M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 1 (194) WROCŁ AW ST YCZEŃ str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 1 (194) WROCŁ AW ST YCZEŃ 2009. str."

Transkrypt

1 NR 1 (194) WROCŁ AW ST YCZEŃ 2009 I S S N M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 TOMASZ WUDARZEWSKI, MICHAŁ SZLACHCIC LOGINTRADE SP. Z O.O.

2

3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E Wrocław, ul Świdnicka 39 tel , fax Biuro DIG Czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Arkadiusz Ludwikowski, Grażyna Marciniak, Ryszard Milan, Paweł Rosienkiewicz, Czesław Sołtysiak, Mirosław Szeleziński, Janusz Trzciński Biuro DIG: Julita Markiewicz-Patkowska Zastępca dyr. DIG Jowita Cetnar-Kupracz Specjalista ds. projektów międzynarodowych Joanna Wągiel Fundusze Unii Europejskiej Sylwia Lasota Szef Projektów Unijnych realizowanych z EFS Marta Szott Specjalista ds. administracyjno-biurowych tel. 071/ Iwona Wielgo Koordynator Działu Promocji, Spotkań i Szkoleń Ewa Eliasiewicz-Skoberla Legalizacja dokumentów, Obsługa Sądu Arbitrażowego Redakcja Miesięcznika DIG-Info Adam Karolczuk tel Zdjęcia: Mieczysław Mieloch Edycja i obsługa promocyjna Miesięcznika EDU-SA Agencja Public Relations Małgorzata Garbacz tel , tel./fax Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków DIG) cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¾ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony, w ciągu roku. W NUMERZE: STR. 4-5 TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ STR. 6 SYTUACJA KOBIET W ZARZĄDZANIU I UWARUNKOWANIA ICH SUKCESÓW STR. 7 INTELIGENTA ENERGIA DLA MSP STR. 8-9 OSZCZĘDNOŚCI W ZAKUPACH STR GODZĄC ŁAD PRZESTRZENNY ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM STR. 12 CZAS PRZYGOTOWAĆ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STR. 13 STR. 14 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI IDEA BROKER ma zaszczyt zaprosić PRZEDSIĘBIORCÓW na konferencję pn. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie, która odbędzie się 4 lutego 2009 roku w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu (pl. Dominikański 1) Prezes Zarządu Idea Broker Sp. z o.o. Kamil Pogoda Dolnośląska Izba Gospodarcza Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Oceny Ryzyka Członek Zarządu Idea Broker Sp. z o.o. Grzegorz Bizoń PATRONAT HONOROWY PATRONAT ZŁOTY PATRONAT SREBRNY PATRONAT BRĄZOWY PATRONAT MEDIALNY Program konferencji: godz powitanie, poczęstunek godz rozpoczęcie Konferencji, Katarzyna Malinowska - członek Zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Oceny Ryzyka godz CARGO Marek Izraelski - dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Transportowych i Osobowych HDI- -GERLING POLSKA TU SA godz DIRECTORS AND OFFICERS (D&O) Robert Maciej Woźniak - dyrektor Działu Ubezpieczeń Finansowych AIG EUROPE SA NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (II) godz BUSINESS INTERRUPTION (BI) Marek Nowak - Departament Zarządzania Produktami Ubezpieczeń Korporacyjnych TUiR WARTA SA (centrala) godz FLOTY- Dariusz Szewc p.o. dyrektora ds. Klientów Korporacyjnych PZU SA godz podsumowanie Konferencji: Kamil Pogoda, Grzegorz Bizoń godz Lunch 3 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ 18 grudnia 2008 roku w Sali Wielkiej wrocławskiego ratusza odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Przybyło ok. 250 gości, którym życzenia świąteczne składali: prezes Zbigniew Sebastian, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Zdrojewska. Wszyscy zgromadzeni mogli poczuć zbliżające się święta dzięki dzieciom z Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, które pięknie zaśpiewały kolędy. Dolnośląska Izba Gospodarcza składa serdeczne podziękowania mecenasowi spotkania PKO BP SA, sponsorom: Nordea Bank Polska, Dent-a-Medical, partnerom: Instytut Derma- Med, Dora Pharm i ProHarmonia Rezydencja Wellness, a także patronowi medialnemu, którym był Biznesowy Serwis Informacyjny - Atrakcją wieczoru była loteria wizytówkowa, w której wylosowani szczęśliwcy odebrali atrakcyjne nagrody i vouchery od naszych spnsorów. Iwona Wielgo Iwona Wielgo, Barbara Zdrojewska, Zbigniew Sebastian i Rafał Dutkiewicz. Dagmara Zalewa z firmy Dent-a-Medical (z lewej) wręcza nagrodę Iwonie Nowakowskiej z Toyota Wrocław Nowakowski. Janusz Trzciński, Zbigniew Sebastian, prezydent Rafał Dutkiewicz i wiceprezydent Jarosław Obremski DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Podopieczni kąckiego Domu Dziecka obdarowali gości własnoręcznie wykonanymi upominkami świątecznymi. Dzieci z Domu Dziecka przygotowują się do występu. Salvatore Zuccarello z Dora Pharm wręcza jedną z nagród Jolancie Wróbel. Małgorzata Noworol z Rezydencji Wellness ProHarmonia wręcza nagrodę jednemu z laureatów loterii wizytówkowej. 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 SYTUACJA KOBIET W ZARZĄDZANIU I UWARUNKOWANIA ICH SUKCESÓW 18 grudnia 2008 r. we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyło się seminarium nt. Sytuacja kobiet w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów, przez Katedrę Zarządzania i Kolegium Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Zaprezentowano wyniki badań podczas realizacji projektu badawczego pt. Kobiety w zarządzaniu i determinanty ich sukcesów a rozwój regionu, w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, realizowanego w ramach konkursu dotacji - Fundusze strukturalne na poziomie NSS, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Uczestników przywitali przedstawiciele władz uczelni: jej rektor - prof. Zdzisław Jagiełło, kanclerz Irena Tomys oraz dr inż. Teresa Kupczyk - autorka koncepcji badawczej i kierownik ds. badań w projekcie, dyr. Kolegium Studiów Podyplomowych. W projekcie zbadano m. in. u kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek w Polsce, w 500 pierwszych przedsiębiorstwach z LISTY 2000, opracowanej przez Rzeczpospolitą (wydanie r.). Przebadano też 400 kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w biznesie, edukacji i administracji, by dowiedzieć się, w jaki sposób oceniają one aktualną sytuację kobiet w zarządzaniu w Polsce i jakie czynniki determinują ich sukcesy. Teresa Kupczyk, Irena Tomys, Zdzisław Jagiełło, Julita Markiewicz-Patkowska - wicedyrektor DIG, Sylwia Lasota - szef projektów unijnych w DIG. W seminarium uczestniczyły przede wszystkim kobiety pełniące funkcje kierownicze w biznesie, administracji i edukacji oraz psychologowie i doradcy zawodowi, a aktualną sytuację kobiet w zarządzaniu w perspektywie międzynarodowej przedstawiła dr Małgorzata Durska - dyrektor PWnet (Polish Professional Women Network). Oceny sytuacji kobiet w zarządzaniu w Polsce i barier występujących w ich w karierze kierowniczej, a także czynników ich sukcesów w oparciu o wykonane badania, dokonała Teresa Kupczyk. Korzyści wynikające dla organizacji z wykorzystania potencjału kobiet w zarządzaniu zaprezentowała dr Elwira Gross-Gołacka, specjalistka od tematyki Gender. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że skobiet w zarządzaniu w Polsce ulega pewnej poprawie, ale w dalszym ciągu istnieje zdecydowana dominacja mężczyzn na obszarach związanych z zarządzaniem i kobiety mają utrudniony dostęp do stanowisk kierowniczych. W opinii przebadanych kobiet pełniących funkcje kierownicze, zasady równości szans w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej jest niewystarczająca i mimo absorpcji tak licznych środków w okresie sytuacja kobiet w zarządzaniu poprawiła się nieznacznie. Nasuwa się generalny wniosek, że potencjał kobiet w zarządzaniu w Polsce, jak i na świecie, w dalszym ciągu nie jest w pełni wykorzystany. W trakcie seminarium odbyła się bardzo interesująca i żywiołowa debata pt. Kobiety w zarządzaniu - równe prawa i kompetencje, nierówne szanse. Dyskutowano na temat zaprezentowanych wyników i kierunków działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet w zarządzaniu. Prezentowano poglądy od bardzo optymistycznych do skrajnie pesymistycznych. Podkreślano, że kobiety mają kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, mogą stać się cennym zasobem tworzącym zarówno gospodarkę opartą na wiedzy, jak i społeczeństwo informacyjne, jednak wiele osób, szczególnie pań, nie miało złudzeń, że ich sytuacja szybko się nie poprawi. Obwiniały głównie funkcjonujący stereotyp, iż mężczyzna bardziej nadaje się do zarządzania niż kobieta, której przewidziano w społeczeństwie inne role. we były wypowiedzi nielicznie uczestniczących panów. Jedni dostrzegali duże szanse na poprawę sytuacji kobiet, inni twierdzili, iż mężczyźni z pewnością dobrowolnie nie oddadzą swoich miejsc w zarządzaniu. Jak wykazały prowadzone badania, nie znaleziono, oprócz stereotypów, istotnych różnic kwalifikacyjnych między kobietami i mężczyznami, które uzasadniałyby dyskryminację kobiet w zarządzaniu. Rozwiązania ustawodawcze krajów na rzecz równouprawnienia kobiet, także powinny wystarczać i nie stanowią barier w przedsiębiorczości i ich awansach kierowniczych. Dokonana analiza rzeczywistości upoważnia zatem do stwierdzenia, że w dalszym ciągu kobiety w zarządzaniu mają równe prawa i kompetencje, lecz nierówne szanse. Co zatem powoduje, że kobiety mimo posiadanych wysokich kwalifikacji nie mogą zająć należnych im miejsc w biznesie czy polityce na warunkach, jakie mają mężczyźni? Z pewnością są to stereotypy kulturowe, przekonania i przesądy, przestarzały stereotyp zarówno funkcjonowania rodziny, jak i wzorzec stanowisk menedżerskich. Co może zmienić sytuację kobiet w zarządzaniu? Rozwiązań z pewnością jest kilka. Autorka badań stawia tezę, iż sprawdzić się może metoda małych kroków, która ze spokojem i rozwagą pozwoli eliminować stopniowo bariery mentalne, zarówno zewnętrzne, jak i te tkwiące w samych kobietach. Na większe kroki można by pozwolić sobie na drodze rozwoju kompetencyjnego kobiet, bowiem we współczesnych gospodarkach opartych na wiedzy znajdzie się z pewnością więcej miejsca dla kobiet menedżerów. Natomiast pytanie, kiedy i czy w ogóle zrównają się szanse kobiet w zarządzaniu, autorka badań uznaje w dalszym ciągu jako otwarte. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 INTELIGENTA ENERGIA DLA MSP Dolnośląska Izba Gospodarcza od września 2008 r. przystąpiła do realizacji projektu pt. Izby Promotorami Inteligentnej Energii wśród Małych i Średnich Firm (Chambers Promoting Intelligent Energy for SMEs) CHANGE, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy 2007 (Intelligent Energy Europe Programme 2007). Projekt realizowany jest przez konsorcjum 61 izb z 12 krajów europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy i Szwecja), któremu przewodzi Eurochambres - Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych. Koordynatorem projektu w Polsce jest KIG, a pozostałymi partnerami regionalnymi są Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Regionalna Izba Przemysłowo- -Handlowa w Bielsku-Białej i Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości wśród przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, na temat efektywnego zużycia energii oraz wykorzystania alternatywnych źródeł energii, poprzez zbudowaną sieć doradców izbowych w regionach. W ramach projektu DIG przeprowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w tematyce tzw. inteligentnej energii oraz możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji wpływających na zmniejszenie zużycia energii i wykorzystania niekonwencjonalnych jej źródeł, a co za tym idzie - na poprawę stanu środowiska. Powstanie także podstrona internetowa poświęconą tym zagadnieniom, która zawierać będzie wszelkie linki do oferowanych na rynku informacji i usług, a także systemów wparcia dla MSP. Wśród firm zostanie przeprowadzona ankieta na temat czynników skłaniających je do zachowań energooszczędnych, jak i roli izb w ułatwianiu tego firmom. Badanie wśród przedsiębiorstw dotyczyć będą także ich sukcesów i osiągnięć, a także barier, jakie powstrzymują firmy przed aktywnością na polu efektywnego gospodarowania energią. Raport z tych badań pozwoli na lepsze dostosowanie kolejnych kroków w Krajowym Planie Działań dot. Efektywności Energetycznej, przewidzianym w roku i 10 grudnia ub. r. odbyło się w Brukseli pierwsze szkolenie dla koordynatorów ze wszystkich europejskich izb uczestniczących w projekcie CHANGE, dotyczące zagadnień inteligentnej energii. Podczas warsztatów uczestnicy wymieniali się doświadczeniami ze swoich krajów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Miałam przyjemność przedstawić uczestnikom tego spotkania wnioski z dyskusji mojej grupy roboczej, gdzie omawialiśmy posiadane przez izby doświadczenie w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska. Tematyka inteligentnej energii obejmuje przede wszystkim efektywność energetyczną, ale także odpowiednie wykorzystanie energii z alternatywnych źródeł, jak i umiejętność korzystania z możliwości, jakie stwarza postępująca liberalizacja rynków energii, tj. wybór najlepszego dostawcy i taryfy. Przed polską gospodarką stoją ogromne wyzwania, aby sprostać wymogom UE w zakresie efektywności energetycznej i móc konkurować z nowoczesnymi gospodarkami innych państw europejskich i rynków światowych. Wszystkie te inwestycje są niezwykle kosztowne, dlatego tak ważna jest pomoc z dostępnych unijnych programów pomocowych i takie właśnie takie możliwości oferuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata , w którym bardzo dużą wagę przywiązuje się do inwestycji wpływających w korzystny sposób na stan środowiska. Oto przykładowe programy. Polscy uczestnicy projektu Change podczas spotkania w Brukseli (od prawej): Witosław Wasilewski (RIPH w Bielsku-Białej), Katarzyna Grzejszczyk (KIG), Jakub Sitek (WIPH w Poznaniu), Paweł Mieczan (PIG w Szczecinie), Julita Markiewicz Patkowska (DIG), Małgorzata Potocka (KIG) wraz z prowadzącym szkolenie dr. Norbertem Hillerem. Działanie: 9.2. Efektywna dystrybucja energii Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Działanie: 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie: 9.5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie: 9.6. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Priorytet X - Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego, ropy naftowej i wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do produkcji paliw i energii ze źródeł odnawialnych). Działanie: Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego Działanie: Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji Działanie: Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii W ramach RPO województwa dolnośląskiego to: Priorytet V - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Energetyka (zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, poprawa dystrybucji energii elektrycznej oraz upowszechnienie gazu jako źródła energii. Działanie: 5.1. Odnawialne źródła energii Działanie: 5.2. Dystrybucja energii elektrycznej i gazu Działanie: 5.3. Ciepłownictwo i kogeneracja Więcej informacji o projekcie i jego realizacji można znaleźć na stronie internetowej W kolejnych wydaniach DIG INFO będziemy szczegółowo prezentować programy wspierające takie dziedziny, jak energetyka i ochrona środowiska. Dr inż. Julita Markiewicz Patkowska Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko - wykorzystanie energii z biomasy, biogazu, energia wiatru, wody, wykorzystanie energii geotermalnej i słonecznej itp.) Działanie: 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii Za treść niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponoszą autorzy i niekoniecznie jest ona odzwierciedleniem opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wykorzystanie zawartej tu informacji. 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 OSZCZĘDNOŚCI W ZAKUPACH Aktualna sytuacja w gospodarce rynkowej wymusza na wielu firmach działania restrukturyzacyjne w wielu obszarach funkcjonalnych. Na pierwszy plan idą zwykle czynniki kosztotwórcze mające bezpośrednie przełożenie na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Poszukiwanie oszczędności dotyczy wszystkich składników kosztów, w tym również zakupów. Generowanie oszczędności w zakupach może się odbyć drogą eliminacji poszczególnych pozycji kosztowych, ale takie podejście może przyczynić się do zmniejszenia efektywności biznesowej, a w szczególności obniżenia obrotów i satysfakcji klienta. Aby zrozumieć filozofię generowania oszczędności w zakupach, należy odnieść się do podstawowych wzorów na obliczanie zysku firmy, który jest różnicą pomiędzy osiąganymi przychodami a generowanymi kosztami. Zwiększenie zysku można osiągnąć w kilku sytuacjach, efektywnie oddziałując na dwa wpływające na niego składniki. Jednym z kierunków jest podnoszenie obrotów przy jednoczesnym zwiększaniu masy kosztów, ale w taki sposób, że obroty rosną szybciej. Jest to naturalne podejście przy rozwoju firmy. Istnieją jednakże inne podejścia, dzięki którym firma osiąga przyrost zysku bez potrzeby zwiększania obrotów. To sytuacja, w której przy stałych obrotach obniżamy koszty, lub też sytuacja, gdy obroty maleją, ale koszty obniżamy jeszcze więcej. Druga sytuacja może występować w czasach kryzysu gospodarczego. Warto również pamiętać, że jedna złotówka oszczędności w zakupach, to często dwie, a nawet trzy złotówki dodatkowo wygenerowane w sprzedaży. Jednocześnie w wielu sytuacjach generowanie oszczędności w zakupach jest procesem zdecydowanie prostszym i bardziej efektywnym. Jednakże jeżeli jednym z głównych celów jest poprawa wyników finansowych, w tym zwiększanie rentowności biznesu, oszczędności w zakupach powinny być jednym z priorytetów każdej firmy. Powiedzenie stać nas na to jest jednocześnie powiedzeniem przepłacamy za to czyli w sposób świadomy obniżamy zyski, co stoi w sprzeczności z większością strategii realizowanych przez przedsiębiorstwa. Poszukiwanie oszczędności nie powinno się odbywać kosztem jakości, jeśli jej obniżanie wpływa negatywnie na takie wskaźniki, jak obroty, satysfakcja klienta, efektywność organizacyjna czy wizerunek firmy. W wielu sytuacjach można osiągać również oszczędności nabywając jednocześnie te same produkty od tych samych firm. Generowanie oszczędności w zakupach może odbywać się za pomocą różnych narzędzi oraz różnych podejść do tego zagadnienia. Jednym z takich podejść jest konsolidacja zakupów w organizacji. Można to łatwo wytłumaczyć na przykładzie firmy, w której każdy dział zamawia np. artykuły biurowe w innej hurtowni. W takim przypadku konsolidacja zakupów i koncentracja na jednym tylko dostawcy znacząco może zwiększyć wolumen zamówienia, a co za tym idzie - zwiększa się pozycja przetargowa kupującego. Jeszcze większy efekt można uzyskać prognozując zużycie materiałów biurowych i negocjowanie umów kwartalnych lub dłuższych na większe ilości. Im większy horyzont czasowy, tym większy kontrakt oraz szanse na osiągnięcie lepszych warunków finansowych, ale nie tylko finansowych. Większe ilości to możliwość oddziaływania na szybkość i rytmiczność dostaw, obsługę klienta oraz przede wszystkim na elastyczność obsługi klienta. W wielu sytuacjach okazuje się, że płacąc mniej za jedną sztukę możemy wymagać więcej oraz być dużo lepiej obsługiwani. Kolejna możliwość to centralizacja zakupów w danej jednostce organizacyjnej. Dotyczy to firm wielooddziałowych lub sytuacji, gdy zakupy prowadzone są przez wiele jednostek organizacyjnych. Centralizacja zakupów doprowadza do identycznego efektu, jak konsolidacja zakupów DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 zwiększa wolumen zamówienia. Warto zwrócić uwagę, że powyższe działania nie odbywają się kosztem jakości oraz funkcjonalności nabywanych produktów i usług. Zastosowanie tych podejść jest bardzo uniwersalne. Oczywiście, im większa firma i większe wydatki na zakupy, tym większe oszczędności. Jednak problem oszczędności to nie tylko problem dużych firm. Kolejnym podejściem jest ograniczanie kosztów transakcyjnych związanych z nabywanymi produktami i usługami. W niektórych firmach koszty transakcyjne zrównują się z kosztami nabycia. Organizacja kosztów transakcyjnych wymaga innego podejścia do organizacji pracy. W określonych okolicznościach zasadne wydaje się również zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych automatyzujących procesy zakupowe. Dzięki rozwiązaniom informatycznym znacząco można skrócić czas potrzebny na wyszukanie dostawców oraz analizę informacji o współpracy z nim. Również budowa bazy danych jest znacznie ułatwiona. To oczywiście nie jedyne plusy wykorzystania rozwiązań informatycznych funkcjonujących pod nazwą e-procurement (e-zaopatrzenie). Na Zachodzie rozwiązania funkcjonujące w sferze e-zaopatrzenia weszły do powszechnego użycia, a liczba firm z nich korzystających wciąż rośnie. Wciąż jeszcze mało popularnym podejściem wydają się być grupy zakupowe. Ich idea polega na dobrowolnym zrzeszaniu się firm w celu dokonywania wspólnych zakupów, które z kolei zwiększają pozycje przetargowe i dają zdecydowanie lepsze wyniki niż samodzielne negocjacje z dostawcami. Grupy mogą mieć charakter tymczasowy lub dotyczyć współpracy długofalowej. Mogą odnosić się do zakupu określonego asortymentu (energia elektryczna, paliwo, stal, artykuły biurowe) lub też być zrzeszeniem firm funkcjonujących w tej samej branży. Funkcjonowanie grupy zakupowej jest uzależnione od dobrej współpracy pomiędzy członkami zespołu, a w tym od przepływu informacji oraz komunikacji. Z jednej strony zakupy grupowe zabierają niezależność w podejmowaniu decyzji o wyborze dostawców, z drugiej strony pozwalają na osiągnięcie bardzo dużych oszczędności w zakupach. Dzięki grupom zakupowym są nabywane przede wszystkim produkty bardzo mocno zestandaryzowane, które mają zastosowanie w wielu różnych branżach i pasują do specyfiki wielu firm. Wbrew pozorom takie produkty stanowią często znaczny odsetek w strukturze zakupowej. Oszczędności w zakupach to - z jednej strony - podejście, które powinno dominować w większości firm, z drugiej zaś - filozofia biznesu, którą wdraża się z wielkimi oporami. Głównym problemem jest niechęć wobec zmian i nastawienie przede wszystkim na wygodę własnej pracy. Zmiana dostawcy, nawet kiedy można uzyskać lepsze warunki przy tej samej jakości produktu, nie spotyka się często z poparciem osób odpowiedzialnych za zakupy. W wielu sytuacjach niestety sprawdzony dostawca to również dostawca, któremu płacimy więcej niż warunki możliwe do osiągnięcia na rynku. Oczywiście, jeśli nabywane produkty mają duże przełożenie na jakość naszych produktów oraz efektywność organizacyjną, to zmiana dostawcy wydaje się być ryzykowna. Jednakże w przypadku części produktów ryzyko jest bardzo małe. Jako przykład można podać nabywanie artykułów biurowych przez szpital. W takiej sytuacji ryzyko dostarczenia słabszych produktów lub nieterminowe dostawy nie powodują tragicznych w skutkach konsekwencji. Przy właściwym podejściu do zarządzania procesem zakupów można również ograniczyć tego typu ryzyka. Budowanie relacji z dostawcami jest sprawą istotną dla dostawców o znaczeniu strategicznym dla naszej firmy. W innym sytuacjach za takie relacje często musimy sporo więcej płacić. Michał Szlachcic Tomasz Wudarzewski LOGINTRADE Sp. z o.o Wrocław, ul. Braniborska 2/10 tel , fax DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 GODZĄC ŁAD PRZESTRZENNY ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM Biprogeo-Projekt jest firmą projektowo konsultingową działającą od 1996 roku, specjalizującą się w zakresie budowy infrastruktury transportowej. Biuro wykonuje kompleksowe projekty drogowo-mostowe oraz projekty systemów miejskiego transportu zbiorowego. Opracowuje projekty zagospodarowania terenu inwestycji oraz parkingów, placów manewrowych i dróg wewnętrznych, a także wielobranżowe koncepcje programowo przestrzenne układów transportowych. Wykonuje analizy korytarzowe oraz prace przedprojektowe dla nowych połączeń transportowych, zajmuje się również profesjonalnym doradztwem technicznym i wysokiej jakości wizualizacjami i animacjami, przydatnymi przy prowadzeniu konsultacji społecznych. Biprogeo-Projekt wyróżnia kompetentny i doświadczony zespół projektantów, nowoczesne technologie projektowania wykorzystujące techniki komputerowe, nowoczesne oprogramowanie (AutoCAD, Microstation, Civil 3D, Land Development Desktop), wysokiej jakości sprzęt oraz wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001. Zapewnia to klientom gwarancję najwyższej jakości usług, a także spełnienie ich oczekiwań i realizację zamierzonych celów. O jakości opracowań projektowych świadczą największe osiągnięcia firmy - zakończone i zrealizowane projekty budowy odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej z Mostem Milenijnym we Wrocławiu, przebudowy ul. Lotniczej, budowy sieci dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem do obsługi Specjalnej Strefy Ekono- Prezes Zarządu, dr inż. Marek Jagiełło, odbiera Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play Wizualizacja przebudowy ul. Bardzkiej we Wrocławiu. micznej w Biskupicach Podgórnych dla LG i jej kooperantów oraz oczekujący na realizację projekt budowy drogi wojewódzkiej Bielany Łany Długołęka na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 94 a drogą wojewódzką nr 455, z budową przeprawy przez Odrę. W trakcie ponad 10-letniej pracy projektowej biuro zrealizowało wiele projektów, począwszy od fazy projektu budowlanego i wykonawczego, na nadzorach autorskich i inwestorskich kończąc. W dorobku firmy znajdują się opracowania przygotowywane na zlecenie takich jednostek administracji państwowej i samorządowej, jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze i Opolu, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park. Firma wykonywała również kompleksowy projekt przejścia granicznego w Gubinku, a także projekty dróg wewnętrznych dla Auchan, ESSO i Colgate. Wiarygodność i rzetelność firmy potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody: Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy otrzymywany regularnie od 2003 roku, Dyplom Dzieło Mostowe Roku 2004 dla generalnego projektanta dr. inż. Marka Jagiełły, jednocześnie prezesa zarządu - za udział w projektowaniu i realizacji konstrukcji mostowej roku Most Milenijny we Wrocławiu, Certyfikat Wiarygodności i Rzetelności BIAŁA LISTA uzyskany w 2006 roku, Wyróżnienie dla zespołu Biprogeo-Projekt w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej zagospodarowania obszaru placu Społecznego we Wrocławiu rok 2007, Dolnośląska Nagroda Gospodarcza otrzymana w 2008 roku, Brązowy Certyfikat Wiarygodności i Rzetelności BIAŁA LISTA z roku 2008, Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2008 przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą. Wizualizacja przebudowy mostu przez Bóbr w Bolesławcu. Koncepcja programowa opracowana w roku 2006 na zlecenie GDDKiA O/Wrocław. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel , fax Misją biura Biprogeo-Projekt jest rozwijanie nowoczesnej drogowej infrastruktury transportowej poprzez poszukiwanie coraz śmielszych i coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań technicznych, pozwalających na kształtowanie nowoczesnego ładu przestrzennego i respektowanie środowiska naturalnego. Spółka Biprogeo-Projekt znacząco przyczyniła się do zmiany oblicza infrastruktury transportowej Wrocławia i Dolnego Śląska, która staje się coraz nowocześniejsza i coraz bardziej przyjazna dla użytkowników i środowiska. Wizualizacja węzła Trasy Strzegomskiej w rejonie obecnego skrzyżowania ul. Strzegomskiej i Robotniczej we Wrocławiu. Koncepcja programowo-przestrzenna opracowana w roku Widok ogólny przejścia granicznego w Gubinku (końcowa faza budowy). Widok na Most Milenijny we Wrocławiu w czasie próbnych obciążeń. Projekt zrealizowany w roku 2002 na zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu. NOWY DYREKTOR GENERALNY 3M POLAND 3M Poland ma nowego dyrektora generalnego. Z dniem 6 stycznia br. stanowisko to objął Claude Richard, dotychczasowy dyrektor generalny 3M Czechy. C. Richard rozpoczął karierę w 3M w 1988 roku w oddziale we Francji jako inżynier serwisu technicznego. Od 1993 roku kolejno obejmował kierownicze i dyrektorskie stanowiska w sektorze przemysłowym w dziale taśm i klejów. W 1997 roku mianowany został na stanowisko dyrektora regionalnego działu taśm VHB w Europie. Od 2001 roku pracował w 3M Europe jako dyrektor ds. marketingu i był odpowiedzialny za dział systemów klejących 3M. W 2004 roku objął stanowisko Six Sigma Master Black Belt w sektorze przemysłowym, a w rok później jego zakres obowiązków został poszerzony o region Europy Środkowej i Wschodniej. W 2006 roku został mianowany dyrektorem generalnym 3M Czechy. - Jestem świadomy wyzwań, jakie stoją przed 3M Poland. Cieszę się, że powierzono mi opiekę nad tak ważnym oddziałem dla 3M Company. Jestem pewien, że wykorzystując zdobyte doświadczenie, lokalne warunki ekonomiczne oraz silne strony polskiej filii uda się nam osiągnąć założone cele mówi C. Richard. Nowy dyrektor generalny 3M Poland ukończył ESCIL w Lyonie (Ecole Superieure de Chimie Industrielle de Lyon), gdzie uzyskał tytuł inżyniera chemii. W wolnym czasie oddaje się swym pasjom - fotografii oraz czytaniu książek historycznych. Jego ulubionym sportem jest jazda na nartach. Claude Richard jest żonaty, ma dwoje dzieci. 3M Poland Sp. z o.o. jest filią koncernu Minnesota Mining and Manufacturing i została założona w Polsce w 1991 roku. Centrala mieści się w Kajetanach k/warszawy, a biura regionalne w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. 3M Poland posiada zakłady produkcji medycznej i przemysłowej we Wrocławiu oferujące m.in. popularne plastry 3M Viscoplast, sztuczne unieruchomienia Scotchcast. 3M Poland posiada w swojej ofercie ponad produktów. Lokalna oferta jest przygotowywana w kilkunastu działach firmy (www.3m.pl). Claude Richard 11 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 CZAS PRZYGOTOWAĆ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Ogromna większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wybrała rok obrotowy pokrywający się z kalendarzowym. Oznacza to, że w chwili obecnej przystępują one do zamknięcia księgowego roku i sporządzenia sprawozdania finansowego, zaś kolejnym krokiem będzie przedłożenie tego dokumentu wspólnikom do zatwierdzenia. Organem, który tego dokonuje, jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. Pomimo, iż odbywa się ono corocznie, wydaje się więc być jedynie rutyną, warto zwrócić uwagę na niektóre istotne aspekty proceduralne, ważne dla prawidłowego jego przeprowadzenia. 1. Termin Zwyczajne zgromadzenie wspólników (ZZW) powinno odbyć się najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, czyli w omawianym wypadku do 30 czerwca włącznie. Należy pamiętać również o rozpoczynającym bieg w dniu odbycia zgromadzenia terminie do złożenia odpowiednich dokumentów do urzędu skarbowego oraz sądu rejestrowego. 2. Porządek obrad ZZW jest jedynym typem zgromadzenia, dla którego Kodeks spółek handlowych (KSH) przewiduje obowiązkowy zakres porządku obrad. Obejmuje on: - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy, - powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, o ile w danej spółce decyduje o tym Zgromadzenie, - udzielenie członkom organów spółki (zarządu, a tam gdzie istnieją także rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym. Oczywiście przedmiotem obrad mogą być także inne sprawy, jeżeli zostaną one w sposób prawidłowy umieszczone w porządku obrad. BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna Sp.k Wrocław, ul. Rzeźnicza 32-33, II p. tel , fax Zwołanie ZZW musi się faktycznie odbyć. Wymienionych uchwał nie można wyjątkowo podjąć w głosowaniu pisemnym. Oznacza to konieczność prawidłowego zwołania Zgromadzenia. Zgodnie z KSH należy to uczynić listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Istnieje także możliwość wysłania zaproszenia pocztą elektroniczną, ale tylko w tych spółkach, w których wcześniej dopełniono odpowiednich procedur: wspólnicy muszą wyrazić pisemną zgodę na taki tryb zwoływania zgromadzeń i podać w tym celu konkretny adres poczty elektronicznej. W zakresie terminów, których należy dotrzymać, ZZW podlega pewnemu wyjątkowi. Dotyczy to obowiązku udostępnienia wspólnikom dokumentów związanych z zamknięciem roku tak, aby mogli się z nimi zapoznać przed odbyciem ZZW. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są obowiązane do udostępnienia wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników. Udostępnienie nie oznacza, że należy wszystkie wymienione dokumenty doręczyć każdemu wspólnikowi, wystarczy udostępnienie ich w siedzibie spółki. Możliwy problem dotyczy zachowania piętnastodniowego terminu. Powinien on być realny, a zatem wspólnik musi być poinformowany we właściwym czasie, że ma możliwość przestudiowania dokumentów. Powoduje to zatem faktyczną konieczność wysłania zaproszeń na ZZW wcześniej, niż wynikałoby to z przepisu KSH, bądź też osobnego poinformowania wspólników o udostępnieniu dokumentów w siedzibie spółki. Dla takiego powiadomienia nie przewidziano szczególnej formy. 4. Absolutorium Jest to instytucja tyleż istotna, co często niewłaściwie rozumiana zarówno przez wspólników, jak i członków zarządu. W telegraficznym skrócie: Udzielając absolutorium członkom organu spółki wspólnicy kwitują ich z wszelkich czynności podejmowanych w ramach sprawowanego mandatu, ale uwaga! jedynie w ramach ich stanu wiedzy na chwilę podejmowania uchwały. Oznacza to, że jeżeli po udzieleniu absolutorium wyjdą na jaw nowe okoliczności, uzasadniające odpowiedzialność członków organu, nie są one objęte udzielonym absolutorium. Często popełnianym błędem jest głosowanie absolutorium zbiorczo, udzielając go np. wieloosobowemu zarządowi spółki jedną uchwałą. Jest to błąd. Absolutorium udziela się każdemu członkowi organu osobno. W innym wypadku wspólnicy byliby pozbawieni swobody decydowania w sytuacji, gdyby na przykład niektórym członkom organu chcieli go udzielić, a innym odmówić. 5. Powołanie zarządu Często istotnym elementem ZZW jest powołanie zarządu w związku z upływem jego kadencji. Warto wskazać na nieporozumienia, wynikające nadal często z powoływania zarządu na czas nieokreślony. Obecnie bezterminowe powołanie zarządu nie jest możliwe. Jeżeli w umowie spółki nadal znajduje się taki zapis, oznacza to, że zarząd praktycznie należy powoływać na nowo co roku. Jedynie wdając się w bardziej skomplikowane dywagacje prawne można by uzasadnić pogląd, że wystarczające byłoby powoływanie takiego zarządu co drugi rok bowiem zgodnie z art. 202 par. 1 KSH mandat członka zarządu wygasa w dniu odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przezeń funkcji. Przykładowo zatem, członek zarządu powołany w czerwcu 2008 r. - 1 stycznia br. rozpoczął dopiero sprawowanie funkcji w pierwszym pełnym roku obrotowym spółki (oczywiście, zakładając tożsamość roku obrotowego i kalendarzowego). Jego mandat wygaśnie zatem z dniem odbycia ZZW zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok Głosowania Głosowanie na Zgromadzeniu jest co do zasady jawne. Tajnie głosuje się w sprawach wyborów, odpowiedzialności członków organów spółki oraz innych osobowych a więc także w sprawie absolutorium oraz na żądanie choćby jednego ze wspólników. Sposób głosowania należy oczywiście odnotować w protokole Zgromadzenia. W toku każdego Zgromadzenia Wspólników mogą oczywiście wystąpić okoliczności nieprzewidziane. Należy wówczas odwołać się do obowiązujących przepisów, a w razie wątpliwości warto rozważyć rozpatrzenie wątpliwych kwestii na osobnym, nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, aby nie narażać poprawności procedowania ZZW, którego uchwały zgłaszane są wszak zewnętrznym instytucjom. Krzysztof Bramorski Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁKI Absolutorium W wyniku udzielenia absolutorium zgromadzenie wspólników wyraża swą aprobatę dla sposobu sprawowania funkcji i podejmowanych w związku z tym działań przez członków organów spółki. Udzielenia absolutorium ma miejsce podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które to powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Tym samym, umożliwia to przeprowadzanie swoistej corocznej oceny działalności członków organów spółek kapitałowych. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium podejmowana jest na podstawie wszelkich okoliczności, ze szczególnym uwzględnieniem przedkładanych zgromadzeniu przez zarząd sprawozdań z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy. Organ uprawniony do udzielenia absolutorium Organem uprawnionym do udzielenia absolutorium, zgodnie z art pkt 3 k.s.h. jest wyłącznie zgromadzenie wspólników. Uprawnienie to nie może zostać przeniesione na inny organ. Oznacza to, że ewentualne postanowienia umowy spółki przenoszące np. na radę nadzorczą obowiązek podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium członkom zarządu będą nieważne. Radzie nadzorczej może natomiast zostać powierzona kompetencja do przedstawienia rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium. Jednakże rekomendacja ta będzie miała jedynie charakter niewiążącej opinii. Za niewiążące należy również uznać postanowienia umowy czy statutu spółki wymagające dla skutecznego podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium uprzedniej rekomendacji rady nadzorczej. Takie rozwiązanie stanowiłoby bowiem istotne ograniczenie kompetencji zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Skutki udzielenia absolutorium Prawna doniosłość udzielenia lub nie absolutorium budzi szereg wątpliwości. Pomimo tego, że akt ten jest swego rodzaju akceptacją działań członków organów spółki, nie powoduje on wyłączenia ich odpowiedzialności z tego tytułu. Co prawda, w razie ewentualnego sporu mogą oni podnosić, że zostali zwolnieni z odpowiedzialności wobec spółki, ale i tak będą odpowiadać np. w razie pojawienia się nowych okoliczności nie znanych w chwili podejmowania stosownej uchwały oraz w przypadkach przewidzianych ustawą (m.in. odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce, w tym w razie ogłoszenia jej upadłości lub wytoczenia powództwa o naprawienie szkody). Skutki odmowy udzielenia absolutorium Sama uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie wywołuje jeszcze żadnych negatywnych skutków i nie pociąga za sobą odwołania członka organu. Nie da się jednak ukryć, że wobec braku akceptacji sposobu pełnienia danej funkcji kolejnym krokiem może być właśnie odwołanie. Nieudzielenie absolutorium może również skutkować wystąpieniem przez spółkę przeciwko członkowi organu z roszczeniem odszkodowawczym. W związku z tym przyjmuje się, że odmowa absolutorium wymaga uzasadnienia, bowiem aby członek zarządu mógł bronić swoich praw, powinien wiedzieć, co mu się zarzuca (wyrok SA w Warszawie, VI ACa 1374/05). Uprawnienia przysługujące ocenianym członkom organów spółki W związku z nieudzieleniem absolutorium należy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza polega na tym, że podjęta została uchwała o odmowie udzielenia absolutorium członkowi organu i tym samym pociąga to za sobą opisane powyżej konsekwencje. Drugą możliwością jest niepodjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Sytuacja ta może mieć miejsce, gdy przedmiotem uchwały było udzielenie absolutorium, ale na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników nie udało się uzyskać wymaganej ilości głosów lub gdy uchwała w tym zakresie w ogóle nie miała miejsca. Oznacza to, że w stosunku do danego członka organu powstaje swoisty stan zawieszenia i nie wie on, czy zostanie zwolniony od odpowiedzialności wobec spółki za zdarzenia mające miejsce w danym roku obrotowym, a ujawnione w sprawozdaniu finansowym i w sprawozdaniu zarządu. W takim przypadku, na podstawie art. 189 k.p.c przysługuje mu powództwo o ustalenie tego, czy jest on zwolniony z odpowiedzialności wobec spółki czy nie. Zgodnie bowiem z tym artykułem powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W przypadku podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom organów przysługuje prawo wytoczenia powództwa o uchylenie takiej uchwały lub stwierdzenie jej nieważności. Powództwo o uchylenie uchwały spółki przewidziane zostało w art. 249 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo to należy wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Drugim z wymienionych powództw przysługującym w tym zakresie jest powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Na podstawie art. 252 k.s.h. w związku z art. 250 k.s.h. zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom przysługuje bowiem prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia tego powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały. Tomasz Tatomir radca prawny, dyrektor wrocławskiego oddziału Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy Na uwagę zasługuje fakt, że prawo do uzyskania absolutorium przysługuje nie tylko członkom zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej, którym mandaty wygasają na tym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z art k.s.h. udzielenie absolutorium dotyczy bowiem wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników. Za wprowadzeniem takich praw przemawia ochrona interesów byłego członka organów spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu ma on możliwość uzyskania informacji o spółce i ochrony swojego dobrego imienia. Istnieje bowiem realne zagrożenie, że właśnie takim osobom przypisywana byłaby wina za ewentualne niepowodzenia spółki. Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 tel , fax Oddział wrocławski Wrocław, ul. K. Szajnochy 11/1c tel , fax DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (II) Od 24 października 2008 r. obowiązuje ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 171, poz nowelizacja ). Poniżej znajduje się omówienie kolejnych zmian wprowadzonych nowelizacją. Artykuł stanowi dokończenie publikacji zamieszczonej w poprzednim numerze DIG-info. Uproszczenie licytacji elektronicznej. Rozszerzono możliwości udzielania zamówień w trybie licytacji elektronicznej o roboty budowlane. W celu zmniejszenia obciążeń biurokratycznych ofertę składa się w postaci elektronicznej, a nie jak do tej pory w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postępowanie w tym trybie zostanie unieważnione, gdy wpłynęły mniej niż 2 wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta. Uzupełnianie dokumentów. Co korzystne dla wykonawców, wprowadzono możliwość uzupełniania pełnomocnictw na takich zasadach, jak uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Na niekorzyść wykonawców wprowadzono zasadę, że dokumenty złożone w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym na dzień składania ofert. Do tej pory był to dzień wyznaczony przez zamawiającego jako dzień uzupełnienia ofert, co w praktyce oznaczało, że wykonawca, który na zwrócił się do urzędu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, ale jeszcze zaświadczenia nie otrzymał, mógł złożyć ofertę, a następnie ją uzupełnić. Teraz uzupełnienie będzie możliwe tylko wówczas, gdy zaświadczenie właściwego urzędu zostanie wystawione najpóźniej na dzień składania ofert. Wadium. Dolna granica wadium została zniesiona, a obowiązek jego żądania nadal dotyczy tylko zamówień równych lub przekraczających progi unijne. Zamawiający wyznacza wadium w wysokości nie większej niż 3 proc. wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Nadto wprowadzono możliwość zatrzymania przez zamawiającego kwoty wadium wraz odsetkami w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełni dokumentów lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, iż nieuzupełnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Zamówienia częściowe. W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje się udzielić zamówienia w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, a więc przepisy mniej rygorystyczne, bo dotyczące zamówień o wartości poniżej progów unijnych, pod warunkiem, że wartość tej części zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty dla dostaw lub usług oraz dla robót budowlanych, a łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia. Zamówienia uzupełniające. W trybie zamówienia z wolnej ręki zmieniono przesłankę umożliwiającą udzielenie zamówień uzupełniających: dotychczasowe przepisy pozwalały na udzielenie zamówienia uzupełniającego w zakresie robót budowlanych i usług, jeżeli zamawiający zastrzegł to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) aktualnie musi przewidzieć to w ogłoszeniu o zamówieniu. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia. Liczbę wykonawców, których trzeba zaprosić do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia w postępowaniu, w którym wartość zamówienia dla robót budowlanych przekracza równowartość , a dla dostaw lub usług równowartość , zmniejszono z 7 do 5. W zamówieniach poniżej tych progów minimalna ilość zapraszanych wykonawców nadal wynosi 5. W zamówieniach o specjalistycznym charakterze należy zaprosić nie mniej niż 2 wykonawców. Zmiana ogłoszenia. Wprowadzono możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz w SIWZ w pełnym zakresie. Rezygnacja z określenia elementów, których nie można zmieniać, ma się przyczynić do zmniejszenia ilości unieważnianych postępowań i usprawnić udzielanie zamówień. Zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie w nich zmian. Jeżeli zmiana ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania i dotyczy zamówień równych lub przekraczających progi unijne, określono minimalne terminy przedłużenia składania wniosków lub ofert. Modyfikacji SIWZ można dokonać tylko w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert. O dokonanej zmianie zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza informacje o zmianie na tej stronie. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści SIWZ po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Gdy zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a mimo to niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający ma obowiązek przedłużenia terminu składania ofert, o czym informuje wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest tam udostępniana. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia wykonawcy. Zmiana taka nie jest już możliwa. Uchylony został przepis art. 140 ust. 2, który umożliwiał w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę sposobu spełnienia świadczenia wykonawcy po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy. Zmiana uprawnień Krajowej Izby Odwoławczej. Uchylono uprawnienie izby do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przyznano jej prawo do uchylenia zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu (co wcześniej należało do Prezesa UZP). Zmiana zasad kontroli postępowań prowadzonej przez Prezesa UZP. W miejsce kontroli uprzedniej i następczej wprowadzono kontrolą doraźną, odnoszącą się do wszystkich postępowań oraz kontrolę uprzednią, dotyczącą wyłącznie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Anna Prigan Autorka jest radcą prawnym współpracującym z wrocławskim biurem Kancelarii Prawniczej TGC Corporate Lawyers, która świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym z zakresu prawa handlowego, działalności gospodarczej, prawa pracy, zamówień publicznych, nieruchomości, bankowości i doradztwa finansowego, podatków, własności intelektualnej i innych. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15 Z przyjemnością zaprasza do salonu na pokaz modelu Opel Insignia. Michał Markiewcz Dyrektor Zarządzający Car Center Sp. z o.o. Car Center Sp. z o.o. ul.muchoborska Wrocław tel

16

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

członków zarządu obligacje i kredyty

członków zarządu obligacje i kredyty Zgromadzenie Tytuł ebooka wspólników wpisujesz i zadajesz spółki z o.o. styl wzory dokumentów Tytuł ebooka dla członków zarządu obligacje i kredyty w razie potrzeby podtytuł 1BQ0024 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402(2) punkt 1 KSH Zarząd

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Zarząd jest stałym organem prowadzącym sprawy i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. 1 Kompetencje Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. 1 Kompetencje Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. 1 Kompetencje Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 maja 2015 roku

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 maja 2015 roku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 maja 2015 roku Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Vantage Development S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd KRUK Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników. Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników. Co się dzieje z kwestią Walnego Zgromadzenia Wspólników, jeśli ogłoszono upadłość obejmująca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Komunikat nr 8/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) na

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 02.06.2015 Zarząd Triton Development

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N ZARZĄDU Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP 1 W celu zwiększenia efektywności w realizowaniu zadań przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie zwyczajni

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

RB 52/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE termin i porządek obrad

RB 52/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE termin i porządek obrad RB 52/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE termin i porządek obrad Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki:

(1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000032771; Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. treść ogłoszenia Zarząd BSC

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMOKE SHOP S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMOKE SHOP S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMOKE SHOP S.A. Zarząd SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000032771; Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. treść ogłoszenia Zarząd BSC

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Prime Minerals Spółka Akcyjna, zwany dalej także Zarządem, jest organem statutowym Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Producentów i Przetwórców Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego producentów warzyw, owoców i miodu oraz podmioty, które wykorzystują te surowce we własnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art. 1 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Notoria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 23 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 23 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Zarządu Internet Media Services S.A. z dnia 23 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SFINKS POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU SFINKS POLSKA S.A. REGULAMIN ZARZĄDU SFINKS POLSKA S.A. 1 Zarząd SFINKS POLSKA S.A., zwany dalej Zarządem działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 (02-844 Warszawa), wpisanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Uzupełniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. na dzień 27 lipca 2012 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nowoczesna Firma S.A. na dzień 27 lipca 2012 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nowoczesna Firma S.A. na dzień 27 lipca 2012 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd, ul. Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), działając na podstawie art. 399

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lubinie. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lubinie. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 oraz art. 402 1 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w BOJANIE (zwanej dalej Spółką). 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok

REGULAMIN ZARZĄDU. Łódź, MAJ 2007 rok REGULAMIN ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 5 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 29 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4.04.2007 r. Łódź, MAJ 2007 rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity)

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) 1 1. Komitet ds. Audytu, zwany w dalszej części Komitetem, jest stałym komitetem Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo