OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU"

Transkrypt

1 OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

2 SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy? Usługi konsultingowe Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a) Szkolenia z zarządzania... 5 b) Szkolenia z zarządzania wiedzą Knowledge Management... 7 c) Szkolenia z zarządzania zmianą Change Management... 8 d) Szkolenia z zarządzania procesami biznesowymi e) Szkolenia z komunikacji f) Szkolenia z zakresu zarządzania projektami g) Szkolenia z zakresu perfekcyjnej obsługi Klienta Customer Care Coaching Analiza Extended DISC Maria Wolińska... 15

3 1. Czym się zajmujemy? PRO Consulting jest firmą świadczącą profesjonalne usługi w zakresie: 1) prowadzenia programów zarządzania zmianą; 2) doradztwa biznesowego w zakresie budowy Modelu Obsługi Klienta; 3) budowania i doskonalenia procesów biznesowych; 4) wsparcia w zakresie zarządzania programami i projektami; 5) wdrażania systemów zarządzania jakością; 6) prowadzenia szkoleń, warsztatów biznesowych oraz moderowanie sesji problemowych; 7) coachingu biznesowego i indywidualnego. 2. Usługi konsultingowe Ad 1.1) PRO Consulting oferuje prowadzenie programów zarządzania zmianą: prowadzenie procesu Zarządzania Zmianą w organizacji; zarządzanie projektowe; szkolenia z zarządzania zmianą; szkolenia z zarządzania projektowego; coaching indywidualny i grupowy. Ad 1.2) PRO Consulting oferuje doradztwo biznesowe w zakresie budowy Modelu Obsługi Klienta: analizę podejścia Customer Care w organizacji; projekty podnoszące poziom obsługi Klienta;

4 stworzenie Modelu Obsługi Klienta; stworzenie systemu badań satysfakcji Klientów zewnętrznych i wewnętrznych; wdrożenia i/lub ocenę sposobu funkcjonowania Call Centre; szkolenia Customer Care dostosowane do aktualnych potrzeb organizacji. Ad 1.3) PRO Consulting oferuje budowanie i doskonalenie procesów biznesowych: definiowanie i tworzenie map procesów; zarządzanie procesami (mierniki, standardy procesowe, raporty); usprawnianie procesów (skracanie czasu, obniżanie kosztów, redukcja zatrudnienia w procesie); budowanie systemu zarządzania procesami w organizacji; szkolenia z zarządzania procesami. Ad 1.4) PRO Consulting oferuje wsparcie w zakresie zarządzania programami i projektami: zbudowanie w organizacji systemu zarządzania projektami, programami i portfelem projektowym; tworzenie Project Management Office; szkolenia z zarządzania projektami i programami. Ad 1.5) PRO Consulting oferuje wdrażanie systemów zarządzania jakością: zdefiniowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o cele strategiczne organizacji; dokonanie analizy sytuacji w kluczowych obszarach (tzw. gap analysis ); opracowanie założeń Programu Rozwoju Organizacji na bazie przeprowadzonych wywiadów indywidualnych oraz warsztatów z kadrą menadżerską i pracownikami. Koncepcja współpracy PRO Consulting z organizacją opiera się na miękkim podejściu polegającym na udzielaniu wsparcia w realizowanych inicjatywach przy jednoczesnym konsekwentnym monitorowaniu osiągania pożądanych rezultatów od pracowników i menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary i projekty.

5 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń PRO Consulting oferuje dostosowanie programów szkoleniowych do aktualnych potrzeb Firmy. PRO Consulting jest gotowe do przeprowadzenia modułów szkoleniowych i warsztatów w tematyce: zarządzanie; zarządzanie wiedzą; zarządzanie zmianą; zarządzanie procesami; komunikacja; zarządzanie projektami; perfekcyjna obsługa Klienta. W trakcie zajęć wykorzystujemy interaktywne formy pracy z grupą takie jak: dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach i małych 2-3 osobowych zespołach, zadania indywidualne, odgrywanie scenek i różne ćwiczenia. Grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 12 osób. a) Szkolenia z zarządzania Dobrzy liderzy i menedżerowie posiadają różnorodne umiejętności, które pozwalają im prowadzić ludzi ku efektywnej realizacji strategicznych celów organizacji. Rozpoczynają od włączenia ludzi w podejmowanie decyzji jak osiągnąć wizję organizacji. To przekonuje podwładnych o możliwości własnego wpływu na sposób jej realizacji. Równocześnie udzielają wsparcia dla wysiłków pracowników przez dobre stawianie celów, prawidłowy feedback, tworzenie i pokazywanie najlepszych praktyk i wzorów zachowań oraz coaching, co pozwala ludziom rozwijać ich potencjał zawodowy jak i wzrastać we własnej samoocenie. W końcu dobrzy liderzy doceniają i celebrują sukcesy, co daje ludziom nie tylko poczucie satysfakcji, ale też poczucie silnej przynależności do organizacji, która dba o nich. Dzisiejsze organizacje funkcjonują w ciągle zmieniającym się środowisku, co wymusza na ich liderach umiejętność radzenia sobie z zarządzaniem zmianą i przezwyciężaniem oporu podwładnych, który w naturalny sposób towarzyszy zmianie. Wszystkie te tematy są poruszane w czasie szkoleń, których opis znajduje się poniżej.

6 1. Wprowadzenie do obowiązków menedżerskich 2 dni Szkolenie przeznaczone dla osób, które od niedawna zajmują stanowisko kierownicze, lub obejmą je w najbliższej przyszłości. Omówione zostaną modelowe zachowania, wartości i kompetencje menedżerskie. Uczestnicy zrozumieją istotę transformacji, której podlegają przejście od roli eksperta do świadomego zarządzania ludźmi. 2. Menedżer czy lider 2 dni Przegląd kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz omówienie różnic między nimi. Zrozumienie zasad dobrego stawiania celów (SMART) i ich oceny. Jak prawidłowo udzielać pracownikom informacji zwrotnej. Uczestnicy poznają czynniki wpływające na sukces przywódcy. Pokrótce omówiona zostanie rola liderów w zmianie. 3. Motywowanie podwładnych 1 dzień - warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia Menedżer czy lider Co motywuje ludzi? Co robić, aby mieć zaangażowanych pracowników? 4. Wprowadzenie do coachingu dla menedżerów 2 dni Coaching wydaje się być obecnie najbardziej zaawansowaną i efektywną metodą wpływania na realizację celów biznesowych podwładnych. Dorośli ludzie najchętniej wdrażają w życie własne pomysły i rozwiązania dobry menedżer potrafi to wykorzystać w codziennych kontaktach ze swoim zespołem. 5. Tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie 1 dzień (dla menedżerów) - warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia Menedżer czy lider Szkolenie powinno być poprzedzone warsztatami z Zarządem, które określą podstawowe założenia do szkolenia, pożądane wartości, normy zachowań, rolę liderów ½ dnia. 6. Tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej w firmie 1 dzień (dla pracowników)

7 b) Szkolenia z zarządzania wiedzą Knowledge Management Zarządzanie wiedzą opiera się na przekonaniu, że najcenniejszym zasobem organizacji jest wiedza i doświadczenie jej pracowników. Dlatego uważa się, że duży wpływ na osiągane rezultaty ma efektywność z jaką pracownicy są w stanie pozyskiwać, gromadzić i dzielić się wiedzą z innymi oraz wykorzystywać ją w możliwie najlepszy sposób. Strategiczne znaczenie ma wiedza innowacyjna, pozwalająca tworzyć przewagę konkurencyjną na rynku oraz wiedza produktowo-procesowa niezbędna do dobrego funkcjonowania firmy tu i teraz. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej i HR od których oczekuje się tworzenia organizacji uczącej się i właściwej dla niej kultury organizacyjnej. Szkolenie omawia sposoby zarządzania i aktywnego oddziaływania na zespoły w ramach jednego pionu/funkcji oraz na międzyfunkcyjne zespoły projektowe. Nie do przecenienia jest rola świadomego kierownictwa HR wdrażającego systemy ocen i wynagradzania wspierające nowatorskie cele organizacji uczącej się. Szkolenie w zależności od potrzeb organizacji może być modyfikowane i przygotowywane z myślą o najwyższym kierownictwie firmy i menedżerach kolejnych szczebli zarządzania. PRO Consulting oferuje również w kolejnym kroku po szkoleniach możliwość przeprowadzenia warsztatów wypracowujących zespołowo konkretne rozwiązania Knowledge Management w Państwa organizacji. 1. Zarządzanie wiedzą tworzenie organizacji uczącej się 2 dni (dla menedżerów) 2. Tworzenie organizacji uczącej się warsztaty ilość dni do uzgodnienia

8 c) Szkolenia z zarządzania zmianą Change Management Większość organizacji dokonuje nieustannych zmian. Niestety tylko mniej niż połowa z realizowanych projektów zmian osiąga wyznaczone cele w określonym czasie. Warto jest zaplanować modelowy proces zmian indywidualnych (szkolenia, rozwój pracowni ków) oraz zmian organizacyjnych związanych z nowymi lub usprawnionymi sposobami wykonywania pracy i tworzenia relacji z Klientami. Wprowadzenie zarządzania zmianą dla projektów strategicznych powinno w krótkim okresie przynieść znaczącą poprawę wyniku finansowego i pozycji konkurencyjnej na rynku. Sukces zależy od ustrukturyzowanego, systematycznego i konsekwentnego działania w następujących obszarach: ciągłego rozwoju liderów, aby efektywnie wdrażać zmiany; powiązania zmiany ze strategią firmy, tak aby zmiana stała się naturalnym elementem, a nie jednostkowym wydarzeniem; tworzenia wspólnej, odczuwalnej przez wszystkich potrzeby zmian; angażowania menedżerów i pracowników w proces zachodzących zmian; monitorowania i uczenia się z zachodzących zmian poprzez funkcjonujący w firmie system mierzenia osiąganych efektów. Źle zaplanowana zmiana organizacyjna powoduje, że zmiana na poziomie indywidualnym jest bardziej bolesna. Z kolei brak zarządzania zmianą indywidualną sprawia, że trwała zmiana organizacyjna jest mniej prawdopodobna. Ludzki aspekt zmian jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na porażkę lub sukces całego przedsięwzięcia. Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach z zarządzania zmianą: aby dowiedzieć się, jak uniknąć realizacji projektu i przeprowadzenia zmiany ogniem i mieczem ; aby poznać całościowe i pragmatyczne podejście do przygotowania i przeprowadzania zmian w organizacji, łączące: aspekty miękkie zarządzanie zmianą, aspekty projektowe system zarządzania projektami, aspekty procesowe związane z wprowadzaniem zarządzania procesowego; aby nauczyć się, jak skorzystać z najlepszych praktyk zarządzania zmianą; aby umieć przygotować siebie i innych do nieuchronnie nadchodzących zmian; aby poznać najważniejsze zagadnienia zarządzania zmianą w projektach i procesach.

9 1. Zarządzanie zmianą dla menedżerów 2 dni Szkolenie pozwoli menedżerom zrozumieć zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą oraz przygotować się do lepszego zarządzania i utrwalania zmiany w organizacji. Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej kształtować odpowiednie postawy podwładnych wobec nowych elementów i zjawisk w organizacji. 2. Rola Sponsorów w zarządzaniu zmianą 1 dzień - warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia Zarządzanie zmianą dla menedżerów Szkolenie przeznaczone dla poziomu Executive i Top Management, skąd w sposób naturalny wywodzą się Sponsorzy projektów i programów zarządzania zmianą. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia dla menedżerów (ad 1). Szkolenie pozwoli Dyrektorom przygotować się dobrze do pełnienia roli Sponsora projektu zarządzania zmianą tak, aby projekt zakończył się sukcesem. Szkolenie pokazuje również jak istotne jest przywództwo i zastosowanie praktyki zarządzania projektami w skuteczniejszym wprowadzaniu zarządzania procesowego. 3. Zarządzanie zmianą dla Ciebie 2 dni (dla pracowników) Program szkolenia obejmuje psychologię zmian, przegląd najlepszych praktyk międzynarodowych, model indywidualnej zmiany oraz różne możliwe scenariusze reakcji na zmiany. Szkolenie pozwoli pracownikom zaakceptować nieuchronność zmian i nauczy szukania w nich pozytywnych dla siebie aspektów. 4. Jak zintegrować zarządzanie projektowe z zarządzaniem zmianą organizacyjną? 2 dni Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie całościowego podejścia do strategicznego realizowanego na poziomie kadry zarządzającej zarządzania projektowego, oraz z drugiej strony zaprezentowanie metodycznego zarządzania ludzką stroną zmian. Omawiamy również wielkie znaczenie trzeciego niezbędnego składnika recepty na sukces zmiany w organizacji. Jest nim aktywny, świadomy przywódca - sponsor projektu zmiany. Podczas szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia: zarządzanie portfelem przedsięwzięć, zarządzanie programem oraz zarządzanie projektem; podstawowe zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą; narzędzia i sposoby na lepsze zarządzanie zmianą i jej utrwalanie w organizacji.

10 Szkolenie odpowiada na pytanie jak zmieniać skutecznie organizację minimalizując szanse na porażkę zaplanowanych działań i jednocześnie odnieść najwięcej korzyści z prawidłowego zarządzania projektowego połączonego z zarządzaniem zmianą. Miarą sukcesu będą osiągnięte efekty wdrożenia decyzji biznesowych na czas i zgodnie z zaplanowanym budżetem. 5. Zarządzanie zmianą związaną z wprowadzaniem zarządzania procesowego 2 dni (dla menedżerów) Szkolenie pozwoli menedżerom zrozumieć zasady i modele psychologiczne rządzące zmianą oraz przygotować się do lepszego zarządzania zmianą w podległych jednostkach organizacyjnych. Szkolenie będzie koncentrować się na zmianie związanej z wprowadzaniem orientacji na procesy i ich ciągłe doskonalenie. Uczestnicy szkolenia będą mogli lepiej kształtować odpowiednie postawy podwładnych wobec nowych elementów i zjawisk w organizacji oraz stać się przywódcą w kształtowaniu prawidłowego podejścia procesowego. 6. Zmiana w organizacji - wprowadzanie podejścia procesowego. Co jest w tym dla mnie? 2 dni (dla pracowników) Program szkolenia obejmuje psychologię zmian, przegląd najlepszych praktyk międzynarodowych, model indywidualnej zmiany oraz różne możliwe scenariusze reakcji na zmiany. Szkolenie pozwoli pracownikom zaakceptować nieuchronność zmian procesowych i nauczy ich szukania pozytywnych dla siebie aspektów. Sukces wprowadzania orientacji na procesy w organizacji zależy w dużej mierze od tego na ile pracownicy uczestniczący w procesach rozumieją swoje nowe role i dobrze się w nich odnajdują. Jawny lub ukryty opór pracowników nie może towarzyszyć zmianie na stałe, gdyż zagraża sukcesowi całego przedsięwzięcia. d) Szkolenia z zarządzania procesami biznesowymi Zarządzanie procesowe w organizacji Doskonałe organizacje projektują swoje procesy, zarządzają nimi i doskonalą je w celu pełnego zaspokojenia potrzeb i zapewnienia coraz większej wartości dla Klientów oraz innych zainteresowanych stron (EFQM). Do głównych zadań zarządzania procesowego należy: spełnianie oczekiwań Klientów; optymalizacja procesów end-to-end, czyli takich które rozpoczynają się od pierwszego kontaktu z Klientem i kończą na dostarczeniu Klientowi gotowego produktu lub usługi;

11 bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników procesów; szybka identyfikacja i rozwiązywanie problemów; systemowe ciągłe doskonalenie. 1. Wprowadzanie podejścia procesowego w organizacji 2 dni (dla menedżerów) Celem szkolenia jest podniesienie aktualnych umiejętności i poziomu wiedzy uczestników przez: 1) zrozumienie, jak kluczowe dla organizacji jest prawdziwe zorientowanie na Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych; 2) zdefiniowanie zasad prawidłowego zarządzania jakością; 3) zrozumienie zasad zarządzania procesowego; 4) zrozumienie zależności i powiązań pomiędzy architekturą procesów a celami zarządczymi jednostki organizacyjnej; 5) wstępne zapoznanie się z różnymi metodami usprawniania procesów (optymalizacja przebiegu procesów i kosztów); 2. Definiowanie i mapowanie dowolnie wybranego procesu biznesowego warsztaty z uczestnikami procesu ilość dni zależy od stopnia skomplikowania procesu i jego długości; 3. Usprawnianie dowolnie wybranego procesu biznesowego warsztaty z uczestnikami procesu ilość dni zależy od stopnia skomplikowania procesu i jego długości. Punktem wyjścia jest istniejący proces i jego szczegółowa analiza. Następny krok to zespołowe tworzenie nowego doskonalszego procesu Should Be, który odpowiada na oczekiwania Klientów Zewnętrznych i Wewnętrznych organizacji. Kolejny etap to nadzór nad skutecznym wdrożeniem nowego procesu w życie. e) Szkolenia z komunikacji 1. Komunikacja interpersonalna w życiu zawodowym i prywatnym 2 dni Program szkolenia przybliża wiedzę o sposobach komunikowania się i roli jaką odgrywa prawidłowe komunikowanie się w życiu firmy i w życiu prywatnym.

12 f) Szkolenia z zakresu zarządzania projektami PRO Consulting oferuje szkolenia z zarządzania projektami dla początkujących i zaawansowanych uczestników. Zakres szkolenia jest dostosowywany za każdym razem do aktualnej sytuacji i potrzeb organizacji. g) Szkolenia z zakresu perfekcyjnej obsługi Klienta Customer Care Customer Care to umiejętność sprostania rosnącym oczekiwaniom Klientów. Jest to zadanie nie dla jednego, lecz dla wielu działów firmy, których dobra współpraca jest widoczna z perspektywy Klientów i budzi ich uznanie. Jednak nie zawsze tak jest wiele firm zmaga się z rosnącym odsetkiem niezadowolonych Klientów. Szkolenie przybliża metody wpływania na pozytywną percepcję Klientów. 1. Perfekcyjna obsługa Klienta - 2 dni Uczestnicy przypomną sobie, że Klient płaci pensje wszystkim zatrudnionym osobom w firmie. Zrozumienie całościowych doświadczeń Klienta z firmą jest kluczem do perfekcyjnej obsługi przekraczającej jego oczekiwania. Kontakt z Klientem musi być budowaniem związku opartego na dobrych emocjach. Słowa klucze to zaufanie, troska, szacunek i traktowanie z godnością. Klient jest darmowym konsultantem, zwłaszcza gdy składa reklamację, warto to umieć docenić i wykorzystać. 2. Rozmowy z trudnym Klientem ćwiczenia praktyczne - 1 dzień lub więcej (zależnie od potrzeb) Szkolenie jest zdominowane przez ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy będą mogli zastosować nowo nabyte umiejętności (ze szkolenia ad. 1) w praktyce, odgrywając scenki dotyczące ich największych trudności w kontaktach z Klientami. PRO Consulting zapewnia w szkoleniach uwzględnienie specyfiki firmy (o ile uzyska takie informacje).

13 4. Coaching Definicja i cel coachingu Coaching jest specyficzną metodą inspirowania ludzi do rozwijania i pełniejszego wykorzystywania swoich potencjalnych zdolności i umiejętności. Zadaniem coacha jest pomóc w odkrywaniu rozwiązań zwiększających efektywność w różnych sferach życia osobistego i zawodowego osoby korzystającej z coachingu. Coaching jest inspirowaniem ludzi do rozwoju, do lepszej realizacji ich celów zawodowych i życiowych przy wykorzystaniu ich własnych zdolności i umiejętności. Coaching wspiera rozwój menedżerów na ich drodze do uzyskiwania ciągle lepszych rezultatów biznesowych. Coach dysponuje wiedzą jak efektywnie odkrywać i rozwijać talenty oraz jak wspierać Klientów w pokonywaniu barier i przeszkód stojących na drodze do ich celów. Proces coachingu Dla przeprowadzenia pełnego procesu coachingu w jednym temacie czy obszarze potrzebna jest wspólna praca 2-3 miesięcy. Zazwyczaj tyle trwa proces przeprowadzania zmiany indywidualnej. W tym czasie spotkania odbywają się co tydzień lub 10 dni. Jedna sesja trwa najczęściej od godziny do 1,5 godziny. Coaching jest również metodą wykorzystywaną w pracy z zespołami. Każdy zespół ma swój indywidualny styl działania, dynamikę, a przede wszystkim mądrość grupową i potrafi z pomocą Team coacha, dojść własną drogą do pożądanych efektów.

14 5. Analiza Extended DISC Służy do obserwacji i analizy stylów zachowań (nie bada osobowości). Model pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji zachowań. Model w praktycznym ujęciu jest w pełni zintegrowanym pakietem kilkunastu narzędzi diagnostycznych opierających się na pracach Carla G. Junga. Jest z powodzeniem stosowany w ponad 40 krajach na świecie. System wykorzystuje jednorodną terminologię, eliminując konieczność uczenia się nowych pojęć przy używaniu kolejnych narzędzi. Badana osoba poświęca tylko 15 minut na wypełnienie w Internecie testu. Punktem wyjścia jest Analiza Indywidualna, która opisuje styl funkcjonowania, mocne strony badanej osoby, czynniki ją motywujące oraz reakcje na sytuacje stresowe i obawy. Raport przedstawia również dotychczasowe preferencje w sposobie działania i określa wskazówki rozwojowe. Interpretacja wyników jest szczegółowo omawiana z badaną osobą w czasie rozmowy prezentującej rezultaty, co daje możliwość lepszego zrozumienia siebie i swoich reakcji w życiu zawodowym i osobistym. Można zamówić dodatkowy moduł do Analizy Indywidualnej wykres preferencji szczegółowych (np. Obsługa Klienta, Administracja i Nadzór, Przywództwo, Sprzedaż, Szkolenie, Przedsiębiorca, Zarządzanie, Projekt, Informatyka). Kolejne zastosowania modelu to: określenie możliwości współpracy dwóch osób; ocena każdej osoby w zespole w realizacji zadań związanych z zarządzaniem, administracją oraz budowaniem relacji międzyludzkich. Extended DISC Analiza Zespołu łączy indywidualne wyniki członków zespołu w spójny raport, pozwalający na pracę nad budową zespołu. Umożliwia lepszą komunikację, dostarcza informacji, dzięki którym decyzje dotyczące zespołu lub firmy (zespół do 16 osób) podejmowane są efektywniej. Extended DISC pozwala podejmować lepsze decyzje rekrutacyjne i biznesowe dotyczące budowania skutecznego zespołu do wykonywania określonych celów organizacyjnych oraz przydzielania konkretnych zadań właściwym osobom. Pozwala również zadbać o pracownika w obszarze planowania dla niego najbardziej trafionej ścieżki kariery i optymalnych warunków pracy.

15 Maria Wolińska Erickson Professional Coach, Certyfikowany Menedżer d/s Zarządzania Zmianą (PROSCI), Certyfikowany Menedżer ds. Jakości (American ASQC), Facilitator Doskonalenia Procesów Biznesowych, Citigroup Quality Black Belt Czarny Pas w Jakości, Six Sigma Black Belt (Czarny Pas) Maria Wolińska, mgr ekonomii, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W swojej profesjonalnej karierze związana przede wszystkim z zarządzaniem Customer Care, jakością i zmianą. Uczestniczyła we wprowadzaniu na polski rynek firmy Readers Digest współtworzyła pierwsze w Polsce Call Center oraz wypracowała zasady funkcjonowania marketingu bezpośredniego. Praktyk wprowadzania zmian strategicznych, zarządzania zmianą i zarządzania poprzez jakość przede wszystkim w sektorze usług finansowych (9 lat pracy na stanowiskach dyrektorskich w Citibank Handlowy ostatnio jako Dyrektor Departamentu Strategii i Jakości, 1,5 roku w Raiffeisen Bank jako Dyrektor ds. Zarządzania Zmianą oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością i Projektami). Wielokrotnie uzyskała międzynarodowe ewaluacje menedżerskie i przywódcze (z czego najważniejsze to: Center of Creative Leadership 1997, 2005), odbyła wiele międzynarodowych szkoleń oraz uzyskała szereg certyfikacji z zakresu Leadership, zarządzania zmianą, zarządzania jakością, zarządzania procesami biznesowymi oraz prowadzenia projektów strategicznych. Zdobytą wiedzę miała okazję zastosować w praktyce zarządzania w korporacjach finansowych jako Dyrektor Departamentu podlegający bezpośrednio Prezesowi Banku. Od 2006 roku prowadzi własną firmę zajmując się działalnością szkoleniową, projektową i coachingiem. Posiada uprawnienia trenerskie, facilitatora zarządzania procesowego oraz międzynarodowe uprawnienia w coachingu. Posiada unikalne w Polsce umiejętności jest certyfikowanym w USA przez PROSCI Menedżerem ds. Zarządzania Zmianą.

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem pracowniczym

Kierowanie zespołem pracowniczym Kierowanie zespołem pracowniczym Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** 19-20 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 MindSonar Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 Zrozumienie i wiedza Wyobraź sobie, że w pracy z twoim klientem, pracownikiem lub współpracownikiem dokładnie rozumiesz

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda -

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center 6-7, 27-28 lutego, Golden Floor, Warszawa Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

COACHING DLA MENEDŻERÓW

COACHING DLA MENEDŻERÓW COACHING DLA MENEDŻERÓW Rozwijaj się, wspierając innych w rozwoju TERMIN od: 16.10.2017 TERMIN do: 17.10.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200 zł + 23% VAT Coaching to obecnie jedna z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Trening umiejętności liderskich,

1. Trening umiejętności liderskich, MODUŁ I ZOSTAŃ NOWOCZESNYM LIDEREM Moduł składał się z sześciu edycji, w ramach których zostało zrealizowanych pięć szkoleń w różnych terminach w latach 2010-2011: 1. Trening umiejętności liderskich, 2.

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ.....4 OPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI?

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? OTWARTE, 2 DNIOWE WARSZTATY SZEFOWSKIE: ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI? Warsztaty te przeznaczone są dla:

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM jak go tworzyć, rozwijać i nim

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla coachów

Analiza Transakcyjna dla coachów Analiza Transakcyjna dla coachów Poznań Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza Transakcyjna to złożona

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa

Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa Doświadczenie, które zmienia Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa Ścieżka rozwojowa Szkoła praktycznego przywództwa została przygotowana z myślą o menedżerach, którzy w zorganizowany i przemyślany

Bardziej szczegółowo

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży. Zapoznanie z procesem sprzedaży. Nauczenie rozwijania profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer

ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer ŚCIEŻKA: Skuteczny Menedżer Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kierownikom, menedżerom wszystkich szczebli Osobom przygotowywanym do

Bardziej szczegółowo