wytyczenia, w czynie społecznym, terenów przeznaczonych pod stadion w miejscowości Kosakowo. Spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej w sprawie podjęcia współpracy ze Strażą Gminną. 05 lipca 2004 r. Spotkanie z Panami Guntis Senhofs Prezesem Zarządu Północno Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej (NEYBL) z siedzibą w Rydze na Łotwie, Aldis Neimanisem Dyrektorem NEYBL, Igorem Wiktorowiczem Wiceprezydent Federacji Koszykówki na Ukrainie, Konstantinem Nikolajewiczem starszym trenerem reprezentacji narodowej Białorusi w koszykówce i Fjodorem Beganskim z Białorusi w sprawie podjęcia współpracy i organizacji turnieju koszykówki w hali sportowej w Mostach w miesiącu wrześniu. 06 lipca 2004 r. Spotkanie z organizatorami konkursu Złota Setka Samorządów w Warszawie i odbiór dyplomu za zajęcie IX miejsca w Złotej Setce Samorządów lipca 2004 r. Wewnętrzna narada kierowników Urzędu Gminy Kosakowo w sprawie wprowadzania procedur ISO. 09 lipca 2004 r. Uroczyste otwarcie Alei zasłużonych Ludzi Morza oraz poświęcenie Krzyża Morskiego w Rewie. Przecięcie wstęgi symbolizującej uruchomienie kanalizacji oraz oddanie do użytku infrastruktury drogowej w Rewie. 10 lipca 2004 r. Udział w Zjeździe Kaszubów w Kościerzynie. Udział w organizowanym w Mostach Festynie z okazji 760 lecia wsi. 11 lipca 2004 r. Spotkanie z przedstawicielami jednostki certyfikującej ISO, przeprowadzającymi na terenie Urzędu Gminy audit zewnętrzny, w sprawie przedstawienia sprawozdania pokontrolnego. 13 lipca 2004 r. Spotkanie z Posłem Andrzejem Różańskim omówienie spraw bieżących oraz możliwości pozyskania gruntów należących do lotniska. Narada z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Półwysep w sprawie zakończenia robót finansowanych przez Ekofundusz. Udział w posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej przedstawienie sprawozdania z realizowanych na terenie Gminy inwestycji. 14 lipca 2004 r. Spotkanie ze zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w sprawie organizacji w dniu 15 sierpnia Festynu Kaszubskiego w Rewie. Spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pomorze, którego oferta na dzierżawę stacji paliw w Kosakowie, została wybrana jako najkorzystniejsza. Uchwały podjęte na posiedzeniu XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 5 sierpnia 2004 roku: 1. Nr XXII/48/04 w sprawie przyjęcia opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kosakowo na lata Nr XXII/49/2004 w sprawie zasięgnięcia opinii Zarządu Powiatu Puckiego do propozycji zaliczenia drogi do kat. gminnych Biuletyn bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo Redakcja : Krystyna Schmidt (red. naczelny), Elwira Klein (sekr. redakcji) Adres : Kosakowo ul. Żeromskiego 69 tel , fax Ukazuje się 15 każdego miesiąca. Nakład 1850 egz. 8

9 UZALEŻNIENIE CZY ZDROWIE TWÓJ WYBÓR Po prezentacji zagadnień związanych z realizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. przedstawiamy wybrane problemy i zagadnienia, których ustawa dotyczy. Przedmiotem zainteresowania ustawodawcy jest tu życie obywateli w trzeźwości określone jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu. Spróbujemy odpowiedzieć na pojawiające się w związku z jej realizacją wątpliwości. Kim jest alkoholik? 1. Alkoholik to osoba ( kobieta, mężczyzna ), która straciła kontrolę nad piciem ( może być w wieku np. od 15 do lat, zauważmy,iż nie ma czynnych alkoholików w podeszłym wieku) ) i pijąc niszczy siebie i swoją rodzinę, swoich bliskich. By zostać alkoholikiem trzeba spożywać alkohol: np. piwo - które stosunkowo najłatwiej, niepostrzeżenie uzależnia, wino lub inne alkohole z nasilającą się, często rozciągniętą w czasie częstotliwością. 2. Alkoholizm to nie brak silnej woli ani zły charakter tylko choroba, którą trzeba leczyć, spowodowana czynnikami, na które nasz wpływ jest różny, ograniczony, bądź żaden, jednakże wiedza o czynnikach ryzyka i świadome ich unikanie chroni przed uzależnieniem: a) czynnik genetyczny - polegający na przetwarzaniu substancji chemicznych w mózgu człowieka w taki sposób, że skłonność do uzależnienia częściej dotyczy męskiej populacji, krótszy okres dochodzenia do uzależnienia i trudniejszy proces wychodzenia dotyczy populacji żeńskiej b) czynnik psychologiczny właściwości osobiste odmiennej psychiki każdego człowieka, charakterologiczne i te ukształtowane przez rodzinę, religię,modę, wiedzę lub jej brak, system wartości... c) czynnik środowiskowy tradycja obchodzenia wszelkich zdarzeń rodzinnych, towarzyskich i innych, połączona ze spożywaniem alkoholu, przyzwolenie otoczenia, namawianie do picia, wymuszanie inicjacji alkoholowej przez rówieśników a nawet rodziców fałszywie pojmujących dorosłość swoich dzieci, bagatelizowanie pierwszych oznak uzależnienia 3.Alkoholik broni się przed uświadomieniem sobie skutków picia, tworząc zwarty system samo oszukiwania się - Mur -, który oddziela go od rzeczywistości. Pijący sam lub w towarzystwie innych uzależnionych, "tworzy w swoim umyśle, na własny tylko użytek, potężną budowlę, dającą mu złudzenie, że picie jest właściwym sposobem, na uniknięcie konfrontacji z rzeczywistym życiem, dla niego jest lepszym mniej bolesnym sposobem na życie, niż rozwiązywanie problemów. Wspieranie alkoholika w kontynuacji picia, akceptacja jego chorych zachowań jest jak dosypywanie trucizny do posiłków człowieka, który choruje na grypę zapalenie płuc lub inną chorobę. 4. Pomoc musi przyjść z zewnątrz, jeżeli nie chcemy czekać aż alkoholik sięgnie dna ryzykując, że przedtem umrze. Szkody ponosi alkoholik i wszyscy żyjący wokół, w szczególności najbliższa rodzina z powodu zaburzeń funkcjonowania oddziałujących na życie i przyszłość członków rodziny. Koszty tych szkód ponosi całe społeczeństwo. Można tego uniknąć minimalizując szkody, poprzez podjęcie leczenia. Co może skłonić alkoholika do podjęcia leczenia? 1.Alkoholika może skłonić do podjęcia terapii świadomość niszczących skutków własnego picia oraz nacisk otoczenia ( ważnych osób ) w kierunku podjęcia leczenia. Stosowanie metody przymusu leczenia odwykowego jest skuteczne w bardzo nikłym procencie. Najlepsze efekty osiąga się w terapii przy zaangażowaniu alkoholika i wsparciu najbliższego otoczenia. Stosunkowo nieliczna grupa szczęściarzy to Ci,którzy uczestniczą we wspólnocie Anonimowych Alkoholików, dając sobie wsparcie w podjętej abstynencji. Świadomość faktu, że choroba alkoholowa jest chorobą przewlekłą, 9

10 chroniczną, śmiertelną, której towarzyszą nawroty, powoduje, że leczący się w grupach samopomocowych pracują z pełną świadomością wartości i radości życia i każdego dnia bez alkoholu. 2. Alkoholik oddziela się murem zaprzeczeń od skutków swego picia. Aby zmotywować go do leczenia trzeba naruszyć ten mur - skonfrontować go z rzeczywistością. Wiedza otoczenia o specyfice tej choroby może bardzo pomóc w uratowaniu człowieka chorego na alkoholizm ( jej brak pogrążyć chorego i pragnących jego powrotu do zdrowia) 3. Konfrontacja nie jest atakiem na osobę alkoholika jest atakiem na jego mechanizmy obronne. Kiedy alkoholikowi odbiera się to co stało się dla niego do życia niezbędne istnieje pilna potrzeba wypełnienia powstałej bardzo bolesnej pustki. Bunt ciała i umysłu pozbawionego dawki kojącej substancji przybiera formy trudne bądź niemożliwe do zaakceptowania przez najbliższe osoby. Bardzo pomocny w dochodzeniu do abstynencji jest program rozwoju osobowości pogłębiony wiedzą i wartościami, które są podstawą ruchu samopomocowego. Znakomicie rekompensują utratę sztucznej podpórki, która często przez wiele lat dokonywała spustoszeń w zdrowiu psychicznym, fizycznym oraz życiu rodziny alkoholika i niego samego, grupy samopomocowe. Ogromnym osiągnięciem w skali światowej jest wielomilionowy ruch Anonimowych Alkoholików, który zasięgiem objął również gminę Kosakowo. W województwie Pomorskim jest około 60 grup samopomocowych, w których z własnej nieprzymuszonej woli realizują program powrotu do zdrowia mężczyźni, kobiety i młodzież. Członkowie ich rodzin wspierają ich zdrowienie w grupach współuzależnienia. rodzinnych AL.-Anon, pomagających żyć poza kręgiem alkoholowego 4. Konfrontacja polega na pokazaniu osobie uzależnionej poszczególnych konkretnych faktów zachowań oraz ich skutków, które mają związek z nadużywaniem alkoholu. Stosowanie metody wczesnej interwencji pomaga uniknąć wielu problemów samemu alkoholikowi i jego bliskim. Często zdarza się tak, że skrywany przed światem wstyd związany z pojawiającym się problemem alkoholowym, pomaga trwać w szkodliwym akceptowaniu zachowań już nienormalnych osoby chorej. Jeżeli tak jest, znaczy to, iż osoba bliska tak myśląca mimo woli wpadła w pułapkę współuzależnienia w chorobie alkoholowej O tym co to jest współuzależnienie, jakie są jego symptomy i jak się z niego wydobyć napiszemy w kolejnym numerze biuletynu. Co to jest współuzależnienie? 1. Współuzależnienie to uwikłanie w długotrwały, niszczący związek z alkoholikiem. Osoba współuzależniona nie potrafi przerwać tego związku, chociaż ponosi coraz większe koszty. 2. Tym co trzyma osobę współuzależnioną w niszczącym związku, często jest jej wizja życia we dwoje. 3. Dla kobiety współuzależnionej małżeństwo może być ważniejsze niż dzieci. W takim przypadku trzeba to zaakceptować, jako jej najważniejszą wartość Życiową. Żeby jej pomóc trzeba pokazać jak chronić siebie i dzieci przed szkodliwym zachowaniem męża i że to nie musi oznaczać zerwania związku. 10

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie za 2011r. Marek Potarzycki Baranów luty 2012 1. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK. w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej.

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK. w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej. ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK z dnia w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 lutego 2014 r. Poz. 459 UCHWAŁA NR XL/13/2014 RADY GMINY WICKO z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.121.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 listopada 2013r. Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

WOP-09 - Zbiórka publiczna.

WOP-09 - Zbiórka publiczna. WOP-09 - Zbiórka publiczna. Sposoby dostarczenia dokumentów osobiście pocztą faxem elektronicznie Sposoby odbioru dokumentów osobiście pocztą elektronicznie Generator druku przelewu Wypełnij i wygeneruj

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 1 ROZDZIAŁ I Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. 1. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany w Gminie Lyski jest integralną

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r

Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r Uchwała Nr XLI/257/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2014r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2015 r. Poz. 1765 UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie Gmina Miejska Ostróda Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Ostróda, kwiecień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2015 rok. Załącznik nr 2 do uchwały nr. Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

TAK. UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku

TAK. UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Data utworzenia 2013-12-30

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011

Sprawozdanie. z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice. z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 Rada Miejska w Rakoniewicach w dniu 28 października 2010 r. przyjęła Uchwałę Nr XLII/347/2010 w

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 9 marca 2005 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI WSTĘP Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt.: Gmina Serniki w obiektywie Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pt. Gmina Serniki w obiektywie. 2.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. UCHWAŁA Nr IV/14/2011 RADY GMINY W OKSIE z dnia 31.01.2011 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r.

Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r. Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI /160/04 Rady Gminy w Szczuciniez dnia 15 kwietnia 2004r

Uchwała nr XVI /160/04 Rady Gminy w Szczuciniez dnia 15 kwietnia 2004r Uchwała nr XVI /160/04 Rady Gminy w Szczuciniez dnia 15 kwietnia 2004r Data utworzenia 2004-04-15 Numer aktu 160 Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała nr XVI /160/04 Rady Gminy w Szczucinie z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo