COLLEGIUM ARTIUM Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COLLEGIUM ARTIUM Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 *"

Transkrypt

1 COLLEGIUM ARTIUM Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 * 1. Collegium Artium jest organizacją pożytku publicznego o statusie fundacji. Adres: ul. Krowoderskich Zuchów 12/58A, Kraków KRS (data wpisu: ); REGON ; NIP Strona internetowa: ca.org.pl 2. Działalnością CA kieruje Zarząd, organem kontrolnym jest Rada, natomiast rolę programową pełni Komitet Naukowy. Nadzór: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3. Zarząd: Jacek Maj M.A. (Humboldt-Universität zu Berlin) dyrektor; dr Joanna Wolańska wicedyrektor. 4. Rada: prof. Jerzy Miziołek (Uniwersytet Warszawski) przewodniczący; prof. Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki) członek. 5. Komitet Naukowy: prof. Thomas DaCosta Kaufmann (Princeton University); prof. Jarosław Hrycak (Український католицький університет); prof. Andrzej Jajszczyk (Narodowe Centrum Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza); prof. Michel Kaplan (Université Paris I Panthéon-Sorbonne); prof. Stanko Kokole (Univerza na Primorskem). 6. Cele statutowe CA: prowadzenie badań w dziedzinie nauk humanistycznych; działalność w zakresie kultury i sztuki; inicjowanie międzynarodowej współpracy naukowej. 7. CA realizuje swoje cele poprzez następujące działania: prowadzenie projektów badawczych; organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i konkursów; przyznawanie nagród i stypendiów; działalność wydawniczą; współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami; udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji. 8. CA jest sygnatariuszem Paktu dla Wiedzy koalicji na rzecz nauki XXI wieku oraz awansu cywilizacyjnego Polski, zainicjowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Deklaracji Berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) oraz Deklaracji Waszyngtońskiej o własności intelektualnej i interesie publicznym (Washington Declaration on Intellectual Property and the Public Interest). CA należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). * Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).

2 COLLEGIUM ARTIUM - Sprawozdanie merytoryczne za rok CA uczestniczyło w II sesji Szkoły Reprezentacji NGO zorganizowanej w Warszawie przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych CA poparło apel organizacji pozarządowych do Prezesa Rady Ministrów dotyczący podpisania przez polski rząd ACTA CA zostało sygnatariuszem stanowiska Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie ACTA CA poparło apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (otwartymandat.pl) CA współorganizowało spotkanie Koalicji Otwartej Edukacji z prof. Andrzejem Jajszczykiem dyrektorem Narodowego Centrum Nauki oraz członkiem Komitetu Naukowemu CA na temat perspektyw wdrożenia otwartego dostępu w polskiej nauce CA poparło stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji dotyczące nowego regulaminu programu Dziedzictwo Cyfrowe administrowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) CA podpisało list otwarty Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie CA uczestniczyło w ostatniej sesji Szkoły Reprezentacji NGO prowadzonej od 2011 roku przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP). Celem Szkoły było przygotowanie uczestników do działalności w ciałach dialogu obywatelskiego CA poparło list otwarty do Marszałkini Sejmu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach w przekonaniu, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce CA podpisało apel organizacji pozarządowych skierowany do posłów sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie projektu zmian w ustawie o zbiórkach publicznych Razem z ponad 100 organizacjami z całego świata CA podpisało deklarację Wolności Internetu (Declaration of Internet Freedom) CA uczestniczyło w spotkaniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury przy Urzędzie Miasta Krakowa CA poparło postulaty organizacji pozarządowych dotyczące nowego okresu programowania funduszy europejskich, które zostaną przedstawione do konsultacji stronie rządowej m.in. w celu uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych w l CA podpisało Manifest Obywateli Nauki. Obywatele Nauki to apolityczny ruch społeczny, którego celem jest wywołanie publicznej debaty nad stanem i przyszłością nauki w Polsce oraz wspieranie jej reform Odeszła prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak wybitna znawczyni sztuki polskiej XX wieku, przyjaciółka artystów, członkini Komitetu Redakcyjnego Teki Lubelskiej. CA przygotowało pamiątkową stronę: Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) CA otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze Statutem fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie swoje cele realizuje poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego CA zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w międzynarodowym programie charytatywnym Google Grants, dzięki któremu organizacje non-profit mogą się bezpłatnie reklamować w internecie za pomocą Google AdWords.

3 COLLEGIUM ARTIUM - Sprawozdanie merytoryczne za rok W okresie sprawozdawczym działalność statutowa CA koncentrowała się na następujących projektach: ART-Dok Polska cyfrowe repozytorium historii sztuki Cel projektu: budowa polskiej kolekcji w ramach największego na świecie repozytorium historii sztuki ART-Dok prowadzonego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Heidelbergu. ART-Dok umożliwia bezpłatne i trwałe publikowanie w Internecie literatury naukowej z zakresu historii sztuki (artykułów, monografii, wykładów) według zasad Open Access (otwartego dostępu), który gwarantuje dotarcie do znacznej liczby czytelników oraz podwyższa poziom cytowania. Każda praca jest archiwizowana pod stałym adresem, dzięki czemu można ją odnaleźć poprzez wyszukiwanie w Internecie oraz różnych katalogach bibliotek i bazach danych, w tym poprzez amerykański Getty Research Portal. Publikacje z repozytorium ART-Dok są indeksowane w programie Publish or Perish, które Narodowe Centrum Nauki uznaje za oficjalne narzędzie do obliczania indeksu Hirscha i wskaźnika cytowań. Realizacja: dotychczas udostępniono ok. 250 publikacji (ok. 19 tys. zeskanowanych stron). Liczba odwiedzin cyfrowych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu w wyniosła ponad 600 tys. (użytkownicy wyświetlili łącznie ok. 5,1 mln stron). Partnerzy: Universitätsbibliothek Heidelberg, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Narodowa, Polska Akademia Nauk. Patronat honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk. Strona projektu: art-dok.pl Historie sztuki cykl wykładów o dziejach i metodologii historii sztuki. Realizacja: zorganizowano dwa spotkania: dr Wojciech Walanus (UJ), Fotografia jako narzędzie historii sztuki. O zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego panel dyskusyjny Józef i Karol Kremerowie początki estetyki, historii sztuki i naukowej konserwacji zabytków w Polsce. Uczestnicy: dr Urszula Bęczkowska (UJ) autorka książki Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach , Kraków 2010, prof. Ryszard Kasperowicz (KUL) autor Wyboru pism estetycznych Józefa Kremera, Kraków 2011; moderator: prof. Wojciech Bałus (UJ). Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie Dom Jana Matejki. Wiki Lubi Zabytki lubelska edycja globalnego konkursu Wiki Loves Monuments Celem konkursu było wykonanie zdjęć lubelskich zabytków oraz umieszczenie ich na wolnej licencji w Wikimedii Commons w dniach 1-30 września 2012 roku. W ten sposób fotografie stały się wspólnym dobrem korzystają z nich wszyscy użytkownicy Wikipedii. Partnerzy oraz fundatorzy nagród: Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Miejski Konserwator Zabytków, Wydawnictwo Sic!, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium oraz Wydawnictwo KUL.

4 COLLEGIUM ARTIUM - Sprawozdanie merytoryczne za rok Teka Lubelska nowa interdyscyplinarna seria poświęcona dziedzictwu kulturowemu Lubelszczyzny. Cel projektu: publikowanie oryginalnych wyników badań naukowych. Wysoki poziom publikacji zapewnia system oceniania nadesłanych prac, który opiera się na anonimowości autora i recenzentów. Realizacja: powołano Komitet Redakcyjny w składzie: prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) dr hab. Andrzej Betlej (Uniwersytet Jagielloński) prof. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) prof. Mieczysława Demska-Trębacz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) dr Łukasz Garbal (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie) prof. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) dr Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak ( ) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) prof. Andrzej Kokowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) prof. Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński) prof. Dorota Kudelska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dr Dariusz Libionka (Polska Akademia Nauk) prof. Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego. Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 10. W 2012 roku na wniosek CA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił dwóch wybitnych polskich historyków sztuki: Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla prof. Piotra Skubiszewskiego Na dorobek laureata składa się ponad 160 rozpraw (książek i artykułów publikowanych w cenionych czasopismach i wydawnictwach) poświęconych w większości sztuce średniowiecznej od IV do schyłku XV w. Wśród osiągnięć prof. Skubiszewskiego wyróżniają się prace dotyczące rzeźby romańskiej i gotyckiej we Francji, twórczości Wita Stwosza, złotnictwa przedromańskiego i romańskiego, ikonografii (zwłaszcza ikonografii politycznej i hagiograficznej) oraz metodologii historii sztuki. Jego książka poświęcona sztuce europejskiej od VI do IX w. jest podstawowym syntetycznym opracowaniem, służącym jako podręcznik akademicki na uniwersytetach w Polsce, Włoszech i krajach francuskojęzycznych. Więcej: ca.org.pl/skubiszewski Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla prof. Stanisława Mossakowskiego Za najważniejsze osiągnięcia laureata uważane są opracowania dotyczące polskich budowli nowożytnych, m.in. Pałacu Krasińskich, Ujazdowskiego w Warszawie, kościoła św. Anny w Krakowie, całej twórczości architekta Tylmana z Gameren, kaplicy elektorskiej przy katedrze we Wrocławiu, a przede wszystkim monografia Kaplicy Zygmuntowskiej wynik ponad 30-letnich studiów. To wybitne dzieło opublikowane w języku polskim (2007) i angielskim (2012) ma fundamentalne znaczenie dla badań nad europejskim renesansem i tradycją antyczną w sztuce nowożytnej. Więcej: ca.org.pl/mossakowski

5 COLLEGIUM ARTIUM - Sprawozdanie merytoryczne za rok CA nie prowadzi działalności gospodarczej. 12. Przychody CA: darowizny: ,89 zł. 13. Koszty CA: realizacja celów statutowych: 8.930,56 zł; administracja: 4.919,64 zł. 14. Środki CA na rachunkach bankowych na dzień wynosiły 911,07 zł, w kasie 120,53 zł. 15. CA nie zatrudniało na podstawie umowy o pracę ani umowy zlecenia żadnej osoby. 16. CA nie udzielało pożyczek pieniężnych. 17. CA nie nabyło żadnych obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także żadnych nieruchomości i środków trwałych. 18. W okresie sprawozdawczym w CA nie była przeprowadzona kontrola przez organy do tego powołane.

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO

Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO Absolwenci Szkoły Reprezentacji NGO IWONA BAŃDOSZ Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, woj. pomorskie, Stare Miasto www.sswp.com.pl, e-mail: iwona.bandosz@wp.pl Dyrektor biura w Stowarzyszeniu Solidarni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2013

Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Sprawozdanie z działalności w roku 2013 Warszawa, 30 czerwca 2014 01-650 Warszawa, ul. Mickiewicza 74 m. 74; e-mail: office@i-see.org.pl NIP: 525-255-82-01; REGON: 146765790; KRS: 0000468789 Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA

STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA Wstęp Stowarzyszenie Wikimedia Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją założoną z inicjatywy społeczności internetowych projektów Wikimedia. Skupia część edytorów projektów tworzonych w języku

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor Raport roczny 2014 klon/jawor ngo.pl bazy badania wydawnictwa moja polis Dane organizacyjne nazwa: Stowarzyszenie Klon/Jawor siedziba: Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 data wpisu do

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2014 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU Kraków, 16 czerwca 2014 r. Spis treści INFORMACJE OGÓLNE... 3 WSTĘP... 4 1. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo