ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ"

Transkrypt

1 Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: Prognozowanie, planowanie i przygotowywanie produkcji w kontekście zmiennego rynku Bieżąca analiza kosztów produkcji czynniki wpływające na zmianę kosztów Jakość vs Koszt jakie koszty warto podnieść dla uzyskania wyższej jakości Projekty redukujące straty na linii produkcyjnej i podnoszące efektywność pracowników Wykorzystanie lean management jako filozofii ciągłego doskonalenia produkcji Jak zarządzać kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem pracowników produkcji? Dorota Bieniek KAIZEN Institute Krzysztof Matusiak Doradztwo Artex Przemysław Popiołkiewicz Modem-Projekt Iwona Sorbian Produkcyjni.pl Wojciech Florek OperationalExcellence.pl Ireneusz Plaza STAUFEN.POLSKA Jacek Smura Kontekst HR POLSKA Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo--Gospodarcze Staworzyński PATRONI MEDIALNI: WSPÓŁPRACA:

2 Program Dzień I Program DZIEŃ I Jak zarządzać ilością, jakością i kosztami produkcji w zmiennej sytuacji rynkowej 08:30 REJESTRACJA, PORANNA KAWA 09:00 PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE PRODUKCJI W KONTEKŚCIE ZMIENNEGO RYNKU Jak rozumieć zintegrowane planowanie w systemach MRP2 i ERP Najczęstsze przyczyny braku prawidłowego funkcjonowania prognozowania i planowania produkcji W którym momencie zaczyna się prognozowanie sprzedaży, a kiedy planowanie produkcji Jak powiązać planowanie zakupów materiałów z procesami sprzedaży i prognozowania Dlaczego warto zamrażać krótkoterminowy plan produkcyjny i na jak długi okres? Elastyczna regulacja wielkości produkcji do zmiennych potrzeb rynkowych Zmiany potrzeb klienta a wielkości zapasów i przeciwdziałanie ich zwiększanie Powiązanie lejka sprzedaży, systemu CRM i prognoz sprzedażowych z kompleksowym planowaniem Dlaczego pętle MRP i CRP są tak ważne w planowaniu sprzedaży, zakupów i produkcji Paweł Staworzyński, Manager Zarządzający, Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński 10:40 PRZERWA NA KAWĘ 11:00 BIEŻĄCE PRZYGOTOWYWANIE PRODUKCJI SPOSOBEM NA OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW Planowanie zasobów materiałowych i transport do produkcji wg bieżących potrzeb Wpływ JIT i JIS na bieżący proces produkcji Zarządzanie łańcuchem dostaw z perspektywy częstych zmian potrzeb klienta Planowanie zdolności zasobów produkcyjnych i eliminacja wąskich gardeł Wpływ nagłych zmian planu produkcyjnego na wydajność i produktywność Ciągły proces ulepszeń z perspektywy przygotowania produkcji i wyszkolenia pracowników z nowych metod pracy Paweł Staworzyński, Manager Zarządzający, Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński 12:00 BIEŻĄCA ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ KOSZTÓW Jak rozumiemy koszty produkcji i gdzie się pojawiają? Miejsca powstawania kosztów i czynniki Pozaprodukcyjne obszary mające wpływ na koszty produkcji Wąskie gardła w procesie produkcyjno- -technologicznym i ich wpływ na koszty produkcji park maszynowy dział technologii kultura jakości w firmie umiejętności kontrolera produkcji i jego wpływ na decyzje inwestycje i przerwy remontowe zużycie maszyn, usprawnianie, eliminacja wąskich gardeł w obszarze technicznym organizacja pracy SMED, elementy Lean, organizacja stanowiska pracy ergonometria, wsparcie pracownika Planowanie produkcji i jego wpływ na koszty Umiejętności pracowników, zespołów oraz osób zarządzających i ich wpływ na powstawanie oraz zmniejszanie kosztów; Rola osób zarządzających w odpowiednim przenoszeniu planów produkcji na możliwości i procesy produkcyjne Odpowiednie przygotowanie pracowników do stanowisk pracy umiejętności, talenty, chęć odpowiedzialności Płacowe i pozapłacowe czynniki wpływające na zwiększanie kosztów produkcji Przykłady działań z doświadczeń zawodowych i ich wpływ na ograniczanie kosztów Krzysztof Matusiak, Ekspert, Doradztwo Artex 13:20 PRZERWA NA LUNCH 14:20 JAKOŚĆ VS KOSZTY JAKIE KOSZTY WARTO PODNIEŚĆ DLA UZYSKANIA WYŻSZEJ JAKOŚCI Zrozumienie zmienności jako podstawa efektywnego zarządzania Zarządzanie jakością i kosztami dobieranie odpowiednich działań (Ćwiczenia w grupach) Narzędzia do podejmowania kluczowych decyzji odnośnie kosztów i jakości (Interaktywna symulacja) Przykłady wdrożeń (m.in. case studies z zakresu rozwiązywania problemów braków w procesie produkcyjnym oraz zarządzania w sytuacjach absencji pracowników) Wojciech Florek, Master Black Belt, Założyciel, OperationalExcellence.pl 17:00 ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATÓW

3 Program Dzień II Program DZIEŃ II Projekty podnoszące efektywność produkcji REJESTRACJA, PORANNA KAWA PROJEKTY REDUKUJĄCE STRATY NA LINII PRODUKCYJNEJ PRAKTYKA WDRAŻANIA Wdrożenie pomiaru efektywności linii produkcyjnej jako warunek prawidłowej oceny efektów wdrażania projektów oszczędnościowych. Jak dobierać wskaźniki efektywności. Przykład wykorzystania danych z archiwów systemów SCADA lub BMS do przygotowania dobrego projektu poprawy efektywności linii produkcyjnej. Realizacja projektu oszczędnościowego przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych i ocena ryzyk wykonanie projektu, preliminarza, harmonogramu i oceny zwrotu kosztów inwestycji z uzyskanych oszczędności uzyskanie akceptacji i realizacja projektu wdrożenie systemu okresowego wyliczania uzyskanych oszczędności Projekt wdrożenia oszczędności w produkcji na przykładzie redukcji kosztów eksploatacji lakierni Przemysław Popiołkiewicz, Prezes, Modem-Projekt 9.50 ZANIM ZACZNIEMY LEAN WSKAŹNIKI W KONTEKŚCIE PROJEKTÓW PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI jakie wskaźniki musimy wprowadzić do organizacji, aby prawidłowo ocenić jakie narzędzia Lean powinny być wprowadzone najszybciej czy kierunek zmian jaki zaproponowaliśmy jest właściwy Dorota Bieniek, Konsultant KAIZEN Institute WYKORZYSTANIE LEAN MANAGEMENT JAKO FILOZOFII CIĄGŁEGO DOSKONALENIA PRODUKCJI Ireneusz Plaza, Starszy Konsultant, STAUFEN.POLSKA BEZKOSZTOWE I NISKONAKŁADOWE PROJEKTY PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW Gdzie najczęściej powstają straty i jak je eliminować? Rola przywództwa w angażowaniu i motywowaniu pracowników. Zaangażowanie pracowników w proces reorganizacji - case study Dyskusja Iwona Sorbian, Główny Manager ds. Wdrożeń, Produkcyjni.pl PRZERWA NA LUNCH JAK ZARZĄDZAĆ KOMPETENCJAMI, WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM PRACOWNIKÓW PRODUKCJI Jak budować odpowiedzialność pracownika za obsługiwana maszyn? Jak przekonać pracowników aby dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi? Jak motywować pracowników do efektywniejszej pracy i podnoszenia własnych umiejętności? Jacek Smura, Coach, Trener, Prezes Zarządu Kontekst HR POLSKA Sp. z o. o ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach PRZERWA NA KAWĘ

4 Informacje ogólne WARSZTATY KIERUJEMY DO: Warsztaty kierujemy do osób zarządzających działami produkcyjnymi. W szczególności do: dyrektorów ds. produkcji, kierowników ds. produkcji; kierowników obszarów produkcji, szefów i mistrzów produkcji oraz specjalistów z zakresu podnoszenia efektywności i wdrażania projektów usprawniających produkcję. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? Zmienność i dynamika rynku oraz wysokie wymagania w zakresie jakości produkcji oraz optymalizacji jej kosztów stawiają szefów produkcji przed koniecznością jeszcze efektywniejszego zarządzania bieżącą produkcją i adekwatnego dostosowywania jej zakresu do czynników zewnętrznych. W tym kontekście triada: koszty, jakość i ilość analizowana jest w różnej konfiguracji, a każda z jej części otrzymuje różną wagę w zależności od bieżącej sytuacji organizacji, jej stopnia dojrzałości i powiązań z innymi podmiotami oraz aktualnie przyjętego lub wdrażanego modelu zarządzania produkcją. Na tym tle konkretyzują się projekty podnoszące efektywność produkcji, kładące nacisk zarówno na jakość, jak i na koszty, jak również pokazujące jak wpływ odpowiedniego zarządzania pracownikami przekłada się na sam proces produkcyjny i jego wyniki. Mając to na względzie oraz analizując trendy w zarządzaniu produkcją w 2013r. przygotowaliśmy dla Państwa dwa dni intensywnych warsztatów, w czasie których wspólnie z praktykami i ekspertami zarządzania produkcją omówimy i przedyskutujemy najciekawsze sposoby na podniesienie efektywności produkcji na zmiennym rynku. Spotkanie pozwoli Państwu nie tylko na podpatrzenie sprawdzonych rozwiązań w przedmiotowym zakresie, ale będzie odpowiednim miejscem na wymianę doświadczeń, rozszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zarządzaniu różnymi obszarami i pracownikami produkcji. Praca w czasie warsztatów będzie prowadzona pod hasłem: jakości i kosztów pierwszego dnia oraz w obrębie projektów podnoszących efektywność produkcji dnia drugiego. Całość dopełnią interaktywne zajęcia z obszaru najistotniejszych kwestii w zarządzaniu personelem produkcyjnym. ORGANIZATOR: MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. WIĘCEJ INFORMACJI: Anna Oleszek tel.: MIEJSCE WARSZTATÓW: Hotel Hyatt Warszawa ul. Belwederska 23

5 Prelegenci Dorota Bieniek, Konsultant KAIZEN Institute Specjalizuje się w doradztwie i treningach z zakresu zarządzania i metod optymalizacji produkcji (Total Flow Management, Total Productive Maintenance), Zarządzaniem Jakością (Total Quality Management), podstaw KAIZEN (KAIZEN Basic), oraz technikach szybkich przezbrojeń SMED. Prowadzi zarówno projekty dedykowane dla firm jak i warsztaty otwarte. Filozofię KAIZEN poznała zarządzając produkcją w kilku dużych organizacjach z branży motoryzacyjnej. Odbyte kilkumiesięczne szkolenia w Japonii ugruntowały jej wiedzę z zakresu TFM, TPM, TQM. Brała aktywny udział w czterech projektach green field organizując i zarządzając obszarem produkcji zgodnie z zasadami KAIZEN i szczupłego wytwarzania Lean Manufacturing. Doświadczenie z branży motoryzacyjnej wykorzystywała wdrażając nowoczesne systemy zarządzania produkcją w firmach między innymi z branży papierniczej, spożywczej, usługowej, poligraficznej. Szkoliła kadrę kierowniczą oraz operatorów w zakresie podstawowych narzędzi KAIZEN. Stały autor publikacji z zakresu zarządzania produkcją w pismach branży przemysłowej. Projekt Manager według metodologii PMI. Pracowała m. in. dla NGK Ceramics Polska, Brembo Polska, Geiger Technik, UPM Raflatac, Zakłady Azotow Kędzierzyn S.A, FM Logistic, Global Colors Polska, Artech Polska, PPH Aitix Wojciech Florek, Master Black Belt, Założyciel OperationalExcellence.pl Trener i Coach. Od 2003 r. zawodowo związany z Whirlpool Corp., najpierw jako Lider Techniczny w Product Development Centre Whirlpool Europe, następnie jako Six Sigma Project Manager i Six Sigma Manager dla całego obszaru EMEA Chłodnictwo fabryki w Polsce, Włoszech i RPA. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Odpowiedzialny za wdrażanie programów Lean&SixSigma w działach R&D oraz Produkcji. Prowadził szkolenia Six Sigma Black Belt i Six Sigma Green Belt dla kadry inżynierskiej i menadżerskiej Whirlpool Europe. Współzałożyciel OperationalExcellence.pl, firmy zajmującej się dostarczaniem wiedzy i rozwiązań z zakresu ciągłego doskonalenia opartych na metodologii OpEx, Six Sigma i Lean Manufacturing. Wybrane projekty: Optymalizacja procesu wtrysku detali małego AGD. Redukcja defektów i poprawa efektywności procesu produkcji frytek. Optymalizacja procesów transakcyjnych w Global Shared Service Centre. Wdrożenie Robust Engineering dla procesów wstępnych i montażu. Krzysztof Matusiak, Ekspert, Doradztwo Artex Wieloletni praktyk i ekspert w zakresie zarządzania różnymi obszarami produkcji. W swojej pracy zawodowej zarządzał zakładami produkcyjnymi w firmach: Mieszko S.A., Prymat, Dubiel Vitrum, Mirana Sweet, Lambertz Polonia, Jowix Triomet, Edex-pol i Goldfein. W zakresie działalności zarządczej posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, planowania produkcji, prognozowania przepływu i potrzeb materiałowych, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ekspert w zakresie controllingu w tym poszukiwaniu wąskich gardeł między innymi w procesie produkcyjno-technologicznym, budżetowania opracowywania i realizacji budżetów zakładów produkcyjnych i działów. Poza tym posiada zawodowe doświadczenie w zakresie zarządzania inwestycjami, nadzorowania utrzymaniem ruchu, rekrutacji, zarządzania talentami i budowania zespołów pracowników produkcyjnych, wdrażania systemów zarządzania ISO, systemów informatycznych SAP i bazujące na SAP, higienicznych HACCP, IFS, Standard Tesco. Bazując na tych bogatych doświadczeniach, wiedzy i kompetencji świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie: produkcja, logistyka, planowanie, controlling, wdrożenia systemów zarządzania i zarządzania informatycznego. Ireneusz Plaza, Starszy Konsultant, STAUFEN.POLSKA, Doradztwo.Akademia.Inwestycje Spółka z o.o. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Swoją wiedzę poszerzał studiując Międzynarodowe Strategie Bizensowe na uniwersytecie w Tilburgu (Holandia) oraz Lidera Lean Managent w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Będąc pasjonatem ciągłego doskonalenia pracował również nad ulepszaniem swojego warsztatu konsultanta kończąc kurs trenerski dla zaawansowanych. Pracował w branży motoryzacyjnej dla takich firm jak TI Automotive, Huf Group, FICOSA International. Swoją karierę zawodową związał z pracą w obszarze Łańcucha Dostaw. Przechodząc wszystkie szczeble kariery od specjalisty do dyrektora zakupów miał okazję poznać i zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami. Miał okazję wykorzystywać swoje umiejętności Przemysław Popiołkiewicz, Prezes, Modem-Projekt Prezes firmy konsultingowo projektowej w dziedzinie utrzymania ruchu (naprawy, modernizacje) i inwestycje (projekty, wdrożenia). Wieloletni praktyk w zakresie wydzielania outsourcingu w firmie produkcyjnej. Ostatnio Szef Działu Inwestycji, Solaris Bus & Coach S. A. Ważniejsze projekty: Organizacja nowego działu utrzymania ruchu w Solaris BUS & Coach Sp. z o.o. Udział w programie uruchomienia linii produkcji, łożysk baryłkowych japońskiej firmy KOYO, Budowa i uruchamianie systemów sterowania w nowo budowanym w całym spektrum działań od zakupów części produkcyjnych po materiały pośrednio-produkcyjne, części zamienne i materiały biurowe, od wyposażenia zakładu po usługi, od definiowania strategii zakupów po wdrażanie procedur, od identyfikacji i uruchamiania nowych dostawców po ich rozwój jakościowy i technologiczny. Swoje doświadczenie i praktyczne umiejętności wykorzystuje obecnie doradzając innym jak sprawnie i efektywnie obniżać koszty i podnosić wydajność procesów. Jest starszym konsultantem STAUFEN. POLSKA gdzie zajmuje doradzaniem oraz prowadzeniem projektów dla przedsiębiorstw mających na celu podniesienie efektywności oraz redukcję kosztów zwłaszcza w obszarze Łańcucha Dostaw. zakładzie TM PRESSTA S.A. Samodzielne projekty i wdrożenia urządzeń dla przemysłu spożywczego. Projekty i uruchomienia urządzeń spawalniczych.udział w kilku projektach celowych finansowanych ze środków KBN. Realizacja trzyletniego projektu celowego na potrzeby MON finansowanego przez KBN. Reorganizacja wydziału utrzymania ruchu w TM PRESSTA S.A. Ponadto: Systematyczne szkolenia z zakresu metody Kaizen, Patenty i wzory użytkowe.

6 Przemysław Popiołkiewicz, Prezes, Modem-Projekt Prezes firmy konsultingowo projektowej w dziedzinie utrzymania ruchu (naprawy, modernizacje) i inwestycje (projekty, wdrożenia). Wieloletni praktyk w zakresie wydzielania outsourcingu w firmie produkcyjnej. Ostatnio Szef Działu Inwestycji, Solaris Bus & Coach S. A. Ważniejsze projekty: Organizacja nowego działu utrzymania ruchu w Solaris BUS & Coach Sp. z o.o. Udział w programie uruchomienia linii produkcji, łożysk baryłkowych japońskiej firmy KOYO, Budowa i uruchamianie systemów sterowania w nowo budowanym Jacek Smura, Prezes Zarządu Kontekst HR International Group Współtwórca Kontekst HR International Group. Od 1998 r. pracuje jako trener, coach i doradca. Certyfikowany coach absolwent międzynarodowej szkoły coachingu International Coaching Community. Posiada certyfikat Success Insights, uprawniający do korzystania z tej metody w pracy szkoleniowo-doradczej i coachingowej. Absolwent Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN Institute. Jest ekspertem i praktykiem w dziedzinie zarządzania projektami. Prowadzi szkolenia oraz projekty konsultingowe w zakresie: zarządzania zespołem, kierowania ludźmi, motywowania, coachingu, oceny pracownika, negocjacji i sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania projektami, zarządzania zmianami i usprawniania procesów. Twórca autorskiej metodologii zarządzania ryzykiem operacyjnym stosowanej w zarządzaniu projektami. Prowadził projekty rozwojowe dla kadr menedżerskich oraz sprzedażowych. Wdrażał inż. Iwona Sorbian, Główny Manager ds. Wdrożeń, Produkcyjni.pl Specjalizuje się we wdrożeniach projektów zwiększających efektywność produkcji. Ukończyła SGGW na kierunku Organizacja i Ekonomika Przedsiębiorstw, podyplomowo SGH Zarządzanie Wartością Klienta oraz Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej. Swoje, ponad 20-letnie doświadczenie rozpoczynała od pracy na stanowiskach najniższych szczebli takich jak Kontroler Jakości czy Mistrz Produkcji, dzięki czemu zyskała możliwość głębszego poznania czynników decydujących o sukcesie Paweł Staworzyński, Manager Zarządzający, Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Staworzyński Niezależny ekspert w zakresie kompleksowej optymalizacji przedsiębiorstw. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie racjonalizacji funkcjonowania przedsiębiorstw, organizacji pracy, optymalizacji kosztów, zwiększania produktywności i kompleksowej poprawy funkcjonowania firm. W ramach realizowanych działań stosuje m.in. filozofię Lean Manufacturing (5S, TPM. SMED, Kaizen, KVP, Yamazumi, diagramy Ishikawy, Kanban, PDCA, TOC, Poka Yoke, 5Why, Shop in Shop), zarządzanie przez cele, strategiczną kartę wyników, metody optymalizujące planowanie i harmonogramowanie produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw (Just in Time (JiT), Just in Sequence (JiS), optymalizacji przepływu materiału - redukcję zapasów magazynowych przy jednoczesnej poprawie dostępności komponentów (wykorzystanie analiz ABC w połączeniu z XYZ), zasadę przepływu jednej sztuki - One Piece Flow. Wdrożył kilkadziesiąt projektów usprawniających, zakończonych sukcesem w niemal wszystkich obszarach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych o różnych profilach (jako inżynier, kierownik, manager opracowujący koncepcję i metodykę realizacji stawianych celów). Wyszkolił kilkunastu w pełni wykwalifikowanych inżynierów i kierowników zakładzie TM PRESSTA S.A. Samodzielne projekty i wdrożenia urządzeń dla przemysłu spożywczego. Projekty i uruchomienia urządzeń spawalniczych.udział w kilku projektach celowych finansowanych ze środków KBN. Realizacja trzyletniego projektu celowego na potrzeby MON finansowanego przez KBN. Reorganizacja wydziału utrzymania ruchu w TM PRESSTA S.A. Ponadto: Systematyczne szkolenia z zakresu metody Kaizen, Patenty i wzory użytkowe. projekty szkoleniowe i doradcze zwiększające efektywność biznesową między innymi w takich organizacjach, jak: PriceWaterhouseCoopers, Toyota, Philips, Shell, Ministerstwo Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Legislacyjne, BRE Bank, Electrolux, Kraft Foods, Unilever, Volkswagen, American Express i wielu innych. W latach koordynował długofalowy projekt szkoleń menedżerskich realizowanych przez Kontekst HR International Group w Toyota Motor Manufacturing UK w Wielkiej Brytanii, w którym corocznie uczestniczyło brytyjskich menedżerów. Prelegent podczas konferencji i seminariów organizowanych przez Instytut Zarządzania, Nowoczesną Firmę oraz Institute for International Research. Autor wielu artykułów dotyczących zarządzania oraz human resources management. Więcej informacji na organizacji. Pracowała jako Kierownik Produkcji, Pełnomocnik Prezesa ds. Poprawy Organizacji Pracy na wydziałach produkcyjnych, spec. ds. Marketingu i sprzedaży, Coach, Trener, Mentor. Od 4 lat prowadzi własną firmę wspierając organizacje szukające zmniejszenia kosztochłonności procesów. Ponad wszystko lubi poznawać nowych ludzi, nowe miejsca, kocha spacery, w wolnych chwilach maluje i pisze. projektów, którzy są uznawanymi specjalistami pracującymi dla niemieckich, polskich, amerykańskich i rosyjskich firm produkcyjnych. Odwiedził kilkaset firm głównie w Polsce, ale również i w Rosji, Niemczech i USA, dla których opracował konfiguracje konkretnych projektów usprawniających. zdobył między innymi w dziale przygotowania produkcji międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego Dräxlmaier Group gdzie zrealizował pierwsze projekty usprawniające wybranych obszarów zakładów w Polsce i na Węgrzech. Działania te przyczyniły się do znacznej poprawy efektywności procesów produkcyjnych, transportu wewnętrznego jak i administracji. Ostatnie lata pracował dla Międzynarodowej Grupy MTM (MTM International Group) jako inżynier i kierownik projektów, prokurent a następnie jako Prezes Zarządu. W ciągu tych lat zdobył doświadczenie i KNOW-HOW kształtowane od ponad 60 lat przez specjalistów w krajach wysokorozwiniętych (m.in.: Niemcy, USA, Francja, Włochy, Wielka Brytania), jak również w krajach rozwijających się (Polska, Rosja, Brazylia, Chiny, Czechy i Słowacja). Szczegółowe informacje na

7 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach zarządzanie produkcją. -, termin: Cena zł + 23% VAT do 28 stycznia 2013 r. Cena zł + 23% VAT po 28 stycznia 2013 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto Wa r u n k i u c z e s t n i c t w a 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 28 stycznia 2013 r., zł + 23% VAT po 28 stycznia 2013 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 25 stycznia 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 25 stycznia 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki: 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby efektywniej sprzedawali?

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza, Warszawa Główne zagadnienia: Stworzysz sprawnie działający pion HR dzięki wprowadzeniu metodyki Evidence - Based HR Management Zbudujesz wysoko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE

ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa 8-9 września 2015 r. Główne zagadnienia: Każdego dnia tysiące managerów

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo