ENERGOSERWIS SA ENERGOSERWIS SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENERGOSERWIS SA ENERGOSERWIS SA"

Transkrypt

1 Podstawy SIX Sigma HISTORIA SIX SIGMA Początki Six Sigma sięgają lat 80-tych. Program ten został zapoczątkowany przez Boba Galvina z firmy Motorola. W tym czasie statystycy tej firmy opracowują miarę jakości sigma a nową strategię, obejmującą system zarządzania nazywają Six Sigma. W latach 90-tych kolejne firmy takie jak: Allien Signal, GE, City Group, Lockhead Martin, Sony wprowadzają system Six Sigma. 1

2 HISTORIA SIX SIGMA Six Sigma jest stosowanym na całym świecie programem służącym poprawianiu procesów. CZYM JEST SIX SIGMA Six Sigma jest filozofią zarządzania nakierowaną na doskonalenie wydajności procesów. Koncepcja Six Sigma zakłada, że firma może osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez eliminację wad występujących w procesach produkcyjnych i usługowych. Różnica pomiędzy Six Sigma a wcześniejszymi systemami kompleksowego zarządzania jakością (TQM) polega na odmiennym pojmowaniu kwestii jakości. W systemach kompleksowego zarządzania jakością doskonaleniu poddawane są pojedyncze operacje, nie powiązane ze sobą w procesy produkcyjne. Dlatego w wielu różnych systemach jakości, bardziej i mniej skomplikowanych, usprawnianie kolejno wszystkich operacji danego procesu zajmuje wiele lat. 2

3 CO OZNACZA TERMIN 6 SIGMA (6σ)? Sigma jest to termin odnoszący się do odchylenia standardowego (б), który jest m iarą wariancji (zmienności) Poziom jakości 6 Sigma odnosi się do procesów, które charakteryzują się 6 odchyleniami standardowymi pomiędzy wartością średnią (środkiem procesu), a najbliższym limitem specyfikacji Ustalenie poziomu jakości Sigma pozwala nam ustalić zależność pomiędzy głosem Środek procesu, a głosem Dolna granica specyfikacji Górna granica klienta specyfikacji specyfikacji б Wartość średnia (środek procesu) LCL UCL 6 odchyleń standardowych (б) 6 Sigma (6 σ) LCL dolna linia kontrolna UCL górna linia kontrolna CO OZNACZA TERMIN 6 SIGMA (6σ)? - Wartość sigma jest metryczną miarą zdolności procesu, w wyniku którego nie są wykonywane zdefektowane produkty lub usługi. - Im wyższa wartość sigma tym lepsza zdolność procesu, a także mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się błędu. - Zwiększając wartość sigma osiągamy następujące efekty: - zmniejszamy ilość defektów - zmniejszamy koszty - skracamy czas cyklu procesu 3

4 CO TO JEST 6 SIGMA (6σ)? Wartość sigma (σ) Ilość wadliwych części na 1 milion ,4 30.8% 6,68% 0.62% 0.02% % CO TO JEST 6 SIGMA (6σ)? Six Sigma oznacza poziom jakości, przy którym prawdopodobieństwo pojawienia się defektu wynosi 3,4 na 1 milion możliwości Ilość zagubionych bagaży na całym świecie w ciągu miesiąca 4

5 SPOSOBY POPRAWY PROCESÓW Tradycjonalne podejście Wewnętrzne i zewnętrzne koszty niezgodności Koszty kontroli i poprawek Nowoczesne podejście Wewnętrzne i zewnętrzne koszty niezgodności Koszty kontroli i poprawek MERITUM SIX SIGMA Proces możemy przedstawić za pomocą funkcji Y = f(x) Wszystkie krytyczne zjawiska (Y) procesu np. zdefektowane produkty są sterowane czynnikami wej Próba zarządzania wynikami (Y) podwyższa jedynie koszty spowodowane wykonaniem dodatkowej pracy, sprawdzaniem i inspekcjami. Kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości przy niskich kosztach jest zrozumienie i kontrolowanie czynników wejściowych procesu tzn. x ów. 5

6 MERITUM SIX SIGMA Istnieją dwie możliwości (metody) poprawiania procesów: 1. Rozszerzenie specyfikacji klienta tj. tolerancji odnośnie jakości produktu, usługi (obszar pomiędzy LSL i USL). - jeżeli jest to możliwe to jest to najłatwiejsza oraz najtańsza metoda 2. Zmniejszenie zmienności (wariancji) w procesie. - ta metoda jest bardziej skomplikowana, zmniejszenie wariancji w procesie tj. odchyleń od średniej procesu jest trudniejsze do osiągnięcia MERITUM SIX SIGMA Osiągnięcie poprawy procesu oznacza Wartość średnia Wartość średnia Wartość średnia Centrowanie procesu Zmniejszanie wahań procesu LSL: dolna granica specyfikacji USL: górna granica specyfikacji zmniejszenie wahań (wariacji) procesu, wycentrowanie procesu w granicach specyfikacji oraz uzyskanie oczekiwanej średniej w procesie. 6

7 MERITUM SIX SIGMA Celem Six Sigma jest Cele: - zwiększenie zadowolenia klienta - zmniejszanie wariancji (odchylenia od średniej) w procesie - minimalizowanie kosztów niezgodności (NCC) tj. kosztów związanych z opóźnieniami, ponowną obróbką, zmianami w zakresie prac, karami, gwarancjami - odnajdywanie i likwidacja Ukrytych fabryk - mniejsza ilość defektów - podniesienie wydajności - zwiększenie zdolności procesowej - standardy Six Sigma jako cel - zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa optymalne wyregulowanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie zgodnie z oczekiwaniami klienta. ETAPY REALIZACJI PROJEKTÓW SIX SIGMA Projekt Six Sigma jest realizowany według następujących etapów Zdefiniowanie tematu oraz celu projektu Sprawdzanie osiągniętych rezultatów Zbieranie danych oraz określenie poziomu Sigma procesu Generowanie, wybieranie i wdrażanie usprawnień Analiza statystyczna zebranych danych i wyciągnięcie wniosków 7

8 ETAPY REALIZACJI PROJEKTÓW SIX SIGMA DEFINIOWAN IE POMIAR ANALIZA USPRAWNIENIA KONTROLA mapowanie procesu słuchanie głosu klienta benchmarking analiza regresji test hipotez analiza Pareto diagram rozstępu SPC zarządzanie ryzykiem FMEA diagram ISHIKAWY histogram mapa procesu projektowanie eksperymentów wykres interakcji FMEA wydajność procesu i maszyny obliczanie granic tolerancji UCZESTNICY PROGRAMU SIX SIGMA Kontroler efektów finansowych Wynik projektu Master Black Belt Realizujący projekt Six Sigma Six Sigma Management Champion Black Belt Green Belt Pracownicy w grupie projektowej Właściciel procesu Sponsor 8

9 UCZESTNICY PROGRAMU SIX SIGMA Champion: Członek wyższej kadry kierowniczej. Zapewnia środki do przeprowadzenia projektu oraz szkolenia w zakresie Six Sigma. Odpowiedzialny za wybór projektów oraz za wdrożenie i sukces Six Sigma w przedsiębiorswie. Sponsor: Członek wyższej kadry kierowniczej. Właściciel procesów i systemów, który pomaga zainicjować oraz koordynować działania w zakresie prowadzenia projektów Six Sigma. Zapewnia środki i warunki do prowadzenia projektów oraz wspiera zespoły projektowe. Właściciel procesu: Odpowiedzialny za dany proces. Ma uprawnienia do wprowadzania zmian w procesie. Aktywnie współpracuje z grupą projektową. Master Black Belt: Opiekun Black Belt ów. Zatwierdza projekty Six Sigma. Wspiera kadrę zarządzającą w ramach programu Six Sigma. Black Belt: Prowadzący grupę powołaną do projektu Six Sigma. Określa kierunki działania całego zespołu. Wspiera Green Belt ów. Wspólnie z Championem wybiera i zatwierdza odpowiednie projekty Black i Green Belt ów. Zna narzędzia analizy statystycznej programu Six Sigma. Opisuje i optymalizuje procesy o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Poświęca 100% swojego czasu pracy na projekty Six Sigma. UCZESTNICY PROGRAMU SIX SIGMA Green Belt: Jest przeszkolony w zakresie podstawowej metodologii Six Sigma. Działa według wskazówek Black Belt a. Prowadzi własne projekty lub uczestniczy jako wyższy członek zespołu w projektach Black Belt ów. Poświęca ok. 25% swojego czasu pracy na projekty Six Sigma. Pracownicy w grupie projektowej: Pracownicy powołani przez Black Belt a do współpracy w ramach projektu Six Sigma. Są ekspertami procesu, którym zajmuje się projekt. Wspierają Black Belta swoim doświadczeniem oraz znajomością procesu. Biorą czynny udział w pracach całego zespołu oraz zbierają dane potrzebne do przeprowadzenia projektu. 9

10 UCZESTNICY PROGRAMU SIX SIGMA Ciągłość pracy nad projektem i gwarancja jego sukcesu. 2 razy w miesiącu... jest zapewniana poprzez regularne treningi (coachnig s). SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Six Sigma w Energoserwis S.A. 10

11 SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Prezes Zarządu V-ce Prezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych Sekcja Six Sigma GB DR ZG ZT ZM GB GB GB 2GB s SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Przeprowadzone projekty Six Sigma w Energoserwis S.A. : Poprawa przepływu materiałów Sigma Level na początku: 1,75. Po wprowadzeniu usprawnień: 2,50. Zmiany w procedurze, redukcja stanów magazynowych, poprawa rotacji materiałów, powstanie listy ilości minimalnych na zwroty materiałowe, zwrot nieprawidłowych ZP, wykorzystywanie ASD Siemensa, aktualizacja listy strategicznych materiałów, wprowadzenie Karty Historii Zamówienia, powstało Zarządzenie 8/2004 określające sposób postępowania ze starymi materiałami ,00 PLN Redukcja kosztów niezgodności w procesie spawania w Zakładzie Mechanicznym Sigma Level na początku: 3,18. Po wprowadzeniu usprawnień: 3,43. Najważniejsze działania usprawniające podjęte w celu podniesienia jakości spoin: szkolenie spawaczy, zastosowanie w produkcji nowoczesnych funkcji spawarek cyfrowych Fronius, powołanie Sekcji Spawalnika oraz Mistrza spawaczy. Efektem projektu jest zmniejszenie ilość niezgodności spawalniczych oraz lepsza kontrola nad procesem spawalniczym. Osiągnięto poprawę Wskaźnika Wadliwości Spoin z poziomu 4,66 % na 2,70% ,00 PLN / rok 11

12 SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Poprawa wydajności w procesie spawania komponentów generatorów w Zakładzie Mechanicznym Sigma Level na początku: 0,78. Po wprowadzeniu usprawnień: 2,09 Wprowadzono Dziennik Spawacza, w którym każdy spawacz po ukończonej pracy zapisuje długość wykonanych ściegów jak również warunki jakie towarzyszyły pracy. Dane są codziennie zbierane i archiwizowane w formie arkusza Excel przez mistrza spawaczy w celu oceny wydajności każdego spawacza. Równolegle jest wprowadzany system gromadzenia danych odnośnie czasu jarzenia łuku spawalniczego (nowe spawarki cyfrowe Fronius) w celu oceny wykorzystania czasu pracy. W wyniku poprawy nadzoru nad procesem uzyskano poprawę wydajności z poziomu 2,28 m/h do 3,8 m/h ,00 PLN Optymalizacja ilości rbg w produkcji korpusu generatora TLRI Sigma Level na początku: 2,34. Po wprowadzeniu usprawnień: 3,41 Zanalizowano poszczególne procesy w produkcji korpusu pod względem aktualnej ilości rbg oraz możliwości ich redukcji. Wprowadzono szereg usprawnień technologicznych, poprawiono nadzór. Efektem podjętych działań jest zmniejszenie ilości rbg z 3672 (TLRI #10) do 3023 (TLRI # 24). Zaoszczędzono 5927 rbg ,00 PLN SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Zmniejszenie przekroczeń kosztów bezpośrednich w budżetach zleceń Zakładu Mechanicznego Sigma Level na początku: 2,86. Po wprowadzeniu usprawnień: 3,12. Za obszar możliwy do poprawy uznano zlecenia powtarzalne. Wprowadzono szereg działań mających na celu min. aktualizowanie budżetów zleceń, weryfikowanie Kart Materiałowych. Wprowadzone usprawnienia pozwolą na ograniczenie ilości Kart Niezgodności oraz zbędnie wypisywanych dokumentów RW, lepszą kontrolę nad kosztami zlecenia w trakcie jego realizacji, 17892,00 PLN Optymalizacja procesu kontroli jakości w Zakładzie Mechanicznym Sigma Level na początku: 2,92. Po wprowadzeniu usprawnień: 4,5. Stworzono plan działań usprawniających, obejmujący następujące zagadnienia: rozszerzenie samokontroli na Wydziale Mechanicznym, wprowadzenie kart pomiarowych w wersji elektronicznej (Excel), weryfikowanie i zmniejszanie ilości kart pomiarowych, rezygnacja z pisemnych zgłoszeń do badań, wprowadzeni Planu Badań i Prób dla zleceń, dla których nie stosuje się Planu Zapewnienia Jakości ,00 PLN 12

13 SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Redukcja kosztów materiałów używanych w Zakładzie Transformatorów Sigma Level na początku: 0. Po wprowadzeniu usprawnień: 2,24. Zainicjowana została współpraca z Siemensem PTD mająca na celu zakup materiałów ze zniżką obowiązującą dla tej grupy. Trwa praca na d zawarciem kontraktów ramowych z pozostałymi dostawcami materiałów ,00 PLN Redukcja kosztów operacyjnych parku maszynowego w Energoserwis S.A. Sigma Level na początku: 2,00. Po wprowadzeniu usprawnień: 2,34. Powstała lista maszyn przeznaczonych do likwidacji część już została zlikwidowana. Nastąpi wymiana maszyn pomiędzy wydziałami. Plan remontów zostanie przygotowany na bazie przepracowanych godzin a nie czasookresu 80000,00 PLN SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Poprawa obiegu dokumentów finansowych faktur. Sigma Level na początku: 0,43. Po wprowadzeniu usprawnień: 1,48. Stworzenie centralnego rejestru faktur (tylko jednego), zakup skanera, powstanie systemu archiwizowania kopii faktur, zakup dodatkowych licencji Aprobat Leader oraz powstanie systemu katalogów w celu pracy z fakturami termin realizacji grudzień 64000,00 PLN Redukcja defektów połączeń wodnych w stojanie. Sigma Level na początku: 3,81. Po wprowadzeniu usprawnień: 4,25. Przeprowadzono analizę FMEA. Na jej podstawie wprowadzono następujące zmiany: karta kontrolna dla każdego połączenia teflonowego, wydzielenie miejsca na składowanie, każdorazowa kontrola wszystkich połączeń na etapie dostawy materiału, wyselekcjonowanie oraz szkolenie pracowników biorących udział w procesie produkcji, wyznaczenie miejsca do przeprowadzania prób wytrzymałościowych ,00 PLN 13

14 SIX SIGMA W ENERGOSERWIS S.A. Optymalizacja doboru radiatorów do transformatorów średniej mocy (10 40MVA) Sigma Level na początku: -2,25. Po wprowadzeniu usprawnień: - 0,16. Przeprowadzono próbę cieplną. Na jej podstawie dokonana zostanie korekta obliczeń teoretycznych oraz korekta bądź opracowanie nowej dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej, korekta ilości radiatorów na ZP oraz konsultacja wyników projektu z projektantem zewnętrznym SUMA: 40000,00 PLN / rok Optymalizacja produkcji pokryw korpusu generatora STGC Bearing Bracket w Zakładzie Mechanicznym Sigma Level na początku: 1,25. Po wprowadzeniu usprawnień: 2,76. W ramach projektu przed rozpoczęciem produkcji 1 kompletu zanalizowano jego proces produkcji w celu zidentyfikowania zagrożeń dla opóźnień w produkcji. Wyciągnięto wnioski i podjęto szereg działań usprawniających w zakresie dokumentacji i technologii. Pod koniec produkcji 1 kompletu analizę powtórzono, aby zebrać i podsumować wszystkie niezgodności jakie wystąpiły w trakcie produkcji w celu uniknięcia ich na kolejnych kompletach ,00 PLN ,00 PLN 14

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 45-58 Oryginalny artykuł naukowy: Studium przypadku Original Article: Case study Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami:

Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami: Spis treści Wprowadzenie... 3 Ogólne informacje o badaniu... 4 Charakterystyka przebadanej próby... 5 Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce... 6 Zarządzanie procesami w sektorach publicznym i prywatnym...

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu Autor, koordynator Lean Mnufacturing w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym zarówno od strony teoretycznej, jak i po zderzeniu codzienną rzeczywistością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa Rozprawa doktorska METODYKA LEAN SIX SIGMA W DOSKONALENIU PROCESÓW W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo