zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2012."

Transkrypt

1 szukaj na Nr 8 / 2012 (86) ROK XVI ISSN Sierpień 2012 Będzie remiza Rozbudowa Ochotniczych Straży Pożarnych w Kożuchowie i Mirocinie Górnym staje się faktem. Potwierdzają to duże pieniądze. 24 lipca Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości ,30 zł. na Rozbudowę Remizę i jej najbliższe otoczenie za dwa lata ciężko będzie poznać. Fot. Józef Piasecki Wybiorą przewodniczącego Ze względu na cykl wydawniczy AK sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie, o której 24 sierpnia piszemy w czasie przyszłym, Państwo Radni będą mieli personalny dylemat. Fot. Józef Piasecki infrastruktury jednostek OSP Gminy Kożuchów ujętych w KSRG dla skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom w ramach konkursu nr LRPO/3.1/1/2011, Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W ramach projektu zostaną rozbudowane jednostki straży pożarnej w Kożuchowie oraz Mirocinie Górnym. W Mirocinie zostanie dokończony remont. Kożuchowską jednostkę czeka prawdziwa rewolucja remontowa i zmiana części otoczenia przy remizie. Po podpisaniu umów zostaną ogłoszone stosowne przetargi. (mis) będziecie czytać, wiedząc, że ona już się odbyła. 29 sierpnia w sali radnych będzie się dziać. Podczas obrad będzie omówione funkcjonowanie instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, oraz przygotowanie jednostek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2012/2013. Radni podejmą uchwały m.in. o bonifikatach od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikat przy sprzedaży nieruchomości dotychczasowym najemcom, oraz zasad rozliczania szkół z udzielonych dotacji. Rajcy zdecydują, czy będą realizowane w ramach EFS projekty: Laboratoria szansą na sukces i Razem raźniej. Przyjęta zostanie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Potem nastąpią wybory przewodniczącego Rady Miejskiej w Kożuchowie. Wakat powstał po rezygnacji z tej funkcji Zbigniewa Duszy. Nieoficjalnie najczęściej padają dwa nazwiska: Jan Medyński (PSL) i Paweł Jagasek (PO). Państwo już wiecie, czy ktoś z nich wygrał. Być może, oznacza to już wstępne przymiarki do wyborów samorządowych w 2014 roku, i chęć Bezlitosna woda O stanie murów obronnych i możliwościach poprawy ich stanu, z burmistrzem Kożuchowa Andrzejem Ogrodnikiem, rozmawia Józef Piasecki. - Czy istnieje spójna wizja działań, które uwypuklą znaczenie murów obronnych w Kożuchowie? - Podeszliśmy do tego zagadnienia kompleksowo. Jest stworzona koncepcja całego odcinka: od Bramy Krośnieńskiej, do Domku Kata i Bramy Głogowskiej. Czyli około ¾ długości murów obronnych. Autorem tego opracowania jest dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej. Każda z tych koncepcji będzie jeszcze odrębnym opracowaniem szczegółowym czyli projektem budowlanym. Nie ma tutaj przewidzianego odtworzenia Bramy Szprotawskiej, która jest przecież najmłodsza. Miałem marzenie o jej odtworzeniu, gdyż z punktu widzenia komunikacyjnego jest to miejsce najmniej obciążone ruchem kołowym. Można by tam wykonać prawdziwą bramę przejazdową. c.d. na str. 2 do wystartowania w wyborach na stanowisko burmistrza Kożuchowa. Napiszemy o tym, gdyż nieoficjalnie pojawiają się już nazwiska potencjalnych kandydatów. (dzo) Prezydent USA w Kożuchowie str. 5

2 str. 2 Dzień... Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Bezlitosna woda - Jakie prace przy murach obronnych są obecnie prowadzone? 2 lipca godz Pracownik KOKiS Zamek Marek Adam kosi trawę na stadionie miejskim. 5 lipca godz Dobra pogoda sprzyja handlowaniu w targowy czwartek. 6 lipca godz W kożuchowskim zamku trwa zabawa z językiem niemieckim w ramach Akcji Wakacyjnej Przy ul. Spacerowej na zewnętrznym murze obronnym są teraz prowadzone drobne prace zabezpieczające przed dalszą erozją. Na ten zakres prac mamy zgodę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. Możliwe jest odrestaurowanie odcinka wewnętrznego tamtejszych murów, oraz podniesienie jego wysokości, jednak na pewno przy udziale środków zewnętrznych. Jestem od początku zwolennikiem takiego podejścia przy każdej większej inwestycji. Nawet udział w wysokości 50% jest już wart rozważenia. Myślę, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy poważniejsze prace przy zawalonej bastei. W dokumentacji jest nie tylko odbudowa samej basteja, ale także baszta wchodząca w część ulicy Obywatelskiej, tzw. Baszta Prochowa. Zarys tej baszty będzie uwypuklony na powierzchni jezdni ale już w latach późniejszych. - Planowane jest udostępnienie okolicy tzw. Domka Kata. - Będziemy realizować rozbudowę obecnej remizy OSP w Kożuchowie. Przy tej okazji chcemy zagospodarować cały teren przy Domku Kata. Jednocześnie to miejsce zacznie pełnić funkcje spacerowe. Na końcu ul. Daszyńskiego będzie można wejść na teren przymurza, a następnie wyjść na ul. Głogowską, przy nowej remizie OSP. Dzisiaj jest to jeszcze zamknięty odcinek. W kontekście rekonstrukcji Bramy Szprotawskiej, chciałem to przejście wzdłuż murów, doprowadzić do końca. Niestety, okazało się, że do samego muru są przyłączone budynki gospodarcze. Jakiś czas temu gmina sprzedała te nieruchomości tuż przy samych murach obronnych, niestety łącznie z gruntem. Prace przy dostępnym odcinku murów rozpoczną się w roku przyszłym, a ich zakończenie będzie miało miejsce najprawdopodobniej w roku Po II wojnie światowej góra murów była gładka, z dwuspadową warstwą zaprawy. Może by do tego wrócić. Zabezpieczałoby to mury przed warstwą wody płynącą z góry, która bezpośrednio wnikała między kamienie. - Niewątpliwie po wojnie najbardziej pękają i niszczeją uzupełnienia ubytków. Basteja przy ul. Chopina pękła głównie na odcinku murowanych ceglanych wstawek powojennych. Erozja postępowała przez kilkadziesiąt lat. Na ten temat muszą się wypowiedzieć fachowcy. Być może będzie to spadek jednokierunkowy. Ślady po jednej z bastei przy ul. Nowosolskiej, Warunki bytowe mieszkańców są priorytetem, mówi burmistrz A. Ogrodnik. Fot. J. Piasecki wskazują na jednostronną warstwę zabezpieczającą u góry. Woda spływała na zewnątrz. Przez ostatnie lat nie było systematycznych prac zabezpieczających. Trochę zaniedbaliśmy tę naszą perełką historyczną. Mamy jednak ogrom pracy ukierunkowany na poprawę warunków bytowych mieszkańców naszej gminy. Wybór, czy zainwestować miliony w rekonstrukcję murów obronnych, czy też w budowę sieci sanitarnej i wodociągowej, i remonty mieszkań- nie pozostawia miejsca na dyskusję. Gdyby jednak udawało się część środków, które wydajemy na inwestycje, skierować na odbudowę murów obronnych, to pozwoliłoby to, na systematyczne coroczne prace. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby środki na renowację naszych zabytków pochodziły z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przykładem są Strzelce Krajeńskie, które po ośmiu latach starań otrzymały w tym roku około 300 tys. zł. Starliśmy się, ale bezskutecznie, o przyznanie z ministerstwa kultury dofinansowania na remont bastei. Ponowimy ten wniosek w kolejnym naborze. Mamy skompletowany także wniosek, o wpisanie Kożuchowa na listę Pomników Historii. Przychodzi taka chwila, że trzeba podjąć decyzję, o rekonstrukcji tego, co może być naszym produktem turystycznym. Tym co najlepiej może się sprzedać, i może spowodować, że koniunktura dla gastronomii i obiektów hotelarskich, które mogą tu powstać, będzie się nakręcała. - Trzy nasze największe atuty turystyczne? - Zamek z murami obronnymi i Basztą Krośnieńską., kościół parafialny, który mógłby pretendować do miana bazyliki mniejszej i lapidarium. - Dziękuje za rozmowę 6 lipca godz Po potężnych nawałnicach nad Kożuchowem, zapadł się kawałek jezdni przy ul. Kraszewskiego. Na infrastrukturę 20 lipca podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tym razem Gmina Kożuchów złożyła wniosek na Budowę sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Podbrzezie Dolne w rejonie Kolonii Moniuszki, a beneficjentem projektu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. Inwestycja zaplanowana jest na lata Całkowity koszt inwestycji to kwota , 14 zł. a dofinansowanie z EFRROW wyniesie ,00 zł. (mis)

3 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 3 Stypendia W roku szkolnym 2012/2013 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, należy składać od 1 do 15 września, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie (pok. nr 9). Pomoc materialna przysługuje: 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych; 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; Wyprawka Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Ostateczny termin w naszej gminie mija 6. września. Pieniądze z wyprawki mogą pomóc w rozwoju młodych talentów. Fot. archiwum 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz z późn. zm.). Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu. Dodatkowe informacje udzielane są w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów oraz w Wydziale Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. (mis) Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie: 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum, 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Programem zostaną także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w placówkach oświatowych i Urzędzie Miejskim w Kożuchowie - Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. (mis)... za dniem 9 lipca godz Ul. Spacerowa. Zrobi pan nam zdjęcie? 12 lipca godz Adrian Jakubiak z Kożuchowa, student Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ćwiczy grę na akordeonie w kożuchowskim zamku. Samodzielnie myślący, młody człowiek. Ciekawa osobowość. Sądzę, że nie raz o nim usłyszymy. I dobrze. 24 lipca godz Tym razem gościmy turystów znad Bałtyku. Nowosolski Klub Karate Kyokushin Ogłasza zapisy do sekcji karate kyokushin w Kożuchowie Zajęcia odbywają się w SP nr 2 w Kożuchowie Wtorek, czwartek godz Spotkanie organizacyjne wraz z zapisami Czwartek, 7 września godz lipca godz Widownia. Poniżej w fosie odbywa się koncert z cyklu Można żyć inaczej, którego organizatorem jest Kościół Zielonoświątkowy.

4 str. 4 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Już po wakacjach Kończy się wielka laba dla dzieciaków. Czas do szkoły. Wspomnień będzie masa. Jak wybrać zdjęcia, aby je zilustrować? Zadanie trudne. To trzeba było samemu przeżyć. Poniżej fotoreportaż z dni wielkiej wolności. 12 sierpnia odbył się, okraszony mnóstwem atrakcji, festyn w naszej wsi Radwanów. Można tam było obejrzeć pokaz rajdu samochodowego oraz motocrossu, oraz wziąć udział w Turnieju siatkówki plażowej, z nagrodami pieniężnymi dla najlepszych. Festyn w Radwanowie Odbył się konkurs przeciągania liny, oraz pokaz wyrobów współczesnego rękodzieła artystycznego i tradycyjnej sztuki ludowej. W Konkursie wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego na prawo jazdy kat. A., można było wygrać kurs prawa jazdy. W loterii fantowej, można było wylosować wiele cennych nagród. Główną nagrodą był kurs prawa jazdy kat. B. Malowanie twarzy, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, oraz zjeżdżalnie, zamki dmuchane i kule wodne, to kolejne bezpłatne atrakcje. Festyn zakończyła zabawa taneczna. Niezastąpieni sponsorzy imprezy to: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Broniszów i Radwanów, prezes BS Kożuchów Natalia Pawlak, PZMot Zielona Góra, oraz OSK DRAJWER. (jan) Mirociński wypalił 22 lipca odbył się I Mirociński Festyn Rodzinny. Nie przypominam sobie jakiejkolwiek imprezy w Mirocinie Średnim, więc tym bardziej należy to odnotować. Rada sołecka Mirocina Średniego oraz Stowarzyszenie Mirotka z Mirocina Średniego dobrze wywiązała się ze swego zadania. Były stoiska gastronomiczne, na których można się było zaopatrzyć wedle gustu w smakołyki. Były pieczone kiełbaski i piwo. Dzieciom malowano twarze, zaś m.in. przy pomocy sprzętu z Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek, zorganizowano gry i zabawy dla najmłodszych. Zwycięzców nagradzano upominkami od sponsorów. Bank Spółdzielczy w Kożuchowie zadbał o bezpłatne dmuchane zamki dla dzieci. Można było pojeździć na koniach ze stadniny w Bulinie. Później odbył się pokaz strażacki, podczas którego załogi z OSP Studzieniec i OSP Kożuchów, pokazały, jak się gasi samochód osobowy, oraz ratuje rannego. To wszystko działo się w rytm muzyki. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, a przy konsolecie siedział Marek Sydor, zawodnik sprawdzony w wielu muzycznych bojach. Tego samego dnia Mirocinie Średnim, zostało oddane do użytku pierwsze w Gminie Kożuchów boisko do piłki plażowej, wykonane w ramach II edycji Projektu Realizacji Boisk do Plażowej Piłki Siatkowej Lubusik sportowe Lubuskie na lato w Województwie Lubuskim. Budowa boiska możliwa była dzięki uzyskaniu dofinansowania z budżetu Województwa Lubuskiego które wyniosło zł. a całkowity koszt budowy wyniósł 7 676,94 zł. Konkurs rzutu teściową. Fot. archiwum Bezpłatne atrakcje dla dzieci. Fot. archiwum Konkurs z przepisów ruchu drogowego. Fot. archiwum W ramach Lubuskiego Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej zorganizowano turniej, w którym udział wzięło 7 zespołów. Ostatecznie zwycięsko z rywalizacji wyszła Drużyna Sołtysa, która w finale pokonała 2:0 Studzieniec. Trzecie miejsce zajęła drużyna Mirocina Średniego I. (dzo)

5 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 5 Nasza historia (5) Prezydent USA w Kożuchowie W lipcu 1800 roku Kożuchów stał się jednym z kolejnych przystanków śląskiej podróży, późniejszego, szóstego prezydenta USA, Johna Quincy Adamsa. Trasa ówczesnego ambasadora USA w Prusach wiodła z Frankfurtu n. Odrą, poprzez m.in. Zieloną Górę, Kożuchów, Szprotawę, do Kotliny Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, Wrocławia i Legnicy. Ojciec i syn John Adams ( ) był drugim prezydentem USA, a wcześniej wiceprezydentem w gabinecie Georga Washingtona. Nie był twórczym badaczem spraw polskich. Jego poglądy natomiast, przyczyniły się do utrwalenia pewnych stereotypów o naszym kraju. Chodzi tu m.in. o korupcję elit politycznych, czy ingerencję państw obcych w wewnętrzne sprawy Polski. Julian Ursyn Niemcewicz, znający go osobiście, nie darzył Adamsa sympatią. Jego syn, John Quincy Adams, szósty prezydent USA,( ) w sporach młodej amerykańskiej demokracji, był zwolennikiem poglądu, że pozwalając większości działać bez ograniczeń, toruje się drogę tyranii. Można domniemywać, że jego późniejsza troska o prawa mniejszości, podczas jego śląskich wojaży, znalazła wcześniejszy wyraz, w celnych uwagach o losie Polaków w Prusach. Jeszcze tylko raz, nie tak dawno, zdarzyło się, że ojciec i syn zostali prezydentami USA- (George Bush i George W. Bush). Ambasador Sam prezydent George Washington nazwał młodego Adamsa zdolnym dyplomatą. Historia przyznała rację tej ocenie, gdyż był to jeden z największych talentów w tej dziedzinie. Służbę dyplomatyczną rozpoczął w Republice Holenderskiej w 1794 roku, w wieku 27 lat. Jako ambasador USA w Prusach doprowadził do zawarcia z Prusami traktatu handlowego według zasad klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Dokument ratyfikowano w Berlinie 22 czerwca 1800 roku. 17 lipca wyruszył wraz z żoną Ludwiką Katarzyną, oraz dwoma znajomymi: Eppsem i Whitecombem, w podróż po Dolnym Śląsku. Plonem siedmiotygodniowych wojaży stały się Letters of Silesia - Listy o Śląsku. Przy- Prezydencki dolar z podobizną J.Q.Adamsa znać trzeba, że przyszły prezydent był bystrym obserwatorem, zwracającym uwagę na przeróżne szczegóły, od detali dotyczących ubioru spotkanych osób, po dywagacje na temat postaci legendarnych (np. Liczyrzepa). Biblioteka hrabiego Kalckreutha Tuż przed przyjazdem do Kożuchowa( niemieckim odpowiednikiem użytym w angielskim książkowym pierwodruku był: Frystadt), J. Q. Adams czyni uwagę, że administracja tej prowincji nie jest bez zarzutu. Pruscy urzędnicy traktują Polaków jak podbity naród. Zmuszają ich do ciężkiej pracy. Czyni to jarzmo cięższym. Z tekstu listu II, w drugiej części pisanego w Kożuchowie 24 lipca 1800 roku, dowiadujemy się, że amerykańscy podróżni przybyli tutaj dzień wcześniej. Mieli więc już na swoim koncie prawdopodobnie nocleg w naszym mieście. Adamsa przyciągnęła do Frystadt osoba hrabiego Kalckreutha, który miał tu swoją rezydencję(chodzi o pałac w ówczesnym Nieder Siegersdorf, z którego do dnia dzisiejszego ocalał jedynie portal w Parku Poniatowskiego). Prawdopodobnie w samym Berlinie mówiono o nim, że ma posiadłości urządzone ze znakomitym smakiem, w stylu angielskim, oraz, że posiada piękną bibliotekę. Problem w tym, że przybysze nie zastali hrabiego w domu. Miał wrócić dopiero za kilka dni. Tymczasem ambasador chciał mu doręczyć list. Podróżni mogli wymienić konie dopiero nazajutrz. W międzyczasie, po południu, zjawił się oficjalny przedstawiciel władz miasta, który przywitał gości w imieniu urzędników i mieszkańców. Wyraził on także ogromne zadowolenie z powodu ich obecności w murach miasta. J.Q Adams napisał, że ów oficjel, bardzo mu przypominał Gil Blasa, bohatera powieści Alaina Rene Lesage a. Widział więc w młodym urzędniku człowieka inteligentnego i towarzyskiego, a w sumie przeciętnego, który był obciążony niewielkim ładunkiem moralności i skrupułów. Na dodatek przybysz z magistratu nie zjadł z nimi kolacji, lecz dał w prezencie kosz pięknych owoców. Ślad We wspomnianym liście pisze jeszcze J. Q. Adams m.in. o dobrej u nas jakości i cenach produktów spożywczych, oraz odnotowuje, że ta prowincja bardzo się nadaje na uprzemysłowienie. Mnie osobiście najbardziej inspiruje wątek spotkania, do którego niestety nie doszło. Z jednej strony mamy wybitnego amerykańskiego dyplomatę, Ambasador John Quincy Adams 3 lata przed przyjazdem do Frystadt. Fot. medarus.org z drugiej intrygującego hrabiego Kalckreutha. Na dodatek w tym czasie u hrabiego zamieszkiwał inny wybitny umysł: żydowski filozof, najwybitniejszy recenzent Kanta - Salomon Majmon (zmarł on 22 listopada 1800 roku). Gdyby wszyscy się spotkali, przeczytalibyśmy o tym w Listach o Ślasku. Jestem o tym przekonany, czytając uwagi ambasadora o Jeremiasie Sigismundzie Forsterze, pisane przez Adamsa w Zielonej Górze. Od kilkunastu lat intrygował mnie fakt milczenia o wizycie przyszłego prezydenta USA w Kożuchowie. Listów Adamsa nie znalazłem nawet w bibliografii pracy Kożuchów. Zarys dziejów Po raz pierwszy są one wymienione chyba dopiero w elektronicznej wersji Bibliografii Ziemi Nowosolskiej do roku 2007 (Muzeum w Nowej Soli 2010), autorstwa Grzegorza Chmielewskiego. Nie rozumiem tego, przy jednoczesnych zachwytach królem Szwecji Karolem XII, którego wizyta u nas miała, zwłaszcza wobec kożuchowskich katolików, charakter raczej roszczeniowy. Mam nadzieję, że kiedyś, w Kożuchowskim Muzeum, znajdzie się jedno z pierwszych wydań Letters of Silesia, otwarte na stronie, gdzie przyszły prezydent USA pisze do swego brata list z Kożuchowa. Józef Piasecki Bibliografia: - John Quincy Adams Listy o Śląsku wstęp Władysław Dynak, przekład i objaśnienia Maria Kolbuszewska, Uniwersytet Śląski Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław-Warszawa Longin Pastusiak Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich Warszawa Julian Ursyn Niemcewicz Podróże po Ameryce Wrocław Jerzy Grobis Polskie akcenty w twórczości publicystycznej Johna Adamsa w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historia 30, Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku red. Hieronim Szczegóła, Zielona Góra Vernon L. Parrington Główne nurty myśli amerykańskiej. Mentalność kolonialna Warszawa 1968

6 str. 6 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r.

7 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 7

8 str. 8 Złote Gody W sobotę, 22 września, w kożuchowskim zamku po raz kolejny odbędzie się uroczystość uhonorowania par małżeńskich, za wieloletnie Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. pożycie. Będzie okazja do wspomnień i spotkań rodzinnych. Sala Koncertowa będzie tym razem gościć około 100 osób. Będą także pamiątkowe fotografie. Poniżej przedstawiamy zdjęcie wykonane z okazji Złotych Godów w 2009 roku. Fot. Józef Piasecki. (dzo) Pomogą W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie przy ul. Słowackiego 20 w Punkcie Konsultacyjno Informacyjnym (wejście od strony Urzędu Pracy) odbywają się dyżury które maja pomóc mieszkańcom Gminy Kożuchów w rozwiązywaniu ich problemów. 11 i 25 września, w godzinach od do 17.00, przyjmuje psycholog, terapeutka Krystyna Michałów, która prowadzi spotkania indywidualne oraz grupowe dla osób współuzależnionych. W każdy czwartek września(6, 13, 20, 27), w godzinach od do 17.00, przyjmuje psycholog, terapeuta Krzysztof Dziadkiewicz. Prowadzi on spotkania indywidualne dla osób uzależnionych. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna( Marta Skiba, tel ). Spotkanie AA Uroczysty Mityng AA dla osób uzależnionych i współuzależnionych odbędzie się 8 września. Rozpocznie go msza święta w kościele p.w M.B Gromnicznej w Kożuchowie, o godz O godz nastąpi otwarcie uroczystego mityngu. Odbędzie się on w Restauracji Helena w Kożuchowie, przy ul. Zielonogórskiej, gdzie będzie miał miejsce poczęstunek. Około godziny ma się tam zacząć zabawa taneczna. Na imprezę jest wstęp wolny. (mas) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych, Niepełnosprawnych i Bezrobotnych EN GEDI Poniedziałek: Współuzależnione kobiety (Al-Anon) godz Środa: Grupa samopomocowa AA Ratunek godz Piątek: Terapia indywidualna z psychologiem godz Kożuchów ul. 1 Maja 21 Tel. kontaktowy: , Tel. Al Anon: Tel. całodobowy: Zapraszamy!!! OGŁOSZENIA DROBNE Czarną ladę bufetową do drink-baru tanio sprzedam. Tel Poszukuję archiwalnych gazet, plakatów, pocztówek, zdjęć i dokumentów związanych z Gminą Kożuchów. Jeżeli masz na strychu, bądź na półce jakieś niepotrzebne archiwalia- zadzwoń pod ten numer telefonu: Sprzedam 2 kolumny 140 wat stereo i wzmacniacz 100 wat stereo. Tel Do wynajęcia lub do sprzedaży 2 lokale handlowe na dworcu PKS w Kożuchowie o powierzchni 37m 2 i 100m 2. Pełne media. Tel lub Kupię motorower Komar w dobrym stanie, zarejestrowany. Tel Sprzedam 1/2 domu w Kożuchowie: 88m2, balkon, ogródek, 2 piwnice, lub zamienię na mieszkanie 2 pokojowe na osiedlu 22 lipca z dopłatą. Tel Kupię mieszkanie w Kożuchowie w kamienicy, 3-4 pokojowe z ogrodem lub mały dom, może być do remontu. Tel Fotografia profesjonalna, tel Wagę sklepową elektroniczną Angela oraz wagę szalkową za 100 zł sprzedam. Tel Do sprzedania 2 rowery (damka oraz młodzieżowy). Tanio, Kożuchów. Tel września, od godziny do 17.00, przyjmuje radca prawny Elżbieta Wojtasik. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna( Marta Skiba, tel ). Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marta Skiba, tel: w godzinach od 7.00 do Po aspirynę Wykaz dyżurów kożuchowskich aptek, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, do godz Adresy aptek: Eliksir, ul. Szprotawska 21, tel , ; Galenus, ul. 22 lipca 5, tel ; Pod Lwem, ul. Rynek 16/17, tel Całodobowy dyżur pełni apteka Eskulap, Nowa Sól Plac Wyzwolenia 5, tel września Eliksir. 4 września Eliksir. 5 września Galenus. 6 września Pod Lwem. 7 września Eliksir. 10 września Eliksir. 11 września Galenus. 12 września Pod Lwem. 13 września Eliksir. 14 września Eliksir. 17 września Galenus. 18 września Pod Lwem. 19 września Eliksir. 20 września Eliksir. 21 września Galenus. 24 września Pod Lwem. 25 września Eliksir. 26 września Eliksir. 27 września Galenus. 28 września Pod Lwem. 1 października Eliksir. 2 października Eliksir. 3 października Galenus. 4 października Pod Lwem. 5 października Eliksir.

9 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 9 Nurt muzyki Pobory aktora Środek Internat Zakazane Żarliwy poryw Carski dekret Z trąbką Eustachiusza Wojskowy kolor ROZWIĄZANIE Tłuszcz z jodem Epizod Król Białowieży Przyprawa Zespół jazzowy 10 Felom Ochronny na głowie Lżejszy od węgla 3 Np. koks 9 hodowlany Korbowy w maszynie Mroźny miesiąc Fałsz Ma kiepski refleks Wcięcie w tekście Talizman Np. makulatury Tańcowała z nitką 4 W sklepie Strona medalu Transport wodny Zniewaga Z jądrem Po alfie Duża skrzynia Na nim trasa narciarska Duchowny protestancki 5 Na niej fasola 6 Wesoła zabawa 1 Bywa leśne Przerost tarczycy 12 Szacunek 8 Kawalerzysta Galilejska Przestrzeń radiowa Kuchenny wyciąg Niemieckie imię żeńskie Siały ją panny Ubytek wartownicza Przyjemny zapach 13 Nakrycie na łóżko Krzyżówka z nagrodami nr 37 Rozwiązanie: litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach, od 1 do 14 utworzą rozwiązanie krzyżówki. Nagrody: 1 - Zestaw siedmiu kożuchowskich widokówek, 2 - Zestaw pięciu kożuchowskich widokówek, 3 - Zestaw trzech kożuchowskich widokówek. Rozwiązania krzyżówki na kartach pocztowych należy przesłać na adres:, KOKiS Zamek, ul. Klasztorna 14, Kożuchów. Rozwiązanie krzyżówki z nagrodami nr 36: Wakacje. Nagrody za rozwiązania: 1 - Andrzej Sternik, Kożuchów, 2 Zdzisław Makowiec, Kożuchów. Gratulujemy. Laureaci z terenu gminy Kożuchów proszeni są o osobiste odbieranie nagród w sekretariacie zamku w Kożuchowie, w godz od poniedziałku do piątku, do końca miesiąca w którym ukazała się informacja o wygranej. (emzeta) VIIIb. Żniwo śmierci Coraz głośniej na zamku szeptano, że książę Jurgen jest w dobrym nastroju. Od kilku dni nie było bowiem słychać wrzasków. Żadnemu z przechodzących korytarzami służących, nie wytrącano tacy z rąk. Czyżby coś odmieniło niecny charakter i złośliwe nawyki księcia, którego ręce ociekały krwią? O naiwni! Zamyślał on jedynie kolejną intrygę, chcąc się przy okazji pozbyć kilku niegodnych osobników, których obecność szargała mu nerwy. Przecież nie mogli bezkarnie oddychać tym samym co on, powietrzem. Wezwani do książęcej komnaty brandenburscy rycerze stali nieruchomo. Niektóre ich rany znaczyły, że wiedzą także czym jest gniew Jurgena. Na polu walki nie znosił niesubordynacji, lub podważania rozkazów. Nieważne czy mądrych. Ważne, że jego. - Wezwałem was, mężni wojownicy - zaczął Jurgen - abyście, jako pierwsi dowiedzieli się, jak dbam o was, nie chcąć, byście gnuśnieli w komnatach i na jarmarkach. Od uganiania się w Cosuchov za spódnicami, co przy ścianie łatwo zadrzeć, też męstwa wam nie przybędzie. Tylko sił potem zbraknie, aby miecz mocno w ręku trzymać. Słuchali rycerze słów księcia z ponurymi minami. Niejednego woja posłali już na tamten świat. W niejednej bitwie miecze wystrzępili, broniąc książęcego sztandaru. W pień bez liku wiosek wycięli. A on im pomyje na łeb wylewa. Sztorcuje jak jakie ciury obozowe. Niejeden z nich zacisnął zęby, bo znali twarde prawo księcia Jurgena i jego wilcze, nieokiełznane obyczaje. Trzeba zdzierżyć, o co mu tym razem idzie. - Czas stanąć w szranki, by wybrać najmężniejszego rycerza - rzekł im w końcu. Na turniejowym polu przed zamkiem, czas pokazać, kto obroni mój honor i w moich barwach ukaże, żem Visum zwycięzcą i pogromcą nieprzyjaciół. Ten co wygra, złota powącha i srebra. Taka jest cena potu i krwi. Dla zwycięzcy. Drgnęli brandenburczycy, gdy o złocie usłyszeli. Jednak Jurgen wolał być przygotowany na najgorsze. Nawet z daleka chciał rycerza, co wszystkich rozwłóczy na kopii. Uśmiechnął się książę. Usłyszał bowiem, jak pierwszy z kurierów, po zwodzonym moście wyjechał z zamku. Z wieścią, że wielki turniej odbędzie się pod murami jego twierdzy. Turniej na śmierć i życie. Skryba

10 str. 10 Ze stolarzem Horstem Henningiem sprawa zaczyna być bardzo poważna ( ). Leży w chlewie ciągle zamroczony wińskiem. Rzecz jasna, po przyjeździe do Książa i wielkim opilstwie w karczmie nazajutrz wytrzeźwiał, lecz diabelskimi sposobami zwerbował jakiegoś parobka i wysłał go po wińsko. Kiedy żona stolarza zajrzała do chlewu, stolarz znów był ululany i ( ) bredził niedorzecznie o jakiejś Białej Damie przechadzającej się po komnatach w kożuchowskim zamczysku ( ), ponoć była to skrywana, a potem zagłodzona na śmierć księżna zamku, żyjąca przed dwoma tu wiekami. Ach, stolarz z nią nawet rozmawiał! Wszyscy jednak byli jednomyślni: oto szanowany, jeden z najlepszych mistrzów stolarskich, czcigodny Horst Henning postradał zmysły! Uzgodniono, jak opętany wytrzeźwieje wyślą go do zakładu dla obłąkanych, najbliższy z których znajduje się w uzdrowisku w mieście Stemberg (Torzym). Tymczasem, aby nie było słychać krzyków opętanego o Białej Damie zamknięto stolarza w drewutni, a drzwi obłożono słomą, by zagłuszyć jego krzyki i przekleństwa. Kartka z kalendarza CSI nr Książ Śląski [Fuerstenau, zał.1295 r.]. ( godz. 08:21), ( ) Zamek jest dostojny. Marszczy swoje czoło i otwiera paszczę z wielkim ozorem, po którym trzeba przejść, żeby dostać się do wnętrza. Trzewia zioną chłodem. Uciekając od burczenia jelit, trafia się na przedziwne centrum zamkowego organizmu. Oko. Jedyna droga do nieba. Tym jedynym cyklopowym okiem Zamek zerka na wszechświat. Można obejść oko wokół, można pomóc mu mrugać. Zazwyczaj jednak stoi wpatrzone w jeden, błękitny punkt. Żal mi go. Widzi tylko niebo, ideał, monotonię. ( ) Nikt go nie rozumie, a jemu sypią się zęby, szarzeje mu cera, wypadły ( ) włosy i od pewnego czasu nosi perukę. Ładna nawet, taka ruda Starością nikt się nie chce zająć, bo się Panu Bogu nie udała. Sam Pan Bóg umierał młodo, więc pewnie nie wie, że starość nakazuje wrosnąć na zawsze Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Lapidarium X Na sportowo i już nie ruszyć z miejsca. Zamek stoi więc wrośnięty i wywala potężny ozór. Inaczej zbuntować się przeciw życiu nie umie. Dzieci tak robią, jak ktoś im krzywdę wyrządzi. Zamek wyraźnie zdenerwowany jest na stary, dobry kościół. Stoją obok siebie, czasami pogadają, ale tak naprawdę konkurują. Walczą o władzę. Kto ważniejszy, ten lepszy. Kościół ma chociaż Monstrancję, a Zamek to całkiem sam pozostał ( ). Fragment prozy wysłanej do redakcji AK ( godz. 01:51). ( ) Atmosfera w kinie mu nie odpowiadała. Postacie biegające w ciszy po wielkim ekranie, oraz, paradoksalnie głośny, turkot kinematografu, nie pozwalały się skupić. Na dodatek kobiety nie zwykły jeszcze zdejmować swych piętrowych kapeluszy. Muzyk pod sceną zawodził na skrzypcach, co wywoływało westchnienia dam, oglądających potwora z długimi pazurami, łaknącego świeżej ludzkiej krwi. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens - przypomniał sobie tytuł z odstręczającego plakatu wiszącego przy wejściu. Komisarz Stephan Knock miał nadzieję, że jego teoria się potwierdzi. To przecież on znalazł zależność, pomiędzy godzinami ostatnich seansów w kinie we Freystadt, a brutalnymi morderstwami, które ostatnio wprawiły w osłupienie sam Berlin. Czy zabójca był gdzieś obok, wpatrzony w ekran? Albo w następną ofiarę? Czas naglił. ( ) Wychodząc z kina nie śpieszył się. Jako ostatni ruszył chłodną, jesienną Rosenstrasse. W deszczowej ciemności, rozjaśnianej światłem nielicznych lamp, szedł powoli śladem najwolniej idącej kobiety, w stronę Klosterstrasse. Z Deutsches Haus wytoczyło się kilku mężczyzn, śpiewając sprośne piosenki. Minął ich w milczeniu. Dziś polował na grubego zwierza. Mordercę, który z wnętrzności ofiar tworzył makabryczne przesłania. I to wszystko w sennym miasteczku o optymistycznej nazwie Freystadt. Unglaublich. ( ) Verfluchte Scheise!-zaklął pod nosem Knock. Jego prawy but wdepnął tam, gdzie nie trzeba. Mimo mroku i padającego deszczu, zapach nie pozostawiał żadnych wątpliwości. ( ) Udostępnione redakcji AK ( godz. 17:43). Stowarzyszenie Czarna Struga w Książu Śląskim w dniach od 11 do 18 sierpnia zorganizowało w Nowym Dworku k/świebodzina obóz dla dzieci z gminy Kożuchów. W obozie uczestniczyło 26 dzieci z Książa Śląskiego, Studzieńca, Mirocina Dolnego i Mirocina Górnego. Podczas 8 dniowego pobytu dzieci zwiedziły najbliższe okolice Świebodzina, w tym odwiedziły Paradyż i bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w Nietoperku /Pniewach. Obóz odbył się na ośrodku OW Nowy Dworek nad jeziorem Paklicko Wielkie. Pogoda dopisała obozowiczom, mieli możliwość plażowania i korzystania ze sprzętu wodnego. Przez cały obóz odbywały się gry i zabawy integracyjne. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zawody sportowe. Najlepsi otrzymywali nagrody i upominki za swoje osiągnięcia sportowe. Nie zabrakło również szeregu zajęć kulturalno-oświatowych w tym wieczorków artystycznych przygotowanych przez uczestników, konkursów wiedzy, karaoke czy dyskotek. Wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wychowawców i kierownika obozu. Odbyły się wycieczki piesze po najbliższej okolicy. Dla wielu z nich był to pierwszy tego typu wyjazd w życiu. Obóz odbyły się w ramach projektu Sportowakacje dla każdego, który był dofinansowany Między sobą Po raz pierwszy zorganizowane zostały Zawody Międzykołowe, pomiędzy drużynami z Kożuchowa, Siedliska i Przyborowa. Odbyły się one w Nowej Soli na Odrze w 15 lipca, a organizatorem było Koło nr 2 PZW Kożuchów. Koła reprezentowały siedmioosobowe drużyny. Zawody upłynęły w miłej, serdecznej atmosferze. W przyszłym roku planowana jest powtórka. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Daniel Czarnecki, Aleksander Guzik, Zygmunt Jękot, Krzysztof Karabin, Sebastian Łabiński, Ryszard Majka, Remigiusz Wiekiera. Pamiątkowe zdjęcie nad Odrą. Fot. archiwum Wyniki drużynowe: I. Koło nr 2 Kożuchów (61 pkt), waga 20,470 kg, II. Koło Przyborów(82 pkt), waga 15,360 kg, III. Koło Siedlisko(88 pkt), waga 14,090kg. Wyniki indywidualne: I. Koło nr 2 Kożuchów - Aleksander Guzik, II. Koło Przyborów - Krzysztof Frąckowiak, III. Koło Przyborów - Krzysztof Urbański, IV. Koło nr 2 Kożuchów - Daniel Czarnecki, V. Koło Siedlisko - Jan Binkowski. Największą rybę zawodów złowił p. Jan Binkowski leszcza o wadze 1240g. Kolejne zawody organizować będzie Koło Siedlisko. (aguz) ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie planuje już kolejne tego typu przedsięwzięcia, i być może na ferie zimowe uda się również zorganizować taka formę aktywnego spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Stowarzyszenie dziękuje również wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu w tym naszym wolontariuszom oraz osobą z zaprzyjaźnionych instytucji które pomagały w rekrutacji uczestników. Więcej informacji oraz galeria zdjęć jest na stronie stowarzyszenia: Poniżej prezentujemy kilka archiwalnych już zdjęć z wyjazdu. Marcin Jelinek

11 Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. str. 11 Nad Bugiem W dniach 5 7 lipca w Wólce, na łowisku w Drohiczynie, odbyły się XIII Międzynarodowe i XX Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie im. Jana Frączka o Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W konkurencji drużynowej zwyciężyła drużyna z Regionu Warmińsko Mazurskiego. Drugie miejsce zajął Region Zielonogórski, a trzecie miejsce Region Podlaski. Region Zielona Góra na w/w zawodach reprezentowali wędkarze Koła nr 2 Kożuchów, którzy zajęli następujące lokaty: V. Aleksander Guzik, VII. Krzysztof Karabin, VIII. Leszek Żarowski. Za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na zawody, drużyna składa serdeczne podziękowania dla: Regionu NSZZ Solidarność Zielona Góra, Mirosława Chary prezesa Zaset Brawo Sławek 26 sierpnia na gliniance pod lasem odbyły się zawody wędkarskie Miejsko-Gminnego Koła PZW nr1w Kożuchowie, o puchar prezesa. Startowali juniorzy i seniorzy. Puchar prezesa w kategorii seniorów zdobył Sławomir Sasor wynikiem 1910 pkt. Drugie miejsce zajął Tomasz Mazur, wynikiem 890 pkt. Trzeci był Henryk Hańce. W kategorii juniorów puchar wywalczył Sławomir Ganczar, wynikiem 2570 Pkt, drugie miejsce zajął Patryk Ganczar (1470 pkt), a trzecie miejsce zajął Adrian Ganczar (1100 pkt). Pogoda na zawodach dopisała, a kiełbaski z grilla, jak zwykle, smakowały znakomicie. (wyd) Kożuchów, Okręgu PZW Zielona Góra, Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, przewodniczącego NSZZ Solidarność Zaset. Prezes Koła nr 2 Kożuchów Aleksander Guzik Komunikat dla wędkarzy 16 września /niedziela/ na Odrze, odbędą się zawody Puchar Jesieni Zbiórka zawodników o godz dojazd we własnym zakresie. Wpisowe 10 zł płatne do 13 września na skwerku, lub w dniu zawodów, tylko po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu u kol. Sebastiana Łabińskiego. W zawodach mogą brać udział wędkarze Koła nr 2 z opłaconą kartą wędkarską na 2012 rok. Kolejne planowane zawody odbędą się dnia 20 października w Bytomiu Odrzańskim w Kanale Portowym o godz Prezes Koła Aleksander Guzik Kontuzje Adam Marysiak Nie pojechał na Mistrzostwa Polski 4 sierpnia, z powodu kontuzji (ścięgno Achillesa, lewa noga). W XXI Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Kobylin, na dystansie 15 km, zajął 5 miejsce (51:43). 25 sierpnia podczas II CHYŻEJ Dziesiątki w Nowym Tomyślu był drugi. O jeszcze większym pechu może mówić Roman Fita z Kożuchowa. Zajął 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej w Triatlonie Sława Śląska. Zawody zakończył kontuzją. Był szok, łzy i całkowity zakaz biegania, oraz skierowanie na wstawienie endoprotezy. Jedyny dozwolony sport, to teraz dla niego jazda rowerem. Rozpoczął już treningi z kożuchowską grupą miłośników dwóch kółek. (dzo) Tuż po zawodach. Fot. archiwum Zwycięzcy zawodów z pucharami. Fot. archiwum Błyskawicznie W dniach 2-5 sierpnia w Warszawie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych. Na starcie zawodów stanęło blisko 800 szachistów i szachistek w 6 grupach wiekowych. W zawodach udział wzięło 5. zawodników Klubu Szachowego Odrodzenie Kożuchów. Wyniki w szachach szybkich: 20. Sławomir Fudalej w kat. C12, 27. Krzysztof Czerniawski w kat. C14, 18. Grzegorz Nun w kat. C16, 19. Joanna Nun w kat. D18, 21. Paulina Raczykowska w kat. D10. Wyniki w szachach błyskawicznych: 19. Sławomir Fudalej, 26. Krzysztof Czerniawski, 18. Grzegorz Nun, 17. Joanna Nun, 11. Paulina Raczykowska. (gmur) Nasze Orliki Boisko do gry w piłkę nożną i kort tenisowy na Orliku (Stadion Miejski w Kożuchowie, ul. Zielonogórska) czekają na zwolenników wysiłku fizycznego dla zdrowia. Obiekt jest otwarty przez 6 dni w tygodniu aby sprostać potrzebom kożuchowian: Poniedziałek - Piątek od do Sobota od do Od poniedziałku do piątku możliwe jest udostępnienie boiska i kortu w godzinach przedpołudniowych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z trenerem. Drugi kompleks boisk Moje boisko Orlik 2012 funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie. Obiekt, składa się z boisk do piłki nożnej oraz do koszykówki. Na boiska można wchodzić jedynie w obuwiu o płaskich podeszwach, bez korków ceramicznych lub metalowych. Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek od do Sobota od (wew) Znów prezes 19 sierpnia w Nowej Soli na rzece Odra odbyły się zawody o Puchar Prezesa Koła nr 2 w Kożuchowie. Udział wzięło 10. wędkarzy seniorów. Zwyciężył prezes Aleksander Guzik, a Puchar Prezesa otrzymał Zbigniew Sławiński. Wyniki rywalizacji: Aleksander Guzik 4840 g Zbigniew Sławiński 3250 g Zygmunt Jęko 1990 g Ryszard Majka 1640 g Andrzej Kosiński 1600 g Krzysztof Karabin 1370 g Przemysław Babij 1030 g Sebastian Łabiński 740 g Daniel Buczak 700 g Daniel Czarnecki 580 g Największą rybą zawodów był krąp o wadze 680 g, złowiony przez Andrzeja Kosińskiego. (aguz) Zdobywca Pucharu Prezesa 2012 Zbigniew Sławiński z pucharem. Fot. archiwum

12 str. 12 Kożuchowscy biegacze uczestniczyli ostatnio w dwóch bardzo ciężkich biegach górskich. Pierwszy z nich to Maraton Gór Stołowych, drugi Maraton Karkonoski. Po górach Maraton Gór Stołowych odbył się 7 lipca. Jest to maraton górski uważany za najcięższy w Polsce. Dodać należy, że w dniu rozgrywania zawodów temperatura oscylowała w granicach C, oraz była bardzo duża wilgotność po wcześniejszej burzy. Start do maratonu tradycyjnie odbył się pod schroniskiem Pasterka, a meta umieszczona została na szczycie Szczelińca Wielkiego, na który prowadzi ponad 700 schodów. Wyniki: Znakomity rezultat osiągnęłała nasza biegaczka Anna Pogorzelska, która z czasem (05:18:17) uplasowała się na trzeciej pozycji wśród kobiet. Nasi zawodnicy: 83. Andrzej Bordych (05:47:21), 122. Jacek Bordych (06:09:21), 230. Jarosław Wardyński (06:57:28), 242. Marian Rutkowski (07:04:18), 282. Marek Kurpas (07:27:59). Kolejny bieg w wykonaniu naszych biegaczy, to w tym roku, po zmianie trasy jeszcze trudniejszy, Maraton Karkonoski, który odbył się 4. sierpnia. Generalnie jest to już bieg ultra, gdyż jego trasa została wydłużona do 44 km. Nasi biegacze. Fot. archiwum Start jest usytuowany w Szklarskiej Porębie przy dolnej stacji wyciągu. Po przebiegnięciu 6,5 km podbiegu, z nachyleniem kilkunastu procent, wbiegamy na czerwony szlak, którym docieramy do szczytu Śnieżki. Pod szczyt wspinamy się szlakiem czarnym i następnie szlakiem czerwonym wracamy na Szrenicę, na szczycie której znajduje się meta. W tym roku w trakcie biegu panował upał. Wyniki naszych zawodników: 82. Andrzej Bordych (05:24:57), 253. Jacek Bordych (06:20:44), 254. Jarosław Wardyński (06:20:44), 291. Marian Rutkowski (06:32:52) 417. Marek Kurpas (07:27:08). Powoli zbliża się jesień, a co za tym idzie, kolejne starty. Nasi zawodnicy zamierzają uczestniczyć w kilku półmaratonach, m.in. w pierwszym Półmaratonie Zielonogórskim oraz tradycyjnie, w maratonach, które zostaną rozegrane w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. (mak) Nr 8 (86) Sierpień 2012 r. Terminarz Terminy najbliższych meczy, o mistrzostwo Klasy B w sezonie 2012/2013 (grupa: Zielona Góra), z udziałem drużyny piłkarskiej L.Z.S. Zawisza Radwanów. Kolejka 1 (25 sierpnia, godz ): Ikar Zawada - Zawisza Radwanów. Kolejka 2 (2 września, godz ): Zawisza Radwanów - Lech Sulechów. Kolejka 3 (5 września, godz ): Liwno Zabór - Zawisza Radwanów. Kolejka 4 (9 września, godz ): Zawisza Radwanów Kijowianka Kije. Kolejka 5 (16 września, godz ): Piast Parkovia II Trzebiechów - Zawisza Radwanów. Kolejka 6 (23 września, godz ): Zawisza Radwanów Sparta Łężyca. Kolejka 7 (30 września, godz ): Tęcza Brody - Zawisza Radwanów. Kolejka 8 (7 października, godz ): Zawisza Radwanów Tęcza Kaczenice. Puchar LEX Koledzy wędkarze z Kożuchowa po raz kolejny wzięli udział w zawodach w Lesznie Górnym na łowisku Buczek. Odbyły się one w nocy z 4 na 5 sierpnia. Uczestnicy walczyli o Puchar Sklepu Zoo - Wędkarskiego LEX im. Piotra Lexandrowicza. Zawody zorganizowane i sponsorowane były przez Alicję Lexandrowicz - właścicielkę sklepu, oraz Piotra Lorenca. W zawodach wzięło udział ponad 40 wędkarzy. Z Kożuchowa pozycję na podium wywalczył Aleksander Guzik zajmując 2 miejsce. Pozostali kożuchowianie zajęli dalsze miejsca. (aguz) Pamiątkowe zdjęcie po zawodach. Fot. archiwum egzemplarz bezpłatny Nakład: 2000 egz. Wydawca: Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu ZAMEK Kożuchów, ul. Klasztorna 14, tel./fax Redaktor naczelny - Józef Piasecki, tel w. 30, Stale współpracują: Kazimierz Jopek, Kamil Pietruczynik, Michał Suski. Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo skrótów i zmian w tekstach nadesłanych, nie odpowiada także za treść reklam i ogłoszeń. Skład i druk: Digital Art Studio Przemysław Gała, Utrzymali się W dniach lipca w Borowicach k/karpacza odbyły się rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski II Ligi Juniorów w szachach klasycznych. Klub Szachowy Odrodzenie Kożuchów reprezentowali: Mateusz Błaszkiewicz, Grzegorz Nun, Krzysztof Czerniawski, Sławomir Fudalej, Joanna Nun, Paulina Raczykowska i Jakub Maciak. Nasza drużyna zakończyła mistrzostwa na 16 miejscu (na 41 drużyn) i tym samym utrzymała się w II lidze. Wielkie gratulacje dla Sławka i Krzysia, którzy wyrobili normę na I kategorię. Od lewej: Joanna Nun i Grzegorz Nun, od dołu od lewej: Paulina Raczykowska, Jakub Maciak, Sławomir Fudalej, Krzysztof Czerniawski, Grzegorz Murawski. Gest tego ostatniego to najlepszy komentarz. Fot. archiwum Minorowo Utrzymaliśmy się niemal cudem w lidze. Teraz horror mamy już na początku rozgrywek. Po czterech kolejkach, z trzema punktami(jedna wygrana) jesteśmy na przedostatnim 15. miejscu w tabeli. Strzeliliśmy trzy bramki, ale rywale zaserwowali naszej drużynie aż 11. Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że nasi się jeszcze rozkręcą. Oby chociaż z rywalem zza miedzy poszło jak dawniej. Już na początku października zagramy z Arką Nowa Sól. Poniżej pierwsze wyniki i terminy najbliższych meczy, o mistrzostwo IV ligi w sezonie 2012/2013(grupa lubuska), z udziałem drużyny piłkarskiej Miejskiego Klubu Sportowego Korona Kożuchów. Kolejka 1 (4 sierpnia): MKS Korona Kożuchów Łucznik Strzelce Krajeńskie (0-3). Kolejka 2 (11 sierpnia): Vitrosilicon - Intra Iłowa - MKS Korona Kożuchów (4-2). Kolejka 3 (15 sierpnia): MKS Korona Kożuchów Błękitni Lubno (1-0). Kolejka 4 (18 sierpnia): KS Stilon Gorzów Wielkopolski - MKS Korona Kożuchów (4-0). Kolejka 5 (25 sierpnia, godz ): MKS Korona Kożuchów Odra Bytom Odrzański. Kolejka 6 (1-2 września): Tęcza Krosno Odrzańskie - MKS Korona Kożuchów. Kolejka 7 (8-9 września): MKS Korona Kożuchów Dąb Przybyszów. Kolejka 8 (15-16 września): Formacja Port 2000 Mostki - MKS Korona Kożuchów. Kolejka 9 (22-23 września): MKS Korona Kożuchów Spójnia Ośno Lubuskie. Kolejka 10 (29-30 września): Lubuszanin Drezdenko - MKS Korona Kożuchów. Kolejka 11 (6-7 października): MKS Korona Kożuchów Arka Nowa Sól.

Wajman radnym. Waza z Zyrus. Fot. internet

Wajman radnym. Waza z Zyrus. Fot. internet Aktualności Kożuchowskie Aktualności Kożuchowskie szukaj na www.kozuchow.pl Nr 3-4(93-94) Marzec-Kwiecień 2013 r. str. 1 Nr 3-4/2013 (93-94) ROK XVII ISSN 1427-6240 Marzec-Kwiecień 2013 z ostatniej chwili

Bardziej szczegółowo

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00

Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 nr 07 (140) sierpień 2014 ISSN 1233-0574 Łagiewniki 1 września 2014 r. godz. 17.00 Mieszkaniec Golęczewa został szefem poznańskiej Kliniki W Złotkowie powstała pierwsza w Wielkopolsce stanica rowerowa

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

poszpitalne? Miasto przejmie obiekty czytaj str. 5

poszpitalne? Miasto przejmie obiekty czytaj str. 5 Indeks 375349 ISSN 1644 9835 tygodnik bezpłatny polecamy NR 31, CZWARTEK, 4 SIERPNIA 2011 Informacje z Kostrzyna i Słubic: str. 10 13 Odcięli i zabetonowali rury. Nowy asfalt na Matejki do skucia! Po obfitych

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

Nowszy ratusz. str. 3. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim. Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. fot.

Nowszy ratusz. str. 3. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim. Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. fot. Nowszy ratusz fot. Rafał Korbut Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim REDA W przyszłym roku powstanie całkowicie nowy budynek, który

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ lipiec 2011 ~ nr 7 (244) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Magistrat XXI wieku. strza i wiceburmistrza oraz sekretariatu. Największym problemem był. jednak przeciekający w wielu miejscach dach...

Magistrat XXI wieku. strza i wiceburmistrza oraz sekretariatu. Największym problemem był. jednak przeciekający w wielu miejscach dach... GORĄCE ZAKOŃCZENIE WAKACJI Burmistrz Gubina zaprasza do wzięcia udziału w obchodach 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczyste złożenie kwiatów odbędzie się 1 września br. o godz. 12.00 pod pomnikiem

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Niebezpiecznie przy automatach

Niebezpiecznie przy automatach cena 1 zł (w tym 8% VAT) 20 marca 2015 Nr 214 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Zaśpiewali dla pięknych pań Do tej pory znaliśmy ich tylko z wypowiedzi na sesjach

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X Udane, to za mało powiedziane O Mistrzostwach Karate w Kolnie czytaj w środku numeru 2 MARZEC 2007 Koncert sezonu Przed chwilą na sali widowiskowej KDK zakończył się

Bardziej szczegółowo

MOSIÑSKI. Dożynki Gminne 2013. Czwarta schetynówka gotowa. W numerze. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Wizyta delegacji z Seelze

MOSIÑSKI. Dożynki Gminne 2013. Czwarta schetynówka gotowa. W numerze. Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Wizyta delegacji z Seelze MERKURIUSZ MOSIÑSKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MOSINA W numerze www.mosina.pl nr 9/116 Wrzesień 2013 ISSN 1730-668x Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Wizyta delegacji z Seelze Dożynki Gminne

Bardziej szczegółowo

Olkuski. powiat Wiola Woźniczko. W każdej z sześciu gmin naszego powiatu Andrzej Duda (PiS) pokonał Bronisława

Olkuski. powiat Wiola Woźniczko. W każdej z sześciu gmin naszego powiatu Andrzej Duda (PiS) pokonał Bronisława OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d 29.05.2015 r. nr 22/1009 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Andrzej Duda zgarnął całą

Bardziej szczegółowo

Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi.

Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi. Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi. M iasto Kalety jest gotowe na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach

X Festyn Ekologiczny w Radziechowach Nr 6 (53) czerwiec 2012 egzemplarz bezpłatny X Festyn Ekologiczny w Radziechowach W dniu 16 czerwca 2012r. o godz. 16.00 na obiektach Zespołu Szkół w Radziechowach odbędzie się X Festyn Ekologiczny. W

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

Było słodko w Lednicy. Ponad 200 uczniów brodnickich

Było słodko w Lednicy. Ponad 200 uczniów brodnickich Numer specjalny z okazji 20 lecia samorządu terytorialnego w Polsce MIEJSKI MIESIĘCZNIK I IK SPOŁECZNO-KULTURALNY Brodniccy żeglarze z UKS Pojezierze po raz pierwszy w tym roku brali udział w regatach

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Czerwiec 2010 Nigdy mi się to nie śniło str. 16 Powódź stulecia? Fotoreportaż na stronach 22-23 Od tego domu zaczęło się Puszczykowo str. 20 To nie będzie blokowisko

Bardziej szczegółowo