zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012."

Transkrypt

1 szukaj na Nr 8 / 2012 (86) ROK XVI ISSN Sierpień 2012 Będzie remiza Rozbudowa Ochotniczych Straży Pożarnych w Kożuchowie i Mirocinie Górnym staje się faktem. Potwierdzają to duże pieniądze. 24 lipca Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości ,30 zł. na Rozbudowę Remizę i jej najbliższe otoczenie za dwa lata ciężko będzie poznać. Fot. Józef Piasecki Wybiorą przewodniczącego Ze względu na cykl wydawniczy AK sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, o której 24 sierpnia piszemy w czasie przyszłym, Państwo Radni będą mieli personalny dylemat. Fot. Józef Piasecki infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom w ramach konkursu nr LRPO/3.1/1/2011, Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W ramach projektu zostaną rozbudowane jednostki straży pożarnej w Kożuchowie oraz Mirocinie Górnym. W Mirocinie zostanie dokończony remont. Kożuchowską jednostkę czeka prawdziwa rewolucja remontowa i zmiana części otoczenia przy remizie. Po podpisaniu umów zostaną ogłoszone stosowne przetargi. (mis) będziecie czytać, wiedząc, że ona już się odbyła. 29 sierpnia w sali radnych będzie się dziać. Podczas obrad będzie omówione funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, oraz przygotowanie jednostek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2012/2013. Radni podejmą uchwały m.in. o bonifikatach od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikat przy sprzedaży nieruchomości dotychczasowym najemcom, oraz zasad rozliczania szkół z udzielonych dotacji. Rajcy zdecydują, czy będą realizowane w ramach EFS projekty: Laboratoria szansą na sukces i Razem raźniej. Przyjęta zostanie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Potem nastąpią wybory przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie. Wakat powstał po rezygnacji z tej funkcji Zbigniewa Duszy. Nieoficjalnie najczęściej padają dwa nazwiska: Jan Medyński (PSL) i Paweł Jagasek (PO). Państwo już wiecie, czy ktoś z nich wygrał. Być może, oznacza to już wstępne przymiarki do wyborów samorządowych w 2014 roku, i chęć Bezlitosna woda O stanie murów obronnych i możliwościach poprawy ich stanu, z burmistrzem Kożuchowa Andrzejem Ogrodnikiem, rozmawia Józef Piasecki. - Czy istnieje spójna wizja działań, które uwypuklą znaczenie murów obronnych w Kożuchowie? - Podeszliśmy do tego zagadnienia kompleksowo. Jest stworzona koncepcja całego odcinka: od Bramy Krośnieńskiej, do Domku Kata i Bramy Głogowskiej. Czyli około ¾ długości murów obronnych. Autorem tego opracowania jest dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej. Każda z tych koncepcji będzie jeszcze odrębnym opracowaniem szczegółowym czyli projektem budowlanym. Nie ma tutaj przewidzianego odtworzenia Bramy Szprotawskiej, która jest przecież najmłodsza. Miałem marzenie o jej odtworzeniu, gdyż z punktu widzenia komunikacyjnego jest to miejsce najmniej obciążone ruchem kołowym. Można by tam wykonać prawdziwą bramę przejazdową. c.d. na str. 2 do wystartowania w wyborach na stanowisko burmistrza Kożuchowa. Napiszemy o tym, gdyż nieoficjalnie pojawiają się już nazwiska potencjalnych kandydatów. (dzo) Prezydent USA w Kożuchowie str. 5

2 str. 2 Dzień... Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Bezlitosna woda - Jakie prace przy murach obronnych są obecnie prowadzone? 2 lipca godz Pracownik KOKiS Zamek Marek Adam kosi trawę na stadionie miejskim. 5 lipca godz Dobra pogoda sprzyja handlowaniu w targowy czwartek. 6 lipca godz W kożuchowskim zamku trwa zabawa z językiem niemieckim w ramach Akcji Wakacyjnej Przy ul. Spacerowej na zewnętrznym murze obronnym są teraz prowadzone drobne prace zabezpieczające przed dalszą erozją. Na ten zakres prac mamy zgodę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Możliwe jest odrestaurowanie odcinka wewnętrznego tamtejszych murów, oraz podniesienie jego wysokości, jednak na pewno przy udziale środków zewnętrznych. Jestem od początku zwolennikiem takiego podejścia przy każdej większej inwestycji. Nawet udział w wysokości 50% jest już wart rozważenia. Myślę, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy poważniejsze prace przy zawalonej bastei. W dokumentacji jest nie tylko odbudowa samej basteja, ale także baszta wchodząca w część ulicy Obywatelskiej, tzw. Baszta Prochowa. Zarys tej baszty będzie uwypuklony na powierzchni jezdni ale już w latach późniejszych. - Planowane jest udostępnienie okolicy tzw. Domka Kata. - Będziemy realizować rozbudowę obecnej remizy OSP w Kożuchowie. Przy tej okazji chcemy zagospodarować cały teren przy Domku Kata. Jednocześnie to miejsce zacznie pełnić funkcje spacerowe. Na końcu ul. Daszyńskiego będzie można wejść na teren przymurza, a następnie wyjść na ul. Głogowską, przy nowej remizie OSP. Dzisiaj jest to jeszcze zamknięty odcinek. W kontekście rekonstrukcji Bramy Szprotawskiej, chciałem to przejście wzdłuż murów, doprowadzić do końca. Niestety, okazało się, że do samego muru są przyłączone budynki gospodarcze. Jakiś czas temu gmina sprzedała te nieruchomości tuż przy samych murach obronnych, niestety łącznie z gruntem. Prace przy dostępnym odcinku murów rozpoczną się w roku przyszłym, a ich zakończenie będzie miało miejsce najprawdopodobniej w roku Po II wojnie światowej góra murów była gładka, z dwuspadową warstwą zaprawy. Może by do tego wrócić. Zabezpieczałoby to mury przed warstwą wody płynącą z góry, która bezpośrednio wnikała między kamienie. - Niewątpliwie po wojnie najbardziej pękają i niszczeją uzupełnienia ubytków. Basteja przy ul. Chopina pękła głównie na odcinku murowanych ceglanych wstawek powojennych. Erozja postępowała przez kilkadziesiąt lat. Na ten temat muszą się wypowiedzieć fachowcy. Być może będzie to spadek jednokierunkowy. Ślady po jednej z bastei przy ul. Nowosolskiej, Warunki bytowe mieszkańców są priorytetem, mówi burmistrz A. Ogrodnik. Fot. J. Piasecki wskazują na jednostronną warstwę zabezpieczającą u góry. Woda spływała na zewnątrz. Przez ostatnie lat nie było systematycznych prac zabezpieczających. Trochę zaniedbaliśmy tę naszą perełką historyczną. Mamy jednak ogrom pracy ukierunkowany na poprawę warunków bytowych mieszkańców naszej gminy. Wybór, czy zainwestować miliony w rekonstrukcję murów obronnych, czy też w budowę sieci sanitarnej i wodociągowej, i remonty mieszkań- nie pozostawia miejsca na dyskusję. Gdyby jednak udawało się część środków, które wydajemy na inwestycje, skierować na odbudowę murów obronnych, to pozwoliłoby to, na systematyczne coroczne prace. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby środki na renowację naszych zabytków pochodziły z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przykładem są Strzelce Krajeńskie, które po ośmiu latach starań otrzymały w tym roku około 300 tys. zł. Starliśmy się, ale bezskutecznie, o przyznanie z ministerstwa kultury dofinansowania na remont bastei. Ponowimy ten wniosek w kolejnym naborze. Mamy skompletowany także wniosek, o wpisanie Kożuchowa na listę Pomników Historii. Przychodzi taka chwila, że trzeba podjąć decyzję, o rekonstrukcji tego, co może być naszym produktem turystycznym. Tym co najlepiej może się sprzedać, i może spowodować, że koniunktura dla gastronomii i obiektów hotelarskich, które mogą tu powstać, będzie się nakręcała. - Trzy nasze największe atuty turystyczne? - Zamek z murami obronnymi i Basztą Krośnieńską., kościół parafialny, który mógłby pretendować do miana bazyliki mniejszej i lapidarium. - Dziękuje za rozmowę 6 lipca godz Po potężnych nawałnicach nad Kożuchowem, zapadł się kawałek jezdni przy ul. Kraszewskiego. Na infrastrukturę 20 lipca podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tym razem Gmina Kożuchów złożyła wniosek na Budowę sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Podbrzezie Dolne w rejonie Kolonii Moniuszki, a beneficjentem projektu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. Inwestycja zaplanowana jest na lata Całkowity koszt inwestycji to kwota , 14 zł. a dofinansowanie z EFRROW wyniesie ,00 zł. (mis)

3 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 3 Stypendia W roku szkolnym 2012/2013 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, należy składać od 1 do 15 września, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie (pok. nr 9). Pomoc materialna przysługuje: 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych; 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; Wyprawka Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Ostateczny termin w naszej gminie mija 6. września. Pieniądze z wyprawki mogą pomóc w rozwoju młodych talentów. Fot. archiwum 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz z późn. zm.). Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu. Dodatkowe informacje udzielane są w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów oraz w Wydziale Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. (mis) Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie: 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum, 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Programem zostaną także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w placówkach oświatowych i Urzędzie Miejskim w Kożuchowie - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. (mis)... za dniem 9 lipca godz Ul. Spacerowa. Zrobi pan nam zdjęcie? 12 lipca godz Adrian Jakubiak z Kożuchowa, student Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ćwiczy grę na akordeonie w kożuchowskim zamku. Samodzielnie myślący, młody człowiek. Ciekawa osobowość. Sądzę, że nie raz o nim usłyszymy. I dobrze. 24 lipca godz Tym razem gościmy turystów znad Bałtyku. Nowosolski Klub Karate Kyokushin Ogłasza zapisy do sekcji karate kyokushin w Kożuchowie Zajęcia odbywają się w SP nr 2 w Kożuchowie Wtorek, czwartek godz Spotkanie organizacyjne wraz z zapisami Czwartek, 7 września godz lipca godz Widownia. Poniżej w fosie odbywa się koncert z cyklu Można żyć inaczej, którego organizatorem jest Kościół Zielonoświątkowy.

4 str. 4 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Już po wakacjach Kończy się wielka laba dla dzieciaków. Czas do szkoły. Wspomnień będzie masa. Jak wybrać zdjęcia, aby je zilustrować? Zadanie trudne. To trzeba było samemu przeżyć. Poniżej fotoreportaż z dni wielkiej wolności. 12 sierpnia odbył się, okraszony mnóstwem atrakcji, festyn w naszej wsi Radwanów. Można tam było obejrzeć pokaz rajdu samochodowego oraz motocrossu, oraz wziąć udział w Turnieju siatkówki plażowej, z nagrodami pieniężnymi dla najlepszych. Festyn w Radwanowie Odbył się konkurs przeciągania liny, oraz pokaz wyrobów współczesnego rękodzieła artystycznego i tradycyjnej sztuki ludowej. W Konkursie wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego na prawo jazdy kat. A., można było wygrać kurs prawa jazdy. W loterii fantowej, można było wylosować wiele cennych nagród. Główną nagrodą był kurs prawa jazdy kat. B. Malowanie twarzy, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, oraz zjeżdżalnie, zamki dmuchane i kule wodne, to kolejne bezpłatne atrakcje. Festyn zakończyła zabawa taneczna. Niezastąpieni sponsorzy imprezy to: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów, prezes BS Kożuchów Natalia Pawlak, PZMot Zielona Góra, oraz OSK DRAJWER. (jan) Mirociński wypalił 22 lipca odbył się I Mirociński Festyn Rodzinny. Nie przypominam sobie jakiejkolwiek imprezy w Mirocinie Średnim, więc tym bardziej należy to odnotować. Rada sołecka Mirocina Średniego oraz Stowarzyszenie Mirotka z Mirocina Średniego dobrze wywiązała się ze swego zadania. Były stoiska gastronomiczne, na których można się było zaopatrzyć wedle gustu w smakołyki. Były pieczone kiełbaski i piwo. Dzieciom malowano twarze, zaś m.in. przy pomocy sprzętu z Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek, zorganizowano gry i zabawy dla najmłodszych. Zwycięzców nagradzano upominkami od sponsorów. Bank Spółdzielczy w Kożuchowie zadbał o bezpłatne dmuchane zamki dla dzieci. Można było pojeździć na koniach ze stadniny w Bulinie. Później odbył się pokaz strażacki, podczas którego załogi z OSP Studzieniec i OSP Kożuchów, pokazały, jak się gasi samochód osobowy, oraz ratuje rannego. To wszystko działo się w rytm muzyki. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, a przy konsolecie siedział Marek Sydor, zawodnik sprawdzony w wielu muzycznych bojach. Tego samego dnia Mirocinie Średnim, zostało oddane do użytku pierwsze w Gminie Kożuchów boisko do piłki plażowej, wykonane w ramach II edycji Projektu Realizacji Boisk do Plażowej Piłki Siatkowej Lubusik sportowe Lubuskie na lato w Województwie Lubuskim. Budowa boiska możliwa była dzięki uzyskaniu dofinansowania z budżetu Województwa Lubuskiego które wyniosło zł. a całkowity koszt budowy wyniósł 7 676,94 zł. Konkurs rzutu teściową. Fot. archiwum Bezpłatne atrakcje dla dzieci. Fot. archiwum Konkurs z przepisów ruchu drogowego. Fot. archiwum W ramach Lubuskiego Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej zorganizowano turniej, w którym udział wzięło 7 zespołów. Ostatecznie zwycięsko z rywalizacji wyszła Drużyna Sołtysa, która w finale pokonała 2:0 Studzieniec. Trzecie miejsce zajęła drużyna Mirocina Średniego I. (dzo)

5 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 5 Nasza historia (5) Prezydent USA w Kożuchowie W lipcu 1800 roku Kożuchów stał się jednym z kolejnych przystanków śląskiej podróży, późniejszego, szóstego prezydenta USA, Johna Quincy Adamsa. Trasa ówczesnego ambasadora USA w Prusach wiodła z Frankfurtu n. Odrą, poprzez m.in. Zieloną Górę, Kożuchów, Szprotawę, do Kotliny Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, Wrocławia i Legnicy. Ojciec i syn John Adams ( ) był drugim prezydentem USA, a wcześniej wiceprezydentem w gabinecie Georga Washingtona. Nie był twórczym badaczem spraw polskich. Jego poglądy natomiast, przyczyniły się do utrwalenia pewnych stereotypów o naszym kraju. Chodzi tu m.in. o korupcję elit politycznych, czy ingerencję państw obcych w wewnętrzne sprawy Polski. Julian Ursyn Niemcewicz, znający go osobiście, nie darzył Adamsa sympatią. Jego syn, John Quincy Adams, szósty prezydent USA,( ) w sporach młodej amerykańskiej demokracji, był zwolennikiem poglądu, że pozwalając większości działać bez ograniczeń, toruje się drogę tyranii. Można domniemywać, że jego późniejsza troska o prawa mniejszości, podczas jego śląskich wojaży, znalazła wcześniejszy wyraz, w celnych uwagach o losie Polaków w Prusach. Jeszcze tylko raz, nie tak dawno, zdarzyło się, że ojciec i syn zostali prezydentami USA- (George Bush i George W. Bush). Ambasador Sam prezydent George Washington nazwał młodego Adamsa zdolnym dyplomatą. Historia przyznała rację tej ocenie, gdyż był to jeden z największych talentów w tej dziedzinie. Służbę dyplomatyczną rozpoczął w Republice Holenderskiej w 1794 roku, w wieku 27 lat. Jako ambasador USA w Prusach doprowadził do zawarcia z Prusami traktatu handlowego według zasad klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Dokument ratyfikowano w Berlinie 22 czerwca 1800 roku. 17 lipca wyruszył wraz z żoną Ludwiką Katarzyną, oraz dwoma znajomymi: Eppsem i Whitecombem, w podróż po Dolnym Śląsku. Plonem siedmiotygodniowych wojaży stały się Letters of Silesia - Listy o Śląsku. Przy- Prezydencki dolar z podobizną J.Q.Adamsa znać trzeba, że przyszły prezydent był bystrym obserwatorem, zwracającym uwagę na przeróżne szczegóły, od detali dotyczących ubioru spotkanych osób, po dywagacje na temat postaci legendarnych (np. Liczyrzepa). Biblioteka hrabiego Kalckreutha Tuż przed przyjazdem do Kożuchowa( niemieckim odpowiednikiem użytym w angielskim książkowym pierwodruku był: Frystadt), J. Q. Adams czyni uwagę, że administracja tej prowincji nie jest bez zarzutu. Pruscy urzędnicy traktują Polaków jak podbity naród. Zmuszają ich do ciężkiej pracy. Czyni to jarzmo cięższym. Z tekstu listu II, w drugiej części pisanego w Kożuchowie 24 lipca 1800 roku, dowiadujemy się, że amerykańscy podróżni przybyli tutaj dzień wcześniej. Mieli więc już na swoim koncie prawdopodobnie nocleg w naszym mieście. Adamsa przyciągnęła do Frystadt osoba hrabiego Kalckreutha, który miał tu swoją rezydencję(chodzi o pałac w ówczesnym Nieder Siegersdorf, z którego do dnia dzisiejszego ocalał jedynie portal w Parku Poniatowskiego). Prawdopodobnie w samym Berlinie mówiono o nim, że ma posiadłości urządzone ze znakomitym smakiem, w stylu angielskim, oraz, że posiada piękną bibliotekę. Problem w tym, że przybysze nie zastali hrabiego w domu. Miał wrócić dopiero za kilka dni. Tymczasem ambasador chciał mu doręczyć list. Podróżni mogli wymienić konie dopiero nazajutrz. W międzyczasie, po południu, zjawił się oficjalny przedstawiciel władz miasta, który przywitał gości w imieniu urzędników i mieszkańców. Wyraził on także ogromne zadowolenie z powodu ich obecności w murach miasta. J.Q Adams napisał, że ów oficjel, bardzo mu przypominał Gil Blasa, bohatera powieści Alaina Rene Lesage a. Widział więc w młodym urzędniku człowieka inteligentnego i towarzyskiego, a w sumie przeciętnego, który był obciążony niewielkim ładunkiem moralności i skrupułów. Na dodatek przybysz z magistratu nie zjadł z nimi kolacji, lecz dał w prezencie kosz pięknych owoców. Ślad We wspomnianym liście pisze jeszcze J. Q. Adams m.in. o dobrej u nas jakości i cenach produktów spożywczych, oraz odnotowuje, że ta prowincja bardzo się nadaje na uprzemysłowienie. Mnie osobiście najbardziej inspiruje wątek spotkania, do którego niestety nie doszło. Z jednej strony mamy wybitnego amerykańskiego dyplomatę, Ambasador John Quincy Adams 3 lata przed przyjazdem do Frystadt. Fot. medarus.org z drugiej intrygującego hrabiego Kalckreutha. Na dodatek w tym czasie u hrabiego zamieszkiwał inny wybitny umysł: żydowski filozof, najwybitniejszy recenzent Kanta - Salomon Majmon (zmarł on 22 listopada 1800 roku). Gdyby wszyscy się spotkali, przeczytalibyśmy o tym w Listach o Ślasku. Jestem o tym przekonany, czytając uwagi ambasadora o Jeremiasie Sigismundzie Forsterze, pisane przez Adamsa w Zielonej Górze. Od kilkunastu lat intrygował mnie fakt milczenia o wizycie przyszłego prezydenta USA w Kożuchowie. Listów Adamsa nie znalazłem nawet w bibliografii pracy Kożuchów. Zarys dziejów Po raz pierwszy są one wymienione chyba dopiero w elektronicznej wersji Bibliografii Ziemi Nowosolskiej do roku 2007 (Muzeum w Nowej Soli 2010), autorstwa Grzegorza Chmielewskiego. Nie rozumiem tego, przy jednoczesnych zachwytach królem Szwecji Karolem XII, którego wizyta u nas miała, zwłaszcza wobec kożuchowskich katolików, charakter raczej roszczeniowy. Mam nadzieję, że kiedyś, w Kożuchowskim Muzeum, znajdzie się jedno z pierwszych wydań Letters of Silesia, otwarte na stronie, gdzie przyszły prezydent USA pisze do swego brata list z Kożuchowa. Józef Piasecki Bibliografia: - John Quincy Adams Listy o Śląsku wstęp Władysław Dynak, przekład i objaśnienia Maria Kolbuszewska, Uniwersytet Śląski Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław-Warszawa Longin Pastusiak Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich Warszawa Julian Ursyn Niemcewicz Podróże po Ameryce Wrocław Jerzy Grobis Polskie akcenty w twórczości publicystycznej Johna Adamsa w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historia 30, Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku red. Hieronim Szczegóła, Zielona Góra Vernon L. Parrington Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna Warszawa 1968

6 str. 6 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r.

7 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 7

8 str. 8 Złote Gody W sobotę, 22 września, w kożuchowskim zamku po raz kolejny odbędzie się uroczystość uhonorowania par małżeńskich, za wieloletnie Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. pożycie. Będzie okazja do wspomnień i spotkań rodzinnych. Sala Koncertowa będzie tym razem gościć około 100 osób. Będą także pamiątkowe fotografie. Poniżej przedstawiamy zdjęcie wykonane z okazji Złotych Godów w 2009 roku. Fot. Józef Piasecki. (dzo) Pomogą W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie przy ul. Słowackiego 20 w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym (wejście od strony Urzędu Pracy) odbywają się dyżury które maja pomóc mieszkańcom Gminy Kożuchów w rozwiązywaniu ich problemów. 11 i 25 września, w godzinach od do 17.00, przyjmuje psycholog, terapeutka Krystyna Michałów, która prowadzi spotkania indywidualne oraz grupowe dla osób współuzależnionych. W każdy czwartek września(6, 13, 20, 27), w godzinach od do 17.00, przyjmuje psycholog, terapeuta Krzysztof Dziadkiewicz. Prowadzi on spotkania indywidualne dla osób uzależnionych. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna( Marta Skiba, tel ). Spotkanie AA Uroczysty Mityng AA dla osób uzależnionych i współuzależnionych odbędzie się 8 września. Rozpocznie go msza święta w kościele p.w M.B Gromnicznej w Kożuchowie, o godz O godz nastąpi otwarcie uroczystego mityngu. Odbędzie się on w Restauracji Helena w Kożuchowie, przy ul. Zielonogórskiej, gdzie będzie miał miejsce poczęstunek. Około godziny ma się tam zacząć zabawa taneczna. Na imprezę jest wstęp wolny. (mas) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych, Niepełnosprawnych i Bezrobotnych EN GEDI Poniedziałek: Współuzależnione kobiety (Al-Anon) godz Środa: Grupa samopomocowa AA Ratunek godz Piątek: Terapia indywidualna z psychologiem godz Kożuchów ul. 1 Maja 21 Tel. kontaktowy: , Tel. Al Anon: Tel. całodobowy: Zapraszamy!!! OGŁOSZENIA DROBNE Czarną ladę bufetową do drink-baru tanio sprzedam. Tel Poszukuję archiwalnych gazet, plakatów, pocztówek, zdjęć i dokumentów związanych z Gminą Kożuchów. Jeżeli masz na strychu, bądź na półce jakieś niepotrzebne archiwalia- zadzwoń pod ten numer telefonu: Sprzedam 2 kolumny 140 wat stereo i wzmacniacz 100 wat stereo. Tel Do wynajęcia lub do sprzedaży 2 lokale handlowe na dworcu PKS w Kożuchowie o powierzchni 37m 2 i 100m 2. Pełne media. Tel lub Kupię motorower Komar w dobrym stanie, zarejestrowany. Tel Sprzedam 1/2 domu w Kożuchowie: 88m2, balkon, ogródek, 2 piwnice, lub zamienię na mieszkanie 2 pokojowe na osiedlu 22 lipca z dopłatą. Tel Kupię mieszkanie w Kożuchowie w kamienicy, 3-4 pokojowe z ogrodem lub mały dom, może być do remontu. Tel Fotografia profesjonalna, tel Wagę sklepową elektroniczną Angela oraz wagę szalkową za 100 zł sprzedam. Tel Do sprzedania 2 rowery (damka oraz młodzieżowy). Tanio, Kożuchów. Tel września, od godziny do 17.00, przyjmuje radca prawny Elżbieta Wojtasik. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna( Marta Skiba, tel ). Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marta Skiba, tel: w godzinach od 7.00 do Po aspirynę Wykaz dyżurów kożuchowskich aptek, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, do godz Adresy aptek: Eliksir, ul. Szprotawska 21, tel , ; Galenus, ul. 22 lipca 5, tel ; Pod Lwem, ul. Rynek 16/17, tel Całodobowy dyżur pełni apteka Eskulap, Nowa Sól Plac Wyzwolenia 5, tel września Eliksir. 4 września Eliksir. 5 września Galenus. 6 września Pod Lwem. 7 września Eliksir. 10 września Eliksir. 11 września Galenus. 12 września Pod Lwem. 13 września Eliksir. 14 września Eliksir. 17 września Galenus. 18 września Pod Lwem. 19 września Eliksir. 20 września Eliksir. 21 września Galenus. 24 września Pod Lwem. 25 września Eliksir. 26 września Eliksir. 27 września Galenus. 28 września Pod Lwem. 1 października Eliksir. 2 października Eliksir. 3 października Galenus. 4 października Pod Lwem. 5 października Eliksir.

9 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 9 Nurt muzyki Pobory aktora Środek Internat Zakazane Żarliwy poryw Carski dekret Z trąbką Eustachiusza Wojskowy kolor ROZWIĄZANIE Tłuszcz z jodem Epizod Król Białowieży Przyprawa Zespół jazzowy 10 Felom Ochronny na głowie Lżejszy od węgla 3 Np. koks 9 hodowlany Korbowy w maszynie Mroźny miesiąc Fałsz Ma kiepski refleks Wcięcie w tekście Talizman Np. makulatury Tańcowała z nitką 4 W sklepie Strona medalu Transport wodny Zniewaga Z jądrem Po alfie Duża skrzynia Na nim trasa narciarska Duchowny protestancki 5 Na niej fasola 6 Wesoła zabawa 1 Bywa leśne Przerost tarczycy 12 Szacunek 8 Kawalerzysta Galilejska Przestrzeń radiowa Kuchenny wyciąg Niemieckie imię żeńskie Siały ją panny Ubytek wartownicza Przyjemny zapach 13 Nakrycie na łóżko Krzyżówka z nagrodami nr 37 Rozwiązanie: litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach, od 1 do 14 utworzą rozwiązanie krzyżówki. Nagrody: 1 - Zestaw siedmiu kożuchowskich widokówek, 2 - Zestaw pięciu kożuchowskich widokówek, 3 - Zestaw trzech kożuchowskich widokówek. Rozwiązania krzyżówki na kartach pocztowych należy przesłać na adres:, KOKiS Zamek, ul. Klasztorna 14, Kożuchów. Rozwiązanie krzyżówki z nagrodami nr 36: Wakacje. Nagrody za rozwiązania: 1 - Andrzej Sternik, Kożuchów, 2 Zdzisław Makowiec, Kożuchów. Gratulujemy. Laureaci z terenu gminy Kożuchów proszeni są o osobiste odbieranie nagród w sekretariacie zamku w Kożuchowie, w godz od poniedziałku do piątku, do końca miesiąca w którym ukazała się informacja o wygranej. (emzeta) VIIIb. Żniwo śmierci Coraz głośniej na zamku szeptano, że książę Jurgen jest w dobrym nastroju. Od kilku dni nie było bowiem słychać wrzasków. Żadnemu z przechodzących korytarzami służących, nie wytrącano tacy z rąk. Czyżby coś odmieniło niecny charakter i złośliwe nawyki księcia, którego ręce ociekały krwią? O naiwni! Zamyślał on jedynie kolejną intrygę, chcąc się przy okazji pozbyć kilku niegodnych osobników, których obecność szargała mu nerwy. Przecież nie mogli bezkarnie oddychać tym samym co on, powietrzem. Wezwani do książęcej komnaty brandenburscy rycerze stali nieruchomo. Niektóre ich rany znaczyły, że wiedzą także czym jest gniew Jurgena. Na polu walki nie znosił niesubordynacji, lub podważania rozkazów. Nieważne czy mądrych. Ważne, że jego. - Wezwałem was, mężni wojownicy - zaczął Jurgen - abyście, jako pierwsi dowiedzieli się, jak dbam o was, nie chcąć, byście gnuśnieli w komnatach i na jarmarkach. Od uganiania się w Cosuchov za spódnicami, co przy ścianie łatwo zadrzeć, też męstwa wam nie przybędzie. Tylko sił potem zbraknie, aby miecz mocno w ręku trzymać. Słuchali rycerze słów księcia z ponurymi minami. Niejednego woja posłali już na tamten świat. W niejednej bitwie miecze wystrzępili, broniąc książęcego sztandaru. W pień bez liku wiosek wycięli. A on im pomyje na łeb wylewa. Sztorcuje jak jakie ciury obozowe. Niejeden z nich zacisnął zęby, bo znali twarde prawo księcia Jurgena i jego wilcze, nieokiełznane obyczaje. Trzeba zdzierżyć, o co mu tym razem idzie. - Czas stanąć w szranki, by wybrać najmężniejszego rycerza - rzekł im w końcu. Na turniejowym polu przed zamkiem, czas pokazać, kto obroni mój honor i w moich barwach ukaże, żem Visum zwycięzcą i pogromcą nieprzyjaciół. Ten co wygra, złota powącha i srebra. Taka jest cena potu i krwi. Dla zwycięzcy. Drgnęli brandenburczycy, gdy o złocie usłyszeli. Jednak Jurgen wolał być przygotowany na najgorsze. Nawet z daleka chciał rycerza, co wszystkich rozwłóczy na kopii. Uśmiechnął się książę. Usłyszał bowiem, jak pierwszy z kurierów, po zwodzonym moście wyjechał z zamku. Z wieścią, że wielki turniej odbędzie się pod murami jego twierdzy. Turniej na śmierć i życie. Skryba

10 str. 10 Ze stolarzem Horstem Henningiem sprawa zaczyna być bardzo poważna ( ). Leży w chlewie ciągle zamroczony wińskiem. Rzecz jasna, po przyjeździe do Książa i wielkim opilstwie w karczmie nazajutrz wytrzeźwiał, lecz diabelskimi sposobami zwerbował jakiegoś parobka i wysłał go po wińsko. Kiedy żona stolarza zajrzała do chlewu, stolarz znów był ululany i ( ) bredził niedorzecznie o jakiejś Białej Damie przechadzającej się po komnatach w kożuchowskim zamczysku ( ), ponoć była to skrywana, a potem zagłodzona na śmierć księżna zamku, żyjąca przed dwoma tu wiekami. Ach, stolarz z nią nawet rozmawiał! Wszyscy jednak byli jednomyślni: oto szanowany, jeden z najlepszych mistrzów stolarskich, czcigodny Horst Henning postradał zmysły! Uzgodniono, jak opętany wytrzeźwieje wyślą go do zakładu dla obłąkanych, najbliższy z których znajduje się w uzdrowisku w mieście Stemberg (Torzym). Tymczasem, aby nie było słychać krzyków opętanego o Białej Damie zamknięto stolarza w drewutni, a drzwi obłożono słomą, by zagłuszyć jego krzyki i przekleństwa. Kartka z kalendarza CSI nr Książ Śląski [Fuerstenau, zał.1295 r.]. ( godz. 08:21), ( ) Zamek jest dostojny. Marszczy swoje czoło i otwiera paszczę z wielkim ozorem, po którym trzeba przejść, żeby dostać się do wnętrza. Trzewia zioną chłodem. Uciekając od burczenia jelit, trafia się na przedziwne centrum zamkowego organizmu. Oko. Jedyna droga do nieba. Tym jedynym cyklopowym okiem Zamek zerka na wszechświat. Można obejść oko wokół, można pomóc mu mrugać. Zazwyczaj jednak stoi wpatrzone w jeden, błękitny punkt. Żal mi go. Widzi tylko niebo, ideał, monotonię. ( ) Nikt go nie rozumie, a jemu sypią się zęby, szarzeje mu cera, wypadły ( ) włosy i od pewnego czasu nosi perukę. Ładna nawet, taka ruda Starością nikt się nie chce zająć, bo się Panu Bogu nie udała. Sam Pan Bóg umierał młodo, więc pewnie nie wie, że starość nakazuje wrosnąć na zawsze Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Lapidarium X Na sportowo i już nie ruszyć z miejsca. Zamek stoi więc wrośnięty i wywala potężny ozór. Inaczej zbuntować się przeciw życiu nie umie. Dzieci tak robią, jak ktoś im krzywdę wyrządzi. Zamek wyraźnie zdenerwowany jest na stary, dobry kościół. Stoją obok siebie, czasami pogadają, ale tak naprawdę konkurują. Walczą o władzę. Kto ważniejszy, ten lepszy. Kościół ma chociaż Monstrancję, a Zamek to całkiem sam pozostał ( ). Fragment prozy wysłanej do redakcji AK ( godz. 01:51). ( ) Atmosfera w kinie mu nie odpowiadała. Postacie biegające w ciszy po wielkim ekranie, oraz, paradoksalnie głośny, turkot kinematografu, nie pozwalały się skupić. Na dodatek kobiety nie zwykły jeszcze zdejmować swych piętrowych kapeluszy. Muzyk pod sceną zawodził na skrzypcach, co wywoływało westchnienia dam, oglądających potwora z długimi pazurami, łaknącego świeżej ludzkiej krwi. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens - przypomniał sobie tytuł z odstręczającego plakatu wiszącego przy wejściu. Komisarz Stephan Knock miał nadzieję, że jego teoria się potwierdzi. To przecież on znalazł zależność, pomiędzy godzinami ostatnich seansów w kinie we Freystadt, a brutalnymi morderstwami, które ostatnio wprawiły w osłupienie sam Berlin. Czy zabójca był gdzieś obok, wpatrzony w ekran? Albo w następną ofiarę? Czas naglił. ( ) Wychodząc z kina nie śpieszył się. Jako ostatni ruszył chłodną, jesienną Rosenstrasse. W deszczowej ciemności, rozjaśnianej światłem nielicznych lamp, szedł powoli śladem najwolniej idącej kobiety, w stronę Klosterstrasse. Z Deutsches Haus wytoczyło się kilku mężczyzn, śpiewając sprośne piosenki. Minął ich w milczeniu. Dziś polował na grubego zwierza. Mordercę, który z wnętrzności ofiar tworzył makabryczne przesłania. I to wszystko w sennym miasteczku o optymistycznej nazwie Freystadt. Unglaublich. ( ) Verfluchte Scheise!-zaklął pod nosem Knock. Jego prawy but wdepnął tam, gdzie nie trzeba. Mimo mroku i padającego deszczu, zapach nie pozostawiał żadnych wątpliwości. ( ) Udostępnione redakcji AK ( godz. 17:43). Stowarzyszenie Czarna Struga w Książu Śląskim w dniach od 11 do 18 sierpnia zorganizowało w Nowym Dworku k/świebodzina obóz dla dzieci z gminy Kożuchów. W obozie uczestniczyło 26 dzieci z Książa Śląskiego, Studzieńca, Mirocina Dolnego i Mirocina Górnego. Podczas 8 dniowego pobytu dzieci zwiedziły najbliższe okolice Świebodzina, w tym odwiedziły Paradyż i bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w Nietoperku /Pniewach. Obóz odbył się na ośrodku OW Nowy Dworek nad jeziorem Paklicko Wielkie. Pogoda dopisała obozowiczom, mieli możliwość plażowania i korzystania ze sprzętu wodnego. Przez cały obóz odbywały się gry i zabawy integracyjne. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zawody sportowe. Najlepsi otrzymywali nagrody i upominki za swoje osiągnięcia sportowe. Nie zabrakło również szeregu zajęć kulturalno-oświatowych w tym wieczorków artystycznych przygotowanych przez uczestników, konkursów wiedzy, karaoke czy dyskotek. Wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wychowawców i kierownika obozu. Odbyły się wycieczki piesze po najbliższej okolicy. Dla wielu z nich był to pierwszy tego typu wyjazd w życiu. Obóz odbyły się w ramach projektu Sportowakacje dla każdego, który był dofinansowany Między sobą Po raz pierwszy zorganizowane zostały Zawody Międzykołowe, pomiędzy drużynami z Kożuchowa, Siedliska i Przyborowa. Odbyły się one w Nowej Soli na Odrze w 15 lipca, a organizatorem było Koło nr 2 PZW Kożuchów. Koła reprezentowały siedmioosobowe drużyny. Zawody upłynęły w miłej, serdecznej atmosferze. W przyszłym roku planowana jest powtórka. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Daniel Czarnecki, Aleksander Guzik, Zygmunt Jękot, Krzysztof Karabin, Sebastian Łabiński, Ryszard Majka, Remigiusz Wiekiera. Pamiątkowe zdjęcie nad Odrą. Fot. archiwum Wyniki drużynowe: I. Koło nr 2 Kożuchów (61 pkt), waga 20,470 kg, II. Koło Przyborów(82 pkt), waga 15,360 kg, III. Koło Siedlisko(88 pkt), waga 14,090kg. Wyniki indywidualne: I. Koło nr 2 Kożuchów - Aleksander Guzik, II. Koło Przyborów - Krzysztof Frąckowiak, III. Koło Przyborów - Krzysztof Urbański, IV. Koło nr 2 Kożuchów - Daniel Czarnecki, V. Koło Siedlisko - Jan Binkowski. Największą rybę zawodów złowił p. Jan Binkowski leszcza o wadze 1240g. Kolejne zawody organizować będzie Koło Siedlisko. (aguz) ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie planuje już kolejne tego typu przedsięwzięcia, i być może na ferie zimowe uda się również zorganizować taka formę aktywnego spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Stowarzyszenie dziękuje również wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu w tym naszym wolontariuszom oraz osobą z zaprzyjaźnionych instytucji które pomagały w rekrutacji uczestników. Więcej informacji oraz galeria zdjęć jest na stronie stowarzyszenia: Poniżej prezentujemy kilka archiwalnych już zdjęć z wyjazdu. Marcin Jelinek

11 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 11 Nad Bugiem W dniach 5 7 lipca w Wólce, na łowisku w Drohiczynie, odbyły się XIII Międzynarodowe i XX Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie im. Jana Frączka o Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W konkurencji drużynowej zwyciężyła drużyna z Regionu Warmińsko Mazurskiego. Drugie miejsce zajął Region Zielonogórski, a trzecie miejsce Region Podlaski. Region Zielona Góra na w/w zawodach reprezentowali wędkarze Koła nr 2 Kożuchów, którzy zajęli następujące lokaty: V. Aleksander Guzik, VII. Krzysztof Karabin, VIII. Leszek Żarowski. Za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na zawody, drużyna składa serdeczne podziękowania dla: Regionu NSZZ Solidarność Zielona Góra, Mirosława Chary prezesa Zaset Brawo Sławek 26 sierpnia na gliniance pod lasem odbyły się zawody wędkarskie Miejsko-Gminnego Koła PZW nr1w Kożuchowie, o puchar prezesa. Startowali juniorzy i seniorzy. Puchar prezesa w kategorii seniorów zdobył Sławomir Sasor wynikiem 1910 pkt. Drugie miejsce zajął Tomasz Mazur, wynikiem 890 pkt. Trzeci był Henryk Hańce. W kategorii juniorów puchar wywalczył Sławomir Ganczar, wynikiem 2570 Pkt, drugie miejsce zajął Patryk Ganczar (1470 pkt), a trzecie miejsce zajął Adrian Ganczar (1100 pkt). Pogoda na zawodach dopisała, a kiełbaski z grilla, jak zwykle, smakowały znakomicie. (wyd) Kożuchów, Okręgu PZW Zielona Góra, Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, przewodniczącego NSZZ Solidarność Zaset. Prezes Koła nr 2 Kożuchów Aleksander Guzik Komunikat dla wędkarzy 16 września /niedziela/ na Odrze, odbędą się zawody Puchar Jesieni Zbiórka zawodników o godz dojazd we własnym zakresie. Wpisowe 10 zł płatne do 13 września na skwerku, lub w dniu zawodów, tylko po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu u kol. Sebastiana Łabińskiego. W zawodach mogą brać udział wędkarze Koła nr 2 z opłaconą kartą wędkarską na 2012 rok. Kolejne planowane zawody odbędą się dnia 20 października w Bytomiu Odrzańskim w Kanale Portowym o godz Prezes Koła Aleksander Guzik Kontuzje Adam Marysiak Nie pojechał na Mistrzostwa Polski 4 sierpnia, z powodu kontuzji (ścięgno Achillesa, lewa noga). W XXI Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Kobylin, na dystansie 15 km, zajął 5 miejsce (51:43). 25 sierpnia podczas II CHYŻEJ Dziesiątki w Nowym Tomyślu był drugi. O jeszcze większym pechu może mówić Roman Fita z Kożuchowa. Zajął 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej w Triatlonie Sława Śląska. Zawody zakończył kontuzją. Był szok, łzy i całkowity zakaz biegania, oraz skierowanie na wstawienie endoprotezy. Jedyny dozwolony sport, to teraz dla niego jazda rowerem. Rozpoczął już treningi z kożuchowską grupą miłośników dwóch kółek. (dzo) Tuż po zawodach. Fot. archiwum Zwycięzcy zawodów z pucharami. Fot. archiwum Błyskawicznie W dniach 2-5 sierpnia w Warszawie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych. Na starcie zawodów stanęło blisko 800 szachistów i szachistek w 6 grupach wiekowych. W zawodach udział wzięło 5. zawodników Klubu Szachowego Odrodzenie Kożuchów. Wyniki w szachach szybkich: 20. Sławomir Fudalej w kat. C12, 27. Krzysztof Czerniawski w kat. C14, 18. Grzegorz Nun w kat. C16, 19. Joanna Nun w kat. D18, 21. Paulina Raczykowska w kat. D10. Wyniki w szachach błyskawicznych: 19. Sławomir Fudalej, 26. Krzysztof Czerniawski, 18. Grzegorz Nun, 17. Joanna Nun, 11. Paulina Raczykowska. (gmur) Nasze Orliki Boisko do gry w piłkę nożną i kort tenisowy na Orliku (Stadion Miejski w Kożuchowie, ul. Zielonogórska) czekają na zwolenników wysiłku fizycznego dla zdrowia. Obiekt jest otwarty przez 6 dni w tygodniu aby sprostać potrzebom kożuchowian: Poniedziałek - Piątek od do Sobota od do Od poniedziałku do piątku możliwe jest udostępnienie boiska i kortu w godzinach przedpołudniowych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z trenerem. Drugi kompleks boisk Moje boisko Orlik 2012 funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie. Obiekt, składa się z boisk do piłki nożnej oraz do koszykówki. Na boiska można wchodzić jedynie w obuwiu o płaskich podeszwach, bez korków ceramicznych lub metalowych. Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek od do Sobota od (wew) Znów prezes 19 sierpnia w Nowej Soli na rzece Odra odbyły się zawody o Puchar Prezesa Koła nr 2 w Kożuchowie. Udział wzięło 10. wędkarzy seniorów. Zwyciężył prezes Aleksander Guzik, a Puchar Prezesa otrzymał Zbigniew Sławiński. Wyniki rywalizacji: Aleksander Guzik 4840 g Zbigniew Sławiński 3250 g Zygmunt Jęko 1990 g Ryszard Majka 1640 g Andrzej Kosiński 1600 g Krzysztof Karabin 1370 g Przemysław Babij 1030 g Sebastian Łabiński 740 g Daniel Buczak 700 g Daniel Czarnecki 580 g Największą rybą zawodów był krąp o wadze 680 g, złowiony przez Andrzeja Kosińskiego. (aguz) Zdobywca Pucharu Prezesa 2012 Zbigniew Sławiński z pucharem. Fot. archiwum

12 str. 12 Kożuchowscy biegacze uczestniczyli ostatnio w dwóch bardzo ciężkich biegach górskich. Pierwszy z nich to Maraton Gór Stołowych, drugi Maraton Karkonoski. Po górach Maraton Gór Stołowych odbył się 7 lipca. Jest to maraton górski uważany za najcięższy w Polsce. Dodać należy, że w dniu rozgrywania zawodów temperatura oscylowała w granicach C, oraz była bardzo duża wilgotność po wcześniejszej burzy. Start do maratonu tradycyjnie odbył się pod schroniskiem Pasterka, a meta umieszczona została na szczycie Szczelińca Wielkiego, na który prowadzi ponad 700 schodów. Wyniki: Znakomity rezultat osiągnęłała nasza biegaczka Anna Pogorzelska, która z czasem (05:18:17) uplasowała się na trzeciej pozycji wśród kobiet. Nasi zawodnicy: 83. Andrzej Bordych (05:47:21), 122. Jacek Bordych (06:09:21), 230. Jarosław Wardyński (06:57:28), 242. Marian Rutkowski (07:04:18), 282. Marek Kurpas (07:27:59). Kolejny bieg w wykonaniu naszych biegaczy, to w tym roku, po zmianie trasy jeszcze trudniejszy, Maraton Karkonoski, który odbył się 4. sierpnia. Generalnie jest to już bieg ultra, gdyż jego trasa została wydłużona do 44 km. Nasi biegacze. Fot. archiwum Start jest usytuowany w Szklarskiej Porębie przy dolnej stacji wyciągu. Po przebiegnięciu 6,5 km podbiegu, z nachyleniem kilkunastu procent, wbiegamy na czerwony szlak, którym docieramy do szczytu Śnieżki. Pod szczyt wspinamy się szlakiem czarnym i następnie szlakiem czerwonym wracamy na Szrenicę, na szczycie której znajduje się meta. W tym roku w trakcie biegu panował upał. Wyniki naszych zawodników: 82. Andrzej Bordych (05:24:57), 253. Jacek Bordych (06:20:44), 254. Jarosław Wardyński (06:20:44), 291. Marian Rutkowski (06:32:52) 417. Marek Kurpas (07:27:08). Powoli zbliża się jesień, a co za tym idzie, kolejne starty. Nasi zawodnicy zamierzają uczestniczyć w kilku półmaratonach, m.in. w pierwszym Półmaratonie Zielonogórskim oraz tradycyjnie, w maratonach, które zostaną rozegrane w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. (mak) Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Terminarz Terminy najbliższych meczy, o mistrzostwo Klasy B w sezonie 2012/2013 (grupa: Zielona Góra), z udziałem drużyny piłkarskiej L.Z.S. Zawisza Radwanów. Kolejka 1 (25 sierpnia, godz ): Ikar Zawada - Zawisza Radwanów. Kolejka 2 (2 września, godz ): Zawisza Radwanów - Lech Sulechów. Kolejka 3 (5 września, godz ): Liwno Zabór - Zawisza Radwanów. Kolejka 4 (9 września, godz ): Zawisza Radwanów Kijowianka Kije. Kolejka 5 (16 września, godz ): Piast Parkovia II Trzebiechów - Zawisza Radwanów. Kolejka 6 (23 września, godz ): Zawisza Radwanów Sparta Łężyca. Kolejka 7 (30 września, godz ): Tęcza Brody - Zawisza Radwanów. Kolejka 8 (7 października, godz ): Zawisza Radwanów Tęcza Kaczenice. Puchar LEX Koledzy wędkarze z Kożuchowa po raz kolejny wzięli udział w zawodach w Lesznie Górnym na łowisku Buczek. Odbyły się one w nocy z 4 na 5 sierpnia. Uczestnicy walczyli o Puchar Sklepu Zoo - Wędkarskiego LEX im. Piotra Lexandrowicza. Zawody zorganizowane i sponsorowane były przez Alicję Lexandrowicz - właścicielkę sklepu, oraz Piotra Lorenca. W zawodach wzięło udział ponad 40 wędkarzy. Z Kożuchowa pozycję na podium wywalczył Aleksander Guzik zajmując 2 miejsce. Pozostali kożuchowianie zajęli dalsze miejsca. (aguz) Pamiątkowe zdjęcie po zawodach. Fot. archiwum egzemplarz bezpłatny Nakład: 2000 egz. Wydawca: Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu ZAMEK Kożuchów, ul. Klasztorna 14, tel./fax Redaktor naczelny - Józef Piasecki, tel w. 30, Stale współpracują: Kazimierz Jopek, Kamil Pietruczynik, Michał Suski. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skrótów i zmian w tekstach nadesłanych, nie odpowiada także za treść reklam i ogłoszeń. Skład i druk: Digital Art Studio Przemysław Gała, Utrzymali się W dniach lipca w Borowicach k/karpacza odbyły się rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski II Ligi Juniorów w szachach klasycznych. Klub Szachowy Odrodzenie Kożuchów reprezentowali: Mateusz Błaszkiewicz, Grzegorz Nun, Krzysztof Czerniawski, Sławomir Fudalej, Joanna Nun, Paulina Raczykowska i Jakub Maciak. Nasza drużyna zakończyła mistrzostwa na 16 miejscu (na 41 drużyn) i tym samym utrzymała się w II lidze. Wielkie gratulacje dla Sławka i Krzysia, którzy wyrobili normę na I kategorię. Od lewej: Joanna Nun i Grzegorz Nun, od dołu od lewej: Paulina Raczykowska, Jakub Maciak, Sławomir Fudalej, Krzysztof Czerniawski, Grzegorz Murawski. Gest tego ostatniego to najlepszy komentarz. Fot. archiwum Minorowo Utrzymaliśmy się niemal cudem w lidze. Teraz horror mamy już na początku rozgrywek. Po czterech kolejkach, z trzema punktami(jedna wygrana) jesteśmy na przedostatnim 15. miejscu w tabeli. Strzeliliśmy trzy bramki, ale rywale zaserwowali naszej drużynie aż 11. Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że nasi się jeszcze rozkręcą. Oby chociaż z rywalem zza miedzy poszło jak dawniej. Już na początku października zagramy z Arką Nowa Sól. Poniżej pierwsze wyniki i terminy najbliższych meczy, o mistrzostwo IV ligi w sezonie 2012/2013(grupa lubuska), z udziałem drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego Korona Kożuchów. Kolejka 1 (4 sierpnia): MKS Korona Kożuchów Łucznik Strzelce Krajeńskie (0-3). Kolejka 2 (11 sierpnia): Vitrosilicon - Intra Iłowa - MKS Korona Kożuchów (4-2). Kolejka 3 (15 sierpnia): MKS Korona Kożuchów Błękitni Lubno (1-0). Kolejka 4 (18 sierpnia): KS Stilon Gorzów Wielkopolski - MKS Korona Kożuchów (4-0). Kolejka 5 (25 sierpnia, godz ): MKS Korona Kożuchów Odra Bytom Odrzański. Kolejka 6 (1-2 września): Tęcza Krosno Odrzańskie - MKS Korona Kożuchów. Kolejka 7 (8-9 września): MKS Korona Kożuchów Dąb Przybyszów. Kolejka 8 (15-16 września): Formacja Port 2000 Mostki - MKS Korona Kożuchów. Kolejka 9 (22-23 września): MKS Korona Kożuchów Spójnia Ośno Lubuskie. Kolejka 10 (29-30 września): Lubuszanin Drezdenko - MKS Korona Kożuchów. Kolejka 11 (6-7 października): MKS Korona Kożuchów Arka Nowa Sól.

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) W celu

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów (DZ.U z 2004roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU GMINY KOŻUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU GMINY KOŻUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU GMINY KOŻUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI W roku 2013 Gmina realizowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy)

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych w Powiecie Krośnieńskim planowanych na 2011 rok (wpisane w kalendarz powiatowy) Imprezy Sportowo - Turystyczne L.p. Nazwa Imprezy Miejsce i termin

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc?

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Do kogo kierowana jest pomoc? STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Do kogo kierowana jest pomoc? Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać: - uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Zgodnie z ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROŚNIEWICE Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne

1. Stypendium szkolne Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1. stypendium szkolne 2. zasiłek szkolny 1. Stypendium szkolne Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża.

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (dotacja celowa w dz. 854, rozdz. 85415 2030 zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty jako zadanie własne gminy)

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Krasnem Nr IV/15/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin określa:

Bardziej szczegółowo

Chyrowa, r.

Chyrowa, r. Bieg Górski Chyrowa 2013 Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegu Anglosaskim Chyrowa, 11.05.2013 r. REGULAMIN Biegu Górskiego Chyrowa 2013 Mistrzostw Polski Seniorów w Biegu Anglosaskim 1. Cele: wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców Programy wieloletnie adresowane

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 STYPENDIA SZKOLNE Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014 Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE CO 2 Mnóstwo atrakcji szykowanych jest dla najmłodszych z okazji ich święta. Przedstawiamy kilka propozycji przygotowanych przez leszczyńskie NGO! SPOTKAJMY SIĘ NA SKATEPLAZIE 1

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ZAPROSZENIE II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 25-28.11.2010 GŁUCHOŁAZY 1. Nazwa imprezy: II Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezesa Opolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Na co można wydać stypendium szkolne?

Na co można wydać stypendium szkolne? Na co można wydać stypendium szkolne? ü Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4526 UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09 Nr.O.X.7317-85/8/9 Milicz, 3 stycznia 29r. Lista zadań zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Milicz do dofinansowania z budżetu Gminy Milicz w ramach realizacji zadania publicznego pn: Kultura fizyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I. Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec I.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego.

Postanowienia ogólne. Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Gdyni Nr... REGULAMIN przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gdyni.

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

KOMUNIAKT ORGANIZACYJNY TURNIEJU ORLIKÓW K-SSSE MASITA CUP

KOMUNIAKT ORGANIZACYJNY TURNIEJU ORLIKÓW K-SSSE MASITA CUP KOMUNIAKT ORGANIZACYJNY TURNIEJU ORLIKÓW K-SSSE MASITA CUP o puchar Prezesa K-SSSE oraz nagrodę główną Burmistrza Kostrzyna nad Odrą Słubice Kostrzyn nad Odrą 1-4..08.2016 r. PATRONAT: - Polski Związek

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA UCHWAŁA Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2010 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie 26.05.2010r. Miejsce 2. Jezioro Królewskie 3. sala

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Miasto/Gmina MYŚLIBÓRZ Województwo Zachodniopomorskie www.mysliborz.pl 26.05.2011r. Boisko Sportowe w Rowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym UCHWAŁA Nr XXVII/232/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 2059 UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/

... (pieczątka i podpis dyrektora szkoły/ ... (imię i nazwisko wnioskodawcy)... (adres zamieszkania)... Krzyż Wlkp., dnia... BURMISTRZ KRZYŻA WLKP. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Dane ucznia / słuchacza ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ZAPROSZENIE III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 24-27.11.2011 GŁUCHOŁAZY 1. Nazwa imprezy: III Ogólnopolski Turniej o Puchar Prezesa Opolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

I BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO

I BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO I BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO 19.06.2010 - ŚLADAMI POBYTU KAROLA WOJTYŁY W SŁUŻEWIE - REGULAMIN I BIEGU PAPIESKIEGO W SŁUŻEWIE CELE BIEGU: Oddanie hołdu Karolowi Wojtyle Popularyzacja biegania jako

Bardziej szczegółowo

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2017r. godz. 18:00 19:30

PIŁKA NOŻNA. L.p Zajęcia Termin Miejsce Organizator. Każdy wtorek i czwartek miesiąca lipca 2017r. godz. 18:00 19:30 PIŁKA NOŻNA 2. 3. Zajęcia treningowe oraz zabawy z piłką nożną Wakacje z Iskrą Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży do lat 18 Szukamy Talentów gry i zabawy ruchowe z piłką nożną 4. Piłka nożna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IX ZŁOTOWSKIEGO BIEGU ZAWILCA 09 MAJA 2015 r.

REGULAMIN IX ZŁOTOWSKIEGO BIEGU ZAWILCA 09 MAJA 2015 r. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Cel imprezy: REGULAMIN IX ZŁOTOWSKIEGO BIEGU ZAWILCA 09 MAJA 2015 r. Popularyzacja biegania jako formy rekreacji. Promocja złotowskich firm, miasta i regionu. 2. Organizator: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI

LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU, W ROKU LP NAZWA IMPREZY TERMIN MIEJSCE UWAGI 1 XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej Rodzin na Powitanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Wyniki naboru wniosków na wsparcie realizacji celu publicznego z zakresu sportu

Wyniki naboru wniosków na wsparcie realizacji celu publicznego z zakresu sportu Wyniki naboru wniosków na wsparcie realizacji celu publicznego z zakresu sportu Burmistrz ogłosił nabór wniosków na podstawie uchwały nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie. rok szkolny 2013/2014

Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie. rok szkolny 2013/2014 Formy pomocy materialnej dla uczniów Gimnazjum nr 164 w Warszawie rok szkolny 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek

REGULAMIN RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO GRILL+RUN= FUN 2015. Biegiem na ratunek RODZINNEGO PIKNIKU BIEGOWEGO Biegiem na ratunek 1.CEL IMPREZY - Popularyzacja biegania jako formy aktywnego trybu życia. - Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodzin poprzez sport - Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 24 marca 2014 r. podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego uczennica naszej szkoły, odebrała nagrodę za udział w Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iława Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych

Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Regulaminy dotyczące rozgrywek sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdu na narty i snowboard w czasie ferii zimowych Indywidualna Liga w Kręgle I. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - Ferie w Myślenicach czwartek, 09 lutego :39 W Myślenicach podczas ferii zimowych nie ma mowy o nudzie. Przy udziale finansowym Miasta i Gminy Myślenice stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowały niezwykle ciekawą i atrakcyjną ofertę zarówno dla

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI r.

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI r. REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO NASZE DZIECI 13.05.2017 r. https://www.facebook.com/biegnaszedzieci/ http://naszedzieci.zgora.pl http://pulsarsport.pl/ CEL IMPREZY Pozyskanie środków finansowych na wypoczynek

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Luty 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8a (16) Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 8a (16) Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 8a (16) Pomoc materialna dla uczniów Art. 90b. 1. (17) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com TZTS Tarnów KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH NA MIESIĄC MAJ 2017 r. Termin dzień i godz.

KALENDARZ WYDARZEŃ SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH NA MIESIĄC MAJ 2017 r. Termin dzień i godz. Lp. Nazwa - ranga przedsięwzięcia owego 1. 3 Majowy Turniej Siatkówki Plażowej 2. Festyn 3 Majowy w Parku Róż z elementami gier i zabaw 3. Czwartki 4. XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzież Lubuskie 2017

Bardziej szczegółowo

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic w Rajdzie Nordic Walking na dystansie 5 km objęła Elżbieta Bieńkowska Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego 06.08.2013 Mysłowice Fundacja Sport i Sztuka

Bardziej szczegółowo

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015

PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 PÓŁKOLONIE W MDK- 01 lipca do 31 lipca 2015 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na półkolonie w naszym mieście Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie organizuje półkolonie letnie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku. w roku szkolnym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI/168/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 lipca 011 roku......,... imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, miejscowość data opiekuna, pełnoletniego ucznia)... adres wnioskodawcy...

Bardziej szczegółowo

VI BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO

VI BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO VI BIEG PAPIESKI W SŁUŻEWIE SŁUŻEWO 28.06.2014 - ŚLADAMI POBYTU KAROLA WOJTYŁY W SŁUŻEWIE - REGULAMIN VI BIEGU PAPIESKIEGO W SŁUŻEWIE CELE BIEGU: Oddanie hołdu Karolowi Wojtyle Popularyzacja biegania jako

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I MIĘDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU lp. Termin Nazwa wydarzenia Miejsce realizacji Organizator 1. 11.01.2015 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. 19-23.01.2015r Ferie w bibliotece 3. 31.01.2015r Dzień Seniora 4. 02.2015r. 5. KALENDARZ

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 października 2012 r. Poz. 3252 UCHWAŁA NR XXV/181/2012 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Powiatowe zawody w aerobiku Ostrów Do ustalenia 2. Liga Gminna i Powiatowa siatkówki, piłki nożnej wtorek, sobota, niedziela

Bardziej szczegółowo

Działalność klubów sportowych w okresie wakacji 2011 r.

Działalność klubów sportowych w okresie wakacji 2011 r. Lp. Nazwa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 1. Słupski Klub Bokserski,,CZARNI 2. Międzyszkolny Klub Sportowy Słupia 3. Słupskie Towarzystwo Koszykówki,,CZARNI Działalność klubów sportowych w okresie wakacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ... Wniosek nie podlega opłacie skarbowej... na podstawie art. 2, ust. 1, pkt. 1, lit. c ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej... (tj. Dz.U. z 2012,poz.1282 z późn. zm) Adnotacje urzędowe Wniosek

Bardziej szczegółowo