ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ"

Transkrypt

1 Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: Prognozowanie, planowanie i przygotowywanie produkcji w kontekście zmiennego rynku Bieżąca analiza kosztów produkcji czynniki wpływające na zmianę kosztów Jakość vs Koszt jakie koszty warto podnieść dla uzyskania wyższej jakości Projekty redukujące straty na linii produkcyjnej i podnoszące efektywność pracowników Wykorzystanie lean management jako filozofii ciągłego doskonalenia produkcji Jak zarządzać kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem pracowników produkcji? Dorota Bieniek KAIZEN Institute Krzysztof Matusiak Doradztwo Artex Przemysław Popiołkiewicz Modem-Projekt Iwona Sorbian Produkcyjni.pl Wojciech Florek OperationalExcellence.pl Ireneusz Plaza STAUFEN.POLSKA Jacek Smura Kontekst HR POLSKA Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo--Gospodarcze Staworzyński PATRONI MEDIALNI: WSPÓŁPRACA:

2 Program Dzień I Program DZIEŃ I Jak zarządzać ilością, jakością i kosztami produkcji w zmiennej sytuacji rynkowej 08:30 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 09:00 PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE PRODUKCJI W KONTEKŚCIE ZMIENNEGO RYNKU Jak rozumieć zintegrowane planowanie w systemach MRP2 i ERP Najczęstsze przyczyny braku prawidłowego funkcjonowania prognozowania i planowania produkcji W którym momencie zaczyna się prognozowanie sprzedaży, a kiedy planowanie produkcji Jak powiązać planowanie zakupów materiałów z procesami sprzedaży i prognozowania Dlaczego warto zamrażać krótkoterminowy plan produkcyjny i na jak długi okres? Elastyczna regulacja wielkości produkcji do zmiennych potrzeb rynkowych Zmiany potrzeb klienta a wielkości zapasów i przeciwdziałanie ich zwiększanie Powiązanie lejka sprzedaży, systemu CRM i prognoz sprzedażowych z kompleksowym planowaniem Dlaczego pętle MRP i CRP są tak ważne w planowaniu sprzedaży, zakupów i produkcji Paweł Staworzyński, Manager Zarządzający, Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński 10:40 PRZERWA NA KAWĘ 11:00 BIEŻĄCE PRZYGOTOWYWANIE PRODUKCJI SPOSOBEM NA OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW Planowanie zasobów materiałowych i transport do produkcji wg bieżących potrzeb Wpływ JIT i JIS na bieżący proces produkcji Zarządzanie łańcuchem dostaw z perspektywy częstych zmian potrzeb klienta Planowanie zdolności zasobów produkcyjnych i eliminacja wąskich gardeł Wpływ nagłych zmian planu produkcyjnego na wydajność i produktywność Ciągły proces ulepszeń z perspektywy przygotowania produkcji i wyszkolenia pracowników z nowych metod pracy Paweł Staworzyński, Manager Zarządzający, Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński 12:00 BIEŻĄCA ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ KOSZTÓW Jak rozumiemy koszty produkcji i gdzie się pojawiają? Miejsca powstawania kosztów i czynniki Pozaprodukcyjne obszary mające wpływ na koszty produkcji Wąskie gardła w procesie produkcyjno- -technologicznym i ich wpływ na koszty produkcji park maszynowy dział technologii kultura jakości w firmie umiejętności kontrolera produkcji i jego wpływ na decyzje inwestycje i przerwy remontowe zużycie maszyn, usprawnianie, eliminacja wąskich gardeł w obszarze technicznym organizacja pracy SMED, elementy Lean, organizacja stanowiska pracy ergonometria, wsparcie pracownika Planowanie produkcji i jego wpływ na koszty Umiejętności pracowników, zespołów oraz osób zarządzających i ich wpływ na powstawanie oraz zmniejszanie kosztów; Rola osób zarządzających w odpowiednim przenoszeniu planów produkcji na możliwości i procesy produkcyjne Odpowiednie przygotowanie pracowników do stanowisk pracy umiejętności, talenty, chęć odpowiedzialności Płacowe i pozapłacowe czynniki wpływające na zwiększanie kosztów produkcji Przykłady działań z doświadczeń zawodowych i ich wpływ na ograniczanie kosztów Krzysztof Matusiak, Ekspert, Doradztwo Artex 13:20 PRZERWA NA LUNCH 14:20 JAKOŚĆ VS KOSZTY JAKIE KOSZTY WARTO PODNIEŚĆ DLA UZYSKANIA WYŻSZEJ JAKOŚCI Zrozumienie zmienności jako podstawa efektywnego zarządzania Zarządzanie jakością i kosztami dobieranie odpowiednich działań (Ćwiczenia w grupach) Narzędzia do podejmowania kluczowych decyzji odnośnie kosztów i jakości (Interaktywna symulacja) Przykłady wdrożeń (m.in. case studies z zakresu rozwiązywania problemów braków w procesie produkcyjnym oraz zarządzania w sytuacjach absencji pracowników) Wojciech Florek, Master Black Belt, Założyciel, OperationalExcellence.pl 17:00 ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATÓW

3 Program Dzień II Program DZIEŃ II Projekty podnoszące efektywność produkcji REJESTRACJA, PORANNA KAWA PROJEKTY REDUKUJĄCE STRATY NA LINII PRODUKCYJNEJ PRAKTYKA WDRAŻANIA Wdrożenie pomiaru efektywności linii produkcyjnej jako warunek prawidłowej oceny efektów wdrażania projektów oszczędnościowych. Jak dobierać wskaźniki efektywności. Przykład wykorzystania danych z archiwów systemów SCADA lub BMS do przygotowania dobrego projektu poprawy efektywności linii produkcyjnej. Realizacja projektu oszczędnościowego przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych i ocena ryzyk wykonanie projektu, preliminarza, harmonogramu i oceny zwrotu kosztów inwestycji z uzyskanych oszczędności uzyskanie akceptacji i realizacja projektu wdrożenie systemu okresowego wyliczania uzyskanych oszczędności Projekt wdrożenia oszczędności w produkcji na przykładzie redukcji kosztów eksploatacji lakierni Przemysław Popiołkiewicz, Prezes, Modem-Projekt 9.50 ZANIM ZACZNIEMY LEAN WSKAŹNIKI W KONTEKŚCIE PROJEKTÓW PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI jakie wskaźniki musimy wprowadzić do organizacji, aby prawidłowo ocenić jakie narzędzia Lean powinny być wprowadzone najszybciej czy kierunek zmian jaki zaproponowaliśmy jest właściwy Dorota Bieniek, Konsultant KAIZEN Institute WYKORZYSTANIE LEAN MANAGEMENT JAKO FILOZOFII CIĄGŁEGO DOSKONALENIA PRODUKCJI Ireneusz Plaza, Starszy Konsultant, STAUFEN.POLSKA BEZKOSZTOWE I NISKONAKŁADOWE PROJEKTY PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW Gdzie najczęściej powstają straty i jak je eliminować? Rola przywództwa w angażowaniu i motywowaniu pracowników. Zaangażowanie pracowników w proces reorganizacji - case study Dyskusja Iwona Sorbian, Główny Manager ds. Wdrożeń, Produkcyjni.pl PRZERWA NA LUNCH JAK ZARZĄDZAĆ KOMPETENCJAMI, WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM PRACOWNIKÓW PRODUKCJI Jak budować odpowiedzialność pracownika za obsługiwana maszyn? Jak przekonać pracowników aby dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi? Jak motywować pracowników do efektywniejszej pracy i podnoszenia własnych umiejętności? Jacek Smura, Coach, Trener, Prezes Zarządu Kontekst HR POLSKA Sp. z o. o ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach PRZERWA NA KAWĘ

4 Informacje ogólne WARSZTATY KIERUJEMY DO: Warsztaty kierujemy do osób zarządzających działami produkcyjnymi. W szczególności do: dyrektorów ds. produkcji, kierowników ds. produkcji; kierowników obszarów produkcji, szefów i mistrzów produkcji oraz specjalistów z zakresu podnoszenia efektywności i wdrażania projektów usprawniających produkcję. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Zmienność i dynamika rynku oraz wysokie wymagania w zakresie jakości produkcji oraz optymalizacji jej kosztów stawiają szefów produkcji przed koniecznością jeszcze efektywniejszego zarządzania bieżącą produkcją i adekwatnego dostosowywania jej zakresu do czynników zewnętrznych. W tym kontekście triada: koszty, jakość i ilość analizowana jest w różnej konfiguracji, a każda z jej części otrzymuje różną wagę w zależności od bieżącej sytuacji organizacji, jej stopnia dojrzałości i powiązań z innymi podmiotami oraz aktualnie przyjętego lub wdrażanego modelu zarządzania produkcją. Na tym tle konkretyzują się projekty podnoszące efektywność produkcji, kładące nacisk zarówno na jakość, jak i na koszty, jak również pokazujące jak wpływ odpowiedniego zarządzania pracownikami przekłada się na sam proces produkcyjny i jego wyniki. Mając to na względzie oraz analizując trendy w zarządzaniu produkcją w 2013r. przygotowaliśmy dla Państwa dwa dni intensywnych warsztatów, w czasie których wspólnie z praktykami i ekspertami zarządzania produkcją omówimy i przedyskutujemy najciekawsze sposoby na podniesienie efektywności produkcji na zmiennym rynku. Spotkanie pozwoli Państwu nie tylko na podpatrzenie sprawdzonych rozwiązań w przedmiotowym zakresie, ale będzie odpowiednim miejscem na wymianę doświadczeń, rozszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zarządzaniu różnymi obszarami i pracownikami produkcji. Praca w czasie warsztatów będzie prowadzona pod hasłem: jakości i kosztów pierwszego dnia oraz w obrębie projektów podnoszących efektywność produkcji dnia drugiego. Całość dopełnią interaktywne zajęcia z obszaru najistotniejszych kwestii w zarządzaniu personelem produkcyjnym. ORGANIZATOR: MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. WIĘCEJ INFORMACJI: Anna Oleszek tel.: MIEJSCE WARSZTATÓW: Hotel Hyatt Warszawa ul. Belwederska 23

5 Prelegenci Dorota Bieniek, Konsultant KAIZEN Institute Specjalizuje się w doradztwie i treningach z zakresu zarządzania i metod optymalizacji produkcji (Total Flow Management, Total Productive Maintenance), Zarządzaniem Jakością (Total Quality Management), podstaw KAIZEN (KAIZEN Basic), oraz technikach szybkich przezbrojeń SMED. Prowadzi zarówno projekty dedykowane dla firm jak i warsztaty otwarte. Filozofię KAIZEN poznała zarządzając produkcją w kilku dużych organizacjach z branży motoryzacyjnej. Odbyte kilkumiesięczne szkolenia w Japonii ugruntowały jej wiedzę z zakresu TFM, TPM, TQM. Brała aktywny udział w czterech projektach green field organizując i zarządzając obszarem produkcji zgodnie z zasadami KAIZEN i szczupłego wytwarzania Lean Manufacturing. Doświadczenie z branży motoryzacyjnej wykorzystywała wdrażając nowoczesne systemy zarządzania produkcją w firmach między innymi z branży papierniczej, spożywczej, usługowej, poligraficznej. Szkoliła kadrę kierowniczą oraz operatorów w zakresie podstawowych narzędzi KAIZEN. Stały autor publikacji z zakresu zarządzania produkcją w pismach branży przemysłowej. Projekt Manager według metodologii PMI. Pracowała m. in. dla NGK Ceramics Polska, Brembo Polska, Geiger Technik, UPM Raflatac, Zakłady Azotow Kędzierzyn S.A, FM Logistic, Global Colors Polska, Artech Polska, PPH Aitix Wojciech Florek, Master Black Belt, Założyciel OperationalExcellence.pl Trener i Coach. Od 2003 r. zawodowo związany z Whirlpool Corp., najpierw jako Lider Techniczny w Product Development Centre Whirlpool Europe, następnie jako Six Sigma Project Manager i Six Sigma Manager dla całego obszaru EMEA Chłodnictwo fabryki w Polsce, Włoszech i RPA. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Odpowiedzialny za wdrażanie programów Lean&SixSigma w działach R&D oraz Produkcji. Prowadził szkolenia Six Sigma Black Belt i Six Sigma Green Belt dla kadry inżynierskiej i menadżerskiej Whirlpool Europe. Współzałożyciel OperationalExcellence.pl, firmy zajmującej się dostarczaniem wiedzy i rozwiązań z zakresu ciągłego doskonalenia opartych na metodologii OpEx, Six Sigma i Lean Manufacturing. Wybrane projekty: Optymalizacja procesu wtrysku detali małego AGD. Redukcja defektów i poprawa efektywności procesu produkcji frytek. Optymalizacja procesów transakcyjnych w Global Shared Service Centre. Wdrożenie Robust Engineering dla procesów wstępnych i montażu. Krzysztof Matusiak, Ekspert, Doradztwo Artex Wieloletni praktyk i ekspert w zakresie zarządzania różnymi obszarami produkcji. W swojej pracy zawodowej zarządzał zakładami produkcyjnymi w firmach: Mieszko S.A., Prymat, Dubiel Vitrum, Mirana Sweet, Lambertz Polonia, Jowix Triomet, Edex-pol i Goldfein. W zakresie działalności zarządczej posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, planowania produkcji, prognozowania przepływu i potrzeb materiałowych, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ekspert w zakresie controllingu w tym poszukiwaniu wąskich gardeł między innymi w procesie produkcyjno-technologicznym, budżetowania opracowywania i realizacji budżetów zakładów produkcyjnych i działów. Poza tym posiada zawodowe doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami, nadzorowania utrzymaniem ruchu, rekrutacji, zarządzania talentami i budowania zespołów pracowników produkcyjnych, wdrażania systemów zarządzania ISO, systemów informatycznych SAP i bazujące na SAP, higienicznych HACCP, IFS, Standard Tesco. Bazując na tych bogatych doświadczeniach, wiedzy i kompetencji świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie: produkcja, logistyka, planowanie, controlling, wdrożenia systemów zarządzania i zarządzania informatycznego. Ireneusz Plaza, Starszy Konsultant, STAUFEN.POLSKA, Doradztwo.Akademia.Inwestycje Spółka z o.o. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Swoją wiedzę poszerzał studiując Międzynarodowe Strategie Bizensowe na uniwersytecie w Tilburgu (Holandia) oraz Lidera Lean Managent w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Będąc pasjonatem ciągłego doskonalenia pracował również nad ulepszaniem swojego warsztatu konsultanta kończąc kurs trenerski dla zaawansowanych. Pracował w branży motoryzacyjnej dla takich firm jak TI Automotive, Huf Group, FICOSA International. Swoją karierę zawodową związał z pracą w obszarze Łańcucha Dostaw. Przechodząc wszystkie szczeble kariery od specjalisty do dyrektora zakupów miał okazję poznać i zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami. Miał okazję wykorzystywać swoje umiejętności Przemysław Popiołkiewicz, Prezes, Modem-Projekt Prezes firmy konsultingowo projektowej w dziedzinie utrzymania ruchu (naprawy, modernizacje) i inwestycje (projekty, wdrożenia). Wieloletni praktyk w zakresie wydzielania outsourcingu w firmie produkcyjnej. Ostatnio Szef Działu Inwestycji, Solaris Bus & Coach S. A. Ważniejsze projekty: Organizacja nowego działu utrzymania ruchu w Solaris BUS & Coach Sp. z o.o. Udział w programie uruchomienia linii produkcji, łożysk baryłkowych japońskiej firmy KOYO, Budowa i uruchamianie systemów sterowania w nowo budowanym w całym spektrum działań od zakupów części produkcyjnych po materiały pośrednio-produkcyjne, części zamienne i materiały biurowe, od wyposażenia zakładu po usługi, od definiowania strategii zakupów po wdrażanie procedur, od identyfikacji i uruchamiania nowych dostawców po ich rozwój jakościowy i technologiczny. Swoje doświadczenie i praktyczne umiejętności wykorzystuje obecnie doradzając innym jak sprawnie i efektywnie obniżać koszty i podnosić wydajność procesów. Jest starszym konsultantem STAUFEN. POLSKA gdzie zajmuje doradzaniem oraz prowadzeniem projektów dla przedsiębiorstw mających na celu podniesienie efektywności oraz redukcję kosztów zwłaszcza w obszarze Łańcucha Dostaw. zakładzie TM PRESSTA S.A. Samodzielne projekty i wdrożenia urządzeń dla przemysłu spożywczego. Projekty i uruchomienia urządzeń spawalniczych.udział w kilku projektach celowych finansowanych ze środków KBN. Realizacja trzyletniego projektu celowego na potrzeby MON finansowanego przez KBN. Reorganizacja wydziału utrzymania ruchu w TM PRESSTA S.A. Ponadto: Systematyczne szkolenia z zakresu metody Kaizen, Patenty i wzory użytkowe.

6 Przemysław Popiołkiewicz, Prezes, Modem-Projekt Prezes firmy konsultingowo projektowej w dziedzinie utrzymania ruchu (naprawy, modernizacje) i inwestycje (projekty, wdrożenia). Wieloletni praktyk w zakresie wydzielania outsourcingu w firmie produkcyjnej. Ostatnio Szef Działu Inwestycji, Solaris Bus & Coach S. A. Ważniejsze projekty: Organizacja nowego działu utrzymania ruchu w Solaris BUS & Coach Sp. z o.o. Udział w programie uruchomienia linii produkcji, łożysk baryłkowych japońskiej firmy KOYO, Budowa i uruchamianie systemów sterowania w nowo budowanym Jacek Smura, Prezes Zarządu Kontekst HR International Group Współtwórca Kontekst HR International Group. Od 1998 r. pracuje jako trener, coach i doradca. Certyfikowany coach absolwent międzynarodowej szkoły coachingu International Coaching Community. Posiada certyfikat Success Insights, uprawniający do korzystania z tej metody w pracy szkoleniowo-doradczej i coachingowej. Absolwent Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN Institute. Jest ekspertem i praktykiem w dziedzinie zarządzania projektami. Prowadzi szkolenia oraz projekty konsultingowe w zakresie: zarządzania zespołem, kierowania ludźmi, motywowania, coachingu, oceny pracownika, negocjacji i sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania projektami, zarządzania zmianami i usprawniania procesów. Twórca autorskiej metodologii zarządzania ryzykiem operacyjnym stosowanej w zarządzaniu projektami. Prowadził projekty rozwojowe dla kadr menedżerskich oraz sprzedażowych. Wdrażał inż. Iwona Sorbian, Główny Manager ds. Wdrożeń, Produkcyjni.pl Specjalizuje się we wdrożeniach projektów zwiększających efektywność produkcji. Ukończyła SGGW na kierunku Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw, podyplomowo SGH Zarządzanie Wartością Klienta oraz Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej. Swoje, ponad 20-letnie doświadczenie rozpoczynała od pracy na stanowiskach najniższych szczebli takich jak Kontroler Jakości czy Mistrz Produkcji, dzięki czemu zyskała możliwość głębszego poznania czynników decydujących o sukcesie Paweł Staworzyński, Manager Zarządzający, Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński Niezależny ekspert w zakresie kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie racjonalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania firm. W ramach realizowanych działań stosuje m.in. filozofię Lean Manufacturing (5S, TPM. SMED, Kaizen, KVP, Yamazumi, diagramy Ishikawy, Kanban, PDCA, TOC, Poka Yoke, 5Why, Shop in Shop), zarządzanie przez cele, strategiczną kartę wyników, metody optymalizujące planowanie i harmonogramowanie produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw (Just in Time (JiT), Just in Sequence (JiS), optymalizacji przepływu materiału - redukcję zapasów magazynowych przy jednoczesnej poprawie dostępności komponentów (wykorzystanie analiz ABC w połączeniu z XYZ), zasadę przepływu jednej sztuki - One Piece Flow. Wdrożył kilkadziesiąt projektów usprawniających, zakończonych sukcesem w niemal wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych o różnych profilach (jako inżynier, kierownik, manager opracowujący koncepcję i metodykę realizacji stawianych celów). Wyszkolił kilkunastu w pełni wykwalifikowanych inżynierów i kierowników zakładzie TM PRESSTA S.A. Samodzielne projekty i wdrożenia urządzeń dla przemysłu spożywczego. Projekty i uruchomienia urządzeń spawalniczych.udział w kilku projektach celowych finansowanych ze środków KBN. Realizacja trzyletniego projektu celowego na potrzeby MON finansowanego przez KBN. Reorganizacja wydziału utrzymania ruchu w TM PRESSTA S.A. Ponadto: Systematyczne szkolenia z zakresu metody Kaizen, Patenty i wzory użytkowe. projekty szkoleniowe i doradcze zwiększające efektywność biznesową między innymi w takich organizacjach, jak: PriceWaterhouseCoopers, Toyota, Philips, Shell, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Legislacyjne, BRE Bank, Electrolux, Kraft Foods, Unilever, Volkswagen, American Express i wielu innych. W latach koordynował długofalowy projekt szkoleń menedżerskich realizowanych przez Kontekst HR International Group w Toyota Motor Manufacturing UK w Wielkiej Brytanii, w którym corocznie uczestniczyło brytyjskich menedżerów. Prelegent podczas konferencji i seminariów organizowanych przez Instytut Zarządzania, Nowoczesną Firmę oraz Institute for International Research. Autor wielu artykułów dotyczących zarządzania oraz human resources management. Więcej informacji na organizacji. Pracowała jako Kierownik Produkcji, Pełnomocnik Prezesa ds. Poprawy Organizacji Pracy na wydziałach produkcyjnych, spec. ds. Marketingu i sprzedaży, Coach, Trener, Mentor. Od 4 lat prowadzi własną firmę wspierając organizacje szukające zmniejszenia kosztochłonności procesów. Ponad wszystko lubi poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, kocha spacery, w wolnych chwilach maluje i pisze. projektów, którzy są uznawanymi specjalistami pracującymi dla niemieckich, polskich, amerykańskich i rosyjskich firm produkcyjnych. Odwiedził kilkaset firm głównie w Polsce, ale również i w Rosji, Niemczech i USA, dla których opracował konfiguracje konkretnych projektów usprawniających. zdobył między innymi w dziale przygotowania produkcji międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego Dräxlmaier Group gdzie zrealizował pierwsze projekty usprawniające wybranych obszarów zakładów w Polsce i na Węgrzech. Działania te przyczyniły się do znacznej poprawy efektywności procesów produkcyjnych, transportu wewnętrznego jak i administracji. Ostatnie lata pracował dla Międzynarodowej Grupy MTM (MTM International Group) jako inżynier i kierownik projektów, prokurent a następnie jako Prezes Zarządu. W ciągu tych lat zdobył doświadczenie i KNOW-HOW kształtowane od ponad 60 lat przez specjalistów w krajach wysokorozwiniętych (m.in.: Niemcy, USA, Francja, Włochy, Wielka Brytania), jak również w krajach rozwijających się (Polska, Rosja, Brazylia, Chiny, Czechy i Słowacja). Szczegółowe informacje na

7 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach zarządzanie produkcją. -, termin: Cena zł + 23% VAT do 28 stycznia 2013 r. Cena zł + 23% VAT po 28 stycznia 2013 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto Wa r u n k i u c z e s t n i c t w a 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 28 stycznia 2013 r., zł + 23% VAT po 28 stycznia 2013 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 25 stycznia 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 25 stycznia 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Umowy wdrożeniowe na systemy IT

Umowy wdrożeniowe na systemy IT Główne zagadnienia Istotne elementy umowy j Umowa wdrożeniowa agile Prawo autorskie w umowie j Usługi serwisu technicznego i rozwoju programu komputerowego Depozyt kodów źródłowych Powierzenie przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Omówienie zadań i scenariuszy

Omówienie zadań i scenariuszy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Omówienie zadań i scenariuszy Przygotowanie do negocjacji Budowanie modelu kluczowych zależności Sytuacje konfliktowe gracze i plan gry Rozmowy przy stołach

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE

SZTUKA WYGRANYCH NEGOCJACJI ZWIĄZKI ZAWODOWE ZAGADNIENIA GŁÓWNE System negocjacyjny mechanizmy Przygotowanie do negocjacji W konflikcie gracze i plan gry Kluczowe czynniki negocjacji Rozmowy przy stołach negocjacyjnych i "za kotarą" Skuteczność w

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWY MARKETING. PRAKTYCZNE ASPEKTY KAMPANII VIRALOWYCH 14 marca 2017 r. >> Innowacyjny temat. >> Pakiet informacyjny >> Tworzenie notatek

WIRUSOWY MARKETING. PRAKTYCZNE ASPEKTY KAMPANII VIRALOWYCH 14 marca 2017 r. >> Innowacyjny temat. >> Pakiet informacyjny >> Tworzenie notatek MARKETING ŚREDNIO ZAAWANSOWANY POZIOM SZKOLENIA. Zapraszamy osoby mające podstawy z zakresu marketingu wirusowego. >> Innowacyjny temat >> P obieranie materiałów w wersji elektronicznej >> Pakiet informacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Zagadnienia główne Środki ochrony prawnej w systemie na gruncie obowiązującej i przyszłej ustawy PZP Odwołanie jako pierwsza instancja środków ochrony prawnej Postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą

Bardziej szczegółowo

Motywowanie poprzez delegowanie trening umiejętności delegowania zadań, władzy i uprawnień

Motywowanie poprzez delegowanie trening umiejętności delegowania zadań, władzy i uprawnień GŁÓWNE ZAGADNIENIA Poznanie własnego stylu zarządzania i jego wpływu na motywowanie innych Rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji z pracownikami poprzez motywowanie pozytywne Zdobycie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH

SYSTEMY OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH MAŁGORZATA MACHNIEWICZ Z wykształcenia psycholog organizacji (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.Jest certyfikowanym

Bardziej szczegółowo

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na szkolenie pt. Lean Management wsparcie innowacyjności procesowej

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skutecznego zakupowca

Narzędzia skutecznego zakupowca Narzędzia skutecznego zakupowca O nas LUQAM Quality Service Group jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Prawa Pracy w praktyce

Prawa Pracy w praktyce Strona Tytułowa Dzień I Dzień II Informacje Ogólne Formularz Zgłoszeniowy 25 czerwca 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Główne zagadnienia Zakaz konkurenjci i obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY. HR BIZNES PARTNER praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji

PROFESJONALNY. HR BIZNES PARTNER praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji praktyczne aspekty umacniania pozycji Umocnij pozycję HR owca w swojej organizacji Zintegruj wartości pracowników z wartościami firmy Sprostaj wyzwaniom rynku w zakresie BR Biznes Partneringu Wprowadź

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie. 27-28 kwietnia 2015 Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA:

REKLAMA LEKÓW. Najnowsze zmiany w reklamie leków i produktów granicznych WARSZTATY. www.cooperconferences.pl ÓWNE ZAGADNIENIA: www.cooperconferences.pl PARTNER: WARSZTATY REKLAMA LEKÓW GŁ ÓWNE ZAGADNIENIA: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REKLAMIE LEKÓW. WYROKI TS, ZMIANY USTAWOWE Kancelaria Prawno - Patentowa KONDRAT WPŁYW NAJNOWSZEGO

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obligacjach kluczowe zagadnienia

Ustawa o obligacjach kluczowe zagadnienia 19 listopada 2015 r. o obligacjach GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji Piotr Smołuch Rodzaje obligacji Procedura emisji obligacji Sposoby oferowania obligacji

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

Motywowanie poprzez delegowanie trening umiejętności delegowania zadań, władzy i uprawnień

Motywowanie poprzez delegowanie trening umiejętności delegowania zadań, władzy i uprawnień Motywowanie >> Innowacyjny temat >> Dyskusja z uczestnikami >> Pobieranie materiałów >> Pakiet informacyjny >> Tworzenie notatek >> 13 godzin szkoleniowych >> Pytania do Eksperta >> Certyfikat uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku to co jest mierzone jest dla organizacji ważne i to co jest mierzone jest realizowane Tematy i terminy seminariów KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku Temat seminarium Najbliższy termin Skuteczna

Bardziej szczegółowo

Strategiczne zarządzanie

Strategiczne zarządzanie Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie kompetencjami Strategie personalne w grupie kapitałowej Centra Usług Wspólnych System ocen pracowniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiegiem dokumentów

Zarządzanie obiegiem dokumentów Główne zagadnienia Cyfryzacja administracji i sądownictwa w praktyce Funkcjonowanie spółek kapitałowych w kontekście cyfryzacji Elektroniczny obieg a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Prelegenci Dr Karolina

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obligacjach. praktyczna realizacja nowych przepisów. Główne zagadnienia: prelegenci:

Ustawa o obligacjach. praktyczna realizacja nowych przepisów. Główne zagadnienia: prelegenci: Podmioty posiadające zdolność do emisji obligacji Rodzaje obligacji Procedura emisji obligacji Sposoby oferowania obligacji Problematyka zabezpieczeń emisji obligacji problemy praktyczne Główne zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STRATEGII TPM

BUDOWA STRATEGII TPM ZAPROSZENIE Drodzy Państwo!!! Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez naszą firmę warsztatach szkoleniowych zatytułowanych: BUDOWA STRATEGII TPM Podczas warsztatów dowiedzą

Bardziej szczegółowo

EKSPERT ZARZĄDZANIA OUTSOURCINGIEM

EKSPERT ZARZĄDZANIA OUTSOURCINGIEM Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa EKSPERT ZARZĄDZANIA OUTSOURCINGIEM 30 czerwca 1 lipca 2014 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW Hotel Sheraton, Warszawa PRELEGENCI Usługi

Bardziej szczegółowo

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów:

TRUDNE AUDYTY. Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych. Tematy warsztatów: TRUDNE AUDYTY Trudne audyty warsztaty doskonalące dla audytorów warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych Czy zawsze wiesz, o co pytać podczas audytów wewnętrznych? Poszukujesz nowej wiedzy potrzebnej

Bardziej szczegółowo

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

DELEGOWANIE ZADAŃ I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Delegowanie zadań i motywowanie pracowników to kluczowe kompetencje menedżerskie. Od skuteczności tego procesu zależy zaangażowanie pracowników w rozwój firmy oraz przyczynianie się do jej sukcesów. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe Opracowywanie taryf dla ciepła wraz z omówieniem bieżących wyzwań na rynku ciepłowniczym

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe Opracowywanie taryf dla ciepła wraz z omówieniem bieżących wyzwań na rynku ciepłowniczym Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe Opracowywanie taryf dla ciepła wraz z omówieniem bieżących wyzwań na rynku ciepłowniczym Mając na uwadze ciągłe zmiany legislacyjne i rynkowe, chcielibyśmy podzielić

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI: Katarzyna Augustyniak Augustyniak & Żarski Dominika Jędrzejczyk K & L Gates Marcin Reszka Filipiak Babinicz ZAGADNIENIA GŁÓWNE: zmiana planów i projektu budowlanego w trakcie budowy obowiązki

Bardziej szczegółowo

Social media efektywne wsparcie procesów marketingowych

Social media efektywne wsparcie procesów marketingowych [Wpisz tekst] Szkolenie otwarte: Social media efektywne wsparcie procesów marketingowych 23-24 marca 2017 r., Warszawa Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na kolejnych stronach przedstawimy propozycję

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global

Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane przez GPM Global Temat: Szkolenie: PRiSM Practitioner - Zrównoważone Zarządzanie Projektami - Warsztaty akredytowane

Bardziej szczegółowo

Lean Foundation. Szkolenie otwarte r. Wrocław

Lean Foundation. Szkolenie otwarte r. Wrocław Lean Foundation Szkolenie otwarte 28-30.09.2016r. Wrocław PDCA Group jest organizacją opartą na trzech filarach PASJA DOŚWIADCZENIE GŁOS KLIENTÓW Chcąc poznać system produkcyjny Toyoty - pojechaliśmy do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w projektach Lean

Zarządzanie zmianą w projektach Lean Zarządzanie zmianą w projektach Lean Jak bez porażki wdrażać zmiany wpływające na rozwój firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym? 19-20 listopada 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby efektywniej sprzedawali?

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, S ztuka 3 4 lipca 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: z Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień z Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania wrażeniem audytorium

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne

Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne WARSZTATY Negocjacje zakupowe Zaawansowane strategie negocjacyjne 29 czerwca 2016, Warszawa Jak efektywnie negocjować? W jaki sposób negocjują najlepsi? Co zapewnia Ci sukces w negocjacjach? Czy ja jestem

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kucharski Kancelaria Łatała. i Wspólnicy. Sebastian Rudnicki Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Tomasz Kucharski Kancelaria Łatała. i Wspólnicy. Sebastian Rudnicki Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Strona Tytułowa Główne zagadnienia Umowa holdingowa i Umowa o współpracy grupie kapitałowej Instrumenty pozakodeksowego nadzoru właścicielskiego Kontrola nad spółkami zależnymi- regulacje prawne i dobre

Bardziej szczegółowo

Zbudowanie systemu motywacyjnego w firmie Wprowadzenie realizacji celów przy wsparciu motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego

Zbudowanie systemu motywacyjnego w firmie Wprowadzenie realizacji celów przy wsparciu motywacyjnego systemu płacowego lub pozapłacowego Nauczysz się jak zbudować w swojej firmie, motywacyjny dla rozwoju pracowników system ocen i nagród mający ustalony, akceptowalny i nieprzekraczalny budżet. Poznasz metody budowania systemu motywacyjnego.

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie O wydarzeniu Dzień otwarty ABK W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszył

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach. Renata Grzeszczak Project Manager

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach. Renata Grzeszczak Project Manager Lean skupia się na procesie, metoda Harada na ludziach. Harada odwołuje się do prac Shigeo Shingo i Taichi Ohno w kwestii szacunku dla ludzi i ich kluczowej roli w ciągłym doskonaleniu. Każda firma dąży

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja i proces naprawczy

Restrukturyzacja i proces naprawczy Główne zagadnienia: NOWE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE ZAWARCIE UKŁADU - CASE STUDY FINANSOWANIE PODMIOTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEPROWADZENIA PRZYGOTOWANEJ LIKWIDACJI ZAMIANA

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym

Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym Szkolenie otwarte Profesjonalna obsługa posprzedażna w serwisie samochodowym 2 3 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI oraz REMEDIACJA GRUNTÓW - NAJNOWSZE ZMIANY 27 stycznia 2017 r., Warszawa Nowe przepisy wykonawcze do ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA i ustawy,,szkodowej"

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ? www.trioconferences.pl ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ? Warsztaty, 21 czerwca 2016 r., Warszawa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa.

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa. S ztuka Zakres tematyczny: z Poznanie technologii komunikacyjnych i zaawansowanej lingwistyki budującej autorytet i pozwalającej osiągnąć zamierzony cel. z Poznanie skutecznych strategii odpowiadania na

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE czyli jak oszczędzać czas i pieniądze Termin: 26.09.2017-27.09.2017 Miejsce szkolenia: Katowice, Best Western Premier Hotel Forum Katowice ul. Bytkowska 1a http://www.bestwesternkatowice.pl/

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 27-28 listopada 2014 r. Prelegent.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 27-28 listopada 2014 r. Prelegent. Strona Tytułowa Prelegent Łukasz Janiec psycholog, trener biznesu, coach Główne zagadnienia Kompetencje HR Komunikacja HR z kadrą zarządzającą Metody wspierania pracy kadry zarządzającej Rola HR w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

24.listopad.2016.Warszawa Procesy wspierające retencję pracowników w CUW Systemy motywacyjne w CUW Aspekty formalne HR w CUW

24.listopad.2016.Warszawa Procesy wspierające retencję pracowników w CUW Systemy motywacyjne w CUW Aspekty formalne HR w CUW Zagadnienia główne: Procesy wspierające retencję pracowników w CUW Systemy motywacyjne w CUW Aspekty formalne HR w CUW Transfer wiedzy w CUW Przeprowadzenie dobrego pracownika case study Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa 10 grudnia 2015 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa Szybkie i skuteczne drogi do restrukturyzacji przedsiębiorstwa Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych Egzekucje z punktu widzenia dłużnika i wierzyciela

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK. Janusz Kot. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK. Janusz Kot. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie www.dlaadministracji.pl Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK Janusz Kot Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 8 października 2013 r. w Warszawie Hotel MDM, Plac Konstytucji 1

Bardziej szczegółowo

Techniki konstruowania systemów prowizyjnych w sprzedaży - analiza, zmiany, wdrożenie

Techniki konstruowania systemów prowizyjnych w sprzedaży - analiza, zmiany, wdrożenie PODCZAS SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ: TRENER Planowania systemów prowizji i wynagradzania pracowników Działu Sprzedaży Wyznaczania celów sprzedażowych pracowników i efektywnego ich realizowania Wdrażania systemu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów zakupowych w praktyce Grup Kapitałowych

Doskonalenie procesów zakupowych w praktyce Grup Kapitałowych Hotel Sheraton GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW PRELEGENCI Wpływ kultury organizacyjnej na procesy zakupowe Tworzenie wspólnego drzewa zakupowego kategoryzacja zakupów w ramach Grupy Kapitałowej Problematyczne

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE AUTORYTETU MANAGERA MODEL GLOBAL LEADERSHIP W ZARZĄDZANIU. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcszkolenia.pl

BUDOWANIE AUTORYTETU MANAGERA MODEL GLOBAL LEADERSHIP W ZARZĄDZANIU. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcszkolenia.pl Szkolenie poprowadzi: Patronat medialny: Łukasz Janiec Trener, konsultant, strateg, certyfikowany coach i trener Trener, konsultant, strateg, certyfikowany coach i trener, autor programów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ. 2-3 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton

INNOWACYJNOŚĆ. 2-3 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton Strona Tytułowa Główne Zagadnienia Wprowadzenie do metodologii Matrix Thinking Rodzaje Matryc i przykłady zastosowań Wykorzystanie Matrycy Innowacyjnego Selekcjonowanie i wybór najlepszych rozwiązań Prelegenci

Bardziej szczegółowo

SAP - zintegrowane systemy informatyczne

SAP - zintegrowane systemy informatyczne SAP - zintegrowane systemy informatyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7647 Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 5 500,00 zł Cena netto za godzinę 31,98 zł Cena brutto za godzinę 31,98

Bardziej szczegółowo

elektroenergetycznym

elektroenergetycznym 18-19 lutego 2016 Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa warsztaty ZBUDUJ DOBRY PLAN STRATEGICZNY DLA SWOJEJ FIRMY warsztaty poprowadzi Grzegorz Michalski Senior Strategic Advisor przy zarządzie na Europę

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Czym są dane osobowe? Jakie znaczenie dla Twojej Firmy ma ich przetwarzanie? W jaki sposób możemy legalnie zbierać i przetwarzać dane osobowe osób fizycznych? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych okiem inspektora kontroli. Radosław Pruszowski

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych okiem inspektora kontroli. Radosław Pruszowski www.dlaadministracji.pl Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych okiem inspektora kontroli Radosław Pruszowski Starszy Inspektor Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 23 listopada 2012

Bardziej szczegółowo