CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM"

Transkrypt

1 CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Jak poprawnie i właśc iwie zaprojektować proc es wdrożenia a następnie utrzymać i rozwijać system TPM? Metoda TPM ( Total Produc tive Maintenanc e) jest nowoczesną metodą zarządzania parkiem maszynowym, dzięki której można między innymi: - wydłużyć czas eksploatacji urządzeń, - zwiększyć prędkość maszyn i produktywność maszyn, - istotnie zredukować nieoczekiwane awarie maszyn. Pozwala wykonywać czynności obsługowe niewielkim nakładem sił, skupiając się głównie na prewencji, co w dużej mierze wpływa na usprawnienie procesu produkcyjnego, eliminację strat związanych z awariami i nieplanowanymi przestojami. Podczas warsztatów pokazujemy krok po kroku jak należy z sukcesem wdrożyć TPM jednocześnie omijając wszelkie przeszkody, które powodują, że wdrożenie staje się wielką porażką. Przedstawiamy praktyczne rady jak poprawnie i właściwie zaprojektować proces wdrożenia a następnie utrzymać i rozwijać system TPM. W każdym bloku studia przypadku będą omówione na podstawie 3-4 firm, pokazując zarówno właściwe jak i niewłaściwe podejścia. Podc zas szkolenia odpowiemy na pytania: jak z minimalizować straty związane z awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn? jak efektywnie zarządzać utrzymaniem ruchu? Jeżeli: interesuje Cię proces zarządzania TPM w nowoczesnym przedsiębiorstwie chcesz poznać triki PR dotyczące TPM zwracasz uwagę na wyniki w obszarze operacyjnym i szukasz wskaźników, które dostarczą informacji o poszczególnych procesach chcesz nauczyć się rozpoznawać istniejące przeszkody we wdrażaniu TPM chcesz wiedzieć, jak w praktyce powinien wyglądać harmonogram i strategia wdrożenia TPM uważasz, że istniejąca struktura Służb Utrzymania Ruchu jest nieefektywna i nie wykorzystuje w pełni potencjału Twojego przedsiębiorstwa chcesz zburzyć mur pomiędzy Produkcją a Utrzymaniem Ruchu zapraszamy do udziału w praktyc znyc h warsztatac h dla Szefów Działów Technicznych, Produkcji, UR, Mistrzów Produkcji i UR, Brygadzistów UR, Inżynierów Produkcji i UR, Kierownictwa zakładu, Koordynatorów zespołów wdrożeniowych oraz dla wszystkich innych osób zainteresowanych kulturą TPM w przedsiębiorstwie. Szkolenia prowadzone przez wykładowców pozwalają uzyskać wymierne korzyści w obszarze utrzymania ruchu. Dotychczasowe osiągnięcia klientów to między innymi: redukc ja awaryjnośc i o 40%, pierwszy milion wyprodukowanyc h wyrobów, wzrost dostępnośc i o 20%, wzrost efektywnośc i tec hników UR o 50%, wzrost O EE o 10%, redukc ja kosztów UR na poziomie 20% Podc zas spotkania omówimy i zobrazujemy na przykładac h: Jakie są fakty i mity na temat TPM? Czy TPM jest jednym z narzędzi UR czy też systemem zarządzania UR? Jakie błędy są popełniane podczas implementacji TPM w przedsiębiorstwie? Jakie są główne przyczyny porażek TPM? Jak zmierzyć skuteczność funkcjonowania TPM? W jaki sposób przekonać Zarząd do wdrożenia TPM? W jaki sposób powinna wyglądać strategia TPM? Czy TPM jest panaceum na całe zło? Przykładowe opinie klientów: Wojtek to prawdziwy pasjonat TPMu, z bezapelacyjnym doświadczeniem i wiedzą w tej dziedzinie. Szkolenia przez niego prowadzone zawierają wiele użytecznych narzędzi i technik. Polecam szczególnie tym, którzy są zainteresowani wdrożeniem naprawdę efektywnego systemu TPM. /Sławomir Świtek, Tyco Electronics Polska Sp. z o. o./ Już po pierwszej rozmowie z Wojtkiem wiedziałem, że będziemy współpracować i tworzyć TPM w mojej firmie. Mało jest takich ludzi, którzy z taką pasją i ogromnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem podchodzą do tematu TPM. Rzadko spotyka się aby teoria i praktyka były jednością w tym przypadku to podstawa działalności Wojtka.

2 /Łukasz Napierała, Barlinek Inwestycje Sp. z o.o./ PROGRAM SZKOLENIA: BLO K I - BUDO WA S YS TEMU TPM 1. Fakty i mity na temat TPM Znaczenie słowa TPM 5 mitów na temat TPM TPM vs Produkcja vs UR 2. Budowa systemu TPM Oryginalne znaczenie TPM Przedstawienie mutacji TPM Omówienie znaczenia filarów TPM wg JIPM 3. Praktyc zny system TPM Exc ellenc e Omówienie systemu TPM Excellence Przedstawienie korzyści z wdrożenia TPM Excellence Niezawodność BLO K II - PRO C ES IMPLEMENTAC JI TPM 1. Promoc ja TPM w przedsiębiorstwie Znaczenie programu promocji TPM w przedsiębiorstwie Model 5 obszarów korzyści TPM Praktyczne rady w stworzeniu systemu promocji TPM Struktura TPM w przedsiębiorstwie 2. Budowa proc esu wdrożenia TPM Model wdrożenia TPM wg JIPM Stosowane modele wdrożeń w Polskich przedsiębiorstwach 13 kroków wdrożenia TPM Połączenie metody projektowej i procesowej w zarządzaniu TPM Techniki mające na celu rozwój i utrzymanie systemu TPM BLO K III - KO RZ YŚ C I WYNIKAJĄ C E Z TPM 1. Z bilansowana Karta Wyników 16 strat w TPM Wskaźniki opisujące poszczególne straty Benchmarking wskaźników w różnych branżach System raportowania Budowa zbilansowanej karty wyników 2. Metodyka lic zenia wybranyc h wskaźników Proces liczenia podstawowych wskaźników Praktyczne wykorzystanie wskaźnika OEE/Dostępności Technicznej/MTTR/MTBF/OCE Ustalenie celów wydajnościowych za pomocą OEE Praktyczne określenie czasu cyklu na podstawie OEE Obliczenie korzyści finansowych z wdrożenia TPM BLO K IV - PRZ YKŁADY WDRO Ż EŃ I PO DS UMO WANIE S Z KO LENIA 1. Prezentacja i omówienie rzeczywistych przykładów skutecznych wdrożeń i korzyści z nich wynikających (przemysł kolejowy, spożywczy, wydobywczy, samochodowy). 2. Po d sumo wanie szko lenia - warsztaty grupowe (przydatność zaprezentowanych metod; miejsca w których uczestnicy widzą możliwość zastosowania omówionych metod - na swoim przykładzie)

3 METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW Nasze warsztaty są: Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy. Warsztaty są zgodne z oczekiwaniami Klientów i realiami Jego branży. Konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń oraz Firmom Klientów może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie. Większość czasu na szkoleniu poświęcona jest na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Najc zęśc iej stosowane formy: mini-wykłady, praca w grupach, gry symulacyjne, burza mózgów, studia przypadków, scenki sytuacyjne, dyskusje SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Dyrektorów i Kierowników Technicznych Dyrektorów i Kierowników produkcji, Inżynierów produkcji Liderów zarządzających Głównych Mechaników i Głównych Inżynierów Szefów Utrzymania Ruchu Mistrzów, Brygadzistów, Operatorów urządzeń technicznych i linii produkcyjnych WYKŁADOWCAMI NA SZKOLENIU BĘDĄ: Wo jc iec h Mąc zyński Od 2004 roku prowadzi działalność konsultingową, praktyk w zakresie optymalizac ji proc esów utrzymania ruc hu i produkc yjnyc h, Kaizen, Lean Maintenanc e, RC M. Spec jalizuje się we wdrażaniu narzędzi Kaizen Gemba Management, przede wszystkim projektów Total Produc tive Maintenanc e oraz Maintenanc e Exc ellenc e Management Program. Jeden z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności oraz logistyki UR. Pasja z jaką prowadzi szkolenia sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy oraz zawsze odnosi się pewien niedosyt. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie zajmując stanowiska menedżerskie testował i wdrażał innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Odpowiedzialny za kondycję techniczną maszyn i urządzeń, wdrażanie TPM w zakładach (TPM Subject Master Expert), tworzenie planów przeglądów remontowych jak i prewencyjnych, za nadzór nad prowadzonymi remontami maszyn i urządzeń w zakładach, przygotowywanie i realizację budżetu UR. Publikac je: System zarządzania służbami utrzymania ruchu Profesjonalizm usług Utrzymania Ruchu, czyli TPM System kompleksowej obsługi zapobiegawczej dla audytora czy przedsiębiorstwa? Premiowanie SUR - Uznaniowo czy w sposób kwantyfikowalny? Wskaźnik Efektywności Techników UR Jest autorem nowoczesnych form szkoleniowych, które z powodzeniem łączą teorię z praktyką: - Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing, - Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz, - Logistyka UR Try and Choose. W codziennej pracy w sposób nieszablonowy, pełen dynamizmu, pragmatyki oraz niezliczonej ilości przykładów uczy i przedstawia narzędzia wchodzące w skład systemu zarządzania utrzymaniem ruchu.

4 Jego wieloletnia praktyka, zarówno jako etatowego pracownika na stanowiskach menedżerskich, jak również trenera/konsultanta, pomogła w stworzeniu autorskiego programu zarządzania obsługą techniczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Program ten nosi nazwę Total Professional Maintenance Management System jest to połączenie klasycznego TPM w pewnej modyfikacji oraz inżynierii niezawodnościowej. W systemie znajdują się autorskie rozwiązania poszczególnych narzędzi takich jak: RCMLight, Quick Planing and Scheduling, Technical Statisical Proces of Spare Parts. Wiesław Białoń Trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz praktycznego wdrażania nowych modeli zarządzania i metod pracy oraz narzędzi Lean Manufacturing ze szczególnym uwzględnieniem Total Productive Maintenance, SMED, 5S, FMEA. Master Black Belt Six Sigma, a Lider Focused Improvement. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie biznesowe zdobywał w przemyśle motoryzacyjnym jako Koordynator TPM w firmie Fiat Auto Poland. Współpracował między innymi z takimi firmami jak: Cadbury Wedel Sp. z o. o., Zannini Topolcany, Delphi Jeleśnia, Adler Polska Sp. z o. o., Johnson Controls, Delfo Polska S.A., Cooper Standard Automotive Polska Sp. z.o.o., Magna Automotive Sp. z o. o., Wagony Świdnica S.A. Auto r warsztató w: Total Productive Maintance (TPM) nie tylko dla motoryzacji - case study Skuteczne wdrażanie usprawnień w firmie produkcyjnej certyfikowany warsztat Czyszczenia i przeglądy TPM 320 metrów pod ziemią SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE: listopada p 2014r. - Hotel Elbrus***Wellness& SPA Szczyrk, ul. Słoneczna 8 Hotel Elbrus*** Wellness& SPA - luksusowy hotel usytuowany w samym centrum uzdrowiska. Do dyspozycji Gości ekskluzywny Resort Odnowy Biologicznej składający się z basenu, jacuzzi, biczów szkockich oraz Świata Saun (sauna fińska, sauna z olejkami zapachowymi oraz sauna zimna). Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00-22:00. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 Cena szkolenia wynosi 1490 zł brutto Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1450 zł brutto Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 990 zł brutto Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto C ena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego. WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Dag mara Tro ska tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Joanna Jarosz - O polka tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Serdecznie zapraszamy!

5 Ta strona używa plików cookies Zamknij Więcej informacji o plikach cookies

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER

CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER Jak skutecznie zaplanować i zrealizować projekt w wyznaczonym czasie, zgodnie z zaplanowanym budżetem? Niektóre przedsięwzięcia realizowane w każdej firmie wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Jak uniknąć sankc ji w związku z kontrolą GIO DO i PIP? Z kontroli PIP i GIODO wynika, że wiedza przedsiębiorców i pracowników firm na temat

Bardziej szczegółowo

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu A k a d e m i a Utrzymania Ruchu 2013 W aintenance orkshop WAkademia Utrzymania Ruchu WARSZTATY MANAGERSKIE DLA OSÓB ODPOWIADAJACYCH ZA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, UTRZYMANIA RUCHU I PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

JAK KANBAN. kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

JAK KANBAN. kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901 kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych

KAIZEN College. Uczmy się od najlepszych KAIZEN College Uczmy się od najlepszych Szanowni Państwo! KAIZEN Oddajemy w Państwa ręce folder poświęcony cyklowi seminariów dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Organizator: Patroni medialni: www.le-bi.pl info@le-bi.pl Tel.: 792-502-502 Fax: (85) 733 65 83

Organizator: Patroni medialni: www.le-bi.pl info@le-bi.pl Tel.: 792-502-502 Fax: (85) 733 65 83 Organizator: Patroni medialni: Zwiedzane zakłady produkcyjne: 1. INDESIT: - Fabryka kuchenek - Fabryka lodówek - Verpol (wtryskownia + multiproces) - Fabryka okapów Zakład rozpoczął pracę w listopadzie

Bardziej szczegółowo

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI

POMIAR I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W UR Spotkanie MASTERCLASS praktycy dla praktyków CASE STUDY Kluczowe tematy spotkania: wybór, pomiar i analiza wskaźników efektywności w celu optymalizacji działań w UR korzyści i

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI

AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI Warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem Umiejętne i świadome wywieranie wpływu stało się dzisiaj kluczową kompetencją

Bardziej szczegółowo

WaRSztaty WROCŁAW. 10 12 Ian Glenday, Repetitive Flexible Supply. Lean RFS powtarzalność i elastyczność w działaniach operacyjnych zgodnie

WaRSztaty WROCŁAW. 10 12 Ian Glenday, Repetitive Flexible Supply. Lean RFS powtarzalność i elastyczność w działaniach operacyjnych zgodnie 2014 English version available at Transformacja firm w bardziej efektywne organizacje Mark Hamel, KaizenFieldbook.com 8:00 16:00 WROCŁAW XIV z zasadami Lean: połączenie części w całość 10 Ian Glenday,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA GREEN BELT

SIX SIGMA GREEN BELT WROCŁAW, 22 czerwca 2011 Oferta szkolenia SIX SIGMA GREEN BELT wrzesieo 2011-styczeo 2012 Akademia Białego Kruka Sp z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie zakładu BMW (produkcja serii: 5, 6 i 7)

Zwiedzanie zakładu BMW (produkcja serii: 5, 6 i 7) Zwiedzanie zakładu BMW (produkcja serii: 5, 6 i 7) Nowatorska formuła spotkania pozwalająca zaoszczędzić Państwa czas (konferencja odbywa się w trakcie kilkugodzinnej podróży do zakładu BMW) i pieniądze

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

12 LAT OD 12 LAT NAJWIĘKSZA KONFERENCJA LEAN MANAGAMENT W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Lean Enterprise Institute Polska

12 LAT OD 12 LAT NAJWIĘKSZA KONFERENCJA LEAN MANAGAMENT W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Lean Enterprise Institute Polska WSTĘP O KONFERENCJI Szanowni Państwo, Lean Management znajduje obecnie zastosowanie w każdej dziedzinie życia ekonomicznego, i to nie tylko jako zestaw narzędzi czy lista zasad, ale także jako najlepszy

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo