Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l."

Transkrypt

1 INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Chodzież Ul. Wiosny Ludów 14 A Chodzież l.pl Pomoc prawna, psychologiczna 2 Gminny Zespół 3 Gminny Ośrodek 4 Miejsko-Gminny 5 Miejsko-Gminny Ul. Notecka Chodzież Ul. Notecka Chodzież 22 Stycznia Margonin Szamocin, pl. Wolności 19 Chodzież Chodzież Margonin (67) ziez.pl ziez.pl argonin.pl (67) Szamocin pl Prawnik, psycholog, pracownik socjalny Prawnik, psycholog, pracownik socjalny Zespół - poradnictwo -pomoc psychologiczna, -praca socjalna, - pomoc asystenta rodziny, -kierowanie na terapie rodzinne, -kierowanie do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile, - kierowanie na leczenie w Dziennym Ośrodku Terapii uzależnień w Chodzieży,

2 6 Gminny Ośrodek w Budzyniu: - punkt pomocowy: DDPS Budzyń Lipowa 1 7 Gminny Zespół Ul. Lipowa Budzyń Budzyń Ul. Lipowa 1 Budzyń kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodziny, - praca w grupach roboczych w ramach procedury NK - interwencja kryzysowa - pomoc socjalna, - pomoc materialna - pomoc mediacyjna i negocjacyjna - pomoc prawna - pomoc psychologiczna - zgodnie z ustawowymi kompetencjami Powiat czarnkowsko-trzcianecki 8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mickiewicza Trzcianka 9 Gminny Ośrodek w Drawsku 10 Zespół 11 Punkt Interwencji Kryzysowej Drawsko Trzcianka psychologiczna prawna Drawsko 67/ Praca socjalna Drawsko Drawsko 67/ Zgodnie z ustawą os. Trzcianka psychologiczna Słowackiego prawna 24 socjalna medyczna Trzcianka terapeutyczna 12 Gminny Zespół Rybaki 3 Czarnków socjalna

3 Czarnków os. Parkowe Czarnków 13 Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionyc h i Ofiar Przemocy 14 Miejsko-Gminny w Wieleniu Powiat gnieźnieński 15 Urząd Gminy i Miasta Witkowo 16 Miejsko-Gminny w Witkowie Wieleń Międzyleska 4 Gnieźnieńs ka 1, Witkowo Polna 4, Witkowo op.pl prawna Czarnków psychologiczna prawna Wieleń Witkowo (61) Witkowo (61) l in.lm.pl Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - powoływanie zespołu interdyscyplinarnego i wspieranie jego działania, -informowanie o możliwościach uzyskania pomocy osobom dotkniętym przemocą, -działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; -opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, -prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 17 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Krotoszyn Kołłątaja 7 Krotoszyn 62/ krotoszyn.pl - spisanie niebieskiej karty -kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

4 Alkoholowych 18 Gminny Ośrodek 19 Miejsko-Gminny 20 Miejski Ośrodek w Gnieźnie Dział Metodyczny, Pomocy Środowiskowej i Rodziny 21 Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie Łubowo Łubowo Krotoszyn Kobylińska 10a Paczkowskieg o Gniezno Kilińskiego Gniezno Łubowo Krotoszyn 62/ Miasto Gniezno Miasto Gniezno Tel.: 61/ Tel.: 61/ pl no.pl iezno.pl iezno.pl Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - skierowanie do działającego w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego Poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo rodzinne, Prowadzenie działań profilaktycznych, Poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo rodzinne, Prowadzenie działań profilaktycznych 22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 23 Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "Droga do Domu" Ul. Jana Pawła II 9/ Gniezno Kardynała Stefana Wyszyńskieg o 3 Miasto Gniezno Gmina Trzemeszno Tel.: 61/ , 61/ poczta.neostrada. pl Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy domowej zapewnienie noclegu, wsparcie psychologa

5 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zespół Zespół Zespół Zespół 28 Zespół w Łubowie 29 Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 30 Gminny Ośrodek Trzemeszno Poznańska Czerniejewo Reymonta Gniezno Szkolna Kiszkowo Słoneczna Kłecko Łubowo Kolejowa Gniezno Mieleszyn 95 Gmina Czerniejewo Gmina Gniezno (61) Gmina Kiszkowo Gmina Kłecko Gmina Łubowo Miasto Gniezno (61) (61) (61) okiss.pl zno.pl Mieleszyn pl Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu - poradnictwo prawne - poradnictwo socjalne - kierowanie do instytucji zajmujących się wszelką formą pomocy (m.in.: Dom Matki i Dziecka) - zapewnienie asystenta rodziny

6 - w sytuacjach zagrożenia życia opłacenie ofiarom przemocy schronienia - Niebieska Karta Zespół Zespół 33 Zespół Działający Przy Ośrodku Pomocy w Trzemesznie 34 Zespół Powiat gostyński 35 Miejsko-Gminny w Borku Wlkp. Mieleszyn Mieleszyn Różana Niechanowo Kościuszki Trzemeszno Polna 4A Witkowo Rynek Borek Wlkp. Gmina Mieleszyn Gmina Niechanowo Gmina Trzemeszno Gmina Witkowo Borek Wielkopolski (61) (61) (61) (61) pl pl -net.pl in.lm.pl l Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Praca socjalna praca prowadzona z osobami pokrzywdzonymi na podstawie NK 36 Urząd Miejski w Borku Wlkp. 37 Miejsko- Gminny Rynek Borek Wlkp. Wrocławska Borek Wielkopolski wlkp.pl Gostyń l Pomoc specjalistyczna w punktcie konsultacyjnym (psycholog, terapeuta) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w

7 Zespół Interdysycplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 38 Gminny Ośrodek 39 Zespół 40 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychdziałająca przy Urzędzie Gminy 41 Punkt Wparcia w Gostyniu prowadzony przez Urząd Miejski w Gostyniu Gostyń Pępowo; St.Nadstawek Pępowo; St.Nadstawek Pępowo; St.Nadstawek 6 Fabryczna Gostyń PĘPOWO środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie. Kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia. - praca socjalna; poradnictwo ;wsparcie emocjonalne ; konsultacja psychologiczna; prawna; kierowanie do specjalistycznych instytucji pomocowych: interwencja kryzysowa; procedura Niebieskiej Karty; schronienie pomoc materialna PĘPOWO Procedura Niebieskiej Karty; interwencja; konsultacja psychologiczna; prawna; kierowanie do specjalistycznych instytucji pomocowych: wsparcie emocjonalne ; poradnictwo PĘPOWO Gostyń ostyn.pl - punkt konsultacyjny udzielający wsparcia psychologicznego; poradnictwo - Poradnictwo prawne. Pomoc psychologiczna. Pomoc terapeutyczna. 42 Gminna Komisja Gostyń Motywowanie osób uzależnionych i

8 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejsko-Gminny Powiat grodziski Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (finansowanie) (koordynowanie udzielanej pomocy) Wrocławska Gostyń Ul. Krobska 45a Poniec Rynek Pogorzela Wielichowo, Pocztowa 16A, Wielichowo Ul. 27 Stycznia 7 Ul. Powstańców Chocieszyńsk ich 23d Grodzisk Wielkopolski ostyn.pl stosujących przemoc do podjęcia leczenia. Kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia. Udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku występowania przemocy domowej. Poniec Praca socjalna Pogorzela Wielichowo , Grodzisk Wielkopolski post.pl brak kp.pl Praca socjalna, praca w grupach roboczych, Praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, poradnictwo Indywidualne poradnictwo (Certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień oraz Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie )

9 47 (w miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat jarociński 50 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 51 Gminny Ośrodek 52 Gminny Ośrodek w Jaraczewie Ul. Powstańców Chocieszyńsk ich 23d Grodzisk Wielkopolski Szkolna Kamieniec 1000-lecia PP Jarocin, Szubianki Kotlin, Poznańska 22 Jaraczewo, Jarocińska Jaraczewo Grodzisk Wielkopolski kp.pl Kamieniec mail.com Kamieniec c.pl Jarocin 62/ KOTLIN pl Jaraczewo o.pl 1.Poradnictwo: - prawne - psychologiczne 2.Warsztaty dla uzależnionych 3. Warsztaty dla współuzależnionych od alkoholu praca socjalna poradnictwo pomoc finansowa przymusowe leczenie odwykowe Psychologiczne, prawne, poradnictwo socjalne, zawodowe, rodzinne, medyczne, Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie Pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;udzielanie schronienia, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych

10 53 MG Ośrodek w Żerkowie 54 Urząd Miasta i Gminy Żerków Powiat kaliski 55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 56 Centrum Interwencji Kryzysowej 57 Gminny Zespół Ul. Adama Mickiewicza 5, Żerków Ul. Adama Mickiewicza 5, Żerków Plac św. Józefa 5, Kalisz Kalisz Graniczna lecia 8 Żerków ost.pl Żerków w.pl sz.pl w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szeroko rozumiana praca socjalna. Praca socjalna, pomoc finansowa i materialna, porady, MG Zespól ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żerków Pomoc mieszkaniowa, dodatki mieszkaniowe Poradnictwo: prawne, psychologiczne, terapia rodzinna/uzależnień Kalisz 62/ / pomoc stacjonarna całodobowa: schronisko dla ofiar przemocy - całodobowy telefon 62/ / pomoc ambulatoryjna: psychologiczna, prawna, socjalna, terapeutyczna 3/ pomoc dla ofiar przestępstw: prawna i psychologiczna 4/ Zespół : 62/ Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób doznających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy w ramach procedury Niebieska Karta. Brzeziny praca socjalna z rodziną, - pomoc psychologiczna

11 w Brzezinach Brzeziny 58 Urząd Gminy Szczytniki Szczytniki Szczytniki Gminny Ośrodek 60 Urząd Gminy Mycielin 61 Gminny Ośrodek w Koźminku 62 Gminny Ośrodek w Opatówku Ul. Ks. W. Blizińskiego 56, Lisków Słuszków Korzeniew Kościuszki 7, Koźminek Plac Wolności Opatówek Szczytniki tniki. ug.gov.pl Lisków 062/ pl Mycielin p.pl Koźminek Opatówek (0-62) , ost.pl ost.pl Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej Informacyjne, interwencyjne, praca socjalna Punkt konsultacyjny- psycholog, terapeuta uzależnień; Zespół - Zespół - specjalista ds przemocy w rodzinie - psycholog - pedagodzy - terapeuta ds. uzależnień - praca socjalna przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu diagnozy sytuacji rodziny lub osoby; przygotowanie planu pracy z rodziną; monitorowanie podjętych działań; pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych i innych dotyczących poprawy funkcjonowania rodziny lub osoby; udziela poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazanie miejsc gdzie można uzyskać pomoc;

12 63 Gminny Ośrodek w Blizanowie 64 Gminny Ośrodek w Żelazkowie 65 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Blizanów Drugi 5A Blizanów Żelazków Żelazków 138 Blizanów wp.pl Żelazków ost.pl udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy; w uzasadnionych przypadkach: - udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, w formie pomocy rzeczowej; wskazanie miejsc zajmujących się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, CIK; w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomienie organów ścigania; współpraca z instytucjami i organizacjami np. Policja, Ośrodek Zdrowia, Szkoły; Zespół i Grupy Robocze Praca socjalna wsparcie finansowe Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc w ramach procedury Niebieskiej Karty Żelazków Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych związanych z uzależnieniem któregoś z członków rodziny 66 Gminny Ośrodek Godziesze Socjalne, poradnictwo rodzinne

13 Godziesze 11 listopada Punkt konsultacyjny - GKRPA w Godzieszach Wielkich Powiat kępiński 68 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 69 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem 70 Gminny Ośrodek 71 Gminny Ośrodek Pomocy 72 Gminny Ośrodek Godziesze, 11 listopada Kępno Sienkiewicza 26 Słupia pod Kępnem Katowicka Baranów Trzcinica Jana Pawła II 47A Trzcinica Jana Pawła II 47A Perzów Wielkie Godziesze Wielkie p.pl p.pl Kępno no.com.pl Baranów aritas.pl Trzcinica Trzcinica om.pl com.pl Terapeutyczne, psychologiczne Perzów Socjalne, finansowe Punkt Interwencji Kryzysowej wsparcie prawne, psychologiczne. Całodobowy ośrodek wsparcia dla ofiar kryzysu i przemocy domowej, zapewnia wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, socjalne. Miejsca noclegowe. Przyjmuje osoby z powiatu kępińskiego, kaliskiego, ostrowskiego. Działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica Działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica

14 w Perzowie 73 Gminny Zespół 74 Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie 75 Gminny Ośrodek Powiat kolski 76 Miejski Ośrodek w Kole 77 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 78 Zespół do spraw przemocy w rodzinie 79 Gminny Ośrodek w Babiaku 80 Gminny Ośrodek Perzów Mianowice 3d, Kępno Baranów Rynek 21 Stary Rynek 15, Koło Dąbska 40, Koło Stary Rynek 15, Koło Poznańska 24, Babiak Turecka 7/ Perzów Kępno Całodobowy ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej i kryzysu dla osób z gminy Kępno. Wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne. Miejsca noclegowe. Baranów pomoc finansowa i w naturze, pomoc psychologiczna, prawna Koło psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne, prawne Koło psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne Koło psychologiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne Babiak pl Kościelec wp.pl - pomoc finansowa, - zadania realizowane przez pracownika socjalnego (w ramach ustawy o pomocy społecznej), - pomoc w ramach ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - zadania realizowane przez asystenta rodziny, poradnictwo praca socjalna pomoc finansowa

15 81 Gminny Ośrodek 82 w Kłodawie, 83 Zespół w Kłodawie Kościelec Osiek Mały Główna 6 Poznańska 1, Kłodawa ; Poznańska 1, Kłodawa, Osiek Mały Kłodawa ysko.pl Kłodawa , ysko.pl 84 GOPS w Olszówce Olszówka 15 Olszówka rg.pl 85 Urząd Gminy Olszówka 15 Olszówka Punkt zowka.org.pl konsultacyjny 86 Miejski Ośrodek w Dąbiu 87 Gminny Zespół w Dąbiu 88 Gminny Ośrodek Wyszyńskieg o 5/ Dąbie Wyszyńskieg o 5/ Dąbie Plac lecia Państwa Polskiego Grzegorzew Dąbie p.pl Dąbie p.pl Grzegorzew (63) w.nowoczesnagmi na.pl pomoc rzeczowa pomoc usługowa - psychiczne - finansowe - rzeczowe rodzaj wsparcia: praca socjalne, pomoc finansowa, poradnictwo : praca socjalne, pomoc finansowa, poradnictwo specjalistyczne Socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, rodzinne Prawne, psychologiczne, rodzinne praca socjalna, pomoc finansowa, inna pomoc stosownie do potrzeb w zależności od potrzeb - poradnictwo - praca socjalna - pomoc finansowa i rzeczowa

16 Powiat koniński 89 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie- Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 90 Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie Gminny Ośrodek Urząd Gminy 93 Gminny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesin Ul. Kościelna 46 PCK nr Konin Ul. Kurpińskiego 6, Kramsk Ul. Chopina 12, Kramsk Rychwał Plac Wolności nr 21 Ślesin Tel Faks agnieszka.korytko pcpr.konin.pl Rychwał centrumpomocyk Kramsk (63) Kramsk (63) Rychwał tel. interw ost.poznan.pl ramsk.pl p.pl - poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne -schronienie dla ofiar przemocy hostel - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy - dyżury specjalistów (terapeuty, pedagoga, psychologa, psychiatry, prawnika) w Koninie, - 1 dzień (ostatni poniedziałek) w miesiącu dyżur prawnika w Rychwale Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy Gminnym Ośrodku w Kramsku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kramsku Profilaktyka i realizacja zadań ustawowych

17 Rychwale 94 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychwale 95 Miejsko-Gminny w Rychwale 96 Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Grodźcu 97 Zespół interdyscyplinarny 98 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 99 Punkt konsultacyjny Rychwał Plac Wolności nr Rychwał Plac Wolności nr 21 Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Rychwał l Rychwał Fax: Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 p.pl most.poznan.pl most.poznan.pl most.poznan.pl most.poznan.pl Profilaktyka ustawowych i realizacja zadań Profilaktyka i realizacja zadań ustawowych, szczególnie praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego i asystenta rodziny z rodziną sprawcy i ofiary przemocy oraz prowadzenie dokumentacji działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplina-rnego i Grup Roboczych Praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, prawne, pomoc finansowa dla rodzin. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Powiat kościański 100 Gminny Ośrodek Kościan, Kościan objęcie procedurą Niebieskie Karty

18 Młyńska sinfo.pl - poradnictwo - pomoc finansowa Krzywiń 65/ Krzywiń ost.poznan.pl Generała Chłapowskieg o Miejsko Gminny 102 w Śmiglu 103 Gminny Punkt Wsparcia Rodziny w Śmiglu przy OPS Śmigiel 104 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat krotoszyński 105 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 106 Miejsko-Gminny Ul. Kościańska Śmigiel Ul. Mickiewicza Śmigiel Ul. Kościuszki Śmigiel Krotoszyn Kołłątaja Krotoszyn Kobylińska 1. Informacja 2. Poradnictwo 3. Udzielanie pomocy 4. Funkcjonowanie w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego Śmigiel Pomoc finansowa, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego Śmigiel Wsparcie psychologiczne, prawne Śmigiel giel.pl Krotoszyn 62/ Krotoszyn 62/ krotoszyn.pl pl Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin - spisanie niebieskiej karty -kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - skierowanie do działającego w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego

19 107 GMINNA KOMISJA PRZECIWDZIAŁ ANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZY M-G OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Powiat leszczyński 108 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 109 Gminny Ośrodek 110 Gminny Ośrodek 10a UL. RYNEK 2, ZDUNY Leszno Pl. Kościuszki Święciechowa, ul Strzelecka 6 Powstańców Wlkp Lipno ZDUNY Leszno ROZMOWY MOTYWACYJNE Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. W ramach programu Edukacyjno-Korekcyjnego Święciechowa Pomoc finansowa, rzeczowa, wsparcie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Lipno wsparcie oraz motywowanie do zmiany swojej sytuacji życiowej, - poradnictwo psychologiczne, prawne - pomoc finansowa 111 Miejsko-Gminny 112 Gminny Ośrodek w Wijewie Rydzyna, Rzeczypospol itej 9 Ul. Parkowa 1, Wijewo Rydzyna (65) Wijewo pl praca socjalna, pomoc finansowa i w naturze -poradnictwo -praca socjalna - Zespół

20 Powiat międzychodzki 113 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 114 Gminny Zespół 115 w Międzychodzie 116 w Sierakowie 117 w Chrzypsku Wielkim 118 w Kwilczu Powiat nowotomyski 119 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. 17 Stycznia 143, Międzychód Głowna 16 Ul. Marszałka Piłsudskiego Międzychód Ul. Wroniecka 25 b Ul. Główna Chrzypsko Wielkie Ul. Kard. Stefana Wyszyńskieg o Kwilcz Ul. Poznańska Nowy Tomyśl Międzychód zychod.samorzad y.pl Chrzypsko Wielkie pomost.poznan.pl Międzychód hod.pl Sieraków akow.pl Chrzypsko Wielkie Kwilcz pomost.poznan.pl ia.pl Nowy Tomyśl otomyski.pl Interwencja kryzysowa Zabezpieczenie dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych Punkt Konsultacyjny Psycholog Konsultant ds. przemocy Prawna Poradnictwo socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne prawne Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy przy Zespole m Poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, terapeutyczne -poradnictwo socjalne, -poradnictwo psychologiczne ( w tym terapia) -poradnictwo prawne -schronienie do 3 m-cy (dla osób

21 120 Gminny Ośrodek 121 w Zbąszyniu Ul. Poznańska 13, Miedzichowo Ul. Garczyńskich Zbąszyń Powiat obornicki 122 PCPR UL. 11Listopada 2a Oborniki 123 OPS UL. Piłsudskiego Oborniki 124 GOPS Ul. Nowa Rogoźno 125 GOPS Ul. Mickiewicza Miedzichowo o.pl Zbąszyń pl Oborniki Oborniki Rogoźno Ryczywół niki.pl zta.onet.pl zta.onet.pl doznających przemocy, nie mających schronienia) -ochrona przed osobą stosująca przemoc, -zapewnienie schronienia, -opracowanie planu pomocy, -wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, -pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. Zespół ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zbąszyń - poradnictwo - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny

22 Powiat ostrowski 126 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim 127 Gminny Ośrodek 128 Miejski Ośrodek w Ostrowie Wielkopolskim 129 Miejsko-Gminny w Raszkowie Ryczywół Al. Słowackiego 1c Ostrów Wielkopolski Ul. Ostrowska 93, Sieroszewice Ul. Limanowskie go 17 Przybysławic e Raszków Ostrów Wielkopolski at-ostrowski.pl Sieroszewice Ostrów Wielkopolski (62) Raszków pl poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pracownika socjalnego GZI, kompleksowa pomoc, informacja, edukacja. Poradnictwo specjalistyczne(prawne i psychologiczne) psychologiczne, socjalne, informacyjne 130 Miejsko-Gminny Zespół ds. przemocy w rodzinie 131 Urząd Gminy i Miasta Raszków 132 Punkt Konsultacyjny Przybysławic e Raszków Rynek Raszków Rynek Raszków pl Raszków ow.pl Raszków ow.pl Psychologiczne, socjalne, informacyjne terapeutyczne, informacyjne terapeutyczne, informacyjne

23 Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 133 Gminny Ośrodek Powiat ostrzeszowski 134 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Raszków Ul. Wrocławska Przygodzice Ostrzeszów, Zamkowa 17 Przygodzice osw.pl Ostrzeszów , , , atostrzeszowski.pl ostrzeszowski.pl Zespół, Wsparcie pracowników socjalnych Poradnictwo, wsparcie: - psychologa, - pracowników socjalnych, - radcy prawnego 135 Zespół Interdyscyplinarn y do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów Ostrzeszów l W ramach procedury NK członkowie Grupy Roboczej udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą wg kompetencji poszczególnych członków Grupy Roboczej tj., 136 Gminny Ośrodek w Doruchowie Doruchów Kępińska 13, Doruchów Doruchów pl poradnictwo 137 Gminny Ośrodek Kobyla Góra poradnictwo

24 138 Zespół Gminy Czajków 139 Gminny Ośrodek w Czajkowie Powiat pilski 140 Miejsko- Gminny w Ujściu 141 Miejsko Gminny 142 Centrum Profilaktyki i Aktywności 143 Miejsko-Gminny Powiat pleszewski 144 Gminny Ośrodek Świerczewski ego 1, Kobyla Góra Czajków Czajków 34 Wojska Polskiego 12; Ujście Łobżenica Sikorskiego 7 Łobżenica Złotowska 16a Wyrzysk Bydgoska 38 Czermin Czermin gora.pl Czajków 62/ Prowadzenie procedur niebieskiej karty, rozmowy informująco- motywujące z ofiarami przemocy, kierowanie do instytucji wg. właściwości np. ośrodek zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, prokuratura Czajków 62/ Ujście Łobżenica osysko.pl Łobżenica pl Wyrzysk Czermin wew. 32 t.plbłąd! Udzielenie kompleksowej informacji o możliwości uzyskania pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej Zespół Zespół interdyscyplinarny Punkt konsultacyjny Praca socjalna, pomoc finansowa, niefinansowa, psychologiczna, prawna, skierowanie do Ośrodka Wsparcia Socjalne, prawne, psychologiczne

25 145 Zespół 146 Gminny Ośrodek 147 Punkt konsultacyjny 148 Zespół 149 Gminny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 150 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat poznański 151 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rynek Dobrzyca Gizałki, Kaliska 23; Gizałki Koźmińska 10, Dobrzyca Lipowa Gołuchów Lipowa Gołuchów Lipowa Gołuchów Poznań Słowackiego Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. Dobrzyca a.pl Gizałki Dobrzyca onet.pl Gołuchów pl Gołuchów Gołuchów Poznań nan.pl -prowadzenie procedury NIEBIESKA KARTA, -wsparcie osób dotkniętych przemocą, -doradztwo Socjalne, prawne, psychologiczne -poradnictwo psychologiczne - poradnictwo prawne Pomoc osobom doznającym przemocy oraz wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. Pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień. poradnictwo prawne, psychologiczne

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l.

Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l. INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT. Komisarza Wyborczego w Poznaniu KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu Na podstawie art.. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistra i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 998 ZARZĄDZENIE NR 79/14 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1366/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZASIĘG SĄDÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Lp. Nazwa Sądu Powiat Gminy Uwagi W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu 1 Sąd Rejonowy w ChodzieŜy 2 Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM

I + II OTRZYMANE DOTACJE I POMOC FINANSOWA OGÓŁEM Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2612/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009r. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych

Tytuł projektu: Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacja Pozarządowych FORMULARZ APLIKACYJNY NA STANOWISKO POWIATOWEGO KOORDYNATORA DS. SIECIOWANIA W PROJEKCIE SILNI I SAMORZĄDNI- WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJA POZARZĄDOWYCH Imię i nazwisko e-mail Nr telefonu Powiat na

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina ANTONI BARTKOWIAK Murowana Goślina 608 153 578 - Czerwonak - Kiszkowo - Kłecko - Mieścisko - Murowana Goślina - Oborniki - Skoki - Suchy Las - Swarzędz mgr inż. PAWEŁ ANTOSZCZAK Poznań 668 440 986 - Buk

Bardziej szczegółowo

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo wielkopolskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 WBPiCAK Poznań 38 800 Poznań Poznań 2 Raczyńskich 38 800 Budzyń chodzieski

Bardziej szczegółowo

Siedziby okręgowych komisji wyborczych

Siedziby okręgowych komisji wyborczych Siedziby okręgowych komisji wyborczych Nr okręgu Gmina komisji Siedziba Adres Poczta Telefon 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 67 254 45 68 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży :

Prokuratura Rejonowa w Chodzieży : W ramach realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2020, przedstawiamy dane adresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty Ogłoszenia i komunikaty 2017-01-23 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2017 r. na

Bardziej szczegółowo

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015

Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 31 maja 2015 Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej zostaną

Bardziej szczegółowo

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA

ul lecia PP 27 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Bojanowo ul. Rynek 20 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Borek Wielkopolski Rynek 9 Kredyt Bank S.A. wielkopolskie Borek Wlkp ul. Kilińskiego 5 Zrzeszenie GBW SA wielkopolskie Brudzew Pl.Wolności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LIPCA 2016 roku. Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 MAJA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Świadczeniodawca CHODZIESKI MARGONIN MARGONIN CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Data postoju Godziny postoju

Bardziej szczegółowo

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI

Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI POWIAT KOŚCIAŃSKI Obszar Nazwa świadczeniodawcy Adres siedziby Adres miejsca wykonywania usług Telefon POWIAT KOŚCIAŃSKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 64-030, STARE BOJANOWO, UL. GŁÓWNA 34 A, 64-030 LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2017 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca CHODZIESKI BUDZYŃ BUDZYŃ 2017-04-05 09:00 15:00 NZOZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

AG.210/13/13. UMOWA - projekt

AG.210/13/13. UMOWA - projekt AG.210/13/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 LISTOPADA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI BUDZYŃ

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY

HISTORIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 76,50 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 60,67 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,67 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,83 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 62,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,79 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 50,91 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 38,50 % - Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ZSP, Chodzież

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań gnieźnieński Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl odwykowa@poczta.onet.pl Centrum Pomocy Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista wniosków spełniających kryteria dostępu - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wiodący Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego chodzieski 400/709/2015 Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt pt.: Nowe kompetencje - dobry zawód. Aktywizacja osób defaworyzowanych na rynku pracy w woj. wielkopolskim RPWP.06.02.00-30-0057/15

Bardziej szczegółowo

Adresy lokali wyborczych

Adresy lokali wyborczych Adresy lokali wyborczych Nr okręgu Okręg wyborczy Lokal wyborczy Adres Poczta 1 Chodzież Miasto Urząd Miasta ul. Paderewskiego 2 64 800 Chodzież 2 Budzyń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Rogozińska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY POWIAT CHODZESKI 81,00 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 77,71 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 74,00 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 56,00 % - Technikum w ZSP, Chodzież 43,00 % - II Liceum

Bardziej szczegółowo

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie

Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Właściwość Sądu Rejonowego w Koninie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 a/ Sekcja Interwencji Kryzysowej w Koninie ul. Staszica 17, tel. 63 244 5916 b/ Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY

GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 59,67 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 52,36 % - I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 42,88 % - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 40,00 % - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 39,29

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 - LISTA WNIOSKÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016

Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji nr 1/REW/2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r. LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI Konkurs dotacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne

Zaktualizowane lokalne plany energetyczne WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Zaktualizowane lokalne plany energetyczne Stefan Pawlak grudzień 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Programu Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 KWIETNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68)

2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ W WOLSZTYNIE , WOLSZTYN, WSCHOWSKA 3 (68) Lp. Obszar Nazwa placówki Adres Numer telefonu 1. POWIAT KOŚCIAŃSKI NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PAWEŁ GÓRZNY 64-030, STARE BOJANOWO, GŁÓWNA 34 A (65) 518 52 68 2. POWIAT WOLSZTYŃSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY

Bardziej szczegółowo

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje

Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo. Rataje Gimnazja zakwalifikowane do Projektu: eszkoła Moja Wielkopolska Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Powiat / Starostwo 1 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach Rataje chodzieski 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007

Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Realizacja rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole Wykaz szkół do badań w roku szkolnym 2006-2007 Cel badania: - realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, - uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 WRZEŚNIA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Nazwa świadczeniodawcy Data postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI Godziny

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie Informacje dotyczące funkcjonowania placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2009 PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US Opracowanie: Wydział Analiz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-30 CZERWCA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ CHODZIEŻ 2016-06-09 09:00 16:00 CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-29 LUTEGO 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godz. postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI SZAMOCIN SZAMOCIN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku.

Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Harmonogram postoju mammobusów w Wielkopolsce w dniach: 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 roku. Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Godziny postoju Świadczeniodawca Nazwa i adres miejsca postoju CHODZIESKI CHODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI

UDZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY. W y k o n a n i e UWAGI Załącznik do Uchwały nr XXIV/304/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.05.2008 r. PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 2010 Lp. INWESTOR- WNIOSKODAWCA, ADRES

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 17 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 7032 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. Województwo: Wielkopolska data: r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji W tym 1/3 na zakup nowości dla dzieci i młodzieży Wojewódzka Biblioteka Publiczna Poznań Poznań 85 055,00 28 352,00 1 i Centrum Animacji Kultury 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r.

Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Uchwała Nr 4623/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji za 2013 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na

Wykaz wielkopolskich OSP powstałych w latach wg. danych z systemu OSP na Lp. Miejscowość Powiat Gmina Rok zał. Liczba lat 3. Kuchary Kościelne koniński - ziemski Rychwał 1915 101 4. Sarnowa rawicki Rawicz 1915 101 5. Brudzewo słupecki Strzałkowo 1915 101 6. Szetlewek słupecki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2011 OPRACOWANIE WYKONANE NA ZLECENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00

DATA, GODZINA OSOBA ODPOWIEDZALNA KONTAKT Awans CHODZIESKI godz.10.00 XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL: zpodworkanastadion@o2.pl, Organizatorzy w terenie : Poznań Macej Waśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558

Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 6558 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wykazu spółek wodnych województwa

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Lista rankingowa wniosków preselekcyjnych do wstępnego dofinansowania dla Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku L.p. Numer referencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka pokój nr 16 parter. Urząd Gminy Jaraczewo przy ul. Jarocińska 1 Wiadomości Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Sprawdź daty i miejsca wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich we wrześniu 2015 r. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator

Bardziej szczegółowo

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA

DATA, GODZINA ODPOWIEDZALNA Organizatorzy w terenie : POWIAT CHODZIESKI CZARNKOWSKO- TRZCIANECKI XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE, KOORTYNATOR: Marcin Kaczmarek TEL 501202301 MAIL:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY POWIAT CHODZESKI 77,25%- I Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 61,78% - Liceum Ogólnokształcące w ZSL-G, Rataje 57,79 % - Technikum w ZSL-G, Rataje 55,67% - II Liceum Ogólnokształcące, Chodzież 54,26% -

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r.

Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień r. Załącznik. Lista szkół biorących udział w Projekcie eszkoła-moja Wielkopolska - aktualna na dzień 25.01.2012r. Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Adres Powiat / Starostwo 001 ZS Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. al. Niepodległości 10-12, Jarocin

Wiadomości. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie. al. Niepodległości 10-12, Jarocin Wiadomości Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Sprawdź daty i miejsca wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich w maju 2016 r. Lp. Data Godzina Miejsce Organizator

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie - Nabór: Opracowanie Planów Niskoemisyjnej L.p. 1 2 3 4 Numer wniosku Inwestor Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego 400/672/2015 Gmina Rawicz Gminy Rawicz 400/743/2015

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE NOCLEGOWNIE Lp. NAZWA PLACÓWKI ADRES NR TELEFONU/ FAX PODMIOT PROWADZĄCY ul. Kobylińska A 62-725-36-68 1 Noclegownia 63-700 Krotoszyn fax.: 62-725-36-68 Noclegownia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 3762 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego

Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego Wykaz jednostek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Województwa Wielkopolskiego Lp. 1 Nazwa jednostki PCPR Kryzysowej Adres jednostki, numer telefonu, faksu, mail ul. Lipowa 12

Bardziej szczegółowo

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz

Kierunki kształcenia w zawodach rolniczych nabór na rok szkolny 2014/2015. Telefon. Harcerska 4 64-700 Czarnków. Ul. Chrobrego 33 64-720 Lubasz Gostyński 65 573 91 46 lub 65 573 91 47 sekretariat@grabonog.pl www.grabonog.pl Gnieźnieński 61 426-20-73 zsp1gniezno@wp.pl www.zsp1-gniezno.pl (67) 255-60-55 psp_lubasz@poczta.onet.pl www.lubasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej

Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 3976 OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. o rejestrze domów pomocy społecznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia

Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Schroniska, noclegownie oraz placówki wsparcia Lp. Nazwa placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa powiat miejscowość Telefon email Podmiot prowadz ący Dodatkowe informacje 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Nazwa organizacji Adres Gmina Powiat Telefon kontaktowy Powiat gnieźnieński Uczniowski Gniezno,

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15

REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP /15 Strona1 REGULAMIN PROJEKTU START DO KARIERY! RPWP.06.02.00-30-0146/15 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Start do kariery!, o numerze RPWP.06.02.00-30-0146/15, realizowanym

Bardziej szczegółowo

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI

A. SZPITALE Z ODDZIAŁAMI ZAKAŹNYMI Załącznik nr Wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie,

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Województwo Wielkopolskie Nazwa organizacji Adres Gmina Powiat Telefon kontaktowy Powiat gnieźnieński Uczniowski Gniezno,

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 LP Powiat INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Jednostka Samorządu Terytorialnego Jednostka zarządzająca Orlikiem (Urząd / Szkoła / Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji,,1% podatku dla ZOSP RP" za rok podatkowy 2015 - województwo wielkopolskie Lp. Województwo Powiat Gmina Nazwa OSP Kwota 1 wielkopolskie chodzieski Budzyń

Bardziej szczegółowo

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA RZECZ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach 1. poradnictwo psychologiczne 2. poradnictwo prawne PCPR w

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski Poznań, 16 listopada 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl Kluczowe problemy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 11:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA W I E L K O P O L S K I E G O Lp. Nazwa Poradni 01 02 03 04 05 06 S-A ( rejon powiatu gnieźnieńskiego) W - S A ( powiat gostyński ) 07 08 09 10 Nr

Bardziej szczegółowo

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1

Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50. Orlik Chodzież, ul. Stanisława Staszica 1 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:30 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń, ul. Margonińska 50 2016-11-02 10:00 Mariusz Ajchszted 605396831 chodzieski Orlik Budzyń,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015 ROKU POZNAŃ Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem* przy Fundacji Dziecko w Centrum, ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu Telefon: (61) 663 40 90, 786 160 100 Poniedziałek-Piątek w godz. 8:00-18:00 I Sobota

Bardziej szczegółowo

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku

PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku Lp INWESTOR, WNIOSKODAWCA PROGRAM rozwoju bazy sportowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 2014 dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku OBIEKT SPORTOWY LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 51/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

@wp.pl. Wieleń m-w Wieleń Szkolna 4

@wp.pl. Wieleń m-w Wieleń Szkolna 4 1.Czy Zamawiający przed terminem składania ofert może udostępnić wykaz szkół, w których przeprowadzone będzie badanie? Jeśli nie, prosimy o przybliżone dane na temat lokalizacji szkół objętych badaniem

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe programu obejmują stworzenie osobą stosującym przemoc w rodzinie ( przede wszystkim mieszkańcom powiatu opolskiego) warunków:

Cele szczegółowe programu obejmują stworzenie osobą stosującym przemoc w rodzinie ( przede wszystkim mieszkańcom powiatu opolskiego) warunków: POLICJA INFORMUJE Wykaz powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych, wobec

Bardziej szczegółowo

Charcice. Chodzież. Gniezno. Gpstyń. Jarocin. 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - COTUA i OLAZA

Charcice. Chodzież. Gniezno. Gpstyń. Jarocin. 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - COTUA i OLAZA Charcice Charcice 12 64-412 Charcice tel.: 061/ 2951113 1. Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach - COTUA i OLAZA charcice@poczta.onet.pl Chodzież Mickiewicza 7 64-800 Chodzież tel.: 067/2810830 2. Przychodnia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH GENERALNY POMIAR RUCHU W ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY () W PUNKTACH POMIAROWYCH W ROKU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWO: WIEKOPOLSKIE NUMER WOJEWÓDZTWA: 30 Sam. z 30096 116 0,000 8,200 8,200 BININO-NOJEWO

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r.

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. w sprawie ogłoszenia zmian do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA NR 736 / 2015. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 736 / 2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 30 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobii

lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobii lp ośrodek miasto kurs kod czas trener powiat 1 Zespół Szkół Zawodowych w Krobii Krobia TNN TN-TNN000-3004033-02-02-001 01.04.09 14:00-17.06.09 Busz Monika Gostyński 2 Zespół Szkół Zawodowych w Krobii

Bardziej szczegółowo

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno PLACÓWKI, W KTÓRYCH STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO ODBYWAJĄ PRAKTYKI kierunek studiów: PEDAGOGIKA L.p. Nazwa placówki Adres 1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie

Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji 1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy województwo wielkopolskie Wykaz wpłat pozyskanych przez OSP w ramach akcji "1% podatku dla ZOSP RP za rok podatkowy 2014 - województwo wielkopolskie * "kwota po korekcie" (dokonana na podstawie informacji o poprawkach dokonanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Aktualizacja - PODMIOTY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE:

WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KŁODZKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE: WYKAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO 1 2 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE NAZWA SZKOŁY ULICA NR KOD MIASTO STOWARZYSZENIE EDUKACJA-MŁODZIEŻ AL. WOJSKA POLSKIEGO 21 63-300 PLESZEW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Środa Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo