Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież l.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzież 067 2811670 pcprchodziez@ids l."

Transkrypt

1 INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE L.p. Nazwa jednostki Adres Gmina Telefon Rodzaj udzielanego wsparcia kontaktowy Powiat chodzieski 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Chodzież Ul. Wiosny Ludów 14 A Chodzież l.pl Pomoc prawna, psychologiczna 2 Gminny Zespół 3 Gminny Ośrodek 4 Miejsko-Gminny 5 Miejsko-Gminny Ul. Notecka Chodzież Ul. Notecka Chodzież 22 Stycznia Margonin Szamocin, pl. Wolności 19 Chodzież Chodzież Margonin (67) ziez.pl ziez.pl argonin.pl (67) Szamocin pl Prawnik, psycholog, pracownik socjalny Prawnik, psycholog, pracownik socjalny Zespół - poradnictwo -pomoc psychologiczna, -praca socjalna, - pomoc asystenta rodziny, -kierowanie na terapie rodzinne, -kierowanie do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile, - kierowanie na leczenie w Dziennym Ośrodku Terapii uzależnień w Chodzieży,

2 6 Gminny Ośrodek w Budzyniu: - punkt pomocowy: DDPS Budzyń Lipowa 1 7 Gminny Zespół Ul. Lipowa Budzyń Budzyń Ul. Lipowa 1 Budzyń kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodziny, - praca w grupach roboczych w ramach procedury NK - interwencja kryzysowa - pomoc socjalna, - pomoc materialna - pomoc mediacyjna i negocjacyjna - pomoc prawna - pomoc psychologiczna - zgodnie z ustawowymi kompetencjami Powiat czarnkowsko-trzcianecki 8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mickiewicza Trzcianka 9 Gminny Ośrodek w Drawsku 10 Zespół 11 Punkt Interwencji Kryzysowej Drawsko Trzcianka psychologiczna prawna Drawsko 67/ Praca socjalna Drawsko Drawsko 67/ Zgodnie z ustawą os. Trzcianka psychologiczna Słowackiego prawna 24 socjalna medyczna Trzcianka terapeutyczna 12 Gminny Zespół Rybaki 3 Czarnków socjalna

3 Czarnków os. Parkowe Czarnków 13 Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych, Współuzależnionyc h i Ofiar Przemocy 14 Miejsko-Gminny w Wieleniu Powiat gnieźnieński 15 Urząd Gminy i Miasta Witkowo 16 Miejsko-Gminny w Witkowie Wieleń Międzyleska 4 Gnieźnieńs ka 1, Witkowo Polna 4, Witkowo op.pl prawna Czarnków psychologiczna prawna Wieleń Witkowo (61) Witkowo (61) l in.lm.pl Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - powoływanie zespołu interdyscyplinarnego i wspieranie jego działania, -informowanie o możliwościach uzyskania pomocy osobom dotkniętym przemocą, -działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; -opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, -prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 17 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Krotoszyn Kołłątaja 7 Krotoszyn 62/ krotoszyn.pl - spisanie niebieskiej karty -kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

4 Alkoholowych 18 Gminny Ośrodek 19 Miejsko-Gminny 20 Miejski Ośrodek w Gnieźnie Dział Metodyczny, Pomocy Środowiskowej i Rodziny 21 Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie Łubowo Łubowo Krotoszyn Kobylińska 10a Paczkowskieg o Gniezno Kilińskiego Gniezno Łubowo Krotoszyn 62/ Miasto Gniezno Miasto Gniezno Tel.: 61/ Tel.: 61/ pl no.pl iezno.pl iezno.pl Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - skierowanie do działającego w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego Poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo rodzinne, Prowadzenie działań profilaktycznych, Poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjne, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo rodzinne, Prowadzenie działań profilaktycznych 22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 23 Zespół Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie "Droga do Domu" Ul. Jana Pawła II 9/ Gniezno Kardynała Stefana Wyszyńskieg o 3 Miasto Gniezno Gmina Trzemeszno Tel.: 61/ , 61/ poczta.neostrada. pl Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy domowej zapewnienie noclegu, wsparcie psychologa

5 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zespół Zespół Zespół Zespół 28 Zespół w Łubowie 29 Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 30 Gminny Ośrodek Trzemeszno Poznańska Czerniejewo Reymonta Gniezno Szkolna Kiszkowo Słoneczna Kłecko Łubowo Kolejowa Gniezno Mieleszyn 95 Gmina Czerniejewo Gmina Gniezno (61) Gmina Kiszkowo Gmina Kłecko Gmina Łubowo Miasto Gniezno (61) (61) (61) okiss.pl zno.pl Mieleszyn pl Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu) Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu - poradnictwo prawne - poradnictwo socjalne - kierowanie do instytucji zajmujących się wszelką formą pomocy (m.in.: Dom Matki i Dziecka) - zapewnienie asystenta rodziny

6 - w sytuacjach zagrożenia życia opłacenie ofiarom przemocy schronienia - Niebieska Karta Zespół Zespół 33 Zespół Działający Przy Ośrodku Pomocy w Trzemesznie 34 Zespół Powiat gostyński 35 Miejsko-Gminny w Borku Wlkp. Mieleszyn Mieleszyn Różana Niechanowo Kościuszki Trzemeszno Polna 4A Witkowo Rynek Borek Wlkp. Gmina Mieleszyn Gmina Niechanowo Gmina Trzemeszno Gmina Witkowo Borek Wielkopolski (61) (61) (61) (61) pl pl -net.pl in.lm.pl l Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Wsparcie specjalistów (członków zespołu Praca socjalna praca prowadzona z osobami pokrzywdzonymi na podstawie NK 36 Urząd Miejski w Borku Wlkp. 37 Miejsko- Gminny Rynek Borek Wlkp. Wrocławska Borek Wielkopolski wlkp.pl Gostyń l Pomoc specjalistyczna w punktcie konsultacyjnym (psycholog, terapeuta) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w

7 Zespół Interdysycplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 38 Gminny Ośrodek 39 Zespół 40 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychdziałająca przy Urzędzie Gminy 41 Punkt Wparcia w Gostyniu prowadzony przez Urząd Miejski w Gostyniu Gostyń Pępowo; St.Nadstawek Pępowo; St.Nadstawek Pępowo; St.Nadstawek 6 Fabryczna Gostyń PĘPOWO środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie. Kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia. - praca socjalna; poradnictwo ;wsparcie emocjonalne ; konsultacja psychologiczna; prawna; kierowanie do specjalistycznych instytucji pomocowych: interwencja kryzysowa; procedura Niebieskiej Karty; schronienie pomoc materialna PĘPOWO Procedura Niebieskiej Karty; interwencja; konsultacja psychologiczna; prawna; kierowanie do specjalistycznych instytucji pomocowych: wsparcie emocjonalne ; poradnictwo PĘPOWO Gostyń ostyn.pl - punkt konsultacyjny udzielający wsparcia psychologicznego; poradnictwo - Poradnictwo prawne. Pomoc psychologiczna. Pomoc terapeutyczna. 42 Gminna Komisja Gostyń Motywowanie osób uzależnionych i

8 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejsko-Gminny Powiat grodziski Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (finansowanie) (koordynowanie udzielanej pomocy) Wrocławska Gostyń Ul. Krobska 45a Poniec Rynek Pogorzela Wielichowo, Pocztowa 16A, Wielichowo Ul. 27 Stycznia 7 Ul. Powstańców Chocieszyńsk ich 23d Grodzisk Wielkopolski ostyn.pl stosujących przemoc do podjęcia leczenia. Kierowanie do stosownych instytucji w ramach lokalnego systemu wsparcia. Udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku występowania przemocy domowej. Poniec Praca socjalna Pogorzela Wielichowo , Grodzisk Wielkopolski post.pl brak kp.pl Praca socjalna, praca w grupach roboczych, Praca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, poradnictwo Indywidualne poradnictwo (Certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień oraz Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie )

9 47 (w miarę pozyskiwanych środków zewnętrznych) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat jarociński 50 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 51 Gminny Ośrodek 52 Gminny Ośrodek w Jaraczewie Ul. Powstańców Chocieszyńsk ich 23d Grodzisk Wielkopolski Szkolna Kamieniec 1000-lecia PP Jarocin, Szubianki Kotlin, Poznańska 22 Jaraczewo, Jarocińska Jaraczewo Grodzisk Wielkopolski kp.pl Kamieniec mail.com Kamieniec c.pl Jarocin 62/ KOTLIN pl Jaraczewo o.pl 1.Poradnictwo: - prawne - psychologiczne 2.Warsztaty dla uzależnionych 3. Warsztaty dla współuzależnionych od alkoholu praca socjalna poradnictwo pomoc finansowa przymusowe leczenie odwykowe Psychologiczne, prawne, poradnictwo socjalne, zawodowe, rodzinne, medyczne, Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie Pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;udzielanie schronienia, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych

10 53 MG Ośrodek w Żerkowie 54 Urząd Miasta i Gminy Żerków Powiat kaliski 55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 56 Centrum Interwencji Kryzysowej 57 Gminny Zespół Ul. Adama Mickiewicza 5, Żerków Ul. Adama Mickiewicza 5, Żerków Plac św. Józefa 5, Kalisz Kalisz Graniczna lecia 8 Żerków ost.pl Żerków w.pl sz.pl w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szeroko rozumiana praca socjalna. Praca socjalna, pomoc finansowa i materialna, porady, MG Zespól ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żerków Pomoc mieszkaniowa, dodatki mieszkaniowe Poradnictwo: prawne, psychologiczne, terapia rodzinna/uzależnień Kalisz 62/ / pomoc stacjonarna całodobowa: schronisko dla ofiar przemocy - całodobowy telefon 62/ / pomoc ambulatoryjna: psychologiczna, prawna, socjalna, terapeutyczna 3/ pomoc dla ofiar przestępstw: prawna i psychologiczna 4/ Zespół : 62/ Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób doznających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy w ramach procedury Niebieska Karta. Brzeziny praca socjalna z rodziną, - pomoc psychologiczna

11 w Brzezinach Brzeziny 58 Urząd Gminy Szczytniki Szczytniki Szczytniki Gminny Ośrodek 60 Urząd Gminy Mycielin 61 Gminny Ośrodek w Koźminku 62 Gminny Ośrodek w Opatówku Ul. Ks. W. Blizińskiego 56, Lisków Słuszków Korzeniew Kościuszki 7, Koźminek Plac Wolności Opatówek Szczytniki tniki. ug.gov.pl Lisków 062/ pl Mycielin p.pl Koźminek Opatówek (0-62) , ost.pl ost.pl Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej Informacyjne, interwencyjne, praca socjalna Punkt konsultacyjny- psycholog, terapeuta uzależnień; Zespół - Zespół - specjalista ds przemocy w rodzinie - psycholog - pedagodzy - terapeuta ds. uzależnień - praca socjalna przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu diagnozy sytuacji rodziny lub osoby; przygotowanie planu pracy z rodziną; monitorowanie podjętych działań; pomaganie w załatwianiu spraw urzędowych i innych dotyczących poprawy funkcjonowania rodziny lub osoby; udziela poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazanie miejsc gdzie można uzyskać pomoc;

12 63 Gminny Ośrodek w Blizanowie 64 Gminny Ośrodek w Żelazkowie 65 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Blizanów Drugi 5A Blizanów Żelazków Żelazków 138 Blizanów wp.pl Żelazków ost.pl udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy; w uzasadnionych przypadkach: - udzielanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, w formie pomocy rzeczowej; wskazanie miejsc zajmujących się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, CIK; w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomienie organów ścigania; współpraca z instytucjami i organizacjami np. Policja, Ośrodek Zdrowia, Szkoły; Zespół i Grupy Robocze Praca socjalna wsparcie finansowe Praca zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc w ramach procedury Niebieskiej Karty Żelazków Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych związanych z uzależnieniem któregoś z członków rodziny 66 Gminny Ośrodek Godziesze Socjalne, poradnictwo rodzinne

13 Godziesze 11 listopada Punkt konsultacyjny - GKRPA w Godzieszach Wielkich Powiat kępiński 68 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 69 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem 70 Gminny Ośrodek 71 Gminny Ośrodek Pomocy 72 Gminny Ośrodek Godziesze, 11 listopada Kępno Sienkiewicza 26 Słupia pod Kępnem Katowicka Baranów Trzcinica Jana Pawła II 47A Trzcinica Jana Pawła II 47A Perzów Wielkie Godziesze Wielkie p.pl p.pl Kępno no.com.pl Baranów aritas.pl Trzcinica Trzcinica om.pl com.pl Terapeutyczne, psychologiczne Perzów Socjalne, finansowe Punkt Interwencji Kryzysowej wsparcie prawne, psychologiczne. Całodobowy ośrodek wsparcia dla ofiar kryzysu i przemocy domowej, zapewnia wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, socjalne. Miejsca noclegowe. Przyjmuje osoby z powiatu kępińskiego, kaliskiego, ostrowskiego. Działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica Działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica

14 w Perzowie 73 Gminny Zespół 74 Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie 75 Gminny Ośrodek Powiat kolski 76 Miejski Ośrodek w Kole 77 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 78 Zespół do spraw przemocy w rodzinie 79 Gminny Ośrodek w Babiaku 80 Gminny Ośrodek Perzów Mianowice 3d, Kępno Baranów Rynek 21 Stary Rynek 15, Koło Dąbska 40, Koło Stary Rynek 15, Koło Poznańska 24, Babiak Turecka 7/ Perzów Kępno Całodobowy ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej i kryzysu dla osób z gminy Kępno. Wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne. Miejsca noclegowe. Baranów pomoc finansowa i w naturze, pomoc psychologiczna, prawna Koło psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, rodzinne, prawne Koło psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne Koło psychologiczne, terapeutyczne, rodzinne, prawne Babiak pl Kościelec wp.pl - pomoc finansowa, - zadania realizowane przez pracownika socjalnego (w ramach ustawy o pomocy społecznej), - pomoc w ramach ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - zadania realizowane przez asystenta rodziny, poradnictwo praca socjalna pomoc finansowa

15 81 Gminny Ośrodek 82 w Kłodawie, 83 Zespół w Kłodawie Kościelec Osiek Mały Główna 6 Poznańska 1, Kłodawa ; Poznańska 1, Kłodawa, Osiek Mały Kłodawa ysko.pl Kłodawa , ysko.pl 84 GOPS w Olszówce Olszówka 15 Olszówka rg.pl 85 Urząd Gminy Olszówka 15 Olszówka Punkt zowka.org.pl konsultacyjny 86 Miejski Ośrodek w Dąbiu 87 Gminny Zespół w Dąbiu 88 Gminny Ośrodek Wyszyńskieg o 5/ Dąbie Wyszyńskieg o 5/ Dąbie Plac lecia Państwa Polskiego Grzegorzew Dąbie p.pl Dąbie p.pl Grzegorzew (63) w.nowoczesnagmi na.pl pomoc rzeczowa pomoc usługowa - psychiczne - finansowe - rzeczowe rodzaj wsparcia: praca socjalne, pomoc finansowa, poradnictwo : praca socjalne, pomoc finansowa, poradnictwo specjalistyczne Socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, rodzinne Prawne, psychologiczne, rodzinne praca socjalna, pomoc finansowa, inna pomoc stosownie do potrzeb w zależności od potrzeb - poradnictwo - praca socjalna - pomoc finansowa i rzeczowa

16 Powiat koniński 89 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie- Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 90 Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie Gminny Ośrodek Urząd Gminy 93 Gminny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ślesin Ul. Kościelna 46 PCK nr Konin Ul. Kurpińskiego 6, Kramsk Ul. Chopina 12, Kramsk Rychwał Plac Wolności nr 21 Ślesin Tel Faks agnieszka.korytko pcpr.konin.pl Rychwał centrumpomocyk Kramsk (63) Kramsk (63) Rychwał tel. interw ost.poznan.pl ramsk.pl p.pl - poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne -schronienie dla ofiar przemocy hostel - program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy - dyżury specjalistów (terapeuty, pedagoga, psychologa, psychiatry, prawnika) w Koninie, - 1 dzień (ostatni poniedziałek) w miesiącu dyżur prawnika w Rychwale Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy Gminnym Ośrodku w Kramsku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kramsku Profilaktyka i realizacja zadań ustawowych

17 Rychwale 94 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rychwale 95 Miejsko-Gminny w Rychwale 96 Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Grodźcu 97 Zespół interdyscyplinarny 98 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 99 Punkt konsultacyjny Rychwał Plac Wolności nr Rychwał Plac Wolności nr 21 Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Ul. Główna 17, Grodziec Rychwał l Rychwał Fax: Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 Grodziec wew.37 p.pl most.poznan.pl most.poznan.pl most.poznan.pl most.poznan.pl Profilaktyka ustawowych i realizacja zadań Profilaktyka i realizacja zadań ustawowych, szczególnie praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego i asystenta rodziny z rodziną sprawcy i ofiary przemocy oraz prowadzenie dokumentacji działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplina-rnego i Grup Roboczych Praca socjalna, poradnictwo psychologiczne, prawne, pomoc finansowa dla rodzin. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Pomoc dla rodzin wg. ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innych ustaw. Powiat kościański 100 Gminny Ośrodek Kościan, Kościan objęcie procedurą Niebieskie Karty

18 Młyńska sinfo.pl - poradnictwo - pomoc finansowa Krzywiń 65/ Krzywiń ost.poznan.pl Generała Chłapowskieg o Miejsko Gminny 102 w Śmiglu 103 Gminny Punkt Wsparcia Rodziny w Śmiglu przy OPS Śmigiel 104 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat krotoszyński 105 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 106 Miejsko-Gminny Ul. Kościańska Śmigiel Ul. Mickiewicza Śmigiel Ul. Kościuszki Śmigiel Krotoszyn Kołłątaja Krotoszyn Kobylińska 1. Informacja 2. Poradnictwo 3. Udzielanie pomocy 4. Funkcjonowanie w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego Śmigiel Pomoc finansowa, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego Śmigiel Wsparcie psychologiczne, prawne Śmigiel giel.pl Krotoszyn 62/ Krotoszyn 62/ krotoszyn.pl pl Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin - spisanie niebieskiej karty -kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - skierowanie do działającego w MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego

19 107 GMINNA KOMISJA PRZECIWDZIAŁ ANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZY M-G OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Powiat leszczyński 108 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 109 Gminny Ośrodek 110 Gminny Ośrodek 10a UL. RYNEK 2, ZDUNY Leszno Pl. Kościuszki Święciechowa, ul Strzelecka 6 Powstańców Wlkp Lipno ZDUNY Leszno ROZMOWY MOTYWACYJNE Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne. W ramach programu Edukacyjno-Korekcyjnego Święciechowa Pomoc finansowa, rzeczowa, wsparcie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Lipno wsparcie oraz motywowanie do zmiany swojej sytuacji życiowej, - poradnictwo psychologiczne, prawne - pomoc finansowa 111 Miejsko-Gminny 112 Gminny Ośrodek w Wijewie Rydzyna, Rzeczypospol itej 9 Ul. Parkowa 1, Wijewo Rydzyna (65) Wijewo pl praca socjalna, pomoc finansowa i w naturze -poradnictwo -praca socjalna - Zespół

20 Powiat międzychodzki 113 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 114 Gminny Zespół 115 w Międzychodzie 116 w Sierakowie 117 w Chrzypsku Wielkim 118 w Kwilczu Powiat nowotomyski 119 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. 17 Stycznia 143, Międzychód Głowna 16 Ul. Marszałka Piłsudskiego Międzychód Ul. Wroniecka 25 b Ul. Główna Chrzypsko Wielkie Ul. Kard. Stefana Wyszyńskieg o Kwilcz Ul. Poznańska Nowy Tomyśl Międzychód zychod.samorzad y.pl Chrzypsko Wielkie pomost.poznan.pl Międzychód hod.pl Sieraków akow.pl Chrzypsko Wielkie Kwilcz pomost.poznan.pl ia.pl Nowy Tomyśl otomyski.pl Interwencja kryzysowa Zabezpieczenie dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych Punkt Konsultacyjny Psycholog Konsultant ds. przemocy Prawna Poradnictwo socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne prawne Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy przy Zespole m Poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, terapeutyczne -poradnictwo socjalne, -poradnictwo psychologiczne ( w tym terapia) -poradnictwo prawne -schronienie do 3 m-cy (dla osób

21 120 Gminny Ośrodek 121 w Zbąszyniu Ul. Poznańska 13, Miedzichowo Ul. Garczyńskich Zbąszyń Powiat obornicki 122 PCPR UL. 11Listopada 2a Oborniki 123 OPS UL. Piłsudskiego Oborniki 124 GOPS Ul. Nowa Rogoźno 125 GOPS Ul. Mickiewicza Miedzichowo o.pl Zbąszyń pl Oborniki Oborniki Rogoźno Ryczywół niki.pl zta.onet.pl zta.onet.pl doznających przemocy, nie mających schronienia) -ochrona przed osobą stosująca przemoc, -zapewnienie schronienia, -opracowanie planu pomocy, -wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, -pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. Zespół ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zbąszyń - poradnictwo - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny - poradnictwo Zespół interdyscyplinarny

22 Powiat ostrowski 126 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim 127 Gminny Ośrodek 128 Miejski Ośrodek w Ostrowie Wielkopolskim 129 Miejsko-Gminny w Raszkowie Ryczywół Al. Słowackiego 1c Ostrów Wielkopolski Ul. Ostrowska 93, Sieroszewice Ul. Limanowskie go 17 Przybysławic e Raszków Ostrów Wielkopolski at-ostrowski.pl Sieroszewice Ostrów Wielkopolski (62) Raszków pl poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pracownika socjalnego GZI, kompleksowa pomoc, informacja, edukacja. Poradnictwo specjalistyczne(prawne i psychologiczne) psychologiczne, socjalne, informacyjne 130 Miejsko-Gminny Zespół ds. przemocy w rodzinie 131 Urząd Gminy i Miasta Raszków 132 Punkt Konsultacyjny Przybysławic e Raszków Rynek Raszków Rynek Raszków pl Raszków ow.pl Raszków ow.pl Psychologiczne, socjalne, informacyjne terapeutyczne, informacyjne terapeutyczne, informacyjne

23 Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 133 Gminny Ośrodek Powiat ostrzeszowski 134 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Raszków Ul. Wrocławska Przygodzice Ostrzeszów, Zamkowa 17 Przygodzice osw.pl Ostrzeszów , , , atostrzeszowski.pl ostrzeszowski.pl Zespół, Wsparcie pracowników socjalnych Poradnictwo, wsparcie: - psychologa, - pracowników socjalnych, - radcy prawnego 135 Zespół Interdyscyplinarn y do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów Ostrzeszów l W ramach procedury NK członkowie Grupy Roboczej udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą wg kompetencji poszczególnych członków Grupy Roboczej tj., 136 Gminny Ośrodek w Doruchowie Doruchów Kępińska 13, Doruchów Doruchów pl poradnictwo 137 Gminny Ośrodek Kobyla Góra poradnictwo

24 138 Zespół Gminy Czajków 139 Gminny Ośrodek w Czajkowie Powiat pilski 140 Miejsko- Gminny w Ujściu 141 Miejsko Gminny 142 Centrum Profilaktyki i Aktywności 143 Miejsko-Gminny Powiat pleszewski 144 Gminny Ośrodek Świerczewski ego 1, Kobyla Góra Czajków Czajków 34 Wojska Polskiego 12; Ujście Łobżenica Sikorskiego 7 Łobżenica Złotowska 16a Wyrzysk Bydgoska 38 Czermin Czermin gora.pl Czajków 62/ Prowadzenie procedur niebieskiej karty, rozmowy informująco- motywujące z ofiarami przemocy, kierowanie do instytucji wg. właściwości np. ośrodek zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, prokuratura Czajków 62/ Ujście Łobżenica osysko.pl Łobżenica pl Wyrzysk Czermin wew. 32 t.plbłąd! Udzielenie kompleksowej informacji o możliwości uzyskania pomocy w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej Zespół Zespół interdyscyplinarny Punkt konsultacyjny Praca socjalna, pomoc finansowa, niefinansowa, psychologiczna, prawna, skierowanie do Ośrodka Wsparcia Socjalne, prawne, psychologiczne

25 145 Zespół 146 Gminny Ośrodek 147 Punkt konsultacyjny 148 Zespół 149 Gminny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 150 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiat poznański 151 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rynek Dobrzyca Gizałki, Kaliska 23; Gizałki Koźmińska 10, Dobrzyca Lipowa Gołuchów Lipowa Gołuchów Lipowa Gołuchów Poznań Słowackiego Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. Dobrzyca a.pl Gizałki Dobrzyca onet.pl Gołuchów pl Gołuchów Gołuchów Poznań nan.pl -prowadzenie procedury NIEBIESKA KARTA, -wsparcie osób dotkniętych przemocą, -doradztwo Socjalne, prawne, psychologiczne -poradnictwo psychologiczne - poradnictwo prawne Pomoc osobom doznającym przemocy oraz wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. Pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień. poradnictwo prawne, psychologiczne

Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści WSTĘP...4 OPIEKA ZDROWOTNA...4 INTEGRACJA I POMOC SPOŁECZNA...8

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2013 Lp. Powiat Gmina Miejscowość Właściciel obiektu i/lub zarządzający obiektem 1 Budzyń Budzyń 2 Wyszyny Region Wodny Warty Gmina Budzyń/Gminny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki

Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki Gminne Centra Informacji Wielkopolski dobre praktyki 1 Spis treści: I. Geneza powstania i funkcjonowania gminnych centrów informacji w Wielkopolsce w latach 2002-2006... 3 II. Przykłady dobrych praktyk...

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Tydzień Ofiar Przestępstw

Tydzień Ofiar Przestępstw Tydzień Ofiar Przestępstw Spis treści Prokuratura Okręgowa w Lublinie... 2 Prokuratura Rejonowa w Kraśniku... 3 Prokuratura Rejonowa w Lubartowie... 6 Prokuratura Rejonowa Lublin Południe... 7 Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe Załącznik do ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 201 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe Lp. azwa placówki zapewniającej miejsca noclegowe Adres placówki, numer telefonu,

Bardziej szczegółowo

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2005-2008 Września 2005 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP...3 II.POMOC DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ...4 1. DEFINICJA KRYZYSU I INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Poznań Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach Przychodnia Terapii Uzależnień i odwykowa@poczta.onet.pl Zakład Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2012 Województwo wielkopolskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr 31/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA POWIATU OTWOCKIEGO na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

GMINA MASŁÓW. SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 ZA ROK 2013r. MASŁÓW, marzec 2014 r.

GMINA MASŁÓW. SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 ZA ROK 2013r. MASŁÓW, marzec 2014 r. GMINA MASŁÓW SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 ZA ROK 2013r. MASŁÓW, marzec 2014 r. 1 S t r o n a Zgodnie z ustawą z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo